Volgers

PUTIN

woensdag 29 september 2010

28 september 2010


.........Nu is voor jullie de tijd gekomen............


……Een geheel zonnestelsel is in gereedheid gebracht voor jullie rentmeesterschap en jullie opwindende bestemming!...........
Gechanneld door: Sheldan NidleUpdate t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
6 Cimi, 4 Tzotz, 7 Eb

28 september 2010Dratzo! (Geliefde zielen) We zijn er weer met veel informatie. De afgelopen maand kenmerkte zich door concessies en reprimandes van de duistere kliek! Elke dag komen wij, ergens op deze planeet, als comité bijeen met onze aardse bondgenoten en de top van deze groep machthebbers. Deze vergaderingen zijn een onderdeel van de procedure die is ingesteld door de ‘Hemel’. De duistere zielen weten nu dat hun ondergang onvermijdelijk is, toch volharden ze in hun leugens en het zoeken naar uitwegen om alles wat gedaan moet worden te vertragen. We zijn daarom begonnen aan een aantal projecten die deze patstelling moeten doorbreken om het gewenste resultaat te bereiken. Tot dusver waren wij in staat het grootste deel van de vereiste papieren ondertekend te krijgen. De rest zal volgen zodra de duistere manipulators, met onze hulp, hun macht is ontnomen. Het sleutelelement hierbij blijft de rijkdom en macht van de duistere volgelingen. We zijn momenteel verwikkeld in een operatie waardoor ze hun rijkdom niet langer kunnen veiligstellen. Dit verontrust hen ten zeerste en geeft ons de kans hen talrijke concessies af te dwingen. Dit leidt naar een manier om hen de macht te ontnemen.

Onze niet-aflatende volharding in deze zaken fragmenteert de kliek in diverse kleine groepen, die in het geheim tegen elkaar worden uitgespeeld. Veel personen zijn plotseling verdwenen, en laten een machtsvacuüm achter in de hoofdgroep. Conflicten, strategieën en subverhalen in overvloed! Wat eens een verenigd blok was verbrokkelt nu in steeds kleinere groepen. Het struikelblok (nemesis = wraakgodin) voor hen allen is het gebrek aan geld. Deze groepen zijn failliet en kunnen niet voorkomen dat dit in de openbaarheid komt. We verwachten dat, vanaf nu, elke dag hierover mededelingen beginnen door te sijpelen in de massamedia, en velen op het internet, die op de hoogte zijn van deze zaken, hebben in de afgelopen maanden hierover voorspellingen gedaan. Wanneer deze feiten bij het publiek bekend worden en door jullie regeringen worden bevestigd, zal het mondiale corporatisme snel desintegreren. Wanneer dit gebeurt kunnen de reeds getekende akkoorden in werking treden, want deze documenten leggen de basis voor nieuwe overgangsregeringen. Deze regeringen zullen jullie wereld terugbrengen naar het Gewoonte Recht (rechtspraak) en mondiale welvaart.

Deze moties van orde zijn bedoeld om de huidige ‘de facto corporatie’ (onwettige) regimes door een faillissement op de knieën te dwingen en de toegang tot fondsen te ontzeggen. Deze regimes hebben in het verleden letterlijk biljoenen (10¹²) dollars van hun burgers gestolen! De duistere kliek zorgde ervoor dat jullie eerst bezittingen kregen om jullie vervolgens tot slaven van het corporatisme (multinationals, banken etc) te maken. Het Anunnaki plan moest zich ontwikkelen van een subtiele vorm van controle naar een complete holocaust van ontvolking, want te veel mensen creëerden een niveau van vervuiling dat voor hen onaanvaardbaar was. Hun oplossing was jullie geen toegang tot gezond voedsel en supplementen te geven, maar deze te vervangen door een totaal vergiftigde voedselketen. Zij dachten dit te bereiken door massale pandemieën te veroorzaken die miljarden mensen moesten doden. Deze mensen hebben geen nut voor de doorsnee burger van Moeder Aarde; voor hen zijn jullie een verspilling van ruimte en grondstoffen en kunnen beter dood zijn. Deze overtuiging is normaal onder degenen die bij deze mondiale kliek behoren, maar het staat haaks op een simpele, goddelijke waarheid – alle leven is kostbaar! Wij hebben boven met afgrijzen toegekeken hoe hun geheime raden dergelijke kwesties bediscussieerden.

Nu het duister zijn nederlaag nadert, moeten wij met jullie bespreken wat er moet gebeuren. Wanneer de nieuwe regeringen eenmaal aan de macht zijn, zullen de leden van de oude duistere regeringen in hechtenis worden genomen. Dit zal de weg vrijmaken voor een waarheidsgetrouwe en open verspreiding van informatie over alle aspecten van de ontstane nieuwe werkelijkheid – algemene kwijtschelding van schulden, distributie van belastingrestituties, vrijgeven van welvaartfondsen, een nieuw monetair stelsel, creëren van de wereldvrede en de nucleaire ontwapening. Nadat dit alles aan jullie goed is uitgelegd, moet het onderwerp van ons – de Galactische Federatie – besproken worden. Inderdaad, het einde van de UFO – geheimhouding is op zichzelf al een belangrijke kwestie. Wij zullen, samen met de onthulling van een hele reeks geheime technologie, bij jullie geïntroduceerd worden. Zoals jullie zien wordt veel informatie aan jullie vrijgegeven in een relatief kort tijdsbestek. Ook moeten degenen die vastgehouden worden voor niet-gewelddadige misdrijven vrijgelaten worden na een herziening van hun zaak. Advocaten/juristen zullen omgeschoold worden en de hele rechterlijke macht moet herzien worden.

De nieuwe instellingen zullen mensvriendelijk zijn. Momenteel zijn de regeringen, banken, werkplekken etc. al eeuwenlang erop uit om de rijken en degenen met macht van dienst te zijn en te bevoorrechten. De enorme taak van onze aardse bondgenoten is deze houding op zijn kop te zetten en de minachtende onverschilligheid van jullie sociale instellingen te transformeren. Wij hebben lang en hard gesproken met onze aardse bondgenoten, alleen al over dit onderwerp. Speciale overgangsorganisaties zijn nodig om over te gaan van autoritaire en hiërarchische instellingen naar gedecentraliseerde en mensvriendelijke instituten. Enkele van jullie meer vooruitstrevende bedrijven hebben deze benadering gekozen, en dit is een goed begin. Toch zijn wij voorstanders van een complete reorganisatie van het bestuur in die richting. De doorsnee burger moet een bijdrage kunnen leveren en moet, indien nodig, de overeengekomen veranderingen kunnen volgen en erop toezien dat het gebeurt. Dit kan een begin zijn om de fluïde groepdynamiek te gebruiken.

Interactie tussen regering, instellingen en burgers moet op een gedecentraliseerde basis plaatsvinden. Interpersoonlijke communicatie wordt in het algemeen gebruikt bij grote veranderingen. Niet alleen is jullie omgeving sterk afhankelijk van elektronica en het Internet, maar zodra overvloed gerealiseerd is verandert dit de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Bovendien zitten jullie in een enorme bewustzijnsverschuiving. Vervolgens staan wij op het punt ons nog eens bij dit alles te voegen en dit zal iets unieks creëren. Deze komende omgeving is totaal anders dan het huidige van jullie. Bovendien zal het gebaseerd zijn op één eenvoudig feit – persoonlijke soevereiniteit met onvervreemdbare rechten. Deze verschillende rechten kunnen niet worden beperkt! Wat wij onze aardse bondgenoten vragen te doen is gewoon jullie organisaties gebruiksvriendelijk en ecologisch verantwoord te maken. In een notendop – de nieuwe regeringen moeten aangeven hoe regeringen, banken en bedrijven moeten veranderen om hun verantwoordelijkheid voor jullie tot uitdrukking te brengen.

Het doel is welvarende, geïnformeerde en betrokken burgers te creëren. Deze diversiteit kan elk probleem oplossen dat zich aandient. Jullie staan op het punt een grote welvaart, een fantastische technologie en een superhoeveelheid informatie te ontvangen. Tevens naderen jullie het punt van volledig bewustzijn! Wij zijn hier om dit te volgen en te begeleiden indien dit nodig is, maar let wel – het grootste deel van de verantwoordelijkheid ligt bij jullie. Ieder van jullie bezit de innerlijke wijsheid en de Hemelse zegen. Jullie toekomst is helder en de sky is letterlijk de limit! Jullie bezitten enorme hulpmiddelen en een levende planeet om te beschermen. Dit betreft ook een geweldig gebied van Binnenaarde. De Agarthanen maken deel uit van jullie wereld en zij hebben, evenals jullie, een enorm reservoir aan wijsheid. Kom samen om een wonderbaarlijke nieuwe werkelijkheid te creëren!

Wat voor jullie ligt zijn de eerste uitdagingen van jullie nieuwe sterrennatie! We weten dat jullie bestemd zijn te slagen in alles wat jullie doen. Jullie zijn geweldige mensen! 900.000 jaar geleden stuurde de Hemel de beste en slimste wezens van vijftig menselijke sterrennaties naar Gaia. Jullie voorouders waren door de Atlantische elite gebruikt en vielen in een beperkt bewustzijn. Gedurende 13 millennia moesten jullie lijden, leren en overleven. Nu is voor jullie de tijd gekomen om de mentale strijdlust van jullie frustratie op te nemen en deze te transformeren naar een glorieuze en dankbare Liefde die de hoeksteen zal vormen voor jullie transformatie naar volledig bewustzijn. Samen met de Agarthanen wachten we op het moment om ons aan jullie bekend te maken. Het magische moment vindt plaats zodra je het verleden loslaat en de mantel opneemt van wie je werkelijk bent!

Vandaag staan jullie aan de rand van een nieuwe werkelijkheid! Dit is de nieuwe wereld van het volledige bewustzijn, waarin voortdurend wonderen plaatsvinden die je op dit moment nauwelijks kunt bevatten. Een geheel zonnestelsel is in gereedheid gebracht voor jullie rentmeesterschap en jullie opwindende bestemming! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!Vertaling: Harmen Schouwerwou – http://www.unitynet.nl/Galactic Federation by SHELDAN NIDLEwww.galacticchannelings.com - All languages stated above

vrijdag 24 september 2010

21 september 2010


Gechanneld door Sheldan Nidle


......interventie noodzakelijk ......succesvolle machtsoverdracht.......meer directe creatieve oplossingen ......Wees voorbereid om binnenkort op een morgen wakker te worden en te ontdekken dat er iets wonderbaarlijks is gebeurd!


12 Cauac, 17 Zip, 7 Ik


Selamat Balik! We keren terug met meer informatie. Momenteel vinden er belangrijke gesprekken plaats met de leiders van de duistere complotterende machthebbers op verschillende locaties op jullie wereld. Deze geheime vergaderingen plaveien de weg voor de vervanging van diverse belangrijke regeringen. Op dit moment verwachten degenen die de veranderende condities van de wereldeconomie bestuderen, dat een economische ramp, vergelijkbaar met die van september 2008, in de herfst kan plaatsvinden. Deze onheilspellende waarschuwingen hebben ingrijpende gevolgen voor de belangrijkste raden van bestuur van aandelen, obligaties en grondstoffen, in het bijzonder omdat de systeembanken zich niet konden herstellen in die tumultueuze tijd. Inderdaad, het bedrag van niet-gemelde schulden is met een factor van 100 of meer gestegen. Deze hachelijke situatie achtervolgt de machtsstructuur van de duistere machthebbers en er lijkt geen andere oplossing te zijn dan een rechtstreekse machtsoverdracht t.b.v. onze aardse bondgenoten. Toch aarzelt het duister om op te geven en de consequenties onder ogen te zien die hen door het Licht is aangeboden. Dit is de dwingende impasse waarin we nu volledig betrokken zijn – een machtsoverdracht door het duister moet plaatsvinden en wel snel.

Wij voeren deze onderhandelingen terwijl we heel goed weten wat er van ons wordt verwacht. Niet alleen heeft het duister zijn machtstermijn overschreden, maar ook blijft het arrogant met zijn eis ontslagen te worden van de consequenties van zijn afschuwelijke daden. De armoe en ziekte verspreidt zich over de planeet. De strijd om het bestaan heeft zich, in het afgelopen decennium, voor het grootste deel van jullie wereldbevolking verdiept, ondanks de beschikbaarheid van een rijkdom dat zo groot is dat het gemakkelijk deze schande zou kunnen oplossen. Nogmaals … niet alleen blijven de duistere kabbalisten op deze enorme rijkdom zitten, maar zij belemmeren ook de distributie van een ander enorm fonds dat toebehoort aan de aardse bondgenoten. Dit alles moet onmiddellijk geregeld worden, want daarom zijn wij aan de huidige besprekingen met het duister begonnen. We willen absoluut niet dat wij door jullie worden gezien als een hulpvaardige aanwezigheid, wiens enige doel is te verzekeren dat de noodzakelijke veranderingen in jullie regeringen en in jullie mondiale economie plaatsvinden. Onze zorg is dat een minderheid van jullie bevolking nog sterk gelooft in het beeld van ‘kwaadaardige binnendringers uit de ruimte’. Deze fictie is, sinds de late dertiger jaren van de vorige eeuw, door jullie vermaakindustrie erin gehamerd.

Er bestaat een meer direct middel om te verzekeren dat het duister gevolg geeft aan de eisen van de Hemel en ons, aangezien wij de technologie bezitten om gemakkelijk deze akkoorden af te dwingen. Natuurlijk willen we niet onze troefkaarten tonen, tenzij het noodzakelijk is. Het duister bezit verschillende soorten technologie in hun geheime depots die bewust ‘primitief’ zijn gehouden door hun oude buitenaardse bondgenoten. Wij kregen toegang tot deze informatie toen deze vroegere duistere bondgenoten in 1995 ervoor kozen zich weer te voegen bij het Licht. In die tijd gaf aartsengel Michaël ons toegang tot een aantal heilige decreten die in 1995 overal in deze galaxy in werking waren. Deze werden vervolgens erkend door de duistere galactische schepper, Anchara, wat leidde naar het galactische verdrag tussen de vroegere Anchara Alliantie en de Galactische Licht Federatie. Uit dit verdrag kwam een geweldige hoeveelheid technologische informatie tevoorschijn dat door het duister naar jullie diverse geheime regeringen was doorgespeeld en dit alles was zeer geavanceerd in vergelijking met datgene wat in jullie publieke arena wordt gebruikt. In vergelijking met dat van ons is dit alles echter zeer primitief en dit geeft ons een voorsprong dat wij, met toestemming van de Hemel, willen gebruiken.
Onze huidige koers bereikt het punt waarop onze interventie noodzakelijk is. Maar eerst enige achtergrondinformatie:

Het personeel van de Galactische Federatie heeft zich al 13 millennia met jullie zaken beziggehouden, waardoor de bezwaren van de vele anti-interventionisten in jullie samenleving grotendeels irrelevant zijn. De bovenvermelde propaganda die door velen van jullie wordt geslikt, heeft ons voorzichtig gemaakt en vertraging veroorzaakt. In contrast daarmee kun je de samenhang zien van alles wat zich rondom jullie afspeelt – een enorme transformatie van wie jullie zijn is zichtbaar onderweg en is door de Hemel geïnitieerd om jullie naar het volledige bewustzijn terug te brengen. Op Haar verzoek zijn wij ook gekomen om te assisteren bij het uitvoeren van de Goddelijke Wil. De opposanten van de Goddelijke Wil zijn de duistere zielen die velen van jullie regeringen, jullie economie en jullie belangrijkste overtuigingen, filosofieën controleren. Hun duistere geheime orden gebruiken hun enorme rijkdom en macht om jullie overtuigingen/geloven te manipuleren en samenlevingen te creëren die jullie naleving, jullie volgzaamheid eisen. Hier tegenover bevinden zich de Licht-georiënteerde groepen die wij steunen.

De cruciale stap die wij nu moeten zetten is het realiseren van een succesvolle machtsoverdracht. De Anunnaki, die sinds 1995 onze adviseurs zijn inzake de duistere kabbalisten, doen aanbevelingen voor diverse actieroutes. De kabbalisten negeren de aanbevelingen van de Anunnaki in 1995 om zich aan te sluiten bij het Licht, want deze club van machtsbeluste manipulators voelden dat dit niet hun belangen dienden (de Hemel verzocht specifiek dat de Anunnaki hen niet zou vernietigen, doch een vriendelijker manier van transformatie zou aanbieden). Sinds die tijd hebben wij, onder Hemelse leiding, diverse benaderingen geprobeerd om deze recalcitrante zielen over te halen, maar zonder resultaat, zoals jullie zien. Zij dreigen, zodra wij onze schepen gaan ontsluieren, jullie in paniek te brengen door de oude truc ‘binnendringers uit de ruimte’ toe te passen! Nu alle diplomatie wegen zijn uitgeput, heeft de Hemel ermee ingestemd dat wij meer directe creatieve oplossingen mogen gebruiken, wat wij zullen hanteren zodra de huidige ‘gesprekken’ beëindigd zijn.

De omstandigheden die met het eerste contact gepaard gaan, waren uniek en moeilijk sinds de start in de negentiger jaren. Normaliter staan wij toe dat een Wetenschaps- en Verkenningsvloot aan een eerste contact mag beginnen wanneer aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Toen de Sirische Regionale Federatie Raad een eerste contact met jullie verordonneerde, was er nog aan geen enkele voorwaarde voldaan. In feite was een meerderheid van sterrennaties tegen een dergelijke operatie, maar een Hemelse beslissing schoof het besluit van de Raad terzijde. Het eerste-contact-team dat nu ontstond was daarom een combinatie van de oorspronkelijke 50 menselijke sterrennaties die 900.000 jaar geleden Lemurië koloniseerden. Dit was een door de Hemel opgedragen symbolisch gebaar dat door ons werd gevolgd. Veel sterrennaties die voor deze missie werden gebruikt waren zelfs niet de huidige leden van de Regionale Raad van de Galactische Federatie.

Wij bevonden is daarom in een vreemde, verwarrende toestand dat bestond uit diverse tegenstrijdige elementen: Enerzijds proclameerde de Hemel jullie vrijheid en soevereiniteit, terwijl de machthebbers geen moeite hebben met het doden van iedereen om aan de macht te blijven. Anderzijds hadden wij het mandaat om de Hemelse decreten uit te voeren, en dit leek ons te dwingen de duistere wezens met geweld te verdrijven. De Hemel verzekerde ons dat dit mogelijk, noodzakelijk is en dat dit snel, heel snel moet gebeuren. En vervolgens is er nog de diepe, goed georkestreerde xenofobie in jullie die opgeruimd moet worden. Onze eigen agenten en jullie familie in Agartha (Binnenaarde) vertellen ons dat, zolang een dergelijke procedure als een heilige bevrijding geschiedt, het door jullie goed ontvangen wordt. Een nieuw plan om het duister uit de macht te verdrijven is nodig en wij hebben de oplossing!
Technologie kan gebruikt worden om een volk te duperen en te controleren, of het kan gebruikt worden om het welzijn van allen grandioos te verbeteren. Jullie samenleving illustreert duidelijk deze tweedeling als het een belangrijke instortingspunt bereikt – n.l. het moment is gekomen dat jullie of van richting veranderen en overleven, of snel afglijden naar uitsterving. Jullie bezitten een geheime technologie die jullie wereld ’s nachts kan doen verschuiven, maar degenen die jullie controleren zullen niet toestaan dat dit ten goede wordt gebruikt. Hoe dan ook … de Hemel beveelt anders. Daarom ligt het nu aan ons om diegenen te verwijderen die jullie overleving willen voorkomen en een manier om dit te doen is beschikbaar en staat klaar. Wees voorbereid om binnenkort op een morgen wakker te worden en te ontdekken dat er iets wonderbaarlijks is gebeurd!

Vandaag werd het recente verleden en de complexiteit van deze missie onder de loep genomen. Deze missie is uniek en uitdagend, maar zal een groot succes worden! Jullie geven vol gas naar het volledig bewustzijn en naar een hereniging met jullie familieleden in Binnenaarde en van de ruimtefamilie. Een glorieuze toekomst begint! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl
Website:
Planetary Activation Organization
September 14, 2010Gechanneld door Sheldan Nidle...........Faillissementen zijn geheim en worden aangekondigd door diverse centrale banken, met de Amerikaanse Federal Reserve voorop............nieuw concept van landbezit of ‘onroerend goed’ wordt geïntroduceerd...................5 Eb, 10 Zip, 7 IkSelamat Balik! We keren terug met meer informatie! Alles in jullie wereld nadert een definitief einde. Onze aardse bondgenoten en onze diplomatieke en verbindingsteams verkeren in een serieuze onderhandelingsfase met de duistere kliek. Deze besprekingen betreffen een aantal cruciale onderwerpen, zoals regeringswijziging, nieuwe financiële en monetaire systemen en het vrijgeven van de mondiale welvaartprogramma’s. Deze onderwerpen moeten formeel worden uitgewerkt en handhavingsbepalingen moeten getekend worden. Wanneer dit achter de rug is kunnen we het personeel van de Galactische Federatie volledig inzetten om te verzekeren dat deze bepalingen volledig en snel worden uitgevoerd. Hiertoe hebben wij ons geconcentreerd op de handhavingsbepalingen. We zijn van plan onze invloed te gebruiken om de regeringswisselingen te bespoedigen en om onze aardse bondgenoten, die zijn aangewezen om alle aspecten van de hiervoor genoemde veranderingen uit te voeren, in positie te brengen. Het fiatgeldstelsel (ongedekt geld) en het mondiale financiële stelsel dat opgezet is tijdens de Dumbarton Oaks Akkoorden staan op instorten. Faillissementen zijn geheim en worden aangekondigd door diverse centrale banken, met de Amerikaanse Federal Reserve voorop.

Deze geheime onthullingen zijn voor velen in de hogere echelons van de bancaire en financiële dienstverlening een signaal dat hen een grote economische instorting te wachten staat en dat een uitweg, zoals een radicale hervorming, dringend nodig is. Deze zorgen hebben ervoor gezorgd dat onze aardse bondgenoten vele nieuwe medestanders hebben gekregen, die volledig door hen geïnstrueerd werden over de komende gebeurtenissen en hoe ze ons het beste kunnen helpen om onze doelen te bereiken. Het aantal bekeerlingen groeit, maar … totdat de nieuwe financiële en monetaire bepalingen zijn ingevoerd, houden we de nieuwe rekruten minimaal geïnformeerd over de gesprekken met de duistere kliek. Vele details moeten nog uitgewerkt worden, niettemin … we zijn dicht bij de overeenkomsten die we uit de kabbalisten zullen trekken. Bepaalde aspecten van de akkoorden, zoals het nieuwe harde-valuta-systeem, worden al ingevoerd en waarneer dit eenmaal operationeel is, kan een heel scala aan veranderingen zich manifesteren. Dit betreft regeringswisselingen en aankondigingen door deze nieuwe regeringen inzake harde valuta en kwijtschelding van schulden.

Deze nieuwe regeringen begrijpen dat een vaste prijs- en monetaire deflatie moet volgen op deze aankondigingen. Het nivelleren van schuld naar praktisch nul en de grote belastingrestituties zullen deze veranderingen volgen (vert. zie NESARA). We brengen jullie mondiale samenleving van schulden naar welvaart. De nieuwe valuta zullen in het begin voor de nominale waarde worden omgewisseld, en na een korte evaluatieperiode zullen de oude valuta hun waarde verliezen. Goud en zilver zullen op een dergelijke manier gereguleerd worden dat de nieuwe valuta als veilig beschouwd worden en door allen worden geaccepteerd. Deze nieuwe elementen van het financiële stelsel zullen ervoor zorgen dat geëxecuteerde huizen aan hun oorspronkelijke eigenaren worden teruggegeven en dat een nieuw concept van landbezit of ‘onroerend goed’ wordt geïntroduceerd. Als rentmeesters van Gaia zullen jullie een nieuw systeem getoond worden dat ergens ligt tussen wat gebruikelijk is in Binnenaarde en de huidige gewoonten van de oppervlaktewereld. Onroerend goed, of landbezit is een slecht gekozen term – want alles is heilig voor Moeder Aarde en jullie zijn slechts de tijdelijke rentmeesters van haar land. Gaia is heilig en ze dient gerespecteerd, geëerd te worden wanneer jullie op haar lichaam leven.

Elk landperceel is verbonden met het land eromheen en dus moeten de bewoners van elk perceel een collectieve benadering accepteren. Het is van groot belang betrokken te worden bij het beleid van het landschapsbeheer en te weten wat er in jullie gemeenschap gebeurt. Probeer te begrijpen waarom deze holistische benadering nodig is. Elk stuk land is verbonden met het ecosysteem als geheel en dit heeft gevolgen voor jullie specifieke omgeving. Het eren van Gaia betekent dat je het land om je heen op nieuwe manieren, met nieuwe ogen bekijkt. Houd in gedachten dat de gezondheid van de planeet wordt beïnvloed door wat jullie collectief doen. Om deze reden worden de enorme multinationals, die afhankelijk zijn van landbezit met ‘natuurlijke rijkdommen’ zoals olie, gas, kolen etc, aangeraden om een nieuw vorm van verantwoord landschapsbeheer, dat Moeder Aarde respecteert, in te voeren. Deze voogdijvoorschriften vereisen een grote mate van overeenstemming en wederzijdse acceptatie en daarom is een goeddoordacht publieke educatieprogramma een absolute noodzaak.

Je kunt wel een nieuw gouvernementeel instituut hebben met een reeks nieuwe concepten, maar het is niet zo eenvoudig om een publiek te krijgen die dit accepteert. Deze uitdaging is bestemd voor een speciaal comité van geselecteerde leden van de nieuwe regering en van ons. Voordat de landingen en het officiële eerste contact plaatsvinden moeten jullie geïnformeerd worden over een aantal nieuwe concepten. Misschien herinneren jullie onze waarschuwingen dat jullie talrijke nieuwe verantwoordelijkheden krijgen. Wij weten van onze nachtelijke interacties met jullie dat jullie een breed scala aan onderwerpen bespreekbaar willen hebben. Ons doel is wegwijzer te zijn, wat betekent jullie ‘een manier te tonen’ om gevoelige alternatieven en verbeteringen van jullie huidige basisconcepten over te nemen. Hiertoe hebben wij een voorlichtingsprogramma met een serie lessen ontwikkeld die geleid zullen worden door comités die verantwoordelijk zijn voor het overdragen van essentiële informatie. Elk comité kan wijzigingen aanbrengen wanneer zij voelen dat die het beste aansluiten bij hun eigen nationale bevolking.

Het doel achter deze veranderingen is jullie voor te bereiden op het eerste contact. De duistere kliek heeft een diep verlangen om een eind aan jullie en jullie snel ontwaken te maken. Velen van jullie zijn in het laatste jaar wakker geworden en het aantal groeit elke maand steeds sneller. We zien dat het duister bijzonder boos is door wat de Hemel bereikt in het zicht van het verschrikkelijke beleid van pogroms, die als doel hebben jullie ontwaken te voorkomen en jullie aantallen te reduceren. En nog werkt deze strategie niet! De Hemel en het Licht zijn ingesteld om het goddelijk plan te ontvouwen, waarin duidelijk wordt aangegeven dat de tijd voor het duister voorbij is en dat jullie terugkeer van het volledige bewustzijn een feit is! Heilige pacten met het fysieke universum en met de Galactische Federatie verzekeren dat deze goddelijke bedoelingen naar behoren worden uitgevoerd. Wij hebben de voorlopige bevoegdheid om op een vastgesteld tijdstip in jullie nabije toekomst te landen!

Dit heilige tijdschema betekent dat jullie niet veel langer zullen leven in het moeras dat het duister van jullie 3-D werkelijkheid heeft gemaakt. Een scenario staat klaar om door ons, met de zegen van de Hemel, operationeel te maken. Het duister is hiervan volledig op de hoogte en blijft weigeren om te proberen een andere uitkomst te creëren. De Hemel en onze vertegenwoordigers hebben jullie belangrijkste regering volledig geïnformeerd en slechts een paar van hen willen de Hemelse mandaten negeren. Hun vertragingstactiek toont hun onverminderde overmoed en dit heeft geleid tot de formatie van de onderhandelingsteams die we aan het begin van dit bericht hebben vermeld. Het doel is eenvoudig – jullie regeringen legaal te vervangen door overheden die werkelijk jullie veranderd aanzien vertegenwoordigen.

Het veranderingsmoment groeit. Zieners, ‘channelers’ en anderen die zien en horen van het Licht voorspellen deze grootse veranderingsperiode. Ieder van hen schets een iets ander scenario voor wat komende is. Onze reactie hierop is dat een samenhangend fysieke stuwkracht, of manifesterende intentie, vereist is. Wat betreft de plannen van de duistere wezens … er is hen herhaaldelijk verteld dat nucleaire vernietiging geen optie is, noch de truc van een valse vertoning van een ruimte-invasie, wat ze ook talrijke keren hebben geprobeerd. Keer op keer hebben ze getracht onze verkennings- en moederschepen aan te vallen, en hebben zelfs hun vroeger duister sterrenrijk om assistentie gevraagd. Dit alles mislukte. Desondanks bleven ze volharden en binnenkort zal hun falen over de planeet galmen!

Vandaag gaven we meer informatie wat jullie voorbereidt op de komende gebeurtenissen, met inbegrip van onze meest recente acties met de duistere kliek. Onze aardse bondgenoten staan klaar om de eerste stap te zetten. Wij zullen dit steunen en op het juiste moment zullen wij landen om het nieuwe begin op jullie wereld te vieren. Bewaar nog even je geduld in het besef dat zeer veel toegewijde personen hun vitale taken voltooien. Weet, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nl
7 september 2010

Gechanneld door Sheldan Nidle


.............World Trade Center werd gemaskeerd door het spektakel van een zeer realistische 3-D vliegtuig hologram.................om te voorkomen dat zij deze technologie in de toekomst konden gebruiken..........


11 Chicchan, 7 Zip, 7 Ik


Selamat Jaran! We keren terug met meer informatie over de gebeurtenissen op jullie wereld, met Moeder Aarde en jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. In onze paar laatste berichten, focusten wij ons op de geschiedenis van de UFO-geheimhouding en de Anglo-Amerikaanse vertegenwoordigers van de duistere machthebbers. We spraken over hoe deze groep, wiens uiteindelijke bedoeling was de favorieten te worden van hun duistere Anunnakische opperheren, een groots plan wilden realiseren dat een paar decennia geleden was beraamd. Dit plan zou halverwege de negentiger jaren volledig operationeel moeten zijn, maar de abrupte overstap van de Anunnaki naar het Licht verbaasde en schokte de kabbalisten en dwong hen een nieuw plan te ontwerpen om een superieure mondiale positie te verzekeren. Naar een reeks tegenslagen in de tweede helft van de negentiger jaren, gaven de Amerikaanse verkiezingen deze machtzoekers de suprematie die ze zochten, en onderdrukten alle resterende oppositie zowel in de VS als in het Verenigd Koninkrijk. Een nieuw gemeenschappelijk beleid was nu mogelijk. Het grote plan organiseerde ook een drastische grootschalige binnenlandse terroristische aanval als een eerste stap op weg naar mondiale overheersing, en dus werd dit naar behoren uitgevoerd.

In de recente decennia moest de olie-industrie toezien hoe er talrijke nationalisaties plaatsvonden en deze verandering van eigendom verontrustte de Anglo-Amerikaanse energiekartel mateloos. Vijandige invasies in het Midden-Oosten moesten plaatsvinden om de noodzakelijke militaire macht binnen te brengen die nodig was voor toekomstige regionale onderhandelingen. Dit beleid gold ook voor Azië, Amerika en Afrika. Olie was een geschikte mondiale industrie die gebruikt kan worden om de machtsnetwerken te herschikken die door de Anunnaki waren achtergelaten, en de duistere kliek begon al snel de strategie uit te voeren die in de laatste jaren van de twintigste eeuw ontwikkeld was. Gelijktijdig versterkten wij in een snel tempo onze relatie met de groepen en personen die al snel onze aardse bondgenoten werden. Samen verkregen we de informatie waardoor we ontdekten hoe het grote plan van het duister zich zou ontvouwen. Wij positioneerden onze schepen rond New York City en wachtten af hoe de eerste afschuwelijke stap van dit plan zich zou manifesteren. Dit ‘incident’ betrof zowel bekende als geheime technologie en was een test voor een ‘gebeurtenis’ die later in datzelfde decennium gepland was – een holografische weergave van een ruimte-invasie waarbij gebruik werd gemaakt van de technologie die verkregen was van hun vroegere duistere buitenaardse bondgenoten.

De technologie die gebruikt werd bij de World Trade Center werd gemaskeerd door het spektakel van een zeer realistische 3-D vliegtuig hologram (maar zonder een duidelijke lichtbron). Het effect, hoewel primitief, was voldoende om diegenen voor de gek te houden die niet bekend waren met deze technologie. Dit ging gepaard met een aantal vervalste videobanden die constant werden uitgezonden door de grote TV-netwerken. Het gebruik van faserwapens (straalwapen van subatomaire deeltjes) en vooraf geplaatste en ingestelde explosieven completeerden het theatrale schouwspel, en alles ontplofte met slechts kleine storingen. Wij konden zien dat hun technologisch niveau niet veel verder was dan die welke zij gebruikt hadden bij diverse pogingen van gefingeerde UFO-invasies in de negentiger jaren. Wij informeerden onze aardse bondgenoten over dit alles en brachten hulpmiddelen binnen om te voorkomen dat zij deze technologie in de toekomst konden gebruiken. Na verschillende mislukte pogingen om holografische technologie te gebruiken, wilden de kabbalisten een nucleaire conflict om hun doelen te bereiken. Zij richtten zich op de brandhaarden in Azië en het Midden-Oosten en dus stuurden wij ons verbindingspersoneel naar deze gebieden om deze waanzin te verhinderen.

Onnodig te zeggen dat wij in dit decennium de belangrijke nucleaire strijdmachten herhaaldelijk hebben gewaarschuwd dat dergelijke gevaarlijke wapens geen optie zijn. Het kernwapenarsenaal moet over de hele linie worden afgeschaft! Jullie arriveren in een tijdperk van vrede en welvaart en dit vereist een mondiale inzet voor ontwapening. De huidige machthebbers vertegenwoordigen het laatste stukje van een duister tijdperk van geweld, angst, constant bedrog en leugens! Ze wankelen in ongeloof nu hun zogenaamd onaantastbaar rijk verkruimelt en hun rijkdom verdwijnt dat zij zo lang bij elke gril verkwistten. De nieuwe regeringen zijn aangewezen om hen te vervolgen en om de enorme rijkdom terug te geven aan hun bevolking. De duistere machthebbers proberen in een laatste stuiptrekking chaos te creëren op de wereld, zoals elk groot rijk van het verleden heeft gedaan. Nieuwe manieren en houdingen komen tot ontwikkeling, gelegenheden voor een nieuwe werkelijkheid beginnen vorm te krijgen, en onze aardse bondgenoten bereiden zich voor om een aantal echt verrassende aankondigen uit te zenden!

Jullie wereld balanceert op het randje van de afgrond! Het duister staat op het punt jullie uit te roeien. Ze zijn een zeer kwaadaardige groep en het omgaan met hen is alsof je werkt met een bende verwende en boosaardige vijfjarigen die van plan zijn grote schade aan te richten. Het vraagt een proces van belonen en straffen, regelrechte bedreiging en het weloverwogen gebruik van een ‘elektrische veeprikstok’ om hun aandacht te krijgen. Er is hen keer op keer verteld wat de Federatie en de Hemel van hen verwachtten, maar het leek alsof het de ene oor in en het andere uitging! In dit geval instrueerden wij onze teams het specifieke onderdeel van hun nucleaire of geheime wapens onbruikbaar te maken en deze demonstraties leken even te werken. Toen deden hun nationale klieks weer iets schandaligs en de hiervoor genoemde cyclus herhaalt zich. Soms wilden we heel graag iets doen om de balans in het voordeel van onze aardse bondgenoten te doen omslaan!

De Hemel heeft een tijdschema vastgesteld en dit cruciaal moment is voor ons bijna bereikt. Elke dag benadrukken wij dit feit aan de kliek. Wij wijzen hen er ook op dat een nucleaire actie van hun kant een onmiddellijk eerste contact betekent, en dit weten heeft inderdaad veel van hun afschuwelijke plannen verhinderd. Alle belangrijke militaire machten op jullie wereld bezitten bepaalde schepen die variërend geavanceerd bewapend zijn en deze duistere regeringen hebben deze schepen, zowel bemande als onbemande, zonder succes tegen ons gebruikt, aldus benadrukkend wat wij hen vertellen. Inderdaad, het lijkt alsof zij plezier hebben in deze kat-en-muis spelletjes, wat weer een andere reden is om hen hun macht te ontnemen. Ze zijn werkelijk amoreel en wij hebben onze aardse bondgenoten gewezen op hun onbetrouwbaarheid en hen serieus aangeraden deze mensen nooit in een verantwoordelijke positie te plaatsen.

Momenteel is het een tijd van onderhandelen en voorbereiden. Wat vandaag onoverwinnelijk lijkt zal morgen in een oogwenk verdwenen zijn. Jullie mondiale samenleving staat op het punt van instorten; economische problemen zijn niet verdwenen! In feite verdiepen ze zich iedere dag. De onrechtmatige bezittingen van het duister verdampen, en er komt een eind aan de fiat valuta (ongedekt geld) en zijn elektronische rijkdom. Waardevaste, harde valuta is de brug naar een tijd van overvloed. Dit vooruitzicht, gekoppeld aan een nieuw transparant bankstelsel, doet de duistere kliek ineenkrimpen. Wat jullie betreft, wees goed gehumeurd! Het Licht weet wat er gedaan moet worden en jullie moeten nog even geduld hebben. Een grote beweging, met ons op de achtergrond, raast over jullie wereld en zal een eind maken aan de wrede activiteiten van het duister. In instorting van deze wereld is aanstaande; de economie alleen al garandeert het waterloo van de kliek!

Zoals jullie weten is Moeder Aarde bezig met de voorbereidingen voor het vergrendelen van haar tektonische platen en dit veroorzaakt een aantal grote aardbevingen. Deze toenemende seismische activiteit leidt ook tot meer vulkanisme, waarvan de meeste, maar geenszins alle, zich beperken tot de zeebodem. De ‘ring van vuur’, die de Stille Oceaan omringt, wordt meer actief en het aantal uitbarstingen zal zich in de komende maanden verdubbelen. Deze erupties beïnvloeden jullie atmosfeer en veranderen het klimaat op jullie planeet. Wij zien dat jullie weerspatronen meer extreem worden nu de temperatuursstijgingen en -dalingen en de hoeveelheden neerslag toenemen. Dit is weer een teken dat jullie je in een overgangstijd bevinden van de ene werkelijkheid naar de andere.

Vandaag spraken wij over de ontwikkelingen die jullie dichter brengen bij een grootse tijd van vrede en welvaart. Jullie staan ook aan de rand van een groot eerste contact met ons. Wij kijken uit om ons gemeenschappelijk feest te vieren en jullie te helpen bij jullie laatste reis naar het volle bewustzijn. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is. Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

donderdag 23 september 2010

31 augustus 2010


Gechanneld door Sheldan Nidle...........Met een belangrijk faillissement en de gevolgen daarvan is rekening gehouden......... Een omslag in het mondiale fiscale beleid zal binnenkort plaatsvinden!........4 Etznab, 16 Uo, 7 Ik

Selamat Balik! We keren terug te midden van de onderhandelingen die jullie wereld voorbereiden op de transformatie. De duistere kliek heeft zijn eigen ondergang gecreëerd met zijn niet aflatende hebzucht en overmoed. De volgende financiële instorting nadert onverminderd en toont zich duidelijk op het radarscherm van het duister. Alle financiële deskundigen zijn diep bezorgd over de mondiale economie, maar hun uitingen van bange vermoedens raakt niets anders dan het oppervlak van wat jullie te wachten staat. De wens van de duistere kabbalisten om hun eigen huid te redden voor hun fiscale onverantwoordelijkheid is vermorzeld door het onontkoombare feit van de diepe barsten in hun financiele constructies. Het huidige monetaire en economische systeem is bezaaid met breuklijnen die nu uiteenbarsten en een radicale oplossing is de enige uitweg. Onze aardse bondgenoten hebben zich op een dusdanige wijze in een positie gemanoeuvreerd dat de enige oplossing om dit te manifesteren is door middel van de voorstellen die bijna een decennium geleden voor het eerst werden geïntroduceerd. Een meerderheid in de financiële wereld begrijpt dit duidelijk en wil dringend hiermee verdergaan. Een geweldige veranderingskracht bouwt zich op rond de volgelingen van het duister.

De overgang naar een nieuw financieel stelsel vereist een vergelijkbare verandering in wie de regering controleert. In de afgelopen millennia was het bewind van de duistere kabbalisten onbetwistbaar; de obstakels die nu rondom hen ontstaan zijn ongekend. Dat hun wensen terzijde worden geschoven door de verschillende invloedrijke spelers in de mondiale economie schokt hen diep, en ze zijn verbaasd dat hun beproefde tactiek om een dergelijke brutaliteit de kop in te drukken een groeiend verzet niet kan voorkomen. Dit onvermogen om hun tot nu toe onbetwiste superioriteit in stand te houden verspreidt paniek in de gelederen van de kabbalisten, nu ze zien dat veel naties in het geheim plannen maken om het belangrijkste instrument van het duister, de corporatieve VN (vert.: een sociale en economische klasse van bestuurders die betrokken zijn als eigenaars of managers van grote ondernemingen), te onttronen en ze worden steeds wanhopiger. In de veertiger jaren van de vorige eeuw installeerde het leidende kader van het duister een wereldsysteem, dat nu op het punt van instortten staat, maar hardnekkig weigert toe te geven aan de nieuwe werkwijzen en omstandigheden. Dankzij deze starre houding hebben anderen in de machtselites aangedrongen op de huidige reeks geheime vergaderingen en deze creëren een overtuigende strategie om de greep van deze nog steeds machtige bedrijven drastisch te verminderen.

De monetaire problemen van de corporatieve regering van de VS zijn een belangrijke sleutel voor deze strategie – tijdens de laatste paar jaren bracht het ongeloofwaardige fiscale beleid van deze regering en haar partners hen naar deze impasse wanneer een schuld van onmetelijke proporties opeisbaar wordt. Deze schuld mist elk legitiem instrument om eeuwig te blijven bestaan, en dit is dan ook de reden waarom het de recente machinaties van de Federal Reserve Bank niet is gelukt om een doeltreffende resultaat te bereiken. Een aantal slimme juridische manoeuvres van onze aardse bondgenoten hebben ervoor gezorgd dat verschillende kleine landen verhaal hebben gezocht voor de fiscale ellende van hun schulden die veroorzaakt zijn door de ingrepen van het corporatisme (vert.: marktmechanisme, privatisering, globalisering, multinationals etc) en dit wordt toegevoegd aan de gerechtelijke vervolgingsportefeuille dat wordt voorbereid door onze aardse bondgenoten. Met een belangrijk faillissement en de gevolgen daarvan is rekening gehouden. Het samenbrengen van allerlei juridische acties moet de illegale VS regering uit zijn macht zetten; de wereldgemeenschap kan niet langer het schadelijk beleid van dit schurkenregime tolereren. Een omslag in het mondiale fiscale beleid zal binnenkort plaatsvinden!

De spil in deze omslag is het beschikken over de structuren ter vervanging van de zakenwereld die gelieerd is met het VS regime. Het duister en zijn handlangers hebben een complex web geweven van naties in Europa, Azië, Australië, Afrika en Zuid-Amerika. Ter voorbereiding op het moment van regeringswisseling hebben de aardse bondgenoten jaren besteed aan het samenstellen van een aantal tijdelijke regeringen die gereed zijn om naar voren te treden op het moment dat de definitieve financiële krachtmeting plaatsvindt. Dit moment staat voor de deur. Wanneer eenmaal het nieuwe mondiale financiële zich ontvouwt, zal gelijktijdig een eveneens nieuw politiek systeem tot stand komen. Decennia van werkelijk duivelse bedoelingen hebben naar dit moment geleid - in het begin bezat het duister de technologie om naïevelingen tot zijn gelederen te verleiden en aan het einde van de Tweede Wereldoorlog begon een duister meesterplan zich te manifesteren. In de zestiger jaren was een sluw complot voor wereldwijde slavernij goed op weg en ontwikkeld om halverwege de negentiger jaren tot rijpheid te komen.

Dit plan ontmoette een obstakel in de persoon van de vroegere president, John F.Kennedy. Hij tartte de aanbevelingen van de adviseurs en familie die hem omringden door het opstellen van een plan voor wereldvrede en welvaart, de eerste stap van een verdrag op het verbod van kernproeven. Het uitvoeren van de rest van zijn visie werd duidelijk rond zijn herverkiezing in 1964. Hij informeerde ons over zijn voornemen een toespraak te houden over een onthulling van niet alleen de hulpvaardige ET aanwezigheid, maar ook over de vele buitenaardse technologieën die verkregen waren door het geheime VS regime. In het begin van de herfst in 1963, voerden Kennedy en Chroestjev geheime besprekingen om een niet-aanvalsverdrag tussen VS en de Sovjet Unie te sluiten die moest leiden tot een massale demilitarisatie van beide partijen en een bekendmaking van de geheime technologieën aan beide kanten. Wij waren bereid om hulp te verlenen als het nodig was om de vrede en een niet-nucleaire toekomst te bevorderen. De moord op Kennedy door de geheime regering van de VS bracht dit tot een abrupt einde.

Op het moment van overlijden van de Amerikaanse president, waren we nog niet in het bezit van een opdracht voor een eerste contact, noch waren wij betrokken bij besprekingen binnen de Hoofdraad van de Galactische Federatie inzake dit onderwerp. De aardse samenleving werd gezien als onvolwassen en het ontbrak haar aan elementen om te overleven, en pas in het begin van de negentiger jaren kregen wij het Hemelse mandaat om naar jullie kusten te komen. Hieraan voorafgaand waren een aantal persoonlijke missies onderweg van verschillende sterrennaties, zoals de Pleiaden en Sirius, en zij allen konden niet officieel verklaren dat deze samenleving gereed was voor een eerste contact. Zij voelden meer voor een voortzetting van een beperkte interventie. Jullie moeten niet vergeten dat jullie de restanten waren van een vroegere kolonie van de Galactische Federatie, wat betekent dat het toezicht over jullie en zonodig ingrijpen slechts door de Hemel aan ons kan worden verleend.

De huidige omstandigheden zijn belangrijk getemperd door wat President Kennedy probeerde te bereiken. Hij wilde heel graag vrede brengen naar jullie wereld om de alomtegenwoordige haat en schisma’s te transformeren naar Liefde en mondiale samenwerking. Hiertoe maakte hij plannen om een nieuw monetair stelsel te introduceren en een atmosfeer te scheppen die zouden leiden naar vrede en welvaart. Zoals jullie zien, waren deze doelstellingen dezelfde als die van onze aardse bondgenoten. De aardse bondgenoten verrijzen uit oude geheime gemeenschappen die het Licht zijn toegewijd en samenhang verkregen vanuit een diep verlangen van vele invloedrijke individuen die de kinderen zijn van belangrijke duistere families van volgelingen. Zij allen hebben zich verplicht om jullie een nieuwe werkelijkheid te brengen. Zij hebben zich met ons verbonden om deze doelen te verwerkelijken, waaronder de terugkeer naar het volledige bewustzijn.

Deze diverse groep is dicht bij de overwinning. Bovendien hebben we hen op de hoogte gebracht van het geldende hemelse tijdschema, waaraan de Galactische Federatie gebonden is om op een bepaalde datum een volledig eerste contact uit te voeren. Dus is het ons een eer de acties van onze aardse bondgenoten te monitoren en in te grijpen indien dit nodig is. De tijd komt om jullie werkelijkheid naar het volle bewustzijn te brengen. Alles is hiertoe zorgvuldig voorbereid – kristallen steden in Agartha (Binnenaarde) zijn klaar om jullie te ontvangen, mentoren zijn getraind en een enorm dossier van ieder van jullie wordt bewaard, het mechanisme voor het volledige bewustzijn is op zijn plek. Alleen het duister staat jullie nog in de weg, en zij zijn klaar voor hun val! Het moment dat jullie kunnen tonen waartoe jullie in staat zijn is gearriveerd. Kom samen! Jullie overwinning is aanstaande!

Vandaag bespraken we de wortels van jullie huidige problemen en de gebeurtenissen die naar het eerste contact leiden. Onze aardse bondgenoten zijn gefocust op de uitvoering van wat er gedaan moet worden voordat wij komen. Heb vertrouwen in je vermogens om te doen wat nodig is om jullie samenlevingen voor te bereiden op deze glorieuze gebeurtenissen! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl/
24 augustus 2010

Gechanneld door Sheldan Nidle

10 Batz, 9 Uo, 7 Ik

Selamat Balik! Wij zijn er weer met meer informatie. Op dit moment bevindt Moeder Aarde zich temidden van ingrijpende veranderingen aan haar oppervlak. De huidige topologie is gebaseerd op een reeks primaire en secundaire tektonische platen die drijven op honderden mijlen heet, plasticachtig magma dat constant in beweging is. Grote energiestromen vloeien uit de zwaartekracht neutrale zone naar een gebied dat zich vele mijlen beneden deze drijvende platen bevindt. Ieder van jullie woont op een continent dat op de een of andere grote tektonische plaat ligt. Deze platen, met een omvang van een continent, bevinden zich momenteel in een ‘vergrendelingsproces’, welke geleid heeft tot belangrijke aardbevingen en een ongewone seismische activiteit die jullie geologen nog niet kunnen verklaren. Dit is de manier waarop Moeder Aarde zich voorbereidt op haar drastische reconstructie van haar oppervlak, maar tot nu toe hebben deze maatregelen slechts 15% gerealiseerd. De resterende reconstructie zal heftiger van aard zijn en dus moet ze hiermee wachten tot jullie geëvacueerd zijn van haar oppervlak. Dit dwingt ons om eerst een massale eerste contact met jullie uit te voeren en we zijn van plan dit te doen nadat de nieuwe regeringen hun officiële publieke aankondigingen doen.

Beëindiging van de mondiale UFO–geheimhouding staat centraal alvorens deze uitzendingen kunnen plaatsvinden. Een netwerk van groepen, die wij de duistere kliek noemen, heeft illegaal de meeste wereldregeringen overgenomen, en deze hebben zich verplicht de geheimhouding te handhaven. Dit trucje begon in feite lang voor de Tweede Wereldoorlog. Reeds in 1880 en opnieuw in de twintiger jaren van de vorige eeuw probeerden we programma’s op te starten om ons publiekelijk bekend te maken en de sleutelregeringen op jullie wereld te informeren over ons bestaan als hulpvaardige sterrenstaten. Deze twee pogingen faalden. Het enige wat deze acties bereikten was dat de militaire machten bewust waren van onze aanwezigheid en van het feit dat wij nooit zouden toestaan dat zij apparatuur zouden ontwikkelen die ongeveer gelijkwaardig was aan die van ons. Dit opende daardoor ook de mogelijkheid voor het duister en zijn belangrijkste geheime afgezant, de Anunnaki, om de aardse regeringen te suggereren hoe zij dergelijke technologie konden verkrijgen. Het resultaat was een actie om uitvindingen van prominente onderzoekers, zoals Tesla en Moray, in beslag te nemen of te stelen en ook om hun werk te ondermijnen. Geleid door de Anunnaki begonnen veel belangrijke regeringen heimelijk naar deze apparaten te zoeken.

Allereerst gingen ze natuurlijk zoeken in de laboratoria van deze beroemde uitvinders, en veel ideeën werden gedurende de volgende paar decennia in beslag genomen of gestolen. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bezaten veel naties de basisinfo om te beginnen met de constructie van diverse prototypes, met Duitsland voorop. Duitsland had wetenschappers die openlijk werkten aan ruimtevaartonderzoek, nulpuntenergie-apparaten en geavanceerde communicatietechnologie. In eerste instantie zou men kunnen zeggen dat Duitsland een voorsprong had ten opzichte van de concurrentie, maar de gezamenlijke geheime onderzoekteams van Engeland en de VS lagen niet ver achter. In de late dertiger jaren van de vorige eeuw was er een heimelijke technologische oorlog onderweg tussen deze twee groepen. Maar bovenal wilde de verrijzende bedrijfswereld (multinational etc) deze technologie absoluut gebruiken om de wereldheerschappij te verkrijgen. Om dit streven naar suprematie te controleren creëerde het duister de rivaliteit tussen allen om te zorgen dat de eigen plannen, om de kinderen van Moeder Aarde tot slaaf te maken, zouden zegevieren. Het Licht hield deze bedriegers in de gaten en wachtte op het juiste moment om in te grijpen en plaatste een hemelse ‘monkey-sleutel’ in het gebeuren.

De Tweede Wereldoorlog verliep zoals het duister wenste. De Anunnaki en de duistere buitenaardse rijken waarmee ze geassocieerd werden, gaven de alliantie tussen Engeland en de VS een belangrijke overwinning. Alle ontwikkelde Duitse technologie, zowel de prototypes als in productie, werd in beslag genomen. De belangrijkste wetenschappers die de leiding hadden over deze projecten, werden gevangen genomen en naar Amerika gezonden om nieuw onderzoek op te starten. Het doel was het Duitse en Amerikaanse onderzoek te verenigen om de lopende projecten een geweldige sprong voorwaarts te laten maken. Op een andere front werden de duistere medewerkers van de Anunnaki, de Draco, ongerust over de technologische vooruitgang van het Verenigd Koninkrijk en de VS, in het bijzonder over de snelle vorderingen in het atoomonderzoek. Dit vormde een bedreiging voor hun controle en dus stuurde het Draco Rijk hun Reticulaanse klonen om dit te onderzoeken. De vele crashes van de Reticulaanse ruimteschepen die volgden alarmeerden hen nog meer. Deze beperkt bewuste mensen deden dingen die hun kennis te boven gingen! Een Draco interventie om opnieuw controle te krijgen dreigde.

De Draco, die jullie zonnestelsel als een onderdeel van hun imperium beschouwden, maakten zich zorgen dat de aardse regeringen weggleden uit de duistere controle van de Anunnaki. Dus, om de belangen van hun eigen machtsbasis op Aarde in stand te houden, stuurde de Anunnaki hun diplomaten om de Draco gerust te stellen dat ze de aardse ‘situatie’ goed onder controle hadden en dat een grootschalige invasie van de Aarde onnodig was. En wat dit betreft waren ze ten slotte succesvol. In die tijd presenteerden we ons aan zowel de duistere aardse regeringen als aan de meer onbevangen, nieuwsgierige wetenschappers en politieke figuren. Deze ontmoetingen waren onze eerste contacten met wat later onze aardse bondgenoten zouden worden, en ons doel was een basis te leggen voor wat de eerste-contact-missie zou worden. Van datgene wij hen aanboden, begonnen deze contactpersonen (contactees) en de verschillende op Licht georiënteerde geheime organisaties een manier te bedenken om hun eigen doelen te bereiken in een verre toekomst. Daarna moesten wij ons terugtrekken.

Gedurende de vele decennia, voorafgaand aan het eerste contact, zagen we onze aardse bondgenoten in kracht en bekwaamheid groeien. Intussen begonnen de duistere volgelingen op de planeet samen te werken met de Anunnaki en hun duistere bondgenoten. Deze relatie produceerde de technologie die de Anunnaki en hun volgelingen nodig hadden om de mensheid tot slaaf te maken. Als gevolg hiervan werden twee verschillende impulsen op jullie wereld uitgespeeld. We wisten echter dat het duister deze strijd met het Licht moest verliezen. De Hemel had een tijdschema van het Goddelijke gekregen, en dit element bracht de Galactische Federatie in de vroege negentiger jaren terug in het spel. Wij waren overtuigd van het belang van het eerste contact en de rol die het speelde in jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en dit weten bracht ons in lijn met de visie van de Agarthanen en op die manier volgde het partnerschap met hen.

De Agarthanen hadden lang de machinaties van de Anunnaki en hun streven naar een planetaire machtstructuur en hun volgelingen op de planeet gevolgd. Om de controle in stand te houden verborgen de Anunnaki deze groep gedurende de drie Gouden Eeuwen diep in jullie beperkte bewustzijn. Deze beschaving kreeg echter wel bepaalde apparaten en kennis waardoor ze herinneringen van het oude Lemurië konden bewaren. Dit maakte de Anunnaki woedend die wraak namen met grote zuiverende branden gedurende de periode 6000-5000 jaar v.Chr., die de mensheid achterlieten die zich uit angst vastklampten aan de heerschappij van de Anunnaki, maar ook door datgene wat achtergelaten was in hun collectief geheugen. Dit werd van de ene generatie naar de andere overgedragen door middel van mondelinge mythen. Laat het duidelijk zijn, de suggesties van de Hemel brandden nog helder in elke clan, stam, stadstaat en wereldrijk!

In deze tijd zijn we getuige geweest van de geweldige veranderingen die jullie leiden naar een diepgaande transformatie in bewustzijn. Deze overgang van een beperkt naar een volledig bewustzijn is gebaseerd op de opkomst van een nieuw Verlicht tijdperk, dat het duister onttroont en de Galactische Federatie toestaat rechtstreeks in te grijpen in jullie zaken. De Hemel beschikt dat deze transformatie onvermijdelijk en gepland is voor dit moment in jullie geschiedenis. Het eerste contact met jullie is noodzakelijk, en het is ons voorrecht dat wij de details mogen invullen. Wij hebben jullie regeringen en hun duistere instructeurs van dit feit op de hoogte gebracht en, hoe dit ook uitgespeeld gaat worden … wij zijn gereed om onze missie uit te voeren. De overheersing van het duister op jullie wereld loopt op zijn laatste benen en het Licht is hier om jullie overvloed, Liefde en Licht te brengen!

Vandaag hebben we wat historische details ingevuld om jullie een beter begrip te geven van hoe het Licht bepaalt wat er gaat gebeuren. Onze aardse bondgenoten hebben hard gewerkt om te zorgen dat deze Lichtwereld wordt gemanifesteerd. Ook wij hebben onze stem hieraan toegevoegd en dit zal binnenkort ook gebeuren met onze technologie om de weg plavuizen voor de wereld die de Hemel heeft geproclameerd! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS