Volgers

PUTIN

dinsdag 20 juni 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 20 juni 20174 Cimi, 9 Kayab, 13 Caban
Dratzo! Alles blijft zich op zijn eigen wijze ontrollen. Degenen die de leiding hebben over het op de juiste manier tellen en leveren van valuta hebben er vertrouwen in dat dit tijdig zal worden voltooid. De enige vertragingen worden veroorzaakt door de manier die is gekozen om de toegewezen ingewikkelde taken te voltooien. We zijn er zeker van dat een aantal procedures efficiënt worden afgewerkt. Bewaar je geduld en blijf gereed om de welvaartsfondsen op de juiste tijd te ontvangen. Degenen die het overvloedprogramma beheren zijn niet alleen toegewijd om de RV (ReValuation) en de GCR (Global Currency Reset) te voltooien, maar tevens om de Amerikaanse NESARA Republiek op te zetten.
De grote massa-arrestaties wachten op de formele declaratie van de NESARA Republiek. Tot dan wordt iedere potentiële arrestant zorgvuldig in het oog gehouden en voorbereid op deze grootse handeling. Het enige dat nog te doen blijft is het feitelijk beëindigen van het laatste deel van de levering en de voltooiing zoals gepland van dit wonderbaarlijke proces. We assisteren simpelweg iedereen die deze taken nu heeft toegewezen gekregen. We verwachten de voltooiing binnen het hemelse tijdschema dat is gegeven. Zodoende is het enige wat jullie waarlijk resteert, deze energieën te helpen en het geduld te bewaren tijdens dit immense proces! Hosanna! Hosanna!
Terwijl dit complexe programma voortgaat, worden wij geconfronteerd met een eenvoudig probleem. Dit heeft simpelweg te maken met de enorme omvang van de levering van het aantal fondsen aan alle betrokkenen. Degenen die de leiding hebben worden direct geconfronteerd met de manier waarop de oude, gedateerde banksystemen waren opgezet. Om deze hoeveelheden fondsen te verwerken is het nodig dat het oudere SWIFT-systeem wordt losgelaten en dat banken hun normale manier van handelen veranderen. Er is nog niets op zijn plek om aan de huidige eisen, die nu nodig zijn, te voldoen.
Zoals jullie kunnen begrijpen bestaat er nu een nieuw, zich ontwikkelend financieel systeem dat zeer goed in staat is met de gerezen problemen, als gevolg van de nieuwe welvarender realiteit die mondiaal verschijnt, om te gaan. Deze nieuwe vereisten behoeven de geboorte en het toepassen van dit nieuwe systeem terwijl we deze welvaart berekenen en leveren aan iedereen die de noodzakelijke volharding bezat om dit nieuwe systeem tot volledig potentieel te brengen. Dit is de reden waarom we weten dat wat er voor ons ligt, voorbestemd is om zowel spectaculair als immens bevredigend voor jullie te zijn. Welkom in jullie nieuwe realiteit!
Namaste! Wij zij jullie opgestegen Meesters! Waar we het over gaan hebben is het dubieuze lot van de Illuminoïden en hun vrienden. Deze boeven beseffen hoe de Hemel hen van de Aardse mensheid heeft afgesneden. Hun noodlot zal langzaam over hen neerdalen. Het is, zoals men zegt, niet iets om over naar huis te schrijven. Zoals we al eerder hebben gezegd, zijn de opkomst van de Republiek en jullie welvaart verzekerd. Wat zoveel tijd kost, zijn de vreemde beperkingen en gelijksoortige omstandigheden van de Neanderthaalse banken-realiteit van de oude orde.

Bewaar je kalmte, ondanks alle moeilijkheden die worden ervaren, en zie op een goddelijke manier in dat jullie hemels gezegend zijn en om die reden zullen jullie uiteindelijk je gewijde zegeningen ontvangen. Degenen die zich nu een weg door het moeras banen, beseffen dat jullie diep in je hart weten dat de financiële overvloed die jullie is beloofd inderdaad aan jullie zal worden uitbetaald. Wees je hier goed van bewust en weet dat het is afgelopen met de oude orde en dat deze een gigantisch zwaar lot staat te wachten. Geloof enkel dit. De nieuwe wonderbaarlijke realiteit van jullie is onweerlegbaar een Goddelijke realiteit!
Millennia lang hebben we gezien hoe deze oude orde jullie heeft vertrapt. Deze tijden zijn ten einde gekomen, en zoals we voortdurend hebben benadrukt staat hen een gigantisch zwaar lot te wachten. Dus houd je niet bezig met deze schandalige bende. Wees in plaats daarvan verstandig en wacht met een positieve houding de jullie beloofde immense fondsen en nieuwe besturen af. Zorg dat je niet betrokken raakt bij dit buitengewone drama van deze kwaadaardige bende. Houd je meer bezig met de vrijheid die door jullie nieuwe werkelijkheid ontstaat en de manier waarop we deze zegeningen op voorzichtige wijze bij jullie brengen. 
Vandaag gingen we verder met jullie verslag te doen van wat er over deze gehele aardbol gaande is. Wees je voortdurend bewust van wat voor jullie ligt en help daarom het grote geheel door jullie bijzonder prachtige energie in stand te houden! Realiseer je dat jullie binnenkort een bijzonder waardevol geschenk zullen ontvangen. Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Rob & Marja

dinsdag 13 juni 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 13 juni 201710 Cauac, 2 Kayab, 13 Caban
Dratzo! Weet gewoon diep in je hart dat jullie goddelijk zijn voorbestemd uiteindelijk de noodzakelijke fondsen te ontvangen die jullie van alle middelen zullen voorzien om te kunnen slagen. Met dit succes zullen jullie deze realiteit je verbazingwekkende potentieel laten zien. Houd altijd de fundamentele besluitvaardigheid om alle obstakels te overwinnen en gezamenlijk jullie geweldige dromen te manifesteren, voor ogen! Wij zijn, net als de Hemel, hieraan volledig toegewijd. Weet eveneens dat bepaalde elementen bijeenkomen die de handlangers van het duister van jullie gaan isoleren en die de nieuwe NESARA Republiek tot stand laten komen.
De monetaire middelen die jullie nodig hebben, bewegen zich opnieuw met een werkelijk goddelijke snelheid vooruit. Er bouwt zich momentum op dat, voor degenen die bij de uitlevering betrokken zijn, nu de tred van deze buitengewoon belangrijke middelen laat versnellen. Ons pleiten wordt ter harte genomen en we verwachten dat een paar geweldige verbazingwekkende gebeurtenissen in de zeer nabije toekomst gaan plaatsvinden. Bovendien zullen degenen die deze acties zo achterbaks hebben vertraagd uit hun steeds groter wordende misère worden verlost. Blijf dus vol vertrouwen dat het beste nog gaat komen.
De vooruitgang die nu wordt geboekt is tekenend voor de nieuwe houding die onze bondgenoten laten zien. Ze realiseren zich ten volle hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat de huidige vooruitgang inderdaad onvoorwaardelijk is. Het is bekend dat het duister in het verleden in staat is geweest dit leveringsproces te manipuleren. We vertrouwen erop dat dit niet langer het geval is. Nieuwe veiligheidsmaatregelen zijn in stelling gebracht om ervoor te zorgen dat een constante, gestage beweging de norm is. Met deze procedure zal deze ongelooflijk complexe situatie volgens het oorspronkelijke goddelijke schema worden voltooid. Wees derhalve voorbereid op de tijd waarin jullie je beloofde welvaart en nieuw bestuur zullen ontvangen.
Het is een lange weg geweest die we, door de omstandigheden gedwongen, hebben moeten voltooien. We zijn ons zeer bewust van wat jullie hebben doorgemaakt. Verheug je er daarom op dat dit alles spoedig zal worden voltooid en jullie waarlijk feest kunnen vieren. Bewaar tot dan toe je geduld en weet in je hart dat dit het wachten inderdaad waard is geweest. Vele grootse gebeurtenissen zijn nabij. Derhalve zullen jullie spoedig de vele sleutelarrestaties waarop jullie hebben gewacht, kunnen zien. Veel dat werd verwacht heeft iets langer geduurd dan aanvankelijk aan jullie werd uitgelegd. Halleluja! Halleluja!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Spirituele gebeurtenissen staan op het punt zich te manifesteren. We hebben opgemerkt hoe de Hemel heeft besloten de vele facetten van onze nieuwe realiteit naar een passende voorgrond te brengen. Een belangrijke sleutel hiertoe is de manier waarop de overvloed aan nieuwe valuta naar voren kan worden geschoven. Zoals we al eerder hebben gezegd stroomlijnen zij die de leiding hebben dit proces. Opnieuw verwachten we dat veel van de eerdere problemen nu op een spirituele manier gecorrigeerd zullen worden. Deze procedures zullen de Hemel en diens bondgenoten toestaan de RV af te ronden, maar tevens om snelle ingangen mogelijk te maken die nodig zijn om de spirituele programma’s voor de NESARA-Republiek en ook het nieuwe financiële systeem in te voeren. God Zegene ons Allen!!
Derhalve verwachten we op een gezegende manier dat alles goed zal verlopen zoals goddelijk werd gepland! De liefdevolle intentie van de Hemel is dat jullie je grootste zegeningen zullen ontvangen. Dit bijzondere proces heeft talloze aanpassingen ondergaan en ondanks onvoorziene gebeurtenissen wordt ervan uitgegaan dat alles zoals gepland op een succesvolle manier zal plaatsvinden. We vragen jullie daarom vast te houden aan jullie schitterende visualisaties. Vele werkelijk wonderbaarlijke zaken, zoals het isoleren van de handlangers van het duister, zijn gaande. Jullie zullen dit alles gaan ervaren op een manier die op een schitterende manier door de Hemel is voorbereid! Deze benadrukken een paar van de gebeurtenissen die jullie je nieuwe realiteit zullen brengen. Er is voor jullie veel om dankbaar voor te zijn.

Wij Meesters willen jullie graag oprecht bedanken voor wat jullie op een zo genadevolle manier doen. Het is niet eenvoudig om dergelijke hoge toekomstvisies in stand te houden zonder dat daar onmiddellijk resultaat op volgt. Het is een teken van een zich verhogend bewustzijn binnenin jullie. Jullie grootste beloning is, uiteraard, om daadwerkelijk getuige te zijn van de arrestaties en als allerbelangrijkste: het ontvangen van de gelden die jullie lange tijd werden beloofd. In deze schitterende momenten zullen de geboorte-weeën ontstaan van een lang voorbestemde toekomst! Het is in dit Licht van jullie goddelijke genade dat alles zich zal ontvouwen! Hosanna! Hosanna!

Vandaag staan we werkelijk aan de rand van de tijden die lange tijd door de Hemel werden voorspeld. Besef allemaal dat jullie zijn voorbestemd om dit te voltooien. Zet vervolgens jullie grote innerlijke kracht in om je een weg te banen door alles wat nog overblijft. Weet,
, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vertaling: Rob & Marja

dinsdag 6 juni 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 6 juni 2017Sheldan Nidle, 6 juni 2017

3 Eb, 5 Pax, 13 Caban
Selamat Balik! Alles vordert voorspoedig. De verschillende Chinese Ouderengroepen hebben vriendelijk ingestemd met een grondiger en snellere procedure voor het leveringssysteem. Het is het bewijs dat de Chinese Ouderen luisteren naar enkele dingen die we tegen hen zeggen. Desalniettemin is naar onze wens de gekozen methodiek nog steeds een te trage. We hopen dat de door ons gewenste algemene benadering voor deze zeer complexe operatie meer de algemene blauwdruk wordt.
Zoals al besproken, geloven wij ten stelligste dat een snellere methode om de fondsen te verdelen formeel dient te worden aangenomen. Hoewel sommige veranderingen werden toegestaan zijn er zelfs nog veel meer stappen nodig om de procedures voor het systeem, die we eerder hebben voorgesteld, te implementeren. Tot dan verwachten we dat de knelpunten die in dit systeem liggen ingekapseld alles zullen blijven vertragen. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat dit systeem zich versnelt om daarna de NESARA Republiek formeel tot stand te brengen. Tegen die tijd kunnen een aantal positieve zaken plaatsvinden. De meest belangrijke voor ons is uiteraard disclosure.
Wat we voor jullie wensen, is succes. Deze tijd zal er een zijn waarin jullie waarlijk in staat zijn je diepste wensen en dromen na te jagen. Dit land zal er niet langer een zijn waar jullie worden belemmerd in het volgen van jullie vele verschillende passies. Gebruik deze momenten om nieuwe realiteiten te smeden, evenals nieuwe besturen om de oude werkwijzen te laten verdwijnen en nieuwe te creëren. Het is onze diepste hoop dat jullie separate interesses het mogelijk maken jullie naar zaken te leiden die niet alleen deze nieuwe realiteit vormgeven, maar jullie tevens op een vreugdevolle manier naar Eerste Contact en naar jullie spirituele- en ruimtefamilies voeren!
Deze nieuwe realiteit is ons belangrijkste doel. We denken dat dit, door jullie in staat te stellen snel vorderingen te maken, slechts kan resulteren in een variëteit aan belangrijke consequenties. Jullie nieuwgevonden welvaart zal voorwaarden scheppen die nieuwe regeringen kan ondersteunen, alsmede de arrestatie van allen die de oude realiteit, die haar verschrikkelijke werkwijzen handhaafden, hebben verdedigd. Jullie gewijde taak is in vreugde richting volledig bewustzijn te bewegen, evenals een hereniging met ons, de Agarthanen en de Hemel. Hierin steunen wij jullie en de komende creatie van jullie nieuwe galactische samenleving volledig. Ga hiermee verder terwijl we jullie met onze Liefde en ons Licht omringen. Halleluja! Halleluja!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we in de wetenschap dat jullie grote zoektocht bijna voorbij is. Het Goddelijke heeft jullie met een welvaartspakket gezegend dat een begin betekent van eindeloze rijkdom. Degenen die de hemelse taak hebben ontvangen om eenieder met de middelen te zegenen om hun passies te financieren zullen jullie binnenkort helpen je grootste dromen te vervullen. We danken de Hemel en verklaren dat we al het nodige zullen doen om jullie zegeningen te manifesteren! Blijf positief en sta klaar om je passies te vervullen!
Koester deze innerlijke magische wensen en bereid jezelf voor op zaken om je taken snel te kunnen vervullen. We hebben begrip voor de paar obstakels die er nog steeds bestaan. Sta voor altijd klaar, Gezegende Mensen, om jullie uiteenlopende dromen werkelijkheid te zien worden. Door dit te doen zullen jullie een heel scala aan zaken over jezelf en elkaar te weten komen. Zoals al eerder gezegd, wij zijn hier om jullie te helpen wanneer jullie daar om vragen en om succes te garanderen. Wij zijn verheugd dat alles zich op een genadevolle manier zal aandienen om de manifestatie van een nieuwe en schitterende realiteit mogelijk te maken. Het is daadwerkelijk een tijd van Wonderen en Mirakels!
Er moest veel gebeuren voordat dit alles plotseling kon verschijnen. Degenen in de Hemel en in het Licht hebben het nodige gedaan zodat dit allemaal kon ontstaan. Eenieder van de Meesters heeft eraan meegewerkt om ervoor te zorgen dat er eindelijk een einde kon worden gemaakt aan de oude gewoonten. Neem, in dit nieuwe land van eindeloze mogelijkheden, de tijd om iedereen die deze verbazingwekkende wonderen mogelijk heeft gemaakt simpelweg en ijverig te Bedanken. In dit Licht danken wij tevens eenieder van jullie voor je goddelijke visualisaties en wonderbaarlijke spirituele hulp. Hosanna! Hosanna!     
Vandaag hebben we jullie een algemeen verslag gegeven van wat er op deze blauwgroene bol gaande is. We naderen het punt waarop dit rijk inderdaad een tijd van grote voorspoed, evenals het verschijnen van een aantal verbazingwekkende wonderen kan manifesteren. Laat ons tezamen dit nieuwe tijdperk binnenlaten om het oude achter ons te laten!! Weet, Lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Rob & Marja

dinsdag 30 mei 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 30 mei 2017


6 Chicchan, 8 Pax, 13 Caban
Dratzo! Zoals eerder bewegen de fondsen zich geleidelijk voorwaarts. Aangezien deze beweging op de meest voorzichtige wijze vordert, is het moeilijk om dit alles zo snel te laten gaan als we zouden willen. De boeven en schurken zijn echt overal. Onthoud echter dat er mensen zijn die zeer goed in staat zijn de gegarandeerde veiligheid van elke zending zeker te stellen. De huidige procedures zijn derhalve behoorlijk overbodig. We wensen daarom dat de methodes die we zo vriendelijk hebben voorgesteld doortastend worden aangenomen.
Wanneer dit gebeurt, hebben we de stellige overtuiging dat de huidige situatie snel kan worden verholpen. Momenteel rekt de manier waarop dit betalingssysteem wordt uitgevoerd zich tot een methode die nog trager is dan iemand zich voor kan stellen. We realiseren ons, zoals we al eerder aangaven, dat de duistere cabal nog steeds in staat is machtsbolwerken in stand te houden. Er zijn waarachtig enorme sommen goud en andere kostbare metalen voorhanden om een snelle beëindiging van deze droeve realiteit mogelijk te maken en in plaats daarvan NESARA en haar prachtige vaandel te installeren!
Laten we dit zo snel als mogelijk doen, zodat we alle eigenaardige overeenkomsten die momenteel de zaken vertragen, kunnen elimineren. Het belangrijkste doel van alles dat aan dit moment vooraf is gegaan was om er simpelweg voor te zorgen dat er op een grondige manier werd afgerekend met het duister en dat het Goede werd hersteld. Het is waar dat het duister overal aanwezig was. Laten we ze dan snel in hechtenis nemen en isoleren van het grote publiek. Wij zijn er klaar voor, net als voorheen, om dit proces zo snel als onze technologie toestaat te implementeren.
Wat wij willen zeggen is, dat allen die erbij betrokken zijn, NESARA en haar geweldige Republiek snel in willen laten voeren. Zoals eerder al door ons werd aangegeven duurt het al te lang om dit eerste deel van deze goddelijke missie te voltooien. Wij staan tot jullie dienst om een veel sneller uitrollen van het huidige distributiesysteem te realiseren. Het is van het grootste belang om, zoals het oude gezegde luidt “voort te maken”. Laat ons in veiligheid samenwerken, in de wetenschap dat dit alles inderdaad op een snellere en meer veilige manier kan worden afgerond. Vanaf het begin was het doel van dit alles om het duister op een succesvolle manier te isoleren. Laat ons in de spirit van deze nieuw gevonden loyaliteit voortgaan en dit op een snellere manier afronden!  
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De grootse geschenken van de Hemel worden eindelijk voorbereid om jullie je zegeningen te brengen. Gebruik deze welvaart om je dromen na te jagen zodat eenieder van jullie in staat is om je passie te volgen. Jullie zullen veel over jezelf ontdekken en nog meer over hoe jullie het best je grootste passies kunnen manifesteren. Onthoud, terwijl jullie vorderingen maken, waarom jullie dit doen en help elkaar om je heilige doelen te bereiken.
Wat jullie op een goddelijke manier volbrengen is een maatstaf voor hoe jullie je potentieel kunnen vervullen. We zijn er zeker van dat jullie een algemeen beeld hebben geschetst van hoe jullie werkelijk van plan zijn je lang gekoesterde dromen te vervullen. Het is onze bedoeling te helpen de manier waarop eenieder die aan dit project met een aantal goede ideeën en daden heeft meegewerkt, te vergemakkelijken. Het is niet eenvoudig om in dit rijk werkzaam te zijn, vooral wanneer je niet een duidelijk plan voor ogen hebt dat diep in je geest verankerd en beschermd ligt. Bouw deze serie schrandere ideeën uit en weet in je hart dat wij Meesters waar mogelijk kunnen worden opgedragen je hulp te bieden bij het manifesteren van datgene wat een bijdrage zal leveren aan de mensheid en dit immer veranderende rijk.
Zoals aan het begin al werd aangegeven, staan jullie zeer dicht bij het ontvangen van je hemelse zegeningen. Gebruik deze tijd nu om oprecht te formuleren wat er nu werkelijk moet worden gedaan. Begin bij het meest geschikte begin en dat is in je geest ontdekken wat je het eerst nodig hebt om je project op te kunnen starten. Sta open voor iedere mogelijke richting. Zoals gezegd kunnen we jullie helpen. Doe een beroep op ons als dat nodig is en ga door met dit gezegende project om de mensheid te helpen. Door dit te doen kun je tegelijkertijd meer over jezelf te weten komen. We zegenen eenieder van jullie en vragen alleen maar om nauwkeurig naar die innerlijke stem die jullie begeleidt, te luisteren. Halleluja! Halleluja!
Vandaag vervolgden we onze berichtgeving over wat er op deze uiterst prachtige aardbol gaande is. Ga, voordat je tot actie over gaat, naar binnen om met volle moed en met een goed geplande serie handelingen te kunnen beginnen. Vanwege jullie kan deze wereld binnenkort naar een nieuwe wonderbaarlijke realiteit overgaan! Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Rob & Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS