Volgers

PUTIN

donderdag 28 januari 2010

MEDITATION WITH JIMENA

Tools for conscious living,
on-line classes
ABOUT JIMENA YANTORNO:


Born in Colombia, and immigrated to the US in the year 2000. She is a Spiritual Healer who's mission at this moment is to help others to re-connect with the Source "All That Is", by teaching tools and techniques for conscious living, creating Sacred Space, Self-knowledge and honoring all the Divine Manifestations and relationships.

In the last 20 years she has been studying different Spiritual philosophies and healing techniques, and has had the influence of many Spiritual Guides,Masters and teachers.


-FREE CLASSES/ CLASES GRATIS with Jimena Yantorno
every Thursday of the month at 1:00 p.m EASTERN TIME US (English) and 3:00 pm EASTERN TIME US (Spanish).


Please send an email to jimena.yantorno@gmail.com with your choice to be able to receive an invitation to participate in the on-line class thru wiziq.com.


To receive the class # II it is necessary to take the # I.


Schedule of classes for the month of February, 2010

- Feb 4,10 Meditation with Jimena I
- Feb 4,10 Meditación con Jimena I

- Feb 11,10 Meditation with Jimena II
Feb 11,10 Meditación con Jimena II

- Feb 18,10 Balance your life empowering the feminine aspect within I
Feb 18,10 Balancea tu vida fortaleciendo el aspecto femenino interno I

- Feb 25,10 Balance your life empowering the feminine aspect within II
Feb 25,10 Balancea tu vida fortaleciendo el aspecto femenino interno II

woensdag 27 januari 2010

January 26, 2010

Jullie zitten in het oog van een geweldige economische storm die met de dag heftiger wordt.....................voorkomt dus een geweldige mondiale economische instorting.
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

7 Imix, 4 Yax, 5 Caban (26-1-2010)

Selamat Jarin! We keren terug om meer te vertellen over jullie wereld en jullie reis naar het volledige bewustzijn. Op dit moment zijn we, met onze aardse bondgenoten, volledig bezig met het voltooien van de paden die tot een nieuwe werkelijkheid leiden. De huidige problemen betreffen een definitief, ondertekend ontslag voor twee belangrijke regeringen en een overeenkomst over wie verantwoordelijk is voor het toezicht op deze ontslagen. Onze verbindingsteams onderhandelen over deze kwesties. Geldleveranties moeten onmiddellijk uitgevoerd worden nadat deze beide hindernissen op de juiste wijze worden opgelost. Bovendien werken we samen met andere regeringen en onze aardse bondgenoten om een laatste hand te leggen aan het mondiale programma van het kwijtschelden van schulden. De bedoeling hiervan is met een schone financiële lei te beginnen om het nieuwe financiële stelsel direct te kunnen installeren. Dit betekent dat een hele lading nationale valuta’s verzameld moet worden die daarna door de desbetreffende nationale schatkist opnieuw moet worden uitgegeven. De complexe details van elke stap waarmee men rekening moet houden zijn de oorzaak van de vertraging in het realiseren van jullie vele mondiale welvaartprogramma’s.

Nu we druk bezig zijn met het creëren van een meer vreedzame en coöperatieve opzet van jullie wereld, blijft Moeder Aarde doorgaan met het voorbereiden van massale veranderingen die nodig zijn om een functionerend, volledig bewuste planeet te worden. Haar vele tektonische platen moeten op hun plek vastgezet worden en een aanzienlijke hoeveelheid zeebodems moeten verrijzen. Dit is de oorzaak van belangrijke aardbevingen in de Indische, Stille en Atlantische Oceaan en in de afgelopen 10 jaar hebben deze natuurstoornissen de zeebodem doen rijzen in de gebieden rond de verzonken continenten die zich nu op de bodem van deze oceanen bevinden. Dit proces moet zich versnellen en dwingt ons elke betrokken regering te adviseren over de gevaren van het blijven vertragen van de vele regeringswisselingen die zo dringend nodig zijn voor de bevolking op jullie wereld. Het verslechteren van het milieu heeft zowel natuurlijke als menselijke oorzaken die jullie in een hachelijke situatie brengt. De meeste van de multinationals en internationale financiële instituten zitten achter deze onzalige vertragingen.

De huidige grimmige mondiale condities zijn in feite wat deze corporaties willen. Jullie duistere kliek, die via hen opereert, is vastbesloten zijn macht, zijn rijkdom en - het meest van alles - zijn macht over jullie mondiale regeringen te versterken. Het kan zijn duistere projecten financieren en uitvoeren die jullie planeet en haar bevolking bedreigen. Deze projecten zijn verantwoordelijk voor een vloot van exotische ruimteschepen en geavanceerde ruimte- en grondwapens en de geheimhouding die hiermee gepaard gaat versterkt de noodzaak om ons bestaan en de bewustzijnstransformatie die jullie ondergaan te verdoezelen. Een speciale tak van deze kliek is vastbesloten ons te verjagen door elke mogelijkheid om een eerste contact met jullie uit te voeren te bemoeilijken. Het duister bewaakt angstvallig zijn macht over jullie en wenst niemand van zijn boeien te bevrijden. De hebzucht en arrogantie van deze kliek wordt gedemonstreerd door de hooghartige manier waarop het de huidige wereldeconomie opblaast. Jullie zitten in het oog van een geweldige economische storm die met de dag heftiger wordt en binnenkort zal de volgende serie crises jullie vol raken wanneer jullie wereld terugvalt in deze verschrikkelijke maalstroom.

Jullie toonaangevende economen en futuristen begrijpen de noodzaak van een grote verandering in het wereldsysteem. Zelfs, als datgene wat in het geheim wordt voorbereid nog niet op zijn plek is, moet er absoluut iets dergelijks in de plannen van de aardse bondgenoten plaatsvinden. De waarde van de geplande veranderingen ligt niet alleen in hun timing, ze hebben een andere reden voor hun aanwezigheid – deze werkelijkheid verandert in bewustzijn. De oude volkeren van jullie wereld die de luchten bestudeerden en soms geadviseerd werden door dolende Anunnaki, zoals Tahuti (Egyptische god van tijd) of in zijn Griekse vorm als Thoth, wisten dat er een tijd van grote veranderingen naderde, waarin het herpositioneren van de galactische kern zou samenvallen met de tijd waarop de huidige volledige precessiecyclus van bijna 26.000 jaar zou worden voltooid. Deze cyclus begon toen het moedercontinent Lemurië onder de golven verdween en de komende voltooiing van deze cyclus impliceert dat Lemurië en andere verdwenen continenten weer verschijnen.

Het verrijzen van verschillende landmassa’s in jullie oceanen geeft aan dat de reis van jullie planeet door de rijken van duisternis zijn einde bereikt. Of anders gezegd – de tijd van beperkt bewustzijn wordt getransformeerd naar een tijd van vol bewustzijn. Overal op jullie planeet kan deze versnelde beweging naar verandering worden waargenomen – de levende atmosfeer, de heilige landen en de steeds veranderende zeeën transformeren; de grootste vernietiging sinds de Perm periode ongeveer 250 miljoen jaar geleden is goed opgang; de atmosfeer verandert zichtbaar; de diverse ‘transportgordels van de temperatuur’ in jullie oceanen verschuiven. Dit alles maakt jullie wereld extreem kwetsbaar. Moeder Aarde wordt ook enorm beïnvloed door jullie voortdurende materiële, en speciaal elektronische, vervuiling. Het is van het allergrootste belang dat jullie in de gaten krijgen dat jullie technologie gigantisch opgewaard moet worden naar een nieuwe bron van elektriciteit en zelfs naar een ander soort elektriciteit.

Jullie wereld bevindt zich op een onvermijdbaar kruispunt. De manier waarop jullie samenlevingen bestuurd worden is zeer belangrijk. Een andere zorg is de aard van jullie energievoeding en het soort energie dat jullie in je apparaten gebruiken. We vermelden deze kwesties met een reden. Zoals we zo-even vaststelden, Moeder Aarde heeft een zeer kwetsbare staat bereikt, zoals aangegeven door de grote aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en de veranderende weerspatronen. Dit impliceert dat een serie grootschalige veranderingen nu ook van jullie kant wordt verlangd, beginnend met hoe jullie worden bestuurd. Regeringen moeten de wil van het volk weerspiegelen en om dit te realiseren moeten de machten-die-zijn verwijderd worden. Dit is wat onze aardse bondgenoten proberen te bereiken. De tijd is gekomen om naar een dynamisch en efficiënt werkmodel - de macht aan burgers - op te schuiven dat verder gaat dan een ad hoc-democratie.

De eerste steen van deze hervorming is een geschikt educatiesysteem voor de massa. Een ander essentieel component is een beschikbaar en betrokken burgerij. Wat we bedoelen met ‘beschikbaar’ zijn individuen die tijd, belangstelling en de bekwaamheid bezitten om geïnformeerde en haalbare oplossingen aan te bieden voor de belangrijke problemen van de dag. Ze moeten voldoende tijd hebben om persoonlijk bij de wetgever een verzoek in te dienen en om een populistische druk uit te oefenen teneinde datgene wat je wilt bereiken gelegaliseerd te zien worden in een wet. Uiteindelijk kan deze bestuurlijke vorm veranderd worden door een volledig bewust politieklichaam in een vorm dat meer aansluit bij een galactische samenleving. Dit alles zien we in de nabije toekomst. Tot die tijd zullen jullie je weer met het bestuur moeten bemoeien om het meer te laten aansluiten op jullie behoeftes. De macht van de duistere kliek moet gebroken worden en zolang dit duurt is de stille revolutie beschikbaar en gereed om zich te manifesteren.

Dus, recapitulerend – jullie duistere machthebbers staan voor de deur van de dood en vele moedige individuen en groepen leggen de laatste hand aan een plan om jullie wereld te transformeren. Intussen probeert de kliek enkele exotische wapens uit hun arsenaal in te zetten en dit volgen we nauwlettend. De Aarde is kwetsbaar en heeft een reeks technologieën nodig met een interdimensionaal bereik om haar te helpen bij haar transitie naar het volledige bewustzijn. Deze technologieën zullen jullie huidige wetenschap op zijn kop zetten; inderdaad, sommige hiervan zijn al in jullie bezit maar ze zijn verborgen door jullie kliek. Bovendien bevindt zich een laat paradigmaverschuiving onder de radar van het duister en staat op het punt samen te vallen met jullie welvaart en … voorkomt dus een geweldige mondiale economische instorting.

Vandaag hebben we opnieuw besproken wat er op jullie wereld en met Moeder Aarde gebeurt. Deze tijd van stijgende chaos is de voorloper van een ongelooflijke wereld van wonderen, met inbegrip van de veranderingen die door onze aardse bondgenoten zijn gepland en door degenen die als een bijproduct van het eerste contact arriveren. Laten we ons verheugen in het weten dat het grootse plan van de Hemel zich rondom ons ontvouwt. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Vertaald: Harmen Schouwerwou
www.unitynet.nl
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://salusamq.blogspot.com/ - All translations available

The Galactic Federation Messages by Sheldan Nidle

http://sheldannidle.blogspot.com/- All translations available

http://peacelovelove.blogspot.com/ – All original + translated messages of the Galactic Channellings

woensdag 20 januari 2010

Januari 19, 2010


Wij vragen de Hemel voortdurend naar de timing van deze gebeurtenis waar we al zo lang naar uitzien, en zij blijft ons adviseren gereed te blijven en zorgvuldig te luisteren naar de rapporten van onze diplomaten en verbindingsmensen.
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

13 Ix, 17 Chen, 5 Caban (19-1-2010)


Selamat Balik! We zijn er weer met meer informatie. Jullie wereld blijft vallen in de chaos die door het duister is opgeroepen, maar nu wordt deze ijzige schaduw met de dag minder. Een aantal belangrijke regeringen dreigen in te storten en de volgende verwachte ronde van economische tegenspoed nadert, die dodelijker en uitgebreider zal zijn dan de vorige. We merken ook dat het vermogen van de kliek om zijn resterend middelen te controleren vermindert. Onze aardse bondgenoten blijven gefocust op hun primaire taak en onze verbindingsmensen en ambassadeurs vertellen ons dat een belangrijke instorting aanstaande is. Deze waarneming wordt ondersteund door de toenemende paniek die in alle gelederen van de kliek te zien is wanneer het op alle mogelijke manieren hun vertragingstactieken uitprobeert. Ondanks deze zichtbare verwarring blijven sommige door het duister aangestuurde regeringen volhouden, maar het slechts een kwestie van een paar goddelijke momenten voordat de desintegratie hen overvalt. Tot dat moment blijven onze bondgenoten vastbesloten om het karwei af te maken en hen te vervangen door nieuwe overgangsregeringen.

Moeder Aarde heeft het afgelopen jaar haar voortgang naar het volledig bewustzijn versneld – de eerste stap hiertoe was een algemene re-integratie van haar verschuivende tektonische platen. Dit proces resulteerde in belangrijke aardschokken in de Stille, Indische en Atlantische Oceaan, en ook op de zeven continenten en ging gepaard met omvangrijke vulkanische uitbarstingen. Het vergrendelen van de tektonische platen moet beginnen langs de volgende parallelle breedtes: 19.5° en 70.5° op het noordelijk halfrond en 19.5° en 70.5° op het zuidelijk halfrond. Door deze stabilisatie kan Moeder Aarde vitale gegevens ontvangen van de Zon en van onze galactische kern, waardoor ze de volgende fase van haar veranderingen kan ingaan – het reinigen en opwaarderen van haar atmosfeer. Momenteel zijn vele ecologen ervan overtuigd dat de klimaatveranderingen op Aarde en haar afnemende fysieke toestand tekens zijn van een patroon van versneld uitsterven – het naderen van de een of andere ramp. In feite zijn het signalen van een nieuwe mondiale ecologie en van een volledig bewuste Aarde.

Jullie planeet bevindt zich inderdaad in een zeer kwetsbare toestand die vergeleken kan worden met een kritische hartoperatie. Stel je voor dat je lichaam volledig kunstmatig in leven wordt gehouden om een operatie aan een belangrijk orgaan mogelijk te maken. Dit is ongeveer wat er gebeurt met Moeder Aarde. In een zeer reële zin is ze stervende aan een beperkt bewust aspect van haarzelf en moet dringend naar het volgende bewustzijnsniveau overgebracht worden. De Hemel zorgt voor de levenondersteunende en goddelijke ingreep. Zoals met alle operaties komt er – ongeacht de operatieduur – een eind aan de ingreep en kan de genezingsfase beginnen. Deze tijd van helen is dichtbij. De grootschalige aardschokken die nu overal op de wereld plaatsvinden zijn hiervan een duidelijk bewijs en dit is een van de redenen waarom wij constant wijzen op de noodzaak en de nadering van de immense veranderingen van de manier waarop jullie samenlevingen opereren. Momenteel zijn jullie een enorme last voor Moeder Aarde. De duistere kliek blijft zich verharden en gedraagt zich schaamteloos in dit opzicht en gaat door met zijn dagelijkse schendingen van haar en, inderdaad, van jullie. Het is onze diepste wens deze impasse, zo snel als goddelijk mogelijk is, te doorbreken!

Het duister hangt nog aan een zijden draad. Vóór jullie ligt een keus van een grimmige en nogal vreselijke toekomst die de kliek jullie aanbiedt, of de gloed van een toekomst die de Hemel prefereert en die door het goddelijk plan is bevolen. Terwijl we toekijken hoe de dingen zich ontvouwen, maken we voorbereidingen om snel de dodelijke condities te verzachten die door het duister zijn gepland. De ultieme verlichting is natuurlijk het eerste contact. Wij vragen de Hemel voortdurend naar de timing van deze gebeurtenis waar we al zo lang naar uitzien, en zij blijft ons adviseren gereed te blijven en zorgvuldig te luisteren naar de rapporten van onze diplomaten en verbindingsmensen. Wij hebben dagelijkse vergaderingen met onze adviesraden en communiceren voortdurend met hen en de belangrijkste bestuursraad. Deze gesprekken gaan allemaal over een goed gecoördineerd eerste-contact-scenario. Wij hebben deze operatie op een miljoen verschillende manieren gepland, die allemaal rekening houden met jullie talrijke culturele, religieuze en taalkundige verschillen. Het primaire plan is helemaal klaar om te starten en we zullen het uitvoeren zodra de Hemel beslist.

Zoals jullie weten is het eerste contact het keerpunt voor jullie mondiale samenleving. We zien de omvangrijke natuurlijke calamiteiten die jullie hebben ondergaan in het recente verleden en wat er kan gebeuren indien jullie huidige regimes niet snel vervangen worden. Jullie planeet wankelt en de omvang van mogelijk toekomstige rampen kunnen jullie je niet voorstellen. Het gebruik van onze geavanceerde technologie kan dit onheilspellende scenario veranderen en vervangen door een stralender scenario. Bovendien verlangen jullie mensen de middelen om veilig naar het volledige bewustzijn over te stappen. Hiervoor hebben jullie begeleiding en middelen nodig waarin wij kunnen voorzien. We zijn hier als jullie goddelijke mentoren, die door de Hemel op deze taak zijn voorbereid en in een positie zijn geplaatst om dit uit te voeren zodra de Hemel dit aangeeft. We verlangen ernaar onze hereniging met jullie te vieren om daarna jullie snelle terugkeer naar het volle bewustzijn te voltooien. Het is tijd om de huidige impasse te beëindigen en onze missie te vervolgen.

Jullie wereld is momenteel een vreemd brouwsel van wetenschap, diplomatie en een kunstig gebruik van financiële middelen. Het goud dat jullie nieuwe geldstelsel moet dekken is op zijn plek. De nieuwe bankprocedures die grondig de manier veranderen waarop het geld op jullie wereld gewisseld kan worden, is ook op zijn plek. Wat resteert, is de formele uitvoering van een meer rechtvaardig financieel systeem en dit was een paar maanden geleden al door allen goedgekeurd. Deze cruciale overeenkomst vormt de kern van alles wat er nu gebeurt. Op dit moment zijn het oude Dumbarton Oaks verdrag aan het eind van de Tweede Wereldoorlog en zijn vele opeenvolgende wijzigingen allesbepalend in jullie wereld. Een nieuw akkoord dat gebaseerd is op zes belangrijke mondiale valuta’s en gekoppeld aan een wereldwijde kwijtschelding van schulden, vechten om de macht. Onze aardse bondgenoten bevestigen dat diverse regeringen dit voorstel steunen.

Tot op heden heeft deze operatie de Federal Reserve sterk verzwakt en een herwaardering afgedwongen van wat er van de VS is geworden. Europa en het Oosten hebben concessies afgedwongen die een bedreiging vormen voor het bestaan van de USA corporatie en dit dwingt de duistere kliek om eindelijk te erkennen dat zijn overgave aanstaande is. Onze aardse bondgenoten werken nauw samen met bepaalde geheime genootschappen en gekozen individuen met diepe banden met Verlichte Leraren. Het doel hiervan is te voorkomen dat het duister toegang heeft tot zijn magische connecties en als hulp om de duistere meesters te laten inzien dat hun tijd voorbij is. Het Licht schijnt stralend op jullie wereld en de rug van het duister moet op de een of de andere manier worden gebroken. De Hemel heeft een aantal van onze eigen Verlichte Leraren aangewezen om hun goddelijke invloed te gebruiken om jullie bevrijding te versnellen.

Het eerste contact is een ontdekkingsproces voor ons – het brengt elke dag nieuwe lessen en wijsheid. We volgen jullie en jullie planeet en verwonderen ons over het universum. Jullie zijn meer geworden dan een ongewone contact missie; deze operatie betrekt ons in de integratie van de oude Anchara Alliantie Vloot, wat betekent het samenvoegen van tienduizenden sterrenstelsels in een enorm getransformeerde Galactische Licht Federatie. Jullie zijn het heilige instrument dat vele oude profetieën verwerkelijkt en die de onverslaanbare aard van goddelijke Liefde en Licht demonstreert. Het duister op jullie wereld heeft nog nauwelijks de vruchten van zijn wandaden geproefd, maar dit verandert snel. Jullie staan op het punt de macht van het Licht te ervaren wanneer het zijn transformatie in jullie leven en wereld weeft.

Vandaag vervolgen we onze bespreking over wat er bij jullie en op jullie planeet gebeurt. De dagelijkse strijd die jullie leven bepaalt verdwijnt langzamerhand en is dicht bij een dramatische verschuiving, met als hoogtepunt - een eerste contact. In 13 millennia hebben jullie veel te verduren gehad en waren jullie helemaal vergeten wie jullie waren. Het moment voor de Hemel om deze werkelijkheid te transformeren is nabij! Laten we ons verheugen in de wetenschap dat de eindeloze rijkdom en de eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

vrijdag 15 januari 2010

12-JANUARY-2010

Jullie moeten echter wel beseffen dat deze eindstrijd meer complex is dan wat wij jullie hebben verteld. Laat komen wat er komt … alle wegen leiden naar onze welwillende hereniging met jullie.
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

7 Lamat, 11 Chen, 5 Caban (12-1-2010)

Selamat Balik! We keren terug met meer informatie over het eerste contact en jullie wereld. Het verborgen eindspelconflict dat voortduurt, is nog heftiger geworden. Jullie laatste duistere groep machthebbers heeft zich in een positie geplaatst waarin het óf sterft óf capituleert. Hieromheen circuleren een groot aantal synergetische (samenhangende) gebeurtenissen, waarvan de eerste tot de laatste een steeds grotere bedreiging vormen voor de kabbalisten. Niettemin, ze zijn zo arrogant dat het meest logische en onvermijdelijke – de capitulatie – geweigerd wordt. We wachten af en bereiden alternatieve scenario’s voor met onze aardse bondgenoten betreffende de periode die onmiddellijk volgt op de komende nederlaag van het duister. Een nieuw planetair beleid is gereed, terwijl verschillende overgangsregeringen worden gevormd en nieuwe overeenkomsten tussen hen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe omgeving is klaargemaakt voor het eerste contact en voor een serie verrassende uitzendingen, waaronder de introductie van lang verborgen of zorgvuldig onderdrukte technologie door vorige regimes. Deze gebeurtenissen zullen talloze vragen oproepen die beantwoord moeten worden voordat wij arriveren op jullie lieflijke kusten, en hiertoe zijn onze aardse bongenoten uitgerust met een lange lijst bondige en boeiende antwoorden voor jullie.

De slotperiode, voorafgaand door levering van fondsen, lijkt op een van jullie acties in spionagefilms! Overal op jullie wereld werken veel individuen, die hun eigenbelang dienen, samen met het duister om onze inspanningen te saboteren en verandering te blokkeren, maar dit kortzichtige gedrag bereikt nu zijn onvermijdelijk einde. Te veel groepen en regeringen hebben genoeg van dit uiteindelijke nutteloze spionagespel, want ze gaan duidelijk zien dat de oude wegen niet langer begaanbaar zijn. Diverse vermogensbeheerders en hun gouvernementele tegenhangers zijn eindelijk gaan inzien dat een nieuw en totaal ander systeem essentieel is en dat alle pogingen om de oude constructie in stand te houden feitelijk contraproductief is en dus verspilling van tijd. Toch weigert een grote groep veiligheidsdiensten, die vastzitten in het oude web, hierin mee te gaan. Deze houding verhardt zich met de dag, doordat nieuwe onthullingen over misdrijven plaatsvinden waardoor voorheen bevriende regeringen tot wanhoop worden gedreven en geneigd zijn zich bij de aardse bondgenoten aan te sluiten. Deze verschuivende alliantie in de politieke arena versnellen de overwinning van de aardse bondgenoten en een internationale juridische machine brengt de machtelozer wordende pogingen van het duister tot stilstand.

Het duister moet nu een reeks alternatieven onder ogen zien die steeds grimmiger worden. Het beseft ten volle de consequenties van het voortdurende verzet. Desondanks blijft de duistere coalitie volharden in zijn tot mislukking gedoemde pogingen om hun val te voorkomen. De juridische machine die zich nu tegen hen heeft verenigd, moet zich met de dag meer bezig houden met de straffen die de kabbalisten tegemoet kunnen zien. Vele hoge leden van deze kliek zijn gevangen genomen en onderworpen aan een gepast rechtsproces, maar degenen die nog steeds in belangrijke machtsposities zitten zijn totaal niet bereid zich over te geven. Hun weerbarstigheid laat slechts één optie open – hun totale nederlaag. Dit wordt nu geregeld. De economische instabiliteit van jullie wereld laat de kabbalisten wankelen in een werkelijkheid die ze niet gewend zijn – namelijk, de confrontatie van de instorting van de paar fondsen die nog zijn overgebleven. Bovendien leven de regimes die hen nog steunen in een waanidee als ze denken dat ze aan hetzelfde noodlot kunnen ontsnappen. Belangrijke economen waarschuwen deze duistere regimes dat drastische financiële hervormingen essentieel zijn.

Wij volgen alles nauwlettend en bereiden ons voor op het eerste contact. Het drama onder ons komt tot een oplossing en verschillende internationale juridische instanties zijn belast met de arrenstatie en het neerhalen van deze onwettige, duistere entiteiten. De kliek begrijpt wat er gebeurt en reageert voorspelbaar door talrijke angsten en de terroristische dreiging aan te wakkeren. Het creëren van oorlogen was een van de meest effectieve wapens in alle tijden, maar nu faalt deze tactiek zichtbaar omdat de natiestaten op deze wereld in toenemende mate genoeg hebben van deze doorzichtige foefjes. Veel wereldleiders geven publiekelijk blijk van hun afkeuring en vertellen, achter de schermen, hun collega’s door te gaan met datgene wat gedaan moet worden om de regimes die het duister steunen te verwijderen. Wij hebben rapporten van onze verbindingsteams die de groeiende afkeer over de vertragingen van dit proces bevestigen. Deze kwesties zijn politiek het gesprek van de dag onder alle naties en onze aardse bondgenoten. Veel strategieën worden al op dit moment besproken en uitgevoerd.

De vele invloedrijke mensen op jullie wereld moeten erkennen dat de noodzaak van fundamentele en urgente verandering de hoofdfactor is in deze eindstrijd. Jullie mondiale samenleving bereikt een punt waarop een tweede economische instorting verwacht wordt en deze zal waarschijnlijk veel erger zijn dan de eerste. Een grondige hervorming die nodig is om deze komende ramp te verzachten werd niet erkend en nog minder aangepakt door de duistere kliek en zijn gouvernementele bondgenoten in sommige westerse landen. Deze nalatigheid heeft een ondergrondse werkgroep in dit gebied doen ontstaan en deze gebruikt zijn bronnen en middelen om zich te verbinden met andere regionale groepen en landen om het tij te doen keren. Juridische afdelingen van deze groepen ontmoeten elkaar in het geheim om een plan te ontwikkelen om die duistere elementen onschadelijk te maken die het grootste obstakel voor verandering vormen. Het resultaat – welvaart door de hervormingen van de aardse bondgenoten kan snel de behoedzame en ambivalente voorstanders van de resterende opstandige regimes tot bedaren brengen.

Wij besteden onze resterende tijd aan het eerste contact. Wij observeren de manier waarop beide kampen reageren op de verschuivende strategie van de ander. Het duister is beneveld wanneer het gelooft dat, wat het de wereld kan bieden, uitvoerbaar is en, zoals we vaststelden, we zien hun aanhangers wegglippen waardoor zijn positie langzamerhand verzwakt. Het kan weinig doen, maar vertraagt wel enigszins het onvermijdelijke. Zoals altijd tijdens de ontwikkeling van een beschaving bereikt het een punt waarop een belangrijke richtingsverandering moet plaatsvinden om te overleven. Dit is een van die punten. In jullie geval heeft de Hemel een eerste contact bevolen. Jullie moeten vastberaden zijn om dit te begrijpen en deze veranderingen op jullie reis gaan uitvoeren. Wij zijn hier om jullie te adviseren en, wanneer dit door de Hemel wordt opgedragen, een eerste contact uit te voeren. Er is nog maar weinig tijd voor het duister overgebleven om zich op een vreedzame manier over te geven.

Onze plannen zijn een meer assertieve eerste-contact-operatie te beginnen als het duister op de een of andere manier erin slaagt zaken te vertragen die buiten het goddelijke tijdschema liggen. Om die reden hebben wij zorgvuldig vastgesteld wat het duister aan wapens bezit. Wij beschikken over geschikte tegenmaatregelen om elke vorm van betrokkenheid te voorkomen met zijn ‘hi-tech’ geheime wapens en ruimtekrachten. Deze kabbalisten beseffen niet helemaal wat ze tegenover zich hebben. Wanneer het meer assertieve eerste contact begint, zullen wij hun wapens neutraliseren en de nieuwe overgangsregeringen in de gelegenheid stellen de macht over te nemen. Onze landingen zullen vervolgens aangekondigd worden door zowel de nieuwe regeringen als door ons, en de daaropvolgende gebeurtenissen zullen gelijk zijn aan wat wij hebben besproken. Jullie moeten echter wel beseffen dat deze eindstrijd meer complex is dan wat wij jullie hebben verteld. Laat komen wat er komt … alle wegen leiden naar onze welwillende hereniging met jullie.

Zoals we voortdurend hebben verklaard, de Hemel geeft opdracht tot het eerste contact en het Goddelijke heeft jullie onmiddellijke terugkeer naar het volledig bewustzijn bevolen. Dit betekent dat de rebellerende duistere kliek en zijn volgelingen niets aan de verandering van deze werkelijkheid kunnen doen. De Hemel informeert ons dat jullie rijk zal terugkeren naar de vijfde dimensie met allen aan boord! Er is geen scheiding toegestaan – allen op deze wereld, ongeacht de rollen die ze momenteel spelen, hebben zich verplicht terug te keren naar deze wonderbaarlijke hemelse staat! Jullie wereld is een speciaal gebied dat werd toegestaan af te dalen in het duister van jullie huidige werkelijkheid voor een bepaalde periode van tijd. Die reis is voorbij. Het is het moment om blij te zijn en om jullie te herenigen met jullie hemelse en ruimtefamilies. Een nieuwe wereld van overvloed, ongelooflijke vermogens en goddelijke verantwoordelijkheden wacht op jullie!

Vandaag hebben we voortgeborduurd over de recente ontwikkelingen. Jullie wereld en … inderdaad het hele zonnestelsel worden voorbereid op een nieuwe werkelijkheid en de immense schoonheid van het volle bewustzijn. Dit is het kostbare moment dat, wat door de Schepper werd beloofd, gaat plaatsvinden! Laten we ons verheugen in het weten dat het grootse hemelse plan zich rondom ons ontvouwt. Besef, lieve mensen, in je hart der harten dat de eindeloze rijkdom en de eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com- SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLAND
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN - NEW

donderdag 14 januari 2010

Spirituele Wake voor Haïti


Spirituele Wake voor Haïti


Hallo!

In het licht van de omvang van de uitgebreide schade, het hoge aantal slachtoffers en het extreme menselijk lijden na de grote aardbeving afgelopen dinsdagmiddag in Port-Au-Prince, de hoofdstad van Haïti, is het goed als wij allemaal onze spirituele ondersteuning uitbreiden om de miljoenen zielen die door deze moeilijke condities heen worstelen. Niet alleen naar de overlevenden maar ook naar hen die zijn overleden en nog steeds rondwaren, gedisoriënteerd en in shock in de andere wereld. Zij hebben allemaal hulp nodig in de vorm van spirituele en liefdevolle ondersteuning, zodat zij voelen dat ze niet alleen gelaten worden in deze moeilijke omstandigheden.

Net zoals elke andere overlevende van gelijksoortige natuurrampen rond de wereld, maar juist vanwege de extreme armoede en de herhaaldelijke stressvolle uitdagingen die zij al hebben moeten doorstaan in de afgelopen jaren na andere natuurrampen, hebben onze Haïtiaanse broeders het extra nodig te voelen dat ondanks de kritische situatie waarin zij verkeren op dit moment, er snel betere dagen aankomen voor hun vernietigde land omdat mensen en landen over de hele wereld zich nu op een overweldige manier naar hen toe haasten om hen psychische en medische hulp aan te bieden.
Dus laat ons elke dag momenten van gebed en meditatie aan hen wijden, totdat de huidige situatie van chaos en extreme beproeving ver verminderd is. Dit doen we door Haïti te overstromen met het Licht van Liefde en verzorgend medeleven. Deze vibraties kunnen we ook uitbreiden naar de humanitaire hulpverleners en iedereen die over de wereld betrokken is bij de assistentie in het verlichten van het Haïtiaanse lijden.

Laat ons ook een collectieve visie vormen waarin het internationale streven en de assistentie zullen worden gericht op het veel steviger herbouwen, op een veel hoger niveau, van de fysieke infrastructuur van Port-Au-Prince en van dit land zodat deze verschrikkelijke ramp kan worden veranderd in een mogelijkheid om permanent de armoede op te lossen en de staat van chronische onderontwikkeling van Haïti te veranderen. Ook om assistentie te bieden zowel voor de psychologische trauma’s van alle kinderen, vrouwen en mannen, als ook voor de diepere onderliggende oorzaken van alle vormen van misbruik en sociale tweestrijd die ook deel zijn van de lange decennia van beroering en lijden, sinds de tijd dat Haïti zijn politieke onafhankelijkheid terugkreeg van Frankrijk, 206 jaar geleden.

Help alstublieft deze Spirituele Wake voor Haïti te netwerken naar zoveel mensen als mogelijk is. Bookmark and Share

Jean Hudon
Focus Group Facilitator
http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

This translation has been done by Pascale (pmdl@ziggo.nl) and is archived at http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/HaitiDutch.htm

RECENTE NATUURRAMPEN IN HAÏTI

1963 – Orkaan Flora; meer dan 8.000 mensen gedood in de 6e dodelijkste orkaan ooit in de Atlantic.

1994 - Orkaan Gordon; bijna 1.000 Haïtianen werden begraven onder modderstromen die veroorzaakt werden door uitgebreide ontbossing.

1998 - Orkaan Georges; 400 slachtoffers en 80% van de oogst vernietigd.

2004 - Orkaan Jeanne; overstromingen door meer dan 33 cm regen doden meer dan 3.000 mensen, voornamelijk in Gonaives.

2008 – Vier grote tropische stormen; 793 mensen overlijden, 310 worden er vermist en 593 zijn gewond in de opeenvolgende aanvallen door Tropische Storm Fay en de orkanen Gustav, Hanna en Ike. Bijna 23.000 huizen zijn verwoest. De storm beïnvloed 800.000 Haïtianen en vernietigd 70% van ’s lands oogst. De schade wordt geschat op 1 miljard Dollar, 5% van Haïti’s Nationaal Product.

NIEUWS OVER AARDBEVING HAÏTI

Hieronder vind je verwijzingen naar verschillende internationale websites waarop je kunt zien en lezen hoe hard deze hulp aan Haïti nodig is!

Haiti earthquake survivors await global aid effort (14 January 2010)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8458439.stm

Haiti's history of misery (13 January 2010)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8456728.stm

Haiti quake: The worst of places for a big tremor (13 January 2010)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8456233.stm

Haiti earthquake captured on security camera
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8458342.stm

Country profile: Haiti
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1202772.stm

History of deadly earthquakes (13 January 2010)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/2059330.stm

Thousands feared dead, many trapped in Haiti
PM fears death toll above 100,000; food, water needed, aid worker says
http://www.msnbc.msn.com/id/34829978/ns/world_news-americas/?GT1=43001

Quake 35-times more powerful than atomic bomb
http://www.kgw.com/home/Major-quake-rocks-Haiti-81284947.html

Hundreds of thousands feared dead in Haiti
http://wsws.org/articles/2010/jan2010/hait-j14.shtml

Obama administration deporting 30,000 Haitians (20 February 2009)
http://wsws.org/articles/2009/feb2009/hait-f20.shtml

US halts deportations to Haiti (Jan 13, 2010)
http://www.newson6.com/Global/story.asp?S=11817830

UW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE INFORMATIE NAAR ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD!If this e-mail has been forwarded to you and you wish to receive a monthly Meditation Focus and such occasional Peace Vigils (in English only), simply send an email to globalvisionary@earthrainbownetwork.com with "I want to receive the Meditation Focuses" in the subject field of your email.

For more information, please review the material posted by the Global Meditation Focus Group at http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

YOUR ASSISTANCE IN NETWORKING THIS ON TO OTHERS WOULD BE GREATLY APPRECIATED

woensdag 6 januari 2010

05-Januari-2009

Dit is ons jaar voor contact! Tot dusver hebben we drie belangrijke regeringen bereid gevonden een eerste begin te maken met deze kritische aankondigingen.Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

12 Ahau, 3 Chen, 5 Caban (5-1-2010)

Selamat Jarin! Wij komen in dit nieuwe Gregoriaanse jaar met veel interessante onderwerpen voor jullie. Dit is ons jaar voor contact! Wij doen er alles aan om de eerste-contact-conferenties tot stand te brengen en onze verbindingsteams werken hard om deze tot een succes te maken. Tot dusver hebben we drie belangrijke regeringen bereid gevonden een eerste begin te maken met deze kritische aankondigingen. Het is heel belangrijk dat onze hulpvaardige aanwezigheid officieel bij jullie bekendgemaakt wordt. Intussen voltooien onze aardse bondgenoten de laatste elementen van een geweldig complexe puzzel. De leveranties en de wettelijke regeringswisselingen staan op het punt van realisatie, de gouddeposito’s zijn op hun plek in een aantal zeer veilige opslagruimtes en onze inspanningen hebben onze aardse bondgenoten geholpen bij het voorbereiden van de vele bekendmakingen die moeten volgen. In alles zorgen we ervoor dat deze wegen naar het eerste contact gereed zijn voor actie, zoals onze goddelijke voorschriften dit aangeven. De Hemel is voortdurend bezig jullie klaar te maken om onze rol in deze goddelijke operatie te accepteren. De Agarthanen bereiden zich ook voor om jullie te ontvangen en jullie metamorfose naar het volledige bewustzijn uit te voeren.

De scenario’s die nu de ronde doen worden dagelijks talrijker. Onze medische teams stellen vast dat de meesten van jullie nu een fase hebben bereikt waarop een snelle sprong naar het volle bewustzijn eenvoudig uitvoerbaar is. Degenen die nog niet aan deze voorwaarde voldoen hebben nieuwe medische teams toegewezen gekregen met als doel deze groep naar de norm van de meerderheid te brengen. Het is onze bedoeling jullie allen gereed te hebben binnen het tijdschema dat door de Hemelse decreten is bepaald. Intussen is Moeder Aarde begonnen met het veel sneller veranderen van die elementen op haar oppervlak die de aanzet geven voor de totale herinrichting van haar oppervlak en onze planetaire wetenschappers zijn ook bezig te onderzoeken wat er gaande is in jullie zonnestelsel. Hun rapporten benadrukken hoe al jullie vroegere waterplaneten weerspiegelen wat er op Aarde gebeurt. Zelfs de Asteroïdengordel laten veranderingen zien die de voorbode vormen van de reconstructie van de vroegere gigantische waterwereld die we nu Pax (voorheen Maldek) noemen. Zoals jullie kunnen zien is alles aan het veranderen en voor ons komt de tijd dat we jullie officieel in een eerste contact kunnen ontmoeten.

Jullie laatste duistere groep manipulerende machthebbers heeft natuurlijk andere plannen. Hun manische overmoed in het trotseren van het Licht is een belachelijke tragikomedie! Jullie wereld glipt nu feitelijk uit deze driedimensionale werkelijkheid en wordt nu meer verenigbaar met volledig bewustzijn en er is niets in het universum dat deze goddelijke transformatie kan stoppen! Dit is al enige tijd duidelijk en toch verzet de duistere kliek zich koppig – het ontbreekt hen kennelijk aan een stuk ‘gezond verstand’ om zijn verlies te erkennen. Jullie wereld bevindt zich op het punt waarop deze huidige werkelijkheid wegglijdt in vernietiging, gecombineerd met een aantal verschrikkelijke calamiteiten. Dit vooruitzicht is niet datgene wat het Goddelijke voor jullie in gedachten heeft! In deze berichten wilden wij de absoluut optische aard van het goddelijke plan voor de planeet Aarde benadrukken, maar onder sommigen van jullie heerst er een soort van perversiteit dat weigert de mogelijkheid van een alternatieve, levenbevestigende toekomst voor jullie te overwegen. Onze berichten, en die van andere gelijkgestemde zielen, zijn bedoeld om de verschrikkingen die het duister voor jullie in petto hebben, te beschrijven versus de nieuwe goddelijke werkelijkheid die jullie in werkelijkheid te wachten staat. Het punt is bereikt het ‘uiterlijk’ en het ‘gevoel’ van jullie werkelijkheid te veranderen.

Momenteel ervaren velen van jullie in eerste instantie zowel vrees als vreugde voor deze verandering. Jullie bevinden je in een smalle zijband (frequentie) van deze nieuwe werkelijkheid en wachten op de laatste afsluitende duw om te beginnen. Wij kijken toe hoe de Hemel de laatste elementen aanbrengt, wat de start van de nieuwe werkelijkheid zal veroorzaken. Het duister wil op zijn beurt de chaos vergroten en begint aan zijn laatste wanhopige aanvallen. Deze botsing achter de schermen begint zichtbaar te worden zodra het voor het duister steeds moeilijker wordt om zijn acties te camoufleren. UFO – waarnemingen vinden steeds vaker plaats overal op jullie planeet. Het geheime gevecht tussen ons, zoals onthuld door wat eind 2009 plaatsvond in Noorwegen, Rusland en China, bereikte de frontpagina’s in vele delen van jullie wereld. De tijd van bekendmaking komt wanneer de ‘kat van onthulling uit zijn doos wordt vrijgelaten’. We verwelkomen dit en alles wat erop volgt! Houd in gedachten dat het eerste contact de ultieme spelwissel blijft.

Wij zijn hier om een goddelijke missie te vervullen. Jullie huidige beperkt zelfbeeld gaat veranderen en een enorme identiteitsverschuiving zal plaatsvinden. Jullie verhuizen naar een gebied dat lijkt op wat jullie voorouders de ‘droomtijd’ noemden. Dit is een wereld waarin jullie gelijktijdig bestaan in zowel Geest als in een fysiek lichaam. Het verenigt jullie met de Hemel terwijl jullie geworteld blijven in de fysieke wereld zoals die voor jullie momenteel bekend is. Het opent nieuwe perspectieven en geschenken met vermogens die je nu voor onmogelijk houdt. Dit is de werkelijkheid waarin wij leven en we weten hoe eenvoudig het is om deze nieuwe wereld binnen te glijden. De trauma’s en de pijnlijke omstandigheden die jullie nu dagelijks overweldigen zullen plotseling verdwijnen! Op dit moment staan jullie voor deze problemen en het is ons werk om jullie te helpen bij deze overgang naar het volle bewustzijn, zo snel als goddelijk mogelijk is.

Moeder Aarde vervolgt ook haar transformatiepad. Vele delen van jullie planeet ondergaan klimaatveranderingen die het gevolg zijn van een hyperactieve Zon, het weglopen van de samenleving voor het vervuilen van lucht, water en land en de opwarming van het oppervlak van Moeder Aarde. Dit alles is onderdeel van de eerste voorwaarden voor verandering. Jullie samenleving verzaakte zijn verantwoordelijkheid voor Moeder Aarde al heel lang. Dit kostbare Wezen werd letterlijk door jullie verkracht toen jullie rondholden om de grondstoffen te vinden om jullie mondiale ‘beschaving’ in stand te houden en te ontwikkelen. Jullie naderen een moment waarop het tijd is om de energie terug te geven die jullie je onbekommerd toe-eigenden zonder dat jullie toestemming vroegen aan jullie vrijgevige gastvrouw. Dit is een onderdeel van de heilige groei die jullie behoren te demonstreren aan jullie wereld, de Schepper en aan ons. Het is essentieel voor jullie om jullie oude lichtzinnigheid te erkennen en een begin te maken met het vereiste gebaar van verzoening.

De komende tijd brengt de elementen bijeen die de bestanddelen van jullie nieuwe mondiale samenleving gaan worden. Dit betreft de onthulling en het vrijgeven van een serie onderdrukte technologieën. Jullie werden opgesloten in een kerker van leugens en gemanipuleerd door het duister door te geloven in een wetenschap en filosofie die sterk je begrip van zelf en je wereld beperkten. Elke verlichte leraar heeft zich gebogen over deze constructie en gezien hoe alles bedrog is! Jullie zijn Geest in een fysiek lichaam van een immens onsterfelijk Licht. Jullie zijn onbegrensd! Jullie zover te krijgen dat jullie dit geloven en je dit eigen te maken is de noodzakelijke stap in jullie bewustzijnsgroei. Veel samenlevingen vóór jullie maakten de keus deze Waarheid te omarmen, of simpelweg te sterven. Deze keer bracht de Hemel ons naar jullie om jullie te begeleiden en jullie te helpen bij het mogelijk maken van deze fundamentele stap in jullie groei.

De feitelijke stap naar deze aspecten van bewustzijn is, natuurlijk, jullie verantwoordelijkheid en niemand anders. Het Hemelse goddelijk plan, samen met de magnifieke decreten van Heer Surea, laten ondubbelzinnig zien dat jullie in dit alles zullen slagen! Onze aanwezigheid is louter de slagroom op het toetje. De directe toekomst betreft jullie overgang naar het hoger bewustzijn, onze komst en een massale, welverdiende nederlaag van het duister. Jullie werkelijkheid is nu klaar om te veranderen en een gelegenheid om hieraan te beginnen zal zichzelf nu aanbieden. Onze aardse bondgenoten staan op het punt de sleutel van verandering om te draaien waardoor dit alles gaat beginnen. Zodra dit gebeurt zijn we van plan de deur naar contact te openen door enkele belangrijke regeringen zover te krijgen jullie te vertellen over onze edele en behulpzame bedoelingen. De tijd nadert voor onze formele introductie bij jullie en voor de start van jullie definitieve overstap naar het volledige bewustzijn. Inderdaad, enkele wonderbaarlijke dingen staan te gebeuren!

Vandaag brachten wij jullie op de hoogte van wat er rondom jullie plaatsvindt. Het eerste contact is nabij! Ongelooflijke veranderingen voor jullie mondiale werkelijkheid staan te gebeuren. Jullie komende welvaart is slechts het begin van een groots avontuur waarvoor jullie nu gereed zijn. Voordat jullie dit beseffen zullen we herenigd zijn en zullen jullie volledig bewust worden! Laten we ons verheugen in het weten dat het grootse plan van de Hemel zich voor ons ontvouwt! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- CASTELLANO/ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS