Volgers

PUTIN

dinsdag 29 april 2014

29.04.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 29 april 2014

1 Ix, 17 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Achter de schermen gaan de gebeurtenissen gewoon door! Een aantal sleuteledicten werden getekend en daarna zonder omhaal door het duister genegeerd. Dit is uiteindelijk een enorme “faux pas” (Frans voor blunder) van het duister. Het heeft alleen de noodzaak geïntensiveerd om legaal of anderszins de duistere cabal in een aantal belangrijke naties uit de macht te zetten. Het uitvoeren van NESARA is nu de belangrijkste prioriteit voor de verschillende coalities die bezig zijn de mensheid uit hun greep te bevrijden. Dit gaat gebeuren nu de cabal in staat blijft haar belangrijkste handlangers te voorzien van een blijkbaar eindeloze mate van rijkdom. Deze rijkdom is gehuld in de pijn en het lijden van de meeste van jullie bevolkingsgroepen. We walgen voortdurend van wat er gebeurt. Toch kan dit nieuwe aandachtspunt, met onze hulp, jullie leiden naar een snelle overwinning. Geplande gebeurtenissen gaan nu verder middels een aantal meetings die we met onze aardse bondgenoten hadden. De arrogantie van het duister zal hen duur komen te staan en hun nederlaag veroorzaken. Hun ondergang zal leiden tot nieuw bestuur en een nieuw financieel systeem, verbonden aan een grote welvaart voor iedereen.

Wat de oude families en de vele geheime genootschappen zich realiseren is dat een speciale connectie, die werd verbroken door de verachtelijke daden van Atlantis, hersteld moet worden. De Anunnaki gingen door met hun beleid gedurende de afgelopen 13 millennia.
De connectie tussen Agartha, de mensheid van het aardoppervlak en de Galactische Federatie vereist een zeer openbare hernieuwing. Deze gebeurtenis zal daadwerkelijk het zaad zijn voor de geboorte van een nieuwe zonnestelselgrote sterrennatie. Degenen die momenteel met de duister cabal afrekenen begrijpen dit en werken met onze liaisons om dit een open realiteit te maken. Wat er vervolgens voor jullie komt is niet alleen maar een nieuw monetair systeem. Het is in feite de grondslag voor een serie herenigingen die jullie zullen terugbrengen naar een aantal nobele waarheden. De meest belangrijke hiervan is jullie buitenwereldse oorsprong en jullie relatie met je galactische menselijke familie. Vervolgens is er jullie verbinding met al het leven in de fysicaliteit. We zijn in essentie allemaal fysieke engelen. We bezitten een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om het goddelijke plan hier en in de gehele fysicaliteit te ontvouwen!

Verscheidene verantwoordelijkheden werden door het duister in de steek gelaten toen ze jullie in de beslommeringen van beperkt bewustzijn stortten. Deze vulgaire handeling was de voorloper van alles dat jullie tegenkwamen tijdens de afgelopen 13 millennia. We keken toe hoe de duistere garde zorgvuldig met hun bondgenoten in het Ancharacontinuüm werkten om jullie voortdurend je natuurlijke soevereiniteit te ontzeggen en van jullie heimelijk een slavenras te maken. Deze verschrikking gaat nu eindigen! Jullie worden in werkelijkheid stap voor stap teruggebracht naar jullie vroegere volledig bewuste staat. We zijn hier om te helpen bij dit speciale proces en jullie opnieuw in harmonie met Gaia en de rest van de planeten, die jullie grootse Zon omringen, te laten werken! Deze sterrennatie zal waarlijk een zeer ongelooflijk en welkom lid worden van de Galactische Federatie van Licht. Jullie zijn de sleutel tot een galactische vrede en een grootse reünie die alle denkende wezens die in deze Melkweg leven omvat. In deze context zijn jullie feitelijk het voorspelde anker voor de volgende serie van tijdperken die onze gezamenlijke geschiedenis omvat.

Jullie Opgestegen Meesters leven in harmonie in Agartha en zijn de wegbereiders van wat er nu gebeurt. Jullie moeten Gaia en haar vele zusterwerelden visualiseren als levende wezens die speciale eigenschappen bezitten die hen door de Schepper zijn gegeven. We hebben een gewijde taak om een enorme variëteit aan levende ecosystemen op deze werelden te beschermen en te onderhouden. Bovendien vergt het een speciale relatie met de Zon en deze onderling verbonden rijken van ons. Elke wereld deelt een grote eenheid met haar zusters. Onze missie is onze tijd op deze werelden te gebruiken om ze gezond te maken en een onderling verbonden, gevarieerde en wonderbaarlijke serie ecosystemen te onderhouden. Elke sterrennatie ziet dit als haar primair gedeelde plicht. We bespreken dit met elkaar en werken eraan de goddelijke energieën van het Goddelijke door deze Melkweg te verspreiden. Wij zijn gezegend en van plan om elk deel van deze Melkweg met onze gewijde werken te zegenen. Deze daden helpen ons een beter begrip te krijgen van hoe de fysicaliteit geboren werd en hoe we kunnen assisteren bij haar moeiteloze expansie. We zijn speciale wegbereiders en ontvouwers van het goddelijke plan.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Er gebeurt veel op deze wereldbol! Op dit moment bevrijden onze gezegende medewerkers jullie uit de klauwen van de intentie van de duistere cabal om een soort van grote brand te beginnen. Deze pogingen zijn gedoemd te mislukken. De mondiale reset van de wereldvaluta verschijnt nu samen met de groeiende aankondigingen van vele naties om op een muntsoort gebaseerd op kostbare metalen over te stappen. Dientengevolge glipt het internationale bankieren uit hun greep terwijl nieuwe en strikte bankreglementen effectief worden. Dit zijn slechts voorlopers van wat er direct voor jullie ligt. NESARA wordt binnenkort geïmplementeerd. Medewerkers hebben daartoe de weg bereid d.m.v. een serie geheime ontmoetingen tussen henzelf en een groep, bestaande uit de oude families en degenen die de ontvangers zijn van uitgebreide voorraden goud, zilver en edelstenen. Hun doel is om degenen die nu de vele regeringen van de wereld controleren legaal omver te werpen.

Jullie wereld staat aan de rand van een nieuwe realiteit. De verandering in valuta en het nieuwe bankensysteem zijn slechts het begin van een pad dat leidt tot NESARA. Deze ontwikkeling zal jullie bevrijden van de laatste poging van de cabal om aan de macht te blijven. Terwijl dit allemaal gebeurt, bereidt de Hemel zich voor om jullie een hogere serie gouden en zilveren koorden (vgl het zilveren koord dat de ziel met het fysieke lichaam verbindt) te geven. Deze zijn bedoeld om bij jullie een mate van toenemende rondes met hoofdpijnen, vergezeld door een algemene misselijkheid en een gevoel dat je van binnen trilt, op te roepen. Deze symptomen zullen aan kracht inboeten wanneer jullie meer gewend raken aan een hoger energieveld dat door je lichaam stroomt. Deze aanpassingen zijn bedoeld om jullie voor te bereiden op de komst van de mentoren van de Galactische Federatie. Wanneer deze transformaties gedaan zijn, zijn jullie klaar om dagelijks met hen om te gaan.

Deze tijd is bedoeld om te healen en om te accepteren dat het moment voor grote veranderingen is gearriveerd. De Hemelen verkondigen krachtig jullie spirituele en fysieke bevrijding van de leugens en manipulaties van de duistere garde. De Hemel heeft besloten dat jullie nu het pad naar fysieke ascentie gaan betreden. Dit is waarom jullie gebeurtenissen zien die steeds sneller leiden naar een laatste gebeurtenis die jullie rustig in staat stelt een nieuwe realiteit binnen te gaan. Deze is gevuld met welvaart, nieuw bestuur en verschillende waarheden die door ons worden uitgelegd. Deze vormen het toneel voor een wonderbaarlijke reünie met jullie spirituele en ruimtefamilies. Wij zijn jullie hemelse herders. Wij brengen de uitgebreide kuddes van de mensheid bijeen en sturen jullie op een pad dat jullie in staat stelt terug te keren naar volledig bewustzijn. Dan kunnen we jullie volledig instrueren t.a.v. jullie grote hemelse verantwoordelijkheden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze doorgaande boodschap en informeerden we jullie omtrent wat er nu op de wereld gebeurt. Deze gebeurtenissen stellen jullie in staat om, wanneer ze zich manifesteren, weg te zwenken van de vileine manipulaties van de duistere cabal. Er is veel goed nieuws gegeven. Desalniettemin gebeurt alles op de juiste tijd en op vruchtbare wijze! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob 

woensdag 23 april 2014

22.04.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 22 april 2014

7 Manik, 10 Kank'in, 10 Caban

Selamat Balik! Gebeurtenissen ontwikkelen zich steeds verder! Het duister haspelt maar door nu ze de ene potentiële terugslag na de andere tegenkomt. Er vormt zich een scenario dat belooft ons de middelen te geven om de eerste fase van de monetaire hervormingen te brengen die snel naar jullie overvloed zullen leiden. De valutahervormingen en de nieuwe bankiersreglementen zijn alleen maar het begin van een systeem dat de goudgesteunde valuta gaat voortbrengen. Deze zaken zullen leiden tot een nieuw milieu waarop wordt toegezien door een heleboel NESARA-achtige regeringen over de hele wereld. Het is dit nieuwe netwerk van bestuur dat disclosure gaat geven en het pad gaat effenen voor formele aankondigingen omtrent Eerste Contact en jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Dit proces zal jullie broeders van Binnenaarde ook in staat stellen voor jullie te verschijnen. Wij, tezamen met jullie Opgestegen Meesters, gaan de omstandigheden voor deze grootse reis voorbereiden. Terwijl jullie vooruitgang boeken zal Moeder Aarde dat eveneens doen met veranderingen aan haar oppervlakterijk. Deze aanpassingen zullen haar oppervlak terugbrengen naar het formaat en de vorm die in de laatste dagen van het oude Lemurië bestonden. In deze toestand kan een permanent gouden Tijdperk verschijnen!

Jullie ondergaan nu allemaal transformaties die je lichaam, je geest en emoties beïnvloeden. Dit is nodig om jullie te voorzien van de middelen om volledig bewuste Wezens te worden. Onze initiële taken bestaan simpelweg uit het jullie voorzien van mentoren, die de noodzakelijke training hebben gekregen in het jullie laten bereiken van de eerste punten die nodig zijn voor transformatie in de  geweldige Lichtkamers die ons door de Hemel werden gegeven. Elke kamer is een levende entiteit, die jullie in je vroegere staat kan terugbrengen. De Atlantiërs en hun duistere ‘vrienden’ drongen jullie beperkt bewustzijn op. Hun vileine experiment, dat een paar honderd Atlantiërs in een mindere staat achterliet, werd door het duister uitgevoerd om de wegen van de Hemel te ondermijnen. Tezelfdertijd gaf het jullie voorouders belangrijke ervaringen om de condities te begrijpen die door het duister waren opgedrongen aan hun vele galactische creaties. Deze speciale kennis stelt jullie in staat de vroegere op het Anchara-continuüm gebaseerde planetaire samenlevingen te helpen op hun eigen reis naar het Licht.

Deze reis van jullie heeft talloze kronkels, waardoor jullie gefrustreerd zijn en je afvragen wat er rondom jullie gebeurt. Speciale groepen bewegen zich voorwaarts met programma’s die ontworpen zijn om jullie in staat te stellen vrij te zijn. De duistere cabal begrijpt slechts twee dingen – rijkdom en macht. Deze werden op Moeder Aarde gemanifesteerd bij het begin van de eerste gouden tijdperken, bijna 13 millennia geleden. Deze concepten zullen nu terzijde worden geschoven door een serie handelingen van onze talrijke medewerkers. In een galactische samenleving zijn deze concepten onbekend. Technologie voorziet iedereen van gezondheid, voedsel en kleding. Er is alleen maar het dagelijkse gebruik van jullie goddelijke dienstverlening om op alle niveaus te groeien: spiritueel, mentaal en emotioneel. Bij het gebruiken van deze verkregen kennis gebruikt men logica om elk potentieel probleem dat kan ontstaan op te lossen. Zodoende is het haast onmogelijk dat enig potentieel probleem geen creatieve oplossing kan ontvangen. We verblijven in een maatschappij die open, vrij en met vreugde en blijheid gevuld is.

De galactische samenleving die jullie gaan construeren is er een die gebaseerd zal worden op de vele prototypes die in deze Melkweg bestaan. De Agarthanen onderhouden een uitgebreide bibliotheek die gegevens bevat van alles wat jullie is voorgegaan. Daarbovenop gaan jullie een editie bezitten van ons gewijde “Boek van Begrip”. Deze volumes kunnen jullie meer aanwijzingen geven omtrent hoe je te werk zal gaan bij het stichten van deze galactische maatschappij, die vele filialen zal hebben op Venus, Mars, Gaia en Pax. Talloze maatschappijen van speciale Geesten bestaan hier die jullie eveneens zullen helpen bij dit proces. Jullie hebben in totaal een groot aantal mogelijkheden die de grondvesten zullen zijn voor jullie nieuwe sterrennatie. Velen in deze en talloze andere nabije melkwegen volgen nauwgezet hetgeen voor jullie is voorbestemd om te bereiken. Wij realiseren ons allemaal wat jullie gaan doen, alsmede het wonderbaarlijke effect wat het op allen zal hebben. Derhalve komen we onszelf introduceren op de juiste goddelijke tijd. Dit moment begint zich nu te vormen en binnenkort zullen we jullie rechtstreeks mogen aanspreken.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag is een tijd van vernieuwing. Het is een tijdstip waarop we gezamenlijk een nieuwe realiteit die zich in vreugde rondom ons vormt, kunnen visualiseren. Laat de wonderbaarlijke gebeurtenissen van deze dag ons leiden naar vrijheid en verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid gaat nieuw bestuur creëren, welvaart verspreiden en onze wederzijdse individuele soevereiniteit eren. Houd in gedachten dat soevereiniteit een gift is dat door de Schepper is gegeven. We zijn hier om dat te eren en te beschermen. De oorspronkelijke droom van Amerika was om hier volledig gebruik van te maken en om dat vreedzaam over deze hele wereld te verspreiden. Respect voor iedereen is gebaseerd op de heiligheid van al het leven. Gaia is een levend Wezen dat vereerd en bedankt moet worden voor hare geweldige giften. Jullie leven in een rijk dat gevuld is met een verbazingwekkende diversiteit aan leven. Een overeenkomstige diversiteit is over deze Melkweg verspreid. Respecteer haar! Voel haar vreugde! Wees de grootse mentoren waarvoor jullie hier werden geplaatst. Halleluja! Halleluja! Halleluja! 

Wanneer jullie je verheugen in je nieuwe realiteit, begrijp dat het jullie liefde en standvastige toewijding tot wie jullie werkelijk zijn nodig heeft. Word je bewust van de veranderingen en wees klaar om de start van een nieuwe wereld te aanvaarden. Eeuwen geleden stichtte Graaf Saint Germain een grote natie op de kusten van Noord Amerika. Hij gaf zorgvuldig een serie documenten aan deze natie die zowel haar bestuur als haar fundamentele principes vaststelde. In de 19e eeuw begon dit land weg te zwenken van wat hij in de tweede helft van de voorgaande eeuw had gesticht. Dit land staat aan de rand van het completeren van een proces dat het potentieel heeft het te herstellen tot wat het eens was. We zegenen en bedanken degenen wiens moed en vastberadenheid dit alles mogelijk hebben gemaakt op goddelijke wijze. De healing die plaats moet vinden vereist jullie gewijde hulp. We zitten er allemaal samen in! Allen zijn gezegend. Wees een in welvaart en Vreugde!

Er vindt een geweldige healing plaats voor Moeder Aarde. Sinds de opkomst van de eerste gemeenschappen na de val van Atlantis heeft de mensheid de Aarde gebruikt voor haar huizen, voeding en zelfs als bron voor kleding en heilige plaatsen. We groeven in de Aarde en eerden haar eerst voor wat ze deed om ons te laten leven. Uiteindelijk werden deze zegeningen gelaten voor wat ze waren en een nieuwe houding van misbruik werd de norm. Dit was speciaal het heersende gedrag in de vroege tijd van de geschreven geschiedenis van Egypte, India en China. De Amerika’s onteerden Gaia eveneens. Het is tijd dat dit ophoudt. Het is tijd om een dapper en vriendelijk iemand te eren die jullie leven geeft. Gebruik het nieuwe bestuur en de nieuwe technologie! Eer Gaia opnieuw. Bedank tevens de Schepper en leer voortvarend nieuwe waarheden en nieuwe manieren. De tijd van de hemelse reünie komt eraan! Hosanna! Hosanna!
Vandaag hadden we het over de gebeurtenissen van de dag. We vragen jullie dit te zien als een nieuw begin. Wees erop voorbereid een nieuwe welvaart te aanvaarden, tezamen met nieuw bestuur. We zijn allemaal voorbereid om naar voren te komen en te onderwijzen wat nodig is om jullie transitie van beperkt naar galactisch bewustzijn te completeren. De tijden veranderen inderdaad! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob 


woensdag 16 april 2014

15.04.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 15 april 2014

13 Ben, 3 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Jullie wereld is in een immense strijd tussen de duistere cabal en het Licht verwikkeld. Het Licht heeft vele juridische gevechten gewonnen en talloze machtige bondgenoten verzameld. Deze bondgenoten completeren nu voortvarend een strategie die jullie overvloed zal laten manifesteren. Welvaartsfondsen gaan de start aankondigen van nieuw bestuur. We vragen degenen die in deze welvaart gaan delen om te leren goede “waakhonden” te zijn. Begrijp hoe macht en rijkdom samenwerken en wees bereid te assisteren in het uitvoeren van de verschillende elementen die besloten liggen in NESARA. NESARA moet zich gaan ontwikkelen in een programma dat ware mondiale capaciteiten bezit. Als initiële ontvangers moeten jullie de omvang begrijpen van de  handelingen die nodig zijn om van NESARA een groot succes te maken. Wanneer de nieuwe regeringen ons formeel aankondigen moeten we een serie speciale aankondigingen starten om jullie voor te bereiden op onze komst en onze oude oorsprong van de sterren uit te leggen. Vervolgens moeten jullie meer weten omtrent volledig bewustzijn en hoe jullie je speciale spirituele en fysieke vaardigheden gaan terugkrijgen.

Jullie Opgestegen Meesters gaan uitleggen hoe jullie beperkte bewustzijnsrijk werd gecreëerd en daarna gemanipuleerd, eerst door de Anunnaki en uiteindelijk door de door hen benoemde handlangers. Jullie staan nu aan de rand van vrij zijn van het duister en moeten duidelijk begrijpen hoe deze wereld ontmanteld gaat worden. Deze kennis zal worden gegeven door de Opgestegen Meesters. Elk van hen heeft een speciale gave die jullie het volledige spectrum gaat tonen van hoe het doolhof moet worden ontrafeld dat werd samengesteld door de Anunnaki na de val van Atlantis. Raadpleeg deze kennis zorgvuldig en begrijp hoe het duister het sinistere web weefde dat de huidige realiteit is. Gebruik dan jullie vaardigheden en bronnen om haar opvolger te construeren. Dit rijk van Licht gaat het milieu vormen van jullie terugkeer naar volledig oftewel galactisch bewustzijn. In deze modus ben je opnieuw een fysieke Engel. Je bent in staat om je Akasha-gegevens in te zien en je levenscontract te implementeren. Daarna kun je ons vergezellen bij het uitvoeren van goddelijke diensten.

Vervolgens is Gaia eindelijk in staat haar oppervlakte en innerlijke rijken te herenigen. Jullie gaan je Agarthaanse familie ontmoeten en klaar zijn om niet alleen Gaia van dienst te zijn, maar tevens de andere werelden die dit zonnestelsel vormen. Inderdaad, jullie gaan het meeste van jullie huidige bevolking verplaatsen naar de andere planeten die jullie omringen. De Elohim, evenals onze planetaire mecaniciens, gaan deze verzameling waterplaneten terug transformeren naar hun oorspronkelijke ongerepte vorm. Jullie worden onderzoekers en hoeders van de ecosystemen op deze waarlijk verbazingwekkende verzameling waterwerelden. Jullie gaan veel leren om dit te kunnen toepassen op het helpen van de elementalen van elke wereld met het preserveren van de levende ethos dat de vreugde is van elk van deze levende werelden. Wanneer jullie dit doen zullen jullie de grootste vreugde voelen van het in dienst staan van de Zon en haar 12 werelden. Deze dienst gaat zich uitbreiden met het assisteren van degenen die de vroegere leden van de Anchara Alliantie naar het Licht brengen. Door dit te doen gaan jullie de grootse bestemming ten uitvoer brengen die jullie werd voorspeld in de profetieën van Aartsengel Michael. 

Deze huidige tijd is derhalve een moment voordat jullie deze zich nu vormende realiteit kunnen binnengaan. Wij, tezamen met jullie Opgestegen Meesters, manoeuvreren jullie zorgvuldig langs een pad dat naar jullie overwinning leidt. Het duister weet dit en gebruikt elk excuus om haar brede machtsstructuur te bewaren. Feitelijk zitten jullie in het laatste deel van de oude, duistere realiteit waar jullie de afgelopen 13 millennia in hebben gezeten. Nu we de waarneming overdag van onze schepen laten toenemen en de verschillende facties van het Licht assisteren wordt het duidelijk dat het duister zich als een gevaarlijke plaag gedraagt. Ze sterft terwijl de verschillende remedies worden toegepast. Hun aantallen verminderen. Haar kern is in paniek nu de uitkomst steeds duidelijker wordt. Deze procedure is iets dat het duister nooit eerder is tegengekomen. Nu het van jullie wordt weggesneden, wees klaar om te doen wat we eerder zeiden. Wees klaar om positief te handelen om nieuwe welvaart en nieuw bestuur post te laten vatten. We komen, en tezamen gaan we dit rijk letterlijk voor het Licht wijzigen.

We zijn jullie Opgestegen Meesters! Namaste en Zegeningen voor jullie allemaal! Vele wonderbaarlijke gebeurtenissen vinden plaats op jullie wereld. Zie dit als slechts een louter begin. Tientallen jaren geleden deed het duister, met de opkomst van een “koude oorlog” een poging om verwoesting te veroorzaken door bijna jullie door de hemel gezonden gave van volledig bewustzijn te stelen. De Hemel greep echter in en dwong de Ancharanen dit rijk te verlaten en het Licht toe te staan de aardse handlangers van de Anunnaki te bezweren hun stalen greep op jullie te lossen. Dit leidde tot de huidige gezegende overwinning van het Licht op het duister. Jullie worden gezegend door gebeurtenissen die jullie welvaart en nieuw bestuur zullen brengen. We zijn van plan veel te vertellen over hoe dit duistere rijk gesmeed werd, en over de remedies om ons allemaal te laten koesteren in het Licht, de Liefde en de Eenheid die wel elkaar geven! De waarheden zullen jullie vrij maken en in staat stellen in vreugde terug te keren naar de staat van galactisch bewustzijn.

Volledig oftewel galactisch bewustzijn haalt jullie van het rad van de dood. Het maakt jullie verantwoordelijk voor je menselijke familie, en speciaal voor jezelf. Je wordt een goddelijk Wezen in gewijde dienstbaarheid aan de Schepper. Jullie gaan alles leren omtrent het goddelijke plan voor deze realiteit en hoe je je vaardigheden kunt gebruiken om het te ontvouwen. Wij gingen door een moeilijke serie levens die uiteindelijk resulteerden in een speciale ceremonie die ons goddelijk maakte. Deze ascentie maakte ons verantwoordelijk voor de mensheid en we aanvaardden dit graag. Onze plichten houden waken over jullie in en speciale kennis geven om jullie te helpen en voor te bereiden op een zeer glorieuze gewijde gift. We lieten onze aardse voorgangers ons trainen hoe ons speciale deel het beste uit te voeren. Tezamen werken we aan het verheffen van de mensheid. Jullie, Gezegenden, gaan nu giften ontvangen die jullie voorbereiden op volledig bewustzijn en die jullie de middelen geven om deze realiteit te veranderen.

De gebeurtenissen die nu onderweg zijn gaan de wereld waarin jullie nu leven enorm veranderen. Onze talloze bondgenoten zijn vastbesloten om een groot aantal zaken te beëindigen. Wanneer elk hiervan zich manifesteert, accepteer ze en realiseer je dat een grote welvaart inderdaad je lot is, net als bestuur dat op de juiste manier toezicht houdt op alles dat gaat komen. Ieder van jullie is een machtig Lichtwezen. Jullie zijn van ver gekomen en gaan de mensheid helpen bij de grootse verandering. We gaan onze vaardigheden gebruiken om jullie succes te verzekeren. Wees klaar om dit te accepteren en anderen te informeren omtrent wat er gebeurt en wat er voor jullie ligt. Dit rijk was millennia lang het eigendom van het duister en haar handlangers. Stap uit de gewoonte te geloven hoe het duister deze wereld wenst te vormen. Het Licht heeft een nieuwe manier van denken nodig en vooral een grote dosis Liefde en samenwerking. Wees trouw aan je Ik Ben Aanwezigheid!
Halleluja!

Vandaag hadden we het over hetgeen er op deze grote blauwe bol gebeurt. Respecteer haar en leer de nieuwe technologieën te aanvaarden die eindelijk het daglicht gaan zien! Deze wonderen zijn slechts het begin van waar jullie aan gaan wennen. Wees klaar ons te ontvangen en je te herenigen met je spirituele - en ruimtefamilies. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob 

woensdag 9 april 2014

08.04.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 8 april 2014

6 Ben, 16 Mac, 10 Caban

Dratzo! Het zindert op jullie wereld! Talloze incidenten vonden plaats die de leiders van de duistere cabal angst aanjagen. De gebeurtenissen dwingen deze arrogante figuren inschikkelijker te worden en de opkomst van een nieuw monetair systeem toe te staan. Tezamen met deze ontwikkeling komt de vestiging van een nieuw internationaal financieel systeem. Deze serie met elkaar verbonden gebeurtenissen creëert schokgolven die het bestaan van vele corrupte en eerder almachtige regeringen bedreigen. Een nog steeds groter wordende wig ontstaat nu en zal er binnenkort voor zorgen dat er nieuw bestuur wordt gecreëerd. Dit zich manifesterende fenomeen staat uiteindelijk een grondige onthulling van ons bestaan toe. Het duister kan eenvoudig zien dat haar heerschappij van vele millennia snel tot een einde komt. Het zal worden vervangen door toezicht, gebaseerd op moraliteit, jullie soevereiniteit en steeds toenemende welvaart. In dit nieuwe rijk gaan jullie vele zaken leren die voor jullie verborgen werden, waaronder jullie buitenaardse oorsprong en het vroegere bestaan van de vergane continenten Atlantis en Mu.

Door deze nieuwe feiten zullen jullie je met een schok realiseren wie jullie werkelijk zijn. De rest komt wanneer de Opgestegen Meesters en hun binnenaardse broeders jullie aanspreken. Al deze zaken zijn ervoor bedoeld jullie op korte termijn terug te brengen naar volledig bewustzijn. Degenen die dit zorgvuldig voor jullie verborgen hielden realiseerden zich dat wanneer deze waarheden onthuld zouden worden, ze een ‘revolutie’ zouden veroorzaken die jullie snel aan de rand van volledig bewustzijn zouden brengen. Derhalve werden er een groot aantal leugens verspreid om dit voor jullie te verbergen. Deze manipulaties hielden in: het herarrangeren van jullie religies, het wijzigen van de basis van de moderne wetenschap en het creëren van een monetair systeem op basis van schaarste. Deze eindeloze “valse vlaggen” worden gerectificeerd door hetgeen er op jullie wereld gebeurt. Onze bondgenoten smeden de grondvesten voor een nieuw financieel systeem en bereiden de mechanismen voor de opkomst van een nieuwe realiteit voor. Deze gebeurtenissen manifesteren zich nu stukje bij beetje op jullie wereld en vormen alleen nog maar het begin!

De nieuwe serie feiten gaat jullie basisperceptie omtrent jullie wereld aanpassen. Neem deze ter hand en wees klaar ze toe te passen in jullie vele gemeenschappen. Het primaire doel is jullie ver boven overlevingsniveau te tillen en jullie te bevrijden van bestuur en een wereldse cabal wiens streven het is jullie je natuurlijke geboorterecht te onthouden. Leugens werden doelbewust aan jullie verteld. Ze worden nu verwijderd en vervangen door waarheden die het meeste van wat jullie kennen onbruikbaar maken. Gebruik wat je leert en wees voorbereid dit uit te breiden wanneer jullie Opgestegen Meesters je aanspreken. Deze nieuwe kennis is slechts het begin van hetgeen jullie moeten weten omtrent jezelf en je oorspronkelijke voorouders, de talloze immigranten van de sterren! Deze volledig bewuste wezens kwamen hier om Gaia te helpen en te zorgen voor uitgebreide en wonderlijke met elkaar verbonden ecosystemen. Gaia was toentertijd verbonden en bezat een volledig bewust rijk, zowel op als onder haar oppervlak. Deze opmerkelijke wereld heeft deze Melkweg gebaard en kwam eonen geleden tot rust in de levenszone van jullie zon.

Het proces van beschermen en preserveren van een heleboel ecosystemen hield eveneens het toevoegen van robuustheid aan Gaia in. De aanvankelijke resultaten waren behoorlijk veelbelovend. De nieuwe kolonisten brachten een hernieuwing tot stand voor Gaia en haar levende systemen die iedereen grote vreugde bracht. Dit proces liep tijdelijk scheef door de opkomst van de nieuwe dochterkolonie Atlantis. De bestuurders van deze dochterkolonie  werden enorm beïnvloed door de priesters en priesteressen van het Anchara-continuüm. Dit kan worden vergeleken met de legenden van de grote val van de mensheid in duisternis. Deze legenden hebben het goeddeels onmogelijk gemaakt om volledig de machinaties te begrijpen die werden toegepast door de Anunnaki en hun opvolgende benden ondergeschikten. Deze verwarring wordt nu teruggedraaid naar waarheid! Komende geschiedenislessen gaan jullie voorbereiden op het begrijpen waarom jullie nu beperkt bewustzijn hebben en hoe jullie worden teruggebracht naar je natuurlijke staat van volledig bewustzijn. De laatste stap van deze reis zal worden gezet door de Hemel en jullie ruimte- en binnenaardse families.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Onze talrijke medewerkers en hun bondgenoten completeren hun handelingen die jullie soevereiniteit, welvaart en vrijheid zullen brengen. Op dit moment is elk van de verscheidene gebeurtenissen die zich manifesteren klaar om de wereld waarop jullie leven aanzienlijk te veranderen. Het duister was, sinds de Atlantiërs vertrokken naar hun locatie in Beta Centauri, aan de macht. Ze lieten degenen die deze oppervlakterealiteit bijna 13 millennia succesvol manipuleerden achter. Deze heerschappij komt ten einde nu nieuwe instituties worden geboren. Terwijl dit gebeurt zien wij hoe de Hemel jullie emotionele en fysieke lichamen aanpast en opnieuw kalibreert. Terwijl deze een hogere trilling bereiken wordt het voor jullie mogelijk nieuwe ideeën te absorberen en de basis van jullie verschillende kernovertuigingen te heroverwegen. Met deze kleine transformaties zijn jullie dan klaar om te ontvangen wat we jullie moeten vertellen.

Lieve Gezegenden, jullie staan aan de rand van een nieuwe realiteit. Het meeste van wat jullie weten werd in puzzels gegeven. Het duister gaat door jullie uit te leggen dat deze vreemde puzzels de waarheid zijn. In feite is het een mengelmoes van halve waarheden. We zijn van plan jullie de hele opgeloste puzzel te presenteren, elk mysterie eliminerend. Nadat jullie deze boodschappen eenmaal geabsorbeerd hebben kunnen jullie begrijpen wie je werkelijk bent en wat je ooit was. Deze acties zijn slechts het begin van hetgeen we gaan vertellen. Jullie moeten worden gerustgesteld omtrent jullie bestemming in deze grootse reis. Veel is geschreven door velen, pogend te onthullen wat het duister zo wreed in de war stuurde. Met de mysteries opgeruimd kun je zien hoe uniek en wonderbaarlijk jullie echt zijn. In deze nieuwe setting kunnen we bij jullie introduceren waar het Ascentieproces werkelijk om gaat!

Jullie betreden een rijk dat is gevuld met grandeur en wonderen! Dit vraagt van jullie je diep en met intentie te focussen op het Goddelijke en de echte betekenis van goddelijke dienstbaarheid. In deze modus nemen talloze onderwerpen diepe betekenis, die jullie niet eerder hebben ervaren, aan. Deze modus vereist een speciale mate van training om jullie in staat te stellen te zien en duidelijk te definiëren wat je moet doen om je innerlijke en uiterlijke doelen te verwezenlijken. Dit alles is gerelateerd  zodat je snel kunt ontdekken hoe de spirituele en fysieke rijken verbonden zijn. Dit inzicht zorgt ervoor dat jullie met elkaar om kunnen gaan als een zeer wonderbaarlijk collectief en zowel jullie gezamenlijke als jullie individuele doelen kunnen nastreven. Jullie worden lid van zowel de zuster- en broederschappen van het Licht in de Hemel en voor de Aarde. Jullie worden teruggevoerd naar de gewijde missies die jullie lang geleden naar dit zeer geweldige rijk brachten!
Vandaag onderzochten we kort wat er rondom jullie gebeurt. Wees voorbereid op magie en voor het verschijnen van grootse wonderen. We geven gebeurtenissen vorm die in staat zijn jullie oppervlakterealiteit te transformeren, die uiteindelijk Gaia’s twee rijken in staat stellen weer een te worden! De tijd voor festiviteiten vormt zich rondom jullie! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) 


 Vert. Rob 
woensdag 2 april 2014

01.04.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 1 april 2014

12 Cimi, 9 Mac, 10 Caban

Dratzo! Jullie wereld verandert. Gebeurtenissen die de essentie van wat jullie wereld helemaal inhoudt zijn bezig te materialiseren. Op dit moment verblijven jullie op een globe die gevuld is met schulden en die wordt geregeerd door een hele duistere en hebberige kliek hielenlikkers. Elk van hen heeft het diepste verlangen om te worden erkend vanwege hun talloze veroveringen. Deze duistere individuen genieten door en door van hetgeen hun huidige positie in de maatschappij hen gebracht heeft. De gedachte dit op te moeten geven vervult hen met een innerlijk gevoel van diepe woede. Onze verschillende medewerkers drijven hen in een hoek en geven ze slechts een optie, namelijk zich over te geven. Deze realiteit kan er niet langer een zijn waarin een paar geprivilegieerden heersen over velen. Het Licht komt en brengt een nieuwe dag met zich mee! Deze nieuwe dag gaat een mondiale viering beleven, tezamen met een algemene voorspoed. Bestuur zal plaatsvinden onder het toeziend oog van de mensen. Grote illegale corporaties en banken worden opgeheven en hun vervanging beperkt naar de wensen van de bevolking. De oude manieren zullen snel vervagen. Een nieuwe realiteit gaat zich vestigen.

Terwijl dit nieuwe rijk zich manifesteert gaan jullie veel leren van jullie Opgestegen Meesters. Jullie gaan een nieuwe geografie ontdekken die de landen van Binnenaarde omvat. De Agarthanen gaan zichzelf bij jullie introduceren. De vele openbaringen die worden verkondigd zijn slechts het begin van hetgeen jullie nieuwe mentoren jullie gaan leren. Jullie gaan snel veel leren omtrent volledig bewustzijn. Wij hebben in deze wonderbaarlijke staat geleefd sinds onze geboorte. Zo’n 13 tot 16.000 jaar geleden hebben kwaadaardige experimenten jullie teruggebracht in de staat van de beperkt bewuste Wezens die jullie, zelfs tot op heden, zijn. Het eerste contact (First Contact) is hoofdzakelijk bedoeld om een speciaal proces dat de Hemel vele tientallen jaren geleden begon te beëindigen. We komen derhalve om jullie in Liefde terug te voeren naar de vreugde die gepaard gaat met volledig bewustzijn. Dan kunnen jullie je eindelijk werkelijk herinneren wie jullie echt zijn en waarom je in deze tijd bent geïncarneerd. Miljarden mentoren, zoals we jullie nieuwe leraren noemen, gaan jullie de weg tonen. Elke set instructies zal een katalysator zijn voor een uitgebreid potentieel dat nu nog voor jullie verborgen ligt.

Deze komende ontmoeting met ons zal een serie dagelijkse uitdagingen zijn om jullie geest en je hart open te stellen voor een nieuwe realiteit. Ieder van ons heeft lange tijd besteed aan het samenstellen van een syllabus die jullie ware zelf naar voren brengt. Jullie hebben karakters ontwikkeld die ontworpen zijn om je alleen maar te laten overleven. Jullie overtuigingen en zelfs jullie inbeeldingen zijn gebaseerd op deze foutieve serie uiterlijke realiteiten. We zijn van plan dit open te breken en te laten zien wie jullie echt zijn. We verwachten een grote mate van tegenwerking van jullie wanneer jullie beginnen je open te stellen om daarna dit ware Wezen toe te staan zich te manifesteren. Diep begraven in jullie ligt Liefde en een diep verlangen om te worden geliefd en geapprecieerd. Jullie missen het echte respect in je dagelijks leven. Dit gaat nu veranderen. Eindelijk gaan jullie dit ware Wezen toestaan naar voren te komen. Door jullie te peilen, en het feit dat we gemakkelijk jullie gedachten kunnen lezen, is het moeilijk om jullie oude karakter te handhaven. Jullie gaan genieten van je nieuwe vrijheden en voorspoed, maar jullie zullen tevens op een zeer Liefdevolle manier door ons geconfronteerd worden.

Mentale en emotionele groei is een sleutel tot het verhogen van bewustzijn. De basis is Liefde. Jullie zintuigen en wijsheid zijn gidsen voor wat je weet dat waarheid is. We confronteren jullie door de gereedschappen toe te passen die worden gevonden in vloeiende dynamica en deze te gebruiken om in jullie een rustige bewustwording van wie jullie werkelijk zijn te laten groeien. Dit wordt uitgebreid terwijl jullie groeien in dit Licht, ware steun voelen en ware empathie zien voor de echte jij. Lang geleden, in jullie vroegste jeugd, lieten jullie dit diep naar binnen gaan toen jullie je realiseerden wat er voor nodig is om te overleven in deze huidige realiteit. We gaan deze basisovertuiging transformeren en jullie voorbereiden op volledig bewustzijn. Ieder van jullie is een Liefhebbend, zorgzaam en kostbaar Wezen. De vermomming die jullie aangenomen hebben moet worden weggewassen en jullie echte persoonlijkheid moet eindelijk worden onthuld. Jullie ondergaan dit proces allemaal in jullie drie eerste levensjaren. Dit gaat nu gewijzigd worden en de persoon die de verandering naar volledig bewustzijn gemakkelijk kan aanvaarden komt naar buiten. Dit is werkelijk waar contact om gaat!

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vandaag met een boodschap van Liefde en Licht. Amerika staat voor een grote afgrond. Tientallen jaren geleden werd haar de kans gegeven de wereld van duisternis naar Licht te herstellen. Deze nieuwe vrijheid had een immense welvaart moeten brengen aan allen. Deze kans werd verkwanseld door degenen die sinds de Amerikaanse Revolutie onvermoeibaar hebben gewerkt om de echte redenen, gegeven in de Onafhankelijkheidsverklaring, voor het voortbestaan van deze natie te ondermijnen. Dit leiderschap vermoordde Lincoln en vormde een op hebzucht en tirannie gebouwde de facto regering. Ze creëerde na de Tweede Wereldoorlog een ‘koude oorlog’ die deze natie en deze wereld onder de duim hield van een duisternis die zo intens was dat ze bijna in haar opzet slaagde. Desalniettemin rees het Licht, en de diepe gloed ervan verwijdert deze duisternis. De gewijde Liefde van de Hemel vult deze wereldbol met een nieuwe manier en haar aanhangers gaan een nieuwe werkelijkheid bij jullie introduceren!

Dit gewijde Licht gaat jullie eerst nieuwe voorspoed brengen tezamen met een nieuwe financiële realiteit. Deze realiteit gaat een nieuw bestuur voortbrengen. Degenen die het duister dienen moeten nu bijeengebracht en weggewerkt worden terwijl een nieuwe realiteit zich rond jullie vormt. Onze medewerkers en hun nieuwe bondgenoten werken om deze grote gift van vrijheid en persoonlijke soevereiniteit voor elkaar te krijgen. Hiermee bedoel ik een staat boven overleving en gezondheid, waardoor jullie helder kunnen denken en de lessen van je hart op je leven kunnen toepassen. We hebben veel te doen en we gaan dit goddelijke werk gezamenlijk doen. Jullie zullen alle technologie hebben die nodig is om je mondiale milieu te transformeren. We kunnen vrijelijk tussen jullie rondlopen en jullie onderwijzen omtrent de echte aard van dit rijk. Want te lang werden jullie misleid door een duistere autoriteit die vertrouwde op leugens en halve waarheden om jullie dagelijks te manipuleren.

Nu gaan jullie de waarheid horen en zien! Het is tijd om een wereld te onthullen die voor jullie werd verborgen door het duister. Terwijl het duister uit het zicht glipt bezit het trucs om jullie vast te houden. Wees wijs, mijn gezegende Kinderen, en zoek alleen het Licht. Keer je af van degenen die angst en tirannie gebruiken om jullie te controleren. Wees sterk. Liefde en Licht zijn grote krachten van de Geest. Breng deze goddelijke energie binnen en laat velen door de duisternis heen breken en zorg voor een nieuwe realiteit. Eeuwen geleden werd vrijheid hier geboren in een speciale stroom woorden en gedachten. De oorspronkelijke intentie van dit document zal aan iedereen getoond worden. Het is een basis, een geheime blauwdruk. Gebruik het om bestuur te formeren en om wijselijk je persoonlijke soevereiniteit uit te drukken. Deze uitzonderlijke tijd gaat deze wonderbaarlijke droom voortbrengen en de quarantaine van jullie metgezellen, zowel van binnen als rondom jullie, beëindigen. Hosanna!

Vandaag kwamen we dichter bij een nieuwe wereld. We gebruiken onze grootse collectieve energieën voor het manifesteren van een nieuwe werkelijkheid. We laten degenen die voortvarend hebben gewerkt een nieuwe wereld, gevuld met Licht, Liefde, vrijheid en voorspoed creëren. De tijd voor verandering en een grootse reünie met de hele mensheid nadert! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS