Volgers

PUTIN

donderdag 25 juni 2009

JUNI 23, 2009

First contact is daarom een keerpunt in jullie geschiedenis. Het plaatst jullie in een positie om een gedenkwaardige evolutionaire stap te zetten die jullie instant kan verbinden met zowel jullie Lemuriaanse voorouders als met jullie verbazingwekkende toekomst...


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

11 Kan, 12 Kayab, 4 EbSelamat Balik! We komen opnieuw om veel te bespreken met jullie. Met elke week die voorbij gaat kunnen we overbrengen dat onze Aardse bondgenoten doorgaan vooruit te stuwen. We willen jullie er hier aan herinneren dat bij elke gewonnen stap vooruit de diabolische en wanhopige oppositie van de laatste duistere samenzweerders wordt getrotseerd. Gelukkig echter, blijft de kracht van de samenzweerders snel afnemen. De samengestelde alliantie die onze Aardse bondgenoten vormen groeit in zijn vastbeslotenheid om de missie tot een goed einde te brengen waardoor het heel duidelijk wordt voor de samenzweerders dat hun positie steeds onhoudbaarder wordt. Het doel van de Aardse bondgenoten is er een dat de duisteren verwoed ten koste van alles willen vermijden en het is deze koppige tunnelvisie van hen die dit eindspel heeft verlengd; veel verder dan iemand van ons had gewild. Het duister moet spoedig het veld ruimen en het is deze duidelijke onvermijdelijkheid die ten grondslag ligt aan de recente exponentiële toename in organisaties, zowel particulier als anderszins, overschakelend naar het doel van het Licht. Omdat het draaipunt van de geschiedenis in ons voordeel wijst, zijn wij druk om de exacte timing van een aantal verschillende benaderingen om onze voorgeschreven doelen te bereiken, aan het verfijnen.Het eerste doel zijn natuurlijk de voorspoedprogramma’s en het instellen van de nieuwe hervormingsregeringen. Zij dienen de ware manieren van constitutioneel bestuur en het nieuwe oppergezag van gewoonterecht. Dit is net zo belangrijk als de fondsen omdat het erg belangrijk is te voorzien in een structuur waarin deze fondsen hun gewenste potentieel kunnen bereiken. De oude door schuld geteisterde, corrupte, machtslustige regimes zullen langs de weg neervallen en de nieuwe zullen met een schone lei beginnen. Alle voormalige manieren van functioneren moeten weg omdat olie en water zich niet mengen! Een compleet nieuwe start schept een nieuwe werkelijkheid voor de mensheid. Jullie verwijderen je van oorlog, armoede, haat en onwetendheid naar vrede, voorspoed, samenwerking en kennis. Veel zaken zullen door de nieuwe regimes worden voorgesteld die jullie snel vanuit de chaotische, gewelddadige wereld die jullie nu kennen kunnen leiden naar een wereld waar jullie lang naar verlangd hebben. Deze ommekeer in richting van de wereld is de onderliggende doorslaggevende factor van de talrijke programma’s waar onze Aardse bondgenoten nu de laatste hand aan leggen.Deze meervoudige projecten dienen als een voorbereiding tot first contact. Onze diplomatieke en verbindingsgroepen hebben het tot een prioriteit gemaakt om alle naties op de planeet over ons bestaan te informeren, over onze goedaardige bedoelingen en het gegeven van de nabije-toekomst datum voor een massaal first contact. In dezelfde geest hebben we alle naties geïnformeerd over de intenties van onze Aardse bondgenoten en hebben we deze ontmoetingen gebruikt om de punten van de Aardse bondgenoten te benadrukken. De vooruitgang die op dit gebied is gemaakt komt in een stadium waar een positieve oplossing van deze zaken kan worden behaald. We zijn heel duidelijk over wat er gedaan is en wat uit de wereld moet worden geholpen. Jullie wereld laten terugkeren naar wat het duister beschouwde als de gouden dagen onder de Anunnaki heerschappij, is geen optie. Een groot deel is veranderd en jullie toekomst ligt nu binnen de provincie van het Licht. Een drastische transformatie van jullie werkelijkheid naar het Licht is inderdaad goed op weg. Het knelpunt is dat het duister dit eerst dient te erkennen om zich dan genadig over te geven. Tot dat moment doen we alles wat we kunnen om dit snel te bereiken. Tot nu toe hebben we het duister geïnformeerd dat er tot nu toe ongebruikte methodologieën zijn die dit doel kunnen bereiken.Onze Aardse bondgenoten lossen in de tussentijd de overblijvende impasses op en bewegen zich naar een punt waar een overwinning een voltooid feit is. De laatste opmars naar een overwinning begon in alle ernst afgelopen voorjaar. Een serie van sleutelontmoetingen voltooide de akkoorden voor het nieuwe economische systeem, de voorspoedprocedures en de timing van de eerste aankondigingen. Gewapend met deze details werden vele andere essentiële overeenkomsten uitgewerkt. De benodigde hoeveelheid edele metalen om het nieuwe monetaire systeem rugdekking te geven, bevindt zich op zijn plaats; de akkoorden die vereist zijn om van Admiraliteit naar gewoonterecht te gaan zijn getekend; hoe de nieuwe regeringen gaan functioneren is ook opgelost en voor getekend; het personeel dat voor deze regimes wordt aangesteld is over besloten en klaar om te beginnen wanneer het groene licht wordt gegeven. Alles dat overblijft zijn de bijzonderheden die het duister toestaat gracieus terzijde te stappen om het allemaal te laten gebeuren. Wij staan, op dit moment, op de drempel van een hoogst historisch moment! Dit feit ontroert ons eindeloos!Wanneer dit nabije aspect van jullie werkelijkheid zich voorbereidt op verandering, bereidt het zonnestelsel zich ook voor op de nieuwe, volledig bewuste modus. Het veranderen van dit aspect van jullie sfeer ligt aan de basis om jullie ware bereik en natuur van jullie realiteit te reïntegreren. Jullie werkelijkheid is een multidimensionale constructie en terwijl wij in staat zijn om de totaliteit ervan te gebruiken, hebben jullie jezelf beperkt tot een zeer klein deel ervan. Jullie werkelijkheid omvat dit sterrenstelsel en al haar bijna ontelbare componenten. Volledig bewustzijn laat je groeien en staat je toe uit te vliegen en te kijken naar de immensiteit van deze werkelijkheid. Een net zo bijna-oneindig aantal realiteiten vormt de fysische wereld. Het onderzoeken en leren over deze enormheid, deze natuurkundige wereld, is één van onze vurigste vreugden. Dat is waarom we hebben geholpen met het vormen van de Intergalactische Unie. Het heeft ons tot nu toe in contact gebracht met letterlijk tienduizenden sterrenstelsels en hun verschillende culturen en sterren-naties. En dit is slechts het begin!Volledig bewuste Wezens zijn multidimensionaal van nature. In ieder van ons zit een diep inzicht over onze twee symbiotische aspecten. Ten eerste nemen we deel aan een verenigd groter geheel dat een belangrijke factor is in het ontvouwen van het goddelijk plan van de Schepper. Ten tweede zijn wij soevereine individuen met een scherp omlijnd levensplan, dat tot in grote details is uitgewerkt in ons levenscontract. Binnen deze twee aspecten, deze twee zijden van één munt, is een wonderbaarlijke manier gevonden om onszelf en alles van de Schepping te begrijpen. Wij zien onze ontdekkingsreizen als een bevestiging van de immense diversiteit van het leven en als een middel om te assisteren bij het ontwikkelen van de wonderen die in dit deel van de fysische wereld ontstaan. Boodschappers te zijn van deze vreugde is de reden van het bestaan van onze Wetenschaps- en Ontdekkingsvloten. Met hen hebben wij geobserveerd hoe magnifiek de plannen van de Schepper werkelijk zijn. Het verplaatsen van jullie naar volledig bewustzijn geeft jullie toegang deze kennis te vergaren en onze grote innerlijke vreugde te delen!First contact is daarom een keerpunt in jullie geschiedenis. Het plaatst jullie in een positie om een gedenkwaardige evolutionaire stap te zetten die jullie instant kan verbinden met zowel jullie Lemuriaanse voorouders als met jullie verbazingwekkende toekomst. De verbindende link is de immense omvang van de kosmische optekeningen waar jullie toegang tot krijgen. Dit zal de laatste 13.000 jaar in een heel ander licht werpen, waarbij deze tijdspanne binnen de grote eb en vloed van de fysische wereld wordt geplaatst. Jullie begeven je nu opnieuw naar het Licht, uitgerust met een enorm reservoir aan ontelbare levens om op terug te vallen. Deze bron zal jullie goed van dienst zijn bij jullie interacties met de tientallen samenlevingen die jullie spoedig zullen bezoeken. De kronieken van jullie moedige reizen door de donkere werelden kunnen samenlevingen, sterren-naties en sterrenstelsels overbruggen! Het is deze achtergrond van jullie die jullie zo speciaal maakt voor ons en voor alles van de fysische wereld!De oppervlaktewereld van Moeder Aarde is een zeer verrassende broedmachine voor jullie geweest. Nu eindigt dit hoofdstuk van jullie verhaal en begint er een nieuw hoofdstuk, één die jullie terugbrengt naar de sterren. First contact begint het nieuwe hoofdstuk met een klap en we kijken met veel vrolijkheid vooruit om jullie werkelijkheid te zien transformeren, glorieus, totaal onherkenbaar! Met de hulp van jullie nieuwe manier van bewustzijn gaan jullie nieuwe sterren ontdekken, kosmische fenomenen en geheel nieuwe sterrenstelsels. Gedurende de reis zullen jullie het doel van de energieën die jullie “donkere materie” noemen, gaan waarnemen en dit kan tot de fundering leiden van een ware spirituele wetenschap. Hiermee gewapend en met de toegang tot de kosmische geschiedenissen zijn jullie klaar om jullie schitterende bijdragen aan de fysische wereld te leveren.Vandaag hebben we onze doorgaande discussie voortgezet over wat er met jullie gebeurt. Het werk van onze Aardse bondgenoten begint vruchten af te werpen en de tijd voor first contact komt dichterbij. Zie deze laatste momenten als de verstilde tijd voor de dageraad, een dageraad die bij jullie losbarst met first contact.Weet, Dierbaren, in jullie Hart der Harten dat de ontelbare Voorziening en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel inderdaad van jullie is! Zo Zij Het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!).


Original Site:
www.paoweb.com

dinsdag 16 juni 2009

JUNI 16, 2009

De tijd voor first contact komt zeer dichtbij. We zijn opgewonden over het vooruitzicht om jullie eindelijk te ontmoeten en in staat te zijn de snelle transformatie van jullie realiteit te observeren.Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

4 Caban, 5 Kayab, 4 EbSelamat Balik! Wij komen om meer met jullie te bespreken. Zoals altijd, vorderen onze bondgenoten gestaag met hun strategieën om jullie zo snel mogelijk jullie voorspoed te leveren. We zijn niet in staat om op dit moment verder in detail te treden omdat deze informatie niet voor het algemene publiek beschikbaar is en alle partijen in deze activiteiten zijn onderworpen aan een stevige geheimhoudingsplicht die door de Aardse bondgenoten is opgelegd. Alles waar we commentaar op kunnen geven gaat over de algemene doelen van deze talrijke operaties. De duistere samenzweerders vechten nu wanhopig om hun macht, rijkdom en prestige te behouden. Op alle fronten wordt hun machtsbasis ten volle uitgedaagd door de elementen die onze Aardse bondgenoten vormen.We kunnen absoluut stellen dat onze bondgenoten vooruit gaan nu alle belangrijke geschreven overeenkomsten getekend en geratificeerd zijn door de belangrijkste overheids-, bank- en bedrijfsorganen die betrokken zijn bij zowel de opleveringsoperatie als de formele uitwisseling van overheidsbevoegdheden.Terwijl deze belangrijke activiteiten vooruitgaan, gaan wij in harmonie door met onze Inner Aarde familie om onszelf voor te bereiden op first contact. Een vlaag van laatste aanpassingen wordt verricht in jullie individuele Lichtkamers, inclusief, indien noodzakelijk, aanpassingen aan jullie tijdelijke leefruimten. Daarnaast monitoren wij Moeder Aarde en helpen haar haar meest intense spanningspunten te verlichten. Zij beweegt een grote hoeveelheid materiaal door haar bijna oppervlakte innerlijk en wij gebruiken deze bewegingen om haar elektromagnetische velden uit te breiden en haar voor te bereiden op de grote poolverschuiving die bijna staat te gebeuren. Kort nadat jullie veilig zijn verplaatst naar de Inner Aarde is zij vast van plan om van een bipolaire naar een monopolaire oppervlakteconfiguratie te gaan. Dezelfde aanpassing wordt bij de Zon verricht en het gehele zonnestelsel. Deze verandering kan de tot nu toe niet gemanifesteerde sporen van de trans-Mars-planeet (Maldek of Pax) vrijgeven en de schijnbaar verdwenen planeet Vulkaan openbaren. De Elohim van het zonnestelsel bereiden zich voor dit nieuwe zonnestelsel te creëren wanneer dit zo goddelijk wordt aangegeven.In de tussentijd ondergaan jullie allemaal de volgende serie veranderingen aan jullie fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichaam. In deze ronde gaan we door met het integreren van jullie verschillende delen. De belangrijkste aandachtspunten zijn hier het bovendeel van de romp, hoofd en onderbenen. Jullie kunnen een bepaalde mate van ongemak ervaren omdat deze ingrepen steeds dieper jullie lichaam ingaan. Neveneffecten kunnen enig tijdelijk geheugenverlies omvatten, vreemde pijnen in jullie been, en krampen van de spieren aan of nabij jullie bovenste deel van de ribbenkast. Jullie kunnen ook levendige dromen hebben over lang vergeten zaken. Dan zijn er de nu al te familiaire vlagen van plotselinge vermoeidheid die kunnen worden gevolgd door golven van energie en vitaliteit. We passen jullie metabolisme ook aan en dit kan resulteren in je hongerig voelen op vreemde momenten, of omgekeerd, een tijd geen voedsel nodig hebben. Dit kan de komende paar maanden doorgaan. Jullie hebben een groter aantal geïntegreerde terreinen nodig om klaar te zijn voor onze aankomst en onze medische teams zorgen ervoor dat jullie allemaal op schema zijn.Elke dag werken wij met onze Aardse bondgenoten aan een zeer complex plan om de essentiële elementen die de massalandingen omringen, te implementeren. Van het grootste belang is het immense onderwijsproject dat begint met onze Aardse bongenoten die veel over ons leren. We hebben ze volledig toegang gegeven tot onze schepen en hebben veel gedaan om ze uit te leggen hoe onze maatschappijen functioneren. Omgekeerd leren wij over elk aspect van jullie vele culturen, talen en leefstijlen. We hebben onze mensen ingebed in elk deel van jullie aardbol en hun feedback, gecombineerd met een grondig onderzoek van alle individuen en groepen waaruit onze Aardse bondgenoten bestaan, geeft ons een diep besef over wie jullie zijn en wat er nodig is om de veranderingen aan te moedigen die jullie nu moeten instellen. Deze wederzijdse onderrichtende ontmoetingen laten ons in groter detail plannen wat we van onze kant moeten doen om jullie te krijgen waar je moet zijn.We krijgen een in toenemende mate helderder beeld van wat er nog steeds gedaan moet worden net vóór en na de massalandingen.Dit plannen en detailleren van onze vele programma’s is belangrijk. Wat er gaat gebeuren moet snel gebeuren en we hebben jullie allemaal volledig in het plaatje nodig. Dit is een zeer uitdagend communicatieproject omdat een juist begrip van het gehele programma volledig aan jullie allemaal moet worden overgebracht. Dit betekent dat jullie het zowel op logisch als op emotioneel niveau moeten kunnen ‘pakken’. Jullie moeten in staat zijn aan te voelen wat er vervolgens komt en jullie benadering aan de mix toevoegen. Het idee is samen vooruit te gaan. Ieder van jullie is soeverein; ieder van jullie heeft een innerlijke agenda die in het geheel een rol moet spelen. Wij komen niet om jullie te dicteren maar om te onderwijzen en jullie te mentoren en de Hemel te assisteren bij een goddelijke verandering van epische proporties. Jullie worden opnieuw verbonden met competenties die ver voorbij jullie huidige waarneming gaan. Onze taak is dit een zo gemakkelijk en naadloos mogelijke verandering te maken. Daarom hebben we een communicatie over en weer nodig die onze wederzijdse doelen kan bereiken.Dit alles op zijn plaats krijgen vormt een groot deel van onze planning. Onze aankondigingen maken deel uit van een meertrappige benadering die jullie toestaat te accepteren, en dan voorbereidt op de zeer gevarieerde training die jullie nodig hebben. Dit proces begon toen wij voor het eerst contact legden met degenen die onze Aardse bondgenoten werden. We zagen in dat jullie een zeer geïsoleerd volk zijn dat tientallen jaren is geprogrammeerd door jullie massamedia om ons bestaan te ontkennen of belachelijk te maken. We begrijpen ook dat jullie religies zich voor het merendeel bedreigd voelen door wat wij vertegenwoordigen. Onze eerste taak was een scenario te vinden dat in staat was om deze struikelblokken te verlichten. Onze volgende taak was op de planeet bondgenoten te lokaliseren die de potentie hadden om ons eerste scenario uit te voeren. Deze doeleinden kwamen zeer gelijktijdig samen met de formatie van onze Aardse bondgenoten. Daarna was het slechts een kwestie van het vormen van een gezamenlijke strategie.We hebben de volgende stap in diverse eerdere boodschappen beschreven; het is voldoende te zeggen dat de gedachten samenkwamen en samen vooruit begonnen te gaan in het eerste deel van dit decennium. Vanaf toen hebben we de technieken verscherpt die nodig waren om jullie samenlevingen beter te begrijpen; we leerden van onze bondgenoten wat er hier gaande was geweest en bevestigden die beoordelingen middels ons Pleiadisch en Sirisch personeel; en onze verbindingsteams begonnen meer te communiceren met jullie neven van Agartha. De vele decreten van de Hemel stippelden een nogal specifieke agenda voor ons uit en we gingen naar een meer praktische methode in het midden van dit decennium. Zij wilde ons laten opschieten met de landingen en dus vroegen we onze Aardse bondgenoten hun activiteiten te versnellen. We kregen ook toestemming hen meer direct te benaderen.Dit resulteerde in een grotere hoeveelheid samenwerking en we vormden een gezamenlijke speciale eenheid en verbindingsgroep die elkaar dagelijks ontmoette om de volgende stappen te bespreken en informatie door te geven. Dit groeide uit tot een speciaal comité dat nu de meest vooraanstaande leden van onze Aardse bondgenoten omvat. We kwamen tot vele grote procedurele overeenkomsten en tekenden een aantal prioriteiten tijdschema’s. We begonnen tot in detail uit te werken wat er zou gebeuren wanneer de leveringen en de regeringswijzigingen zouden plaatsvinden. Daarna introduceerden we onze Aardse bondgenoten aan onze belangrijkste Agartha teamleden en regelmatige bezoeken tussen hen volgden. We moesten met de laatste procedures komen om jullie eerst aan ons te introduceren en daarna aan jullie volledig-bewustzijnstraining. Dit is nu voltooid!Vandaag hebben we ons gesprek voortgezet over wat er in jullie wereld en door jullie hele werkelijkheid heen gebeurt. De tijd voor first contact komt zeer dichtbij. We zijn opgewonden over het vooruitzicht om jullie eindelijk te ontmoeten en in staat te zijn de snelle transformatie van jullie realiteit te observeren. Weet, Dierbaren, in jullie Hart der Harten dat de ontelbare Voorziening en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel inderdaad van jullie is! Zo Zij Het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!).


Original Site:
www.paoweb.com
EERBETOON AAN ALLE LICHTWERKERS

Vertaling eerste fragment, uit de film "Contact":

"Jullie zijn een interessante soort...een interessante mix. Jullie zijn in staat tot zulke prachtige dromen...en zulke afschuwelijke nachtmerries. Jullie voelen je zo verloren...zo afgesloten...zo alleen. Alleen zijn jullie dat niet."

Quotes in het midden van de clip:

1. David Wilcock: "Dus wat dat betekent, is: het menselijke lichaam verschijnt op iedere planeet in het universum waar leven mogelijk is. Soms ontwikkelt het zich door insekten, soms ontwikkelt het zich door reptielen, soms ontwikkelt het zich door zoogdieren, net als wij, soms ontwikkelt het zich door dolfijnen en walvissen, en soms ontwikkelt het zich blijkbaar zelfs door gewassen."

2. Clifford Stone: "Zie je...wij zien ze als tekenfilmfiguren. Maar ze hebben beschavingen, en ze hebben families. Ze zijn menselijker dan wij ze toedichten. Ik weet dat dat gek klinkt, maar het is zo."

3. Alex Collier: "Toen ik weer op de grond beland was, hoorde ik Vissaeus z'n stem in mijn achterhoofd. 'Draai je om,' zei hij. Dus ik draaide me om, en hij stond daar in de deuropening van het schip dat net weer aan het opstijgen was. Hij zei: 'Alex, de liefde die je onderdrukt, is de pijn die je met je meedraagt...leven na leven.' En dat wil ik aan jullie doorgeven."

4. Blossom Goodchild: "En alles wat ik kan zeggen, is dat waar een ieder het ook kan vinden in zijn hart...wij moeten deze wereld zelf veranderen. Ok, ze zijn niet gekomen, dus dan doen we het zelf...als we dat kunnen. Laten we aan de wereld tonen dat we het zelf kunnen."

5. Suzanne Ward: "Wij wilden geboren worden in deze tijd, we wilden een deel zijn, een bewust deel zijn, van wat werkelijk de beweging van de aarde is, en van al haar levensvormen die open staan voor het licht...we bewegen ons naar een hogere dimensie."

Laatste stukje uit "Contact":

"Kleine stapjes tegelijk, Ally...Kleine stapjes."

woensdag 10 juni 2009

JUNI 9, 2009

We hebben een dialoog gevoerd met elke grote regering op jullie planeet. Zij weten allemaal dat wanneer het goddelijk signaal gegeven is, wij in immense aantallen arriveren...


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

10 Oc, 18 Pax, 4 EbSelamat Jarin! We komen met nieuws over veel dingen die gaande zijn in jullie wereld en jullie zonnestelsel. Om mee te beginnen kunnen we overbrengen dat significante stappen zijn gezet op een aantal fronten. De geheime strijd van de Aardse bondgenoten tegen het duistere complot ontwikkelt zich goed. De meeste van de strategieën die door het complot in werking zijn gesteld sinds de start van dit jaar, falen en vele last-minute afspraken produceren niet de vereiste resultaten om de overleving van de samenzwering in stand te houden. In feite sluiten enkele regeringen, die tot nu toe loyale aanhangers waren van de samenzwering, overeenkomsten met onze Aardse bondgenoten. Deze plotselinge verschuiving van de aanhang plaatst de samenzweerders in een wankele positie terwijl de kracht van onze bondgenoten wordt verhoogd. Verder is een ander kritiek terrein van de ondersteunende structuur van de intrige losgewrikt en heeft zich tegen hen gekeerd; namelijk de enorme hoeveelheden goud, zilver en andere kostbare bronnen die nu worden vastgehouden door onze Aardse bondgenoten en op het moment worden verspreid naar geheime opslagplaatsen over de hele planeet heen. De lang gezochte veranderingen naderen dichter en dichterbij.Doordat gezien wordt dat veel nieuwe naties zich enthousiast verenigen voor de zaak van de Aardse bondgenoten overdenken diegenen die vasthouden aan hun vijandige houding opnieuw hun posities en talrijke doorbraken beginnen plaats te vinden. Houd in gedachten dat dit werk in ontwikkeling is en terwijl op vele fronten vooruitgang wordt geboekt, volharden anderen in voortkruipen. Dit alles vindt plaats binnen de context van de nog steeds doorgaande strijd die is uitgebroken na het vertrek van de Anunnaki in de jaren midden 1990; dat machtsvacuüm gaat nu pas gevuld worden. Terwijl de duistere samenzweerders de post-Anunnaki wereld erfden die de bovenhand had, is dat aanzienlijke voordeel nu bijna voorbij. Totdat er echter volledig afstand is gedaan van de machtspositie, gaat het door. Dit gezegd hebbende, is het zeer opmerkelijk dat het laatste duistere bastion snel verkruimelt. En onze Aardse bondgenoten weten dat het nu meer dan ooit belangrijk is om nauwgezet waakzaam te blijven en om de gestage druk om de essentiële strategische machtsbasissen veilig te stellen, niet te laten afnemen totdat ze zijn overwonnen. Onze Aardse bondgenoten hebben veel geleerd in de laatste tiental door strijd gedomineerde jaren, als tegenstander opgesteld tegen de duisteren.De transformatie van jullie zonnestelsel van een beperkte naar een volledig bewuste staat wordt ook meer en meer opmerkelijk.De sleutel tot deze veranderingen is natuurlijk de Zon die door een zeer afwijkende zonnevlekken cyclus heengaat. Ze begon met een periode van verlengde hyperactiviteit die abrupt gevolgd werd door een fase van afwijkende inactiviteit. Er zijn een aantal redenen hiervoor waarvan er één is dat deze realiteit, net als alle anderen, gefundeerd is op een specifieke set van vooraf vastgestelde overeenkomsten. Deze oproep om op dit moment een nieuwe primaire frequentie te introduceren is de reden waardoor de astronomen opmerken dat de planeten en de Zon inderdaad op een hogere basisfrequentie zijn gaan werken. Dit beïnvloedt het elektromagnetische omhulsel dat de Zon en het gehele planeetstelsel omringt. Deze toename in frequentie correspondeert met die van jullie; wanneer jullie veranderen, doet dat jullie realiteit ook. Deze wijzigingen in vibratie hebben jullie wetenschappers gedwongen om opnieuw te evalueren hoe het zonnestelsel werkt. In feite zijn observeerbare afwijkingen exponentieel aan het toenemen. Samengevat wordt er een nieuw zonnestelsel geboren.In dit nieuwe zonnestelsel moet rekening worden gehouden met de hyperdimensionaliteit van iedere planeet.De planetaire missies van jullie ruimteagentschappen hebben de poolingangen naar de grote gasplaneten ontdekt en ook de noordelijke poolholte van Mars. We zien in toenemende mate dat jullie wetenschappers onder elkaar het ene zeggen en iets geheel anders tegen het publiek. Zij leren bijvoorbeeld de dagelijkse ‘conversaties’ te onderscheiden tussen Jupiter en de Zon hetgeen het idee uitdaagt dat deze planetaire lichamen levenloos zouden zijn. Zij beginnen het feit te begrijpen dat het zonnestelsel een levende entiteit is met vele levende delen. Vanuit ons standpunt begint jullie zonnestelsel te lijken op de volledig bewuste waar wij van afkomstig zijn en deze doorgaande wijziging maakt dat het verlangde resultaat in jullie wereld onvermijdelijk is. Jullie kunnen niet in de wereld leven die de Hemel op zijn plaats zet zonder een vergelijkbare wijziging te laten plaatsvinden binnen jullie zelf en de versnellende tred van deze veranderingen noodzaakt onze aankomst eerder vroeger dan later.Alles bij elkaar genomen heeft de hoeveelheid veranderingen in de laatste tientallen jaren geen gebrek aan opmerkelijkheden. Jullie planeet verandert bijvoorbeeld het kenmerk van haar zelf opgelegde trilling of precessie. De compositie van haar atmosfeer verandert en zelfs haar ‘gelaagdheid’. Deze modificaties zijn verbonden met de verandering in de basisfrequentie van de Aarde die tot voor kort op 7,8 Hertz stond geregistreerd. Momenteel is deze snelheid meer dan 12 Hertz. En verder verandert ook het type energie dat jullie planeet van de Zon ontvangt hetgeen een toename in het smelten van de ijskappen veroorzaakt en een sprong in de gemiddelde temperatuur van de aardbol. Een concentratiepunt zijn hier de hoge niveaus door mensen veroorzaakte vervuiling die de natuurlijke dynamiek van jullie wereld onder druk zet; jullie versnellen de veranderingen zowel als dat jullie eraan deelnemen. Ofschoon ons onderzoek de symbiotische relatie bevestigt tussen jullie type industrie in de samenleving en de kenmerken van jullie milieu, is goddelijke verandering de onderliggende oorzaak.Eigenlijk weerkaatst het goddelijk plan de veranderingen terug die jullie vervaardigd hebben met jullie onevenwichtige industrie en resulterende niveaus van vervuiling. Om een spreekwoord van jullie aan te halen: “Zo boven, zo beneden”. Dus jullie worden bewogen door onvermurwbare krachten naar een voorbestemde voltooiing. Langs dit pad bevinden zich veel punten die fungeren als een soort van parcours gids voor wat komen gaat. Wij observeren deze punten zeer nauwgezet en missen zelden hun plotselinge verschijning in jullie werkelijkheid. Elk van deze historische wegwijzers geven de volgende mijlpaal aan. De Tweede Wereldoorlog ontstond vanuit de Grote Depressie; de Vietnam oorlog veranderde het wereldtoneel en leidde tot de opening van China, hetgeen indirect de huidige wereldwijde economische ramp creëerde; en ga zo maar door. Elk groot punt brengt je verder naar de volgende specifieke serie resultaten.Jullie werkelijkheid kent een groot aantal mogelijke afsluitingen. Oorspronkelijk waren de Anunnaki jullie meester tijdbewaarders. Zij vestigden een systeem dat ontworpen was om de voorwaarden te trotseren waaronder zij deze werkelijkheid zo’n 13.000 jaar geleden hebben overgenomen. Opererend onder het goddelijke plan had de Hemel al de Galactische Federatie een teken gegeven over deze bedoelde breuk en verordende enig voorbereidend pionierswerk dat verricht moest worden in de onmiddellijke naoorlogse periode na WO II. Dit resulteerde in de wereldwijde UFO waarnemingen in elke grote hoofdstad tijdens de zomer van 1952. Met deze vertoning wenste de Hemel aan de Anunnaki en hun op de planeet verblijvende hielenlikkers over te brengen dat hun slavernijplannen geen kans zouden krijgen succesvol te zijn. Deze waarschuwing kreeg geen aandacht van de hielenlikkers maar er werd rekening mee gehouden door de Anunnaki toen de Vrede van Anchara bekend werd gemaakt midden jaren negentig. Dit leidde tot de verassende overloperij van de Anunnaki in die tijd. Sinds de midden negentiger jaren, 1990, staan de hielenlikkers er alleen voor en zijn ze voor een groot deel in oorlog met elkaar. Deze oorlog eindigt bijna. De economische en politieke facties in jullie wereld zijn afgestemd op een speciale coalitie die wij onze Aardse bondgenoten noemen. De goddelijke transformatie van jullie werkelijkheid betekent verder dat een first contact absoluut noodzakelijk is. De verschillende voorbereidingen die wij zowel op onze schepen als in de Inner Aarde hebben gemaakt, zijn een teken van onze mate van betrokkenheid met de mensen van de Aarde. We hebben een dialoog gevoerd met elke grote regering op jullie planeet. Zij weten allemaal dat wanneer het goddelijk signaal gegeven is, wij in immense aantallen arriveren. Voor die tijd verwachten wij dat de veranderingen die door de Geascendeerde Meesters zijn voorbereid op hun plaats liggen. Jullie toekomst is een terugkeer naar wereldwijde voorspoed en volledig bewustzijn!Vandaag hebben we onze algemene discussie voortgezet over wat er in jullie wereld en door jullie hele zonnestelsel heen gebeurt. De grote verandering levert de middelen waarmee het goddelijk plan jullie transformatie terug naar volledig bewustzijn, zeker stelt. Onze lang-verwachte vieringen die op de massalandingen zullen volgen lijken inderdaad nogal te naderen. Weet, Dierbaren, in jullie Hart der harten dat de ontelbare Voorziening en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel inderdaad van jullie is! Zo Zij Het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!).


Original Site:
Planetary Activation Organization, www.paoweb.com


woensdag 3 juni 2009

JUNE 2, 2009

We hebben alle soorten mensen, alle typen samenlevingen en een brede rangschikking van jullie verschillende culturen bestudeerd.We zijn gekomen om jullie te leren kennen en we Houden van jullie. ...3 Akbal, 11 Pax, 4 Eb

Selamat jarin! We komen opnieuw bij jullie om meer te bespreken.In het verleden hebben we over de veranderingen gepraat, zowel de verborgen als de openlijke, die in jullie wereld plaatsvinden en door jullie hele werkelijkheid heen. Deze veranderingen weerspiegelen voornamelijk de noden van jullie wereldbevolking. Overal groeit het besef over hoe inadequaat het beleid van een regering is met betrekking tot de basisbehoeften van de mensen. Dit gebrek aan consensus tussen een regering en het volk bereikt een breekpunt. Naast deze escalerende discrepantie bestaan de kwesties met betrekking tot water, gebruik van land en vervuiling, zaken die jullie bevolking van een goede gezondheid berooft, nette huisvesting en goed onderwijs. Als gevolg hiervan neemt de onrust snel toe vanuit de gewone mensen naar de bovenste echelons van de samenleving. De wezenlijke aard van de manier zoals jullie wereld werkt, is het druk uitoefenen voor een onvermijdelijke revolutie. De wereldwijde schreeuw om iets dat meer is afgestemd op de behoeften van de mensen wordt verder versterkt door de versnellende toename in bewustzijn. Zoals jullie weten hebben we de groei van dit fenomeen de laatste 15 jaar geobserveerd.Jullie wereld is zichtbaar ingesteld op volledig gas geven. Neem een blik op de hoeveelheid omwentelingen overal om jullie heen en bedenk dan hoe weinig jullie weten over wat er werkelijk gaande is. Jullie ontwikkeling naar volledig bewustzijn neemt zowel inwaarts toe: het stimuleert jullie meer over jullie ware zelf te ontdekken, als uitwaarts: waar jullie de onmetelijke grootsheid van dit multidimensionale levende universum beginnen waar te nemen. Het wordt inderdaad een tijdperk van mirakels en wonderen! Wanneer jullie je voorbij de grenzen van het conventionele en het acceptabele bewegen, begin je beweringen waar te nemen en te onderzoeken die tot nu toe als ‘denkbeeldig’ of ronduit geschift werden beschouwd. Gelukkig verliezen dergelijke spottende etiketten hun stempel en ook heeft veel van wat jullie voelen nog geen adequate taalkundige uitdrukkingsvorm. Jullie merken dat je een intern waarnemingsvermogen aan het gebruiken bent en begint te vertrouwen, een intuïtief ‘gezond verstand’. Deze soort intuïtieve waarneming is een gruwel voor jullie geleerden en verwart ook behoorlijk de groeiende aantallen gewone mensen die worstelen met deze onverklaarbare gevoelens en hun zeer reële maar onverklaarbare ‘logica’.Deze nieuwe werkelijkheid die van binnen opwelt slaat enorme gaten in de heersende beperkte leringen van jullie samenleving en vandaar dat verandering in overeenstemming met jullie groeiende innerlijke visie noodzakelijk is om jullie wereldwijde zich vermenigvuldigende crisissen op te lossen. Op het eerste gezicht kan Moeder Aarde gezien worden als een fragiele wereld die gedurende duizenden jaren buitensporig is vernield door haar ‘beschavingen’ en die voorbereid lijkt te zijn om de mensheid eruit te gooien in haar poging om te overleven. Maar dit sluit de Liefdesfactor buiten die in de kern ligt bij elke nieuwe benadering van verandering omdat het een primair aspect is van bewustzijn. Wanneer je de werkelijkheid niet meer in de koude, objectieve manieren van jullie wetenschappen beziet maar met de liefdevolle filosofie van het hart dan wordt de Liefde, zoals die voor jullie door Moeder Aarde wordt uitgedrukt, duidelijk. Wanneer jullie de wereld van de Spirit aan jullie geloofssysteem toevoegen, beginnen jullie de kracht van zegeningen en het wonder van goed gerichte, positieve intenties te waarderen. Dit voegt een hele nieuwe dimensie toe aan jullie ervaren of iets echt is en wat niet echt is.Wanneer jullie kernovertuigingen zich uitbreiden, zijn jullie in staat te zien hoe jullie op vele niveaus veranderen en beginnen jullie het feit te voelen dat jullie niet alleen zijn. Een enorme spirituele massa van verwante zielen omringt jullie, inclusief de goedaardige Wezens die jullie je ruimtefamilie noemen. Zij zijn hier om jullie onbezorgd en bevrijd te zien groeien en jullie vervolgens te helpen met het voortdurend uitspreiden van jullie pracht zoals de eeuwig bloeiende lotusbloem. First contact is dus een middel om jullie de kans te geven jullie wereld om te vormen in iets groots. Op het moment zit jullie samenleving op een punt waar degenen aan de top de ene crisis na de andere verzinnen in een waaghalzige poging de chaotische status-quo te behouden. Maar een verandering in bewustzijn in de mate die jullie ervaren vereist een complete verandering op sociaal gebied en diepgaande nieuwe inzichten. De oude wegen kunnen niet simpelweg worden aangepast; deze strijd tussen oud en nieuw vereist iets werkelijk radicaals: jullie ontwikkeling naar volledig bewustzijn!Onze doorgaande rol als observeerder staat ons toe jullie vooruitgang golf na golf in kaart te brengen doordat jullie bevolking het feit doorheeft dat jullie conventionele sociale structuren ontworpen zijn om jullie te beperken en subtiel enkelen te selecteren voor speciale privileges. Deze structuur valt uit elkaar. Te veel mensen ontgroeien deze controle en stellen zich een samenleving voor met krachtige, nieuwe manieren. En nog steeds volharden jullie door-de-wol-geverfde kabalisten in het najagen van een compromis! Dit is niet langer acceptabel. Het nieuwe is duidelijk in opkomst en als het zijn agenda afwerkt wacht de wereld met ingehouden adem op de onvermijdelijke overwinning die zich eindelijk manifesteert. Wanneer jullie je voorbereiden op een aantal triomfen, houd dan de context in gedachten die we hebben besproken omdat het je kan helpen de essentie beter te begrijpen van wat er plaatsvindt onder de vaak misleidende oppervlaktedrama’s van jullie samenleving.Om een beter ‘gevoel’ te krijgen voor waar jullie doorheen gaan hebben we veel van ons personeel tussen jullie ingeplant en dit heeft ons veel over jullie geleerd. We hebben alle soorten mensen, alle typen samenlevingen en een brede rangschikking van jullie verschillende culturen bestudeerd.We zijn gekomen om jullie te leren kennen en we Houden van jullie. We zien de potentie in ieder van jullie en zijn ontzet door wat jullie samenleving met jullie doet. Sommigen van jullie hebben volhard en overwonnen; anderen zijn emotioneel verstrikt geraakt en gevallen. Alles samen genomen waren wij verbaasd over de manier waarop de Anunnaki jullie samenleving vervaardigde door jullie op zo veel manieren op de proef te stellen. Jullie ‘beschaving’ is simpelweg ondersteboven en achterstevoren met het doel individuen te produceren die volgzaam zijn, lichtgelovig en makkelijk te beïnvloeden. Een dergelijke bevolking paste goed bij de doelstellingen en vereisten van jullie eens-duistere buiten-aardse meesters.Kort samengevat, de oude denkrichting heeft zijn tijd gehad en een geheel nieuwe manier om naar dingen te kijken begint te veranderen hoe jullie naar elkaar kijken en naar de wereld waar je in en op leeft. Het is de opkomst van deze nieuwe denkrichting waar de Hemel op rekent dat die jullie werkelijkheid transformeert. Het belangrijkste punt is hier dat jullie groeien in bewustzijn en dat jullie samenleving daardoor nieuwe manieren ontdekt om vooruit te komen. Laat het helder zijn dat de oude manieren falen, en snel. Dit is inderdaad nu overdadig duidelijk voor jullie allemaal wanneer jullie naar het keerpunt razen. De cruciale geesteshouding is hier geduld, balancerend met een actieve agenda voor verandering. Wees klaar voor wat zeer nabij komt; en wees er op dezelfde wijze op voorbereid dat bepaalde belangrijke aspecten een beetje langer duren dan we allemaal zouden wensen. We monitoren alles nauwgezet en doen alles wat nodig is om dingen tot goddelijke rijping te laten komen.Deze periode in jullie geschiedenis is volgepropt met serieuze crisissen maar brengt ook een zeer speciale goddelijke interventie. Het vormt een waterscheiding met de duizenden van jullie meest beproevende levens onder de laars van het duister aan de ene zijde en een nieuwe, hoger bewuste periode die jullie transformeert naar een galactische samenleving, aan de andere zijde. Deze botsende krachten zijn het levenssap van deze tijden. Wanneer jullie elke dag doorleven, wees je dan bewust dat jullie een zeer historische en gedenkwaardige serie ontwikkelingen beleven en dat , bij goddelijk decreet, deze grote confrontatie een positieve uitkomst heeft. Weet intuïtief dat deze tijd nabij is. Dan kunnen we ons tenslotte met jullie herenigen om vreugdevol jullie evolutie naar volledig bewustzijn ten einde te brengen.Vandaag hebben we bepaalde punten opnieuw bekeken en andere nieuwe toegevoegd. Het is belangrijk geduldig te blijven terwijl je ogen stevig gericht zijn op de prijs die vlak voor je staat. First contact nadert en brengt hiermee een hoogst voortreffelijke tijd voor ons allemaal!! Wij zijn klaar om te landen en om de vieringen en de transformaties te organiseren en voor de door ons allemaal het meest gretig naar uitgekeken, grote familie reünie! Weet Dierbaren, in jullie Hart der Harten dat de ontelbare Voorziening en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel waarlijk die van Jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!).

Planetary Activation Organization

www.paoweb.comSN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS