Volgers

PUTIN

dinsdag 31 juli 2012

31.07.2012

31 juli 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
12 Manik, 5 Pop, 9 Ik (31-7-2012)

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld in overgang beweegt zich van de oude duistere werkelijkheid, die jullie vertrouwd is, naar een nieuwe realiteit die gevuld is met Licht, Liefde en voorspoed. In de afgelopen jaren heeft de duistere kliek er alles aan gedaan om het tij van deze verschuiving in te dammen en de controle in stand te houden die zo lang, zonder oppositie, in hun voordeel heeft gewerkt. Dit is echter niet meer mogelijk. De Verlichte Leraren hebben wereldwijd volgens de goddelijke decreten gehandeld om jullie rijk naar het Licht te brengen, en deze acties vergroten de druk op de kliek waardoor deze gedwongen wordt bepaalde frauduleuze methoden van zakendoen te onthullen, en daarmee zijn gebruikelijke, arrogante werkwijze demonstreert. Deze publieke bekendmakingen leveren het bewijsmateriaal voor hun uiteindelijke vervolgingen. Sommige landen, zoals IJsland, zijn reeds begonnen met het juridische proces van het ontmantelen van de machtsstructuur dat decennia geleden door deze kliek werd gecreëerd. Vele andere landen zullen snel volgen. Wij volgen dit, en ons verbindingspersoneel levert de belastende gegevens aan degenen die belast zijn met het onderzoek van deze grote, onhandelbare en koppige kliek.

De paniek blijft toenemen binnen de gelederen van het duister en wij verwachten dat diverse arrestaties spoedig zullen volgen. Trouw aan de vorm, rekent het nog steeds op enkele enorme zelf-vervaardigde crises of gebeurtenissen om aan hun lot te ontsnappen. Zoals wij hebben gezegd – dit zullen wij niet toestaan. Momenteel brouwen zij verschillende serieuze ‘incidenten’ in het Midden-Oosten en Zuid-Azië, en onze observatieteams volgen hen nauwlettend. Ditmaal zal een incident niet gebruikt worden als een middel om Hemelse decreten te voorkomen of zelfs te vertragen! Het wordt de kliek niet langer toegestaan om zijn oude tas vol trucs te gebruiken om ermee weg te komen of zich te verbergen. Wij stoppen zelfs de manifestatie van de meest wanhopige trucs, wat betekent dat het corrupte en het oude systeem van ‘sorry’ zijn einde heeft bereikt. Het goddelijke moment arriveert voor deze leugenaars nu ze worden geïdentificeerd en van hun verpakking worden ontdaan, waardoor wereldwijd diepgaande veranderingen kunnen plaatsvinden. Vrijheid, welvaart en vreugde zal jullie werkelijkheid worden na jullie overgang naar het volledige bewustzijn. Jullie staan op het punt een aantal wonderbaarlijke gebeurtenissen mee te maken die zich zullen manifesteren.

De Verlichte Rijken zijn bezig een zeer opmerkelijke wereld voor jullie voor te bereiden. Jullie ogenschijnlijke eindeloze reis door deze vallei van schaduwen met zijn pijnlijke lasten en zware arbeid is aan zijn eind gekomen, en een nieuwe wereld van overvloed en troost en blijdschap staat jullie te wachten. Wij, samen met de Hemel, verwelkomen jullie met open armen en volle harten. Het is tijd om afscheid te nemen van een wereld die tijdig aan zijn eind komt, een wereld die jullie overspoelt met ontmoediging en hartzeer. Vanaf nu kan het niet langer worden gezien als almachtig of onveranderlijk; in plaats daarvan zal een nieuwe en veel vriendelijker wereld vorm krijgen. Zet alle onrustgevoelens die je misschien hebt over wat je te wachten staat aan de kant, of elke twijfel over de nieuwe wereld. Jullie zitten op de voorste rij en zijn getuige van de geboorte van een zeer bijzondere en verbazingwekkende nieuwe wereld. Voel de vreugde om je heen, en geniet van de energie die je alleen maar van dienst wil zijn inzake de ware behoeftes en verlangens. Vrede, Liefde en Eenheid, en oneindige vreugde zijn haar kenmerken. In elke hoek van de wereld zal deze ontluikende samenleving ieder van jullie omarmen en eren!

Galactische samenlevingen, zoals die waarvoor jullie je klaarmaken, kenmerken zich door harmonie en staan bekend om het enthousiasme van elk lid om het grotere geheel te dienen.

Hier worden jullie omringd door mensen die je het allerbeste wensen en die je zullen uitnodigen om je unieke gaven toe te voegen aan het collectief dat ervoor zorgt dat je leven steeds verder stroomt naar steeds meer vreugde en vervulling. Voordat jullie terugkeren naar het volledige bewustzijn, willen wij jullie de immense vreugde en het diepe innerlijke geluk laten ervaren die ons dagelijks bestaan tot zegen zijn. Onze schepen zullen voor jullie bezoek openstaan, en daar zullen jullie persoonlijk de tevredenheid en voldoening voelen die het leven in galactische samenleving onderscheidt. Onze Moederschepen stralen een gevoel van diep welzijn en aanmoediging uit dat je een voorproefje geeft van datgene waarin je wordt ondergedompeld tijdens jullie terugkeer naar het volle bewustzijn in de Lichtkamers. In onze samenlevingen komen rituelen en ‘spirituele ziel-dansen’ samen om onze levens te vieren en wij baden ons in de opwinding van de vereniging van het individu met de gemeenschappelijke zielen.

Onze zegen, beste Harten! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen vandaag om veel te bespreken. Momenteel voltooien wij de laatste serie gesprekken met onze medewerkers, waarvan de belangrijkste strekking is het beëindigen van de procedures die de start van de aankondigingen vertragen. Deze zullen worden geleverd door onze medewerkers die het nieuwe financiële stelsel zullen aankondigen en de vele nieuwe overgangsregeringen op jullie wereld. Deze uitzendingen zullen heel snel leiden naar een wereldwijde publieke bekendmaking van ons bestaan en van onze hulpvaardigheid. Het is op dit punt belangrijk dat we ook onze binnenaardse en ruimtefamilies binnenbrengen, want wij hebben gezamenlijk het gedetailleerde scenario geformuleerd dat jullie allen volledig op de hoogte zal brengen van alles wat zo druk bezig was rondom jullie. Binnenkort zal volledige transparantie verschijnen op het gebied van verleden, heden en toekomst, en een van de eerste zaken die transparantie eisen is de vele manieren waarop jullie kunnen deelnemen aan het schoonmaken van Gaia’s land, water en lucht.

Het herstel van Gaia is een onderdeel van een collectieve beweging waardoor oppervlakte-mensen, zoals wij, kunnen terugkeren naar de goddelijke gratie die oorspronkelijk behoorde bij de Aardse kolonie Lemurië, bijna 900.000 jaar geleden. Zodra de verdraaide ‘feiten’ van onze geschiedenis zijn hersteld, kunnen jullie gaan genieten van wat de toekomst voor ons in petto heeft, te beginnen met de terugkeer van dit thuisland naar haar rechtmatige plek in onze harten. Vervolgens kunnen we de grote rijkdom spoedig opnemen die ons is gegeven om ons opnieuw vertrouwd te maken met wie we werkelijk zijn – een grote eenheid van zielen die deze heilige plek met elkaar delen. Samenlevingen in het verleden hebben onze beloften onteerd, en dus zullen we dit moment gebruiken om een veel bredere belofte af te leggen die de grondslag zal vormen voor een nieuwe sterrennatie.

Dit is een heilig moment. Het is een goddelijke inleiding naar een nieuw tijdperk die, niet alleen onze heilige dienst uitbreidt naar een nieuwe sterrennatie, maar ook naar alle stoffelijke werelden. Deze overgangsperiode is klaar om te eindigen en een tijd van grote activiteit staat klaar om jullie te omhullen. Wij, de Verlichte Leraren, willen deze reeks veranderingen op een gepaste wijze uitvoeren, en dus wordt de kliek onder grote druk gezet om meer soepelheid te betrachten, of anders de onprettige consequenties onder ogen te zien van hun koppigheid. Wij volgen nauwlettende de vuurhaarden (hotspots) op de wereld nu ze het kookpunt bereiken, en zijn ons terdege bewust dat de kliek ze willen opstoken … totdat van onze kant het een of andere soort initiatief als essentieel wordt beoordeeld. Het is onverstandig voor het duister om te geloven dat zijn oude trucs nog steeds kunnen winnen. Dit is omdat, voorwaar, een nieuwe dag voor allen is aangebroken!

Vandaag hebben we jullie een ander bericht gebracht over de gebeurtenissen. Een nieuw initiatief is aan het werk die vrede en Licht zal brengen naar deze wereld. Onze vloot intensiveert zijn directe acties met het duister, en deze periode van langdurige stilstand is voorbij! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,


We are looking for new translators English-Korean,  English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages 
 and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 

 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to 

 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      

dinsdag 17 juli 2012

17.07.2012

17 juli 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
13 Akbal, 16 Kumku, 8 Manik (17-7-2012)

Dratzo! Hier zijn we weer! Wij komen met goed nieuws voor allen! Het proces om jullie terug te brengen naar jullie soevereiniteit begint het punt van realisatie te bereiken. Wij gebruiken een technologie die resulteert in de ineenstorting van de duistere individuen en hun rijk, en wij zijn ervan overtuigd dat we hen kunnen verwijderen uit hun machtsposities. De toenemende Libor-crisis is een teken dat de huidige economische systemen niet langer kunnen functioneren nu ze in het algemeen als ziek en verrot worden gezien en erkend. Een nieuw systeem dat vertrouwd kan worden moet snel ingevoerd worden. Deze conclusie wordt door de meeste economen in jullie wereld aanvaard. Zelfs de conservatieve organen van de pers roepen op voor een uitgebreide arrestatie van de bedriegers die willens en wetens deze financiële puinhoop hebben veroorzaakt. Het huidige systeem heeft openlijk zijn ‘hand’ getoond, en nu de crisis uitgroeit tot een wereldwijde puinhoop, kan het al snel leiden naar het neutraliseren van het duister. Deze ontrafeling geeft ons de kans verder te gaan met het uit de weg ruimen van de kliek met recent verkregen speciale orders van de rechtbank, om op die manier een geheel nieuw economisch stelsel te realiseren.

Het grootste deel van degenen die de reeks overeenkomsten in Europa, bijna twee jaar geleden, ondertekend hebben willen graag jullie wereld een nieuwe financiële basis geven. De banken ‘die te groot zijn om onderuit te gaan’ staan op het punt van een massaal faillissement en de meeste banken in de Europese Unie zijn ook instabiel. De euro is dicht bij de instorting en de Amerikaanse dollar zit in dezelfde positie. De Federal Reserve staat bekend vanwege zijn rookgordijn. Het totaal van de mondiale schuld is zo enorm dat er een plotselinge, wereldwijde monetaire crash dreigt met de potentie om de wereld in een onoplosbare financiële ruïne achter te laten. De enige resterende oplossing is dan ook een nieuw financieel stelsel dat, zoals het concept van NESARA, universele kwijtschelding van schulden bepleit als onderdeel van een geheel nieuw reglement voor het bancaire en fiscale beleid. Dit zal het nieuwe bestuur aankondigen, dat zal volgen na de verdwijning van de oude verbrokkelde wereldorde. Ontslagen (zelf gevraagd of opgelegd) en arrestaties zullen plaatsvinden, naast officiële publieke bekendmakingen voor het aankondigen van de nieuwe welvaart, UFO-onthulling en de presentatie van nieuwe technologieën op wereldschaal.

Deze opmerkelijke ontwikkelingen zullen snel worden verwelkomd als de aard en de omvang van de nieuwe werkelijkheid volledig aan de wereld worden verklaard. Deze ordelijke overgang naar de nieuwe wereld zal samengaan met een gedetailleerde uiteenzetting van hoe jullie wereld was misleid en gemanipuleerd door een met elkaar verweven mondiale groep die, tot voor kort, gecontroleerd werd door enorme machtige en geavanceerde buitenaardsen. Het complexe verhaal van de Anunnaki en hun betrokkenheid bij jullie zal worden verteld, en vervolgens door ons worden geactualiseerd. Wij zullen jullie de echte geschiedenis onthullen van wat er op jullie wereld gebeurde sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de inhoud van deze informatie voor velen van jullie misschien schokkend zal zijn, is het doel jullie te onderrichten over essentiële zaken om jullie voor te bereiden op jullie komende verschuiving naar de wonderen van het volledige bewustzijn. Ander gebieden van kennis die belangrijk zijn voor jullie zijn de feiten over wie jullie zijn, en wat jullie nu staat te wachten, op basis van het goddelijke plan. Inderdaad … er wacht jullie niets minder dan een nieuw gouden tijdperk!

Zodra wij een nauwere relatie met jullie krijgen, zullen we gaan beginnen met onze eigen serie aankondigingen, die jullie zullen introduceren bij jullie komende eerste contact en jullie binnenaardse familie (de Agarthanen). We zullen jullie vertrouwd maken met het personeel van de Galactische Federatie op veel gebieden van expertise, die jullie zullen meennemen naar onze vloot van schepen om jullie de levende Lichttechnologie te tonen die hen aanstuurt. Wij zullen een schema opzetten van bezoeken waardoor jullie deze technologie kunnen ervaren, en dit zal ons helpen om dit op een mondiale basis te verspreiden. Lichttechnologie opereert door het gebruik van telepathie, en jullie zullen snel in staat zijn om dit vermogen terug te krijgen als onderdeel van jullie oorspronkelijke vermogens (voordat de Anunnaki het beperkende geloofsstelsel installeerden die jullie hogere vermogens blokkeerden of ontmoedigden). Inderdaad, deze technologieën kunnen, door hun aard, jullie latente vermogens stimuleren en jullie in staat stellen een geheel nieuw geloofsstelsel (visie) te ontdekken over de aard van werkelijkheid en over de aard van bewustzijn. Een verbazingwekkende wereld gaat zich voor jullie openen, die de waarheid van jullie wonderbaarlijke talenten en vermogens onthullen!

Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Gezegend zij jullie allen! Wij komen met speciale boodschappen van onze medewerkers en van ons. Jullie wereld is geschokt door het slechte nieuws dat vanuit iedere hoek van jullie wereld wordt verkondigd … nu de vele snode plannen van de duistere kliek steeds meer aan het licht komen. Het gedoe met de rente is slechts de laatste onthulling van de ongebreidelde criminaliteit die door deze bankiers gebruik wordt om zoveel mogelijk winst uit hun bedrijven te halen. Deze en andere illegale praktijken beginnen naar buiten te komen, niet alleen als materiaal op het Internet, maar ook als bewijsbare criminele activiteiten waarover geschreven wordt in prestigieuze financiële kranten. Deze onthullingen hebben het groeiende momentum (dynamiek) vergroot waardoor wij sneller onze goddelijke doelen kunnen bereiken. De dagen van deze onverlaten zijn geteld, nu ze verantwoordelijk worden gesteld en een nieuw en eerlijk financieel stelsel zal worden geïmplementeerd. Onze medewerkers zijn bezig deze figuren, die alleen maar op eigen belang uit zijn, over te brengen naar plekken waar ze geen schade kunnen veroorzaken.

De leden van de geheime heilige genootschappen, wier leven bedreigd werd door het duister toen ze in het geheim bezig waren het nieuwe bankstelsel op te zetten, staan nu helemaal klaar om deze kabbalisten naar speciale plekken van opsluiting te brengen. Onze galactische familie heeft ermee ingestemd om hen in isolatie te plaatsen waar ze kunnen nadenken en de enorme omvang beseffen van wat ze jullie allemaal hebben aangedaan. Wat dit betreft, en wat passend is nu jullie een nieuw tijdperk binnengaan, het is belangrijk te onthouden dat vergeving een gezegende reactie is naar degenen die echt berouw hebben over hun wandaden. Inderdaad, berouw is de enige oprechte weg voor deze bankiers, en we wij zullen hen de kans geven om een goddelijke balans te vinden in gezegende eenzaamheid. Ieder van ons mag zijn eigen levenspad volgen, en ieder bezit het vermogen (ondanks duistere ervaringen) voor echte verandering. Wij willen iedereen laten begrijpen dat deze isolatie een kans is om te laten zien dat zij een keus kunnen maken; dat zij ook een pad kunnen volgen naar het Goddelijke.

Zoals jullie kunnen zien is er veel gedaan om jullie wereld voor te bereiden op enorme veranderingen, die zullen leiden naar de grote gebeurtenis van jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Gedurende deze periode zullen er onthullingen en talrijke aankondigingen plaatsvinden die de wereld, zoals jullie die nu kennen, drastisch zullen veranderen. Ook wij kijken vooruit om onze goddelijke diensten te gebruiken op een meer open manier, want wij hebben heel veel heilige informatie voor jullie. Onze dienst aan jullie zal beginnen met een breed scala aan leringen die jullie gereed zullen maken voor het volledige bewustzijn en waaronder ook begrepen is een aantal genezingen die de onmetelijke kracht zal demonstreren die de Schepper jullie heeft toevertrouwd. Het volle bewustzijn gaat gepaard met heilige verantwoordelijkheden die jullie zullen laten begrijpen en die jullie zullen koesteren. Ieder van jullie bezit een bijna grenzeloos potentieel die nu op het punt staat zich in je te manifesteren!

Vandaag kwamen wij met een ander bericht. Deze woorden markeren de start van een serie gebeurtenissen die jullie binnenkort gaan meemaken. We verwelkomen alles wat de Schepper voor ons heeft verordonneerd! De tijd komt dat onze aanwezigheid wordt aangekondigd en voor verbazingwekkende gebeurtenissen die zich zullen manifesteren en ons snel naar het volledige bewustzijn doen terugkeren! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,


We are looking for new translators English-Korean,  English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages 
 and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 

 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to 

 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      

dinsdag 10 juli 2012

10.07.2012

10 juli 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
7 Caban, 10 Kumku, 8 Manik (10-7-2012)

Dratzo! We hebben weer veel te vertellen! Onze medewerkers zijn bezig met de voorbereidingen voor de gebeurtenissen die wij voor jullie hebben beschreven. De duistere kliek wankelt vanwege enkele zware beschuldigingen die de mainstreammedia bereiken in een aantal Europese landen. Deze berichtgevingen van wangedrag betreffen de dagelijkse fraude inzake het vaststellen van de rentetarieven voor het belangrijkste deel van jullie wereld. En toch zijn deze onthullingen nog slechts het begin van wat nog gaat volgen. Jullie wereld wordt overspoeld door een stroom van immer stijgende schulden die het gevolg zijn van deze acties die het zelfbelang dienen, en vanwege deze en veel andere redenen hebben de duistere figuren het einde van hun langdurige controle van jullie wereld bereikt. Zij hebben een breed scala van geavanceerde technologieën en verwante apparatuur jullie lang onthouden, en onze aardse bondgenoten hebben aangedrongen dat een van de eerste acties van het nieuwe bestuur moet zijn deze ontdekkingen in de schijnwerpers te plaatsen. Deze technologieën kunnen jullie samenlevingen ombuigen naar een punt waarop een eerste contact meer zinvol is. Toegevoegd aan onze eigen technologie kunnen jullie huidige onderdrukte apparaten onthullen hoe jullie je planeet en je medemensen het beste kunnen dienen.

Deze bewustzijnsverschuiving is van nature gekoppeld aan goddelijke dienstverlening. Wij mensen zijn fysieke Engelen wier primaire doel is om de ontelbare levende sterren en planeten die jullie Melkweg vormen te helpen. Wij komen van verre werelden om het toneel te plaatsen voor een eerste contact met jullie, die voltooid zal worden zodra jullie terug getransformeerd worden naar jullie volledig bewuste Zelven. Pas dan kunnen jullie gaan begrijpen, allereerst waarom jullie in het beperkte bewustzijn zijn gevallen, en vervolgens hoe de wijsheid die jullie daar verkregen hebben jullie kan helpen om Lichtlichamen te creëren voor de bewoners van de voorheen duistere rijken van Anchara. Dit is een eervolle taak die jullie unieke wijsheid en jullie oneindige reservoirs van Liefde vereisen. De Agarthanen beseffen dat, zodra jullie naar het volle bewustzijn terugkeren, jullie hen veel kunnen leren, en zij kijken uit naar deze hereniging met jullie om een belangrijke sterrennatie te vormen. Deze nieuwe entiteit moet een galactische vrede veiligstellen en zal het mogelijk maken dat bijna de halve galaxy naar het Licht gebracht zal worden. Het zal een tijd zijn voor de realisatie van de goddelijke profetie!

Deze huidige tijdsmomenten leiden naar een reeks gebeurtenissen die jullie wereld voor altijd zal veranderen. Degenen die bepaalde personen in jullie samenleving moeten arresteren worden door verschillende procedures voorbereid die hun officiële afronding bereiken. De staatshoofden van verschillende westerse landen worden bewust gemaakt dat hun ontslagen binnenkort zullen plaatsvinden en wij staan klaar om onze technologie te gebruiken om ervoor te zorgen dat deze arrestaties volgens planning verlopen. Het doel van deze aanhoudingen is de leden van deze duistere kliek te scheiden van hun machtsposities om daardoor voor de corrupte bankwereld en hun financiële instellingen een gelegenheid te creëren voor hervorming. Dit zal gepaard gaan met het over de hele linie kwijtschelden van schulden. De steeds toenemende schuld van de meeste landen is het gevolg van de enorme uitgaven, veroorzaakt door het politieke en fiscale beleid van de kabbalistenkliek. Er is een middel nodig om dit te verhelpen, en het kwijtschelden van schulden maakt dit mogelijk. Dit plaatst ook het podium voor de universele overvloed die snel zal volgen.

Deze overvloed is het voornaamste financiële instrument. Het is noodzakelijk om de verwachtingen van een wereld te vergroten die te lang in de suprematie van de weinigen en in de hardnekkige armoede van de velen had geloofd. Dit geloof wordt nu vervangen door een nieuwe overtuiging. Er is geen noodzaak om arm te zijn, of om gebrek en beperking te aanvaarden als een gegeven. In tegendeel, jullie moeten gaan zien dat de rijkdom en vrijheid slechts één opstap is naar een nieuw Bestaansniveau. Hogere bewustzijnsniveaus begrijpen hoe ze geld moeten creëren en gebruiken, en overvloed geldt in deze hoedanigheid voor allen. Rijkdom maakt een einde aan armoede, maar niet aan het armoede-denken. Daarom zijn wij er om ervoor te zorgen dat jullie nieuw bestuur er bij jullie op aandringt jullie percepties te herzien over rijkdom en armoede, en het feit dat geld niets anders is dan een overgangsinstrument tussen jullie huidige en het nieuwe bestaan dat gereed is om zich te manifesteren. Jullie zullen zien dat geld binnenkort absoluut moet verdwijnen zodra nieuwe technologieën het mogelijk maken om voor allen de basisbehoeften te verkrijgen voor een comfortabel leven. Vervolgens zullen jullie overgaan van een op banen georiënteerd bestaan naar een op passie georiënteerd leven.

Onze zegeningen! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen bij jullie met een voortgangsverslag. Het is essentieel dat de duistere kliek en zijn talloze handlangers geïsoleerd worden van jullie. Totdat dit voltooid is, is het bijna onmogelijk om jullie welvaart te brengen zonder ernstige gevolgen. Dit is dan ook de reden dat wij zijn begonnen aan het uitvoeren van een plan om hen te isoleren, en zodra dit gedaan is, om hen af te zonderen. Jullie hebben absoluut een goede fysieke scheiding nodig van degenen die jullie voortdurend willen beschadigen. Elk persoon wiens naam verschijnt op de zeer lange arrestatielijst hebben hun auraveld ‘gemarkeerd’, en dit verhindert tijdelijk dat ze de planeet of jullie niet verder ernstig kunnen beschadigen. Deze duistere zielen moeten echter ook fysiek door de juiste autoriteiten onder controle worden gehouden. Wij voltooien nu de procedures die kunnen leveren wat nodig is. Wij vragen jullie je prachtige Liefdesenergieën toe te voegen bij datgene wat wij doen als de tijd voor jullie bevrijding daar is!
Inderdaad, de gezegende golven van Engelen en de lokale Administratie Raden van de Hemel handelen om jullie bevrijding te bewerkstelligen. Gedurende eonen heeft het duister een groep onstoffelijke duistere energieën geleid die het Aarderijk bewoonden en allerlei ellende veroorzaakten. Deze energieën zijn geconcentreerd in bepaalde plekken op jullie wereldbol en onze galactische vrienden verwijderen deze negativiteit, waardoor de weg naar het Licht voor allen wordt vrijgemaakt. Wij assisteren en voegen ons bij onze Binnenaardse-familie om Gaia te bevrijden van dit vuil. Wij kunnen rapporteren dat wij deze klus bijna hebben afgerond. De kliek beseft dat zijn macht verzwakt, en dat de tijd komt om deze prachtige wereld terug te transformeren naar het baken van Licht dat het was toen Lemurië ongeveer 900.000 jaar geleden gesticht werd.

Iedereen van ons kent de noodzaak om de bevrijding van de oppervlakte-mensheid op het juiste goddelijk tijdstip te volbrengen. Wij hebben onze galactische en Binnenaardse-familie gevraagd datgene te doen wat nodig is om jullie uit de klauwen van het duister te bevrijden. Diegenen in de verschillende heilige genootschappen op diverse plekken van onze planeet doen er alles aan, met goddelijke intelligentie, om hun projecten op het juiste goddelijke moment te beëindigen. De Hemel en het Licht blijven verantwoordelijk. De goddelijke tijd waarin jullie je nu bevinden vouwt zich samen in een enkele (geïsoleerde) tijd-werkelijkheid, en deze realiteit is volledig van het Licht. Het duister begrijpt volledig wat er gebeurt, en kan dit slechts een kort moment in de kosmische tijd vertragen. Jullie staan vlak bij het overgangspunt waarop deze door het duister gecontroleerde oppervlaktewereld verandert in een rijk van Licht, Overvloed en volledig bewustzijn! Vandaar dat het duister weet dat zijn tijd van overheersing over jullie echt voorbij is.

Vandaag hebben we de activiteiten behandeld die jullie werkelijkheid verder brengen naar het Licht. Het is ook een tijd voor publieke bekendmaking en eerste contact. Wees klaar voor een aantal immense veranderingen en voor aankondigingen, waardoor jullie een beter zicht krijgen op het leven op planeet Aarde. Wij zullen binnenkort een prachtig feest gaan vieren! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,


We are looking for new translators English-Korean,  English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages 
 and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 

 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to 

 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS