Volgers

PUTIN

donderdag 22 augustus 2013

20.08.2013 jullie wereld is geheel in beslag genomen door de laatste fase van een conflict


20 augustus 2013 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


9 Ik, 5 Uo, 10 Caban 

Selamat Balik! Wij zijn terug! Jullie wereld is geheel in beslag genomen door de laatste fase van een conflict welke begon toen de Anunnaki hun duistere aardse pionnen verliet, opdat ze voor zichzelf moesten zorgen, en zich vervolgens bij de rangen van het Licht aansloten. Deze abrupte omschakeling zorgde voor massale chaos onder de verschillende groepen van de machtige elite op jullie wereld voor bijna een half decennium. De nadering van de tweede Bush administratie gaf de pro-westerse cliques van de duistere pionnen een voorlopig voordeel boven hun Aziatische tegenhanger, maar nu is het tij gekeerd en diegenen de macht lang voor de hegemonie van het Westen hadden, claimen nu hun voormalige autoriteit terug. Hoewel, deze keer hun focus is verschoven van elkaar verwoestende overwegingen naar een grotere arena: Het oprichten van een nieuw financieel en monetair systeem voor de gehele planeet, inclusief een nieuwe wereld regering. Verschillende verordeningen zoals NESARA zijn prototypes van hetgene dat gepland staat.                            
De intentie achter zo’n massieve verandering is om jullie rijk te transformeren  in voorbereiding van onze komst, zodat wanneer wij eenmaal hier zijn, wij jullie pad naar volledig bewustzijn kunnen bespoedigen. Het eerste punt op deze agenda is om jullie te bevrijden van iedere vorm van slavernij, en daar zijn momenteel meerdere vormen van die jullie belasten.

De meest openlijke vorm  van slavernij is jullie juridische en financiële systemen, dus hiervoor zal eerst een oplossing gezocht worden. Het herstellen van jullie aangeboren soevereiniteit is overheersend in onze acties. Beginnende met de materiële aspecten, zal er volledige vergeving van schulden zijn, universele voorspoed, een einde aan illegale taxatie, en een formele regeringsverklaring van een nieuwe vorm van regeren. Alleen dan zullen jullie volledig gerehabiliteerd zijn tot jullie natuurlijke, door de Schepper-gegeven rechten. Wanneer jullie levens eenmaal vervuld zijn met voorspoed en overleving kwesties verdwenen zijn, zullen jullie in staat zijn om de diepe behoefte binnenin te herkennen voor antwoorden op vele dingen, inclusief hetgeen wij te bieden hebben.  Er is zoveel voor jullie om kennis van te nemen, en jullie individuele mentoren en wij anticiperen graag in openhartige en open discussies met elkaar. Wanneer wij jullie vragen beantwoorden zullen ze leiden naar nieuwe vragen, en op deze manier zullen nieuwe perspectieven zich voor jullie openen. Zoals hongerige klanten die een luxe delicatesse-winkel binnengaan, zo vele verschillende, exotische soorten van spiritueel “voedsel” zal plotseling voor jullie voorhanden zijn!  En inderdaad, jullie hebben dit feitelijke voedsel nodig om ervoor te zorgen dat jullie volledig kunnen begrijpen wat de Hemel voor jullie in petto heeft, inclusief de natuur/ aard en oneindige wonderen van volledig bewustzijn.

Er wordt van ons gevraagd om jullie omgeving/milieu te veranderen en jullie terug in jullie natuurlijke staat te transformeren. Het is jullie recht om omringd te zijn door alle kennis  die jullie kunnen absorberen voordat deze heilige operatie jullie in een zeer goddelijke matrix opveegt.                                  

Sinds jullie aanvangsmoment/begin op Vega miljoenen jaren geleden, stond de gehele kosmos open voor jullie in jullie natuurlijke Zijnstoestand, en nu zal deze heilige gift aan jullie teruggeven worden.                               

Als soeverein wezen, kunnen jullie een glimp opvangen van de exquisiete staat welke de hemel voor jullie wenst, en dus komen we niet alleen om te transformeren maar ook om een mentor voor jullie te zijn. Houd in gedachten dat wat er met jullie gebeurd een unieke gebeurtenis is:  
normaal gesproken zijn zulke dispensaties niet verkrijgbaar voor diegenen die zo lang zo diep verstrikt waren, worstelend in het grimmige beperkte bewustzijn. Hoewel, jullie unieke blauwdruk en geschiedenis staan garant voor deze gift en ook onze betrokkenheid. Er is zoveel om over te praten, in zo’n kort tijdsbestek, en wij zijn volledig voorbereid om met alle uitdagingen om te gaan welke deze tijdsbeperking produceren. Aan onze kant zijn we druk bezig de middelen op te zetten om jullie de informatie te geven die jullie nodig hebben.

De komende tijd zal gevuld zijn met welverdiende overwinningsfeesten voor de vele bondgenootschappen die betrokken zijn bij het Licht. Boven alles, kijken wij heel erg uit om jullie eindelijk te ontmoeten! Wij hebben verbindingen gelegd met de diverse goddelijke Broeder- en Zustergenootschappen van het Licht en jullie persoonlijke galactische mentoren zijn speciaal opgeleid om nauw samen te werken met jullie Ascended Masters. Jullie mentoren zijn in staat om snel contact te leggen met de vele Orden van Ascended Masters om antwoorden te krijgen die jullie van hen wensen. Deze toegang tot informatie is maar één van vele contacten die jullie mentoren onderhouden daar wij er klaar voor zijn om jullie van een volledig verslag te voorzien van alles wat jullie nodig hebben om jullie voor te bereiden op volledig bewustzijn.                                
                                        
Een volledige open dialoog met ons komt vanzelfsprekend eerst; vervolgens, het proces van jullie terug transformeren in jullie originele goddelijke blauwdruk welke plaats zal vinden in Agartha, gevolgd door een grondige training in volledig bewustzijn etiquette. Dan zullen jullie er klaar voor zijn om reizen naar andere planeten in het zonnestelsel  te ervaren, als je zou willen, en jullie eigen unieke sterren-natie op te zetten.
Zegeningen, lieve Harten! Wij zijn jullie Ascended Masters en wij komen om jullie veel goed nieuws te brengen! Degenen die hard gewerkt hebben om de duistere cabalisten te verdrijven van de macht hebben nog een juridische overwinning behaald; alle voorname pionnen van de cabal kunnen ieder moment  gearresteerd worden. Verder, de voornaamste afspraken betreffende het opzetten van het nieuwe monetaire systeem zijn afgerond, en documenten zullen binnenkort getekend worden wat ervoor gaat zorgen dat de fiat-valuta’s van de wereld verruild worden voor harde-valuta’s.                           

Deze afspraken zullen geïmplementeerd worden zodra de nodige handtekeningen geplaatst zijn. Iedere natie zal een portie van de edele metalen ontvangen, die momenteel in geheime opslagplaatsen wordt gehouden en dit zal de voorwaarden voor de nieuwe harde valuta  garanderen. Een andere kwestie die nog overeengekomen diende te worden was de ingangsdatum, en hierover is een beslissing genomen; hoewel de timing nog geheim zal blijven totdat deze activiteit is afgerond.

Momenteel  ronden wij, de Ascended Masters, de voorbereidingen af om de mensheid de waarheden te onderwijzen over de grote geheimen achter de façade van een aantal van jullie filosofieën. Deze twijfelachtige gedachten-systemen  zijn de rechtsgeldigheid geweest van verschillende activiteiten en verdragen uitgevoerd door jullie voornaamste regeringen.                               

De geheime waarheden, alhoewel, zijn in feite de sleutel tot de manier waarop onze realiteit functioneert en het wordt tijd dat jullie ermee kennis maken. Het is onze missie om een ieder van jullie voor te bereiden voor de heilige reis naar volledig bewustzijn, waarvan de eerste stap de regeringsveranderingen zijn, gevolgd door Disclosure en de ontsluiering van een reeks van geheime technologieën. In deze atmosfeer van openbaringen en onthullingen, kunnen we vrijelijk onze wereldlijke leringen onderwijzen, waarvan sommigen de kern concepten die jullie grootste filosofieën aanhangen, uit elkaar laten knallen. In onze leringen zullen de goddelijke waarheden gevonden worden die jullie realiteit zal bevrijden!

Het is onze missie om de gewijde/heilige verbinding tussen deze realiteit en de Hemel te herstellen. Een ieder van ons heeft het heilige ascentiepad genomen om in staat te zijn om jullie in deze tijd te onderwijzen en te begeleiden, en wij zijn er klaar voor om jullie te assisteren in jullie massieve transformatie. Het proces om jullie naar volledig bewustzijn terug te laten keren is niet alleen een heilige Ascentie op zichzelf maar het stelt jullie ook bloot aan een enorme hoeveelheid informatie betreffende de Hemel. Als een nieuw volledig bewust Wezen zal je in staat zijn om wonderbaarlijke niveaus van toewijding en focus aan te trekken binnenin jezelf en je zult je dit gemakkelijk aanleren door de speciale training die je zult krijgen. De Hemel heeft een vol-bewustzijn-etiquette school gecreëerd waar een ieder naar toe gaat wanneer jullie je Licht Kamers achter jullie laten.      
                          
Een ieder die volledig bewustzijn verkrijgt zal er door de hallen lopen en vervuld worden met ontzag en verrukking door de te ontdekken wonderlijke gebeurtenissen aldaar. Dit alles wacht op jullie!
Vandaag zijn we verder gegaan met jullie op de hoogte te brengen van wat er gaande is.                             
Het duister is tot aan de balustrade van het enorme fort geduwd dat het gebouwd heeft van waaruit het over jullie regeert. Dit is onderdeel van het proces wat jullie binnenkort de vrijheid, voorspoed, en de heilige rechten brengt welke een ieder van jullie verdienen.                                                                                               
Weet, Geliefden, dat oneindige Welvaart en Voorspoed inderdaad jullie toebehoren. En zo is het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius voor Wees Eén! en Wees Vreugdevol!)

Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 7 augustus 2013

06.08.2013 Aan het einde van het jaar 2012 straalde er een grote dosis hemels Licht neer


6 augustus 2013 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


8 Lamat, 11 Pop, 10 Caban

Dratzo! We komen weer om veel met jullie te bespreken! Aan het einde van jullie Gregoriaanse jaar 2012 straalde er een grote dosis hemels Licht neer op jullie rijk, en daarna op 29 juli van dit jaar kwam er nog eens driemaal die hoeveelheid naar jullie wereld door middel van de speciale astrologische uitlijningen op die datum. Dit zet de energieën voor hetgeen bijna gaat gebeuren. De langdurige wurggreep van het duister op jullie geliefde planeet is ten einde en de tijd is gekomen om je te verheugen. Het is ook tijd voor die veranderingen die officieel jullie realiteit naar het Licht zullen verheffen. De eerste acte in deze stoet van gebeurtenissen is natuurlijk het vrijgeven van de verschillende fondsen, die jullie monetaire set-up van oneerlijke fiatvaluta’s, die zo vatbaar zijn voor tomeloze speculatie, naadloos omzetten naar valuta’s die ondersteund worden door edele metalen. Deze nieuwe, eerlijk gewaardeerde valuta’s zullen een wereldwijde re-evaluatie doen ontstaan en jawel, de eerste hiervan is klaar voor distributie. Verder staan de eerste rondes van de welvaartsuitbetalingen klaar om te worden uitgedeeld. Deze financiële aanpassingen zullen de oude garde effectief uit hun macht zetten en de instelling van wettig gefundeerde ‘de jure’ bestuur toestaan. Zoals jullie weten zijn dit slechts de openingszetten voor hetgeen gaat komen.

De opkomst van jullie nieuwe financiële en banken systeem zal universele schuldkwijtschelding brengen en kort daarna, de onthulling van onze welwillende aanwezigheid. Jullie nieuwe bestuur zal ons toestaan formeel aan jullie bekend gemaakt te worden. We zijn van plan om dan een serie aankondigingen te doen die jullie allemaal informeren over de aanstaande massalandingen. Tevens worden jullie geïntroduceerd bij jullie Opgestegen Meesters, die klaar staan om wereldwijd met hun gewijde onderricht te beginnen. Deze ontwikkelingen zullen een enorme verandering teweegbrengen in hoe jullie wereldwijde samenleving er uit ziet en de huidige agressieve competitie tussen jullie naties omzetten in vriendelijke samenwerking. Onvermijdelijk zal hetgeen de Opgestegen Meesters en wij te vertellen hebben jullie realiteit op zijn kop zetten! Het hoofdvoedsel van leugens en manipulatie door het duister gedurende eonen aan jullie opgedist zal compleet aan het licht komen en getransformeerd worden wanneer de Opgestegen Meesters de waarheid aan jullie voorleggen. Wanneer deze nieuwe wereld van Waarheid vorm krijgt, zullen de oude verwrongen manieren van bestaan en waarnemen overgaan in gezond en Liefdevol begrip en acceptatie van de volgende fase van jullie reis: het ontmoeten van jullie individuele galactische mentoren.

Wanneer de massalandingen eenmaal plaatsvinden zullen jullie mentoren aan jullie worden voorgesteld. Op dat moment kan een volle en openlijke dialoog tussen ons eindelijk beginnen. Zoals jullie je kunnen voorstellen zullen we elkaar een hoop te vertellen hebben. Het allerbelangrijkste onderwerp zal al spoedig jullie terugkeer naar volledig bewustzijn worden, aangezien dit de belangrijkste reden is voor onze aanwezigheid hier. Er zal zo veel zijn om in je op te nemen en er zal tijd nodig zijn om al deze nieuwe informatie te verwerken. Jullie zullen leren niet met je hoofd te denken maar met je hart, waar de waarheid gekend kan worden. Deze laatste fase van jullie reis naar volledig bewustzijn vereist dat jullie helemaal de manier waarop jullie denken en voelen transformeren, en volledig heroverwegen hoe jullie jezelf zien, zowel spiritueel als emotioneel. Het zal een grote uitdaging zijn, waarvan we weten dat jullie die aankunnen, als jullie diep in jezelf graven om de Liefde, die jullie essentie is, naar boven te halen. Wanneer jullie deze Liefdesbron in jezelf benutten, zal het jullie collectief naar vele komende triomfen voeren, en wanneer het moment komt zullen jullie meer dan klaar en bereid zijn om de metamorfose naar volledig bewustzijn te omhelzen, als jullie in je individuele Levende Lichtkamer stappen. Dan, als een Wezen van Licht, zullen jullie samen met ons je goddelijke diensten aan de fysicaliteit en met name de Schepper gelukkig gestemd aanvaarden.

Eenmaal begonnen zullen de dingen snel gaan. Jullie geforceerde quarantaine van volledig bewustzijn zal ophouden en een welkom thuis ceremonie zal plaatsvinden, waar jullie opnieuw de krachten zullen bundelen met jullie spirituele en ruimtefamilies. Deze grootse reünie zal jullie toegang tot Binnen- Aarde openen als jullie opnieuw samenkomen met degenen die waarachtig jullie voorouders vertegenwoordigen. Hun geschiedenis zal niet langer in ‘mythe’ verborgen zijn, maar een levende saga worden die jullie oorsprong vertelt en waarom jullie hier zijn. Wanneer jullie dit allemaal hebben verwerkt zullen jullie weer heel zijn en in staat om jullie levenscontracten uit te voeren. Het bouwen van jullie sterrennatie zal niet alleen de deuren openen naar andere waterwerelden in dit zonnestelsel maar ook naar de verten van deze Melkweg, als onderdeel van jullie goddelijke dienstbaarheid aan de fysicaliteit. Jullie zullen begroet worden door andere bewuste Wezens en hen helpen volledig bewustzijn te bereiken, net als jullie. Jullie zullen daadwerkelijk meewerken om een nieuwe thuisgalaxis te smeden voor ons allen! Het zal de mooiste tijd worden! Een tijd voor grootse avonturen en ontdekkingen wanneer we gezamenlijk het goddelijke plan van de Schepper manifesteren.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met nieuwe berichten! De energieën die door het Licht naar dit gezegende rijk worden gezonden naderen hun piek, en de talloze effecten van deze uitgebreide toename van Licht worden duidelijk. Het duister heeft haar strijd om te overleven verloren en we bereiden de vele lessen die we jullie zullen geven voor. Ieder van ons zal jullie de wijsheid tonen die je nodig hebt om door te gaan met het verhogen van jullie bewustzijnsniveaus. Deze morele kompassen zullen je gidsen wanneer je steeds dichter de dag nadert dat je eindelijk klaar bent voor je individuele Levende Lichtkamer. We zullen elke stap van de weg naast je staan terwijl je deze wonderbaarlijke transformatie doormaakt, en na je volledig bewustzijnsetiquette training, zal het onze voortdurende missie zijn jullie te superviseren en te begeleiden mbt de aard van jullie goddelijke dienstbaarheid aan de Hemel. In feite zijn deze aspecten die we hier beschrijven slechts een deel van onze dienstbaarheid aan Gaia en ieder van jullie, want een compleet nieuw tijdperk voor de mensheid wordt dan werkelijkheid. Halleluja! Halleluja!

Onze rol in deze missie is: waken over de mensheid en morele begeleiding geven. We beantwoorden de roep om hulp die het menselijk collectief gedaan heeft. We verlichten jullie pijnlijke wonden en zenden boodschappen uit voor de redding van de mensheid. Nu behoort eveneens tot onze taken het jullie allemaal succesvol brengen naar een rijk van toenemend bewustzijn, waar jullie je bewust kunnen worden van je spirituele hartcentrum. We kijken verheugd naar de totstandkoming van de voordelen van deze activiteiten, en terwijl de Hemel nu haar immense energieën inzet om jullie realiteit naar het Licht te transformeren, geeft het onze boodschappen en hulp aan jullie meer geloofwaardigheid. Dit is een tijd van toenemende spiritualiteit en het moment waarop we lang hebben geanticipeerd. Nu zijn we bezig met het beëindigen van de langdurige tirannie van het duister zodat het nieuwe financiële systeem en het nieuwe bestuur groots kan worden ingeluid door onze welvaartsplannen tezamen met een algemene wereldwijde viering. Een nieuw tijdperk is aangebroken!

Het nieuwe tijdperk voor de mensheid zal tevens een reünie inhouden met jullie broeders in de ruimte, Binnen Aarde en in de geestenwereld. Het zal meer dan duidelijk worden dat jullie nooit alleen waren! Jullie maken deel uit van één van de uitgebreide menselijke levensketens door middel waarvan de Schepper leven verspreidt door deze bijna oneindige ruimte die bekend is als fysicaliteit. Hier worden tevens miljarden niet-stoffelijke wezens gevonden. In deze uitgebreidheid van hoog bewust leven zijn en wonen we in Liefde en Licht. Nu komen we als volledig bewuste Wezens om in vreugde het goddelijke plan voor fysicaliteit uit te voeren. We zijn vrijwillig deze plichten aangegaan, welke ons grote vreugde brengen aangezien we de diepste verlangens van ons hart daarmee vervullen. Allen voelen onze grote Liefde terwijl we genadig met elkaar omgaan; onze levens vervuld van hemelse zegen, en elke dag ontvangen we eer voor hetgeen we bereiken. Dit is waarlijk een zeer wonderbaarlijke manier om te leven, en één die we graag met jullie delen!

Vandaag bespraken we een paar recente ontwikkelingen en wat onze toekomst inhoudt. We komen naar jullie wereld om jullie de grote gift van volledig bewustzijn te brengen en de vreugde die dat het geheel van de fysicaliteit brengt. Jullie zullen worden verwelkomd in deze gezegende staat niet alleen door ons, maar door iedereen in de Schepping!  Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

vrijdag 2 augustus 2013

30.07.2013 Gelukkig Nieuw Galactisch Jaar


30 juli 2013 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


1 Imix, 4 Pop, 10 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer nieuws! Allereerst, een beetje laat: Gelukkig Nieuw Galactisch Jaar voor iedereen! Dit is het jaar 10 Caban, een galactisch jaar dat grotendeels is gereserveerd voor innerlijke en uiterlijke ontdekkingen. Het moedigt je aan meer te leren omtrent wie je werkelijk bent en om naar je aangeboren mogelijkheden te kijken in een nieuw licht, en het zijn deze energieën die nu heel erg aanwezig worden in jullie realiteit. Er breekt een periode aan van manifestatie en ontdekken wat je denkt waar het Leven over gaat en in wat voor wereld je dientengevolge wenst te leven. De komende welvaart en het nieuwe bestuur gaan dit proces van zelfontdekking kickstarten. Wat jullie omtrent je zelf ontdekken zal echter alleen maar een vluchtige blik geven op de luisterrijke waarheid van je ware Innerlijke Zelf. Wanneer de Geest dit aan jullie begint te onthullen, zul je ontdekken hoe de buitenwereld de groeiende expansie van je innerlijke ervaring reflecteert en stimuleert. Het nieuwe jaar 10 Caban zal waarlijk gevuld zijn met allerlei soorten nieuwe en stimulerende avonturen. Om mee te beginnen: persoonlijke schuld zal eindigen en je zult in een nieuwe wereld van welvaart worden geworpen. Je zult in staat zijn zinvol met het nieuwe bestuur, dat oprecht je input vraagt en je waarlijk wenst te dienen, samen te werken. Alleen dit al zal een grote aanpassing zijn!

Er wordt veel verwezenlijkt, over de hele wereld. Degenen die in het geheim hebben gewerkt aan het verwezenlijken van nieuwe besturen hebben veel wettige strijd geleverd, die de weg opende om jullie corrupte regimes te vervangen door nieuw bestuur met als opdracht het herstellen van mensgerichte werkwijzen. Verdwenen zal de overheersing door de machtswellustige elite en de onaantastbare heerschappij van de multinationals zijn, die de bedoeling hadden om jullie wereld te ruineren. Zoals jullie tot je schade weten, hebben deze duistere coalities onwettige hoeveelheden aan belastingen en schulden aan jullie opgedrongen om jullie te controleren en te onderdrukken, en het doel van het nieuwe bestuur is om deze onwettigheid te rectificeren en jullie te bevrijden van tientallen jaren schuldenslavernij. Er zal een nieuw harde valuta systeem komen dat de manipulatie en onderdrukking door een fiat-valuta systeem zal beëindigen. Deze fiscale ‘droogrot’ zal snel veranderen naar wereldwijde valuta die gesteund worden door kostbare metalen, en jullie nieuwe bestuur zal niet alleen het harde valuta systeem ondersteunen en promoten, maar ook de beneficiaire sociale programma’s die het vergezellen. Wanneer deze “bouten-en-moeren’ aspecten zich ontvouwen, zal jullie snelle innerlijke groei je in staat stellen om betekenisvol in partnerschap met de regeringen de veranderingen die jullie wensen te ervaren in jullie snel veranderende wereld te formuleren en daarna te overzien.
Jullie gaan een periode van een groot leerproces binnen. In galactische samenlevingen wordt iedereen individueel geëerd en gewaardeerd. Iedereen is een uniek en onvervangbaar deel van het geheel, en dit is een identiteit waaraan je zult moeten wennen. Regeringen staan niet boven de mensen, het is eerder een instrument om het welzijn van een ieder hoog te houden en te faciliteren. De Admiraliteitswet (de wet van de veroveraar), die momenteel prevaleert, zal wijken voor de Algemene Wet, die van de mensen komt. De Algemene Wet bestaat uit die praktijken en tradities die, over langere tijd, bewezen hebben goed te werken tussen de mensen, en dit is wat degenen die aangewezen zijn voor autoriteit een moreel kompas geeft om hun overwegingen en acties te begeleiden. Wanneer deze conceptuele verandering plaatsvindt, is jullie rol om het nieuwe bestuur in zijn handelingen te observeren en er voor te zorgen dat zij zich houdt aan de aanwijzingen die jullie haar geven. Jullie bezitten een goddelijke status als persoon van belang. Je bent een soevereine entiteit die deel uitmaakt van  een zeer gemotiveerd collectief, en als zodanig heb je de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er oplossingen worden bereikt die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Jullie gezegde: “Regeren is geen sport voor toeschouwers” is heel passend hier.

Bemoeienis met deze veranderingen zal jullie groeiende bewustzijn voorzien van vele gebieden van “hands-on” educatie. Je zult een ware, mededogenmoraliteit ontdekken die compleet onoordeelkundig is. Je zult ontdekken hoe belangrijk het is om de vreugde en verbazing van jullie uniek evoluerende samenleving te handhaven; en tevens dat jullie zelf besturen een waarlijk goddelijke operatie is van grote complexiteit, die de welingelichte deelname van, of supervisie door, elk lid vereist. Het behoud van jullie soevereine rechten en het zeker stellen dat de Algemene Wet juist wordt uitgevoerd is een zeer gewijde taak, waar jullie veel meer tijd voor zullen hebben als welvaart eenmaal jullie levens stabiliteit geeft en je potentieel vrij geeft. Onthoud dat jullie bewustzijnsniveaus snel zullen toenemen en jullie beeldvorming en perceptie enorm zullen veranderen. Je zult ook de beschikking hebben over Wezens van diverse pluimage die gekomen zijn om te helpen gedurende deze enorme transitie, want velen van jullie zullen een beetje verward zijn of verontrust door hoeveel er verandert. Dit is waarom jullie individuele mentoren om dingen uit te leggen of je gerust te stellen aan je zijde zult hebben.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen om ons gezichtspunt van wat er over jullie hele wereld gebeurt te bespreken, aangezien deze gebeurtenissen jullie Ascentieproces diepgaand zullen beïnvloeden. En natuurlijk is dit ons expertisegebied. Nieuw bestuur zal het resultaat zijn van een nieuw monetair systeem, dat zichzelf zal resetten door om te schakelen naar harde valuta. Deze operatie zal eveneens een wereldwijde valuta herwaardering teweegbrengen. Deze twee ontwikkelingen zullen snel het huidige op schuld gebaseerde valuta systeem dat gesteund wordt door de huidige regeringen onderuit halen. Onze talloze medewerkers zijn klaar om het nieuwe Basel III financiële systeem, dat op zijn beurt nieuw bestuur initieert, in te stellen. Deze nieuwe regeringen zullen schuldslavernij beëindigen, alsmede rijkdom ongelijkheid, en economische strategieën om de grote welvaart die Gaia’s bevolking voorbereidt op ‘First Contact’ en het verlangen van de Geest  om jullie naar volledig bewustzijn terug te brengen te ondersteunen. Het stelt ons eveneens in staat om openlijk naar jullie toe te komen en vrijelijk te spreken over de universele waarheden die lang werden verhuld door de belangrijkste filosofieën die aan de kern van de religies op deze gewijde bol liggen.
Onze taak is jullie te informeren over de spirituele veranderingen die jullie wereldwijde samenleving doormaakt. Terwijl de meesten van jullie hier  enigszins bewust van zijn, beweegt jullie wereld zich weg van de zienswijzen en concepten waar jullie gewend aan zijn, naar houdingen en kennis die eerst behoorlijk vreemd kunnen lijken. Dit zich openen van jullie wereldbeeld is wat de Geest bedoelt. We zijn hier om jullie te helpen het geloof dat jullie werd geleerd toen jullie opgroeiden te herzien; dit betekent de concepten die jullie als ‘feiten’ accepteerden te wijzigen. Dit houdt in nieuwe spirituele terminologie bij jullie te introduceren die niet belast is door lagen van warrige gedachten en die lange tijd geleden door de Hemel aan ons werd gegeven. We hebben de stichtingsmythen van jullie samenlevingen slechts terloops genoemd, maar de tijd is gekomen om deze verhalen geheel en waarachtig opnieuw te vertellen zodat jullie hun betekenis zonder de mist van dubbelzinnigheden kunnen begrijpen. Lang geleden namen jullie duistere Overheren deze verhalen en wijzigden ze deze om jullie gevoelens in bepaalde ‘bruikbare’ richtingen te duwen, en we zijn van plan om jullie kompas weer naar het ware noorden te laten wijzen, waardoor jullie in staat gesteld worden je te richten naar de waarheid omtrent wie jullie waarlijk zijn.

Wij, de Opgestegen Meesters zullen jullie leid-ster zijn, duidelijk de weg wijzend uit jullie huidige rotzooi, naar een glorieuze nieuwe wereld, één die je al kunt voelen, op jullie wachtend. Als Wezens, letterlijk denderend naar volledig bewustzijn, hebben jullie gedetailleerde informatie nodig over wat volledig bewustzijn betekent. We hebben vele giften van wijsheid voor jullie, die jullie zullen voorzien van de criteria om in te schatten wat er gebeurt. De Hemel gebruikt haar goddelijke vaardigheden om jullie en de hele wereld om jullie heen te reconstrueren, en we zijn gekomen om jullie spirituele gidsen te zijn en jullie gerust te stellen over wat een hele serie vreemde gebeurtenissen kan lijken. Op dit moment ontstaan nieuwe monetaire systemen, en daarmee komen edicten die aangekondigd worden door nieuw bestuur, inclusief onthullingen over een cover-up van waarlijk verbijsterende proporties. Zoals je je kunt voorstellen zullen deze aankondigingen je realiteit danig veranderen, en we zijn hier om jullie liefhebbende gidsen te zijn gedurende deze zeer verbazingwekkende transitie.

Vandaag spraken we over wat er gaat gebeuren. De volgende periode is er één van plotselinge, enorme verandering. We zijn van plan om jullie in het kort te vertellen wat ‘First Contact’ te betekenen heeft. Jullie spirituele, ruimte en Binnen Aarde families staan klaar om tussen jullie te verschijnen en jullie realiteit voor altijd te veranderen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén en Wees Blij!)

Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS