Volgers

PUTIN

dinsdag 30 augustus 2016

Nederlands // Sheldan, 30-8-20168 Batz, 15 Uo, 13 Caban
Selamat Jalwa! Deze wereld zit nu in de stress. De allerlaatste conflicten worden nu uitgevochten. Het Licht is er in geslaagd de bovenhand te krijgen in al deze aflopende gebeurtenissen. Het duister kan duidelijk zien dat hun laatste worstelingen alleen in een nederlaag kunnen uitmonden. Deze laatste strubbelingen, waaronder het nieuwe monetaire systeem en het bijbehorende financiële systeem, zijn grotendeels beslist. Zelfs de introductie van de valuta-uitwisseling is begonnen. Er wordt verwacht dat velen van jullie spoedig essentiële informatie zullen ontvangen die jullie in staat zal stellen je lang bekende valuta om te ruilen voor enorme bedragen. Dit is maar een deel van een manier om de vele langverwachte valuta-omwisselingen die al jaren geleden werden beloofd te beginnen. De belangrijkste obstakels kwamen van een de facto Amerikaans regime, dat de resultaten van dergelijke grote gelduitwisselingen, uitgevoerd door degenen die nooit eerder de gelegenheid kregen voor zo'n uitgebreide serie geweldige kansen, vreesden. Desalniettemin is dit slechts een begin, veroorzaakt door de vele vertragingen die het verzenden van wat "de welvaartsprogramma's" genoemd worden in de weg stonden. Dit feit heeft de oorspronkelijke volgorde enigszins gewijzigd.
De welvaartsprogramma's zijn lange tijd verbonden geweest aan wat nu de nieuwe NESARA republiek wordt genoemd. Het is deze entiteit waar het duister enorm bang voor is. Het brengt een legale entiteit aan de macht met als opdracht deze regering terug te brengen naar een grondwettelijke autoriteit van de VS en een einde te maken aan alle illegale praktijken die haar valuta ernstig verzwakte en de rechten van het volk zwaar heeft beperkt. Dit nieuwe tijdelijke bestuur (met een tijdsduur van 4 maanden) zal dit alles rechtzetten en geeft Amerika gewoonterecht, vrijheid en immense welvaart. Het is dit nieuwe bestuur dat vrede, samenwerking en harmonie tussen naties gaat aanmoedigen. Het zal tevens de eerste mondiale inleidingen doen die snel zullen leiden tot volledige disclosure van ons zachtmoedige bestaan. Het zal ons in staat stellen jullie in het openbaar aan te spreken over het eerste contact en hoe we tezamen jullie allen naar volledig bewustzijn kunnen brengen. Dit proces zal ons mentor-programma bevatten evenals het gebruik van een levende Kristallen Lichtkamer. Dit alles zal inclusief een serie sleutellessen door jullie Opgestegen Meesters zijn!
Dit proces van voorgeschreven verandering bevat een bewustzijnsgroei (spirituele bewustwording) die de Hemel nu dagelijks naar jullie toe "straalt". Jullie dienen te beseffen dat hetgeen momenteel gebeurt onderdeel uitmaakt van een enorme realiteitsverandering die volledig door de Hemel wordt gechoreografeerd. Momenteel verblijven jullie op een dimensionaal verdeelde wereld. Het binnenste deel, bij ons bekend als Agartha, is een Binnenaarde rijk vol met volledig bewuste Wezens die in een 5 dimensionaal rijk leven. Het andere deel is jullie oppervlakte realiteit. Dit is een driedimensionaal rijk dat het resultaat was van sluwe Atlantiaanse experimenten die jullie in een beperkt-bewustzijnsrealiteit hebben gehouden. Jullie zijn de nakomelingen van een experiment dat gedurende ruwweg de laatste 13 millennia effectief is geweest. Dit buitengewone fenomeen is voorbestemd in de volgende paar jaar te eindigen en we zijn hier om de uitverkoren instrumenten te zijn om het succes hiervan te verzekeren. De Hemel is serieus van plan jullie naar volledig bewustzijn terug te brengen en de dimensionale essentie van deze wereld te verenigen. Deze activiteit zal jullie in staat stellen gracieus naar jullie vroegere realiteit terug te keren.

De huidige tijd markeert het einde van dit tijdperk en de dageraad van een nieuw tijdperk, gevormd door jullie transformatie tot volledig bewuste Wezens. Dit proces bevat een vloeiend tijdschema, vastgesteld door de Hemel. We begrijpen volledig hoe frustrerend de tijdsspanne die dit in beslag neemt, is. Nogmaals moeten we jullie eraan herinneren dat jullie deze realiteit beëindigen door die te wijzigen in een die wordt gekenmerkt door wat de meesten van jullie heel goed wonderen zouden kunnen noemen. Jij en ik wijzigen de hele aard van deze realiteit. Jullie gaan leren hoe schepen te creëren die gemakkelijk en snel de ruimte kunnen doorkruisen, daarmee van de ene naar de andere wereld reizend. Deze reizen zullen slechts minuten duren en de ideeën die jullie lange tijd hebben gekoesterd grondig teniet doen. Gebruik deze tijd om jullie ware geschiedenis en interstellaire oorsprong opnieuw te leren kennen. Deze realiteiten zullen van jullie zijn naarmate je meer bewust wordt. De sleutel hiertoe is jezelf toe te staan voorwaarts te gaan. Het gaat allemaal om de Geest, en niet om wat jullie noemen materiële energieën. Er komt nog meer!!!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Ik ben een vermoeide reiziger die gedurende de vele eeuwen en millennia waarin ik heb gelopen zowel het Licht als de duisternis in talloze Zielen heb gezien. Ik heb dit land betreden om wijsheid te vergaren en om het Licht te omarmen. De Hemel heeft mij een grootse missie gegeven. Deze missie omvat het onderwijzen en laten zien van het Licht aan de mensheid, evenals het onthullen van het onnoemelijk grote verraad door het duister. Deze reizen stellen me in staat vele eerzame mannen en vrouwen te zien en om hen in een oogwenk te veranderen in de wonderbaarlijke wezens die ze in werkelijkheid zijn. In deze tijd zijn jullie de waarlijk waardevolle mensen die behoefte hebben aan goddelijke transformatie. De Hemel heeft een plan opgezet dat ik en anderen nu op een wonderbaarlijke manier navolgen. Jullie bevinden je op een pad naar een schitterende bestemming. Deze weg wordt nog steeds door velen betreden die een duistere overtuiging hebben en die jullie maar al te graag terzijde schuiven. Wees op je hoede voor hen en weet zonder te twijfelen dat het Licht hier is om ervoor te zorgen dat dit pad gewis naar een heilige voltooiing zal leiden.
Wees sterk en negeer de verzoeken van de gedoemden. Degenen die pogen deze hel in stand te houden staan feitelijk op de drempel van een omvangrijk uitsterven. Deze serie veranderingen zal jullie oog in oog doen komen staan met een aantal troosteloze realiteiten. Jullie zijn stuk voor stuk vernederde kinderen van de Schepper. Vanwege een langdurige periode van geheugenverlies zijn jullie de weg kwijtgeraakt. Wij zijn hier om jullie weer terug op het pad te brengen dat het duister jullie zo lang geleden heeft gedwongen te verlaten. Weer terug op dit pad zullen jullie de menselijke goedheid en volmaaktheid herontdekken die het duister met tweespalt, verdeeldheid en bedrog heeft bedekt. Op deze manier zal het Licht jullie in staat stellen vele onbekende zaken over jezelf te ontdekken. Jullie zijn wezens die verzadigd zijn met de Scheppers' goedheid. Het is jullie taak om dit uit de eeuwen van vuil waarin jullie zitten naar boven te brengen. Dus wees waakzaam en in staat om nauwkeurig te luisteren naar wat wij zullen gaan vertellen!  
Het Licht heeft jullie lange tijd beschermd, ervoor zorgend dat voorkomen werd dat het duister het bijzondere wezen van wie jullie werkelijk zijn kon vernietigen. Onze missie is om dit heilige voertuig verder te brengen en het opnieuw te vullen met dat wat het was voorbestemd te dragen. Dit proces vordert zoals is gepland. Diep van binnen zorgt deze ernstige en eindeloze opeenvolging van belangrijke gesprekken bij jullie voor enige frustratie. Dit is uiteraard te verwachten. Jullie zijn wezens geworden die net als het duister werden vervuld met zinloze angsten. Dit is één van de zaken die binnenkort uit jullie Licht-gebonden Ziel zal worden gewist. Jullie zullen jezelf goddelijk geduld eigen maken en waarheden gaan ontdekken die jullie achter hebben gelaten toen jullie uit de heilige genade van grenzeloos goddelijk bewustzijn werden gestoten. Dit heilige instrument zal opnieuw aan jullie worden geschonken. Wees verstandig en in staat dat wat de Hemel zo genadevol aan jullie schenkt te accepteren. Hosanna! Hosanna!
Vandaag hebben we aan onze wekelijkse rapportage over wat er op deze aardbol aan het ontstaan is een vervolg gegeven. Een nieuwe werkelijkheid die zal worden gekenmerkt door een toenemende welvaart en nieuw bestuur is bezig geboren te worden. Veel goeds verschijnt nu overal zodat iedereen het kan zien! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 23 augustus 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 23 aug 20161 Chicchan, 8 Uo, 13 Caban
Dratzo! Er wordt nu veel vooruitgang geboekt. Er bestaat onder de Ouderen en de verschillende Koninklijke groeperingen een sterke en onverklaarbare zorg dat het duister op één of andere manier hun teloorgang hebben voorgewend. Dit heeft de manier waarop deze machtige groeperingen naar deze enorme vrijgave van fondsen kijken zwaar gekleurd. Onze taak is te bewijzen dat die zorgen geen fundering hebben. Op dit moment werkt ons niet eenvoudige programma om deze niet- gesubstantieerde overtuigingen succesvol te ontkrachten. De Ouderen zien duidelijk dat een vrijgave van deze enorme hoeveelheid fondsen geen enkele vorm van mislukking teweeg kan brengen. Hoewel het duister in staat zou kunnen zijn enkele van deze fondsen te stelen, beschikken we over de middelen om deze snel terug te halen en iedereen die erbij betrokken is te arresteren. Vanwege deze nu bewezen bekwaamheid zijn de Ouderen en de Koninklijken eindelijk klaar om de datum voor de vrijgave doortastend te resetten. Derhalve zijn we er intens van overtuigd dat de mondiale RV uitwisselingen feitelijk gerealiseerd kunnen worden en staan daarom toe dat het complexe RV proces gaat beginnen. Deze forse uitwisselingen kunnen vervolgens leiden tot de verdeling van de welvaartspakketten en nieuw bestuur!
Nadat het nieuwe geld is vrijgegeven zal het een groot aantal fondsen versnellen die maandenlang in de wacht hebben gestaan. Dit laatste heeft de vrijgave van een groot aantal waarborgen, humanitaire fondsen en andere soortgelijke projecten vertraagd. We voorzien dat in de komende weken al deze fondsen die werden tegengehouden door de Chinese en Europese Ouderen eindelijk kunnen worden verwerkt en gedistribueerd naar deze zeer speciale gelden. Een andere verwezenlijking is de neutralisatie van de handlangers van de duistere cabal in de huidige corrupte regeringsregimes van dit rijk. We zijn vol vertrouwen dat deze besluiten definitief zijn en de vele gemeenschappen in staat zullen stellen te worden overstroomd met geld dat formeel jaren werd achtergehouden. Deze fondsen kunnen spoedig het begin van een aantal belangrijke sanitaire -, water– en woningbouwprojecten mogelijk maken. Jullie wereld dient tevens haar lange afhankelijkheid van Gaia's natuurlijke bronnen te beëindigen. Deze projecten bevatten een ander essentieel ingrediënt, namelijk het beëindigen van de vernietiging van natuurlijke ecosystemen. Dit alles is natuurlijk nog maar het begin!
Dit beïnvloedt de mensheid op een aantal verschillende manieren. Het vertragen laat kwaadwillende strategieën voortduren die zijn ontworpen om de religieuze werkwijzen van dit rijk te gebruiken om rampen te creëren. Het zijn deze potentiele rampen die velen zorgen baren en die de boeven van deze aardbol plezier doen. Er zijn momenteel zoveel mogelijkheden aanwezig. Jullie wereld transformeert snel en het is belangrijk dat de stroom van fondsen zich snel manifesteert. Velen zijn bereid om eindelijk het oude te beëindigen en een gestage mars richting een nieuwe mondiale oplossing te beginnen. We zien dat jullie groeiende bewustzijn op nieuwe en wonderbaarlijke manieren wordt geoefend. De oude overtuigingen worden afgestoten en een nieuwe realiteit begint zich langzaam te manifesteren. Het is in deze bewustzijnsuitwisseling dat we hoop vinden voor jullie nieuwe en immer-groeiende realiteiten.
Onze liaisons kijken toe hoe dit alles zich ontvouwt en we staan in voortdurend contact met de Opgestegen Meesters en onze Agarthaanse neven. Hun gezamenlijke overdenking is dat jullie in veel verschillende richtingen groeien. Wat echt nodig is, is enige verstandige supervisie. Jullie dienen de geschiedenissen die doelmatig door de Anunnaki en hun kwaadaardige handlangers verloren gingen te herontdekken. Dit proces is iets wat jullie Opgestegen Meesters als eerste zullen overbrengen. We zullen deze momenteel verborgen gebeurtenissen via een aantal besprekingen, waarover jullie mentoren je gaan vertellen, verder detailleren. Aanvankelijk gebruikten de Anunnaki geavanceerde technologie en stonden ze de handlangers toe om ontzag en macht te handhaven om die technologie uit te buiten. Deze hele serie historische episodes dienen tot in detail te worden behandeld. We bezitten een geschiedenis die het best kan worden verklaard door "tijdreizen". Dit alles kan zeer verwarrend zijn. Wees er dus van bewust dat jullie nog veel moet worden verteld. Deze ware verhalen zullen de basis vormen voor jullie terugkeer naar volledig bewustzijn.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij zijn uiterst verheugd over wat er op deze hele wereld gaande is. Overal wordt een nieuw, zich uitbreidend bewustzijn een betekenisvolle factor. Jullie stijgen uit boven wat het duister jullie heeft geleerd en jullie koesteren de diepe wens om zelf nieuwe denkwijzen en handelwijzen te creëren. Hiermee gepaard zijn tevens de oude overtuigingen die aan jullie blijven kleven als lijm. We vragen jullie je gezamenlijke toewijding te gebruiken om deze problemen te overwinnen. Denk er alleen aan om nieuwe wegen te creëren en gebruik jullie gezamenlijke ervaringen om wonderbaarlijke mogelijkheden tot stand te brengen. Jullie positiviteit is de sleutel, net als jullie toekomstvisie. Deze zaken kunnen jullie helpen de doelen te bepalen die jullie wensen te bereiken. Dus wees moedig en bereid om uitvoerbare risico's te nemen. Deze beide kwaliteiten kunnen jullie in staat stellen om grootse daden neer te zetten!

Eenieder van jullie maakt op zijn/haar eigen unieke manier een groei door. Concentreer je op de beste methode om je hoogste verlangen te realiseren. Eén van de dingen die je dient te doen is je mentaal opnieuw te focussen op hoe je je plannen ten uitvoer wenst te brengen. Met andere woorden, maak een "mind map". Dit plan laat je zien, stap-voor-stap, hoe je je toekomstvisie het best kunt bepalen. Veel van de Meesters doen dit voortdurend. Vervolgens kunnen ze als richtlijnen worden gebruikt bij het daadwerkelijk implementeren van dat wat noodzakelijk is om deze gezegende plannen te voltooien. Omdat je bedreven raakt in het werken met plannen ben je in staat om dat wat je wenst eenvoudig te creëren en te manifesteren en kun je zien hoe je 'flow' in zijn werk gaat. Eén van de beste manieren om dit te doen is eenvoudig je aanvankelijke idee terug te brengen naar de benodigde stappen. Bezin je vervolgens op hoe je toevloed in deze visie werkt. De rest zal gemakkelijk gaan!

Al dit innerlijke werk is van belang voor het verkrijgen van een beter begrip van hoe je dat wat je wenst het beste kunt bereiken. De andere sleutelfactor is eenvoudigweg te ontdekken hoe je zelf te werk gaat en hoe je met jezelf communiceert. Deze ontdekking van hoe je verder gaat is de sleutel tot het succesvol samenwerken met anderen. In alle gevallen dien je positief te blijven en je projecten te beschouwen als succesvolle ondernemingen. Een andere factor is om krachtig deel van het mondiale collectief te blijven uitmaken. Wat er zich ontvouwt is in werkelijkheid een collectieve onderneming. Het is jouw schitterende positieve toekomstvisie die, samen met onze inzet, je de kracht geeft om te slagen. Veel mensen leveren grootse prestaties enkel en alleen vanwege wat jij hebt gedaan door voor hen de juiste omstandigheden te scheppen. Laat ons jullie allemaal bedanken en jullie zegenen voor de energie die jullie vrijelijk in deze projecten hebben gestoken om Gaia en haar volken te transformeren. Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben we jullie opnieuw verslag gedaan door uit te leggen wat er op deze aardbol aan het ontstaan is. Al deze gebeurtenissen werden mogelijk gemaakt door jullie positieve toekomstvisies. De tijd voor deze grote veranderingen is aangebroken! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 16 augustus 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 16 aug 20166 Kan, 1 Uo, 13 Caban
Dratzo! Er staan verbazingwekkende gebeurtenissen aan de horizon. Die personen die jullie nieuwe realiteit voortvarend mogelijk maken wikkelen de laatste details af die nodig zijn voor succes. Deze acties gaan een uitgebreide serie fondsen autoriseren om formeel te worden overgemaakt. We wachten op de goedkeuring en de formele verantwoording van deze transfers. Het duister staat op het punt te worden verslagen. De volgende uitwisselingen zullen een nagel in de doodskist slaan van degenen die zo arrogant over jullie hebben geheerst. Deze verslagenen worden momenteel zorgvuldig in de gaten gehouden. Nadat de eerste fondsen eenmaal zijn uitgewisseld zal het duister volledig van jullie worden geïsoleerd. Tijdens de laatste twee decennia stalen deze verschrikkelijke figuren bijna jullie zielen. De Hemel kwam tussenbeide en wij zijn hier als instrument van verandering. Vele ongelooflijke zielen die werken onder auspiciën van de Opgestegen Meesters werkten in het geheim om deze dreiging voor de oppervlaktemensheid te beëindigen. Dientengevolge staan jullie aan de vooravond van een nieuw, vrij en welvarend tijdperk! De opkomst van NESARA en nieuw bestuur is maar één signaal van deze wonderbaarlijke tijd.
Toen we aanvankelijk naar dit zonnestelsel kwamen, ongeveer twee-en-een-half decennium geleden, zaten jullie middenin de laatste manipulaties van de Anunnaki. Het duistere Anchara continuüm bereidde een plot voor om de overeenkomsten die de Hemel na de val van Atlantis had voorgesteld te omzeilen. Het duister heeft er van alles aan gedaan om hetgeen de Atlantiërs werkelijk van plan waren verkeerd weer te geven. De oppervlaktemensheid was een smerig experiment geworden om een sub-ras te ontwikkelen dat volledig onder hun bevel stond. Deze waanzin werd beëindigd door de plotselinge, onrechtvaardig gekozen aanval op de verbannen nakomelingen van de heersers die naar een land vlakbij het huidige Griekenland waren gezonden. De daaropvolgende tegenaanval liet Atlantis zinken en maakte jullie verre voorouders kwetsbaar voor snelle uitsterving. De Anunnaki zagen dit als een kans om de brute experimenten van de Atlantiërs te stoppen. Gedurende de volgende 3000 jaren en meer overleefden jullie voorouders, afwisselend geholpen door de Agarthanen en door ons. Deze hulp leidde uiteindelijk tot de verschillende orden van de Opgestegen Meesters en tot een plan om jullie naar je vroegere volledig bewuste staat terug te brengen.
Dit speciale hemelse plan voltrok zich in stadia die bijna 4000 jaar in beslag namen om te voltooien. Het eerste stadium was het opnemen van ceremonieën, in het geheim gedaan door het gebruik van verschillende soorten mono-atomisch goud, zilver en platina. Deze speciale gebeurtenissen hielpen de gedachten van geselecteerde mensen om steeds dichter naar volledig bewustzijn terug te keren. Het zijn deze speciale "professionelen" die de kern vormden van de gewijde geheime genootschappen van de Meesters. Hun taken waren het inzetten van hun mentale -  en bewustzijnsgroei om manieren te ontdekken hoe deze realiteit langzaam maar zeker naar het Licht te leiden. Het was onze aankomst, twee-en-een-half decennium geleden, die wat ze nu doen echt versnelde. Jullie worden door het heilige Licht van de Hemel op nieuwe inzichten voorbereid die nodig zijn om onze aanwezigheid bij jullie te accepteren. Aanvankelijk maakten de Anunnaki het ons heel moeilijk door bij jullie een diepe xenofobie in te prenten. Het dwingt ons om langzamer voort te gaan dan we zouden willen. Desalniettemin zijn we nu in staat om jullie vertrouwen te winnen nu jullie perceptie omtrent dit universum snel wijzigt. We staan allebei aan de rand van een grote gezamenlijke acceptatie.
We zijn de Hemel en de Agarthanen uiterst dankbaar. De Hemel gaf ons de missie en de Agarthanen voorzagen ons van een thuis. Talloze onderzoekers hebben het concept van een "Elektrisch Holografisch Universum" ontdekt. Dit is in principe waar onze wetenschappers lange tijd in geloofden. Wanneer we landen zullen we deze Waarheid laten zien en jullie concept over hoe de tabel der Elementen werkt wijzigen. Deze kennis staaft de aloude Alchemie en stelt jullie in staat eenvoudig de elementen te transmuteren en in enige simpele atoomenergie "magie" te delven. Deze wetenschap van de Ziel kan objecten verplaatsen, ongeacht gewicht, en kan een hele serie verrichtingen die jullie nu onmogelijk achten uitvoeren. Deze kennis is onderdeel van het grotere weten wanneer je een volledig bewust Lichtwezen bent. Onze mentoren gaan jullie hier iets over onderwijzen. De rest vereist een aanvoelen wanneer je deze nieuw verworven vaardigheden kunt gebruiken. Wanneer wij arriveren zal jullie leertijd omtrent deze grote verantwoordelijkheden beginnen. Het is tevens een tijd van vrijheid en welvaart. Deze gebeurtenissen starten binnenkort, zodra de eerste fondsen feitelijk worden geleverd.
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Zoals jullie kunnen begrijpen zullen de komende gebeurtenissen de aard van deze realiteit voor altijd veranderen! We verwelkomen deze veranderingen, in de wetenschap dat deze veranderingen deel uitmaken van een schitterend plan dat eonen geleden voor het eerst door de Hemel naar voren werd gebracht. De Hemel wist dat er een speciale rustpauze nodig was om een serie gebeurtenissen te coördineren die het galactische duister de tijd zou geven om haar lang-geplande bijzondere declaratie op te wekken. Het is deze declaratie die het jullie mogelijk zal maken om jullie laatste stadia van de hervorming binnen te treden. Op dit moment betreden jullie deze laatste stadia. Het begin hiervan zal worden gekenmerkt door rijkdom, wijsheid en bewustzijnsgroei. Het is deze groei die de basis zal vormen voor nieuw bestuur en de acceptatie van buitenaardse bezoekers. Het zijn deze bijzondere omstandigheden die voor ons een teken zullen zijn dat jullie periode van isolatie ten einde is. Op dat moment kunnen jullie je nieuwe levens beginnen, een tijd om terug te keren naar dit bijzondere sterrenstelsel. 
Wij Meesters weten wanneer we opnieuw openlijk met jullie kennis kunnen gaan maken. Vele speciale lessen dienen aan jullie gegeven te worden. Lang geleden werden jullie aan een geheugenverlies onderworpen die jullie deed vergeten wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn. We zijn volledig van plan jullie van een uitgebreid arsenaal aan informatie te voorzien dat jullie mogelijk zal maken om deze vragen volledig te begrijpen en om deze wijsheid te gebruiken als een voorbode van wat jullie galactische mentoren jullie zullen gaan geven. Terwijl jullie in bewustzijn groeien zullen jullie eveneens meer kennis verkrijgen omtrent de manier waarop jullie hier gekomen zijn. Deze lessen van ons zullen jullie een eerste inzicht geven in dit lang onaangeroerde gebied. Jullie werd in het verleden omtrent jullie verre verleden veel tegenstrijdige informatie gegeven. Deze onduidelijkheid vraagt om volledige opheldering om aan jullie verwarring een einde te maken en om jullie in staat te stellen jullie kennis omtrent deze oude tijden te verbreden. Jullie kunnen dan eenvoudig zien hoe jullie je van Atlantis naar de Dag van Vandaag ontwikkeld hebben.
Al deze gegevens liggen er voor jullie om aan jullie mentor om uitleg te vragen over deze onderwerpen en wat er in de loop van de tijd met jullie is gebeurd. Jullie dienen de reikwijdte van je aandacht in te zien en het is evenzo belangrijk om je toekomstvisie te versterken en te beseffen hoe belangrijk dit is voor jullie transformatieproces. De vermogens die jullie werden afgenomen zijn er nog steeds. Het is tijd om hieruit te putten en collectief samen te komen om deze vermogens in te zetten en te leren hoe ze op de meest positieve manier versterkt kunnen worden. De nabije toekomst is een tijd om je dit eigen te maken, door gebruik te maken van je krachtige stille momenten om het allemaal samen te brengen. Als de welvaart eenmaal daadwerkelijk begint zal er veel tegelijkertijd gebeuren. Daarom is het van essentieel belang dat jullie deze momenten gebruiken om volledig in je op te nemen wat er zich overal om jullie heen ontvouwt. Houd altijd in gedachten dat er veel van jullie wordt verwacht wanneer deze periode in beweging begint te komen.
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Deze tijd is bijzonder aangezien het de start markeert van een aantal belangrijke "versnellingen" waarvan we zeiden dat ze beginnen. Wees voorbereid en volledig klaar om een heleboel wonderbaarlijke gebeurtenissen te aanvaarden! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 9 augustus 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 9 aug 20161 Batz, 14 Pop, 13 Caban
Dratzo! De eerste fondsen zijn op hun plaats. Het nieuwe beveiligingssysteem is nu volledig effectief. Bovendien naderen de humanitaire-, welvaarts- en regeringsfondsen hun voltooiing en wachten op de feitelijke opleveringsfase. De regeringsfondsen bevatten wat bekend staat als een uitgebreide valutarevaluatie die een voorbode is van de Mondiale Valutareset (GCR.) Eerst is het noodzakelijk dat de oude registratie van 's werelds valuta de werkelijke waarde van iedere geldeenheid weerspiegelt en dat de nieuw gedrukte valuta dit zelfde proces volgen. De wereld dient te worden teruggebracht naar een basis van werkelijke waarde en naar een mondiale goudstandaard. Deze procedure verschilt van wat er gebeurde toen nieuwe landen hun onafhankelijkheid uitriepen. Toen trokken de oude koloniale naties profijt door een proces van exploitatie dat door het Westen werd ingesteld. Het Westen, door middel van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), had een leenstelsel opgezet dat onmiddellijk elk nieuw land het moeras introk via een vicieuze cirkel van permanente schuld, aangejaagd door een regeringssysteem dat omkoping en corruptie stimuleerde. Dit creëerde een beklemmende realiteit van bezitters en bezitlozen en dit hield stand tot begin 2010.
Het nieuwe systeem is gebaseerd op nationale omstandigheden en het is een gelijkmatiger speelveld dat eerlijke handel, meer rechtvaardige valuta en internationale samenwerking stimuleert. In deze door edele metalen ondersteunde wereld en met nieuwe bankregels is de oude wereld van armoede en niet-gerealiseerde dromen eindelijk uit de weg geruimd. Bestuur zal zich op de mens gaan richten en zal ernaar streven welvaart te verspreiden en de uitbreiding van de infrastructuur van ieder land te ondersteunen. Er is genoeg goud en er zijn voldoende bankreglementen om dit mogelijk te maken. De wereldwijde operatie van dit moment zal deze wonderbaarlijke realiteit gaan creëren. Deze nieuwe realiteit, samen met nieuwe republieken, vormen nog maar het begin van een rijk dat eindelijk de zware omstandigheden die geschapen zijn door een klasse van barbaarse oligarchen terzijde schuiven. Oorlog, haat en competitie tussen de naties van deze wereld werd aangewakkerd. Het is het plan van de Opgestegen Meesters en ons om een rijk te vormen dat de onaangesproken genieën van de wereld kan doen laten opstaan. Dit kan alleen maar leiden tot een rijk dat al lange tijd door jullie is gewenst. Het is waarachtig waar de Hemel Gaia naartoe heeft gebracht. Het is eveneens een plek die zichzelf voorbereidt op een beweging naar volledig bewustzijn! 
Jullie dienen te begrijpen dat dit een moment is om ervoor te kiezen een nieuwe realiteit te creëren, gebaseerd op de profetieën die voor het eerst werden aangekondigd door Heer Michael tijdens het ontstaan van dit sterrenstelsel. Ieder sterrenstelsel is een levende entiteit waarvan de geboorte gepaard ging met een bijzondere ceremonie die door de Hemel wordt uitgevoerd. 14 miljard jaar geleden was dat hier het geval, toen Heer Michael voor dit nieuwe spiralende sterrensysteem een nieuwe geschiedenis schreef. Deze bestemming wordt nu bereikt, aangezien het Licht een transformatie afrondt die dit rijk naar het Licht zal doen terugkeren. Wij in de Galactische Federatie verwelkomen deze veranderingen aangezien ze ons in staat stellen om een eenheid van alle Wezens in dit Sterrenstelsel te creëren. Deze bijzondere vereniging zal het ons mogelijk maken om ons te voegen bij anderen van het Licht, die zich in de duizenden nabij gelegen sterrensystemen bevinden en die onze onmiddellijke buren zijn, om zo een eindeloze kring van met goedgunstigheid vervulde vrienden te vormen. Eenieder zal zijn/haar unieke goddelijke dienstbaarheid aan het Licht tonen. Jullie zullen je zeer binnenkort bij deze speciale missie voegen om alles en iedereen in deze immer groeiende unie van het Licht te herenigen! We verheugen ons in wat het Goddelijke voor ons heeft verordonneerd.
Neem dit speciale moment als het punt waarop jullie heilige bestemming tot uitdrukking zal worden gebracht. Gebruik deze toetreding tot het Licht in dit gehele universum als een tijd waarin een glorierijke eenwording tussen onze sterrennatie en die van jullie deze grootse bestemming verder tot uitdrukking brengt. Jullie staan op het punt wonderen te aanschouwen die dit zonnestelsel zullen transformeren en die jullie in staat zullen stellen verbazingwekkende zaken over jezelf en jullie vele voorouders te ontdekken. Jullie zullen een oude wijsheid ontdekken die de Grote Pyramide geboren kon laten worden en het belang inzien van de relatief talloze incidenten die nu een onbegrepen deel van jullie geschiedenis vormen. Jullie zullen leren over Agartha en vele andere mysteries die ontrafeld dienen te worden. Door dit te doen zullen jullie in gaan zien wat er in de afgelopen 13 millennia werkelijk met jullie is gebeurd. Jullie potentieel is veel groter dan jullie je ooit hebben kunnen voorstellen. Het is belangrijk dat jullie de talloze culturele geloofsovertuigingen die de Anunnaki jullie gaven om jullie op die manier te kunnen controleren en manipuleren, loslaten. Gebruik met deze kennis jullie hart en ziel om je de gebruiken van de Hemel eigen te maken. Hosanna! Hosanna!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij zijn uiterst verheugd! De lang beloofde leveringen zijn eindelijk zover om zich te manifesteren. Deze projecten werden lange tijd door het duister en haar eindeloze rij handlangers vertraagd. Dit grote obstakel werd uit de weg geruimd waardoor voor ons de weg werd vrijgemaakt om aan te kondigen dat een serie gelden eindelijk van jullie kunnen zijn. Dit gebeurt enkel als gevolg van de langdurige en ijverige toewijding van onze bondgenoten. Hun noeste arbeid heeft een uitweg opgeleverd die aan de verlengde weerstand van het duister een einde maakt. Het heeft eveneens een systeem opgeleverd voor de verspreiding van de welvaartsfondsen. Deze financiële instrumenten maken de geboorte van NESARA mogelijk en zorgen voor de uiteindelijke ineenstorting van de illegale Amerikaanse Regering! Deze gebeurtenis alleen al maakt dat aan vervalste verkiezingen, evenals met een ongelooflijke hoeveelheid verlakkerij, afgerekend kan worden.  Het maakt tevens een grootse welvaart mogelijk die zich over de bewoners van dit oppervlakterijk kan verspreiden. Wij en de Agarthanen zijn uiterst verheugd om dit fait accompli te constateren! Halleluja! Halleluja!
Het blijft van essentieel belang, ook als jullie deze rijkdom eindelijk in handen hebben, dat jullie je denkbeelden en focus over deze nieuwe wereld in stand houden. Wat er nu aan het ontstaan is, is nog maar een begin. Talloze operaties dienen in volledige transparantie te worden uitgevoerd. Daarom vragen we jullie na te denken en verheugd te zijn over wat er uiteindelijk zal ophouden te bestaan. Er zullen vele bijzondere gebeurtenissen nodig zijn. Wees daarom altijd toegewijd en bereid om erop toe te zien en om zonodig alles dat nu gaat gebeuren bij te sturen. In het verleden werden jullie ideeën aan de hand gedaan omtrent wat we nodig hebben. Deze "waakhond"-functie is jullie vrijelijk toebedeeld. De Hemel wenst jullie in een staat van actie te zien. Het is van essentieel belang dat jullie deze nieuwe realiteiten volgen en er getuige van zijn dat alles waarop was gehoopt werkelijkheid wordt. Door dit te doen laten jullie aan je hemelse mentoren zien dat deze nieuwe zaken door eenieder van jullie goed kunnen worden beschermd. Dit is nog maar de dageraad van uiterst triomfantelijke tijden!
Eindelijk is het mogelijk om ons vrijelijk tussen jullie te begeven. Jullie begrijpen dat de zaken die we jullie zullen vertellen louter het begin vormen van een algehele procedure die deel zal uitmaken van een operatie die vervolgd zal worden met het ontstaan van een groots mentorsysteem. Eenieder van ons is gekomen om jullie lichamelijk te laten ervaren hoe jullie zullen transformeren en om jullie te laten ontdekken hoe jullie in deze realiteit zijn beland. Velen hebben ons geportretteerd als ofwel onwerkelijk ofwel een grote dwaling van jullie geest. Zoals jullie binnenkort zullen gaan zien zijn deze overtuigingen je reinste propaganda. Lieve Mensen, jullie worden omringd door diegenen die vurig wensen dit rijk ten goede te veranderen. Veel aandacht is besteed aan wat er op het moment in het geheim aan het ontstaan is. Dit zal een tijdperk zijn van kracht, welvaart en een terugkeer naar volledig bewustzijn. Jullie zullen ons kunnen zien en appreciëren wat er wordt gedaan. Het tijdperk van het duister en dualiteit is bijna voorbij. Jullie worden voorbereid om een hele serie nieuwe inzichten te verwerven, evenals een methode om in een volledig bewust levend Universum te leven! Hosanna! Hosanna! 
Vandaag gingen we door jullie te informeren omtrent wat er zal gaan opdoemen. De lange Duistere Nacht is gedoodverfd om ten einde te komen. Jullie zullen een periode van Ochtendgloren ontdekken daar het Licht is begonnen jullie nieuwe werkelijkheid te worden! Lang Leve dit Nieuwe Tijdperk! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

woensdag 3 augustus 2016

Nederlands -- Sheldan Nide, 2 aug 20167 Kan, 7 Pop, 13 Caban
Selamat Balik! Het komt allemaal in zicht! De sleutel vormt de nieuwe Amerikaanse valuta. Die wordt gedrukt en door het nieuwe Departement van de Schatkist afgewikkeld. Deze door kostbare metalen gesteunde valuta geven aan dat dit halfrond zich bij het Oosten heeft aangesloten. Dit geld gaat de eerste stadia van een mondiale revaluatie opzetten, wat de grondslag zal zijn voor een nieuw en eerlijker banksysteem. Welvaart vereist dat deze veiliggestelde fondsen de stabiele basis zijn voor de welvaart van deze oppervlaktewereld. Het is deze welvaart die een nieuwe wereldwijde realiteit met succes zal aanjagen. Vele verbazingwekkende uitvindingen, lang achtergehouden door het oude regime, worden vrijgegeven voor talloze revoluties in genezing en in een wereldbeeld dat niet langer geschikt is voor de mensheid. Onze wens is deze groei te ondersteunen door jullie bij tijden te laten weten hoe deze nieuwe technologieën het beste uitgebreid kunnen worden. Onze expertise en begeleiding maken het jullie mogelijk om je wensen snel uit te voeren. Het belangrijkste doel hierbij is om jullie te helpen ontdekken hoe het universum werkelijk werkt en, door de verbazingwekkende elektrische oorsprong ervan te leren, te veranderen hoe jullie je realiteit zien.
Jullie beginnen een elektrische realiteit binnen te gaan die bij jullie voorouders summier bekend was. Elektriciteit was belangrijk voor zowel de volken van het Westelijk als het Oostelijk Halfrond. Nog belangrijker, de elektrische schepping van dit universum was iets dat goed bekend was bij de meeste gemeenschappen, zoals Egyptenaren, Maya's en Soemeriërs. De oude teksten van India en China documenteerden zelfs een aantal van de wonderen en catastrofes die zo in de loop van de tijd werden gecreëerd. Deze wonderen werden stilgelegd toen jullie oude meesters uit de lucht deze kennis zo'n 3000 jaar geleden voor jullie verborgen. De Anunnaki geloofden dat deze apparaten datgene tegenwerkten wat ze jullie bij wilden brengen. Vele oude culturen hebben derhalve mythen die vermelden dat deze apparaten van jullie werden afgenomen en alles van deze gewijde kennis plotseling voor jullie verborgen werd. Dientengevolge duurde het bijna 2000 jaar voordat werd toegestaan dat iets van deze kennis bij jullie terugkwam. Op dit moment bevinden jullie je op het punt waar jullie meer dan twee millennia geleden stonden. Jullie groei in deze gebieden zal nu door de Opgestegen Meesters en door ons worden bewaakt.

Het is essentieel dat jullie dit rijk op een nieuwe manier gaan zien. De oude duistere orde wil jullie wanhopig graag terugdwingen naar haat, afgescheidenheid en smaad. Hun speciaal geconstrueerde valse vlag operaties hebben echter gefaald te werken zoals voorheen. We realiseren ons hoe moeilijk het is je bewust te zijn van dit geweld en toch kalm te blijven. Het duister heeft agenten die getraind zijn in gebeurtenissen die een diepe innerlijke rancune oproepen. Het is deze toenemende rancune en groeiend besef van machteloosheid waarvan zij hopen dat het eindelijk kan veroorzaken wat het duister zo intens graag wil, een of andere vorm van militaire actie. Tot dusverre hebben jullie een realiteit gecreëerd die haar groeiende bewustzijn inzet om een intense en woedende respons te weerstaan. Deze voortdurende uitgestelde reactie stelt onze bondgenoten in staat een verloop van gebeurtenissen voor te bereiden dat eindelijk deze verschrikkelijke scenario's kan veranderen. Elke dag dat een dergelijke gewelddadige reactie kan worden uitgesteld maakt het mogelijk dat nieuw bestuur kan verschijnen en dat deze serie onhanteerbare en potentieel gevaarlijke aaneenschakelingen grondig verandert. De tijd voor deze zeer welkome veranderingen nadert.

Jullie wereld bevindt zich op de uiterste top van een cyclus die lange tijd nodig heeft gehad om zich te manifesteren. Degenen die klaar zijn voor de gebeurtenissen die in een nieuw rijk zullen resulteren, realiseren zich hoe deze momenten juist uitgevoerd dienen te worden en ook met een tempo dat iedere potentiële vergissing onmogelijk maakt. Het is vaak makkelijk om prematuur actie te ondernemen. De hele aard van bewindswijziging vraagt erom om snel, stil en precies te handelen. Er mag geen spoor van twijfel in het bewust gekozen moment aanwezig zijn. Degenen die de leiding hebben over deze gebeurtenissen weten dit en hebben een speciaal aantal tijdstippen vastgelegd om snel actie te kunnen ondernemen. Het is meestal essentieel dat deze kritische ogenblikken eerst het benodigde momentum verzamelen. Een dergelijk moment begint nu te ontstaan. Het vormt zich precies zoals door onze bondgenoten en door ons was voorspeld. Degenen die de gebeurtenissen in de afgelopen paar maanden hebben gevolgd weten dat het juiste moment aanstaande is. Nog maar enkele zaken dienen op het juiste moment te gebeuren voordat de bal kan gaan rollen. Dit is een zeer bijzonder moment dat maar een enkeling begrijpt. Talloze operaties zullen worden gecoördineerd en vervolgens zal een hele nieuwe serie inzichten beschikbaar komen! Hosanna! Hosanna!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze realiteit is op dit moment bezig ten goede te veranderen. Onze bondgenoten hebben onvermoeibaar gewerkt om zonder twijfel te bewijzen dat deze wereld gebaseerd is op een aantal onwaarheden en regelrechte leugens die ongeveer 8000 jaar geleden voor het eerst door de Anunnaki in de mensheid werden geïmplanteerd. Vóór die tijd was de mensheid bijna helemaal geofferd door diezelfde Anunnaki wanneer ze geloofden dat hun orders totaal werden genegeerd. Na de Zondvloed werd de mensheid eenvoudigweg aan zijn lot overgelaten en bezweek bijna in zijn geheel door een serie oorlogen en zinloze conflicten. Degenen wiens levens gespaard werden ontwierpen een technologie die grote imperia creëerde, evenals een realiteit die altijd op het punt van ultieme vernietiging bleef staan. Deze bijzondere beschaving verkeerde in constant verval en haar overblijfselen zijn te vinden in het Egypte, Soemerië, India en China dat jullie vandaag de dag kennen. Uitlopers van deze samenlevingen kunnen worden aangetroffen op het Westelijk halfrond en verspreid in de Stille Zuidzee.
Jullie zijn degenen waar we de afgelopen 8000 jaar over hebben gewaakt. Veel van jullie voorouders bezweken in de oorlogen waar we in de vorige paragraaf op doelden. De mensheid bezit een geschiedenis die in zijn geheel verteld dient te worden. Eenieder van jullie is een gewijde ziel die de Hemel nauwkeurig heeft ontwikkeld. Gebruik jullie grootse, onaangeboorde vermogens om je te verenigen en jullie vermogens gezamenlijk in te zetten om dit grootse proces, dat jullie voorbereidt op een terugkeer naar volledig bewustzijn, vooruit te helpen. Op bepaalde momenten werd iedere Opgestegen Meester door de Hemel uitgekozen om jullie bij te staan in deze groei van sterfelijk naar onsterfelijk Wezen. Begrijp dat het duister nog steeds haar geslonken kracht inzet om deze heilige operatie te vertragen. Wees bereid om in te zien dat deze tijd vergeleken kan worden met het popstadium van een vlinder. Er zijn een aantal sleutelstadia vereist. De laatste hiervan zal worden bereikt in de Kristallen Lichtkamer. In deze gewijde, levende entiteit zullen jullie terugkeren naar het Wezen dat jullie in het oude Atlantis zijn geweest en dat jullie als nieuwe kolonisten in Lemurië waren.
Voor de Hemel en voor ons is het creëren van dit nieuwe type Jij van essentieel belang. Vele malen in het verleden zijn jullie bijna bezweken, of door de toenmalige Anunnaki gestraft. Jullie waren in staat te overleven omdat jullie een uiterst glorierijke bestemming hebben die zo barmhartig door de Hemel aan jullie gegeven is. Besef deze keer, ondanks alles dat jullie wordt aangedaan, dat jullie op de uiterste drempel van een nieuw tijdperk staan. Jullie zullen je voorouders uit dit gehele universum ontmoeten, evenals degenen die in Binnenaarde, Agartha, leven. Vóór jullie liggen waarlijk wonderbaarlijke tijden. Zaken die jullie je nog vagelijk kunnen herinneren zullen opnieuw verschijnen en zullen jullie de middelen geven om een nieuw tijdperk, dat gevuld is met welvaart en onmetelijke innerlijke vreugde, te betreden. We zijn bevoorrecht om Diegenen te mogen zijn die zijn aangewezen om jullie naar de uiteindelijke overwinning te leiden. Van eenieder van jullie wordt veel verwacht. De tijd voor het verkrijgen van deze hemelse geschenken is ophanden. We groeten jullie en weten dat onze herenigingen klaar staan om zich te manifesteren!
Vandaag hebben we besproken wat er rondom deze wereld aan het ontstaan is. Zoals jullie kunnen zien is dit werkelijk een tijd van wonderen en wonderbaarlijke gebeurtenissen. Laat de laatste kleine vertragingen jullie niet ontmoedigen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS