Volgers

PUTIN

woensdag 31 oktober 2012

30-10-2012

30 oktober 2012 

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

1 Lamat, 16 Tzec, 9 Eb 

Selamat Jarin! We zijn er weer! Overal op deze wereld gebeurt er van alles. Nieuwe regeringen bereiden hun personeel voor, en publieke verklaringen staan op het punt bekend gemaakt te worden. Ook zijn verschillende financiële instellingen druk bezig met het voorbereiden om het huidige systeem te converteren van fiat naar goud. Deze veranderingen zijn een signaal dat een nieuw fiscale systeem klaar staat om de oude te vervangen. Sinds het einde van de eerste Wereldoorlog in 1918, werd eerst stiekem de overgang naar fiat-geld geïntroduceerd en kreeg vervolgens steeds meer dynamiek door de enorme paniek van 1929. Dit leidde al snel naar een massale depressie die gebruikt werd door degenen op jullie wereld die verantwoordelijk zijn voor  het activeren van de Tweede Wereldoorlog. Deze grote brand is gecreëerd om Amerika wereldwijd naar de voorgrond te brengen en was de reden achter de decennialange Koude Oorlog die volgde. Op deze manier legden de Illuminati (Verlichten, geheime genootschappen) en hun Anunnaki-meesters een vruchtbare bodem voor de middelen om de verschillende uitvoeringsdecreten omver te werpen die door de Hemel waren ingesteld toen Atlantis viel. Zoals jullie nu weten, falen deze momentums snel en brengt de Hemel haar nieuwe realiteit voor jullie wereld binnen.

De afgelopen decennia zijn niet gegaan zoals de Illuminati in hun arrogantie hadden verwacht. De Hemel werkte onophoudelijk om een nieuwe realiteit te realiseren, waarin de mensheid van de Aarde zou kunnen terugkeren naar zijn vroegere volledig bewuste staat. Als onderdeel van dit doel, stuurde de Hemel een enorme eerste-contact-vloot naar dit zonnestelsel en deze stap werd vervolgens ‘bij toeval’ geholpen door de plotselinge hartverandering van het duistere continuüm van Anchara bij hun toetreding tot de Lichtkrachten. Deze gebeurtenissen transformeerden het landschap en een nieuwe hoofdweg naar de toekomst van Gaia werd in kaart gebracht. Dit betekende dat de uitgebreide plannen van de duistere kliek voor een totale mondiale overheersing snel begonnen te ontrafelen. De agenda van het Licht werd verder begunstigd door de talrijke instortingen van alle alternatieve tijdlijnen voor deze planeet waardoor er slechts één resteerde - die van het Licht. Voorspelbaar was dat de Illuminati geen tijd verloren zouden laten gaan, maar alles in de strijd zouden gooien om de oprukkende plannen van het Licht tegen te houden. Maar het duister kreeg een andere tegenslag te verduren toen talrijke Anunnaki, die nu vredelievend zijn, terugkeerden om hun wijsheid en hulp aan te bieden als dienst aan het Licht! De Galactische Federatie en zijn bondgenoten vormden een nogal effectief conglomeraat om de voortdurende strategieën van de aardse duistere heersende families te beantwoorden.

Inderdaad, het einde van de 13-millennia durende duistere hegemonie op Aarde werd zichtbaar. De belangrijke Koninklijke Illuminati-families geloofden echt, gedeeltelijk uit gewoonte, dat hun nieuwste plannen om hun heerschappij in stand te houden, zouden slagen. Echter, nadat een reeks plotselinge kenteringen hen in een ruwe zee hadden geworpen kregen ze de ene na de andere tegenslag te verduren. In het begin verontrustte dit hen niet, omdat in het verleden dergelijke incidenten altijd gemakkelijk door hun groot leiderschap opgelost kon worden. Maar voor het eerst werkten deze vaardigheden in leiderschap en heroïsche durf niet als voorheen en het stond op het punt te verliezen. Belangrijke geschillen werden betwist en de duistere marionettenregeringen, die gewoonlijk dergelijke acties stopten, werden uitgedaagd door een combinatie van spiritueel georiënteerde rijke ‘royals’ en diverse machtige geheime genootschappen. Deze strijdkrachten waren losjes samengebracht onder een leiderschap die in direct contact stond met Verlichte Leraren en de Agarthanen van Binnen-Aarde. Ook de tot nu toe 'supreme' geavanceerde technologie van het duister werd gedwarsboomd en overtroefd door de technologie van de Galactische Federatie.

Deze verdiepende dilemma's werden nog eens verergerd door de enorme hoeveelheid rijkdom die beschikbaar was voor deze coalitie van het Licht. De vertrouwde superioriteit van het duister op al deze gebieden was verdwenen en het speelveld op Aarde was voor de eerste keer genivelleerd. Op alle fronten uitgespeeld, was het slechts een kwestie van tijd voordat het duister gedwongen werd zijn 'toezicht' op te geven, waardoor een ongekende transformatie van de mensheid op de aardkorst kon plaatsvinden. De complexe doelen van het Licht staan immers onder bescherming van niets minder dan de machten van de Hemel en AEON, en omdat de Illuminati ervoor hadden gekozen tegen de stroom van de Hemelse verandering in te gaan, was hun tijd om ‘de prijs te betalen' voor hun overtredingen gearriveerd. Deze kentering van fortuin is nu voor iedereen duidelijk te zien, en de heersende structuren van het duister zijn verbijsterd door de snelheid waarmee een dergelijke massale verschuiving naar het Licht plaatsvindt. Dus arriveren wij op dit keerpunt in jullie geschiedenis. Onze Heilige bondgenoten staan klaar om jullie je vrijheid, je soevereiniteit, je welvaart terug te brengen en een terugkeer van jullie spirituele en ruimtefamilies.

Gezegend zijn jullie, dierbaren! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! We komen vandaag met meer informatie. Onze vele medewerkers zijn, samen met onze bondgenoten van Binnen-Aarde, druk bezig een nieuwe werkelijkheid te manifesteren. Bijna twee en een halve eeuw geleden, werd een speciaal comité gevormd, die als voornaamste doel had een variëteit aan bewegingen te creëren om de idealen van vrijheid en persoonlijke soevereiniteit over de hele wereld te verspreiden. Onze bedoeling was deze opkomende momentums te gebruiken om de energie te creëren voor wat zou worden een nieuw tijdperk van vrijheid voor de wereld. Deze concepten zouden ook de basis vormen van een spirituele renaissance die verder reikt dan 'religie' en een nieuw contract betekent tussen de Schepper en de mensheid aan de oppervlakte. Veel landen zijn verschenen sinds dit spirituele comité is ontstaan, en onze bedoeling blijft verder te gaan in het opduwen van onze uiteenlopende taken om het Lichtrijk te creëren dat zo welsprekend uiteengezet is door de decreten van de Schepper.

Deze vereiste voor een nieuwe basis, voor het groeiende bewustzijn van de mensheid, is datgene wat ons zo vol opwinding aanstuurt. De duister kliek en haar vroegere buitenaardse meesters, de Anunnaki, installeerden een aantal slim vervalste en herschikte geloofsstelsels, die bedoeld zijn om een massale manipulatie van de wereldbevolking te bereiken. Onze vurige wens is deze travestie om te keren, en door het voorbeeld te tonen hoe al deze onzin teruggebracht kan worden naar de bron en de gevolgen ervan snel te herstellen. Ware spiritualiteit leidt tot aanvaarding van allen, en tot een collectieve wil om zich te verenigen met alle volkeren van dit rijk. De geldigheid van deze goddelijke waarheden willen wij graag met jullie communiceren. Hiertoe hebben we in gang gezet een manier voor ons om binnenkort vrij tussen jullie te wandelen om jullie onze waarheden te onderwijzen. We hebben zoveel collectieve wijsheid met jullie te delen, en we zien in grote vreugde uit om dit te doen.

Gaia is in de greep van een reeks heel moeilijke veranderingen en ze wil jullie laten weten dat deze veranderingen goed worden uitgevoerd onder het optimaal vereiste niveau van intensiteit. Inderdaad, veel 'meer normale' veranderingen gebeuren ook goed onder het niveau dat haar voorkeur heeft. Een tijdschema is van kracht en het is essentieel dat bepaalde wijzigingen gedaan worden in een meer gecoördineerde en snelle wijze. We hebben onze medewerkers laten begrijpen dat deze huidige tijden actie verlangen! De Hemel en wij hebben deze transformaties gezegend en wij zullen ons aandeel bijdragen om ervoor te zorgen dat deze voorgeschreven veranderingen doorgaan zoals gepland. Ons heilig woord heeft Gaia en onze Heilige vrienden gekregen. Deze keer moet het moment zijn waarop het grote Hemelse zwaard wordt geheven en alles recht zet wat wanordelijk en eigenzinnig werd op dit Wezen, die zo lang heeft geleden en Gaia wordt genoemd, en in dit door de veldslagen getekend zonnestelsel!

Vandaag brachten wij jullie een ander wekelijks bericht om uit te leggen wat er gebeurt op jullie wereldbol. Deze communiqués zijn bedoeld om jullie te informeren en voor te bereiden op wat gaat komen. Jullie wereld moet veranderen, en wel ‘in een oogwenk’! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 3 oktober 2012

02-10-2012

2 oktober 2012 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


12 Ahau, 8 Tzotz, 9 Eb 

Dratzo! Vandaag komen we in de wetenschap dat heel veel dingen het punt  naderen waarop ze voor jullie ogen vorm gaan krijgen. Onze Aardse bondgenoten werken hard om een breed scala aan activiteiten te voltooien die voor jullie een verbazingwekkend nieuwe realiteit zal creëren. We kijken opgewekt toe hoe deze vele projecten tot bloei komen, in het besef dat zij het begin zijn van wat de publieke bekendmaking (disclosure) mogelijk maken! Wij willen deze gelegenheid gebruiken om een reeks aankondigingen te doen om jullie te informeren over de enorme omvang van wat ondernomen is om Moeder Aarde en de mensheid zover te krijgen, en om de vele veranderingen te beschrijven die door de leiders van de nieuwe overgangsregeringen zullen worden afgekondigd. Deze formele verklaringen zullen de basis vormen voor de introductie van nieuwe technologieën - onze eerste interactie met jullie - en een fundamentele planning van wat vlak voor en na onze massale landingen moet plaatsvinden. Wij hebben de inhoud van deze uitzendingen toegevoegd, met het oog op wat ons door de leiders van jullie nieuw bestuur is verteld, en we zullen daarom ook aspecten van de tijdlijn aanpassen die we jullie zullen meedelen. 

Het is belangrijk voor ons dat onze interacties vanaf het allereerste begin open en flexibel genoeg zijn om elke verstandige wijziging in onze planning aan te brengen die nodig wordt geacht. Onze belangrijkste reden voor onze komst hier is jullie mentoren te zijn en onze talenten te gebruiken om jullie overgang naar volledige bewustzijn zo snel, soepel en begrijpelijk mogelijk te realiseren. Onder dit edict hebben wij voortdurend onze missie aangepast volgens richtlijnen van wat goddelijk mogelijk werd geacht. Ons verbindingspersoneel voorzag ons voortdurend van een stroom informatie inzake jullie diverse bewustzijnsgroepen en hun gevarieerde, steeds veranderende programma’s. Vervolgens gebruiken we deze gegevens om onze wederzijdse missie-doelstellingen vorm te geven en aan te passen. Ons doel is om jullie naar volledig bewustzijn te brengen binnen het Goddelijke plan dat voor jullie wereld is vastgesteld door Lord Surea en het rijk van de AEON. Dit Heilige Rijk is de reden achter onze missie. Het Goddelijke plan voor deze tijd specificeert de beëindiging van de internering door het duister van Moeder Aarde en jullie en jullie gezamenlijke terugkeer naar volledig bewustzijn.

Toen we hier in jullie Gregoriaanse jaar 1990 aankwamen, zaten jullie onder de duim van de Anunnaki en werden jullie rechtstreeks onder toezicht geplaatst door hun op de planeet aanwezige volgelingen. Deze slavengroepen waren van plan de voorwaarden te schenden die door de Hemel waren vastgesteld ten aanzien van hun tijdelijke controle van deze werkelijkheid. Vervolgens werden we door de Hemel geadviseerd dat onze missie hier moest worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van Lord Surea, en we werden ook volledig geïnformeerd over wat het duister van plan was te doen en hoe zij dit trachten te verwerkelijken. Als gevolg hiervan plaatsten we een commandopost op jullie wereld in Agartha (Binnen-Aarde) en vroegen de Agarthanen een optimaal actieplan op te stellen. Tezamen creëerden we een gezamenlijk commando en begonnen een aantal groepen te formeren die zich verplichten deze wereld naar het Licht terug te brengen. De complexe logistiek van deze gecombineerde operatie veranderde ingrijpend de wapenstilstand van Anchara, en sindsdien hebben we heel veel herstructurering uitgevoerd om de missie binnen de grenzen van de goddelijke richtlijnen te houden en bij eventuele situaties op de grond.

Deze talrijke herstructureringen hebben ons met succes naar dit moment gebracht. De bepalingen die in een aantal getekende overeenkomsten zijn opgenomen naderen de realisatie en aan de laatste voorbereidingen wordt gewerkt. Verbindingspersoneel op veel belangrijke plaatsen en groepen houden ons op de hoogte met een gestage stroom van informatie die we gebruiken om te evalueren wat ons te verwachten staat zodra deze groepen geïnstalleerd zijn in de overgangsregeringen. Wij willen met hen in harmonie werken en onze vermogens aanbieden om jullie rijk voor te bereiden op zijn korte, laatste reis naar volledig bewustzijn. De Agarthanen zijn eveneens van plan hun eigen aangewezen mensen te gebruiken om de nieuwe leiders op te leiden naar een hogere vorm van bestuur en jullie allen voor te bereiden op jullie nieuwe verantwoordelijkheden. Onze bedoeling is een omgeving te creëren die jullie aanmoedigt vol vreugde een spannende nieuwe wereld te verkennen die de Hemel liefdevol voor jullie heeft opengesteld. De tijd is gekomen voor een zeer grote bewustzijnssprong in een geweldige nieuwe werkelijkheid!

Onze zegen voor jullie allen! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen met het aankondigen van een reeks gezegende gebeurtenissen die zich binnenkort in deze werkelijkheid gaan manifesteren! Lang geleden ontving het duister specifieke verantwoordelijkheden met betrekking tot hun activiteiten in dit rijk, waaronder de erkenning om deze beperkte wereld terug te brengen naar het Licht. Deze bepaling werd volledig genegeerd door de duistere kliek en zijn vele volgelingen op deze wereld. Dit is dan ook de reden waarom AEON uit haar glorieuze rijk de zeven grote Serafijnen heeft meegebracht. Deze machtige Wezens zijn hier om een transformatie van deze wereld naar het Licht te orkestreren, en het instellen van het recht om in te grijpen bij elke gebeurtenis die, op enigerlei wijze, het manifesteren van het Goddelijke plan voor dit rijk vertragen of hebben vertraagd. Dienovereenkomstig worden we aangemoedigd om alles te doen wat nodig is om onze medewerkers de gelegenheid te geven de veranderingen te voltooien die jullie werkelijkheid van het juk van de duistere kliek bevrijdt.  Momenteel ensceneert het duister een hele serie gekunstelde scenario's om zijn afnemende macht in stand te houden.

Deze duistere wurggreep wordt al door de Serafijnen losgemaakt. De wijze waarop de Hemel opereert is allereerst het geduldig wachten op degenen die ervoor hebben gekozen om te leren dat hun illegale manieren niet langer kunnen standhouden. Vervolgens handelt de Hemel op een zodanige wijze dat deze zielen ondubbelzinnig wordt duidelijk gemaakt dat het inderdaad tijd is om deze verschillende ‘manieren’ los te laten. Dit wordt nu gedaan door AEON. We hebben ons voorbereid op de heilige actie en de verlichting die daarop volgt. Bovendien opereren de vele elementen van de Galactische Federatie in samenwerking met deze zeer heilige Wezens. Het moment arriveert voor een nieuwe dag in dit rijk. Het grote Licht van de Waarheid moet naar deze donkere plek gebracht worden en een zeer dringende reiniging moet plaatsvinden! Daarom is er zo’n grote vreugde bij onze stap en er rijst een lied op in onze collectieve ziel. Deze tijd is het begin van vele dingen die het Licht verwelkomen in onze nieuwe wereld.

Als we ons voorbereiden op deze parade van gebeurtenissen, bidden we in vreugde tot de Hemel en het Goddelijke plan die zo liefdevol dit rijk hebben toegestaan om opnieuw de opperste vreugde van volledig bewustzijn te ervaren. Het Goddelijke maakt de verschillende middelen gereed die ons zullen verlossen van een kwaad dat slechts tijdelijk op ons pad werd geplaatst. Het is tijd om onze energie opnieuw in te stellen om opnieuw de gevoelens te bemerken die gepaard gaan met onze terugkeer naar heilige dienst van een hele reeks fysieke engelen die de gezegende glorie van de Hemel in het geheel van de fysieke werelden ontvouwen. Deze wonderbaarlijke toestand hebben jullie niet meer ervaren in de afgelopen dertien millennia. Jullie ziel gaat nu terugkeren naar zijn natuurlijke staat, en jullie zullen dan volledig de heerlijkheid ervaren die de directe verbinding is naar de Hemel en jullie heilige afkomst! Wees verheugd en juich, mijn medezusters en broeders, in alle intensiteit!

Vandaag vervolgden we onze reeks berichten die als doel hebben om de grote verschuiving van het duister naar het Licht te helpen verklaren. Deze heilige reis heeft jullie meegenomen op talrijke reïncarnaties. De ene generatie volgde op de andere, op een grootse reis die jullie nu terugbrengt naar het hart van onsterfelijkheid van jullie Ziel. Wees blij en gereed om de geschenken van de Hemel te aanvaarden! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

09-08-2012


9 augustus 2012 


Stephen Cook: 
Dit is deel 2 van 2 delen van mijn interview met schrijver en Galactische boodschapper Sheldan Nidle op de 'Light Agenda' van 9 augustus 2012. 

Dank aan Ellen voor het transcript
http://the2012scenario.com/2012/09/transcript-sheldan-nidle-on-the-light-agenda-part12/

Stephen Cook: maar je ging eigenlijk verder en werkte zelf met vrije energie, en je zocht naar concepten ervan. 
Sheldan: Ja, dat deed ik. Ik ontwikkelde eigenlijk diverse werk projecten met lichtbollen(gloeilampen) liet motoren lopen, zulke dingen. Dat wat me fascineert is de wijze  waarop de regering van de VS het nodig vindt om wel bronnen van nieuwe energie te bepleiten, en als die bronnen van nieuwe energie gegeven worden, of minstens voor hun neuzen staan en die dus voor hen hun diverse grootse systemen kan helpen creëren, dan kijken ze de andere kant op, en zeggen ze dingen zoals: “Nou, de toestemming die we je zouden geven, als je ons toonde dat het ding werkte – dat was een grapje. Dat bedoelden we niet.”

Dus dat is me al een paar keer overkomen. Ik realiseer me dus nu dat die energiesystemen die we nu hebben, veranderbare energie is(A.C), totdat deze regeringen weg zijn, totdat dit politieke stelsel dat al die diverse uitvindingen onderdrukt, weg is, dat het hele proces om deze alternatieve energie de wereld in te krijgen, als het al niet bijna onmogelijk, toch ook buitengewoon moeilijk is.

Stephen: Um-hmm. 
Maar wat echt fascinerend is voor me, is dat je dit al deed vanaf je 14de tot aan, wat de vroege jaren van 80 zijn, zonder dat  je… Okay, je had de opvoeding die de galactics jou als kind gegeven hadden, je had ook lichte invloed van je Aard gebonden energieën. Toen besloot je dat je als een drie-dimensionaal mens in de wereld wilde gaan leven. En toch deed je nog al die dingen in het 3 dimensionale leven, als mens. Maar toen, plotseling, in de vroege tachtiger jaren werden de contacten weer hervat door je buitenaardse contacten, of, laten we zeggen, jouw sterrenbroeders en zusters.

Waarom was dat? En vroeg jij om dit weer te laten gebeuren?

Sheldan: Nee, niet echt [lacht]. 
Het was een soort inbraak bij me. Het was tijd. Weet je, zoals ze zeggen bij zo’n tijdslijn, er is een goddelijke tijd, de juiste tijd voor alles dat moet gebeuren, laat de goddelijke tijd, de juiste tijd maar gebeuren. In die tijd was ik getrouwd met mijn tweede vrouw, dat was Miriam.

Stephen: Um-hmm.

Sheldan: Ik was nog verbonden aan de organisatie. En wat we deden, we reden naar Redding, omdat ik wat artikelen gelezen had van een man, en voordat we hem ontmoetten en deze was echt buitenaards op de manier hij werkte. Ik vond hem nooit en kon hem ook daar na nooit vinden. En die verbond me weer met de Sirianen. Met wat hij ook deed, hij kreeg me te pakken, hij liet zijn telepathie werken en dat liet het hele proces weer opnieuw beginnen.

Stephen: Dus welk jaar was dat? Herinner jij je hoe oud je was?

Sheldan: Ruwweg ongeveer 40. Wat er gebeurde was dat ik was betrokken was bij een aantal andere wetenschappers die probeerden te bedenken wat er aan het gebeuren was. Er was die… toen was er de terugkeer van de Haley komeet. Die gezel van de Haley komeet, die heet Komeet Wilson. Een reuzegrote kwestie van de astronomie in het jaar 85 en 86, wie zou er het  eerst binnenkomen, Komeet Haley of Komeet Wilson? En als de een voor de ander zou binnenkomen, welke was dat dan, en wat was de betekenis daarvan?

En dus hadden wij aan de alternatieve energie gewerkt. Ik had dat netwerk al vanaf de vroege  80 er jaren. En we besloten om ons wereldwijde netwerk met elkaar te gebruiken en probeerden te bedenken wat er bezig was. En dus ontdekten we uiteindelijk in laat 86 dat Wilson de eerste was die binnen kwam en dat dit geen normale komeet was. En hij werkte ook niet als een normale komeet. Die deed… die deed dingen die kometen niet doen. Zoals hoofdzakelijk van richting veranderen.

En zo raakte ik betrokken bij een paar mensen die … een ervan wiens vader een van de mensen was die het interstellaire programma had ontwikkeld. Ze probeerden een vraag te beantwoorden, die al terug lag in de 60 er jaren, en dat was, als er een ruimteschip uit de ruimte zou komen, uit de diepe ruimte, en die moest…. Die wilde landen op onze planeet, hoe zou die dat doen?

En zij besteedden  een aantal maanden daaraan, ze ontwikkelden een heel primitief computerprogramma. En we ontdekten dat de manier waarop dit gedaan zou kunnen worden, dan zouden ze…  moeten doorbreken…..   en dit is iets dat je kunt opzoeken, omdat dit de National Observatory in Canberra betrof….

Stephen: In Canberra, in Australië? Okay. 

Sheldan: Okay. Nou hoe dit zou kunnen doorbreken, dan moest hij door de zuidelijke hemisfeer komen. Dus, wat…. 

Stephen: Om welke reden?

Sheldan: Het programma was dat hij juist onder de planeet zou komen, door de zon heen breken en dan terugkomen en… de noordelijke hemisfeer in… Dus wat wij… dus toen, we merkten  plotseling dat iedere grote wetenschapper die had te maken met astronomie op de planeet, of iets dat gerelateerd was aan biologische wetenschap, plotseling naar Australië ging. Dus we hadden een lading mensen in Australië, en we vroegen hen: “Wat is er aan het gebeuren?” Dit is dus 1986.

En ze zeiden dat het nationale observatorium – daar is ook een bezoekerscentrum – dat dit  gesloten werd! Ze hingen er touwen omheen! Ze sloten het af. Ze kregen militaire politie en gewone politiemensen die het bewaakten! En al die dingen erom heen, die grote hekwerken en alles, met Niet Betreden erop. We zeiden: “Dat is heel erg vreemd.”

Dus uiteindelijk kregen we een aantal wetenschappers in Canada te pakken die daar naar toe gingen. Ten eerste waren ze heel erg van streek dat wij hun nummer vonden. En het tweede was dat ze van streek raakten omdat wij wisten dat zij naar Australië gingen.

En de reden was natuurlijk, heel gewoon: de wetenschappers wilden directe foto’s krijgen van de telescoop, die toen, zoals ik zei de grootste stoffelijke telescoop was, in die tijd dan. Er is een hele serie telescopen die nu heel veel groter zijn, maar dit was 1986. Dat is 25 jaren geleden! Dus, de grootste oog-telescoop, stoffelijke telescoop stond bij het National Observatory in Australië.

En plotseling werd die afgesloten. En je kon er helemaal niet naar toe. Als iemand probeerde om door de poorten te sluipen, dan werden ze gearresteerd, of in de gevangenis gegooid of anders kregen ze een waarschuwing dat als ze je weer zouden snappen, dan zouden ze je in de gevangenis zetten. 

Stephen: Nou, wat was dat nou?

Sheldan: Ze wilden niet dat iemand zag wat ze eigenlijk aan het doen waren.

Stephen: En dat was?

Sheldan: Dat was om naar die komeet te kijken, die niet echt een komeet was; het was een enorm schip. En die zou… die zou dicht genoeg bij de Aarde komen, zodat je met die grote telescoop dat toestel echt kon zien, omdat het een zeer krachtige telescoop was.

Dus hun werk toen was om veilig te stellen dat alleen wetenschappers en die mensen die werden uitgenodigd door diverse regeringen, die samenwerken natuurlijk met de Australische regering, besloten om die wetenschappers daar binnen te laten. En zij wilden in staat zijn om volledig de touwtjes van het observatorium in handen te hebben, dus, ze sloten toen het bezoekerscentrum en lieten niemand binnen.

Dus wij vroegen ons af wat er gebeurde. Dus we praatten met enkele van die wetenschappers, en zoals ik zei, die deden heel erg akelig tegen ons. Een van de dingen die er gedaan werden, en dat was een van de dingen die ik gedaan had, was om het Smithsonian Observatory in Massachusetts te bellen. En zo kregen we uiteindelijk de man die in die tijd de chef pr was voor hen.

Ten slotte zei die: “Wij willen dat jullie ophouden met ons te bellen. Als je dit niet laat dan worden we heel erg vervelend.” En tenslotte was zijn laatste antwoord: “Jullie weten wat er aan het gebeuren is. Ik weet wat er aan het gebeuren is. Dus laten we het daarbij laten, please. Okay?” En toen hing hij op. 

Stephen: Dus denk je dan dus dat toen op dat moment, toen jullie dat probeerden te ontdekken dat dit de galactics alert maakte voor het feit, dat jij weer in contact met hen moest komen? 

Sheldan: Daarna kwam ik weer met hen in contact en ze lieten mij zien wat er gebeurde. Wat zij -  wat er gebeurde was, het was een van die valse vlag invasies. Dit was, de Anchara groep, die een hele lange serie overeenkomsten had met de regering van de Verenigde Staten en enkele andere grote regeringen, die eigenlijk samenwerkten met de Anunnaki en met de duistere cabal,  die eigenlijk al die grote regeringen vertegenwoordigt. En wat zij aan het doen waren, was een invasie op gang brengen. En dus, toen was het dat president Reagan die beroemde uitspraak deed. 

“Het enige dat de Aarde zal verenigen was als er een alien invasie zou zijn”. herinner je je dat  gezegde?

Stephen:  Ooohh. Die twee dingen voegde ik niet eens bij elkaar.

Sheldan: Dus, nu realiseerden wij ons wat er bezig was. Dus we hadden gaan andere keuze, we moesten het afsnijden. Maar we wisten toen wel wat er speelde. Dus, daarom kwam ik weer in een directe telepathische communicatie met de Galactische Federatie.

Stephen: En daar werd dat dus hervat en is dat sedertdien ook gebleven.

Sheldan: Een van de dingen die ze ons vertelden was dat er twee schepen betrokken waren bij die gefabriceerde Komeet Wilson. De eerste was gewoon een commandoschip. Dat toegestaan werd om deze planeet binnen te komen, in het sterrenstelsel, en om naar de maan, en langs het zonnestelsel te gaan en … langs de zon en dat allemaal. De tweede werd niet toegestaan om voorbij Jupiter te komen. En dat was degene die soldaten bevatte, de binnendringers. En die ene ging terug de ruimte in.

Toen was het dat ze de eerste keer een poging deden om deze planeet binnen te vallen. De eerste was in 1986. De tweede was in 1989. En daarna waren er nog drie in de negentiger jaren. En ik had een vriend die Gordon  Cooper kende, de astronaut. En deze zond de hele tijd berichten uit naar mensen op zijn lijst, en dat waren meestal wetenschappers en mensen die familie waren. En ik kende er toevallig een van. En hij bleef me vertellen, hij belde me op en hij zei: “Ze proberen het opnieuw.”en ik wist toen dat de Federatie dat zou doen stoppen. En zeker, dat deden ze ook.
Maar, dus, dit was al een lange tijd aan de gang. Maar dat is waarom ik weer begon en weer doe wat ik nu doe.

Stephen: Dus, toen wat bracht je in 1992 ertoe om plotseling dat eerste boek te schrijven?

Sheldan: Nou, ik kreeg steeds meer informatie, meer en meer informatie. En ik wist niet wat ik er mee moest doen. Dus zo brachten ze mij er toe. Ik werd uiteindelijk overtuigd om naar Seattle te gaan om mijn zuster te bezoeken., en Miriam had ontdekt dat er een dame was die regressie therapie deed. En dus ging ik erheen en bracht twee weken met haar door en deed regressie therapie. 

En zij bracht al die dingen waar ik in die tijd bij betrokken was, omdat ik me ook herinnerde ook voor die regressie uit, wat er gebeurde toen ik veel jonger was. En dus kreeg zij al die informatie, door uren en uren naar me te luisteren toen ik in een hypnotische staat was. En dus toen werd me gevraagd om een praatje te houden voor haar groep. En dat was mijn eerste lezing.

Stephen: Wow [lacht]. Dus dat eerste  boek schrijven, was dat erg moeilijk? Of stroomde dat nogal makkelijk en snel?

Sheldan: Het was best makkelijk. Maar het grootste ding was dat ik een uitgever moest vinden. En mijn schrijfstijl was toen niet erg ontwikkeld. Mijn schrijven in de laatste 20 jaren is beter geworden.

Stephen: Dus je kon je boek uitgegeven en plotseling waren mensen echt, echt geïnteresseerd in wat je zei en over sprak.

Sheldan: Ja precies.

Stephen:  En toen in 1997, in november stichtte je de Planetary Activation Organization, of de PAO die je nu nog beheert.

Sheldan: Precies.

Stephen: Het doel daarvan was letterlijk, wat?  Om iedereen samen te brengen die in jouw boek geloofde en had gelezen, of er mee resoneerde?

Sheldan: Wat ik wilde doen was, ten eerste, de voornaamste bedoeling van de Planetary Organization was om de planeet voor te bereiden op een Eerste Contact. 

Stephen: Um-hmm?

Sheldan: De tweede bedoeling was om het feit te begrijpen dat er een bewustzijnsverschuiving bezig was op onze planeet en dat we van beperkt bewuste wezens gingen naar volledig bewuste wezens. En we moesten de basis geschiedenis kennen van waarom we hier kwamen en waarom we terug gingen naar waar we waren als onze natuurlijke  status, en dat zijn dus volledig bewuste wezens. 

En dan was het derde deel om te begrijpen dat onze planeet niet een reusachtige rots is, maar dat dit een levend wezen is en een levende essentie en dat wij oorspronkelijk hier gebracht waren om de wezens te zijn wier taak het was om een bewaarder te zijn voor deze planeet en voor zijn ongelooflijke, diverse biologie. 

En dus wilde ik dat de mensen dit gingen begrijpen. En een van de dingen die ze me vertelden te doen, was om planetaire activeringsgroepen te scheppen en dat bracht me tot het boek dat heet ‘Selamat Ja!’ en dat wordt een handboek genoemd voor galactische mensen.

En wat ik dus hiermee deed was een basis overzicht geven voor mensen die geïnteresseerd zijn in hoe je planetaire activeringsgroepen opricht. Mijn voornaamste belang is om mensen het Eerste Contact te laten begrijpen. 

En toen het derde boek: Jullie Galactische buren. En dat werd geschreven om mensen te helpen begrijpen dat de mensen in de ruimte, de meesten ervan, niet menselijk zijn, maar dat ze ongelooflijk mooie wezens zijn, en we willen dat ze voorbij de angst gaan. Omdat ik me de angst herinner, zoals ik uitlegde, toen ik een kind was, toen ik mijn eerst dinosaurus zag, waarschijnlijk gecreëerd door het feit dat ik die gekke film zag, maar in ieder geval, die angst had ik toen.

Dus ik wilde dat de mensen voorbij de angst gingen die mensen hebben. Daarom is Star Wars zo frivool effectief, dat komt omdat het bijna een cowboy…  het is net een … ik noem het een ruimte western.

Stephen: Hmm.

Sheldan: Er zijn goeie hoeden(kerels) en slechte hoeden (kerels) Maar dat is allemaal veranderd. Ik wilde dat mensen voorbij die antieke angsten gingen en compleet begrepen wie en wat zij zijn, en wie en wat wij waren, en wat we op het punt staan weer te worden. En dus, mijn taak als boodschapper was om dat aan mensen uit te leggen en om ook een update te geven over wat er aan het gebeuren is.

En dat is wat we op dit moment aan het doen zijn.. Onze website: PAOweb, doet al die diverse dingen en voorziet van informatie erover. Er staat heel veel informatie op. En ik voeg daar updates aan toe.  En nu heb ik het laatste anderhalf jaar erbij gevoegd en ik heb er webinars aan toe gevoegd.

Stephen: Nou, we komen zo bij een ervan. Maar ik dacht net, niemand kon jou Mr. Idle (niets doen) Nidle noemen, wel? Want je hebt het zo fenomenaal druk gehad!

Sheldan: Yeah, dat ben ik geweest… Mij is gevraagd om alle dingen te doen die nodig zijn om dit te laten gebeuren. En zo ver het laatste stuk, wat de feitelijke verschuiving dus is, die had ik graag gisteren al gehad, als je de waarheid wilt weten.

Stephen: Ondanks alles, en kijk, het schijnt deel te zijn van de koers(het pad) dat als iemand lichtwerker of een sterrenzaad is, dat er soms wat controverse is. Je bent feitelijk uitgebuit. Je hebt mensen die dingen in jouw naam deden, zoiets als ze proberen stoelen te verkopen op een ruimtevlucht waar je niks mee te maken had.Er waren ook die dingen gedaan werden achter de schermen. Ik bedoel hoe voel je je als jou iets lelijks overkomt terwijl je probeert om iets heel goeds te doen?

Sheldan: Nou, dat gebeurt door het territorium. En de dingen die ik geleerd heb, het beste dat ik geleerd heb is om zoveel mogelijk te negeren als je kunt. Het gevangen raken in een controverse lost niks op. Het laat mensen in een serie van: jij zegt, zij zegt en toen zei zij… terechtkomen, en dus in dit soort dingen gaan en dat hebben we echt niet nodig. Wat wij als lichtwerkers nodig hebben is om samen te zijn en om geen situaties te creëren met elkaar waar we in die belachelijke conflicten gaan.

Dus ik doe mijn best om dat wat glad te maken en om het ergste ervan te negeren, omdat het echt, zoals ze in het spel zeggen, het lost echt niks op.

Stephen: Yeah…[lacht]. Maar nu wat over Midden Aarde en de helende lichtkamers? Ik bedoel, sommige mensen stemmen met het ene overeen maar niet met het andere, en sommige mensen zeggen, kijk we hebben helemaal geen healing kamers nodig omdat Ascentie een healing proces is. En dan zijn er weer anderen die denken dat er helemaal geen Midden Aarde bestaat.

Dus ik denk dan in mijn hoofd, nou, ze dachten ook dat de Aarde plat was en we weten dat dit niet zo is. maar wat zeg je tegen hen, en…?

Sheldan: Nou, de Binnenste Aarde is werkelijk. Als je naar NASA foto’s kijkt van Apollo 14, Apollo 11, en een aantal andere Apollo vluchten, dan begin je door die vluchten die de wetenschap ons heeft gegeven, te zien, via de foto’s die terugkomen van de Maan, dat de Aarde hol is.

Ze hebben ook foto’s van Mars genomen en van Jupiter en ze hebben allerlei soorten vreemde zaken die gebeuren rond de polen van Saturnus, die doorslaggevend bewijzen dat planeten  neigen hol te zijn. Dus dat betekent dat het werkelijk is. 

Alhoewel ik, toen ik een kind was, werd meegenomen op een van de vele tochtjes die ik kreeg, naar de Binnenste Aarde. Ik moest de kristallen steden zien, ik moest met de Agarthanen praten. En zij zijn net als die van Sirius en de Plejadiërs en de Andromedanen enz. en als de Galactische Federatie. Het zijn zeer ontwikkelde, prachtige goedwillende wezens. En dus, de wereld waarin ze wonen is een vijf dimensionale wereld, net als de vijf dimensionale wereld die je op de schepen ziet. 

Stephen: Um-hmm. En dat is waar we binnenkort dus zullen eindigen. [lacht]. En wat dan met de healing kamers, de kamers van licht?

Sheldan: De kamers van licht staan op het punt om de codes terug te brengen… Nu… we hebben allemaal diverse zaken in onze RNA, DNA die beginnen door… wat zo door de genetische mensen genoemd wordt, die worden gecodeerd, wat betekent dat ze wakker worden, die worden levend. In feite, in 1995 zagen ze dit als iets heel groots. Ze hadden een geheime conferentie in Mexico en besloten om alle genetici te vertellen: “Praat hier niet over. Dit kan het volgende grote monster zijn na de AIDS.” En dus wilden ze er niet bij betrokken worden behalve als er meer tevoorschijn zou komen.

We hebben nu de kristallen kinderen op onze planeet die heel telepathisch zijn, die geleerd en begrepen hebben hoe ze de natuur en de stof kunnen gebruiken en net zoals volledig bewuste wezens dat kunnen, die opgroeien in de wereld en begrijpen dat hun bedoeling is om ons te helpen verschuiven van waar we nu zijn, in een beperkt bewustzijn, naar vol bewustzijn. En dit is nu aan het gebeuren.

Laten we nu even kijken naar de lichtkamers. Ze weten, door dit op een rijtje te zetten, dat we iets hadden dat 15 jaren geleden ontdekt was, wat genoemd wordt epigenetica.  Epigenetica is eenvoudig als er in je leven een bepaalde crisis gebeurt, dat je genen dan met verschuivingen vervolgen, en die verschuivingen zijn permanent, behalve als er weer een grote crisis gebeurt.

Dus, ons allemaal gebeurde iets toen we omschakelden van volledig, onbeperkt bewuste wezens. Wij hebben genen opvolgingen gehad die rond epigenetische programma’s zitten die ons weerhouden om volledig bewuste wezens te worden.  Een van de reuze grote taken die ieder van de grote opgestegen meesters had, en waarom dit generaties kostte voor hen om dit te doen, is omdat daarvoor nodig was dat je een specifiek moment had waarop je het vervolg moest terugzetten in het juiste vervolg om een volledig bewust wezen te zijn. Dus dat is niet makkelijk. Dat kost heel veel werk, heel veel stress, heel veel concentratie. 

Al die wezens gingen door een bijna heel leven waarbij ze eigenlijk de hele dag doorbrachten en door immense gebeden en recht staand en zittend in bepaalde posities om hen in een graad van meditatie te laten houden waardoor ze met de hemel konden spreken, met hun lichaam konden praten, en geleidelijk, brachten ze, genetisch vervolg na genetisch vervolg, na genetisch vervolg, na genetisch vervolg – en we praten over miljarden ervan – brachten ze hun lichamen van wat we zijn als sterveling naar een onsterfelijk, volledig bewust wezen.
Dat…

Stephen: En dat is wat de lichtkamers doen?

Sheldan: En dus, wat de lichtkamers doen is die pakken het materiaal dat zo moeilijk voor ons is om te veranderen en die laten ons daar liggen, omgeven door onze eigen beschermengelen, omgeven door onze engelen, omgeven door onze mentors, omgeven door al die wezens in de hemel die hier zijn om ons te helpen, om ons in totale veiligheid, in complete eenheid met al het leven en al het licht, en om die tijd te gebruiken, een tijd van enkele dagen, drie dagen precies, om te verschuiven van een beperkt bewust wezens die we nu zijn, naar een volledig bewust wezen, en om ons door al die processen te laten gaan. Omdat als we eenmaal volledig bewust zijn, worden al onze gedachten manifest. 

Dus we moeten leren hoe we dat beheersen. Dus als we daar uit komen, zullen we door een zeven tot tiendaagse trainingstijd gaan om ons de etiquette te helpen begrijpen van volledig bewustzijn. En van daar af aan zijn we volledig bewust wezen, zijn we deel van een natuurlijke beschaving die dan op deze wereld zal evolueren, en dit is een galactische beschaving, een galactische…..

Stephen: Yeah! [lacht]. Dat is wat we allemaal willen! Nu, even kort… ik zou juist gaan zeggen, weet je, soms lijken de boodschappen hetzelfde. Dus raak jij daar soms ook verveeld door, of denk je, oh, dit is weer hetzelfde oude, het zelfde ouwe stuk?

Sheldan: Nou, we onderwijzen de mensen.

Stephen: Ja. 

Sheldan: Soms heeft dat weken nodig, een paar maanden of telkens weer herhalen, omdat mensen ertoe neigen om alles te herhalen, zelfs als het materiaal is dat ze moeten leren… We weten dit allemaal van school, als we dingen moeten leren. Wij voelden ons er na een tijd niet meer goedbij omdat we het steeds weer moesten herhalen. Natuurlijk had ik een reuze hulp en dat was omdat ik een compleet herinneringsysteem had wat zich alles herinnert.

Dus als ik naar een boek keek, hoefde ik alleen maar de bladzijden om te slaan en onthield het. En dat deed ik… tot op het punt waar de geschiedenisleraren, toen ik op de high school zat, me vroegen: “Leerde ik jullie dat onderwerp al?” En dan zei ik ja tegen hen, of als ze dat niet gedaan hadden dan zei ik dat ook, nou… 

Stephen: [lacht]

Sheldan: … en dus zei ik het volgende. En ik deed… Dus.

Stephen: Maar je verveelde je nooit?

Sheldan: Nee. Ik houd van feiten. Ik heb altijd wat gehad met feiten. Ik houd van… ik houd van geschiedenis, ik houd van alles wat heeft te maken met feiten van ieder soort. Ik ben zo al geweest sedert ik een klein kind was, waarschijnlijk door de manier waarop ik ben opgegroeid. Ik heb gevoeld, alles te begrijpen, of het nu regering, politiek, geschiedenis of wat ook is, dus. 

Stephen: Nou, wat meer over geschiedenis sprekend, je bent twee keer getrouwd, en je zit nu in een derde en prachtige relatie. Je was in je tweede huwelijk getrouwd met een liefdevolle dame die Miriam heette, die je al genoemd hebt. En zij blijft bij je als een van je zeer nauwe teamleden. En in feite creëert zij die mooie illustraties die bij veel van je werk zit. Dus dat moet een heerlijk gevoel zijn, om haar nog steeds om je heen te hebben in je leven.

Sheldan: Ja, dat is zo. En ik ben… Ik doe alles om haar door kanker heen te helpen. Ze zit ongeveer aan het einde ervan. Dat is een lange reis geweest. 

Stephen: Dus op dit moment help je Miriam met kanker,maar jij en zij werkten nog samen zelfs nadat jullie gescheiden waren en zij was hele goede vrienden met een dame die heette Colleen Marshall die nu jouw partner is. En jullie drieën werken heel nauw samen. Dus, hoe werkt dit allemaal? 

Sheldan: Nou, we hebben onze ups en downs, maar – zoals bij iedereen – we kunnen goed samen. We … we werken. Nu is ze niet in staat geweest om een tijdje iets te doen door de kanker, maar…. 

Stephen:  Mmmm. Maar Colleen is een enorme hulp geweest met je zaken nu en ook in je leven en zij is, in feite aardt zij jou op veel niveaus.

Sheldan: Dat doet ze. Zij is een geweldige dame.

Stephen: Een van de grote verrassingen die ik kreeg over jullie twee, was twee weken geleden toen ik sprak met John Smallman. En hij zei dat hij en zijn vrouw Eugenie en jij en Colleen allemaal terecht kwamen en een plek deelden op Maui in Hawaii, jullie hadden dit  georganiseerd. Dus, wat was dat? Omdat jullie allemaal vrienden zijn gebleven sedert die tijd? 

Sheldan: Nou, opnieuw, we hadden onze ups en downs. John ging door tijden heen waarin hij zei: “Ik wil dit niet meer doen,” waarna hij zijn denken veranderde. Eugenie was altijd, ze voelde dat ze ook een onofficieel lid was, en zij is de persoon die natuurlijk alle updates redigeert.  

Stephen: Dat moment in dat huis moet nogal, ik weet het niet, bizar geweest zijn op een bepaalde manier omdat John nog steeds Saul channelde, en jullie met de Galactische Federatie praatten. Dus toen ik tegen hem zei, dat jullie zoiets als de hele wereld hadden omvat, of de Galaxy hadden omvat.

Sheldan: Ja. Nou hij was nog steeds, toen we voor het eerst samen kwamen, was hij nog … was hij nog zijn carrière aan het afbouwen als een uitstekende luchtvaart piloot.

Stephen: All right. Dus verdergaande, hoe zie je wat er nu voor ons ligt? Hoe zie je Ascentie zich ontvouwen? En hoe verhouden je huidige boodschappen zich met Ascentie zoals het er nu uitziet?

Sheldan: Nou, Ascentie is bedoeld om niet zo ver weg meer te gebeuren. We zitten dichtbij die periode. Wat de Galactische Federatie nu aan het doen is, is om het proces te beëindigen om onze wereld te veranderen. 

Stephen: Dus, denk jij niet dat Ascentie op 21 december is? Of wat is de betekenis van 21 december? 

Sheldan: Nou, 21 tot 24 december, omdat iedereen een andere datum naar jullie toegooit. Wat het is, het is dat tijdslijnen in onze werkelijkheid zitten die samen gaan komen. Wat er gebeurt op die tijd, de 21ste of de 24ste December, welke dan de magische dag is, is dat alle tijdslijnen dan samenkomen. Een grote vortex zal dan ontstaan en we zullen dan een nieuwe werkelijkheid binnengaan. En dat betekent in die tijd, dat we dan het begin van de verschuiving meemaken.

We zouden Disclosure al moeten hebben. Ik denk dat Disclosure zal gebeuren voor het eind van dit jaar. De Federatie moet nu aan boord komen, ergens in de volgende paar maanden en dat laat dan twee andere dingen naar voren komen. Het moet de mensen formeel toegang laten krijgen tot nieuwe technologieën en dat moet de supervisor zijn om de nieuwe besturen op onze planeet te creëren. 

We moeten van deze crazy gemeenschap die gebaseerd is op schulden en macht, verhuizen naar iets geheel anders. Omdat we veranderen als volk. We veranderen terwijl onze eigen ziel aan het veranderen is. We zullen dan niet meer een beperkt bestaan van bewustzijn accepteren.

We realiseren ons allemaal dat er iets prachtigs, iets verbijsterends gaat gebeuren, en dat is echt wat er gaat gebeuren. We scheppen, in onze lichamen, nu, we her verbinden massale lagen lichtlichamen samen. Eigenlijk maken we ook nieuwe chakra’s. 

Dus we gaan van een wezen met beperkt bewustzijn naar een volledig bewust wezen. We bereiken een bepaalde fase waarbij we dan een reusachtige hulp nodig hebben. En dat is waar de lichtkamers voor zijn. Dat is alles wat ze zijn. Ze zijn alleen maar een reusachtig hulp. 

Stephen: Dus, met 21 december, of rond de periode van die tijdslijnen, zei je net, dat er een hele lading tijdslijnen samen komen. En in feite sommige mensen die dingen gedaan hebben zoals door kijkglazen kijken (remote viewing, of veraf kijken. w.) en Project Bluebeam en dat soort dingen bij de krijgsmacht, die zijn allemaal teruggekomen en zeiden dat elke, aparte, mogelijke tijdslijn letterlijk samenkomt rond 21 december. 
Dus, weet jij wat er voor ons ligt na dat moment? 

Sheldan: Na dat moment, zijn we in de nieuwe werkelijkheid gegleden. Het enige dat dan toegestaan wordt te gebeuren, zijn alle dingen waarover ik al heb gesproken, hoe het nieuwe bestuur is, voorspoed, overvloed en volledig bewustzijn. Dus, als iemand daardoor heen gaat of bezoeken op schepen aflegt met diverse mensen op de schepen is, dan komen ze direct terug en zeggen maar een ding. Er gaat echt iets prachtigs gebeuren. Maak je er geen zorgen om. We gaan een wereld binnen waarin al onze dromen uitkomen.

En dat is eigenlijk wat er nu staat te gebeuren. Het staat op het punt te gebeuren. Dus van 21 tot 24 december welke dan ook de magische datum is, dan is de tijd daar waarop de poort sluit voor een andere mogelijkheid. Het is de tijd waarop wij allemaal aangesloten worden om volledig bewuste wezens te worden. En dan volgt de rest dit pad. Het is bijna als in een film waar je door een deur gaat en plotseling dit verbijsterende licht ziet, en je begint naar die deur toe te gaan en als je die opent, zeg je: “Wow”!

En dat is eigenlijk waar we naar toe gaan. We naderen het “wow” moment als we gaan verschuiven/veranderen.

Stephen: Kan je er nog op wachten? [lacht]

Sheldan: Ik zou willen dat het, zoals ik zei, gisteren al gebeurde.

Stephen: Ik weet het. Ik weet het. Maar hebben de galactics je nooit, of heeft de Federatie je nooit laten zien wat er voorbij dat punt is?

Sheldan: Alles dat ze hebben gezegd dat verder dan dat punt ligt is dat de Aarde haar eigen galactische gemeenschap creëert, we gaan ons weer verbinden met de mensen van de Binnenste Aarde, we her-koloniseren alle diverse planeten, we brengen ze terug naar hun volledig oorspronkelijke niveau en we scheppen een gloednieuwe sterrennatie.

Ze laten het aan ons hoe we die willen noemen, ze laten het aan ons om zijn precieze rol vast te stellen. Maar zeiden ze dat de rol die voor ons is weggelegd is, is om die speciale sleutel te worden die de beweging van mensen van verre galaxies, ver, ver bij ons vandaan, om samen te komen en om intergalactische unies te creëren die dan weer samenkomen en nog grotere unies vormen, en die laten deze galaxy dan, samen met die duizenden en miljoenen en miljarden andere galaxies naar het licht toe bewegen.

En een van de dingen die we gaan doen als we terugkeren naar volledig bewustzijn is om een van de groepen te zijn die de sleutels helpt creëren die alles ontsluiten en het vooruit laat gaan zoals het goddelijke plan het heeft bevolen.

Dus, we hebben een heel belangrijke rol te spelen. Die positie is deel van het zich ontvouwen van het goddelijke plan. Dus hierom is het waarom iedereen die hier komt daarover vertelt, wij hebben een zeer speciale positie. En daarom is het zo belangrijk voor de galaxy en ook eigenlijk voor het universum, de stoffelijkheid, dat we doorgaan om volledig bewuste wezens te worden.

Stephen: Nou, Sheldan, jouw volgende webinar wordt Voorbereiding voor Disclosure (of Onthulling) genoemd. En die is op twee verschillende datums, op de 26ste en op de 30ste augustus. En mensen kunnen naar jouw website gaan wat is:  wwwPAOweb.com  Waar ga je dan over praten, en wanneer zie jij Disclosure gebeuren en hoe zie jij je dat ontvouwen?

Sheldan: Ik zie Disclosure gebeuren, zoals ik zei, die is hooguit een paar maanden nog weg. Die heeft geen veel tijd meer te gaan. Er zijn mensen die heel hard werken om films en documentaires te maken over Disclosure. Disclosure is….

Stephen: Sommige ervan zijn al klaar, ja, heb ik gehoord.

Sheldan: Sommigen ervan zijn nu bijna klaar. Ik verwacht dat in september en oktober, november, we overspoeld gaan worden met dingen daarover – films, websites enz. We hebben documentaires. We hebben al heel veel aandrang van de Galactische Federatie voor mensen die toegewijd zijn om hun dingen te doen, met andere woorden, om materiaal samen te brengen en die te gebruiken om Disclosure te laten gebeuren. Omdat dit de volgende stap is die moet gebeuren, we moeten een Disclosure hebben.

Stephen: Ummm. Nou, ik kan je feitelijk zeggen dat die bij ons van het 2012 Scenario daar al aan werken, ze doen dat juist nu, ze verzamelen die informatie. Maar in termen van hoe zie je dit zich ontvouwen, gaat er eerst een informatiestroom naar buiten?

Sheldan: Er komt eerst een informatiestroom en samenvallend daarmee zouden veranderingen in het bestuur moeten komen, en veranderingen in het economische stelsel.

Stephen: Umm. Waar we gisteren al voor aan het bidden zijn! [lacht] En in termen van waar je over gaat praten in je webinar, voorbereiding… wat… hoe… wat moeten mensen doen?

Sheldan: Het meest belangrijke om je op voor te bereiden nu is om je angsten kwijt te raken over het feit dat er andere aspecten van de menselijke familie zijn die niet op planeet Aarde leven. Ze wonen er binnenin of ze wonen in andere sterrennaties die heel ver weg liggen. Sirius is dichtbij maar je hebt ook zoiets als Andromeda dat een duizend lichtjaren verder weg ligt. Dus heb je, vanuit onze hele galaxy, mensen die ons komen bezoeken, omdat, zoals we zeiden, de tijd voor ons is gekomen om te gaan omschakelen van het zijn in een beperkt bewustzijn, waar we nu in wonen, naar het volledig bewust zijn, onsterfelijk zijn, eigenlijk als goden zijn, stoffelijke engelen. En dit is onze ware status. 

We gaan de laatste stappen zetten en een volgevederd,(of volwassen) volledig bewust wezen worden die een nog grotere taak heeft dan we nu hebben. Op deze planeet waar we nu zijn pogen we bepaalde dingen te veranderen, een verschuiving in bewustzijn te maken. We gaan nu verhuizen met een feitelijke verschuiving van stoffelijkheid.

Hoe veranderen we die werkelijkheid waar we in wonen, deze grote, ongelooflijke, bijna oneindige breedte van ruimte, hoe veranderen we in wezens met een hoger bewustzijn, en brengen dit allemaal samen zodat we alle stoffelijkheid in licht kunnen keren? En dat is onze eigenlijke taak.

En dus is mijn job, maar ook die van iedereen, als we volledig bewust worden, om onze nieuwe verantwoordelijkheden op te pakken en die te gebruiken  om het goddelijke plan te ontvouwen, zoals we steeds gezegd hebben. 

Stephen: Nou, sprekend over jouw job, wat doe je als je die job even niet hebt? [lacht]. Wat zijn je interesses? Omdat ik weet dat jij en Colleen van films houden? 

Sheldan: Nou, we proberen naar wat bewuste films te kijken. We houden niet echt van geweld en zo. We proberen die soort idiote films te vermijden. Dus we hebben er niet veel.

Stephen: Nee, omdat er anders niet veel overblijft, wel? [lacht]. En dan wat doe je anders?

Sheldan: Een andere passie is baseball. 

Stephen: Oh, ja. Nou dat is een gebied. Jij, … blijkbaar kon je, of was je in staat om hele statistieken op te noemen, vanwege je fotografisch geheugen, is het niet zo? 

Sheldan: Dat is juist, ja. Ja. toen ik baseball deed in de highschool enz.  Er waren mensen die wilden de encyclopedie van baseball uitproberen en ze probeerden een speciale tijd te gebruiken om vragen naar me toe te gooien. En natuurlijk realiseerden ze zich niet dat ik het hele boek had gememoriseerd, dus wat ze ook vroegen, ik kon het allemaal opnoemen precies zoals het in het boek stond.

Stephen: Het spel dat ze met je deden, hoe heette dat? 

Sheldan: Proberen me te laten struikelen. Maar dat konden ze niet.

Stephen: [lacht] Dus wat… alle kinderen kwamen bij je langs en stelden een vraag om te zien of je die wel of niet goed beantwoordde? En natuurlijk had je altijd gelijk.

Sheldan: Ik had altijd gelijk want ik had het boek gememoriseerd.

Stephen: [lacht] Dus speelde je als kind baseball?**

Sheldan: Yeah, deed ik.

Stephen: Dat deed je. En je ging steeds naar baseballspelen toe. Dus je gaat nu niet naar spelen zoals je vroeger deed?

Sheldan: Nee. Nee. Ik woon tegenwoordig in een gebied dat geen grote league baseball team heeft. Dus kijk ik naar de tv.

Stephen: Oh, dat is net zo goed. En anders, welke dingen doe je? Ben je een tuinier? Luister je naar muziek?

Sheldan: Nee, niet zoveel als ik deed. Ik zat meestal in de muziek toen ik een teenager was en in mijn vroege twintiger jaren. Maar nu niet meer. 

Stephen: Nou, ik vroeg je naar een muziekkeuze voor vandaag en je hebt een lied gekozen dat, louter toevallig een dame die ik ongeveer vijf, zes weken geleden interviewde, een channeler ze heet Fran Zepeda, ook koos. Dus wat is dat lied? Door wie gezongen en waarom koos je dit?

Sheldan: van de Beatles, John Lennon: “Imagine” (‘Stel je voor’) Ik houd hiervan omdat het aan de mensen uitlegt dat er een andere werkelijkheid is, als mensen één worden, zoals ik vertelde, als de wereld niet meer is zoals die nu is; als er een nieuwe werkelijkheid is. Dus ik zie dat lied als een poging van John Lennon om, terug in de…

Stephen: Sorry? In de late…?

Sheldan: Nou, in de late zeventiger jaren toen het heel populair was bij de mensen, ook al schiep hij het nog veel vroeger dan toen. Maar wat ik er mooi aan vind is dat het John Lennon’s poging was om de mensen die andere werkelijkheid uit te leggen. En toen stierf hij daarna ongelukkig genoeg. Ik wist dat hij… als hij nog geleefd had, dan zou hij, denk ik veel meer ontwikkelde concepten in liederen hebben gecreëerd, want lyrische liederen dan hij ze had… ze zijn heel erg goed nu, maar ik denk dat hij nog beter zou geworden zijn. 

Ik voel echt dat John Lennon een ongelooflijk wezen zou zijn geworden, toen hij in zijn vijftig en zestiger jaren zou zijn gekomen, maar ongelukkig genoeg gebeurde dat niet.

Stephen: Feitelijk, nou je dat zegt, denk je dat de duistere mensen zijn moord hadden georganiseerd? 

Sheldan: Zij probeerden het licht uit alles te knijpen. En natuurlijk was Lennon een van de weinige Beatles die feitelijk begreep wat er gebeurde. Hij wist van de verschuiving, hij wist van bewustzijn. Hij begon een persoon te worden die zijn muziek veranderde naar het begrijpen van wat bewustzijn was. En daarom zei ik dat hij, toen hij ouder werd, ik zeker voelde dat hij heel veel ongelooflijke albums zou hebben geschreven, heel veel ongelooflijke liederen in die albums, die mensen werkelijk bewustzijn zouden hebben laten begrijpen.

En voor mij was het een groot verlies toen hij vermoord werd. Echt waar.

Stephen: Umm. Dus voor jou gaat “Imagine” over dat lied en laat dat de weg naar voren zien en de wereld die we ons kunnen voorstellen, nog voor het eind van dit jaar.

Sheldan: Hopelijk, ja. [lacht]

Stephen: Nou, Sheldan, ik vond het heerlijk om je vandaag te leren kennen. En ik wil je graag bedanken dat je jouw zeer persoonlijke lichtagenda met ons allemaal wilde delen.

Nu, jullie kunnen meer vinden over Sheldan Nidle’s boeken, zijn e-boeken, zijn DVD’s en natuurlijk ook zijn webinar op Paoweb.com.

De volgende week zitten we midden in de harmonische convergentie en ik hoop over die zeldzame verbinding te praten met een speciale gast. 

Ondertussen, dit is Stephen Cook en zoals altijd, met alles dat jullie deze week doen, mogen jullie allen de Light Agenda(De Agenda van het Licht) dienen. En graag dank aan mijn speciale gast vandaag, Sheldan Nidle.

Sheldan, het is een absoluut genoegen geweest. Dank je heel erg.  

Sheldan: En ik wil graag zeggen dat ik hier zeer van genoten heb, Stephen. Misschien kunnen we het nog eens doen in de nabije toekomst.

Stephen: Oh, dat hoop ik. Dat zou geweldig zijn! [lacht]
Nou, hier is Sheldan’s muziekkeuze; “Imagine”, door John Lennon. Dank je Sheldan.

Sheldan: En jullie: een geweldige avond of morgen, wat het ook is, waar je ook bent.

Sheldan’s Song choice “Imagine by John Lennon was played.

Website: www.paoweb.com 
vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS