Volgers

PUTIN

dinsdag 20 juni 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 20 juni 20174 Cimi, 9 Kayab, 13 Caban
Dratzo! Alles blijft zich op zijn eigen wijze ontrollen. Degenen die de leiding hebben over het op de juiste manier tellen en leveren van valuta hebben er vertrouwen in dat dit tijdig zal worden voltooid. De enige vertragingen worden veroorzaakt door de manier die is gekozen om de toegewezen ingewikkelde taken te voltooien. We zijn er zeker van dat een aantal procedures efficiënt worden afgewerkt. Bewaar je geduld en blijf gereed om de welvaartsfondsen op de juiste tijd te ontvangen. Degenen die het overvloedprogramma beheren zijn niet alleen toegewijd om de RV (ReValuation) en de GCR (Global Currency Reset) te voltooien, maar tevens om de Amerikaanse NESARA Republiek op te zetten.
De grote massa-arrestaties wachten op de formele declaratie van de NESARA Republiek. Tot dan wordt iedere potentiële arrestant zorgvuldig in het oog gehouden en voorbereid op deze grootse handeling. Het enige dat nog te doen blijft is het feitelijk beëindigen van het laatste deel van de levering en de voltooiing zoals gepland van dit wonderbaarlijke proces. We assisteren simpelweg iedereen die deze taken nu heeft toegewezen gekregen. We verwachten de voltooiing binnen het hemelse tijdschema dat is gegeven. Zodoende is het enige wat jullie waarlijk resteert, deze energieën te helpen en het geduld te bewaren tijdens dit immense proces! Hosanna! Hosanna!
Terwijl dit complexe programma voortgaat, worden wij geconfronteerd met een eenvoudig probleem. Dit heeft simpelweg te maken met de enorme omvang van de levering van het aantal fondsen aan alle betrokkenen. Degenen die de leiding hebben worden direct geconfronteerd met de manier waarop de oude, gedateerde banksystemen waren opgezet. Om deze hoeveelheden fondsen te verwerken is het nodig dat het oudere SWIFT-systeem wordt losgelaten en dat banken hun normale manier van handelen veranderen. Er is nog niets op zijn plek om aan de huidige eisen, die nu nodig zijn, te voldoen.
Zoals jullie kunnen begrijpen bestaat er nu een nieuw, zich ontwikkelend financieel systeem dat zeer goed in staat is met de gerezen problemen, als gevolg van de nieuwe welvarender realiteit die mondiaal verschijnt, om te gaan. Deze nieuwe vereisten behoeven de geboorte en het toepassen van dit nieuwe systeem terwijl we deze welvaart berekenen en leveren aan iedereen die de noodzakelijke volharding bezat om dit nieuwe systeem tot volledig potentieel te brengen. Dit is de reden waarom we weten dat wat er voor ons ligt, voorbestemd is om zowel spectaculair als immens bevredigend voor jullie te zijn. Welkom in jullie nieuwe realiteit!
Namaste! Wij zij jullie opgestegen Meesters! Waar we het over gaan hebben is het dubieuze lot van de Illuminoïden en hun vrienden. Deze boeven beseffen hoe de Hemel hen van de Aardse mensheid heeft afgesneden. Hun noodlot zal langzaam over hen neerdalen. Het is, zoals men zegt, niet iets om over naar huis te schrijven. Zoals we al eerder hebben gezegd, zijn de opkomst van de Republiek en jullie welvaart verzekerd. Wat zoveel tijd kost, zijn de vreemde beperkingen en gelijksoortige omstandigheden van de Neanderthaalse banken-realiteit van de oude orde.

Bewaar je kalmte, ondanks alle moeilijkheden die worden ervaren, en zie op een goddelijke manier in dat jullie hemels gezegend zijn en om die reden zullen jullie uiteindelijk je gewijde zegeningen ontvangen. Degenen die zich nu een weg door het moeras banen, beseffen dat jullie diep in je hart weten dat de financiële overvloed die jullie is beloofd inderdaad aan jullie zal worden uitbetaald. Wees je hier goed van bewust en weet dat het is afgelopen met de oude orde en dat deze een gigantisch zwaar lot staat te wachten. Geloof enkel dit. De nieuwe wonderbaarlijke realiteit van jullie is onweerlegbaar een Goddelijke realiteit!
Millennia lang hebben we gezien hoe deze oude orde jullie heeft vertrapt. Deze tijden zijn ten einde gekomen, en zoals we voortdurend hebben benadrukt staat hen een gigantisch zwaar lot te wachten. Dus houd je niet bezig met deze schandalige bende. Wees in plaats daarvan verstandig en wacht met een positieve houding de jullie beloofde immense fondsen en nieuwe besturen af. Zorg dat je niet betrokken raakt bij dit buitengewone drama van deze kwaadaardige bende. Houd je meer bezig met de vrijheid die door jullie nieuwe werkelijkheid ontstaat en de manier waarop we deze zegeningen op voorzichtige wijze bij jullie brengen. 
Vandaag gingen we verder met jullie verslag te doen van wat er over deze gehele aardbol gaande is. Wees je voortdurend bewust van wat voor jullie ligt en help daarom het grote geheel door jullie bijzonder prachtige energie in stand te houden! Realiseer je dat jullie binnenkort een bijzonder waardevol geschenk zullen ontvangen. Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Rob & Marja

dinsdag 13 juni 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 13 juni 201710 Cauac, 2 Kayab, 13 Caban
Dratzo! Weet gewoon diep in je hart dat jullie goddelijk zijn voorbestemd uiteindelijk de noodzakelijke fondsen te ontvangen die jullie van alle middelen zullen voorzien om te kunnen slagen. Met dit succes zullen jullie deze realiteit je verbazingwekkende potentieel laten zien. Houd altijd de fundamentele besluitvaardigheid om alle obstakels te overwinnen en gezamenlijk jullie geweldige dromen te manifesteren, voor ogen! Wij zijn, net als de Hemel, hieraan volledig toegewijd. Weet eveneens dat bepaalde elementen bijeenkomen die de handlangers van het duister van jullie gaan isoleren en die de nieuwe NESARA Republiek tot stand laten komen.
De monetaire middelen die jullie nodig hebben, bewegen zich opnieuw met een werkelijk goddelijke snelheid vooruit. Er bouwt zich momentum op dat, voor degenen die bij de uitlevering betrokken zijn, nu de tred van deze buitengewoon belangrijke middelen laat versnellen. Ons pleiten wordt ter harte genomen en we verwachten dat een paar geweldige verbazingwekkende gebeurtenissen in de zeer nabije toekomst gaan plaatsvinden. Bovendien zullen degenen die deze acties zo achterbaks hebben vertraagd uit hun steeds groter wordende misère worden verlost. Blijf dus vol vertrouwen dat het beste nog gaat komen.
De vooruitgang die nu wordt geboekt is tekenend voor de nieuwe houding die onze bondgenoten laten zien. Ze realiseren zich ten volle hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat de huidige vooruitgang inderdaad onvoorwaardelijk is. Het is bekend dat het duister in het verleden in staat is geweest dit leveringsproces te manipuleren. We vertrouwen erop dat dit niet langer het geval is. Nieuwe veiligheidsmaatregelen zijn in stelling gebracht om ervoor te zorgen dat een constante, gestage beweging de norm is. Met deze procedure zal deze ongelooflijk complexe situatie volgens het oorspronkelijke goddelijke schema worden voltooid. Wees derhalve voorbereid op de tijd waarin jullie je beloofde welvaart en nieuw bestuur zullen ontvangen.
Het is een lange weg geweest die we, door de omstandigheden gedwongen, hebben moeten voltooien. We zijn ons zeer bewust van wat jullie hebben doorgemaakt. Verheug je er daarom op dat dit alles spoedig zal worden voltooid en jullie waarlijk feest kunnen vieren. Bewaar tot dan toe je geduld en weet in je hart dat dit het wachten inderdaad waard is geweest. Vele grootse gebeurtenissen zijn nabij. Derhalve zullen jullie spoedig de vele sleutelarrestaties waarop jullie hebben gewacht, kunnen zien. Veel dat werd verwacht heeft iets langer geduurd dan aanvankelijk aan jullie werd uitgelegd. Halleluja! Halleluja!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Spirituele gebeurtenissen staan op het punt zich te manifesteren. We hebben opgemerkt hoe de Hemel heeft besloten de vele facetten van onze nieuwe realiteit naar een passende voorgrond te brengen. Een belangrijke sleutel hiertoe is de manier waarop de overvloed aan nieuwe valuta naar voren kan worden geschoven. Zoals we al eerder hebben gezegd stroomlijnen zij die de leiding hebben dit proces. Opnieuw verwachten we dat veel van de eerdere problemen nu op een spirituele manier gecorrigeerd zullen worden. Deze procedures zullen de Hemel en diens bondgenoten toestaan de RV af te ronden, maar tevens om snelle ingangen mogelijk te maken die nodig zijn om de spirituele programma’s voor de NESARA-Republiek en ook het nieuwe financiële systeem in te voeren. God Zegene ons Allen!!
Derhalve verwachten we op een gezegende manier dat alles goed zal verlopen zoals goddelijk werd gepland! De liefdevolle intentie van de Hemel is dat jullie je grootste zegeningen zullen ontvangen. Dit bijzondere proces heeft talloze aanpassingen ondergaan en ondanks onvoorziene gebeurtenissen wordt ervan uitgegaan dat alles zoals gepland op een succesvolle manier zal plaatsvinden. We vragen jullie daarom vast te houden aan jullie schitterende visualisaties. Vele werkelijk wonderbaarlijke zaken, zoals het isoleren van de handlangers van het duister, zijn gaande. Jullie zullen dit alles gaan ervaren op een manier die op een schitterende manier door de Hemel is voorbereid! Deze benadrukken een paar van de gebeurtenissen die jullie je nieuwe realiteit zullen brengen. Er is voor jullie veel om dankbaar voor te zijn.

Wij Meesters willen jullie graag oprecht bedanken voor wat jullie op een zo genadevolle manier doen. Het is niet eenvoudig om dergelijke hoge toekomstvisies in stand te houden zonder dat daar onmiddellijk resultaat op volgt. Het is een teken van een zich verhogend bewustzijn binnenin jullie. Jullie grootste beloning is, uiteraard, om daadwerkelijk getuige te zijn van de arrestaties en als allerbelangrijkste: het ontvangen van de gelden die jullie lange tijd werden beloofd. In deze schitterende momenten zullen de geboorte-weeën ontstaan van een lang voorbestemde toekomst! Het is in dit Licht van jullie goddelijke genade dat alles zich zal ontvouwen! Hosanna! Hosanna!

Vandaag staan we werkelijk aan de rand van de tijden die lange tijd door de Hemel werden voorspeld. Besef allemaal dat jullie zijn voorbestemd om dit te voltooien. Zet vervolgens jullie grote innerlijke kracht in om je een weg te banen door alles wat nog overblijft. Weet,
, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vertaling: Rob & Marja

dinsdag 6 juni 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 6 juni 2017Sheldan Nidle, 6 juni 2017

3 Eb, 5 Pax, 13 Caban
Selamat Balik! Alles vordert voorspoedig. De verschillende Chinese Ouderengroepen hebben vriendelijk ingestemd met een grondiger en snellere procedure voor het leveringssysteem. Het is het bewijs dat de Chinese Ouderen luisteren naar enkele dingen die we tegen hen zeggen. Desalniettemin is naar onze wens de gekozen methodiek nog steeds een te trage. We hopen dat de door ons gewenste algemene benadering voor deze zeer complexe operatie meer de algemene blauwdruk wordt.
Zoals al besproken, geloven wij ten stelligste dat een snellere methode om de fondsen te verdelen formeel dient te worden aangenomen. Hoewel sommige veranderingen werden toegestaan zijn er zelfs nog veel meer stappen nodig om de procedures voor het systeem, die we eerder hebben voorgesteld, te implementeren. Tot dan verwachten we dat de knelpunten die in dit systeem liggen ingekapseld alles zullen blijven vertragen. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat dit systeem zich versnelt om daarna de NESARA Republiek formeel tot stand te brengen. Tegen die tijd kunnen een aantal positieve zaken plaatsvinden. De meest belangrijke voor ons is uiteraard disclosure.
Wat we voor jullie wensen, is succes. Deze tijd zal er een zijn waarin jullie waarlijk in staat zijn je diepste wensen en dromen na te jagen. Dit land zal er niet langer een zijn waar jullie worden belemmerd in het volgen van jullie vele verschillende passies. Gebruik deze momenten om nieuwe realiteiten te smeden, evenals nieuwe besturen om de oude werkwijzen te laten verdwijnen en nieuwe te creëren. Het is onze diepste hoop dat jullie separate interesses het mogelijk maken jullie naar zaken te leiden die niet alleen deze nieuwe realiteit vormgeven, maar jullie tevens op een vreugdevolle manier naar Eerste Contact en naar jullie spirituele- en ruimtefamilies voeren!
Deze nieuwe realiteit is ons belangrijkste doel. We denken dat dit, door jullie in staat te stellen snel vorderingen te maken, slechts kan resulteren in een variëteit aan belangrijke consequenties. Jullie nieuwgevonden welvaart zal voorwaarden scheppen die nieuwe regeringen kan ondersteunen, alsmede de arrestatie van allen die de oude realiteit, die haar verschrikkelijke werkwijzen handhaafden, hebben verdedigd. Jullie gewijde taak is in vreugde richting volledig bewustzijn te bewegen, evenals een hereniging met ons, de Agarthanen en de Hemel. Hierin steunen wij jullie en de komende creatie van jullie nieuwe galactische samenleving volledig. Ga hiermee verder terwijl we jullie met onze Liefde en ons Licht omringen. Halleluja! Halleluja!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we in de wetenschap dat jullie grote zoektocht bijna voorbij is. Het Goddelijke heeft jullie met een welvaartspakket gezegend dat een begin betekent van eindeloze rijkdom. Degenen die de hemelse taak hebben ontvangen om eenieder met de middelen te zegenen om hun passies te financieren zullen jullie binnenkort helpen je grootste dromen te vervullen. We danken de Hemel en verklaren dat we al het nodige zullen doen om jullie zegeningen te manifesteren! Blijf positief en sta klaar om je passies te vervullen!
Koester deze innerlijke magische wensen en bereid jezelf voor op zaken om je taken snel te kunnen vervullen. We hebben begrip voor de paar obstakels die er nog steeds bestaan. Sta voor altijd klaar, Gezegende Mensen, om jullie uiteenlopende dromen werkelijkheid te zien worden. Door dit te doen zullen jullie een heel scala aan zaken over jezelf en elkaar te weten komen. Zoals al eerder gezegd, wij zijn hier om jullie te helpen wanneer jullie daar om vragen en om succes te garanderen. Wij zijn verheugd dat alles zich op een genadevolle manier zal aandienen om de manifestatie van een nieuwe en schitterende realiteit mogelijk te maken. Het is daadwerkelijk een tijd van Wonderen en Mirakels!
Er moest veel gebeuren voordat dit alles plotseling kon verschijnen. Degenen in de Hemel en in het Licht hebben het nodige gedaan zodat dit allemaal kon ontstaan. Eenieder van de Meesters heeft eraan meegewerkt om ervoor te zorgen dat er eindelijk een einde kon worden gemaakt aan de oude gewoonten. Neem, in dit nieuwe land van eindeloze mogelijkheden, de tijd om iedereen die deze verbazingwekkende wonderen mogelijk heeft gemaakt simpelweg en ijverig te Bedanken. In dit Licht danken wij tevens eenieder van jullie voor je goddelijke visualisaties en wonderbaarlijke spirituele hulp. Hosanna! Hosanna!     
Vandaag hebben we jullie een algemeen verslag gegeven van wat er op deze blauwgroene bol gaande is. We naderen het punt waarop dit rijk inderdaad een tijd van grote voorspoed, evenals het verschijnen van een aantal verbazingwekkende wonderen kan manifesteren. Laat ons tezamen dit nieuwe tijdperk binnenlaten om het oude achter ons te laten!! Weet, Lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Rob & Marja

dinsdag 30 mei 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 30 mei 2017


6 Chicchan, 8 Pax, 13 Caban
Dratzo! Zoals eerder bewegen de fondsen zich geleidelijk voorwaarts. Aangezien deze beweging op de meest voorzichtige wijze vordert, is het moeilijk om dit alles zo snel te laten gaan als we zouden willen. De boeven en schurken zijn echt overal. Onthoud echter dat er mensen zijn die zeer goed in staat zijn de gegarandeerde veiligheid van elke zending zeker te stellen. De huidige procedures zijn derhalve behoorlijk overbodig. We wensen daarom dat de methodes die we zo vriendelijk hebben voorgesteld doortastend worden aangenomen.
Wanneer dit gebeurt, hebben we de stellige overtuiging dat de huidige situatie snel kan worden verholpen. Momenteel rekt de manier waarop dit betalingssysteem wordt uitgevoerd zich tot een methode die nog trager is dan iemand zich voor kan stellen. We realiseren ons, zoals we al eerder aangaven, dat de duistere cabal nog steeds in staat is machtsbolwerken in stand te houden. Er zijn waarachtig enorme sommen goud en andere kostbare metalen voorhanden om een snelle beëindiging van deze droeve realiteit mogelijk te maken en in plaats daarvan NESARA en haar prachtige vaandel te installeren!
Laten we dit zo snel als mogelijk doen, zodat we alle eigenaardige overeenkomsten die momenteel de zaken vertragen, kunnen elimineren. Het belangrijkste doel van alles dat aan dit moment vooraf is gegaan was om er simpelweg voor te zorgen dat er op een grondige manier werd afgerekend met het duister en dat het Goede werd hersteld. Het is waar dat het duister overal aanwezig was. Laten we ze dan snel in hechtenis nemen en isoleren van het grote publiek. Wij zijn er klaar voor, net als voorheen, om dit proces zo snel als onze technologie toestaat te implementeren.
Wat wij willen zeggen is, dat allen die erbij betrokken zijn, NESARA en haar geweldige Republiek snel in willen laten voeren. Zoals eerder al door ons werd aangegeven duurt het al te lang om dit eerste deel van deze goddelijke missie te voltooien. Wij staan tot jullie dienst om een veel sneller uitrollen van het huidige distributiesysteem te realiseren. Het is van het grootste belang om, zoals het oude gezegde luidt “voort te maken”. Laat ons in veiligheid samenwerken, in de wetenschap dat dit alles inderdaad op een snellere en meer veilige manier kan worden afgerond. Vanaf het begin was het doel van dit alles om het duister op een succesvolle manier te isoleren. Laat ons in de spirit van deze nieuw gevonden loyaliteit voortgaan en dit op een snellere manier afronden!  
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De grootse geschenken van de Hemel worden eindelijk voorbereid om jullie je zegeningen te brengen. Gebruik deze welvaart om je dromen na te jagen zodat eenieder van jullie in staat is om je passie te volgen. Jullie zullen veel over jezelf ontdekken en nog meer over hoe jullie het best je grootste passies kunnen manifesteren. Onthoud, terwijl jullie vorderingen maken, waarom jullie dit doen en help elkaar om je heilige doelen te bereiken.
Wat jullie op een goddelijke manier volbrengen is een maatstaf voor hoe jullie je potentieel kunnen vervullen. We zijn er zeker van dat jullie een algemeen beeld hebben geschetst van hoe jullie werkelijk van plan zijn je lang gekoesterde dromen te vervullen. Het is onze bedoeling te helpen de manier waarop eenieder die aan dit project met een aantal goede ideeën en daden heeft meegewerkt, te vergemakkelijken. Het is niet eenvoudig om in dit rijk werkzaam te zijn, vooral wanneer je niet een duidelijk plan voor ogen hebt dat diep in je geest verankerd en beschermd ligt. Bouw deze serie schrandere ideeën uit en weet in je hart dat wij Meesters waar mogelijk kunnen worden opgedragen je hulp te bieden bij het manifesteren van datgene wat een bijdrage zal leveren aan de mensheid en dit immer veranderende rijk.
Zoals aan het begin al werd aangegeven, staan jullie zeer dicht bij het ontvangen van je hemelse zegeningen. Gebruik deze tijd nu om oprecht te formuleren wat er nu werkelijk moet worden gedaan. Begin bij het meest geschikte begin en dat is in je geest ontdekken wat je het eerst nodig hebt om je project op te kunnen starten. Sta open voor iedere mogelijke richting. Zoals gezegd kunnen we jullie helpen. Doe een beroep op ons als dat nodig is en ga door met dit gezegende project om de mensheid te helpen. Door dit te doen kun je tegelijkertijd meer over jezelf te weten komen. We zegenen eenieder van jullie en vragen alleen maar om nauwkeurig naar die innerlijke stem die jullie begeleidt, te luisteren. Halleluja! Halleluja!
Vandaag vervolgden we onze berichtgeving over wat er op deze uiterst prachtige aardbol gaande is. Ga, voordat je tot actie over gaat, naar binnen om met volle moed en met een goed geplande serie handelingen te kunnen beginnen. Vanwege jullie kan deze wereld binnenkort naar een nieuwe wonderbaarlijke realiteit overgaan! Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Rob & Marja

dinsdag 23 mei 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 23 mei 2017

13 Etznab, 1 Pax, 13 Caban

Dratzo! Het verspreidingsprocédé gaat het volgende stadium in. Degenen die hier de leiding over hebben gaan over naar een meer selectief systeem om gemakkelijker en nauwkeuriger fondsen te kunnen verplaatsen. De overtuiging heerst dat op deze manier alle belangrijke ontvangers sneller kunnen worden ‘bediend’. Zoals eerder al gezegd, dient dit complexe proces op een snellere manier en op grotere schaal te worden voltooid.  
 
Terwijl de gehele realiteit zich vooruit beweegt, vraagt deze procedure om een snelle opkomst van de NESARA Republiek. Het lijkt ons dat een vertraging effect heeft op iedereen. We hebben deze republiek eenvoudigweg nodig omdat het een snelle isolatie van het duister en haar gestoorde USA INC. mogelijk kan maken. De implementatie van nieuwe valuta en andere gerelateerde activa kunnen dan, zoals oorspronkelijk gepland, vooruitgaan. Als gevolg daarvan kan de gehele reeks stadia dan een noodzakelijk snellere mate van regulering bereiken.

Waarom is er sprake van een voortdurende vertraging in het beëindigen van het lijden dat wordt gecreëerd door deze onmenselijke regering? Deze illegale regering, USA INC. heeft, ondanks haar veronderstelde neergang van de afgelopen 18 maanden, de ruimte gekregen om te blijven bestaan. En daarbij, waarom is het huidige mondiale bankensysteem nog steeds in werking en waarom kon de Federale Reserve blijven handelen, ondanks de vermeende waarschuwing die het van het Wereldgerechtshof in Den Haag heeft gekregen. Dit zijn inderdaad enkele van onze vele knelpunten.   

Op dit moment kunnen we zien dat de veranderingen die door de Chinese Ouderen en hun bondgenoten werden gecreëerd effect beginnen te sorteren. Ondanks deze realiteit lijkt het op Aarde net alsof er zich niets belangrijks aandient. Ons is verteld dat dit binnenkort op een dramatische manier zal veranderen. We wensen dat een aantal zaken onmiddellijk gaat veranderen, zodat het Licht zoals beloofd vooruitgang kan boeken en de nieuwe NESARA Republiek kan worden afgekondigd. Dus laat ons in Vreugde op een wettelijke manier de nieuwe NESARA Republiek aankondigen!!!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We zegenen jullie en danken jullie voor jullie grootse toekomstvisies! Gezamenlijk ondersteunen we de weg via welke de Her-instelling van de Mondiale Valuta (GCR) wordt voorbereid om op breed niveau aan jullie allemaal te worden verspreid. Over deze gehele aardbol vindt er op haar eigen goddelijke tijd heel veel plaats. Dit proces van distributie van de enorme hoeveelheid valuta vordert gestaag. Op dit moment bevindt dit proces zich nog maar in de beginfase. Vele wonderbaarlijke gebeurtenissen zijn het punt van voltrekken extreem dicht genaderd en jullie zijn zeer dicht bij het werkelijk kunnen aanschouwen van zaken die jullie waarlijk zullen verbazen!

De Hemel ziet erop toe dat het goddelijke schema wordt gevolgd. Het huidige rijk is derhalve een grootse transformatie behoorlijk dicht genaderd. Deze veranderingen zullen, zoals hierboven al werd aangegeven, de voorspoed, vrijheid en soevereiniteit brengen die jullie al lange tijd wordt beloofd. Soms is het nodig geweest om langzamer te vorderen dan voorheen werd voorzien. De Hemel is desondanks standvastig in zijn doelen. Sommige worden gehonoreerd terwijl andere het slagen dicht zijn genaderd. We vragen jullie de grootse overwinning die voor jullie is voorbereid te verwachten!

Dientengevolge verheugen we ons over de schitterende geschenken van de Schepper. Er is veel voor nodig geweest om de transformatie van dit rijk veilig te stellen. De duistere cabal accepteert haar uiteindelijke lot nu volledig. Deze laatste ogenblikken kunnen eindeloos lijken maar behoud, net als de Hemel, het volledige vertrouwen in jullie dierbare doelen en bereid je in deze heilige staat van zijn voor op wat er vervolgens gaat gebeuren. Wij Meesters verwachten nu in het bijzonder vele wonderen om het duister weg te kunnen vagen en het Licht terug te brengen naar haar glorierijke positie van toen onze voorouders voor het eerst op deze uiterst dierbare aardbol arriveerden! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we jullie nogmaals kort verslag gedaan van wat er in jullie rijk gaande is. Positieve krachten maken vorderingen om wederzijds succes te garanderen. We vragen jullie derhalve om momenten van korte wanhoop te ontstijgen en jullie onvermijdelijke overwinning voor ogen te houden! Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com
Verlaling: Marja en Rob


dinsdag 16 mei 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle - 16 mei 2017Sheldan Nidle - 16 mei 2017

1 Batz, 14 Moan, 13 Caban
Selamat Jalwa! Ondanks verschillende punten van zorg, blijft de beweging richting distributie zich voortzetten. Een aantal nieuwe criteria wordt toegevoegd, hetgeen voor een geringe vertraging zou kunnen zorgen. Ons werd door de Ouderen en hun vele medewerkers verteld dat we opnieuw een doorbraak naderen. Degenen die de leiding hebben over dit complexe proces weten dat de eerste distributies hun punt van uitgifte naderen. Door deze procedure wordt er aangenomen dat zij die als eersten zijn geselecteerd, in spanning op deze beslissing wachten. Aldus werden we geïnformeerd dat we voorbereid dienen te zijn op waarlijk opwindend nieuws.

Zoals jullie kunnen zien staat er veel op het punt te gebeuren, namelijk het daadwerkelijke begin van de formele circulatie van het op de schatkist van de VS gebaseerde papiergeld. Dit wordt door goud geruggensteund en kan op eenvoudige wijze de ‘Federal Reserve Bank’ van de V.S. vernietigen. Deze nieuwe realiteit werd eveneens ontworpen om te leiden naar een snelle ineenstorting van het illegale de facto regime van de VS INC. Het zal op efficiënte wijze worden vervangen door de nieuwe NESARA Republiek.
De hoeksteen van het te creëren nieuwe rijk zal jullie nieuwe bestuur en haar financiële systeem zijn.

Intussen concentreren wij ons op onze doelen. Het belangrijkste doel is uiteraard ervoor te zorgen dat deze geherwaardeerde valuta met succes aan de bevolking van deze oppervlakte-realiteit zal worden overhandigd. We beseffen wat dit alles werkelijk inhoudt. Het is de weg via welke de duistere cabal kan worden verslagen en een nieuw vrij en welvarend tijdperk voor jullie eindelijk kan beginnen. Het is deze zich nieuw vormende realiteit die zal toestaan dat onze grootse missie eindelijk serieus kan beginnen. We hebben begrip voor sommige vertragingen uit het verleden, maar voelen desondanks ten diepste hoe belangrijk het is dat er aan jullie voortdurende zorg omtrent de steeds maar doorgaande horror van deze langzaam verdwijnende realiteit een einde komt.

Het zijn de voortdurende complicaties van deze oude realiteit die vragen om een tijdige overwinning op het duister door ons en onze bondgenoten. De Ouderen en andere vergelijkbare groepen dienen toe te staan dat deze immense fondsen op een veilige manier over jullie oppervlakterijk worden gedistribueerd. Naar onze mening heeft het veel te lang geduurd om het voor ons simpele proces te voltooien. Hiermee gepaard gaat een waarlijk omvangrijke arrestatie en isolatie van de heersende cabal en haar handlangers. Wanneer dit met succes plaatsvindt zal NESARA en alles dat hiermee samenhangt snel ten uitvoer kunnen worden gebracht. Tenslotte kan het restant van onze wederzijdse agenda worden afgerond. Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen wij in de wetenschap dat de ondergang van de duistere cabal in dit rijk nabij is. Op dit moment bereiden de Lichtkrachten die publiekelijk de nieuwe NESARA-republiek zullen afkondigen zich eindelijk voor om dit te doen. De Hemel maakt ons op een goddelijke manier duidelijk dat de grootse voorbereiding van deze glorieuze gebeurtenis is afgerond. Het enige dat nog nodig is, is een formele aankondiging. Deze wordt binnenkort verwacht. Zodra dit eindelijk gebeurt, zal dit aan iedereen duidelijk maken dat de laatste vereiste onderdelen werden voltooid. Halleluja! Halleluja!

Op dat moment kunnen jullie formeel worden bevrijd van schuld, aangezien een speciale viering afgekondigd zal worden. Wanneer dit is geregeld kunnen jullie beginnen met de taken die de kern vormen van jullie ware passies. We weten dat jullie vervuld zullen zijn van een grootse energie wanneer jullie eindelijk de jullie toegewezen taken kunnen vervullen. We denken dat een geweldige toename van jullie vele bezigheden een werkelijk enorme transformatie van dit oppervlakterijk teweeg kan brengen. Deze activiteit zal grote vreugde brengen aan ons allen! De mensheid zal eindelijk vrij zijn te doen wat zij goddelijk wenst!

Deze transformatie zal geweldige geneeswijzen voortbrengen en grootse manieren om de problemen van deze oppervlakte-realiteit op een creatieve manier op te lossen. Deze taken zullen oorlog in vrede transformeren en jullie soevereiniteit aan allen uitroepen. Wij Meesters kunnen dan een tijdstip bepalen voor die noodzakelijke lessen waartoe we ons verplicht voelen die aan jullie te geven. We gaan dit in vreugde doen en met het volledige besef dat jullie nu weten hoe jullie zo wreed in beperkt bewustzijn werden gestuurd! Dit nieuwe inzicht in jullie geschiedenis is voorbestemd jullie zeer goed van dienst te zijn. Moge het Licht jullie op elke denkbare wijze omarmen.

Vandaag bekeken we wat zich rond deze prachtige blauwgroene bol aan het ontvouwen is. Er zijn dingen ophanden die dit rijk nu gaan veranderen. Wees klaar voor deze gebeurtenissen en weet dat een schat aan geweldige dingen zich binnenkort gaat manifesteren. Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: 
Planetary Activation Organization

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

dinsdag 9 mei 2017

NEDERLANDS Sheldan Nidle, 9 mei 20171 Kan, 7 Moan, 13 Caban

Dratzo! De meest belangrijke zaak is dat de belangrijkste verplaatsingen vooruitgang blijven boeken. Het duister is niet langer in staat de planning van iedere levering te vertragen. De enige wijze waarop ze nu nog invloed kunnen hebben is de manier waarop iedere levering bijeen wordt gebracht en nauwkeurig wordt gecontroleerd. Dit betekent dat iedere mogelijke poging om te vertragen in dit systeem wordt ingebouwd, iets wat normaal gesproken een kwestie van dagen kost om te realiseren. Aldus is het, terwijl het een omslachtige procedure is, toch duidelijk een geslaagde. We verwachten dat deze procedure zal blijven doorgaan en in staat is om op een grondige en veilige manier van één levering naar de volgende door zal kunnen bewegen, zonder dat er sprake is van verdere vertraging.

Terwijl dit doorgaat heerst de belangrijkste overtuiging dat dit beveiligde systeem eenvoudig kan worden versneld. Dit wordt bepaald door de duur van de beoordeling van elke partij. Dit is de reden waarom verschillende banken die in dit systeem worden ingezet werden gereduceerd tot niet meer dan leveranciers die deel uitmaken van een gedegen groep die voor deze bijzondere taak is aangewezen. Daarom is het hoogst onwaarschijnlijk dat vertragingen zoals ze in het verleden zijn voorgekomen nu nog mogelijk zijn. In feite verwachten we dat dit proces binnenkort haar leveringen aan jullie zal kunnen beginnen. Dit huidige systeem is inderdaad zowel bij de tijd als effectief.  

De sterke overtuiging bestaat dat de levering van de welvaart-pakketten die zal plaatsvinden een gevolg is van het simpele feit dat deze pakketten goedkeuring dicht genaderd zijn om het laatste stadium van de toegewezen bestemmingen in te kunnen gaan. Vele verbazingwekkende zaken staan op het punt te gebeuren! 

Dit proces van vooruitgang wordt steeds sneller iets wat niet meer te stoppen is. Degenen die de leiding hebben over het creëren van het nieuwe bestuur kunnen zien hoe dicht ze dit punt nu echt genaderd zijn. USA INC beseft dat als deze nieuwe door goud gesteunde gelden werkelijk vrij worden gegeven, haar ondergang onvermijdelijk is. Het einde van de Federale Reserve zal duidelijk een teken zijn dat NESARA en haar republiek formeel kunnen worden afgekondigd. Het zal voor alle betrokkenen een bijzonder schitterende tijd zijn. De voltooiing van dit proces zal het nieuwe financiële systeem en haar mondiale organisatie van diensten volledig versterken! Dan zal het zeker zijn dat een nieuwe en wonderbaarlijke dageraad is aangebroken.
    
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze fantastische tijd is er één waarin de duistere cabal eindelijk wordt opgeruimd. Daarom nadert voor ons snel de tijd om onze gezegende goddelijke dienstbaarheid aan jullie aan te kunnen bieden. Jullie dienen meer te weten te komen over jullie buitenaardse afkomst en de reden waarom jullie zo plotseling in verschillende angsten en beperkt bewustzijn werden ondergedompeld. We weten dat jullie antwoorden nodig hebben op deze en vele andere vragen. Het is onze goddelijke plicht om jullie in te lichten nadat het duister naar behoren is opgeruimd. Dan zullen wij ons manifesteren en antwoord geven op dringende vragen.

Huidige gebeurtenissen zullen jullie in staat stellen op een gezegende manier getuige te zijn van de formele distributie van de RV.  Dit zal gepaard gaan met de formele levering van de welvaartsfondsen. Deze zaken zullen tezamen de opkomst van de NESARA-Republiek te zien geven en ruimte geven aan de tijd dat die boeven, die door jullie de duistere cabal werden genoemd, volledig worden geisoleerd. Dit zal de goddelijke tijd betekenen waarin jullie van het einde van schuldslavernij en alles dat hiermee verband houdt, kunnen genieten. God’s Zegen voor eenieder van jullie.  

Jullie bijzonder prachtige visualisaties zullen, zoals jullie kunnen zien, een nieuw rijk tot stand brengen gevuld met vrijheid, jullie soevereine rechten en nieuw bestuur. Het zal tevens een tijd zijn waarin jullie ons zullen ontmoeten om kennis te nemen van het uiterst mooie lot dat jullie door de Hemel geschonken is. We zegenen de decreten van de Hemel en vragen jullie simpelweg dit in je op te nemen en al het lijden dat jullie lot is geweest los te laten. Stel je in plaats daarvan de grootse geschenken voor die de Hemel op een gezegende manier aan jullie zal geven. Hosanna! Hosanna! Hosanna! 

Vandaag is het moment om jezelf voor te bereiden op een uiterst welkom tijdperk in jullie lange geschiedenis. Het zal een tijd zijn waarin de glorierijke geschenken van de Hemel door jullie in ontvangst zullen worden genomen. Net als jullie bereidt Gaia eveneens grootse vieringen voor. Jullie zullen zowel je spirituele- als je ruimtefamilies gaan ontmoeten. De ontelbare en nimmer eindigende voorzieningen van de Hemel zijn van jullie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Source: www.paoweb.com

Vertaling: Marja en Rob

dinsdag 2 mei 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 2 mei 20177 Caban, 0 Moan, 13 Caban
Dratzo! Het geleidelijke en beveiligde proces gaat nog steeds verder. Elke stap zorgt ervoor dat de ondergang van de duistere cabal iedere dag dichterbij komt. Het oude USA Inc. regime werkt serieus aan manieren om deze beweging te vertragen door op grote schaal de vreselijke condities voor een oorlog te bewerkstelligen. Dit proces zal worden tegengewerkt wanneer de nieuwe NESARA Republiek formeel wordt aangekondigd. Tot dan bereidt het leveringssyteem de verdeling van speciale fondsen voor.

De stroom van ongelooflijke hoeveelheden valuta dient zorgvuldig te worden gecontroleerd door een veiligheidssysteem dat tot dusverre bewezen heeft succesvol te zijn in het bereiken van haar vele doelen. Derhalve bewaken we dit proces en zijn we vol vertrouwen dat het, op de juiste tijd, alle distributiedoeleinden waaraan het aanvankelijk werd verbonden, zal bereiken. Dit proces werd geschikt bevonden voor het bereiken van de doelen. Onthoud dat er enorme hoeveelheden cash bestaan die dagelijks moeten worden beoordeeld om vervolgens te worden toegestaan verder te gaan naar het volgende aangewezen station. Ondanks enige potentiële moeilijkheden, gaat alles toch goed.

Gedurende dit alles zijn enorme sommen toegewezen valuta stabiel gebleven en werden deze voorbereid om op de juiste tijd te worden doorgestuurd. Het creëren van dit proces was het resutaat van talloze overeenkomsten die toestonden dat deze bewegingen konden beginnen, waarbij hun betrouwbaarheid en veiligheid was bewezen. Degenen die dit alles hebben geautoriseerd zijn er behoorlijk zeker van dat de oorspronkelijke doelen uiteindelijk bereikt gaan worden. Het doel hiervan is de fondsen te distribueren en het huidige mondiale systeem wettelijk te beëindigen.

In elk stadium is er sprake van een aantal veiligheidscontroles om erop toe te zien dat elk van deze fondsen nog dezelfde is zoals jullie werd beloofd. We vragen jullie te begrijpen dat deze gelden geteld en herteld dienen te worden als onderdeel van het proces. Dientengevolge is er een logische reden voor de nauwgezetheid en de andere veiligheidsprocedures die in elk stadium nodig zijn. Op de juiste tijd zullen deze fondsen hun vele glorieuze doelen bereiken!   

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wonderbaarlijke visualisaties blijven stand houden en zorgen voor een uiterst gezegende achtergrond van dit schitterende wonder dat nu over deze gehele aardbol opdoemt. Terwijl zij die de leiding hebben over de leveringen zich een weg vooruit banen, bereiden wij de mensheid voor op een bijzonder prachtige reeks hemelse geschenken. Het is niet alleen een grootse welvaart, maar tevens een nieuwe realiteit die NESARA omvat; een nieuw mondiaal banksysteem, evenals volledige bevrijding van schuldslavernij. Jullie staan werkelijk op de drempel naar een uiterst goddelijke periode in jullie levens!

Wij Meesters zijn blij dat jullie je vreugde hebben kunnen behouden en weten dat het ultieme doel jullie zachtaardige transformatie is, terug naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn. In deze schitterende staat zijn jullie op een eenvoudige manier in staat dit huidige zonnestelsel in jullie nieuwe sterrennatie te veranderen. Daarbij kunnen jullie je deze nieuwe realiteit eigen maken en de missie volbrengen die jullie voorouders zijn begonnen toen jullie ongeveer 900.000 jaar geleden op deze gezegende plek zijn geland. Jullie en de Agarthanen zullen het inderdaad heel binnenkort recht zetten. 

Hieruit zijn jullie vele ervaringen in dit rijk voortgekomen. We zegenen eenieder die in deze tijd van ver is gekomen om ons te eren door deze schitterende, zeer welkome missie uit te voeren. Het zal de Hemelse Agenda bepalen van de terugkeer van dit volledige rijk naar haar natuurlijke ongerepte staat. De Agarthanen hebben vele kristallen steden gecreëerd die de Kristallen Lichtkamers zullen bevatten die jullie terug zullen verwelkomen naar je Galactische Mens-zijn. Daarna zal een serie gebeurtenissen plaatsvinden waarop wij Meesters op een goddelijke manier toezicht zullen houden. Zoals lange tijd al wordt gezegd: "Van hen die veel gegeven is, wordt veel verwacht!"


Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Laat dit een tijd zijn waarin de mensheid waarlijk begint te voelen dat haar goddelijke missie volledig door het Licht werd geaccepteerd, alsmede het pad om iedereen toe te staan zijn/haar gewijde bestemming te aanvaarden. Een nieuwe realiteit staat nu op het punt zich te ontvouwen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

www.paiweb.com
Vertaling: Rob & Marja

dinsdag 25 april 2017

NEDERLANDS -- Sheldan Nidle, 25:04:201713 Oc, 13 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! Jullie wereld blijft zich langzaam ontrafelen. We ondervinden dagelijks hoe het duister en haar hele club handlangers in staat zijn een ongebruikelijke mate van vertragingen te veroorzaken. Deze vreemde procedure lijkt de oorzaak te verzachten achter de nieuwe veiligheid die in het hele leveringssysteem aan de orde is. Onze liaisons zijn in deze zeer gecompliceerde situatie nu toegewijd aan een succesvolle voltooiing. We verwachten dat een aantal unieke procedures worden verduidelijkt. Deze kunnen ervoor zorgen dat alle bovenste niveaus van het uitbetalingssysteem op korte termijn worden opgelost.
Deze verschillende scenario’s zijn zaken die iedere dag opdoemen. We hebben besloten een soepele afsluiting uit te werken van deze vele moeilijkheden die zijn opgedoemd en daarbij het Licht te reorganiseren. We kunnen dan eindelijk de klaarblijkelijke ongeïnteresseerdheid van onze collega’s overwinnen. Deze tendens lost langzamerhand op en laat de algemene uitbetalingen voortgaan. Bovendien realiseert het duister zich nu ten volle dat haar voortdurende vertragingen aan hun welverdiende einde komen. Er wordt door iedereen aangenomen dat er een paar tegenmaatregelen op het punt staan zich te manifesteren. We denken dat deze gebeurtenissen in staat zijn de huidige, ongemakkelijke aard van de algemene uitbetalingen te wijzigen. We geloven tevens dat de huidige situatie op een tweesprong komt.
Dit alles is de reden dat de huidige vertraging het einde nadert. We verwachten volledig dat de uiteindelijke verspreiding zich aan zal dienen. De duistere cabal realiseert zich kennelijk niet hoe wanhopig hun huidige situatie werkelijk is. Ze denken op de één of andere manier dat er redding komt. Ze houden zichzelf simpelweg voor de gek. De huidige situatie is een kunstgreep die bezig is zeer hardhandig op ze neer te komen. We kijken uit naar de onvermijdelijkheid van hun tragisch lot. We bereiden ons voor om hen in wettige hechtenis te nemen en daarna het Licht te bevrijden om de nieuwe NESARA Republiek op te zetten.
Dit alles bevindt zich uiteraard aan de horizon. Het duister ziet enigszins in dat hun listen worden doorzien. Ze weten oprecht dat hun huidige illegale USA Inc. op het punt staat te worden opgedoekt. Ze weten eveneens dat de oude realiteit niet langer kan bestaan. Diep van binnen beseffen ze hoe dicht ze het punt zijn genaderd waarop al deze voor hen verschrikkelijke uitkomsten van kracht gaan worden. Gek genoeg blijven ze de zaken voor zichzelf verslechteren. Daarom verwachten we nu dat dit rijk zich zeer snel zal veranderen, zodra de huidige complicaties terzijde kunnen worden geschoven. Weet dat alles waarlijk voor elkaar gaat komen!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we om jullie allemaal te bedanken voor het vasthouden aan jullie collectieve toekomstvisie in een tijd waarin jullie uitbetalingen opnieuw zijn vertraagd of serieus onderhevig zijn aan uitstel door de complicaties die zijn veroorzaakt door de leidinggevenden van het huidige proces. Wij eren jullie om je schitterende focus. We zijn verheugd over het feit dat de Hemel ons heeft verzekerd dat jullie niet zullen worden genegeerd. Blijf je geduld bewaren en weet dat jullie wonderbaarlijke tijd zich op een gezegende manier zal ontvouwen. De beloofde welvaart zal zich inderdaad aandienen en tevens nadert de tijd dat jullie uit schuldslavernij zullen worden bevrijd.
Deze huidige tijd wordt gekenmerkt door subtiele aanpassingen die de meesten van jullie nog moeten gaan ervaren. De Hemel zorgt ervoor dat alles wat werd beloofd ook inderdaad gebeurt. Momenteel hebben we kunnen zien dat de "welvaarts"-zendingen het tijdstip naderen waarop toestemming is verleend om te worden afgeleverd. Het helpt om te weten dat de Hemel een aantal verrassingen voorbereidt die een einde zullen maken aan de huidige periode van bestaan van de Amerikaanse de facto regering. Dit feit alleen al vervult ons met grote blijdschap. Voor jullie staat eveneens een tijd van vreugde op het punt zich aan te dienen.  
We besluiten onze korte openbaring met een simpele doch bondige boodschap. We vragen jullie je schitterende toekomstvisie en tegelijkertijd je innerlijke focus in stand te houden. Dit wordt jullie allemaal op de juiste manier gegeven als twee schitterende geschenken: goddelijke dispensatie en de daarmee gepaard gaande goddelijke genade. Jullie, mijn kinderen, zijn degenen op deze oppervaktewereld die een aantal vrijstellingen zullen ontvangen die in hoge mate de ervaring van jullie Ascentie zal verbeteren! Dit goddelijke proces zal jullie naar vele schitterende bonussen leiden! Halleluja! Halleluja!
Vandaag vervolgden onze berichtgeving over wat er om jullie heen gaande is. Het duister en haar vele onnodige complicaties staan op het punt te verdwijnen. Hun eeuwige smoezen en algehele inmenging zijn niet langer gewenst. Laat bekend zijn dat een nieuwe en vreugdevolle realiteit op het punt staat los te breken! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vertaling: Rob & Marja


dinsdag 18 april 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 18 april 2017NEDERLANDS

6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! De paar allerlaatste taken zijn bijna afgerond. Naarmate de levering dichterbij komt, voert elk level een check uit, en met grote tevredenheid worden de vorderingen naar een volgend veiligheidspunt geleid. Deze behoedzame operatie zal voortduren totdat allen die het verdienen zijn uitbetaald. Wanneer je naar deze gebeurtenissen kijkt realiseer je je al snel hoe deze ons steeds dichter bij nieuw bestuur, nieuwe vrijheid en een overweldigende welvaart brengen. Het laat ook het duister diens laatste dagen als de belangrijkste scheidsrechter van deze met angst gevulde werkelijkheid uitdienen.
Het Licht verwelkomt het komende verscheiden van de handlangers van het duister met vreugde. Lang geleden, toen de Anunnaki pas de controle overnamen, leken de duistere veranderingen nog ver weg. In het middden van dit duistere interregnum begon de Hemel met het planten van het zaad voor het nieuwe rijk. Desondanks was het in de resterende 13 millennia mogelijk jullie ernstig te schaden. Het liet jullie achter met een stekend gevoel dat alles niet in orde was en dat er iets geweldigs nodig was om de zaken weer in balans te brengen. Dat iets is zich nu aan het aandienen.
Een geweldige Lichtcoalitie is doorgebroken en een hele nieuwe realiteit vormt zich momenteel rondom jullie. Dit nieuwe rijk zal het duister en haar kwaadaardige werkwijze uitbannen. Het oude milieu zal worden getransformeerd en jullie innerlijke passies worden eindelijk een gewone realiteit. We vragen jullie nog even gedud te hebben. De tijd van Hemelse vreugde wordt nu voorbereid teneinde jullie meest geweldige serie zich ontvouwende vreugden te zijn! De sleutel is je focus te behouden en van binnen te weten dat wonderen daadwerkelijk nabij zijn. Hosanna! Hosanna!
Wij kwamen hier bijna twee decennia geleden, wetend dat deze missie een hele moeilijke zou zijn. Dat bleek het ook te zijn, maar jullie kunnen er zeker van zijn dat de Hemelse veranderingen voor dit rijk echt dichbij zijn. Laat de huidige chaos je niet verontrusten. Het is in feite de turbulentie die deze geweldige transformatie soms nodig heeft. Blijf vol vertrouwen en weet van binnen dat jullie moment van triomf nabij is. Bovendien zijn we allemaal hier om jullie te helpen je voorbestemde succes te behalen. These times are indeed a-changin’! (Deze tijden zijn inderdaad aan het veranderen).
Namaste, Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie grootse toekomstvisies helpen ons een nieuw rijk binnen te brengen dat gevuld zal zijn met vrede, welvaart en Liefde. Dit land zal jullie in staat stellen je meest prachtige passies te ontketenen die de basis vormen van jullie collectieve toekomstvisies. Sta klaar voor wat zich op het punt staat te ontvouwen. Zoals voorheen al werd gezegd, heeft de Hemel het duister laten denken dat ze in staat was om haar verschrikkelijke catastrofe te laten plaatsvinden. Dit is, uiteraard, niet het geval. Gezegende omstandigheden hebben tot de neergang van het duister geleid, en een schitterend rijk manifesteert zich overal om jullie heen.
Gezamenlijk dienen we aan deze schitterende visie van een nieuw welvarend en soeverein rijk vast te houden. We weten precies hoe frustrerend deze ingewikkelde operatie is geweest. Desondanks is het iets waar eenieder van jullie zo voortreffelijk aan heeft bijgedragen. We prijzen jullie de hemel in voor jullie bijdrage in hulp aan ons om dit te creëren. Dit is werkelijk een gezamenlijke onderneming die jullie en zij in de Hemel hebben uitgevoerd. We zegenen jullie voor dit succes, dat veel te lang op zich heeft moeten laten wachten. Jullie hebben er werkelijk voor gezorgd dat de hele Hemel en Aarde van kleur zijn verschoten vanwege de voortreffelijke manier waarop jullie jezelf hebben laten zien. Een groots Halleluja voor jullie geweldige inzet!
Wat er op het punt staat te ontstaan is de laatste reeks rechtvaardige meppen die een eerbewijs vormen voor de grootse en moedige inzet van degenen in het Licht die dit alles op een zo goddelijke manier mogelijk hebben gemaakt. We willen diegenen bedanken die al die zaken hebben afgerond om de NESARA-Republiek binnenkort mogelijk te maken en daarbij alles wat het voor de mensheid en deze schitterende aardbol, Gaia, en haar hemelse Spirituele Hiërarchie, betekent. Laat ons afsluiten met de erkentelijkheid en grote dank aan iedereen voor jullie goede werk! 
Vandaag gingen we met een verkorte versie verder. We zijn van plan zolang door te gaan totdat alles op orde is gebracht en jullie je vrijelijk in de Liefde en het Licht, die jullie op zo goddelijke wijze verdienen, kunnen onderdompelen. Vele uitermate verdiende gebeurtenissen staan op het punt zich aan te dienen. Sta klaar om alles dat zich begint te manifesteren, te accepteren! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Vertaling: Rob & MarjaENGLISH


6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! The final few tasks are nearly complete. As delivery moves forward, each level performs a check, and with great satisfaction raises its moves to the next security point. This careful operation is to continue until all those deserving are paid. As you look at these events, you quickly realize how they are bringing us ever closer to new government, new freedoms and an overwhelming prosperity. It is also allowing for the dark to cast its last days as the major arbiter of this fear-filled reality.
   The Light joyfully welcomes the coming death of the dark’s minions. Long ago, when the Anunnaki first took control, the dark changes were seemingly far away. In the midst of this dark interregnum, Heaven was slowly beginning to plant the seeds for a new realm. Despite this, the remaining 13 millennia were able to severely affect you. It left you with a stinging feeling that all was not right and that something wonderful was required to re-balance it. Such a thing is now in the process of transpiring.
   A grand coalition of the Light has broken through and a whole new reality is presently forming around you. This new realm is to banish the dark and its evil ways. The old environment is to be transformed and your inner passions are at last to be a common reality. We ask your continued patience. The time of Heaven’s joy is now being readied to be your most wonderful set of ever- unfolding joys! The key is to keep your focus and know inwardly that wonders are truly at hand. Hosanna! Hosanna!
   We came here nearly two decades ago, knowing that this mission was to be a most difficult one. It has proven so, but be sure that Heaven’s changes for this realm are really at hand. Do not let the inherent chaos trouble you. It is, in fact, the turbulence that these grand transformations can at times require. Remain confident and know on the inner that your moment of triumph is near. Besides, we are all here to help you achieve your destined success. These times are indeed a-changin’!
   Namaste! We are your Ascended Masters! Your grand visions are assisting us in bringing in a new realm that is to be filled with peace, prosperity and Love. This land is to permit you to unleash the marvelous passions that are the basis for your collective visions. Be ready for what is very near to unfolding. As stated previously, Heaven allowed the dark to think that it was able to quickly forge its onerous catastrophe. This is, of course, not the case. Blessed circumstances have led to their downfall, and a wondrous realm is manifesting all around you.
   Collectively, we need to hold this wondrous vision of a new, prosperous and sovereign realm. We know just how frustrating this complicated operation has been. Nonetheless, it is something that all of you have contributed to so magnificently. We commend you on what you have helped us to create. This is truly a joint event that you and those in Heaven have forged. We bless you for this long overdue success. You have truly made all of Heaven and Earth blush for the marvelous way that you have conducted yourselves. A giant Hallelujah for your magnificent efforts!
   What is ready to occur are the final set of righteous blows that are to honor the great and courageous efforts of those in the Light that made this all divinely possible. We wish to thank those who finished all those things that are shortly to make possible the NESARA Republic and all that means to humanity and to this glorious Orb, Gaia and her heavenly Spiritual Hierarchy. Let us conclude with acknowledgement and much thanks to all for your good works!
   Today, we continued with an abridged version. We intend to continue until all is put right and you freely bask in the Love and Light that you divinely deserve. Many well-earned events are near. Be ready to accept all that is beginning to manifest! Know dear Ones that the countless supply and never-ending prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! Be in Joy!) 

Webpage: www.paoweb.com  
Vertaling Marja & RobSN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS