Volgers

PUTIN

woensdag 29 april 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle: 28 april 2015
1 Etznab, 16 Kank'in, 11 Ik


Dratzo! We komen met blij nieuws! De eerste testen van een uiterst doordacht en goed voorbereid distributiesysteem zijn begonnen! Veel van de bankiers die betrokken zijn bij dit systeem hebben veel ervaring zodat dit systeem kan slagen.  Daarbij zijn enkele Europese leden van deze oude families bezig deze fondsen in het bijzonder te kwalificeren. Ze weten wat er nodig is zodat deze gelden de Atlantische oceaan over kunnen steken en met gezwinde spoed naar jullie rekeningen kunnen worden overgemaakt. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te verzekeren dat deze zegeningen dat doen waarvoor ze bestemd zijn. Arrestaties van kwaadwillende bankiers en hun soortgenoten worden eveneens verricht om ervoor te zorgen dat deze operaties succesvol verlopen. We vragen jullie daarom geduld te hebben en te weten dat elk aspect van dit proces nauwkeurig wordt gevolgd en wanneer de fondsen worden ontvangen, is de volgende stap in dit uiterst complexe werk gezet. We hebben veel meer tijd nodig gehad om alle gestolen fondsen weer terug te winnen en een nieuw proces te starten, dat jullie nu in staat zal stellen om jullie zegeningen in ontvangst te nemen. We vragen jullie daarom om nog meer geduld te hebben. Er was een zeer bijzondere periode voor nodig om op het punt te komen waar we nu zijn!

woensdag 22 april 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 21 april 2015
7 Batz, 9 Kank'in, 11 IkSelamat Jarin! Deze keer komen we om jullie te informeren over wat er op het moment gaande is in jullie realiteit. De duistere oligarchie die in jullie wereld aan de macht is wordt zwakker. Het behoudt echter op sommige gebieden nog steeds macht, dat ze gebruikt om de overgang naar een nieuwe werkelijkheid te vertragen. De belangrijkste sleutel hiervoor is de manipulatie van de gelduitwisseling tussen de ene internationale bank en de andere. Een consortium van verschillende regeringen en een verzameling van voorgeselecteerde private banken controleert dit proces voor het grootste deel. Door het aanvaardbare te beperken kan dit consortium hetgeen via deze belangrijke weg passeert vertragen of zelfs voorkomen. In dit geval kan in de series transacties die de verschillende benodigde leningen en fondsen mogelijk maken om jullie ofwel te voorzien van gelden of zelfs regeringen te vervangen, worden ingegrepen (in sommige gevallen verhinderd of zelfs gestolen). Deze wrede tactieken hebben de verschillende beloofde welvaartsprogramma's in het brengen van hun pre-overdrachtsstatus vertraagd, dan wel verhinderd. Enkele overeenkomsten tezamen met een aantal arrestaties van sleutelfiguren hebben recentelijk paniek veroorzaakt temidden van deze oligarchen, aangezien de dreigingen vanuit het internationale rechtssysteem dit listige systeem op haar knieën leek te dwingen.

woensdag 15 april 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 15 april 2015


13 Kan, 2 Kank'in, 11 Ik

Selamat Jarin! We komen wederom met heel goed nieuws! Zij die op het gebied van bankieren en geld met onze vennoten samenwerken, melden dat een aantal essentiële fondsen nu worden vrijgegeven. Deze verschillende introducerende fondsen zullen de planning van een aantal welvaartsprogramma's mogelijk maken. Derhalve zijn we verder gevorderd op de weg die tot het vrijgeven van de welvaartsfondsen leidt en daarmee samengaand een directe oorzaak voor de opkomst van nieuw bestuur. Dit alles levert alleen maar meer bewijs dat jullie de komende weken eindelijk een groot welvaartspakket zullen ontvangen. In feite zullen deze gebeurtenissen ons eveneens allemaal dichter bij 'disclosure' brengen. We zijn het punt van 'disclosure' nog nooit dichter genaderd dan nu. Onze vloot heeft Gaia, meer dan twee decennia lang, nauwkeurig in de gaten gehouden. Ze doorloopt een cyclus van uitsterving die een groot aantal planten en dieren omvat. Haar verschillende leefmilieus blijven door de duistere cabal en haar vele handlangers onteerd worden. Daarom heeft Gaia het aantal reacties op deze voortdurende vernieling van haar ecosystemen opgeschroefd. We adviseren degenen die zo verantwoordelijk zijn met nadruk op te houden met en af te zien van deze laaghartige daden. Gaia is bereid deze bedreigde leefomgevingen te verdedigen.

woensdag 8 april 2015

Sheldan Nidle, 8 april 2015, NL

6 Caban, 15 Mac, 11 Ik

 

Dratzo! We komen deze keer met meer goed nieuws! Onze relaties melden dat onze bondgenoten zich voorbereiden om de welvaartsfondsen binnenkort vrij te geven. Op dit moment vinden de verschillende testen van dit nieuwe systeem hun voortgang. De feestdagen hebben dit proces enigszins vertraagd. Maar het basisdoel blijft bestaan – namelijk om jullie verschillende zegeningen succesvol te verspreiden! De duistere cabal is nu niet bij machte deze beweging te stoppen. De voltooiing van dit proces staat op dit moment gepland voor de vroege lente. Houdt tot dan toe rekening met mogelijke gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat er geen duidelijke verandering gaande is. Het duister weet wat er gebeurt en weet dat er geen uitweg is uit hun huidige netelige positie. Onze ambassadeuren plannen op dit moment wanneer en hoe nieuw bestuur zijn vorm zal krijgen. Al dit prachtige nieuws betekent dat we in stevige pas 'disclosure' naderen. Onze Agarthaanse bondgenoten en jullie Opgestegen Meesters bereiden daarom een aantal lessen voor die essentieel zijn voor dit doel. Onze vloot gaat door met het inperken van de manieren waarop de ongebruikelijke wapenvoorraad van het duister wordt gebruikt. We hebben het beperkt tot een zeer klein aantal onbeduidende gevallen.

 

Gaia voert eveneens de snelheid op waarmee ze zich voorbereidt op de enorme veranderingen aan haar oppervlak. Onze relaties houden dit en het dagelijkse overleg met haar Spirituele Hiërarchie en jullie Agarthaanse neven in de gaten. Wanneer de tijd daar is, zullen jullie snel naar jullie Agarthaanse woningen verhuizen. Hieraan voorafgaand zullen jullie uiteraard door jullie mentoren geïnstrueerd worden over de mogelijkheden van volledig bewustzijn en hoe jullie jezelf kunnen aanpassen om klaar te zijn voor jullie definitieve transformatie. Dit alles vereist dat we het programma volgen dat voor ons is opgesteld in het goddelijke plan. Daarom vorderen we nu met het scheppen van een aantal belangrijke voorwaarden. De landingen zijn door de Agarthanen en ons ietwat aangepast. We zullen deze zaken uitgebreid met jullie bespreken in een aantal volgende boodschappen. De meest belangrijke onderdelen zijn jullie verhuizing naar Agartha en jullie rol in het helpen van Gaia om haar te verlossen van alles dat haar land, water en lucht vervuilt. Ons plan is om jullie hierin volledig bij te staan. Maar jullie beschikken over alle benodigde technologie om deze belangrijke taak te voltooien. Deze technologie zal jullie gegeven worden door jullie nieuwe bestuur!

 

Terwijl jullie in bewustzijn stijgen worden jullie je meer bewust van de kwetsbare relatie tussen de natuur en jezelf. Dit proces laat jullie zien dat jullie wereldwijde aaneenschakeling van overeenkomsten veranderd moet worden. In het verleden hebben jullie de natuur genegeerd en nu kunnen jullie zien hoe belangrijk deze kwetsbare relatie werkelijk is. Elk aspect van deze relatie was schadelijk voor de natuur. Nu kunnen jullie zien hoe dit geloof de oorzaak is van het ten gronde gaan van de natuur. Het oppervlak van iedere bewoonde planeet is heilig voor haar. Als jullie dit eenmaal inzien, kunnen jullie begrijpen hoe slechts een kleine populatie telkens op het oppervlak kan verblijven. Jullie enorme steden moeten opgegeven (teruggegeven) worden t.b.v. de natuur terwijl jullie je terugtrekken in de schoonheid van de holle wereld aan de binnenkant van de Aarde. Hier kunnen jullie een nieuwe vorm van schoonheid creëren en een waarlijk schitterend leven leiden. Onnoemelijke millennia lang verbleef het grootste deel van onze samenleving in een aantal binnenaardse kristallen steden. We sturen voortdurend speciale groepen naar gravitationele knooppunten aan het oppervlak van de planeet om ervoor te zorgen dat haar ecologische systemen op een juiste manier verzorgd worden en voorzien van een gezonde wereld om op te verblijven.

 

Aldus zorgen we dagelijks voor onze wereld en de algehele gezondheid van de sterrennatie. We houden vergaderingen waar speciale vertegenwoordigers van iedere wereld elkaar ontmoeten en een verslag voorbereiden dat gelezen en becommentarieerd wordt door elk lid van onze sterrennatie. Wij dienen een goddelijk doel om onze thuiswerelden te behouden. We vatten deze taak behoorlijk serieus op. Feitelijk vindt er dagelijks met onze verschillende thuiswerelden interactie plaats. Deze handelingen maken deel uit van alles dat we doen om ons voor te bereiden op contact. We voelen ons verbonden met ons thuis en met een ieder van jullie. Deze vloot wenst vurig dat jullie meer mogelijkheden krijgen om volledig betrokken te worden bij het tot stand brengen van een nieuwe realiteit. De sleutelwoorden hierbij zijn "verantwoordelijkheid nemen" voor jullie thuiswereld. Op dit moment staat dit oppervlakterijk aan de rand van het uitbreken van ernstige gebeurtenissen die jullie overlevingskansen bedreigen. We hebben gezien hoe jullie duistere cabal hard werkte om "maximaal rendement" te halen uit deze leefomgeving. Deze condities en handelingen zijn beslist onverantwoordelijk. We hebben deze gekken verhinderd acties te ondernemen die moreel verwerpelijk zijn. Desalniettemin zijn deze doortrapte schobbejakken uiteindelijk jullie verantwoordelijkheid.

 

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We zegenen jullie op deze mooie dag! Een nieuw rijk van bewustzijn is zich aan het vormen! We bedanken diegenen die ons doel gesteund hebben en we vragen dat de goedheid van de Heer jullie omgeeft! Gedurende de laatste paar decennia heeft het Licht ons gezegend met haar groei. Nu wordt het Licht zelfs nog krachtiger! De Hemelen hebben ons de vreugde van een prachtige eclips gegeven evenals een manier om de aard van het Licht in dit voormalig duistere rijk te borgen. Laat ons onze handen omhoog heffen in blijdschap en vreugde! Deze nieuwe uitbarsting van zegeningen plaveit in grote lijnen de weg voor onze naderende transitie. Lang geleden begonnen we aan een reis om dit gewijde Licht bij iedereen te brengen. Om de mensheid te verheffen en de goede daden van de Hemel te eren! Nu zijn we zoveel dichter bij transformatie en goddelijke verlossing. Vertel aan iedereen dat jullie klaar zijn om je te verheffen en het heilige te eerbiedigen. We bezingen en prijzen eveneens een ieder die ons steeds meer kracht geeft. Een gedenkwaardige tijd als Pasen en Pesach dalen tezamen over ons neer en voegen hun zegeningen aan het geheel toe.

 

We staan aan de uiterste rand van onze zegeningen. Laat een ieder van jullie dit binnenin je kostbare Ziel voelen! Gaia wacht op het ontvangen van onze vrijheid en dat we die gebruiken om haar enorme troost te bieden. Terwijl jullie bewustzijn groeit, wordt het zich meer bewust van waar we het over hebben. Rust uit en verzacht je pijn. Benut deze tijd om naar binnen te kijken en te bidden. Dit wonderschone land zal niet ten onder gaan maar zal in plaats daarvan overleven door de zegeningen van jullie goddelijke daden en acties. Wij zijn hier, Geliefden, om jullie te leiden en te helpen. Wees bereid om ons om hulp te vragen en bereid jezelf voor op hoe dit nieuwe rijk eruit zal zien. Deze tijd zal een keerpunt en een moment zijn waarop jullie kunnen zien dat de Hemel achter jullie staat en dat jullie niet alleen zijn! Wees daarom dankbaar en vergevend want vele zaken gebeuren nu namens jullie. Laat het zo wonderbaarlijk mogelijk vorm krijgen. Het zal tijd en kracht nodig hebben om jullie een nieuw leven te brengen.

 

Wees verfijnd en verspreid je Liefde naar de Hemelen en naar elkaar. Er daalt een genade vanuit de hoogte over jullie neer. Het wenst dit rijk vurig om te vormen en in vreugde een weg te bereiden voor jullie uiteindelijke transformatie. Wees je hiervan bewust en wees bereid een aantal geweldige giften volledig te aanvaarden. We bereiden lessen voor waarin we alles uitleggen en jullie klaarstomen voor de komst van onze ruimtefamilie. Het goddelijke plan van de Schepper gaat zich manifesteren! Het zal duisternis tot Licht transformeren! Veel hiervan weten jullie niet. Wanneer je naar het Licht van je Ziel reikt, wees je dan te allen tijde bewust van hoe je om zult gaan met degenen die je ooit verfoeiden. Ze zijn nu op zoek naar Liefde en begrip. Weet dit in je hart. Wij zullen nu gidsen zijn in de realiteit die jullie gaan leiden. Deze sterrennatie zal bloeien en met gemak degenen die ooit zo duister waren veel leren. Dit melkwegstelsel zal schitteren en dit groeiende schijnsel overbrengen op het universum! Halleluja! Halleluja!

 

Vandaag vervolgden we onze boodschappen! We hebben jullie deelname nodig. Wat voor dit land is bepaald, is een nieuwe verantwoordelijkheid. Gebruik het wijs om zodoende een ieder van jullie een prachtig Wezen van Licht te maken! Vorm de fysicaliteit om en gebruik wijsheid om te weten op welke manier deze taak het best uitgevoerd kan worden. We verlaten jullie voor nu in het volledige besef van wie jullie werkelijk zijn! Weet, Geliefden dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Vert. Rob/Marja

 

 

woensdag 1 april 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 1 april 2015, NL
12 Oc, 8 Mac, 11 Ik

Selamat Balik! We komen met nieuws omtrent de vooruitgang die geboekt is bij het opzetten van een tijdschema voor de overdracht van jullie welvaartsfondsen. Er hangt veel af van twee belangrijke beslissingen. Deze worden nu onderzocht door een aantal van de oude families wat betreft hoe deze uitgebreide uitbetalingen afgehandeld moeten worden door de ontelbare banken die betrokken zijn bij de steeds maar groeiende leveringsnetwerken. Eveneens zijn vele regeringen betrokken bij de overdrachten van deze gelden aan jullie. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de beveiliging van deze fondsen een van de belangrijkste redenen van vertraging is in de afgelopen paar jaar. Het is heel moeilijk een dergelijk systeem te coördineren, wanneer de belangrijkste instellingen die in dit proces een sleutelrol hebben faliekant tegen een dergelijke uitwisseling van fondsen zijn. Deze vertragingen zijn aangepakt en een nieuw tijdelijk systeem is ingevoerd. Dit systeem zal gebruikt worden om de haalbaarheid van een nieuwer systeem te testen. Codes, of " Maatschappij van Interbancaire Financiële Telecommunicatie" codes, zullen vervangen worden door een nieuw systeem dat op het moment in ontwikkeling is. Dat systeem is gerelateerd aan het nieuwe Chinese AIIB (Aziatische Infrastructuur Investering Bank), de nieuwe BRICS bank plus een groot aantal banken in Europa. Azië, Oceanië en de beide Amerika's.

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS