Volgers

PUTIN

woensdag 25 december 2013

24.12.2013


24 december 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

5 Lamat, 11 Mol, 10 Caban

Dratzo! We komen weer met meer nieuws nu jullie je opmaken voor de kerst en het begin van het Gregoriaanse Nieuwe Jaar. Deze tijd staat op jullie wereld bekend vanwege de vele dingen die beginnen en eindigen, en degenen die jullie wereld millennialang hebben beheerst bereiden zich voor op hun vertrek en aanvaarden hun lot. Dit wordt natuurlijk met veel tegenzin gedaan. Het duister is gewend dat het op haar manier gaat, maar hun tijd is bijna voorbij. De geheime gewijde genootschappen en hun medewerkers bereiden de bestemmingen voor t.b.v. degenen die op het punt staan gearresteerd te worden. Ze stellen eveneens de procedures op die jullie nieuw bestuur zullen brengen. Vervolgens gaan de nieuwe monetaire en financiële systemen zich manifesteren en hierdoor zullen deze dit rijk een grootse welvaart brengen. Onze verbindingsmensen zijn bijna klaar met de overeenkomsten die een aantal aankondigingen zullen bevatten die nationale en persoonlijke schulden transformeren in welvaart om zodoende de schulden die het naties en mensen veel te lang moeilijk hebben gemaakt aan de kant te zetten. Dit zal worden vervangen door een kwijtschelding die de voorbode is van een nieuw tijdperk voor de mensheid.

Dit nieuwe tijdperk zal jullie kijk op de fysieke wereld veranderen. Jullie gaan je eindelijk met ons herenigen en erkennen wie jullie werkelijk zijn. De aankondiging van ons bestaan door jullie nieuwe bestuur zal een einde maken aan het idee dat jullie zowel alleen als uniek zijn. De Schepper heeft allerlei soorten en variëteiten van leven door deze Melkweg verspreid en zelfs door de gehele fysicaliteit. Wanneer jullie isolatie eindigt zullen jullie erkennen dat deze sector van de realiteit vele levensvormen bevat die gekomen zijn om dit te vieren en jullie in staat te stellen de reis terug naar volledig bewustzijn af te maken. Dit vreemde pad dat jullie werd gegeven liet jullie voor meer dan 15000 jaren over aan de genade van het duister. Jullie reis begon met de misleidingen door de Atlantische priesters en priesteressen; jullie crepeerden bijna toen Atlantis ten onder ging en uiteindelijk wierp het jullie in de rol van verwarde mensen met geheugenverlies. Toch, ondanks alles, overleefden jullie en nu worden jullie teruggebracht in een staat waarin jullie je eindelijk kunnen herinneren wat er gebeurde. Dit is werkelijk een tijd voor vreugde.

Deze operatie voor een eerste contact met jullie was uniek en de parameters ervoor nogal vreemd. Gaia is een heel speciaal en zeer gewaardeerd Wezen. Ze begenadigt dit zonnestelsel nu en door dat te doen stelt ze dit systeem in staat om een uitzonderlijke make-over te ondergaan. Gaia wil dat haar stiefzusters in hun oorspronkelijke ongerepte staat worden teruggebracht. Ze vraagt de Elohim en hun verschillende broeders om te helpen bij deze gewijde taak. Dit gaan ze doen. Allereerst moet deze goddelijke wereld worden hersteld en het verenigde huis voor de mensheid worden. Daarna kan de restauratieoperatie formeel beginnen. De overblijvende drie waterwerelden zullen wederom oceanen op en onder de oppervlakte hebben, en het leven zal opnieuw welig tieren in een enorme hoeveelheid vormen. De ongelooflijke schoonheid van dit planetaire systeem gaat zich manifesteren. De grootse energieën van deze machtige ster die jullie je Zon noemen zullen in al hun glorie schijnen wanneer jullie deze verzameling wonderen jullie thuis noemen. Deze nieuwe sterrennatie zal een zeer unieke bestemming hebben.

Jullie eerste taak is de galactische vrede zeker te stellen. Jullie volgende serie taken zal zijn een zeer gracieuze en veelgezochte gastheer te worden van vele intergalactische conferenties. Deze plichten zullen jullie in staat stellen een uitgebreide hoeveelheid levensvormen te ontmoeten die deze fysicaliteit bevolkt. Op dit moment zijn jullie xenofobisch (bang voor vreemdelingen) en schijnbaar behoorlijk ongeschikte gastheren voor deze werkzaamheden. Desalniettemin zullen jullie transformeren en met volledig bewustzijn evolueren tot de grootse gastheren waarop we gezinspeeld hebben. Gaia liet haar omzwervingen zo’n 6 miljard jaar geleden achter zich en sloot zich met een bepaalde reden aan bij dit planetaire systeem. Ze kende de profetieën en koos deze plek in onze Melkweg uit vanwege wat er ging gebeuren. De Hemel had haar gevraagd zich bij dit zonnestelsel aan te sluiten en haar lot te volbrengen. Dit gebeurt nu zoals was voorzegd. De oppervlaktemensheid heeft zich ijverig van haar taak gekweten en gaat door het Goddelijke begenadigd worden met het volledige bewustzijn dat zo lang geleden werd weggenomen. In haar nieuwe bewustzijn zal de oppervlaktemensheid zich herenigen met haar Agarthaanse verleden. Dan zal een nieuwe gezamenlijke geschiedenis vreugdevol geboren worden.

Namaste, geliefde Harten! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen nu met enige informatie over wat er met jullie en deze veranderende realiteit gebeurt. Degenen die hem controleren hebben de laatste weken gemerkt dat hun inhalige intriges beginnen te imploderen. Ze begrijpen ook dat hun vele frauduleuze handelingen die hen tot nu toe overeind hielden beginnen te falen. Het Licht wint simpelweg door het feit dat deze realiteit niet langer “werkt” als vroeger. Enorme veranderingen zijn nodig. Deze verandering spelen de Hemel in de hand voor de overwinning van het Licht. Deze immergroeiende toestand maakt het zelfs nog onvermijdelijker dat de goddelijke overwinning, die ons doel is, bijna werkelijkheid is. De wettelijke en financiële redenen voor deze immense veranderingen zijn door onze speciale compagnons klaargezet. Marktaanpassingen en bepaalde wettelijkheden staan klaar om het duister op te slokken en een nieuwe realiteit te laten ontstaan!  

Deze nieuwe realiteit kan dan dit rijk ontdoen van het duister en haar talloze tentakels in financiën en bestuur. Vervolgens stelt het onze gewijde medewerkers in staat om diverse wetten zoals NESARA uit te vaardigen. Dit zal naar een nieuwe welvaart en een geweldige transformatie leiden van niet alleen bestuur, maar tevens hoe de wereldwijde economie functioneert. Dit zal jullie de gelegenheid geven om een formele disclosure van onze broeders en zusters in de Ruimte en in Binnenaarde te zien. Als dit geregeld is eindigt de heerschappij van het duister echt. Een nieuw rijk zal geboren worden dat jullie welvaart en volledig bewustzijn brengt. Deze komende Ascentie van het oppervlakterijk zal Gaia transformeren en ieder van jullie in staat stellen om gezegend te herontdekken wie jullie werkelijk zijn. Gedurende deze operatie zullen we naar voren komen en jullie instrueren over deze onderwerpen die van het grootste belang zijn m.b.t. wat iedereen moet weten!

Als volledig bewust Wezen zul je een aantal fundamentele principes moeten begrijpen. Ieder van ons werd, toen we onsterfelijkheid verwierven, geïnstrueerd door een speciale groep Opgestegen Meesters. Onze missie is dit aspect van onze training op dezelfde manier te doen. We willen dat jullie volledige deelnemers worden als deze transitie eenmaal voltooid is. Als dat gedaan is, moeten we jullie voorbereiden op hoe we gaan samenwerken bij de vele gewijde taken die ons door de Hemel zijn gegeven. We zullen allemaal in goddelijke dienstbaarheid zijn van het Licht. Dit zal op een aantal speciale manieren worden gedaan, en we gaan deze compatibiliteit snel realiseren. Ieder van jullie is een speciale Ziel die hier komt vanwege een heel speciale serie goddelijke redenen. Deze gezegende redenen maken het mogelijk dat deze groep de verschillende missies die door de Schepper aan ons zijn toegewezen, gaat leren, aanhangen en uitvoeren. Het zal gedaan worden!

Vandaag vervolgden we onze berichten m.b.t. wat hier gaande is. We willen tevens eenieder van jullie een gewijde zegen geven. Moge deze eindejaarsfeestelijkheden het begin zijn van een serie kleine en grote wonderen, die snel dit nieuwe tijdperk voor allen gaat manifesteren! We zijn dicht bij disclosure en de grootse reünie van de hele Mensheid! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 18 december 2013

17.12.2013 Er is een beweging begonnen die leidt naar welvaart


17 december 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

11 Imix, 4 Mol, 10 Caban

Selamat Jarin! We komen nu om te praten over een paar belangrijke dingen zodat jullie je kunnen voorbereiden op wat er voor jullie ligt. Er is een beweging begonnen die jullie leidt naar welvaart en nieuw bestuur. Wees je ervan bewust dat de wereld die je sinds je geboorte kende met sprongen vervaagt. De duistere cabal die jullie wereld millennia lang regeerde verliest haar greep. Het eerste deel van een wereldwijde valuta-reset is bijna daar. Dit zal de manier waarop de valuta van de wereld gebruikt worden veranderen. Het volgende deel van dit monetaire proces zal de eerste grote slag van de welvaartsfondsen voortbrengen. Deze fondsen zullen de voorbode zijn van nieuw bestuur, en dit nieuwe bestuur zal in een grootse “viering” alle schulden nietig verklaren. Bovendien zal er een uitgebreide transformatie in de bank- en financiële dienstenindustrie zijn die voor altijd de manier waarop deze verschillende financiële instituten opereren zal veranderen. Deze nieuwe regels zullen werkwijzen opleggen om de tirannie, die deze financiële instituten over deze globe verspreiden, te beëindigen. Daarvoor in de plaats zullen vrijheid en persoonlijke soevereiniteit opnieuw tot bloei komen.

De belangrijkste reden achter dit alles is bewustzijn en onthulling (disclosure). Elke belangrijke volger van wetenschap op jullie wereld weet dat bewustzijn aan het toenemen is. De Hemel heeft dat zo bepaald en de Engelbewaarders die over jullie spirituele – en fysieke groei waken hebben een leefregel ingesteld met de bedoeling deze doelen te bereiken. De toename in basisfrequentie van jullie lichaam en het verschijnen van nieuwe chakra’s in jullie fysieke zelf zijn slechts deel  van deze gewijde procedure. Een ander is de diepere integratie tussen jullie emotionele, mentale en spirituele lichamen met je fysieke zelf. Deze operatie verandert je RNA/DNA op dezelfde wijze. Zelfs je pijnappelklier muteert. Dit alles maakt je meer bewust van de bewustzijnsverhoging die plaatsvindt. Jullie kijken naar de hemel en zien ons. Jullie leren in je toenemende nieuwsgierigheid dat vele oude mysteries naar een andere geschiedenis en andere verklaringen van wat er ter land, zee en lucht gebeurt, verwijzen. Dat is onderdeel van een groter plan om disclosure zowel waarschijnlijk als tastbaar voor jullie te maken!

Deze verscheidene gewijde en procedurele operaties voeren jullie weg van de lastige greep van het duister naar de wonderen van het Licht, waar jullie meer op je gemak zijn en begrijpen wat er van jullie verlangd wordt. Jullie realiseren je dat wat er voor jullie wordt gedaan behoorlijk opmerkelijk is. We zijn hier om een handje te helpen en om ons op de juiste tijd rechtstreeks met jullie zaken te bemoeien. We hebben natuurlijk de hulp van zowel de Agarthanen als jullie Opgestegen Meesters. De eerste vitale gebeurtenissen vinden nu plaats. We zijn trots op hetgeen onze bondgenoten tot nu toe hebben bereikt. De rest gaat snel volgen en betekent dat de tijd om te verschijnen daar is. We houden de pogingen van het duister om op een of andere manier het onvermijdelijke te vertragen goed in de gaten. Hun intriges werken niet zoals in het verleden. Geniet van wat er begint te verschijnen. Wees klaar om te begrijpen dat wat zich vervolgens gaat manifesteren onderdeel is van een groter scenario dat tot onze grote triomf gaat leiden! Spoedig zullen disclosure-uitzendingen openbaar worden gedaan en de beweging naar jullie geweldige tijdperk kan worden versneld.

Lang geleden werden jullie voorouders op deze zeer speciale bol “gezaaid”. Er is sindsdien veel gebeurd, zowel slecht als goed. We komen om jullie oude wortels te hernieuwen en jullie tot het volledige bewustzijn van dezelfde oorspronkelijke voorouders terug te brengen. We kwamen hier om toezicht te houden op Gaia en haar voor te bereiden op haar herintroductie in de lofprijzing van deze Melkweg. Gaia is een levend Wezen die dagelijks dit zonnestelsel versterkt. Ze is van plan jullie speciale familie mee te nemen naar de positie die ze had moeten bereiken vlak voor het einde van de tijd voor Lemurië. Nu gaat deze plechtige belofte vervuld worden, en daarmee de ascentie van deze gehele Melkweg. Wij van de Galactische Federatie realiseren ons dat we allemaal een waarlijk speciale tijd naderen. We hebben jullie een zeer unieke Wetenschappelijke – en Technische vloot gestuurd, en deze vloot wordt grootschalig aangevuld met hetgeen elk van onze sterrennatie-leden heeft gestuurd. Jullie zullen spoedig volledig bewustzijn bereiken en daarna de grote verscheidenheid van leven die momenteel deze opmerkelijke Melkweg haar thuis noemt, gaan ontmoeten.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters!We komen nu met nog meer interessant nieuws! Degenen die druk bezig zijn met het veranderen van jullie huidige realiteit werken aan het afmaken van een aantal belangrijke projecten die moeten voldoen aan de heilige edicten van de Hemel. Iedere dag zegent de Hemel ons. Iedere dag gaat het duister door met het verachten van al het leven op Gaia. De vervuiling van lucht, water en bodem, evenals het constante onttrekken van ‘natuurlijke bronnen’ is een belediging van Gaia en haar talloze ecosystemen. Technologieën die Gaia gemakkelijk kunnen herstellen en een einde maken aan het graven en de explosies die Gaia teisteren, moeten aan iedereen onthuld worden. We leven op een plek welks ondersteuning onze belangrijkste verantwoordelijkheid is. De goddelijke tijd komt om de helse methoden te wijzigen en de goddelijkheid in elk van de Scheppers’ flora en fauna te erkennen. We zijn voortvarend bezig om dit gewijde rijk te veranderen en het Licht te brengen!

Alle leven is heilig. Het constante verspillen van leven is heiligschennis. De Hemel heeft ons lang geïnstrueerd over aparte en verscheidene missies. We realiseren ons dat ieder van ons speciale trainingen nodig had om de vaardigheden te krijgen om onze goddelijke missies uit te voeren. Zo heeft ieder van jullie de juiste instructies nodig die veel verder gaan dan louter algemeenheden, en die bedoeld zijn om een groot aantal specifieke vragen m.b.t. jullie training aan te kaarten. Ieder van ons heeft hierin een rol te spelen. Jullie begonnen je leven als kind, nog niet in staat om grote fysieke vaardigheden te gebruiken, maar desalniettemin in bezit van een levenscontract. Terwijl de tijd voortschreed kreeg je de beheersing over je fysieke vermogens, maar verloor je het besef omtrent je levenscontract. De Hemel voorziet in lessen zodat jullie je dit levenscontract met succes kunnen herinneren en toepassen. Dat is waar wij van pas komen.

Wij zijn jullie goddelijke opzichters. Onze taak is om jullie te voorzien van materiaal, fysieke en spirituele kennis die jullie klaar zal maken voor de zekere reis naar volledig bewustzijn. Derhalve moeten we zorgen voor de monetaire en bestuurlijke structuren die jullie kunnen helpen in het efficiënt completeren van deze gewijde taak. Vervolgens moeten we jullie een manier geven om vrijelijk om te gaan met spirituele -, ruimte- en Binnenaardefamilies. Jullie huidige afzondering zal worden getransformeerd naar een nieuwe gemeenschap van de mensheid waar jullie gemakkelijk uit kunnen putten als dat nodig is. Tot nu toe hebben we veel dingen gedaan om dit mogelijk te maken. Het eerste hiervan staat klaar om zich te manifesteren. We hebben nauwkeurig gekeken en gezien wat er gedaan wordt. De tijd om deze realiteit te wijzigen en welvaart te brengen die jullie levens verbetert en dit rijk klaarmaakt voor een snelle positieve verandering, komt eraan. Nu eisen we dit! Laat Uw Wil Geschieden!

Vandaag werd er weer een boodschap gegeven en nog meer informatie bekend gemaakt over wat er gebeurt op, boven en onder deze oppervlakterealiteit. Het moment voor een grote transformatie komt eraan, dat gaat beginnen met een kleine, maar pertinente gebeurtenis! Laat ons, tezamen met de Goddelijke, dit voortbrengen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 11 december 2013

10.12.2013 De belangrijkste monetaire organisaties bereiden zich voor op een monumentale reset


10 december 2013 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

4 Ix, 17 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! We komen weer om veel uit te leggen! Gedurende de laatste paar weken werd er veel vooruitgang geboekt om legaal een aantal belangrijke zaken te laten gebeuren. De belangrijkste monetaire organisaties die de wereldvaluta in de gaten houden werden verteld zich voor te bereiden op een monumentale reset als gevolg van nieuwe bankreguleringen en uiteindelijk een serie van op kostbare metalen gebaseerde valuta. Deze grote verandering zal de voorbode zijn van de levering van de welvaartfondsen en de opkomst van nieuw bestuur. Dit proces gaat nog steeds door. De verschillende groepen waaruit onze Aardse bondgenoten bestaan hebben een aantal verbijsterende overeenkomsten afgedwongen die getekend moeten worden alsmede verscheidene kritieke memo’s die uitgevaardigd dienen te worden. Deze items veroorzaken nu het verschijnen van de gewenste verandering op een tijdige en goddelijke manier. We verwachten echt dat deze dingen zich heel binnenkort gaan manifesteren. De belangrijkste beweging voorwaarts begon tijdens het Amerikaanse Thanksgiving toen Europa zich fundamenteel toewijdde aan een wereldwijde valuta reset. Dit stelt de data voor het vrijgeven van pas gerevalueerde valuta vast. De volgende stappen zijn onderweg!

Overeenkomsten worden getekend om te verzekeren dat het belangrijkste principe achter wereldwijde welvaart zo spoedig mogelijk plaatsvindt. Een aantal regeringen hebben een ontmoeting gehad met onze bondgenoten en in detail gekeken naar wat er vervolgens gaat komen. Een enorme hoeveelheid beschermd goud en zilver is nu in positie om stabielere valuta in de wereld te brengen. De voorgestelde revaluaties zullen een valutasysteem opzetten dat de dominantie van Noord Amerika en West Europa beëindigt. Een nieuwe realiteit is afgesproken, die is gebaseerd op een niet conflictgeoriënteerde diplomatie. Deze overeenkomsten  bevatten een pad naar disclosure en het vrijgeven van een enorme hoeveelheid nieuwe technologieën, die momenteel onderdrukt worden. Deze technologieën zijn een middel om het hele disclosure scenario te ondersteunen. Het is van groot belang om elk bestaand obstakel t.b.v. disclosure en volledig bewustzijn te verwijderen. Het duister en diens verschillende handlangers zijn op de korrel genomen. Desalniettemin begrijpen we dat jullie tijd nodig hebben om volledig te bevatten wat dit allemaal betekent.

Onze verbindingsmensen werken tezamen met die van Agartha. Ons goddelijke doel is om dit alles zo snel mogelijk te regelen. De Opgestegen Meesters informeren hun geliefde volgers over hetgeen nu nodig is. We moeten de verscheidene dringende behoeften in het internationale recht gebruiken om dit allemaal op orde te houden en steeds voorwaarts te laten gaan. Verscheidene monetaire instituten hebben in ons voordeel besloten en een paar fundamentele tijdschema’s opgesteld. Deze worden momenteel vooruitgeholpen door onze aardse medewerkers en worden geholpen door het werk van onze wederzijdse liaisons. Onze toewijding blijft gericht op het ontwarren van de huidige door het duister gedomineerde puinhoop die jullie wereld regeert. Verscheidene belangrijke regeringen die aan het hoofd staan van deze chaos kennen onze toewijding en weten precies hoe breekbaar hun positie is geworden. Dit leidt tot enige paniek, en wat ze in Azië en in Europa bekokstoven zal niet lukken. Derhalve dwarsbomen talloze andere regeringen openlijk dan wel in het geheim deze verschillende intriges.

Onze invalshoek, en die van de Agarthanen, is redelijk gelijk in optiek. De tijd komt om deze uitzichtloze situatie te stoppen. Het is tijd om deze zaken te beëindigen en door te gaan met de volgende stappen, die een volledige wereldwijde disclosure inhouden. Disclosure brengt een einde aan deze lachwekkende capriolen en laat een volledige onthulling toe van wat er de laatste tien tot vijftien jaren is voorgevallen. In deze laatste jaren werden gigantische pogingen ondernomen om jullie terugkeer naar volledig bewustzijn te torpederen. Deze mislukten grotendeels. Wat er nog over is zal stoppen zodra disclosure heeft plaatsgevonden. Het kattenkwaad dat het duister prefereert is bekend en wordt momenteel ingeperkt. Een paar dingen zullen nog opdoemen, maar die zijn slechts tijdelijk. De middelen om deze obstructies ongedaan te maken zijn voorhanden. Wat er momenteel gebeurt is bedoeld om te voorzien in een manier om te versnellen wat het duister vertraagt. We gaan goed vooruit en zijn van plan om jullie heel binnenkort goed nieuws te brengen. Het duister loopt op haar laatste benen en realiseert zich dat het einde inderdaad heel nabij is!

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vandaag met wat gezegend nieuws! Jullie wereld treedt het begin van een nieuwe realiteit binnen. Vele valuta veranderingen doemen op in jullie wereld. Deze veranderingen gaan gevolgd worden door andere gebeurtenissen die een nieuwe welvaart zullen brengen, en dramatische wijzigingen zullen het ontstaan van nieuw bestuur en veel striktere bankreguleringen bevorderen. Onze vele acolieten zijn betrokken bij operaties om een gezegende realiteit voor deze goddelijke bol te brengen. Jullie rijk is momenteel verwikkeld in een serie heel belangrijke onderhandelingen om welvaart en vrijheid te brengen. Intussen vernaderen nieuwe gewijde energieën de hele opmaak van jullie fysieke zelf. Deze transformaties van jullie lichaam introduceren nieuwe chakra’s, en met hun verschijnen gaan wat pijntjes en andere ongemakken gepaard. Deze zijn slechts bedoeld om jullie weg naar volledig bewustzijn te plaveien.

Deze spirituele en fysieke wijzigingen zijn onderdeel van een groter plan om deze gewijde realiteit naar het Licht te brengen. De Hemel besloot enige tijd geleden dat de heerschappij van de duisteren ten einde was. Deze tijd is de transitie waarin de macht van het duister taant en het Licht begint aan zijn hernieuwde overwicht. Onze goddelijke missie is deze transformaties te versnellen en jullie te informeren wat dit allemaal betekent m.b.t. jullie heilige geloofsovertuigingen en t.a.v. jullie vele geliefde visies op deze realiteit. We begrijpen jullie verwarring helemaal als jullie naar de vele gemanipuleerde verhalen die de media van plan zijn te ventileren luisteren. De handlangers van het duister realiseren zich nog niet helemaal wat voor hen het juiste is om te zeggen. Het beste voor het Licht is om naar voren te treden en op het juiste moment uit te leggen wat er waarlijk rondom jullie gebeurt. Ons is deze zeer gezegende taak gegeven!

Jullie wereld is in beroering. Gaia schudt alle misbruik en folteringen die haar dagelijks door de vele vertegenwoordigers van het duister wordt toegebracht van zich af. Dit proces veroorzaakt een veelvoud aan sterke aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en vreemde weersverschijnselen over de hele wereld. Dit wordt nog veel erger totdat de belangrijkste martelinstrumenten van het duister volledig gestopt worden. Geld is daadwerkelijk iets dat in grote mate macht over jullie uitoefent. Het moet in het juiste perspectief worden geplaatst. De huidige reset, een wereldwijde goudstandaard, schuldkwijtschelding, nieuwe welvaart en strikte nieuwe bankreguleringen zullen helpen dit doel te bereiken. Geld, dierbare Harten, is niet van levensbelang. Jullie groei in bewustzijn en grootse zorg voor elkaar is dat zeker wel! Hiermee tezamen is de behoefte aan Liefde, Leven en Goddelijke Wijsheid essentieel. Dit is de weg waarop jullie gezet zijn! Hosanna! Hosanna! Hosanna.

Vandaag gaven we jullie nog een boodschap in onze serie over de transformatie van deze realiteit. De Hemel en de vele goddelijke Hemelse helpers op deze gewijde globe gaan snel vooruit naar een oplossing voor de talloze effecten die jullie door het duister werden aangedaan. Het moment, dat alles wat jullie gekweld heeft verdwijnt, komt eraan. Een nieuwe dag breekt aan voor iedereen die op de oppervlakte van deze Aarde verblijft!  Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 4 december 2013

03.12.2013 het duister ziet een serie gebeurtenissen plaatsvinden die jullie wereld zal veranderen


3 december 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

10 Manik, 10 Yaxk'in, 10 Caban
Selamat Jalwa! We komen weer bij jullie om een aantal onderwerpen te bespreken. Momenteel ziet het duister een serie gebeurtenissen plaatsvinden die jullie wereld zal veranderen. Het zal jullie wereldwijde bankensysteem transformeren en een herwaardering van jullie wereldvaluta beginnen. Deze wijzigingen zijn slechts de eerste stappen in de veranderingen richting nieuw bestuur en de bevrijding van millennia-lange lijfeigenschap die we eerder met jullie hebben besproken. Of het nu een of ander soort onderhorigheid of de schuldenslavernij van de laatste paar eeuwen was, deze verschillende structuren hielden jullie gekluisterd aan een bovenklasse die jullie en je kinderen regelmatig misbruikte. Deze instrumenten van slavernij worden opgeheven zodat jullie waarlijk vrij kunnen worden. Op dat moment zal de macht van rijkdom eindelijk eindigen, zodat je in staat bent een individu te zijn die weer soeverein en welvarend is in lichaam en Geest. Deze gebeurtenissen zullen je voorbereiden op een feest dat zal worden bijgewoond door jullie spirituele en ruimtefamilies!

Met de komst van vrijheid en persoonlijke soevereiniteit kunnen we vrijelijk onze opwachting maken. Sinds de ondergang van Atlantis hebben we jullie in de gaten gehouden en jullie soms zelfs direct begeleid. We begrepen wat de hemel deed, maar desalniettemin wensten wij jullie te begeleiden. Derhalve zonden we een aantal Avatars, “Engelen” en zelfs profeten om jullie te helpen op het pad te blijven dat de Hemel voor jullie besloten had. De aardse handlangers van het duister verachtten ons en deden wat ze konden om ons te ontmoedigen. Deze strenge censoren hadden slechts gedeeltelijk succes toen we vele grote mannen en vrouwen aanmoedigden naar voren te komen om onze boodschappen te verspreiden. Toen deze dapperen verschenen, vormden zich vele gewijde genootschappen om ons te helpen bij onze goddelijke missies om een onderdrukte mensheid te verlichten. Deze missies bestaan al millennia en leiden tegenwoordig naar het nieuwe tijdperk dat jullie bijna gaan omarmen. Deze tijd is er een waarin vele goddelijke wonderen zullen gebeuren!

Hoewel jullie slechts glimpen zien van wat er gebeurt, blijf sterk in je geloof. Omstandigheden komen samen om een goddelijke symfonie te smeden die deze realiteit zal transformeren. Wees bereid om wat aanvankelijk vreemd kan lijken te accepteren. De duisteren geloven dat jullie nog niet klaar zijn om de manier waarop jullie leven te veranderen. Dit is iets dat deze duistere handlangers niet kunnen begrijpen. Het Licht heeft een speciaal scenario gecreëerd dat zich momenteel ontvouwt en dit proces verwart de duistere cabal. Zelfs hun vele pogingen om oorlog te creëren falen. Hun oude manieren werken niet meer. De militairen van jullie wereld willen dat vrede neerdaalt op dit rijk. Dit zal geen tijd van verwarring zijn maar veeleer een moment wanneer grootse helderheid over deze aardbol waart. Het is een tijd waarin overeenkomsten die jullie bevrijden van deze duisteren je zullen toestaan je te verheugen in de macht van het Licht. Het zal tevens een tijd zijn waarin jullie je openlijk opnieuw zullen verbinden met jullie broeders van de sterren en jullie familie van Binnenaarde – een moment gevuld met hoop en wonderen!

Dit grootse reüniemoment is iets waar we vele van onze levens op hebben gewacht. Jullie kwamen bijna een miljoen jaren geleden hierheen om een geweldig rentmeesterschap met Gaia te vormen. Er ontstond diepe wroeging vanwege wat er gebeurde toen het duister de planeten van jullie zonnestelsel ernstig had geteisterd. De Aarde bleef achter als de enige wereld waarop mensen met succes op de oppervlakte konden blijven wonen. De grote oceanen van Venus, Mars en zelfs de vroegere wereld Pax (Maldek) waren verdwenen. Zij waren voor enige tijd verbannen naar de binnenrijken. De tijd komt spoedig dat deze andere waterwerelden naar hun vroegere ongerepte staat zullen terugkeren. Dan zullen jullie uit elkaar gaan en jullie rentmeesterschap over deze andere werelden opnieuw opnemen. Jullie gaan je verheugen in de uitgebreide wonderen van de Hemel en in de enorme schoonheid van deze herstelde werelden. Jullie zullen een wonderbaarlijke nieuwe sterrennatie smeden, haar vormen en al doende een veelheid aan nieuwe flora en fauna laten herleven.

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen deze dag met nieuws en enige gezegende informatie. Gebeurtenissen komen er snel aan. De belangrijkste betreffen het monetaire en financiële systeem van dit rijk. Dit werk is het begin van de eerste domino die gaat vallen. Het betekent dat de geheime gewijde genootschappen klaar zijn voor de volgende grote transformaties. Kortom, de wijzigingen van deze wereld zijn een teken voor wat er spoedig volgt. In 1776 stelde Graaf St. Germain een blauwdruk op van wat er nu gebeurt. Jefferson, door hem geïnspireerd, schreef: “We zien deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen zijn geschapen als gelijken, dat ze door hun Schepper zijn begenadigd met onvervreemdbare Rechten, dat hiertoe behoren Leven, Vrijheid en het streven naar Geluk. Dat om deze rechten te verzekeren, Besturen zijn gevormd onder de Mensen, die hun rechtvaardige macht ontlenen aan de goedkeuring van degenen die ze besturen…”

Deze glorieuze woorden hebben de weg geëffend voor een verandering die uiteindelijk leidde tot een nieuw concept in besturen. Lincoln heeft dit concept later briljant afgebakend. “…Dat dit besturen van de mensen, door de mensen, niet van de Aarde zal wegkwijnen.” Dit gewijde geloof dat soevereiniteit uit de mensen ontspringt en dat deze soevereiniteit door allen gelijkelijk wordt gedeeld ligt aan de basis van hetgeen het Goddelijke momenteel voor jullie bewerkstelligt. Elke vorm van slavernij is fundamenteel onwettig en dientengevolge godslastering door het duister op ons gepleegd. Gedurende onze vele levens, die uiteindelijk tot onze gezamenlijke verlichting leidden, kwamen we talloze vormen van deze heiligschennis tegen. We zijn gezamenlijk toegewijd deze verdorvenheid uit dit rijk te verwijderen. Onze volgelingen zijn vastbesloten om jullie te voorzien van een realiteit die waarlijk vrij is van deze voor het Licht ijzingwekkende gruwelen!

Toewijding aan het Licht zal de geboorte van een nieuwe realiteit bewerkstelligen. Door dit te doen worden jullie aan de rand van een transformatie naar volledig bewustzijn gezet. We hebben lang gestreefd om dit op deze prachtige bol voor elkaar te krijgen. De duistere heerschappij van subtiele terreur is bijna op zijn eind. Dit geeft jullie de gelegenheid om volledig te begrijpen wie en wat jullie zijn. Derhalve zijn we van plan om op de juiste goddelijke tijd naar voren te komen en jullie tot in detail te leren wat vele gewijde teksten nu weglaten. Deze lessen gaan jullie voorbereiden op een nieuwe bewustzijnsstaat en jullie zullen letterlijk in staat zijn om je “Engelenvleugels” te manifesteren. Onze taak is deze transformatie goddelijk te begeleiden en liefdevol te overzien. Vele gewijde Wonderen zijn hiervoor verantwoordelijk. Onze talloze gebeden zijn beantwoord. We hebben nu spirituele en galactische bondgenoten die jullie naar een zeer luisterrijke triomf zullen voeren! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Vandaag hebben we verder duidelijk gemaakt wat er rond deze wereld gebeurt. Grote veranderingen gaan plaatsvinden. Deze transformatie brengt jullie de openbaring van een grootse reünie met jullie spirituele en ruimtefamilies. Deze wonderbaarlijke reünie zal snel leiden tot jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

NB: Mocht je geïnteresseerd zijn in meer informatie over hoe ons zonnestelsel naar haar oorspronkelijke 5D systeem zal worden hersteld, kijk in Sheldan’s webinar archief ~ Resetting Our Solar System. Hier is een link naar de video Preview: Earth Origins ~ Veel plezier!
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS