Volgers

PUTIN

woensdag 16 maart 2011

15 maart 2011


.....Het belangrijkste gebied van deze waarschuwingen is natuurlijk de Pacific Ring van Vuur.... Moeder Aarde wil de huidige werkelijkheid transformeren......Accepteer je erfenis van het volledige bewustzijn en keer terug met je ruimtefamilie naar het wonder van Agartha (Binnenaarde)! .......
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie5 Ix, 12 Ceh, 7 Ik
15 maart 2011Selamat Gajun! We komen opnieuw met een aantal zaken die op jullie wereld en in jullie werkelijkheid gebeuren. Op dit moment gaat jullie wereld door een periode van steeds snellere veranderingen. Deze operatie om jullie werkelijkheid te veranderen bereikt een fase waarin Gaia erkenning eist van het feit dat jullie tijd als de belangrijkste bewoners van haar oppervlakte bijna voorbij is. We kijken toe hoe Moeder Aarde zich steeds krachtiger begint te manifesteren middels haar diverse seismische en vulkanische acties. Er wordt ons verteld dat het absoluut nodig is dat jullie gaan inzien dat de vele diverse gebeurtenissen die plaatsvinden met elkaar verbonden zijn. De instorting van de ecosystemen van Moeder Aarde evenals de plotselinge veranderingen in het klimaat weerspiegelen jullie eigen behoefte aan verandering, bijvoorbeeld, door een eind te maken aan de UFO cover-up en door samen te werken met de vele elementen die wij, zowel rondom jullie wereld als onder het oppervlak, van jullie wereld realiseren. We staan klaar om deze elementen te gebruiken om jullie op het juiste moment naar Binnenaarde te verhuizen en om jullie van het beperkte naar het volledige bewustzijn te brengen.


Het Eerste Contact is meer geworden dan een gewone hereniging van jullie met jullie ruimtefamilie – de Hemel heeft deze missie uitgebreid met de feitelijke transitie van jullie samenleving naar een galactische samenleving. Dit heeft ons in een rol geplaatst die we zelden op eigen gezag zouden nemen, namelijk, om de grote transformatie te garanderen van jullie huidige werkelijkheid naar iets totaal anders. We zijn blij dat de Hemel ons heeft uitgekozen voor een dergelijke grootse taak. Echter, de hoeveelheid multigelaagde strategieën die nodig zijn om dit alles uit te voeren zijn niet zo gemakkelijk te realiseren. In het begin ging het met ‘vallen en opstaan’ toen we leerden hoe we het beste konden werken in vreemde omstandigheden die we tegenkwamen. Jullie rijk wordt bestuurd door onderling verbonden directoraten, die tot op zekere hoogte elkaar verachten. Ze opereren in een omgeving die beheerst wordt door chaos, vaak geholpen door hun vroegere heersers, de Anunnaki, hoewel dit aspect van hun heerschappij niet meer gold door hun overstap naar het Licht halverwege de negentiger jaren. Dit resulteerde in een soort halve ontspanning, wat leidde naar de formatie van een nieuw hoofddirectoraat. Met deze instantie werken we om de grote richtingsverandering te realiseren, ver uit de buurt van hun snode plannen.


Deze duister kliek van diverse groeperingen werkt er hard aan om het onze aardse bondgenoten en ons zo moeilijk mogelijk te maken. Wij hebben door al onze ervaringen geleerd dat de enige weg om deze figuren te benaderen is door gebruik te maken van macht. Wij hebben hun geheime bases gedeeltelijk onklaar gemaakt en hun verschillende operaties verstoord, maar toch bleven deze obstructieacties maar voortduren. Wij moedigden onze aardse bondgenoten aan om hen de toegang te ontzeggen tot de financiële middelen die zij nodig hadden om hun invloed over de diverse belangrijke regeringen van jullie te handhaven. Bovendien hebben we onze verbindingsteams en diplomaten de bevoegdheid gegeven om bepaalde personen binnen deze kliek vast te houden om heel direct hen onze doeleinden opnieuw te benadrukken en om hen nog eens te vertellen wat wij van hen verlangen. Deze tactiek zorgt er eindelijk voor dat ze gaan beseffen dat wij op geen enkele manier van plan zijn iets van onze eisen te laten vallen. Deze eisen betreffen o.m. het ondertekenen van een basisovereenkomst inzake de machtoverdracht aan de nieuwe overgangsregeringen. Wij hebben het aantal ‘flyovers’ boven veel sleutelbases van de geheime regering vergroot om te laten zien dat wij klaar staan om onze technologie te gebruiken, en het duister, die niet graag ziet dat hun


Een aspect van deze operatie is om bepaalde personen op de korrel te nemen. Elk lid van het centrale directoraat heeft specifieke voorkeursprojecten die we frustreren door onze technologie te gebruiken. We tonen onze mogelijkheden door die personen te ‘verwijderen’ uit hun hoogste beveiligingssysteem om te demonstreren dat ze geen verdediging hebben tegen onze technologische superioriteit. Vervolgens gaan we verder om hen eraan te herinneren dat hun vroegere meesters . de Anunnaki, hen halverwege de negentiger jaren geadviseerd hebben om af te treden en samen te werken met het Licht. Onze bedoeling is verder hen de voordelen hiervan te benadrukken – de Hemel heeft een goddelijk plan wat niet alleen het uiteindelijke doel van het volle bewustzijn betekent, maar ook het meer onmiddellijke herstel van het onvervreemdbare recht van elk persoon van soevereiniteit, vrijheid en welvaart. Het eerste contact wordt een heilige graal en de uitvoering hiervan is een zeer goddelijke taak! Onze vastberadenheid stelt ons in staat, in het licht van de Hemelse decreten, het eerste contact te voltooien en jullie te bevrijden uit de klauwen van deze duistere kliek. Onze aardse bondgenoten hebben zich eveneens volledig gecommitteerd aan deze edele zaak.


We hebben dit allemaal al eens eerder op de een of andere manier verklaard. Het verschil deze keer ligt in hoe wij nu voorwaarts gaan. De Hemel heeft ons toegestaan een aantal dingen te doen die we in de afgelopen 11 maanden hebben gebruikt om de druk te verhogen. We moeten meer nadrukkelijke vormen van dwang gebruiken om duidelijk te maken dat het duister moet vertrekken … en wel nu. Deze belangrijkste toestemming betreft het uithongeren van geldmiddelen en de juridische lacunes te dichten die het duister de kans geeft om zich heimelijk van de ene kant van de planeet naar de andere te verplaatsen. Onze aardse bondgenoten doen dit, en dus wordt het duister steeds meer beperkt in zijn vermogen om zijn duistere magie te gebruiken. Beroofd van fondsen en nog steeds wanhopig zoekend naar wegen om ons te ondermijnen, ontdekt het duister dat zijn voortdurende pogingen om zich te handhaven snel zinlozer worden. Hun overgave is niet alleen maar onvermijdelijk, het is nu een kwestie van wanneer. Onze verbindingsteams onderhandelen dagelijks met onderdelen van deze kliek over de voorwaarden van overgave.


Dit proces om de weg voor te bereiden voor onze aardse bondgenoten is een eerste vereiste voor de onthulling. We weten dat de huidige belangrijke regeringen niet bereid zijn de onthulling spoedig boven aan hun lijst te plaatsen. Wij blijven een lastpost zolang ze dit niet publiekelijk willen erkennen, want dit zou in een klap een eind maken aan de werkelijkheid waarvoor ze dagelijks vechten om die te behouden. We kijken in ongeloof toe nu deze regimes blijven liegen over alles wat er rondom hen gebeurt en hoe ze deze steeds toenemende problemen willen aanpakken. Deze misleiding is grotendeels te wijten aan het feit dat de kliek deze regimes vertelt wat ze moeten zeggen, waardoor de belangrijke politieke en economische figuren nauwelijks ruimte overhouden om te manoeuvreren. Elk van deze figuren, gedwongen door instellingen waarover hij of zij geen controle heeft, handelt overeenkomstig deze instructies. Natuurlijk zijn onze aardse bondgenoten van plan een eind te maken aan dit sombere scenario zodra de eerste gelegenheid zich voordoet.


Het eerste contact blijft de cruciale laatste handeling om jullie terug te brengen naar het volledige bewustzijn. Wij hebben zorgvuldig toegekeken toen Gaia haar waarschuwingen uitzond. Het belangrijkste gebied van deze waarschuwingen is natuurlijk de Pacific Ring van Vuur. Hier zijn twee dingen onder weg – de zeebodem rijst in het algemeen, en dit wordt verder beïnvloed door het geleidelijk aan vergrendelen van de Pacific en naburige platen. Deze aanhoudende ‘schuivende en vergrendelende’ beweging wordt veroorzaakt door de grote aardschokken die de eilanden van dit gebied gedurende de laatste vijf jaar hebben doen schudden. Onze wetenschappers zijn van mening dat deze aanhoudende serie tektonische correcties de oorzaak zullen zijn van zelfs nog grotere aardschokken. In dezelfde geest is de vulkanische activiteit in feite een soort loslaten van aardse stress, en dit voorspelt niet veel goeds voor de vulkanen die dit gebied omringen. Wij volgen ze allemaal.


Moeder Aarde wil de huidige werkelijkheid transformeren. Wij werken hard om de nieuwe regeringen aan de macht te brengen, en wij verwachten dat deze nieuwe regeringen onze aanwezigheid en onze missie met jullie officieel spoedig zullen bekendmaken nadat zij de controle hebben verkregen. Wij willen dit eerste contact bespoedigen en werken aan nieuwe scenario’s om dit te realiseren. De tijdsduur die deze regeringen resteren om hun programma’s uit te voeren wordt kleiner nu Gaia haar veranderingen versneld uitvoert. We zijn van plan hierover in de komende update uitvoeriger te rapporteren. Jullie moeten weten hoezeer de agressieve vertragingsacties van het duister de voorbereidingstijd voor jullie terugkeer naar het volle bewustzijn verkleint. Wij maken aanpassingen en verwachten dat ons nieuwe scenario zonder hapering gaat werken!


Vandaag bespraken we wat er gebeurt. Moeder Aarde blijft duidelijke en krachtige waarschuwingen sturen naar de aardse mensheid. Deze waarschuwing is eenvoudig – het aardse oppervlak zal niet langer jullie woonplaats zijn! Accepteer je erfenis van het volledige bewustzijn en keer terug met je ruimtefamilie naar het wonder van Agartha (Binnenaarde)! Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above


woensdag 9 maart 2011

8 maart 2011


...........het feit dat het duister bijna geen tijd meer heeft. De Hemel is bezig met de voorbereiding voor het afkondigen van de instructies waardoor de overgangsregeringen de macht krijgen en de grote rijkdommen van jullie planeet over allen verspreid worden.............
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie11 Manik, 5 Ceh, 7 Ik
8 maart 2011


Selamat Balik! Wij komen weer bij jullie met meer informatie. Momenteel hebben onze aardse bondgenoten diepgaande discussies met de laatste duistere groep over zijn formele ‘troonafstand’ (abdicatie). Dit enkele besluit wordt het podium voor de officiële installatie van een aantal overgangsregeringen. Deze eerste regeringsverklaring behelst het opheffen van alle lopende nationale noodsituaties en het annuleren van alle staatsschulden. Bovendien vindt er een kwijtschelding plaats van alle persoonlijke schulden in de vorm van creditcards, hypotheken en bankleningen. De inkomstenbelasting moet beëindigd worden, wat betekent dat restituties moeten plaatsvinden aan de belastingbetalers van de staat. De vrede moet worden uitgeroepen en alle oorlogen moeten worden beëindigd. Een reeks speciale overeenkomsten inzake deze kwesties moeten door alle landen worden ondertekend. Verder zal een nieuw ‘hard’ valutastelsel ingevoerd worden dat door goud en zilver wordt gedekt, en dit zal samenvallen met het beschikbaarstellen van enorme fondsen aan de ontvangers hiervan. Deze acties zullen jullie wereld voor altijd veranderen! Zodra de regeringen jullie nieuw bank- en financieel stelsel hebben geïnstalleerd en zodra die enorme rijkdom van de wereld is herverdeeld, zal er een nieuw tijdperk voor jullie planeet aanbreken.
Deze nieuwe periode in jullie geschiedenis vormt de laatste fase vóór onze officiële massalandingen.


Wij zijn volledig op de hoogte van de reden waarom deze inleidende fase zo belangrijk is voor het succes van alles wat erna komt, speciaal voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Jullie wereld heeft enige tijd nodig om de gebeurtenissen te verwerken en gewend te raken aan de vele nieuwe werkelijkheden. Ook Moeder Aarde heeft een korte tijd nodig voor haar eigen acties aan haar oppervlak die jullie allen zullen kunnen waarderen. Dit is het moment voor jullie samenlevingen en Gaia om hun liefde voor elkaar werkelijk te gaan uitdrukken. Dit bekendmakingsproces betreft niet alleen een erkenning van onze aanwezigheid, maar ook de onthulling van een grote hoeveelheid technologie die veel problemen van vervuiling bij jullie kunnen oplossen. We zien dit ook als een periode waarin we veel van jullie angsten over ons en op welke manier jullie gaan terugkeren naar het volle bewustzijn opgehelderd kan worden. We willen dat al jullie vragen worden beantwoord en dat al jullie zorgen worden weggenomen. Het is heel belangrijk dat jullie je prettig voelen en voorbereid zijn op alles wat het goddelijk plan voor jullie in petto heeft.


De Galactische Federatie heeft een unieke taak op zich genomen om jullie glorieuze toekomst vorm te geven volgens de wensen van het goddelijk plan. Degenen die nu het einde van hun 13 millennia durende heerschappij over jullie onder ogen moeten zien, hadden heel iets anders voor jullie in petto – ze wilden het hemelse plan terzijde schuiven om jullie in een helse situatie te plaatsen. Deze mogelijk lag echter niet voor jullie besloten in het plan van de Schepper! En dus hebben we de laatste twee decennia beziggehouden met het neutraliseren van deze duistere doeleinden. Nu staan we op het punt waarop jullie opnieuw het rijk van belofte en vreugde betreden dat jullie aller bestemming was door de goddelijke genade van de Hemel, en waarop de laatste stappen worden gezet om jullie op het juiste spoor te brengen dat zowel door de Agarthanen als door ons werd zeker gesteld. Wanneer jullie om je heen kijken, kun je de waarheid hiervan zien dat zich nu begint te manifesteren. Een golf van verandering en vrijheid overspoelt elke land, evenals een diepe overtuiging dat jullie niet alleen zijn. Onze aardse bondgenoten zijn goed op weg naar een welverdiende overwinning, en de aanhoudende instorting van de macht van het duister is een duidelijk signaal dat de UFO – onthulling niet lang meer kan duren!


Deze feiten verheugen ons zeer! Het is van vitaal belang dat de geheime ontmoetingen die de nieuwe werkelijkheid blokkeren vorderingen blijven maken. Daarom zijn we actief betrokken bij een zekere mate van bemoeienis om te voorkomen dat een bepaald apparaat, dat door het duister werd gecreëerd, gebruikt zou worden … een apparaat dat ontworpen is om jullie recent verworven gevoelens van vertrouwen over het manifesteren van een nieuwe werkelijkheid de kop in te drukken. Deze nieuwe ideeën verontrusten de oude duistere orden ten zeerste! In het verleden zouden ze gewoon in één dag de opstanden die jullie om je heen zien verpletteren. Nu wordt deze energie, die door ons tot op zekere hoogte beschermd wordt, elke dag sterker. We ontmoeten dagelijks onze aardse bondgenoten om ervoor te zorgen dat ze de schoonheid van wat ieder van jullie tot stand brengt begrijpen, maar we kunnen alleen assisteren tot een bepaalde grens. Voor jullie is het belangrijk er de vaart in te houden om het naar het volgende niveau en het volgende aandachtspunt te brengen. Zoals we al eerder hebben gezegd … de galactische optie is afgestemd op een definitief tijdsmoment. Het duister is hard bezig dit proces te verstoren, maar moet ervaren dat het totaal mislukt!


Een verscheidenheid aan positieve factoren komen samen. Deze goddelijke energieën voltooien de laatste van de nieuwe netwerken die nodig zijn om een nieuwe werkelijkheid te manifesteren. We zijn heel blij met de manier waarop jullie ons bij deze procedures hebben geholpen. Onze gezamenlijke inspanningen hebben een stevige structuur gecreëerd voor de volgende stappen, en verschillende regeringen doen een grote inspanning om de weg vrij te maken voor wat nodig is. We hebben gezien hoe krachtig jullie worden. De Hemel en haar Engelen werken dagelijks om jullie fysieke, emotionele, mentale en spirituele zelven te veranderen, en jullie integreren deze nieuwe aanpassingen snel en goed. Als meer van jullie ontwaken, als gevolg van dit enorme project, is het aantal dat nodig is voor de overwinning niet alleen bereikt, maar zelfs overschreden. Onze verbindingsmensen en diplomaten informeren het duister onmiddellijk over deze feiten en benadrukken de zinloosheid van zijn voortdurende pogingen om deze golf van ontwaking te neutraliseren.


Ondanks het feit dat het duister begrijpt dat zij het Licht niet kunnen verslaan zolang wij hier zijn, weigeren de duistere raden, waarmee we dagelijks communiceren, dit openlijk toe te geven. Wij begrijpen hun weerzin, maar zien ook de noodzaak in van het vergroten van onze inzet met betrekking tot het onschadelijk maken van hun technologie. De vele soorten vernietigde voertuigen en het falende beschermingsschild hebben hen er niet van kunnen weerhouden programma’s uit te voeren die de status quo moesten handhaven. Dit werd verder ondermijnd en af en toe vertraagd door het overlopen van diverse belangrijke wetenschappers en ingenieurs. De duistere kliek is duidelijk in een toestand van paniek en verwarring over wat ze nu moeten doen, en wij zullen hun overgave afdwingen zodra de Hemel dit wenst. Hun doorlopend gedraai en de voortdurende vertragingstactieken nemen toe. Het is tijd voor deze kabbalisten om op te geven waardoor jullie bestemming zich kan manifesteren!


De programma’s die door onze aardse bondgenoten zijn ontwikkeld zijn bijna zover om samen te werken. Bovendien verlangen jullie frustraties een meer directe actie dan wat tot dusver werd toegestaan. Onze familie in Agartha zijn voorbereid om enkele geheime acties uit te voeren waardoor wij het punt bereiken waarop de kliek diverse vitale overeenkomsten tekenen die door onze aardse bondgenoten zijn opgesteld. Een beslissend laatste moment nadert. Jullie wereld staat voor een impasse - hoe moet het duister verwijderd worden en hoe worden de diverse welvaartsfondsen mondiaal verspreid. Onze rol hierin is onze goede diensten te gebruiken en onze technologie aan te bieden voor een oplossing van deze huidige obstakels naar de overwinning. We begrijpen dat we zo snel kunnen gaan als jullie ongefundeerde angst over ons toelaat. Ondertussen gebruikt het duister zijn propagandaprogrammering voor het stimuleren van jullie xenofobie en jullie aangeboren wantrouwen ten aanzien van alles dat anders is.


Jullie verlichte leraren vertelden ons dat we deze reacties door het duister konden verwachten. Dit dilemma wordt opgelost door de omstandigheden die voortvloeien uit de economische crisis en door het feit dat het duister bijna geen tijd meer heeft. De Hemel is bezig met de voorbereiding voor het afkondigen van de instructies waardoor de overgangsregeringen de macht krijgen en de grote rijkdommen van jullie planeet over allen verspreid worden. We willen dat deze nieuwe regeringen zowel succesvol als volledig beschermd zijn tegen eventuele trucs van de restanten van de duistere elites. De Anunnaki hebben ons beloofd dat de trucs van de resterende duistere groepen die gepland zijn door hun vroegere buitenaardse volgelingen zullen worden verijdeld en dat jullie overwinning nabij is! We willen de resterende tijd gebruiken om het eerste contact voor te bereiden.


Vandaag spraken we over wat gebeurd is en wat gaat gebeuren op jullie wereld. Samen treden we naar voren en gebruiken onze technologie en vermogens voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Dit pad herenigt jullie met jullie binnenaardse, spirituele en ruimtefamilies! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above


woensdag 2 maart 2011

1 maart 2011


......... We benadrukken verder onze vastberadenheid met het ‘meenemen’ van veel leiders van jullie belangrijke regeringen om hen eerstehands kennis te laten maken met onze mogelijkheden zodat bepaalde verzoeken van ons onmiddellijk worden opgevolgd..............Dit leidde tot de hiervoor vermelde ontvoeringen en dit deed inderdaad hun bereidheid toenemen om te luisteren! ...............
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
4 Ahau, 18 Zac, 7 Ik
1 maart 2011


Selamat Jarin! We keren opnieuw terug met meer informatie. Gaia vergroot nu haar waarschuwingssignalen aan de mensheid om duidelijk te maken dat het tijd is voor de grote transformaties die voortvloeien uit tal van hemelse decreten. Degenen die nog steeds proberen door middel van listen hun macht te behouden, worden ook gewaarschuwd dat de Hemel verlangt dat de grote veranderingen onverwijld gebeuren! Daarom hebben we onze verbindingsofficieren en ons diplomatiek personeel geïnstrueerd duidelijk te maken dat een verdere vertraging niet langer wordt getolereerd. Ondertussen werken onze aardse bondgenoten in hoog tempo om de resterende taken te voltooien, en wij, van onze kant, hebben opdracht gegeven voor een reeks gebeurtenissen om de resterende taken door te drukken tot deze gerealiseerd zijn. Deze operaties moeten samenvallen met een punt op onze tijdlijn die door de Hemel en haar vele hiërarchieën duidelijk is aangegeven. Wij hebben ons verplicht tot deze veranderingen en hebben diverse regeringen erop gewezen dat we niet langer de status quo tolereren wanneer eenmaal dat tijdstip is bereikt. Onze technologische voorsprong hebben we aan deze regimes voldoende gedemonstreerd om te bewijzen dat het ons menens is.


De waarschuwingen aan de weerspannige regimes gaan gepaard met meer bewijs van onze mogelijkheden in de vorm van het neutraliseren van veel van hun geheime technologie, en wij zijn van plan om de omvang van deze acties te vergroten wanneer de vermelde datum nadert. We benadrukken verder onze vastberadenheid met het ‘meenemen’ van veel leiders van jullie belangrijke regeringen om hen eerstehands kennis te laten maken met onze mogelijkheden zodat bepaalde verzoeken van ons onmiddellijk worden opgevolgd. Wij maken gebruik van zeer elementaire maatregelen om deze punten te benadrukken, want we moeten de duistere kliek overtuigen van het feit dat ze het op moeten nemen tegen vermogens en technologieën die ver buiten hun gezichtsveld liggen. Bovendien heeft deze macht een goddelijk doel en het kan niet gestopt worden totdat de belangrijkste doelstellingen van deze eerste-contact-missie volledig zijn gerealiseerd. Daartoe hebben we onze interventie vergroot en zijn we erop gefocust om het duister en zijn kliek volgelingen uit de macht te verwijderen. De aanloop naar jullie overgangsperiode nadert het moment om ‘volgas te geven’ en we vertrouwen erop dat de duistere kliek nu het feit hebben geaccepteerd dat het tijdstip voor hun onvoorwaardelijke overgave is aangebroken.


Deze duistere groep machthebbers hebben bijna 12½ millennia jullie wereld op de een of andere manier bestuurd. Het is voor deze kliek geen kleinigheid om toe te geven dat zijn heerschappij echt voorbij is, en dit is dan ook de reden waarom we hen in het begin met fluwelen handschoenen hebben aangepakt. Natuurlijk, deze aanpak heeft ons alleen naar het punt gebracht waarop we naar een volgende fase gingen door het weghalen van hun zeer gewaardeerde bezittingen en deze actie schudden hen wakker en maakte hen opmerkzaam. Toch kon deze tactiek hen niet in beweging krijgen. Dit leidde tot de hiervoor vermelde ontvoeringen en dit deed inderdaad hun bereidheid toenemen om te luisteren! Deze leiders werden ‘weggetoverd’ ondanks hun veiligheidsmaatregelen die onze acties niet konden voorkomen. We beloofden meer van hetzelfde en hebben alles en iedereen ervan doordrongen dat onze bevoegdheden veel verder gaan dan dit. Dit versterkte bewijs van onze vastberadenheid leidde tot spoedvergaderingen van de bestuursraden van het duister, die slechts resulteerden in geringe concessies. Hierdoor waren we gedwongen diverse vliegoperaties uit te voeren om een breed scala aan technologie van de geheime regering te neutraliseren. Dit trok dan eindelijk hun aandacht!


Ons doel is om onze aardse bondgenoten in staat te stellen deze tirannen uit de macht te verdrijven om jullie de smaak te laten proven van vrijheid, soevereiniteit en welvaart die jullie rechtmatig verdienen. De voorbereidingen op jullie wereld hebben het stadium bereikt waarop deze voorwaarden zich gemakkelijk kunnen manifesteren, en inderdaad, jullie mondiale bevolking demonstreert overtuigend dat jullie verlangen naar deze van godgegeven rechten in jullie allen vurig brandt. De Hemel staat volledig achter jullie verlangens en onze missie bepaalt daarom dat deze voorwaarden vóór het eerste contact gemanifesteerd moeten zijn. Dus hebben we onze aardse bondgenoten op een pad gestuurd waardoor dit voor iedereen kan plaatsvinden. Wij zijn ons bewust van de enorme frustratie en van het ogenschijnlijke eindeloze uitstel die jullie hebben moeten verdragen; we respecteren ook die dappere zielen die bijeenkwamen om de innerlijke kracht te demonstreren die deze verlangens kunnen genereren. Jullie mondiale samenleving staat op een kruispunt, en er is een tastbaar gevoel ontstaan dat het moment is gearriveerd voor fundamentele verandering. En inderdaad, dit manifesteert zich nu!


Zodra jullie in deze overgangsperiode zitten is het eerste wat je opvalt de groeiende chaos overal op deze planeet en dit verhoogt natuurlijk proportioneel jullie frustraties, maar deze passie is in feite de drijfveer voor de straatacties die een aantal regimes doen omvallen. Hoewel het duister dit in hun voordeel kan gebruiken, opent het ook diverse kansen voor het Licht! Het stuifzand van recente mondiale gebeurtenissen is de aankondiging van de vele veranderingen die klaar zijn om aan jullie horizon te verschijnen. Onze aardse bondgenoten doen er alles aan om te zorgen dat de belangrijke regimes op jullie wereld een korte toekomst hebben, en deze garantie is ook voor ons een eerste vereiste. We hebben deze met het duister verbonden regeringen veel dwingende redenen gegeven om het toneel te verlaten, en we verwachten volledige en tijdige naleving van hun kant. Om hen op hun manier te helpen hebben we onze medewerkers aangesteld om toezicht te houden op de acties van deze regimes wanneer ze op weg zijn te voldoen aan deze goddelijke opdracht van de ommekeer van gebeurtenissen.


De veranderingen aan het oppervlak die door Moeder Aarde worden overwogen bevinden zich in een elementaire fase. Een belangrijk punt van aandacht is de Pacific Ring van Vuur, de plek waar de Pacific zeebodem moet gaan stijgen om Lemurië weer te laten verschijnen. Dit betekent dat een aantal landen die in de nabijheid liggen van deze belangrijke tektonische platen nu risico’s lopen, waarbij aardschokken, zoals in Nieuw-Zeeland en buiten de kleine eilandenketens van de Christmas en Fuju eilanden, vaker zullen voorkomen. Het hele Pacific bekken is nu in beweging. Deze beweging is uniek omdat het anticipeert op het verrijzen van de landen die zich uiteindelijk zullen verenigen met de kust van Australië, Indonesië en talrijke andere landen. Deze nieuwe landen zullen de kaart van de Pacific herschrijven, en wat zal verschijnen is een oceaan die opnieuw het oude, lang verloren gewaande continent en zelfs een meer gelijkmatige verdeling van land en water bevat. Een wereldwijd fenomeen inderdaad!


De terugkeer van Atlantis is een andere steen des aanstoots voor de kabbalisten, omdat elke oceaan geheimen bevatten die lang verborgen werden gehouden. De Atlantische Oceaan bevat veel onmiskenbaar bewijs van het bestaan van Atlantis, door de mens gemaakte rasters, grote piramiden en de aanwezigheid van vreemde energieverschijnselen. Het duister moest er alles aan doen om deze informatie geheim te houden, veel ontdekkingsexpedities werden beïnvloed of werden stopgezet onder de bedreiging van de ‘eigen’ overheid. Nu willen we het gemakkelijker maken voor de onderzoekers om de waarheid te ontdekken. Het legendarische land Atlantis bestaat echt, en een goede plek om aan die ontdekkingsreis te beginnen is onder het zuidwestelijk puntje van Cuba en in de zee tussen de Yucatan (een staat in Mexico) en Cuba. We vragen de geïnteresseerden hun zoektocht daar te beginnen en onze schepen te volgen naar andere plekken voor hun onderzoek.


Onze reis naar jullie wereld is slechts de laatste van vele; we hebben jullie al millennia gevolgd en onze studies werden gedaan in samenwerking met de Agarthanen. Nu is de tijd gekomen voor het eerste contact en dit dwingt tot de goddelijk opgedragen verwijdering van jullie duistere heersende kliek. Alle bestuursorganen hebben een stevige duw nodig om ze tot aftreding te dwingen. We zijn vastbesloten jullie te helpen bij het opeisen van jullie rechten en het verkrijgen van welvaart waarop jullie recht hebben als soevereine en zeer bewuste burgers van Gaia! Jullie hebben een goddelijke bestemming en Gaia weet wat dit voor haar betekent en voor haar kostbare ecosystemen. Wij komen om dit alles mogelijk te maken en te verzekeren dat deze volgende stap gebeurt op het moment dat opgegeven is door Heer Surea en door de heilige decreten van de Hemel.


Vandaag spraken we over wat er gedaan is om de het eerste contact naar voren te halen en dichterbij te brengen. We staan klaar om een zeer belangrijke verklaring af te leggen als voorbereiding op ons officieel eerste contact met jullie. De tijd is gearriveerd voor enkele echt essentiële gebeurtenissen die op jullie wereld gaan plaatsvinden. Besef, beste mensen, dat de ontelbare benodigdheden en nooit eindigende overvloed van de hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS