Volgers

PUTIN

woensdag 28 oktober 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 27 oktober 201513 Cauac, 13 Tzec, 12 Manik
Dratzo! De beslissende ontmoetingen zijn gaande. Planningen zijn gemaakt omdat een aantal overeenkomsten een algemene uitgifte van fondsen, evenals een miniem begin van de formele omschakeling van de cabal naar het Licht, mogelijk heeft gemaakt. Deze handelingen zullen het begin betekenen van de manifestatie van een nieuwe realiteit. Zoals vorige week al werd gezegd, is het nieuwe financiële systeem gereed en zal deze geleidelijk aan in werking worden gesteld. Zij die belast zijn met speciale veiligheid ten aanzien van de nieuwe republieken hebben er alle vertrouwen in dat de langdurig geheim gehouden entiteiten eindelijk fatsoenlijk aangekondigd kunnen worden. Dit proces voltrekt zich enkel omdat we duidelijk hebben gemaakt dat het programma van de Hemel afhankelijk is van formatie van nieuw bestuur en uiteindelijk van het gecontinueerde gebruik van eenvoudig te beïnvloeden fiatgelden. Derhalve zal er een mondiale welvaart zijn, gebaseerd op een wereldwijde reset van valuta en, het allerbelangrijkste, valuta die een werkelijke waarde hebben. Deze zullen gebaseerd worden op de toepassing van edele metalen als ondersteuning. Dit is hoogstens een tijdelijke maatregel aangezien geld binnenkort zal verdwijnen omdat processors en andere verwante technologieën hun opwachting zullen maken. Deze toepassingen zullen een combinatie zijn van Aardse- en Federatietechnologieën. Jullie betreden een tijd van toegenomen bewustzijn en de wetenschap dat jullie niet alleen zijn.  
Het nieuwe bestuur zal gebaseerd worden op de transformatie van schuldslavernij naar bevrijding. Wat is de werkelijke betekenis hiervan? Het houdt in dat jullie een hele serie kerninzichten, die millennia geleden door de Anunnaki en hun handlangers op jullie overgebracht werden, zijn ontstegen. Jullie hebben vrijheid bereikt en laten de concepten van gebrek en nutteloosheid achter je. Succesvolle mannen en vrouwen rijzen uit boven dit geloof. Jullie zullen je deze belangrijke serie inzichten, die de manier waarop jullie denken en deze oude realiteit zien, achter je laten. Deze welvaart zal binnenin jullie geankerd worden. De ware persoonlijkheid van een succesvol persoon zal plotseling tevoorschijn komen. Hiermee wordt een grote dosis bescheidenheid en de behoefte om elkaar te helpen gecombineerd. Jullie zullen dit rijk in een geheel nieuw Licht bezien! Jullie zullen het belang inzien van het creëren van een waarachtige gemeenschap. Deze gemeenschap zal op mondiaal niveau ontstaan en het proces, dat ervoor moet zorgen dat dit nieuw te vormen rijk een einde afdwingt aan de vervuiling van licht, water en bodem, ondersteunen. Deze nieuwe wereld zal op een vreugdevolle manier Gaia en haar vele aspecten van jullie galactische menselijke familie met elkaar verbinden.   
Zoals jullie kunnen zien zal dit welvarende nieuwe rijk talloze nieuwe uitlaatkleppen vormen om haar dankbaarheid en welwillendheid te tonen. Jullie bevinden je in deze prachtige toestand waarin je geld kunt ontstijgen en volledig begrip kunt hebben van wie je bent. Het tijdperk van Overleven en 'ieder voor zich' zal over en uit zijn. Het zullen deze schitterende Wezens zijn die in vreugde naar volledig bewustzijn zullen terugkeren. We kijken toe, terwijl jullie dit nieuwe bewustzijn gebruiken om oorlog te voorkomen, bestuur aan te passen om jullie beter van dienst te zijn en jullie vertrouwen in de ecologie te vergroten. Deze voorbereidingen zijn nog maar het begin van waar jullie, als groot collectief, toe in staat zijn. Terwijl de verschillende soorten fondsen beschikbaar komen, zullen jullie deze gebruiken om elkaar te helpen met de inzet van 'helingscentra', de opkomst van uitgebreide infrastructurele projecten en een collectieve 'waakhond'-benadering van bestuur. Dit geeft het ontstaan weer van een geweldig gevoel binnenin jullie om te willen leven in een 'fatsoenlijke wereld', vervuld van vreugde, vrijheid en een stevige constitutionele bescherming die jullie absolute rechten waarborgt. Deze overgang zal door zowel jullie Opgestegen Meesters als ons worden bijgestaan. 
Deze wijzigingen aan jullie bewustzijn worden enorm geholpen door de energieën, die de Hemel hier in steeds grotere hoeveelheden aanvoert. Deze energieën veranderen de hormonale structuur van jullie fysieke zelf op een heel subtiele wijze. Het maakt deze veranderingen mogelijk, die jullie bewustzijn laten groeien en die binnen in jullie nieuwe percepties  van deze werkelijkheid en alles daarin, creëren. Jullie worden voorbereid om uit jullie kindertijd (dit 3D-rijk) op te stijgen en langzaam de uiterste randen van jullie nieuwe 5D-rijk te betreden. Hier hebben jullie je eigen Kristallen Lichtkamers voor nodig om deze operatie te completeren. Wij in de Galactische Federatie zien hierop toe samen met jullie eigen fysieke lichaamsengelen. Deze procedure is bedoeld om een volgend kritiek stadium te bereiken waarin jullie blootgesteld zijn aan een speciale welvaart, ontworpen om jullie de manier waarop jullie deze realiteit waarnemen te laten wijzigen. Deze groei in welvaart zal nieuw bestuur tot gevolg hebben en daarmee een nieuwe geboorte van jullie natuurlijke rechten. Dit zal tevens onze aankomst markeren. Dit zal een nieuwe tijd zijn voor een eerste kennismaking met jullie ware geschiedenis en jullie komende nieuwe verantwoordelijkheden!!!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze dag markeert een ommekeer in de strijd van de oppervlaktemensheid tegen het duister. De Hemel heeft jullie toegang tot volledig bewustzijn gegeven. Vandaag namen jullie de eerste hindernis in jullie langzame maar zekere mars. Onderweg naar het bereiken van dit grootse doel kan eindelijk een ijkpunt worden genoteerd. De handlangers van de Anunnaki hebben hun macht aan jullie overgedragen. Zodoende zijn nu de allereerste stappen richting een zeer nodige welvaart gezet! Bovendien heeft de Hemel haar verschillende engelbewaarders geautoriseerd om nog een serie fysieke veranderingen voor te bereiden, die de eerste van vele stadia die jullie voorbereiden op volledig bewustzijn zal completeren. Dit gecompleteerde stadium stelt de ankers in voor jullie nieuwe chakra's en wijzigde de werking van het meridianensysteem in jullie fysieke lichaam. Ons is verteld dat dit grondstadium wordt opgevolgd door een stadium waarin meer van jullie meer etherische lagen zullen worden geconsolideerd. Dit zal door de medische teams en ons worden gemonitord.
We vragen jullie m.b.t. wat er gebeurt om positief te blijven en wanneer jullie maar hulp nodig hebben om ons te vragen. We zijn hier om genade te brengen en jullie te helpen leren in dit soort moeilijke omstandigheden welwillend te zijn. We moeten onszelf zien als een spirituele gemeenschap die bijeenkomt om elkaar door deze huidige tijd heen te helpen. Jullie, mijn geliefde kinderen, zijn speciaal en gaan door een heel ongewone operatie die decennia geleden door de Hemel werd geïnitieerd. Dit gewijde proces zal voortgaan en zal pas ophouden wanneer jullie succesvol door de wonderbaarlijke nuances van de Kristallen Lichtkamers genavigeerd hebben. Meer dan 15 millennia geleden voerde de Atlantische Priesterkaste aanvankelijk het eerste van vele afschuwelijke experimenten op jullie uit. Deze groep van gevierde mannen en vrouwen was vastbesloten de ondergang van hun samenleving te voorkomen en wilde in een goed blaadje komen bij hun duistere kameraden. Rare experimenten op jullie voorouders waren het resultaat.
We vragen jullie positief te blijven. In de zeer nabije toekomst zijn we van plan hetgeen we jullie net hebben verteld uit te breiden. Onze gezamenlijke geschiedenis is een wandtapijt dat voorzichtig moet worden ontrafeld. Ons doel is jullie te begeleiden naar een volledig begrip van de manier waarop je een beperkt bewust Wezen werd en op een begrijpelijke manier uit te leggen hoe je naar je voormalige staat wordt teruggebracht. Ieder van ons heeft, net als jullie, verschillende levens in stille wanhoop geleefd. Gratie gaf ons na deze levens een erkende manier om een ceremonie te hebben die ons terugbracht naar onze staat van onsterfelijkheid. Deze staat ontstaat omdat de Hemel wenst dat wij onze genade en kracht van de Liefde gebruiken om jullie te begeleiden. De Hemel wenste dat wij het Goddelijke representeerden omdat wij, naar haar heilige oordeel, vele spiritueel voorbeeldige levens hebben geleefd. Derhalve moesten wij via heilige ceremonie transformeren en Opgestegen Meesters worden. We werden naar een spiritueel "opvoedkamp" gestuurd waar we te horen kregen over onze goddelijke dienstbaarheid.
Vandaag vervolgden we onze boodschappen. Dit is er een over vreugde en over het besef dat een belangrijke mijlpaal werd gepasseerd. Jullie staan nu veel dichter bij je heilige doel van de terugkeer naar jullie vroegere staat als fysieke Engelen. Deze reis is nu zover om een paar bevredigender wendingen toe te voegen. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja


woensdag 21 oktober 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 20 okt 201513 Cimi, 19 Tzotz, 12 Manik
Selamat Balik! Deze realiteit wordt in sneltreinvaart ontmanteld door de verschillende beslissingen van een nieuwe groep uit de oude families en nieuwe koninklijken in Europa. Hun besluiten maken een snelle ondergang van het veelkoppige monster, dat de cabal is, mogelijk. Degenen die betrokken zijn bij de juridische aspecten van deze operatie, zijn tamelijk tevreden dat deze belangrijke beslissingen eindelijk worden genomen. Onze liaisons rapporteren dat het nieuwe financiële systeem en zijn vele onderdelen in feite vervolledigd zijn. Wij verwachten dat deze net voltooide onderdelen de Federale Reserve van de V.S. en haar talloze bondgenoten van centrale banken, onder handen zullen nemen. De vele precedenten die zijn geschapen door onze juridische afdeling beloven een snel en eenvoudig offensief. Deze banken ontberen een ondersteuning door edele metalen die de wereld werd aangeboden door het nieuwe financiële systeem. Daarom denken we dat dit nieuwe systeem vóór het einde van deze Gregoriaanse maand een nieuwe financiële werkelijkheid kan voortbrengen. Deze gebeurtenissen geven duidelijk aan dat de vele herwaarderingen van valuta en de imposante mondiale valuta reset zijn afgerond, en in werking gesteld kunnen worden. Dit is de tijd waarin een hele groep van nieuw bestuur operationeel zal zijn. Deze nieuwe regeringen zullen eindelijk een einde maken aan de decennialange UFO-doofpot!
Wanneer deze doofpot op mondiaal niveau gelicht wordt, kunnen we beginnen een aantal programma's uit te zenden die jullie zullen informeren over wie wij zijn en over jullie buitenaardse oorsprong. Wat de Atlantiers hun politieke dissidenten hebben aangedaan was een duidelijker wordend teken van hun gehoorzaamheid aan het duister. Deze politiek werd opnieuw volledig gedemonstreerd door de duistere daden van hun opvolgers, de Anunnaki. Jullie zijn vanaf die tijd getrakteerd op een serie leugens en desinformatie. Wij, in het Licht, zijn van plan deze geschiedenis aan jullie uit te leggen en dan in het bijzonder de vele manipulatieve verhalen die zijn opgenomen in jullie geschiedenisboeken. Sinds de kindertijd hebben jullie gretig alles dat de autoriteiten jullie vertelden, geslikt. Deze serie valse kerninzichten werd steeds opnieuw herhaald. Oorlog is een psychopathische activiteit. Hetzelfde kan worden gezegd over haat en het valse gevoel van een schadelijke superioriteit over degenen die je geleerd werd te haten. De stijging van jullie bewustzijn is een proces dat begint de serie leugens, wat betreft haat en soortgelijke gevoelens die jullie opgediend werden, aan stukken te breken. Jullie beginnen nu te twijfelen aan wat er jullie werd verteld. We wensen onze technologie te gebruiken om jullie te laten zien wat er sinds het begin van de laatste eeuw is gebeurd!
Deze wereld van jullie is bezig ten goede te veranderen. Eerst gebeurt het ongemerkt. Daarna kunnen deze veranderingen, op het juiste moment, openbaar worden gemaakt. Dit proces van maatschappijverandering voltrekt zich onder grote bescherming zoals lang geleden al was besloten. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Deze operaties overkoepelen de Amerika's, Europa en Azië. Een nieuwe serie beleidsplannen is afkomstig van de oude families toen een nieuwe generatie leden van hun verschillende raden aan boord is gestapt. Deze nieuwe beleidsplannen doen deze operaties, waarover enkele weken geleden overeenstemming is bereikt, versnellen. Daarom staan jullie heel dichtbij het voor jullie ogen zien opbloeien van nieuw bestuur, jullie overvloed en een nieuw financieel systeem! Onze liaisons zijn nogal opgetogen over wat er op dit moment ontstaat. Deze zich manifesterende nieuwe realiteit vraagt van jullie deze in een nieuw licht te zien. Deze nieuwe besturen zullen transparant zijn en dienen door jullie nauwlettend in het oog te worden gehouden. Jullie inzet is echt noodzakelijk. De sterke relatie tussen bestuur en jullie zelf is meer dan ooit zowel noodzakelijk als vereist!
Zoals jullie kunnen zien, begint een stille revolutie zichtbaar te worden. Een ieder van jullie is de ware reden voor deze dramatische verandering. Jullie dienen de National Economic Security and Reformation Act (NESARA) te zien als slechts de eerste stap in een mondiale gebeurtenis die een einde zal maken aan schuldenslavernij en die jullie een steeds groter wordende voorspoed zal brengen. Jullie mooiste dromen zullen binnenkort uitkomen. Daarbij zal de UFO-doofpot getransformeerd worden in iets waarbij jullie ons kunnen ontmoeten. We zien dit moment als een ware scheidslijn in jullie geschiedenis. De bijna 13 millennia van een mondiale quarantaine zullen ten einde komen. Jullie mentoren zullen in eerste instantie de tijd nemen om zichzelf te introduceren en jullie in detail uit te leggen wie jullie werkelijk zijn. Dit is nog maar het begin van een groots avontuur, dat afgesloten zal worden met jullie goddelijke verblijf in je eigen gepersonaliseerde Kristallen Lichtkamer. Dan zullen jullie volledig bewust worden en je herenigen met de Agarthanen en met ons. Jullie interactie met de Hemel zal volledig hersteld worden. Een nieuwe sterrennatie zal geboren worden! Jullie zullen je bestemming bereiken! Halleluja! Halleluja!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! In de huidige tijd worden jullie gebombardeerd met extra dimensionele energieën. Deze jagen de vele updates aan jullie fysieke en niet-fysieke lichamen op een gezegende manier aan. Het draait hierbij allemaal om integratie. De nieuwe fysieke componenten dienen in hun vele spirituele onderdelen met jullie fysieke en mentale delen te versmelten. Op deze manier stelt de Hemel jullie snel in staat om je op succesvolle wijze in steeds hoger wordende niveaus van bewustzijn te bewegen. Dit goddelijke proces vindt plaats in samenwerking met onze bondgenoten en vennoten. Jullie worden eveneens voorzichtig veranderd in jullie waarnemingen en jullie manieren om met dit rijk om te gaan. Dit is hoe wij werden voorbereid op onze transformatie. Zie deze kostbare aanpassingen als een heilige kus van de Hemel. Jullie zijn waarlijk gezegend en onder onze hoede. Lang geleden ontwikkelden we ons door gelijksoortige veranderingen. Het nam een aantal levens in beslag om dat te bereiken. Het resultaat was een geweldige staat van genade en goddelijke dienstbaarheid.
Terwijl jullie je door de laatste stadia aan het begeven zijn, die jullie naar het rijk van fysieke Engelen terugbrengen, besef dan diep in je hart de wonderbaarlijke gelukzaligheid die jullie te wachten staat. Jullie zijn een uiterst bijzondere groep mensen. Jullie hebben ongelofelijke zorgen gekend en zijn talloze keren in levens beland waarin jullie daadwerkelijk beproefd werden. Jullie hebben de dood, epidemieën en de bijwerkingen van ongebreidelde tirannie gezien. Ondanks dat, zijn jullie niet uit handen van de heilige ondersteuning van het Licht gevallen. Dit is een lange beproeving geweest die een gepaste erkenning verdient. Wij maken onderdeel uit van deze ontzagwekkende levens van uitdagingen van het hart en van de wegen van de Hemel. Jullie hebben al deze levens doorstaan. Nu is de uiteindelijke nederlaag van het duister en de schitterende overwinning door het Licht aanstaande! We hebben de verschrikkingen van het leven temidden van deze leugens en omvangrijke tirannie gezien en geobserveerd. Jullie zijn gezegend en krijgen een heilige machtiging voor volledig bewustzijn en een goddelijke terugkeer naar fysiek Engel-schap!
Verdere levens in deze duistere horror zullen jullie bespaard blijven. We wachten jullie op wanneer jullie in vreugde uit de Kristallen Lichtkamers terugkeren. Deze transitie heeft meer tijd in beslag genomen aangezien het duister een donker net van zorgen over dit rijk had geplaatst. Dit is verwijderd! De volgende taak is om dit land te vervullen van vreugde, vrijheid en welvaart. Onze vennoten plaveien al reeds de weg zodat zaken zich kunnen manifesteren, die jullie zullen verbazen. Weet daarom in je hart dat een nieuw rijk zich aan het vormen is. Het is er Eén waaruit de handlangers van het duister formeel verwijderd zijn. Degenen die toejuichen dat waarheid en transparantie jullie regeren zullen jullie volledige inzet nodig hebben. Wees daarom bereid om je nieuwe verworvenheid van Licht en Liefde uit te oefenen. Wees immer dankbaar en bedank de Hemel voor deze uiterst heilige daad van goedertierenheid. Deze Aarde zal getransformeerd worden en jullie zullen je in het land van Agartha herenigen met jullie oude, spirituele, en ruimtefamilies. Hosanna! Hosanna!
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Jullie zijn heel dicht bij het moment waarop dit schitterende land herboren zal worden. Het duister is zich eindelijk aan het voorbereiden het verzet te staken en zich over te geven. We staan eveneens op het punt om de landingen mee te maken van hen die ons zo lang hebben beschermd. Een waarlijk groots moment is op handen! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert Marja/Rob

woensdag 14 oktober 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 13 oktober 2015


13 Cimi, 12 Tzotz, 12 Manik
Dratzo! Deze realiteit gaat door met verschuiven terwijl jullie een tijdperk van enorme transitie betreden. De verschillende welvaartsprogramma's wikkelen de verplaatsing van fondsen naar hun uiteindelijke distributiecentra af. Al deze fondsenverplaatsingen zijn een herinnering aan het feit dat het nieuwe financiële systeem klaar staat om in werking te treden. We zien eindelijk dat de financiële kant van deze nieuwe realiteit klaar is om werkelijkheid te worden. De duistere cabal ziet hoe dicht deze wereld het punt van formele 'disclosure'-mededelingen, door jullie belangrijkste regeringen, genaderd is. Onze connecties hebben deze duistere schooiers gewaarschuwd dat hun lange golf van onverschillige terreur ten einde zou komen. We zijn degenen die de afgelopen twee decennia bezig zijn geweest om ervoor te zorgen dat een aantal wettelijke voorbereidingen succesvol en tijdig afgerond zouden worden, uiterst dankbaar. Dientengevolge zijn de scenario's van het duister om hun ondergang enigszins uit te stellen op dit moment voor hen niet beschikbaar. Aldus kan het nieuwe welvaartssysteem, dat gekoppeld is aan een nieuw financieel systeem, niet langer tegen gehouden worden. Daarbij is het einde aan de UFO-doofpot op handen. We hebben geweldig nieuws van onze vele aardse bondgenoten.
Tot voor kort zijn onze schepen aangevallen door de geheime ruimtevaartuigen van de V.S., Canada, Groot-Brittannië en Duitsland. Deze voertuigen zijn werkelijk een ergernis en we kunnen niet wachten tot deze duistere lastpakken eindelijk een vliegverbod krijgen. Het afgelopen Gregoriaans jaar zijn we begonnen een grotere macht dicht rond de aarde te stationeren. Deze schepen zijn in staat beter toezicht te houden op hoe de oppervlakte van Gaia verandert. Gaia activeert langzamerhand een aantal sleutel-knooppunten die bewegingen die jullie oppervlaktewereld zo enorm zullen veranderen, karakteriseren. De meeste van deze veranderingen zullen echter niet eerder volledig geactiveerd worden totdat jullie veilig Binnenaarde kunnen betreden. Hier kunnen de Kristallen Lichtkamers het proces van de terugkeer van een ieder van jullie naar een volledig bewuste staat, voltooien. De cabal gebruikt haar primitieve concepten van de werkelijkheid en poogt op één of andere manier het onvermijdelijke uit te stellen. Dat bewijzen de zinloze moorden op verschillende homeopathische artsen. Desondanks heeft het duister gefaald. Het doet je je enkel verbazen over deze vervelende groep van nu tandeloze schurken. De plannen voor hun arrestatie vorderen gestaag.
Terwijl de oude werkelijkheid van het duister langzaam uiteen valt, dienen jullie opnieuw vast te stellen hoe jullie de realiteit waarin jullie leven, zien. Op dit moment is er een proces aan het ontstaan dat verwijst naar de manier waarop jullie de rijkdom op deze aardbol waarnemen. Dit proces maakt deel uit van een grotere verandering, die de manier waarop de oppervlaktewereld van jullie is opgebouwd, zal veranderen. De oude families en het nieuwe bestuur weten dat ze letterlijk de "stier bij de horens" moeten vatten om deze talloze visies te wijzigen. Jullie werden hoofdzakelijk grootgebracht in een wereld die, behalve de opkomst van nieuwe elektronica, voornamelijk werd geregeerd door overtuigingen die sinds de opkomst van de Europese Renaissance zijn blijven bestaan. We hebben hier lange discussies over gevoerd met een groot aantal uiterst invloedrijke interculturele groepen. In veel gevallen hebben we ons vermomd zodat deze discussies niet beïnvloed werden door wie we zijn. Deze serie vrijmoedige gesprekken is het begin van het ervaren wat er nodig is om de noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen. Jullie dienen je overtuigingen op een veel snellere manier aan te passen dan jullie nu ondervinden.
We hebben van afstand toegekeken hoe andere buitenaardse samenlevingen hun vaste overtuigingen hebben omgebogen. Deze studies lijken te bewijzen dat een belangrijke sleutel voor het slagen van deze buitenaardse samenlevingen een snelle verandering in de basisovertuigingen is. Dit is waarom we besloten hebben om ons mentorsysteem in te stellen. Jullie zullen daadwerkelijk te zien krijgen hoe de natuurlijke vooruitgang van jullie samenleving ontkracht kan worden. Onze wetenschappers zagen dit als essentieel aangezien jullie oorlogstechnologie zich zo veel sneller ontwikkelde dan elk ander onderdeel van jullie nieuwe technologie. Deze duistere trend moest worden tegengewerkt. Het resultaat was jullie creatie van NESARA en de verandering van aanpak in de wijziging van het oude financiële systeem door een aantal van jullie moedige wettelijke teams. Deze gezamenlijke operatie om jullie vaste overtuigingen te wijzigen nadert het punt waarop we dit kort en bondig met jullie kunnen bespreken. Dit proces is één van de eerste onderwerpen die door jullie mentoren met jullie besproken zullen worden. Zoals we al eerder duidelijk gemaakt hebben, is volledige kennis van jullie ware geschiedenis nogal noodzakelijk. Dit is iets dat in de nabije toekomst onomwonden aan jullie overgebracht dient te worden door jullie Opgestegen Meesters en ons!
Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met wat advies voor jullie. Op dit moment bestaat er een voortdurende immense instroom van kosmische kernenergie. Deze energie is gigantisch. Het zet een hergroepering van jullie energievelden op gang. Deze operatie is er één van een goddelijke soort. Voel maar eens hoe zeer jullie aan het veranderen zijn. Daardoor kunnen jullie steeds iets langer een glimp opvangen van jullie toekomstige realiteit. Jullie kunnen deze frequenties zelfs niet voor een korte periode verdragen zonder de hulp van deze energie. Deze zaken stellen jullie in staat te zien wat er voor jullie in het verschiet ligt. Grote series verantwoordelijkheden zijn voor jullie en voor ons op komst. We zijn ons ervan bewust hoeveel jullie nog moeten leren over de fysicaliteit en jullie plaats daarin. Daarom hebben we met de Hemel afgesproken dat jullie een aantal speciale lessen krijgen als het nieuwe bestuur stevig geïnstalleerd is. Deze lessen zullen jullie informeren over jullie verloren gegane geschiedenis en welke invloed dat heeft gehad op jullie voorouders. In feite houdt deze geschiedenis consequenties in die voor jullie essentieel zijn om te kennen.
Terwijl jullie Geestelijk en in bewustzijn groeien, worden jullie je meer bewust van hoe verschillend en hoe gemanipuleerd jullie samenlevingen zijn. We hebben onze gezegende begeleiding ingezet om vele van jullie te helpen de daaruit voortkomende moeilijkheden in jullie levens te overwinnen. De Menselijke Geest werd in eerste instantie voornamelijk verstoord door de verschrikkelijke daden van de Atlantiers. Wat er nu aan het ontstaan is, zijn wegen om eindelijk te ontzenuwen wat er bijna 13 millennia geleden is gebeurd. Deze gebeurtenis is jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Wij zijn jullie spirituele supervisors. Als zodanig kijken we constant naar jullie om en bieden we spiritueel gezien positieve manieren om jullie problemen te overwinnen. Deze goede daden zijn één van de manieren waarop we jullie helpen. We bidden en visualiseren hoe jullie met je leven vooruit kunnen gaan. Dit mededogen is een ander deel van onze taak. We willen graag dat jullie een beter begrip krijgen van hoe dit werkt. We willen dat jullie ons zien als onderdeel van een goddelijk partnerschap. De Hemel is dit nu aan het uitbreiden. Hosanna! Hosanna!
Barmhartigheid en genade zijn de belangrijkste onderdelen van goddelijke dienstbaarheid. Wij Meesters doen ons best om erop toe te zien dat de belofte van de Hemel om jullie nooit in de steek te laten, nauwkeurig wordt opgevolgd. Een ieder van ons geeft gehoor aan de positieve boodschap van goddelijke barmhartigheid: als er een manier is zal hij door ons gevonden worden. Wij komen eveneens bij een ieder van jullie om jullie te laten zien hoeveel genade jullie op een goddelijke manier bezitten. Voor iedere levende Ziel die op dit oppervlak van Gaia bestaat zal gezorgd worden en een gezegende oplossing zal zeker gezocht worden. Jullie kwamen hier naar een eerder vermaledijd rijk. Nu is het duister zich aan het terugtrekken en de golven van Licht brengen in deze werkelijkheid iedere dag wonderen teweeg. We verheugen ons dat onze goddelijke dienstbaarheid jullie, hoe gering ook, geholpen heeft bij deze gewijde reis naar een nieuw rijk. Dit land van Licht zal haar zusterplaneten zegenen met een nieuwe manier van leven en zal het een ieder van jullie mogelijk maken jullie wonderen en genade naar deze 11 afzonderlijke, in banen rondtrekkende rijken van Licht te brengen! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschap. Velen beschuldigen ons ervan te positief te blijven. Ons antwoord is dat Liefde is gekomen en een nieuwe serie wonderen zal iedereen bevrijden van schuld en gebrek aan vrijheid! Het slotdeel van de dans is bijna voorbij. Laat jullie vrijheid en nooit eindigende voorspoed maar komen! Op Vrijheid en op Waarheid! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vert Marja/Rob

dinsdag 6 oktober 2015

NEDERLANDS -- Sheldan Nidle, 6 oktober 20156 Cauac, 12 Tzotz, 12 Manik
Dratzo! Verschillende positieve factoren komen tezamen om er voor te zorgen dat jullie zegeningen binnenkort door jullie zullen worden ontvangen. Onze aardse bondgenoten hebben ingestemd met een tijdschema dat nu loopt. Zoals we vorige keer stelden, is een enorme verplaatsing van fondsen naar zwaar beveiligde magazijnen nu gecompleteerd. De volgende stap is er op toe te zien dat deze fondsen veilig in hun distributiecentra kunnen worden geplaatst. Onze liaisons rapporteren dat deze maatregelen bijna klaar zijn. Het is de bedoeling van onze bondgenoten dat jullie zo spoedig mogelijk bezit nemen van deze gelden. Dientengevolge komt de tijd van de verschillende illegale regimes tot een einde. Derhalve zijn de meesten van degenen die lange tijd het vuile werk voor hun bazen hebben gedaan onder huisarrest. Belangrijke arrestaties zullen openbaar worden gemaakt zodra deze boeven veilig naar speciale detentiegebieden kunnen worden overgebracht. De hoofden van deze kwaadaardige bureaucratie van bankiers en vuige zakenmensen zullen worden opgepakt wanneer nieuw bestuur klaar is om te verschijnen. Tot dat moment hebben we hun eerder ongelimiteerde macht beperkt. De dagen van het duister en haar vreselijke manipulatie van jullie zijn in principe voorbij! Voor jullie liggen dagen met voornamelijk wonderbaarlijk nieuws!
Er wordt verwacht dat door deze serie maatregelen eveneens een mondiaal psychisch netwerk  van speciaal getrainde jonge mensen met sterke psychische vaardigheden, dat in de 50-er en 60-er jaren geëffectueerd werd, wordt opgedoekt. Degenen die voor hen verantwoordelijk waren hebben gedurende decennia speciale condities gecreëerd waarbij degenen met de juiste mentale profielen een enorm aantal vreselijke en verachtelijke misdaden mogelijk maakten. Dit netwerk zond tevens speciale suggesties uit om iedereen subtiel te controleren en te manipuleren. Dit verschrikkelijke netwerk zal worden opgedoekt wanneer deze oligarchie-gecontroleerde regimes niet langer bestaan. Zoals jullie zullen begrijpen, zette de duistere cabal veel van de ideeën die hen door hun voormalige meesters, de Anunnaki werden gegeven, voort. Op dit moment hebben we de effecten van dit programma en een aantal andere, die door het duister worden gebruikt om zich met jullie dagelijkse leven te bemoeien en dit te verstoren, beperkt. We kunnen ze nog niet volledig elimineren, aangezien de levens van degenen die deze afschuwelijke daden uitvoeren in voortdurend gevaar zijn. Ons voornemen is om een aantal van die programma's weg te werken zodra de juiste tijd zich voor ons aandient.
Jullie bevinden je op een pad dat jullie snel naar een steeds hoger bewustzijn zal leiden. Onderweg zullen jullie gewoonten en visies achterlaten die niet langer van toepassing zijn op jullie of jullie samenleving. Het zijn deze veranderingen die jullie zullen laten zien waar jullie heengaan. Toen de Atlantische experimenten jullie bewustzijnsniveau verlaagden, namen jullie bepaalde gewoonten aan ten gevolge van de suggesties die jullie van de Anunnaki kregen. Deze vele gewoonten zullen worden losgelaten en nieuwe gewoonten zullen de norm worden. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zal bijvoorbeeld verdwijnen. Jullie samenlevingen zullen gewoonten aannemen die de onze op vele manieren weerspiegelen. Andere zullen het begin zijn van methodes die nauw op die van galactische samenlevingen lijken. Wanneer we landen zijn onze mentoren van plan jullie te laten zien hoe jullie nieuwe overtuigingen zich ontwikkelden terwijl jullie bewustzijn evolueerde. Deze vooruitgang is iets dat we over het algemeen verwachtten. Jullie oude gewoonten zijn gebaseerd op jullie angsten en bepaalde gecontroleerde overtuigingen. Nu kunnen jullie dit achter je laten. Jullie mentoren verlangen ernaar met jullie te converseren en dit natuurlijke proces uit te leggen terwijl jullie teruggaan naar wie jullie ooit waren.
Dit transformatieproces zal jullie voorbereiden op het tot je nemen van een heleboel gegevens, die jullie mentoren je gaan uitleggen. Dit proces kan vaak verwarrend zijn. Een aantal menselijke samenlevingen op andere werelden hebben dit transformatieproces meegemaakt. Wat die van jullie zo uniek maakt, is dat jullie vanuit een volledig bewustzijn naar een beperkt bewustzijn werden gedropt. We hielpen een aantal samenlevingen hun volledige potentieel te bereiken. We gebruiken deze gelegenheden als een leercurve om te meten wat er nu met jullie gebeurt. Geen enkele groep mensen heeft ooit gedaan wat jullie doen. Door deze hele Melkweg heen zitten samenlevingen in verschillende stadia van het vervullen van hun bewustzijnspotentieel. Normaal duurt dit proces honderdduizenden jaren van voortdurende vooruitgang. Jullie waren tot nu toe nog niet in staat om samenlevingen te smeden die de zeer noodzakelijke serie pre-condities hadden. Derhalve zullen jullie door ons vooruit worden geholpen door een bepaalde variant van de Kristallen Lichtkamers te gebruiken, die jullie vanuit deze verminderde staat van bewustzijn naar volledig bewustzijn kunnen brengen. Deze operatie wordt door gewijde decreten van de Hemel toegestaan. De tijd van jullie hergeboorte is aanstaande!
Gezegend, geliefde Harten! We zijn jullie Opgestegen Meesters! De decreten van de Hemel sorteren effect omdat de vele energiegolven en het werk van onze bondgenoten werkelijk gecompleteerd zijn! Er is een tijdsinvloed die de manier waarop verschillende fondsen en nieuwe regels bij elkaar komen en een nieuw welvarend financieel systeem doen ontstaan, vertraagt. In dit licht hebben we een aantal suggesties. Leer om te beginnen lief voor jezelf te zijn. Jullie zijn daadwerkelijk een nieuwe versie van jezelf aan het scheppen. Deze spiritueel bewuste versie is in staat om intuïtiever te zijn en beter in staat de spirituele rijken bewust waar te nemen. Gebruik je vrije tijd om te rusten, te mediteren en om in het algemeen meer in contact met je innerlijk te komen. Ten tweede, leer om op een eenvoudiger en bewuster manier te spelen. Jullie worden je op een nieuwe manier meer bewust van dit rijk. Ontspan je en leer je ontdekkingen te gebruiken om een positieve uitkomst te bewerkstelligen. Kom tezamen en word beter in staat je ware wensen te visualiseren. Deze korte oefeningen kunnen de Schepper helpen bevestigen dat jullie zijn gegroeid!                                                                 
Het is verstandig om jullie uiterst positieve nieuwe bewustzijn met elkaar te delen. Spirituele kennis draait volledig om het delen van jullie vreugden met elkaar. Wij mensen verblijven graag in gemeenschappelijkheid. Wij Meesters komen vaak samen om enkel dat te doen. We bidden en zingen samen om onze mondiale menselijke eenheid te ondersteunen. Dit proces is voor ons heel natuurlijk. Terwijl jullie in bewustzijn groeien, beginnen jullie tegelijkertijd de kracht van positieve en goddelijke gemeenschapstaken te zien. Wat dit kan bewerkstelligen is waarlijk verbazingwekkend! Als jullie dit een tijd lang beoefenen, kunnen jullie eveneens haar schitterende kracht ontdekken. Het bezorgt jullie vreugde om elkaar te helpen en zorgt voor een voedingsbodem waarin men kan groeien. Deze goddelijke daden van vriendelijkheid zijn uiterst bevredigend. Terwijl jullie hier een ware gewoonte van maken ervaren jullie hoe deze daden daadwerkelijk het Goddelijke evenaren! Wees iemand die zijn/haar hart volgt en die het pad van de Liefde praktiseert!
De werkwijze van het Hart is de werkwijze van het Goddelijke en het heilige! Het is de energie van de Hemel die diep in jullie stroomt! Wanneer je voor het eerst voorbij je magische ritueel gaat, dan ga je naar een speciale Meester wiens liefdevolle taak het is om je te onderwijzen over wat de Hemel je zo vurig wenst te doen. Als je je dit eenmaal hebt eigen gemaakt raak je snel gewend aan je gewijde taken. Deze worden al snel je tweede natuur, dus ben je met succes op je pad gezet. Wij Meesters komen vaak samen en vertellen elkaar onze wonderbaarlijke verhalen van hoe, na vele levens op deze Aarde, aan ons een prachtige bevoegdheid werd gegeven. Dit werd verdiend via een aantal voorbeeldige levens. De toelatingsceremonie was werkelijk fantastisch. Dit zal, volgens ons, wat jullie in de Kristallen Lichtkamers zullen ervaren, weerspiegelen. Wees daarom verstandig en volg je hart naar een waarlijk positieve en uiterst wonderlijke ervaring!
Vandaag hebben we meer van wat er rondom jullie aan het ontstaan is, besproken. Dit rijk nadert met rasse schreden het punt waarop het de eerste van vele gradaties in bewustzijn zal doorlopen. Verheug je, iedere keer als je een fase met succes hebt doorlopen! Weet dat jullie dichter dan ooit bij volledig bewustzijn en bij jullie eigen galactische samenleving zijn. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS