Volgers

PUTIN

dinsdag 29 september 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 29 sept 2015, NL2 Eb, 5 Tzotz, 12 Manik
Dratzo! Deze wereld gaat nog steeds voorwaarts. Onze aardse bondgenoten zetten de elementen van een nieuw bankensysteem in positie. De duistere cabal kan niet langer het onvermijdelijke tegenhouden. De oude families in zowel Europa als Amerika, en natuurlijk China leggen de laatste hand aan de laatste voorraden van waaruit een grote zee aan gelden zal stromen. Degenen die aangesteld zijn als geldmeesters en tevens als veiligheidsmensen kennen de juiste goddelijke tijd om hun speciale taken te completeren. Op dit moment wordt de cabal geconfronteerd met een aantal crises, die simpelweg het teken zijn dat deze stroom bijna gaat beginnen. De tijd voor het einde van deze kwaadaardige oligarchen heeft echt te lang op zich laten wachten. We naderen de Gregoriaanse maand Oktober. Dit is in het Westen traditioneel gezien de tijd voor bangmakerij, kobolds en geesten. In feite is het een representatie van de tijd toen het machtige Atlantis, jullie oude thuis, in zee verdween. Deze gebeurtenis vond plaats bij het begin van Zac (de witte maand). Deze tijd wordt Halloween (geheiligde avond) genoemd, waarin de Lichten (Atlantische Wezens) vertrokken naar hun nieuwe thuis in Centaurus. Het is slechts een wonderlijk toeval dat deze periode een moment zou worden waarop jullie je zegeningen ontvangen!
Wat er op jullie wereld plaats vindt is een enorme shift in de manier waarop deze realiteit werkt. In voorgaande tijden was de oligarchie in staat om vast te stellen wat er ging gebeuren en te verzekeren dat het volgens plan uitgevoerd zou worden. Deze macht is hen nu ontzegd. Een omwenteling in de regulering van de migratie van mensen, macht en geld startte een transitie die binnenkort zal culmineren in een hele nieuwe manier om de dingen te doen. Dit heeft eveneens effect op de manier waarop enorme hoeveelheden geld zullen worden herverdeeld op jullie wereld. Deze herverdeling zal er uiteindelijk voor zorgen dat de machtsbasis van de cabal zal verpulveren en hun regeringen zullen falen. De uitkomst van deze snelle mondiale transitie is een zich verspreidende welvaart, gekoppeld aan de opkomst van een enorme mondiale reset van jullie huidige mondiale valuta. De laatste stappen betreffen de goud-ondersteuning van deze valuta en een nieuwe manier van functioneren van jullie banken. Deze enorme veranderingen zullen jullie bestuur brengen dat is toegewijd aan een terugkeer naar ware democratie en de opkomst van een veel breder concept van "people power" (macht van de mensen). Dit is een terugkeer naar het ware constitutionele bestuur.
Op dit moment worden jullie gebombardeerd door een geweldige hoeveelheid energieën. Deze energieën helpen de Hemel verder bij subtiele aanpassingen aan jullie fysieke, mentale en emotionele aspecten. Het doel van deze specifieke aanpassingen is om het jullie makkelijker te maken de nieuwe energieën die langzaam jullie lichaamsbasisfrequenties verhogen te absorberen. Deze energieën moeten omhoog gaan aangezien diverse nieuwe componenten door onze medische teams zullen worden toegevoegd. Dit is om het jullie mogelijk te maken je beter te stabiliseren wanneer jullie nu en dan geraakt gaan worden door de grote hoeveelheden energie die vanuit de galactische kern komen. Deze komende veranderingen gaan jullie verder verheffen naar een serie nieuwere kernopvattingen.  Onze mentors willen dat jullie open staan voor een aantal realiteiten met betrekking tot jullie aanvankelijke "val" uit volledig bewustzijn. De Hemel verlangt dat jullie leren waarom deze enorme wijzigingen in bewustzijn verschenen. In die tijd wilden de Atlantiers wanhopig graag hulp van hun duistere bondgenoten. Ze zagen dat een aantal andere 'dochter' kolonies heel erg weerstreefden wat Mu (Lemurie) was aangedaan, en een rebellie gloorde.
De veranderingen die jullie ondergaan verhogen jullie basisfrequenties en maken jullie meer bewust van hoe jullie levenslange percepties geleidelijk veranderen. Jullie worden meer welwillend m.b.t. de goedgunstige aard van deze eerste contact-vloot. Ook zal Amerika in een heel ander licht gezien gaan worden. Na de overwinning op de As-mogendheden in 1945 nam het grootste deel van de wereld een pro-Amerika houding aan. Dit is grotendeels veranderd en de meesten hebben nu een negatievere kijk. Ondanks de vele tragedies die Amerika meemaakte, bleef dit zo. Wat er gaat gebeuren zal deze nog steeds groeiende overtuiging veranderen. Amerika's ware aard staat op het punt te worden gered van de oligarchie. De belangrijkste oorzaak van deze verandering zal NESARA en haar verspreiding over de wereld zijn. Een andere is dat de UFO cover-up officieel zal ophouden. Het imperium van de Amerikaanse oligarchen is voorbij. Klaar met zinloze oorlog! Alles dat over zal blijven is Liefde en Eenheid met de hele mensheid. Een tijd van vrede en grote welvaart ligt in het verschiet. Gebruik deze momenten om Gaia te helpen en jezelf klaar te maken voor volledig bewustzijn!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De positieve energieën van het Licht blijven in steeds grotere hoeveelheden stromen! De energieën van de Hemel worden naar ons toe gepompt door de kern van deze Melkweg. Deze energieën maken jullie allemaal sterker. Gebruik deze wonderbaarlijke en gezegende krachten om een collectieve visie voor vrijheid en welvaart te creëren. Wees positief en vrolijk aangezien deze energieën in staat zijn een glorieuze transformatie aan deze realiteit te brengen. Halleluja! Elke dag verhogen deze energieën jullie bewustzijn. De duistere cabal kan voelen hoe hun voormalige krachtige energieën om de overwinning door het Licht te voorkomen, wegglippen. Verheug jullie en kom tezamen in een grote visie, die jullie kracht voegt bij die van het Licht. Wees dankbaar voor de werkwijze van de Almachtige! Aan jullie wordt een pad van Licht naar jullie dromen gegeven. Onze medewerkers blijven ons alleen maar positieve berichten geven. Jullie zijn op een reis naar wonderen die jullie niet eerder gezien hebben.
Elk onderdeel van jullie fysieke, emotionele en spirituele lichaam wordt beïnvloed door deze grote instroom van spirituele energie. Dit is waarom we jullie vragen positief te blijven. Sluit je aan bij het collectief van de mensheid en bid en/of mediteer dagelijks. Visualiseer het rijk dat je wenst. Deze spirituele oefeningen stellen dit nieuwe rijk in staat zich sneller in dit rijk te manifesteren. Welvaart en vrede beginnen op te doemen. Voel deze wonderbaarlijke en toch subtiele visie en gebruik je vaardigheden om Gaia en ons te helpen bij het creëren van dit nieuwe rijk. In de komende weken zullen gebeurtenissen langzaam gaan verschijnen. Deze zullen een nieuwe realiteit toestaan diens transformatie te handhaven en jullie in deze nieuwe goddelijke plek duwen. Terwijl jullie deze magische tijd naderen gaan jullie gebeurtenissen zien die het duister lange tijd heeft vertraagd. Dit zal een tijd van opwinding en wonderen zijn! Wees geduldig en laat wat voor frustratie dan ook los. Een nieuwe wereld nadert!
Gezegend!  Wees één met wat er nu op deze groen/blauwe bol gebeurt! Een stille revolutie van epische proporties verschijnt. De goddelijke wortels ervan begonnen in de kleine financiële bankzaken die over Afrika, Europa en de Amerika's verspreid zijn. Deze gezegende handelingen vonden plaats tijdens de laatste paar decennia en creëerden een zelfregulerend sociaal – en medianetwerk. We keken toe hoe deze behoefte om vrij te zijn groeide en wachtten op een donor om deze kleine netwerken te ontwikkelen tot een middel om snel het aanzicht van dit vaak verguisde aspect van de mensheid te veranderen. We zegenen jullie en werken aan onze gezamenlijke visie om jullie tot bloei te zien komen. We verheugen ons in wat er gebeurt om deze goddelijke visie te zien slagen. Het zal worden samengevoegd met een speciale welvaart en heilige magie zal verschijnen. Uit deze kleine maar zeer gemotiveerde instituten zal een machtige eik groeien. Geloof in wonderen, wees sterk en kom tot bloei, uit naam van de Almachtige! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Vandaag brachten we jullie meer nieuws over hetgeen er stilletjes plaatsvindt op deze wereldbol. Gaia wacht op jullie en weet dat jullie zullen doen wat juist is met deze gewijde bronnen. Het is tijd deze serie mondiale gemeenschappen te herordenen en te vernieuwen. Wees geduldig en weet dat een grote golf van welvaart voor jullie zal zijn! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
vert. Rob


woensdag 23 september 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 22 sept 20155 Chicchan, 18 Zip, 12 Manik
Selamat Balik! Gedurende de laatste paar maanden is de wereld vooruit gegaan van een wereld waarin de duistere cabal nog steeds aan de macht was naar een wereld waarin deze vulgaire oplichters moeten hangen. De verschillende groepen van onze Aardse bondgenoten realiseren zich eindelijk  wat deze wereld nodig heeft. Terwijl het bewustzijn in dit rijk aan het stijgen is, verandert het financiële systeem en moet de nieuwe welvaart zich ontpoppen. We hadden graag gezien dat deze set van nauwkeurige procedures veel sneller zou plaatsvinden. Dit advies werd, zoals eerder gezegd, grotendeels genegeerd. De tijd is nu rijp dat deze veranderingen zich manifesteren en aan jullie uitgelegd worden. De toekomstige welvaart is eenvoudigweg een instrument via welke jullie je dromen kunnen realiseren. Gebruik deze symbolen van macht om jullie wereld om te vormen in één die vredig en harmonieus is. Wees ervan bewust wat jullie doen. Laat het alles stromen en gebruik jullie synchronistische krachten om de dingen esthetisch en goddelijk te veranderen. Deze wereld dient te veranderen evenals de manier waarop ze naar zichzelf kijkt. Er dient een einde te komen aan de oude gewelddadige manieren. De verscheidenheid aan culturen verdient een eerbewijs. Jullie dienen te verblijven in een wonderbaarlijk land met de technologieën om honger en armoede te bestrijden. De wereld dient zichzelf te zien als één grote, schitterende familie!
Vergeet nooit, terwijl jullie wereld zich naar een nieuwe werkelijkheid begeeft, wie jullie zijn en dat jullie één gaan worden. Nooit eerder heeft de oppervlaktemensheid van de Aarde de mogelijkheid gehad zichzelf te bevrijden van alle plagen die ze sinds de Zondvloed van bijna 10 millennia geleden te verduren heeft gekregen. Al die tijd hebben de Anunnaki, die zich gedroegen als jullie duistere opperheren, een systeem gehanteerd dat ervoor gezorgd heeft dat iedereen heeft geleden. Jullie zijn nu op het punt beland waar dit enorme lijden omgevormd gaat worden. Jullie zullen een periode binnentreden waarin welvaart en nieuw bestuur het jullie mogelijk zullen maken om Gaia te veranderen in een paradijs. De mensheid zal niet langer landbouw, mijnbouw en andere zaken nodig hebben, die jullie kostbare planeet schade berokkenen. Jullie zullen snel een nieuwe visie ontwikkelen die het mogelijk maakt jullie groter wordend bewustzijn te gebruiken om iedere cultuur op het oppervlak van Gaia aan te passen. Deze nieuwe mondiale mix van de mensheid zal het decor vormen voor onze komst.  Jullie kunnen eindelijk stoppen de regelrechte leugens van de cabal te geloven. Bestuur kan formeel een einde maken aan de UFO-doofpot en jullie voorbereiden op onze komst. Dit zal ons in staat stellen een serie uitzendingen te doen over onze initiële doelen.  
De eerste doelstellingen hebben betrekking op onze mentoren. Een ieder van jullie heeft sinds zijn/haar geboorte in een gigantische onwetendheid geleefd. Jullie hebben een hoop onzin moeten slikken, eonen geleden voor het eerst bedacht door de Anunnaki. Deze waargenomen werkelijkheden dienen te worden verworpen en nieuwe inzichten, gebaseerd op een nieuw en meer bewust aantal werkelijkheden, moeten worden verworven. Deze oude Anunnaki matrix heeft jullie plooibaarder gemaakt en heeft het jullie bestuurlijke en andere heersers mogelijk gemaakt jullie te manipuleren en te controleren. Deze "controle-elementen" dienen te worden vervangen door vrijheid in denken en een nieuw verworven vermogen  om opnieuw signalen te kunnen onderscheiden die gebruikt kunnen worden om te herkennen wanneer je gemanipuleerd wordt. Het is de grootse taak van jullie mentor om dit aan jullie over te brengen. Dit dient op een subtiele manier te worden gedaan en moet worden vergezeld van een hernieuwde inzage in jullie oude en moderne geschiedenis. Deze geschiedenis zal een heel belangrijke wijziging van de waarheid inhouden. Sommige waarheden achter jullie oorlogen en de manier waarop jullie economie wordt gebruikt als onderpand voor de oligarchie zal uiterst verhelderend zijn. Jullie bereiden je voor om galactische mensen te worden. Er dient te worden gekeken naar de tijd van de laatste 13 millennia en de logica achter de decreten van de Hemel moet volledig uiteen worden gezet.
Een andere doelstelling is jullie uit te leggen wat het inhoudt om een galactisch mens te zijn. Jullie hebben vermogens terug gekregen die het jullie mogelijk maken de goddelijke instructies van de Hemel uit te voeren. Jullie zijn, in wezen, fysieke Engelen. Dat betekent dat jullie tot veel in staat zijn. De taak van de mentor is niet alleen jullie leven door te spreken maar ook jullie toekomstige leven in volledig bewustzijn duidelijk uit te leggen. Jullie wetenschap vraagt zich af wat "volledig potentieel" inhoudt. Dit alles zal samen met jullie mentor onderzocht worden. We hebben een lange geschiedenis met jullie. We staan jullie Opgestegen Meesters bij om ervoor te zorgen dat jullie in een staat verkeren waarin jullie om hemelse begeleiding kunnen vragen. Dit proces wordt op het moment ietwat scheefgetrokken door de matrix die de huidige werkelijkheid creëert. Deze matrix wordt op het moment enorm verzwakt door de enorme energiegolven die uit jullie galactische kern komen. Deze energiegolven helpen de uitkomsten van de te bereiken doelen van onze Aardse bondgenoten aanzienlijk. De gezamenlijke inspanning staat aan de rand van een schitterend succes. Het zal de nieuwe werkelijkheid brengen waarin jullie herenigd zullen worden met jullie Binnenaarde-, Spirituele- en Ruimtefamilies! Hosanna!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met grootse tijdingen en geweldig nieuws! De duistere cabal is vol van zichzelf. Het trotseert alles dat onze aardse medewerkers doen en zodoende wordt het tijd dat haar macht zal bezwijken. Gaia is slechts hun pion en ze gebruiken vreselijke apparaten om een zinloos punt te maken naar onze verschillende bondgenoten. Het duister staat nu aan de rand van haar ondergang en onze talloze bondgenoten zullen heel binnenkort hun eigen "coup de grace" (genadeslag) toepassen om deze kwaadaardige blunderaars te verslaan. Voor jullie, mijn Kinderen, ligt een zeer prachtige realiteit, gevuld met vreugde, vrijheid, welvaart en nieuw bestuur dat is toegewijd aan jullie wederzijds geluk. Het oude zal terzijde worden geschoven en een nieuw tijdperk van zorg voor Gaia zal het begin zijn van jullie groeiende toewijding aan goddelijke dienstbaarheid. Tezamen gaan we een grootse unie van hulp aan iedereen op Gaia's oppervlak vormen. Er zal alleen vrede, samenwerking en een groeiend bewustzijn van dienstbaarheid zijn, aan elkaar en aan Gaia. Jullie gaan een zeer prachtig rijk bouwen. De Hemel zal neerdalen op Aarde! Halleluja! Halleluja!
Deze realiteit is in transitie. Hij is gezegend en klaar om te doen wat de Hemel wil. Grote golven van goddelijke Liefde worden krachtiger, zelfs terwijl we met jullie spreken. Heb de wil om te luisteren en te worden geraakt door de passie van deze wonderbaarlijke serie gebeurtenissen. Dit rijk brengt elk van jullie naar een steeds hogere staat van bewustzijn. Jullie nemen deel aan een beweging die alle volkeren en naties omvat. Onze gezegende taak is om jullie naar het centrum van dit zeer genadige en goddelijke Licht te begeleiden. Terwijl jullie eraan worden blootgesteld worden jullie fysiek anders. Dit verschil is miniem. Desalniettemin is het een onderdeel van een proces dat deze realiteit verheft. Wij Meesters zijn opgewonden over de betekenis van deze grootse spirituele verheffing. Het zorgt ervoor dat velen meer spiritueel georiënteerd raken. Elke dag ontdekken we Wezens die onze hulp willen vragen en we vragen onze talloze bondgenoten te voorzien in die gezegende hulp. Julie zijn zeer dichtbij een zeer gezegende nieuwe dag!
Dit rijk is nu in transitie vanuit de verschrikkingen van het duister. Betekent dit dat alles in een flits zal veranderen? Niet echt. Wat jullie moeten doen is positief blijven. Wees klaar om te ontvangen. Wees eveneens klaar om deze positieve energie te gebruiken om dit te helpen zich te manifesteren. Doe dit, wetend hoe machtig jullie zijn en hoeveel positiever jullie zullen worden. Jullie, lieve Kinderen, zijn het Licht van deze wereld. Jullie zijn de Lichtkaars die niemand kan doven. Gebruik dit om de wonderen van deze tijd tot snelle bloei te brengen. Onthoud bij dit alles wie jullie werkelijk zijn. Wees sterk en vastbesloten. Laat het duister weten dat hun dag waarachtig opeens teneinde komt. Jullie zijn een stel geweldige Wezens die het privilege hebben om wonderen te aanschouwen die heel gauw voor jullie zullen verschijnen. Blijf derhalve sterk en positief. We staan zowel achter als voor jullie. We gaan jullie duwen en begeleiden naar een zeer verdiende finishlijn!!
Vandaag gaven we jullie een wekelijks rapport over wat er op deze wereldbol gebeurt. De Geest beweegt zich voortdurend over de wateren van dit rijk en bereid deze bol voor op diens zeer grootse verheffing naar een nieuwe realiteit. Dit land leeft en is klaar om te worden gevuld met wonderen en goddelijke acties van de Hemel. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vert. Rob/Marja

dinsdag 15 september 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 15 sept 201511 Etznab, 11 Zip, 12 Manik
Selamat Balik! Onze bondgenoten komen samen om de duistere cabal te verslaan. Deze operatie lijkt meer tijd in beslag te nemen dan aanvankelijk gedacht. De wereld zoals ze door de Anunnaki ontworpen is, is gevuld met verborgen psychische valkuilen. Wat nodig is, is een nieuwe opbouw. Onder goedkeuring van de Hemel hebben we een nieuwe werkelijkheid naar voren gebracht die gemodelleerd is naar de werkelijkheid die jullie allemaal kennen en liefhebben! Deze werkelijkheid wordt nu door de talloze decreten van de Hemel gemanifesteerd. Het is een werkelijkheid die soms moeilijk door het Licht doorgrond kan worden. Desondanks blijven deze moedige zielen van het Licht doorgaan. Het duister domineerde de oude, wrede werkelijkheid met een toewijding die jullie dwong haar weerzinwekkende wensen ruimschoots te accepteren. Deze duistere, stille onderdrukker heeft jullie nog steeds in zekere mate onder controle maar dit begint, naar de wens van het leiderschap van het Licht, af te nemen. Het wordt vervangen door een diepe noodzaak om aan de decreten van het Licht te voldoen om zo een nieuwe en meer rechtvaardige realiteit te creëren. Deze wensen zorgen er op het moment voor dat de oude families de creatie van een nieuwe realiteit, die de duistere cabal met kracht isoleert uit haar voormalige gezag, afronden. Aldus is het duister uiteindelijk tot ondergang gedoemd terwijl deze nieuwe werkelijkheid begint zichzelf te ontvouwen.
Boven alles heeft deze werkelijkheidsverschuiving jullie oprechte ondersteuning nodig. Een van de belangrijkste uitkomsten van deze verandering is de opkomst van nieuwe inzichten over hoe de wereld zou moeten functioneren. Als jullie opgroeien worden jullie constant door jullie omgeving, jullie ouders en vrienden gebombardeerd met normen over hoe op een acceptabele manier te handelen of te reageren. Dit aanpassingsproces is jullie "tweede natuur" geworden. Jullie dienen je nu een nieuwe set parameters eigen te maken, ontworpen om jullie blik op de wereld te verbreden. Dit is nodig om jullie huidige werkelijkheid daadwerkelijk te veranderen. Deze krachtige nieuwe inzichten zijn de belangrijkste sleutel op weg naar volledig bewustzijn. Tot nu toe heeft de Hemel jullie stijgende bewustzijn gebruikt om een geringe mate van verandering te laten doorsijpelen in jullie werkelijkheid. Dit proces zal versneld worden op het moment dat verschillende fondsen beschikbaar komen. Daarom zullen nieuwe bankreglementen, een mondiale valuta-reset en de opkomst van door edele metalen ondersteunde gelden jullie alledaagse realiteit gigantisch veranderen. Deze realiteit zal gefocust zijn op persoonlijke groei, wereldvrede en het begin van een definitieve weg naar volledig bewustzijn.
Herinner je, terwijl jullie in bewustzijn groeien en jullie nieuwe chakra's opnemen, de hachelijke reis die begon toen de Anunnaki het spel overnamen en jullie dwongen bijna 13 millennia beperkt bewustzijn te verdragen. Dit heeft jullie geterroriseerd en heeft geleid tot een aantal edicten die jullie door de Anunnaki opgedrongen werd. Het duister heeft jullie van je broeders van Binnenaarde (Agartha) geïsoleerd en predikte een machtsstructuur die ervoor gezorgd heeft dat jullie je afvroegen of de Hemel de duistere cabal en haar vele handlangers zou kunnen verslaan. Deze groep handlangers kreeg aanvankelijk een hele hoop macht die de Anunnaki gedurende vele millennia geleidelijk heeft geherdefinieerd. Uiteindelijk voelden de handlangers zich oppermachtig en trotseerden de edicten van hun voormalige meesters om het Licht en de Hemel toe te staan een einde te maken aan de lange dominantie van het duister. Daarvoor in de plaats smeedde het duister een scenario zodat ze haar kwaadaardige capriolen voor nog eens 20 jaar konden vervolgen. Maar hun misdaden staan op het punt hen van jullie te isoleren. Jullie zijn heel dichtbij vrijheid en nieuw bestuur, evenals een verbazingwekkend tijdperk van vrede en vrijheid.
Het kostte langere tijd om dit komende tijdperk te realiseren. Lang geleden werd het duister een zeer specifieke carte blanche gegeven. Deze speciale serie uitzonderingen zou een relatief korte periode duren. Op een speciaal aangewezen tijdstip zou de hemel haar Liefhebbende greep over jullie herkrijgen en op een zeer gedetailleerde wijze een manier om jullie naar volledig bewustzijn te laten terugkeren, afmaken. Dit is om de vaardigheden die de Atlantiers jullie hadden ontnomen te herstellen. Dit proces zou worden gecentreerd rond een speciale levende kristallen kamer. In feite zullen de Agarthanen en wij jullie welkom thuis heten. Dit proces zal jullie in staat stellen je vroegere rol als rebel in Atlantis te herinneren. In deze modus kunnen jullie je vaardigheden gebruiken om je met de Agarthanen te verenigen en een unieke galactische samenleving te smeden die voorbestemd is zichzelf over de andere drie waterplaneten te verspreiden. Deze planeten zullen in hun vroegere staat binnen dit speciale zonnestelsel worden hersteld. Dit zonnestelsel zal een van de belangrijkste verzamelplekken worden voor de Galactische Federatie zowel als voor vele "galactische unies", die nu bestaan uit meer dan 20.000 nabijgelegen sterrenstelsels.
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Millennia geleden werd de duistere cabal door de Hemel een tijddispensatie gegeven. Deze beslissing was genomen om ieder van ons beter voor te bereiden op deze tijd. Naarmate de tijd vorderde zei de Hemel aan zijn hemelse bewaker om een speciale groep op te zetten om deze gezegende goddelijke heerschaar barmhartig te helpen. Wij werden in de loop der jaren uitgekozen om deze zeer gewijde posten te vervullen. Terwijl wij op het Aardeniveau allemaal richting een nieuwe dag gaan, moeten we ons altijd bewust blijven van wat er van ons verwacht wordt. Wij Meesters zijn bijeengekomen om jullie vrijelijk te begeleiden op het laatste deel van het pad dat begon met de troonsafstand van de Anunnaki en de plotselinge machtstoename van hun handlangers, de duistere cabal, midden 90-er jaren. Sindsdien werden jullie waarlijk gegrepen door de vele soorten spirituele, emotionele, mentale en fysieke veranderingen. Onze gewijde taak is jullie te ondersteunen, te helpen en genadig te gidsen langs dit zeer glorieuze pad naar volledig bewustzijn. Terwijl dit goddelijke pad zich ontvouwt zien en voelen jullie meer van ons speciale toezicht op jullie heilige zielen! Deze taak vereist dat jullie positief blijven en welke potentiele frustratie dan ook terzijde schuiven. Jullie moeten eveneens de innerlijke veranderingen voelen die dagelijks opdoemen. We zijn klaar om jullie te assisteren bij dit geweldige weten.
De komende tijd zal er een zijn waarin vele nagenoeg wonderbaarlijke gebeurtenissen zich plotseling zullen manifesteren. Beschouw deze als een teken dat dit voormalige duistere rijk ten goede aan het veranderen is. De schuldkwijtschelding, de plotselinge welvaart en de groei van wereldvrede zijn hemelse tekenen hiervan. Wees altijd dankbaar en ga naar binnen. Gebruik deze gebeurtenissen om je dromen te verzamelen en ontdek wat deze gebeurtenissen echt voor jullie betekenen. Bedank de Hemel in deze gemoedstoestand en zoek naar verheldering van wat dit voor je betekent. Dit zal een tijd zijn voor innerlijk werk en voor het doen van wat juist is. Doe in harmonie mee met je familie en vrienden. Help elkaar en maak deel uit van een zich ontwikkelende harmonie. Laat deze energie groeien! Jullie zullen grootse dingen zien die je perceptie van de wereld veranderen. Help de inspanningen om de mensheid te hulp te komen en laat Gaia zien hoe geweldig dit stukje van de mensheid werkelijk is! Dit is een tijd voor vreugde en voor het realiseren van vele positieve doelen.
Laat bovenal jullie overspannen verwachtingen gaan. Glij in plaats daarvan in een positieve, ondersteunende energie. De tijd voor frustratie is voorbij. De meesten van jullie hebben bijna een decennium van onvervulde wensen gewacht op wat zich nu rond jullie vormt. Wees barmhartig en steun wat er gebeurt. Wees in staat om alles in een zeer barmhartig Licht te zien. Gebruik je vaardigheden om met elkaar samen te werken om wereldwijd te laten zien dat eindelijk een nieuwe tijd is aangebroken. Het vervagen van het duister gebeurde vanwege de onzelfzuchtige inspanningen van velen. Wees hen erkentelijk door jullie innerlijke waardering voor deze zeer moedige daden te laten zien. Jullie zijn nu klaar met dit grootse werk om een nieuwe realiteit te kunnen creëren. Denk aan deze verantwoordelijkheid op de meest positieve en genaderijke manier. Doe vrijwillig mee en kijk met waarlijke intentie naar wat er mondiaal gebeurt. Wees iemand wiens intenties zullen helpen en die jullie grootste dromen met vreugde doen uitkomen! Halleluja!
Vandaag gaven we jullie, net als eerder, een algemene update omtrent hetgeen er op deze wereldbol gebeurt. Wees klaar om nieuws en gebeurtenissen te ontvangen die jullie aanvankelijk kunnen verbazen. Nadat de cabal eenmaal weg is zullen een aantal gebeurtenissen die jullie niet eerder mogelijk achtten, plaatsvinden. Wij staan klaar om jullie te informeren en uit te leggen wat dit allemaal betekent! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vert. Rob/Marja

woensdag 9 september 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 8 sept 20154 Batz, 4 Zip, 12 Manik

Selamat Jarin! De wereld blijft langzaam veranderen. Deze transformatie is voorbestemd om de laatste overblijfselen van de duistere cabal uit jullie leven te verbannen. Gedurende dit millennium bereikte het duister door het opvoeren van 9/11 haar dieptepunt en is vanaf die dag doorlopend langzaamaan zwakker geworden. Onze bondgenoten treden deze geraffineerde slijmballen moedig tegemoet en dwingen hen tot een aftocht. We zijn uiterst dankbaar voor hun toewijding aan het doel van vrijheid en voor hun ijver voor het legaal creëren van de middelen voor ons gezamenlijk succes. De oude families juichen eveneens hun geduchte pogingen toe. Een aantal overeenkomsten zijn getekend en vervolgens door onze moedige vennoten gebruikt om deze onmenselijke onverlaten terug te dwingen in de vergetelheid die ze zeer verdienen! Deze ondankbaren hebben zichzelf onlogisch afgestoten van de hoeveelheid edele metalen die nodig is om ons te verdrijven en hebben zich in hun strategieën gericht op het een of andere manier beginnen van een wereldwijd inferno. Hetzelfde kan worden gezegd over hoe ze op een serie onwettelijke financiële acties rekenden om zo onze pogingen op de een of andere manier te omzeilen. Al deze waardeloze capriolen hebben ons op de rand van succes gebracht. Hun voortdurende missers zijn de reden voor hun onvermijdelijke ondergang.

Jullie wereld is zich snel aan het transformeren. Het afgelopen decennium is er een waarin de Hemel en haar vele medische helpers van verre kwamen om jullie naar een nieuwe werkelijkheid te assisteren. Terwijl deze transformatie zich voltrekt, heeft Gaia zich eveneens voorbereid op een groot aantal wijzigingen aan haar oppervlakterijk. Oorspronkelijk had Gaia drie grote continenten boven haar oceanen. Elk was koningin van één van haar oceanen. Er was Mu in de Stille Oceaan, Atlantis in de Atlantische Oceaan en Groot Sri Lanka in de Indische Oceaan. Alle drie deze continenten zijn naar beneden gezonken tussen de start van het laatste grote Aardejaar en ongeveer 13 millennia geleden. Deze grote tragedies zijn een verborgen herinnering. Ze kunnen gevonden worden in de mythen en legenden die jullie geschiedenis aanstipt. Elk is een belangrijke gedachte die iedereen op jullie wereld zich vaag herinnert. Degenen die nu de oceanen van de wereld bestuderen geven enkel aan dat de resten hiervan omhoog komen. Velen kunnen daarom stellen dat deze oude landen op het punt staan weer boven te komen. Omdat we jullie geschiedenis bestuderen en verslagen ontvangen van de Agarthanen, lijkt het erop dat deze serie gebeurtenissen een belangrijk onderdeel is van wat Gaia op het moment aan het plannen is.

We neigen ernaar om naar dit gehele proces te kijken in termen van wanneer onze landingen mogelijk zijn. Op dit moment zijn een aantal gebeurtenissen aan het ontstaan die de mogelijkheid in zich dragen om een mogelijke datum hiervoor vast te stellen. Eerst dienen jullie in een situatie te komen waarin jullie bewustzijn dermate is verhoogd dat jullie onze komst zullen accepteren. Dit scenario is uiteraard gebonden aan de formele aankondiging van nieuw bestuur, in het bijzonder van de V.S. Het huidige de facto regime is zeer gekant tegen onze komst en tegen de opening van een decennialange UFO doofpot. De toekomstige teloorgang van dit onwettelijke regime kan ruimte geven aan een aantal diepe waarheden om eindelijk in te dalen. Deze waarheden zijn: we zijn goedhartig, we zijn echt en we zijn volledig van plan jullie te helpen terug te keren naar volledig bewustzijn. Totdat deze mate van vijandigheid is verwijderd kan de huidige status niet veranderen. We hebben met onze Aardse bondgenoten een aantal overeenkomsten gesloten die deze waarheden bevatten en die van harte de wens dragen een nieuwe en zeer humanitaire werkelijkheid voort te brengen. Deze op het Licht georiënteerde Wezens hebben het vermogen en de middelen om jullie oppervlaktewereld op een prachtige manier te herscheppen!

Zoals jullie kunnen zien zijn de Hemel en haar bondgenoten druk bezig deze werkelijkheid gereed te maken voor een gigantische verandering. We houden iedere dag toezicht op hoe jullie prachtige aardbol aan het veranderen is. Terwijl jullie kunnen zien hoe de natuur reageert op de sinistere plannen van het duister, kunnen jullie eveneens zien dat velen op jullie wereld een plan smeden om het duister te overmeesteren en haar doelen bij te sturen. Jullie toekomst is bedoeld om er een te zijn waarin dit rijk snel overgaat van haar huidige ongezonde vorm in een geheel andere vorm. Dit rijk is een waarin de de facto regering van de V.S. aftreedt en NESARA wordt afgekondigd. We hebben onderhandelingen gevoerd met velen die richting dit nobele streven werken. Al deze gesprekken hadden maar één fundamenteel doel. Op deze manier kunnen we samen een welvarende, vrije en bloeiende nieuwe wereld creëren. Dan zullen jullie natuurlijke rechten domineren en is bestuur gemaakt om "van, voor en door" het volk te zijn. In dit licht kunnen jullie met onze hulp en hulp van de Hemel, eenvoudig overgaan naar een wereld die gevuld is met volledig bewuste Wezens. Dit gouden rijk zal jullie herenigen met de gehele galactische mensheid.

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze wereld is zich aan het transformeren volgens de wens van onze Moeder, Gaia. Ze begeleidt een transformatie die jullie spirituele inhoud naar nieuwe hoogten zal doen stijgen. Omdat jullie in bewustzijn groeien, worden jullie je meer bewust van hoe de energieën van de aardbol steeds dichter worden. Hiermee bedoelen we dat jullie steeds beter in staat zijn om in gedachten te zien hoe deze werkelijkheid aan het veranderen is. Deze groei weerspiegelt jullie ecologisch bewustzijn en de behoefte om te voorzien in elementen van schone lucht, water en land. Lang onderdrukte technologieën kunnen snel richting succes bewegen. Het belangrijkste element is de grootse spirituele kracht die jullie bezitten. Terwijl we leren op een collectieve wijze positief te denken en de middelen verkrijgen om oude aangeleerde vooroordelen terzijde te schuiven, bereiden we onszelf voor op een tijd waarin onze vaardigheden voor positieve sociale acties ons in harmonie samen kunnen brengen. Dat is ons doel, zodat we Gaia waarachtig kunnen helpen bij haar komende veranderingen.

Deze behoefte tot verandering zit in de lucht. Lang geleden vroeg de Hemel ons allen om de oppervlakte mensheid klaar te stomen voor wat er momenteel gebeurt. Jullie voelen de aanpassingen aan je lichaam en geest, die het begin zijn van jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Over dit grootse proces is de laatste paar decennia geschreven. Nu zitten jullie te midden van deze talloze goddelijke veranderingen. Een van de dingen die we dagelijks doen is helpen sommige van die veranderingen, die de dagelijkse ritmes die jullie in balans houden, te kalmeren. Dit wordt gedaan om de medische teams van de Galactische Federatie te assisteren en jullie voor te bereiden op hetgeen er vervolgens nodig is om jullie naar je goddelijke doelen van gezondheid, rijkdom en vrijheid voort te stuwen. We geven noodzakelijke begeleiding en stellen jullie in staat de overblijfselen van vrijheid en Wil die jullie tijdens de val van het oude Atlantis verloren te herkrijgen.

Hoe we jullie spiritueel adviseren verandert met jullie veranderende niveau van mondiaal bewustzijn. Dit maakt allemaal onderdeel uit van een pakket van een belangrijke serie visies die de manier waarop jullie deze wereld bezien verandert. Kortom, deze mondiale gemeenschap moet de manier waarop zij handelt en wat zij gelooft, herzien, en boven alles, hoe we naar elkaar kijken. Deze belangrijkste verschuivingen zijn het resultaat van alle fysieke en mentale veranderingen waar jullie momenteel doorheen gaan. Onze positie is om aan jullie over te brengen hoe de Geestenwereld, in haar breedste essentie, dit ziet. Oude manieren sterven en nieuwe worden geboren. In dit milieu is het nodig dat jullie beter begrijpen wat dit alles betekent en dat jullie een nieuwe, meer inclusieve manier opstarten om de ware "stroom" van deze steeds veranderende wereld te zien. Wij Meesters zien onze rol op een nieuwe manier en willen dit graag met jullie delen. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag gaven we jullie, zoals altijd, onze boodschap. Het is er een over hoe deze wereld verandert en hoe ze ten goede verandert! Jullie staan op het punt je Spirituele, Binnenaardse en Galactische families te ontmoeten. Dit is een tijd waarin jullie een evolutionaire essentie gaan versnellen die jullie vele millennia lang niet hebben gevoeld! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vert. Rob/Marja

dinsdag 1 september 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 1 sept 2015


10 Kan, 17 Uo, 12 Manik
Selamat Balik! We verkeren in een fantastische tijd van verandering! De duistere cabal wordt steeds maar zwakker. Overeenkomsten die haar ondergang stevig aftekenen zijn gesloten! Het duister werd gedwongen overeenkomsten te ondertekenen die beschrijven hoe de Federal Reserve van de V.S. gesloten zal worden en op welke manier de RV ten uitvoer zal worden gebracht. Deze serie documenten zullen eveneens uitleggen hoe de GCR de wereld in een herziene goud standaard zal brengen en jullie wereld zal veranderen middels een nieuwe serie door goud en zilver gesteunde valuta. Deze serie valuta functioneert onder een nieuw bankensysteem dat voor het eerst naar voren werd gebracht door China en Rusland. Dit uiterst transparante apparaat zal het middel zijn waarmee een omvangrijke overmaat aan geld een heel arsenaal aan broodnodige humanitaire- en infrastructurele projecten mogelijk maakt. Hiermee samen zal een welvaart ontstaan die zal worden ingezet om een einde te maken aan geld als een middel van waarde. Technologieën zullen worden geïntroduceerd, die jullie bewustzijn voorbij het concept van "geld" zal brengen. Jullie dienen jullie realiteit vanuit een meer spiritueel perspectief te bekijken. Terwijl jullie bewustzijn stijgt en jullie je op de drempel van "contact" bevinden, zullen jullie een nieuwe werkelijkheid waarnemen die dat wat jullie nu voor mogelijk houden, grootschalig omvormt.
We zien met ontzag hoe snel jullie transformeren. Omdat jullie je snel richting eerste contact bewegen, zullen jullie getuige zijn van een aantal verbazingwekkende zaken. De Hemel startte dit millennium met een tijdsschema. In 15 jaar zijn jullie zover gevorderd dat een wereldwijd inferno niet langer mogelijk is. Daarnaast hebben jullie de pogingen van de duistere cabal, om jullie ervan te overtuigen dat haar legers werkelijk het juiste deden, gedwarsboomd. Jullie hebben een serie overtuigingen geschapen dat het voor elke natie moeilijk maakt welk excuus dan ook te gebruiken om ofwel een regionale dan wel een mondiale oorlog te starten. Dit nieuwe geloof is ontstaan dankzij het groeiende netwerk van bewustzijn dat jullie omgeeft. Jullie groeien iedere dag in bewustzijn omdat of de Hemel, dan wel onze medische teams jullie structuur veranderen. Deze veranderingen in jullie chakra's of in jullie belangrijkste zenuwstelsel zijn de reden waarom het duister niet in staat is jullie ontwikkeling te stoppen. De Hemel meldt ons dat jullie je voorbij een punt hebben begeven waarop deze grootse transformatie gestopt kan worden. Alleen een serie vertragingen wat betreft jullie financiële systeem is nog mogelijk. Dit bereikt nu een punt waarop zelfs dit niet langer door het duister vertraagd kan worden!
Jullie staan feitelijk heel dicht bij een eerste contact. De belangrijkste regeringen die door de duistere cabal worden gecontroleerd verliezen het vermogen mondiale gebeurtenissen te beïnvloeden. Het Licht en haar talloze componenten staan op het punt deze oude opscheppers aan de kant te zetten. De belangrijkste gebeurtenis zal binnenkort inderdaad de omwisseling van de RV zijn evenals de totstandkoming van haar uitvloeisel, de Mondiale Valuta Revaluatie (GCR). Dit zijn nog maar de eerste stappen op de weg naar door edele metalen gesteunde valuta en een herzien bankensysteem. Houd altijd in gedachten dat hiermee ook een hele hoop nu nog geïsoleerde technologieën meekomen. Een daarvan is een processor die de manier waarop jullie je voedsel, kleding en onderdak kunnen verkrijgen, kan veranderen. Daarbij zal eveneens de manier waarop jullie elektrische energie die jullie leven voedt, geleverd wordt, veranderen. Jullie zullen bevrijd worden van de eeuwenoude noodzaak om te boeren, te mijnbouwen en zelfs om te vissen . Jullie zullen in staat zijn een samenleving te creëren die op het punt staat jullie langdurige afhankelijkheid van geld te beëindigen. Jullie staan aan de rand van een nieuwe werkelijkheid. Jullie zijn dichtbij het type mondiale gemeenschap waar wij al aan gewend zijn.
   Op dit moment kan een eerste contact bijna ongelooflijk lijken. Maar de dingen die jullie gedurende de laatste anderhalve eeuw hebben uitgevonden, zijn zeer opmerkelijk. Echter, de meeste van deze werden geïsoleerd door de belangrijkste regeringen van de wereld, op nadrukkelijk verzoek van de duistere cabal en haar bovenbazen, de Anunnaki. Dit proces hield jullie in een tempo gevangen dat met plezier in stand werd gehouden door de duistere cabal. Zelfs met dit soort gecontroleerde vooruitgang gingen jullie van het "ijzeren" tijdperk naar het computertijdperk in iets meer dan 50 jaar. De volgende stap zal behoorlijk groots zijn. In minder dan een decennium zijn jullie van het computertijdperk naar een zeer spiritueel georiënteerde gegaan. De groei in bewustzijn trekt alle oude manieren in twijfel. Jullie vormen een serie elektronische subculturen die de kloof tussen een typische teenager en iemand die in de aanvangsfase van een hogeschool opleiding zit enorm verandert. Deze generatiekloven nemen toe en weerspiegelen hoe snel jullie je nieuwe bewustzijnsniveaus beginnen op te pakken en gebruiken. Dit is nog maar het simpelste begin van wat er voor jullie ligt.
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld is nu in transitie aangezien de gewijde decreten van de Hemel manifest worden. Overal ontmantelen het Licht en haar vele machtige onderdelen het duister en haar dwaalwegen. We zien hoe degenen die zo arrogant dachten de Hemel te omzeilen vallen ten opzichte van degenen die moedig hun goddelijke opdrachten hebben uitgevoerd. Spoedig zullen jullie je verheugen, wanneer jullie talloze zegeningen en nieuw bestuur gracieus zullen triomferen over het duister en haar talloze series handlangers. Deze boeven zullen gevangen worden gezet en van het publiek gescheiden zodat ze niet in staat zijn het creëren van deze nieuwe realiteit te beïnvloeden. Bovendien zullen deze kwajongens worden ontdaan van hun onterecht verkregen rijkdom en zal hen enigerlei vorm van interactie met hun voormalige bondgenoten ontzegd worden. Met deze isolatie zullen jullie eindelijk in staat zijn unies te smeden die nieuw bestuur gaan vormen. Deze ontwikkelingen gaan jullie wereld her arrangeren en het goddelijke plan van de Hemel mogelijk maken!
Wat er nu gebeurt is het moment waarop jullie bevrijd zullen worden van de knechting van de laatste 13 millennia. Dan worden jullie waarachtig kinderen van de immer liefhebbende Schepper. Toen jullie voorouders hier arriveerden waren ze vrije Wezens met een volledig potentieel. Deze Wezens wisten noch van de dood, noch van de vele angsten en zorgen die momenteel jullie levens domineren. Elk leven werd in Liefde geleefd en was in essentie een onderdeel van de goddelijke levenscyclus. Deze Wezens bezaten Lichtlichamen en stonden in voortdurend contact met onsterfelijke Engelen en gewijde Gidsen. Elke dag was gevuld met vreugde en extase, aangereikt door de Hemel en dit fysieke rijk. Nu zijn jullie bijna klaar met beperkt bewustzijn dat jullie leven beheerste met angst en stille wanhoop. Deze komende tijd is er een die we zorgvuldig voor jullie hebben voorbereid. Onze lessen zijn het raamwerk voor wat jullie gaan ervaren.
Vele millennia geleden bepaalde de Hemel dat er een Broeder- en Zusterschap van het Licht zou komen, die gevormd moest worden uit de gewijde zielen van de mensheid. Er werden gidsen gekozen om toe te kijken en op de juiste tijd een ceremonie uit te voeren om deze gekozenen aan te passen voor onsterfelijkheid. Ze moesten worden belast met het helpen, barmhartigheid tonen en hulp bieden aan die sterfelijke zielen die overgegaan waren en/of speciale begeleiding nodig hadden. Dit werd gedaan om elk leven enigszins draaglijk te maken en te laten zien dat de Schepper hen niet op enigerlei wijze in de steek had gelaten. Als Opgestegen Meesters hebben we talloze gewijde plichten om te laten zien dat elk leven voor de Schepper inderdaad heilig is. Deze gezegende daden zijn part en deel van een positieve serie handelingen, die de mensheid gracieus vooruit helpen. De volgende stappen zullen jullie gaan herverbinden met het heilige en het goddelijke. Deze operatie zal eindigen met jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Hosanna! Hosanna!
Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse taak, namelijk jullie informeren omtrent hetgeen er gebeurt rond deze uiterst geweldige blauw/groene bol. Gaia bereidt zich voor om deze oppervlakte-realiteit te herstellen terwijl jullie veranderen in een uiterst mooie en goddelijke vlinder! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vert. Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS