Volgers

PUTIN

donderdag 26 november 2009

NOVEMBER 24, 2009

Om hen te helpen bij hun inspanningen hebben we ons programma voor een volledige ‘UFO’ bekendmaking naar voren gehaald. Een project dat al bijna een decennium speelt is dicht bij een serie belangrijke doorbraken. Vele sleutelregeringen op jullie planeet hebben zich verenigd om deze onthulling voor te bereiden zodat de UFO openbaarmaking.
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

9 Etznab, 1 Yaxk'in, 5 Caban (24-11-2009)

Selamat Jarin! Wij komen weer om onze wekelijkse discussie met jullie voort te zetten! Rondom jullie wordt de strijd tussen Licht en donker uitgespeeld. De laatste duistere kliek heeft nog de overhand, maar zijn greep op jullie wereld is aanzienlijk geslonken en momenteel glipt hun laatste houvast snel weg. Ondertussen worstelt jullie samenleving met ziekte, chaos en heeft het duister zijn trukendoos volledig opengezet. De noodzaak voor de zo broodnodige distributie van jullie mondiale rijkdom weegt zwaar op onze aardse bondgenoten en hun vastberadenheid om hun enorme agenda uit te voeren wordt met de dag sterker. Het moment van hun succes nadert snel en alles is in gereedheid gebracht. We monitoren alles en doen alles voor hen binnen de grenzen die de Hemel heeft gesteld. Om hen te helpen bij hun inspanningen hebben we ons programma voor een volledige ‘UFO’ bekendmaking naar voren gehaald. Een project dat al bijna een decennium speelt is dicht bij een serie belangrijke doorbraken. Vele sleutelregeringen op jullie planeet hebben zich verenigd om deze onthulling voor te bereiden zodat de UFO openbaarmaking de druppel is die de emmer doet overlopen.

Jullie lijden bereikt een punt waarop de Hemel aanstuurt op een rechtstreekse aanpak, want jullie transformatie mag niet langer vertraagd worden door het duister. Heer Surea heeft een duidelijk decreet voor de locale Hemelse Administratie uitgevaardigd dat het goddelijke juiste moment is aangebroken om het duister en zijn vele arrogante volgelingen ten val te brengen. Dit decreet opent voor ons vele mogelijkheden om een manier te zoeken waarop we kunnen gaan beginnen met de bekendmaking op jullie wereld. Op dit moment rekenen we op een speciale conferentie die een officiële gezamenlijke aankondiging kan maken. Tijd en plaats moeten nog bepaald worden. Samen met onze aardse bondgenoten werken we aan het beëindigen van de VS Corporatie en het installeren van een overgangsregering. Deze taken demonstreren hoe vastbesloten we zijn om jullie wereld ten goede te veranderen door (voor beginners) jullie meest machtige regering op deze planeet naar een zuivere republiek te transformeren. Zoals we eerder hebben gezegd, onze complexe betrokkenheid in jullie zaken is uniek in de annalen van onze bijna ontelbare eerste-contact-missies. Ons doel is ervoor te zorgen dat dit contact zich soepel beweegt van ‘uniek’ naar iets meer normaal.

Deze duw vormt de hoeksteen van onze missie. Zoals jullie weten gaan jullie over van een beperkt naar een volledig bewust wezen. Velen in sommige van jullie regeringen willen deze heilige operatie met alle middelen stoppen, of ten minste vertragen. Deze beweegreden ligt achter de gewetenloze acties die delen van jullie bevolking hebben ziek gemaakt en het vormt de brandstof voor verdere plannen om een dodelijke pandemie op jullie los te laten. De paniek onder de duistere kliek die dit wil begint pas zichtbaar te worden. Programma’s om jullie rijkdom te stelen blijven ook doorgaan en dit vormt dan nog de minste van hun wandaden. Ze hebben plannen om schijninvasies van UFO’s te regisseren, de intensiteit van hun illegale oorlogen op te voeren en een zelfs meer rampzalige economische calamiteit uit te lokken. Wij houden hun bedrog in de gaten en nemen waar dat de mondiale elementen van dit militair-industrieel-media complex elke laatste truc in hun zwartboek gebruiken! Deze complotten betreffen een geweldig aantal duistere regeringsprogramma’s. Uiteraard houden we onze aardse bondgenoten volledig op de hoogte van het doen en laten van deze kliek.

Kortom, een groot en machtig establishment werkt koortsachtig om onze komst te verhinderen en om onze aanwezigheid voor het publiek verborgen te houden. Normaliter zou deze zeer vijandige houding naar ons toe leiden naar de conclusie dat jullie nog niet klaar zijn voor het contact. We zouden dan op afstand toezien of jullie in werkelijkheid konden overleven. In jullie geval is dit geen optie omdat het eerste contact goddelijk is afgekondigd. Wij zijn er zelfs nog veel intenser dan gebruikelijk bij betrokken omdat de vele Agarthanen (bewoners van Binnenaarde) zich al heel lang in jullie vele mondiale samenlevingen hebben genesteld. Dit brengt sommigen van hen in gevaar en anderen precies op het pad van deze paniekerige duistere kabbalisten. Wij hebben hun dekmantel in gevaar gebracht vanwege het belang om jullie regeringen bewust te maken dat wij onze uiterste best doen om jullie duistere manipulators te laten weten dat wij vastbesloten zijn om het goddelijk plan voor de Aarde uit te voeren. Dit leidde tot de dood van enkele aardse partners van het ‘undercover’ personeel, maar ondanks deze moeilijkheden zullen wij niet wankelen!

Wij werken nauw samen met personen die toegang hebben tot de vele basale rijkdommen van deze duistere kliek. Het is onze bedoeling de resterende duistere complotten in kaart te brengen. We gebruiken deze informatie om een formule op te zetten voor een succesvolle onthullingsconferentie. Jullie kunnen je voorstellen dat deze operatie zeer geheim is, maar het is belangrijk jullie te laten weten dat we hard werken om deze optie te realiseren. Een aantal sleutelleiders doen wat nodig is om jullie voor te bereiden op de komende gebeurtenissen. Er resteert weinig tijd en dus hebben we, langs lijnen die hiervoor zijn genoemd, aan een aantal projecten de hoogste prioriteit gegeven, ondersteund door plannen voor alle andere mogelijke eventualiteiten. Bijgevolg bevinden jullie je nu in de laatste momenten van jullie huidige werkelijkheid. We kijken hier doorheen en transformeren jullie wereld voldoende om het eerste contact mogelijk te maken. Dit moment komt nu echt dichtbij!

Wanneer we naar jullie wereld kijken zien we een machtige kliek die zijn controle verliest en die uiteindelijk de diepe aanvallen door de aardse bondgenoten niet kunnen beantwoorden. We zien ook een groep die duivels slim is maar die alleen niet weet hoe er verstandig mee om te gaan. Jullie wereld valt in een peilloze diepte, wat onze komst gedeeltelijk voorkomt. Verder beseffen onze aardse bondgenoten nu de grote implicaties van wat jullie overkomt. Deze transformatie overstijgt verre elke vroegere massale omwenteling in jullie geschiedenis, zoals het plotselinge omverwerpen van een keizerrijk. In deze tijd zul je fantastische nieuwe technologieën zien verschijnen, die vergezeld gaan met volledig gevormde wetenschappelijke verklaringen en spirituele concepten. Daarna zullen jullie je zelfs hierbuiten bewegen. Jullie betreden een nieuwe werkelijkheid die zich tot in jullie verre toekomst uitstrekt. Deze tijd is dus uniek en opent een poort naar iets dat volstrekt fascinerend is – een nieuw niveau van mondiaal bewustzijn!

Wij erkennen dit en zien de ontvouwende gebeurtenissen als een proces die jullie voorwaarts duwt naar jullie ontmoeting met ons en naar jullie goddelijke bestemming. Het eerste contact is een intrinsiek deel van dit alles en komt niet te snel. Jullie tempo versnelt zich. De hemelse plannen onthullen de wegen waarop dit aan jullie bekend wordt gemaakt en het hele onthullingproces valt hiermee samen. Jullie samenleving moet duidelijk zien dat dit niet het enige is en dat wat gaat komen niet bedreigend is. Verre van dat! Jullie onschuld, of beter jullie onwetendheid, over wie we zijn moet opgelost worden op een zeer grondige manier. Wij verwelkomen deze komende gebeurtenissen. Elke dag bereiden wij onze bemanning voor om een aantal belangrijke welwillende regeringen te informeren en we voelen dat deze ontmoetingen bijna het punt naderen van een volledige publieke UFO bekendmaking.

We beschrijven jullie de middelen die, op de een of andere manier, jullie bevrijden van vele dreigende calamiteiten. Jullie werkelijkheid bevindt zich al binnen de eerste transformatiefasen en deze werkelijkheidsverschuiving begint zich te versnellen. Onze schepen en bemanningen zijn getraind en gereed om de vitale ‘ga’ opdracht van de Hemel uit te voeren. We wachten af en we handelen in overeenstemming met datgene wat wij hebben verteld. Moeder Aarde is ook gereed om te transformeren. Inderdaad, het gehele zonnestelsel begint te veranderen in lijn met het goddelijk plan. Dit alles is gekoppeld aan jullie overstap naar het volledige bewustzijn. Jullie naderen de nulminuut om dit te manifesteren. Ondertussen monitoren we alles en zijn verheugd over de dingen die jullie gaan beleven en het feest dat voor de deur staat!

Vandaag bespraken we vele dingen die we doen om dit alles naar zijn goddelijke einde te brengen. Jullie zijn dicht bij jullie transformatie naar het volledige bewustzijn. Onze rol is: de aankondiger en mentor voor deze operatie. We verwelkomen dit en anticiperen vol vreugde op onze ontmoeting en de viering wanneer eenmaal jullie volle bewustzijn is bereikt. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!vertaald: Harmen Schouwerwou –

www.unitynet.nl


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://www.paoweb.com - ENGLISH

http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH

http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH

http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH - NEW

Galactic Federation by Mike Quinsey


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

woensdag 18 november 2009

NOVEMBER 17, 2009

De Hemel informeert ons dat de landingen op schema zijn, aangezien de finale datum hiervoor nog steeds in de nabije toekomst ligt.Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

2 Batz, 14 Xul, 5 Caban (17-11-2009)

Gegroet! We komen opnieuw met meer informatie voor jullie. Momenteel volgen we de vreemde gebeurtenissen die het gevolg zijn van de voortdurende strijd tussen onze aardse bondgenoten en de laatste duistere kliek. Deze gebeurtenissen betreffen de strategieën van beide kanten die zich snel onder diverse vermommingen ontvouwen. De VS Corporatie blijft voortdurend voldoende geldmiddelen uit zijn vele smerige activiteiten pompen om net één stap verwijderd te blijven van het faillissement, terwijl onze aardse bondgenoten kunnen voorkomen dat de duistere oppositie enig belangrijke tegenoffensief kan ontwikkelen. Deze impasse kan worden doorbroken zodra de Hemel ons het groene licht geeft voor een massale interventie. Daarom zijn we op zoek naar manieren om onze aardse bondgenoten in een belangrijk gunstiger en definitiever positie te plaatsen ten opzichte van hun tegenstanders. Het is voor iedereen duidelijk dat het duister blijft doorgaan om elk bereikt akkoord met hen te breken en … inderdaad het aantal gebroken beloften heeft mythische proporties bereikt en dwingt ons om met een nieuwe benadering te komen. Daarom zijn we begonnen rechtstreeks in te grijpen in hun vele geheime en wrede projecten.

Deze duistere groep heeft vele snode plannen om jullie te beschadigen. Dit betreft een massale wereldwijde pandemie, een piek in de mondiale vervuiling en de middelen om het aantal belangrijke conflicten te vergroten. Onze strategie was tot dusver om de duistere machthebbers zichzelf ernstig te laten bezwaren; en in de gebieden die het hardst getroffen worden door duistere handen hulp te verlenen. We zouden graag meer willen doen maar we mogen bij duistere acties pas optreden wanneer het echt nodig is. Ondertussen kunnen deze manipulators terugvallen op een tactiek die door de hele geschiedenis door wanhopige heersers gebruikt werd die met hun rug tegen de muur stonden. Van deze ‘verschroeide aarde’ tactiek (bijv. de recente financiële crisis) zijn onze aardse bondgenoten zich zeer goed bewust. Bijvoorbeeld, alle pogingen om tot een gunstige wetgeving te komen worden of geblokkeerd of anders wordt de massa gemanipuleerd om zich hiertegen te keren (hervorming gezondheidszorg). Dit faalt voor het grootste deel als de mensen eerder de hervorming kiezen dan dat ze gemanipuleerd worden in het vernietigen van datgene wat zij innig wensen. Het is verschrikkelijk om jullie te zien lijden door de handen van deze profiterende schurken die letterlijk hun diverse samenlevingen verkrachten in hun zucht naar rijkdom en macht.

De onrust op jullie wereld getuigt van een diepe nood van de duistere kliek en wij monitoren elke beweging van deze boosaardige trollen en leggen dit vast. Elke daad van hen zal overeenkomstig de wet bestraft worden. Geloof ons wanneer we zeggen dat we dit alles niet licht opvatten. We begrijpen de dualistische aard van jullie wereld die evenwicht verlangt en ook de hemel eist dat de duivelse daden goedgemaakt worden. Een aantal specifieke afspraken zullen worden uitgevoerd zodra deze duistere machthebbers zijn geneutraliseerd: veel overgangsregeringen zullen geïnstalleerd worden en een wereldwijde kwijtschelding van schulden zal plaatsvinden. Dit zal snel gevolgd worden door diverse maatregelen die deze wereld terug laat keren naar vrede, welvaart en samenwerking met het Licht. Vervolgens komen de aankondigingen die onze aanwezigheid in jullie lucht en de komende gebeurtenis van het eerste contact volledig zullen onthullen. Vooral dit laatste beangstigt de duistere volgelingen het meeste. Ze begrijpen te goed dat deze informatie jullie werkelijkheid voor altijd verandert en ze doen er alles aan om te voorkomen dat wij officieel erkend worden.

De grote angst van het duister voor onze aanwezigheid verklaart de grote hoeveelheid geheime projecten die ontwikkeld werden om elke poging van ons om jullie kusten te naderen moesten verhinderen. Bij inspectie ontdekten we dat, hoewel ze slimme apparatuur bezitten, ze één belangrijk element missen – het spirituele. Onze technologie is totaal anders dan wat jullie conventionele wetenschappelijk benadert. Het is gebaseerd op een complete interface (verbinding) met de vele aspecten van een volledig bewust wezen. Het gaat niet alleen om elektronica en frequenties, het vereist een samensmelting op talrijke niveaus tussen een totaalwezen (volledig bewust) en een speciaal gebouwd en bewust apparaat. Dit betekent dat wij een vloot zijn van kunstmatige en scheppergeboren individuen in dienst van het goddelijke. Het verschil is dat de oorsprong van ons wezen en ook ons goddelijk doel aangedreven wordt door Geest. Deze kracht, indien gericht op het brengen van Licht van de Schepper naar een wereld zoals die van jullie, kan onmogelijk gestopt worden door de machines - de trots van het duister. Daarom zullen wij, wat de Hemel zo aangeeft, een goddelijk eerste contact met jullie wereld uitvoeren.

Gedurende deze impassetijd mag het duister zijn laatste misdrijf op jullie wereld uitspelen. Dit zal niet lang duren. Ondertussen positioneren wij onze vloot voor het contact. Gelijktijdig is een groot deel van ons personeel bezig onze aardse bondgenoten te helpen bij het gepast wegwerken van de duistere groep. Deze tijd wordt door ons ook gebruikt om een volledige en laatste verantwoording vast te leggen waarmee onze aardse bondgenoten de duistere kliek kan aanklagen op het meest geschikte moment. De Hemel informeert ons dat de landingen op schema zijn, aangezien de finale datum hiervoor nog steeds in de nabije toekomst ligt. Het is belangrijk dat we het duister ten val brengen vóór deze goddelijke datum, want we weten heel goed dat de verschillende organisaties die het bolwerk vormen van het duister nog steeds in staat zijn het proces te vertragen, maar niet het onvermijdelijke te stoppen.

Moeder Aarde oefent momenteel een druk uit op jullie samenleving door haar reacties te verhogen vanwege de hoge niveaus van vervuiling en mondiale opwarming. Dit wordt gedaan om het ontwaken van jullie gemeenschappen te versnellen voor het dreigende gevaar dat door de ecologische instabiliteit van Moeder Aarde zichtbaar wordt. Veel van jullie geologen zijn zich bewust dat de schommeling van de Aarde groter wordt. Dit is weer een ander teken, voor degenen die bewust zijn, dat er nu zeer drastische maatregelen nodig zijn. Dit alarmeert iedereen, speciaal het duister, want de Hemel en het Goddelijke bevelen de aanstaande terugkeer van deze werkelijkheid naar het Licht! Ondanks deze druk blijft het duister volharden in zijn verzet tegen dit gebeuren. De huidige spanning kan nog slechts even duren. De ondergang van het duister is nabij en de grote transformatie zal jullie wereld voor altijd en ten goede veranderen.

Terwijl deze gigantische strijd onvermijdelijk zijn einde nadert, worden jullie lichamen voorbereid op het volledige bewustzijn. Intussen zijn er minstens twee en bijna drie nieuwe chakra’s in jullie lichaam aanwezig. Nu jullie allen in verschillende graden in deze processen zijn betrokken, ga je merken dat een hele reeks symptomen overal te zien zijn. Dit betreft verschillende soorten hoofdpijn, hartkloppingen, spierspanning, wazig zien en zelfs misselijkheid. Deze bijwerkingen gaan vergezeld van levendige dromen en van het gevoel zich te bewegen naar iets ongelooflijks, iets wonderbaarlijks. Deze vage vermoedens zijn het gevolg van de vele veranderingen aan jullie fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichamen. Jullie gaan je ook aanpassen aan de veranderingen in jullie RNA/DNA en aan de nieuwe energieën die dagelijks door jullie lichamen stromen waardoor jullie voor het Licht geopend worden.

Moeder Aarde is een onderdeel van de enorme transformatie van het zonnestelsel. De Zon verandert haar oppervlakte-energieën door de aard van haar binnenste magnetische en zwaartekrachtvelden te veranderen. Dit wijzigt de manier waarop ze zich met haar omringende dochters verbindt. Mercurius, waarvan men lang dacht dat dit een dood hemellichaam was, wordt snel een van de meest actieve leden van het zonnestelsel en Venus verhoogt ook haar oppervlakteactiviteit. Ondertussen gaan zowel Moeder Aarde als Mars door hun eigen unieke vormen van ‘mondiale opwarming’. De buitenste gasplaneten reageren door het genereren van grote nieuwe vlekken en hyperactiviteit wordt waargenomen in hun ringen en op vele van hun grotere manen. Ook zijn de kleinere planetoïden en zelfs de Oort Wolk beïnvloed, die op een vreemde manier plotseling gaan oplichten wat een aanduiding is van hyperactiviteit.

Vandaag hebben we voortgeborduurd op de vele interessante aspecten van jullie aanhoudende werkelijkheidstransformatie. Dit alles gaat hand in hand met het eerste contact. Het duister kan jullie bestemming niet verhinderen, dat wil zeggen, jullie transformatie naar volledig bewuste Lichtwezens. Deze bestemming is klaar om zich op jullie wereld te manifesteren. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)
www.galacticchannelings.com - All languages stated above


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8JAPANESE

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS