Volgers

PUTIN

woensdag 17 februari 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 16 feb 20165 Lamat, 1 Zac, 12 Manik
Dratzo! Een enorme operatie om de noodzakelijke fondsen te leveren gaat door zich in de goede richting te bewegen. De geringe tegenwerking door de cabal heeft ervoor gezorgd dat het Licht, wat betreft beveiliging, in een hogere staat van paraatheid blijft dan gewoonlijk. We zijn ons terdege bewust van waar het duister nog steeds toe in staat is. Deze dreiging is op zijn hoogst minimaal. Toch kiest het Licht ervoor deze leveringen met een geheimhouding te omhullen die veel verder gaat dan normaal is. Ondanks deze maatregelen hebben we er vertrouwen in dat deze fondsen met succes verspreid zullen worden naar alle beoogde partijen. Ook het welvaartsprogramma beantwoordt op een zelfde manier aan strikte protocollen waardoor ook deze geplande leveringen vertraagd worden. Ondanks deze extra maatregelen zullen alle fondsen geleverd worden en dit zal tot nieuw bestuur leiden. Dit is belangrijk voor ons omdat deze nieuwe besturen niet alleen een einde zullen maken aan jullie schuldenslavernij, maar het eveneens mogelijk zullen maken om voor eens en altijd een einde te maken aan de decennialange UFO-doofpot. Dit is een positief teken dat ons in staat zal stellen om eindelijk direct met jullie in contact te treden. Aldus kan waarlijk worden gezegd dat dit zeer interessante tijden zijn!
Het plotselinge verval van deze oude cabal is wat er daadwerkelijk gaande is. Deze kwaadwillende oligarchie dient de geschiedenis in te verdwijnen zodat jullie kunnen worden bevrijd van de schijnbaar nooit eindigende schuldslavernij. Dit proces kwam in het laatste decennium past echt op gang. Het nieuwe financiële systeem werd geboren in de casino-achtige vestingen van het voormalige mondiale bankensysteem. Degenen die een serieuze poging deden om een nieuw systeem op te zetten zagen de excessen van het oude als een reden om dit gedateerde, hebzuchtige systeem te verwijderen. De opkomst van landen zoals China, Rusland en Zuid-Afrika plaveide de weg voor een reden om de tirannie van de westerse banken en hun trawanten, de westerse multinationals, te overtroeven. Aldus begon een nieuw, eerlijker en transparanter systeem te ontstaan. Dit begon vorm aan te nemen door de succesvolle "oorlog" tegen de fiat Federal Reserve Dollar. De verschuiving van de economische macht naar China en haar bondgenoten (zoals BRICS) maakte het mogelijk dit proces in de laatste paar jaren te vervolmaken. Het resultaat is een nieuw systeem dat de verspreiding van vele welvaartsprogramma's mogelijk maakt.
De instroom van gelden zal de naties van deze wereld in staat stellen de lang verwaarloosde systemen, die hun water-, riolerings- en transportsystemen vormen, opnieuw in te richten. Daarbij zal het de naties van deze aardbol in staat stellen een einde aan armoede en slechte gezondheid (ziekte) te maken. Een nieuw wereldwijd medisch systeem wordt op dit moment geboren dat gebruik zal maken van zowel nieuwe als traditionele behandelwijzen. Het is belangrijk dat de mensheid zichzelf verheft uit de opgelegde slechte gezondheid en op zoek gaat naar de middelen om ziektes te helpen genezen en voorkomen. Terwijl dit wordt gedaan is het van essentieel belang dat een modern en efficiënt onderwijssysteem wordt ontwikkeld en aangemoedigd. Aldus kunnen geneeskunde en onderwijs middelen worden om een beter begrip te krijgen van een overvloed aan nieuwe kennis die beschikbaar zal komen doordat het bewustzijn van de mensheid zich vergroot. Dit proces gaat steeds verder en maakt deel uit van het plan van de Hemel om de weg te bereiden naar volledig bewustzijn. De Opgestegen Meesters en de Agarthanen zijn hierbij volledig betrokken om ervoor te zorgen dat deze complexe operatie zal slagen. Jullie staan op het punt om vele wonderen zich te zien voltrekken.
Lang geleden hebben wetenschappers van Atlantis en priesterlijke groepen jullie in een uitzichtloze positie gebracht. Jullie hebben veel doorstaan en jullie dienen goed te beseffen hoe dit jullie heeft beïnvloed, zelfs vandaag nog. Onze mentoren hebben de bedoeling dit met jullie te onderzoeken en uit te leggen wat dit werkelijk voor jullie betekent. Het gaat om een lange geschiedenis die jullie dienen te begrijpen en jullie dienen degenen die jullie in je huidige narigheid hebben gebracht te vergeven. Deze vergeving is belangrijk omdat het jullie kan helpen om eenvoudig de ketens van genen te verwijderen die jullie hevig in een wurggreep houden. Wanneer deze eenmaal volledig zijn verwijderd, kunnen jullie een beter zicht krijgen op waar jullie vandaan kwamen en waar jullie nu naartoe gaan. Dit is één van de vele opschoningen die nodig zijn voor jullie om te accepteren wat er nu op jullie wereld gaande is. Deze oefeningen kunnen jullie in staat stellen jezelf voor te bereiden op het herkrijgen van de status van fysieke engelen. We werken voortvarend om programma's te voltooien zodat onze mentoren jullie kunnen helpen je voor te bereiden op de grootse transformatie die jullie te wachten staat. Door dit te doen zullen jullie je herenigen met je spirituele- en ruimtefamilies!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wat er op Gaia gebeurt is inderdaad een wonder. Deze wereld heeft lange tijd degenen die de duidelijke vaardigheid missen om het voor elkaar te krijgen over het hoofd gezien! De Hemel heeft gezorgd voor een nieuwe serie geweldige bondgenoten die jullie heel graag de speciale stimulans willen geven om jullie doelen te bereiken. Het neerhalen van de duistere oligarchen gaf jullie de gelegenheid om voorwaarts te gaan en jullie dromen en wensen te realiseren. Deze serie gezegende kansen is nog maar het begin van wat er op jullie ligt te wachten. Jullie zijn niet langer de mensen die de hulpmiddelen en de durf missen om te slagen. Deze realiteit gaat spoedig kenteren, aangezien de eersten de laatsten zullen zijn en de laatsten de eersten. Weet dit in je hart en gebruik jullie nieuwe zegeningen om voorwaarts te gaan en anderen te helpen in jullie queeste. Deze nieuwe tijd is er een waarin jullie een positieve visionair worden en derhalve in staat om ware wonderen te bewerkstelligen! Deze nieuwe realiteit is waarachtig gevuld met jullie zegeningen.
We staan verbaasd over wat jullie hebben gedaan om dit alles te laten gebeuren. Jullie vaardigheden zijn dagelijks zichtbaar. Jullie positieve vooruitkijken heeft er enorm toe bijgedragen dat het grootste deel van de wraak van het duister op afstand werd gehouden. We zegenen jullie en vragen de Hemel dagelijks om namens jullie in te grijpen. Jullie vastberaden positieve houding helpt de Hemel eveneens net als iedereen die nu een wonderbaarlijke nieuwe realiteit helpt te bewerkstelligen. Geef, wanneer die uiteindelijk bereikt is, jezelf een schouderklopje aangezien jullie visie dit alles zo snel liet gebeuren als mogelijk was. We danken jullie voor jullie verzoek aan de Hemel om de goddelijke genade die jullie verdienen. De tijd van de ontvangst van de hulpmiddelen die jullie nodig hebben om jullie wonderbaarlijke missie uit te voeren nadert snel. We verwachten dat jullie heel binnenkort enthousiast in jullie talloze projecten duiken! Deze zullen het begin van een nieuwe realiteit markeren.
In deze tijd kunnen wij, Meesters jullie vrijelijk instrueren omtrent jullie ware geschiedenis en over jullie reis vanuit Atlantis. Velen van jullie zullen enigszins geschokt zijn over deze geschiedenis. Alles wat er gebeurde was het resultaat van een speciale serie manipulaties door de Anunnaki en hun wereldwijde groepen handlangers. Deze speciale tijd is er een om jullie hiervan gezegend te bevrijden en jullie in staat te stellen het belang beginnen in te zien van elke stap in dit lange en complexe proces. Jullie worden bevrijd en gaan leren hoe jullie hier kwamen. De meesten van jullie zijn enigerlei vorm van sterrenzaad die een vreemde, eeuwenlange reis hebben gemaakt. Beschouw deze geschiedenis als een voorbereiding op wat jullie binnenkort gaan doen. Jullie gaan een nieuwe geschiedenis smeden en eindelijk de doelen bereiken die jullie jezelf hebben gesteld toen jullie naar Gaia kwamen. We zegenen jullie en weten dat deze reis een zeer heilige afloop zal hebben!
Vandaag vervolgden we ons verhaal over wat er gebeurt rond deze schitterende bol. Gebruik deze tijd om na te gaan wat jullie weten en om je voor te bereiden op wat er heel binnenkort gaat plaatsvinden. Er ligt een heel glorieuze toekomst voor jullie! Wees voorbereid op wat er nu gaat gebeuren en weet dat er nog een aantal wonderen gaan verschijnen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja
woensdag 10 februari 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 9 feb 20162 Chicchan, 18 Yax, 12 Manik
Selamat Jalwa! We hebben goed nieuws ontvangen! Het proces van leveringen blijft onverminderd doorgaan. Zoals altijd wordt dit proces ingewikkelder gemaakt door het feit dat de duistere cabal zich volledig realiseert wat er nu over de hele wereld gaande is. De troepen van het Licht maken gebruik van de voorsprong die is geboekt door de acties van hun bondgenoten en medewerkers om deze cabal uit haar macht te zetten. Lang geleden, toen hun Anunnaki-meesters op deze oppervlaktewereld de opperheersers waren, waren dergelijke activiteiten waar we op het moment mee doorgaan, onmogelijk. Deze duistere oligarchen hadden niet gerekend op hetgeen een aantal pijnlijke fouten hen zou opleveren. Ze staan op het punt van een enorme ondergang, die jullie een nieuwe tijd gevuld met vrijheid, voorspoed en een toenemend verantwoordelijkheidsgevoel zal brengen om dit glorieuze systeem in stand te houden. Deze operatie heeft meer tijd in beslag genomen dan we aanvankelijk hadden gedacht. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de resterende capaciteit van deze doortrapte vijanden. Hun toekomstige ondergang voorspelt het definitieve einde van de ufo-doofpot die heeft voorkomen dat we op een aanvankelijk door ons gewenst niveau met elkaar konden communiceren. Ze hebben deze doofpot gebruikt om een geheim bestuur op te zetten, dat de plannen van de Hemel bijna heeft doen mislukken.   

Deze macht was aanvankelijk iets dat we in het geheim moesten overwinnen om op die manier de gewijde decreten van de Hemel uit te kunnen voeren. Dit was een uiterst moeilijke opgave aangezien we niet in staat waren gebruik te maken van een aantal strategieën waar we in vele voorgaande buitenaardse scenario's tegen het duister wel gebruik van hebben kunnen maken. Deze tijd was er één waarin de meesten van jullie niet volledig begrepen waarom we hier waren en waarom het noodzakelijk was dat we in zulke grote aantallen moesten komen. Daarom moesten we teruggrijpen op een aantal door onze vennoten toegepaste procedures om het Licht, dat lange tijd weerstand had geboden aan de tactieken van het duister, te laten zegevieren. Deze vele geheime organisaties werden door jullie Opgestegen Meesters, die hoofdzakelijk in het Binnenaardse rijk van Agartha verbleven, beschermd. De Agarthanen maakten ongebreideld gebruik van hun brede invloed om het ons mogelijk te maken een aantal veiligheden in te bouwen. Deze waren van essentieel belang om ons in de positie te krijgen waarin we ons vandaag de dag bevinden. We bedanken degenen van het Licht die ons in staat hebben gesteld om hier te komen zodat we programma's op konden zetten die momenteel naar jullie grootse overwinning leiden. Binnenkort zullen we onszelf bij jullie introduceren en uitleggen hoe jullie volledig bewust zullen worden.

Er is nu een proces gaande dat de manier waarop deze realiteit werkt zal veranderen. Lang geleden was dit tijdperk in handen van een zeer arrogante groep handlangers die de wensen van hun voormalige opperheren maar al te graag trotseerden. Deze aardse groep was aanvankelijk in staat, voordat dit plan pas een decennium geleden werd teruggewezen, het actieplan van haar meesters om te vormen. Op dit moment kunnen jullie zien hoe de wereldwijde intriges van deze ontspoorde oligarchie worden overwonnen. Gedurende deze tijd hielden de troepen van het Licht de schijn op dat dit rijk zich niet in een overgangsperiode bevond. Deze camouflage was noodzakelijk. Er werd besloten om de overgang te beëindigen om te vermijden dat niet al te veel mensen geschokt zouden zijn door wat er zich ontspon. Dit maakte het mogelijk dat velen op een geleidelijke manier geïnformeerd konden worden omtrent de radicale overgang die zich op het moment in dit rijk voltrekt. Dit nieuwe rijk zal volkomen anders zijn dan die welke jullie voorheen hebben ervaren. Derhalve zal jullie groeiende bewustzijn de nieuwe realiteit smeden en het jullie mogelijk maken in een tijdperk te leven dat vrij is van de onderdrukking en de leugens van de cabal.

Wanneer het nieuwe bestuur de regie overneemt, zullen de oude gewoonten eindelijk te ruste worden gelegd. De oligarchie heeft ervoor gezorgd dat haar ware heersers, de grote banken en de grote multinationals, altijd voorgetrokken werden boven het volk. Het hield wetten in stand die haar trawanten ieder jaar meer en meer winst opleverden en die degenen die aan deze uiterst illegale heerschappij probeerden te ontkomen, aanvielen. Het bedacht constant nieuwe verhalen over waarom dit bestuur door een patstelling en door een grote schuldenlast en "nep-uitgaven" belemmerd werd. Het nieuwe bestuur zal een einde maken aan dit belachelijke spel en zal jullie van deze sluwe marionetten bevrijden. Het zal deze bedriegende oligarchen hun straf geven en iedereen die jullie heeft belogen, bedrogen en gemanipuleerd, arresteren. Deze tijd zal eveneens een nieuw financieel systeem te zien geven, een groot aantal achtergehouden uitvindingen zullen onthuld worden en dit zal eindelijk een einde maken aan de decennialange UFO-doofpot. Dan zullen jullie waarlijk vrij zijn,  welvarend en goed op weg naar het schitterende volledig bewustzijn! Dit zal het ons mogelijk maken om te landen en een begin te maken met het mentoren van jullie.

Namaste, Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Onze medewerkers hebben zich nu in de laatste stadia van een zeer complexe leveringsoperatie begeven. Het aantal speciale instellingen die aan dit proces deelnemen heeft deze procedure bemoeilijkt. We zijn ons bewust van hoe gretig de laatste overblijfselen van het duister zijn om deze verplaatsingen van de fondsen over de oceanen en continenten, te saboteren. Ondanks deze en vele andere problemen, is deze operatie tot dusverre in staat geweest om de haar toebedeelde taken te voltooien. In de komende weken verwachten we dit allemaal af te ronden en erin te slagen om nieuw bestuur in te stellen. We brengen onze gezegende dank uit aan de Hemel en haar vele helpers die deze pogingen zo genaderijk hebben ondersteund. We bedanken eveneens een ieder van jullie. Jullie hebben een algemene positiviteit hooggehouden, die deze goddelijke inzet enorm ondersteunt. We wijden een nieuwe verlichte manier om dit te doen in, dat als raamwerk zal dienen voor jullie nieuwe werkelijkheid!

Deze positieve inspanning van jullie dient te worden toegejuicht. Het duister en diens oligarchische handlangers hebben een zee van fysieke doem gelegd over de lengte en breedte van deze wereld. Desalniettemin heeft deze grote oceaan van negativiteit jullie visie en energie niet ernstig geschaad. Deze geweldige operatie is een gezegend teken van wie jullie werkelijk zijn. Jullie stijgende niveau van bewustzijn beperkt het duister op een actieve manier en levert het bewijs van waarom dit nieuwe tijdperk zich binnenkort zal manifesteren. Een ieder van jullie laat zien hoe dit groeiende bewustzijn het lot van het duister en haar handlangers bezegelt. Enkele decennia geleden werd deze goddelijke poging als onmogelijk beschouwd. Nu is het duidelijk en vormt het de onderstroom die het Licht naar een uiterst wonderbaarlijke triomf zal leiden! 

Jullie toekomst zal er één zijn waarin jullie je grootse doelen zullen bereiken en dit zonnestelsel en deze Melkweg naar het Licht zullen laten terugkeren. De tijd voor een paar waarlijk wonderbaarlijke gebeurtenissen nadert! Deze zullen ons in staat stellen om eindelijk vrijelijk voor jullie te verschijnen. Dan zullen jullie zien dat al deze grootse gebeurtenissen jullie niet alleen je vrijheid zullen brengen, maar tevens een herontdekking van jullie werkelijke geschiedenis en jullie afkomst van de vele werelden die onze ruimtefamilies gezamenlijk vormden. Met deze nieuwe kennis kunnen jullie begrijpen waarom jullie werkelijk hier zijn en jullie goddelijke plichten vervullen. Gezamenlijk zullen we een uiterst wonderbaarlijke nieuwe sterrennatie vormen en met graagte een hele schare aan verantwoordelijkheden accepteren. Hierin zal jullie grootse transformatie liggen, evenals een enorme blijdschap verspreid over de gehele Hemel! Jullie zijn inderdaad gezegend en klaar voor een aantal uiterst heilige plichten.

Vandaag vervolgden we onze uitleg omtrent hoe onze huidige realiteit wordt getransformeerd en voorbereid op een nieuw rijk. Onze vele hemelse - en ruimtefamilies zijn de triomfantelijke grootse finale dicht genaderd. Dit zal deze werkelijkheid enorm veranderen. Blijf positief en volkomen gereed voor de grote vreugden die op het punt staan zich te manifesteren. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

woensdag 3 februari 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 2 feb 20168 Etznab, 11 Yax, 12 Manik
Dratzo! Alles blijft vooruitgaan. Dit hele complexe proces wordt zorgvuldig door een serie nieuwe veiligheidsmaatregelen begeleid om kwaliteitscontrole te waarborgen. Dit is toegevoegd vanwege de onregelmatigheden van een aantal banken en andere soortgelijke instituten die dienen als de aangewezen toezichthouders voor de verschillende oude families en Europese koningshuisleden die onderdeel zijn van deze operatie. We verwachten dat dit hele proces van overboekingen en leveringen minder dan een maand zal vergen. We vragen jullie simpelweg geduldig te blijven en klaar om jullie zegeningen op veilige bankrekeningen, die jullie eigenhandig hebben voorbereid voor dit proces, te storten. De huidige regeringen lopen op hun laatste benen en we verwachten de benodigde aankondigingen binnenkort te horen. Deze serie ontwikkelingen zullen de weg plaveien voor onze eerste publieke aankondigingen betreffende de massa-landingen. Eerst willen we jullie een algemene uitleg geven over wat we van plan zijn te doen. Daarna willen we jullie een basisbegrip geven van ons mentorprogramma.
Er bestaat al millennia lang een onderlinge relatie tussen de oppervlaktemensheid, Agartha en ons. Dit geheime project heeft nu een punt bereikt waar het zonder problemen bekend kan worden gemaakt. De duistere cabal begrijpt wat deze onverwachte 'disclosure' betekent. Het is er één die dreigt het slinkse rijk dat vanaf jullie Tweede Wereldoorlog is opgebouwd, ineen te laten storten. In de afgelopen 60 jaar is een geheime mondiale regering tot volle wasdom gekomen, vastberaden om een permanente dictatuur te vormen. Deze geduchte poging wordt op het moment door jullie moedige en toegewijde inzet om de agenda van het Licht te ondersteunen, afgebroken. Het groeiende bewustzijn van dit rijk heeft dit alles mogelijk gemaakt. Dit proces werd eveneens geholpen door de vele acties van de Agarthanen die ervoor zorgden dat een nieuw financieel systeem de voorloper zal worden voor wereldwijd nieuw bestuur. Dit alles geeft ons de signalen dat we binnenkort eindelijk contact met jullie kunnen hebben! Onze liaisons, die dienen temidden van de groepen die toegewijd zijn aan jullie overwinning, hebben er behoorlijk veel vertrouwen in dat een nieuwe wereld zich binnenkort  zal manifesteren!
Dit nieuwe rijk is er één waarin jullie bevrijd zullen zijn van de ketenen van schuldslavernij. Het is interessant om op te merken dat dit nieuwe tijdperk er één zal zijn dat gegrondvest is op monetaire overvloed. Lang geleden werden de oude families door de Meesters benaderd om te dienen als een bewaarplaats van een deel van de achtergelaten fondsen die door de eeuwen heen verzameld waren door de opgestegen dienaren van de Hemel. Deze enorme hoeveelheden goud en andere waardevolle zaken zijn de kern voor een tijd waarin valuta niet langer de bron van rijkdom zullen zijn. Dit nieuwe tijdperk zal worden gegrondvest op het principe van jullie vaardigheden die de reden van jullie "rijkdom" zullen zijn. Onder jullie zijn er veel die niet in staat zijn geweest om los te breken uit de ketenen van de schuldslavernij en de scheve verdeling van rijkdom. Deze nieuwe tijd zal hier verandering in brengen en iedereen in staat stellen zijn/haar potentieel aan te boren. Dit proces zal een plotselinge, ongekende stroom van uitvindingen en vindingrijkheid ontketenen. We kijken ernaar uit om onze rol te vervullen en jullie te helpen dit uiterst welkome wonder te bereiken!
Herinner je, terwijl jullie de ketenen van jullie ingeperkte verleden beginnen los te maken, diep in je hart de verre oorsprong van deze langdurige gevangenschap. Je bent op een reis die je naar volledig bewustzijn zal terugbrengen en die je in staat zal stellen te zijn wie je werkelijk bent. Het duister verliest zijn vaardigheid om te beperken hoe je denkt, handelt en voelt. Jullie beginnen de verbindingen met elkaar, die aanvankelijk verloren gingen als gevolg van de plotselinge aard van jullie transformatie tot wezens met beperkt bewustzijn en vaardigheid, te herbouwen. In de komende tijd gaan jullie je beginnen te herinneren wie jullie waren en waarom jullie werkelijk hier zijn. Onze goddelijke taak is dit proces te voeden en onze vaardigheden te gebruiken om een einde te maken aan jullie verborgen angsten en zorgen. Jullie gaan opnieuw een leefpatroon aanleren dat voor jullie natuurlijk was, voordat de duistere Atlantiërs jullie snel veranderden en jullie in een schijnbaar eindeloze "lange nacht van de zwaarden" stortten. Jullie gaan opnieuw één worden met het Licht! Hosanna! Hosanna!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen en zijn vervuld van vreugde! Veel grootse zaken gaan deze week beginnen. Het proces van voorbereiding op de gezegende leveringen gaat door! Het heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk door onze talloze medewerkers werd gedacht. Desalniettemin geeft de langdurende leveringsoperatie een bijzondere versnelling te zien. Deze komende maand belooft niet alleen dat er leveringen, maar ook de opkomst van nieuw bestuur en de formele implementatie van een nieuw financieel systeem te zien zullen zijn. In dit opzicht maakt een serie afrondende overeenkomsten het mogelijk om precies te plannen hoe het nieuwe wereldwijde financiële systeem zich zal gaan ontvouwen. Onze medewerkers zijn bovendien de laatste lijsten en de formele garanties aan het voorbereiden, die de basis zullen zijn voor de omvangrijke arrestaties van talloze, over de gehele wereld verspreide, belangrijke financiële figuren.
Het is derhalve essentieel, mijn Gezegende vrienden, dat jullie gefocust blijven en in staat om je positieve visie t.a.v. deze nieuwe zich manifesterende realiteit uit te dragen. We verenigen ons ook met elkaar om deze goddelijke visie te versterken en te combineren met heilige decreten van de Hemel. Dit nieuwe tijdperk is er aanvankelijk één waarin jullie een verbazingwekkende hoeveelheid waarheid leren kennen. Neem die tot je en bereid jezelf voor op een pad dat jullie naar een goddelijke peilloze diepte leidt die het begin zal zijn van volledig bewustzijn. Onze roeping is onze goddelijke begeleiding te gebruiken en toezicht te houden op missies om jullie te laten aanvaarden wat we jullie gaan leren. Tijdens de laatste 13000 jaar voltrok zich een geschiedenis waar jullie je helemaal niet bewust van waren. Dit dient eerst te worden gecorrigeerd en daarna zorgvuldig steeds opnieuw besproken. Dit te weten gaat vooraf aan hetgeen de Hemel en jullie ruimtefamilies gaan uitleggen.
Deze kennis is nodig om jullie te bevrijden van een filosofische serie manipulaties die de Anunnaki en hun handlangers gebruikten om jullie te controleren. Dit nieuwe tijdperk is er één waarin de Hemel klaar is om jullie naar je aanvankelijke rol, een hoeder te zijn van Gaia en haar gevarieerde ecosystemen, terug te brengen. Het leven is kostbaar en jullie dienen te ontdekken hoe daar op de juiste wijze voor te zorgen. Jullie gaan tevens je Binnenaarde-families ontmoeten. Met hen gaan jullie een nieuwe sterrennatie creëren en tezamen werken om de gewijde decreten van de Hemel in dit uitgebreide zonnestelsel te manifesteren. We zijn opgewonden vanwege onze nieuwe plichten en gaan jullie voorbereiden op een aantal heilige taken. Dit proces zal beginnen nadat de nieuwe regeringen geinstalleerd zijn en deze jullie een nieuwe serie edicten hebben gegeven die nieuwe betrekkingen tussen jullie en Gaia zullen smeden! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Vandaag gingen we door jullie te informeren over wat er gebeurt. Dit rijk staat nu aan de rand van grote veranderingen die eindelijk jullie lange reis door duisternis en beraamde manipulatie gaan beëindigen. Neem deze nieuwe kennis tot je en gebruik die om dit rijk te transformeren en jullie toekomstige rol om een boodschap van Licht en Liefde door deze Melkweg te verspreiden, te accepteren! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS