Volgers

PUTIN

woensdag 30 juli 2014

29.07.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 29 juli 2014

1 Chicchan, 3 Pop, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Beleef eeuwigdurende vreugde!) We komen –iets te laat- om jullie een Gelukkig Galactisch Nieuwjaar te wensen! Er is veel beweging op jullie wereld. Deze acties bereiden de gebeurtenissen voor die jullie wereld voor altijd zal veranderen. We verwachten dat deze gebeurtenissen zich heel binnenkort zullen manifesteren. De duistere cabal runde zelf deze realiteit de afgelopen 20 jaar. Deze samenwerkende groep machtige mannen en vrouwen beslist over het lot van naties en of bepaalde economische condities de ene of de andere grote corporatie bijna geheel ruineren. Hun dagelijkse manier van handelen brengt hen grote rijkdom en schijnbaar groot respect. Desalniettemin brengen deze beslissingen hen eveneens groot disrespect! Gedurende de laatste 20 jaar hebben we voortvarend gewerkt met een groep ingenieuze advocaten, investeerders en wetenschappers om een middel te creëren om dit grote machtsblok neer te halen. Het begon aanvankelijk als een unie van verschillende individuen die hun rijkdom, scherpzinnigheid en overtuigingen wensten te gebruiken om een netwerk te maken teneinde een mondiale algemene wet en een mensenrechtenorganisatie te creëren. Het was de bedoeling om samen te werken, informatie te delen en voorbeelden te lekken van hetgeen via internetblogs werd ontdekt.

Nu zijn er binnen deze onderling verbonden groepen individuen die volledig bevatten wat ze nodig hebben om te slagen. Om hun rechtvaardige zaak te bevorderen hebben we hen in verbinding gebracht met de Agarthanen die dit rijk observeren en hen voorzien van verbindingsmensen op de hoogste niveaus van business, regeringen en degenen die bezig zijn met het werk van de Geest. Verlies nooit uit het oog dat deze onderneming een spirituele en transcendentale ervaring is. Het gaat om het voorbereiden van het pad voor nieuwe netwerken die de wet, het bestuur en speciaal de werkwijze van de Geest beïnvloeden. Het doel is een middel te smeden om een algemene wet te installeren die een is met de oorspronkelijke intentie van de grondwet van de VS en dit over de wereld te verspreiden. Amerika werd een blauwdruk gegeven door Graaf Saint Germain om een vrije republiek te creëren, gevuld met het recht om de individuele soevereiniteit van elke Amerikaan te garanderen. Dit concept moest uiteindelijk over de hele wereld worden herhaald. Wat er gebeurde was de duivelse interventie van een cabal met de bedoeling om dit nobele experiment in vrijheid te laten ontsporen. Het slaagde een paar eeuwen en nu is het tijd om te completeren wat deze republiek begon.

De legale remedie hiervoor is NESARA. NESARA is het speciale instrument dat dit mondiale algemene wetnetwerk in staat stelt zich te verweven met een nieuwe vorm van bestuur. Dit is om een middel te smeden om jullie rijk te bevrijden van een zeer flagrante schuldslavernij. Het zal een einde markeren van een systeem dat corruptie en andere vormen van criminele handelingen, die de kern vormden van hoe bestuur op jullie wereld opereerde, tolereerde. Jullie gaan een tijd van gedeelde rijkdom en niet eerder geziene welvaart binnen, met regeringen en degenen die ze runnen die goed vertrouwen tonen. Deze wonderbaarlijke tijd stelt ons in staat onszelf te onthullen en jullie te laten weten hoe deze handelingen de voorlopers zijn van een nieuwe realiteit. Dit zal een realiteit worden die jullie groei in bewustzijn aanmoedigt alsmede een terugkeer naar een spiritueel gebaseerde rechtvaardigheid. Wij komen deze mengelmoes binnen en zullen jullie de middelen geven om jullie transformatie naar het Licht en naar het vervullen van de grootse decreten van de Hemel te completeren. Deze terugkeer naar volledig bewustzijn is slechts het begin van hetgeen jullie waarlijk gaan volbrengen. We zijn verheugd en klaar om uit te voeren wat de Hemel ons te doen gaf.

Deze handelingen zijn het begin van wat we samen gaan volbrengen. De Aardse mensheid is in werkelijkheid de beste en slimste van ons allemaal. Door jullie terugbrengen naar volledig bewustzijn komt er een extra potentieel bij onze vaardigheden om creatief op te lossen wat er ook voor ons wordt neergelegd. We verheugen ons in hetgeen waar we gezamenlijk toe in staat zijn. Vaak wanneer een gevorderde gemeenschap een veel primitievere bereikt, lijdt de primitievere enorm. Dit is niet het geval; we komen specifiek om jullie te transformeren in hetgeen de Atlantiërs jullie afnamen. Jullie combineren in jullie nu gemengde origine de handelswijze van bijna 50 menselijke sterrennaties. Deze samengevoegde origine heeft veel voordelen. Het geeft jullie een nieuwe manier om te kijken naar wat jullie dagelijks gaan tegenkomen op jullie missie om Licht te brengen naar deze hele Melkweg. Hieraan toegevoegd is wijsheid, generatie na generatie gegroeid door alle misère die jullie tegenkwamen op jullie talloze levensreizen door de duisternis.

Gezegend! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We zeggen een dankgebed voor allen die voortvarend werken om een nieuwe realiteit te manifesteren. De eerste stappen op dit pad zijn klaar en we zien hoe de volgende stappen zich zullen manifesteren. Een nieuw bank- en financieel systeem vormt zich, hetgeen ervoor zorgt dat de oude handelswijzen van de cabal uitgeband worden. De klinkklare corruptie in het bankensysteem van de wereld wordt snel gecorrigeerd. In dit groeiende milieu vindt een wereldwijde valuta her-evaluatie plaats, gevolgd door een omvangrijke valuta-reset. Dit zal eindigen wanneer deze nieuwe valuta door kostbare metalen worden gesteund. Deze gebeurtenissen zullen deel uitmaken van een algemene welvaart die wordt gelanceerd door broeder St. Germain en de oude families van Europa, China, India en de Amerika’s. In het kielzog van deze rijkdom zal nieuw bestuur ontstaan, alsmede een serie grote gelegenheden voor elk van ons om jullie toe te spreken. De grote Aardse Engel van Genade, Quan Yin, zal deze besprekingen inleiden met een zeer belangrijke boodschap.

De basis van alle liefde is goddelijke genade. Uit deze hemelse genade groeit gratie, de basis voor fysicaliteit en alles wat jullie kennen als de wonderen van de Hemel. Welvaart, omgeven door een grote spirituele Liefde, roept goddelijk Licht op om nieuwe patronen en roosters in de realiteit te smeden. Jullie, mijn Geliefden, gaan volledig bewustzijn terugkrijgen door goddelijke gift. Jullie gaan herontdekken waarom jullie hier zijn en hoe wij jullie, als jullie goddelijke toezichthouders, kunnen begeleiden naar jullie levensdoelen. Samen gaan we een nieuwe sterrennatie produceren wiens principes zijn deze Melkweg te bevrijden van duisternis en een Licht van buitengewone helderheid te manifesteren. Dit Licht zal een proces afmaken dat eonen geleden begon door AEON. Deze gewijde operatie produceert decreten die zich zullen manifesteren en deze Melkweg een grote bron van vreugde maken voor allen in deze sector van de fysicaliteit. De verschillende hemelse administraties die toezicht houden op ons zenden de opperste zegen voor deze goddelijke handelingen!

De huidige situatie is derhalve een voortdurende en zeer indrukwekkende mars naar de finish. De goddelijke Elohim wijzigen de rasters van deze realiteit dagelijks. We zitten dagelijks in meditatief gebed om te zegenen wat er gebeurt. Dit rijk maakt zichzelf klaar om zich te herenigen met dat in Binnenaarde. Deze grootse samensmelting is deel van een proces dat ervoor zorgt dat het duister en haar domme cabal makkelijk de immense greep die ze lange tijd had op jullie, los zal laten. Deze nieuw verenigde realiteit zal het rijk zijn van de Agarthanen en jullie zelf. Onze missie is simpelweg toezicht te houden en te begeleiden wat de Hemel bepaalt. Jullie transformeren en wij kijken toe en helpen waar nodig. De laatste stappen op jullie lange reis zijn binnen handbereik. We verwelkomen dit ook en doen ons deel om jullie snelle en onvermijdelijke victorie te verzekeren. De hemel heeft evenzo velen aangewezen om bij jullie te komen en hun geweldige vaardigheden te gebruiken om hetgeen jullie begonnen zijn te verhaasten! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag ging onze boodschap verder en we rapporteerden aan jullie wat er gebeurt. Wees verheugd en wees klaar om jullie deel te doen in het verspreiden van deze geweldige welvaart aan iedereen. Degenen zowel in de Aarde als daarboven juichen jullie toe vanwege jullie moed en wijsheid. Een grote verheffing in bewustzijn zal spoedig haar vruchten gemanifesteerd zien! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob 
woensdag 23 juli 2014

22.07.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 22 juli 2014

7 Etznab, 1 Vayeb, 10 Caban

Selamat Balik! We komen om veel mooie zaken te bespreken. Op dit moment worden gebeurtenissen gereed gemaakt die deze globe vrijheid, vrede en welvaart gaan brengen. Onze galactische en aardse bondgenoten werken samen om een einde te maken aan de lange duistere nacht waar jullie allemaal doorheen gegaan zijn. Het is echt verbazingwekkend  om te zien hoe de goddelijke klok van de Hemel jullie aan de uiterste rand van succes heeft gebracht. Er gebeuren dingen om jullie te bevrijden van bestuur dat werkt om jullie vrijheid te beknotten en om jullie te bevrijden van de leugens over wat dat bestuur doet. Deze tirannie gaat nu getransformeerd worden. Toen Amerika de onafhankelijkheid aankondigde, deed het dat op een manier die haar gewijde verklaring in staat stelde te verkondigen waarom het een speciaal baken was van vrijheid. Deze proclamatie werd geleidelijk aan het zwijgen opgelegd door degenen die speciale banden deelden met individuen in Engeland die wensten tirannie boven vrijheid aan te nemen en rijkdom te vergaren over de hoofden van iedere Amerikaan en zijn goddelijke rechten. Deze godslastering wordt nu getransformeerd en nieuw bestuur wordt aangekondigd om de recente zonden tegen dit geweldige land terug te draaien. Dit zal vrede, welvaart en coöperatie brengen aan Gaia en haar oppervlakte mensheid!

Dit is slechts een klein maar pertinent aspect van hetgeen zich bijna manifesteert. Onze aardse medewerkers gaan nog steeds snel vooruit met die operaties die nieuwe financiële en bankiersinstrumenten zullen brengen. De rijkdom die lange tijd werd verborgen door de grote dynastieën en spirituele families is bijna zo ver om te worden uitgedeeld. Dit zal worden vergezeld door nieuwe bankprocedures die worden gesteund door nieuwe en transparante wetten. Bovendien worden degenen die zich lange tijd wisten te verbergen achter deze enorme verlakkerij gearresteerd en verwijderd van de illustere rijkdom die ze decaden lang vergaarden. Onze medewerkers zijn van plan een verdeling van rijkdom te brengen en wereldwijd een grote viering te organiseren. Gedurende dit jaar van viering worden alle schulden kwijtgescholden en gaat iedereen opnieuw beginnen in deze nieuwe welvarende realiteit. Jullie worden door jullie Verheven Meesters bevrijd en onderwezen in essentiële waarheden die lang werden verborgen door de lastige cabal. Jullie zijn, in werkelijkheid, buitenaardsen die hier zo’n 900.000 jaar geleden landden.

Bovendien zal dit nieuwe bestuur ons welwillende bestaan verkondigen en degenen die de vertegenwoordigers van jullie gemeenschappelijke voorouders zijn verwelkomen. De Binnenaardelanden van Agartha kunnen dan vertegenwoordigers naar jullie toesturen die jullie ware verborgen geschiedenis verder kunnen uitleggen. Deze opkomst van de Lemuriërs stelt hen in staat de verborgen toegangen naar Binnenaarde te openen en vele nu begraven monumenten die de verslagen van jullie oude en “verloren’ samenlevingen bevatten te ontsluiten. Deze verslagen gaan terug tot de verschillende gouden Tijdperken van de mensheid, maar dit is slechts een begin. Er moet veel meer aan jullie bekend worden gemaakt. Onze mentoren zijn van plan jullie toe te staan delen van jullie Akashagegevens in te zien en te ontdekken hoe jullie en je voorouders worstelden met wat hen werd aangedaan door de Anunnaki. Deze openbaringen zijn niet bedoeld om jullie te shockeren, maar alleen om jullie een beter begrip te laten krijgen van wat jullie de laatste bijna 13 millennia werd aangedaan. We zullen komen om jullie in staat te stellen je voor te bereiden op jullie sprong naar volledig bewustzijn. Deze laatste stap houdt in het mentoren en monitoren van jullie tijd in de Lichtkamers en jullie daaropvolgende training.

Als volledig bewuste Wezens zullen jullie in goddelijke dienst komen. Jullie moeten volledig begrijpen wat dit inhoudt en wat er van jullie verwacht zal worden. Volledig bewuste Wezens zijn sociale en zelfbewuste mensen. Ons wordt vanaf de vroege kindertijd geleerd met anderen te werken en vrijelijk de betekenis achter onze verschillende talenten en vaardigheden na te streven. Deze dagelijkse zoektocht laat ons systeem van vloeiend management gladjes en efficiënt verlopen. Jullie krijgen eveneens raadgevers toegewezen die met jullie team van spirituele adviseurs werken om zeker te stellen dat deze maatschappij in jullie behoeften voorziet en dat jullie, welk probleem dat jullie of jullie gemeenschap ook tegenkomt, creatief kunnen oplossen. Dit is een doorgaand proces. Jullie zien hoe je leven zich vermengt met anderen. Alles wat jullie doen wordt in deze context gedaan. Jullie ondersteunen elkaar en alle talloze sterrennaties die deze Galactische Federatie van Licht vormen vrijelijk. Het is in dit licht dat we onze samenlevingen en de sterrennaties die ze bevatten bedienen. We zijn van plan jullie voor te bereiden op deze gewijde manier van dienstbaarheid aan de Hemel en haar gewijde decreten.

Hosanna! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen om jullie te zegenen en vele dingen te zeggen nu we het volgende Nieuwe Galactische Jaar op zaterdag naderen. Jullie wereld beweegt zich snel. Onze gezegende medewerkers forceren situaties om de valuta en bankhervormingen toe te laten om jullie vrijheid, soevereiniteit en welvaart te brengen. Een aantal vervolggebeurtenissen zullen uit deze aankondigingen voortvloeien. Die zijn bedoeld om nieuw bestuur te produceren en degenen die ze gaan vormen in staat te stellen een einde uit te roepen van een systeem dat jullie lang in verwarring heeft gebracht over de ware aard van deze realiteit. De Hemel en AEON hebben besloten dat de mensheid bepaalde waarheden moet leren kennen. Deze waarheden zullen leiden tot omstandigheden die onze spirituele en ruimtebroeders, evenals ons, in staat stellen ons aan jullie te onthullen. Allereerst zal deze opdoemende serie Waarheden jullie simpelweg leren hoe deze realiteit geconstrueerd is en wat hij voorbestemd is te worden. Jullie zullen eveneens een laatste spirituele visite beginnen die jullie naar volledig bewustzijn zal brengen.

Halleluja! We zijn verheugd als we de Schepper’s grote zegeningen zien en inademen! Jullie staan aan de rand van een nieuw tijdperk. De grote schatten en geweldige compensaties van de Hemel regenen dagelijks op ons neer. Degenen die door ons zijn aangesteld staan op het punt een grote coup uit te voeren. Deze actie zal de weg openen voor anderen die voortvarend werken om jullie je vrijheid te geven. Het duister vult haar zakken voor jullie met droefenis en vernietiging. Dit zal jullie niet langer beïnvloeden, of zelfs dit rijk. Het duister zal verplaatst worden naar een plek waar het niet langer kan voorkomen wat de Hemel zo voor jullie heeft verkondigd. Het Licht triomfeert daadwerkelijk! Een nieuw tijdperk van vrede, welvaart en samenwerking daagt op de Aarde! We zegenen dit en vragen alleen maar dat jullie je nu realiseren wat er van je wordt gevraagd. Jullie zullen het gewijde instrument worden van de decreten van De Hemel. Wees immer klaar om snel voorwaarts te gaan en jullie bestemming te manifesteren!

Deze veranderingen zijn slechts het begin van een sublieme operatie die jullie grote kansen en mogelijkheden gaat brengen. We zullen samen pal staan en Gaia terugbrengen uit de afgescheidenheid die werd gecreëerd toen jullie plotseling in een rijk, gevuld met duisternis, ellende en dood werden geworpen. Dit komt tot een einde en daarmee een terugkeer naar liefde; liefde en eenheid met enorme rijken van de Hemel en de fysicaliteit. Als galactische mensen zullen jullie wederom in staat zijn de gewijde decreten van het Licht uit te voeren. De Schepping zich laten ontvouwen is slechts een van de vele taken die jullie gracieus zullen ondernemen. Jullie zullen eveneens dit zonnestelsel gaan hersmeden en vrede en geweldige vreugde brengen aan dit deel van de Melkweg. Jullie vastberadenheid heeft vreugde gebracht aan de Hemel. Spoedig zullen jullie degenen uit Binnenaarde, deze Melkweg en degenen die jullie spirituele mentoren zijn, ontmoeten. Onze missie is, wanneer het nodig is jullie de richting te wijzen en wijsheid te geven over deze zaken. Zegeningen en Vreugde aan Allen!

Vandaag gingen we door met onze boodschap. Veel goeds komt eraan. Met het duister is het afgelopen en lang beloofde zegeningen zijn vlakbij. Wees klaar om te doen wat nodig is voor elk van jullie om tot bloei te kunnen komen en te genieten  van de meest volle mate van jullie succes. Dan is daar de grootste gift: een volledig bewust Lichtwezen worden. Geniet van je vleugels! Jullie hebben ze verdiend!!! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Vert. Rob woensdag 16 juli 2014

15.07.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 15 juli 2014

13 Batz, 14 Kumku, 10 Caban

Dratzo! We komen meer goed nieuws aandragen! Degene die betrokken zijn bij het brengen van jullie wonderbaarlijke zegeningen zijn bijna zover om ze aan jullie te overhandigen. Blijf daarom vol vertrouwen en positief wat betreft jullie voorspoed. Het zal tezamen met een nieuw financieel systeem en nieuw bestuur komen. Laat ons onze aandacht in dit bericht richten op iets dat parallel loopt aan jullie voorspoed: de hemelse voorbereiding van jullie fysieke zelf op volledig bewustzijn. Dit proces houdt een complete herschepping van jullie fysieke, mentale en emotionele lichamen in. De definitieve reïntegratie vindt plaats tijdens jullie veilige verblijf in een kristalachtige Lichtkamer. Deze speciale holle leefruimte van Licht gaat jullie cellulaire RNA/DNA volledig herstructureren. Het functioneert als een levend Lichtinstrument. Het reguleert nieuwe afstemmingscodes, die je direct naar het bereiken van je volledige fysieke potentieel brengen. Dit proces, ontworpen door de Hemel, neemt ongeveer drie Aardedagen in beslag om haar goddelijke doelen te bereiken. Jullie persoonlijke lichaambeschermers en jullie andere hemelse gidsen begeleiden dit. Daarnaast zullen jullie een door ons toegewezen en door ons getrainde speciale mentor krijgen. Wanneer jullie tevoorschijn komen uit dit levende Lichtkristal zullen jullie zijn teruggekeerd naar volledig bewustzijn.

Jullie ervaren op dit moment de pijnlijke voorbodes van dit proces. Deze werkzaamheden aan jullie verschillende etherische en fysieke lichamen zijn allereerst om ze te reïntegreren en ten tweede om de intensiteit van de Lichtfrequenties die jullie aankunnen te verhogen. Dit proces houdt eveneens het eerste begin in van de toename van jullie DNA strengen van twee naar drie. Deze procedure maakt het jullie mogelijk meer van de jullie omringende werkelijkheid te “voelen”. Bovendien, omdat dit gecombineerd wordt met een algemeen herstel van jullie meridiaan- en chakrasystemen, leidt dit tot enige vorm van innerlijke pijn, die de meeste van jullie artsen verwart. Desondanks, wees verzekerd dat er een door de hemel ontworpen proces gaande is om jullie voor te bereiden op de laatste drie dagen van nesteling in jullie levende Kristallen Lichtkamer. Dit Hemelse Wezen is een speciaal cadeau van de Schepper. Dit wezen completeert de omvangrijke mate van herschepping die jullie op het moment ondergaan. Daarom beweegt ieder van jullie zich door een grondige serie van aanpassingen die nodig zijn om jullie wonderlijke verblijf in dit gewijde levende Wezen van Licht zo kort mogelijk te maken.

Deze aanvankelijke aanpassingen bestaan uit twee typen. De eerste zijn degenen die de trillingen van elk van jullie huidige chakra’s verhogen, om het zodoende mogelijk te maken nieuwe chakra’s te introduceren. Het tweede type is de daadwerkelijke verandering in jullie fysieke lichaam. Laten we hier gedetailleerder naar kijken. De eerste soort komt vaker voor. De hemel beweegt jullie naar de rand van een omvangrijke aanpassing van jullie fysieke bewustzijn. Zodoende is jullie fysieke lichaam in staat meer goddelijk Licht op te nemen dan daarvoor. Deze toename in Licht dwingt je lichaam de werking van jullie beperkte bewustzijn te vergroten en maakt het ons mogelijk nieuwe chakra’s in jullie lichamen te plaatsen om zodoende beter met de groeipijnen om te kunnen gaan. Dit toegenomen fysieke bewustzijn staat je fysieke zelf toe een proces in gang te zetten dat je gemakkelijker met je spirituele bewustzijn verbindt. Dit schept een platvorm voor wat de levende Lichtkamer zal voltooien. Het tweede type is zeldzamer. Terwijl jullie meridiaansysteem zijn ontvangstpatronen wijzigt, kunnen wij dit gebruiken om sommige van jullie huidige chakra’s daadwerkelijk op te splitsen.

Het beste voorbeeld is wat er met je hartchakra gebeurt. Dit chakra deelt zich nu in tweeën, waardoor een nieuw hartchakra ontstaat en het thymuschakra in het energiesysteem van je lichaam wordt geïntroduceerd. Vanaf nu is de nieuwe hartchakra operatief. Het nieuwe thymuschakra bevindt zich in verschillende fasen van opbouw. De thymus dient om het versterkte immuunsysteem te reguleren en om samen te werken met het nieuwe chakra van het middenrif om zodoende de dramatische effecten op het lichaam, veroorzaakt door angst, te elimineren. Dit proces veroorzaakt tijdelijk enige mate van ongemak. Uiteindelijk zal het de pijn, die zulke veranderingen aan je hoofd kunnen veroorzaken, beperken. Hou een belangrijke regel in gedachten: de Hemel heeft een complete herziening van hoe jullie fysieke zelven opereren uitgevaardigd. Op het moment dat deze serie van aanpassingen een voorgeschreven drempel bereikt heeft zullen jullie gereed zijn jullie Kristallen Lichtkamer binnen te treden. Dan zullen alle pijnen die jullie nu ondergaan zich uitbetalen in enorme winstaandelen. Het maakt het je mogelijk in drie dagen jezelf terug te transformeren in een volledig bewust Wezen, tot wonderbaarlijke daden in staat. Iemand die fysieke Creatie kan helpen ontvouwen.

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! Onze compagnons zijn druk bezig een platform te creëren voor jullie voorspoed en de weg te bereiden waarlangs de duistere Cabal de aftocht kan blazen, weg van haar huidige positie van grote rijkdom en macht. Dit proces  dient om haar macht te beëindigen en om een ieder van jullie te zegenen met een terugkeer van jullie gewijde soevereiniteit en grootse voorspoed, die jullie in staat stelt jullie hoogste doel te bereiken. Dit proces dient daarom grondig te gebeuren om zodoende te brengen wat de Hemel voor jullie heeft bepaald. Dit dient eveneens om bestuur te introduceren, dat waarlijk zorg draagt over jullie algemeen welzijn en voortvarend jullie gewijde rechten beschermt. Dit nieuwe bestuur zal jullie uitnodigen vrijelijk deel te nemen aan zijn/haar activiteiten  en zal jullie vrij laten zijn en het mogelijk maken kennis te maken met jullie Binnenaarde en spirituele families. Deze wonderbaarlijke wezens zullen mentoren voortbrengen die, samen met ons, jullie een groot aantal waarheden over de realiteit waarin jullie nu verkeren onderwijzen.

Onze plichten zijn, op het juiste goddelijke moment, tussen jullie te verschijnen en een serie van lessen te beginnen die de Hemel ons verzocht heeft te verstrekken. Deze interacties zijn bedoeld als voorbereiding op het begrijpen van wat jullie nieuwe realiteit te bieden heeft. Volledig bewustzijn is een bijzonder wonderlijke staat van Zijn, gegeven aan de galactische mensheid. Deze staat is al millennia lang onze zegening. Een ieder van ons ondergaat deze ervaring en leert veel over de aard van de mogelijkheden die binnen elke realiteit liggen. De schepper geeft ons een speciaal thuis en een goddelijk vertegenwoordigde dienstverlening. We nemen deze giften aan en gebruiken ze om anderen te helpen en deze goddelijke omgeving in stand te houden. De goddelijke Elohim, die door ons allemaal worden geassisteerd, stelt de fysicaliteit samen. Wij bestaan in een sfeer, die we zelf hebben geholpen te ontwerpen. Onze verantwoordelijkheid is onze wijsheid en onze gezegende liefde toe te passen om het zodoende te onderhouden.
We kunnen talloze zaken leren terwijl we in goddelijke dienst zijn. We nemen de simpele waarheid dat we allen een zijn en passen dat dagelijks toe in onze wederzijdse diensten. Uit deze gewijde taken ontstaat enorme wijsheid en een kinderlijke Liefde voor iedereen. Zegeningen zijn een dagelijks deel van onze taak. We zingen, dansen en brengen vreugde aan iedereen. Vreugde is de grootste staat van goddelijke gratie. Daarin ligt het plezier dat het leven en de adem van onze Ziel omvat. Dankbaarheid vloeit hieruit voort. Verlichting is het resultaat van deze simpele handelingen. We gebruiken dit om de schoonheid van ons gewijde thuis te bevatten evenals de wonderen die de Schepper het schenkt. Leer om je wereld niet al te serieus te nemen. Wees gereed te doen wat nodig is om het te zegenen en te transformeren. Herinner in je hart hoe ons collectief is ontstaan en hoe het nu klaar is terug te keren naar zijn vroegere glorie. Laat ons zingen, dansen en baden in grote voorspoed, gevuld met nooit eindigende blijdschap en vrijheid. Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Vandaag hebben we kort gekeken naar wat er op jullie aarde gaande is en hebben we een aantal verschijnselen waar jullie mee te maken hebben besproken. Jullie zijn op een reis, die zeer binnenkort dit rijk verandert en het laat terugkeren naar diens voormalige zelf. Deze terugkeer dient om ons naar jullie deur te brengen en jullie voor te bereiden op jullie uiteindelijke grootse sprong naar volledig bewustzijn! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Marja/Rob 
woensdag 9 juli 2014

08.07.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 8 juli 2014

6 Kan, 7 Kumku, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Beleef eeuwigdurende vreugde!) We komen terug om veel te zeggen over een aantal onderwerpen. Op dit moment staan jullie aan de rand van een nieuwe werkelijkheid. De duistere cabal is tanende. Een aantal naties stelt momenteel coalities samen wiens doel het is de vele fiatgebaseerde organisaties van de oude duistere orde te omzeilen. Deze financiële organisaties kwamen tot leven door het ondertekenen van de Dumbarton-Oaksafspraken in het najaar van 1944. De instituten van de oude garde, zoals het IMF, worden aan de kant gezet wanneer de nieuwe mondiale valuta, gebaseerd op kostbare metalen met “echte waarde” zich manifesteren. Tezamen met deze nieuwe valuta komen er nieuwe bankreglementen zoals vastgesteld in verschillende “Basel III” afspraken.
Onze aardse bondgenoten en hun talloze nationale medewerkers doen dit om de rijkdom van de planeet te herdistribueren en een manier te creëren om het duister uit haar huidige positie van financiële en gouvernementele suprematie te zetten. Dit alles is slechts het begin van een proces om jullie te bevrijden uit een eeuwenlange schuldslavernij en de corruptie van regeringen die gezworen hebben zich te houden aan elke gril van de cabal en haar vele associés.

Dit proces zal ons ook in staat stellen onszelf aan jullie te onthullen. Momenteel werken onze Agarthaanse bondgenoten met vele van deze groepen om dit nieuwe financiële systeem in gang te zetten. Ons werk met de Verheven Meesters houdt tevens een serie lessen in om jullie voor te bereiden op volledig bewustzijn. Deze lessen gaan de basis vormen voor onderwerpen die door ons mentorprogramma duidelijk zullen worden gemaakt. Deze serie projecten is natuurlijk opgezet rond het eerste contact. Nadat jullie eenmaal nieuwe instituten hebben die welvaart regelen en jullie steeds groeiende schuldslavernij beëindigen wordt het noodzakelijk dat jullie begrijpen wat de Hemel doet om jullie opnieuw naar volledig bewustzijn te leiden. We hebben de sterren bereisd vanwege dit ene doel om jullie bewustzijn te transformeren. Op dat punt gaan jullie weer deel uitmaken van de Galactische Federatie en jullie grootse bestemming vervullen. In onze laatste boodschap bespraken we jullie afkomst. Nu moeten we bekijken hoe deze transformatie Gaia en haar vele zusterwerelden gaat beïnvloeden. Deze bespreking zal beginnen met de veranderende aard van dit zonnestelsel en de realiteit die haar omgeeft.

Jullie worden omgeven door een realiteit die aan het transformeren is. De Hemel heeft bepaald dat dit zonnestelsel wordt veranderd in een multidimensionale werkelijkheid. Deze transrealiteit is er de oorzaak van dat alle dochters van de Zon grote veranderingen doormaken. Deze houden onder meer het razen in de met methaan gevulde atmosferen van de vier gasreuzen in en de klimaatveranderingen die plaatsvinden in jullie drie waterwerelden. Onder het zand van Mars en de giftige gassen van Venus liggen uitgestrekte oceanen met water. Het wapentuig van de vroegere Anchara-alliantie zorgde voor het wegzinken van dit water toen ze dit zonnestelsel zo’n twee miljoen jaren geleden binnendrongen. De resultaten van deze aanval zijn de speciale ruines op Mars en de vreemdheid van Uranus. (Uranus heeft een gekantelde as). Venus heeft, net als Mars, een grote hoeveelheid water dat net onder de oppervlakte ligt. Al deze bollen zijn hol en speciale samenlevingen leven in deze binnenwerelden. Er is veel om te ontdekken wanneer jullie eenmaal uit jullie huidige staat van door geheugenverlies opgedrongen beperkt bewustzijn zijn gehaald. In jullie nieuwe staat kunnen jullie beter begrijpen wat hier miljoenen jaren geleden gebeurde.

Het belangrijkste onderwerp wordt derhalve hoe jullie succesvol kunnen worden voorbereid op je sprong naar volledig bewustzijn. Galactisch bewustzijn omarmt jullie snel via een aantal noodzakelijke tussenfasen. Jullie hebben de eerste zeven fasen ervan doorlopen. De volgende betreft voornamelijk jullie hoofd-, keel- en thymuschakra’s. Dientengevolge ervaren velen van jullie hoofdpijnen en vreemde pijnen in tanden en sinussen. De cabal gebruikt elementen in haar chemtrails om jullie groei tegen te gaan. Hun gebrek aan succes heeft griepachtige symptomen in jullie hoofd gecreëerd; hoestbuien en een algemene vermoeidheid. Het prepareren van jullie “Bron van dromen” heeft ongemakkelijke of onderbroken slaap gecreëerd, tezamen met een vreemd tranen van de ogen zowel als rare en terugkerende hoofdpijnen. Daar bovenop komen onregelmatige hartkloppingen en daarmee gepaard gaande lichte bevingen in de borst. Deze symptomen zijn slechts een korte opsomming van talloze andere die te lang en zeldzaam zijn om te noemen. Desalniettemin houden de chemtrails van het duister niet tegen wat er met jullie gebeurt. Ze dragen alleen onnodig bij aan jullie last.

Zegeningen en welvaart voor allen! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen met een heerlijk bericht. De laatste procedures om jullie welvaart te manifesteren zijn klaar. We wachten op de goedkeuring voor het laatste leveringenschema en de voorraden die aan jullie worden geleverd. NESARA wordt ook geprepareerd voor haar grootse debuut. De duistere cabal begrijpt haar lot nu en is eindelijk gezegend klaar om mee te werken. Dit is daadwerkelijk een zeer glorieuze tijd voor iedereen. Degenen die het Licht lange tijd in hun hart hebben gedragen gaan nu een grote vrijheid verkondigen en daarmee een einde maken aan jullie machteloosheid. De onderdrukkers krijgen eindelijk wat ze verdienen, en de rechtszaken die volgen zullen dit punt alleen maar benadrukken. Onze medewerkers in Agartha bereiden zich voor om zichzelf aan te kondigen alsmede een grootse proclamatie waarin ze jullie allemaal in hun rijk uitnodigen. Echter voordat jullie gaan, luister zorgvuldig naar wat ze zeggen. Dit rijk heeft een 5D bestek en daarvoor is het nodig dat jullie enige fysieke aanpassingen ondergaan voordat jullie daarheen reizen.

Deze nieuwe realiteit gaat vooraf aan het gelijktrekken van haar binnen- en buitenrijk. Verder moet de atmosfeer worden gereinigd en haar twee-firmamenten atmosfeer volledig hersteld. Haar goddelijke Spirituele Hiërarchie bereidt deze driestappenoperatie voor om Gaia’s twee werelden te transformeren en te herenigen. Om dit te doen moet jullie weer fysieke Engelen worden. We zegenen jullie en verzekeren jullie goddelijk dat deze procedures waarachtig onderweg zijn. De goddelijke Elohim werken aan het voorbereiden van Gaia op deze transformatie. Daarom laten de vele activiteiten op jullie wereld zien dat de platentectoniek gaat veranderen en dat dit een nieuwe oppervlakte voor haar gaat maken. Om dit voor elkaar te krijgen worden jullie naar je Binnenaarde-woningen en Lichtkamers gebracht zo’n 14 maanden na de massalandingen. We zegenen deze plannen en zijn klaar om jullie transformatie tot volledig bewuste Lichtwezens te overzien.

Visualiseer deze tijd als een speciaal moment van transitie. Jullie worden galactische mensen. Jullie gaan weer deel uitmaken van een uitgestrekte zee van de mensheid die verspreid is over duizenden sterrennaties en jullie zullen tot in detail leren hoe dit alles tot stand kwam. We verheugen ons en zegenen deze grootse gewijde acties, gebaseerd op de heilige decreten van AEON. Eonen geleden reisden onze zielen eerst naar deze gewijde bol en besloten collectief om toekomstige stewards van Gaia en haar nog te geboren worden ecosystemen te worden. Deze gewijde belofte is nu klaar om door ons te worden hervat en uitgebreid zodat alle waterwerelden van dit zonnestelsel er onder vallen. Jullie, gezegende broeders, waren verloren en gedurende lange tijd onderdrukt. Deze transitie markeert zowel jullie bevrijding als de weg naar volledig bewustzijn. We staan gezamenlijk in het gewijde Licht van de Schepper. We staan gezamenlijk als kinderen van deze Melkweg, klaar om onze thuiswerelden te onderhouden en de goddelijke diensten uit te voeren die ons werden gegeven door de gewijde decreten van AEON!

Vandaag herhaalden we onze gewijde missies en verklaarden we hoe dicht we waarlijk bij een gewijde uitkomst zijn. Deze grootse operatie zal jullie bevrijden van de lijfeigenschap die jullie werd opgelegd door het duister, en stelt jullie in staat jullie gewijde plichten weer op je te nemen. Wij allemaal zijn blij dat deze grootse tijd van vrijheid er nagenoeg is! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob maandag 7 juli 2014

01.07.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 1 juli 2014

12 Caban, 0 Kumku, 10 Caban 

Dratzo ! We komen vandaag met goed nieuws Onze diverse aardse bondgenoten zijn ijverig jullie zegeningen klaar aan het maken voor levering. Wij willen deze week onze boodschap toewijden aan het praten over jullie oorsprong. Wij zijn allemaal afstammelingen van een water-aapachtig schepsel dat op de derde planeet leefde vanaf haar zon, de ster die jullie Vega noemen. Deze planeet was een waterwereld, gevuld met wat jullie kunnen denken: ongewone schepselen. Het ergste daarvan was een groot roofdier, en onze voorouders waren over een serie steile bergen geklommen om daaraan te ontsnappen. Daar ontwikkelden zij zich in grootse vissers en begonnen veel tijd te besteden aan de zee. Uiteindelijk verloren zij hun dichte lichaam en namen de karakteristieken aan van een zee zoogdier. Ongeveer zes miljoen jaren geleden bezochten cetaceans (walvisachtigen) hen, uit land uit het Solis stelsel. Deze vriendelijke Wezens vroegen hen of ze werkelijk bewuste Wezens wilden worden en uiteindelijk naar hun vroegere thuislanden wilden migreren. Eerst weigerden zij. Maar, de tussenkomst van de Spirituele Hiërarchie overtuigde hen ervan om dat wel te doen. Hen werd volledig bewustzijn toegestaan en ze ontmoetten ook zulke zielen uit de sterren, die rond Vega lagen. 

Die vergaderingen leidden tot de formatie van een Licht confederatie, die langzaam in invloed begon uit te groeien over de Lyra constellatie. Vier miljoen jaren geleden hadden zij de ster Sirius bereikt en waren in een nieuwe organisatie gemorfd (overgegaan), de Galactische Federatie van Licht. Het was deze heilige vereniging die uiteindelijk het Solis stelsel koloniseerde. Die kolonies werden verwoest door de Ancharan Alliantie en men werd gedwongen te vluchten. De kolonisten keerden rond 900.000 jaren terug en besloten om zich te settelen op Gaia. Deze groep zette zijn hoofdkwartier op in de Binnenste Aarde en ook op een groot eiland-continent dat jullie heden bekend is als Lemurië. Die oppervlakte kolonie begon zich langzaam uit te breiden. Haar taak was om de diverse eco-stelsels te ondersteunen en te handhaven. Rond 300.000 jaren geleden werd de Aarde gekoloniseerd door Wezens uit Centaurus en uit de Plejaden. De meesten ervan gingen naar een groot eiland-continent in de huidige Atlantische Oceaan. Haar inwoners noemden deze nieuwe kolonie “Atlantis”. En dat werd spoedig een stille rivaal van de Lemuriërs. Rond 50.000 jaren geleden gaven de Lemuriërs ieder van hun kolonies een gelijkwaardige status. De Atlantiërs zagen dit als een mogelijke gelegenheid om hun dominantie uit te breiden over de oppervlakte landen van de Aarde. 

Ongeveer 25.000 jaren geleden vielen de Atlantiërs en hun duistere bondgenoten de oppervlakte landen aan en vernietigden de landen van Lemurië. De Lemuriërs trokken zich terug naar hun rijk in de Binnenste Aarde. Dit liet de Atlantiërs de leiding hebben aan de oppervlakte landen. Na millennia begonnen de Atlantiërs een politiek om veel kinderen van de heersende elites, die tegen hen gekant waren, te verbannen naar een schier eiland in de Middellandse zee dat “Ionia” heette. Uiteindelijk vielen de Atlantiërs deze kolonie aan. De Ioniaanse wetenschappers hadden zichzelf voorbereid voor die gelegenheid met een serie van specifieke apparaten. Daarmee waren ze in staat om die bedreiging tegen te gaan. Atlantis werd door zijn eigen wapen verteerd en spoedig zonk het onder de wateren. De bewoners van Atlantis en hun wereld bondgenoten vluchtten naar een andere wereld die rond een ster draaide in de Centaurian constellatie, bekend aan jullie als Beta Centauri. Deze ramp liet twee groepen Wezens achter. De eerste was een groep van specifieke menselijke hybriden, in jullie legendes Anunnaki genaamd. De tweede waren jullie beperkt-bewuste voorouders. Deze groepen formeerden met behulp van de Hemel spoedig een symbiotische relatie. 

De Hemel besloot dat jullie voorouders overleefden en een aantal vitale lessen leerden, die nuttig moesten zijn als het Licht eenmaal met volle kracht voor jullie wereld terugkeerde. Die vreemde relatie die bestond uit de Anunnaki als “goden” en jullie voorouders als hun toegewijde volgers, ging enige 13.000 jaren door. Het werd tijd dat dit ging eindigen en voor jullie om je vroegere status weer aan te nemen. Deze fase van jullie lange reis is meer het begin van hoe jullie weer volledig bewust moeten worden. Wij zijn hier om jullie mentoren te zijn en om je terugkeer toe te staan. De Anunnaki die een regerende groep achterlieten die in al die millennia morfde(overging) naar wat jullie weten dat nu de duistere cabal is. Deze groep wordt uit de macht gezet. Zij zijn zich bewust dat die tijd is gekomen. Wat direct aanwezig is om deze groep aan de kant te zien gaan en opgevolgd te zien worden door onze aardse bondgenoten. De stukken zitten op hun plek voor een grote verandering om in “een oogwenk” te gebeuren. Die transformatie houdt heilige Wezens in die uit alle delen van jullie wereldbol komen. Hun programma’s zijn om jullie te bevrijden en om jullie van welvaart en een nieuwe regering te voorzien. 

Zegeningen! Wij zijn jullie Verheven Meesters. Jullie wereld lijdt onder de laatste overblijfselen van de duistere cabal. Onze missie is om jullie van middelen te voorzien om voorbij hun afschuwelijke regering te komen. Hierbij heeft de Hemel ons grote vloten toegezonden met schepen die ons mentoren brengen, om te helpen bij jullie overgang naar vol bewustzijn. Wij verwelkomen hen. Deze broeders geven ons de mogelijkheid om elke macht te overstijgen die de duistere cabal nog heeft. Een natuurlijk gezegende beweging is onderweg en die is om jullie naar vol bewustzijn te bewegen. Onze goddelijke taak is het om die ontwikkelingen te overzien en om veilig te stellen dat zij jullie positief beïnvloeden. De bedoeling is om zeker te maken van jullie tijdige succes. Onze bondgenoten hebben de instrumenten om een nieuw tijdperk baan te laten breken voor de mensheid. Deze nieuwe periode is reeds gezegend om jullie heen. De duistere agenten vrezen arrestatie. Zij hebben paniek over de feiten die worden gepresenteerd in hun rechtszaken en weten dat dit huidige rijk inderdaad aan het ineen storten is. De tijd van de duisteren is voorbij. Een nieuwe era van vrijheid, vrede en welvaart manifesteert zich. 

Wij realiseren ons hoe dit gaat. Op een speciaal moment richten wij ons naar jullie en bevestigen wat de Hemel aan het doen is om zijn talloze heilige uitspraken te formeren. De duisteren hebben een wereld opzet aan gemeenschappen gefundeerd over oorlog, verdeling en ongewettigde haat naar elkaar. Wij moeten remedies toepassen voor millennia van intens misbruik. Jullie hebben IN jullie verborgen haat en vreemd denken/geloof, dat voortgebracht werd door jullie vroegere overheersers. Lessen zijn nodig om door ons te worden gegeven zodat gelijkwaardigheid van iedereen en het opduiken van wederzijdse goedgunstigheid terug kan komen. In dit licht kunnen jullie werkelijk samen komen en beginnen om funderingen te leggen voor een nieuwe wereld gemeenschap. Die gemeenschap zal jullie spirituele soevereiniteit en goddelijke rechten erkennen. Die is er ook om jullie voorspoed te verzekeren door je de middelen te geven om die voor jezelf en jullie onderling verbonden families, veilig te stellen. Dit is allemaal een inleiding naar wat jullie galactische mentoren jullie gaan onderwijzen. 

Dit is louter een tijd zodat jullie beginnen te begrijpen wie jullie werkelijk zijn en hoe jullie innig verbonden zijn aan elkaar. Jullie Ascentie is om jullie ten slotte een speciale code te geven om door te zetten wat wij en jullie mentoren je leren. Wees in vreugde en wees je gezegend bewust van hoe de Hemel dit heeft opgebouwd en rechtmatig het pad afdwong voor jullie grootse her vereniging met ons allemaal. Wij hebben in Agartha gezeten en gekeken hoe het duister jullie manipuleerde en jullie apart hielden. Deze onrechtvaardigheid gaat nu eindigen. Wij hebben het laatste jaar veel delen van deze wereldbol bezocht en hebben gezien hoe de dingen aan het veranderen zijn. De Hemel werkt op vreemde en prachtige manieren. De duistere cabal kan niet aan zijn lot ontsnappen. Maar ook deze schavuiten zijn onze broeders en zusters die in de tijd van vol bewustzijn terug moeten keren naar de kudde. Wij weten dit en zien de bedoeling van dit laatste stuk van onze wederzijdse reis: Om een simpel feit te leren: Dat wij allen inderdaad Allemaal Een zijn ! Hosanna ! Hosanna ! 

Heden gaan we door met onze boodschap. Blijf steeds bewust dat de Hemel onze heilige gids is. Onze goddelijke dienst is om de hele mensheid terug te verwelkomen. Wij komen om te onderwijzen, en om jullie voor te bereiden voor de laatste grote spirituele sprong, vol bewustzijn ! Het moment komt eraan voor ons om actie te ondernemen en om ons allen naar de nieuwe gezegende Periode te brengen! Zo zij het ! Selamat Gajun ! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Een ! en Wees in Vreugde !)


 Vert. Winnie 


24.06.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 24 juni 2014

5 Oc, 13 Kayab, 10 Caban 

Selamat Balik! Wij komen vandaag bij jullie met goed nieuws! Het netwerk van de volgelingen van het duister moet de nederlaag onder ogen zien. Het Licht is tot de conclusie gekomen dat het onverstandig is om deze onverlaten te laten doorgaan. De regeringen welke deze volgelingen bezetten zijn totaal toegewijd om de schandelijke financiële zaken van het duister tegen te houden om ooit te falen. En dus is het meest verstandige om deze drones uit hun macht te ontzetten. De sleutel hiertoe is het nieuwe financiële stelsel dat alleen maar gedeeltelijk onthuld is. Dit nieuwe monetaire programma moet ‘ongedekt papiergeld’ beëindigen en die banken veronachtzamen die sterk dit waardeloze systeem ondersteunen. Hier bijgevoegd zijn de nieuwe kostbare valuta die door metaal worden gedekt, de reden om NESARA in Noord Amerika binnen te leiden en GESARA over de hele wereldbol. De nieuwe regering zal een tijdelijke zijn. De bedoeling daarvan is om het toneel klaar te maken voor een wereld die gevuld is met talloze ‘rechtens’ regeringen wier eerste conventie het is om hun volk te dienen en het pad te plaveien naar wereld welzijn. Deze regeringen zullen ook technologieën vrijgeven die onze wateren, lucht en grond zullen reinigen van verderfelijkheden die worden geproduceerd door de verwoestende industrieën van het duister. 

Deze regeringen laten de Verheven meesters zich direct tot jullie richten en staan de jarenlange UFO cover-up toe te stoppen. Wij kijken uit naar het ons direct richten aan jullie en om jullie voor te bereiden voor een eerste contact. Over dit rijk zijn lang leugens verspreid en over zijn ware oorsprong en jullie ware voorouders. Jullie zijn Wezens die afstamden van kolonisten die 900.000 jaren geleden naar Gaia kwamen voor een overweldigende reden – om te handelen als Gaia’s bewaarders en samen met de Cetaceans (walvissen) om Gaia’s diverse ecosystemen te bewaren en te laten gedijen. Dit voornaamste doel is een dat jullie weer op je nemen en je grootse vermogens laten gebruiken om die levende orb te handhaven met haar vele unieke levensvormen. Wat meer is, jullie zullen een grote sterrennatie laten ontstaan die gevuld is met prachtige levensvormen en echt verbijsterende milieus. Jullie zullen de geheimen ontdekken achter hoe dit levende zonnestelsel werd geschapen en om die wijsheid te gebruiken om wonderen en mirakels te produceren, om een fundering te leggen voor permanente galactische vrede en voor de uiteindelijke transformatie van het Anchara continuüm naar het Licht. 

Inderdaad is het ‘eerste contact’ een groot verdelend punt voor jullie gemeenschap. Voor die tijd waren jullie een groep van beperkt bewuste Wezens die geleid werden door een duister wereld verbond. Deze cabal wordt nu vervangen. Daar zit een komend contact in dat jullie naar de rand duwt van een transformatie over hoe jullie jezelf zien, jullie wereld en zelfs hoe jullie je oorsprong voorstellen. Dit grote stroomgebied (waterscheiding) wordt het punt waarbij jullie beginnen je te confronteren met wat je denkt over om radicaal nieuwe soorten te accepteren. In deze interim periode zullen jullie ons ontmoeten en ontdekken hoe jullie werden. Dit alles is louter inleidend voor wat er gaat gebeuren als jullie in je Licht Kamer glijden. Op dat moment zullen jullie je Ware Zelf ontmoeten en je vermogen ontsluiten om snel terug te keren naar volledig bewustzijn in maar drie dagen tijd. De taak van onze mentoren is om te komen, jullie te ontmoeten en je op een innerlijke reis mee te nemen, die leidt naar het magische moment waarop je volledig bewustzijn verkrijgt. Hun taak is het om jullie dan de etiquette te leren om succesvol te navigeren in deze volledig bewuste werkelijkheid. 

Als volledig bewuste Wezens zullen jullie de diverse punten opnemen van Gaia’s goddelijke besturing. Deze verantwoordelijkheden zijn ontworpen in talloze levens contracten, waar ieder van jullie mee instemde toen jullie oorspronkelijk migreerden naar deze prachtige blauwe orb. De spirituele documenten zullen worden gevonden als je vrijelijk de Akasha Registratie kunt bereizen. In dit Licht zullen jullie je goddelijke dienst toewijzen aan je goddelijke dienst om ieder aspect te handhaven van een ge-reïntegreerd en volledig bewuste Moeder Aarde. Met die heilige taak, worden jullie vreugdevol toegevoegd aan jullie Agarthaanse en Cetacean broeders. Die goddelijke vereniging is ook om je te voegen bij anderen in dit zonnestelsel om een nieuwe Sterren natie te laten ontstaan. Deze sterren natie zal een weerspiegeling worden van de goddelijke aard van Gaia. Jullie zullen dan geëerd worden en specifieke taken ontvangen om de transformatie te voltooien van deze galaxy naar het Licht. Jullie zullen worden gezegend door ons allemaal en een groot centrum worden van diverse conferenties. Die conferenties zullen ook Wezens bevatten van uit deze hele sector van stoffelijkheid. Jullie hebben echt een meest glorieuze bestemming !!! 

Namasté ! Wij zijn jullie Verheven Meesters ! Spirit heeft zich bewogen op Aarde en heeft ons een meest verbijsterend geschenk gegeven! Dit heilige geschenk is jullie vrijheid en goddelijk welzijn die jullie in staat stelt om je laatste queste (onderzoek) te beginnen. Dit gezochte leidt naar vol bewustzijn, een sublieme status die jullie je totaal laten her verbinden met jullie spirituele familie. Er is voor jullie veel om te leren. Spirit heeft een moment laten ontstaan waarop je zult ontdekken hoe alle bewijzen die jullie verzameld hebben, samen vallen. Wij zullen je in het kort een fundering geven voor een beter begrip van wat Spirit jullie zal vertellen. Deze fundering zal jullie concepten renoveren over leven en om jullie klaar te maken voor wat de Hemel jullie zo gracieus zal gaan geven. Zelfs nu brengt de hemel bewijs en voorbereiding naar jullie toe van veel wonderbaarlijke dingen. Deze dingen gaan verder dan de zegeningen van de Engelen. Ze gaan naar de hoogste plekken in AEON* . Jullie worden speciaal gezegend en inderdaad worden dan enkele prachtige besluiten gegeven om jullie pad naar succes glad te maken ! 

Als jullie kijken naar de dispensaties die je worden gegeven, herinner je dan een zegening: “Ga, mijn kinderen en wees degenen die deze kostbare Aarde naar haar vroegere staat van Glorie terugbrengen.” Jullie zijn hier om de Aarde te hervormen en haar de reden te geven voor een grote “make-over”. Dit is iets dat heel intens is en gezegend. Neem die dispensatie en maak je zelf klaar voor goddelijke dienst. De Schepper spreekt en zendt jullie middelen om weer heel te worden. Verheug je hierom en weet dat het jullie lot is om opnieuw een stoffelijke Engel te worden. Jullie schijnbare eindeloze jaren van trekken over deze Aarde als een instrument van het duister, zijn voorbij! Spirit wenst dat jullie je spiritueel bewust worden en in staat zijn te begrijpen wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn. Deze kennis is de sleutel om te begrijpen waarom het duister zijn greep over jullie heeft verloren. Jullie, Gezegende kinderen zijn de reden achter de massale geboorte van deze Aarde en jullie, een van haar meest gezegende onderdanen, zijn klaar om naar volledig bewustzijn over te gaan ! 

Volledig bewustzijn is iets dat de duistere vermomde Atlantische priesters en priesteressen van jullie stalen als een manier om een gewillig slavenras te produceren voor hun duistere meesters. Dat wat zo op slinkse wijze van jullie werd afgenomen wordt nu teruggegeven. Dit ene proces is om Moeder Aarde te her-verbinden met het verenigd geheel en om deze orb te gebruiken om de vier water planeten van dit zonnestelsel te veranderen en te her-koloniseren. Deze grote zegening door de Elohim is om jullie toe te staan om de bewaarders te worden van een allermeest prachtige sterrennatie. Onze supervisie werd gezegend om jullie te leiden om de terugkeer te laten maken. Jullie goddelijke bestemming is on -ontwarbaar aan die van ons verbonden. Ons werd deze goddelijke staat gegeven van onsterfelijke vreugde alleen om te handelen als julie vurige wegwijzers. Wij zijn hier om jullie toe te staan om in bewustzijn te groeien en om jullie naasten bij te staan in de grote omverwerping van het duister en hun afschuwelijke agenda’s. Dus wees wijs, wees sterk en wees voorbereid voor wat er nu aan het gebeuren is ! 

Vandaag was er weer een volgend voorbeeld van onze boodschappen aan jullie. Blijf klaar en voorbereid op wat spiritueel noodzakelijk is voor jullie vrijheid. Een groot welzijn en een grote verschuiving in deze werkelijkheid staan eraan te komen. Jullie spirituele en ruimte families zijn hier en bevrijding wordt uitgeroepen door dit rijk. Weet, lieve mensen, dat de talloze Voorraad en nooit eindigend Welzijn van de Hemel inderdaad van jullie is ! Dus, wees Het ! Selamat Gajun ! Selamat Ja ! (Sirisch voor Wees Een ! en Wees in Vreugde !)

Uit Sheldan’s boek: Je Eerste Contact…:

AEON: Dit is het hoogste rijk van de Hemel en het gebied rondom de Troon van de Schepper.


 Vert. Winnie 

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS