Volgers

PUTIN

dinsdag 26 juli 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 26 juli 201613 Caban, 0 Pop, 13 Caban
Dratzo! We komen om de veranderingen te bespreken die worden voorbereid voor deze prachtige blauwe bol. Vele jaren hebben de laatste grote overblijfselen van de duistere cabal gewerkt om het onvermijdelijke te vertragen of te voorkomen. Nu zijn degenen die formeel de leiding hebben met ons samengekomen en hebben een tijdschema opgesteld voor de eerste verdeling van de welvaartsfondsen en het grootse uitvloeisel ervan, de RV. Deze mondiale distributie van de welvaartsfondsen zal de doodssteek zijn voor het Amerikaanse de facto regime en diens duistere metgezel, de Europese Unie. Terwijl het begin van de Britse exit bekend wordt kan dit nieuwe monetaire systeem zichzelf eindelijk voorbereiden op de opkomst van BRICS en een eerlijker mondiaal bankensysteem. Voor ons is het veelzeggend dat deze operatie begon toen het Galactische Nieuwe Jaar aangekondigd zou worden! Een tijd voor een serie nieuwe realiteiten kwam derhalve tot stand terwijl tegelijkertijd een heleboel nieuwe energieën beschikbaar kwamen. De Lichtwerkers, evenals degenen die de verplaatsing van de nieuwe gelden monitoren, zijn extatisch en beschouwen deze tijd als een nieuw begin voor dit rijk. Op dit moment manifesteren zich enkele wonderbaarlijke gebeurtenissen en deze serie gebeurtenissen bereikt haar climax met het voltooien van de GCR (Mondiale Valuta Reset)!
Deze hele operatie begon in de late Middeleeuwen in Europa en Azië. Goud en vele andere goederen werden opgeslagen terwijl een periode van grote onrust dit enorme onderling verbonden continent teisterde. Een speciaal comité, bestaande uit een selecte groep van Opgestegen Meesters, koos een aantal enigszins gegoede families die een lange achtergrond hadden in occulte Kunsten. Aan het oorspronkelijke hoofd van deze Meesters stond Lord Lanto, die in deze positie was benoemd door een speciale hemelse raad met aan het hoofd Aartsengel Michael. Deze hemelse commissie vroeg Lanto om te beginnen grote rijkdom te verzamelen en deze in geheime depots op te slaan. De locatie van deze depots moest verborgen blijven om deze tegen het Duister te beschermen tot het juiste goddelijke tijdstip. Lord Lanto koos zijn meest dierbare chela, Quan Yin. Toen begon er een zoektocht om een passende evenknie in het Westen te vinden. Haar grote zoektocht eindigde toen ze Opgestegen Meester Graaf Saint Germain ontmoette, vroeg in de 16e eeuw. De wensen van de Hemel begonnen toen goddelijk vervuld te worden.
In de daaropvolgende eeuwen werden de enorme depots geconstrueerd. Saint Germain leidde het Westen en diens vele monarchieën in het moderne tijdperk van bankieren. Dit avontuur stelde het Westen in staat om haar vreselijke systeem te verspreiden en een imperiaal tijdperk te smeden. Deze afleiding stelde het trustfonds in staat te groeien, de hoeveelheden die door Quan Yin en haar medewerkers werden verborgen weerspiegelend. Toen de 20e eeuw begon werd het toneel gevormd voor een tijd waarin grote veranderingen in de wereld werkelijk mogelijk waren. Deze kans werd gerealiseerd met het plotselinge einde van de Tweede Wereldoorlog in de vorige eeuw. De nieuwe instituten, die volgend op dit mondiale conflict door het Westen werden opgezet, vormden het toneel voor een aantal wettelijke strategieën die midden jaren 90 vrucht gingen dragen. In die tijd bracht het plotselinge "Verdrag van Anchara" de duistere cabal van deze planeet in een proces dat dit rijk naar een tijdperk van Licht, vrede en welvaart zou leiden. Dit brengt ons naar de huidige tijd, waar we aan de rand staan van een einde aan de financiële macht van de duistere handlangers en de opkomst van een uitgebreid nieuw banksysteem met een ware mondiale valuta-reset.
Dit is tevens een periode gevuld met de laatste voorbereidingen voor onze langverwachte massalandingen. Deze landingen gaan jullie je mentoren brengen en de tijd dat jullie ten diepste over elkaar gaan leren. Dit zal tot een jaar gaan duren, aangezien een mate van waarachtig vertrouwen en geschiedenis dient in te dalen. De Opgestegen Meesters gaan helpen door jullie een zeer pertinente geschiedenisles te geven. Veel van waar Atlantis in haar laatste dagen voor stond dient volledig te worden ontsluierd. Vele zaken dienen te worden besproken, zoals hoe de Anunnaki jullie manipuleerden door jullie een aantal percepties te geven waarvan jullie lange tijd dachten dat die echt waren. Vele zaken zoals deze dienen te worden bekeken, en een algemene bespreking met ons dient plaats te vinden. Op vele manieren werden jullie aan je lot overgelaten, en een studie van hoe dit de Anunnaki en hun handlangers in staat stelden jullie te controleren vraagt erom gegeven te worden. Jullie dienen eveneens te weten wat er na de zogenoemde "Bijbelse Zondvloed" werkelijk met jullie gebeurd is. Het is noodzakelijk dat, tezamen met een aantal essentiële besprekingen, dit openlijk word onderzocht. Dit proces, evenals een enorme hoeveelheid vragen waarvoor we nu denken dat het de tijd is, kan wel bijna een jaar duren!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij komen om te verduidelijken wat jullie reeds is verteld. Toen we voor de eerste keer bijeen werden geroepen, in het vergevingsvolle licht van de Hemel, werd dit met een goddelijk doel gedaan. De mensheid was op zwaar overgeleverd aan de genade van de Anunnaki. De Hemel had hen een duidelijk afgebakende dispensatie verleend om over deze oppervlaktewereld te heersen tot dat moment waarop de Hemel het anders besloot. Onze taak was om, met gratie en bijzondere vergiffenis, het kwaad dat door het duister was gedaan te lenigen. Dit hebben we gedaan en door dit te doen hebben we een bijdrage geleverd aan het gewijde proces dat zich op het moment voltrekt. We verheugen ons in het feit dat onze ruimtefamilies gekomen zijn onder de speciale begeleiding van de Hemel. Wij staan nu aan de rand van gebeurtenissen die dit duistere rijk zullen transformeren en die ons in staat zullen stellen jullie onderricht te geven omtrent hoe jullie in de huidige situatie verzeild zijn geraakt. We zijn de Hemel dankbaar voor deze handelingen en voor de voortgaande overwinning op het duister en de gezegende veranderingen die op dit moment ontstaan.
We bedanken tevens eenieder van jullie en zegenen dagelijks dat wat op het moment op deze gehele prachtige aardbol aan het ontstaan is. De duistere cabal heeft van Gaia het uiterste gevergd. We dienen ons collectieve doel voor ogen te houden en onze rechtschapen intenties in te zetten om deze verbazingwekkende daden van moed en wonderbaarlijke vergeving te voltooien. Eenieder van jullie realiseert zich volledig dat deze gebeurtenissen tijd nodig hebben om zich te manifesteren, maar dat ze zich zonder meer zullen voltrekken. Jullie schitterende positieve energieën maken het verschil. Samen met die van jullie broeders en zusters maken ze het mogelijk dat gelden worden gedistribueerd, nieuwe financiële systemen worden gevormd en nieuw bestuur wordt uitgeroepen. We zijn een team gaan vormen dat een schitterende ruggensteun vormt voor al diegenen die urenlang onvermoeibaar hebben gewerkt om deze gedenkwaardige gebeurtenissen tot bloei te brengen. We balanceren nu aan de rand van een lang verwacht tijdperk waarin vrede, vrijheid en welvaart zullen regeren.
Gebruik deze bijzondere tijd om jezelf op je schouder te kloppen en weet diep in je hart dat de Hemel jullie smeekbeden heeft gehoord en ernaar heeft gehandeld. Veel zaken dienden uit de weg geruimd te worden en aan talloze condities tegemoet gekomen om de grootse decreten van de Hemel vooruit te helpen. Veel heilige wezens hebben hun vermogen tot besluitneming ingezet om Hemel en Aarde in de juiste richting van betekenisvolle verandering te bewegen. Dit is nu afgerond en hun grootse werk begint het  benodigde verschil af te dwingen om een einde te maken aan jullie lange nachtmerrie van beperkt bewustzijn. Jullie bevinden je op een weg naar volledig bewustzijn en ook van de afzondering van degenen die door hun onheilige arrogantie jullie weg hebben gehouden van de jullie beloofde zegeningen en broodnodige vrijheid. We verwelkomen dit eveneens, aangezien het ons in staat stelt om samen met jullie naar het volgende niveau van galactische vrijheid en verantwoordelijkheid te gaan. Deze daden van goddelijke energie zijn nog maar het begin voor ons als volk. Wij hebben een bestemming waar we jullie heel graag over vertellen. Hosanna! Hosanna!
Vandaag hebben we jullie een voorproefje gegeven van wat er op het punt staat te gebeuren. We zijn uiterst dankbaar dat dit allemaal is bereikt met een minimum aan onenigheid. Het is niet gemakkelijk om de duistere garde en hun onbezonnen eindeloze duistere gedachten zo succesvol op afstand te houden. Houd moed en ga door met jullie verbeeldingskracht! Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

woensdag 20 juli 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 19 juli 20166 Chicchan, 18 Kumku, 12 Manik
Selamat Jalwa! Het is waarachtig een droevige tijd voor jullie en speciaal voor degenen die zo achteloos en arrogant over jullie heersten. De aanval in Nice was opnieuw een valse vlag. Het was een nutteloze poging en maakte degenen die zo wanhopig proberen een manier te ontdekken waarop ze op één of andere manier het onvermijdelijke kunnen voorkomen zichtbaar. De tijd van de heerschappij van dood en destructie van deze monsterlijke figuren is bijna voorbij. Hun heerschappij werd bij verstek pas in de vroege zestiger jaren gevestigd en in de midden 70-er jaren tot haar volle potentieel gebracht. Het heeft geweld, waanzin en idiote daden gevoed die onmogelijk volledig begrepen kunnen worden. Spoedig zullen ze worden gearresteerd en zal jullie worden getoond hoe lang ze hun vuile werk hebben uitgevoerd. Dit laatste instrument van afschrikking dat ze uitvoerden omvat een mondiaal psychisch netwerk dat geleid wordt door een grote groep misleide mannen, vrouwen en jongens. Het heeft ons afschrikwekkende incidenten gebracht die leidden tot de dood van beroemde sterren, voormalig onbekende slachtoffers en die deel uitmaakten van incidenten van schokkende horror in India, Israël en grote delen van West Europa. Het idee was om eerst te shockeren en vervolgens te hopen dat hun handelingen zouden leiden tot "na-aap" gedrag dat de idioterie zou verspreiden. Dit alles zal eindelijk minder worden wanneer dit ontspoorde netwerk eindelijk is opgeruimd.
Toen het duister kennis nam van de kracht van gedachten, zoals gedemonstreerd door de duistere buitenaardsen in de vroege 50-er jaren, vroeg de cabal haar handlangers om deze vuige technologie toe te passen. Dit is de bron van het psychedelische tijdperk, en er ontstond een vreemd netwerk uit de rekrutering van jonge mannen en vrouwen om de wensen van een uitermate corrupte groep gestoorde oligarchen, die de gedachten van hun tot slaaf gemaakte onderdanen tot het uiterste wilden beheersen. Deze wensen brachten het tijdperk van krachtige verslavingen voort en een soort geweld dat sterk gerelateerd was aan deze verschrikkelijke onzin. Dit proces had echter een meer sinister doel. Het was om, zoals zij hoopten, de mate van duistere controle, die nu was omarmd door deze zelfde onheilige oligarchen, te versterken. Desalniettemin begonnen deze verschillende plannen in te storten toen de mate van bewustzijn rees. Uiteindelijk zullen we gedachten-technologieën introduceren die deze relatie tussen verslaving en vele vuige daden gaan beëindigen. Jullie wereld was te lang gevangen in deze gevaarlijke val en het is nu tijd om de puinhoop die sinds de late 60-er jaren bestaat op te ruimen.
De toename van het menselijk bewustzijn zal de meest belangrijke ontwikkeling van deze eeuw zijn. Het is deel en pakket van onze verschijning op het toneel en de opkomst van Westerse regeringen. Dit zal markeren hoe de mensheid eindelijk het constante patroon van wijdverspreide corruptie en buitenlandse controle gaat wijzigen. Op dit moment is de allerbelangrijkste gebeurtenis in de BRICS naties de ware hervorming die de vroegere koloniale praktijken van Westers georiënteerde corruptie zal beëindigen. Deze immense praktijk zal gestopt worden omdat het Westen zelf zich realiseert hoe ze deze corruptie regeringen liet ontstaan die loyaal waren aan de "powers that be" en niet aan de mensen. Democratie is een systeem dat aanvankelijk gezond werd geboren en daarna zorgvuldig door iedereen werd beschermd. Wij hebben er een vorm van, genaamd "fluid dynamics" (vloeiende dynamica). Het is een meer primitieve versie hiervan dan NESARA en, nog belangrijker, een mondiale versie, "GESARA", die de komende maanden zal ontstaan. We vertrouwen erop dat dit instrument  snel zal veranderen in een originele vorm van "fluid dynamics". Dit zal enorm beïnvloed worden door onze massale aankomst op jullie prachtige kusten.
Terwijl jullie gedurende de komende tijden groeien, gaan jullie deelnemen in de RV (ReValuation = Herwaardering) en eindelijk een internationaal onderdeel van de GCR (Global Currency Reset = Mondiale Valuta Aanpassing) zijn. Deze gelden zullen het begin van een eindeloze welvaart betekenen, evenals een nieuw, door kostbare metalen gesteund financieel systeem. In ongeveer een jaar of minder zal dit leiden tot een technologie die geld overbodig zal maken en jullie in staat zal stellen de schade aan Gaia, veroorzaakt door bijna 13 millennia van mijnbouw, landbouw en veeteelt en andere primitieve handelingen die de oppervlakte van jullie wereld aantastten, te repareren. Dan kunnen jullie je wereld restaureren en jullie zelf indirect klaarmaken voor jullie uiteindelijke massamigratie naar Binnenaarde (Agartha). Tegen die tijd gaan wij landen en een dialoog starten die jullie naar je eigen kristallen Lichtkamer zal leiden. Onze besprekingen, samen met de lessen van jullie Opgestegen Meesters, gaan jullie voorbereiden op hetgeen zal volgen. Gewapend met deze essentiële informatie en onze antwoorden op een aantal belangrijke vragen, gaan jullie de operatie beginnen die jullie naar je Lichtkamers en volledig bewustzijn zal leiden! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We spreken jullie toe in een uiterst veelbelovende tijd. Het duister begint scheuren te vertonen. Intussen worden voorbereidingen getroffen om de nieuwe NESARA Republiek openlijk af te kondigen. Dus dit is de tijd die de Hemel lange tijd heeft voorspeld. Het duister verliest met grote snelheid haar grip op de gang van zaken in dit rijk. Een nieuwe Meester, die van het licht is, heeft het roer overgenomen. Het enige dat we vragen is hierin vertrouwen te hebben en de nieuwe realiteiten toe te staan vorm te krijgen. De Hemel heeft een agenda voorbereid die gevuld is met verrassingen en die de essentie van vreugde belichaamt. Wees daarom bereid om allerlei soorten wonderen te ervaren en wonderen voor jullie ogen te zien ontstaan. Zoals altijd, nodigen we de energieën die door jullie positieve geesten zijn gemanifesteerd, hierbij plechtig uit. Jullie doen ieder je eigen deel om dit te bekrachtigen en dit in stand te houden. De Hemel juicht jullie toe voor de manier waarop jullie het deze energieën mogelijk maken om voort te gaan, en om zelfs nog krachtiger te worden terwijl deze gebeurtenissen rijpen en hun kookpunt bereiken. 

Jullie, Lieve Mensen, zijn een uiterst fantastische groep Lichtwerkers. Toen we zelf aan deze reis begonnen en onze groep zich begon uit te breiden omdat elke nieuwe Meester werd toegevoegd, konden we duidelijk zien hoe lang deze reis naar het Licht zou gaan worden. We begonnen onze vermogens te beheersen en te bedenken hoe lang deze moeilijke reis zou gaan duren. De meesten van ons dachten dat het ongeveer 250 jaar zou kosten. Jullie hebben ons doen verbazen, aangezien iedere generatie zelfs nog spiritueler was dan de voorgaande. Toen, tot onze verbazing, keerde de Galactische Federatie terug die ons de speciale mentor-programma's schonk, evenals de overeenkomsten die waren gesloten met het medische team over hoe de Lichtkamer-constructie en het continue aanpassingsprogramma het best gecoördineerd konden worden. Dit om ervoor te zorgen dat ieder individu gemakkelijk zou kunnen terugkeren naar volledig bewustzijn. Nu hadden we een plan en een middel om dit met succes na te streven.
Datgene waarvan jullie je op de drempel bevinden is een uiterst fantastische onderneming. Lang geleden hebben de Atlantiers jullie in een rijk van bijzonder beperkt bewustzijn geworpen. De Hemel beloofde dat deze bijzondere werkelijkheid er één zou zijn van slechts korte duur. Jullie bevinden je op het moment binnen een waarlijk unieke operatie, die bedoeld is om de daden die jullie voor het eerst door de Atlantiërs werden aangedaan, terug te draaien. Jullie zullen zelfs, in de zeer nabije toekomst, de wezens van het duister die dit alles oorspronkelijk aan de Atlantiërs hebben opgedrongen, een prachtig Lichtlichaam, evenals de vreugde van volledig bewustzijn schenken. Deze gebeurtenissen zullen opnieuw bewijzen hoe de Hemel zich inspant om het Licht oppermachtig te maken. We staan dicht bij het betreden van een Nieuw Galactisch Jaar. Deze periode zal een volledige galactische vrede worden gegund. Dit melkwegstelsel, dat eens zo duister was, zal dan een plek worden dat is gevuld met Licht en een overvloed aan vervulde profetieën! 
Vandaag hebben we behandeld wat er op deze wereld gaande is. Gebruik deze tijd om jouw Licht toe te voegen aan de toenemende energieën van een wereld die wordt verrijkt met een steeds verder groeiende bewustzijnslaag. Wees gelukkig en vreugdevol! De tijd voor jullie mondiale bevrijding is gekomen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 12 juli 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 12 juli 201612 Caban, 11 Kumku, 12 Manik
Dratzo! Er bestaat momenteel een ongemakkelijke gemoedstoestand tussen de oude orde van duistere handlangers en degenen die een nieuwe orde van werkelijkheid voor dit rijk hebben gecreëerd. Deze patstelling staat op het punt te worden doorbroken en daarom stemmen we in met deze stand van zaken. We realiseren ons dat er een aantal items zijn die deze patstelling kunnen doorbreken en deze snel in ons voordeel kunnen laten omslaan. Tot dan leggen we ons neer bij de huidige stand van zaken. Een aantal aanstaande gebeurtenissen zijn er de voorboden van dat de huidige realiteit gewijzigd gaat worden in een realiteit die een veel positievere uitkomst zal opleveren. Deze eerste paar fondsen zullen precedenten scheppen die het bij een aantal andere gelijksoortige gebeurtenissen mogelijk maken om uiteindelijk inzicht te krijgen in hoe dat voor elkaar gekregen kan worden. Nadat dit eenmaal voor elkaar is, kunnen we onze nieuwe wettelijke gebeurtenissen gebruiken om een aantal sleutelitems aan het duister en haar talloze bondgenoten op te leggen.
Dat we deze aanvankelijke items goedgekeurd kregen betekent dat we een belangrijke legale uitgangspositie hebben gecreëerd voor onze vele overige strategieën. We dienden ons met een slakkengang voort te bewegen om iets van een monetaire stroom op gang te brengen. Zelfs nu toont deze operatie ons hoe weerbarstig de nagenoeg verslagen oude orde is. Deze kortzichtige aristocraten hebben hun lepe sluwheid gebruikt om een aantal essentiële delen van het oude financiële systeem op hun plaats te houden. Gelukkig worden deze resten gesaneerd en het duister wordt gedwongen onze eisen in te willigen. Voor ons verloopt dit proces nog steeds te traag. Onze Aardse bondgenoten zien deze halve overwinningen echter als een teken van betere tijden voor iedereen. Derhalve gaan we akkoord met deze zeer slaapverwekkende procedure. Intussen construeren onze bondgenoten een aantal sleutelscenario's die deze impasse uiteindelijk kunnen doorbreken. Een aantal  aanvullende fondsen zijn klaar om te worden ingezet om die resultaten te verkrijgen die aan onze liaison zijn voorgesteld. Onze verschillende onderling verbonden raden hebben ingestemd met deze nieuwe plannen. We zijn zeer dichtbij het doorsluizen van een meer substantieel fondsenpakket over de gehele aardbol.
Bij die zaken waarbij we assisteren hoort de uiteindelijke nederlaag en totale ineenstorting van Amerika Inc. Dit was aanvankelijk opgezet als een dekmantel voor het reorganiseren van een volkomen overdonderde stadsregering (Washington DC), maar werd het primaire instrument voor het creëren van de huidige nationale de facto regering. Op dit moment bevindt dit verschrikkelijke regime zich in de laatste fasen van een zeer welkome instorting. In feite wordt gehoopt dat de ondergang van dit illegale bestuur imminent is. Momenteel wordt er onderhandeld over een deal om deze met schuld overladen regering te vervangen door een nieuwe, herstelde republiek, evenals een terugkeer naar de eerlijke voorstellen van Gewoonterecht. Dit is slechts één van de manieren waarop NESARA eindelijk volledig operationeel kan worden. Tezamen met de komst van NESARA zal er een Amerikaanse goudgesteunde valuta komen, gedrukt en uitgegeven door de nieuwe VS Schatkist. De komende nieuw aangewezen president zal iedereen die illegaal beleid heeft gevoerd dat tegengesteld was aan de belangen van het Amerikaanse volk arresteren en isoleren. Het zal een tijdperk worden van wereldvrede en mondiale harmonie.
Een tijd van wonderen, waarin ware goddelijke genade heerst, vormt zich nu. We kijken uit naar deze gebeurtenissen aangezien ze een voorloper zijn van een mondiale 'disclosure' gebeurtenis. Dan kunnen wij naar voren treden en met deze nieuwe regeringen beginnen te werken om een hele serie nieuwe technologieën openbaar te maken die het oude duistere regime decennialang voor jullie verborgen heeft gehouden. Het is onderdeel van deze missie om talloze apparaten met jullie te delen, zodat jullie de vervuiling van de oppervlakte van deze planeet kunnen opruimen en een einde kunnen maken aan jullie afhankelijkheid van Gaia's vele minerale en plantaardige bronnen. Deze technologieën kunnen jullie gemeenschappen veranderen van het misbruiken van de bronnen van deze wereld naar waarachtig rentmeesterschap. Dit is één van de dingen die jullie voor elkaar krijgen wanneer je van beperkingen groeit naar een zeer bewust Wezen. Dit is één van de groeipunten die we met jullie willen bereiken net voor en na onze landingen. Een ander punt is natuurlijk het lessenpakket van de Meesters en de komst van de Agarthanen. Deze gebeurtenissen zullen de laatste fasen zijn van een mars naar volledig bewustzijn (Galactisch mens-zijn)!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Op deze dag komen we met fantastisch nieuws. Het proces om het eerste begin van de fondsen naar jullie toe te kanaliseren is begonnen. Deze operatie is bijna afgerond. Onze vennoten, tezamen met deze voortgang, bevinden zich in het laatste stadium van het afrekenen met de cabal en haar vele verborgen collaborateurs. Het heeft veel te lang geduurd voordat deze fondsen dit stadium hadden bereikt. Derhalve maken degenen die zichzelf tot doel hebben gesteld om dit te voltooien gebruik van andere wegen om eindelijk een einde te maken aan de millennialange overheersing in dit rijk door het duister. We zijn de Hemel uiterst dankbaar, evenals onze ruimtefamilies die het duister hebben gedwongen haar greep op deze realiteit los te laten. Deze zeer ingewikkelde procedure heeft eindelijk de veranderingen waar we allemaal op het punt staan van te gaan genieten, mogelijk gemaakt. We zijn uiterst dankbaar dat al deze wonderbaarlijke veranderingen zich nu over de gehele aardbol beginnen te manifesteren. Het moment dat lange tijd door de Hemel werd voorspeld is nu genadig aangebroken! Hosanna! Hosanna! Hosanna! 


Gebruik, terwijl deze geweldige gebeurtenissen beginnen te verschijnen, deze momenten om zelf progressie te maken en hen die minder gelukkig zijn dan jij bij te staan. We dienen te zorgen voor zowel geduld als geloof in elkaar. Behoud je positieve kijk op de toekomst en houd dit geloof in stand terwijl onze vennoten in naam van de Schepper werken om jullie het begin van voorspoed te bezorgen. Weet, Lieve Mensen, dat terwijl dit zich over de aardbol verspreidt, jullie genaderijke steun een sleutelrol speelt in dat wat er gaande is. We danken jullie allemaal voor deze steun en voor de genade en vergeving die jullie vervult. Hierdoor verminderen jullie de enorme lasten van iedereen die in naam van ons onafgebroken hebben meegewerkt. Deze humanitaire projecten hadden jullie positieve ondersteuning hard nodig. Hierdoor plukken we allemaal de vruchten van deze uiterst genadevolle toewijding. God zegene jullie en moge dit eerste begin nog maar het begin zijn van iets dat nog groter is in omvang!  


Wees, terwijl deze zeer prachtige zaken beginnen te gebeuren, uiterst dankbaar! Jullie tijd breekt nu aan! Bedenk diep in je hart hoe lang je hier zo genadig op hebt moeten wachten! Wees vol vreugde en verwachting. We realiseren ons hoezeer jullie krachtige visualisaties dit alles mogelijk hebben gemaakt. Voor ons ligt de tijd waarin deze fondsen kunnen worden ingezet om jullie dromen waar te maken, om te genezen en om grootse zaken te laten ontstaan. Aanvullende gebeurtenissen zijn gepland om nieuw bestuur mogelijk te maken, evenals een realiteit die gevuld is met vreugde en licht! Wij Meesters zijn uitzinnig over wat er nu gaande is! De dromen van de mensheid worden werkelijkheid. Al die millennia die gevuld waren met hongersnood en algeheel gebrek komen ten einde! Het duister is verslagen en een proces van isolatie is aanstaande. Dit is het goede nieuws dat we eindelijk kunnen overbrengen. Wij zijn de Hemel eeuwig dankbaar! Wij zijn zeer trots op de mensheid en wat zij uiteindelijk heeft bereikt! Halleluja! Halleluja!


Hoera! De zaken zullen veranderen en wonderbaarlijke gebeurtenissen zullen zich gaan manifesteren! Verheug je en realiseer je dat een operatie die decennialang in beslag heeft genomen om te voltooien, zich nu over deze hele prachtige blauwgroene bol bezig is te voltrekken! Gebruik deze komende tijd om nauwlettend toe te kijken terwijl de lang beloofde wonderen werkelijkheid worden. Weet,  lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja

dinsdag 5 juli 2016

NEDERLANDS -- Sheldan Nidle, 5 juli 20165 Batz, 4 Kumku, 12 Manik
Selamat Jalwa! Een klein schema-probleem heeft een minieme onderbreking in het vrijgeven van de fondsen veroorzaakt. De allereerste leveringen werden uitgesteld tot na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, vanwege een conflict tussen degenen die echt een snel traject willen en anderen die een overmatige voorzichtigheid in deze zaken wensen. We anticiperen erop dat dit de laatste van dergelijke vertragingen zal zijn. De meeste van de fundamentele fondsen zitten al in de financiële pijpleiding. De moeilijkste horden zijn al genomen. We zijn ervan verzekerd dat een strikt schema zal worden aangehouden wanneer deze eerste fondsen op hun verschillende bestemmingen zijn aangekomen. Het doel is om deze fondsen te gebruiken om eindelijk de overgebleven machtsposities die nog door de duistere cabal worden bekleed te beëindigen. Derhalve zullen de toekomstige fondsen soepel voortgaan en de gevoelens van frustratie die velen van jullie hebben verwijderen. Dit is een tijd voor welvaart en voor een nieuw financieel systeem om aan iedereen te worden getoond. Het nieuwe bestuur zal hierop toezien en een einde maken aan de hebberige autocraten die tijdens de laatste paar eeuwen aan de macht zijn geweest. Hun arrestaties zijn aanstaande en hiermee een tijd voor iedereen om zich te verheugen!
Dit proces heeft, zoals we al zeiden, te lang geduurd. Het was echter leerzaam voor ons allen. We vertrouwen elkaar nu volledig en we zijn van plan dit hele project snel gecompleteerd te zien worden. We vragen daarom om jullie voortdurende geduld terwijl we deze talloze leveringen completeren en de opkomst van een nieuw banken- en financieel systeem monitoren. Er zijn ongetwijfeld een paar onvoorziene kinken in de kabel waar we aan zullen moeten werken. In elk geval zal alles voor elkaar worden gekregen en is deze operatie verzekerd van een uiteindelijk succes. Wat overblijft is dat de resterende scenario's verschijnen en dat jullie in staat zullen zijn te genieten van wat klaar staat om zich voor jullie te manifesteren. Toen we voor het eerst hier naartoe kwamen zagen we hoe de Anunnaki en hun duistere handlangers jullie controleerden. Die tijd is ten einde. Voor jullie ligt een moment waarop jullie opgelucht adem kunnen halen en weten dat het pad naar volledig bewustzijn wordt vrijgemaakt. Spoedig kunnen we jullie rechtstreeks aanspreken en jullie voorbereiden op onze aankomst en hiermee op de komst van onze mentoren. Dan zullen jullie je Kristallen Lichtkamers in Agartha gaan zien!
Wanneer al deze duistere Wezens weggaan, dan is dat het moment dat jullie gaan schitteren. Nieuw, door NESARA gesponsord en geïnitieerd bestuur zal jullie toestaan jullie verschillende projecten uit te voeren. Gebruik deze speciale tijd om bijeen te komen en begin een nieuwe wereld te smeden, waar angst en beperking niet langer bestaan. Gebruik deze nieuwgevonden vrede om nieuwe vrienden te ontmoeten en in staat te zijn met soortgelijke projecten over deze hele aardbol samen te werken. In deze frisse samenwerkingsstemming zijn de Opgestegen Meesters van plan jullie verschillende lessen te geven omtrent oorsprong, geschiedenis en wat er voor de oppervlaktemensheid in het verschiet ligt. Dit proces zal verder worden uitvergroot door een groot aantal projecten die snel nieuwe infrastructuur herbouwen dan wel creëren ( bijvoorbeeld wegen, riolering en waterzuiveringsprojecten). Beschouw dit als een tijd waarin jullie je vrij kunnen voelen en in staat zijn om deze oppervlaktewereld beginnen te herstellen. Er zullen tevens niet langer achtergehouden apparaten zijn die ziekten kunnen genezen en die jullie gezondheidstoestand en vitaliteit kunnen verbeteren. Deze apparaten kunnen eveneens de  overgebleven ecosystemen van Gaia reinigen en een einde maken aan de rampen die het resultaat waren van mijnbouw, boringen en andere door de mens veroorzaakte aanvallen op onze realiteit.
In onze optiek is de sleutel tot dit alles het moment van de massalandingen in jullie rijk. Wanneer jullie je bevrijden van de manipulaties en de leugens die jullie onterecht bang voor ons maakten, kunnen we de lessen van de Meesters completeren door jullie te laten zien waar jullie vandaan kwamen, hetgeen onze mentoren in staat stelt een dialoog te starten die jullie xenofobie (angst voor vreemdelingen) wegneemt en jullie bij je binnenaardse familie te introduceren. Dit proces zal weer een stap zijn van innerlijke groei die jullie in staat stelt te begrijpen hoe de Atlantiërs jullie veranderden en hoe dit binnenkort wordt teruggedraaid. Jullie zullen in de Kristallen Lichtkamers worden teruggebracht naar wie jullie waren voor die tragische laatste dagen in Atlantis. Wanneer dat gebeurt wordt jullie de noodzakelijke training gegeven die nodig is zodat jullie gemakkelijk in dit nieuwgevormde rijk kunnen leven. Daarna zullen jullie bijeen komen en een nieuwe sterrennatie vormen. Jullie zullen opnieuw gaan wonen in de holle binnenzijden van Mars, Venus, Gaia en Pax. Jullie eerste goddelijke missie is velen te assisteren die een volledig operationeel Lichtlichaam ontberen. Deze gewijde taak zal worden geholpen door degenen die een verwantschap voelen met deze langgekwelde Zielen.
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Rondom jullie, mijn Kinderen, ligt een wereld die snel ten goede verandert. In dit transformerende rijk zijn jullie bezig te groeien en naar jullie visie een nieuwe, meer wonderbaarlijke realiteit aan het creëren. Lang geleden werden jullie in Atlantis geschapen door degenen die aan de macht waren en die jullie wensten te straffen voor jullie visie op Atlantis. Jullie visie was dat dat waar Atlantis voor stond volledig fout was. Jullie betaalden hiervoor aanvankelijk een hoge prijs en nu is de Hemel klaar om jullie te belonen door eenieder van jullie naar volledig bewustzijn te laten terugkeren. Deze schitterende staat van Zijn kan onmogelijk worden overschat. Het is een tijd waarin jullie in één werkelijkheid kunnen leven en vrijelijk met anderen kunnen communiceren. Het stelt jullie in staat om zowel een schitterend volledig deel uit te maken van de Hemel en eveneens vrijelijk in de fysicaliteit te leven. Jullie zijn in feite bewoners van alle realiteiten. Deze verbazingwekkende toestand is wat jullie te wachten staat nadat jullie uit je Kristallen Lichtkamers terugkomen en door ons naar behoren zijn opgeleid. Wij hebben millennia lang hiervoor geleefd. We verwelkomen het van harte!
Jullie voorstellingsvermogen en diepe wens om je bij ons te voegen heeft jullie ruimtefamilie naar dit huidige rijk gebracht. Het heeft jullie geleidelijk aan in staat gesteld om een proces te beginnen dat jullie wegleidt bij dat wat jullie voormalige duistere heersers ten diepste wensten dat jullie zouden worden. Deze verwerpelijke heersers hebben de tijdslimiet die voor hun heerschappij door de Hemel was gesteld, overschreden. Wij werden deze onheilige mix ingeleid om hun succes te voorkomen. Het duister werd tegengehouden en, ook al schijnen ze naar jullie idee nog steeds machtig te zijn, hun mogelijkheden zijn enorm gereduceerd. Terwijl de Hemel het grondig voorziet van gewijde decreten, keert dit rijk zich snel naar het Licht. Jullie kunnen nu toekijken hoe de lange rij van scenario's zich beginnen te manifesteren en dit duistere rijk voor altijd veranderen. Wij zijn gezegend door wat er gebeurt. Wees je bewust van deze goddelijke genade en bereid je erop voor om in staat te zijn je dromen te verwezenlijken. Een nieuwe wereld is klaar om voor jullie ogen te verschijnen!
Er was voor ons allemaal veel waakzaamheid en positieve focus nodig om op dit schitterende punt te komen. Zoals al eerder gezegd zal dit nieuwe rijk een tijd zijn die gevuld is met wonderen. Wees daarom klaar om dit alles te zien verschijnen. De eerste fondsen zijn aanstaande en onze medewerkers zijn druk bezig de laatste hand te leggen aan een nieuw monetair- en banksysteem. Het doel hiervan is te helpen bij de wereldwijde creatie van voorspoed die onvoorstelbaar zal zijn. Het enige dat we vragen is dat jullie hierover positieve gedachten hebben, evenals het vermogen om elkaar te steunen zodat succes op tijd verzekerd is. Wij staan klaar wanneer dat nodig is om een opleidingsproces te starten dat het succes van jullie mentoren voor een groot deel zal steunen. Er dient nog veel werk te worden verzet. Jullie, mijn Kinderen, hebben de middelen en kennis nodig om te slagen. Jullie zullen degenen zijn die het duister uiteindelijk zullen verdrijven en die de Lichtwezens zullen verwelkomen, die de dragers zullen zijn van jullie nieuwe rijk van het Licht. Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Vandaag hebben we opgetekend wat er in dit rijk bezig is te ontstaan. De droom die jullie zo glorieus door dit millennium heen hebben gedragen zal binnenkort werkelijkheid worden. Gebruik deze komende periode om je hierop te bezinnen en wees onderdeel van verbazingwekkende wonderen. Weet,   lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

Sheldan Nidle, 5 juli 2016, NL

5 Batz, 4 Kumku, 12 Manik

Selamat Jalwa! Een klein schema-probleem heeft een minieme onderbreking in het vrijgeven van de fondsen veroorzaakt. De allereerste leveringen werden uitgesteld tot na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, vanwege een conflict tussen degenen die echt een snel traject willen en anderen die een overmatige voorzichtigheid in deze zaken wensen. We anticiperen erop dat dit de laatste van dergelijke vertragingen zal zijn. De meeste van de fundamentele fondsen zitten al in de financiële pijpleiding. De moeilijkste horden zijn al genomen. We zijn ervan verzekerd dat een strikt schema zal worden aangehouden wanneer deze eerste fondsen op hun verschillende bestemmingen zijn aangekomen. Het doel is om deze fondsen te gebruiken om eindelijk de overgebleven machtsposities die nog door de duistere cabal worden bekleed te beëindigen. Derhalve zullen de toekomstige fondsen soepel voortgaan en de gevoelens van frustratie die velen van jullie hebben verwijderen. Dit is een tijd voor welvaart en voor een nieuw financieel systeem om aan iedereen te worden getoond. Het nieuwe bestuur zal hierop toezien en een einde maken aan de hebberige autocraten die tijdens de laatste paar eeuwen aan de macht zijn geweest. Hun arrestaties zijn aanstaande en hiermee een tijd voor iedereen om zich te verheugen!

Dit proces heeft, zoals we al zeiden, te lang geduurd. Het was echter leerzaam voor ons allen. We vertrouwen elkaar nu volledig en we zijn van plan dit hele project snel gecompleteerd te zien worden. We vragen daarom om jullie voortdurende geduld terwijl we deze talloze leveringen completeren en de opkomst van een nieuw banken- en financieel systeem monitoren. Er zijn ongetwijfeld een paar onvoorziene kinken in de kabel waar we aan zullen moeten werken. In elk geval zal alles voor elkaar worden gekregen en is deze operatie verzekerd van een uiteindelijk succes. Wat overblijft is dat de resterende scenario's verschijnen en dat jullie in staat zullen zijn te genieten van wat klaar staat om zich voor jullie te manifesteren. Toen we voor het eerst hier naartoe kwamen zagen we hoe de Anunnaki en hun duistere handlangers jullie controleerden. Die tijd is ten einde. Voor jullie ligt een moment waarop jullie opgelucht adem kunnen halen en weten dat het pad naar volledig bewustzijn wordt vrijgemaakt. Spoedig kunnen we jullie rechtstreeks aanspreken en jullie voorbereiden op onze aankomst en hiermee op de komst van onze mentoren. Dan zullen jullie je Kristallen Lichtkamers in Agartha gaan zien!

Wanneer al deze duistere Wezens weggaan, dan is dat het moment dat jullie gaan schitteren. Nieuw, door NESARA gesponsord en geïnitieerd bestuur zal jullie toestaan jullie verschillende projecten uit te voeren. Gebruik deze speciale tijd om bijeen te komen en begin een nieuwe wereld te smeden, waar angst en beperking niet langer bestaan. Gebruik deze nieuwgevonden vrede om nieuwe vrienden te ontmoeten en in staat te zijn met soortgelijke projecten over deze hele aardbol samen te werken. In deze frisse samenwerkingsstemming zijn de Opgestegen Meesters van plan jullie verschillende lessen te geven omtrent oorsprong, geschiedenis en wat er voor de oppervlaktemensheid in het verschiet ligt. Dit proces zal verder worden uitvergroot door een groot aantal projecten die snel nieuwe infrastructuur herbouwen dan wel creëren ( bijvoorbeeld wegen, riolering en waterzuiveringsprojecten). Beschouw dit als een tijd waarin jullie je vrij kunnen voelen en in staat zijn om deze oppervlaktewereld beginnen te herstellen. Er zullen tevens niet langer achtergehouden apparaten zijn die ziekten kunnen genezen en die jullie gezondheidstoestand en vitaliteit kunnen verbeteren. Deze apparaten kunnen eveneens de  overgebleven ecosystemen van Gaia reinigen en een einde maken aan de rampen die het resultaat waren van mijnbouw, boringen en andere door de mens veroorzaakte aanvallen op onze realiteit.

In onze optiek is de sleutel tot dit alles het moment van de massalandingen in jullie rijk. Wanneer jullie je bevrijden van de manipulaties en de leugens die jullie onterecht bang voor ons maakten, kunnen we de lessen van de Meesters completeren door jullie te laten zien waar jullie vandaan kwamen, hetgeen onze mentoren in staat stelt een dialoog te starten die jullie xenofobie (angst voor vreemdelingen) wegneemt en jullie bij je binnenaardse familie te introduceren. Dit proces zal weer een stap zijn van innerlijke groei die jullie in staat stelt te begrijpen hoe de Atlantiërs jullie veranderden en hoe dit binnenkort wordt teruggedraaid. Jullie zullen in de Kristallen Lichtkamers worden teruggebracht naar wie jullie waren voor die tragische laatste dagen in Atlantis. Wanneer dat gebeurt wordt jullie de noodzakelijke training gegeven die nodig is zodat jullie gemakkelijk in dit nieuwgevormde rijk kunnen leven. Daarna zullen jullie bijeen komen en een nieuwe sterrennatie vormen. Jullie zullen opnieuw gaan wonen in de holle binnenzijden van Mars, Venus, Gaia en Pax. Jullie eerste goddelijke missie is velen te assisteren die een volledig operationeel Lichtlichaam ontberen. Deze gewijde taak zal worden geholpen door degenen die een verwantschap voelen met deze langgekwelde Zielen.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Rondom jullie, mijn Kinderen, ligt een wereld die snel ten goede verandert. In dit transformerende rijk zijn jullie bezig te groeien en naar jullie visie een nieuwe, meer wonderbaarlijke realiteit aan het creëren. Lang geleden werden jullie in Atlantis geschapen door degenen die aan de macht waren en die jullie wensten te straffen voor jullie visie op Atlantis. Jullie visie was dat dat waar Atlantis voor stond volledig fout was. Jullie betaalden hiervoor aanvankelijk een hoge prijs en nu is de Hemel klaar om jullie te belonen door eenieder van jullie naar volledig bewustzijn te laten terugkeren. Deze schitterende staat van Zijn kan onmogelijk worden overschat. Het is een tijd waarin jullie in één werkelijkheid kunnen leven en vrijelijk met anderen kunnen communiceren. Het stelt jullie in staat om zowel een schitterend volledig deel uit te maken van de Hemel en eveneens vrijelijk in de fysicaliteit te leven. Jullie zijn in feite bewoners van alle realiteiten. Deze verbazingwekkende toestand is wat jullie te wachten staat nadat jullie uit je Kristallen Lichtkamers terugkomen en door ons naar behoren zijn opgeleid. Wij hebben millennia lang hiervoor geleefd. We verwelkomen het van harte!

Jullie voorstellingsvermogen en diepe wens om je bij ons te voegen heeft jullie ruimtefamilie naar dit huidige rijk gebracht. Het heeft jullie geleidelijk aan in staat gesteld om een proces te beginnen dat jullie wegleidt bij dat wat jullie voormalige duistere heersers ten diepste wensten dat jullie zouden worden. Deze verwerpelijke heersers hebben de tijdslimiet die voor hun heerschappij door de Hemel was gesteld, overschreden. Wij werden deze onheilige mix ingeleid om hun succes te voorkomen. Het duister werd tegengehouden en, ook al schijnen ze naar jullie idee nog steeds machtig te zijn, hun mogelijkheden zijn enorm gereduceerd. Terwijl de Hemel het grondig voorziet van gewijde decreten, keert dit rijk zich snel naar het Licht. Jullie kunnen nu toekijken hoe de lange rij van scenario's zich beginnen te manifesteren en dit duistere rijk voor altijd veranderen. Wij zijn gezegend door wat er gebeurt. Wees je bewust van deze goddelijke genade en bereid je erop voor om in staat te zijn je dromen te verwezenlijken. Een nieuwe wereld is klaar om voor jullie ogen te verschijnen!

Er was voor ons allemaal veel waakzaamheid en positieve focus nodig om op dit schitterende punt te komen. Zoals al eerder gezegd zal dit nieuwe rijk een tijd zijn die gevuld is met wonderen. Wees daarom klaar om dit alles te zien verschijnen. De eerste fondsen zijn aanstaande en onze medewerkers zijn druk bezig de laatste hand te leggen aan een nieuw monetair- en banksysteem. Het doel hiervan is te helpen bij de wereldwijde creatie van voorspoed die onvoorstelbaar zal zijn. Het enige dat we vragen is dat jullie hierover positieve gedachten hebben, evenals het vermogen om elkaar te steunen zodat succes op tijd verzekerd is. Wij staan klaar wanneer dat nodig is om een opleidingsproces te starten dat het succes van jullie mentoren voor een groot deel zal steunen. Er dient nog veel werk te worden verzet. Jullie, mijn Kinderen, hebben de middelen en kennis nodig om te slagen. Jullie zullen degenen zijn die het duister uiteindelijk zullen verdrijven en die de Lichtwezens zullen verwelkomen, die de dragers zullen zijn van jullie nieuwe rijk van het Licht. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we opgetekend wat er in dit rijk bezig is te ontstaan. De droom die jullie zo glorieus door dit millennium heen hebben gedragen zal binnenkort werkelijkheid worden. Gebruik deze komende periode om je hierop te bezinnen en wees onderdeel van verbazingwekkende wonderen. Weet,   lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS