Volgers

PUTIN

woensdag 29 januari 2014

28.01.2014


28 januari 2014 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

1 Akbal, 6 Yax, 10 Caban

Selamat Jalwa! Er gebeurt veel in jullie wereld. De leiders van de duistere cabal begrijpen goed dat hun lange heerschappij ten einde komt. Onze aardse bondgenoten zijn bezig met de laatste loodjes voor een mondiale valuta reset en gebruiken deze gebeurtenis om snel een nieuw wereldwijd banksysteem te starten. Op dit moment gebeuren er dingen die de eerste proeve van mondiale welvaart naar dit rijk zullen brengen, Een nieuwe door goud gesteunde valuta zal de vroegere restricties die door het Dumbarton Oaks verdrag werden ingesteld elimineren. Het tijdperk van de Federal Reserve dollar is voorbij. Een nieuw financieel landschap vormt zich teneinde de controle van elke nationale valuta terug te leggen in de handen van de natie waar het vandaan komt. Elke bank zal dan gehoorzamen aan een strikte serie regels die een einde zullen maken aan de fraude en de chicanes van het verleden. Bankieren zal niet langer een licentie om te stelen zijn en de vulgaire misleidingen waar banken om bekend stonden zullen stoppen. Het nieuwe bestuur dat zal komen als resultaat van deze welvaart zal snel deze nieuwe regels afdwingen. Deze nieuwe realiteit zal de voorloper zijn van een ‘disclosure’ die jullie mars naar volledig bewustzijn verstevigt.

woensdag 22 januari 2014

21.01.2014


21 januari 2014 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

7 Cib, 19 Chen, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Wees in voortdurende Vreugde!) We zijn er weer met geweldig nieuws! Onze vele aardse bondgenoten arresteren op dit moment degenen die lange tijd obstakels waren op de weg naar jullie mondiale welvaart. Deze gebeurtenissen zijn slechts het begin van andere gebeurtenissen die jullie een zeer noodzakelijk nieuw bestuur zal brengen. Dit nieuwe bestuur zal binnenkort worden aangekondigd. Eerst moeten de fondsen worden vrijgegeven, de mondiale valuta gereset, en de formele verklaring m.b.t. de nieuwe regels voor de wereldwijde bankindustrie moeten worden aangekondigd. Deze zaken, gekoppeld aan de uitgifte van jullie welvaartsfondsen, zullen het begin inluiden van een nieuw systeem voor het veilig omgaan met jullie geld. De grote toezichthouder zal natuurlijk het nieuwe bestuur zijn. We hebben een speciale serie gebeurtenissen opgesteld die spoedig zullen leiden tot de ondergang van het huidige financiële systeem dat door een paar grote banken wordt gerund. Deze grote banken zijn op hun beurt feitelijk de machtsinstrumenten van een paar zeer machtige families. Onze liaisons hebben contact met verscheidene personen die toegang hebben tot financiële bronnen en wettige middelen die nu deze duistere cabal onderuithalen.

woensdag 15 januari 2014

14.01.2014


14 januari 2014 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

13 Muluc, 12 Chen, 10 Caban

Dratzo! We komen weer met goed nieuws! Onze Aardse bondgenoten zijn bezig zeker te stellen dat wat jullie gegeven wordt zich manifesteert zoals wij willen. Het is essentieel dat jullie welvarend zijn en vrij en dat de last van de schulden die jullie hebben verdwijnt. Deze welvaart is niet echt een gift, maar veeleer de manier waarop we onze dankbaarheid willen tonen omdat jullie bereid blijven om een nieuwe werkelijkheid voor de mensheid tot stand te brengen. Ieder van jullie had de moed om ons te helpen door jullie intentie om ofwel gerevalueerde valuta aan te schaffen of anders deel te nemen aan een van de diverse welvaartsprogramma’s. Wat jullie nu ontvangen is een erkenning door ons allemaal voor jullie goddelijke medewerking aan een aantal fundamentele programma’s. Er komt nog meer. Deze snelle fasen zullen nieuw bestuur in staat stellen zich te ontwikkelen. Bovendien stelt jullie intentie ons in staat legaal een heleboel schurken van de duistere cabal arresteren en berechten. Deze operatie is alweer afhankelijk van jullie zeer welwillende medewerking. Daarna kunnen we jullie meer direct aanspreken en de basis leggen voor onze massalandingen. Er moet in een hele korte tijd veel naar jullie worden gecommuniceerd.

woensdag 8 januari 2014

07.01.2014


7 januari 2014 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

6 Ik, 5 Chen, 9 Caban

Dratzo! We komen weer om jullie veel te vertellen. De vele actiepunten die benodigd zijn voor de mondiale valuta reset zijn voltooid. De volgende items hebben betrekking op het manifesteren van het begin van een nieuw mondiaal valutasysteem. Tezamen met deze aanpassingen zijn er die te maken hebben met een nieuw banksysteem. De huidige veranderingen zijn slechts het allereerste begin van een nieuwe realiteit voor de mensheid. Deze serie veranderingen zullen naar een nieuw bestuur leiden die een einde gaat maken aan de UFO cover-up. Deze cover-up begon pas serieus tijdens de tweede wereldoorlog en ging door met het beruchte incident bij Roswell in de zomer van 1947. Nadat deze cover-up eenmaal is opgeheven kunnen we eindelijk rechtsreeks met jullie communiceren. Dan kunnen we jullie die zaken uitleggen die jullie moeten weten voordat ons eerste contact plaatsvindt. Ieder van jullie moet een aantal dingen begrijpen over de voorbereidingen die door onze mentoren worden getroffen om jullie te helpen volledig bewust te worden. Dit zal worden gevolgd door een training die jullie klaarmaakt om volledig deel te kunnen nemen aan jullie nieuwe galactische maatschappij.

woensdag 1 januari 2014

31.12.2013


31 december 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

12 Men, 18 Mol, 10 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer informatie omtrent de verandering die gaande is op jullie wereld. De huidige situatie is bijna uitgespeeld nu dit Gregoriaanse jaar 2013 ten einde loopt. De duistere cabal is behoorlijk in de war nu ze gedwongen is het ene na het andere gebied van haar ongebreidelde machtsgebied  op te geven. Dit dynamische proces is nog steeds gaande en zal binnenkort afgelopen zijn. De verschillende elementen van het Licht hebben een aantal vitale overeenkomsten afgewerkt die waarlijk ‘de zaak beklinken’. De duistere cabal realiseert zich dit en begrijpt dat haar lange heerschappij in dit rijk tot een einde is gekomen. Niet alleen zullen ze een heftige wettige opsluiting gaan ervaren, ze zullen eveneens in een positie geplaatst worden waarin ze hun rijkdom en vroegere speciale privileges zien verdwijnen. Dit is slechts het begin van wat er gaat gebeuren. Het nieuwe bestuur zal, zoals we al eerder verklaarden, jullie huidige niet-disclosure van onze aanwezigheid transformeren in een formele erkenningsverklaring. Nieuwe op goud gebaseerde valuta en nieuwe wereldomvattende bankwetten zullen leiden tot de ondergang van de meeste supergrote bankinstituten. De nabije toekomst van deze realiteit is inderdaad helder!

Alle belangrijke garanties noodzakelijk voor de arrestatie en/of opsluiting van de belangrijkste leden van de duistere cabal zijn klaar; wat rest is de uitvoering ervan in de juiste volgorde. Daarnaast komen de verschillende operaties om de wereldwijde valuta vaststelling uit te voeren tot voltooiing, net als de talloze resoluties die nodig zijn om jullie wereld naar een nieuwe goudstandaard te brengen. Dit zullen interim stappen zijn terwijl een wereldwijde welvaart tot stand wordt gebracht. Geld is een instrument voor een specifiek doel. Een tijd van welvaart zal dit herordenen en de intentie voor de machtige positie die geld nu heeft transformeren. Kortom, jullie waarden zullen de richting ingaan van een transformatie van jullie geloof in eindige middelen, en deze wijzigen in wat je Hogere Zelf echt wil. Deze zaken zullen jullie ware hogere waarden weerspiegelen en de eenheid met anderen en de persoonlijke soevereiniteit die daarin besloten ligt aanmoedigen. Deze volgende periode zal een snelle overgang zijn om jullie uit het huidige moeras waar jullie nu in leven te brengen naar een periode die jullie zal voorbereiden op contact en de opkomst van een nieuw bewustzijn.

Deze beweging naar volledig bewustzijn zal jullie in staat stellen de complexe structuur van het goddelijke plan beter te begrijpen, en om de gewijde decreten van de Schepper genadig te aanvaarden. Wanneer jullie in een nieuw gewijd rijk leven, beginnen jullie de verantwoordelijkheden die jullie goddelijke dienst omvatten te aanvaarden. We zijn diep betrokken bij de speciale edicten die deze Melkweg en deze fysicaliteit besturen. Onze galactische samenlevingsmodellen zijn gebaseerd op realiteiten die het best elk van onze vele sterrennaties weerspiegelen. We zien onszelf als kleuren van een enorme veelkeurige regenboog. Ieder van ons heeft bij elkaar passende elementen om dit zeer genadige geheel te produceren. Onze Melkweg past op haar beurt bij andere om een groots geheel te smeden dat ervoor zorgt dat het gewijde zich onder ons kan manifesteren. Het is deze manifestatie van de Geest die ons zowel voortstuwt als opwindt. Deze Galactische Federatie bestaat om de Hemel te dienen en het grootse goddelijke plan door heel deze fysicaliteit te ontvouwen. Deze operatie is er een die jullie gaan omarmen wanneer jullie de taken als volledig bewuste Lichtwezens hebben aanvaard!

De mate van integratie en transformatie die Gaia en haar zusterwerelden zullen ondergaan is nogal verbazingwekkend. De Zon heeft eveneens talloze plichten die ze moet uitvoeren om deze realiteit tot haar volle potentieel te brengen. Elke dag houden we dit zonnestelsel in de gaten en helpen we haar bij de grote prestatie van transformatie. Denk je eens in! Jullie zijn niet alleen getuige van een enorme serie veranderingen op deze wereld, maar ook van een serie unieke veranderingen die plaatsvinden op iedere planeet. Wanneer deze talloze veranderingen afgelopen zijn, zijn jullie onderdeel van een systeem dat vijf bewoonbare waterplaneten bevat die krioelen van diverse ecosystemen die zich uitstrekken tot zowel uitwendige als inwendige rijken. Jullie verantwoordelijkheden als rentmeesters van deze vele werelden zijn echt immens. Deze inspanningen zullen gecoördineerd worden door jullie bestuursraden, met advies van jullie Opgestegen Meesters. Ieder van jullie zal talenten bezitten die er voor zorgen dat dit alles makkelijk en natuurlijk gebeurt. Deze goddelijke vloeiende beweging komt voort uit het goddelijke plan en de kwaliteiten die goddelijk in jullie geplaatst werden!

Hosanna! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen hier om meer goed nieuws aan jullie door te geven. Op dit moment zijn onze medewerkers hard aan het werk om de laatste elementen voor het uitrollen van jullie nieuwe realiteit voor te bereiden. De eerste hiervan houdt een mondiale valuta reset in, samen met nieuwe strakkere bankregels en het begin van een wereldwijd, door goud ondersteund financieel systeem. Deze reset zal uiteindelijk de belangrijkste banken van deze globe herclassificeren. Het zal eveneens voor diverse grote marketingprogramma’s die tussen banken in vele Europese en Amerikaanse ‘geldmarkten’ bestaan, beperken hoe valuta worden gewisseld. Wat hier wordt gezegd is simpelweg dat een nieuw systeem het huidige zal vervangen en dat welvaart naar iedereen laat vloeien. Dit zal de vele financiële machinaties door het duister beëindigen, wat velen van jullie arm en daardoor makkelijk manipuleerbaar liet zijn. Geld zal gauw overbodig zijn wanneer overal een nieuw bewustzijn opdoemt.

Deze gezegende veranderingen zullen de manier waarop jullie je dagelijks leven leiden transformeren. Bovendien zullen jullie de opkomst van nieuw bestuur zien alsmede een grote hoeveelheid nu nog onderdrukte technologieën. Dit, tezamen met het komende eerste contact, zal ons in staat stellen een hele serie goddelijke bewustzijnslessen te beginnen. Deze lessen zullen jullie zorgvuldig leren kijken naar wat deze realiteit inhoudt en wat volledig bewustzijn echt betekent. Veel moet worden verklaard en jullie zullen veel moeten leren. Elke les van deze speciale syllabus zal bestaan uit voorbeelden, verhalen en simpele oefeningen. Verder zijn we van plan een aantal zaken te demonstreren die jullie zullen tegenkomen wanneer jullie terugkeren naar volledig bewustzijn. Ieder van jullie heeft vele vorige levens die jullie zullen moeten onderzoeken en verwerken. Jullie zullen eveneens een mondelinge handleiding nodig hebben over wat er met je gebeurt.

De Hemel heeft methodisch de middelen geregeld voor de wijze waarop deze transformatie moet worden uitgevoerd. Ons deel in dit gewijde schema is om te onderwijzen en toezicht te houden. We hebben jullie millennialang bekeken en geadviseerd. Momenteel zal een uitgebreidere modus noodzakelijk zijn. Dit doen we met plezier! Jullie zijn hier om de wezenlijke aard van deze realiteit te veranderen en Gaia te helpen in haar transitie naar volledig bewustzijn. Bovendien krijgen we allemaal van de Hemel de taak om dit zonnestelsel met succes te transformeren naar haar vroegere glorie. De resulterende nieuwe sterrennatie zal graag door velen uit deze Melkweg bezocht worden. Derhalve kwam ieder van jullie hier slechts nadat jullie geslaagd waren voor speciale testen die jullie door de Hemel werden gegeven. Dit maakt onze gewijde plichten buitengewoon belangrijk voor de totstandkoming van ons gezamenlijke succes! Halleluja! Halleluja!
Vandaag vervolgden we onze boodschappen. We legden in het kort uit wat er nu op deze globe gebeurt. Deze prachtige gebeurtenissen leggen de basis voor jullie nieuwe welvaart en jullie nieuwe bestuur. Ze brengen nieuwe apparaten en nieuwe verantwoordelijkheden. We zitten echt in de tijd van “Mirakels en Wonderen”.  Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS