Volgers

PUTIN

woensdag 30 juni 2010

Juni 29, 2010


Moeder Aarde wil een paar dingen doen voordat ze aan haar grootschalige oppervlakteveranderingen gaat beginnen. Dus … wees moedig en wees gereed om alles te doen waartoe je als Wezen in staat bent.Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

5 Men, 18 Kayab, 5 Caban (29-6-2010)

Selamat Jarin! We zijn er weer! Veel gebeurt er op jullie wereld. Momenteel is de duistere kliek druk bezig met vergaderen en ze doen hun best een onmogelijke stroom van escalerende schuld en opeenhopende omstandigheden te stoppen die het gevolg zijn van hun arrogantie, hebzucht en koppigheid. Elke dag kijken en luisteren we naar de complotten van deze manipulators, die dan listen verzinnen waardoor ze het alleen maar erger maken! Dus … hun ondergang nadert snel. Een dergelijke irrationele manier van werken kan slechts zolang duren totdat het terugslaat op de daders en toch wordt het al snel de werkwijze van deze duistere zielen. We volgen ze terwijl ze de weinige invloed die ze nog bezitten gebruiken om die ongelooflijke poppenkast in stand te houden. De situatie doet denken aan een tekenfilm waarin een enorme visuele scheiding plaatsvindt tussen de bovenkant en de onderkant van een persoon of ding, waardoor de top halverwege in de lucht blijft hangen. Nu staan de zwaartekracht en het Goddelijk Plan op het punt aandacht te besteden aan dit curieus effect in jullie zaken. We verwachten binnenkort een uitgesproken verandering te zien die begint met de komst van de nieuwe tussenregeringen op jullie wereld.

Om een beetje voort te borduren op deze heel speciale stand van zaken – de duistere kliek klampt zich dwangmatig en redeloos vast aan de macht en onze aardse bondgenoten kunnen blijkbaar niet de fatale stoot geven die de hele situatie in één klap zou veranderen. Echter, niet alles is wat het lijkt. Onze aardse bondgenoten maken snel vorderingen met een aantal diplomatieke en juridische procedures die een eind moeten maken aan de resterende duistere regeringen en dit is bijna afgerond. We hebben gehoord dat we enkele bliksemsnelle manoeuvres kunnen verwachten die gecreëerd zijn om de laatste duistere regimes te verdrijven. Daarna moeten de bevrijding en de aankondigingen die volgen vergezeld gaan met de officiële erkenning van wie we zijn, waaronder een algemene bereidheid om ons te assisteren bij het herstellen van jullie vele milieucrises. Als voorbereiding hierop hebben we vele malen verschillende personen ontmoet die in deze kwestie de sleutelfiguren zullen zijn wanneer eenmaal de nieuwe regeringen aan de macht komen. Samen hebben we de eerste berichten opgesteld die zullen worden gepubliceerd en de manier waarop we de diverse milieucrises zullen aanpakken. Hierna verwachten we de dreigende instorting van jullie duistere regimes.

Een van de onderwerpen die deze duistere regimes en hun massamedia graag voor het publiek willen verbergen is de werkelijke toestand van de aardkorst van Moeder Aarde. Haar ondergrondse stratigrafie is in werkelijkheid heel anders dan wat in jullie geologische boeken wordt afgebeeld. Er bevinden zich enorme gasgordels onder de Caribische Zee, evenals onder de Midden-Atlantische, Centraal Indische en de Centraal Grote Oceaan. Deze gasgordels worden hoofdzakelijk gevonden dicht bij de tektonische breuken, zoals in de Caribische Zee. Dit laatste gebied was vanaf het begin een van de belangrijkste oorzaken voor de snelle bodemdaling van Atlantis ongeveer 13.000 jaar geleden. Deze gasgordels zijn nu betrekkelijk ‘slapend’. Onze geologen volgen deze gordels nauwlettend en sturen ook nulpuntenergie om deze rustig te houden en om elke openlijke tekens van activiteit te minimaliseren. Jullie verschillende booreilanden boven deze enorme gordels lopen gevaar wanneer zelfs één van deze onderling verbonden zones actief worden. We werken daarom zeer zorgvuldig om te zorgen dat dit uiteindelijk niet gaat gebeuren.

Wanneer jullie klimaat sterker gaat veranderen, worden de weerspatronen steeds heftiger en dit leidt ons naar onze tweede bron van zorgen. De Caribische Zee is bekend vanwege zijn orkaanseizoen van half juli tot half september, waarvan de heftigste orkanen normaliter in begin augustus tot half september zullen plaatsvinden. Wanneer wij deze periode binnen een paar weken bereiken, zullen we verschillende meteorologische missies inzetten om te monitoren en om, indien dit absoluut noodzakelijk is, aanpassingen te maken. Voordat de olieramp in de Golf van Mexico zou plaatsvinden, wisten we dat de veranderende toestand van jullie atmosfeer aangaf dat een aantal plekken op jullie wereldbol meer cyclonen en orkanen zouden voortbrengen dan gebruikelijk. Tot dusver is dit, zoals verwacht, gebeurd. Dergelijke ernstige weerspatronen kunnen de ravage in de Golf sterk doen toenemen en het moet op de een af andere manier gestabiliseerd worden zonder at te veel openlijke inmenging van onze kant. Een zichtbare bemoeienis kan nutteloze angst en geruchten onder de plaatselijke bevolking opleveren.

Wanneer de nieuwe regeringen aan de macht zijn, kunnen we openlijk aan de verschillende projecten beginnen die nodig zijn om deze olieramp op te lossen en om de Caribische Zee weer terug te brengen naar een meer acceptabele staat. Tot dat moment moeten we jullie vragen je invloed aan te wenden om te zorgen dat de vele al beschikbare technologieën gebruikt worden om de gevaren voor jullie te minimaliseren door het verslechteren van de lekkage. Tot dusver heeft jullie druk voor technologieën gezorgd die dit proces kunnen opstarten, maar dit is slechts een begin. Veel meer apparaten en olieschoonmaakprocedures kunnen hierbij behulpzaam zijn. Gebruik deze tijd om jullie wetgevers, plaatselijke Golfkust officials en anderen te leren dat er meer gedaan moet worden en gedaan kan worden om de achteruitgang van de kustlijn te verlichten, evenals die van de planten en dieren die zo worden geschaad. Deze olieramp is een perfect voorbeeld van de chaos die jullie wereld doordringt en die jullie mondiale samenlevingen bijna op de knieën heeft gekregen.

Deze groeiende chaos werkt als een tijdelijke fase tussen de werkelijkheid die jullie als ‘normaal’ beschouwen en de nieuwe die erop wacht jullie wereld te transformeren. De nieuwe werkelijkheid begint zich te laten zien in het dagelijks ontwaken van velen op jullie wereld. Deze nieuwe ontwaakten zijn klaar en bereid om alles te accepteren wat nodig is om een nieuwe werkelijkheid te bouwen. Overal demonstreert jullie mondiale bevolking zijn vermoeidheid van wat het duister heeft gedaan om de volkeren tot slaaf te maken en te manipuleren. Letterlijk honderden miljoenen van jullie zoeken naar iets beters. De steeds dalende levensstandaard in Europa en Noord-Amerika is een voorbeeld van wat velen van jullie ergert. Anderen zijn zich bewust van bepaalde technologieën die de levenscondities kunnen verbeteren, jullie milieu helpen en een uitweg bieden voor jullie moeilijkheden, maar die jullie worden onthouden.

We hebben lang gezien dat jullie samenleving niets anders was dan voer voor het duister. Nu heeft de Hemel voorgeschreven dat deze zinloosheid gestopt moet worden en dat een nieuwe, meer bewuste samenleving de norm wordt. Maar het duister heeft dit hemelse decreet verworpen. Bepaalde acties zijn nu onderweg die ongeveer vier decennia geleden zijn begonnen. Toen wij hier twee decennia geleden arriveerden, werd ons verteld contact op te nemen met bepaalde personen en groepen die achter deze hervormingen stonden. Toen we dit deden, ontdekten we de omvang van de controle op jullie wereld die door de Anunnaki was opgelegd. We ontmoetten de hoofdraad van de Anunnaki in het begin van 1992 en informeerden hen dat een eerste-contact-operatie voor de deur stond. Dit leidde spoedig tot een confronterende vergadering met de verbindingsteams van de Anchara Alliantie, waarbij wij hen informeerden over de stevige hemelse voorwaarden voor deze heilige wereld.

Zo begon een reeks gesprekken die bijna drie jaar duurden en die eindigden toen het Anchara Vredesverdrag in 1995 werd afgekondigd. Dit Akkoord veranderde alles. We spraken nu rechtstreeks en regelmatig met de op de planeet aanwezige volgelingen van het duister, toen de Anunnaki eenmaal besloten hadden zich terug te trekken en naar hun bases aan de rand van jullie zonnestelsel terugkeerden. En we praten nog steeds met hen! Maar nu is de tijd gekomen voor actie; gebeurtenissen moeten plaatsvinden die jullie werkelijkheid zullen veranderen en jullie voortstuwen op de laatste reis naar het eerste contact en het volledige bewustzijn. Laat de omringende chaos niet je focus beïnvloeden. Jullie staan op het punt vele wonderbaarlijke dingen te ervaren. Dus wees voorbereid en weet dat sommige niet verwacht worden. Geniet van de reis!

Vandaag vervolgden we onze gesprekken. Veel is klaar om zich te manifesteren. We willen benadrukken dat jullie je op alles moeten voorbereiden. Moeder Aarde wil een paar dingen doen voordat ze aan haar grootschalige oppervlakteveranderingen gaat beginnen. Dus … wees moedig en wees gereed om alles te doen waartoe je als Wezen in staat bent. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Ja! Selamat Gajun!

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

woensdag 23 juni 2010

SHELDAN 22-Juni-2010


De Federal Reserve is failliet en de Europese bondgenoten van deze ooit eens formidabele moloch zijn bijna zover. Het systeem stort ineen en binnenkort wordt dit algemeen bekend........Wanneer de financiële ‘meltdown’ zijn laagste punt bereikt zullen de grote veranderingen gaan beginnen.


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

11 Lamat, 11 Kayab, 5 Caban (22-6-2010)

Selamat Jarin! We keren terug om de veranderingen op jullie wereld te bespreken. Op dit moment ondergaat jullie planeet een ecologische crisis die ontstaan is door een onverminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Deze afhankelijkheid moet stoppen, in het bijzonder omdat jullie al de technologie bezitten om deze verouderde methode te transformeren. Lang geleden ontving jullie samenleving een aantal kritische uitvindingen die gebaseerd waren op nulpuntsenergie. Zij creëerden het fundament voor een elektrisch systeem dat gebruikt kan worden voor jullie woningen, kantoren en fabrieken en krachtbronnen die niet voortdurend van brandstof moeten worden voorzien. Deze uitvindingen werden door jullie regeringen verborgen en slechts ontwikkeld in geheime regeringsprojecten. Deze technologieën moeten in de openbaarheid worden gebracht, want zij bezitten de oplossing voor jullie huidige moeilijkheden. Daarom vragen wij jullie om jullie belangrijke regeringen dringend te verzoeken deze al bestaande technische oplossingen vrij te geven. Zij kunnen jullie economische en financiële chaos oplossen en jullie producerende sectoren, die op hun laatste benen lopen, nieuw leven inblazen, en een enorme stoot geven in de richting van het beëindigen van de huidige mondiale stagnatie.

Wat we voorstellen is vanzelfsprekend en toch wil de duistere kliek dergelijke constructieve dingen verhinderen. Laat het duidelijk zijn … de hoofdoorzaak van jullie mondiale dilemma’s is deze kliek. Toen de Anunnaki de kant van het licht kozen, begonnen hun aardse volgelingen aan een interne strijd dat pas sinds kort eindigde. Nu heeft de zegevierende, gereconstrueerde duistere groep een nieuwe vijand – onze aardse bondgenoten. Anders dan in de vorige strijd heeft deze ‘duister versus Licht’ confrontatie zich in de tijd steeds dieper ingegraven; hoe erg deze kliek ook tekeer mag gaan, de aardse bondgenoten zullen niet ten onder gaan. Op geen enkele manier! In werkelijkheid ziet het duister zich van alle kanten omringd door gebeurtenissen die ze zelf hebben veroorzaakt of door omstandigheden die door onze aardse bondgenoten zijn gecreëerd. De overmoed van het duister wordt weerspiegeld in zijn onvermogen om te zien wat er werkelijk gebeurt en dit veroorzaakt uiteindelijk zijn ondergang. Het moment van zijn ondergang is dichtbij nu het duistere rijk nog aan één draad hangt. De Federal Reserve is failliet en de Europese bondgenoten van deze ooit eens formidabele moloch zijn bijna zover. Het systeem stort ineen en binnenkort wordt dit algemeen bekend.

De instorting van het duistere rijk wordt weerspiegeld door de snelle desintegratie van het ecosysteem van Moeder Aarde. De omvang van het uitsterven is dusdanig dat de biodiversiteit van de planeet ernstig bedreigd wordt, wat betekent dat de werkelijkheid die jullie omringt klaar is voor een enorme verschuiving. Jullie huidig systeem bevindt zich op een punt waarop zijn ondergang zeker is. Het is van het grootste belang dat jullie dit beseffen en dat jullie je voorbereiden op de komende veranderingen. De Hemel heeft deze wereld uitgekozen voor een werkelijk enorme schoonmaakoperatie. Wij maken deel uit van deze operatie en kunnen zien hoe dicht jullie deze dramatische verandering in jullie zaken zijn genaderd. Laat dit goed tot jullie doordringen. Jullie werkelijkheid heeft het veranderingspunt bereikt, waarna jullie nieuwe regeringen ons openlijk zullen verwelkomen. We zullen ons op dat moment volledig bij jullie bekend maken. Veel moet er door ons onmiddellijk worden gedaan nu jullie planeet dringend behoefte heeft aan een serie speciale stimulansen. Dit zal haar ondersteunen en geeft jullie samenleving de tijd om naar een galactische samenleving over te gaan, jullie glanzende nieuwe dageraad!

Momenteel zijn er een aantal bewegingen gaande. Ten eerste heeft de kliek een aantal internationale financiële conferenties bijeengeroepen om te bespreken wat er gedaan moet worden aan de enorme omvang van de mondiale financiële crisis. Deze conferenties zijn of mislukt, of zijn gedoemd te mislukken. Ten tweede heeft het duister de massamedia ervan weten te overtuigen dat de economische problemen louter uitingen zijn van een ‘diepe recessie’ en dat jullie bijna het diepste punt hebben bereikt. Dit is de grootste onzin en het duister heeft geen idee hoe ze dit moeten oplossen. Onze aardse bondgenoten zijn dicht bij de val van de kernoorzaak van deze ramp – de Federal Reserve ‘Bank’ van de VS. Deze illegale Behemoth (reusachtig dier in de Bijbel) is failliet en kan het zinkend schip niet drijvende houden; daarom is de totale instorting aanstaande. De Bank van Engeland en zijn misdaadvrienden in ‘The City’ staan ook op het punt van faillissement. Tevens zullen vele andere banken massaal bezwijken.

Deze crash is precies wat onze aardse bondgenoten willen. Wanneer de financiële ‘meltdown’ zijn laagste punt bereikt zullen de grote veranderingen gaan beginnen. Om de gevolgen te beantwoorden hebben de aardse bondgenoten een aantal rampenplannen ontwikkeld waardoor de desintegratiefase zo soepel mogelijk verloopt. Vergeet niet dat het Amerikaanse corporatieregime sterk verbonden is met het lot van dit stervend economisch systeem. Als dit systeem faalt, faalt ook het VS - regime. Onze aardse bondgenoten staan klaar bij het vervangen van deze regering en het falend economisch systeem. Het nieuwe ‘de jure’ VS – regime zal tijdelijk zijn, en na zes tot acht maanden wordt dit vervangen door een hervormde en constitutionele regering die gefundeerd is op het gewoonterecht en de echte Grondwet (Constitution) van de VS. Wat dit betreft moet hieraan nog de 13e Amendement worden toegevoegd en de illegale 14e en 16e Amendement moeten worden verwijderd.

De omvang van verandering zou normaliter een eeuw in beslag nemen om zijn kritische massa te bereiken. Het is interessant vast te stellen hoe jullie mondiale gemeenschappen zo snel deze goed geteste tijdspanne kan veranderen en de huidige heel anders maakt dan in alle vorige tijden in jullie recente geschiedenis. Twee factoren werken samen om een ongekend potentieel te produceren, wat tot nu toe onmogelijk was – het Internet en de mobieltjes. Samen creëren ze een immens netwerk dat onmiddellijk ideeën en informatie over de hele wereld uitstuurt. Het aantal mobieltjes is op een recordhoogte en groeit nog steeds, en jullie moeten eenvoudige doch krachtige berichten samenstellen om elektronisch los te laten op de oude politieke orde. Gebruik deze nieuwe communicatiemogelijkheden met het starten van een elektronische stormloop om verzoeken onder de ogen van de gekozen officials te brengen. Vergroot jullie berichten tienvoudig! Houd de druk op de ketel!

Terwijl dit plaatsvindt, kunnen onze aardse bondgenoten talrijke gouvernementele en financiële veranderingen voltooien. Een nieuw tijdperk kan dan zijn intrede doen. Als onderdeel van deze enorme operatie, moeten wij door deze tussenregeringen aangekondigd worden als een hulpverlenend en belangrijk component van wat gedaan moet worden. Wij hebben jullie al eerder verteld hoe dit uitgespeeld moet worden. Ten eerste, onze aardse bondgenoten weten dat deze transitie voor de meesten van jullie als een schok aankomt. De diverse voordelen, zoals het kwijtschelden van schulden, teruggave van belastingen en grote monetaire overdrachten kunnen de zorgen het meeste verlichten. Ten tweede, de komst van vrede, toenemende mondiale samenwerking en de terugkeer van troepen naar hun geliefden kunnen velen, zeer velen aan boord helpen. Deze eerste stappen moeten allen demonstreren dat er geen reden voor zorgen zijn over wat er gebeurt. De volgende stap is het nieuwe financiële stelsel.

De verandering naar valuta, die op kostbare metalen zijn gebaseerd, is het hart van het nieuwe stelsel dat de nieuwe realiteit reflecteert van de naoorlogse wereld van de ‘Koude Oorlog’. Naties hebben zich verenigd, de handel tussen de regio’s is toegenomen, en de welvaart breidt zich uit in verschillende richtingen. Deze veranderingen kon niet volledig bekend gemaakt worden totdat de Federal Reserve instort, waardoor effectief een eind wordt gemaakt aan de akkoorden van Dumbarton Oaks. Een nieuw systeem kan dan ingevoerd worden en de nieuwe regeringen kunnen dan het proces versnellen. In Amerika moet dit gedaan worden gelijktijdig met de herintroductie van het Gewoonterecht en de Constitutionele wet. Momenteel heeft Amerika een rechtssysteem dat meer de intentie heeft om de verdachte op te sluiten dan deze een eerlijk proces te geven. Het nieuwe rechtssysteem zal aan dit alles een eind maken.

Vandaag gaven we jullie meer details over de komende gebeurtenissen. We vroegen jullie ook meer actief te worden in het oplossen van de dagelijkse problemen. Jullie wereld heeft personen nodig die klaar zijn zichzelf te bekrachtigen en die assisteren bij het versnellen van de veranderingen die zo nodig zijn voor jullie wereld. Besef, beste mensen, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(vertaald: Harmen Schouwerwou - www.unitynet.nl)

woensdag 16 juni 2010

JUNE 15, 2010

Er zijn ook verschillende vulkanische ketens op de zeebodem die gemakkelijk de schade van de olieramp kunnen verergeren.

Wij betreuren hoe krankzinnig jullie wereld is geworden in deze laatste dagen van beperkt bewustzijn............... “En deze dagen gaan ook voorbij.”

(15-6-2010): Selamat Jarin! Hier zijn we dan weer! Veel is er gebeurd en een nieuw begin is aanstaande. Onze aardse bondgenoten hebben hard gewerkt om jullie werkelijkheid van chaos en verwarring te veranderen in een realiteit die gebaseerd is op een goddelijke orde. Deze grootse werken dragen vruchten. De laatste duistere machthebbers kijken verschrikt toe hoe hun laatste snode plannen verdwijnen in de spreekwoordelijke vuilnisbak van de geschiedenis. Jullie werk om jullie werkelijkheid te veranderen wordt gesteund door de Hemel en door de diepe wensen van Moeder Aarde. Jullie thuiswereld staat - vanwege het milieu - onder grote druk en deze toestand wordt nog eens verergerd door de enorme olieramp in de Golf van Mexico waardoor een totale vernietiging dreigt van flora en fauna in dat gebied. Onze marine-ecologisten observeren wat er gebeurt en zouden heel graag rechtstreeks willen ingrijpen, doch de Hemel heeft anders beslist. Dus nu komt voor jullie, als individuen en groepen, de tijd om ten behoeve van de Hemel te werken. Tot dusver hebben jullie veel gedaan – jullie publieke protesten en de beginnende pogingen om enkele ecologische apparaten te introduceren worden verwelkomd.

Wij zouden allen willen oproepen om publiekelijk te protesteren. Moeder Aarde heeft technologieën nodig die eerder bewezen hebben effectief te zijn bij het schoonmaken van de kustgebieden van de Golf die vervuild waren door de olie en door de vergiftige chemicaliën die hiervoor gebruikt werden. Dit is een project dat veel van jullie tijd en vermogens vergt – enerzijds leren jullie wat er gedaan kan worden, anderzijds kunnen jullie een weigerachtige regering dwingen deze technologieën te gebruiken op de vele vervuilde plekken om een snel herstel van een dergelijke decimering te bewerkstelligen. Gebruik jullie vaardigheden om te organiseren en te informeren. Oefen druk uit op degenen die beslissen of deze technologieën gebruikt mogen worden. En wanneer eenmaal die beslissing wordt genomen, vorm dan netwerken om hun snelle inzet bij elke stap te volgen teneinde een voortdurend toezicht op de operatie te verzekeren. Zodra de nieuwe regeringen zijn geïnstalleerd, zullen wij jullie volledig assisteren bij het introduceren van onze technologie om de verschillende lekken op de zeebodem te dichten.

Onze technologie is nodig om de gaten in de Golf te dichten waardoor de zeebodem naar een meer normale situatie kan terugkeren. Het is wijs om alle verdere boringen in de zeebodem van de Golf te verbieden, want de Golf van Mexico bezit een aantal potentieel gevaarlijke breukzones die absoluut niet nog eens door boringen gestoord mogen worden. Deze zones kunnen aardbevingen creëren die de belangrijke steden aan de kust van Oost-Mexico tot Zuid-Florida kunnen beinvloeden. Er zijn ook verschillende vulkanische ketens op de zeebodem die gemakkelijk de schade van de olieramp kunnen verergeren. De belangrijkste focus moet zijn indammen. Er zijn nu activiteiten op deze zeebodem en op een aangrenzend stuk in de Atlantische Oceaan, dat in beweging kwam als gevolg van het feit dat de restanten van Atlantis daar worden gevonden. Een sterke stijging in de Koraalzee in de nabijheid van Australië staat ook op het punt ontdekt te worden in dit gedeelte van de Atlantische Oceaan. In het algemeen wordt de zeebodem van de oceanen op deze planeet instabiel, een nieuwe serie landmassa maakt zich op omhoog te stijgen naar het oppervlak. Soortgelijke activiteiten worden gevonden in jullie lage atmosfeer waar de toenemende vervuiling al het leven bedreigt.

Jullie atmosfeer wordt aangevallen nu jullie geheime regering in het geheim steeds meer giftige metalen wereldwijd verspreidt. Elektronische ionisatie beïnvloedt het wezen van dit levengevende mengsel van gewone en zeldzame gassen. We hebben hiervan voldoende geneutraliseerd om de duistere kliek te irriteren en hebben meer voorkomen dan de ‘toevallige’ dood veroorzaakt door dit schadelijk mengsel. We willen heel graag meer doen. Dit heeft af en toe geleid naar enkele directe confrontaties met hun schepen in de lucht en onze overwinningen waren voor ons droevige gebeurtenissen. Het duister is meedogenloos en heel immoreel. Zouden ze bezorgd over jullie zijn geweest, dan hadden ze zich al lang geleden teruggetrokken. In tegendeel … ze behielden een halsstarrige, hardnekkige arrogantie die het onvermijdelijk niet wenst te accepteren. Jullie verenigd tarten van het duister is een zeer moedige en noodzakelijke daad en wij prijzen degenen van jullie die deze verplichting zijn aangegaan! Wanneer jullie voorwaarts gaan besef dan dat jullie niet alleen zijn. Onze aardse bondgenoten en een groeiend team van groepen en individuen zijn vastbesloten jullie allen te bevrijden van jullie duistere onderdrukkers.

De plotselinge evolutie van een mondiale samenleving wordt gewoonlijk voorafgegaan door een inspirerend moment en de huidige reeks gebeurtenissen is een dergelijk moment. De mensheid heeft zich spiritueel verplicht te transformeren, en dit betekent jullie werkelijkheid te veranderen van een beperkte, duistere essentie naar een realiteit van Licht en volledig bewustzijn. In deze nieuwe werkelijkheid zullen we herenigd worden en beseffen dat jullie nu bij allen bekend raken. En dus, wanneer jullie werken om jullie wereld te bevrijden van de ketens van het duister, wees je dan bewust dat een plan om jullie wereld te transformeren zich op een keerpunt bevindt. Onze aardse bondgenoten bezitten akkoorden en verplichtingen die jullie zullen bevrijden van het duister. Deze plotselinge ommekeer is op handen. We zijn klaar om te verschijnen en jullie openlijk te helpen zodra de Hemel dit beslist. Het duister wankelt nu – zijn economische en gouvernementele poppenkast begeeft het en de wanhoop neemt toe.

Deze wanhoop stijgt door het in beslag nemen van de bezittingen van het duister door onze aardse bondgenoten. Het wordt hen duidelijk dat ze jullie goddelijke transformatie van een beperkt naar een volledig bewust wezen nu niet meer kunnen stoppen. Ze beseffen ook dat hun tijd voor hun afnemende controle van jullie wereld bijna voorbij is. Ze hebben de technologie van tijdreizen gebruikt om jullie tijdlijn te verstoren, en dit project - hoewel niet helemaal zonder succes - is niettemin in hun gezicht uiteengespat. Toch blijven ze hopen manieren te ontdekken om jullie op afstand te houden, terwijl zij zich afvragen wat ze vervolgens nog kunnen doen. Een dergelijk beraad moet toch een antwoord op hun probleem opleveren. Wij hebben de perfecte oplossing – aftreden! Natuurlijk is dit een weg die zij vooral willen voorkomen. Niettemin, onze verbindingsteams die met onze aardse bondgenoten werken hebben een aantal overeenkomsten met hen gesloten om juist dit te doen – aftreden!

Deze akkoorden kunnen pas werken nadat het duister ziet dat alle hoop verloren is. Pas op dit moment zullen deze leugenaars het opgeven. Tot dan zullen ze handelen alsof deze overeenkomsten niet bestaan. Onze taak is erop toe te zien dat onze aardse bondgenoten zorgen dat de dwaasheden van deze schurken niet al te veel onheil veroorzaken. Niettemin, het incident in de Golf is een domheid! Wij hebben gewerkt met de Hiërarchie van Moeder Aarde om te verzekeren dat deze enorme ecologische ramp grenzen heeft, en wij zijn van plan deze situatie volledig te herstellen nadat een nieuwe regering in Amerika is geïnstalleerd. Het huidige regime wordt ernstig beperkt door diegenen in de regering die veel verschuldigd zijn aan hun bedrijfspartners in de misdaad, en deze wetsovertreders kunnen de oplossing van deze enorme ecologische problemen zelfs niet benaderen. De enige weg is een nieuwe wettige regering hiermee te belasten.

Onze taak is achter de schermen te werken om een nieuwe regering en een mondiale verandering te manifesteren. Deze nieuwe werkelijkheid kan snel een eind maken aan de schuldencrises en nieuwe regeringen binnenleiden die erop toezien dat de UFO – geheimhouding wordt beëindigd en toestaat ons publiekelijk bekend te maken. Daarna kunnen we openlijk onze schepen gebruiken - samen met jullie hulp - om een aantal problemen op te lossen, waaronder de enorme olieramp in de Golf. Deze olieverspilling en andere ecologische rampen zijn een bijproduct van de duistere kliek die compleet gek is! Op geen enkele manier kan ontkend worden dat dit alles geen onderdeel uitmaakt van een enorm programma dat ontwikkeld was om jullie en deze heilige planeet te dwingen zich over te geven aan de wildste dromen van macht en controle! Maar de Hemel heeft andere plannen! Jullie zijn voorbestemd voor het Licht, en de tijd om dit te realiseren is eindelijk gearriveerd!

Vandaag bespraken we de huidige en op handen zijnde gebeurtenissen, terwijl we steeds de nadruk leggen op het belang en urgentie van het eerste contact. Wij betreuren hoe krankzinnig jullie wereld is geworden in deze laatste dagen van beperkt bewustzijn, en we kunnen slechts deze passende en aardige frase aanhalen: “En deze dagen gaan ook voorbij.” Besef beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

woensdag 9 juni 2010

JUNE 8, 2010


..... technologie die al eerder is gebruikt om dit soort problemen veilig en zonder agressieve chemische stoffen op te lossen.......om jullie vertrouwen en zelfvertrouwen te versterken en zelfbekrachtiging te ontwikkelen......

Het eerste contact hangt in de lucht!.......Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

10 Ix, 17 Pax, 5 Caban (8-6-2010)

Selamat Ja! We zijn er weer om het een en ander met jullie te bespreken! Op dit moment doen het duister en zijn volgelingen er alles aan om jullie oude werkelijkheid intact te houden en dit verlangt gruwelijke machinaties die bewijzen dat dit voor hen niet eenvoudig is. Hun wereld was gebaseerd op economieën en regeringen die aangestuurd worden door geheime deals, onwettige manipulaties en de gebruikelijke verdraaiing van de feiten. Deze wijze van aansturing van jullie samenlevingen is nu op grote moeilijkheden gestuit: jullie economieën en de houdbaarheid van vele belangrijke regeringen zijn zo misvormd door dit systematische misdrijf dat deze instituten niet langer ‘alle mensen voortdurend’ kunnen bedriegen. En dus groeide de boosheid onder de mensen, evenals een diep verlangen om deze puinhoop van eigenbelang te veranderen in iets dat daadwerkelijk aan de hele wereld ten goede komt. Onze aardse bondgenoten zien dit en hebben dus hun inspanningen verdubbeld om de onwettige janboel die het duister heeft gecreëerd te vervangen door legale juridische constructies. Deze operatie kan de algemene woede en frustratie veranderen in liefde en hulp voor elke persoon op Aarde. Het enige dat nog resteert, is het manifesteren op het juiste, goddelijke moment.

De juiste, goddelijke orde betekent dat deze verandering correspondeert met alle andere veranderingen die erop gericht zijn om de prachtige, blauwgroene hemelbol radicaal te veranderen. Verandering vindt gelijktijdig plaats in jullie natuurlijke omgeving, jullie mondiale samenlevingen, jullie zonnestelsel en jullie Zon. Moeder Aarde overziet dit alles en heeft haar Spirituele Hiërarchie duidelijk laten weten dat enkele belangrijke transformaties nu echt nodig zijn. Dit zal jullie bewustzijnsniveau en de werkelijkheid waarin jullie leven grondig veranderen. Het duister heeft nagelaten jullie te adviseren over deze broodnodige hervormingen en volharden in hun acties om jullie groeiende woede in hun voordeel te gebruiken. We kunnen jullie verzekeren dat alle complotten van het duister gedoemd zijn te falen. We hebben gezien dat deze kabbalisten elke truc gebruiken om het onvermijdelijke uit te stellen! Ze hebben geknoeid met de boeken van vele regeringen, banken en corporaties en kregen hun alomtegenwoordige marionetten zover om te verklaren dat de noodzakelijke bancaire en economische hervormingen worden uitgesteld! Achter deze truc ligt hun wanhoop dat de rotzooi die ze hebben gecreëerd gewoon gaat verdwijnen. Maar deze truc gaat niet slagen!

Onze aardse bondgenoten heb goed werk verricht voor deze wereld. Wij hebben hen geholpen bij het samenstellen van een serie juridische constructies die de huidige onwettige gouvernementele en economische structuren vervangen door constructies die rechtsgeldig zijn en die de weg vrijmaken voor jullie eigen galactische samenleving. Momenteel beïnvloeden veel serieuze problemen jullie planeet. Wij hebben jullie geholpen bij het oplossen van deze problemen en deze kunnen worden gevonden binnen jullie Internetgemeenschap. We dagen jullie hierbij uit om je aangeboren moed en kracht te demonstreren door deze gelegenheid te gebruiken om je natuurlijke macht op te eisen. Bijvoorbeeld – wat betreft de enorme olieramp in de Golf van Mexico, er bestaat een technologie die al eerder is gebruikt om dit soort problemen veilig en zonder agressieve chemische stoffen op te lossen. Hint: het bestaat als een kant en klare technologie en kan op twee plaatsen in de Verenigde Staten gevonden worden. Kom bij elkaar en gebruik jullie middelen en creativiteit om deze technologie te vinden en daarna te gebruiken om deze ramp te herstellen. Jullie bezitten de drive en vindingrijkheid om deze wandaad in de Golf naar een ecologisch veilige oplossing te brengen.

Wat wij voorstellen is een project van mondiale proporties waardoor jullie je macht terug kunnen krijgen en bewijzen hoe effectief jullie zijn wanneer jullie collectief naar een doel toewerken. Deze operatie kan jullie demonstreren dat jullie een macht zijn om rekening mee te houden! Onze aardse bondgenoten doen er alles aan om verschillende belangrijke regeringen te vervangen en om het nieuwe economisch stelsel te installeren. Zoals we zeiden … deze klus is bijna klaar en wacht op het juiste moment om gemanifesteerd te worden. Het eerder genoemde voorstel is een kans om definitief af te rekenen met de duistere kliek. Jullie zijn een mondiaal ‘leger’ voor vrede, welvaart en stijgend bewustzijn dat eonen slapend was. Wanneer eenmaal de langverwachte aankondigen beginnen, kan dit leger losgelaten worden om de vreugde van zijn eerste overwinning op het duister te voelen, om vervolgens een actieve rol te spelen in wat zich achtereenvolgens gaat ontvouwen. Gebruik deze impuls om de nieuwe overgangsregeringen te steunen en te participeren in de terugkeer naar vrijheid en welvaart!

Moeder Aarde vergroot haar activiteit op haar oppervlakte. Vulkanen staan op het punt van uitbarsten en eruptiefasen zijn overal op jullie planeet te vinden. Ook aardbevingen nemen toe. Het monitoren door ons van de verschillende ‘gevarenzones’ op de planeet laat zien dat jullie gereed moeten zijn voor een nieuwe ronde van grote aardbevingen. Van hun kant hebben de duistere manipulators verschillende exotische technologieën gebruikt om de bovenste atmosfeer van Moeder Aarde te verstoren en dit had een heel schadelijk effect op de lagere atmosfeer. De bedoeling hiervan is condities te creëren voor de verspreiding van ziektes op jullie planeet. Het gebruik van zware metalen door het duister creëerde in het verleden ernstige situaties die meermalen leidden tot onze interventie in deze programma’s. Onze volgende stap is de verschillende aankondigingen van de overgangsregeringen te laten samenvallen met een actie die deze illegale bases van de geheime regering platleggen.

De duistere kliek wil Moeder Aarde destabiliseren en deze calamiteit gebruiken om aan de macht te blijven. Onze Agarthaanse broeders hebben deze waanzin nauwlettend gevolgd en hebben verhinderd dat dit verraad ergens tot enig succes zou leiden. De omvang van de paniek onder de heersende groepen van deze kliek was er de oorzaak van dat een hele reeks even onbezonnen plannen niet goedgekeurd werden. Hun meest ambitieuze operatie is een project om de bases van de Galactische Federatie aan te vallen die onderzees liggen of veel dichter bij het oppervlak liggen dan het Agarthaanse gebied. Door gebruik te maken van technologie die zij van hun vroegere partners van de Anchara Alliantie hadden gekregen, smeedden deze kliek plannen om onze bases binnen te dringen en onze verkenningschepen aan te vallen. Deze operaties mislukten en leidden alleen maar naar situaties die de enorme kloof aantoonden tussen onze technologie en die van hen. Deze fiasco’s vergrootten hun paniek en toonden hen overduidelijk dat hun val aanstaande is.

Deze steeds toenemende tegenslagen hebben deze duistere manipulators wanhopig gemaakt. Hierdoor zien we ze kriskras over de planeet reizen en om hulp vragen, maar hun smeekbeden worden ieder keer weer genegeerd en hun vroegere bondgenoten verlaten hen om hun eigen hachje te redden. Dit negeren van vroegere trawanten benadrukt nog eens het feit dat hun ondergang nabij is. Wanneer het einde komt zijn we gereed om alle informaties aan te dragen die onze aardse bondgenoten nodig hebben om hen snel en wettig te vervolgen. Jullie verplaatsen je snel uit de huidige chaos naar een meer welvarende wereld waar een aantal verbazingwekkende technologieën zijn die jullie krijgen. Gebruik deze goed om jullie respect te tonen voor Moeder Aarde en om jullie medebewoners te helpen bij het beter begrijpen hoe ze getransformeerd moeten worden naar volledig bewuste Lichtwezens.

Het eerste contact hangt in de lucht! Er gebeuren veel dingen die beloven de deur te openen naar onthulling. Als de macht van het duister minder wordt, wees dan klaar om te handelen. Wees voorbereid om te fungeren als een knooppunt voor bekendmaking en voor het eerste contact. Eerder in dit bericht vroegen we jullie rond te kijken op het Internet en in jullie gemeenschappen voor oplossingen voor de catastrofale olieramp in de Golf. We geven jullie een hint over waar jullie de reeds bestaande oplossing kunnen vinden. Gebruik deze kans om je voor te bereiden om een burgerambassadeur te zijn voor het eerste contact. Kom bij elkaar in informele groepen om te beginnen, met het doel van het brainstormen over belangrijke vragen en het organiseren van actiegroepen om oplossingen te vinden. Vorm vervolgens netwerken om deze informatie naar de wereld te brengen!

Vandaag introduceerden we een nieuw concept om te overdenken. Wij verzoeken jullie ons op te nemen in deze oefening om jullie vertrouwen en zelfvertrouwen te versterken en zelfbekrachtiging te ontwikkelen. Laten we samen de grimmige inhoud van jullie dagelijks nieuws veranderen. Laat bekendmaking, waarheid en creatieve oplossingen eindelijk lucht krijgen! Laten we samen de onstuitbare impuls bouwen om het eerste contact te manifesteren. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Salamat Gajun! Selamat Ja!

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

donderdag 3 juni 2010

Juni 2, 2010

24-May-2010 South of Arnold Air Force Base - Tullahoma, Tennessee

My son was on break and shot these photographs with his camera phone. The location is just south of Arnold Air Force Base in Tullahoma, Tennessee.


........ en de eerste onderwerpen op hun agenda zijn de nieuwe economisch-financiële werkelijkheden en een herstel van de catastrofe die zich in de Golf vormt. Dit leidt naar het einde van de UFO – geheimhouding, waardoor wij meer open en publiekelijk kunnen ingrijpen......


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie and the Galactische Federatie

Manik, 10 Pax, 5 Caban (1-6-2010)

Selamat Balik! We keren terug met meer informatie over een aantal gebeurtenissen die aanstaande zijn. Al jarenlang verwachtten jullie dagelijks de welvaartsfondsen die beschikbaar gesteld zouden worden. Elke dag raakten jullie weer teleurgesteld toen dit niet gebeurde. Onze aardse bondgenoten werkten hard om dit te realiseren en, toen wij deze situatie volgden, bemerkten we drie overheersende tegenwerkende factoren:

1. De instituten die jullie wereld controleren en gewetenloos manipuleren werkten optimaal; dit is niet langer het geval – jullie gouvernementele, politieke en economische werelden zijn in verwarring!

2. Jullie diverse militaire en internationale handhavinginstituten waren nog niet zover dat ze de beste richting voor jullie wereld konden aangeven. Deze organisaties hebben sinds kort hun richting bepaald en steunen de verandering volledig.

3. De onderliggende houding van het grootste deel van de wereldbevolking was onverschillig voor elke drastische verandering van hun werkelijkheid, en dit is nu ook veranderd – hun boosheid over de huidige toestand in de wereld en hun verlangen naar een nieuwe richting hebben de kritische massa bereikt.

Deze belangrijke collectieve beslissingen, gecombineerd met het grote verlangen van de wereldbevolking, zijn eindelijk in lijn met de grote transformaties die gesteund worden door onze aardse bondgenoten, en dus heeft de Hemel onze verzoeken ingewilligd voor een grotere betrokkenheid bij jullie zaken. Tot nu toe hadden we niets anders gedaan dan inpraten op de duistere kabbalisten om hen tot andere gedachten te brengen, maar we hebben hen niet echt kunnen overtuigen van de dwingende noodzaak om zich onmiddellijk over te geven. Ze maakten gebruik van onze indirecte houding om de ramp in de Golf van Mexico te intensiveren en hebben hun volgelingen gevraagd om zich voor te bereiden op een volledig doemscenario. We volgen dit met de grootste afschuw en zijn nu zeer opgelucht door het recente decreet van de Hemel. Onze taak is ons personeel en onze schepen zodanig te gebruiken dat we geforceerd een eind maken aan deze gruwelijke actie. Daartoe hebben we verschillende ernstige gesprekken gehad met de Spirituele Hiërarchie van de Aarde om toestemming te krijgen voor het uitvoeren van onze diverse strategieën. Deze zijn ontwikkeld om het duister aan de kant te zetten en de snelle komst van onze aardse bondgenoten te verzekeren. We hebben daarom gevraagd dat alle teams, die in afwachting zijn om de overgangsregeringen te vormen op jullie wereld, zich nu aan ons bekendmaken.

In verband hiermee hebben we dit kritisch personeel een serie lezingen gegeven, gevolgd door een open sessie met vragen en antwoorden over onze missie om het volle bewustzijn opnieuw naar deze werkelijkheid terug te brengen. Tijdens onze recente gesprekken met de Spirituele Hiërarchie van de Aarde, werd volstrekt duidelijk gemaakt dat het huidige niveau van activiteiten om de Aarde te veranderen, zoals aardbevingen en vulkanisme, de komende maanden steeds heftiger gaan worden. Wij zijn onderworpen aan een tijdschema, waardoor we ervoor moeten zorgen dat de vereiste veranderingen nu gebeuren en niet later. We hebben de massale opwelling van magma op jullie planeet waargenomen. Ook neemt de activiteit van tektonische platen toe en het lijkt zeker dat, wat we volgens deze informatie kunnen verwachten, momenteel plaatsvindt. Als gevolg hiervan hebben we talrijke serieuze ontmoetingen gehad met degenen die de leiding krijgen over de militaire en civiele ministeries in de overgangsregeringen. In het kort – we hebben een plan in werking gesteld die als doel heeft de duistere kabbalisten hun macht te ontnemen.

Tegelijkertijd zijn wij er om te zorgen dat de welvaartprogramma’s, die de laatste schakel vormen voor deze transitie, bij de rechthebbenden worden afgeleverd. Het doel van deze verandering is jullie huidige onwettige regimes te vervangen door legaal geïnstalleerde grondwettelijke regeringen. Zonder officiële bekendmakingen zijn onze taken moeilijker uitvoerbaar. Niettemin moeten deze goddelijk verordonneerde activiteiten plaatsvinden op de juiste, overeengekomen wijze en dus voeren onze diplomatieke en verbindingsteams onze plannen uit volgens het geaccordeerd legitieme model. We zijn druk bezig met het zeker stellen dat oude regimes aftreden op het gezamenlijk afgesproken tijdstip. Tot op heden verloopt alles volgens plan. De duistere machthebbers beseffen wat we nodig hebben en volgen met tegenzin. Wij volgen nauwlettend de activiteiten van elke groep van de duistere volgelingen, want we verwachten toch nog de een of andere vreemde bokkensprong. De elementen van de geheime regering achter enkele van jullie belangrijkste regeringen hebben inderdaad obstakels op onze weg geplaatst, en wij hebben gereageerd met het beperken van deze smerige acties.

Moeder Aarde wil jullie laten weten dat de aardeveranderingen zich gaan versnellen, wat de ramp in de Golf zelfs meer bedreigend doet zijn. Deze situatie is voor allen een aansporing om hun uiterste best te doen om het duister uit hun macht te verwijderen. Het is niet langer een optie voor deze meedogenloze zielen om aan het roer te blijven, het is tijd dat zij hun verdiende loon krijgen. Jullie mondiale samenlevingen hebben fundamentele economische hervormingen nodig, die ondersteund worden door een mensgeoriënteerd bestuur. Onze rechtstreekse interventie is ook noodzakelijk omdat deze regimes een absoluut betrouwbaar toezicht nodig hebben. Jullie wereld heeft al veel te lang voor leiding gekeken naar het duistere, sluwe en controlerende manieren van de volgelingen van de Anunnaki, en daarom is er een zeker toezicht van ons nodig. Ook is er een nauwe interactie nodig door ieder van jullie met jullie respectievelijke regimes. Een hoeksteen van een galactische samenleving is een regering die in een volledige open wisselwerking staat met een bewust, geïnformeerd en toegewijd politiek lichaam.

De oude manieren moeten getransformeerd worden door een welvarende en onverschrokken bevolking. Jullie moeten jezelf zien als de ‘eigenaars’ van jullie locale en nationale regeringen. Zij die voor de macht zijn aangewezen kunnen, zelfs onder de meeste gunstige omstandigheden, wankelen en hebben dus de uiterste toewijding van het volk nodig. Wij zijn hier om jullie mentoren te zijn; om jullie bewustzijn te transformeren; en om jullie opnieuw en volledig met het Goddelijke te verbinden. Wanneer dit gebeurt, zullen jullie nieuwe en inspirerende gebieden van verantwoordelijkheid krijgen. Dit betekent dat jullie uit je huidige ‘doos’ stappen, en daardoor toegang verkrijgen tot een meer ontvankelijk en goed geïnformeerd jij, en we zullen jullie bij iedere stap op je weg aanmoedigen. Een hoger bewustzijn brengt natuurlijk meer wijsheid met zich mee, meer verbinding met het Goddelijke en meer heilige verantwoordelijkheid, dat gefundeerd is op het moment wanneer jullie je volledig bewustzijn verkrijgen.

Onze taak is helder gedefinieerd. Wat jullie van jezelf hebben gemaakt is niet langer voldoende en daarom is de Hemel met een programma begonnen om jullie terug te brengen naar het volle bewustzijn. Dit bedreigt alles in je omgeving, want deze werkelijkheid kan zichzelf niet langer in stand houden. De levensketen die jullie ondersteunt is erg beschadigd en kan niet hersteld worden. Dit duwt jullie naar het volgende niveau, en inderdaad … alleen de hogere technologie van de hoger-bewuste Wezens kunnen de levensvatbaarheid van jullie werkelijkheid herstellen. Deze nieuwe, getransformeerde werkelijkheid moet het tehuis worden van volledig bewuste Wezens en deze Wezens zullen jullie natuurlijk zijn. Ze hebben alleen in het begin mentoren nodig, daarna kan hun eigen wijsheid hen voortstuwen naar hun goddelijke bestemming. Deze bestemming behelst het smeden van een nieuwe sterrennatie en wordt een belangrijk deel van de Galactische Licht Federatie.

Jullie zien dit nu gebeuren! We bewegen ons verder met onze stukken van de puzzel en zijn klaar om het te laten gebeuren. De duistere zielen zien de dreiging naderen en beseffen dat hun tijd gekomen is! De teugels van macht moeten overgedragen worden aan onze aardse bondgenoten, en de eerste onderwerpen op hun agenda zijn de nieuwe economisch-financiële werkelijkheden en een herstel van de catastrofe die zich in de Golf vormt. Dit leidt naar het einde van de UFO – geheimhouding, waardoor wij meer open en publiekelijk kunnen ingrijpen. Centraal in dit alles is de openlijke erkenning van het partnerschap tussen de aardse bondgenoten, de mensen van de Aarde, en het eerste-contact-team. Dit partnerschap moet de planeet reinigen, brengt jullie op het pad naar het volle bewustzijn, en stelt jullie in staat geaccepteerde burgers van de Melkweg Galaxy te worden.

Vandaag informeerden we jullie over de gebeurtenissen op jullie wereld. Jullie werkelijkheid is helemaal klaar om getransformeerd te worden door de Hemel, door jullie en door ons, en dit alles in een heel kort tijdsbestek. Wij kijken uit naar de grootse hereniging en jullie te helpen bij het voltooien van jullie transformatie naar volledig bewuste Wezens. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS