Volgers

PUTIN

dinsdag 28 maart 2017

Message from PaowebMessage from Paoweb:
This week, the Galactic Fed. informed Sheldan that there is nothing new to report.
Next update will be posted Apr. 4 

Deze week gaf de Galactische Federatie aan Sheldan aan dat er niets nieuws te rapporteren is.
De volgende  update zal op 4 april worden gepost.


woensdag 22 maart 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, March 21,2017


Sheldan Nidle, March 21,2017
4 Men, 18 Ceh, 3 Caban
Dratzo! Er heerst een vreemde stilte die tot in alles doordringt. De raven van de nacht, de cabal, realiseren zich dat de huidige periode van leegte aangeeft hoe de cabal, tot op zekere hoogte, nog steeds kan bepalen wat er gebeurt. Als gevolg daarvan houden de Ouderen met grote nauwkeurigheid de snelheid van de verandering in de gaten. Onze liaisons geven nog steeds aan dat het proces om een enorme arrestatiegolf in gang te zetten nagenoeg is voltooid. Het huidige Amerikaanse de facto regime blijft zich volledig bewust van haar tekortkomingen. Het einde komt dichterbij aangezien het huidige regime de inhoudsloosheid laat zien die over het algemeen kenmerkend is geweest voor haar ambtelijke bewegingen. Het Licht bereidt zich, zoals al eerder werd aangegeven, voor op een mogelijke doorbraak op korte termijn. Zoals gewoonlijk is er onder de oppervlakte veel beroering. De onderdelen van deze vreemde werkelijkheid blijven net zo onsamenhangend als voorheen. Een vreemd soort malaise is op dit moment de overheersende toestand. Dit alles zal niet veel langer meer duren. Het duister begint het ongebruikelijke ritme op te merken dat we pal onder hun voeten hebben aangebracht. Alles verloopt op de goddelijke tijd en is iets wat de cabal niet langer kan negeren.
Jullie bevinden je in een tijd die nog steeds niet synchroon loopt met de realiteit. Laat je hierdoor niet in verwarring brengen. De onderliggende basisritmen winnen aan de benodigde kracht op een door het Goddelijke bepaalde snelheid. Dit onderaardse element is ontworpen om de werking van dit rijk te verzwakken en te frustreren. Boven deze relatieve kalmte staat de gestoorde werkwijze van de duistere cabal. Deze chaotische toonzetting zal binnenkort de veronderstelde overwinningen van het duister teniet doen. Een soort vreemd samenspel maakt het voor het duister onmogelijk uit te voeren wat het zich nu voorstelt. De Lichtkrachten wachten derhalve op het juiste moment om naar voren te treden en snel de huidige situatie, die zich nog steeds aan de laatste resten van de oude realiteit vasthoudt, op te lossen. Onthoud daarom alsjeblieft dat wat je voor je ziet niet veel langer kan duren. De duistere cabal realiseert zich, zoals eerder vastgesteld, haar dwaasheid. Het is desalniettemin onfortuinlijk dat de vreemde voortzetting van het duister de vooruitgang van het Licht heeft vertraagd. Het Licht is bezig dit alles langzaam te corrigeren. Wonderbaarlijke zaken liggen vlak voor ons.
Hetgeen er mondiaal gebeurt is een teken van wat er komen gaat. Het Licht was oorspronkelijk door de Hemel geadviseerd de juiste goddelijke tijd af te wachten om tot handelen over te gaan. Dit bijzondere tijdstip is bijna daar. Het duister zag de overwinning van de President als een voorteken dat het verwachte snelle einde niet zou plaatsvinden. Zoals eerder gezegd, geloofde de cabal dat het Licht het verbazingwekkende bestaan van de VS Inc moest accepteren als een waarachtig teken dat de illegale deal die Amerika in 1871 werd opgedrongen zou worden toegestaan te blijven bestaan. Wat het duister niet wist is dat deze realiteit slechts een tijdelijke toestand is. Zoals we in onze vorige berichten aangaven, werd dit gedaan om het duister een vals vertrouwen te geven. Het werkte, en op de lange termijn maakte dit onze taak eenvoudiger. De duistere cabal heeft nu feitelijk een strop rond haar nek gelegd. Dit project is, naar de wens van de cabal, nu veel te ver gevorderd. Het is echt tijd om te ontspannen! We verwachten heel binnenkort goed nieuws te kunnen aankondigen.
Zoals jullie kunnen zien verlopen de plannen om het duister te verschalken heel goed. Het moeilijke eraan is dat deze ontwikkelingen de onvermijdelijke overwinning hebben vertraagd. Het is eindelijk afgelopen met het duister en hun uitgebreide netwerken van het kwaad zijn volledig ontmaskerd. Het Licht kan binnenkort haar plichtsgetrouwe taak beëindigen, het nieuwe bestuur (de NESARA Republiek) zich laten ontrollen en de bijzondere vieringen formeel laten beginnen. Dit hele ontvouwen dient behoedzaam te verlopen. De Ouderen hebben heel duidelijk gemaakt hoe alles heel langzaam plaats moet vinden. Zoals gewoonlijk dienen wij formeel te protesteren. We weten dat deze gebeurtenissen echt op een veel sneller en even veilig tempo hadden kunnen gaan. Deze voorzichtige benadering geeft duidelijk de grote mate van bezorgdheid weer die door de verschillende groepen Ouderen en royalisten (koninklijken) aan ons werd geuit. Deze tweespalt is snel aan het verdwijnen aangezien een grotere consensus door elk van de verschillende groepen werd bereikt. De huidige resultaten zijn opnieuw een teken van het algehele wegsmelten. Halleluja! Halleluja!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen om vele goede zaken met jullie te bespreken. Jullie geweldige toekomstvisies dragen nog steeds bij tot het behouden van een positieve consensus en dit blijft deze realiteit vooruit helpen. Ondanks de huidige moeilijkheden kunnen de zaken niet worden tegengehouden. Daarom vragen we jullie uit het diepst van ons hart om alle positieve decreten van de Hemel in je op te nemen en deze te gebruiken om je dichter dan ooit te brengen bij de ware essenties van deze wereld; Liefde en Licht, en dit over jullie gehele gewijde aardbol te verspreiden. We zijn gezegend en vereerd door jullie schitterende reactie op wat een aantal maanden geleden is ontstaan. Begrijp dat een bepaald resultaat noodzakelijk was om deze schitterende energie zich te laten vestigen en wees bereid dat wat vervolgens gaat gebeuren te accepteren. Het is voor het Licht waarachtig de tijd om te beginnen in dit rijk een nieuwe agenda te manifesteren. Het heeft langer geduurd dan aanvankelijk was gepland om deze vooraf bepaalde handelingen te voltooien. Dit heeft enige noodzakelijke vertragingen veroorzaakt die bijna ten einde zijn.     
Wat hier aan de orde is zijn een aantal situaties die binnenkort achter de rug zullen zijn. We hebben met de Hemel samengewerkt om een aantal bijzondere scenario's te creëren die de mondiale chaos dramatisch zullen veranderen. Een nieuwe ordening van deze oppervlakte-samenleving is op het moment in aantocht. We wijden alles in en reorganiseren alles. Het is tijd voor een verandering in de manier waarop de regeringen van de wereld te werk gaan. Lang geleden was deze wereld voorbestemd om een aantal zware omstandigheden door te maken. Deze periode, die talloze millennia heeft geduurd, nadert nu haar uiterst gewenste einde. Degenen die nog steeds in de oude uitgangspunten geloven wacht een enorme verrassing. Er zullen nieuwe uitgangspunten komen die een einde zullen maken aan de overheersing van de terreur die nog steeds aanwezig lijkt te zijn. Als gevolg daarvan staat degenen die zo lang het duurt nog aan de macht zijn een grote verrassing te wachten. Een compleet nieuwe realiteit zal zich manifesteren en dit zal de huidige gang van zaken volkomen op zijn kop zetten. Laat ons deze nieuwe werkelijkheid inwijden en toejuichen.
Het gebeurt maar zelden dat het duister wordt gedwarsboomd en de vele geterroriseerde onderdanen worden bevrijd en openlijk ondersteund door de grootse dienaren van de Hemel. Dit, Lieve Mensen, is een dergelijke tijd. Blijf geduld hebben en bereid om dat te doen wat de Hemel van jullie vraagt. Bijzondere gezegende verordeningen staan klaar om van kracht te worden. De huidige positie van het duister zal ten einde komen en een nieuwe, correctere ordening zal van kracht worden. Wij meesters verheugen ons omtrent wat er staat te gebeuren. Het is niet gemakkelijk geweest om te zien hoe het duister jullie heeft bespeeld. Alle dienaren van het duister zullen ontvangen wat hen toekomt. Dit te weten kan jullie helpen beter met de frustraties om te gaan die velen van jullie hebben ervaren. Daarom vragen we jullie opnieuw om het in deze tijd nog even vol te houden en je te realiseren dat ook dit voorbij zal gaan. De Hemel is volledig van zins om dit rijk, zoals we hebben beloofd, te laten veranderen. Wees, met dit in het achterhoofd, blij en maak plannen om te vieren dat deze tijd ten einde zal komen! Hosanna! Hosanna!    
Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse berichtgeving. Onthoud dat er veel is dat op het punt staat zich te manifesteren. Deze moeilijke tijden zijn bijna voorbij. We kijken ernaar uit om eenieder van jullie dit nieuwe tijdperk te zien vieren. Het zal een grootse, schitterende tijd zijn! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

vertaling: Rob & Marja

dinsdag 14 maart 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle Mini-Update on 14 maart 2017

Sheldan Nidle Mini-Update: 14 maart 2017

10 Lamat, 11 Ceh, 13 Caban 


Dratzo! De gebeurtenissen gaan niet zo snel vooruit zoals gepland. We vragen jullie je uiterste geduld te bewaren om zo het niveau van frustratie zo laag mogelijk te houden. De medewerkers van de Galactische Federatie zijn dagelijks aan het werk om ervoor te zorgen dat alles zich op een goddelijke manier zo dicht mogelijk bij de juiste data ontvouwt. De Hemel verzekert ons dat alle noodzakelijke stappen om de RV en de NESARA Republiek tot stand te brengen, worden gezet. Ons wordt voortdurend gezegd dat er een bijzondere compensatie van kracht is die zeer binnenkort de arrestaties en isolatie van de handlangers van het duister mogelijk zal maken. We naderen tevens het punt waarop de Hemel mogelijk toestemming geeft voor een vroegtijdige Landing om ervoor te zorgen dat alle decreten van de Hemel getrouw worden uitgevoerd. De mate van vertraging die nu op jullie oppervlaktewereld is ontstaan was helemaal nergens voor nodig. De gehele infrastructuur die nodig is om een aantal goddelijke decreten uit te voeren is abnormaal complex. Het kan zijn dat jullie een soort goddelijke interventie nodig hebben om ervoor te zorgen dat een aantal belangrijke instructies daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wij zijn bereid dit te doen wanneer de Hemel hiertoe opdracht geeft. We zullen jullie volgende week spreken en achten een bepaalde mate van geweldige vooruitgang inderdaad mogelijk. Tot dan meld ik mij af. 

Source: www.paoweb.com  
Vertaling: Rob/Marja

woensdag 8 maart 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 7 maart 20173 Imix, 4 Ceh, 13 Caban


Selamat Jalwa! Alles verloopt buitengewoon goed. Het duister is behoorlijk in shock, aangezien het nogal duidelijk wordt dat haar veronderstelde overwinning snel vervaagt. De duistere cabal haast zich nu tevergeefs om op één of andere manier het weinige te redden wat ze nog hebben. Het is alsof er plotseling een vleugje zuur werd toegevoegd aan het mengsel. De VS Inc staat op het punt op te lossen, aangezien het kristalhelder wordt dat de nieuwe NESARA republiek opnieuw aan de horizon staat. De duistere cabal kan nu de onvermijdelijke tekens aan de wand zien. Het is afgelopen met haar oude manier van doen en de oude garde wacht nu haar lang uitgestelde straf. De ware Grondwet met vele noodzakelijke herzieningen zal binnenkort zijn opwachting maken en het Congres en de rest van het duistere regime zal op reces gaan. Het nieuwe beleid van het de jure regime zal spoedig een normale dagelijkse gang van zaken worden. Deze aardbol heeft lang gewacht op wat er nu binnenkort gaat gebeuren. Dit project is er één waar het Licht lang op heeft gewacht.

Jullie staan op het punt jullie vrijheid en het begin van jullie welvaart te ontvangen.
Dit proces vereiste een zorgvuldige en voorzichtige benadering. Het duister werd in slaap gesust door ze te laten geloven dat haar waanzin op de één of andere manier zou kunnen doorgaan. Onze troepen werden begeleid door een groep geweldige en toegewijde personen wiens vernuft binnenkort door deze aardbol zal worden bejubeld. Wat ze deden was waarlijk miraculeus. Het is niet eenvoudig een financieel en politiek systeem dat voor meer dan twee millennia was ingeworteld omver te werpen. Dit systeem staat nu op het punt te worden vervangen. De soldaten van het Licht bewerkstelligden een waarlijk verbazingwekkende gebeurtenis. We dienen hun inspanningen alsmede hun geweldige geduld te prijzen. We staan op het punt jullie een zeer geweldige sprong in bewustzijn te zien maken. Die zal jullie in staat stellen een gigantische stap voorwaarts te zetten. Het is dit feit dat ons gelukkig maakt met het oog op jullie inspanningen. Jullie waren in staat een scenario te creëren dat niet alleen een nieuwe realiteit in staat stelt zich te vormen, maar bovendien een overzicht geeft van de manier waarop jullie je nieuwe wereld vorm gaan geven. Dit rijk zal de middelen bezitten om een nieuw en hemels tijdperk voor te bereiden.

Het veranderingsproces duurde lang. De belangrijkste kwestie was de laatste verklaring die nodig was om de hielenlikkers en hun vrienden te kunnen binnenhalen. Het was het voortduren van de oude werkelijkheid dat de Lichtstrijders aanvankelijk verwarde. De zorg was dat deze strategie gebaseerd was op de overtuiging dat het duister haar kleine maar desondanks belangrijke overwinning had behaald. Het duister slikte dit als feit en begon de leiders van de VS Inc. te gebruiken als basis om hun verslagen factie te herbouwen. In feite was de ware aard van dit alles dat de VS Inc. een non-feit was. Die was dood en op het juiste moment zou deze in het grote vuilnisvat van de geschiedenis worden gegooid. Deze waarheid is nu werkelijkheid aan het worden, aangezien de nieuwe bankbiljetten en de RV bezig zijn te worden uitgerold. Zoals gehoopt leidt dit proces tot massa-arrestaties en het nieuwe NESARA-bestuur dat nu geboren gaat worden. Amerika was klaar om de wereld naar een stille revolutie te leiden. Dit is om de manifestatie van een wereld, die lang door de Hemel is beloofd, te laten plaatsvinden. Dit wonder is nu volledig onderweg en zal leiden tot jullie vrijheid en welvaart.

Terwijl dit verder gaat zullen jullie vele noodzakelijke veranderingen te zien krijgen. Deze veranderingen zullen jullie bewustzijn verder doen groeien en jullie beweging richting volledig bewustzijn doen toenemen. Het is dit proces dat de sleutel zal zijn voor de opkomst van jullie nieuwe realiteit. We zijn ons volledig bewust van de manier waarop dit alles zich afspeelt. We realiseren ons dat disclosure iets is wat dient te worden besproken. De oude regeringen hebben het vreemde geloof dat UFO’s niet bestaan zeer sterk verdedigd. Dit zal nu worden omvergeworpen en de waarheid dat jullie niet alleen zijn dient aan jullie te worden onthuld. Bovendien dienen er een aantal aankondigingen te komen die ons in staat stellen jullie rechtstreeks aan te spreken. Tijdens deze besprekingen zijn we van plan uit te leggen wie we werkelijk zijn en waarom we door de Hemel werden opgedragen een waarnemingssysteem op te zetten om jullie beter voor te bereiden op volledig bewustzijn. Jullie hebben een aantal manieren nodig om de vorige levens die jullie in beperkt bewustzijn hebben beleefd op te lossen. Dit proces is essentieel om jullie te helpen je aan te passen aan de fysieke veranderingen die jullie binnenkort zullen ervaren.
 
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we om jullie te helpen een beter begrip te krijgen van wat er nu met jullie gebeurt. Het afgelopen anderhalve decennium hebben jullie een aantal subtiele veranderingen ondergaan die we over het algemeen Ascentie-symptomen noemen. Deze wijzigingen door de Hemel vormen één van de vele manieren waarop jullie lichaam, geest en Ziel worden voorbereid op een grote verschuiving in bewustzijn. Deze wijzigingen zullen binnenkort een punt bereiken waar een meer grondige uitleg op zijn plaats is. Onze serie essentiële lessen zijn dan noodzakelijk. De opkomst van nieuw bestuur zal dit mogelijk maken. We verwachten dat wanneer jullie eenmaal bewapend zijn met de waarheid omtrent jullie voorbije geschiedenis, jullie beter voorbereid zijn om te kunnen accepteren waarom dit een tijd is van immense veranderingen van deze realiteit. Jullie zullen plotseling ontdekken wat Agartha is en waarom jullie hier, ongeveer 900.000 jaar geleden, eerst zijn gekomen. Verloren herinneringen zullen worden herontdekt en verklaard.

Lieve Mensen, we weten dat deze wijsheid nog maar het begin vormt van het onderricht omtrent jullie zelf als een volk en als menselijke hoeders van Gaia. Dit proces dient door jullie mentoren te worden besproken, aangezien jullie kennis dienen te vergaren omtrent hoe dit zich voor de eerste maal heeft aangediend. Wat voor ons ligt is een grootse periode die jullie kan helpen de ware aard van jullie relatie met Gaia en haar wonderbaarlijke ecosystemen te laten zien. Jullie positieve intenties en diepgaande ondersteuning van dit goddelijke proces maken dit alles mogelijk. Jullie hebben op een prachtige manier je wijze van reageren op de manipulatie van de duistere cabal aangepast. Deze veranderingen hebben het ons mogelijk gemaakt om vele noodzakelijke stappen in de goede richting te zetten. We bedanken iedereen voor wat er is bereikt. Deze groei is opnieuw een teken waarom de Hemel heeft besloten dat een goddelijk proces nu mogelijk was. Dit brengt ons bij de tegenwoordige tijd. Dit is inderdaad een tijd waarin genadevolle gebeurtenissen zich voltrekken!

Dit is een tijd waarin de mensheid zich opnieuw met het Goddelijke verbindt om haar gewijde en schitterende doel te herstellen. Wanneer jullie opnieuw volledig bewust worden kunnen jullie dit alles, in een wonderbaarlijke goddelijke beweging, in je opnemen. Jullie zullen vervolgens zien waarom de Hemel ons zorgvuldig verder heeft gebracht en een speciale kerngroep van Wezens heeft gecreëerd om jullie Lief te hebben en te helpen. In dit nieuwe bewustzijn zal onze missie op een goddelijke manier worden vastgesteld. We zullen toezichthouders worden op missies die door de Hemel zijn beschikt. Dit proces is iets waar jullie je ten zeerste van bewust zullen worden. Dit proces zal zich aandienen wanneer onze nieuwe galactische samenleving is gevormd en in werking is getreden. Hoe dit alles zal verlopen is iets dat we met jullie, en samen met jullie mentoren, zullen bespreken. Deze komende tijden zullen ons immense vreugde brengen. Het houdt in dat we ons volledig kunnen gaan richten op een serie nieuwe doelen, die niet alleen jullie zullen veranderen maar ook de totaliteit van de Hemel en Gaia samen!
Halleluja! Halleluja!

Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse berichtgeving. We staan aan de rand van een verandering die niet alleen invloed zal hebben op deze boodschappen, maar die tevens jullie kijk op een aantal nieuwe ontwikkelingen zal beïnvloeden. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


vertaling: Rob & Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS