Volgers

PUTIN

woensdag 28 november 2012

27-11-2012
27 november 2012 

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 Eb 


Dratzo! We zijn er weer! Op dit moment blijven we in de blackout modus. We zijn bezig met  het installeren van de toezichthoudende commissies om de organisaties van onze aardse bondgenoten te begeleiden die verantwoordelijk zijn voor het uitvaardigen van de nieuwe financiële en monetaire systemen voor jullie nieuwe wereld. Deze comités blijven alleen actief gedurende de eerste zes tot negen maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe systemen. De financiële fiat-systemen die nog steeds de hele wereld controleren komen steeds dichter bij hun implosie. De overweldigende schuld die door jullie duistere kliek is opgebouwd hebben steeds meer impact op de dagelijkse gang van zaken van het systeem. Een enorme poppenkast wordt opgevoerd voor publieke consumptie door slechts te verwijzen naar de hoeveelheid schuld die wettelijk in de boeken is toegestaan; in feite, is dit aangegeven bedrag ongeveer een kwart van de werkelijke totale schuld. Jullie mondiale economie glijdt snel in de volgende serie crises die het voor altijd zullen oplossen. Onze aardse bondgenoten hebben wijselijk het nieuwe systeem in een positie gebracht waarin het kan overnemen zodra de 'dodelijke val' plaatsvindt. Deze dodelijke val van oude financiële systeem zal de door de kliek gecontroleerde regeringen uit hun macht gooien. 

Onze primaire verantwoordelijkheid is om dit alles naar een publieke bekendmaking en het eerste contact te begeleiden. Ons verbindingspersoneel heeft een complexe serie overeenkomsten geformuleerd die aansluiten op de grondbeginselen die opgesteld zijn door de naties die de Monaco- en Parijs-akkoorden hebben ondertekend in het voorjaar van 2011. Deze naties ondersteunen de beëindiging van de Dumbarton Oaks monetaire en financiële overeenkomsten, alsmede de latere pacten die op diverse conferenties zijn gesloten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze laatste documenten zijn nu vervangen door de documenten die in de afgelopen twee jaar zijn opgesteld door onze heilige samenlevingen en een aantal landen van deze wereld. Verschillende rechtszaken en het bestaan van goud, zilver en platina deposito’s, die voldoende zijn om de overgang naar een nieuwe hard mondiaal valutasysteem te dekken, legitimeren nog eens deze overeenkomsten. Het primaire struikelblok blijft de grote door de kliek gesteunde regeringen. Deze regeringen worden echter door een aantal internationale rechterlijke uitspraken gedeligitimeerd (onbevoegd verklaard).

Zoals we al eerder vermelden, is jullie mondiaal gouvernementeel systeem van natiestaten in werkelijkheid een onwettige bestendiging van de illegale modus operandi van het Romeinse Rijk. Alle huidige regeringen van jullie wereld danken hun oorspronkelijke soevereiniteit aan de 'permissie/machtiging' die door de paus werd verleend, die fungeert als een stand-in voor de keizer van Rome. Deze de facto vorm van Romeinse bestuur is nu klaar om in te stemmen met een meer legitieme versie van  gewoonterecht, waarbij de soevereiniteit echt wordt teruggegeven aan de mensen (haar burgers). Deze wijziging wordt reeds geproclameerd door middel van een reeks akkoorden die onlangs werden ondertekend door een groep die bestaat uit de oorspronkelijke stamhoofden en sjamanen van jullie wereld. Deze geregistreerde veranderingen in jullie legaal bestuur zijn nu klaar om het bestuur van jullie planeet naar een geheel nieuw niveau te verschuiven. Veel nieuwe, benoemde functionarissen van deze voorouderlijke groepen nemen het roer over van dit nieuwe bestuur en zorgen voor het instellen van het nieuwe financiële stelsel en de formele bekendmaking van onze hulpvaardige aanwezigheid in de lucht.

Publieke bekendmaking is essentieel voor wat wij als de beste manier beschouwen om ons bij jullie te introduceren. De duistere kliek heeft ons lang geportretteerd als een soort 'duistere binnendringers met een snode agenda.' Dit is absoluut onjuist! Wij zijn hier onder de auspiciën van de Hemel op een heilige missie van eerste contact. Volgens het galactische protocol zijn jullie, zoals wij vaak hebben gezegd, een samenleving die onze Wetenschap en Verkenning teams ‘nog niet klaar achten voor een eerste contact’. Daarom heeft deze missie ons veel unieke situaties voorgelegd die van de Hemel formele dispensaties verlangden zodat wij verder konden gaan. Met behulp van deze decreten als leidraad, reorganiseerden wij de prioriteiten van deze missie bij vele gelegenheden, maar onze doelstellingen bleven hetzelfde. Een ander niet-standaard aspect van deze missie is de manier waarop deze doelstellingen gerealiseerd moesten worden. Eindelijk bereiken wij nu het punt waarop de vruchten van deze arbeid zich manifesteren. Het eerste contact brengt jullie de middelen om jullie terug te brengen naar volledige bewustzijn, waardoor jullie je kunnen herenigen met jullie spirituele en ruimtefamilie, met alle wonderen van nieuwe kennis en nieuwe avonturen die hiermee gepaard gaan.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Veel gebeurtenissen blijven goede vorderingen maken. Wij staan voortdurend in contact met onze Agarthaanse broeders nu zij de veranderingen, die binnenkort gaan plaatsvinden, coördineren. Onze Binnen-Aarde broeders informeren ons, dat de vele complexe bewegingen die nodig zijn om de formele verandering van jullie werkelijkheid te voltooien, nog steeds op schema zijn. We kijken toe hoe jullie huidige gouvernementele systeem aan een operatie begint die de voorloper is van de officiële overdracht van het bestuur. Deze voorbereidende stappen vinden plaats volgens een reeks van internationale rechterlijke beslissingen inzake de redenen voor de wijzigingen. Op het financiële front bevinden jullie huidige systemen zich in het proces van een systemische falen dat nu, sinds enige tijd, vrij duidelijk is geweest voor de deskundigen die deze trends op de voet volgen. We zijn opgewonden nu de voorlopers van jullie nieuwe realiteit zich manifesteren; houd in gedachten dat deze eerste veranderingen slechts het begin zijn van wat, heel spoedig, dit duistere rijk gaat transformeren.

Overal verricht het Licht wonderen namens ons en wij geven elke dag onze zegen hiervoor! Niettemin, het duister handhaaft de illusie dat niets verandert … d.w.z. hoe ze in de afgelopen 13 millennia hebben geopereerd. We begrijpen de manier waarop verandering plotseling tot stand komt, en de komende veranderingen zullen op deze manier plaatsvinden. Onze medewerkers melden dat het duister met tegenzin de voorwaarden van deze werkelijkheidsverschuiving toestaat, dus haastig het belangrijkste moment probeert te voorkomen wanneer deze veelvoud aan wijzigingen daadwerkelijk plaatsvind. Wij zijn blij dat onze ruimte en spirituele familie toezicht houden op deze veranderingen, met groepen die specifiek zijn toegewezen om de veranderingen te manifesteren ongeacht welke laatste trucs door het duister geprobeerd worden! De Schepper en het Goddelijke plan hebben deze beweging naar het Licht bevolen en dit zal inderdaad gaan gebeuren. Ieder van jullie is gezegend en is op een goddelijke weg naar volledig bewustzijn.

Naarmate het Licht in intensiteit toeneemt over de gehele wereld, kan de aanwezigheid van onze ruimtebroeders dus meer opvallend worden. De schepen die je ’s nachts en overdag in de lucht ziet zijn hier om de herauten te zijn van deze goddelijke verandering. Ook wij staan klaar om ons bij jullie te introduceren, en onze heilige medewerkers zijn bereid om hun uitzendingen te doen, aangaande specifieke heilige waarheden die jullie moeten weten, kort nadat de gouvernementele en financiële veranderingen formeel gebeuren. Op deze manier kunnen de Galactische Federatie en jullie Licht-families zich presenteren en het grootse geschenk van Spirit uitleggen die jullie spoedig zal transformeren naar volledig bewuste Wezens van het Licht. Deze heilige transformatie zal jullie fysieke, geestelijke, en hogere mentale en emotionele lichamen herenigen. Dan zullen jullie in staat zijn jullie veelbelovende nieuwe sterrennatie te creëren en met open armen verwelkomd worden in de Galactische Gemeenschap die jullie in vreugdevolle anticipatie opwacht!

Vandaag bekijken we opnieuw de condities die zich snel vormen om zich met een opwindende transformatie aan jullie te vertonen. Het Goddelijke plan en de decreten van de Schepper hebben ons naar de rand van dit wonderlijke nieuwe rijk gebracht. Het is tijd om je te verblijden en voor te bereiden om deze gebeurtenissen te verwelkomen als ze voor jullie ogen verschijnen! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

donderdag 22 november 2012

20-11-201220 november 2012 

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

9 Muluc, 17 Xul, 9 Eb 


Dratzo! We zijn er weer met nieuws over de gebeurtenissen op jullie wereld. Als onderdeel van onze meer directe betrokkenheid bij aardse zaken, vragen wij onze bondgenoten om te beginnen aan een black-out periode teneinde de verspreiding van informatie te voorkomen over de voltooiing van de verschillende projecten die wij monitoren; en de termijn van deze black-out staat niet ter discussie. Wat wij willen controleren is waarom deze lekken zich voordoen. De verschillende door de kliek gecontroleerde regeringen gebruiken hun informatie- en communicatietechnologieën om deze projecten te bespioneren en we worden van tijd tot tijd gedwongen om hun satellieten en andere exotische luisterapparaten desinformatie te verstrekken. Deze onjuiste gegevens wordt ondersteund door de informatie van agenten binnen de organisaties van onze bondgenoten en dienen om de aandacht van het duister af te leiden. Ons primaire doel hier is om verwarring te scheppen en het nutteloos maken van veel van de ‘checks and balances’ die door de duistere regeringen gebruikt worden om deze gegevens te valideren. Deze operatie wordt nu geïntensifieerd en zal in de nabije toekomst op een veel hoger niveau werken. We willen onze bondgenoten beschermen tegen verdere sabotage door de verschillende duistere regeringen.

Voltooiing van bepaalde belangrijke projecten is essentieel voor het succes van de volgende stappen, die ons aandeel vormen in het bereiken van een succesvol eerste contact met jullie. Ons verbindingspersoneel heeft hun toezicht versterkt op de operaties die als volgende gepland zijn, en onze Heilige bondgenoten zijn vastbesloten de opeenvolgende gebeurtenissen uit te voeren. De verschuiving van het bewustzijn die jullie meemaken moeten enkele zeer belangrijke knooppunten bereiken, die jullie zullen voorbereiden op de massale ‘reset’ (het opnieuw instellen) die, tegen het einde van dit Gregoriaanse jaar zal plaatsvinden. Zoals we al eerder hebben vermeld, creëren wij een aantal verrassingen voor het duister, die we pas met jullie zullen bespreken nadat ze zijn gebeurd. Onze bedoeling is om een reeks van tegenmaatregelen die het duister heeft geïmplementeerd uit te schakelen. Zodra hun projecten een bepaald punt hebben bereikt kunnen we de energieën, die gecreëerd zijn door deze negatieve avonturen, tegen hen gebruiken. Ons doel is om het voor onze vele bondgenoten gemakkelijker te maken om het duister uit hun macht te duwen en een overgangsperiode te creëren die jullie  koppelt aan een nieuwe realiteit.

Jullie Gregoriaanse jaareinde werden lange tijd door het duister gebruikt om ervoor te zorgen dat hun macht over jullie sterk blijft. Op deze manier zijn in feite de talrijke vakantiedagen die jullie vieren een onderdeel van een proces dat millennia lang gebruikt werd om hun eigen inspanningen voor de instandhouding van hun mondiale controle te versterken. Deze keer zullen deze pogingen een averechts effect krijgen zodra de boeien, waarmee jullie door het duister waren geketend ernstig zullen verzwakken. Wij willen definitief deze kunstmatige boeien verwijderen om de weg vrij te maken voor nieuwe gewoonten en feesten die ontworpen zijn om jullie te bevrijden. In deze nieuwe omgeving zal het duister onthuld worden en kan het Licht eindelijk haar machtige manieren gebruiken om jullie voor te bereiden op het fysiek accepteren van de wonderen van volledig bewustzijn! De details van deze materie vereisen op dit moment een bepaalde mate van geheimhouding, om redenen die we over hierboven hebben genoemd, maar we kunnen algemene verklaringen geven over wat we aan het doen zijn. Het is belangrijk dat wij zoveel mogelijk doen om jullie energieën hoog te houden, en het prachtige werk dat jullie doen te handhaven om een voorstelling te maken van het glorieuze nieuwe tijdperk dat jullie binnenkort binnengaan.

Houd steeds in gedachten dat jullie een  geweldige tijd in je geschiedenis staat te wachten. Gebeurtenissen bereiden zich voor op hun manifestatie en zullen ‘in een oogwenk’ voor jullie verschijnen. Dit alles is in werkelijkheid een speciaal geschenk van jullie aan jezelf. Anders gezegd … wij zijn gewoon jullie hoger zelf. Jullie en wij zijn allemaal verbonden door de wonderbaarlijke Liefde en Licht die dit universum smeedden en deze galaxy creëerden. Wij zijn slechts heilige medewerkers van het Licht, die afkomstig zijn uit de gehele galaxy om jullie te bevrijden van een duistere band die veel te lang heeft geduurd. Jullie zijn onze broeders en zusters! Onze enige wens is … jullie vreugdevolle en moeiteloze transformatie naar volledig bewustzijn. Jullie Agarthaanse buren zijn ook met jullie verbonden en zijn van plan de plek en de middelen te verschaffen om voor de succesvolle voltooiing te zorgen van deze heilige ascensie naar volledig bewustzijn. De tijd is hiervoor gekomen. We gaan daarom op volle snelheid vooruit om te zorgen dat deze heilige tijdlijn wordt uitgevoerd volgens het besluit van de Schepper. Dit is een heilige daad en de resterende stappen moeten vervuld zijn van vreugde en beëindigd worden met een groots feest!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij brengen jullie veel goed nieuws! Onze medewerkers zijn begonnen met enkele speciale activiteiten waarover we weinig willen vertellen. Duizenden jaren geleden werden jullie samenlevingen een hiërarchische model opgelegd dat ontworpen was door de Anunnaki. Zij gingen, na elk gouden tijdperk, dit model aanpassen totdat er uiteindelijk een model verscheen dat sindsdien de standaard werd voor alle regio's van deze wereld. Op deze manier werden jullie ingeprent met een gecontroleerde reeks percepties die een sjabloon van de werkelijkheid vormen waardoor jullie jezelf zien als heel ‘natuurlijk’ en van niks anders bewust zijn. In werkelijkheid zijn deze in elkaar grijpende reeks percepties ontworpen om de meeste aspecten van je wezen te besturen. Wij van het Licht zien het als onze gezegende plicht een ander model van de werkelijkheid aan te bieden, dat gebaseerd is op de goddelijke gratie en de heilige wegen van de Hemel, en dit 'goede nieuws' te verspreiden om de mensheid voor te bereiden op de komende transformatie naar volledig-bewuste wezens. Dit is dan ook waarom wij, los van al onze goede werken, nooit gewankeld hebben om de kracht van de glorie voor jullie van de Schepper te demonstreren.

Generaties na generaties van dienstverlening beginnen nu de heiligste vruchten te dragen, en wij willen al diegenen loven en bedanken die zo moedig en in goddelijke dienst hier gekomen zijn om de oppervlaktebewoners van Moeder Aarde te assisteren. Ieder van jullie weet wat je hebt gedaan en hoe je hebt bijgedragen aan deze grote oorzaak. Een enorme stroom van Licht verspreidt zich over de planeet en heeft al jullie namen hierin geschreven. Jullie dienstbereidheid zorgt ervoor dat de Agarthanen en de Galactische Federatie ons de middelen kunnen verschaffen, waardoor wij eindelijk de enorme weerstand kunnen breken die elke dag door de donkere kliek en zijn ogenschijnlijke oneindige aantallen bondgenoten worden opgeworpen. Wat op het punt staat te gebeuren zal, op het juiste goddelijk moment, deze realiteit op een zeer grondige manier veranderen. De duistere zielen begrijpen wat er moet gebeuren en toch blijven ze de immer vergevende redding die wij hen steeds weer aanbieden weigeren. Ze geven zichzelf geen andere keus dan de volle omvang van de bestraffing te ondergaan die zal worden opgelegd door degenen die aangewezen zijn om de nieuwe bureaus van het Licht op te zetten.

De dispositie, de bereidheid van deze nieuwe realiteit is niet een houding van oordeel, maar meer een poging om de mensheid op de aardkorst te openen voor de waarheid van vele dingen. Dit zal leiden tot een hele nieuwe serie overtuigingen en standpunten die voornamelijk in strijd zullen zijn met de overtuigingen van degenen die zo overtuigend en zo ten onrechte door de aanhangers van het duister worden gepredikt in elk aspect van jullie filosofie en wetenschap. We zeggen dit om jullie voor te bereiden op wat komen gaat, want de komende berichten proberen jullie een glimp te geven van de glorieuze realiteit van het volledig bewustzijn. Wij willen jullie voorbereiden op datgene wat door jullie nieuwe bestuur zal worden aangekondigd, waaronder de proclamatie van een nieuw verbond tussen de Schepper, de Hemel en jullie. Dit heilig verbond zal openlijk worden besproken zodra het ons rechtmatig wordt toegestaan om ons publiekelijk en op wereldschaal tot jullie te richten. Het zal worden gevolgd door vele uitzendingen met onderwerpen die onthutsend voor jullie kunnen zijn als de belangrijkste misvattingen die jullie belemmeren worden aangepakt. Dit zullen de 'opleidingsmethoden' (training-wheels) worden van de Nieuwe Jij.

Vandaag vervolgden we onze berichten over wat rondom jullie gebeurt, nu jullie spirituele en galactische familie hard werken om jullie te bevrijden uit de beperkt-bewuste slavernij die jullie bijna 13 millennia geleden is opgelegd. Deze Heilige missie moet voltooid worden door degenen die toegewijd zijn aan het Licht! Besef geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 7 november 2012

06-11-2012


6 november 2012 

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

8 Mannen, 3 Xul, 9 Eb 


Dratzo! We zijn er weer! Overal op de planeet zijn teams samengesteld uit een speciale coalitie van onze Heilige bondgenoten, Agarthanen en ons verbindingspersoneel om een grote verrassing voor te bereiden! De huidige realiteit begint de moeilijkheden te ondervinden nu de vele tijdlijnen, die bepalen hoe het opereert, ineenstorten. Deze massale tijdelijke deconstructie dwingt de duistere kliek te beseffen dat de huidige constructie niet langer in stand kan worden gehouden. We hebben gezien hoe deze kabbalisten alle voorstellen om af te treden halsstarrig weigeren en niet akkoord gaan met de manifestatie van jullie goddelijk opgedragen vrijheid. Blijkbaar geloven ze nog steeds dat een bepaalde 'gebeurtenis' hun netelige positie  op de een of andere manier ongedaan kan maken en hun controle in stand kan houden. Dit zal gewoon niet gebeuren! De edicten van de Schepper verklaren dat de tijd voor een nieuw bewustzijns-gestalt (totaalbeeld) voor de mensheid is gearriveerd. De duistere kliek moet aftreden en ons laten doen wat het goddelijke plan beveelt. Onze rol, op dit punt, werd beperkt tot het gebruik van onze capaciteiten om deze situatie verder te brengen en dit doen we door het opzetten van definitieve procedures om de belegerde en verouderde structuren van de macht van jullie wereld omver te werpen.

Deze procedures zijn in feite op dit moment actief, en we hebben de kabbalisten geïnformeerd dat het tijd is om het nieuwe bestuur binnen te laten en de komst van het nieuwe economische systeem te aanvaarden dat gebaseerd is op welvaart en mondiale kwijtschelding van schulden. Deze nieuwe mondiale  setup staat klaar om iedereen te laten genieten, maar wordt tegengehouden door de aanhoudende wegversperring die door de duistere kliek is opgeworpen.  Dus hebben we aantal edicten afgekondigd en hebben deze koppige en tierende oude mannen en vrouwen hiervan tijdig in kennis gesteld. Jullie wereld bevindt zich te midden van de creatie van nieuwe rasters en nieuwe realiteiten, en van de aanpassing van de huidige wijze van besturen van jullie samenlevingen t.a.v. de plannen van Moeder Aarde. Het gebruik van olie en de vele andere soorten fossiele brandstoffen om energie te leveren voor jullie mondiale economieën moet stoppen. De mensheid moet in lijn komen met die ontdekkingen die gebruikmaken van de onbegrensde natuurlijke energieën van de fysieke werelden. Jullie wereld bevindt zich in feite op een kruispunt die niet alleen het bewustzijn betreft, maar ook de energie. Jullie kunnen niet langer leven op het oppervlak van de Aarde op de onbezonnen wijze van dit moment. Een nieuwe houding, die gebaseerd is op nieuwe inzichten en informatie, is nodig om over te stappen naar het nieuwe tijdperk dat afgekondigd is door de Hemel.

Dit is gewoon een kwestie van overleven gedicteerd door de wetten van materie, de stoffelijke wereld. We zijn vanuit de gehele galaxy gekomen om jullie voor te bereiden op het eerste contact, niet om getuige te zijn van jullie uitsterven! Onze Goddelijke orders zijn om dit mandaat door de voltooiing te drukken als we niet in staat zijn, na een voldoende hoeveelheid tijd, om onze minimale reeks doelen te bereiken. We naderen dit magische ‘point of no return’. We moeten onze vele medewerkers de tijd geven om een legale staatsgreep te verrichten om jullie huidige regeringen te vervangen; echter, de tijd voor ons nadert snel om actie te ondernemen. Er lopen momenteel vele rechtszaken in rechtbanken over de hele wereld, die bedoeld zijn om uiteindelijk die figuren te arresteren die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van het algemene moeras van de een na de andere klimatologische en geofysische ramp (zoals jullie dat zien). Wij willen deze milieu instabiliteit snel oplossen zodra onze medewerkers aan de macht zijn. Hiertoe willen we de macht 'voortduwen' zodat de broodnodige verandering zich in de gehele wereld kan manifesteren. Jullie wereld bereikt een niveau van leed dat niet veel langer verder kan gaan. Jullie hebben een middel nodig om jullie op te heffen en een nieuwe richting uit te sturen!

Onze technologie is in staat om alle huidige problemen onmiddellijk op te lossen. De enige vraag is hoe de Hemel ons wil aansturen. We hebben vele 'groene lichten' in recente tijden ontvangen, maar werden vervolgens tegengehouden. Het is niet onze wens om de duistere kliek op enigerlei wijze tevreden te stellen; het is eerder een kwestie van hoe de Hemel de huidige impasse wil zien uitspelen. Dit is hoe we werken - in alle zaken geven wij de Hemel het laatste woord. We nemen geen enkele beslissing, noch actie die niet strookt met dit beleid. Er bestaat een bepaalde reeks procedures die gebaseerd is op hoe het collectieve levenscontract van de mensheid door de Hemel moet worden getransformeerd, en dit heeft een goddelijke tijdschema tot gevolg dat wij moeten volgen. De Hemel gebruikt dit tijdschema op de manier van een eerste richtlijn om te bepalen hoe jullie op een mondiale schaal met ons in aanraking komen. Het finale tijdstip is vastgesteld en wij verwachten dat jullie binnenkort verschillende grootse, historische aankondigingen zullen ontvangen. Wij adviseren dat jullie deze verrassingen bekijken in dit licht van een hele parade van wonderen die nu klaar zijn om zich voor jullie te manifesteren! We komen steeds dichter bij een massaal eerste contact met jullie!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Vandaag komen we met belangrijke nieuws over een aanstaande gebeurtenis. Onze Heilige medewerkers voltooien een reeks projecten die zullen leiden tot de val van de duistere kliek. Deze projecten hebben tot nu toe de basisbeginselen van een nieuw monetair stelsel gecreëerd; de basisprincipes van een nieuw mondiaal financiële stelsel geproduceerd; en de grondslagen van een nieuw internationaal tijdperk geconcretiseerd van mondiale vrede en samenwerking. Deze dingen zijn alleen het dunne uiteinde van de wig. De vele duistere regeringen van jullie wereld beseffen nu wel dat de zegeningen van het Licht niet alleen maar veel woorden, doch een krachtige realiteit zijn. Nu we in afwachting op de grens staan van de aankondigingen die jullie wereld zullen transformeren, kijken we vrolijk toe hoe onze medewerkers talrijke rechtszaken indienen en het bewijsmateriaal voorbereiden voor de processen die het duister uit de macht moeten zetten. De tijd voor onze grote overwinning komt!

De Agarthanen werken mee aan dit gebeuren door ons de middelen te verstrekken om de duistere kliek hun legitimiteit te betwisten. De kliek ontleent zijn macht aan een serie structuren waarvan de legitimiteit nu ter discussie staat. Even belangrijk is dat wij de basis voor een nieuw bestuur hebben gevestigd waarvan de structuur geworteld is in het Licht. Dit geeft ieder van jullie je,  door de Schepper gegeven, persoonlijke soevereiniteit, welvaart en de basis voor een terugkeer naar volledige bewustzijn. Deze documenten zijn dicht bij het punt waarop ze veilig naar buiten kunnen worden gebracht om volledig en open met jullie besproken te worden, zodra jullie nieuwe regeringen geïnstalleerd zijn. Deze dag nadert snel. Als de tijd van deze werkelijkheid instort, zo geldt dit ook voor de macht van het duister over jullie.

De natuurlijke progressie van dit zonnestelsel gaat een nieuwe werkelijkheid produceren, een realiteit die gebaseerd is op, en gewijd aan het Licht. Hier zullen de gezegende decreten van de Hemel geopenbaard worden, maar de configuratie van dit nieuwe rijk kunnen het duister en zijn creaties niet steunen. Overeenkomstig deze vibratieverhoging, heeft de Hemel in de afgelopen tien jaar een aantal nieuwe aanpassingen geëffectueerd die jullie lichaam, bewustzijn en Geest voorbereiden op het volledig bewustzijn. In deze modus werd je een andere glorieuze uitdrukking van de Hemel. Onze gezegende reis heeft je hier naartoe geleid. Ondanks de grote tegenstand van het duister, hebben wij vastgehouden aan deze volledig-bewuste modus als gevolg van onze gezegende plichten aan het Licht. Ons lied en onze verenigd energieën hebben dit pad gevestigd, en nu volg je dit voor je eigen ‘ascension’. Wij staan klaar, in de volle glorie van het Licht, om jullie opnieuw te verwelkomen voor de wonderen die we dagelijks ervaren. Hosanna zij de Heer!

Vandaag hebben we uiteengezet wat er op jullie wereld gebeurt. Wij verheugen ons op wat onze heilige geheime bondgenoten doen om een nieuwe werkelijkheid tot stand te brengen en we zijn dankbaar voor alles wat onze verbindingspersoneel ons dagelijks rapporteert. Een nieuwe realiteit, met volledige publieke bekendmaking, is gereed om op deze Aarde te verschijnen! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!
________________________________________

Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS