Volgers

PUTIN

vrijdag 28 december 2012

25-12-2012

 25 december 2012 

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

5 Kan, 12 Mol, 9 Eb  
Dratzo! We zijn er weer! Tijdens dit vakantieseizoen ontwikkelen wij voor het duister een aantal definitieve verrassingen die het einde van onze wachttijd zullen markeren. Dan kunnen de vele programma’s van onze heilige bondgenoten beginnen om jullie nieuwe werkelijkheid te manifesteren. Veel is er in de afgelopen paar maanden gebeurt waardoor wij eindelijk kunnen gaan beginnen met de laatste stappen naar een nieuw bestuur en een officiële publieke aankondiging. Wat dit betreft is het belangrijk om op te merken dat we met de openlijke bekendmaking, of de onthulling ons voor de allereerste keer rechtstreeks tot jullie kunnen wenden. Wanneer we eenmaal rechtstreeks met jullie kunnen spreken, kunnen wij vanaf de start verschillende essentiële onderwerpen behandelen. Jullie wereld werd gedurende duizenden jaren geleid door een groep van ultrarijke en zeer machtige mannen en vrouwen die alleen maar voor zichzelf zorgden. Het is nu tijd dat jullie belangen volledig worden behartigd en wij zullen dit veiligstellen! Jullie huidige economische en maatschappelijke problemen moeten worden opgelost door degenen die op het punt staan de leiding van jullie nieuwe regeringen en nieuwe financiële instellingen over te nemen. Jullie moeten ook geïnformeerd worden over wat in de afgelopen tien jaar is gebeurd om te voorkomen dat dit alles zich zou manifesteren zoals het oorspronkelijk door het duister was gepland.

Zoals jullie weten, hebben de talrijke leden van het duister gedurende millennia de belangrijke regeringen op jullie wereld gecontroleerd. Elk regime kreeg een lijst met een reeks antwoorden die ze moesten volgen om elke situatie te kunnen controleren. Bovendien heeft elke leider een adviseur die als taak heeft ervoor te zorgen dat de plannen van een ‘bepaalde’ regering nauwlettend gevolgd worden. In belangrijke mate ontwikkelde dit een gedrag die de macht van de volgelingen van het duister verzekerde; echter, wat binnenkort gaat gebeuren zal een kortsluiting veroorzaken in deze zichzelf bestendigende gesloten lus. Het nieuwe bestuur zal jullie rechtmatige macht herstellen die jullie onwetend weggaven bij jullie geboorte. Deze goddelijke rechten zullen aan jullie worden teruggegeven en wij verzoeken jullie dringend deze strikt en met vreugde uit te oefenen! Het nieuwe stelsel van bestuur en financiën zal een eind maken aan de onrust van oorlog en angst. Gebruik deze komende fondsen ter bevordering van jullie bewustzijnstraining en om ervoor te zorgen dat jullie bestuur op lokaal en regionaal niveau jullie wensen uitvoeren en dat zij transparant zullen zijn in de omgang met jullie. Het is essentieel dat er een sterke band tussen jullie ontstaat die gebaseerd is op openheid, niet op blind vertrouwen of de glamour van autoriteit. Dit zijn jullie eerste stappen in het beoefenen van de verantwoordelijkheden die inherent zijn aan Galactische samenleving.

Een galactische samenleving smeedt een band tussen jullie en alle elementen die deel uitmaken van deze totale, zeer gevarieerde samenleving, en dus moeten jullie een samenleving gaan zien als een organisch, interactief geheel waarvan ieder van jullie een essentieel onderdeel is.  De essentie hiervan is eenheidsbewustzijn, en in de tussentijd - voordat jullie volledig bewust worden - kunnen jullie je intuïtie gebruiken om in wisselwerking te treden met deze voorlopige regeringen op een duidelijke, moedige en innovatieve wijze. Zeer snel kunnen jullie gaan zien wat een krachtige en creatieve invloed jullie hebben op jullie samenleving. We hebben echter één waarschuwing voor jullie - wees liefdevol bewust van elkaar, en gebruik je liefde en vrijgevigheid om jullie acties te begeleiden. Leer hoe je met elkaar om moet gaan vanuit dit nieuwe begrip. Onze mentoren zullen jullie begeleiden, indien nodig met advies, bij deze zeer nieuwe manieren, want in het begin zal zo veel nieuwigheid enigszins verwarrend voor jullie zijn. Jullie mentoren kunnen naar jullie bedoelingen kijken en jullie adviseren over jullie meest haalbare opties. Naarmate jullie verder komen, zullen er veel vragen opduiken die jullie begrip van jullie rollen vorm geven in deze nieuwe, meer bewuste samenleving.

Ons doel is jullie voor te bereiden op het volledige bewustzijn. Zodra jullie de cycli van oorlog, verwoesting en haat achter jullie laten, kunnen jullie de talloze manieren verkennen om samenwerking en Liefde ten behoeve van alles en iedereen in te voeren. Dit is geen sinecure omdat jullie samenlevingen volgepropt is met  barrières van elk soort en beschrijving, waarvan jullie vele als onvermijdelijk zien, wat ze niet zijn. Van jullie wordt gevraagd het tegengestelde te doen van bijna alles waarmee jullie zijn opgegroeid om het fundament te leggen voor jullie galactische samenleving. Dit is echt een enorm onderwijsproject en jullie zullen de noodzaak gaan begrijpen van het feit dat jullie mentoren nodig hebben om jullie in het begin te helpen. Jullie zullen door oefening, via de praktijk leren en we hopen dat de maatschappelijke 'regels' die wij bij jullie zullen introduceren al snel gezien zullen worden als optimaal gunstig. Dit is een vreemde maar boeiende en uitdagende tijd voor jullie, omdat er zo veel van jullie wordt verwacht. Het is geen eenvoudige zaak om alles opzij te schuiven van wat je hebt geleerd van je ouders en verwanten. Jullie mentoren zullen jullie liefdevol terzijde staan om jullie in je samenleving te ‘wortelen’ die heel anders moet zijn dan die welke jullie gewend waren. 

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! We komen op deze dag om de zegeningen te vieren die de vakantie brengt en ons te verheugen over het feit dat de mensheid een groot geschenk wordt gegeven. Vele millennia geleden waren jullie, op jullie planeet, getuige van jullie scheppingsvermogen, voordat de Anunnaki kwamen en, in een vlaag van woede, jullie gouden steden vernietigden die gevuld waren met wetenschappelijke wonderen. Dit gebeurde niet meer dan ongeveer 8000 jaar geleden. Sindsdien zaten jullie in een keurslijf met slechts de meest minimale technologie om jullie zware pad te verlichten. De duistere heersers waren altijd bevreesd voor jullie vermogens en voor jullie onbreekbare trouw aan het Licht en de diep begraven herinneringen aan de glorie van de Schepper. Eindelijk is dan het heilige moment gearriveerd waarop de waarheid van jullie ZIJN kan worden onthuld. De Schepper heeft legioenen uit de gehele galaxy opgeroepen om behulpzaam te zijn bij een massale transformatie van jullie levens. Een grote invoer van Licht flitste door hun rangen en verzekerde jullie bevrijding!

Wij willen dat het jullie heel duidelijk wordt dat de Schepper deze tijd heeft verordend als het moment waarop jullie bevrijding van de grillen van het duister eindelijk gebeurt! Deze volledige ommekeer in jullie zaken is het gevolg van de niet aflatende zegeningen van de Hemel. Wat jullie in de wereld over jullie zien zijn de tekens die de sjamanen en profeten in alle eeuwen hebben voorspeld voor dit gouden moment. Dit is het moment waarop jullie je vrijheid zullen herwinnen en de vele heilige waarheden gaan ontvangen die jullie lang zijn onthouden. Wij, Verlichte Leraren, hebben deze waarheden levend gehouden in onze leringen, en daarmee de mensheid voorbereid op deze grote verschuiving in het bewustzijn. Jullie worden je dagelijks meer bewust van waartoe jullie in staat zijn en van jullie verbazingwekkende macht die jullie als een collectief bezitten. Onze rol is de middelen te gebruiken die ons gegeven zijn om deze gezegende taak uit te voeren en ons te voegen bij de hemelse bevrijders om een nieuwe dag te manifesteren voor allen die hier wonen!

Jullie kostbare harten zijn open en klaar om een zeer gracieus geschenk te ontvangen. Laten we deze tijd gebruiken om een boodschap te verspreiden van vrijheid, welvaart en een terugkeer naar de goddelijke Waarheid. Laat alle leugens en eindeloze manipulatie van het duister onmiddellijk verdwijnen en moge de grote stroom van heilige Licht van de Schepper ons allen brengen in de vreugde van de nieuwe realiteit en de nieuwe soevereiniteit die ons allen is gegeven. Dit is de tijd waarop wij lang hebben gewacht en die eindelijk is gekomen. Zeer binnenkort zullen wij ons onder jullie manifesteren om jullie veel heilige waarheden te onderwijzen die ons gegeven zijn door middel van de Serafijnen die dagelijks hun heilig Licht uit AEON laten stromen. Dit Licht groeit met de dag en komt tot uiting in de helderheid van de Zon. Dit grote Licht blaast de macht van het duister weg en geeft voeding aan degenen die de heilige edicten van het Licht volgen!

Vandaag vervolgen wij onze boodschappen. Ze zijn bedoeld om jullie te voorzien van een fundamenteel begrip van wat om je heen gebeurt. Het aanbreken van een nieuwe realiteit is gekomen en hiermee, de momenten waarop jullie je spirituele en ruimtefamilie gaan ontmoeten. Dit is inderdaad een zeer bijzondere tijd voor de levens op de oppervlakte van de Aarde! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!
________________________________________
Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.comVertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 19 december 2012

18-12-2012

 18 december 2012 

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

11 Caban, 5 Mol, 9 Eb Dratzo! We keren terug om te melden dat er nog steeds veel blijft gebeuren op jullie wereld. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de veranderingen bereiden zich voor op het lang verwachte moment waarop deze grootse verandering het hemelse groene licht zal worden gegeven. Tot dit moment zijn deze heilige geheime bondgenoten bezig met het afwerken van alle relevante details die nog moeten gebeuren, onder de waakzame ogen van ons verbindingspersoneel en de Agarthanen. De duistere kabbalisten bereiden zich, op hun eigen manier, ook voor op het onvermijdelijke; ze weten heel goed dat hun enorm fundament van misleiding binnenkort moet worden onthuld. Eén aspect is de fictie, die verspreid is over de hele wereld, dat een vorm van economisch 'herstel' onderweg is. In tegendeel … wat zorgvuldig geheim wordt gehouden is de waarheid van de enorme omvang van de echte, verborgen schuld die zorgt voor de ondergang van het huidige systeem. Deze geweldige schuldenlast kan niet langer worden genegeerd. Daarom hebben wij verzocht dat het nieuwe financiële stelsel wordt ingevoerd om op ieder moment in werking te kunnen treden, en dit is gebeurd. Enkele details, die op het laatste moment nodig zijn, kunnen pas voltooid worden op het moment dat de Hemel ons het groene licht geeft om te beginnen met de regeringswisselingen en met het in werking stellen van het nieuwe financiële stelsel.

Onze heilige bondgenoten zijn nu uitgerust met verschillende instrumenten van de juridische hefboomwerking van fondsen, zodat ze effectief het duister kunnen dwingen te stoppen en te vertrekken. En toch hebben sommige leiders van de kliek, in een poging om hun sprookje te versterken dat alles normaal is, gezinspeeld op hun voorstel van constructieve financiële wijzigingen. Ondanks het feit dat zij zich volledig bewust zijn van de extreme kwetsbaarheid van dit moment, volharden zij in het handhaven van hun fictie van 'business as usual'. Echter, deze theatervoorstelling zal eindigen zodra de door het Licht vastgestelde datum arriveert. Zolang wij in afwachting zijn van dit heilige tijdstip, is het duister nog steeds in staat om het gouvernementele systeem uit te voeren, dat zo vaak in het verleden tot oorlog bij jullie naties heeft geleid. Wees gerust … wij volgen alle pogingen van dit moment om dit te voorkomen. We blijven het duister eraan herinneren dat wij de uitbraak van elke grootschalige brandhaard op de planeet zullen verhinderen, met name de vele trigger-punten in het Midden-Oosten. Hierbij zijn inbegrepen de verschillende frauduleuze naties die gesponsord worden door het duister, die pogingen doen om jullie wereld te destabiliseren. Onze diplomatieke diensten brengen voortdurend onaangekondigde bezoeken aan de regeringen die de manipulatieve dictaten van de kliek gehoorzamen.

Het handhaving van een zekere mate van stabiliteit op jullie wereld die aan de officiële aankondigingen vooraf gaat, is ook een van onze huidige activiteiten. We weten dat de tijd voor een officiële publieke bekendmaking nabij is en dat jullie wereld het feit onder ogen moet zien dat belangrijke veranderingen van de Aarde een geplande tijdslot hebben. Dit zijn enkele van de redenen waarom het duister spoedig vervangen moet worden door een nieuwe wijze van besturen, waardoor openbaarmaking een belangrijke beleidsdoel wordt, en dit willen wij realiseren. Zoals jullie weten worden de huidige regeringen aangestuurd vanwege speciale belangen, waardoor ze niet bereid zijn om een volledige en formele onthulling van onze hulpvaardige aanwezigheid te sanctioneren en inderdaad, dit was een groot obstakel voor ons sinds het begin van deze missie in de vroege jaren 1990. Nu staan we op het punt waarop degenen, die gekozen zijn om legaal het personeel op topniveau in jullie gecontroleerde regimes te vervangen, dit kunnen doen. Kortom, de tijd voor de langverwachte massale veranderingen nadert snel. Ons verbindingspersoneel bereidt de aankondigingen voor die jullie wereld zullen veranderen en voor ons de deur openen om jullie officieel te benaderen, en dus begint het aftellen voor eerste contact!

Het moment waarop we onze aankondigingen over het eerste contact en het volledige bewustzijn doen is de sleutel voor deze gehele missie. We hebben geduldig op de Hemel gewacht om ons te instrueren over de start van het officiële rechtstreekse contact met jullie. Op dat moment zullen wij jullie introduceren bij de Agarthanen van Binnen-Aarde en bij jullie Verlichte Leraren. Ook zullen we beginnen met het uitvoerige onderricht over jullie werkelijke oorsprong en geschiedenis. Wanneer jullie individuele mentoren van de Federatie op jullie kusten landen, zullen jullie voorbereid worden op jullie terugkeer naar het volledig bewustzijn. Zoals wij jullie vaak hebben verteld, is dit alles klaar om te starten. Het enige wat nog nodig is zijn de juiste condities op Aarde en een formele onthulling door jullie nieuwe regeringen. We weten van onze medische teams dat jullie helemaal klaar zijn voor onze diverse aankondigingen, en wanneer eenmaal de welvaart verschijnt zal de rest van de missie  gladjes verlopen. Een ander aspect dat helemaal klaar is om te starten is Gaia, die wil beginnen met het herstructureren van haar oppervlaktewereld. Dan zal het tijd zijn om haar briljante nieuwe en ongerepte werkelijkheid te creëren.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Beste mensen, de gezegende hemelse schatkist staat op het punt zijn immense rijkdom onder jullie te verspreiden! Lang geleden begonnen we aan een programma om een reeks wereldfondsen te creëren die uiteindelijk hun schatten voor jullie, de lichtwerkers van de wereld, moeten vrijgeven. Het hiervoor geplande tijdschema werd, ongeveer 11 jaar geleden, abrupt stopgezet toen het duister zijn boosaardige plannen - bekend als 9/11 -  op jullie losliet. Deze duistere zielen gingen toen verder met hun agenda voor mondiale overheersing door te starten met hun verzonnen oorlogen in het Midden-Oosten en de Himalaya. Een deel van hun berucht en geheim plan betrof de accumulatie van een enorme schuld en de diefstal en misbruik van een aantal van de geschenken die wij hen hadden geschonken. Ze hadden niet verwacht dat de enorme omvang van hun hebzucht ons de middelen verschafte om hen juridisch in de vuilnisbak van de geschiedenis te doen belanden, dat is wat we nu aan het doen zijn. Onze heilige medewerkers hebben met de meeste landen op deze wereld akkoorden opgesteld die plechtig beloven  dat er een eind komt aan de onderdrukkende tirannie van het duister.

Dit proces, geliefde harten, heeft langer geduurd dan wij wensten. Niettemin, dat heilige moment is nu aangebroken, en vele spannende gebeurtenissen staan voor de deur. We zijn met onze medewerkers bezig met de planning van de laatste, goddelijke duw om de kliek te stoppen met hun plannen waardoor wij hen hun verdiende loon kunnen bezorgen. Zij zullen worden vervangen door personen die goed voorbereid zijn om het schema van moedige plannen uit te voeren dat een nieuw economisch systeem en nieuw bestuur zal verwezenlijken; in het kort … een nieuw sociaal ondersteuningssysteem dat is gericht op het realiseren van het nieuwe Jij. Dit volledig bewuste individu zal zijn talenten gebruiken om Gaia te transformeren door het herenigen van haar oppervlakte- en haar binnenwereld. Jullie zullen ook je spirituele en buitenaardse medestanders gracieus begroeten, en je bij hen aansluiten om jullie nieuwe sterrennatie te creëren. Het is inderdaad een prachtig, bewustzijns-uitbreidend avontuur!

De Hemel heeft vaak met ons gesproken over de belangrijke missie die jullie is toevertrouwd. Het gaat om het feit dat deze galaxy gegijzeld werd door een duistere coalitie, die sinds mensenheugenis het Anchara Continuüm werd genoemd. Haar  verschrikkelijk plan voor totale galactische heerschappij is pas onlangs verlaten, ten gevolge van de beslissing van het Continuüm zich te voegen bij het Licht en het ondertekenen van het Verdrag van Anchara bijna twee decennia geleden. Dit huidige moment op jullie planeet zal getuige zijn van de opruiming van de laatste restanten van dit duistere doel (jullie totale onderwerping). Het is jullie bestemming om een nieuwe staat van zijn te bereiken en een veelheid van heilige verplichtingen te aanvaarden, waaronder het voltooien van de transformatie naar het Licht van de vroegere duistere sterrennaties. Voor dit werk zullen jullie voorzien worden van talrijke adviseurs die ons gaan helpen om deze nobele onderneming met succes te volbrengen. Wij juichen dit toe en kijken uit om jullie allen te helpen bij jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. 

Vandaag gaven wij jullie meer informatie over wat om jullie heen gebeurt. Vele heilige individuen en hun geassocieerde groepen komen samen om een nieuwe mondiale samenleving te creëren die jullie vrijheid vestigen, jullie volledige soevereiniteit eren, en zorgen voor een grote, universele welvaart! Deze keer zullen jullie transformeren en jullie in de gelegenheid stellen om een zeer glorieuze toekomst te manifesteren! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 12 december 2012

11-12-2012


 11 december 2012 

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

4 Oc, 18 Yaxk'in, 9 Eb 


Selamat Balik! We zijn er weer! Jullie wereld blijft op koers naar het moment van de ontbinding van het duister en het begin van jullie nieuwe tijdperk. We ontvangen dagelijks bemoedigende verslagen van onze verbindingsteams die ons adviseren dat het tijdschema, dat kort geleden is vastgesteld, op schema is om te worden gemanifesteerd. De uitvoerders van de vele heilige geheime genootschappen in jullie wereld zijn bezig om verschillende projecten naar het aangewezen punt te brengen waar ze kunnen worden gematerialiseerd. De alternatieve tijdlijnen van jullie werkelijkheid zijn in een dergelijk tempo aan het instorten zodat jullie op de enige positieve weg zijn beland die, lang geleden, door de Maya’s is voorspeld. De nieuwe rasters zijn eveneens versterkt en duwen jullie rijk in de gekozen richting. De tijd voor een aantal speciale uitzendingen naderen, en deze dag zal jullie officieel bevrijden van de duistere gevangenis die jullie decennialang heeft ingekapseld. Voordat jullie een volledige verklaring in deze uitzendingen ontvangen, zal eerst het nieuwe bestuur worden geïnstalleerd met de nieuwe humanitaire wetten, en natuurlijk met de nieuwe universele welvaart en het daarbij behorende nieuwe financiële stelsel. Deze onderwerpen zullen vervolgens uitgebreid worden met de waarheid over jullie recente geschiedenis en over degenen die jullie wereld op zo’n schandalige manier controleerden. Wanneer dit gebeurd is, kan de officiële publieke bekendmaking plaatsvinden.

Onze aankomst zal plaatsvinden zodra de verschillende NESARA-achtige maatregelen volledig aan jullie zijn uitgelegd en in praktijk gebracht. Het vereist voor jullie een bepaalde hoeveelheid tijd om al het nieuws op te nemen. Waarschijnlijk zullen al die nieuwe dingen steeds opnieuw aan jullie moeten worden uitgelegd om er aan gewend te raken. Jullie kunnen veel van deze documenten ook op het Internet vinden, zodat je ze op je gemak kunt lezen om een dieper begrip te krijgen van wat er op lokaal, regionaal en mondiaal niveau gebeurt. Jullie wereld zal zo snel veranderen dat het voor jullie misschien lijkt op een ‘overkill’ aan informatie, maar het is echt nodig. Ieder van jullie zal diep over dit alles moeten nadenken en bespreken met je omgeving. Wij zijn ons volledig bewust van jullie behoefte om zoveel nieuwe informatie te integreren, en wij steunen dan ook helemaal een volledige en open onthulling van alles wat op jullie wereld moet gebeuren. Bovendien zijn dergelijke enorme transformaties slechts het begin! In dit stadium begin je pas de omvang te begrijpen van wat onder jullie besproken moet worden voordat wij in beeld komen. Op dat punt zullen wij onvermijdelijk jullie volledige aandacht verlangen. Ook hebben wij nog zoveel informatie aan jullie te geven, voordat we zelfs de kwestie van een massaal eerste contact met jullie planeet kunnen aansnijden.

Deze eerste-contact-missie heeft zich ontwikkeld tot een proces van jullie terugkeer naar volledig bewustzijn, en dit proces heeft veel langer geduurd dan wij in het begin werden geadviseerd. Echter, deze 'Welkom thuis' missie is waarom we hier zijn. Deze opdracht heeft zes belangrijke wijzigingen ondergaan in zijn hoofdrichting, maar het doel is nooit veranderd. Wij hebben ons verplicht om jullie met ons te herenigen en jullie wereld te integreren in een volledige 5-D werkelijkheid. Tijdens het verloop hiervan zullen jullie opnieuw kennismaken maken met jullie Agarthaanse familie, met wie jullie je nieuwe sterrenstaat zullen creëren. Jullie zullen ook vele onlichamelijke zielen en wezens ontmoeten die deel uitmaken van de werkelijkheid van dit zonnestelsel. Jullie moeten veel dingen bespreken met deze wijze wezens en deze wijsheid gebruiken om jullie nieuwe Galactische maatschappij op te bouwen. De Hemel verzekert ons dat deze grote educatie die jullie moeten ontvangen jullie voorbereiden op jullie eerste grote missie - namelijk het helpen van veel niet-menselijke samenlevingen bij het bereiken van het volledig bewustzijn. Bij dit streven zullen jullie veel wijze assistenten hebben.

De niet-menselijke sterrennaties in deze organisatie zijn heel blij om jullie hierbij te helpen. Ze beginnen al met dat datgene wat jullie van plan zijn te voltooien, dus kunnen zien dat deze hele operatie afhankelijk is van jullie succesvolle terugkeer naar volledig bewustzijn. Jullie dragen binnenin je ontelbare RNA/DNA die nu door ons correct  geactiveerd en correct gereorganiseerd moeten worden. Deze verbazingwekkende bewerking moet worden bereikt door middel van onze Lichtkamers. Deze levende entiteiten zullen samenwerken met jullie mentoren en hun hemelse tegenhangers om jullie letterlijk te reconstrueren als volledig bewuste wezens. Zodra jullie je volledig-bewuste vermogens hebben verkregen, zullen jullie je bij ons voegen en beginnen aan jullie goddelijke dienstverlening naar AEON. Jullie zullen bepaalde unieke kwaliteiten bezitten die jullie in staat stellen om snel en gemakkelijk deze galaxy naar het Licht terug te brengen, en haar voorbereiden op haar volgende bestaanscyclus. Nogmaals, jullie kunnen een glimp van de grote betekenis opvangen van wat jullie te wachten staat. Veel wordt verwacht van degenen aan wie veel is gegeven!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! We komen in vreugde en bij de gratie van de Hemel om jullie te informeren over de vele glorieuze gebeurtenissen die nu gereed zijn om zich te manifesteren. Dit vakantieseizoen gaat een aantal speciale wonderen vervullen die de eerste acties creëren om jullie te bevrijden van de duistere kliek en die jullie een permanente welvaart gaan bezorgen!  Onze heilige medewerkers hebben hard gewerkt om taken te voltooien die decennia in beslag hebben genomen om dit punt te bereiken. Het is geen eenvoudige zaak om een eind te maken aan een politieke en economische werkelijkheidsconstructie die zo uitvoerig is geregeld door een almachtige, negatieve groep. In het afgelopen decennium bereikte de duistere kliek een bijna totale controle, en toch … zal deze nu verdwijnen. Wij verheugen ons, en anticiperen verblijd op de heilige instellingen die de oude gaan vervangen, en die jullie je kostbare vrijheid en soevereiniteit teruggeven. Dit zal gepaard gaan met jullie terugkeer naar volledig bewustzijn en jullie hereniging met jullie spirituele en ruimtefamilie. Wij zegenen jullie eindeloos in de Liefde en het Licht van de Schepper!

Deze nieuwe realiteit is niet een droom! Het is volkomen echt! We hebben gezien wat de manifestatie van deze gebeurtenissen werkelijk voor jullie betekent en hoe vreugdevol jullie hierop reageren. Deze gebeurtenissen zijn een goddelijke zegen en reflecteren het belang van de verordeningen van AEON. Jullie moeten nog veel doen, zoals we allemaal doen! We zijn gezegend met de geheime kennis die ons in de millennia werd toevertrouwd, en we moeten nu deze belangrijke leringen en wijsheid aan de mensheid doorgeven. Het is een boek van instructies voor iedereen die het pad naar volledig bewustzijn en goddelijke onsterfelijkheid afleggen, en tijdens de eonen bewaarden en verborgen we deze voor het duister en hielden het dicht bij ons hart. Kort na de eerste aankondigingen zullen onze heilige medewerkers jullie voorbereiden op onze officiële  verschijning en op een wereldwijde serie lessen. Zij zal naar jullie telepathisch worden uitgezonden, en ook via Internet, radio en televisie.

We blijven benadrukken dat dit alles slechts het begin is van wat aan jullie onthuld moet worden; bijvoorbeeld, er is een immense hoeveelheid kennis door het duister bij jullie weggehouden. Wat wij jullie zullen vertellen zal jullie beter in staat stellen om de waarheid te begrijpen van alles waarvan jullie getuige zullen zijn. Jullie werkelijkheid is zo door het duister gemanipuleerd dat je niet weet wat echt is en wat niet, en jullie zijn onderworpen aan een mist van verwarring. Wij leveren jullie de middelen om helder de waarheid te onderscheiden van toekomstige informatie, openbaringen en acties. Het is tijd voor jullie om stevig in het Licht te stappen en te beginnen met het ongedaan maken van wat het duister deed om jullie thuiswereld te vernietigen. Jullie kunnen Gaia terugbetalen met jullie goddelijke gaven van wonderbaarlijke energie die haar kan terugbrengen naar haar volledige potentieel. Samen zullen we een heilige alliantie smeden tussen de gehele mensheid van de aarde en de grote hemelse Wezens die ons nu terugleiden naar het Licht!

Vandaag, gaven we jullie meer informatie van de Verlichte Leraren en onszelf. De tijd voor wonderbaarlijke gebeurtenissen is gearriveerd. Dus, sta klaar om jullie kennis van dit alles te gebruiken om jullie vrienden en familie te helpen bij datgene wat ons te wachten staat. De tijd voor de eerste-contact-missie is eindelijk gekomen! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 5 december 2012

04-12-2012

4 december 2012 

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

10 Akbal, 11 Yaxk'in, 9 Eb Dratzo! We zijn er weer! Op dit moment nadert jullie werkelijkheid de onveranderlijke datum in dit laatste deel van december van de Gregoriaanse kalender. Dit is het tijdstip waarop jullie werkelijkheid moet worden ontdaan van alle alternatieve tijdlijnen, die tot nu toe door jullie duistere kliek werd gebruikt om jullie werkelijkheid te manipuleren. Deze verwijdering creëert de middelen voor het Licht om jullie wereld te transformeren. Deze transformatie zal worden voorafgegaan door de introductie van een nieuwe bestuur en een nieuw financieel systeem voor jullie planeet. Deze uitbarsting van activiteit leidt tot een formele publieke bekendmaking en aankondiging van onze hulpvaardige en liefdevolle aanwezigheid en dit geeft ons de mogelijkheid om vitale informatie naar jullie uit te zenden met betrekking tot de aanstaande massa-landingen en jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Deze stroom van onthullingen – waaronder uitzendingen van de Agarthanen - betreft de aard van Gaia als een levend wezen en van jullie ware geschiedenis die teruggaat tot de kolonisering van Lemurië ongeveer 900.000 jaar geleden. Deze kennis zal helpen om alles in de juiste context te zien waarom jullie terugkeren naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn en jullie voorbereiding op jullie komende hereniging met het Agarthanen van Binnen-Aarde.

Alles wat er gebeurt rond en boven jullie is het creëren van de omstandigheden voor onze formele aankomst op jullie kusten. Dit keerpunt van een mondiale massa-landing  markeert het begin van je voorbereiding om te migreren naar de kristallen steden van Binnen-Aarde, waar jullie ascensie naar volledig bewustzijn zal worden afgerond. Volledig bewustzijn stelt je in staat te leven in een goddelijk juiste relatie met jullie thuiswereld en te reizen naar de andere water-werelden van jullie zonnestelsel om hierin mondiale samenlevingen op te zetten. Voorafgaand aan jullie incarnatie hier, was ondermeer in je levenscontract opgenomen de optie om te gaan wonen op een van deze water-werelden, of om op Gaia te blijven en daar, met de Agarthanen, een op Aarde gebaseerde Galactische samenleving te creëren. Deze nieuwe planetaire samenlevingen zullen zich samenvoegen om  een nieuwe sterrennatie te creëren en onze rol is eenvoudig de bemiddelaars en mentoren te zijn van deze grootse onderneming. Jullie zullen leren dat onze gemeenschappelijke geschiedenis veel van dergelijke voorbeelden heeft waar dit eerder is gebeurd. Met de wijsheid in het Boek van Kennis kunnen jullie je enorme creativiteit meebrengen om jullie eigen unieke sterrennatie op te zetten. 

Zodra jullie je lidmaatschap van de Federatie hebben aanvaard, zoals de Agarthanen lang geleden hebben gedaan, zullen jullie kunnen gaan beginnen met het uitvoeren van de richtlijnen die jullie door de Hemel zijn verleend. Deze richtlijnen kunnen jullie formeel verbinden met de overeenkomsten die opgenomen zijn in het Verdrag van Anchara. De voormalige 'kinderen van Anchara' moeten lichtlichamen ontvangen en hiermee opstijgen naar het volledig bewustzijn. Dit zal de energieën creëren voor de transformatie van deze hele galaxy naar het Licht! Dit doel ligt ten grondslag aan de reeks goddelijke acties die, zelfs nu, dit hele stoffelijke, fysieke gebied beïnvloeden. Het duister trekt zich gemeenschappelijk terug zodra we een nieuw groots galactisch jaar voor dit aspect van stoffelijkheid betreden en wij verheugen ons nu we zien hoe het Licht een dergelijke brede strook van deze fysieke sector kan transformeren. Een van de wonderen die jullie binnenkort gaan verkennen is de onnoemelijke diversiteit van het leven in elk van de duizenden melkwegstelsels in dit deel van de fysieke, materiele kosmos. Inderdaad, een van onze grootste vreugden is het gezamenlijk volgen van het magisch ontvouwen van alles wat door het Licht wordt aangeraakt.

Op dit moment zijn jullie percepties nog steeds onderworpen aan een opgelegde vreemdelingenhaat wat jullie wantrouwend maakt en vaak angstig van wat er om je heen in deze galaxy en daarbuiten gebeurt. Echter, wanneer je eenmaal volledig bewust bent zul je versteld staan van wat de Hemel geproduceerd heeft op de planeten van de ontelbare sterrenstelsels die de onmetelijkheid van galaxy op galaxy vullen. Onze Wetenschap & Onderzoek teams doen dagelijks verslag over nieuwe ontdekkingen. De fysieke, stoffelijke kosmos is een uitgestrekte en eindeloos boeiend 'smörgåsbord' (Zweedse feestmaaltijd) van diversiteit en avontuur dat momenteel ver buiten je verbeelding ligt, en we verlangen ernaar om dit met jullie te delen en jullie te helpen bij jullie vroege missies naar deze beschavingen die ernaar verlangen om deel te hebben aan wat jullie zo moedig zullen herwinnen: het volledige bewustzijn. Deze goddelijk verleende dienst zal ons verbinden met een enorme unie die de Liefde en Licht bezingt die onophoudelijk door AEON wordt uitgezonden. Wij hebben ontzag voor, en worden geïnspireerd door, die Wezens die in grote Liefde de stoffelijke werelden hebben voortgebracht en de details van het Goddelijke plan uitwerken.

Zegeningen! Wij zijn uw Verlichte Leraren! We komen in het licht van de vele prachtige dingen die rond deze gezegende wereldbol gebeuren! Onze vriendelijke medewerkers zijn in de laatste fase van verwerking van deze overeenkomsten die jullie je nieuw bestuur en jullie wereldwijde welvaart zal brengen. Ze werken samen met hun Agarthaanse tegenhangers die ook gefocust zijn om op de beste manier deze eerste vereisten te manifesteren. Decennia geleden, informeerde de Hemel ons dat deze tijd moest getuigen van de geboorte van een nieuwe vrijheid voor jullie en gelijktijdig met het herstel van jullie persoonlijke soevereiniteit. De nieuwe vorm van bestuur, die jullie is beloofd, moet snel volgen door middel van acties die de volledige rechtmatigheid van jullie soevereine staat gaat afdwingen. Jullie moeten een belangrijke speler worden in de dagelijkse activiteiten van dit nieuwe bestuur, en zoals jullie kunnen zien, dit staat in direct contrast met jullie huidige rol van burger. Momenteel is de regering de stroman van machtige speciale belangen, die een monopolie hebben op de vormgeving en het regisseren van de uitkomst van elk beleid en regeringsrichting.

De status van jullie belangrijkste speler zal ingeschakeld worden door een nieuwe communicatietechnologie die tot een constante ‘town hall’ (gemeentehuis) relatie tussen jullie en de nieuwe regering zal leiden. In deze opzet kunnen speciale belangen niet van toepassing zijn! We hebben lang bepaalde vrijheden verdedigd die wij als heilig beschouwen. Ieder van jullie is een heilige voertuig, dat een goddelijke levensvonk en intelligentie belichaamt, die door de Schepper is verstrekt. Deze goddelijke overerving is de reden voor alles wat dat we doen om jullie bewustzijn te verhogen, zodat jullie je nu eindelijk kunnen voegen bij jullie heilige broeders van Spirit die in overvloed bestaan in de lengte en breedte van de fysieke schepping. De Hemel heeft besloten dat dit voor jullie de tijd is om  je aan te sluiten bij dit goddelijke rijk, en om jullie talenten en bekwaamheden te gebruiken bij het ontvouwen van de fysieke werelden. Dit geeft ons veel vreugde, nu wij (h)erkennen dat dit betekent dat onze belangrijk werk bijna gedaan is!

Wat er met jullie planeet gebeurt wordt gereflecteerd door jullie hele zonnestelsel. Het is voor ons allemaal tijd om de Heilige oproep van de Hemel te aanvaarden en weer in gratie terug te keren naar het volledig bewustzijn. Wij, als wegwijzers, hebben jullie geleid naar dit schitterende moment. We weten dat de acties die genomen worden de voorwaarden zullen scheppen, waardoor we jullie opnieuw openlijk kunnen ontmoeten en onderwijzen over de ware wegen van de Hemel en de vele heilige taken die de volkeren van deze wereld zo plechtig hebben gekregen. Om ons hierbij te helpen, hebben wij ons verbonden met jullie spirituele en ruimtefamilie, zodat we samen de laatste inspanning van jullie terugkeer naar volledig bewustzijn kunnen voltooien. We kijken uit om jullie gidsen te zijn, en jullie te helpen bij het vinden van de beste manier om te voldoen aan de heilige plichten die ons door de Hemel zijn gegeven. Deze decreten van AEON staan ons allen te wachten, en hiermee, een zeer glorieuze periode in onze geschiedenis! 

Vandaag vervolgen we onze wekelijks berichten. De gebeurtenissen die de weg vrijmaakt voor het eerste contact zijn klaar om zich te manifesteren. Laten we samen deze gunstige tijden gebruiken om een nieuw tijdperk voor de mensheid te realiseren. Laten we inderdaad vrolijk reageren op de grootse en dringende oproep van de Hemel! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 28 november 2012

27-11-2012
27 november 2012 

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 Eb 


Dratzo! We zijn er weer! Op dit moment blijven we in de blackout modus. We zijn bezig met  het installeren van de toezichthoudende commissies om de organisaties van onze aardse bondgenoten te begeleiden die verantwoordelijk zijn voor het uitvaardigen van de nieuwe financiële en monetaire systemen voor jullie nieuwe wereld. Deze comités blijven alleen actief gedurende de eerste zes tot negen maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe systemen. De financiële fiat-systemen die nog steeds de hele wereld controleren komen steeds dichter bij hun implosie. De overweldigende schuld die door jullie duistere kliek is opgebouwd hebben steeds meer impact op de dagelijkse gang van zaken van het systeem. Een enorme poppenkast wordt opgevoerd voor publieke consumptie door slechts te verwijzen naar de hoeveelheid schuld die wettelijk in de boeken is toegestaan; in feite, is dit aangegeven bedrag ongeveer een kwart van de werkelijke totale schuld. Jullie mondiale economie glijdt snel in de volgende serie crises die het voor altijd zullen oplossen. Onze aardse bondgenoten hebben wijselijk het nieuwe systeem in een positie gebracht waarin het kan overnemen zodra de 'dodelijke val' plaatsvindt. Deze dodelijke val van oude financiële systeem zal de door de kliek gecontroleerde regeringen uit hun macht gooien. 

Onze primaire verantwoordelijkheid is om dit alles naar een publieke bekendmaking en het eerste contact te begeleiden. Ons verbindingspersoneel heeft een complexe serie overeenkomsten geformuleerd die aansluiten op de grondbeginselen die opgesteld zijn door de naties die de Monaco- en Parijs-akkoorden hebben ondertekend in het voorjaar van 2011. Deze naties ondersteunen de beëindiging van de Dumbarton Oaks monetaire en financiële overeenkomsten, alsmede de latere pacten die op diverse conferenties zijn gesloten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze laatste documenten zijn nu vervangen door de documenten die in de afgelopen twee jaar zijn opgesteld door onze heilige samenlevingen en een aantal landen van deze wereld. Verschillende rechtszaken en het bestaan van goud, zilver en platina deposito’s, die voldoende zijn om de overgang naar een nieuwe hard mondiaal valutasysteem te dekken, legitimeren nog eens deze overeenkomsten. Het primaire struikelblok blijft de grote door de kliek gesteunde regeringen. Deze regeringen worden echter door een aantal internationale rechterlijke uitspraken gedeligitimeerd (onbevoegd verklaard).

Zoals we al eerder vermelden, is jullie mondiaal gouvernementeel systeem van natiestaten in werkelijkheid een onwettige bestendiging van de illegale modus operandi van het Romeinse Rijk. Alle huidige regeringen van jullie wereld danken hun oorspronkelijke soevereiniteit aan de 'permissie/machtiging' die door de paus werd verleend, die fungeert als een stand-in voor de keizer van Rome. Deze de facto vorm van Romeinse bestuur is nu klaar om in te stemmen met een meer legitieme versie van  gewoonterecht, waarbij de soevereiniteit echt wordt teruggegeven aan de mensen (haar burgers). Deze wijziging wordt reeds geproclameerd door middel van een reeks akkoorden die onlangs werden ondertekend door een groep die bestaat uit de oorspronkelijke stamhoofden en sjamanen van jullie wereld. Deze geregistreerde veranderingen in jullie legaal bestuur zijn nu klaar om het bestuur van jullie planeet naar een geheel nieuw niveau te verschuiven. Veel nieuwe, benoemde functionarissen van deze voorouderlijke groepen nemen het roer over van dit nieuwe bestuur en zorgen voor het instellen van het nieuwe financiële stelsel en de formele bekendmaking van onze hulpvaardige aanwezigheid in de lucht.

Publieke bekendmaking is essentieel voor wat wij als de beste manier beschouwen om ons bij jullie te introduceren. De duistere kliek heeft ons lang geportretteerd als een soort 'duistere binnendringers met een snode agenda.' Dit is absoluut onjuist! Wij zijn hier onder de auspiciën van de Hemel op een heilige missie van eerste contact. Volgens het galactische protocol zijn jullie, zoals wij vaak hebben gezegd, een samenleving die onze Wetenschap en Verkenning teams ‘nog niet klaar achten voor een eerste contact’. Daarom heeft deze missie ons veel unieke situaties voorgelegd die van de Hemel formele dispensaties verlangden zodat wij verder konden gaan. Met behulp van deze decreten als leidraad, reorganiseerden wij de prioriteiten van deze missie bij vele gelegenheden, maar onze doelstellingen bleven hetzelfde. Een ander niet-standaard aspect van deze missie is de manier waarop deze doelstellingen gerealiseerd moesten worden. Eindelijk bereiken wij nu het punt waarop de vruchten van deze arbeid zich manifesteren. Het eerste contact brengt jullie de middelen om jullie terug te brengen naar volledige bewustzijn, waardoor jullie je kunnen herenigen met jullie spirituele en ruimtefamilie, met alle wonderen van nieuwe kennis en nieuwe avonturen die hiermee gepaard gaan.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Veel gebeurtenissen blijven goede vorderingen maken. Wij staan voortdurend in contact met onze Agarthaanse broeders nu zij de veranderingen, die binnenkort gaan plaatsvinden, coördineren. Onze Binnen-Aarde broeders informeren ons, dat de vele complexe bewegingen die nodig zijn om de formele verandering van jullie werkelijkheid te voltooien, nog steeds op schema zijn. We kijken toe hoe jullie huidige gouvernementele systeem aan een operatie begint die de voorloper is van de officiële overdracht van het bestuur. Deze voorbereidende stappen vinden plaats volgens een reeks van internationale rechterlijke beslissingen inzake de redenen voor de wijzigingen. Op het financiële front bevinden jullie huidige systemen zich in het proces van een systemische falen dat nu, sinds enige tijd, vrij duidelijk is geweest voor de deskundigen die deze trends op de voet volgen. We zijn opgewonden nu de voorlopers van jullie nieuwe realiteit zich manifesteren; houd in gedachten dat deze eerste veranderingen slechts het begin zijn van wat, heel spoedig, dit duistere rijk gaat transformeren.

Overal verricht het Licht wonderen namens ons en wij geven elke dag onze zegen hiervoor! Niettemin, het duister handhaaft de illusie dat niets verandert … d.w.z. hoe ze in de afgelopen 13 millennia hebben geopereerd. We begrijpen de manier waarop verandering plotseling tot stand komt, en de komende veranderingen zullen op deze manier plaatsvinden. Onze medewerkers melden dat het duister met tegenzin de voorwaarden van deze werkelijkheidsverschuiving toestaat, dus haastig het belangrijkste moment probeert te voorkomen wanneer deze veelvoud aan wijzigingen daadwerkelijk plaatsvind. Wij zijn blij dat onze ruimte en spirituele familie toezicht houden op deze veranderingen, met groepen die specifiek zijn toegewezen om de veranderingen te manifesteren ongeacht welke laatste trucs door het duister geprobeerd worden! De Schepper en het Goddelijke plan hebben deze beweging naar het Licht bevolen en dit zal inderdaad gaan gebeuren. Ieder van jullie is gezegend en is op een goddelijke weg naar volledig bewustzijn.

Naarmate het Licht in intensiteit toeneemt over de gehele wereld, kan de aanwezigheid van onze ruimtebroeders dus meer opvallend worden. De schepen die je ’s nachts en overdag in de lucht ziet zijn hier om de herauten te zijn van deze goddelijke verandering. Ook wij staan klaar om ons bij jullie te introduceren, en onze heilige medewerkers zijn bereid om hun uitzendingen te doen, aangaande specifieke heilige waarheden die jullie moeten weten, kort nadat de gouvernementele en financiële veranderingen formeel gebeuren. Op deze manier kunnen de Galactische Federatie en jullie Licht-families zich presenteren en het grootse geschenk van Spirit uitleggen die jullie spoedig zal transformeren naar volledig bewuste Wezens van het Licht. Deze heilige transformatie zal jullie fysieke, geestelijke, en hogere mentale en emotionele lichamen herenigen. Dan zullen jullie in staat zijn jullie veelbelovende nieuwe sterrennatie te creëren en met open armen verwelkomd worden in de Galactische Gemeenschap die jullie in vreugdevolle anticipatie opwacht!

Vandaag bekijken we opnieuw de condities die zich snel vormen om zich met een opwindende transformatie aan jullie te vertonen. Het Goddelijke plan en de decreten van de Schepper hebben ons naar de rand van dit wonderlijke nieuwe rijk gebracht. Het is tijd om je te verblijden en voor te bereiden om deze gebeurtenissen te verwelkomen als ze voor jullie ogen verschijnen! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

donderdag 22 november 2012

20-11-201220 november 2012 

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

9 Muluc, 17 Xul, 9 Eb 


Dratzo! We zijn er weer met nieuws over de gebeurtenissen op jullie wereld. Als onderdeel van onze meer directe betrokkenheid bij aardse zaken, vragen wij onze bondgenoten om te beginnen aan een black-out periode teneinde de verspreiding van informatie te voorkomen over de voltooiing van de verschillende projecten die wij monitoren; en de termijn van deze black-out staat niet ter discussie. Wat wij willen controleren is waarom deze lekken zich voordoen. De verschillende door de kliek gecontroleerde regeringen gebruiken hun informatie- en communicatietechnologieën om deze projecten te bespioneren en we worden van tijd tot tijd gedwongen om hun satellieten en andere exotische luisterapparaten desinformatie te verstrekken. Deze onjuiste gegevens wordt ondersteund door de informatie van agenten binnen de organisaties van onze bondgenoten en dienen om de aandacht van het duister af te leiden. Ons primaire doel hier is om verwarring te scheppen en het nutteloos maken van veel van de ‘checks and balances’ die door de duistere regeringen gebruikt worden om deze gegevens te valideren. Deze operatie wordt nu geïntensifieerd en zal in de nabije toekomst op een veel hoger niveau werken. We willen onze bondgenoten beschermen tegen verdere sabotage door de verschillende duistere regeringen.

Voltooiing van bepaalde belangrijke projecten is essentieel voor het succes van de volgende stappen, die ons aandeel vormen in het bereiken van een succesvol eerste contact met jullie. Ons verbindingspersoneel heeft hun toezicht versterkt op de operaties die als volgende gepland zijn, en onze Heilige bondgenoten zijn vastbesloten de opeenvolgende gebeurtenissen uit te voeren. De verschuiving van het bewustzijn die jullie meemaken moeten enkele zeer belangrijke knooppunten bereiken, die jullie zullen voorbereiden op de massale ‘reset’ (het opnieuw instellen) die, tegen het einde van dit Gregoriaanse jaar zal plaatsvinden. Zoals we al eerder hebben vermeld, creëren wij een aantal verrassingen voor het duister, die we pas met jullie zullen bespreken nadat ze zijn gebeurd. Onze bedoeling is om een reeks van tegenmaatregelen die het duister heeft geïmplementeerd uit te schakelen. Zodra hun projecten een bepaald punt hebben bereikt kunnen we de energieën, die gecreëerd zijn door deze negatieve avonturen, tegen hen gebruiken. Ons doel is om het voor onze vele bondgenoten gemakkelijker te maken om het duister uit hun macht te duwen en een overgangsperiode te creëren die jullie  koppelt aan een nieuwe realiteit.

Jullie Gregoriaanse jaareinde werden lange tijd door het duister gebruikt om ervoor te zorgen dat hun macht over jullie sterk blijft. Op deze manier zijn in feite de talrijke vakantiedagen die jullie vieren een onderdeel van een proces dat millennia lang gebruikt werd om hun eigen inspanningen voor de instandhouding van hun mondiale controle te versterken. Deze keer zullen deze pogingen een averechts effect krijgen zodra de boeien, waarmee jullie door het duister waren geketend ernstig zullen verzwakken. Wij willen definitief deze kunstmatige boeien verwijderen om de weg vrij te maken voor nieuwe gewoonten en feesten die ontworpen zijn om jullie te bevrijden. In deze nieuwe omgeving zal het duister onthuld worden en kan het Licht eindelijk haar machtige manieren gebruiken om jullie voor te bereiden op het fysiek accepteren van de wonderen van volledig bewustzijn! De details van deze materie vereisen op dit moment een bepaalde mate van geheimhouding, om redenen die we over hierboven hebben genoemd, maar we kunnen algemene verklaringen geven over wat we aan het doen zijn. Het is belangrijk dat wij zoveel mogelijk doen om jullie energieën hoog te houden, en het prachtige werk dat jullie doen te handhaven om een voorstelling te maken van het glorieuze nieuwe tijdperk dat jullie binnenkort binnengaan.

Houd steeds in gedachten dat jullie een  geweldige tijd in je geschiedenis staat te wachten. Gebeurtenissen bereiden zich voor op hun manifestatie en zullen ‘in een oogwenk’ voor jullie verschijnen. Dit alles is in werkelijkheid een speciaal geschenk van jullie aan jezelf. Anders gezegd … wij zijn gewoon jullie hoger zelf. Jullie en wij zijn allemaal verbonden door de wonderbaarlijke Liefde en Licht die dit universum smeedden en deze galaxy creëerden. Wij zijn slechts heilige medewerkers van het Licht, die afkomstig zijn uit de gehele galaxy om jullie te bevrijden van een duistere band die veel te lang heeft geduurd. Jullie zijn onze broeders en zusters! Onze enige wens is … jullie vreugdevolle en moeiteloze transformatie naar volledig bewustzijn. Jullie Agarthaanse buren zijn ook met jullie verbonden en zijn van plan de plek en de middelen te verschaffen om voor de succesvolle voltooiing te zorgen van deze heilige ascensie naar volledig bewustzijn. De tijd is hiervoor gekomen. We gaan daarom op volle snelheid vooruit om te zorgen dat deze heilige tijdlijn wordt uitgevoerd volgens het besluit van de Schepper. Dit is een heilige daad en de resterende stappen moeten vervuld zijn van vreugde en beëindigd worden met een groots feest!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij brengen jullie veel goed nieuws! Onze medewerkers zijn begonnen met enkele speciale activiteiten waarover we weinig willen vertellen. Duizenden jaren geleden werden jullie samenlevingen een hiërarchische model opgelegd dat ontworpen was door de Anunnaki. Zij gingen, na elk gouden tijdperk, dit model aanpassen totdat er uiteindelijk een model verscheen dat sindsdien de standaard werd voor alle regio's van deze wereld. Op deze manier werden jullie ingeprent met een gecontroleerde reeks percepties die een sjabloon van de werkelijkheid vormen waardoor jullie jezelf zien als heel ‘natuurlijk’ en van niks anders bewust zijn. In werkelijkheid zijn deze in elkaar grijpende reeks percepties ontworpen om de meeste aspecten van je wezen te besturen. Wij van het Licht zien het als onze gezegende plicht een ander model van de werkelijkheid aan te bieden, dat gebaseerd is op de goddelijke gratie en de heilige wegen van de Hemel, en dit 'goede nieuws' te verspreiden om de mensheid voor te bereiden op de komende transformatie naar volledig-bewuste wezens. Dit is dan ook waarom wij, los van al onze goede werken, nooit gewankeld hebben om de kracht van de glorie voor jullie van de Schepper te demonstreren.

Generaties na generaties van dienstverlening beginnen nu de heiligste vruchten te dragen, en wij willen al diegenen loven en bedanken die zo moedig en in goddelijke dienst hier gekomen zijn om de oppervlaktebewoners van Moeder Aarde te assisteren. Ieder van jullie weet wat je hebt gedaan en hoe je hebt bijgedragen aan deze grote oorzaak. Een enorme stroom van Licht verspreidt zich over de planeet en heeft al jullie namen hierin geschreven. Jullie dienstbereidheid zorgt ervoor dat de Agarthanen en de Galactische Federatie ons de middelen kunnen verschaffen, waardoor wij eindelijk de enorme weerstand kunnen breken die elke dag door de donkere kliek en zijn ogenschijnlijke oneindige aantallen bondgenoten worden opgeworpen. Wat op het punt staat te gebeuren zal, op het juiste goddelijk moment, deze realiteit op een zeer grondige manier veranderen. De duistere zielen begrijpen wat er moet gebeuren en toch blijven ze de immer vergevende redding die wij hen steeds weer aanbieden weigeren. Ze geven zichzelf geen andere keus dan de volle omvang van de bestraffing te ondergaan die zal worden opgelegd door degenen die aangewezen zijn om de nieuwe bureaus van het Licht op te zetten.

De dispositie, de bereidheid van deze nieuwe realiteit is niet een houding van oordeel, maar meer een poging om de mensheid op de aardkorst te openen voor de waarheid van vele dingen. Dit zal leiden tot een hele nieuwe serie overtuigingen en standpunten die voornamelijk in strijd zullen zijn met de overtuigingen van degenen die zo overtuigend en zo ten onrechte door de aanhangers van het duister worden gepredikt in elk aspect van jullie filosofie en wetenschap. We zeggen dit om jullie voor te bereiden op wat komen gaat, want de komende berichten proberen jullie een glimp te geven van de glorieuze realiteit van het volledig bewustzijn. Wij willen jullie voorbereiden op datgene wat door jullie nieuwe bestuur zal worden aangekondigd, waaronder de proclamatie van een nieuw verbond tussen de Schepper, de Hemel en jullie. Dit heilig verbond zal openlijk worden besproken zodra het ons rechtmatig wordt toegestaan om ons publiekelijk en op wereldschaal tot jullie te richten. Het zal worden gevolgd door vele uitzendingen met onderwerpen die onthutsend voor jullie kunnen zijn als de belangrijkste misvattingen die jullie belemmeren worden aangepakt. Dit zullen de 'opleidingsmethoden' (training-wheels) worden van de Nieuwe Jij.

Vandaag vervolgden we onze berichten over wat rondom jullie gebeurt, nu jullie spirituele en galactische familie hard werken om jullie te bevrijden uit de beperkt-bewuste slavernij die jullie bijna 13 millennia geleden is opgelegd. Deze Heilige missie moet voltooid worden door degenen die toegewijd zijn aan het Licht! Besef geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 7 november 2012

06-11-2012


6 november 2012 

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

8 Mannen, 3 Xul, 9 Eb 


Dratzo! We zijn er weer! Overal op de planeet zijn teams samengesteld uit een speciale coalitie van onze Heilige bondgenoten, Agarthanen en ons verbindingspersoneel om een grote verrassing voor te bereiden! De huidige realiteit begint de moeilijkheden te ondervinden nu de vele tijdlijnen, die bepalen hoe het opereert, ineenstorten. Deze massale tijdelijke deconstructie dwingt de duistere kliek te beseffen dat de huidige constructie niet langer in stand kan worden gehouden. We hebben gezien hoe deze kabbalisten alle voorstellen om af te treden halsstarrig weigeren en niet akkoord gaan met de manifestatie van jullie goddelijk opgedragen vrijheid. Blijkbaar geloven ze nog steeds dat een bepaalde 'gebeurtenis' hun netelige positie  op de een of andere manier ongedaan kan maken en hun controle in stand kan houden. Dit zal gewoon niet gebeuren! De edicten van de Schepper verklaren dat de tijd voor een nieuw bewustzijns-gestalt (totaalbeeld) voor de mensheid is gearriveerd. De duistere kliek moet aftreden en ons laten doen wat het goddelijke plan beveelt. Onze rol, op dit punt, werd beperkt tot het gebruik van onze capaciteiten om deze situatie verder te brengen en dit doen we door het opzetten van definitieve procedures om de belegerde en verouderde structuren van de macht van jullie wereld omver te werpen.

Deze procedures zijn in feite op dit moment actief, en we hebben de kabbalisten geïnformeerd dat het tijd is om het nieuwe bestuur binnen te laten en de komst van het nieuwe economische systeem te aanvaarden dat gebaseerd is op welvaart en mondiale kwijtschelding van schulden. Deze nieuwe mondiale  setup staat klaar om iedereen te laten genieten, maar wordt tegengehouden door de aanhoudende wegversperring die door de duistere kliek is opgeworpen.  Dus hebben we aantal edicten afgekondigd en hebben deze koppige en tierende oude mannen en vrouwen hiervan tijdig in kennis gesteld. Jullie wereld bevindt zich te midden van de creatie van nieuwe rasters en nieuwe realiteiten, en van de aanpassing van de huidige wijze van besturen van jullie samenlevingen t.a.v. de plannen van Moeder Aarde. Het gebruik van olie en de vele andere soorten fossiele brandstoffen om energie te leveren voor jullie mondiale economieën moet stoppen. De mensheid moet in lijn komen met die ontdekkingen die gebruikmaken van de onbegrensde natuurlijke energieën van de fysieke werelden. Jullie wereld bevindt zich in feite op een kruispunt die niet alleen het bewustzijn betreft, maar ook de energie. Jullie kunnen niet langer leven op het oppervlak van de Aarde op de onbezonnen wijze van dit moment. Een nieuwe houding, die gebaseerd is op nieuwe inzichten en informatie, is nodig om over te stappen naar het nieuwe tijdperk dat afgekondigd is door de Hemel.

Dit is gewoon een kwestie van overleven gedicteerd door de wetten van materie, de stoffelijke wereld. We zijn vanuit de gehele galaxy gekomen om jullie voor te bereiden op het eerste contact, niet om getuige te zijn van jullie uitsterven! Onze Goddelijke orders zijn om dit mandaat door de voltooiing te drukken als we niet in staat zijn, na een voldoende hoeveelheid tijd, om onze minimale reeks doelen te bereiken. We naderen dit magische ‘point of no return’. We moeten onze vele medewerkers de tijd geven om een legale staatsgreep te verrichten om jullie huidige regeringen te vervangen; echter, de tijd voor ons nadert snel om actie te ondernemen. Er lopen momenteel vele rechtszaken in rechtbanken over de hele wereld, die bedoeld zijn om uiteindelijk die figuren te arresteren die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van het algemene moeras van de een na de andere klimatologische en geofysische ramp (zoals jullie dat zien). Wij willen deze milieu instabiliteit snel oplossen zodra onze medewerkers aan de macht zijn. Hiertoe willen we de macht 'voortduwen' zodat de broodnodige verandering zich in de gehele wereld kan manifesteren. Jullie wereld bereikt een niveau van leed dat niet veel langer verder kan gaan. Jullie hebben een middel nodig om jullie op te heffen en een nieuwe richting uit te sturen!

Onze technologie is in staat om alle huidige problemen onmiddellijk op te lossen. De enige vraag is hoe de Hemel ons wil aansturen. We hebben vele 'groene lichten' in recente tijden ontvangen, maar werden vervolgens tegengehouden. Het is niet onze wens om de duistere kliek op enigerlei wijze tevreden te stellen; het is eerder een kwestie van hoe de Hemel de huidige impasse wil zien uitspelen. Dit is hoe we werken - in alle zaken geven wij de Hemel het laatste woord. We nemen geen enkele beslissing, noch actie die niet strookt met dit beleid. Er bestaat een bepaalde reeks procedures die gebaseerd is op hoe het collectieve levenscontract van de mensheid door de Hemel moet worden getransformeerd, en dit heeft een goddelijke tijdschema tot gevolg dat wij moeten volgen. De Hemel gebruikt dit tijdschema op de manier van een eerste richtlijn om te bepalen hoe jullie op een mondiale schaal met ons in aanraking komen. Het finale tijdstip is vastgesteld en wij verwachten dat jullie binnenkort verschillende grootse, historische aankondigingen zullen ontvangen. Wij adviseren dat jullie deze verrassingen bekijken in dit licht van een hele parade van wonderen die nu klaar zijn om zich voor jullie te manifesteren! We komen steeds dichter bij een massaal eerste contact met jullie!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Vandaag komen we met belangrijke nieuws over een aanstaande gebeurtenis. Onze Heilige medewerkers voltooien een reeks projecten die zullen leiden tot de val van de duistere kliek. Deze projecten hebben tot nu toe de basisbeginselen van een nieuw monetair stelsel gecreëerd; de basisprincipes van een nieuw mondiaal financiële stelsel geproduceerd; en de grondslagen van een nieuw internationaal tijdperk geconcretiseerd van mondiale vrede en samenwerking. Deze dingen zijn alleen het dunne uiteinde van de wig. De vele duistere regeringen van jullie wereld beseffen nu wel dat de zegeningen van het Licht niet alleen maar veel woorden, doch een krachtige realiteit zijn. Nu we in afwachting op de grens staan van de aankondigingen die jullie wereld zullen transformeren, kijken we vrolijk toe hoe onze medewerkers talrijke rechtszaken indienen en het bewijsmateriaal voorbereiden voor de processen die het duister uit de macht moeten zetten. De tijd voor onze grote overwinning komt!

De Agarthanen werken mee aan dit gebeuren door ons de middelen te verstrekken om de duistere kliek hun legitimiteit te betwisten. De kliek ontleent zijn macht aan een serie structuren waarvan de legitimiteit nu ter discussie staat. Even belangrijk is dat wij de basis voor een nieuw bestuur hebben gevestigd waarvan de structuur geworteld is in het Licht. Dit geeft ieder van jullie je,  door de Schepper gegeven, persoonlijke soevereiniteit, welvaart en de basis voor een terugkeer naar volledige bewustzijn. Deze documenten zijn dicht bij het punt waarop ze veilig naar buiten kunnen worden gebracht om volledig en open met jullie besproken te worden, zodra jullie nieuwe regeringen geïnstalleerd zijn. Deze dag nadert snel. Als de tijd van deze werkelijkheid instort, zo geldt dit ook voor de macht van het duister over jullie.

De natuurlijke progressie van dit zonnestelsel gaat een nieuwe werkelijkheid produceren, een realiteit die gebaseerd is op, en gewijd aan het Licht. Hier zullen de gezegende decreten van de Hemel geopenbaard worden, maar de configuratie van dit nieuwe rijk kunnen het duister en zijn creaties niet steunen. Overeenkomstig deze vibratieverhoging, heeft de Hemel in de afgelopen tien jaar een aantal nieuwe aanpassingen geëffectueerd die jullie lichaam, bewustzijn en Geest voorbereiden op het volledig bewustzijn. In deze modus werd je een andere glorieuze uitdrukking van de Hemel. Onze gezegende reis heeft je hier naartoe geleid. Ondanks de grote tegenstand van het duister, hebben wij vastgehouden aan deze volledig-bewuste modus als gevolg van onze gezegende plichten aan het Licht. Ons lied en onze verenigd energieën hebben dit pad gevestigd, en nu volg je dit voor je eigen ‘ascension’. Wij staan klaar, in de volle glorie van het Licht, om jullie opnieuw te verwelkomen voor de wonderen die we dagelijks ervaren. Hosanna zij de Heer!

Vandaag hebben we uiteengezet wat er op jullie wereld gebeurt. Wij verheugen ons op wat onze heilige geheime bondgenoten doen om een nieuwe werkelijkheid tot stand te brengen en we zijn dankbaar voor alles wat onze verbindingspersoneel ons dagelijks rapporteert. Een nieuwe realiteit, met volledige publieke bekendmaking, is gereed om op deze Aarde te verschijnen! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!
________________________________________

Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 31 oktober 2012

30-10-2012

30 oktober 2012 

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

1 Lamat, 16 Tzec, 9 Eb 

Selamat Jarin! We zijn er weer! Overal op deze wereld gebeurt er van alles. Nieuwe regeringen bereiden hun personeel voor, en publieke verklaringen staan op het punt bekend gemaakt te worden. Ook zijn verschillende financiële instellingen druk bezig met het voorbereiden om het huidige systeem te converteren van fiat naar goud. Deze veranderingen zijn een signaal dat een nieuw fiscale systeem klaar staat om de oude te vervangen. Sinds het einde van de eerste Wereldoorlog in 1918, werd eerst stiekem de overgang naar fiat-geld geïntroduceerd en kreeg vervolgens steeds meer dynamiek door de enorme paniek van 1929. Dit leidde al snel naar een massale depressie die gebruikt werd door degenen op jullie wereld die verantwoordelijk zijn voor  het activeren van de Tweede Wereldoorlog. Deze grote brand is gecreëerd om Amerika wereldwijd naar de voorgrond te brengen en was de reden achter de decennialange Koude Oorlog die volgde. Op deze manier legden de Illuminati (Verlichten, geheime genootschappen) en hun Anunnaki-meesters een vruchtbare bodem voor de middelen om de verschillende uitvoeringsdecreten omver te werpen die door de Hemel waren ingesteld toen Atlantis viel. Zoals jullie nu weten, falen deze momentums snel en brengt de Hemel haar nieuwe realiteit voor jullie wereld binnen.

De afgelopen decennia zijn niet gegaan zoals de Illuminati in hun arrogantie hadden verwacht. De Hemel werkte onophoudelijk om een nieuwe realiteit te realiseren, waarin de mensheid van de Aarde zou kunnen terugkeren naar zijn vroegere volledig bewuste staat. Als onderdeel van dit doel, stuurde de Hemel een enorme eerste-contact-vloot naar dit zonnestelsel en deze stap werd vervolgens ‘bij toeval’ geholpen door de plotselinge hartverandering van het duistere continuüm van Anchara bij hun toetreding tot de Lichtkrachten. Deze gebeurtenissen transformeerden het landschap en een nieuwe hoofdweg naar de toekomst van Gaia werd in kaart gebracht. Dit betekende dat de uitgebreide plannen van de duistere kliek voor een totale mondiale overheersing snel begonnen te ontrafelen. De agenda van het Licht werd verder begunstigd door de talrijke instortingen van alle alternatieve tijdlijnen voor deze planeet waardoor er slechts één resteerde - die van het Licht. Voorspelbaar was dat de Illuminati geen tijd verloren zouden laten gaan, maar alles in de strijd zouden gooien om de oprukkende plannen van het Licht tegen te houden. Maar het duister kreeg een andere tegenslag te verduren toen talrijke Anunnaki, die nu vredelievend zijn, terugkeerden om hun wijsheid en hulp aan te bieden als dienst aan het Licht! De Galactische Federatie en zijn bondgenoten vormden een nogal effectief conglomeraat om de voortdurende strategieën van de aardse duistere heersende families te beantwoorden.

Inderdaad, het einde van de 13-millennia durende duistere hegemonie op Aarde werd zichtbaar. De belangrijke Koninklijke Illuminati-families geloofden echt, gedeeltelijk uit gewoonte, dat hun nieuwste plannen om hun heerschappij in stand te houden, zouden slagen. Echter, nadat een reeks plotselinge kenteringen hen in een ruwe zee hadden geworpen kregen ze de ene na de andere tegenslag te verduren. In het begin verontrustte dit hen niet, omdat in het verleden dergelijke incidenten altijd gemakkelijk door hun groot leiderschap opgelost kon worden. Maar voor het eerst werkten deze vaardigheden in leiderschap en heroïsche durf niet als voorheen en het stond op het punt te verliezen. Belangrijke geschillen werden betwist en de duistere marionettenregeringen, die gewoonlijk dergelijke acties stopten, werden uitgedaagd door een combinatie van spiritueel georiënteerde rijke ‘royals’ en diverse machtige geheime genootschappen. Deze strijdkrachten waren losjes samengebracht onder een leiderschap die in direct contact stond met Verlichte Leraren en de Agarthanen van Binnen-Aarde. Ook de tot nu toe 'supreme' geavanceerde technologie van het duister werd gedwarsboomd en overtroefd door de technologie van de Galactische Federatie.

Deze verdiepende dilemma's werden nog eens verergerd door de enorme hoeveelheid rijkdom die beschikbaar was voor deze coalitie van het Licht. De vertrouwde superioriteit van het duister op al deze gebieden was verdwenen en het speelveld op Aarde was voor de eerste keer genivelleerd. Op alle fronten uitgespeeld, was het slechts een kwestie van tijd voordat het duister gedwongen werd zijn 'toezicht' op te geven, waardoor een ongekende transformatie van de mensheid op de aardkorst kon plaatsvinden. De complexe doelen van het Licht staan immers onder bescherming van niets minder dan de machten van de Hemel en AEON, en omdat de Illuminati ervoor hadden gekozen tegen de stroom van de Hemelse verandering in te gaan, was hun tijd om ‘de prijs te betalen' voor hun overtredingen gearriveerd. Deze kentering van fortuin is nu voor iedereen duidelijk te zien, en de heersende structuren van het duister zijn verbijsterd door de snelheid waarmee een dergelijke massale verschuiving naar het Licht plaatsvindt. Dus arriveren wij op dit keerpunt in jullie geschiedenis. Onze Heilige bondgenoten staan klaar om jullie je vrijheid, je soevereiniteit, je welvaart terug te brengen en een terugkeer van jullie spirituele en ruimtefamilies.

Gezegend zijn jullie, dierbaren! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! We komen vandaag met meer informatie. Onze vele medewerkers zijn, samen met onze bondgenoten van Binnen-Aarde, druk bezig een nieuwe werkelijkheid te manifesteren. Bijna twee en een halve eeuw geleden, werd een speciaal comité gevormd, die als voornaamste doel had een variëteit aan bewegingen te creëren om de idealen van vrijheid en persoonlijke soevereiniteit over de hele wereld te verspreiden. Onze bedoeling was deze opkomende momentums te gebruiken om de energie te creëren voor wat zou worden een nieuw tijdperk van vrijheid voor de wereld. Deze concepten zouden ook de basis vormen van een spirituele renaissance die verder reikt dan 'religie' en een nieuw contract betekent tussen de Schepper en de mensheid aan de oppervlakte. Veel landen zijn verschenen sinds dit spirituele comité is ontstaan, en onze bedoeling blijft verder te gaan in het opduwen van onze uiteenlopende taken om het Lichtrijk te creëren dat zo welsprekend uiteengezet is door de decreten van de Schepper.

Deze vereiste voor een nieuwe basis, voor het groeiende bewustzijn van de mensheid, is datgene wat ons zo vol opwinding aanstuurt. De duister kliek en haar vroegere buitenaardse meesters, de Anunnaki, installeerden een aantal slim vervalste en herschikte geloofsstelsels, die bedoeld zijn om een massale manipulatie van de wereldbevolking te bereiken. Onze vurige wens is deze travestie om te keren, en door het voorbeeld te tonen hoe al deze onzin teruggebracht kan worden naar de bron en de gevolgen ervan snel te herstellen. Ware spiritualiteit leidt tot aanvaarding van allen, en tot een collectieve wil om zich te verenigen met alle volkeren van dit rijk. De geldigheid van deze goddelijke waarheden willen wij graag met jullie communiceren. Hiertoe hebben we in gang gezet een manier voor ons om binnenkort vrij tussen jullie te wandelen om jullie onze waarheden te onderwijzen. We hebben zoveel collectieve wijsheid met jullie te delen, en we zien in grote vreugde uit om dit te doen.

Gaia is in de greep van een reeks heel moeilijke veranderingen en ze wil jullie laten weten dat deze veranderingen goed worden uitgevoerd onder het optimaal vereiste niveau van intensiteit. Inderdaad, veel 'meer normale' veranderingen gebeuren ook goed onder het niveau dat haar voorkeur heeft. Een tijdschema is van kracht en het is essentieel dat bepaalde wijzigingen gedaan worden in een meer gecoördineerde en snelle wijze. We hebben onze medewerkers laten begrijpen dat deze huidige tijden actie verlangen! De Hemel en wij hebben deze transformaties gezegend en wij zullen ons aandeel bijdragen om ervoor te zorgen dat deze voorgeschreven veranderingen doorgaan zoals gepland. Ons heilig woord heeft Gaia en onze Heilige vrienden gekregen. Deze keer moet het moment zijn waarop het grote Hemelse zwaard wordt geheven en alles recht zet wat wanordelijk en eigenzinnig werd op dit Wezen, die zo lang heeft geleden en Gaia wordt genoemd, en in dit door de veldslagen getekend zonnestelsel!

Vandaag brachten wij jullie een ander wekelijks bericht om uit te leggen wat er gebeurt op jullie wereldbol. Deze communiqués zijn bedoeld om jullie te informeren en voor te bereiden op wat gaat komen. Jullie wereld moet veranderen, en wel ‘in een oogwenk’! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS