Volgers

PUTIN

dinsdag 17 januari 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 17 jan 20176 Eb, 15 Chen, 13 Caban
Dratzo! De overeengekomen procedures gaan nog steeds langzaam vooruit. De nadruk blijft zoals altijd veiligheid en de handhaving van een gelijkmatige stroom. Deze operatie is derhalve gereduceerd tot voortgaan met belangrijke opeenvolgingen, en het publiek in het ongewisse houden totdat bepaalde primaire veiligheidspunten bereikt zijn. Dit is het allerbelangrijkst geworden voor het succes van dit proces. De initiële elementen blijven de mondiale introductie van de nieuwe schatkistgelden van de nieuwe republiek, de complexe RV-operatie in Amerika en het losbarsten van de Mondiale Valuta-reset. Deze nieuwe gelden worden vergezeld door de officiële start van het nieuwe internationale financiële systeem. Op dat moment kan de nieuwe aangewezen President NESARA en de viering daaromheen aan iedereen uitleggen. Deze serie speciale aankondigingen zal er uiteindelijk voor zorgen dat er een disclosure-boodschap komt die ons eindelijk in staat zal stellen onze uitzendingen naar jullie te beginnen. Dit zal andere gebeurtenissen in gang zetten die wereldvrede kunnen afdwingen en een manier om een leefomgeving te produceren waarvan werd gedroomd toen NESARA in de late 90-er jaren voor het eerst werd voorgesteld. Deze mondiale toestand kan leiden tot een aantal andere gebeurtenissen.
Eén van de belangrijke gebeurtenissen die volgt op de opkomst van NESARA en de nieuwe NESARA-Republiek is de formele implementatie van het nieuwe financiële systeem. Nu al kunnen we zien hoe het nieuwe internationale banksysteem wereldwijd zal worden geïntroduceerd. Dit wordt eerst in China en de rest van Azië in gang gezet. Daarna zal het dominant worden gemaakt in Europa, de Amerika's en Afrika. Oceanië zal de laatste halte zijn voor de nieuwe bankrealiteit. Nieuwe mondiale valuta zullen een nieuwe welvaart voor iedereen aanmoedigen, alsmede de formele beëindiging van schuldslavernij. Deze wereld moet Gaia laten zien dat het haar ernst is met haar daadkracht om de lucht, het water en de bodem te reinigen. Tezamen hiermee is het nodig om de onderling verbonden stromingssystemen van de oceanen die de omringende landen en fauna rond de wereld temperen en voeden te herstellen. Dit dagelijkse proces reguleert de weersystemen van de wereld en stelt ze in staat de oceaanstromingen te voorzien van de elementen die de ecosystemen van de wereld helpen onderhouden.
Dit natuurlijke patroon werd onderbroken door een geheim regeringsgenootschap. De slinkse operatie was wereldwijd in omvang, en slaagde erin het regelmatige opwarmen en afkoelen van de oceanen te verstoren. Het begon eveneens de uitgestrekte oceanen van lucht die daarboven zijn te beïnvloeden. Deze regeringsoperatie begon in de vroege jaren 2010. Het veroorzaakte ongebruikelijk intense springvloeden in Europa, ernstig afsmelten van Arctische en Antarctische ijsvelden en vreemde winterse kou en stormen in Europa en het noorden van Noord Amerika. Dit geheime weerexperiment veroorzaakte eveneens ernstige droogte in Californië en enorme weeranomalieën in Azië en Noord Afrika. Nog belangrijker, het sloot de Noord-Atlantische golfstroom af. Een enorme weersverandering beloofde een natuurlijke verandering in mondiale omstandigheden te veranderen in een enorme klimaatcatastrofe.
Deze serie kunstmatige weersveranderingen voegde ongepaste druk toe aan een natuurlijk uitstervingspatroon dat in de laatste paar decennia 40 % van 's werelds flora en fauna heeft uitgeroeid. Dit kwam door de grote verandering die werd geïnitieerd om Gaia's oppervlakte voor te bereiden op de reünie van haar momenteel verdeelde Binnen- en Buitenrijken. Bovendien had een hemelse serie decreten de beëindiging van de corrupte en onhoudbare wereld van de hielenlikkers van de Anunnaki voorgeschreven. Deze operatie zit nu in haar laatste fasen van succes. Gaia wenst dat jullie terugkeren naar jullie natuurlijk 5D-staat en deze procedure te beëindigen met een terugkeer naar haar eigen verenigde 5D -staat. Een gelijksoortig lot is in werking voor de rest van de planeten van dit zonnestelsel. We observeren nauwgezet hoe dit noodzakelijke proces op elke planeet en de unieke maansystemen ervan voortgaat. De vereiste omzettingen van de waterplaneten en de vroege reconstructie van de grote trans-Martiaanse wereld (wat nu nog de asteroïdengordel is) zijn zeer interessante fenomenen om te bekijken. Het laat duidelijk de geweldig machtige werkwijze van de Hemel zien!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De huidige situatie is snel aan het verbeteren. Onze medewerkers zijn bezig ervoor te zorgen dat de uitbetalingen binnenkort doorgaan. Degenen die zo lang op een teken hebben gewacht kunnen weten dat het wachten bijna voorbij is. We wensen iedereen te bedanken, evenals degenen die de positieve energieën voor jullie visies hebben volgehouden. We appreciëren en zegenen jullie enorm voor jullie dagelijkse affirmaties. Deze gehele operatie is er één die duidelijk laat zien hoe positief geduld je uiteindelijk beloont. Dit rijk zit in een grootse transitie die wordt gemarkeerd door ons verschijnen en door enige wijsheid die we met jullie wensen te delen. Wanneer dit alles eindelijk voor elkaar is, zullen jullie een realiteit bezitten die gekarakteriseerd wordt door haar vrijheid, jullie soevereiniteit en haar enorme algemene welvaart. Jullie zullen vertoeven in dit land en haar talloze zegeningen ontdekken. Dit rijk zal onthullen hoe de landen van Binnen- en Buiten Gaia getrouw zijn verbonden. Wees Wijs! Wees Open en klaar om te ontdekken hoe dit nieuwe land werkt!
Terwijl jullie dit alles in je beginnen op te nemen, kunnen jullie je percepties uitbreiden en je angsten en zorgen loslaten. De oppervlaktelanden van deze wereld zijn de laatste 13 millennia stuurloos geweest door angst, gecreëerd en onderhouden door de wrede uitspraken van de hielenlikkers. Zie deze nieuwe tijd als het moment waarop deze verschrikkelijke nachtmerrie jullie eindelijk verlaat. Deze gewijde plaats gaat eindelijk dagelijks vertoeven in het vurige Licht van de Hemel. Bovendien gaan jullie je Binnenaardse neven en nichten ontmoeten en vele dingen leren omtrent jullie transitie vanuit het verleden naar het nu "ontwakende" heden. In dit nieuwe land gaan jullie graag je ruimtefamilies ontmoeten en de aard van jullie vele spirituele families leren. Onthoud diep in je Hart dat jullie nooit echt alleen zijn. Jullie nieuwe metgezellen gaan jullie naar je glorieuze toekomst leiden en met jullie delen hoe dit precies zal worden bereikt. Wees verwelkomd en voel je bovenal waarlijk Geliefd!
Wat zich rond deze goddelijke bol afspeelt is een geweldige les. Deze les heeft de potentie om allen te helen. Lang geleden kwamen jullie voorouders hier en ze begonnen aan een reis van vele stadia die jullie ver weg zou leiden van waar ze hier aanvankelijk voor kwamen. Momenteel nemen jullie dit alles in je op en leren jullie hoe jullie je het beste kunnen voorbereiden op wat er voor je ligt. Dit is niet alleen een tijd van transitie, maar tevens een tijd gevuld met een heleboel zorgvuldig gegeven lessen. Wees altijd klaar om deze in je op te nemen en zegen ze voor wat ze je vertellen. Spoedig gaan jullie je mentoren ontmoeten. Zij, samen met ons, zijn een speciaal team dat jullie kalm zal begeleiden naar een nieuw en veel bewuster bestaan. Het kan bij tijden moeilijk zijn om dit alles te vatten. Gebruik gewoon je machtige visie om je zelfs door de lastigste momenten te helpen. We zijn samen in deze zeer gewijde reis. Wees open en in staat om je Liefde te gebruiken om je naar victorie te leiden!
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving over dit zeer complexe land. Blijf positief en open voor alles wat binnenkort jullie pad kruist! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob&Marja

dinsdag 10 januari 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 10 jan 201712 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban
Dratzo! De voorwaartse beweging van het plan van de Elders (Ouderen) om de mondiale RV te introduceren gaat verder. Intussen zijn ook de tegenstoten van het duister aan de orde, die bevestigen dat speciale veiligheidsmaatregelen meer dan gerechtvaardigd zijn. Vanwege hetgeen er gebeurt hebben we veiligheidspunten opgesteld om de afschuwelijke doelen van het duister tegen te gaan en te verslaan. De eerste zeer noodzakelijke geldsommen worden bijna op hun bestemming afgeleverd. Deze eerste successen laten zien hoe goed onze plannen om de kwaadaardige machinaties van het duister te verslaan zijn opgesteld. Deze hele complexe serie bijzondere strategieën bewijst hoe effectief onze gezamenlijke verdediging werkelijk is. Gebruikmakend van deze successen zijn we van plan goedlopende tactieken te creëren die de goed toegeruste troepen van het duister kunnen verslaan. Daarom zijn we heel dichtbij een terecht verdiende overwinning op het duister. We wijzen de resterende tijd van deze Gregoriaanse maand toe aan het voltooien van de rest van onze gecompliceerde plannen. Deze zullen ons mettertijd in staat stellen een massale arrestatie van het duistere leiderschap te voltooien en eindelijk een einde te kunnen maken aan hun verfoeilijke streven om ons te verslaan. Het einde van de oude duistere orde die deze oppervlakterealiteit bijna 13 millennia leidde nadert zeker!
Een algemene zuivering van de huidige Amerikaanse republiek is op komst. Feitelijk werd deze in 1871 gesticht en is deze het speeltje van de Amerikaanse autocratie geworden. Deze zal door de ware, de facto NESARA Republiek omver worden geworpen. De voltooiing van dit project blijft onduidelijk. Ons wordt verteld dat de huidige komende regering deze republiek zal uitroepen, maar we zijn hier niet van overtuigd en we zijn bezig een blauwdruk te ontwerpen om ervoor te zorgen dat dit inderdaad gebeurt. We hebben ons daarom geconcentreerd op het zekerstellen dat dit doel op koers blijft en een gemanifesteerde realiteit wordt. Met dat doel observeren we deze nieuwe regering zorgvuldig om ervoor te zorgen dat ze nog steeds van plan is de nieuwe republiek aan te kondigen. Wanneer dit zich manifesteert bestaan er plannen om een mondiale hervorming te verspreiden, die de manier waarop dit wereldwijde geopolitieke systeem opereert zal aanpassen. Tot die tijd kijken we aandachtig toe om gewaar te worden wat er zich werkelijk in Amerika ontwikkelt. We zijn van plan te doen wat er ook maar noodzakelijk is om de manier waarop jullie huidige realiteit werkt te transformeren. We zijn vastbesloten de totale overwinning te behalen!
Onze operatie is opgebouwd rond het op dit oppervlakteland produceren van een leefomgeving die bevorderend is voor een eerste contact. Die leefomgeving zal binnenkort een menigte personeel, getraind om jullie tot aan de rand van volledig bewustzijn te brengen, opvangen. We hebben jullie allemaal meer dan een decennium lang gadegeslagen en begrijpen wat jullie nodig hebben om deze zuivere bewustzijnsstaat te bereiken. Dit mentoren is een zeer complex proces en we zijn ons volledig bewust hoe we het beste met jullie kunnen omgaan om de vereiste resultaten te bereiken. We schatten in dat dit mentoren maanden in beslag kan gaan nemen. Derhalve begrijpen we welk soort interactie het beste is om onze basisdoelen te bereiken. Jullie hebben elk binnen in je een aantal interne monitoren die jullie eveneens voorbereiden op je volgende evolutionaire stap. Wat jullie nodig hebben is een juiste set mentale zetjes en oefeningen die jullie in staat stellen steeds hoger in bewustzijn te groeien. Volg daarom simpelweg de richtlijnen die ons door de Hemel zijn gegeven. Dit proces zal jullie toerusten voor de drie dagen in jullie Lichtkamers.
Zoals jullie zullen begrijpen houdt dit proces in dat jullie nog een serie stappen vooruit worden gestuwd ten opzichte van waar jullie je nu bevinden. Nu staan jullie op het punt mondiale welvaart, en de eerste operaties die jullie een nieuw en wonderbaarlijk financieel systeem geven, te ontvangen, evenals door goud gesteunde valuta. In het verleden maakte het duister het ons moeilijk deze taak uit te voeren. Desalniettemin hebben we hun fysieke en wettelijke barrières doorbroken. De huidige vertragingen zijn niet meer dan een uiterste voorzichtigheid die ervoor zorgt dat elke noodzakelijke stap succesvol wordt afgerond. Deze bijkomende vertraging in respons bereikt een punt waarop een serie minder voorzichtige stappen feitelijk noodzakelijk is. Derhalve hebben we er bij onze verbindingsmensen die het voor het zeggen hebben op aangedrongen  de leveringen te versnellen. Dit langzame en welbewuste financieren van valuta is een proces dat aanvankelijk werd gezien als een zaak die snel uitgevoerd diende te worden. Het is onze intentie deze mondiale uitbetalingen efficiënt tot voltooiing te brengen zodat het noodzakelijke nieuwe bestuur waarlijk kan worden gemanifesteerd!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we vervuld van vreugde door dat wat zich op jullie wereld blijft ontvouwen. De lang beloofde voorspoed komt steeds dichterbij. Iedereen die betrokken is bij deze gezegende zaken is blij ons te kunnen informeren dat, ondanks de ogenschijnlijke vertraging, de reeks geplande leveringsdata binnenkort zullen worden gehaald. De Agarthanen vertellen ons dat alles in gereedheid is gebracht m.b.t. wat er momenteel van hen wordt verwacht. We zijn van plan suggesties te doen om dit bijzondere proces te versnellen. Het goddelijke doel is om de V.S. Inc. te isoleren en te verhinderen dat ze nog veel langer op deze voet door kan gaan. We hebben onze verschillende Gewijde Geheime Genootschappen geïnstrueerd om ieder lid op te dragen toegewijd te blijven aan de opkomst van de NESARA-Republiek en het feestelijke einde van de schuldslavernij dat hiermee gepaard gaat. De Mensheid zal worden bevrijd van haar valse verdragen en zal zich dompelen in de terugkeer van haar vrijheid en persoonlijke soevereiniteit, evenals het einde van haar manipulatie. We willen eenieder graag zegenen en zien dat het Licht waarlijk is teruggekeerd.    

Wat er zich aan het ontvouwen is, lieve Mensen, is een worsteling tussen hen die zonder angst dit goddelijke proces wensen te voltooien en hen die alleen aan deze heilige verplichting wensen te voldoen wanneer aan de resterende vraag naar grondige veiligheid op een geschikt niveau tegemoet wordt gekomen. Deze zaken dienen te worden ingevuld met een snelheid die het goddelijke tijdschema in staat stelt gezwind vooruit te gaan. Temidden van onze bondgenoten bestaat er een groep toegewijde zielen die in staat is de volledige veiligheid van deze uiterst complexe operatie te waarborgen. We begrijpen precies hoe dit alles zich kan manifesteren. De Hemel zegt ons dat de cabal volledig van ons geïsoleerd dient te worden. Daarom is een serie onmiddellijke snelle mondiale arrestaties een must. Daarbij  is nieuw en betrouwbaar bestuur van essentieel belang. Een snelle implementatie van de NESARA-Republiek is eveneens cruciaal. We vragen om een heilig vertrouwen, volledig verwezenlijkt en voor eenieder zichtbaar gemanifesteerd.

Deze oppervlakterealiteit zal veranderen, gezegende Mensen! Wij hebben plechtig beloofd een tijd voor jullie vrijheid, jullie soevereiniteit en jullie voorspoed te implementeren. Naar ons idee zouden de zaken drastischer vooruit moeten gaan. De meerderheid van diegenen die weten wat er werkelijk gaat veranderen dient een duidelijk teken te krijgen dat het "aloude" is opgebrand. Neem de tijd om uit te leggen en te bewijzen dat er over de hele wereld een enorme V-E-R-A-N-D-E-R-I-N-G gaande is. Belangrijke aankondigingen van deze omslag dienen publiekelijk te worden bekendgemaakt. Wij Meesters hebben gezien hoe een dergelijk "Publiek Theater" daadwerkelijk  nieuw leven kan blazen  in een ongeïnteresseerd landschap. Het kan eveneens de geforceerde, achterlijke aard van dit proces veranderen in een transformatieve verschuiving die zowel indrukwekkend als waarlijk wonderbaarlijk is. We vragen daarom dat dit proces meer kleurrijk, levendig en prikkelend mag zijn. Dit is het enige wat nodig is om een einde te maken aan de levenloze en tirannieke onderdrukking van de oude tijd. Adonai! Adonai!
Vandaag vervolgden we onze berichtgeving omtrent de gebeurtenissen op deze wereldbol. We danken eenieder voor het mogelijk maken van het inbrengen van een nieuwe realiteit. Deze geweldige veranderingen van onze wereld beginnen zich nu echt te ontvouwen. We vragen iedereen ons te vergezellen bij het manifesteren van dit sprankelende nieuwe rijk! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob&Marja

woensdag 4 januari 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 3 jan 20175 Etznab, 1 Chen, 13 Caban
Dratzo! Na verscheidene verdere serieuze besprekingen over de redenen voor een steeds veranderende "philosofie de guerre" (strijdplan) blijven de fondsprojecten voortgang boeken. Essentiele verschillen betroffen de wijze waarop de nieuwe wereld vanaf de welvaartstoestand geregeerd zou moeten worden. Het gebrek aan een doordacht wereldbeeld werd aan de kaak gesteld en in een serieuze serie diepgaande discussies die door alle partijen werd beoordeeld werd een gedetailleerde agenda afgekondigd. We zijn momenteel verenigd door een aantal doelen en de timing om deze op de juiste wijze te implementeren. Deze zeer noodzakelijke proloog ontstond vanwege een aantal pogingen tot bedrog door de illegale VS Corp. Het is stimulerend dat we waarachtig hetzelfde voor ogen hebben. Het nieuwe bestuur is een revolutionaire en gevarieerde groep personen die op gezette tijden niet altijd harmonieus hebben samengewerkt. Dit organische proces heeft zijn eigen stille revolutie doorgemaakt en is puntgaaf tot een einde gekomen. We veranderen vele fundamentele processen en formuleren een manier waarop de groep succesvol deze zeer complexe situatie kan aanpakken. Dit heeft geresulteerd in een stijl die nu een echt wonderbaarlijke serie vereiste oplossingen kan produceren! Momenteel bereiden we een algemeen schema van gebeurtenissen voor en we zijn ervan overtuigd dat het beste nog gaat komen.
De innerlijke werking van een definitieve oplossing is deels veroorzaakt door veel te laat overleg. We zijn nu er nu zeer van overtuigd dat deze nieuwe algemene afspraak de essentiële volgende stap vormt om jullie wereld boven het oude door de Anunnaki geproduceerde systeem uit te tillen, dat enkel ten behoeve van hun hielenlikkers was. We creëren een mondiale gemeenschap die gelijk opgaat met het toenemende nieuwe mondiale bewustzijn. Dit toekomstige rijk zal welvarend, vrij en bovenal soeverein zijn. De mindset ervan is in staat te zijn de doelen van deze zich nog steeds vormende samenleving te begrijpen. Het bevat een veelvoud aan variaties die ondersteund zullen worden door regionaal bestuur. Dit proces zal nieuwe niveaus van wederzijdse tolerantie in staat stellen te groeien en te gedijen. Ook beweegt het jullie iedere dag dichter naar een atmosfeer van disclosure. Dit ene feit alleen al toont ons hoe snel jullie "pursuit of happiness" (jacht naar geluk) jullie rijk verandert. Het is deze wereld waar wij graag in verschijnen. Onze introductie en die van de Agarthanen zal het glorieuze laatste stadium vormen van deze immer voortgaande verandering. Jullie evolueren snel naar de stadia die vooruitlopen op de opkomst van een waarlijk opzienbarende galactische samenleving!
Naarmate jullie groeien in bewustzijn, groeien jullie tevens op andere manieren die de wijze waarop jullie deze steeds veranderende realiteit waarnemen, verandert. De mensheid devolueerde aanvankelijk in de nadagen van Atlantis en begon toen langzaam, na de laatste Gouden Eeuw, te re-evolueren. Deze tijd werd gemarkeerd door een geleidelijke opwaartse beweging uit de eindeloze barbaarsheid van de wereld in de 20ste eeuw v. Chr. tot het heden. We hebben zorgvuldig naar deze voorwaartse beweging gekeken terwijl wijzelf jullie de ene na de andere avatar toeschoven. De Hemel droeg aan dit proces bij aangezien speciale hemelse zuster- en broederschappen werden ingebracht om dit wonderbaarlijke proces te versnellen. Derhalve betekent de huidige tijd een schoonveegoperatie door de Hemel om ervoor te zorgen dat het duister deze realiteit op de juiste goddelijke tijd verlaat. Dit is zich nu aan het ontvouwen en het complexe proces dat jullie "ascentie-symptomen" noemen gaat nog steeds door. Dit is derhalve een speciale tijd om de oppervlaktemensheid voor te bereiden op haar komende taken zodat ze in staat zal zijn haar hoedersrol voor Gaia en haar vele ecosystemen te hervatten. Deze tijd geldt tevens als voorbereiding om ons en jullie Agarthaanse neven en nichten te accepteren.
Dit proces is diep verbonden met jullie opwaartse verschuiving in bewustzijn. De Hemel is toegewijd om jullie percepties van dit rijk te verhogen en jullie bewust te laten worden van wat voor een onderling verbonden proces dit waarlijk is. Jullie hebben in de loop van de mondiale ecologiebeweging al van deze gewijde connectie gehoord. Nu dienen jullie verder te gaan en een aantal goddelijke regels te ontdekken waarmee de Hemel leven verspreidt en in stand houdt, niet alleen op Gaia, maar door deze hele Melkweg. Terwijl we ons door deze Melkweg verplaatsten, raakten we bekend met de vele verschillende manieren waarop de Geest leven in stand houdt. Deze serie gewijde operaties verbaast ons nog steeds. Het is deze wijsheid die jullie zullen ervaren wanneer jullie galactische mensen worden. Wij hadden het privilege om ogenschijnlijk oneindige variaties van leven te ontdekken. Elk daarvan was verbonden met een specifiek soort leefomgeving, die het voortdurende wonder van het leven en de waarlijk eindeloze diversiteit ervan toonde. We kijken ernaar uit jullie door deze geweldige realiteit te zien reizen.
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De laatste paar decennia hebben we in een soort filmscenario met achtbaan-effect gezeten. Onze intentie is dat de belangrijkste doelen van deze stille spirituele revolutie snel worden gehaald. De Hemel heeft in zijn eindeloze compassie onze medewerkers toegestaan om op uiterst ongewone manier voort te gaan. Om die reden verlopen de verschillende projecten op de meest vreemde manieren. We prijzen eenieder van jullie de hemel in voor het behouden van je positieve energieën, zelfs al moeten de gevolgen hiervan zich nog gaan manifesteren. Het is voor jullie belangrijk te weten dat de Hemel met ons samenwerkt om ervoor te zorgen dat dit nieuwe Gregoriaanse jaar 2017 begint met een bepaalde mate van openlijke manifestatie die snel zichtbaar zal worden voor iedereen. Op bepaalde momenten kan dit proces bijzonder onplezierig zijn. Onze medewerkers zijn erin geslaagd om alle moeilijkheden uit het verleden achter zich te laten. Derhalve hebben ze  eindelijk overeenkomsten kunnen sluiten die de vele instrumenten die de bron van de financiering zijn, vrijgeven. Dit geeft aan dat veel doorslaggevende zaken hun voltooiing naderen.   
De Hemel heeft aan het einde van het afgelopen jaar een groot aantal energieën vrijgegeven die dit zonnestelsel zullen zuiveren en een begin zullen maken met een snelle verandering van de verschillende realiteiten. Gedurende de afgelopen millennia werd dit zonnestelsel in een soort suspensie gehouden. Planetaire gastheren en hen vergezellende Engelen werden door de constante interventie van het duister gehinderd. Deze toestand verdween met de bijna-zonnenova-gebeurtenis in de vroege jaren 70. Venus, Mars en Pax worden nu voorbereid op bewoning door jullie in de nabije toekomst. Deze hemelse operatie is opnieuw een teken dat de vertraging die over deze realiteit heeft gelegen haar welverdiende einde nadert. Op dit moment zijn de belangrijkste planeten van de levensgordel in dit zonnestelsel feitelijk zeer actief. Dit is nog weer een teken van de positieve voortgang. De GODDELIJKE WIL van de Hemel staat op het punt te verschijnen. Daarom zal dit voor iedereen een uiterst vreugdevol jaar zijn!
Jullie zijn een groep opmerkelijke Wezens die in deze tijd op Aarde zijn geïncarneerd. De Hemel heeft een unieke serie overeenkomsten met jullie gesloten. Onze gewijde taak is de nodige uitzonderlijke en goddelijke genade te verschaffen om jullie in staat te stellen de belangrijkste redenen waarvoor jullie hier gekomen zijn, uit te voeren. Deze taak heeft een mogelijkheid geschapen om te ontdekken wat onze onderlinge relaties zijn en dit proces ontwikkelt zich voortdurend terwijl we het moment naderen waarop al deze punten bij elkaar komen. Het zal een lering bevatten die jullie inzicht in de werkelijke geschiedenis van deze samenleving, vanaf het eerste begin tijdens de val van Atlantis, zal geven. Dit zal het moment zijn waarop jullie in staat zijn in te zien waarom we deze nieuwe realiteit dienen te omarmen. Dit zal tot een ontmoeting met de Agarthanen leiden en nog belangrijker, met onze spirituele- en ruimtefamilies. Veel is voorbestemd om te verschijnen en veel zaken zullen worden onthuld. Verblijf in Vrede en wees er boven alles van verzekerd dat er binnenkort iets gaat gebeuren. Halleluja! Halleluja! 
Vandaag hebben we opnieuw een kans gekregen om te kunnen zien wat er aan de oppervlakte van deze meest schitterende bol gaande is. Blijf geduldig! Het heeft LANGE tijd gekost om de huidige situatie te bereiken. Een aantal zaken bereiden zich voor op hun manifestatie en dit zal alle frustratie die jullie tot op dit moment heeft omringd transformeren. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

woensdag 28 december 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 27 dec 201611 Batz, 14 Mol. 13 Caban
Selamat Jalwa! Vandaag beginnen we met een kort voortgangsrapport. Monetaire items die bedoeld zijn voor distributie worden momenteel voorbereid. We weten dat dit voor iedereen een lange en moeizame reis is geweest. Daarom is het belangrijk dat jullie weten dat degenen aan de top van de verschillende distributieniveaus zich voorbereiden om een zeer verbazingwekkend proces te initiëren. Eenmaal gelanceerd wordt verwacht, onvoorziene omstandigheden daargelaten, dat het iets meer dan een maand zal kosten om dit proces te voltooien. Zoals jullie weten was het voor iedereen een waarachtig moeizame reis. De uitlevering van de welvaartsfondsen is simpelweg het eerste stadium van deze ingewikkelde operatie. We weten dat de voortslepende duur van deze procedure gecompliceerd werd door de richtlijn deze handelingen veilig en eerlijk te houden. Daarom vroeg het om de toewijding om zo langzaam te gaan als nodig was. Ons doel was om met onze bondgenoten samen te werken en ze tevreden te houden over hetgeen zich ontvouwde. Deze serie vereisten dwong ons tot een zeer langzame en weloverwogen werkwijze. Derhalve duurde het meer dan twee decennia om deze component van ons grote en complexe project af te maken. Het verheugt ons te zien dat jullie bewustzijn en perceptie van deze taak een beter begrip heeft doen ontstaan van wat deze reis allemaal inhoudt.
Toen we pas aankwamen op jullie prachtige kusten voelden we onmiddellijk wat er aan de hand was. De Anunnaki waren nog steeds de Opperheren van deze oppervlaktewereld, en ze behandelden hun hielenlikkers met ferme maar fluwelen handschoenen. Jullie moesten gehoorzamen en weinig tot geen vragen stellen. Deze oneerlijke realiteit veroorzaakte bij ons veel pijn vanwege hetgeen jullie moesten doorstaan. We ontdekten onmiddellijk wie de leiding had over het Heilige Licht van de Hemelse prestaties. Aanvankelijk waren ze wantrouwend t.a.v. onze aanwezigheid maar geleidelijk aan begonnen ze vertrouwen te ontwikkelen. Jullie Opgestegen Meesters waren onze beschermheren, en via hen werd ons gewijde project aan iedereen uitgelegd. Desalniettemin kostte het ons meer dan twee decennia om de mate van vertrouwen te ontwikkelen die nodig was om onze serie projecten succesvol tot stand te brengen. Toen dit eenmaal was bereikt waren we in staat projecten te implementeren waar zowel de  geheime gewijde gemeenschappen van Meesters als de Agarthanen bij betrokken waren. Gedurende deze tijd voerden we het aantal schepen in onze vloot op en voltooiden we de training van degenen die waren aangewezen om jullie te mentoren. Deze projecten duren uiteraard nog steeds voort.
We begonnen een strategie te bedenken hoe we de hielenlikkers, die deel uitmaken van een aantal van jullie regeringen, het best konden verwijderen. Dit proces is over het algemeen verbonden met een voortdurend legaal proces dat verband houdt met de enorme corruptie en de illegale operaties van het huidige Amerikaanse regime. Dit project werd aanvankelijk gecreëerd om essentiële aspecten van degenen die deze illegale acties leiden, te isoleren. Het andere doel van het plan was om geleidelijk een nieuwe wettige republiek te manifesteren, die was gegrondvest op een serie documenten die bekend raakte als NESARA. Deze operatie resulteerde in een paar complicaties die geleidelijk aan volledig zullen worden opgelost. Nieuw bestuur was snel in staat zichzelf wereldwijd te vestigen als raamwerk voor het ware bestuur van Amerika. Het allesoverheersende doel is om de huidige situatie via een serie toekomstige aankondigingen te transformeren. Strategisch gezien dient de precieze timing van deze aankondigingen voor het publiek verborgen te worden gehouden. Het is derhalve essentieel dat dit, en het welvaartsproject, in het geheim doorgaan tot het juiste moment voor volledige disclosure. Het is ons gezamenlijke beleid dit alles vertrouwelijk te houden totdat de veiligheidsproblemen die daarmee verband houden volledig zijn opgelost.
Terwijl deze stadia van geheimzinnigheid voltooid worden, komen we steeds dichter bij disclosure. Het zal voor ons veel makkelijker zijn om te handelen wanneer we in staat zijn publiekelijk met jullie te spreken en uit te leggen wat de Hemel heeft besloten. We realiseren ons goed hoe essentieel het is om te kunnen handelen buiten de momenteel vereiste schaduwen om. Onze liaisons werden gedwongen bepaalde protocollen in stand te houden die nogal onhandig waren. We hielden deze voornamelijk aan om onze partners ter wille te zijn. In de komende maanden kan deze noodzaak wegvallen wanneer we jullie rechtstreeks beginnen aan te spreken. De mate van vervuiling en klimaatverandering, veroorzaakt door de hielenlikkers van de Anunnaki, is zeer verontrustend. Jullie hebben een verbazingwekkende mate van onbalans in jullie atmosfeer, oceanen en op jullie grond. Dat dient te worden gecorrigeerd. Voor ons is deze taak een eenvoudige serie handelingen. Degenen die jullie regeringen controleren handhaven echter een beleid dat tegen dergelijke procedures ingaat. We moeten wachten totdat disclosure formeel wordt afgekondigd. Zoals jullie kunnen zien, naderen we een serie gebeurtenissen die de manier waarop deze mondiale gemeenschap werkt zal veranderen. Halleluja! Halleluja!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze bijzondere tijd van het jaar wordt verrijkt met vreugde door wat er op het punt staat te verschijnen. Het grootse spirituele geschenk van financiële vrijheid is nabij. Laat ons daarom blijmoedig zijn en positief gestemd. Dit is tevens een tijd waarin de energie van spirituele vernieuwing zich manifesteert. Weet dat deze energie een teken is van een nieuwe belofte door de Hemel om jullie genade en hulp te schenken. Dit geeft aan hoe toegewijd de Hemelse Gastheren zijn aan jullie veiligheid en zaligheid van een stroom van energieën die door dit rijk stormen. Laat de hele mensheid er zich bewust van zijn dat deze zeer bijzondere compensatie zich aan het manifesteren is. Laat deze heuglijke periode gevierd worden in de wetenschap dat het monsterlijke kwaad dat jullie vloek is geweest aan het oplossen is. Iedereen uiterst vreugdevolle feestdagen gewenst! Het is waarlijk een tijd om in vreugde en oprecht de Hemel te danken! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Zoals het steeds ging, leek deze glorierijke periode gevuld te raken met vertragingen en de gebruikelijke frustraties. Over deze gehele aardbol heeft een grootse bewustzijns-vernieuwing het oppervlakterijk van Gaia naar nieuwe hoogten gestuwd. Lange rijen van mondiale humanitaire projecten hebben zich opgestapeld, tezamen met de fondsen die zijn verzameld om de volbrenging ervan te waarborgen. Het is een tijd waarin de opwinding door de groei van de populatie en de zegeningen van een nieuwe werkelijkheid tevoorschijn zullen komen. Deze glorierijke planeet zal een geboorte van wonderen te zien geven die de dageraad van wereldvrede, die is gefundeerd op jullie eminente toekomstvisies, met zich mee zal brengen,. Deze zegeningen zullen zich manifesteren en een explosie aan activiteiten zal wereldwijd een nieuwe houding in het leven roepen, die wordt gedragen door het groeiende bewustzijn van deze planeet. De Hemel heeft lange tijd speciale zaadjes geplant om deze geweldige gebeurtenis mogelijk te maken. De vorming van deze nieuwe realiteit is nog maar het begin. Dus wacht rustig af en zie hoe deze nieuwe realiteit snel haar schitterende nieuwe vorm aanneemt. 
Zoals jullie kunnen zien bevinden er zich om de spreekwoordelijke hoek heel veel schitterende wonderen. Wij Meesters zijn trots op wat jullie zullen doen wanneer jullie eindelijk je vrijheid en voorspoed zullen gaan ervaren. Deze serie verschijnselen zal jullie laten zien waar jullie werkelijk toe in staat zijn. We hebben geduldig toegekeken en  gezien hoe gewetenloos de hielenlikkers van de Anunnaki jullie hebben onderdrukt. Dit alles zal nu gaan veranderen terwijl jullie deze prachtige bol, die jullie thuis is, zullen transformeren. Jullie zullen plannen ontwikkelen voor de inzet van nieuwe technologieën om jullie wateren, lucht en land te zuiveren. Wanneer we uiteindelijk een aantal sleutel-waarheden aan jullie onthullen zullen er zich plotseling nog meer wonderen manifesteren. Wanneer jullie Ruimtefamilie tenslotte zal landen zullen jullie in staat zijn te laten zien in welke mate jullie bewustzijn is gegroeid. Zelfs de Agarthanen verheugen zich over wat jullie hebben bereikt. Het is dit schitterende rijk dat zich nu kan herenigen met het Binnenaardse Rijk om een nieuw Gaia te vormen! 
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Deze magische tijd van het jaar heeft ons grote vreugde gebracht! De komende tijd zal iedereen met zekerheid een glorieuze opeenvolging van wonderen brengen. Het is voor jullie tevens een tijd om jullie verbazingwekkende toekomstvisies in te zetten om het werkelijke wonder dat de mensheid is, te manifesteren! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/MarjaSN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS