Volgers

PUTIN

woensdag 20 april 2011

19 april 2011


Wat hier op Aarde gebeurt is niet zomaar een strijd tussen de eeuwenoude opponenten (het Licht en het duister) maar het samenbrengen in eenheid van deze tegengestelde krachten om een Groter Licht te creëren. Dit Grotere Licht moet de belangrijkste beweger, impuls zijn voor het uitvoeren van het goddelijk plan in de tweede helft van deze speciale Schepping.
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie1 Muluk, 7 Kankin, 7 Ik
19 april 2011
Selamat Gajun! We zijn er weer! Er is veel gebeurd sinds de laatste keer dat we tot jullie hebben gesproken. Op dit moment is het heel duidelijk geworden dat de wereld op een steeds dieper niveau en op veel terreinen aan het veranderen is. Jullie allen weten wat er in Japan is gebeurd. Deze dramatische gebeurtenis is zowel het gevolg van de energieën van Moeder Aarde als van de bemoeienis van het duister. In maart van dit jaar begon Moeder Aarde aan een proces om het verzonken continent Lemurië te laten verrijzen uit de bodem van de Pacific Oceaan, waarvan de eerste stap was de recente zware aardbeving uit de kust van Noord-Japan. Een ander doel van deze aardbeving is het veranderen van de energieën rond de Japanse eilanden. Dit als voorbereiding op het laten stijgen van het gebied rondom Japan, waardoor de Japanse eilandengroep boven water wordt getild en een totaal andere configuratie van het oppervlak vertoont. Met als gevolg dat er meer aardbevingen in Zuid-Japan zullen volgen. Al deze geofysische gebeurtenissen maken deel uit van de verandering in de declinatie van de Aarde en een totale herinrichting van haar oppervlak. Hoewel de Japanse aardbeving door Moeder Aarde werd opgestart, werden de naschokken verergerd of veroorzaakt door apparatuur van de duistere kliek.


Sinds het einde van de jaren 1990, hebben we gewerkt met onze aardse bondgenoten om een eind te maken aan de diverse vormen van duistere inmenging in veel aspecten van Moeder Aarde en van jullie veranderingsproces. We zijn ons er sterk van bewust dat het ons opgelegde beleid van beperkte bemoeienis onredelijk lang leek te duren om resultaten op te leveren die voor jullie zichtbaar zijn, en dat de frustratie hoog opliepen voor degenen onder jullie die er naar verlangden het begin te zien van een nieuw tijdperk voor jullie prachtige planeet. We delen jullie zorgen en we vergroten de druk op onze aardse bondgenoten om de machtsoverdracht van regeringen te voltooien en het vrijgeven van de lang beloofde welvaartsfondsen te autoriseren. Bijeenkomsten tussen ons richten zich steeds meer op de urgentie van de situatie en we staan op het punt bepaalde acties uit te voeren om deze noodzakelijke maatregelen er door te drukken, maar we kunnen natuurlijk niet de details van deze acties op dit moment voor jullie onthullen.


We hebben diverse malen voor jullie het bestaan van een sluitingsdatum genoemd, het moment waarop het bestuur van de sociale veranderingen van de Aarde door de aardse bondgenoten aan ons wordt overgedragen. We willen graag deze allerlaatste noodmaatregel vermijden en hebben daarom onze aardse bondgenoten aangespoord te stoppen om op die manier terughoudend en traag te zijn! Het tijdschema dat zij prefereren is niet langer relevant en sluit niet aan bij het tijdschema dat is vastgelegd in het hemelse decreet. Dit hemelse tijdschema moet nu gevolgd worden! Veel zaken op veel niveaus moeten nu plaatsvinden. Moeder Aarde heeft jullie steun nodig om verder te gaan met haar veranderingen. Jullie vele gelaagde fysieke en spirituele veranderingen schreeuwen om betere genezingsmethoden dan die welke momenteel voor jullie beschikbaar zijn. We willen jullie verzekeren dat wij met onze aardse bondgenoten er hard aan werken om te zorgen dat de duistere mogelijkheden om zich me jullie te bemoeien geneutraliseerd worden.


In alle aangelegenheden met betrekking tot deze eerste-contact-missie op Aarde worden we geleid door Hemelse Hiërarchieën. Wij zijn ons bewust dat velen van jullie zich afvragen waarom alles zoveel tijd kost terwijl velen zo erg lijden. Besef dat ook wij jullie verlangen delen om alle problemen die jullie en Moeder Aarde ondergaan op te lossen, maar het is belangrijk je te herinneren dat er hier sprake is van een breder perspectief. Dit betreft de primaire doelstelling van deze speciale Creatie – de verzoening van het duister met het Licht. Wat hier op Aarde gebeurt is niet zomaar een strijd tussen de eeuwenoude opponenten (het Licht en het duister) maar het samenbrengen in eenheid van deze tegengestelde krachten om een Groter Licht te creëren. Dit Grotere Licht moet de belangrijkste beweger, impuls zijn voor het uitvoeren van het goddelijk plan in de tweede helft van deze speciale Schepping.


Vandaag spraken we verder over de ontwikkelingen die op jullie wereld plaatsvinden. De Aarde verandert en deze veranderingen zullen zich in de komende maanden nog gaan versnellen. Het is belangrijk voor jullie om hierop voorbereid te zijn en je kennis van wat gebeurt te gebruiken als een bron van stabiliteit en voor het geruststellen voor jullie gemeenschappen. Grote veranderingen staan jullie te wachten! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

maandag 4 april 2011

4 april 2011

Update to all PAO Supporters
April 4, 2011 
Though still unable to prepare his updates or work on Webinar 16, Sheldan is slowly recovering. He is eager to resume his work schedule as soon as his eyes and energy return to normal. Once he is ready to present Webinar 16, PAO will announce its new times.


Sheldan would like to share the following with you:

Dear Friends of PAO,

I am experiencing a spiritual renaissance – a rebirth of my original dedication to the Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy that will free me to successfully take the PAO, its friends and family to the next level in our preparation for first contact and the arrival of our Spiritual Hierarchies.


With this will come the great changes and prosperity to which we all have looked forward for so long. The next milestones for PAO will mark the beginning of renewed commitments and another step forward in our consciousness awakening.


For the past week, I have been undergoing an intense spiritual, mental, emotional and physical integration that has taken its toll on my eyes and energy levels and made it virtually impossible for me to work on a computer. As a result, I have had to miss a couple of updates and reschedule my latest Webinar 16 to early April. During that Webinar, I will bring you up to date on Earth changes, such as the recent series of earthquakes and the Japanese nuclear plant catastrophe, as well as the political upheavals in the Middle East and North Africa.


First Contact is a spiritual contact – an awakening to a new consciousness. It is a time for us to see ourselves with new eyes. It is a time for us to come together in unity as one people. It is a time for us to commit ourselves to sustain and uphold each other, always.


PAO is committed to the re-dedication of our role in this unprecedented spiritual event. We can do this by re-emphasizing our inter-connection through Planetary Activation Groups (PAGs). PAGs need to become PAO's critical center. PAO seeks to encourage the formation of PAGs and their interaction within the Planetary Activation family. I will be dedicating a future Webinar to the role of PAGs and how they operate. A good information source for everyone is my book, Selamat Ja! A Guide for Galactic Humans.

I look forward to resuming the updates as soon as I can, and to serving you even more completely by means of my newly acquired understandings.


Selamat Kasi Da! Selamat Gajun!
(Sirian for "In Loving Service~Be One!")

Sheldan Nidle

Founder, PAOSN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS