Volgers

PUTIN

woensdag 27 november 2013

26.11.2013 Een geweldige wereldwijde reset van valuta is klaar om te verschijnen


26 november 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

3 Ahau, 3 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer goed nieuws! De verschillende groepen die de laatste configuraties opzetten voor het nieuwe financiële systeem beginnen toezicht te houden op de laatste dagen van het afschuwelijke systeem van het duister. Een geweldige wereldwijde reset van valuta is klaar om te verschijnen. De eerste fase van deze complexe procedure is onderweg. De rest van dit nieuwe systeem zal opdoemen wanneer het nieuwe bestuur online komt. We hebben zorgvuldig toegekeken terwijl de talloze facties waaruit onze aardse bondgenoten bestaan hard werken om jullie wereld naar een nieuwe en blijvende welvaart te voeren. Ondertussen wordt de heerschappij van het duister op legale wijze geremd. Talloze regeringen op jullie wereld voelen de druk op hun voortdurende corruptie en de begunstiging van de rijkere secties van jullie samenleving. Dit type van bestuur werkt niet langer. Te lang heeft dat een niet-luisterende regering gecreëerd die niet langer getolereerd kan worden. Derhalve groeit dagelijks een beweging richting een wereldwijde revolutie. Het nieuwe bestuur en een nieuw financieel systeem zullen deze problemen creatief oplossen.

Deze transformatie in bewustzijn maakt de verschillende sociale en politieke structuren die nu in jullie talloze samenlevingen opereren inadequaat. Nu jullie mogelijkheid om zowel onderling met elkaar om te gaan als te communiceren verandert, voorziet dat in een manier om gemakkelijker verkeerde dingen aan te voelen en om deze samenlevingen anders te analyseren. De dingen die jullie eens normaal vonden lijken niet langer juist. Jullie beginnen te begrijpen dat een andere benadering nodig is. De dagelijkse aard van deze maatschappelijke systemen begint onbeduidend voor jullie te lijken. Jullie kijken zorgvuldig uit naar een passend alternatief, maar dat lijkt er niet te zijn. Jullie innerlijke gedachten drukken uit hoezeer jullie verafschuwen wat er om je heen is. Jullie frustratie groeit. Dit proces waart momenteel rond op jullie wereld. Wat jullie Aardse bondgenoten doen is derhalve vitaal voor wat zal volgen: nieuwe politieke en sociale systemen gebaseerd op overvloed, en een vrije stroom van nieuwe informatie en technologie die eerder door de trawanten van het duister werd onderdrukt. Deze gereviseerde maatschappij zal tevens de deur openen naar een uitgebreide hoeveelheid onthulling.

Onthulling door de Opgestegen Meesters, en onthulling door nieuw bestuur van onze aanwezigheid en die van Agartha zijn cruciaal om tot volledig bewustzijn te komen. Elke stap vereist enige tijd om volledig de ongelooflijke hoeveelheid gegevens en nieuwe kennis die jullie nodig hebben in jullie op te nemen. De traditionele fundamenten van jullie samenleving zullen eerst worden “opgeblazen” en dan worden vervangen door iets volkomen nieuws voor jullie. Deze veranderingen zullen jullie “doen duizelen”. Figuurlijk duizelig hierdoor, zullen jullie tijd nodig hebben om je aan te passen en vrede te sluiten met deze nieuwe waarheden. Nadat dit eenmaal is gedaan kunnen jullie jezelf voorbereiden op wat gaat volgen. We begrijpen dat de immensiteit van kennis die jullie gepresenteerd wordt voor velen een grote hoeveelheid ongemak met zich meebrengt. De traditionele opvattingen van jullie samenleving zullen aanvankelijk aangevochten worden en later aan de kant worden gezet. De nieuwe waarheden zullen gesteund worden door ontdekkingen die jullie in staat stellen beter te begrijpen hoe het duister haar magische brouwsel van leugens, bedrog en meesterlijke manipulaties gebruikte. Deze waarheden zullen jullie voorbereiden op de laatste stappen naar volledig bewustzijn.

De huidige tijd is er een van transities. Jullie huidige realiteit vervaagt en heeft dringend verandering nodig. Degenen in de Hemel die toezien op deze realiteit weten dit en sturen hem naar een waar jullie bewustzijn groter wordt en jullie je Binnen-aardse buren en ons ontmoeten. Deze serie belangrijke veranderingen in jullie concept van de werkelijkheid zal jullie accelereren richting volledig bewustzijn. Het huidige gebrek aan onthulling kan niet veel langer doorgaan. In feite heeft de Hemel een tijdslijn opgezet met betrekking tot hoe dit gaat gebeuren. Dit is waarom wij weten dat jullie directe toekomst de veranderingen die we bespreken zal brengen. Dit rijk van jullie leeft in geleende tijd. Het moment voor onze officiële binnenkomst in deze realiteit is zeer nabij. Julie Opgestegen Meesters en hun medewerkers zijn klaar om nieuwe financiële en regeringssystemen te onthullen. We laten jullie achter met dit goede nieuws. Wees verheugd en voel hoe dichtbij deze nieuwe realiteit bij haar manifestatie is. Jullie toekomst gaat gevuld worden met vrijheid, wonderbaarlijke gebeurtenissen en een grootse reünie met ons allemaal!

Gezegend! We komen om met jullie over vele zaken te praten! Op dit moment zitten jullie te midden van veranderingen die vooruit lopen op volledig bewustzijn. Deze subtiele aanpassingen doen wat ons vele levens kostte om te bereiken. Jullie zijn veilig op weg naar een nieuwe realiteit die jullie volledige deelname vereist. Daarom heeft de Hemel een speciaal partnerschap gesmeed tussen de Agarthanen, de Galactische Federatie en ons. Dit partnerschap verandert jullie realiteit op zeer nauwkeurige wijze. De huidige aspecten die jullie realiteit lijken te beheersen vervagen. Hun macht zal worden vervangen door degenen die alleen het gezegende beste voor jullie willen. Momenteel lijkt jullie realiteit te worden opgehouden, terwijl beloften van rijkdom worden gemaakt die nooit worden gerealiseerd. Geruchten vliegen rond als een zwerm hongerige muggen. Op dezelfde manier worden jullie gebombardeerd met verwarrende informatie. Deze onheilige situatie is nu klaar om te worden ontrafeld. Een wonderbaarlijke gebeurtenis staat klaar om plaats te vinden!  

De personen en hun respectievelijke groepen die in het geheim dagelijks met ons werken zijn klaar om een Thanksgiving-verrassing te ontketenen! Gedurende de laatste tientallen jaren hebben we een middel samengesteld om de eerste grote stap te zetten in een mars naar monetaire vrijheid. Deze stap houdt niet alleen levensvatbare fondsen in, maar tevens een manier om ze te beschermen tegen de onheilige intriges van het duister. Wat we hier kunnen stellen is alleen dat deze dingen klaar zijn om te verschijnen. De vele illegale regimes van het duister voelen zich onterecht zeker dat wat ze gaan uitvoeren ook gaat werken. Dit is feitelijk onmogelijk. Onze gezegende medewerkers gaan iets speciaals doen om jullie te helpen je grootse focus te bewaren. Wees niet ontmoedigd. Blijf positief. Goede dingen gaan bijna gebeuren. Een nieuwe realiteit, geliefden, gaat geboren worden!

Het duister en haar trawanten in het bankierswezen en regeringen realiseren zich de mate van walging die ze in jullie hebben veroorzaakt. Toch boeit het ze niet. Elk van hun recente ondernemingen staat op het punt in puin te vallen. De toekomst van hun duistere pogingen is dichtbij mislukking. Onze diverse wettelijke en spirituele inspanningen staan aan de rand van compleet succes. Toch gaan zij door met liegen en intrigeren en lijken ze machtig te blijven als altijd. De komende “verrassing” zal laten zien wat echt is. We vragen alleen om de energie van hoop en het smeden van een welvarende realiteit vast te houden. Deze geweldige zaken worden werkelijkheid. Onze talloze supporters volgen protocollen die spoedig tot bloei zullen komen en die jullie een serie successen zullen geven die ons in staat zullen stellen om jullie te onderwijzen en de onthulling toestaan van wat waarlijk onder en boven jullie is. Jullie spirituele en ruimte families zijn hier!
Vandaag gingen we door met onze korte boodschappen over wat er gebeurt. Het moment voor viering nadert. De tijd om dit rijk te ontdoen van haar kwaadwillende onderdrukkers komt eraan. Deze glorieuze gebeurtenissen brengen de slotscene van hetgeen de duistere cabal millennia lang heeft gedaan mee. Verheug jullie! De tijd voor jullie victorie is bijna daar! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 20 november 2013

19.11.2013 Momenteel wordt het duister gedwongen


19 november 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! We komen met een rapport over hetgeen zich rond jullie wereld formeert. Momenteel wordt het duister gedwongen een groot deel van haar aardse rijkdom en macht op te geven. Dientengevolge zijn alle belangrijke regeringen op jullie wereld ofwel failliet of bijna failliet.  Dit feit wordt verborgen om te huidige listen te handhaven zonder de toorn en paniek aan te wakkeren die zal volgen wanneer deze waarheid bekend wordt. De ware welvaart van jullie globale samenlevingen zullen alleen verschijnen wanneer er een wereldwijde valuta revaluatie komt, gebaseerd op door goud ondersteunde valuta. Deze werkelijkheid is behoorlijk dicht bij onthulling aan het publiek. Wanneer deze aankondigingen worden gedaan zullen ze eveneens gaan over een nieuwe serie interim regeringen. Op dit moment worden gevoelige onderhandelingen afgerond om dit allemaal te laten gebeuren. Onze Aardse bondgenoten hebben nu een machtspositie en doen wat nodig is om deze moeilijke transitie zo glad mogelijk te laten verlopen. Spoedig zal het speciale moment voor ons allen aanbreken om deze planeet en haar oppervlakte bevolking een heel wonderbaarlijke gift te brengen.

De oude orde van Anunnaki-volgelingen die dit oppervlakterijk zo brutaal hebben geregeerd heeft zich nog steeds niet gerealiseerd dat de tijd voor hun terechtwijzing daar is. Momenteel zijn er een serie arrestatiebevelen bij een aantal nationale organisaties die zich bezighouden met recht en wet. Eveneens zijn er onderhandelingen gaande die zullen leiden tot een enorm aantal ontslagen van leiders van grote financiële instituten en talloze regeringen. Deze arrestaties zijn dicht bij uitvoering. De sleutelelementen zijn het vrijkomen van welvaartsfondsen en het beginnen van het formeel uitgeven van nieuwe valuta die verbonden zijn aan een goudgebaseerde valuta reset. De duistere cabal realiseert zich haar hachelijke positie. Toch blijft ze arrogant als altijd. Daarom moeten we dit met aplomb en de juiste legale scherpzinnigheid afmaken. Onze vertegenwoordigers en degenen die hun inspanningen steunen maken zich klaar om op het juiste goddelijke moment op de knop te drukken. We zijn er zeker van dat dit heel binnenkort gebeurt!

Onze liaisons kijken toe hoe geld wordt verplaatst en posities van onze onderhandelaars sterk worden verstevigd. De volgende tijdsperiode is er een waarin vele grootse gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Deze serie momenten is echt een tijd van wereldwijde thanksgiving. We zien hoe, wat zolang duurde om voor elkaar te krijgen, zich nu manifesteert. Het duister en haar talloze medewerkers gaan gearresteerd en voor een snel uitgevoerde rechtszaak gebracht worden die hun millennialange heerschappij zal beëindigen. Dit proces moet op een correcte en legale manier gebeuren. Vergeet niet dat jullie huidige rijk nog steeds wettelijk “het Romeinse Rijk” en haar talloze soevereine filialen is. Dit moet op de juiste wijze worden overwogen zodat jullie komende periode van bewustzijnstransformatie op een gewijde en goddelijke manier kan worden uitgevoerd. Dit is de bedoeling en de werkwijze van de Hemel. Derhalve handelen wij, en onze bondgenoten, volgens deze richtlijnen, en wordt elke actie uitgevoerd met dit in gedachten. Elk document wordt geschreven volgens strikte hemelse edicten. We zijn zeer verheugd met hetgeen er wordt gedaan.

Nu kan het echt opwindende gedeelte beginnen. We zijn heel dicht bij de veranderingen in jullie realiteit die zullen culmineren in een formele disclosure (onthulling) door regeringen. Deze disclosure zal ons in staat stellen naar voren te komen en onszelf aan jullie te verklaren. Het stelt tevens de Opgestegen Meesters in staat om jullie terug te leiden naar de waarheden die zo lang in jullie vele heilige teksten werden verdraaid. Het zal zorgen voor een enorme verandering in hoe je naar je wereld en zelfs naar jezelf kijkt. Dit is een belangrijke gebeurtenis in jullie leven en moet op de juiste wijze en goddelijk worden gedaan. Het moet tijdig plaatsvinden en jullie tevens in staat stellen volledig het belang van wat er gebeurde in je op te nemen. Dit zal de meest alles omvattende shift (verheffing) zijn die je ooit bent tegengekomen. Het zal een goddelijke voorbode zijn van een realiteit die de meesten van jullie niet snel kunnen vatten, en dat zal van ons verlangen deze gebeurtenissen heel gedetailleerd aan jullie uit te leggen om jullie te helpen begrijpen wat er gebeurt. Deze gebeurtenissen zullen een nieuw tijdperk voor de mensheid inluiden, en jullie voorbereiden op het rijk van volledig bewustzijn dat jullie bijna binnengaan. Dit wonder gaat zich nu manifesteren!

Hosanna! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen op deze dag om jullie veel gezegende dingen te vertellen! Onze gewijde medewerkers werken voortvarend om het nieuwe globale financiële systeem klaar te krijgen. Dit systeem is vol van traditionele tijdsbeperkingen nu we het feestseizoen binnengaan. Het is echt tijd om de intentie van de Hemel te eren en deze wereld toe te staan om een wereldwijde welvaart te manifesteren. Bovendien is dit een zeer toepasselijke tijd om een proces te beginnen dat deze wereld zegent met geheime waarheden omtrent de onbekende redenen voor het vieren van dit feestseizoen. We naderen de winterzonnewende en daarmee herinneringen aan voorbije gouden tijden, alsmede de ondergang van zowel Mu als Atlantis. We zijn tevens klaar om ons te realiseren hoe we allemaal van de sterren kwamen. De Hemel zegent ons en stuurde ons naar deze zeer gewijde plek. We naderen nu haar geboortedag en op een goddelijke tijd moeten we het volledige belang hiervan begrijpen. Onze gezegende tradities moeten op een heel nieuwe manier worden bekendgemaakt.

Onze lessen zullen hetgeen jullie weten uitbreiden en jullie voorbereiden op verantwoordelijkheden die ons door de Hemel zijn gegeven. Deze wereldmaatschappij weet weinig over zichzelf als volk. De waarheid moet worden gegeven in levendige blijvende kleuren, die “clicks” introduceren in haar collectieve gedachten. Deze “clicks” zullen zielsherinneringen opwekken die verhalen vertellen omtrent hoe we hier kwamen en wat er over de millennia met ons gebeurde. Onze gewijde taak is om te voorzien in de middelen zodat jullie kunnen bevatten waar jullie heen gaan en waarom. Deze globale samenleving heeft een erfgoed dat jullie tot nu toe onbekend is. Toch zit het nog steeds diep in jullie innerlijke hogere gedachten. De lessen die we zullen geven zullen deze diepe herinneringen ontsluiten en jullie in staat stellen beter te begrijpen hoe jullie hier kwamen. We hebben allemaal een gewijde missie uit te voeren. We hebben allemaal gewijde plichten aan Gaia, deze levende, liefhebbende wereld.

De Schepper van ons allen zond ons hierheen met een aantal voorgeschreven taken. Deze taken werden door het duister herschreven tot een aantal zogenoemde heilige teksten. We moeten terugkeren naar hetgeen waarlijk was gegeven, en als één volk samenkomen. In deze zeer gezegende staat kunnen we deze gewijde taken uitvoeren en onze nieuwe volledig bewuste vorm aannemen. We zijn hier om jullie in Licht en Liefde te begeleiden en toezicht te houden. We informeren door middel van onze lessen. We informeren door jullie te bevrijden van een belastende en onnodige “angst” voor de Hemel. Er zijn geen voorgeschreven “bestraffingen.” De Hemel is Liefde, Licht en het zorgen voor de vervulling van het goddelijke plan. We zijn hier om jullie voor te bereiden op het loslaten van overtuigingen die dit proces in jullie verhinderen. De tijd komt om te vergeven, te verenigen en werken in harmonie met elkaar. Denk aan alles dat jullie gaan bereiken!

Vandaag vervolgden we onze serie boodschappen. We hebben gepoogd jullie hierin een beeld te geven van hetgeen er op deze wereld gebeurt. We hebben jullie eveneens enig begrip van de Galactische Federatie gegeven met betrekking tot het komende eerste contact met jullie. De gebeurtenissen, nodig om dit te laten plaatsvinden, manifesteren zich nu. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 13 november 2013

12.11.2013 Talloze gebeurtenissen doemen op


12 november 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

2 Cimi, 9 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Siriaans voor “Weest Tevreden!”) Talloze gebeurtenissen doemen op zodat waarlijk opwindende dingen zich kunnen manifesteren. De twee belangrijkste items zijn het nieuwe bestuur en de welvaartsleveringen. We werken ijverig om deze veranderingen tot stand te brengen. Degenen die de leiding hebben over deze projecten realiseren zich dat de huidige staat van jullie vele wereldwijde gemeenschappen en het bijna instorten van jullie wereldwijde financiële systeem niet langer getolereerd kan worden. De excessen van de belangrijkste Wereldbanken gaan nog steeds door. Ze hebben zelfs de gebeurtenissen die tot de financiële instorting van 2008 leidden overtroffen. Daarbovenop  bevatten de gebieden van corruptie nu ook nagenoeg alle beurzen en goederenmarkten. Enorme “price fixing” is zo gewoon en de mate van ziekelijk gewin zo groot dat er iets behoorlijk drastisch gedaan moet worden. Onze Aardse bondgenoten weten wat er nu moet plaatsvinden. Het is tijd om “de hamer te laten vallen” en een snel einde te maken aan deze illegale manipulaties. Het is tevens tijd voor een enorme herverdeling van rijkdom op deze wereld. Lang uitgestelde zaken moeten nu gaan gebeuren.

We hebben met jullie de belangrijke aard van “juiste goddelijke tijd” besproken. Naar onze mening is die tijd aangebroken. Niet alleen zijn de duisteren druk bezig elke mogelijke manier om zichzelf te verrijken te ontdekken, jullie regeringen spannen eveneens met dat stelletje samen! Derhalve is de mate van wereldwijd mismanagement en inhaligheid op het hoogste niveau ooit. Deze duistere mede-samenzweerders voelen op de een of andere manier dat ze in hun laatste dagen alle records voor louter arrogantie en ongelooflijke intriges om maar aan te macht te blijven moeten breken. De mate van wereldwijde criminele activiteiten hebben echt het hoogtepunt bereikt. Dit is waarom we onze Aardse bondgenoten hebben verteld dat het moment voor actie is gekomen. Jullie lijden allemaal onnodig. De constante dagelijkse pijn en kwelling die jullie verduren vereisen een onmiddellijke stopzetting. Een enorme interventie namens jullie is noodzakelijk. Derhalve blijven we hierom vragen. Dit gaat bijna gebeuren en we zijn van plan jullie vrienden te dwingen dit zo snel mogelijk te doen!

De mate van voorbereiding, nodig om het huidige bestuur te vervangen en een nieuw wereldwijd financieel systeem te vestigen was een lange en moeizame operatie. De duistere cabal bevocht ons toen we de onderdelen, die het nieuwe financiële systeem zullen worden, begonnen samen te stellen. Onze aardse bondgenoten hielpen om de noodzakelijke legale successen te verkrijgen. We hielpen de verborgen goudreserves, die de huidige ruggengraat van een nieuw monetair systeem zijn, veilig te stellen. Momenteel completeren we procedures die nodig zijn voor een snelle en vloeiende bestuurlijke overgang. In het kort, de duistere cabal is overwonnen. Wat we wensen is dat al dit nijvere en vernuftige werk het begin van jullie nieuwe realiteit manifesteert. 13 millennia lang hebben jullie gezien hoe generatie na generatie faalde om onder het juk van onderdrukking en dienstbaarheid, ingesteld door het duister, uit te komen. Deze onderdrukking moet nu worden getransformeerd in jullie vrijheid, welvaart en persoonlijke soevereiniteit. Deze zaken zijn onze hoogste doel voor jullie!

Zowel volledig bewustzijn als ‘disclosure’ moeten gebeuren. Jullie zijn op een punt in de tijd waar je gaat groeien in bewustzijn en een nieuwe met Licht gevulde realiteit aanvaardt. Sinds half oktober hebben gebeurtenissen plaatsgevonden die deze verheven doelen mogelijk zullen maken. We doen ons best om die items die in bezit zijn van onze aardse bondgenoten zich te laten manifesteren. Zoals we al eerder verklaarden, jullie werden gedwongen alle voortdurende misbruik en leugens die de cabal en de daarmee gelieerde corporaties naar jullie opwierpen te accepteren. Dit is niet langer acceptabel. In feite groeit er een gewelddadige ondergrondse revolutionaire beweging die het duister hoopt in te lijven zodat het haar machtspositie kan voortzetten. Daarom is het nog essentiëler dat de huidige door het Licht gesteunde niet-gewelddadige verandering zich manifesteert. We hebben deze gewelddadige beweging geïnfiltreerd, net als het duister heeft gedaan. We willen deze gewelddadige revolutie voorkomen. De tijd komt om een nieuwe realiteit te manifesteren!

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met wat informatie omtrent de huidige status van deze wereldbol. Op dit moment completeren verscheidene leden van onze geheime gewijde genootschappen gebeurtenissen die zullen leiden tot de manifestatie van nieuw bestuur en jullie welvaart. Intussen heeft een speciale commissie programma’s opgestart om de wereldwijde corruptie te beëindigen en een algemene welvaart voor deze gemartelde planeet toe te laten. We hebben ons verplicht een aantal goddelijke lessen te onthullen die de verschillende leugens, desinformatie en manipulaties van waarheden die de grondbeginselen van de belangrijkste filosofieën van deze wereld kenmerken, recht te zetten. Deze lessen zijn simpelweg bedoeld om de grote eenheid van gedachten die in de kern van de vele filosofieën bestaan aan te tonen. Ons gewijde werk zal de weg voorbereiden voor jullie terugkeer naar volledig bewustzijn en voor de ontmoetingen met jullie spirituele en ruimtefamilies.

We zijn waarlijk door de Hemel gezegend. De grootse besturen die ons overzien hebben een serie dispensaties toegestaan die ons in staat stellen een aantal waarheden te erkennen die jullie eerst door de Anunnaki en later door de Cabal waren ontzegd. Een grootse samenzwering heeft jullie weerhouden de aard te begrijpen van wie jullie zijn en de collectieve macht die jullie hebben om de hele aard van deze realiteit te wijzigen. Wij, samen met de natie van Ceteceanen, besturen deze wereld en doen wat we kunnen om de talloze ecosystemen hier aanwezig te beheren. Deze taak wordt moeilijker gemaakt door de constante schendingen door de Cabal. Derhalve wordt het tijd om dit te veranderen en ons de manieren van De Hemel eigen te maken. Een nieuwe set ecosystemen zal opdoemen op dit oppervlakterijk, zodra de verheffing in bewustzijn klaar is.

Deze grote verheffing in bewustzijn zal de eerste gezegende stap zijn die Gaia ‘reset’. Daarmee zal een kettingreactie ontstaan die dit gehele zonnestelsel abrupt gaat veranderen. We hebben een gewijde taak om de gezegende wachters te zijn van dit nieuwe rijk, en onze nieuw hervonden verbindingen met het goddelijke te gebruiken om het goddelijke plan in deze fysieke sector uit te voeren. Onze goddelijke taak blijft deze glorieuze activiteiten te overzien en jullie directe verbindingen met de regerende besturen van de Hemel opnieuw in te stellen. In dit grootse Licht gaan we werken, en zullen we dit goddelijke Licht door de lengte en breedte van deze Melkweg verspreiden. Dit betekent dat we onder de edicten van de Hemel en de Galactische Federatie iedereen zullen leren en helpen volledig bewustzijn te bereiken. We zullen eveneens grote conclaven houden om de fysicaliteit te assisteren.

Vandaag hebben we, door middel van ons korte bericht, onderzocht wat er gebeurt in deze wereld. We ontvangen rapporten van zowel de vertegenwoordigers van het eerste contact team als de Opgestegen Meesters. We doen dit om jullie een beter beeld te geven van hoe dicht jullie allemaal zijn bij de gebeurtenissen die deze realiteit zullen veranderen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 6 november 2013

05.11.2013 Het duister blijft zich terugtrekken


5 november 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

8 Cauac, 2 Xul, 10 Caban 

Selamat Balik! We komen nu om een aantal gebeurtenissen te verklaren die op jullie wereld plaatsvinden. Het duister blijft zich terugtrekken. Haar geheime officieren zijn klaar om zich over te geven zodra daar om wordt gevraagd. Onze verschillende verbindingsmensen sluiten een serie persoonlijke discussies met de diverse leiders van onze aardse bondgenoten af. Deze gesprekken hebben een aantal recente datums voor de gebeurtenissen die voorafgaan aan de landingen opgeleverd, die zullen worden aangekondigd door het nieuwe bestuur. De gesprekken hebben ook de datum voor het einde van de UFO cover-up vastgesteld alsmede wanneer we formeel ons schema aan de oppervlakte mensheid kunnen aankondigen. We zijn zeer gedreven om alles wat we moeten doen voordat we jullie kunnen ontmoeten af te ronden. Onze mentoren zijn klaar om een speciale interactie met elk van jullie te beginnen, maar dat vereist eerst dat we een paar gesprekken moeten voeren omtrent wat dit mentorschap allemaal inhoudt. Bovendien moeten we in het kort jullie geschiedenis beschrijven en hoe jullie in beperkt bewustzijn vervielen. We zijn jullie familie en wensen van harte om te helpen jullie naar je vroegere staat van bewustzijn terug te brengen. Daarbovenop hebben we technologieën die jullie kunnen helpen bij deze overgang naar een volledig bewuste levensstijl.

Volledig bewustzijn zal een zeer vergrote realiteit openen – een realiteit die jullie gemakkelijk zullen kunnen horen, ruiken, proeven en voelen. Deze realiteit bevat niet alleen jullie gewone 3D waarneming, maar tevens een aantal andere dimensies. Deze toegenomen serie mogelijkheden opent een wereld die jullie je nog niet volledig kunnen voorstellen! De primaire taak van onze mentoren is jullie voor te bereiden op wat er gaat komen. Dit houdt een groot aantal “hands-on” sessies in waarin jullie tijdelijk kunnen ervaren wat er gaat komen. Verder zijn we van plan dit proces te helpen wanneer jullie onze vele moederschepen bezoeken. We hebben educatieve middelen aan boord die jullie kunnen helpen te ervaren wat jullie gaan worden. Als onderdeel van deze grootse serie procedures zullen we jullie introduceren bij jullie Binnenaarde verwanten, de Agarthanen. De tijd nadert voor het einde van dit grote geheim dat het duister lange tijd voor jullie verborgen heeft gehouden. Alle planeten en sterren zijn hol. Onder de oppervlakte van Gaia is een andere wereld dat altijd binnen het rijk van volledig bewustzijn is geweest. Deze 5D realiteit is in feite groter dan jullie je voor kunnen stellen.

Dit is waarom Gaia moet uitzetten wanneer jullie planeet zich als 5D realiteit herenigt. Dit vergrote rijk zal tevens de terugkeer zien van twee manen die voor driekwart de omvang hebben van jullie huidige “Maan”. Elk zal een omloopbaan hebben van ongeveer 180 graden van elkaar verwijderd. Het verplaatsen van jullie huidige satelliet zal worden vergezeld van een serie gesprekken door ons die de ware oude geschiedenis van jullie wereld zullen verklaren. In dit Licht kunnen jullie beter het gekunstelde ratjetoe begrijpen dat jullie huidige serie filosofische overtuigingen is. Dit is iets dat jullie niet als heilig hoeven te behandelen, maar om je te realiseren dat het eenvoudig een manier was die door jullie voormalige Anunnaki-meesters werd gebruikt om jullie te misleiden en te manipuleren. Dit zal worden vervangen door waarheid en een idee van wat waarlijk goddelijk is. Jullie Opgestegen Meesters zullen jullie een zelfs nog intenser begrip geven van wat het betekent om zowel onsterfelijk als volledig bewuste Lichtwezens te zijn. Deze feiten zullen een basis vormen die jullie kunnen gebruiken om een idee te krijgen van wie jullie werkelijk zijn!

Ware identiteit geeft nogal wat kracht en het kan je een glimp gunnen van wat de Hemel werkelijk is, alsmede de goddelijke relatie tussen het fysieke en het spirituele rijk. Deze gewijde interactie is de belangrijkste motivator voor al onze sociale handelingen. Jullie gaan een rijk, gevuld met waarheid, rituele en speciale handelingen tegemoet. We zijn zowel individuen als een collectief. Jullie zullen precies leren hoe alles één is, en over de glorie die alle realiteiten overstijgt. Jullie zullen in staat zijn om te allen tijde met jullie spirituele en fysieke gidsen te overleggen. Dit is iets dat we als heilig beschouwen. Jullie gaan hierover leren en ontdekken hoe jullie hier het beste mee om kunnen gaan. Jullie hebben allemaal een waarlijk uniek aantal spirituele en fysieke relaties. Deze vormen de basis van onze dagelijkse interacties binnen onze galactische samenlevingen. Je mentor zal je hiervan iets laten “proeven” en realiseert zich de noodzaak om je voor te bereiden op het begin van je nieuwe leven als galactisch Wezen.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met zeer gezegend nieuws! Jullie zijn heel dicht bij de veranderingen die jullie eindelijk zullen bevrijden. Onze medewerkers en degenen die hen helpen het nieuwe financiële systeem te creëren hebben een fundamentele serie overeenkomsten bereikt. Deze gezegenden hebben de finale datum voor jullie te manifesteren gewijde zegeningen vastgesteld. Eveneens werd het scenario dat het nieuwe bestuur laat verschijnen overeengekomen. Derhalve zijn jullie nu in de laatste periode vóór het einde van deze zeer duistere en moeilijke realiteit. De verandering in valuta, zowel als de arrestaties die zullen plaatsvinden zijn de voorbode van een toename van het Licht en de transitie naar een hogere staat van bewustzijn. We zijn zeer verheugd en maken ons momenteel klaar voor de openbare lessen die we moeten geven. Er is veel kennis en wijsheid die jullie kunnen gebruiken om naar deze nieuwe realiteit over te gaan. Onze grootse zegeningen gaan naar jullie uit!

Wees te allen tijde, terwijl jullie ontvangen, bewust waarom dit gebeurt. De duistere cabal verliest haar rijkdom terwijl jullie die van jullie krijgen. Er is sprake van Goddelijke bedoeling. Gebruik daarom deze fondsen wijs en laat jullie broeders de vruchten van deze welvaart eveneens smaken. Realiseer je dat er een nieuwe werkelijkheid opdoemt en denk na over jullie nieuwe fortuin. Wees bereid, indien het nodig is om uit te leggen waarom er nieuw bestuur is opgedoemd. Dit zal jullie leven op deze wereld drastisch veranderen, en het is allemaal onderdeel van de decreten die worden uitgevoerd, in pure liefde door de hoogste regionen van de Schepping bepaald. Jullie zullen niet alleen van ruimtefamilies en ons ontvangen, maar ook van je spirituele families. Jullie isolatie gaat formeel eindigen en wordt vervangen door een grote reünie van allen die de mensheid in deze Melkweg omvatten.

We komen als vertegenwoordigers van de Geestenwereld en dragen het Licht uit – het Licht dat voortdurend vanuit de hoogte ontspringt! We willen de grote verantwoordelijkheden uitleggen die voortkomen vanuit deze grote reünie. De levende ziel die Gaia is wenst van harte om terug te keren naar haar vroegere glorie en weet wat jullie toekomstige taken zullen zijn. Ze is trots op jullie allemaal en wil haar deel doen door de basis te zijn voor jullie zeer heroïsche en grootse galactische samenlevingen. Er gaat veel gebeuren nadat jullie deze nieuwe sterrennatie hebben gecreëerd. De Hemel decreteert ons vele zaken omtrent die verantwoordelijkheden die we als collectief gaan ondernemen. Inderdaad, de hele familie van de mensheid verwacht grootse daden van ons! We gaan vreugde brengen en zullen deze daden gebruiken om de ontvouwing van de Schepping in de hele fysicaliteit te bevorderen. We zeggen dit en roepen Hosanna’s tegen de Schepper van ons allen!

Vandaag continueerden we onze boodschappen. Zoals jullie kunnen zien zijn we heel dichtbij alles dat we verlangen. De tijd dat iedereen deze nieuwe werkelijkheid in vreugde aanvaardt en volledig begrijpt wat er van ons gevraagd wordt, komt er aan. Deze grote reünie nadert. Wees klaar om alles te aanvaarden wat dat inhoudt! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS