Volgers

PUTIN

woensdag 26 februari 2014

25:02:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle - February 25, 2014

3 Batz, 14 Zac, 10 Caban

Dratzo! We zijn er weer! Er gebeurt veel op jullie wereld. De duistere cabal worstelt om haar macht te behouden en ziet dat deze pogingen tevergeefs zijn. Het Licht, dat nu wordt vertegenwoordigd door oude families en talloze gewijde geheime genootschappen, is gekomen en heeft succesvolle claims gelegd op de rijkdom en de macht van het duister. Deze legale aanval werd door ons geholpen en ondersteund. We zijn gekomen om deze onheilige losbandigheid van het duister te beëindigen en een nieuwe tijd te brengen, gevuld met voorspoed alsmede jullie bevrijding uit de afschuwelijke slavernij van het duister. De Opgestegen Meesters, handelend onder goddelijk decreet van de Hemel, hebben de middelen verschaft waardoor het duister zich aan het Licht zal overgeven. Dit proces is gaande en zal zijn eerste belangrijke mijlpaal bereiken. Het belangrijkste instrument voor jullie slavernij is rijkdom en speciaal hun meest afschuwelijke uitvinding: “fiat-geld.” Deze verraderlijke uitvinding heeft eeuwenlang onnodige inflatie en gemanipuleerde paniek of ‘crashes’ veroorzaakt. Ieder keer hebben deze vileine manoeuvres de kern van de duistere cabal enorm verrijkt, terwijl ze ondertussen allerlei gebeurtenissen creëerden die hun rijzende macht nog verder versterkten.

woensdag 19 februari 2014

18.02.2014

Sheldan Nidle – 18 Februari, 2014


9 Kan, 7 Zac, 10 Caban

Selamat Jalwa! We zijn er weer! Een aantal gebeurtenissen voltrekt zich in het geheim. Het is de bedoeling van de cabal ons te negeren en een vorm van vergelding te forceren. Dit leidde enkele dagen geleden tot zo’n actie. Deze misleidende boeven weigeren absoluut de structuur van corruptie en immoraliteit te veranderen. Het is een werkwijze die weerspiegelt hoe regeringen werken en hoe degenen die de controle hebben steeds rijker worden. M.b.t. de massa kun je een algemene minachting zien. De gewoonten en het geloof van de cabal zijn ze ingebakken tegen de tijd dat ze een belangrijke positie innemen in deze machtshiërarchie.  Er is nu een tegenbeweging gaande die ze letterlijk uitknijpt en een heel ander resultaat afdwingt. De volle omvang van hun corruptie en arrogantie kan niet helemaal worden verklaard en ze zullen in de kuil vallen die ze voor anderen hebben gegraven. Er zal een proces in beweging worden gezet dat het mogelijk maakt dat grote voorspoed aan jullie wordt teruggegeven. Onze bondgenoten werken voortvarend aan het onderzoeken van een serie zeer noodzakelijke protocollen die snel zullen leiden tot een mondiale valutaherwaardering.

woensdag 12 februari 2014

11.02.2014

Sheldan Nidle – 11 Februari, 2014


2 Caban, 0 Zac, 10 Caban

Dratzo! De realiteit waarin jullie leven is zich snel aan het verheffen. De duistere cabal realiseert zich dat ze haar laatste dagen van controle beleeft. De enorme mate van dagelijkse manipulatie van de door haar gesubsidieerde media werkt niet langer. De grote banken die door deze cabal worden geleid zijn in crisis en er wordt een kritiek punt bereikt. Haar talloze vertragingen kunnen niet langer een stevige verandering beïnvloeden en deze transformatie staat op het punt de cabal weg te vagen. Deze boeven hebben uit de trog van hun onterecht verkregen fortuin gegeten en hun vileine handelingen staan op het punt hen op te breken. Het huidige monetaire systeem is niet langer levensvatbaar en moet nodig gereviseerd worden. Bovendien heeft wereldbankieren en –financiering nieuwe regels nodig. Een internationale valuta-ineenstorting nadert. Er zijn maatregelen genomen om dit te corrigeren. De tijd voor dit alles is nabij. De uitkomst zal voor een snel uiteenvallen van dit nest van gulzige adders zorgen. De wereldfinanciën zijn letterlijk in chaos en de huidige staat van de meeste oppervlakte mensen is nu in serieus gevaar. Onze verschillende groepen bondgenoten werken voortvarend om deze zeer precaire situatie te verbeteren.

woensdag 5 februari 2014

04:02:2014

Sheldan Nidle – 4 Februari, 2014


8 Oc, 13 Yax, 10 Caban


Dratzo! De realiteit waarin jullie je nu bevinden verheft zich. Terwijl dat gebeurt laat de duistere cabal haar verschrikkelijke geschiedenis achter zich en wordt haar uitgebreide onderling verbonden netwerk van rijkdom en macht gedwongen te veranderen. De oude manier waarop de duistere cabal haar macht behield begint weg te glippen. Haar macht, gedurende millennia vergaard, wordt overgebracht naar een nieuw, meer bewuste en meer humane groep. Deze nieuwe leiders begrijpen de subtiele aard van de transities die de Hemel voorschrijft. Het is tijd om deze veranderingen, die al veel te lang op zich hebben laten wachten, te vieren en volledig te ondersteunen wat deze transformaties betekenen. De oppervlakte mensheid werd in amnesie, omgeven door mysteries, gehouden en deze anomalieën moeten worden verklaard. Het is aan jullie Opgestegen Meesters en jullie broeders van Binnenaarde om dit aan jullie uit te leggen. Onze missie is om jullie een korte uitleg te geven van wat er gebeurt. Terwijl jullie veranderen, worden jullie steeds minder vatbaar voor de “mind games” die lange tijd t.b.v. deze cabal voor jullie werden opgevoerd door jullie media en entertainment industrieën.

Jullie zijn zonder twijfel gefrustreerd en van slag door hetgeen voor waarheid doorgaat in jullie realiteit. Het duister gaat door met het manipuleren van het weer en het financiële systeem en blijft regeringen instrueren welk beleid actie vereist en wat moet worden genegeerd. Achter deze schijnbaar onbreekbare realiteit schuilt een geheime macht die het duister inperkt en legaal haar enorme macht aftapt. Deze coalitie is in staat dat te doen vanwege haar enorme rijkdom en invloed. Verder ondersteunen wij deze serie acties via de Geestenwereld. Lang geleden werd er een systeem ingesteld om de manier waarop dit monetaire systeem werkt te veranderen. Verschillende grote wereldtrustfondsen werden opgezet en sindsdien werd door het duister een serie “lagen” toegevoegd aan deze instelling. In de hierna volgende eeuwen kreeg het Licht controle over een serie afgezonderde enorme hoeveelheden goud en zilver deposito’s. Deze zijn de basis voor wat er nu gebeurt rond jullie globe en zal de mondiale schuldslavernij beëindigen, jullie persoonlijke soevereiniteit brengen en toestaan dat nieuw bestuur zal heersen!

Onze vloot is hier voor het eerste contact. We hebben de laatste 25 jaar gespendeerd aan jullie leren kennen en beginnen allianties te vormen met degenen die van plan waren jullie te bevrijden van jullie duistere meesters. De Hemel zond ons hierheen om toe te zien op jullie transitie naar volledig bewustzijn. Op de goddelijke juiste tijd zullen we ingrijpen en jullie door de laatste fasen van deze transformatie begeleiden. Gedurende deze tijd zagen we hoe jullie duistere “overlords”, de Anunnaki, de andere kant kozen en het werk om jullie permanent te veranderen in hun slaven met beperkt bewustzijn, verlieten. Nu zijn we vastbesloten om onszelf bij jullie te introduceren en jullie voor te bereiden op een massalanding. Deze taak zal jullie lange quarantaine beëindigen. Jullie zullen leren hoe verwrongen en onwaar de verhalen die jullie werden gevoerd door jullie geschiedenis- en wetenschappelijke boeken zijn. Het zal jullie beeld omtrent jullie ware oorsprong zeker veranderen. Jullie zijn in feite buitenaards. Jullie oorspronkelijke voorouders waren kolonisten van plaatsen van over deze hele Melkweg, en hun DNA werd grondig in jullie allemaal door elkaar gemengd.

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS