Volgers

PUTIN

dinsdag 24 januari 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 24 jan 2017


13 Cauac, 2 Yax, 13 Caban
Dratzo! We komen op deze dag om ons verhaal te vervolgen. Alles gaat gestaag vooruit. De tegenstand tegen deze distributie werd afdoende gebroken. In de komende maanden verwachten we het hoofdbestanddeel deel van deze zeer complexe procedure te voltooien. De Republiek is eindelijk klaar voor volledige disclosure. Het heeft lang geduurd, aangezien de formele aankondiging ervan nog steeds enigszins controversieel is. We verwachten dat de rest van het volledige pakket heel spoedig kan worden uitgeleverd. Dit de facto regime is zo lang aan de macht geweest dat haar zogenaamde legitimiteit onaantastbaar leek. Onze missie is derhalve verbonden aan het aan alle betrokkenen uitleggen hoe dit nieuwe bestuur formeel uitgeroepen zal worden. Deze procedure is nagenoeg klaar om te worden onthuld en dient te worden uitgelegd voordat dit huidige de facto en illegale regime volledig is geïnstalleerd. Het is essentieel dat deze serie onthullingen tot in detail aan het Amerikaanse publiek wordt uitgelegd. In dat opzicht hebben we gezworen de wijze waarop dit bestuur volledig wordt aangekondigd en op de juiste wijze wordt geïnstalleerd te veranderen. Als dit zonder zorgvuldige planning wordt gedaan zou het aanvankelijk enige zware schade kunnen aanrichten. Er dient derhalve een juiste volgorde te worden gehanteerd.
We hebben aangeraden deze belangrijke stappen onmiddellijk te laten beginnen met een serie formele aankondigingen omtrent dit zeer gevoelige onderwerp. NESARA en de bijzondere geschiedenis ervan vereist een formele serie officiële aankondigingen. Wanneer dit eenmaal is gedaan, dienen de doelen voor de volgende 120 dagen te worden opgesteld. Tijdens de laatste twee decennia vonden er een aantal geheime gebeurtenissen plaats en deze dienen bekend te worden gemaakt. Deze zullen worden gebruikt om een nieuw wereldwijd financieel systeem openbaar te maken. Hiervoor is eveneens een algemeen overzicht nodig omtrent hetgeen er voor Amerika en de wereld klaar ligt. Dit overzicht vereist een zo volledig mogelijke serie details. Op dit moment staat dit rijk op een cruciale kruising. De noodzaak om een nieuwe mondiale stabiliteit op te zetten is van doorslaggevend belang. De rol van de Amerikaanse Grondwet bij dit proces dient volledig te worden uitgelegd. Een nieuwe mondiale agenda vormt zich. De meeste Amerikanen begrijpen niet wat er moet worden gedaan. Een formele en opwindende geschiedenis dient tot in detail aan hen te worden uitgelegd. In dit Licht kan een welvarende en vreedzame realiteit succesvol voortgaan!
Onze primaire taken omvatten het voorbereiden van de weg naar jullie welvaart, vrijheid van voortdurende schuldslavernij en de opkomst van jullie persoonlijke soevereiniteit. Lopende projecten zullen een nieuwe realiteit creëren die een Nieuwe Jij en een nieuw Gaia doen ontstaan. Deze 5D entiteiten zijn in de eerste plaats de reden dat wij naar jullie kusten zijn gekomen. Lang geleden bepaalde de Hemel dat jullie omslachtige reis in beperkt bewustzijn zou eindigen wanneer jullie de 21e eeuw binnengingen. Op dat moment zouden jullie je taak als primaire hoeders van Gaia hervatten. Onze operaties waren specifiek ontworpen om jullie als sterrennatie te helpen bij de kolonisatie van dit zonnestelsel van planeten en manen door de Galactische Federatie. Dit project werd tijdelijk overgenomen door een duistere troepenmacht onder commando van een speciaal aanvalsteam uit het Anchara Continuüm. Hun missie werd met succes verijdeld, kort nadat jullie 21e eeuw begon. Het is nu tijd voor de opkomst van een nieuwe Republiek en een nieuwe, vrije en welvarende realiteit. Jullie staan eveneens aan de rand van een eerste contact met de Galactische Federatie.
Deze serie sleuteloperaties nadert haar succesvolle voltooiing. Onze taak blijft er één van heimelijke observatie en het zorgvuldig uitvoeren van de goddelijke edicten van de Hemel. Dit is al zo sinds onze komst rond het einde van de 20ste eeuw. Ons doel was het voltooien van deze verschillende doelen, kort na het begin van jullie 21e eeuw. Op dit moment zijn we bezig met een administratieve wijziging die voor een aantal aanpassingen zal zorgen die ons in staat zullen stellen onze aanwezigheid op jullie prachtige kusten aan te kondigen. Formele uitzendingen kunnen ons in staat stellen een aantal aankondigingen te beginnen die jullie zullen voorbereiden op onze massalandingen en een eerste contact. We zijn eveneens van plan een aantal van onze mentoren bij jullie te integreren. Deze interacties zullen jullie helpen de goddelijke pracht van volledig bewustzijn te begrijpen. De Hemel is de laatste paar decennia bezig geweest om de elementaire operationele trilling van jullie lichamen te verhogen. Nogmaals, dit is een teken van de gewijde voorbereidingen van de Hemel om jullie voor te bereiden op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn.
Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze gezegende tijd is er één waarin jullie eindelijk de vruchten zullen plukken van een nieuw monetair- en banksysteem. Nieuw verkregen rijkdom staat symbool voor wat uiteindelijk jullie deel zal zijn; volledig bewustzijn! Vanaf het eerste begin van jullie inperking door de kwaadaardige werkwijze van de Atlantiërs en de Anunnaki is dit rijk de speelbal geweest van hen die jullie kracht wegnamen om jullie vervolgens in een millennium van wrede dwangarbeid en lijfeigenschap te dwingen. De lange duur van deze periode in de schaduw heeft jullie beroofd van het innerlijk vertrouwen dat jullie erfgoed is. Nu komt deze verschrikkelijke periode ten einde en zal een nieuwere, meer gezegende van start gaan. Binnenin jullie bestaat een slapend geloof dat jullie een groot potentieel bezitten. Deze innerlijke percepties zijn feitelijk visioenen van jullie voormalige zelven. Wij Meesters zijn hier om jullie op goddelijke wijze op het hart te drukken hoe groots jullie werkelijk zijn. Onze missie is jullie te laten zien hoe deze grootse zienswijze post zal gaan vatten. De huidige tijd is de tijd waarin dergelijke wonderen mogelijk zijn!

Jullie prachtige toekomstvisies hebben de weg gebaand voor een tijd waarin grote onderdrukking ten einde komt en wordt vervangen door een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin jullie succesvol zullen zijn en humanitaire projecten uitvoeren die jullie in staat stellen eindeloze rijkdom te creëren en die de voorwaarden scheppen voor een nieuw tijdperk van vrede en Liefde. Deze schitterende energieën zullen jullie op een goddelijke manier in staat stellen deze periode te transformeren en permanente gezondheid, rijkdom en soevereiniteit te creëren. Op basis van hemelse organisaties zullen nieuwe organisaties worden gevormd die jullie door de Hemel worden gegeven. Terwijl deze in jullie harten groeien zullen ze nieuwe bestuursmodellen creëren. Kortom, jullie zullen een omvangrijk aantal richtlijnen te zien krijgen die deze realiteit zullen veranderen en uiteindelijk jullie ruimtefamilies in staat zullen stellen hier te landen om ons verder te begeleiden. Deze wonderbaarlijke tijden zijn nog maar een prelude van wat er gaat komen. Een nieuw goddelijk tijdperk, waarvan de funderingen lang geleden door de Hemel zijn aangelegd!   

Deze goddelijke veranderingen zijn op het moment aan de gang. Een aantal bijzondere operaties worden op dit moment door de Hemel en door onze ruimtefamilies teweeggebracht. Speciale series instructies zijn bijna gereed. De Hemel heeft zijn Beheerders gevraagd om over deze tijden te waken en klaar te staan om, indien het juiste moment zich aandient, in actie te komen. Samen met onze medewerkers bereiden we ons voor om dit rijk te veranderen en dat in stelling te brengen wat de Hemel wenst. Het is deze tijd waarin een aantal grootse wonderen plaats kunnen vinden. Deze wonderen zullen nog maar het begin betekenen van vele andere gebeurtenissen die deze realiteit zullen transformeren. Vele verbazingwekkende zaken zullen zich aandienen. We vragen jullie je aan je positieve toekomstvisies vast te houden en de "Wijzen" uit de Hemel een  buitengewoon groots experiment ten bate van de werkelijke glorie van de Menselijke Ziel uit te laten voeren. Dit proces zal er één zijn dat alles zal veranderen!

Vandaag vervolgden we ons wekelijkse verslag van wat er op deze wereld gaande is. Alles is in afwachting van iets waarachtig bijzonders dat eindelijk plaats zal gaan vinden. Laten we deze periode beginnen met een reeks mondiale gebeden en de groei van een grootse gebeurtenis die alles zal veranderen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob&Marjadinsdag 17 januari 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 17 jan 20176 Eb, 15 Chen, 13 Caban
Dratzo! De overeengekomen procedures gaan nog steeds langzaam vooruit. De nadruk blijft zoals altijd veiligheid en de handhaving van een gelijkmatige stroom. Deze operatie is derhalve gereduceerd tot voortgaan met belangrijke opeenvolgingen, en het publiek in het ongewisse houden totdat bepaalde primaire veiligheidspunten bereikt zijn. Dit is het allerbelangrijkst geworden voor het succes van dit proces. De initiële elementen blijven de mondiale introductie van de nieuwe schatkistgelden van de nieuwe republiek, de complexe RV-operatie in Amerika en het losbarsten van de Mondiale Valuta-reset. Deze nieuwe gelden worden vergezeld door de officiële start van het nieuwe internationale financiële systeem. Op dat moment kan de nieuwe aangewezen President NESARA en de viering daaromheen aan iedereen uitleggen. Deze serie speciale aankondigingen zal er uiteindelijk voor zorgen dat er een disclosure-boodschap komt die ons eindelijk in staat zal stellen onze uitzendingen naar jullie te beginnen. Dit zal andere gebeurtenissen in gang zetten die wereldvrede kunnen afdwingen en een manier om een leefomgeving te produceren waarvan werd gedroomd toen NESARA in de late 90-er jaren voor het eerst werd voorgesteld. Deze mondiale toestand kan leiden tot een aantal andere gebeurtenissen.
Eén van de belangrijke gebeurtenissen die volgt op de opkomst van NESARA en de nieuwe NESARA-Republiek is de formele implementatie van het nieuwe financiële systeem. Nu al kunnen we zien hoe het nieuwe internationale banksysteem wereldwijd zal worden geïntroduceerd. Dit wordt eerst in China en de rest van Azië in gang gezet. Daarna zal het dominant worden gemaakt in Europa, de Amerika's en Afrika. Oceanië zal de laatste halte zijn voor de nieuwe bankrealiteit. Nieuwe mondiale valuta zullen een nieuwe welvaart voor iedereen aanmoedigen, alsmede de formele beëindiging van schuldslavernij. Deze wereld moet Gaia laten zien dat het haar ernst is met haar daadkracht om de lucht, het water en de bodem te reinigen. Tezamen hiermee is het nodig om de onderling verbonden stromingssystemen van de oceanen die de omringende landen en fauna rond de wereld temperen en voeden te herstellen. Dit dagelijkse proces reguleert de weersystemen van de wereld en stelt ze in staat de oceaanstromingen te voorzien van de elementen die de ecosystemen van de wereld helpen onderhouden.
Dit natuurlijke patroon werd onderbroken door een geheim regeringsgenootschap. De slinkse operatie was wereldwijd in omvang, en slaagde erin het regelmatige opwarmen en afkoelen van de oceanen te verstoren. Het begon eveneens de uitgestrekte oceanen van lucht die daarboven zijn te beïnvloeden. Deze regeringsoperatie begon in de vroege jaren 2010. Het veroorzaakte ongebruikelijk intense springvloeden in Europa, ernstig afsmelten van Arctische en Antarctische ijsvelden en vreemde winterse kou en stormen in Europa en het noorden van Noord Amerika. Dit geheime weerexperiment veroorzaakte eveneens ernstige droogte in Californië en enorme weeranomalieën in Azië en Noord Afrika. Nog belangrijker, het sloot de Noord-Atlantische golfstroom af. Een enorme weersverandering beloofde een natuurlijke verandering in mondiale omstandigheden te veranderen in een enorme klimaatcatastrofe.
Deze serie kunstmatige weersveranderingen voegde ongepaste druk toe aan een natuurlijk uitstervingspatroon dat in de laatste paar decennia 40 % van 's werelds flora en fauna heeft uitgeroeid. Dit kwam door de grote verandering die werd geïnitieerd om Gaia's oppervlakte voor te bereiden op de reünie van haar momenteel verdeelde Binnen- en Buitenrijken. Bovendien had een hemelse serie decreten de beëindiging van de corrupte en onhoudbare wereld van de hielenlikkers van de Anunnaki voorgeschreven. Deze operatie zit nu in haar laatste fasen van succes. Gaia wenst dat jullie terugkeren naar jullie natuurlijk 5D-staat en deze procedure te beëindigen met een terugkeer naar haar eigen verenigde 5D -staat. Een gelijksoortig lot is in werking voor de rest van de planeten van dit zonnestelsel. We observeren nauwgezet hoe dit noodzakelijke proces op elke planeet en de unieke maansystemen ervan voortgaat. De vereiste omzettingen van de waterplaneten en de vroege reconstructie van de grote trans-Martiaanse wereld (wat nu nog de asteroïdengordel is) zijn zeer interessante fenomenen om te bekijken. Het laat duidelijk de geweldig machtige werkwijze van de Hemel zien!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De huidige situatie is snel aan het verbeteren. Onze medewerkers zijn bezig ervoor te zorgen dat de uitbetalingen binnenkort doorgaan. Degenen die zo lang op een teken hebben gewacht kunnen weten dat het wachten bijna voorbij is. We wensen iedereen te bedanken, evenals degenen die de positieve energieën voor jullie visies hebben volgehouden. We appreciëren en zegenen jullie enorm voor jullie dagelijkse affirmaties. Deze gehele operatie is er één die duidelijk laat zien hoe positief geduld je uiteindelijk beloont. Dit rijk zit in een grootse transitie die wordt gemarkeerd door ons verschijnen en door enige wijsheid die we met jullie wensen te delen. Wanneer dit alles eindelijk voor elkaar is, zullen jullie een realiteit bezitten die gekarakteriseerd wordt door haar vrijheid, jullie soevereiniteit en haar enorme algemene welvaart. Jullie zullen vertoeven in dit land en haar talloze zegeningen ontdekken. Dit rijk zal onthullen hoe de landen van Binnen- en Buiten Gaia getrouw zijn verbonden. Wees Wijs! Wees Open en klaar om te ontdekken hoe dit nieuwe land werkt!
Terwijl jullie dit alles in je beginnen op te nemen, kunnen jullie je percepties uitbreiden en je angsten en zorgen loslaten. De oppervlaktelanden van deze wereld zijn de laatste 13 millennia stuurloos geweest door angst, gecreëerd en onderhouden door de wrede uitspraken van de hielenlikkers. Zie deze nieuwe tijd als het moment waarop deze verschrikkelijke nachtmerrie jullie eindelijk verlaat. Deze gewijde plaats gaat eindelijk dagelijks vertoeven in het vurige Licht van de Hemel. Bovendien gaan jullie je Binnenaardse neven en nichten ontmoeten en vele dingen leren omtrent jullie transitie vanuit het verleden naar het nu "ontwakende" heden. In dit nieuwe land gaan jullie graag je ruimtefamilies ontmoeten en de aard van jullie vele spirituele families leren. Onthoud diep in je Hart dat jullie nooit echt alleen zijn. Jullie nieuwe metgezellen gaan jullie naar je glorieuze toekomst leiden en met jullie delen hoe dit precies zal worden bereikt. Wees verwelkomd en voel je bovenal waarlijk Geliefd!
Wat zich rond deze goddelijke bol afspeelt is een geweldige les. Deze les heeft de potentie om allen te helen. Lang geleden kwamen jullie voorouders hier en ze begonnen aan een reis van vele stadia die jullie ver weg zou leiden van waar ze hier aanvankelijk voor kwamen. Momenteel nemen jullie dit alles in je op en leren jullie hoe jullie je het beste kunnen voorbereiden op wat er voor je ligt. Dit is niet alleen een tijd van transitie, maar tevens een tijd gevuld met een heleboel zorgvuldig gegeven lessen. Wees altijd klaar om deze in je op te nemen en zegen ze voor wat ze je vertellen. Spoedig gaan jullie je mentoren ontmoeten. Zij, samen met ons, zijn een speciaal team dat jullie kalm zal begeleiden naar een nieuw en veel bewuster bestaan. Het kan bij tijden moeilijk zijn om dit alles te vatten. Gebruik gewoon je machtige visie om je zelfs door de lastigste momenten te helpen. We zijn samen in deze zeer gewijde reis. Wees open en in staat om je Liefde te gebruiken om je naar victorie te leiden!
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving over dit zeer complexe land. Blijf positief en open voor alles wat binnenkort jullie pad kruist! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob&Marja

dinsdag 10 januari 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 10 jan 201712 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban
Dratzo! De voorwaartse beweging van het plan van de Elders (Ouderen) om de mondiale RV te introduceren gaat verder. Intussen zijn ook de tegenstoten van het duister aan de orde, die bevestigen dat speciale veiligheidsmaatregelen meer dan gerechtvaardigd zijn. Vanwege hetgeen er gebeurt hebben we veiligheidspunten opgesteld om de afschuwelijke doelen van het duister tegen te gaan en te verslaan. De eerste zeer noodzakelijke geldsommen worden bijna op hun bestemming afgeleverd. Deze eerste successen laten zien hoe goed onze plannen om de kwaadaardige machinaties van het duister te verslaan zijn opgesteld. Deze hele complexe serie bijzondere strategieën bewijst hoe effectief onze gezamenlijke verdediging werkelijk is. Gebruikmakend van deze successen zijn we van plan goedlopende tactieken te creëren die de goed toegeruste troepen van het duister kunnen verslaan. Daarom zijn we heel dichtbij een terecht verdiende overwinning op het duister. We wijzen de resterende tijd van deze Gregoriaanse maand toe aan het voltooien van de rest van onze gecompliceerde plannen. Deze zullen ons mettertijd in staat stellen een massale arrestatie van het duistere leiderschap te voltooien en eindelijk een einde te kunnen maken aan hun verfoeilijke streven om ons te verslaan. Het einde van de oude duistere orde die deze oppervlakterealiteit bijna 13 millennia leidde nadert zeker!
Een algemene zuivering van de huidige Amerikaanse republiek is op komst. Feitelijk werd deze in 1871 gesticht en is deze het speeltje van de Amerikaanse autocratie geworden. Deze zal door de ware, de facto NESARA Republiek omver worden geworpen. De voltooiing van dit project blijft onduidelijk. Ons wordt verteld dat de huidige komende regering deze republiek zal uitroepen, maar we zijn hier niet van overtuigd en we zijn bezig een blauwdruk te ontwerpen om ervoor te zorgen dat dit inderdaad gebeurt. We hebben ons daarom geconcentreerd op het zekerstellen dat dit doel op koers blijft en een gemanifesteerde realiteit wordt. Met dat doel observeren we deze nieuwe regering zorgvuldig om ervoor te zorgen dat ze nog steeds van plan is de nieuwe republiek aan te kondigen. Wanneer dit zich manifesteert bestaan er plannen om een mondiale hervorming te verspreiden, die de manier waarop dit wereldwijde geopolitieke systeem opereert zal aanpassen. Tot die tijd kijken we aandachtig toe om gewaar te worden wat er zich werkelijk in Amerika ontwikkelt. We zijn van plan te doen wat er ook maar noodzakelijk is om de manier waarop jullie huidige realiteit werkt te transformeren. We zijn vastbesloten de totale overwinning te behalen!
Onze operatie is opgebouwd rond het op dit oppervlakteland produceren van een leefomgeving die bevorderend is voor een eerste contact. Die leefomgeving zal binnenkort een menigte personeel, getraind om jullie tot aan de rand van volledig bewustzijn te brengen, opvangen. We hebben jullie allemaal meer dan een decennium lang gadegeslagen en begrijpen wat jullie nodig hebben om deze zuivere bewustzijnsstaat te bereiken. Dit mentoren is een zeer complex proces en we zijn ons volledig bewust hoe we het beste met jullie kunnen omgaan om de vereiste resultaten te bereiken. We schatten in dat dit mentoren maanden in beslag kan gaan nemen. Derhalve begrijpen we welk soort interactie het beste is om onze basisdoelen te bereiken. Jullie hebben elk binnen in je een aantal interne monitoren die jullie eveneens voorbereiden op je volgende evolutionaire stap. Wat jullie nodig hebben is een juiste set mentale zetjes en oefeningen die jullie in staat stellen steeds hoger in bewustzijn te groeien. Volg daarom simpelweg de richtlijnen die ons door de Hemel zijn gegeven. Dit proces zal jullie toerusten voor de drie dagen in jullie Lichtkamers.
Zoals jullie zullen begrijpen houdt dit proces in dat jullie nog een serie stappen vooruit worden gestuwd ten opzichte van waar jullie je nu bevinden. Nu staan jullie op het punt mondiale welvaart, en de eerste operaties die jullie een nieuw en wonderbaarlijk financieel systeem geven, te ontvangen, evenals door goud gesteunde valuta. In het verleden maakte het duister het ons moeilijk deze taak uit te voeren. Desalniettemin hebben we hun fysieke en wettelijke barrières doorbroken. De huidige vertragingen zijn niet meer dan een uiterste voorzichtigheid die ervoor zorgt dat elke noodzakelijke stap succesvol wordt afgerond. Deze bijkomende vertraging in respons bereikt een punt waarop een serie minder voorzichtige stappen feitelijk noodzakelijk is. Derhalve hebben we er bij onze verbindingsmensen die het voor het zeggen hebben op aangedrongen  de leveringen te versnellen. Dit langzame en welbewuste financieren van valuta is een proces dat aanvankelijk werd gezien als een zaak die snel uitgevoerd diende te worden. Het is onze intentie deze mondiale uitbetalingen efficiënt tot voltooiing te brengen zodat het noodzakelijke nieuwe bestuur waarlijk kan worden gemanifesteerd!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we vervuld van vreugde door dat wat zich op jullie wereld blijft ontvouwen. De lang beloofde voorspoed komt steeds dichterbij. Iedereen die betrokken is bij deze gezegende zaken is blij ons te kunnen informeren dat, ondanks de ogenschijnlijke vertraging, de reeks geplande leveringsdata binnenkort zullen worden gehaald. De Agarthanen vertellen ons dat alles in gereedheid is gebracht m.b.t. wat er momenteel van hen wordt verwacht. We zijn van plan suggesties te doen om dit bijzondere proces te versnellen. Het goddelijke doel is om de V.S. Inc. te isoleren en te verhinderen dat ze nog veel langer op deze voet door kan gaan. We hebben onze verschillende Gewijde Geheime Genootschappen geïnstrueerd om ieder lid op te dragen toegewijd te blijven aan de opkomst van de NESARA-Republiek en het feestelijke einde van de schuldslavernij dat hiermee gepaard gaat. De Mensheid zal worden bevrijd van haar valse verdragen en zal zich dompelen in de terugkeer van haar vrijheid en persoonlijke soevereiniteit, evenals het einde van haar manipulatie. We willen eenieder graag zegenen en zien dat het Licht waarlijk is teruggekeerd.    

Wat er zich aan het ontvouwen is, lieve Mensen, is een worsteling tussen hen die zonder angst dit goddelijke proces wensen te voltooien en hen die alleen aan deze heilige verplichting wensen te voldoen wanneer aan de resterende vraag naar grondige veiligheid op een geschikt niveau tegemoet wordt gekomen. Deze zaken dienen te worden ingevuld met een snelheid die het goddelijke tijdschema in staat stelt gezwind vooruit te gaan. Temidden van onze bondgenoten bestaat er een groep toegewijde zielen die in staat is de volledige veiligheid van deze uiterst complexe operatie te waarborgen. We begrijpen precies hoe dit alles zich kan manifesteren. De Hemel zegt ons dat de cabal volledig van ons geïsoleerd dient te worden. Daarom is een serie onmiddellijke snelle mondiale arrestaties een must. Daarbij  is nieuw en betrouwbaar bestuur van essentieel belang. Een snelle implementatie van de NESARA-Republiek is eveneens cruciaal. We vragen om een heilig vertrouwen, volledig verwezenlijkt en voor eenieder zichtbaar gemanifesteerd.

Deze oppervlakterealiteit zal veranderen, gezegende Mensen! Wij hebben plechtig beloofd een tijd voor jullie vrijheid, jullie soevereiniteit en jullie voorspoed te implementeren. Naar ons idee zouden de zaken drastischer vooruit moeten gaan. De meerderheid van diegenen die weten wat er werkelijk gaat veranderen dient een duidelijk teken te krijgen dat het "aloude" is opgebrand. Neem de tijd om uit te leggen en te bewijzen dat er over de hele wereld een enorme V-E-R-A-N-D-E-R-I-N-G gaande is. Belangrijke aankondigingen van deze omslag dienen publiekelijk te worden bekendgemaakt. Wij Meesters hebben gezien hoe een dergelijk "Publiek Theater" daadwerkelijk  nieuw leven kan blazen  in een ongeïnteresseerd landschap. Het kan eveneens de geforceerde, achterlijke aard van dit proces veranderen in een transformatieve verschuiving die zowel indrukwekkend als waarlijk wonderbaarlijk is. We vragen daarom dat dit proces meer kleurrijk, levendig en prikkelend mag zijn. Dit is het enige wat nodig is om een einde te maken aan de levenloze en tirannieke onderdrukking van de oude tijd. Adonai! Adonai!
Vandaag vervolgden we onze berichtgeving omtrent de gebeurtenissen op deze wereldbol. We danken eenieder voor het mogelijk maken van het inbrengen van een nieuwe realiteit. Deze geweldige veranderingen van onze wereld beginnen zich nu echt te ontvouwen. We vragen iedereen ons te vergezellen bij het manifesteren van dit sprankelende nieuwe rijk! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob&Marja

woensdag 4 januari 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 3 jan 20175 Etznab, 1 Chen, 13 Caban
Dratzo! Na verscheidene verdere serieuze besprekingen over de redenen voor een steeds veranderende "philosofie de guerre" (strijdplan) blijven de fondsprojecten voortgang boeken. Essentiele verschillen betroffen de wijze waarop de nieuwe wereld vanaf de welvaartstoestand geregeerd zou moeten worden. Het gebrek aan een doordacht wereldbeeld werd aan de kaak gesteld en in een serieuze serie diepgaande discussies die door alle partijen werd beoordeeld werd een gedetailleerde agenda afgekondigd. We zijn momenteel verenigd door een aantal doelen en de timing om deze op de juiste wijze te implementeren. Deze zeer noodzakelijke proloog ontstond vanwege een aantal pogingen tot bedrog door de illegale VS Corp. Het is stimulerend dat we waarachtig hetzelfde voor ogen hebben. Het nieuwe bestuur is een revolutionaire en gevarieerde groep personen die op gezette tijden niet altijd harmonieus hebben samengewerkt. Dit organische proces heeft zijn eigen stille revolutie doorgemaakt en is puntgaaf tot een einde gekomen. We veranderen vele fundamentele processen en formuleren een manier waarop de groep succesvol deze zeer complexe situatie kan aanpakken. Dit heeft geresulteerd in een stijl die nu een echt wonderbaarlijke serie vereiste oplossingen kan produceren! Momenteel bereiden we een algemeen schema van gebeurtenissen voor en we zijn ervan overtuigd dat het beste nog gaat komen.
De innerlijke werking van een definitieve oplossing is deels veroorzaakt door veel te laat overleg. We zijn nu er nu zeer van overtuigd dat deze nieuwe algemene afspraak de essentiële volgende stap vormt om jullie wereld boven het oude door de Anunnaki geproduceerde systeem uit te tillen, dat enkel ten behoeve van hun hielenlikkers was. We creëren een mondiale gemeenschap die gelijk opgaat met het toenemende nieuwe mondiale bewustzijn. Dit toekomstige rijk zal welvarend, vrij en bovenal soeverein zijn. De mindset ervan is in staat te zijn de doelen van deze zich nog steeds vormende samenleving te begrijpen. Het bevat een veelvoud aan variaties die ondersteund zullen worden door regionaal bestuur. Dit proces zal nieuwe niveaus van wederzijdse tolerantie in staat stellen te groeien en te gedijen. Ook beweegt het jullie iedere dag dichter naar een atmosfeer van disclosure. Dit ene feit alleen al toont ons hoe snel jullie "pursuit of happiness" (jacht naar geluk) jullie rijk verandert. Het is deze wereld waar wij graag in verschijnen. Onze introductie en die van de Agarthanen zal het glorieuze laatste stadium vormen van deze immer voortgaande verandering. Jullie evolueren snel naar de stadia die vooruitlopen op de opkomst van een waarlijk opzienbarende galactische samenleving!
Naarmate jullie groeien in bewustzijn, groeien jullie tevens op andere manieren die de wijze waarop jullie deze steeds veranderende realiteit waarnemen, verandert. De mensheid devolueerde aanvankelijk in de nadagen van Atlantis en begon toen langzaam, na de laatste Gouden Eeuw, te re-evolueren. Deze tijd werd gemarkeerd door een geleidelijke opwaartse beweging uit de eindeloze barbaarsheid van de wereld in de 20ste eeuw v. Chr. tot het heden. We hebben zorgvuldig naar deze voorwaartse beweging gekeken terwijl wijzelf jullie de ene na de andere avatar toeschoven. De Hemel droeg aan dit proces bij aangezien speciale hemelse zuster- en broederschappen werden ingebracht om dit wonderbaarlijke proces te versnellen. Derhalve betekent de huidige tijd een schoonveegoperatie door de Hemel om ervoor te zorgen dat het duister deze realiteit op de juiste goddelijke tijd verlaat. Dit is zich nu aan het ontvouwen en het complexe proces dat jullie "ascentie-symptomen" noemen gaat nog steeds door. Dit is derhalve een speciale tijd om de oppervlaktemensheid voor te bereiden op haar komende taken zodat ze in staat zal zijn haar hoedersrol voor Gaia en haar vele ecosystemen te hervatten. Deze tijd geldt tevens als voorbereiding om ons en jullie Agarthaanse neven en nichten te accepteren.
Dit proces is diep verbonden met jullie opwaartse verschuiving in bewustzijn. De Hemel is toegewijd om jullie percepties van dit rijk te verhogen en jullie bewust te laten worden van wat voor een onderling verbonden proces dit waarlijk is. Jullie hebben in de loop van de mondiale ecologiebeweging al van deze gewijde connectie gehoord. Nu dienen jullie verder te gaan en een aantal goddelijke regels te ontdekken waarmee de Hemel leven verspreidt en in stand houdt, niet alleen op Gaia, maar door deze hele Melkweg. Terwijl we ons door deze Melkweg verplaatsten, raakten we bekend met de vele verschillende manieren waarop de Geest leven in stand houdt. Deze serie gewijde operaties verbaast ons nog steeds. Het is deze wijsheid die jullie zullen ervaren wanneer jullie galactische mensen worden. Wij hadden het privilege om ogenschijnlijk oneindige variaties van leven te ontdekken. Elk daarvan was verbonden met een specifiek soort leefomgeving, die het voortdurende wonder van het leven en de waarlijk eindeloze diversiteit ervan toonde. We kijken ernaar uit jullie door deze geweldige realiteit te zien reizen.
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De laatste paar decennia hebben we in een soort filmscenario met achtbaan-effect gezeten. Onze intentie is dat de belangrijkste doelen van deze stille spirituele revolutie snel worden gehaald. De Hemel heeft in zijn eindeloze compassie onze medewerkers toegestaan om op uiterst ongewone manier voort te gaan. Om die reden verlopen de verschillende projecten op de meest vreemde manieren. We prijzen eenieder van jullie de hemel in voor het behouden van je positieve energieën, zelfs al moeten de gevolgen hiervan zich nog gaan manifesteren. Het is voor jullie belangrijk te weten dat de Hemel met ons samenwerkt om ervoor te zorgen dat dit nieuwe Gregoriaanse jaar 2017 begint met een bepaalde mate van openlijke manifestatie die snel zichtbaar zal worden voor iedereen. Op bepaalde momenten kan dit proces bijzonder onplezierig zijn. Onze medewerkers zijn erin geslaagd om alle moeilijkheden uit het verleden achter zich te laten. Derhalve hebben ze  eindelijk overeenkomsten kunnen sluiten die de vele instrumenten die de bron van de financiering zijn, vrijgeven. Dit geeft aan dat veel doorslaggevende zaken hun voltooiing naderen.   
De Hemel heeft aan het einde van het afgelopen jaar een groot aantal energieën vrijgegeven die dit zonnestelsel zullen zuiveren en een begin zullen maken met een snelle verandering van de verschillende realiteiten. Gedurende de afgelopen millennia werd dit zonnestelsel in een soort suspensie gehouden. Planetaire gastheren en hen vergezellende Engelen werden door de constante interventie van het duister gehinderd. Deze toestand verdween met de bijna-zonnenova-gebeurtenis in de vroege jaren 70. Venus, Mars en Pax worden nu voorbereid op bewoning door jullie in de nabije toekomst. Deze hemelse operatie is opnieuw een teken dat de vertraging die over deze realiteit heeft gelegen haar welverdiende einde nadert. Op dit moment zijn de belangrijkste planeten van de levensgordel in dit zonnestelsel feitelijk zeer actief. Dit is nog weer een teken van de positieve voortgang. De GODDELIJKE WIL van de Hemel staat op het punt te verschijnen. Daarom zal dit voor iedereen een uiterst vreugdevol jaar zijn!
Jullie zijn een groep opmerkelijke Wezens die in deze tijd op Aarde zijn geïncarneerd. De Hemel heeft een unieke serie overeenkomsten met jullie gesloten. Onze gewijde taak is de nodige uitzonderlijke en goddelijke genade te verschaffen om jullie in staat te stellen de belangrijkste redenen waarvoor jullie hier gekomen zijn, uit te voeren. Deze taak heeft een mogelijkheid geschapen om te ontdekken wat onze onderlinge relaties zijn en dit proces ontwikkelt zich voortdurend terwijl we het moment naderen waarop al deze punten bij elkaar komen. Het zal een lering bevatten die jullie inzicht in de werkelijke geschiedenis van deze samenleving, vanaf het eerste begin tijdens de val van Atlantis, zal geven. Dit zal het moment zijn waarop jullie in staat zijn in te zien waarom we deze nieuwe realiteit dienen te omarmen. Dit zal tot een ontmoeting met de Agarthanen leiden en nog belangrijker, met onze spirituele- en ruimtefamilies. Veel is voorbestemd om te verschijnen en veel zaken zullen worden onthuld. Verblijf in Vrede en wees er boven alles van verzekerd dat er binnenkort iets gaat gebeuren. Halleluja! Halleluja! 
Vandaag hebben we opnieuw een kans gekregen om te kunnen zien wat er aan de oppervlakte van deze meest schitterende bol gaande is. Blijf geduldig! Het heeft LANGE tijd gekost om de huidige situatie te bereiken. Een aantal zaken bereiden zich voor op hun manifestatie en dit zal alle frustratie die jullie tot op dit moment heeft omringd transformeren. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS