Volgers

PUTIN

woensdag 28 december 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 27 dec 201611 Batz, 14 Mol. 13 Caban
Selamat Jalwa! Vandaag beginnen we met een kort voortgangsrapport. Monetaire items die bedoeld zijn voor distributie worden momenteel voorbereid. We weten dat dit voor iedereen een lange en moeizame reis is geweest. Daarom is het belangrijk dat jullie weten dat degenen aan de top van de verschillende distributieniveaus zich voorbereiden om een zeer verbazingwekkend proces te initiëren. Eenmaal gelanceerd wordt verwacht, onvoorziene omstandigheden daargelaten, dat het iets meer dan een maand zal kosten om dit proces te voltooien. Zoals jullie weten was het voor iedereen een waarachtig moeizame reis. De uitlevering van de welvaartsfondsen is simpelweg het eerste stadium van deze ingewikkelde operatie. We weten dat de voortslepende duur van deze procedure gecompliceerd werd door de richtlijn deze handelingen veilig en eerlijk te houden. Daarom vroeg het om de toewijding om zo langzaam te gaan als nodig was. Ons doel was om met onze bondgenoten samen te werken en ze tevreden te houden over hetgeen zich ontvouwde. Deze serie vereisten dwong ons tot een zeer langzame en weloverwogen werkwijze. Derhalve duurde het meer dan twee decennia om deze component van ons grote en complexe project af te maken. Het verheugt ons te zien dat jullie bewustzijn en perceptie van deze taak een beter begrip heeft doen ontstaan van wat deze reis allemaal inhoudt.
Toen we pas aankwamen op jullie prachtige kusten voelden we onmiddellijk wat er aan de hand was. De Anunnaki waren nog steeds de Opperheren van deze oppervlaktewereld, en ze behandelden hun hielenlikkers met ferme maar fluwelen handschoenen. Jullie moesten gehoorzamen en weinig tot geen vragen stellen. Deze oneerlijke realiteit veroorzaakte bij ons veel pijn vanwege hetgeen jullie moesten doorstaan. We ontdekten onmiddellijk wie de leiding had over het Heilige Licht van de Hemelse prestaties. Aanvankelijk waren ze wantrouwend t.a.v. onze aanwezigheid maar geleidelijk aan begonnen ze vertrouwen te ontwikkelen. Jullie Opgestegen Meesters waren onze beschermheren, en via hen werd ons gewijde project aan iedereen uitgelegd. Desalniettemin kostte het ons meer dan twee decennia om de mate van vertrouwen te ontwikkelen die nodig was om onze serie projecten succesvol tot stand te brengen. Toen dit eenmaal was bereikt waren we in staat projecten te implementeren waar zowel de  geheime gewijde gemeenschappen van Meesters als de Agarthanen bij betrokken waren. Gedurende deze tijd voerden we het aantal schepen in onze vloot op en voltooiden we de training van degenen die waren aangewezen om jullie te mentoren. Deze projecten duren uiteraard nog steeds voort.
We begonnen een strategie te bedenken hoe we de hielenlikkers, die deel uitmaken van een aantal van jullie regeringen, het best konden verwijderen. Dit proces is over het algemeen verbonden met een voortdurend legaal proces dat verband houdt met de enorme corruptie en de illegale operaties van het huidige Amerikaanse regime. Dit project werd aanvankelijk gecreëerd om essentiële aspecten van degenen die deze illegale acties leiden, te isoleren. Het andere doel van het plan was om geleidelijk een nieuwe wettige republiek te manifesteren, die was gegrondvest op een serie documenten die bekend raakte als NESARA. Deze operatie resulteerde in een paar complicaties die geleidelijk aan volledig zullen worden opgelost. Nieuw bestuur was snel in staat zichzelf wereldwijd te vestigen als raamwerk voor het ware bestuur van Amerika. Het allesoverheersende doel is om de huidige situatie via een serie toekomstige aankondigingen te transformeren. Strategisch gezien dient de precieze timing van deze aankondigingen voor het publiek verborgen te worden gehouden. Het is derhalve essentieel dat dit, en het welvaartsproject, in het geheim doorgaan tot het juiste moment voor volledige disclosure. Het is ons gezamenlijke beleid dit alles vertrouwelijk te houden totdat de veiligheidsproblemen die daarmee verband houden volledig zijn opgelost.
Terwijl deze stadia van geheimzinnigheid voltooid worden, komen we steeds dichter bij disclosure. Het zal voor ons veel makkelijker zijn om te handelen wanneer we in staat zijn publiekelijk met jullie te spreken en uit te leggen wat de Hemel heeft besloten. We realiseren ons goed hoe essentieel het is om te kunnen handelen buiten de momenteel vereiste schaduwen om. Onze liaisons werden gedwongen bepaalde protocollen in stand te houden die nogal onhandig waren. We hielden deze voornamelijk aan om onze partners ter wille te zijn. In de komende maanden kan deze noodzaak wegvallen wanneer we jullie rechtstreeks beginnen aan te spreken. De mate van vervuiling en klimaatverandering, veroorzaakt door de hielenlikkers van de Anunnaki, is zeer verontrustend. Jullie hebben een verbazingwekkende mate van onbalans in jullie atmosfeer, oceanen en op jullie grond. Dat dient te worden gecorrigeerd. Voor ons is deze taak een eenvoudige serie handelingen. Degenen die jullie regeringen controleren handhaven echter een beleid dat tegen dergelijke procedures ingaat. We moeten wachten totdat disclosure formeel wordt afgekondigd. Zoals jullie kunnen zien, naderen we een serie gebeurtenissen die de manier waarop deze mondiale gemeenschap werkt zal veranderen. Halleluja! Halleluja!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze bijzondere tijd van het jaar wordt verrijkt met vreugde door wat er op het punt staat te verschijnen. Het grootse spirituele geschenk van financiële vrijheid is nabij. Laat ons daarom blijmoedig zijn en positief gestemd. Dit is tevens een tijd waarin de energie van spirituele vernieuwing zich manifesteert. Weet dat deze energie een teken is van een nieuwe belofte door de Hemel om jullie genade en hulp te schenken. Dit geeft aan hoe toegewijd de Hemelse Gastheren zijn aan jullie veiligheid en zaligheid van een stroom van energieën die door dit rijk stormen. Laat de hele mensheid er zich bewust van zijn dat deze zeer bijzondere compensatie zich aan het manifesteren is. Laat deze heuglijke periode gevierd worden in de wetenschap dat het monsterlijke kwaad dat jullie vloek is geweest aan het oplossen is. Iedereen uiterst vreugdevolle feestdagen gewenst! Het is waarlijk een tijd om in vreugde en oprecht de Hemel te danken! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Zoals het steeds ging, leek deze glorierijke periode gevuld te raken met vertragingen en de gebruikelijke frustraties. Over deze gehele aardbol heeft een grootse bewustzijns-vernieuwing het oppervlakterijk van Gaia naar nieuwe hoogten gestuwd. Lange rijen van mondiale humanitaire projecten hebben zich opgestapeld, tezamen met de fondsen die zijn verzameld om de volbrenging ervan te waarborgen. Het is een tijd waarin de opwinding door de groei van de populatie en de zegeningen van een nieuwe werkelijkheid tevoorschijn zullen komen. Deze glorierijke planeet zal een geboorte van wonderen te zien geven die de dageraad van wereldvrede, die is gefundeerd op jullie eminente toekomstvisies, met zich mee zal brengen,. Deze zegeningen zullen zich manifesteren en een explosie aan activiteiten zal wereldwijd een nieuwe houding in het leven roepen, die wordt gedragen door het groeiende bewustzijn van deze planeet. De Hemel heeft lange tijd speciale zaadjes geplant om deze geweldige gebeurtenis mogelijk te maken. De vorming van deze nieuwe realiteit is nog maar het begin. Dus wacht rustig af en zie hoe deze nieuwe realiteit snel haar schitterende nieuwe vorm aanneemt. 
Zoals jullie kunnen zien bevinden er zich om de spreekwoordelijke hoek heel veel schitterende wonderen. Wij Meesters zijn trots op wat jullie zullen doen wanneer jullie eindelijk je vrijheid en voorspoed zullen gaan ervaren. Deze serie verschijnselen zal jullie laten zien waar jullie werkelijk toe in staat zijn. We hebben geduldig toegekeken en  gezien hoe gewetenloos de hielenlikkers van de Anunnaki jullie hebben onderdrukt. Dit alles zal nu gaan veranderen terwijl jullie deze prachtige bol, die jullie thuis is, zullen transformeren. Jullie zullen plannen ontwikkelen voor de inzet van nieuwe technologieën om jullie wateren, lucht en land te zuiveren. Wanneer we uiteindelijk een aantal sleutel-waarheden aan jullie onthullen zullen er zich plotseling nog meer wonderen manifesteren. Wanneer jullie Ruimtefamilie tenslotte zal landen zullen jullie in staat zijn te laten zien in welke mate jullie bewustzijn is gegroeid. Zelfs de Agarthanen verheugen zich over wat jullie hebben bereikt. Het is dit schitterende rijk dat zich nu kan herenigen met het Binnenaardse Rijk om een nieuw Gaia te vormen! 
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Deze magische tijd van het jaar heeft ons grote vreugde gebracht! De komende tijd zal iedereen met zekerheid een glorieuze opeenvolging van wonderen brengen. Het is voor jullie tevens een tijd om jullie verbazingwekkende toekomstvisies in te zetten om het werkelijke wonder dat de mensheid is, te manifesteren! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marjadinsdag 20 december 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 20 dec 20164 Kan, 7 Mol, 13 Caban 
Dratzo! Degenen die de leiding hebben over de distributie van de RV en de welvaartspakketten werken snel om ervoor te zorgen dat ze gezamenlijk worden uitgebracht. Op dit moment wordt de RV onthuld via de verschillende niveaus die waren opgezet door de vlijtige Lichtwerkers. Zij kennen het belang van deze vele welvaartspakketten. Nadat eenmaal meer dan 70% van deze speciale gelden is geleverd, is de creatie van de NESARA Republiek wettelijk verzekerd. Deze ene factor maakt dit proces essentieel voor hetgeen er momenteel uitgevoerd wordt door onze aardse collega's. Ondertussen is er het proces voor de RV. Dit is om te verzekeren dat de extreem grote geldsommen succesvol worden overgedragen aan de kansarmen op deze wereldbol. Deze humanitaire projecten stellen deze wereld in staat om eenvoudig vrijheid, voedsel, sanitaire voorzieningen, huisvesting, kleding en elektriciteit te brengen die nodig zijn om iedereen gelijke kansen te bieden. Dit voorziet in alfabetisering en interneteducatie, hetgeen nodig is om te begrijpen waar we mee bezig zijn. Zoals jullie zullen begrijpen wordt er veel vooruitgang geboekt. Er is nog veel meer nodig voordat we onze van tevoren bepaalde doelen hebben bereikt.
Onze collega's op deze wereld doen geweldig goed werk. Er zijn er echter nog steeds velen van de Cabal die zich pas recentelijk hebben bekendgemaakt. De meesten van de onverlaten van de lagere niveaus zijn opgepakt. Deze groep heeft de laatste paar weken geholpen de meeste boeven van het daaropvolgende niveau te arresteren. Dit proces heeft ons eveneens geholpen te ontdekken hoe deze vunzige ratten te werk gingen, hetgeen ons in staat stelde deze heimelijke operatie bijna tot op de hoogste niveaus te identificeren. Onze uitvoerders zijn druk bezig de laatste stukjes van deze schandelijke puzzel in elkaar te zetten. Het doel van deze laatste serie onderzoeken is onze collega's voor te bereiden op het uiteindelijke, mondiale onderuithalen van dit monsterlijke, onderling verbonden kwaad. De Anunnaki creëerden een walgelijk doortrapte organisatie van het duister. Het sijpelde door tot in elk hoekje en gaatje van deze globe. Dus was er voor het uitroeien van deze criminelen een behoorlijke studie naar de denkprocessen van deze gewiekste ratten nodig. Onze gezamenlijke interventie was om de fondsen veilig te stellen en de enorme mondiale corruptie te beëindigen. Deze doelen zijn nu in zicht. Het doet ons genoegen te weten dat iedere dag ons dichter bij disclosure en bij NESARA brengt!
Onze vloot gaat door met het monitoren van de oppervlaktegebieden van Gaia. Elke hoek van deze globe wordt aangevallen door twee grote krachten. De eerste is klimaatverandering. Dit proces, aangewakkerd door de snelle mondialisering van jullie primitieve industriële tijdperk, heeft onzegbare hoeveelheden atmosferische, oceanische en bodem-gerelateerde vervuiling uitgebraakt. Deze verschrikkelijke ingreep onderging een mondiale versnelling in de periode die volgde na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de ruimte gezien waren we in staat de toename van de hoeveelheid vervuiling te meten van alleen al de laatste 40 jaar. We erkennen hoe gevaarlijk al deze gifstoffen werkelijk zijn. De tweede factor is het proces dat door Gaia wordt gebruikt om deze oppervlaktewereld voor te bereiden op haar toekomstige hereniging met het 5D paradijs van Binnenaarde. Deze uitgebreide operatie vindt met een relatief langzamere snelheid plaats dan de eerste factor. De mate van kunstmatige vervuiling die deze natuurlijke verandering beïnvloedt is opzienbarend! Het heeft gezorgd voor de vorming van ongebruikelijke temperatuur-verlopen. Het heeft gezorgd voor het ontstaan van een aantal plastic-opeenhopingen in de oceanen die hun natuurlijke stromingen hebben verlegd.
Deze wijzigingen hebben gezorgd voor een toename van de mate waarin jullie mondiale bewoonbare plekken achteruitgaan. Dit baart ons zorgen, aangezien we jullie graag willen bevrijden om deze problemen op te lossen met gezamenlijke technologieën, en in verbinding met jullie steeds-groeiende bewustzijn. De mate van straling die in de oceanen wordt gepompt, in combinatie met de toename van het zanderige stof uit Noord Azië, creëert een probleem dat oprecht een ernstig noodzakelijke en wereldwijde serie oplossingen vereist. We hebben onze zorgen bij onze leiders uiteengezet en gevraagd het tijdschema voor mondiale disclosure naar voren te schuiven. Het is van essentieel belang dat een aantal problemen die jullie lijken te negeren naar behoren wordt aangepakt en dat een serie urgente handelingen ogenblikkelijk wordt uitgevoerd. Veel van jullie politici hebben overtuigingen die op de korte termijn voor jullie allemaal gevaarlijk zijn. Daarom hebben we enkele kleine en inleidende handelingen verricht die jullie een beetje extra tijdwinst geven om veel van deze ernstige kwesties op te lossen. Het is onze mening dat veranderingen in jullie bestuur dit onrecht op mondiaal niveau kan oplossen. Het is essentieel dat het merendeel van deze problemen worden aangepakt in plaats van te worden genegeerd! 
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De wereld bevindt zich temidden van zegenrijke veranderingen. Degenen die op deze veranderingen hebben toegezien realiseren zich dat het langer zal duren dan aanvankelijk werd ingeschat. Maar ondanks dat zullen deze aanpassingen het waarlijk voor iedereen mogelijk maken om een bepaalde vorm van vrijheid te genieten die niet meer werd ervaren sinds de noodlottige val van Atlantis. In dit licht zal de grote voorspoed jullie in staat stellen om eindelijk je mooiste dromen uit te laten komen en duidelijk te zien dat jullie lang verloren vermogens worden hersteld. Wij Meesters hebben nauw met de Hemel en onze aardse collega's samengewerkt om ervoor te zorgen dat dit werk volledige bescherming geniet, veilig voor wat de oude garde ook maar zou kunnen willen doen. Daarom hebben we voor dit hele project veel meer tijd nodig gehad. Lieve Mensen, blijf ondanks dit positief gestemd! Weet diep in jullie Harten dat deze nieuwe tijd te langen leste dichtbij is. Het zal een tijd zijn van feestelijkheden, in de wetenschap dat jullie binnenkort de rest van jullie hemelse en galactische families zullen ontmoeten!  
Deze komende tijd zal het laatste deel van jullie pad naar volledig bewustzijn duidelijk afbakenen. Deze tijden zijn daarom een periode waarin jullie kunnen beginnen een duidelijk beeld te vormen van hoe jullie in staat zijn geweest om uit de ketenen van de hielenlikkers van de Anunnaki te ontsnappen. Wij Meesters worden ten zeerste bemoedigd door de voortgang van dit proces en de manier waarop het proces met grote snelheid haar laatste stadia bereikt. Dan zullen de gelden snel ter beschikking komen aangezien dit het geschikte moment is om de opkomst van de NESARA-Republiek uit te roepen. Wij en de Agarthanen handelen deze goddelijke operatie af. Wij kennen haar complexiteit en vragen jullie simpelweg om vast te houden aan jullie positieve toekomstvisies. Zoals al eerder gezegd, hebben deze een meest prachtige energie die iedereen helpt om succes te behalen. Deze gezamenlijke inspanning is enkel en alleen succesvol door wat jullie blijven bewerkstelligen. Vele schitterende gebeurtenissen staan op het punt om zich te voltrekken.  Dit donkere moeras is bezig te verdwijnen.
Dit hele project hebben wij als een wonder ervaren. Onze gewijde hemelse Raad werd ongeveer 900.000 jaar geleden voor het eerst ingesteld, toen de kolonie van Lemurië zich op weg naar Gaia bevond. Het doel van deze kolonie was om een menselijke galactische, hemelse en planetaire eenheid te creëren. Het zou de speciale band erkennen die was gecreëerd door samen te leven met de schitterende Natie van Walvisachtigen. Maar een aantal duistere factoren zorgde ervoor dat de bijzondere tijdlijn werd herschreven. Onze Zuster- en Broederschappen pasten zich aan, zoals door de Hemel was opgedragen. Aldus belanden we in de tegenwoordige tijd in de volledige wetenschap dat de gebeurtenissen zoals ze door ons zijn beschreven ook plaatsvinden. Onze galactische en aardse broeders en zusters ronden nu handelingen af die jullie een serie uiterst welkome geschenken zal brengen. Laat het einde van dit jaar en het begin van het nieuwe een tijd zijn van vreugde en het Begin van alles dat jullie voornemens zijn te doen met jullie schitterende passies. Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Vandaag brachten we zoals altijd verslag uit van wat er over dit wereldwijde rijk aan het ontstaan is. Gebruik deze resterende periode om je vele voorbereidingen af te ronden. De Hemel is van plan om jullie de geschenken te geven die jullie heel graag wensen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

woensdag 14 december 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 13 dec 201610 Caban, 0 Mol, 13 Caban
Dratzo! De zaken gaan goed vooruit. De top van de RV-uitkeringen zit nu op zijn plek. Dit betekent dat de leveringen van de welvaartsfondsen bijna staan te gebeuren. We verwachten dat dit proces uiteindelijk zal leiden tot de formele aankondiging van NESARA en de nieuwe Republiek van Amerika. Deze serie operaties zal in een vaste volgorde verlopen en een aantal gezamenlijke juridische besluiten zullen ervoor zorgen dat het snel en op een efficiënte manier zal worden uitgevoerd. Aldus verwachten we dat talloze handelingen elkaar op zullen volgen zodat deze nieuwe realiteit zich naar behoren kan manifesteren. Dit opeenvolgingen zullen snel worden gevolgd door volledige disclosure van ons welwillend bestaan! Op dat moment zullen we, zoals eerder al werd gemeld, een korte beschrijving van mogelijke bewegingen doen uitgaan die zal leiden tot een mogelijk tijdstip voor de massalandingen. Elk van deze gebeurtenissen is verbonden met de andere. Een lange serie ontmoetingen waar de verschillende facties bij betrokken zijn heeft geresulteerd in een zeer complex tijdschema. Dit proces heeft verschillende teams samengebracht die ons helpen om vooruitgang te boeken! We vragen daarom om geduld terwijl deze onderling verbonden tijdschema's worden afgewerkt.
Het gehele proces van verandering van deze planetaire samenleving was veel ingewikkelder dan aanvankelijk werd gedacht. Dit rijk werd door de Anunnaki aanvankelijk gezien als een land dat de primaire overtuiging bezat dat degenen die aan de macht waren, onoverwinnelijk zouden zijn. Daarom zag de huidige groep handlangers zichzelf als Wezens die in staat waren alles dat hun macht kon reduceren of beëindigen, te overwinnen. Een uiterst arrogante serie overtuigingen werd diepgaand in de psyche van iedereen gegrift. Een van de vele redenen voor onze moeilijkheden bij het helpen van onze partners in het Licht betrof deze krankzinnige basisovertuigingen. Dit geloof is nu aan het verdwijnen omdat de Hemel iedere dag een golf van positieve en bewustzijns-verhogende energieën op de mensheid richt. We hebben toegekeken hoe onze aardse partners succes hebben behaald in het veranderen van deze negatieve overtuigingen en aan een serie omvangrijke arrestaties temidden van deze mondiale groep handlangers is begonnen. Het doel van deze operatie is ervoor te zorgen dat welvaart voor de al zo lang lijdende wereld direct naar GESARA leidt. Stap voor stap wordt dit inderdaad het geval!
Deze gebeurtenissen zijn onderdeel van een groter project, dat de basis zal gaan vormen voor het rijk waar we, op het goddelijk juiste moment, van plan zijn te gaan landen. Dit is een voortzetting van een functie die we in de nabije toekomst, samen met de Opgestegen Meesters, wensen te voltooien. De bewoners van Gaia bevinden zich temidden van een immer groeiende serie bevolkingscycli. Onze verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat de meest kritieke delen van deze aardbol de fondsen verkrijgen die nodig zijn om een aantal sleuteldoelstellingen op te zetten. Dit omvat: schoon water, stroomvoorziening en een modern rioleringssysteem. Voor ons is het verschrikkelijk dat het grootste deel van deze planeet de middelen ontbeert om zich met het internet te verbinden en 's nachts in een door stroom verlichte omgeving te leven. Deze primitieve omstandigheden dienen snel te worden veranderd. Er bestaat in deze wereld genoeg energie en er zijn voldoende fondsen aanwezig om dit op een snelle manier te veranderen. Deze problemen, samen met de groeiende noodzaak van alfabetisering, zullen door onze aardse vennoten worden aangepakt.  
De Hemel heeft dit gehele project lange tijd geleden voor het eerst opgezet toen ze de Opgestegen Meesters plechtig hebben toegesproken. Ze verordonneerden dat de nieuwe realiteit die de oppervlaktemensheid zou gaan bevrijden gekenmerkt zou gaan worden door de nooit eindigende voorspoed die vergezeld zou worden van de terugkeer van jullie lang verwachte vrijheid. De mensheid zou de individuele soevereiniteit die verloren was gegaan door de illegale proclamaties van de Anunnaki terugwinnen en daarmee dit smartelijke onrecht op een goddelijke manier ten goede ombuigen. Het zou van de Opgestegen Meesters de belangrijkste missie worden om toezicht te houden op de mensheid en haar te helpen zoals in de verschillende decreten die door de Hemel aan deze taak waren verbonden werd voorzien. Deze decreten werden opgevolgd, net zoals het edict voor het genereren van de nodige gelden om een dergelijke voorspoed te creëren. Daarnaast zou er een speciaal team worden ontwikkeld dat de handlangers van de Anunnaki ten val zou brengen wanneer dat nodig was. Nu deze taak is voltooid staan jullie op het punt van de vruchten van deze enorme inspanning te gaan genieten. Deze projecten worden, zoals opgedragen door de Hemel, verder ondersteund door onze landingen. De volgende stappen zullen de voltooiing van de zaken die deze bijzondere operatie ondersteunen mogelijk maken en ons voorbereiden op een eerste contact.
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze komende periode in jullie spirituele ontwikkeling sluit een terugkeer van het duister naar welk klein beetje macht dan ook, volledig uit. Het gezegende Gezag van de Hemel heeft hun ondergang op voorhand bevolen. Dit is een goddelijk proces dat jullie oprecht kunnen vieren. Wees waarlijk bewust van wat er gaande is en pas op dit belangrijke onderwerp jullie uitzonderlijke visualiserende vermogens toe. De Hemel heeft een proces gearrangeerd dat behoorlijk goddelijk is. Kijk naar deze huidige realiteit als een handige manier om na te gaan wie er met de buitengewone veranderingen die zullen volgen mee zullen doen. Dertien millennia geleden heeft het duister deze realiteit overgenomen en een wereld gecreëerd die voor iedereen van de oppervlaktemensheid afschuwelijk was. Het is van essentieel belang dat allen die tegen deze veranderingen zijn gekant hun ware aard laten zien en worden toegevoegd aan de reeds lange lijst van diegenen die op goddelijke wijze van jullie zullen worden geïsoleerd. Daarom staat dit gezegende scenario klaar om te onthullen wie de nieuwe Republiek wel en wie deze niet ondersteunt!  
We vragen jullie simpelweg om geduld te hebben en jezelf voor te bereiden op een komende grootse aankondiging. De Hemel wil niet graag dat iemand nog langer hoeft te lijden. Wanneer dit proces eenmaal is afgerond zijn we volledig van plan het ware Amerikaanse Bestuur te introduceren en een einde te maken aan de duistere farce die bijna 150 jaar geleden is begonnen. Toen de originele Grondwet voor de eerste keer werd afgekondigd, ontbrak het Rechterlijke Wetsontwerp (Bill of Rights). Toen dit eenmaal was toegevoegd werd dit systeem van bestuur wettelijk afgekondigd. Hetzelfde geldt voor deze tijd. Enkel de gezegende documenten van NESARA zullen rechtsgeldig worden. Heb geduld en weet in je hart wat er binnenkort zal gebeuren. Verenig jullie, wees je bewust van wat er aan het ontstaan is en zet je energieën in om ons in staat te stellen te overwinnen! Degenen die nu op een zo arrogante manier rond paraderen zullen door onze gewijde vennoten worden geïsoleerd! Deze operatie is reeds van start gegaan! Heb geduld en geef het de ruimte om zich te manifesteren en deze realiteit te transformeren!
Onthoud, Lieve Mensen, dat deze realiteit zich op een resolute manier uit het duister losbreekt en het Licht laat binnenkomen. Deze operatie vraagt om een serie "valse vlaggen", om de aanname dat alle aspecten van de oude oligarchie op succesvolle wijze worden gevangen en definitief van jullie worden geïsoleerd, veilig te stellen. Dit proces had een middel nodig waardoor diegenen die in hun spreekwoordelijke schuilplaatsen verstopt zaten naar buiten moesten komen en zichzelf duidelijk aan onze vennoten dienden te tonen. Dit proces neemt iets meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. Heb geduld, Lieve Mensen! Dit gehele proces zal binnenkort door een serie sleutelaankondigingen een verandering ondergaan. Dan kan het nieuwe bestuur zichzelf openbaren en kan deze realiteit werkelijk ten goede worden getransformeerd. Deze goddelijke operatie brengt iedereen die zich zo diep verborg dat de gekozen opschoon-methoden van onze vennoten niet in staat waren om hen aan het licht te brengen, naar buiten. Het moment dat we zo goddelijk wensen te manifesteren is bijzonder dichtbij. Hosanna! Hosanna! Hosanna! 
Vandaag gingen we verder met ons wekelijkse verslag. We hebben besproken wat er zich over deze prachtige blauwgroene bol aan het ontwikkelen is en we zien hoe de Lichtkrachten hun grootse victorie tot stand brengen. Er is zich veel aan het ontvouwen wat maakt dat deze wereld op het punt staat ten goede te veranderen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 6 december 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 6 dec 20169 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban
Selamat Balik! Het proces van het overwinnen van de cabal is niet eenvoudig. Ze hebben deze recentste verkiezing op slinkse wijze gebruikt om hun dominantie in ere te herstellen. Het goede nieuws is dat hun grote stap in het voordeel van deze nu gekozen regering het eenvoudiger heeft gemaakt om de feitelijke arrestatie-scenario's voor te bereiden. In de tussentijd blijft de strategie voor de verspreiding van het grote aantal fondsen vooruitgang boeken. Op dit moment staat de opkomst van jullie nieuwe banken-systeem in de startblokken. De oude banken hebben onthuld hoe ze van plan waren hun schatkisten te vullen in een laatste poging naar een dominerende positie terug te keren. Deze meest verraderlijk strategie faalt. De Ouderen en hun koninklijke pendanten zijn nu druk bezig degenen te arresteren die zo vurig wensten "ons een stap voor te zijn"! Het heeft onze partners in staat gesteld een aantal in Amerika gevestigde banken, evenals hun evenknieën in Europa over te nemen. We verwachten dat de eerste verspreiding zover is om van start te gaan en dat het eerste deel van de omvangrijke rijkdom aan velen die zo lang op de hen beloofde gelden hebben gewacht, kan worden overhandigd. De rest van deze ingewikkelde procedure beweegt zich eveneens geleidelijk aan naar haar opwindende voltooiing. De toekomst ziet er, voor het Licht en haar talloze vennoten, zeer goed uit. Blijf geduld houden. Het beste moet nog komen!
Het is voor jullie belangrijk om je goed te realiseren dat de huidige situatie waarin jullie je bevinden enkel maar een schijnbeweging is. De NESARA-Republiek zal binnenkort worden afgekondigd en uitzonderlijke grote bedragen zijn opzij gezet t.b.v. alle ruilverkeer en de beloofde welvaartsfondsen. Gebruik deze heilige tijd om je geest op een goddelijke manier voor te bereiden op wat er komen gaat. Jullie zijn voorbestemd om fondsen te ontvangen die jullie maar tijdelijk zullen laten wennen aan de macht en de verschrikking die geld in dit rijk vertegenwoordigde. Het stijgende bewustzijn binnenin jullie zal jullie voorbij deze overtuigingen brengen en in korte tijd zullen verschillende apparaten, zoals onze materie-omzet-processor worden vrijgegeven om geld uiteindelijk overbodig te maken. Desondanks zal de mens door een periode moeten gaan waarin hij zijn geest dient te bevrijden van de vaste en belachelijke overtuigingen omtrent geld en rijkdom. Geld is lang geleden door de Anunnaki bedacht om het onderscheid tussen jullie en hun handlangers te versterken. Deze vaardigheidsoefening is bedoeld om jullie te bevrijden van de leugens en misvattingen die jullie lange tijd omtrent rijkdom hebben gehad. Doe wat je werkelijk graag wilt en jullie zullen omtrent dit speciale onderwerp kernwaarheden ontdekken.
Jullie rijk heeft lange tijd geleden onder de valse verdeeldheid die rijkdom en macht teweeg hebben gebracht. Het heeft geleid tot klassenverschillen en een krankzinnig idee van bevoorrechting gecreëerd. De uitvoering van de herverdeling van rijkdom op dit moment is een goed voorbeeld hiervan. Op dit moment stijgen jullie snel in bewustzijn als prelude op verschillende Ascentie-protocollen. Deze hemelse procedures zijn nodig zodat voorbereidende wijzigingen jullie op het juiste moment kunnen veranderen, voordat de grotere transformaties zich zullen aandienen in jullie Kristallen Lichtkamer. Dit project omvat vele stadia. Ten eerste dienen jullie als collectief een algemene welvaart te ervaren om te begrijpen hoe deze fondsen deze wereld razendsnel kunnen transformeren. Ten tweede dienen jullie de algemene opwinding te ervaren die dit proces met zich mee brengt. Tenslotte dienen jullie je te realiseren hoe machtig en schitterend jullie als onderling verbonden groep zijn. Dit proces zal jullie openstellen voor nieuwe inzichten over elkaar, wat dit rijk in staat stelt om op geheel nieuwe wijze te functioneren. Jullie bekrachtigen je wereld om een waarlijk mondiale onderneming te worden! Het is dit nieuwe inzicht dat jullie vrij maakt om elkaar gemakkelijk te accepteren!
Het is op dit punt dat jullie vrijheid, welvaart en nieuw bestuur zich samenvoegen en ons in staat stellen rustig te interveniëren. Onze mentoren zullen dan zien hoe goed ieder van jullie heeft gepresteerd. Dit volgende niveau is om jullie nieuwe zelfkennis te gebruiken om te beginnen een nieuw innerlijk dossier voor jezelf te ontwikkelen. Jullie ervaringen dienen vanuit je eigen perspectief te worden geëvalueerd en in het licht van de jullie nu bekende geschiedenis vanaf Atlantis tot het heden. Samen zullen jij en je mentor beslissen hoe deze verzameling gegevens bij elkaar past. Dit proces zal een profiel creëren dat je in staat stelt om eindelijk het "grote plaatje" van hoe jij erin past te vatten. Dat is, het begrijpen van hoe je innerlijke percepties vervolgens in dit pas hervormde rijk passen. Dit is een proces dat diepgaand onderzoek en oprechte evaluatie vergt, de reden dat jullie elke nacht zo zorgvuldig door onze medische teams worden onderzocht. Dit zijn de fysieke gegevens die gecombineerd dienen te worden met de spirituele gegevens die jij en je mentor bijeenpuzzelen. Dit proces vergt enig gezamenlijk innerlijk werk, gevolgd door een elementair overzicht van hoe het in het collectief past. Hoera! Hoera! Hoera!
Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! De wereld die jullie omringt verandert snel. De Hemel verplaatst enorme hoeveelheden heilig vuur in het Gaia-vlak. Deze energie transformeert de levensvelden die jullie omgeven. Deze energieën beïnvloeden op hun beurt hoe jullie innerlijke auravelden opereren. Deze goddelijke energieflitsen bereiden jullie voor op het bewust veranderen van je perceptie over hoe deze mondiale maatschappij in elkaar zit. Dit proces zal jullie op korte termijn de waarde laten zien van het transmuteren van de oude de facto-regering in de nieuwe de jure NESARA-regering. Deze verandering staat gepland binnenkort te gebeuren en kan het deze nieuwe regering mogelijk maken formeel de realiteit van het Binnenaarde-rijk van Agartha aan te kondigen, evenals de formele onthulling van jullie galactische familie. Deze serie handelingen zal tevens de formele vestiging van het nieuwe mondiale bankensysteem en de nieuwe bancaire schatkist-gelden lanceren. Deze heilige acties zijn het resultaat van de grootse toekomstvisies die jullie zijn blijven houden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Wat jullie dromen en toekomstvisies voor elkaar hebben gekregen wordt met een serie hemelse handelingen positief naar jullie weerspiegeld. Degenen die naarstig hebben gewerkt om dit te manifesteren, begonnen met de enorme sommen geld die werden gecreëerd door onze mede-Meesters. Dit zal snel worden gevolgd door de glorieuze vruchten die jullie door NESARA zijn beloofd. De Hemel wenst jullie te bevrijden van de slechteriken die deze huidige illegale Amerikaanse regering en haar vele Bondgenoten op een arrogante manier leiden. Deze excessieve corruptie zal door de formele opkomst van de NESARA Republiek en een nieuw, eerlijker bankensysteem worden gestopt. Gelukkig hebben onze heilige bondgenoten een middel verworven om een dergelijke memorabele verandering te laten materialiseren. Gebruik deze vrijheid en welvaart om je dromen en je jacht naar innerlijk geluk mogelijk te maken. Werp alle angsten en zorgen die je op één of andere manier omringen van je af. Laat deze nieuwe tijd definiëren wie je werkelijk bent!
In dit nieuwe rijk zullen jullie eindelijk ontsnappen aan de waargenomen beperkingen die eerst door de Anunnaki, en later door hun hielenlikkers aan jullie werden opgedrongen. Deze lakeien zullen gearresteerd en van jullie geïsoleerd worden. Laat de kracht van je Hart en het pad dat door de Geestenwereld gewezen wordt, de gids van je Ziel zijn. Kom bijeen en geef vorm aan een hele nieuwe realiteit, gebaseerd op innerlijke samenwerking. Samenwerking die een wereld creëert die haat en verdeeldheid transformeert in spirituele eenheid en die jullie terugleidt naar de ongelooflijke Geest en Liefde die in het Hart van de gehele mensheid ligt. Het is deze heilige samenleving die wij Meesters langzaam aan het bouwen zijn geweest sinds onze Zuster- en Broederschappen voor het eerst door AEON werden gemandateerd. We worden door sommige gebeurtenissen in deze tijd aangemoedigd. Het is een moment waarop een hele nieuwe wereld gebouwd kan worden die het toneel vormt van jullie verheffing van planetaire mensen naar galactische en Spirituele Mensen! Halleluja!
Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse verslaggeving. Sommigen van jullie geloven dat het hypothetisch is wat we zeggen. In plaats daarvan beschrijven onze woorden een land dat nu al op bepaalde plaatsen op deze uitgestrekte aardbol wordt geboren. Het is aan deze belofte dat we deze rapporten met plezier toewijden. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS