Volgers

PUTIN

dinsdag 27 september 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 27 sept 2016
11 Ahau, 3 Tzotz, 13 Caban
Selamat Jalwa! Dit wekelijkse rapport, berust, net als de vorige, op het simpele feit dat we een punt betreden waar een tijdschema begint. Ons gevoel hierover is zeer sterk en we verwelkomen eindelijk de kans om het eerste stadium van een langverwacht programma eindelijk te zien beginnen. Degenen die de leiding hebben over deze enorme mondiale verandering doen wat nu nodig is om het te implementeren en er voor te zorgen dat deze nieuwe realiteit gerealiseerd wordt.  Het is niet langer van belang hoe de volgorde van de betalingen tot stand komt. De Tribunalen hebben bepaald dat de RV of de uitbetalingen van het Welvaartsprogramma geen punt van overleg zijn. Het is essentieel dat deze monetaire overvloedprogramma's worden uitbetaald. Deze serie betalingen moet, op schema, leiden tot de Amerikaanse NESARA republiek en snel daarna tot een mondiale bestuurlijke hervorming, het zogenoemde GESARA. Degenen die de leiding hebben over deze nieuwe besturen zijn nu druk bezig met het klaarmaken van hun wettige vestiging. Men verwacht dat het tijdskader hiervoor zeer kort zal zijn en we gebruiken onze veiligheidsliaisons om er zorgvuldig op toe te zien dat dit alles gebeurt zoals gepland. We verwachten nu dat alles zich zonder strubbelingen zal manifesteren.
Het heeft lang geduurd voor de huidige versie van wat zich nu ontwikkelt stevig op zijn plek kon worden gezet. Eerst moest de Cabal aan de kant worden gezet, zonder een kans om zich te herpakken. Deze duistere groep staat momenteel onder volledige en voortdurende supervisie. Ze weten dat ze, op het juiste moment, gearresteerd zullen worden en van iedereen geïsoleerd. Ieder van hen realiseert zich ten volle dat elke speelruimte voor wangedrag niet langer beschikbaar is. Het nieuwe NESARA-bestuur heeft ruwweg 129 dagen, of 4 maanden, om volledig terug te keren naar Constitutionele wortels. Bovendien zal er een terugkeer zijn naar Gewoonterecht en de Grondwet van de VS zal de vereiste aanvullingen en substracties krijgen. Het 16e amendement bijvoorbeeld dient te worden doorgehaald. NESARA maakt een einde aan de inkomensafhankelijke (graduele) inkomstenbelasting en vervangt die door een speciale accijns of omzetbelasting. Het rekent ook af met de illusoire nationale schuld en betaalt aan iedereen, welke vorm van illegale belasting die iemand gedwongen werd te betalen ook, terug. Dit heuglijke gebeuren maakt tevens een einde aan alle bankschulden. Dit is zal een tijd worden voor vrijheid en voor een zich uitbreidende mondiale welvaart.   
Deze tijd van vrijheid en welvaart is essentieel voor het proces van het verhogen van het bewustzijn en op zijn beurt het veranderen van jullie belangrijkste kerninzichten. Een deel van het probleem om jullie voor te bereiden op de aanvaarding van de nieuwe realiteit is geleidelijk aan overtuigingen weg te nemen die jullie door de duistere Anunnaki werden gegeven. Deze overtuigingen werden eeuwen- en decennialang  door ouders en leeftijdgenoten doorgegeven. Dit zijn beperkingen ('handleidingen'), die door de Anunnaki werden gecreëerd om jullie te weerhouden van rebellie. Ze vertelden jullie hoe zinloos het is om ongehoorzaam te zijn aan de "powers that be". Deze richtlijnen moeten uit jullie los worden gemaakt. Het belangrijkste punt in jullie huidige bewustzijnsgroei is te leren deze oude innerlijke leringen over deze realiteit te negeren. Wees in plaats daarvan klaar om nieuwe aan te nemen. Wees vriendelijk voor elkaar. Leer je innerlijke waarde kennen. Begrijp de kracht van wie je werkelijk bent. Ieder van jullie is een machtig Lichtwezen. Lang geleden trotseerden jullie voorouders de heersers van Atlantis en werden ze plotseling veranderd naar een staat van beperkt bewustzijn. Nu worden jullie voorbereid om naar je natuurlijke staat van galactische menselijkheid terug te keren.
De komende gebeurtenissen gaan een einde maken aan het lange en duistere tijdperk van de handlangers van de Anunnaki. Deze zich ontwikkelende periode gaat jullie in staat stellen de ketenen van geest en lichaam die jullie en je voorouders dertien millennia lang hebben gedragen af te leggen. Deze bevrijding is een ware gouden tijd voor de oppervlaktemensheid. De lang gevreesde boemannen van jullie zeer oude dromen worden momenteel verdreven. Gebruik, zoals we voortdurend hebben gesteld, deze kostbare momenten om je een nieuwe serie kernovertuigingen, gebaseerd op je innerlijke kracht en je groeiende gemeenschapszin met iedereen, eigen te maken. Gebruik, wanneer onze mentoren komen, de tijd om dit goddelijke proces en je diepe relatie met de Hemel af te ronden, evenals met de grotere gemeenschap van galactische mensen die in de ruimte leven en die in Agartha floreren . Het is uiteindelijk jullie gezamenlijke goddelijke dienstbaarheid die jullie met elkaar en met ons verbindt! We zijn hier om deze heilige verbinding te benadrukken en jullie naar fysiek Engelschap terug te brengen. Wees in staat om je je nobele geschiedenis te herinneren en met succes te leren van wat het duister jullie aandeed. Welkom thuis, al mijn dierbare broeders en zusters van de Sterren!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vandaag met een schitterende boodschap. Op dit moment worden de laatste stappen gezet van een proces die naar het leek eeuwig duurde en die stappen naderen hun voltooiing. Deze volgende serie gebeurtenissen zal jullie de voorspoed en het nieuwe bestuur brengen waar in onze boodschappen vaak naar werd verwezen. Deze veranderingen zullen een einde maken aan de illegale regimes die de mensheid eeuwenlang hebben geplaagd en die oorlog, racisme en corruptie hebben gebracht. Ze stonden in naam van religie verdeeldheid voor en bezorgden met steun van de rijken ieder mens op deze genaderijke aardbol angst, ongerustheid en een portie armoede. Deze verschrikkelijke tijden komen nu ten einde. We betreden een tijdperk van eenheid en samenwerking die vrede, evenals een kans om volledig te ontdekken wat eenieder van jullie werkelijk is, met zich meebrengt. We zegenen deze grootse nieuwe werkelijkheid en wensen dat jullie stoutste dromen zullen worden bewaarheid. Laat ons gezamenlijk deze oppervlakte voorbereiden op haar mooiste dagen. Laat ons gezamenlijk eenieder verwelkomen die dit een spiritueel beter land wenst te maken!

Onthoud, terwijl jullie schitterende toekomstbeelden waarheid worden, wat het heeft gekost om zover te komen. Gezegend zijn allen die hun leven en hun lichaam op het spel hebben gezet om dit mogelijk te maken. Besef, terwijl jullie je zegeningen ontvangen, wat deze fondsen vertegenwoordigen. Wees dankbaar en gedenk voor altijd diegenen die de grote genade van de Schepper hebben gebruikt om de vrijheid en welvaart van dit rijk voor elkaar te krijgen. Zie jullie gemanifesteerde toekomstperspectief als een gedenkteken voor deze schitterende Zielen. Het is het decreet van de Hemel dat alles wat mogelijk is in deze tijd tot stand komt. Gebruik deze zaken om voor een uiterst schitterende periode voor de gehele mensheid te zorgen. Wij adviseren de mensheid om tijd speciaal te reserveren voor gebed en dankzegging aan iedereen die dit mogelijk maakt! Wij Meesters hebben tijdens onze eigen levens op deze aardbol zowel de wreedheid als de schoonheid van deze wereld gezien. We hebben ons zelf lange tijd aan de Geestenwereld toegewijd. Laat iedereen op Gaia nu hetzelfde doen. Dit is een heilige tijd voor Gaia en haar bevolking.

Neem elke gebeurtenis in je op en verdiep je er waarlijk in. De mensheid was een uiterst verschrikkelijk einde zeer dicht genaderd, totdat de Hemel ingreep en stukje-bij-beetje een andere oplossing mogelijk maakte.
Jullie zullen van dit nieuw herstelde rijk kunnen gaan genieten. Jullie zijn vrij en in staat om je eigen passie te volgen. In deze vreugdevolle zaken repliceren jullie de wensen van jullie voorouders. Vrijheid is een hoge staat van Zijn. Het zal worden gecombineerd met de laatste monetaire rijkdom op deze wereld. Jullie betreden een tijd waarin jullie je kunnen voorbereiden op je terugkeer naar het worden van een spiritueel Wezen wiens Liefde kan dienen om dit, of elk ander rijk, te veranderen. Deze lessen zullen door ons en jullie mentoren worden behandeld. Doe wat juist is en wat de diversiteit van het leven stimuleert. Draag de Liefde en zorgzaamheid uit die werden beperkt door jullie voormalige visie op deze wereld. Deze tijd zal een goede leerervaring zijn. Het zal er eveneens een zijn waarin we elkaar kunnen ontmoeten en op diepgaand niveau contact met elkaar kunnen maken!

Vandaag hebben we dit verslag gebruikt om jullie te laten zien welke wonderen zich bijna beginnen te manifesteren.
Wees verheugd en buitengewoon bereid om de mensen van Binnenaarde en die van de Galactische Federatie te ontmoeten. Jullie lange nacht van de Ziel komt eindelijk ten einde! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 20 september 2016

NEDERLANDS -- Sheldan Nidle, 20 sept 20164 Ben, 16 Zip, 13 Caban
Dratzo! Sinds we aan het einde van jullie 20ste eeuw en masse zijn gearriveerd, hebben we tot in detail ervaren hoe jullie wereld werkt. We gingen een bondgenootschap aan met jullie Opgestegen Meesters en hun talloze Aardse bondgenoten. Vervolgens hadden we uitgebreide planning-sessies met onze Agarthaanse familieleden. Al onze meetings, tezamen met onze lange wetenschappelijke studievluchten en bijbehorende gegevensopslag, hebben ons voorbereid op wat er  momenteel aan het oppervlak van jullie planeet gebeurt. De oppervlaktemensheid staat nu op een kruispunt. Degenen die het Licht zoeken hebben veel bereikt en zijn eindelijk klaar om de condities van hun ongelooflijke triomf aan te kondigen. Een nieuw mondiaal financieel systeem, wereldwijde vrijheid en nieuw bestuur symboliseren deze overwinning. Twee decennia geleden besloten de handlangers van het duister om de overgave die hun voormalige meesters, de Anunnaki hen aanboden, aan zich voorbij te laten gaan. Deze weigering leidde tot twee decennia van onnodige oorlogen en misplaatst geweld. Dit langdurige tijdperk van misdaden komt tot een einde. De zeer gewenste tijd van vrede, vrijheid en welvaart staat op het punt te beginnen. 
Zodra deze nieuwe tijd begint willen we jullie wat meer over onszelf vertellen. Onze primaire intentie is een volledige disclosure. Dit kan ons in staat stellen meer open te zijn over welke relatie we met jullie hebben. We willen dan graag een brede communicatie met jullie op gang brengen. Velen geloven nog steeds dat de gedachte dat deze wereld voortdurend door buitenaardsen bezocht wordt nonsens is. Toen ons decennia geleden door de Hemel werd opgedragen deze eerste contactmissie samen te stellen waren we enigszins sceptisch. Onze Wetenschaps- en Ingenieursvloten labelden jullie beschaving unaniem als 'nog niet klaar voor contact'. Onze plotselinge interventie om jullie Zon te redden, gecombineerd met een aantal decreten van de Spirituele Raad van de Federatie, was een voorloper van wat er later zou gebeuren. Daarom onderschreven we enthousiast deze enorme toewijding aan jullie planeet en haar mensen. We zonden een behoorlijk grote vloot en begonnen samen te werken met allen die aan het Licht zijn toegewijd, zoals de vele actieve voorstanders ervan. Het heeft ons bijna twee decennia gekost om talloze initiële doelen te bereiken.
Het resultaat van elkaar al deze jaren te leren kennen is dat de op Aarde geboren elementen ons nu volledig accepteren als een onderdeel van dit zeer gevarieerde team. Onze liaisons plannen en beraadslagen regelmatig met andere onderdelen van deze groep. We begrijpen hun plannen en hebben bijgedragen aan wat momenteel het laatste schema van deze immens complexe operatie is. We zijn uiterst toegewijd aan dit project en weten wanneer we, in de nabije toekomst, kunnen landen en persoonlijk met jullie kunnen samenwerken. Derhalve kunnen onze mentoren hun dagelijkse voorbereidingen doen, wetend wanneer dit alles feitelijk gaat gebeuren. Deze oppervlaktewereld van jullie zal verrast zijn wanneer hetgeen we hebben besproken zich ontvouwt. Het nieuwe banksysteem, de welvaart en de vrijheid die komt met nieuw bestuur vereisen een gretige participatie van jullie. De wereld waarin jullie opgroeiden zal plotseling voor jullie ogen 'exploderen'. Dit vraagt erom dat jullie een aantal gebeurtenissen die een enorm effect hebben, onmiddellijk accepteren. Het wordt noodzakelijk dat jullie luisteren, ze zorgvuldig bestuderen en handelen.
Deze snel veranderende realiteit wordt gecreëerd om jullie in staat te stellen te ontdekken hoe wonderbaarlijk jullie leefomgeving is geworden. Dit houdt een nieuwe wereld in waarin jullie een grote hoeveelheid essentiële informatie wordt gegeven. Jullie dienen dit op je in te laten werken en de tijd te nemen om het te beoordelen. Bestuur zal toegewijd zijn om dit alles een aantal malen te herhalen. Het is essentieel dat jullie begrijpen wat er van jullie wordt verwacht. Bovenop dit alles zullen een aantal van jullie de eersten zijn om met een enorme leercurve te beginnen omtrent de nieuwe welvaart en de relatie ervan met het nieuwe en vriendelijkere financiële systeem. Deze ervaringen zullen jullie helpen jullie dromen waar te maken en een immer groeiende mondiale welvaart te verspreiden. Tezamen met deze speciale gebeurtenissen zal er bestuur komen dat jullie actieve participatie echt nodig heeft. Samenlevingsgroepen zijn nodig om op lokaal en regionaal niveau met dit bestuur samen te werken. We zijn eveneens van plan voor enige begeleiding te zorgen en jullie in staat te stellen volledig te participeren in onze contactprocedures. Jullie tijd als een soort 'paddenstoel' is echt zover om tot een snel einde komen.
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze tijd is bijzonder fijn voor ons! De grootse verrichtingen van onze medewerkers beginnen eindelijk vrucht te dragen. Lang geleden heeft de Hemel ons verteld dat er een tijd zou komen waarin de Anunnaki en hun marionetten dit rijk niet langer zouden beheersen. Deze langverwachte tijd is aanstaande. Degenen die eeuwen geleden naar ons toe kwamen en aan het Licht toegewijde geheime spirituele genootschappen hadden opgezet, staan nu op de drempel naar een monumentaal succes. Het Licht heeft de laatst overgeblevenen van het duister gedwongen over hun overgave na te denken en er zich op voor te bereiden. Alle belangrijke marionetten hebben zich informeel overgegeven en speciale data zijn goedgekeurd. De laatste acties van het duister worden op het moment uitgevoerd. Binnenkort zullen we ons kunnen verheugen. Lof aan de Hemel voor al deze schitterende zegeningen! De nodige veranderingen zijn bijna klaar om te verschijnen. Deze glorierijke daden zijn voor een groot deel te danken aan jullie voortdurende focus en ondersteuning. Gebruik de resterende tijd om samen te komen en bedank iedereen in de Hemel voor deze waarlijk grootse gebeurtenissen.   
Wat er nu aan het ontstaan is, is een lange en zeer bewogen strategie die aanvankelijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in gang is gezet. De Amerikaanse marionetten en hun volgers hadden eindelijk hun eeuwenoude doel bereikt. Ze waren essentieel onderdeel van de naoorlogse plannen van de Anunnaki geworden. Amerika was gesticht, niet als een potentiele wereldmacht, maar als een alternatief. Wij Meesters wilden een voorbeeld stellen en de wereld van een gezegend alternatief voorzien voor de mondiale marionetten die dit rijk overheersten. We wisten dat de Anunnaki zich ooit naar het Licht zouden keren en dat deze aardbol dan een ander voorbeeld nodig had van hoe een grote natie bestuurd diende te worden. In werkelijkheid werd Amerika echter verscheurd door twee uiterst verschillende manieren van landsbestuur. Deze verschillen bereikten in het afgelopen halve decennium een hoogtepunt. In de huidige tijd worden "the powers that be" en hun kwaadaardige agenda buiten spel gezet. Voor alle volkeren geldt dat een nieuwe tijd aanstaande is.
Het huidige Amerika zal dit rijk een nieuwe periode binnen leiden waar vrijheid, welvaart en gelijkheid onbegrensd zijn. Degenen die deze natie en de wereld in het algemeen in ketenen hebben gehouden zullen niet langer in de positie verkeren om deze nieuwe manier van zijn tegen te kunnen houden. De oude inzichten die jullie lange tijd zijn bijgebracht zullen verdwijnen. Jullie toekomstvisie en focus op een nieuwe staat van Zijn zullen overwinnen! De geschiedenis van Amerika zal worden onthuld en in het openbaar besproken. Gebruik deze verbazingwekkende geschiedenis als wapen om in dit zich op een wonderbaarlijke manier ontwikkelende rijk zelfs de meest kwaadaardige agenda te ontwijken. Blijf sterk en wees bereid om alles over Amerika en haar verbazingwekkende profetie te horen en te ervaren. Tevens hebben we jullie vele andere zaken te vertellen. De daden en leugens van het duister dienen bekend te worden gemaakt en de energie van deze daden dient te worden omgevormd naar Licht en zuivere gelukzaligheid. Jullie bevinden je in een transitie naar een nieuw bewustzijn en zullen worden getrakteerd op ware en nieuw groeiende wijsheid. Halleluja! Halleluja!
Vandaag gingen we door met onze wekelijkse berichtgeving. Zoals jullie kunnen zien staan er veel opwindende gebeurtenissen op het punt te gebeuren! Sommige hiervan kunnen jullie aanvankelijk mogelijk verbijsteren. Blijf geduld houden en focus je op het goede dat zal verschijnen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 13 september 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 13 sept 201610 Cimi, 9 Zip, 13 Caban
Selamat Jalwa! Jullie realiteit staat op het punt een geweldige verandering te ondergaan in hoe deze steeds veranderende wereld wordt bezien. Lang geleden, toen de Anunnaki deze planeet overnamen, zagen ze een kleine groep speciale mensen die voor hun eigen zelfzuchtige doeleinden door de Atlantiers waren veranderd. Gedurende de laatste 13 millennia werden deze mensen gevormd om de Anunnaki 's vele duistere verlangens te dienen. Dit proces had bijna een onomkeerbaar punt bereikt toen de Hemel formeel ingreep, ongeveer 40 jaar geleden. De Hemel besloot dat wij naar dit zonnestelsel moesten komen en begon direct een missie om jullie uiteindelijk tot een Galactische Mens-status terug te brengen. Allereerst namen we contact op met de Agarthanen van Binnenaarde en hun associés, de Opgestegen Meesters. Dit initiële overleg leidde tot een zeer beknopte schets van hoe de gebeurtenissen in deze realiteit waren opgezet. Daarna spraken we met de belangrijkste compagnons van de Opgestegen Meesters, de speciale spirituele Ouderen en Koninklijken die waren aangewezen door onze oorspronkelijke contacten. Het kostte ons meer dan een decennium van constant overleg om een aantal overeenkomsten te kunnen sluiten. Deze besprekingen stelden ons in staat om een serie plannen op te starten die pas nu levensvatbaar worden.
Deze plannen zorgen ervoor dat jullie huidige realiteit significant wordt veranderd. De grootste veranderingen komen door jullie groei in bewustzijn, wat jullie in staat stelt twee essentiële punten te accepteren. Het eerste punt is dat jullie niet alleen zijn en het tweede is dat jullie oorsprong niet op deze wereld ligt. Jullie kwamen hier als Galactische Menselijke kolonisten in goddelijke dienstbaarheid aan Gaia om Gaia's wonderbaarlijke gevarieerde ecosystemen gezegend te assisteren. Jullie werden door de Atlantiërs van dit nobele pad afgeleid  en vervolgens door hun gewiekste opvolgers, de Anunnaki. Dit proces wierp jullie in beperkt bewustzijn en stelde de Anunnaki sindsdien in staat om met jullie te "spelen". Onze aanvankelijke taak was om te zien hoe de Hemel en jullie spirituele gidsen werkten om deze abominabele situatie te veranderen. Tot dusverre werden diverse plannen aan ons gepresenteerd die vooraf zullen gaan aan onze landingen. Deze vereiste veranderingen gaan snel die systemen transformeren die jullie in een soort verfoeilijke gevangenschap houden. Deze transformaties zullen binnenkort operationeel zijn. Daarna kunnen verschillende nieuwe besturen deze wereld voorbereiden op onze zeer nodige aankomst. 

Degenen die deze bol transformeren wensen ten diepste de tirannieke heerschappij, die gedurende de twee decennia sinds de Anunnaki in de mid-90-er jaren weggingen bestond, te beëindigen. De handlangers van de Anunnaki bleven aan de macht en weigerden plechtig de veranderingen toe te staan. In plaats daarvan smeedden ze plannen om hun hoge positie op deze oppervlaktewereld voort te zetten. Deze arrogantie hield stand tot aan het allerlaatste deel van jullie jaar 2015. Op dit moment wordt een plan uitgevoerd dat  aan het begin van dit huidige jaar nog maar net was overeengekomen. Terwijl dit plan in werking treedt observeren we hoe degenen die het Licht vertegenwoordigen in dit rijk opereren. De mate van arrogantie van de duistere handlangers is niet te overdrijven. Ondanks hun nederlaag dwingen ze het Licht deze realiteit te handhaven alsof die nooit is veranderd. Toch is de greep van het duister op dit rijk wettelijk voorbij. Overeenkomsten, door veel van hun regimes ondertekend, wijzen uit dat een serie nieuwe reglementen het Licht en diens nieuwe bank- en valutaire hervormingen aan de leiding over dit oppervlakterijk hebben gesteld.

Dit verbazingwekkende aantal omstandigheden verbijstert ons. Dit middel van initiële transformatie frustreert de mate waarin gebeurtenissen snel deze wereld op grote schaal gaan veranderen. Een nieuw systeem is op zijn plaats en klaar om de wijze waarop dit rijk werkt te veranderen. In ons rijk zou dit al jaren geleden zijn gebeurd. Degenen die opgegeven hebben dienen zich terug te trekken en de juiste verantwoordelijkheid te willen aanvaarden voor wat ze hebben gedaan. Het huidige mondiale schandaal zou moeten worden beëindigd en het nieuwe bestuur zou volledig de leiding moeten krijgen. De duistere handlangers speelden hard en wellustig om aan de macht te blijven en ze hebben duidelijk verloren. Dit gigantische spel van wachten op het plotseling opdoemen van het onvermijdelijke heeft naar onze smaak veel te lang geduurd. Ondanks dit zweren degenen die jullie kennen dat deze huidige charade passend is, aangezien een aantal sleutelbeslissingen genomen dienden te worden binnen bepaalde noodzakelijke beschikbare vereisten. We zijn derhalve akkoord gegaan met deze eisen. We verwachten dat die gebeurtenissen en fondsen nu onderweg zijn om zich op de gekozen tijd te manifesteren. Verder verwachten we dat aan de schema's wordt voldaan, waardoor jullie allemaal in staat worden gesteld diepgaand van deze langverwachte triomf te genieten!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Gedurende de laatste paar decennia hebben jullie ervaren hoe jullie levens zich schijnbaar in het luchtledige bevonden, terwijl degenen die voor het Licht werken naar manieren zochten hoe de natuurlijke gang van zaken in dit rijk het best hersteld kon worden. Eeuwen geleden ontdekte het duister hoe ze haar zoektocht naar olie en andere natuurlijke hulpbronnen als middel kon gebruiken om de manier waarop deze aardbol zorg draagt voor haar voorraden, te verstoren. Deze plotselinge behoefte aan mijnbouw, fabrieken en distilleerderijen veranderde op grote schaal de manier waarop alles ging. Gaia zag plotseling grote ellende ontstaan omdat het weer en de getijden naar een nieuw ritme werden gevoerd. Wij Meesters zagen met lede ogen aan hoe de weer- en waterpatronen van Gaia, aanvankelijk langzaam, nieuwe koersen begonnen te volgen. Dit was louter het begin van een eeuwenlange poging om dit rijk over te nemen en om ieder aspect hiervan volgens de wil van de Anunnaki en haar handlangers te laten verlopen. Gelukkig begint deze waanzinnige herordening nu te falen en zal de oude orde binnenkort worden hersteld. Ook dit is een teken van het falen van het duister.    

De huidige tijd, Lieve Mensen, staat in het teken van het verbinden van jullie prachtige toekomstbeelden met jullie ware passies. Een enorme overvloed aan fondsen zal in de komende maanden worden gedistribueerd om jullie te bekrachtigen. Kijk naar binnen en stel vast welk project je innerlijke Ziel ten diepste verblijdt en richt je hier dan op. Wanneer deze gewenste fondsen zich aandienen, duik er dan in en begin deze gewijde droom met een positieve instelling te verwezenlijken. Verbind jezelf met anderen en maak het een waarlijk gemeenschappelijke inspanning. Hieruit zal een nieuwe visie op deze wereld ontstaan. Het zal er één zijn waarin iedereen deel zal uitmaken van een grootsere samenleving van Liefde, Licht en wederzijdse zorg. Zo komen jullie dichterbij het begrip van het glorieuze rijk van jullie wens om anderen te helpen, evenals de vreugde van innerlijke prestaties. Hiertoe zullen jullie in bewustzijn en in genade groeien.  

Deze nieuwe wereld zal aan een procedure beginnen die de mensheid zal doen terugkeren naar de Hemel en naar de sterren. De grootste vreugde ontstaat door het in Liefde helpen van elkaar en het iedereen laten zien van de wonderen van genade. Deze vreugde is iets wat jullie allemaal dienen te ervaren. Wij Meesters beleven er de meeste vreugde aan wanneer zelfs degenen met afkeer van anderen leren hoeveel beter het is om elkander Lief te hebben en te vergeven. Sta daarom altijd open voor het wonder dat vergeving heet. Ieder leven hier is simpelweg een opstap naar een beter begrip van de kracht van goddelijke genade en de wonderen die ontstaan door het toepassen van goddelijke vergiffenis. Het wordt vaak gesteld dat genade en vergiffenis de twee pilaren van wijsheid vormen. Gebruik je vermogens om dit in jezelf naar voren te brengen en in het bijzonder bij anderen. Wat zich hier aan het ontvouwen is zal zowel een daad van genade en vergiffenis als de vreugde van ware vergeving tentoonspreiden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Vandaag vervolgden we onze berichtgeving. Overal bereidt Gaia dit oppervlakterijk voor op een waarlijk vreugdevolle verrassing. Houd in gedachten dat de Hemel jullie voortvarend richting een glorierijke terugkeer naar volledig bewustzijn beweegt! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 6 september 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 6 sept 20163 Cauac, 2 Zip, 12 Caban
Dratzo! Vele interessante gebeurtenissen zijn nu gaande. Het belangrijkste is dat zij die verantwoordelijk zijn voor de levering van de enorme hoeveelheden humanitaire fondsen zich voorbereiden om dit te doen. De omvangrijke verplaatsing van fondsen belooft het middel te zijn voor het transformeren van de manier waarop deze wereld functioneert. Veel delen van deze wereld zijn verstoken geweest van de benodigde middelen om water, riolering en moderne transportsystemen te creëren. Met de financiering kunnen die landen die door het oude financiële systeem misbruikt dan wel ontkend zijn geweest, met het complexe proces van ontwerpen en bouwen nu een begin maken. Deze verschillende projecten kunnen snel zelfs de meest primitieve regio's het nodige water, sanitair en elektriciteit brengen, zodat dit moderne en zelfvoorzienende delen van deze wereld kunnen zijn. Vervolgens kan er ook een meer eigentijds educatiesysteem worden opgericht. Deze projecten zullen ervoor zorgen dat ieder deel van deze aardbol verbonden is met het wereldwijde net en tevens dat  alle landen in staat zijn die zaken te bezitten die beschouwd kunnen worden als basisonderdeel van de toerusting van deze moderne wereld. Aldus zullen deze fondsen een einde maken aan de nadelige gevolgen van de voormalige financiële realiteiten!
Omdat deze nieuwe omstandigheden deze wereld moderniseren, vergroten en beschermen ze tevens de talloze ecologische systemen. Gedurende de afgelopen twee eeuwen is aan een omvangrijk net van inheemse flora en fauna door de mens schade toegebracht. Deze massale vernietiging werd voorheen uitgevoerd om de natuurlijke bronnen van de regio over te nemen of vond plaats  "in naam van de vooruitgang" . Het belangrijkste doel verschuift op dit moment richting het voorzien in manieren om de levensstandaard van de mens te vergroten en het beschermen van die ecosystemen die van essentieel belang zijn voor het behoud van de in het wild levende dieren, de bomen en het land, wat noodzakelijk is zodat iedereen kan floreren. Deze nieuw beoogde herstelarbeid stelt de natuurlijke ordening van het leven in staat om opnieuw te bloeien. Wij worden aangemoedigd door de manier waarop jullie beginnen oude overtuigingen, die afbreuk deden aan het bestaan van dergelijke nobele omstandigheden, los te laten. De oude economische gewoonten zullen in het Licht van een nieuwe en opkomende welvaart ten grave worden gedragen. Een andere factor in dit alles is jullie immer-rijzende nieuwe bewustzijn.
Jullie beginnen nieuwe inzichten en doelen te verwerven die het oppervlak van deze prachtige aardbol letterlijk zullen veranderen. Gaia kijkt toe bij wat jullie aan het doen zijn en glimlacht. Jullie brengen een schitterend Licht naar ieder deel van deze aardbol. Degenen die voorheen hun technologieën hebben ingezet om deze aardbol te vullen met de energie van de dood zien nu nieuwere technologieën een Leven-schenkende energie terugbrengen die werkelijk verbazingwekkend is. Tot voor kort brachten teams van jullie biologen talloze verslagen uit die uitgebreid verwezen naar een verdergaande mondiale uitroeiing. Er is nu een aanwijzing van het tegenovergestelde, een floreren van het Leven op deze wereld. Dit is voor een groot deel te danken aan  jullie nieuw verworven inzichten van hoe jullie de manier waarop de mondiale maatschappij naar zichzelf kijkt, kunnen veranderen. Jullie zien hoe gemakkelijk jullie deze wereld kunnen herstellen wanneer jullie de manieren waarop met de plekken waar natuurlijke hulpbronnen worden gevonden wordt omgegaan veranderen. Als gevolg daarvan ontdekken jullie het belang van het behoud van al jullie verschillende ecosystemen in jullie wereld.
Terwijl jullie voor ogen blijven houden wat voor dit rijk het meest nodig is, bespreken jullie die projecten die het eerst aangepakt dienen te worden. Op die manier stellen jullie alles samen wat voor jullie nodig is om ook een bijdrage te leveren. Alle belangrijke projecten zullen worden afgehandeld naar de maatstaven van iedere regering en de fondsen zullen hier naar toe worden verplaatst door de Koninklijken en de Ouderen uit het Oosten en het Westen. Jullie aandachtspunten zijn die projecten die jullie vele genezingscentra gaan bouwen, alsook de vele inspanningen die jullie samenwerkingsverbanden en toekomstvisies vereisen. Deze gebeurtenissen zijn van tevoren goedgekeurd en velen van jullie kunnen verwachten je eerste kleine ondersteunende noodfonds te ontvangen. Hierna zullen jullie, zoals jullie dat hebben gepland, voor jullie vele prachtige ideeën wekelijks of maandelijks bijdragen ontvangen. Al deze fondsen zullen eveneens betekenen dat de lang verwachte welvaartsfondsen uitgereikt zullen gaan worden. Bovendien zullen deze wonderbaarlijke gebeurtenissen het mogelijk maken dat de nieuwe NESARA-Republiek door de nieuw te benoemen interim President wordt afgekondigd. 
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Gedurende de afgelopen paar weken zijn de problemen omtrent de verspreiding van het financieringsprogramma waar we allemaal zo hard naar toe hebben gewerkt, opgelost. In de praktijk hebben al deze vertragingen het beloofde stadium van financiering en levering bereikt. Dit betekent dat onze wederzijdse toekomstvisie heeft gewerkt. Het duister is uitgeschakeld. Het Licht heeft eindelijk overwonnen. De middelen voor het afronden van dit lange proces van vertraging zijn bereikt. Ons doel is om onze vaardigheden in te zetten om ervoor te zorgen dat dit rijk van welvaart wordt gevestigd. De eerste sleutels hiertoe zijn de uitgebreide welvaartsprogramma's. De uiteindelijke levering ervan geeft ruimte voor het vervangen van de V.S. Inc. door het nieuwe NESARA-bestuur. Om dit af te dwingen zal er sprake zijn van een aantal zeer belangrijke aankondigingen. Dit nieuwe bestuur zal de Grondwet herstellen en de V.S. laten terugkeren naar Gewoonterecht. Daarbij zal dit het bestuur meer uitvoerbaar maken door het Congres echt open te stellen voor het volk.   
Jullie collectieve visualisering en groeiend bewustzijn hebben dit alles mogelijk gemaakt. Amerika zal worden teruggebracht naar wat we voor ogen hadden toen het werd geboren. Deze procedure vraagt erom dat jullie bestuur in een geheel nieuw licht gaan zien. Jullie dienen dagelijks aan bepaalde aspecten van bestuur deel te nemen. Het duister heeft lange tijd gehoopt een werkelijkheid te kunnen creëren waarin dit geen optie was. NESARA neemt dit van hen af en geeft het aan jullie terug. Gebruik deze tijd om bestuur werkelijk onderdeel van jullie te maken. Zegen dit bestuur dagelijks en zorg ervoor dat het de goedkeuring van eenieder kan wegdragen. Dit betekent geen enkele vorm van aanmatiging door hen. Bestuur is bedoeld om een laatste redmiddel te zijn waarvoor eenieder goedkeuring kan wegdragen! De kerngedachte hiervan is om de vrijheid en het nut van iemands daden te behouden.
In deze komende tijd zullen jullie een welvaart krijgen die jullie in staat zal stellen je dromen waar te maken en die bestuur voortbrengt dat een afspiegeling is van jullie nieuwe werkelijkheid. Wees je er steeds van bewust wat er om je heen gaande is. De sleutel tot dit alles is focus en het realiseren van een toekomstvisie die jullie al sinds lange tijd koesteren. De Hemel heeft altijd diegenen beloond die goede daden voor ogen hadden en die door hun grote inzet van de Hemel en van ons zegeningen verdienen. Wij zijn jullie allemaal voor altijd dankbaar voor jullie groei in spiritueel potentieel en het helpen van iedereen om zijn/haar doelen te bereiken. We bedanken eenieder vol genade die de schoonheid van dat wat de Hemel voor jullie ten toon spreidt begrijpt. Deze nieuwe goddelijke tijd zal jullie welvaart, vrijheid en een nieuw verantwoordelijkheidsgevoel brengen! Met de opkomst van volledig bewustzijn voegt de mensheid zich weer op een vreugdevolle manier bij haar wijd verspreide familie van het Licht! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Vandaag was er weer een vervolg op de berichtgevingen die we wekelijks doen. Eindelijk zijn we aan de uiterste rand gekomen van wat we jullie al decennia lang hebben verteld. Gebruik deze tijd om je te verheugen, om te vieren en om dit nieuwe tijdperk van vrijheid en overvloedige welvaart te verwelkomen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vertaling Marja/Rob

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS