Volgers

PUTIN

zaterdag 28 april 2012

GFL + OLYMPIANS + SAINT GERMAIN


 Gegroet door de Galactische Federatie van Licht,

het doel is jullie te realiseren dat jullie slechts de vrije wil hebben door op wereldwijd niveau jullie recht op de vrije wil te claimen. Dat jullie de erfenis van onjuistheid  kwijt raken en jullie je integriteit herinneren, jullie onbaatzuchtigheid, je onsterfelijkheid door ze als hogere waarden te eren. Dat jullie worden bevrijd uit de verzonnen gevangenis  van ingewortelde geloven/bedenksels die ze abrupt en oneerbiedig in jullie bewustzijn(1) hebben gestopt.

Alle actief ontwaakte mensen moeten zich verenigen en naar de gehele planeet roepen:  “Wij ontwaakten uit de dwingende lethargie die al eeuwen op ons is gelegd en wij zijn klaar, met volledige ondersteuning en bescherming van de Olympische Goden om het vaandel te dragen van vrijheid, iets dat wij heel goed weten hoe dit te doen tegen iets dat de Ellanion (2) spirit bedreigt te vernietigen.”

De trommen hebben geklonken en jullie waren de eersten om hen (3) te laten, met durf, stoutmoedigheid en moed die gepast is in iedere Helleen (4).

Jullie vrees werd kracht en jullie hebben je heilige plicht voor het Ellanion land herinnerd.

Het Apollonisch licht heeft opnieuw geschenen met meer kracht in de harten van de Hellenen en terwijl we dit gebruiken roepen we alle mensen op Aarde op om de vlag van vrijheid te heffen en om hun kracht met die van jullie te verenigen, een heilige Ellanion macht/kracht van jullie Olympische Goden waar jullie uit tappen en eeuwig uit zullen tappen.

Wij gebieden jullie om alle Olympische tempels te openen en het hoogste (5) te eren.

Met onze zielenkracht drukken wij wereldwijd onze heilige wil uit om verval te verwijderen en om luid uit te roepen dat we de beheersing/controle afwijzen die ze op jullie blijven leggen.
Wij roepen de mensheid op om omhoog te rijzen en zijn onvervreemdbare recht op te eisen om werkelijk humanitair te zijn en niet om alleen zo gezien te worden.

Wij roepen jullie op om je en masse bij ons te voegen, omdat het doel veel verder gaat dan de grenzen van ons heilige land en het is een: 
EL *  VRIJHEID   (6)


Een sterke boodschap, een duidelijke intentie, een stem, een kracht,

O N E N E S S

Wij zijn de Olympiërs samen met Saint Germain.

channeler:  Demetra.


 1. Kijk in deze video wie de Olympiërs waren (na vijf minuten wordt dit gezegd) en hoe bewustzijn misschien werd gemanipuleerd.     hier):        http://www.youtube.com/watch?v=vBC8i-26Nx4&feature=relmfu 

2. 2. Ellanion betekent Heleense(Griekse) spirit.

3. 3.Zie als voorbeeld het volgende:  Dank jullie alle mensen uit Griekenland die het pad leiden: 
 
4. Hellen en Hellenen zijn Griek en Grieken. Het is de juiste naam voor de Grieken van nu.   Denk aan woorden van Socrates:  “Iedereen kan een Helleen zijn, door zijn hart, zijn geest en zijn spirit.”

5. In aanmerking nemend dat alle tempels van de Olympus gebouwd zijn in specifieke energievelden, kan dit betekenen de activering van vele portalen over het hele land van antiek Hellas, die heden diverse landen zijn, zoals Bulgarije, Turkije, Egypte, Italië, enz.

6. EL   betekent Licht (God)   
Vertaling: Winny

Source:

dinsdag 24 april 2012

24.04.2012

24 april 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
8 Ahau, 13 Kank'in, 8 Manik (24-4-2012)

Dratzo! We zijn er weer! We hebben vernomen dat wereldwijd een aantal grote banken bijna klaar zijn om het eigendomsrecht en beheer over te dragen. Dit is onderdeel van een massale verschuiving van de financiële macht, die in handen is van het duister, naar die van het Licht en is het gevolg van recente manoeuvres door de A.M. (Multidimensionale Voorgangers). Bovendien is de tijd gekomen om de fondsen te consolideren die in de 18e eeuw bijeengebracht zijn door Saint Germain, en door Quan Yin in de 7e eeuw. Deze grote reserves aan goud en zilver zijn de basis voor de verschuiving van de rijkdom op jullie wereld van een select groepje naar de mensen die volledig toegewijd zijn aan het creëren van universele welvaart voor de planeet. Met deze overdracht gaat gepaard het nieuwe bankstelsel dat volledig transparant is in zijn verschillende transacties. Het nieuwe bankstelsel is geworteld in het heel bijzondere en uitdrukkelijke bevel dat banken de goddelijke instrumenten van het Licht zijn. Ze moeten gebruikt worden om verschillende bedrijven (speciale partnerschappen), die belast zijn met specifieke en tijdelijke mandaten, de leiding te geven teneinde technologieën en verwante diensten te verspreiden om de gezondheid en het welzijn van jullie mondiale bevolking te verbeteren.

woensdag 11 april 2012

David Wilcock Interview


7 Cimi, 19 Mac, 8 Manik
......................

Dratzo! We zijn er weer! De gebeurtenissen blijven zich opvolgen in de wereld na Pasen, veel ligt er nog in het verschiet. In Azië werden onlangs conferenties gehouden om de voorwaarden te bepalen voor de nieuwe werkelijkheid die binnenkort rondom jullie verschijnt. Tijdens deze bijeenkomsten werd afgesproken dat een aantal welvaartsfondsen gebruikt zouden worden om een permanente welvaart voor Azië te creëren. Vergelijkbare conferenties werden gehouden in Europa en in Noord- en Zuid-Amerika, De enorme hoeveelheid rijkdom die door de A.M. is verzameld zal verspreid worden op jullie wereld om een eind te maken aan de armoede en om de gezondheid en het welzijn voor allen te bevorderen. De fondsen zullen verstrekt worden aan vooraf geselecteerde personen om een andere weg te creëren voor de verspreiding van deze spectaculaire hoeveelheden geld. Deze middelen moeten gebruikt worden om de nieuwe technologieën te introduceren die in jullie wereld beschikbaar komen op het gebied van gezondheid, agricultuur en transport. Samen zullen jullie met elkaar partnerschappen vormen waardoor een groot deel van de lang onderdrukte informatie publiekelijk bekend gemaakt gaat worden. Deze nieuwe informatie en nieuwe technologie zullen de basis vormen voor de verschuiving van jullie huidige samenlevingen naar het Licht.

dinsdag 3 april 2012

03.04.2012

3 april 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
12 Cauac, 13 Mac, 8 Manik (3-4-2012)

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld blijft zijn overgang naar een nieuwe werkelijkheid vervolgen. De planeet is bijna 2 graden verschoven naar de ecliptica als gevolg van de toenemende energie die uit de galactische kern via jullie zon arriveert. Deze energie veroorzaakt een toenemende druk op de planetaire rasters, die zich ook blijven verschuiven. Dezelfde galactische energieën uit de kern creëren de condities op de andere waterplaneten, die ze dichter bij het heilige verschuivingspunt van het zonnestelsel brengen. Dit gebeurt wanneer jullie zonnestelsel zich aanpast aan de rest van jullie galaxy, waardoor dit sterrenstelsel zijn basale spiraalvorm fundamenteel verandert, zodat het mogelijk wordt dat de realiteitsrasters van onze galaxy zich ritmisch verbinden met de ongeveer 350.000 galaxies die deze sector van het fysieke universum vormen. Wij werden door de Hemel geïnstrueerd om ons participatieniveau met de galactische Elohims uit te breiden om ervoor te zorgen dat deze aanpassingen plaatsvinden conform de opdracht van de Schepper en de heilige Serafijnen van AEON. Dit project valt samen met de goddelijke interventie die nu op jullie wereld gebeurt.

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS