Volgers

PUTIN

woensdag 28 april 2010

April 27, 2010In feite werd jullie wereld sterk beperkt door hun uitspraken van wat mogelijk is en wat niet, en deze verouderde grenzen moeten uitgebreid worden met bepaalde begrippen zoals donkere energie en donkere materie, evenals ruimere opvattingen ten aanzien van ‘fysisch/stoffelijk’ en ‘spiritueel’.

Selamat Jarin! We komen weer met informatie over de gebeurtenissen op jullie wereld. Deze laatste fase van de pogingen van jullie duistere kliek om het onvermijdelijke te voorkomen is afgerond. We zijn bezig met het opstellen van de voorstellen die de eerste overeenkomsten tussen de nieuwe interim-regeringen en dit eerste-contact-team mogelijk maken en selecteren het personeel dat ons het beste kan vertegenwoordigen bij deze eerste vergaderingen. We gebruiken de kennis die we tijdens onze observaties van jullie hebben verkregen om een driestappenplan samen te stellen waardoor deze nieuwe regeringen in staat worden gesteld om onze aanwezigheid officieel te erkennen. Zodra dit achter de rug is zijn we van plan onze eigen aankondigingen te doen zodat jullie rechtstreeks kunnen vernemen wie we zijn en waarom we hier zijn. Het eerste contact kan dan verder normaal verlopen. We willen jullie een serie technologieën aanreiken die gemakkelijk aan te sluiten zijn op de apparaten die bekend gemaakt worden door de interim-regeringen. Onder de bepalingen van een uitwisselingscontract hebben de leiders van de ‘zwarte projecten’ van jullie geheime regering (in het verleden) een aantal apparaten ontvangen van de leden van de vroegere Anchara Alliantie.

Deze technologieën kunnen een snelle verandering teweegbrengen in de manier waarop jullie wetenschappen en hun verouderde kaders de werking van jullie werkelijkheid zien. In feite werd jullie wereld sterk beperkt door hun uitspraken van wat mogelijk is en wat niet, en deze verouderde grenzen moeten uitgebreid worden met bepaalde begrippen zoals donkere energie en donkere materie, evenals ruimere opvattingen ten aanzien van ‘fysisch/stoffelijk’ en ‘spiritueel’. Wanneer je deze nieuwe concepten begint te integreren in je wereldbeeld, kun je je amuseren met ideeën die voorheen fantastisch leken. Onze technologie kan dan zinvol voor je worden. We leven in een heel andere wereld dan die van jullie en we zouden jullie heel graag iets van onze werkelijkheid laten beleven. Hierdoor zou je van beide werelden kunnen genieten en merken hoe gemakkelijk het is om je aan te passen en alles te verwelkomen wat wij in de aanbieding hebben. Onze technologie kan de eerste hulpbrug tussen ons vormen en de tweede zal je groeiend bewustzijn zijn. Bewustzijn is de basis aangezien onze instrumenten berusten op telepathie en telekinese en op de onderlinge wisselwerking tussen onze instrumenten en ons.

Vanuit ons perspectief is er geen echte scheiding tussen onze technologie en ons. Of het apparaat een schip is, een transportmiddel, of een replicator, het zijn allemaal levende entiteiten die hun bewust potentieel met die van ons verenigen om iets te creëren. Dit iets kan een reis zijn door het universum, de uitvinding van een speciaal hulpmiddel om het leven gemakkelijker te maken, of een diner! Het punt is verder te gaan dan je huidige opvatting dat er levende en niet-levende staten/toestanden zijn. Jullie planeet en jullie Zon zijn levend! Wanneer jullie vooruitgang boeken in de wetenschap der nanotechnologie, nanobiologie en kunstmatige intelligentie, zullen er nieuwe definities van bewustzijn verschijnen. Wat wij doen is deze concepten snel op te starten om hun potentieel te tonen. Het gebruik van een technologie zoals die van ons berust op jullie vooralsnog onbenutte geest/bewustzijn link en ons doel is dit nieuwe latente vermogen in jullie tot ontwikkeling te brengen, want het vormt een van de opstapstenen op jullie weg naar het volledige bewustzijn. Dan … als jullie je technologieën combineren met de onze, gebeurt er iets wonderbaarlijks.

Het oefenen hoe onze apparaten werken heeft het effect van het versterken van jullie levenskrachtveld. Veel apparaten die ‘verkregen’ en terugontwikkeld zijn door jullie geheime regering hebben hetzelfde effect. Zodra jullie hieraan gewend zijn, zullen jullie je bewust worden dat jullie een enorme hoeveelheid verborgen talenten bezitten waarnaar we hebben verwezen. Deze talenten zijn restanten van jullie vroeger volledig bewust zelf, en wanneer jullie eenmaal een voet op dit pad zetten kunnen jullie niet langer ontkennen dat jullie veel grotere wezens zijn dan jullie nu geloven. Tot nu toe wilden we jullie deze technologieën niet openlijk onthullen, want om dit ethisch verantwoord te doen zou er een vredelievende en samenwerkende omgeving nodig zijn, willen jullie er de profijten van plukken. Dit is dan ook de reden waarom wij wachten tot jullie nieuwe regeringen jullie samenlevingen buiten oorlog en agressie hebben gebracht. Wanneer eenmaal de samenwerking een feit is, kunnen wij een hele reeks technologieën binnenbrengen die de parameters zullen definiëren van een nieuwe spirituele/geestelijke wetenschap voor jullie.

Het creëren van deze nieuwe wetenschap maakt het voor jullie mogelijk jullie werkelijkheid in een nieuw licht te zien. Spirituele of geesteswetenschap brengt jullie in een wereld die de verschillen die jullie omringen achterlaat. Jullie kijken vernieuwd naar het bewustzijnsconcept en jullie zoektocht naar waarheid krijgt een diepere betekenis. De plotselinge uitbreiding van jullie perceptie brengt je dichter bij jezelf en je begint het belang te begrijpen van je eenheid met de hele Schepping en het belang van persoonlijke soevereiniteit. Je kunt ook gaan inzien waarom het eerste contact een dergelijke centrale rol speelt in jullie terugreis naar het volle bewustzijn. Wij zijn hier om jullie wegwijs te maken in de verbijsterende mogelijkheden en jullie te assisteren om je doel te bereiken. Daarom is het eerste contact een katalysator waardoor jullie je volledig potentieel kunnen herwinnen en jullie mondiale samenleving in een staat van gezondheid kunnen krijgen. Van daaruit kan jullie wereld soepel overgaan naar een volledig functionerende galactische samenleving.

De galactische samenleving is een perfect werkende omgeving voor volledig bewuste individuen. Het voorziet in een ondersteunende structuur die jullie helpt bij het verwezenlijken van wie jullie zijn en bij het volledig ontwikkelen van jullie talenten; het bevordert creatieve oplossingen voor de uitdagingen van de samenleving en motiveert haar leden om doorbraken te verwezenlijken in het bereiken van hun levensdoel. Het steunt zinvolle interactie met jullie planetaire toezichthouderschap en met jullie innerlijke spirituele plichten. Deze samenlevingsvorm brengt ons grote persoonlijke, creatieve voldoening, terwijl het gelijktijdig voorziet in de erkenning en goedkeuring die een hartverwarmend gevoel van groepseenheid creëert. De galactische samenleving huldigt dagelijks onze individualiteit alsook onze plichten en verantwoordelijkheden voor de stoffelijke en spirituele of geesteswereld en voor elkaar. In dit vreugdevolle web van gemeenschappelijkheid vinden we onze ware identiteiten en onze unieke paden naar verlichting.

Het ontvouwen van de waarheden van elk leven is de bestaansreden van de galactische samenleving. Hier vinden we een vrede die de creativiteit stimuleert en een levendig welzijn bevordert, en jullie worden omringd door een ware hoorn des overvloeds van interne en externe steun. We genieten van onze rituelen en de zinvolle tijdsbesteding met onze spirituele en fysieke counselors. Wij leven lange, nuttige levens van duizend jaren of meer en aan het eind vertrekken we als Licht in een speciale ceremonie met onze spirituele counselors. Voordat wij vertrekken zien we onze levens vele malen terug om te begrijpen op welke wijze het verbonden is met al onze andere levens. Dit laat zien of we vaker terug zullen komen en zo ja … waar en wanneer. Na een doorgangsceremonie gaan we naar Lichtplekken om een andere serie verantwoordelijkheden naar de Schepper en onszelf te aanvaarden en dit maakt ons gereed voor de komende levens. Voor ons is de kindertijd heilig.

Wij brengen onze kinderen is een cocon van ondersteuning dat hen voedt en verzorgt en hun talenten en uniekheid naar voren haalt. Wij onderschrijven zeer de kracht van Liefde en aanmoediging, en onze kinderen worden omringd door degenen die de kracht van opvoeding en koestering begrijpen. Ze worden gebaad in een eindeloze oceaan van kennis en wijsheid waarin ze aangemoedigd worden om op eigen kracht te varen, een ieder volgens de eigen innerlijke koers. Alle talenten zijn goedgekeurd en worden geëerd door de ‘podlet’ (familiegroep) bij wie ze wonen, en alle leden zijn de facto verwanten van elk kind die graag met hen werken wanneer ze nodig zijn. Dus, elk kind groeit op met een gezonde drive om zijn eigen individualiteit uit te drukken en zijn gemeenschap en de Schepper te dienen. We zijn trots en toch bescheiden om de goddelijke dienstverlening uit te roepen als onze grootste vreugde!

Vandaag hebben we heel summier enkele aspecten van de wonderbaarlijke aard van de galactische samenleving beschreven. Wij komen bij jullie in goddelijke dienst, zowel als mentoren, als jullie liefdevolle ruimtefamilie. De Hemel en jullie gratievolle spirituele familie verenigen zich hierin, en we kijken met groot enthousiasme uit naar de viering van onze hereniging. Besef, beste verwanten, in je hart der harten, dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

00
(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL
000

woensdag 14 april 2010

April 13, 2010


Dit is geen fictie........... Geniet van deze vreemde en bijzondere tijd en probeer niet ongeduldig te zijn. Wij komen en onze aardse bondgenoten zijn bijna gereed om jullie met hun grote cadeaus te verrassen!......

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie and the Galactische Federatie

6 Etznab, 1 Kank'in, 5 Caban (13-4-2010)

Selamat Jarin! We keren terug met meer informatie over jullie wereld. Op dit moment blijven onze aardse bondgenoten hard werken aan het ondermijnen van het huidige bankstelsel. Sinds de start van het fractioneel bankieren (uitleg Cees de Jager) in de periode 1810 – 1815 heeft de duistere kliek het voor elkaar gekregen om langzaam de controle te krijgen over het mondiale bankstelsel. Dit stelsel, evenals zijn partner de natiestaat, is schatplichtig aan geldbelangen op jullie wereld. De oppositie bestaat uit diverse verlichte individuen die de verschrikkelijke onrechtvaardigheden van dit systeem zagen en probeerden dit te hervormen. In de laatste paar decennia deed zich de gelegenheid voor deze enorme verandering te verwerkelijken. De uitzichtloze situatie rond jullie wereldeconomie is een dwingende reden om deze hervorming op de juiste wijze te doen. We hebben toegezien hoe jullie hebzuchtige en arrogante kliek een complot smeedden om dit te voorkomen, maar dit bewees een moeilijker weg te zijn dan de kliek oorspronkelijke in gedachten had. Een grote groep van geharde profiteurs heeft de kliek, vanuit een meedogenloos wraakgevoel, aangepakt op een wijze waarvan gezegd kan worden dat er momenteel een ziekmakend soort kannibalisme plaatsvindt.

Terwijl deze zelfvernietigende vreetgekte voortduurt, vliegt de kliek onvermijdelijk op zijn ondergang af. De wereld kijkt toe hoe deze groteske voorstelling zijn absoluut dieptepunt bereikt. Intussen versterkt onze interventie de activiteiten van onze aardse bondgenoten. Jullie beperkt bewuste wereld wordt beheerst door geld en macht, die ervoor zorgen dat de staat moet luisteren naar de grillen van de rijken. Deze symbiotische relatie verlangt nu een snel einde. Onze aardse bondgenoten begrijpen dit en hebben een serie nieuwe overeenkomsten opgesteld tussen de verschillende staten, de machtigen en ons. Deze zeldzame vogels begrijpen hoe belangrijk het is om een situatie te creëren waarin de ‘oude manieren’ een gevaar vormen waardoor ze uiteindelijk afgedankt worden. Deze strategieën zijn dicht bij het bereiken van hun doel. Velen op jullie wereld zijn nogal gefrustreerd over de lange duur van dit alles. Wij begrijpen dit en gebruiken onze eigen plannen om het langverwachte einde van de oude wegen te versnellen. Jullie oude werkelijkheid kraakt zichtbaar onder de gezamenlijke druk van de acties van zowel de kliek als onze aardse bondgenoten.

Terwijl deze vreemde operatie onderweg is, heeft Moeder Aarde erop aangedrongen dat we ons tijdschema drastisch moeten versnellen. De recente toename van aardbevingen met een kracht van 7 en meer op de schaal van Richter is een duidelijke waarschuwing voor wat zij van plan is, evenals het niveau van uitsterven van veel bedreigde planten en dieren. Ondertussen gaat het smelten van de gletsjers op het noordelijk halfrond onverminderd verder. De Zuidpool is vooralsnog een ander verhaal; hier worden miljoenen mensen beïnvloed door het enorme gat in de ozonlaag en we zijn druk bezig geweest om dit gat te repareren, met als gevolg dat de Antarctische gletsjers weer aan het groeien zijn. Onze volgende klus is een dergelijke hulp te verlenen bij het Arctische gat (noordelijk) in de ozonlaag, maar Moeder Aarde beschouwt dit als ondergeschikte aanpassingen. De lichte verschuiving in de hellingsgraad van 23,5 van de Aarde die de aardschokken in Chili veroorzaakte, is weer een ander voorteken van wat Moeder Aarde van plan is. We vergaderen regelmatig met onze aardse bondgenoten om deze vitale zaken te bespreken en zijn begonnen aan een serie gesprekken met belangrijke aardse regeringen.

Jullie ecosfeer is behoorlijk in opstand en Moeder Aarde wil dat jullie spoedig haar oppervlak verlaten om jullie nieuwe huizen in de prachtige 5-D wereld in Binnenaarde te betrekken. Herinner je dat de Aarde, evenals alle sterren en planeten, hol is. In haar bevindt zich de schitterendste werelden vol bezienswaardigheden, geluiden en geuren die jullie zullen verbazen! Om jullie daar te krijgen moeten we het werk van de Hemel voltooien om jullie terug te brengen naar het volle bewustzijn. Dit is geen geringe taak nu de belangrijke regeringen van jullie wereld complotten smeden met het duister om jullie van je bestemming weg te houden. De Hemel verzekert ons opnieuw dat dit doel niet onderhandelbaar is en dat in de ophanden zijnde periode deze grootse transitie gaat plaatsvinden. We hebben een team samengesteld dat nauw samenwerkt met de Spirituele Hiërarchie van jullie planeet en een vast tijdschema is overeengekomen. We vroegen onze aardse bondgenoten hun plannen te versnellen om het duister uit hun macht te zetten en wij implementeren ondertussen een speciaal plan om jullie conversie door de Lichtkamer naar volledige bewuste wezens te versnellen.

Deze verschillende plannen worden momenteel volledig herzien door onze Commando Raad en de gehele vloot. Wij brengen een aantal van onze atmosferische vlooteenheden in een nieuwe positie en vragen onze familie in Agartha ons te helpen bij het oplossen en activeren van de nieuwe eisen van de verschillende scenario’s. Wij moeten jullie soepel en snel overbrengen naar Binnenaarde, waar speciale zones gereserveerd zijn waarin diverse kristallen steden voor jullie zijn gebouwd. Hier zullen jullie de levende woonhuizen en Lichtkamers vinden waar jullie je transformatie naar volledig bewuste wezens zullen ondergaan. Een lesprogramma is samengesteld om jullie te informeren over de etiquette die jullie nodig zullen hebben wanneer je eenmaal volledig bewust bent. Zodra jullie deskundig zijn en jullie prettig voelen bij jullie nieuwe bewustzijnsstaat, op dat moment zijn jullie gereed om bij de galactische samenleving geïntroduceerd te worden. In het begin zullen jullie leven in een typische Agarthanen ‘podlet’ (familiegroep, zie het boek Jullie Eerste Contact), waar je vrijelijk kunt discussiëren over wat je ziet en beleeft.

Deze aanpassingsperiode vindt plaats terwijl Moeder Aarde jullie vroegere oppervlaktewereld reconstrueert. Deze enorme herinrichting moet gebeuren nadat alle levende wezens geëvacueerd zijn. Wanneer eenmaal de nieuwe topografie gerealiseerd is, zal de nieuwe ecologie geïntroduceerd worden. Moeder Aarde wil een gevarieerder en een vriendelijker serie levende zones op de wereld installeren, en haar nieuwe landen, zeeën en luchten zullen de woongebieden worden van veel nieuwe schepsels en planten. De enige kunstmatige structuren moeten de kleine speciale dorpen worden die geplaatst zijn op belangrijke knooppunten van het oppervlak, waar jullie, als de nieuwe rentmeesters/hoeders, van Moeder Aarde haar talrijke gebieden in stand houden met rituelen, dans en gezangen. Jullie allen dienen Moeder Aarde te eren en jullie zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al haar levensvormen op deze meest kostbare van alle werelden.

Deze gezamenlijke activiteit met de walvissen/dolfijnen zal jullie laten zien hoe gemakkelijk het is om te werken met jullie medemensen en ook met de andere bewuste wezens om de natuurlijke balans van planeten te bewaren en het goddelijk plan te ontvouwen. Als volledig bewuste wezens nemen jullie je rol op van fysieke Engel en gebruiken jullie je vermogen om van je thuiswereld een waar paradijs te maken voor alle levende aspecten van een liefdevolle en zorgzame Schepper. De samenleving die jullie creëren zal elke individu koesteren en jullie galactische samenleving zal elke voorkomende uitdaging creatief kunnen oplossen. Als mens zullen jullie bekend staan om jullie vermogen om zelfs de meest duistere, verborgen nuance van het beperkte bewustzijn te begrijpen. Dit talent stelt jullie staat in de nabije toekomst veel beperkt bewuste planeten naar het Licht te brengen, en dus worden jullie wonderbaarlijke beroemdheden.

Deze tijd is ogenschijnlijk een tijd van grote chaos en gevaren voor jullie. Zie het als een voorloper van de grote wereldwijde verschuiving. Jullie wereld snelt naar het eerste contact en de Hemel bewerkstelligt wonderen om jullie levens opzienbarend te veranderen. Gelukkig is het ook een tijd waarop de duistere kliek moet capituleren, waarop de waarheid van veel dingen eindelijk onthuld gaat worden en waarop een nieuwe dag van vrede en welvaart aanbreekt. Een nieuwe overvloed en een nieuw financieel stelsel staan op het punt te verschijnen. Dit is geen fictie, maar ontvouwt zich voor jullie als de oude wegen langzaam doch zeker verdwijnen. Geniet van deze vreemde en bijzondere tijd en probeer niet ongeduldig te zijn. Wij komen en onze aardse bondgenoten zijn bijna gereed om jullie met hun grote cadeaus te verrassen!

Vandaag gingen we verder met wat er op jullie wereld gebeurt. We zullen jullie heel binnenkort zien! Onze schepen zijn op hun plek om alles te doen wat nodig is om jullie naar het magische moment te brengen – het volledige bewustzijn. De tijd van verwerkelijking is eindelijk gekomen. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

donderdag 8 april 2010

April 6, 2010

De belangrijke banken van jullie wereld wachten op het lot van de Federal Reserve Bank van de VS omdat, wanneer deze bank en zijn trawant in Engeland instortten, het nieuwe mondiale bankstelsel pas echt kan werken.


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie and the Galactische Federatie

12 Batz, 14 Mac, 5 Caban (6-4-2010)

Selamat Jarin! We zijn er weer met veel informatie. Onze aardse bondgenoten werken samen met onze verbindingsteams om jullie wereld voor te bereiden op de aankondigingen die volgen op de leveringen van jullie welvaartsfondsen. De belangrijke banken van jullie wereld wachten op het lot van de Federal Reserve Bank van de VS omdat, wanneer deze bank en zijn trawant in Engeland instortten, het nieuwe mondiale bankstelsel pas echt kan werken. Tot die tijd zijn verschillende methoden onderweg om de tegenwerkende banken tot opgeven te dwingen. Alle andere onderdelen van deze overname zijn gereed en wachten op het startsignaal. China, Japan en talrijke andere regeringen voltooien de noodzakelijke stappen die nodig zijn voor het moment dat de huidige Amerikaanse Administratie wordt vervangen door de Amerikaanse overgangsregering. Deze nieuwe regering moet het formele signaal zijn voor de start van een periode van vriendschappelijke samenwerking tussen de naties. De meeste van jullie overlevingsstress wordt weggenomen wanneer eenmaal de huidige Amerikaanse regering van het wereldtoneel verdwijnt. De duistere kliek en zijn hoogmoedige manipulatie van de Amerikaanse en Russische regeringen zijn primair verantwoordelijk voor de onenigheid in de afgelopen zestig jaren.

Jullie geschiedenis is een geweldig keerpunt. De duistere kliek, die in feite de macht achter het wereldtoneel was, staat op het punt de handdoek in de ring te gooien, en haar ondergang is het onontkoombaar gevolg van de volledige onthulling van ons bestaan en van werkelijk een keur van geavanceerde technologie. In één klap moeten jullie een wetenschappelijke sprong van eeuwen maken en dit vraagt van jullie een overeenkomstige evolutiesprong in de hogere rijken van geest en hart. Een nieuwe perceptie van jezelf en de Schepping moet tevoorschijn komen, die een collectieve ervaring van Liefde, de hogere emoties en het potentieel, dat het volle bewustzijn is, genereert. Je bent onderweg naar iets unieks en dit zal je uitdagen en je gereed maken voor de wonderen van het volle bewustzijn. Bovendien duwt Moeder Aarde jullie zachtjes verder, want jullie mogen niet te lang treuzelen. Jullie bevinden je op een pad van fantastische mogelijkheden en onvoorstelbare beloningen. Tot nu toe hebben jullie weinig laten zien waartoe jullie in staat zijn door middel van wederzijdse bijstand, maar zodra jullie eenmaal in harmonie zijn met het Goddelijke, wordt Dienstverlening jullie hoogste roeping!

Jullie samenleving verschuift van een oriëntatie die op overleven is gebaseerd naar één van dienstverlening en verantwoordelijkheid. Opwindend onderzoek op het terrein van psychologie en geneeskunde in het algemeen omvat de studie van creativiteit en de verbazingwekkende cognitieve vaardigheden van het brein. Deze vooruitgang vloeit rechtstreeks voort uit jullie bewustzijnsstijging en voedt de nieuwe focus op je cognitieve vaardigheden. Jullie wetenschappers bewegen zich in de richting van aspecten die wijzen op volledig bewuste faculteiten en die getuigen van een menselijk potentieel die de huidige bio-wetenschappelijke modellen overstijgen. Dit vraagt om een nieuw maatschappelijk en wetenschappelijk model die concepten kan omvatten die ver uitstijgen boven jullie conventionele wijsheid. In alle takken van onderzoek bevinden de inspanningen zich in een staat van chaos of zijn actief in het aangeven van nieuwe manieren hoe jullie wereld werkelijk opereert. De afgelopen ‘normale’ millennia gaan over naar iets totaal anders. Jullie bevinden je op de grens van deze werkelijkheid en verschuiven al snel naar een pad dat naar het eerste contact leidt!

Jullie wereld is in feite al volledig met ons verstrengeld en onze taak is nu ons beiden naar het open eerste contact te brengen. Echter, als gevolg ven recente ontwikkelingen is de consistentie van ons eerste-contact-plan vervangen door mogelijke botsende interacties. Jullie duistere kliek heeft een scenario ontwikkeld dat we moesten neutraliseren en dit hebben we gedaan. De trucs van jullie kliek om het contact te doen ontsporen zijn mislukt! Dit heeft ertoe geleid dat we meer dan voorheen moesten interveniëren en een stuk gemakkelijker konden opereren met onze verbindingsteams die nauw samenwerkten met onze aardse bondgenoten. Hierdoor moesten we ook vaker contact opnemen met jullie regeringen. Jullie hooggeplaatste militaire bevelhebbers hebben bewezen dat ze zeer behulpzaam waren bij het uitleggen van wat nodig is voor een effectieve en wettige regeringswisseling. Ook hebben vele academici en leden van jullie diplomatencorps waardevolle inzichten over de effecten van deze verandering bijgedragen. De sleutel tot verandering is een samenhangend rentmeesterschap die, indien nodig, door onze technologische superioriteit wordt gesteund.

De duistere kliek is een expert in het manipuleren en controleren van jullie. Onze aardse adviseurs hebben ons volledig geïnformeerd over de werkwijze en we zijn van plan deze informatie te gebruiken om jullie samenleving over te brengen van een eindeloos balanceren op de rand van verandering naar het werkelijk manifesteren van die veranderingen. Wij integreerden ons recent verkregen informatie in een voorstel dat we onze Hemelse adviseurs hebben overhandigd voor toestemming. Ze hebben verschillende aanpassingen aanbevolen, en wij voeren nu hun suggesties uit en veranderen daardoor wat onze aardse bondgenoten aan het doen zijn. Deze nieuwe lijnen benadrukken de snelle voltooiing van alle doelen die de komst van de overgangsregeringen beïnvloeden. Het is van het allergrootste belang dat deze nieuwe regeringen gaan samenwerken om een meer rechtvaardig financieel systeem op te zetten, het kwijtschelden van de mondiale schulden te realiseren en het door de regering gedekte terrorisme te beëindigen dat jullie wereld teistert.

Nog eens … onze taken zijn in aantal toegenomen en we zijn nu zelfs meer en dieper betrokken bij jullie zaken en werken nauw samen met Moeder Aarde. Onze wetenschappers gebruiken de expertise van onze Agarthaanse broeders om beter te begrijpen welke acties Moeder Aarde nu nodig heeft. Jullie hebben een grote verantwoordelijkheid voor Moeder Aarde, en deze goddelijke dienst verbindt jullie met Binnenaarde en stelt jullie in de gelegenheid een wonderbaarlijke band te krijgen met jullie neven en nichten van Binnenaarde. Wij hebben hun geweldige toewijding voor jullie thuiswereld gadegeslagen en ze zijn er helemaal klaar voor om als jullie mentoren te functioneren en te demonstreren hoe jullie je grote Liefde voor Moeder Aarde in actie gaan transformeren. Deze kennis omvat ook jullie Maan en het herstel van de twee vroegere hemelse metgezellen van de Aarde. Dit onderwerp brengt ons naar het hoofdstuk van jullie niet geopenbaarde geschiedenis, wat we aan de Agarthanen zullen overlaten.

Jullie zonnestelsel gebruikt, evenals de Aarde, haar toenemende activiteit om haar verschuiving naar een volledig bewuste vijfdimensionale werkelijkheid voor te bereiden. De grote gasvormige buitenplaneten passen hun elektromagnetische velden aan die alles in balans houden. De enorme velden strekken zich uit rond jullie zonnestelsel als een immense placenta en is nu gereed om jullie nieuwe werkelijkheid tot geboorte te brengen. De vele onstoffelijke Wezens die in jullie zonnestelsel verblijven wachten in vreugde op het moment waarop jullie gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. Ze hebben werkelijk een onuitputtelijke kennis van dit stelsel en al zijn planeten en kunnen jullie op de hoogte brengen van de wijze waarop de oorspronkelijk Marsplaneet Pax vernietigd werd en hoe het door de Elohim gereconstrueerd wordt. Dit is slechts een glimp van de wereld die zich voor jullie opent wanneer jullie eenmaal je volledig bewustzijn hebben teruggekregen.

Enige tijd geleden hebben de medische teams van de Galactische Federatie gerapporteerd dat velen van jullie last hebben van lage rugpijn, schouderpijn en hart-, lever- en nierproblemen. Deze ziektes zijn hoofdzakelijk het gevolg van het binnenbrengen van het middenrif-, nieuwe hart- en thymuschakra. Deze nieuwe centra zijn gekoppeld aan de verschillende meridianen die lang slapend zijn geweest. Deze meridianen moeten uiteindelijk geïntegreerd worden met het verder uitgebreide zenuwstelsel van je lichaam. Een van de eerste Hemelse doelen is om zoveel mogelijk dat slapende is in je fysiek zelf wakker te maken en deze pijnen zijn een onderdeel om jullie naar een plek te brengen waar jullie definitieve sprong naar het volledige bewustzijn, met behulp van jullie Binnenaardse Lichtkamers, gemakkelijk kan plaatsvinden.

Vandaag hebben we onze bespreking over jullie werkelijkheid en hoe het getransformeerd wordt voortgezet. Overal op jullie wereld wordt chaos ervaren dat een onderdeel is van de ondergang van jullie huidige werkelijkheid. Het is te begrijpen dat jullie gefrustreerd zijn en jullie vragen je af wanneer en hoe deze beroering gaat eindigen. Wij, de Hemel en onze aardse bondgenoten, werken gezamenlijk aan een manier hoe we deze geweldige complexe operatie op een goddelijke en tijdige wijze kunnen beëindigen. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

0Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS