Volgers

PUTIN

woensdag 25 augustus 2010

17 augustus 2010Gechanneld door Sheldan NidleMen verwacht dat de strategie van de duistere kliek om nieuw kapitaal aan te trekken zal falen en onze aardse bondgenoten verwachten dan ook dat deze situatie eindigt met de capitulatie van het duister.3 Kan, 2 Uo, 7 Ik

Selamat Jaram! Afgelopen week is er veel gebeurd! De duistere kabbalisten doen er alles aan om te overleven en onze aardse bondgenoten blijven hen onder druk zetten. Momenteel werkt het duister aan een plan om zijn groeiende schuld te gebruiken als een hefboom om het broodnodige kapitaal te verkrijgen, want zonder dit kapitaal moet het massale faillissementen onder ogen zien waarvan het nooit kan herstellen. Onze aardse bondgenoten beseffen dit en doen er alles aan om het verstrekken van nieuw kapitaal te voorkomen. Men verwacht dat de strategie van de duistere kliek om nieuw kapitaal aan te trekken zal falen en onze aardse bondgenoten verwachten dan ook dat deze situatie eindigt met de capitulatie van het duister. Wanneer dit gebeurt heeft het duister geen andere keus dan akkoord te gaan met de voorwaarden van de aardse bondgenoten. Dit is wanneer de overwinning, waar we al zo lang met jullie over spreken, werkelijkheid wordt! Onze aardse bondgenoten zijn dan zover om officieel te beginnen met de inauguratie (installatie) van een aantal overgangsregeringen, die de verschillende procedures en programma’s in beweging moeten zetten die we met jullie hebben besproken.

Deze veranderingen in hoe een regering op jullie wereld opereert is de volgende stap op jullie weg naar het volledige bewustzijn. Het doel is een regering zodanig in te richten dat zij in werkelijkheid reflecteert, een afspiegeling vormt van wat de burgers echt willen en als gevolg hiervan moet een uitgebreide uitwisseling plaatsvinden tussen de regering en het publiek. Enerzijds moet zij verantwoording afleggen en anderzijds moet ze de publieke opinie vertegenwoordigen. De bedoeling van het nieuwe bestuur is dat de vele verschillende opinies samenkomen om openlijk te worden besproken. Deze nationale gesprekken moeten niet vertroebeld worden door grillige politieke manoeuvres, in tegendeel – het doel is nu dat een serie mogelijkheden uitgebreid besproken wordt en dat een redelijk actieplan door allen gesteund wordt. Een dergelijk voorstel vereist dat de burger bewust, goed geïnformeerd en voorbereid is om aan dit nationale dialoog deel te nemen. Het scheppen van een dergelijke omgeving is het belangrijkste doel van deze nieuwe regeringen, wat betekent dat in de beginfasen het bestuur zal werken zonder een operend wetgevend lichaam en een slecht werkend rechterlijke macht. Het punt is deze lichamen te herscheppen zodat ze het Gewoonte Recht hanteren en de burgers respecteren als soevereine wezens.

Een ander belangrijk doel is alles te herzien wat ingevoerd, ingesteld was door de oude regeringen en snel te werken om alles te corrigeren wat ongrondwettelijk of ondoelmatig is. Het bestuur moet duidelijk zijn grondbeginselen vastleggen en deze tussenregeringen komen aan de macht met een goed doordachte en uitgebreide agenda. Deze agenda betreft meer dan het brengen van welvaart en gezond verstand naar deze wereld – het gaat om het laten verrijzen van een nieuw bewustzijn en deze volledig te omarmen. Moeder Aarde heeft de mensheid en zijn duistere meesters meer dan 13 millennia verdragen en nu is het tijd om te evolueren naar percepties die de macht van het Licht volledig laat meespelen. Jullie zijn eonenlang gemarineerd in het heksenbrouwsel van leugens, insinuaties en manipulaties, wat jullie samenlevingen naar de rand van uitroeiing heeft gebracht. Deze dwaasheid moet vervangen worden door iets totaal anders. Dit iets moet rechtvaardig, verrijkend en inspirerend zijn en in staat zijn om snel door het bestuur en, bovenal, door ieder van jullie uitgevoerd te worden. Dit iets werd zorgvuldig in kaart gebracht door onze aardse bondgenoten en door ons, en kan de basis voor het eerste contact leggen.

Waar we over spreken is een bewuste relatie tussen de mensheid en Moeder Aarde (Gaia). Gaia heeft jullie beperkte staat lang geaccepteerd en voorzag in een veilige omgeving voor de vele lessen in jullie groei. Ze heeft eindeloze oorlogen andere excessen verdragen die jullie samenlevingen kenmerkten in die eeuwen. Nu komt de tijd om terug te keren naar een ander niveau, weg van de exploitatie van of buitenaardse heersers, zoals de Anunnaki, of van hun aardse volgelingen of kabbalistische kliek. De volgende stap is de verantwoordelijkheid te nemen voor jullie acties. Jullie nieuwe regering moet deze groei accommoderen in publieke verantwoordelijkheid en de aardse bondgenoten hebben hun agenda ontworpen met dit in gedachten. Een groot deel van ingrijpende veranderingen moet plaatsvinden, wat jullie steun en jullie volledige participatie verlangd. Het beleid zal worden afgestemd op dit doel. Een reeks onthullingen zal ook publiekelijk bekendgemaakt worden. Na een korte periode zullen wij ook deelnemen aan deze operatie, en daarna kunnen wij ons samen voorbereiden op het eerste contact.

Wanneer eenmaal het duister niet meer aan het roer staat, zal er een hele serie onderwerpen door de nieuwe regeringen behandeld en uitgezonden worden. Dit zal jullie eerste gelegenheid zijn om met jullie nieuw bestuur samen te komen en te communiceren. Dan wordt geleidelijk een grote welvaart voor allen in beweging gezet. Een massaal kwijtschelden van schulden zal plaatsvinden en vele andere acties die jullie economische mogelijkheden in beweging zetten. Dit vermeerdert de gelegenheden om meer aandacht te schenken aan het besturen en het creëren van een nieuwe relatie daar. De aanhoudende bekendmakingen zullen ook gaan over de onthulling van onze hulpvaardige aanwezigheid en het feit dat we al heel lang helpen. Wanneer vele fantastische, onderdrukte technologieën bekendgemaakt worden, moeten jullie uitzoeken wat dit alles betekent. We willen dat jullie openlijk alles met elkaar en met jullie regeringen bespreken. Het tijdperk van bedrijven met speciale voorkeursbelangen is voorbij, en dit opent voor jullie de weg om jullie verantwoordelijkheden op te nemen en een nieuwe regering te creëren waarop jullie trots kunnen zijn!

Om aan een dergelijke wereld deel te nemen vereist een bepaalde toewijding. Jullie rijkdom is geen excuus om niet deel te nemen aan alles wat er gebeurt. Vele veranderingen verlangen jullie feedback en, speciaal, het blijven volgen van de resultaten. Regeren moet uitgevoerd worden binnen de context van het Gewoonte Recht. Stompzinnige, irrationele overheidsregulering wordt beëindigd en hiervoor in de plaats komt jullie actieve interactie. Wees bereid om je bijdrage te leveren en je stem te laten horen! In een galactische samenleving neemt iedereen eraan deel en de ideeën en suggesties van elk persoon wordt gezien als essentieel voor het welzijn van een samenleving. Een samenleving die bestaat uit actieve, deelnemende individuen werkt het beste. Onze aardse bondgenoten zien jullie als gerespecteerde deelnemers in deze nieuwe open samenleving. Ieder van jullie is een soeverein wezen. Jullie bezitten talenten en een creativiteit die ingenieuze en originele oplossingen kunnen aandragen om alle problemen op te lossen die een collectief onder ogen moet zien.

Het besef wie jullie zijn is een centraal deel van een volledig bewust wezen. Wanneer dit proces van het overgaan naar een nieuwe persoonlijke identiteit begint kan de periode van het installeren van nieuwe regeringen een start maken. Jullie moeten de zeer gepolariseerde partijpolitiek van speciale belangen loslaten en transformeren naar een plek met verbazingwekkende technologieën dat jullie in staat stelt onderdeel te zijn van vele onderling verbonden gemeenschappen. Deze locale, regionale en nationale gemeenschappen moeten opnieuw gedefinieerd worden. Jullie waren gefragmenteerd, inderdaad ‘geatomiseerd’ (in kleine stukjes gesplitst) door de duistere matrix, en de positieve verandering op een schaal dat wordt gepland betekent een herziening in je houding en actie. De nieuwe technologische apparaten zullen een dergelijke verandering versnellen die, wanneer ze eenmaal wijdverspreid zijn, een multigelaagd web kunnen produceren dat vergeleken kan worden met een neuraal netwerk. Deze netwerken zullen de basis vormen voor wat wij jullie proberen te duidelijk te maken.

Binnen de structuur die door deze nieuwe technologie is gecreëerd, kunnen jullie groeien, stijgen in bewustzijn en een beter begrip krijgen van wat jullie te wachten staat. Jullie toekomst is niet alleen maar een verbeterde projectie van de huidige status; jullie zijn bestemd om iemand te worden die een totaal andere wereld aan kunnen en deze wereld wordt jullie volledig duidelijk gemaakt wanneer het eerste contact begint. Hieraan voorafgaand zullen jullie enkele kleine voorbeelden krijgen van een galactische samenleving. Het Licht heeft een agenda en een tijdschema voor deze transformatie, en gebeurtenissen vinden in het geheim plaats die de vele fantastische veranderingen op jullie wereld mogelijk moeten maken. Samen met onze Agarthaanse broeders hebben we manieren uitgedokterd om onze komst op jullie kusten te versnellen en deze plannen zullen binnenkort bij jullie geïntroduceerd worden!

Vandaag vroegen we jullie de ontwikkelingen op jullie wereld te versnellen. We zijn op elk moment gereed om het eerste contact met jullie uit te voeren. Dit magische moment dient om jullie planeet te herenigen, jullie terug te brengen naar het volle bewustzijn en de basis te leggen voor jullie galactische samenleving en jullie sterrennatie. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


vrijdag 6 augustus 2010

August 3, 2010

........ kijken jullie door het prisma van jullie speciale werkelijkheid. Deze ‘kleurt’ alles in de vormen, maten en kwaliteiten die jullie ‘werkelijkheid’ definieert......In deze zeer speciale toestand zullen jullie deze ontelbare realiteiten gelijktijdig ervaren.8 Pop, 2 Oc, 7 Ik

Selamat Jarin! We keren terug met meer informatie. Momenteel bevinden jullie je in een soort ‘oplossings’-periode. De restanten van de duistere macht vervagen en daardoor blijft jullie wereld ronddraaien in een soort dans. Onze aardse bondgenoten zijn nog niet klaar met het proces om de duistere kabbalisten de macht te ontnemen, maar wees ervan overtuigd dat ze niet kunnen stoppen wat nu goed onderweg is. Wanneer eenmaal deze historische beweging zijn doel heeft bereikt, zullen de aankondigingen en leveringen onmiddellijk volgen. Als gevolg hiervan hebben wij onze verbindingsteams en onze bemanning gewaarschuwd dit alles nauwlettend te volgen en te helpen deze fase tot een voldongen feit te maken. We vragen onze bemanning ook Moeder Aarde te helpen nu zij zich voorbereidt op de volgende fase van haar transformatie van een beperkt bewuste staat naar haar oorspronkelijke 5-D toestand, dus wees voorbereid op weer een toename van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Twee van haar belangrijke tektonische platen bevinden zich feitelijk al in een ‘vastgezette’ toestand, terwijl er binnenkort meer van dergelijke voorbereidende maatregelen zullen volgen. Jullie atmosfeer bereidt zich eveneens voor op een enorme toename van het zuurstofgehalte, als voorbereiding op de behoeften van haar nieuwe ecosysteem.

Het nieuwe ecosysteem zal heel anders zijn dan het huidige – tijdens het Grote Uitsterven in het geologische tijdperk van de late Perm en de vroege Trias (Wiki) veranderde het aardse ecosysteem van een systeem dat de talloze reptielen en amfibieën ondersteunde, in een systeem dat tot de overheersing van de dinosaurussen leidde. De komende verandering zal even drastisch zijn, maar het gaat nu over bewustzijn. Wilde dieren zullen rechtstreeks kunnen communiceren met Moeder Aarde, een toestand die gangbaar is in Binnenaarde. De atmosfeer zal gezuiverd worden en een sterk verbeterd leven zal tevoorschijn komen uit het reinigingsgeweld dat het gevolg is van de herstructurering van het aardoppervlak. De nieuwe wereld zal nieuwe soorten bomen, planten en dieren herbergen en Moeder Aarde zal evolueren naar nieuwe kleuren, geluiden en geuren van hoger niveau. Deze verhoogde kwaliteiten genereren Liefde en zijn ontworpen om een omgeving te creëren die leidt naar meer geluk en als garantie voor meer overvloed voor alle flora, fauna en wezens die dit nieuwe ecosysteem bewonen.

De nieuwe Aarde is een magische plek. De oude mythen van de eilandbewoners in de Pacific spreken over Lemurië als een plek waar het geplukte fruit weer snel aangroeit en waar dieren en mensen eerder behoren tot een rijk van ‘geest’ dan, zoals nu, opgesloten te zijn in een zuiver fysieke staat. Talrijke verhalen zijn doorgegeven over wonderbaarlijke daden en over de vreemde en prachtige wereld die zij bewoonden. Dit zal opnieuw de toekomst van Moeder Aarde worden. Het zal een plek worden van uitzonderlijke schoonheid, waar kleuren, geuren en zelfs de ‘smaak’ van de lucht hemels lijken te zijn. Hetzelfde geldt voor Binnenaarde. Eonen geleden kreeg deze prachtige planeet een mantel van diepe schaduw om een omgeving te creëren die leek op die van de duistere rijken die jullie zonnestelsel omringen. Een geschiedenis van gebeurtenissen moest uitgespeeld worden die nu tot zijn natuurlijk einde komt, waarin jullie beperkt bewust werden door het afsluiten van de meeste van jullie RNA/DNA. Deze vreemde geschiedenis wordt nu veranderd, en jullie en Moeder Aarde keren terug naar jullie natuurlijke staat van vóór de val.

Deze huidige wereld is iets zeer speciaals. Wanneer jullie rondkijken in jullie galaxy en sterren zien en stofwolken en andere verbazingwekkende verschijnselen, kijken jullie door het prisma van jullie speciale werkelijkheid. Deze ‘kleurt’ alles in de vormen, maten en kwaliteiten die jullie ‘werkelijkheid’ definieert. In feite is de galaxy samengesteld uit talrijke realiteiten die opereren op basis van wederzijdse aantrekkingskracht. Het sleutelbegrip is hier ‘realiteiten’. Jullie wetenschap wordt gedefinieerd door wat ‘fysiek’ is in jullie werkelijkheid en vele andere werkelijkheden in deze galaxy bezitten vergelijkbare realiteitsstijlen. Vele anderen doen dit niet en deze ‘werkelijkheden’ en de manier waarop ze invloed op elkaar uitoefenen creëren die enorme reeks anomalieën die jullie wetenschappers verbazen. Nu verschijnen er nieuwe modellen en wij begroeten deze aanpassingen. Het geeft jullie een fundament voor de bestudering van wat er werkelijk bezig is in jullie galaxy. Daarom lijken onze schepen zo vreemd voor jullie, want ze zijn van een hogere werkelijkheid en zijn ontworpen om zich gemakkelijk tussen werkelijkheden te kunnen bewegen.

‘Realiteit’ lijkt een eenvoudig concept voor jullie maar is in feite zeer gecompliceerd met definities die nooit eindigen. Elke serie werkelijkheden wordt gevormd vanuit een unieke serie concepten die wij regelmatig tegenkomen. We beschrijven deze dingen voor jullie om jullie voor te bereiden op het volledige bewustzijn. In deze zeer speciale toestand zullen jullie deze ontelbare realiteiten gelijktijdig ervaren. Wat jullie moeten doen is je focussen op waar je moet zijn en … gesuis! Je bent er, onmiddellijk, ondergedompeld in de specifieke werkelijkheid van je keus. Op deze manier komen wij van onze thuiswerelden naar dit zonnestelsel en jullie prachtige Moeder Aarde. Alles is voor ons bereikbaar en uitvoerbaar. Deze Schepping ontvouwt zich voorzichtig en onze taak is hierbij zo sierlijk en gemakkelijk mogelijk te assisteren. Het eerste contact is een onderdeel van dit proces en wat zich nu ontvouwt is een serie gebeurtenissen die jullie snel naar het volle bewustzijn terugbrengt.

Hoe de terugkeer naar het volledige bewustzijn uitgevoerd moet worden kan voor de oningewijde gevaarlijk klinken. De volgelingen van het duister hebben opgemerkt wat er in jullie gaande is en hebben diverse manieren ontwikkeld om te voorkomen, of minstens te vertragen, dat deze stijging van het bewustzijn gaat plaatsvinden. Dit alles is mislukt. Ze moesten ook accepteren dat hun strategieën voor het reduceren van jullie mondiale bevolking en het voltooien van jullie onderwerping uitdoofden. Er is een goddelijk plan die de gevaren van deze werkelijkheid aanpakt en dit heeft enigszins de consequenties van deze duistere aanslagen verminderd. Het resultaat is een verbluffende nederlaag voor de duistere kliek. Zijn macht vermindert aanzienlijk nu vele naties, particuliere organisaties en krachtige individuen zich voegen bij de plannen van het Licht. De groeiende steun voor het Licht is dicht bij de publieke bekendmaking en dit gebeurt wanneer de nieuwe werkelijkheid zich versnelt kan manifesteren.

De duistere kliek ziet dit alles en probeert een magische uitweg te vinden, maar zijn dilemma verdwijnt niet maar wordt in feite steeds groter. Wanneer jullie wereld zijn kritische massa bereikt, groeien de aantallen die de veranderingen teweegbrengen met het uur, wat betekent dat de geheime operaties van onze aardse bondgenoten zijn vruchten afwerpen. De constitutionele onwettigheid van de belangrijkste westerse naties voedt de schandalen die zich in Europa en Amerika verspreiden. De aard van deze regeringen dient om speciale belangen te steunen die lijnrecht ingaan tegen de beginselen die vele eeuwen geleden zijn vastgelegd. Een nieuw bestuur die werkelijk het welzijn van de burgers dient is een absolute noodzaak en maakt deel uit van de ingrijpende plannen van onze aardse bondgenoten. Deze nieuwe regeringen zijn het hoofdbestanddeel van de volgende fase van jullie reis naar een galactische samenleving.

Wanneer jullie verdergaan op je weg naar een galactische samenleving en het volle bewustzijn, vervullen jullie je bestemming die jullie door het goddelijk plan werd verstrekt. Dit plan plaatsten de meesten van jullie in een 13-milennium-durende karmische cyclus. Jullie verbleven in het centrum van duisternis en keren terug. Nu staan jullie op het punt van grote onthullingen en wij zijn gekomen om het einde van jullie reis met jullie te delen. Wij komen met advies en kennis en om jullie herinneringen te herstellen waardoor jullie volledig bewuste bewoners van deze galaxy worden. In deze hoedanigheid dienen jullie je wonderbaarlijke talenten te gebruiken om een permanente galactische vrede te voltooien en om in de volledige fysische of stoffelijke schepping het grote Licht, dat ieder van jullie bezit, te verspreiden. Jullie hebben de taak een grootse vreugde onder de galactische mensheid te verspreiden!

Vandaag gingen we verder met het delen van informatie over wat er rondom jullie gebeurt. Overal op Moeder Aarde verspreidt zich een groot Licht. Dit hemelse Licht is het ware Licht van de wereld! Een duistere last wordt van jullie weggenomen en vreugde en eeuwigdurende rijkdom is nu jullie werkelijkheid! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

July 27, 2010
July 27, 2010
8 Akbal , 1 Pop , 7 Ik

Selamat Balik ! Wij komen weer! Grote onrust is neergedaald op jullie realiteit! De turbulentie die nodig is om de duistere kliek van haar zetels van de macht te duwen is aan de gang en tal van overeenkomsten worden thans geïmplementeerd om dit doel te bereiken. Binnen Amerika komen groepen samen die bewapend zijn met plannen en juridische documenten die de onrechtmatigheid van de huidige Amerikaanse regering aantonen en laten zien dat er wettelijke argumenten zijn voor de vestiging van een nieuw bestuur. Gelijktijdig met deze ontwikkelingen zijn er soortgelijke procedures in veel andere landen die door onze Aardse bondgenoten worden uitgevoerd. Zoals jullie weten komen met verandering van het regime ook de middelen voor jullie welvaart beschikbaar. Verschillende regeringen geringschatten nu het VS-regime en ensceneren in het geheim een aanvechting van de legitimiteit van haar wetgeving, en verschillende militaire organisaties en organisaties voor rechtshandhaving zijn er aan toe om zich actief in de strijd te mengen. Kortom, we zien gebeurtenissen die dit eindelijk allemaal in de openbaarheid kunnen brengen. Ondertussen komt de ineenstorting van het economische systeem alsmaar dichterbij. De laatste duw om de duisternis op jullie wereld omver te werpen kan elk ogenblik komen.

Ondertussen gaat Moeder Aarde door met het verplaatsen van deze realiteit naar haar moment van verandering. De onevenwichtige weerspatronen brengen sterke orkanen, overstromingen en hevige regens naar de Amerika, Europa, Afrika en Oceanië, en geven daardoor een waarschuwing af dat de wereld zoals jullie die nu kennen een tijdstip nadert van enorme veranderingen. Dat is het tijdstip waarop Moeder Aarde jullie 3-Dimensionale wereld verwisselt voor een 5-Dimensionale. Je kunt ongetwijfeld niet blijven zoals je bent en de herconfiguratie in het oppervlak van jullie wereld overleven en daarom is dit een hoofdbestanddeel van de redenen voor het eerste contact. Degenen die nog steeds voor jullie verantwoordelijk zijn volharden in het koesteren van de krankzinnige idee dat ze op de een of andere manier het onvermijdelijke kunnen voorkomen. Deze reden alleen al is genoeg om de huidige machthebbers met hun dolle tegenwerking vanuit hun machtspositie te verwijderen. Zodra deze volgelingen van de Anunnaki zijn verdwenen valt er nog veel te doen. De aarde is nog steeds een kwetsbare plaats, met ecosystemen die zeer dicht het einde van hun levensvatbaarheid naderen. De aanpak van deze schade vereist een mondiale inspanning, die geholpen moet worden door de snelle vrijmaking van een aantal van de nu onderdrukte technologieën. Dan is er nog de kwestie van de volledige openbaarmaking omtrent UFO's.

Onze Aardse bondgenoten begrijpen het waarom en het hoe van die openbaarmaking. Het is een operatie die moet worden uitgevoerd op een zodanige wijze dat het geen twijfel lijdt dat we edelmoedig en van het Licht zijn. Teveel groeperingen in jullie samenlevingen hebben door de jaren heen een dogma verkondigd en verspreid dat iedereen demoniseert die niet van deze aarde is. Verder moet het bestaan van het binnenste van de aarde worden gepresenteerd benevens een nieuw, volledig bewezen geologische model van de planeet. De mensen van Agartha hebben gezamenlijke een reeks aankondigingen opgesteld die zeker aan deze eis zullen voldoen. Het doel van deze informatie is om jullie te helpen het feit te aanvaarden dat jullie niet alleen zijn en dat de wereld heel anders is samengesteld dan zoals jullie altijd is onderwezen. Zodra deze nieuwe feiten duidelijk zijn bewezen kunnen onze eigen aankondigingen voortgang vinden. Wat wij verlangen is in de eerste plaats jullie te helpen bij de rehabilitatie van het oppervlak van Moeder Aarde. Dan willen we bepaalde Lighttechnische apparaten introduceren die, samen met vele nu nog bij jullie onderdrukte technologieën, de ecologische problemen die zijn aangericht kunnen verhelpen.

We zien de tijdelijk te vestigen "verzorger"-regimes als de bruggen naar een nieuwe werkelijkheid. Het eerste doel is om deze interimregering draaiende te krijgen. De grote schok als gevolg van deze immense verandering in overheden en in de financiële wereld heeft tijd nodig om in te dalen in de collectieve psyche en geaccepteerd te worden als "normaal". Dit zal worden bereikt door in talloze uren van televisie- en radio uitzendingen alles in detail uit te leggen. Dan moet dat worden gevolgd door de ontmaskering van de UFO geheimhouding. Dat is een dubbele operatie, te beginnen met vele ooggetuigenverslagen en het openbaar maken van de nu nog gesloten UFO bestanden die een chronologisch overzicht zullen bieden van buitenaardse conacten sinds WO II. Dit leidt naar het tweede deel, dat is het feit van onze welwillende aanwezigheid en het eerste contact. Eens te meer hebben onze Agarthan (binnenaardse) bondgenoten hiervoor een uitstekende aanpak voorgesteld, en onze eigen gemeenschap en Aardse bondgenoten zijn het volledig met dit plan eens. Aan het einde van dit proces kunnen we beginnen met openlijke uitzendingen over een aantal onderwerpen die besproken moeten worden voordat de werkelijke massa landingen gaan plaatsvinden.

Het belangrijkste onderwerp is, uiteraard, volledig bewustzijn. We moeten deze kwestie op de juiste manier bij jullie inleiden. Jullie leefden generaties lang in een toestand van beperkt bewustzijn, waarover nooit vragen werden gesteld. De manipulaties van de Anunnaki deden jullie geloven dat jullie op goddelijke wijze zo geschapen waren terwijl de werkelijkheid juist tegenovergesteld is, want in plaats daarvan is het huidige "jij" slechts een schil van wie je in werkelijkheid bent. De feiten, van hoe jullie tot dit besef van zo beperkt te zijn kwamen, moeten heel kundig en met voldoende onweerlegbaar bewijs duidelijk gemaakt worden, om het jullie mogelijk te maken jullie realiteit te accepteren. Inderdaad hebben jullie wetenschappen in de laatste paar decennia op deze dingen gezinspeeld. Hun case studies van personen met buitengewone capaciteiten maken de weg vrij voor onze onthullingen. Jullie zijn allemaal tot dingen in staat waarvan jullie slechts een glimp hebben opgevangen in de weinige documentaires die gebaseerd zijn op deze case studies. Jullie zijn elk in feite veel meer dan wat deze programma's en films weergeven.

Jullie zijn volledig bewuste wezens in vermommingen en die de geweldige mogelijkheden die jullie bezitten helemaal vergeten zijn. Een van de gevolgen van afdalen in beperkt bewustzijn is het eventuele verlies van alle besef van wie en wat je bent, of waar je vandaan komt. In jullie geval hebben jullie al meer dan 13 millennia in deze staat verkeerd. Het is een klein wonder dat jullie extra speciale een-op-een begeleiding nodig hebben, met nascholing en veel liefdevolle steun, om je ware Zijn te kunnen bevestigen. Wij zijn gekomen als jullie ruimtelijke en spirituele familie en we hebben plechtig beloofd om jullie terug te brengen naar volledig goddelijk bewustzijn. Alles is en wordt gedaan in samenwerking met de Hemel. Deze bijzondere planeet en dit speciale zonnestelsel zijn bestemd om te worden gerekonstrueerd en gecreeerd als een nieuwe ster-natie. Deze ster-natie moet gaan bloeien en moet het centrum worden voor vele grote conferenties die de galactische vrede permanent zullen maken en die eenheid zullen brengen aan vele duizenden nabijgelegen sterrenstelsels.

Moeder Aarde is verheugd over haar bestemming en wenst jullie liefdevol toe dat ook jullie je bestemming zullen omhelzen. Jullie mondiale samenleving is op een punt waar een nieuw werkzaam model dringend nodig is. Voor jullie huidige industriële model komt verandering te laat, en er moet een nieuwe energie en een nieuwe samenleving komen als jullie willen overleven. Zoals jullie weten zijn jullie evolutionaire omstandigheden niet normaal, en dus is de vraag niet zozeer wat jullie doen op dit punt, maar wat wij doen. We moeten jullie vooruit helpen in de richting van een oplossing die jullie terugkeer naar volledig bewustzijn omvat. Om dit te kunnen doen, hebben we ons indirect bemoeid met jullie maatschappij op tal van manieren sinds de vroege jaren 1960. Jullie cultuur is inderdaad snel aan het veranderen maar toch moeten we dat proces op dit moment versnellen. Moeder Aarde vraagt ons om een eerste contact liever vroeger dan later te doen plaatsvinden, en de Hemel ondersteunt dit verzoek.

Dus hebben we een duidelijk mandaat om de landing zo spoedig mogelijk te doen plaatsvinden. Daarom zetten we een immense druk op onze aardse bondgenoten om hun taken te voltooien. Onze medewerkers volgen voortdurend de ontwikkelingen in diverse overheden, in de duistere kliek, en in jullie samenleving. We zijn van plan om enkele ingrijpende veranderingen zeer binnenkort te laten gebeuren en spoedig daarna te landen. Aldus zijn jullie getuige van de laatste overblijfselen van deze huidige realiteit. Die is aan het vervagen en die vervaagt snel! En de nieuwe realiteit is klaar om te zich te manifesteren. De verandering is gereed om uit te barsten! De wereld waarin jullie leven is te onstabiel om veel langer te blijven samenhangen en er dreigt een op handen zijnde totale instorting. Zelfs de machtige machinaties van jullie duistere kliek kunnen niet verhinderen wat jullie gaat overkomen!

Vandaag hebben we gesproken over wat er gebeurt in en om jullie wereld. Moeder Aarde en de Hemel verordenen in alle ernst dat deze realiteit ten einde is en dat voor deze wereld de tijd is gekomen om te veranderen in een 5- Dimensionaal geïntegreerd geheel. De innerlijke en uiterlijke werelden (korst en kern) worden eindelijk herenigd! En dit alles is klaar om te gebeuren! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! ( Siriaans voor Wees Eén en Wees in Vreugde!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Arie

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS