Volgers

PUTIN

donderdag 30 december 2010

Sheldan Nidle, 28 december 2010


Een dergelijke verandering vindt in jullie gehele zonnestelsel plaats, waardoor jullie wetenschappers van nabij kunnen waarnemen hoe de nulpuntenergie en materie opereert in de galaxy.

Deze observaties verbazen hen en demonstreren duidelijk hoe ver hun wetenschappelijke modellen afwijken van de nieuwe werkelijkheid!

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie6 Caban, 15 Mol, 7 Ik
28-12-2010


Selamat Ja! In deze vakantieperiode keren we terug met meer informatie. Rondom jullie verandert jullie werkelijkheid. Gaia is druk bezig haar oppervlakterijk voor te bereiden op een grote transformatie. Deze voorbereidingen zijn nog heel subtiel, doch jullie naderen nu wel een tijd waarin deze veranderingen jullie meer gaan opvallen. Gebieden die bekend staan vanwege grote aardbevingen moeten actiever worden en kleine bevingen worden al opgemerkt. Vulkanen, zowel landinwaarts als op de zeebodem, beginnen zich te roeren. Onze aardse bondgenoten hebben deze toename in seismische activiteit op alle continenten waargenomen. Deze ontwikkelingen vormen de volgende serie waarschuwingen van Moeder Aarde, die exact aansluiten op jullie eigen versnelling naar het volledige bewustzijn. De oude werkelijkheid, die al millennialang jullie plaatselijke ‘cocon’ was, heeft zijn doel gediend. Veel wichelroedelopers hebben gemerkt dat de magnetische lijnen die ze gebruiken om jullie wereld te onderzoeken, veranderen in kracht of positie. Deze verschijnselen staan in verband met de verschuiving van de zwaartekrachtvelden van Gaia.


Deze magnetische verschuivingen verstoren de elektrische velden van de Aarde. Om zich gereed te maken voor het volle bewustzijn, reageert Gaia behoedzaam op de immense hoeveelheden data die van de Zon, haar medeplaneten en van de galactische kern afkomstig zijn en past zich aan. Het is belangrijk dit alles te zien als een levend organisme in een overgangsfase. Alle 3-D werkelijkheden reageren regelmatig op een bepaalde hoeveelheid van deze gegevensstroom en passen zich aan, en wanneer een entiteit zijn bewustzijn uitbreidt neemt de hoeveelheid aanpassingsdata buitengewoon toe. Vervolgens moet deze data anders verwerkt worden. Hiertoe past jullie werkelijkheid zijn rasterlijnen of matrix aan om beter om te kunnen gaan met de verhoogde instroom en begint een monopolaire entiteit te worden. Een dergelijke verandering vindt in jullie gehele zonnestelsel plaats, waardoor jullie wetenschappers van nabij kunnen waarnemen hoe de nulpuntenergie en materie opereert in de galaxy. Deze observaties verbazen hen en demonstreren duidelijk hoe ver hun wetenschappelijke modellen afwijken van de nieuwe werkelijkheid! Het heeft ertoe geleid dat ze naarstig opzoek zijn naar een nieuw operationeel model, een model dat beter aansluit bij deze zich herhalende verschijnselen.


Parallel aan deze vele ongebruikelijke gebeurtenissen die in jullie zonnestelsel plaatsvinden, gaat de galactische kern ook door vergelijkbare veranderingen. Zij verandert haar basisfrequentie en veroorzaakt een serie grote energiegolven die vanuit de kern stroomt naar haar buitenspiralen en transformeert hoe de galaxy bijeen wordt gehouden. Nieuwe galactische rasterlijnen vormen zich, die aangeven dat een nieuw soort zwaartekrachtgolf geboren wordt. Deze energie geeft leven aan de nieuwe zwaartekrachtdeeltjes die enige invloed hebben op onze fundamentele voortstuwingsmechanisme. Daarom moesten wij de energieverschaffende apparaten van onze schepen aanpassen en hebben de verspreiding van onze enorme vloot in jullie zonnestelsel veranderd. Wij hebben ook de dichtheid van de moederschepen in de binnenring rond jullie planeet veranderd, wat ons noopte een speciale Möbius bandachtige corridor te creëren waardoor we een snelle doorgang van onze schepen naar de aardse atmosfeer konden krijgen zodra het moment voor het eerste contact arriveert. Wij moeten deze reiscorridor elke dag aanpassen, wat laat zien hoe snel jullie zonnestelsel verandert.


Deze aanzienlijke veranderingen sluiten aan op de vorderingen die jullie maken naar het punt waarop het eerste contact noodzakelijk is. Daarom moeten de eerste stappen die jullie op dit doel voorbereiden voltooid worden. Wij hebben onze aardse bondgenoten hiervan op de hoogte gesteld en hebben benadrukt dat de huidige werkelijkheid niet langer weerspiegelt wie jullie zijn. De duistere kliek beseft ook wat er gebeurt en vraagt zich heftig af hoe de status quo verlengd kan worden. Er bestaat in jullie werkelijkheid een beveiligd omslagpunt waarop een andere tijdlijn kan worden opgelegd. Dit punt is onlangs gepasseerd, wat betekent dat er nog maar één scenario mogelijk is – en dat is het eerste contact en alles wat daarmee verband houdt. Wij hebben een paar goede medewerkers naar binnen gebracht die vastbesloten zijn om alles wat verband houdt met het eerste contact met een veel grotere snelheid voort te stuwen. Deze Wezens versnellen hun vermogens naar het maximum en zijn van plan de eerste stappen heel snel gedaan te krijgen. Ondertussen staan bestuurlijke en economische systemen klaar voor een complete instorting.


Het sleutel tot wat er gebeurt is het effect te begrijpen van de overweldigende internationale schuld op een bijna gebroken economisch systeem. Dit is het doel dat de duistere kabbalisten hadden gecreëerd in de eerste paar jaren van de 21ste eeuw. Jammer voor hen dat het systeem implodeerde voordat zij de hoeveelheid geld aan het systeem konden onttrekken dat zij hadden beloofd aan de leden van hun vele voor hen werkende bestuursraden. Een gevolg hiervan was dat de illegale acties van de VS Federal Reserve en de legalisaties van diverse landen ervoor zorgden dat de meeste van de resterende gelden vanaf de laatste jaren van 2008 tot halverwege de jaren 2009 aan het systeem konden worden onttrokken. Onze aardse bondgenoten alarmeerden veel regeringen over de waarheid van wat er gebeurde, maar konden niet verhinderen dat een serie Europese en Aziatische landen de instorting van het systeem in 2009 – 2010 niet zagen aankomen. Ze konden slechts enkele fondsen terugvorderen en deze kunnen als bewijs dienen van de illegale acties en geven ons extra munitie om de val van de duistere kliek te veroorzaken.


Diverse landen van jullie wereld kwamen in het geheim bijeen om de hegemonie van de duistere kliek te doorbreken en een eind te maken aan zijn millenniadurende wurggreep op jullie wereld. Het was te voorspellen dat de dominante vertegenwoordiger van deze kliek, de corporatistische staat VS, zijn leger van geheime inlichtingendiensten gebruikte om druk uit te oefenen op iedereen die in die activiteit betrokken was, wat een zeer vervelende sfeer creëerde voor de aardse bondgenoten en hun nieuwe vrienden om in te werken. Intussen bereikten verschillende mondiale trusts het punt van uitbetaling en een aantal parallelle scenario’s waren ook in uitvoering, met als doel het punt voor een directe interventie te bereiken rond het einde van het Gregoriaanse jaar 2010 en het begin van 2011. Deze scenario’s beginnen zich met elkaar te verbinden en wij zijn tot overeenstemming gekomen met het belangrijke Witte Licht, geheime genootschappen van jullie wereld over wat er nu moet gebeuren.


Jullie wereld moet diepgaand gezuiverd worden van wat de gemeenplaats en de algemeen aanvaarde overtuigingen van jullie werkelijkheid zijn geworden. Deze foutieve denkpatronen worden gestimuleerd door de fictie dat jullie alleen en uniek zijn in het universum. Wanneer eenmaal jullie echte geschiedenis en de waarheid over jullie oorsprong op andere werelden onthuld worden, zullen al die opvattingen in rook opgaan. Degenen in jullie samenleving die bereid en in staat zijn dit te doen, moeten door deze geweldige perceptiecrisis heen om de mensen van Gaia op het spoor terug te zetten. Daarna kunnen ze bij ons geïntroduceerd worden. Onze missie is te voltooien wat de Witte Licht Genootschappen van plan waren te doen. Onze adviseurs hebben bijna twee decennia gewacht om jullie te bevrijden en gracieus te introduceren bij het verbazingwekkende, soevereine Wezen dat ieder van jullie in je innerlijk verborgen hield.


Het eerste onderwerp op de agenda van deze eerste-contact-missie is jullie te brengen naar een meer ethische vorm van bestuur, gecombineerd met een economie dat gebaseerd is op overvloed. Het doel is te beginnen met jullie volledig te erkennen als soevereine Wezens, en dit impliceert een volledig herwaardering van hoe jullie elkaar behandelen. Ieder van jullie is een kostbare creatie van de Schepper, begiftigd met gelijke en onvervreemdbare rechten en overgebracht naar deze wereld met bepaalde levenslange doelen. Jullie zijn vervolgens uitgerust met unieke talenten die gebruikt kunnen worden om anderen te helpen, evenals jezelf, om die levensdoelen te bereiken. Galactische samenlevingen benutten deze talenten tot hun volledig potentieel. Normaliter hebben samenlevingen dit punt bereikt voordat zij in aanmerking komen voor een eerste contact. Jullie zijn al verder gekomen dan dit punt, de hele weg naar het volledige bewustzijn. Jullie gaan een glorieuze toekomst tegemoet, als kernlid van de Galactische Licht Federatie!


Vandaag hebben we onze bespreking met jullie voortgezet over het eerste contact. Jullie werkelijkheid is nu aan het instorten en een nieuwe is zich nu in zijn plaats aan het manifesteren. Daarna kunnen wij veilig arriveren om jullie nogal snel naar het volledig bewustzijn te brengen. Wonderen die jullie je nog nauwelijks kunnen voorstellen kunnen dan aan jullie worden geopenbaard! Besef, beste vrienden, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

woensdag 22 december 2010

21 december 2010


Wees gereed om je medeburgers te helpen en je gemeenschap te informeren over wat er in hun wereld gebeurt.

We moeten een massalanding uitvoeren om jullie daarna gracieus en vreugdevol te leiden naar jullie nieuwe, volledig bewuste wereld!

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


12 Oc, 8 Mol, 7 Ik
21-12-2010


Selamat Balik! We komen terug om meer zaken met jullie te bespreken nu de wereld, waarin jullie leven, weer een Gregoriaans kalenderjaar voltooid. Wij komen op dit moment met meer nieuws en met het aankondigen van de manifestatie van een nieuwe werkelijkheid! De oude manier waarop jullie wereld de afgelopen acht millennia werd gecontroleerd heeft zijn werk gedaan. De afgezaagde herhalingen van jullie autoriteiten kunnen niet langer overtuigen en de economische, bestuurlijke en sociale fundamenten van jullie werkelijkheid vallen uiteen. De diepte en omvang van het falen van deze systemen is mondiaal en het is duidelijk dat er een wereldwijde paniek uitbreekt dat zich van het ene continent naar het andere uitbreidt. Momenteel maskeert een nepdigitaal bastion de achterliggende instorting, maar deze misleiding kan niet veel langer duren. Wat men probeert is een serie pertinent onjuiste voorstellingen van zaken te geven die binnenkort uit zichzelf zullen instorten. Dagelijks groeit overal de behoefte aan verandering. Onze aardse bondgenoten zijn aandachtig gaan luisteren naar wat wij te zeggen hebben over deze zaken en wij moedigen hen aan te handelen en wel nu!


De schijnvertoning van banken en de enorme schuld die het systeem overspoelt betekent de start van een mondiale instorting zoals jullie wereld nog niet eerder heeft meegemaakt. Tevens bereiken regeringen, speciaal in Amerika en in veel staten in Europa, het einde van hun mogelijkheden. Burgerlijke onrust en andere vormen van nationale ongehoorzaamheid beginnen in veel delen van jullie wereld op te duiken, en hoe meer totalitaire regimes bezorgd zijn over burgerlijke onrust die sinds de val van de communistische regimes in Oost-Europa niet meer gezien zijn. Deze omstandigheden gaan de duistere kabbalisten niet onopgemerkt voorbij en hun handlangers vliegen nu de wereld rond om talrijke regimes te verzekeren van hun steun en van hun vermogen om het deksel op de groeiende publieke opstand te houden. Hun beweringen zijn hol en zijn gemaakt om enige schijn van controle en stabiliteit in stand te houden, die in toenemende mate wordt ondermijnd door de gecoördineerde acties van onze aardse bondgenoten. Ontwikkelingen komen tot realisatie en de tijd nadert snel voor ons om ons actief met jullie zaken te bemoeien, om het tij snel in het voordeel van onze aardse bondgenoten te doen keren.


Onze diplomaten en verbindingsteams volgen de mondiale situatie zorgvuldig en wij moeten op het juiste moment op grote schaal ingrijpen. Deze interventie zal snel gebeuren om de overdracht snel en gemakkelijk te laten plaatsvinden. De duistere kliek observeren de nadering van deze ‘eerste domino’ nauwlettend. Ondanks al hun inspanningen zijn onze aardse bondgenoten niet in staat geweest om het er in hun eentje door te drukken, dus hebben we besloten het op onze eigen manier te doen. Op het juiste moment zal deze speciale interventie plaatsvinden. Het zal het signaal zijn van de start van een keten van gebeurtenissen die jullie regeringen gaat veranderen en een nieuw mondiaal, hard monetair structuur inluidt. We hebben deze veranderingsprocedures vele keren met onze aardse bondgenoten en onze Agarthaanse familie besproken. Deze gebeurtenissen kondigen het einde aan van jullie ‘non-disclosure’ (geen onthulling) beleid en wanneer wij eenmaal officieel worden aangekondigd, zullen we aan een educatief programma beginnen die het eerste contact een stuk gemakkelijker uitvoerbaar zal maken. Op dit moment worstelen velen van jullie met het dilemma of we wel te vertrouwen zijn en of we wel echt zijn! Onze uitzendingen en het verschijnen van onze schepen zullen formeel een eind maken aan dit soort vragen.


Een ander aspect van deze educatieve uitzendingen is de formele overdracht van onze enorme technologie aan jullie. Onze technologieën zullen een aanvulling betekenen op de huidige geheim gehouden technologieën die de nieuwe regeringen zullen vrijgeven voor de publieke arena. Jullie moeten technologisch een sprong vooruit maken door een aantal decennia om de afgelopen eeuw te corrigeren waarin deze ontdekkingen werden gemaakt, die vervolgens geheim werden gehouden. Een broodnodige nieuw wetenschappelijk model zal geboren worden en jullie voorbereiden op wat er komen gaat. Wij zullen jullie wetenschappers helpen om een nieuw model te realiseren. We ontdekten lang geleden dat, wanneer waarheden eenmaal in lijn beginnen te komen met een gegeven situatie, het steeds moeilijker wordt voor regeringen om de golf naar volledige onthulling in te dammen. Wij kijken heel erg uit naar deze technologische overdracht en alles wat hierna volgt, nu de situatie op jullie wereld een urgente, massale opwaardering eist. Ons personeel staat klaar om hun toegewezen taken in een oogwenk uit te voeren.


Laten we nu eens kijken naar de volgorde van gebeurtenissen zoals die zijn bepaald door onze aardse bondgenoten. Wij hebben in principe de verantwoordelijkheid overgenomen om te zorgen dat de stortvloed van mondiale overdrachten (geld e.d.) op het juiste moment wordt uitgevoerd. Vervolgens hebben wij onze ‘goede diensten’ gebruikt om te verzekeren dat de nieuwe regeringen aan de macht zijn tegen de tijd dat deze eerste taak is voltooid. De nieuwe regeringen, speciaal de Amerikaanse, hebben de plicht tot het uitzenden van de dramatische eerste reeks aankondigingen die het fundament leggen voor alles waarover wij in dit bericht hebben gesproken. Ze moeten talrijke immense taken uitvoeren. In het geval van de nieuwe Amerikaanse regering, bestaat er een grootse taak in het herstellen van de VS Grondwet als een echt werkend document, en de eerste uitzending zal een uitleg geven hoe dit moet gebeuren. De volgende serie edicten zullen de richtlijnen vastleggen voor de kwijtschelding van schulden en van het nieuwe monetaire en internationaal beleid.


Deze proclamaties zullen een nieuwe werkelijkheid voor Amerika creëren. In deze nieuwe sfeer zullen diverse nieuwe regeringen in Europa, Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Oceanië de kans krijgen om aanvullende algemene richtlijnen bij te dragen. Die moeten de basis vormen voor een ongekend niveau van mondiale samenwerking en zullen versterkt worden door onze ‘goede diensten’ en door onze eigen educatieve uitzendingen. Jullie zullen dan een nieuw tijdperk betreden waarin jullie, als volk, zullen groeien en opnieuw de ware aard van Gaia ontdekken en zullen verenigen met jullie binnenaardse familieleden, de Agarthanen, die bijna dertien millennia hebben gewacht om, zonder buitenaardse bemoeienis, met jullie om te gaan. Daarna volgt een korte overgangsperiode voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn; een tijd voor het vieren van jullie hereniging met en het leren kennen van jullie Binnenaardse familie.


Wij zien deze komende tijd als een periode waarin de Hemel ons toestaat een element te zijn ‘dat het verschil maakt’. Wij bezitten de middelen om van onze aardse bondgenoten een macht te maken waarmee rekening gehouden moet worden! Wij bevinden ons al bijna twee decennia in een baan rond jullie wereld, en dit is een nooit eerder vertoonde situatie voor elke Wetenschaps- en Verkenningsvloot (W&V). Gedurende deze tijd werd ons gevraagd om in toenemende mate in te grijpen, alles in overeenstemming met de opdrachten van de Hemel. Een ander interessant facet van deze missie is de grote wisseling van moederschepen die zich bij de vloot voegen of verlaten. Een tweede uniek aspect is de hoge uitwisselingsgraad van moederschepen tussen vloten van sterrennaties, waardoor wij een samenstelling verkregen van leden van bijna elke W&V-vloot in de Federatie. Normaliter zou de Hoofdraad van de Federatie een dergelijke uitgebreide migratie van Moederschepen nooit toestaan!


Jullie zullen binnenkort een grote hemelse druk ervaren om een nieuwe, volledig bewuste werkelijkheid voor jullie te creëren. Ons aandeel hierin is dit te laten gebeuren! Wij nemen deze rol zeer serieus nu we volledig begrijpen wat de Hemel met jullie voor heeft. Het lijden dat jullie hebben moeten verduren wordt nu beëindigd. Jullie zijn nu gereed om een rijkdom aan feiten en verrassende waarheden te omarmen dat tegengesteld is aan datgene wat jullie lange tijd moesten geloven. De kliek heeft zich met hand en tand verzet om die leugens in stand te houden die hen aan de macht hield, maar die optie is niet langer beschikbaar. De tijd is gekomen voor jullie om te leren dat jullie niet alleen zijn, en om jullie te bekwamen voor jullie ongelooflijke toekomst als volledig bewuste Lichtwezens. Vier, nu, de komende gebeurtenissen die jullie deze aanstaande en wonderbaarlijke bestemming zullen brengen!


Vandaag hebben we besproken wat jullie te wachten staat en wij vragen jullie je voor te bereiden op wat nu gaat gebeuren. Wees gereed om je medeburgers te helpen en je gemeenschap te informeren over wat er in hun wereld gebeurt. We moeten een massalanding uitvoeren om jullie daarna gracieus en vreugdevol te leiden naar jullie nieuwe, volledig bewuste wereld! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

donderdag 16 december 2010

14 december 2010


Halverwege hiervan komt de officiële aankondiging van onze aanwezigheid.............Het is het centrale moment waarop jullie werkelijkheid de oude wereld scheidt van de nieuwe. Het verandert jullie hele perceptie, zowel persoonlijk als collectief.............
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


5 Akbal, 1 Mol, 7 Ik
14-12-2010


Dratzo! We keren terug met veel informatie! Jullie wereld vordert nog steeds op weg naar het beslissingsmoment met slechts één werkbare optie - het uitvoeren van een stille revolutie van mondiale proporties, die onze aardse bondgenoten harmonieus en zo snel mogelijk willen realiseren. De kwestie is nu niet of de huidige mondiale organisatie wordt voortgezet – zelfs niet met nieuwe regels - het gaat in feite over een dramatische bewustzijnstransformatie, die gepaard gaat met nieuwe gebruiken en een nieuwe basisconstructie voor jullie werkelijkheid. Deze nieuwe gebruiken zullen jullie wereld veranderen in iets totaal anders! De radicale reorganisatie van de Amerikaanse regering is een van de eerste in een reeks stappen die jullie mondiale samenleving massaal zal veranderen. Andere stappen moeten snel volgen, waardoor een gewenste nieuwe verstandhouding ontstaat t.a.v. geld en overvloed in het algemeen en die de disharmonische mentaliteit, die momenteel deze kwesties beheerst, definitief doet verdwijnen. We willen jullie verzekeren dat deze omschakeling voor de deur staat. Bovendien moeten jullie louter rijkdom in een breder perspectief van overvloed zien, die voor jullie een geheel nieuw wereldbeeld doet oplichten.


Heel zelden heeft jullie werkelijkheid een dergelijke massale herstructurering ondergaan. De getransformeerde belevingswereld die hiervan het gevolg is wordt het fundament voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. De betekenis van een dergelijke gebeurtenis verlangt een zeer bijzonder beheer van de kant van de ‘Hemel’ en wij worden de fysieke arm in deze geweldige vernieuwing van jullie wereld. De meest belangrijke van de veranderingen, die op veel niveaus gelijktijdig worden gemaakt, is het uitwissen van de oerangst die vaak een bijproduct is van een beperkt bewuste werkelijkheid. Het eerste punt op de agenda is dan ook dit allesdoordringende gevoel van dreiging te verminderen en het te veranderen in Liefde en acceptatie van de wonderbaarlijke gebeurtenissen die binnenkort gaan plaatsvinden. Veel positieve informatie inzake deze gebeurtenissen wordt wereldwijd verspreid op het Internet en door mondelinge uitwisselingen, en voorziet in suggesties over bepaalde kwesties, die in de uitzendingen van jullie nieuwe regeringen nader zullen worden toegelicht. Een belangrijk aspect van het verbannen van de hiervoor genoemde atmosfeer van angst is de introductie van universele duurzame overvloed.


Onze aardse bondgenoten en wij willen een nieuw mondiaal economisch systeem invoeren van permanente overvloed, dat snel en soepel zal overgaan naar voorwaarden waardoor een monetaire omruilconstructie niet meer nodig is. Wij, bijvoorbeeld, hebben al miljoenen jaren geen geld meer gebruikt. Om dit te bereiken kwamen wij met een manier om jullie samenleving langs hetzelfde pad te bewegen. Een eerste vereiste was een enorme, fundamentele reorganisatie van jullie bankstelsel, dat ontworpen was om de schulden te elimineren en de verdeling van rijkdom te herstructureren, wat moet leiden naar de ‘nivellering van het speelveld’ voor iedereen. Dit zou een enorme opeenhoping van kostbare metalen en andere harde vormen van rijkdom betekenen. Onze aardse bondgenoten stemden in met ons plan en waren spoedig in staat om enorme hoeveelheden van echte rijkdom bijeen te brengen. Een volgende vereiste was een rechtvaardige manier om rijkdom te verzamelen en te verdelen, waardoor het creëren van een nieuw mondiaal financieel stelsel nodig was, en onze aardse bondgenoten kwamen met een uitstekende prototype.


Dit prototype betreft een gedecentraliseerd, regionaal bankstelsel, in tegenstelling met die van het duister die een geheel gecentraliseerd systeem invoerde dat bestuurd werd door een web van enorme bedrijven. Dit anonieme geweldige monster creëerde een labyrintisch web van geautomatiseerde fiatgeld-netwerken, die alle snel ontmanteld en vervangen moeten worden door een structuur die door onze aardse bondgenoten is ontwikkeld. Dit brengt ons naar het onderwerp dat vorige week bij een aantal van jullie verwarring heeft veroorzaakt. Er werd ontdekt dat deze netwerken beschermd waren door verborgen ‘landmijnen’ en andere verdedigingsmethoden, die ontworpen waren om iedereen te saboteren die het aandurfden om een wezenlijke herstructurering aan te brengen. Nadere onderzoek van deze structuur onthulde onlangs hoe diep verborgen deze vernietigingsvelden zijn, met als gevolg dat er toestemming kwam, zij het ter elfde uur, voor een ontmanteling in twee stappen van het oude financiële systeem als dit de prominente tijdsdruk zou verminderen.


Wees ervan verzekerd dat deze verlenging met vier maanden op geen enkele manier vertraging veroorzaakt in datgene wat moet beginnen, als het gaat om de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd nadat de regeringswisselingen zijn uitgevoerd. De duistere kabbalisten geloven dat een kamikazeachtige mondiale ‘meltdown’ (instorting), zoals de meltdown die bijna plaatsvond in 2008, de enige uitweg is uit hun huidige hachelijke situatie, en een dergelijke catastrofe is inderdaad te verwachten. Ze doen ook hun best jullie vakantieseizoen te verstoren met verhalen over mondiale botsingen en door het opstoken van verschillende brandhaarden op jullie wereld. Ons veranderingsplan dient echter plaats te vinden met weinig meer onrust dan er op dit moment bestaat. En dus zijn we aan onze allerlaatste voorbereidingen begonnen, zodat onze meer harmonisch scenario prevaleert boven die van de kliek. We zetten ook de puntjes op de i ten aanzien van dat aspect van ons plan met betrekking tot de reeks bloedloze coups die verschillende eigenlijke regimes op jullie wereld moeten verwijderen. Dit enorme, onderling verbonden plan zweeft boven het moment van manifestatie.


Het eerste contact moet plaatsvinden nadat de fundamentele eerste essentiële acties van de interim-regeringen zijn verzekerd. Wij willen een omgeving creëren waar aankondigingen, gebeurtenissen en integratieperioden na elkaar kunnen plaatsvinden waardoor jullie ze gemakkelijker kunnen verwerken. Elke gebeurtenis is ontworpen om binnen te komen waarna een andere gebeurtenis automatisch volgt, enzovoorts, zodat een transformationeel geheel wordt gevormd. Zodra de eerste dominosteen valt, zal de rest volgen in een speciaal ontworpen volgorde. Halverwege hiervan komt de officiële aankondiging van onze aanwezigheid. We zien deze aankondiging als een mogelijkheid om alles wat hieraan vooraf ging in een nieuw licht te bezien. Het is het centrale moment waarop jullie werkelijkheid de oude wereld scheidt van de nieuwe. Het verandert jullie hele perceptie, zowel persoonlijk als collectief, en geeft ons de kans jullie je ware oorsprong te tonen en hoe jullie op dit punt in jullie geschiedenis zijn gearriveerd.


Dit is het moment waarop we een breed scala aan technologie vrijgeven. Dit zal in ons voordeel werken want het gebruik van meer geavanceerde apparatuur dwingt je in toenemende mate op je innerlijk bewustzijnsvermogen terug te vallen, die op zijn beurt je de kans geeft een beter inzicht te krijgen in waartoe je werkelijk in staat bent. Wij willen jullie eerste interacties met ons om een steeds dieper begrip van deze aangeboren vermogens te activeren. Vergeet niet dat deze missie er allereerst toe dient om jullie terug te laten keren naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn. We willen dat jullie je basisconcept van jezelf vernieuwen en je afvraagt waar jullie mondiale samenleving naartoe gaat. Dit zal ook in belangrijke mate onze eerste ontmoetingen vergemakkelijken. Wij willen jullie vergezellen op jullie reis naar het volle bewustzijn en onze hereniging te vieren met jullie binnenaardse familieleden.


Uiteindelijk moeten jullie een nieuwe sterrennatie creëren en een belangrijk lid worden van de Galactische Federatie. Jullie toekomst is nauw verbonden met die van ons en dus zien we met vreugde uit naar de succesvolle afronding van deze eerste-contact-missie. De factoren die deze operatie lijken te verhinderen verminderen snel. We staan klaar om vanachter het gordijn tevoorschijn te komen, dat het duister voor ons heeft dichtgetrokken, en ons openlijk bij jullie te introduceren. De tijd is rijp voor actie en voor dit beperkt bewuste nachtmerrie om uit jullie gedachten te worden weggeveegd. Jullie familie van Binnenaarde verlangen ook heftig naar het moment om jullie alle delen van Gaia te tonen die door het duister bij jullie zijn weggehouden. Dit is het moment voor viering, het omarmen van verrassende nieuwe waarheden en het verwelkomen van lang verloren gewaande familieleden en nieuwe vrienden.


Vandaag hebben we gesproken hoe jullie wereld getransformeerd gaat worden en over de volgorde van gebeurtenissen die jullie zullen terugbrengen naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn. Maar jullie reis gaat vooral over jullie toekomst als burgers van een nieuwe sterrenstaat en leden van de Galactische Federatie van Licht. Besef, beste vrienden, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

woensdag 8 december 2010

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 7 december 2010

Jullie hebben de geldleveranties en een echte verandering van bestuur absoluut nodig. Dit gebeurt op veel niveaus en het definitieve, meest dramatische onderdeel van deze transformatie staat klaar om plotseling te verschijnen!

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie11 Cib, 14 Yaxk'in, 7 Ik
7 december 2010


Selamat Jarin! We keren terug met een aantal interessante ontwikkelingen. Momenteel werken we samen met onze aardse bondgenoten om ervoor te zorgen dat de fondsen worden vrijgegeven. Wij hebben ook de definitieve procedures opgesteld voor de overgang van het huidige VS-regime – in feite aangestuurd door bedrijven – naar de nieuwe interim-regering. Dit specifieke scenario is herzien vanwege de bezwaren van een groot aantal aardse bondgenoten die menen dat een iets ander soort regeringswisseling nodig is als gevolg van een serie definitieve gesprekken met de duistere kliek. We overwegen deze ontwikkelingen in de context van onze voorbereidingen voor onze eerste wereldwijde aankondigingen, omdat deze allerlaatste wijzigingen misschien lager duren dan verwacht. Het doel van deze definitieve diplomatieke uitwisselingen is het verscherpen van de akkoorden om ervoor te zorgen dat de regeringswisseling soepeler en zonder al te grote problemen verlopen. Deze overeenkomsten betreffen een aantal afzonderlijke financiële pakketten die ook op bepaalde punten worden aangepast. Een eerste vier-maanden segment wordt toegevoegd aan de bankakkoorden die leiden naar het beëindigen van de grootste bancaire instellingen op jullie wereld.


Deze aanpassingen kunnen op geen enkele manier veranderen wat er moet gebeuren. Dit financiële pakket moet een echte indicator zijn van de vastbeslotenheid van onze aardse bondgenoten om een universeel en voorspoedig financieel systeem te installeren dat gebaseerd is op een harde valuta. De exacte logistiek hiervan moet door de nieuwe president en zijn nieuw kabinet besproken worden met het Amerikaanse volk en de volken van jullie wereld. Het moet een gedecentraliseerd, regionaal systeem worden dat gedeeltelijk steunt op de verspreiding van de welvaartsfondsen die beschikbaar komen op dezelfde dag dat de overgangsregeringen de macht overnemen. De eisen van deze timing maakt het noodzakelijk dat wij al het nodige doen om ervoor te zorgen dat de leveringen volgens plan verlopen en dus zijn we gestart met een aantal acties die gebruik maken van onze technologie en de expertise van ons technisch personeel. Daarom zullen deze kritische betalingen - zodra ze door onze aardse bondgenoten zijn goedgekeurd – snel en eenvoudig door ons aangewezen personeel worden verricht. Deze taak krijgt zijn definitieve voorwaarden reeds op dit moment. De motor achter dit alles is het zo snel mogelijk voltooien van deze cruciale taken.


Deze eerste-contact-missie is belast met het opzetten van mondiale regeringen die bevoegd zijn om met ons in contact te treden, hoewel wij al veel interactie hebben met verschillende belangrijke en minder belangrijke regeringen op jullie wereld. Deze diplomatieke bezigheden hebben ons een beter inzicht gegeven hoe jullie mondiale machtsstructuur opereert. Deze constructie heeft regimes voortgebracht die diep verstrengeld zijn in het creëren van rijkdom van deze mondiale structuur en de enige oplossing voor ons dilemma is om fundamentele veranderingen aan te brengen in het fundament van deze machtsconstructie. Om dit te bereiken hebben we een aantal machtige groepen en personen gerekruteerd die zich serieus willen inzetten om op een geheel nieuwe manier om te gaan met rijkdom en macht. Onze groeiende wederzijdse vriendschap met deze mensen hebben geresulteerd in wat nu staat te gebeuren – het afrekenen met deze duistere kliek en zijn nutteloze verbeten koppigheid. Deze eerste-contact-missie betreft jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn, wat een aantal verwende en overmoedige wezens niet aanstond! Dit doel werd bemoeilijkt door de verschijning van leden van de Anchara Alliantie op deze wereld.


Leden van de Orion Alliantie konden een aantal formele werkrelaties verkrijgen met een aantal van jullie belangrijke regeringen. Dit leidde naar de uitwisseling van technologie, alsmede naar de middelen om een aantal ruimteschepen met hun personeel in handen te krijgen die op jullie wereld waren gecrasht. Deze akkoorden betroffen ook trainingsprogramma’s waardoor jullie militairen naar andere werelden konden reizen om te ontdekken hoe tijdreizen en teleporteren werken. Als gevolg hiervan werden verschillende missies door jullie geheime militairen ondernomen om jullie geschiedenis ten opzichte van Atlantis te veranderen. Deze missies mislukten uiteindelijk. De tijdlijn waarop jullie je bevinden werd veranderd door de Hemel en door het goddelijk plan, en zal jullie binnenkort bij de grote veranderingen brengen waar we al zo lang over spreken. Het onvermogen van de duistere kliek om deze hemelse tijdlijn te veranderen brengt hen in grote paniek. Wat dit betreft is de kliek volledig bekend met het feit dat een positieve eerste contact door de Galactische Federatie onvermijdelijk en aan de gang is!


Zoals wij hebben gezegd – dit zijn de laatste momenten van deze huidige werkelijkheid Het wordt goddelijk getransformeerd, samen met jullie planeet, jullie zonnestelsel en jullie. Vele aspecten van deze werkelijkheid kunnen jullie zien veranderen. Tekens hiervan zijn de vrij ‘vreemde’ plaatsing van de Maan in de nachtelijke hemel en de vreemde afwijkingen van vele sterren en nabijgelegen werelden. Dit zijn aanwijzingen van de immense veranderingen die elk onderdeel van jullie werkelijkheid meemaakt en onze rol is een katalysator te zijn voor deze veranderingen. De voormalige leden van de Anchara Alliantie, die eens een relatie hadden met de duistere kliek, assisteren ons in de voorbereidingen voor het uitvoeren van een geslaagd eerste contact met jullie. Besef dat dit de tijd is waarop dit alles zich gaat manifesteren. Een serie verbazingwekkende gebeurtenissen ontvouwt zich voor jullie ogen!


Deze gebeurtenissen vormen het decor voor wat wij vervolgens willen bereiken. Jullie huidige samenlevingen zijn onderworpen aan regimes die in feite georkestreerd worden door de grillen van de duistere elites die jullie als voorheen willen controleren. Deze bedoelingen zijn in strijd met de decreten van het Licht! Daarom heeft het Licht ons gezonden om jullie wereld te herordenen en jullie naar het volledige bewustzijn te brengen, en wij kunnen rapporteren dat het eerste deel van deze opdracht is uitgevoerd. De bestuurlijke en economische structuren, die aan het einde van het Romeinse Rijk werden ingevoerd, hebben hun nut verloren als instrumenten in de uitvoering van zijn macht. Het duister weet dit en probeert tevergeefs geschikte vervangers te creëren. Deze machinaties liggen achter alles wat is gebeurd vanaf het begin van deze eeuw, en zoals iedereen kan zien zijn alle pogingen mislukt!


De beproevingen en ellende van de kliek zal niet stoppen totdat het afziet van de macht die nu voor hen zo duidelijk verloren is. We hebben hard gewerkt met onze aardse bondgenoten om ervoor te zorgen dat deze overgang verloopt volgens de decreten van de Hemel. Heer Surea heeft bevolen dat deze transformaties nu moeten plaatsvinden! Wij, op onze beurt, hebben onze onwankelbare vastberadenheid aangewend om de hele kwestie van het duister en zijn volgelingen rechtvaardig op te lossen. Een belangrijk deel van subtiele verandering is gaande, veroorzaakt veel onrust en angst in de gelederen van de kliek. Jullie hebben de geldleveranties en een echte verandering van bestuur absoluut nodig. Dit gebeurt op veel niveaus en het definitieve, meest dramatische onderdeel van deze transformatie staat klaar om plotseling te verschijnen! Ons diplomatieke en verbindingscorps zijn succesvol in het voorbereiden van de manier waarop dit gebeurt. Hun acties maken een eerste serie werkelijk verrassende aankondigingen mogelijk.


Nadat dit is gebeurd, kunnen we officieel een eind maken aan de UFO – geheimhouding en kunnen we gaan beginnen met de aankondiging van onze aanwezigheid hier. Dit start de snelle gang naar het eerste contact. Jullie wereld heeft een dringende behoefte aan deze veranderingen, want Gaia kan jullie huidige werkelijkheid niet langer bijeenhouden. Haar enige toevlucht is een serie van opeenvolgende natuurrampen die alleen maar jullie bestaan als hoofdbewoners van deze oppervlaktewereld in gevaar kan brengen. Bovendien staat de diversiteit, die het leven aan de oppervlaktewereld in staat stelt te bestaan, aan de rand van uitsterven. In vorige tijdperken gebruikte Gaia het ‘hermoduleren’ van haar oppervlakte, zoals de huidige die aanstaande is, om de levensklok terug te zetten en de essentiële diversiteit te herstellen. Jullie zijn kritisch voor wat zij van plan is. Deze groeiende dilemma verlangt een goddelijke interventie en dat zijn wij! We komen om jullie bewustzijnsklok terug te zetten en jullie voor te bereiden op jullie broodnodige nieuwe verantwoordelijkheden.


Vandaag hebben wij jullie enkele belangrijke punten met betrekking tot het eerste contact opgehelderd. De broodnodige gebeurtenissen die wij bespreken zijn onderweg en wij zijn in afwachting van de aanstaande ontknoping, gelijktijdig met het manifesteren van jullie welvaartsleveringen en regeringsveranderingen. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE


www.galacticchannelings.com - All languages stated abovewoensdag 1 december 2010

Sheldan Nidle, November 30, 2010


........Als deze gebeurtenissen voortgang boeken, worden regeringswisselingen onvermijdbaar. .........De gebeurtenissen die nu naderen met de snelheid van het Licht............

Update door Sheldan Nidle van de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
Gechanneld door: Sheldan Nidle


4 Muluc, 7 Yaxk'in, 7 Ik
30-11-2010


Dratzo! We komen opnieuw met meer informatie over de stand van zaken op jullie wereld. Er is nu een lijkkleed neergedaald over de duister kliek. Plotseling beginnen deze zelfvoldane en superieure wezens te beseffen dat er een eind komt aan hun lange periode van overheersing. Een sfeer van melancholie doordringt hun wezen en onze diplomaten vinden het moeilijk een gesprek te voeren met deze personen die door de kliek zijn aangewezen met ons samen te werken aan de logistiek van de machtsoverdracht naar de overgangsregeringen. Dit geeft duidelijk aan dat deze voormalige ‘wereldkampioen’ bullebakken steeds meer berusten in hun lot. Aan de andere kant voelen onze aardse bondgenoten dat hun zwaarbevochten overwinning echt staat te gebeuren. Dit besef heeft hun tred krachtig gemaakt en hun geest opgetogen, wat hun voorkomen en houding ontvankelijker maakt voor samenwerking. Wij kijken opgewonden uit naar een hele reeks verbazingwekkende veranderingen in de manier waarop jullie wereld opereert. Het eerste onderwerp op de agenda is natuurlijk het overdragen van de welvaartsfondsen, snel gevolgd door plotselinge regeringswijzigingen – de belangrijkste katalysator voor de radicale reorganisatie van de VS – regering in Washington.


Regeringswisseling is een lastige zaak. Historisch gezien gaat een dergelijke gebeurtenis steevast gepaard met oorlogen, revoluties, of een moordende economie. Inderdaad, veel van deze gebeurtenissen vinden steeds meer plaats in jullie wereld en jullie maken nu mee hoe de meeste grote economieën op jullie wereld naar een wereldwijde ‘meltdown’ (kernsmelting) toesnellen om de nationale valuta, de nationale levensvatbaarheid, en zelfs de duurzaamheid van de nationale schatkist nadelig te beïnvloeden. Deze rampzalige gebeurtenissen zijn het cumulatieve resultaat van de schaamteloze misdrijven op het hoogste niveau, en zijn angstaanjagend voor iedereen die toezien hoe de mondiale zelfmoord de wereld doet wankelen op de rand van de afgrond. Onze aardse bondgenoten zijn volledig gefocust op het voltooien van de voorbereidingen om dit grimmige scenario te voorkomen en deze vereisten zijn klaar voor manifestatie. Wij verwachten daarom dat jullie elk moment verrassend nieuws zullen vernemen. Onze verbindingsgroepen zijn bezig met het uitwerken van ons aandeel in deze spannende activiteiten en wij kunnen niet genoeg benadrukken, voor degenen onder jullie die gaan helpen bij deze festiviteiten, het belang om helemaal gereed te zijn voor jullie vitale rol in dit kosmische spel.


Op dit moment moeten wij nog nauwlettender de gebeurtenissen volgen die nu op jullie wereld staan te gebeuren. Om te beginnen monitoren wij de militaire machten op jullie wereld, en dit betreft grondige inspecties van zowel hun openlijke als verborgen aspecten. Wij houden hun geheime activiteiten in de gaten, terwijl wij er gelijktijdig voor zorgen dat het nucleaire arsenaal absoluut niet gebruikt kan worden. Een aantal landen hebben laten doorschemeren, en zelfs gedreigd, dit arsenaal te gebruiken in hun confronterende retoriek met ons. Deze consistente bedreiging dwingt ons de plaatsing van deze wapens onder controle te houden of ze feitelijk te neutraliseren. Deze tijdelijke maatregelen demonstreren de kabbalisten dat we menen wat we hen in het laatste decennium probeerden te vertellen. Nucleaire wapens zijn niet langer een militaire optie – ze zijn te gevaarlijk voor Gaia en voor de stabiliteit van jullie werkelijkheid en voor degenen die jullie wereld omringen. Bovendien hebben we onze druk op de kliek om af te treden drastisch opgevoerd. Deze eisen worden ondersteund door een reeks ‘incidenten’ die hebben geleid naar arrestaties door onze aardse bondgenoten.


Als deze gebeurtenissen voortgang boeken, worden regeringswisselingen onvermijdbaar. Het huidige Amerikaanse regime is zich terdege bewust van zijn ware oorsprong. De geschiedenis van Amerika na de Burgeroorlog staat bol van gebeurtenissen die weerspiegelen hoe zij steeds dieper verstrikt raakten in de snode plannen en dwaasheden van de huidige volstrekt illegale regering. Deze onaanvaardbare gebeurtenissen hebben momenteel een climax bereikt in wat zich nu verwerkelijkt. Wij kijken met afschuw naar de brutale en uiterst schaamteloze plannen van opzettelijke vernieling die met succes door financiële corporaties en regeringen zijn uitgevoerd en die vervolgens het lef hebben om hun verraad te verkopen als een actie die ‘in het belang van het volk’ is gedaan! Het komt allemaal neer op een massaal, mondiaal web van corruptie, met een nog steeds geldende agenda die, zij het wankelend, de treurige puinhoop heeft gecreëerd maar daardoor, voor een groot deel, de mogelijk heeft gesmeed voor wat er nu gebeurt: een duidelijke kans om overal een serie regeringswisselingen te installeren. Deze nieuwe regeringen kunnen, na de implosie van deze mondiale constructie van het duister, gebruikmaken van de boeggolf van populistische ondersteuning die ze nodig zullen hebben.


Deze overgangsregeringen zullen het proces opstarten van het herstructureren van regeringen en de terugkeer van een bestuur de jure status. Hierdoor worden de onvervreemdbare rechten van de mensheid de bestaansreden (raison d'être) van een regering. De mengelmoes van illegale statuten die zich tijdens de vele decennia vermenigvuldigden, kunnen weer teruggedraaid worden. De oorspronkelijke bedoeling, de ware aard van jullie nationale republieken en constitutionele monarchieën kunnen dan opnieuw verschijnen. Elke overgangsregering zal het onmogelijk maken dat alle vormen van illegale acties van de kant van speciale belangengroepen ongestraft blijven, en kandidaten voor alle regeringsposities moeten aan strenge criteria voldoen voordat zij geïnstalleerd worden. We hebben onze Agarthaanse familieleden verzocht jullie te helpen bij deze essentiële activiteiten, om het herstel te verzekeren van de ware bedoeling van wat jullie voorouders oorspronkelijk bedoelden.


De stuwkracht naar vrijheid, soevereiniteit en welvaart is van groot belang voor wat gaat gebeuren. De Galactische samenleving is normaliter het gevolg van een collectieve wens om een eervolle traditie te creëren dat gebaseerd is op het vervullen van de ware vreugden van een persoon en het behoud van de vitaliteit van een mondiale gemeenschap. Elk lid van een dergelijke gemeenschap moet zich gerespecteerd voelen en het collectief zorgt ervoor dat het effectief alle problemen naar tevredenheid van allen kan oplossen. Het ervaren van de werkzaamheid van deze axioma’s vormt de kern van wat wij de galactische menselijke samenleving noemen. De veranderingen die moeten gebeuren op jullie wereld leiden naar de eerste stap op de ladder naar dit doel. We hebben jullie acties gadegeslagen en kunnen voelen dat jullie verlangen naar een manier om dit te laten gebeuren. Onze aardse bondgenoten zijn zich ook bewust dat wat gepland is verdergaat dan alleen het corrigeren van de talrijke kwalen die jullie mondiale naties ernstig verzwakken.


De transformatie, fysiek en spiritueel, die jullie wereld in de greep heeft is een voorbode van een geheel nieuwe werkelijkheid voor jullie planeet. De gebeurtenissen van de laatste paar decennia kunnen gezien worden als de zaden die nu de nieuwe overgangsregeringen doen ontluiken die het nodige schoonvegen, wat de voorlopers zijn van de mondiale serie onthullingen van onze aanwezigheid boven jullie en onze eigen verklaring van de redenen voor het eerste contact. Dit proces kan jullie angsten tot het minimum beperken en een positieve interesse stimuleren in onze aanwezigheid en de eerste-contact-missie. In een klap maken jullie een sprong van decennia, zelfs eeuwen, om een punt te bereiken waarop jullie vreemdelingenhaat op een goede manier gecommuniceerd kan worden, eerst door jullie regeringen en vervolgens door ons. Wanneer dit eenmaal tot rust is gebracht, kunnen wij ons bezighouden met meer persoonlijke kwesties met betrekking tot jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en het formeren van jullie sterrenstaat.


Deze gewichtige gebeurtenissen moeten kort na het eerste contact plaatsvinden. Jullie snelle terugkeer naar het volle bewustzijn verandert jullie angsten naar Liefde en jullie zorgen naar een blij verlangen. Je gaat het ‘grote plaatje’ van de Schepping zien. Je begint je rol te begrijpen in hoe de goddelijke Schepping zich laat ontvouwen. Je gaat de oneindige logica in het goddelijk plan van de Schepper doorgronden en dit brengt een soort vreugde en innerlijke vervulling teweeg dat je momenteel nauwelijks kunt ervaren. De gebeurtenissen die nu naderen met de snelheid van het Licht zijn absoluut verbazingwekkend! Jullie zijn bestemd terug te keren naar de status van Fysieke Engelen, in welke hoedanigheid jullie de bemiddelaars worden tussen de fysische, materiële werelden en de Hemel. Jullie zijn speciale afgezanten van de Hemel in dit rijk, die belast zijn met de goddelijke gedachten van de Schepper. Jullie zijn heel speciale Lichtwezens, en de Liefde en de Gratie van de Hemel rust op jullie!


Vandaag vervolgden we onze discussie van wat er op jullie wereld gaande is. Deze veranderingen staan nu klaar om zich te manifesteren, en jullie bijdrage is je kennis en vermogens te gebruiken om de Hemel en de Galactische Federatie te assisteren bij het uitvoeren van een volwaardig eerste contact met jullie wereld. De tijd voor het grote feest is nabij! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

donderdag 25 november 2010

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


.....Overal vandaan klinkt de roep om de terugkeer van de harde valuta en de financiers die in het geheim akkoord gaan met de plannen van onze aardse bondgenoten lopen hierbij voorop......

.............Wij zullen niet eerder vertrekken dan op het moment dat jullie weer teruggekeerd zijn naar het volledige bewustzijn en jullie bezig zijn jullie nieuwe sterrennatie te vormen.....Wanneer de eerste intergalactische conferenties in jullie sterrennatie worden gehouden, begint jullie uniek potentieel zich te tonen..........


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

7 Cauac, 17 Xul, 7 Ik
23-11-2010


Selamat Jarin! We zijn er weer met meer informatie. Overal op jullie wereld begint een geweldige economische ineenstorting zich te realiseren. Vele insiders trekken snel hun investeringen terug uit de mondiale aandelen- en obligatiemarkten. Deze rijke en invloedrijke beleggers erkennen dat hun collega’s in de duistere kliek hun ondergang tegemoet gaan en een grimmige en onaangename toekomst te wachten staat. Het huidige economisch systeem is in principe om het leven te ondersteunen, maar ondanks het duidelijke bewijs van dit alles om hen heen, is de kliek vastbesloten een manier te vinden om uit deze hachelijke situatie te geraken. Hun steeds wanhopiger plannen tonen hen hoe hopeloos de mondiale condities zijn en dat de enige uitweg is het onvermijdelijke te accepteren en toe te staan dat het grootse plan van de aardse bondgenoten zich volledig kan manifesteren. Helaas, de kliek ziet dit als de laatste optie. Maar het feit blijft dat dit de manier is om de escalerende calamiteit eenvoudig op te lossen en een veilige en duurzame welvaart voor iedereen mogelijk te maken. Deze welvaart zal echter de bevrijding betekenen van de manipulatie van de kabbalisten en dit verontrust hen ten zeerste.


De huidige mondiale omstandigheden lijken kleine tekens van opleving te tonen in verschillende nationale economieën, maar deze indicaties zijn in tegenspraak met de onderliggende condities die zich blijven verslechteren. De kabbalisten beseffen de waarheid hiervan en hun recent mislukte pogingen om de openlijke en geheime goudreserves wereldwijd te controleren zijn een ander teken van hun paniek en ontsteltenis over wat hen te wachten staat. Het is prijzenswaardig dat onze aardse bondgenoten erin zijn geslaagd om de controle over het grootste deel van het verborgen goud op de wereld in stand te houden en alle grote transfers te stoppen van de gouddeposito’s van de mondiale centrale banken. Inmiddels staan de waardes op het spel van de mondiale valuta’s, zoals de Euro en de dollar die te maken hebben met extra devaluaties. Het is duidelijk dat het tijdperk van fiat geld bijna voorbij is. Overal vandaan klinkt de roep om de terugkeer van de harde valuta en de financiers die in het geheim akkoord gaan met de plannen van onze aardse bondgenoten lopen hierbij voorop. De dreigende ineenstorting van het fiat monetaire systeem wordt versterkt door dezelfde endemische fraude en bedrog die het mondiale bankieren hebben gekenmerkt na de Tweede Wereldoorlog.


Het is duidelijk een kwestie van ‘de zonden van de vaders worden bezocht aan de kinderen’, zoals blijkt uit de dagelijkse verwarring van de verschillende recente noodlottige trucs. We kijken naar deze kliek als ze spartelen, snakkend naar adem als een vis op het droge. En toch hebben deze kabbalisten nog een uitweg uit dit pijnlijke dilemma – volledige medewerking met onze aardse bondgenoten! Het zou hen kunnen verbazen te weten wat een faire en open medewerking teweeg kan brengen. Inderdaad, hun angst voor de gevolgen over de waarheid die naar buiten komt zou een stuk minder ernstig zijn dan die ze nu vrezen. Bovendien kan het vrijwillig delen van hun immense rijkdom hen helpen een zekere mate van clementie te bereiken indien dit de wijze, waarop zij door de samenleving worden gezien, misschien drastisch verandert. De Anunnaki waren inderdaad wijs toen ze hen instrueerden hun wegen te veranderen en meer vatbaar te worden voor nieuwe vormen van percepties. Nu het moment van het mondiaal delen van de rijkdom is gearriveerd, stellen wij deze weg voor als een manier voor de kliek om een aantal van de huidige problemen met de aardse bondgenoten op te lossen.


De huidige focus van ons eerste-contact-missie is een pleidooi voor verandering. De werking van jullie mondiale werkelijkheid heeft nu de grenzen van levensvatbaarheid bereikt. Dit betekent dat er iets moet veranderen en wel snel! Hierbij komen de geweldige veranderingen in het bewustzijn waar jullie doorheen gaan, in het bijzonder met betrekking tot het mondiale milieu, dat nu volstrekt onvoldoende de vorderingen van jullie innerlijke veranderingen weerspiegelt. Jullie zouden nu in een totaal andere wereld moeten leven. Het tijdperk van het duister is ten einde en de overgang naar de door het Licht aangestuurde werkelijkheid is onderweg. Het is triest dat de duistere zielen zo wanhopig zijn dat ze zich aan hun oude, controlerende manieren vastklampen en blijkbaar nog steeds niet bereid zijn sommige nieuwe en spannende perspectieven te aanvaarden. Men kan zich afvragen of deze onverzettelijkheid wijs is, aangezien de kracht van verandering gewoon te sterk is om nog langer weerstand te bieden. Een enorme reeks transformaties staart hen in het gezicht en het is tijd om los te laten wat niet langer opgelapt kan worden.


Gedurende de weinige tijd die er voor hen nog resteert, moet de kliek de focus volledig richten op het bedenken van een gedetailleerd plan waarmee ze onze aardse bondgenoten kunnen benaderen in een ware geest van samenwerking. Een dergelijke verandering in houding kan wonderen voor hen verrichten. Onze aardse bondgenoten beschouwen de redenen voor de komende veranderingen als een heilige taak die geïnspireerd is door de decreten van de Hemel. En de Hemel is de inspiratiebron voor vergeving! Om dit mogelijk te maken moet er een atmosfeer van Liefde en samenwerking ontstaan. Maar in het geval van een aanhoudende obstructie kan een onzalig lot voor deze laatste duistere kliek geprojecteerd worden. We begrijpen de spelen die millennia geleden door zijn vroegere Anunnaki-meesters zijn ingevoerd, maar nu is het tijd voor de kliek om deze ‘games’ te weerleggen en naar buiten te komen om de waarheid te vertellen over de laatste paar millennia. Deze daad, gekoppeld aan een houding van volledige medewerking, kan het lot aanzienlijk verlichten. Deze kans moet snel aangegrepen worden en het is tijd om ons vriendelijk advies op te volgen.


Moeder Aarde gaat verder met haar campagne om haar bewoners aan het oppervlak te waarschuwen dat een groot aantal geologische veranderingen gaat beginnen. De inleiding hiertoe neemt de vorm aan van een snelle stijging van aardbevingen van 7.0 en hoger op de schaal van Richter. Deze schokken manifesteren zich overal op de planeet met als doel alle mensen te waarschuwen over hoe belangrijk het is om hun voorlopige veranderingen naar het volledig bewustzijn te voltooien en om naar Binnenaarde te verhuizen om het proces af te maken. Gaia wil haar binnen- en buitenwereld verenigen en dit moet in drie stappen plaatsvinden. De eerste stap was een serie enorme schokken en vulkanische uitbarstingen tussen de jaren 1870 en 2000. De tweede stap, die nu onderweg is, is waarschijnlijk catastrofaal voor de mensen en Gaia is van plan dit in fasen uit te voeren. De oplossing voor de mensheid is verder te gaan en zijn overgang naar het volledige bewustzijn te voltooien.


Jullie planeet is een levend Wezen in transitie, zoals jullie allen. Het belangrijkste instrument voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn is het eerste contact. Wij komen naar jullie wereld in het volledige besef van deze heilige verantwoordelijkheid. Op dit moment is er één laatste machtige duistere groep op jullie wereld die al vele keren door ons gewaarschuwd is over de gevolgen van zijn voortdurende koppigheid. Toch blijft het volharden in zijn hang naar macht en blijft jullie de veranderingen ontzeggen die jullie zo wanhopig nodig hebben. De Hemel heeft ons gevraagd elk resterend obstakel naar jullie volledig bewustzijn op te ruimen, dus wat wij als eerste gaan doen is deze duistere zielen duidelijk maken dat nu hun enige intelligente optie nog is, samen met de gehele mondiale samenleving, de snelweg naar vrijheid te nemen. We willen het heel duidelijk maken dat elke negatieve actie nu kan resulteren in ernstige consequenties.


Het eerste contact is een operatie waartoe we ons hebben verplicht dat deze succesvol zal zijn. Wij zullen niet eerder vertrekken dan op het moment dat jullie weer teruggekeerd zijn naar het volledige bewustzijn en jullie bezig zijn jullie nieuwe sterrennatie te vormen. De Agarthanen staan klaar om jullie te helpen en mee te doen aan deze spannende onderneming. De hereniging van Binnen- en Buitenaarde is het begin van het proces om dit zonnestelsel terug te brengen naar zijn oorspronkelijke energiepatronen. We staan te popelen om te zien waartoe jullie volledig in staat zijn. Wanneer de eerste intergalactische conferenties in jullie sterrennatie worden gehouden, begint jullie uniek potentieel zich te tonen. Deze belofte ligt diep in je verscholen toen jullie begonnen aan je beperkt bewustzijn avontuur, en nu is de tijd voor jullie gekomen om te worden waarvoor jullie zijn gecreëerd.


Vandaag spraken we over onze zorgen inzake de duistere kabbalisten en stelden een manier voor om substantieel de gevolgen te verlichten die door hun bedrog en trouweloosheid worden aangetrokken. Het pad dat zij kozen kan hen nu brengen naar een waardevolle mogelijkheid voor een eervol herstel of daarentegen naar een bittere spijt vanwege de rechtvaardige straffen als gevolg van hun verraad. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

woensdag 17 november 2010

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 16 november 2010............De een na de andere natie zal zijn burgers verklaren dat wij werkelijk bestaan en dat er een rechtstreeks contact met ons is. Het grote feest kan gaan beginnen!.........

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


4 Cib, 14 Xul, 7 Ik
16 november 2010


Selamat Balik! We komen opnieuw met meer informatie! Momenteel volgen we wat de oplossing van de strijd tussen de duistere machthebbers en onze aardse bondgenoten gaat opleveren. We zien dat het duister buitengewoon verontrust is over wat onze aardse bondgenoten voor hen in petto hebben. We moesten voortdurend ingrijpen om beide kanten te helpen bij het creëren van de voorwaarden voor een nieuwe werkelijkheid die zich op jullie wereld gaat manifesteren. Het cruciaal element was beide kanten te overtuigen van het gegeven dat er uiteindelijk een serie gebeurtenissen moet plaatsvinden die de machtsoverdracht en het transmuteren van een karmische cyclus van leven en dood, die 13 millennia geleden begon, officieel zou inluiden. Deze veranderingen van het landschap van deze werkelijkheid werden mogelijk gemaakt door sommigen concessies die door de Anunnaki werden voorgesteld en vervolgens door beide partijen werden geaccordeerd. Wat zich afspeelt is meer dan alleen maar een verandering in hoe jullie zaken doen of hoe jullie leven – deze wijzigingen zijn kolosaal van omvang. Voor het eerst zijn jullie helemaal vrij om je leven te leven in vrede, overvloed en ware soevereiniteit.


Deze hervormingen zijn een natuurlijke reactie op de duisternis die door de Annunaki bij hun vroegere aardse volgelingen is opgelegd. Die groep, de duistere kliek manipulators, met hun overmoedig karakter, misbruikte kennis en foutieve overtuigingen die al heel lang deze werkelijkheid hebben gekenmerkt. Bijna een halve eeuw werd een punt bereikt waarop jullie een aantal technologieën moesten ontvangen, waarvan jullie nu de profijten hebben. In die tijd koos het duister ervoor om jullie deze voordelen te ontzeggen en vermoordden of verdreven de machthebbers die op het punt stonden een totaal andere wereld te creëren dan die erop volgde. Dit proces van onderdrukking kenmerkte zich door een aantal wrede oorlogen en economieën die af en toe op het punt van instorten staan. De huidige wereld is een gevolg van wat er in die decennia plaatsvond. Deze wrede gebeurtenissen hadden als gevolg het verrijzen van onze aardse bondgenoten en een vastbeslotenheid van het Licht om jullie wereld te transformeren en jullie naar de rand van het volledige bewustzijn te brengen. Dit leidde er weer toe dat de Hemel, aan het eind van 1980, een oproep deed voor een grootschalige eerste-contact-missie. Dit besluit stuurde ons in grote getale naar jullie kusten en wij begonnen, kort na onze komst, ons met jullie zaken te bemoeien.


Al heel snel voegden we ons bij de Agarthanen om een pad voor de overwinning van het Licht te smeden. Deze overwinning moest mogelijk gemaakt worden door degenen die eeuwenlang hard gewerkt hadden aan juridische en spirituele kwesties. We zijn hen zeer dankbaar voor hun toegewijde inspanningen, want het legde de basis voor het huidige succes van onze aardse bondgenoten. We hebben gebruik gemaakt van wat de Hemel ons toestond in deze nobele zaak en boden onze goede diensten aan om te verzekeren dat de duistere kliek en zijn diverse bondgenoten onmogelijk enig succes konden boeken. We waren vastbesloten jullie naar het volledige bewustzijn te brengen om geschikte leden te worden van de Galactische Licht Federatie! Deze doelen zijn bereikt door onze gezamenlijke inspanningen en een ware toewijding aan het Licht. We hebben toegekeken hoe een meestal onvermelde mondiale beweging, die zich inzette voor gelijkheid, overvloed en samenwerking, geleidelijk en gestaag verhuisde naar de meest primitieve en genegeerde delen van jullie wereld.


Deze brede beweging heeft laten zien hoe welvaart gecreëerd kan worden vanuit het bijna niets en hoe een gevoel van wederzijdse Spiritualiteit gedeeld kan worden met de meesten van jullie wereld.
Het eerste contact neemt wat jullie zo liefdevol bijeengebracht hebben en vergroot het onmiddellijk in iets dat totaal anders is dan de huidige werkelijkheid. Het eerste contact gebruikt jullie recente humanitaire spontane acties en verandert deze in iets speciaals – een manier om jullie samenleving te veranderen op een radicale en heilige manier. Jullie allen zijn met elkaar verbonden en ieder van jullie is weer verbonden met ieder van ons. Wij komen om deze relaties te vernieuwen en brengen een serie waarheden mee die jullie opnieuw koppelen aan het volledige bewustzijn. Jullie wereld heeft de afgelopen drie decennia doorgebracht op de grens van een enorme fundamentele verschuiving in wetenschap, kunst en zelfs filosofie. Deze nu onderling verbonden ondergrondse beweging is klaar om het daglicht te zien. De fysica achter deze veranderingen werd door de geheime regering gebruikt om antizwaartekrachtschepen te produceren en om teleportatie en zelfs tijdreizen mogelijk te maken. Deze ‘wonderen’ kunnen door jullie gebruikt worden om een eind te maken aan jullie afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en om een hele reeks nieuwe inzichtelijke waarheden te creëren over hoe het levende universum in werkelijkheid opereert.


Jullie nieuwe overgangsregeringen zullen gewoon instrumenten van verandering zijn. Na de belangrijke aankondigen die jullie overvloed brengen, is er de noodzaak om buiten jullie werkelijkheid te treden en de aspecten van je Ware Zelf te omarmen. Dit pad leidt rechtstreeks naar ons. We komen om de leemtes op te vullen van wie jullie werkelijk zijn en wat de buitenaardsen zoals jullie - ogenschijnlijk alleen - doen aan het oppervlak van Moeder Aarde. Gaia wil graag dat jullie deze mysteries oplossen om je opnieuw met jullie ruimtefamilie te verbinden. Wij zijn die ruimtefamilie! Wij zijn uit alle delen van deze galaxy gekomen om jullie te zien en een dialoog te starten waardoor wij allen van elkaar kunnen leren. Binnenin jullie bevindt zich een enorme hoeveelheid kennis die wij allen nodig hebben om een grote galactische vrede te verzekeren. Deze vrede is het belangrijke gevolg van de vruchten van de Anchara-Michael verklaring die de galactische vrede bracht, halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw. Wat op jullie wereld gebeurt moet het cement worden dat deze vrede bijeenhoudt!


Het eerste contact is daarom een enorme waterscheiding in jullie recente, vastgelegde geschiedenis. Wij hebben jullie ontwikkeling in de vele millennia gadegeslagen. We hebben jullie gevolgd toen jullie wezens werden die graag uit deze duistere werkelijkheid wilden verdwijnen, die 13 millennia geleden door de Anunnaki werd gecreëerd. De Hemel hoorde jullie gebeden en het goddelijk plan besloot toen dat de duisternis zou verdwijnen, die jullie oppervlaktewereld in tranen, bloed en leed hulde. Deze ernstige belofte is een andere reden voor onze aanwezigheid. Jullie zijn speciale wezens die in vreugde kwamen om in het rijk van de Anunnaki te leven. Zij en hun volgelingen waren nogal hard in de manier waarop zij jullie behandelden. Deze behandeling moet beëindigd worden en wel nu! We kunnen jullie verzekeren dat een nieuwe werkelijkheid zich rondom jullie manifesteert. Hoewel tot dusver deze nieuwe werkelijkheid zich meestal in de zijlijnen bevindt, moet het nu uit de schaduw treden om zich publiekelijk te bevestigen.


Toen jullie met tegenzin je macht aan de Anunnaki en hun volgelingen overdroegen, stuurden jullie jezelf op een odyssee, een lange avontuurlijke reis, die bij tijden voor jullie onzinnig leek. Dit vreemde kunstmatige rijk van illusies moest jullie thuis worden. Zijn heersers waren arrogant, egoïstisch en vatbaar voor aanvallen van waanideeën. Deze schurken stuurden jullie of de dood in of smeerden jullie een primitief en bruut leven aan. Toch bleven jullie volharden. Generatie na generatie van jullie overleefden en leerden genoeg om hun vaardigheden aan hun kinderen over te dragen. Binnenin jullie bestond een sterke wil en een dwang om uit te voeren wat zo briljant in de Onafhankelijkheidsverklaring is vastgelegd. Het streven naar deze idealen bereikte in het laatste deel van de 20e eeuw zijn climax. Toen gaf een aangroeiende spirituele beweging de Hemel een reden om een eerste contact te verordonneren.


Wij kwamen, en in een flits beseften we wat er van ons werd verwacht. Wij hadden een speciale eenheid nodig die jullie gezichtspunten konden uitdrukken naar de machthebbers, wat ook een middel zou zijn om jullie evolutie naar volledig bewustzijn mogelijk te maken. Dit proces was iets wat wij samen met jullie moesten beleven. De laatste twee decennia hebben we tussen ons een band gesmeed en ons diplomatieke corps heeft met plezier de personen van invloed en macht hierover geïnformeerd. We naderen nu het onderdeel dat ons het meeste opwindt – de onthulling en het eerste contact! Het onthullen gaat over degenen wiens tijd is gekomen. De een na de andere natie zal zijn burgers verklaren dat wij werkelijk bestaan en dat er een rechtstreeks contact met ons is. Het grote feest kan gaan beginnen!


Vandaag vervolgen we onze bespreking over de gebeurtenissen op jullie wereld. Voor ons ligt een periode van groeiende interactie met ons, wat zich binnenkort gaat realiseren in het eerste contact. De hoeveelheid technologie en kennis die wij jullie zullen geven is slechts een voorbode van jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Besef, beste mensen, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou
– www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

woensdag 3 november 2010

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie.............de systeemcrash op gang brengt die het faillissement van de wereldwijde keten van grote onderling verbonden banken zal veroorzaken....................het is hoog tijd voor een ommekeer...........


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


2 Imix, 19 Tzec, 7 Ik
2 november 2010


Selamat Balik! Wij komen weer met de nodige informatie. Onze aardse bondgenoten staan klaar voor het uitvoeren van de welvaartprogramma’s. Ook zijn degenen, die betrokken zijn bij de regeringswisseling, gereed om op om ieder moment deze vitale taken te manifesteren. Zodra aan deze twee vereisten zijn voldaan, kunnen de langverwachte aankondigingen plaatsvinden. Wij zijn bezig met ons eigen scenario om ervoor te zorgen dat deze kritische wending plaatsvindt op het juiste goddelijke moment. Zoals jullie maar al te goed weten hebben de duistere kabbalisten zich veel te lang aan hun posities van macht en rijkdom vastgeklampt. Daarom heeft de Hemel ons geïnstrueerd onze aardse bondgenoten te voorzien van een volledig overzicht van mogelijke gebeurtenissen, waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat de verschillende onderdelen van het plan volgens hemels decreet worden uitgevoerd. En dus zijn onze medewerkers strategisch geplaatst om te zorgen dat de specifieke acties van onze aardse bondgenoten succesvol zijn. In de afgelopen paar maanden hebben wij de activiteiten van de duistere volgelingen nauwlettend gevolgd en dit toezicht heeft echt een overvloed aan de meest krankzinnige en schadelijke acties onthuld!


Op elke plek van deze wereld is het duister druk bezig om een succesvolle implementatie van het nieuwe bankstelsel te vertragen. Zijn duistere agenten zijn hard aan het werk om obstakels te plaatsen voor de hervorming van het nieuwe bankstelsel en deze obstakels zijn enigszins succesvol geweest. De meeste echter, die verbonden zijn met deze strategie, zijn grotendeels immuun voor de duistere pogingen. Intussen nadert het huidige systeem een enorme valuta-kernsmelting. Deze toenemende verzwakking ondermijnt de manier waarop het bankstelsel opereert, die op zijn beurt de systeemcrash op gang brengt die het faillissement van de wereldwijde keten van grote onderling verbonden banken zal veroorzaken. Deze twee komende instortingen zullen ironisch genoeg het vloerkleed onder de voeten van de verraderlijke activiteiten van de kliek wegtrekken. Enkele weken geleden wisten we met moeite een aantal overeenkomsten met het hoofd van het duistere directoraat inzake zijn aftreden te sluiten waardoor de grote veranderingen zonder belemmeringen kunnen plaatsvinden. Natuurlijk zullen deze overeenkomsten worden genegeerd en we begrijpen heel goed dat ze nu in een toestand van grote paniek en angst verkeren.


Welnu, het is hoog tijd voor een ommekeer nu de oude duistere orde zich op de rand van een vrije val bevindt. Inderdaad, alle aspecten van jullie wereld verkeren in een staat van crisis. De ecosystemen verliezen hun biodiversiteit en een massaal uitsterven is onderweg. Deze zaken zijn door een aantal wetenschappelijke raden en intergouvernementele agentschappen bestudeerd, zoals jullie VN. Tot nu toe worden de aanbevelingen van deze comités grotendeels genegeerd. Helaas is dit de normale aanpak bij veranderingen aan de kant van de grote bedrijven, de multinationals, want het absoluut vasthouden van de status quo kan onmogelijk jullie wereld gedurende de komende decennia in stand houden. Dezelfde aanpak geldt voor de belangrijke universiteiten, wiens rol het is de wereld te adviseren over de huidige stand van zaken. Deze trage aanpassing aan dringende nieuwe condities bevordert niet alleen de overweldigende crisis, maar plaatst jullie ook op het hellend vlak naar uitsterven. Vele opmerkzame, gevoelige groepen en denkende individuen beseffen dit en verplichten zich tot een heel nieuw model. Toen we hen eenmaal uitlegden wat onze aardse bondgenoten aan het doen waren, werden ze krachtige aanhangers van onze zaak.


Onze aardse bondgenoten hebben hun binnenste kern bij diverse gelegenheden uitgebreid en deze binnenste kern werkt rechtstreeks met onze verbindingsteams en corps diplomatique. Wij verlenen hulp en creëren hiermee een levensvatbare structuur voor verandering want, ondanks hun vele middelen en diepe betrokkenheid bij hun zaak, vereist het succes van de aardse bondgenoten onze aanwezigheid. Het duister ziet de aardse bondgenoten niet anders dan wereldverbeteraars, maar vreest ons vanwege onze capaciteiten. Onze technologische superioriteit zorgt voor het succes van onze aardse bondgenoten. We beseffen dat de kabbalisten de neiging hebben om zich op slinkse wijze te ontdoen van alles wat ze ondertekenen of mee instemmen, en wij hebben ons ongenoegen geuit over dit gebrek aan eerlijkheid. Wanneer wij hen dwingen om zich aan hun afspraak te houden, doen ze dit met tegenzin en dus houden wij hen nauwlettend in de gaten om te zorgen dat alles volgens plan verloopt. Wij houden onze aardse bondgenoten voortdurend op de hoogte en bereiden hen voor op wat er vervolgens moet gebeuren. Deze tactiek heeft het Licht gebracht naar de rand van de overwinning!


Nu wij werken naar de nieuwe regering en de volledige UFO – onthulling, zien we hoe de energie van jullie planeet verandert – Gaia heeft een sterk verlangen zich te transformeren naar een 5D planeet. Dit geldt ook voor jullie zonnestelsel, waarin de Zon tot in alle hoeken en gaten overstroomd wordt met nieuw Licht. Jullie wetenschappers bemerken de vele anomalieën die zich overal in het zonnestelsel voordoen, zoals de ongebruikelijke activiteit op Mercurius en de merkwaardige gebeurtenissen op verre Pluto en Neptunus. Bovendien begint zich een nieuw raster te manifesteren dat alle planeten aanstuurt. Dit verschijnsel werd voor het eerst op grote schaal vastgesteld bij het begin van dit decennium. Onze steeds sterker wordende verschijning had ook vele wetenschapper gealarmeerd die verbonden waren met die regeringen die ruimteprogramma’s ontwikkelden en uitvoerden. Veel aspecten van onze missie hier dwongen ons de faciliteiten binnen te brengen die nodig waren om dit zonnestels te transformeren naar een volledig bewust stelsel.


Zoals wij jullie al vaak hebben verteld, is deze speciale missie in de tijd veranderd naar een zeer ongebruikelijke missie. Wij zijn niet alleen een onderdeel van jullie transformatie naar het volledige bewustzijn, maar zijn ook een voertuig voor het veranderen van jullie gehele werkelijkheid. Normaliter worden deze aspecten overgelaten aan jullie locale Spirituele Hiërarchie, en zouden we louter de opdrachten van deze heilige organisatie opvolgen. In jullie geval zijn we getrokken in de daadwerkelijke uitvoering van de laatste stappen om jullie wereld en jullie naar het volledige bewustzijn te brengen. Deze unieke onderneming heeft ons veel geleerd over wie jullie en over wie wij zijn. Deze gelegenheid om een dergelijke wijsheid te verkrijgen is een grote vreugde! Het meeste van wat wij leren wordt opgeslagen in onze heilige geschriften. Deze geschriften openen heilige kennis en nieuwe rituelen, waaroor wij inzichten krijgen over de Schepping en over de werkingen die de stoffelijke werelden transformeren.


Nu we dicht bij het succes komen, zien we de manier waarop het goddelijk plan de komende gebeurtenissen heeft georganiseerd. Het duister verliest met tegenzin zijn greep op jullie nu het elke dag ziet hoe zijn macht op verschillende fronten verdwijnt. Deze daling wordt door ons elke dag vastgesteld en verklaard aan onze bondgenoten. De meesten van jullie zitten te vast in hun drama van het dagelijks overleven om iets anders op te merken, maar deze afleiding maakt het voor onze aardse bondgenoten gemakkelijker om hun plannen uit te voeren. Wij observeren de manier waarop de machtcentra veranderen, waardoor het steeds moeilijker wordt voor de kliek om zijn oorspronkelijk plan aan te passen. Dat houdt wel in dat er nog een bepaalde effectiviteit overblijft, maar belangrijk is dat de duistere zielen beseffen dat hun greep verzwakt naar een punt waar het plan van het Licht zich elk moment van iedere dag meer en meer manifesteert. Daarom zien we dat onze overwinning zich nu al feitelijk verwerkelijkt.


Wat er nu gebeurt is een zich steeds versnellende beweging naar het Licht, naar overvloed, naar vrijheid en naar Waarheid! De oude duistere wegen vallen weg en het ontwaken van de aardse mensheid is in volle gang. Dit betekent dat radicale nieuwe manieren om dingen te doen mogelijk worden. Gebeurtenissen staan op het punt zich te openbaren en deze zullen deze verklaringen bevestigen waardoor iedereen ze kan zien. Wij bewaken jullie vanuit onze schepen en ’s nachts communiceren we met jullie terwijl jullie in een speciale, relaxte bewustzijnsstaat verkeren. De medische teams van de Galactische Federatie die verantwoordelijk zijn voor jullie fysieke vorderingen zijn volhardend bezig om jullie gereed te maken voor een direct contact met ons omdat we, wanneer we eenmaal arriveren om jullie naar de voltooiing van het volledige bewustzijn te brengen, met volle kracht vooruit zullen stomen!


Vandaag bespraken we met jullie de stand van zaken op jullie wereld. Jullie maken grote vorderingen naar het volledige bewustzijn en we kijken uit naar onze komende interacties met jullie. De tijd nadert snel voor het eerste contact en de gebeurtenissen die er naartoe leiden. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS