Volgers

PUTIN

woensdag 25 november 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 24 nov 20153 Lamat, 1 Yaxk'in, 12 Manik
Dratzo! De wereld blijft zich in een positieve richting bewegen. Alle vestigingsfondsen en reserves zijn in beweging en de meeste hebben hun distributiepunten bereikt. Al dergelijke bewegingen worden onder de hoogste veiligheidsmaatregelen verricht. In het verleden was de voornaamste zorg het grote aantal handlangers, dat de vertragingsmaatregelen van het duister ondersteunde. Deze zorgen zijn niet langer het belangrijkste motief voor die enorme beveiliging. De nieuwe kink in de kabel was de algemene faux pas die werd gecreëerd door plotselinge storingen in het algehele telecommunicatieproces. De meeste hiervan werden gecorrigeerd. Desalniettemin werden veel geldovermakingen, belangrijke websites en overdrachten van belangrijke documenten, verstoord. Momenteel is er nog steeds, zij het in mindere mate, een probleem. Deze moeilijkheid is echter niet meer de belangrijkste zorg die het eerder was. Om dit tegen te gaan werd er een aantal sleutelarrestaties uitgevoerd. Deze operatie is nog steeds gaande. Onze diensten worden grotendeels uitgevoerd om inlichtingen te verzamelen m.b.t. welke andere wanhopige pogingen van deze duistere oligarchen zouden volgen. Deze gezamenlijke operatie heeft welke grootschalige terroristische aanslag dan ook, die de distributieprocedure zou kunnen verstoren, voorkomen.
We zitten nu in de laatste fase van het leveren van de fondsen en het vestigen van een nieuw wereldwijd financieel systeem. Dit proces heeft nieuwe centra voortgebracht voor de verstrekking van jullie zegeningen en een middel om grote of kleinschalige fraude te voorkomen. Bovendien is er een valuta-overschrijvingssysteem gereed om te worden geïntroduceerd om de discrepanties van het oude SWIFT proces tegen te gaan. Inleidende instructies werden aan een aantal belangrijke naties en financiële instituten gezonden. Een serie speciale antwoorden was nodig om verder te gaan en deze fundamentele elementen werden ontvangen. Voorzichtigheid is lange tijd het basiselement geweest voor de oude families en selecte leden van koningshuizen. Ze hebben lange tijd in dictatoriale, door het duister geleide rijken, geleefd. Zodoende was er een traag lopend proces gaande waarin alles plichtsgetrouw werd uitgevoerd. We zijn momenteel in een ontvangende modus waarvan wordt verwacht dat sommigen van jullie de eerste testresultaten van dit nieuwe, onlangs geïmplementeerde distributiesysteem kunnen ontvangen. Verwacht dan ook binnenkort de eerste fondsen.
Terwijl jullie je voorbereiden om eindelijk je zegeningen te ontvangen, bevinden degenen die de cabal hebben verslagen zich in de laatste serie onderhandelingen m.b.t. de overgave van het duister. Deze gedenkwaardige gebeurtenis vereist dat jullie je realiseren wat dit werkelijk betekent. In Atlantis begonnen jullie een grootse reis die nu gaat eindigen met jullie uiteindelijke zege over het duister. De Anunnaki, die hun oorspronkelijke toezichthouders waren, zetten een maatschappij op om jullie op een aantal verschillende manieren tot slaaf te maken. Dit 13 millennia-lange systeem zal worden vervangen door een systeem om jullie de vrijheid, waarheid en welvaart te geven die jullie zo rijkelijk verdienen. Neem de tijd om de implicaties van hetgeen er nu gebeurt op waarde te schatten. Niet alleen zullen jullie de waarheid herkrijgen, maar tevens de maatschappij die voorafgaat aan onze komst. Deze grootse serie transities is de laatste schakel die nodig is om deze bol te herstellen en jullie de aanpassingen te laten maken die jullie naar volledig bewustzijn kunnen terugbrengen. Dit proces herenigt jullie met je spirituele- en ruimtefamilies. Het maakt jullie eveneens tot bewoners van een waarlijk speciaal zonnestelsel.
Deze operatie betekent dat jullie je fundamentele percepties waaronder jullie nu leven dienen te wijzigen. We hebben deze tijd gebruikt om de opmaak van deze werkelijkheid te veranderen. Terwijl deze operatie onze gewenste doelen enigszins vertraagde heeft het er eveneens voor gezorgd dat jullie zegeningen ontvangen gaan worden en veilig tegen verlies worden beschermd. Vanaf nu zullen gebeurtenissen te zien zijn die voor de meesten van jullie een wonder lijken te zijn. De koninklijke en oude families hebben een overvloed gecreëerd die door jullie gebruikt kan worden om armoede  en getto's te beëindigen en bovenal, dit rijk te voorzien van schoon water, elektriciteit en schone lucht. Deze nieuwe serie mondiale gemeenschappen is slechts het begin van nieuwe kansen voor iedereen. Gebruik deze komende tijd om jullie dromen te manifesteren. Technologieën die het lokale en mondiale reizen kunnen veranderen zijn slechts het begin van een nieuwe realiteit voor de mensheid. Bovendien gaan jullie degenen die jullie verre voorouders vertegenwoordigen ontmoeten. Wees verheugd en klaar voor een zeer geweldige toekomst!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld verandert snel aangezien de nieuwe energieën voor een immer-groeiend bewustzijn deze realiteit overspoelen. De Hemel zegent ons terwijl deze goddelijke energie bedoeld is om jullie hemelse gidsen te begeleiden in het binnenbrengen van de grondslag voor een nieuw fysiek lichaam. Deze energieën zullen jullie Kristallen Lichtkamers ondersteunen bij jullie voorbereiding op volledig bewustzijn. Het Goddelijke zal deze energieën binnenkort intensiveren aangezien we het tijdstip naderen waarop de volgende hoeveelheid van dergelijke energieën zal arriveren. Het nieuwe jaar zal daarom een tijd zijn van grotere veranderingen omdat deze nieuwe energieën als instrument dienen voor nieuwe inzichten en nieuwe rijkdom. De Hemel is voornemens deze dierbare blauwgroene bol een markeringspunt in de tijd te geven waarop dit rijk waarlijk is begonnen haar oude duistere manieren te veranderen. Onze taken houden een elementair toezicht in op een ieder van jullie. Besef diep in je hart dat nieuwe gewoonten beginnen de oude scenario's te herschrijven en dat de manier waarop dit rijk zal functioneren opnieuw wordt ingesteld.
We assisteren de verschillende medische teams van de Galactische Federatie. We gebruiken hun bevindingen en updaten die met de onze. Gezamenlijk initiëren deze pakketten het tijdstip van jullie eigen intrede in Agartha. Onze grootste vreugde is jullie voor te bereiden op de indrukwekkende transformatie die plaats zal vinden in de Kristallen Lichtkamers. We ondergingen allemaal een speciale ceremonie die enkel plaatsvond vanwege de voorbeeldige levens die we geleefd hebben in opeenvolgende levens. Op de juiste goddelijke tijd heeft de Hemel een speciale transformatie-ceremonie gepland. Vanwege de enorme verstoring van de verbinding die jullie hier in ieder leven hebben gehad, hebben jullie een speciaal, heilig levensapparaat om jullie terugkeer naar fysiek Engelschap te bewerkstelligen. We gebruiken de kwaliteiten van genade en mededogen om jullie door deze waarlijk miraculeuze procedure te loodsen. Het duister kan enkel de inleidende gebeurtenissen die zich voor jullie ascentie afspelen gewaarworden. 
Vanaf de val van Atlantis zijn de toen duistere Anunnaki jullie meedogenloze heersers geweest. Deze bijna 13 millennia van extreem gebrek aan zorg liet de meesten van jullie achter, omgeven door innerlijke stress, opgebouwd door een algemene verwarring omtrent wie jullie werkelijk zijn. Wat er nu dient te gebeuren is dit te corrigeren door naar binnen toe te verkondigen dat jullie grootse Wezens zijn en dat dit gebrek aan geloof in jezelf wordt getransmuteerd naar een positieve en sterk geconcentreerde gewaarwording van jullie ware, op de ziel gebaseerde, zelf. Wij, Meesters, hebben deze mantra's in jullie geïmplanteerd. Gebruik dit mantra om je zelfbeeld te veranderen. Jullie bewegen je naar een gebied waar de enorme innerlijke krachten die jullie bezitten kunnen terugkeren, simpelweg door je krachtig te focussen op dit machtige mantra van het ware zelf. Het is tijd om de ideeën die jullie door het duister werden ingeprent te transformeren. Wees sterk en bereid om te visualiseren wie je werkelijk bent!
Vandaag gingen we door met ons wekelijkse berichtgeving. Gebruik jullie nieuwe innerlijke kracht om je te focussen op en het manifesteren van deze nieuwe werkelijkheid. Het duister heeft willens en wetens deze realiteit wreed doorkruist. Het is nu voor jullie de tijd om je samen met anderen te focussen om deze uiterst prachtige nieuwe realiteit, die gevuld is met jullie vermogens, vrijheid en voorspoed, te bereiken! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marjawoensdag 18 november 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 17 nov 20159 Imix, 14 Xul, 12 Manik
Selamat Balik! De boodschap is nog steeds positief! Jullie nieuwe realiteit manifesteert zich langzamerhand. Degenen die het duister op deze wereldbol regeren bevinden zich echt in een staat van opperste zorg aangezien de dingen die zij hielpen creëren beginnen te verdwijnen in de vuilnisbakken van de geschiedenis. Terwijl deze minkukels van het duistere rijk langzaam beginnen te begrijpen dat hun tijd gekomen is, blijven ze desalniettemin weerbarstig. Over de hele wereld vinden er acties van stille wanhoop plaats. Deze zogenaamde terroristische aanvallen en daarmee verbonden telecommunicatie zijn slechts onderdeel van de mate van wanhoop die momenteel de duistere oligarchen doordringt. Zoals zovele andere operaties zullen deze eveneens falen. Het Licht in haar talloze delen heeft de overhand en deze dapperen slagen in het voorbereiden van de middelen om welvaart te verspreiden, een nieuw monetair stelsel en financieel systeem te onthullen en tevens nieuw bestuur voor iedereen te creëren. We bereiden eveneens de stappen voor die nodig zijn om disclosure te brengen van een decennia oude officiële doofpot. Dit proces zal jullie een heleboel nu nog goed verborgen technologieën brengen. De mensheid heeft het voorrecht gehad van mensen als Tesla om de start van dit nieuwe tijdperk aan te moedigen!
Deze tijd is er één waarin de Lichtkrachten in sterkte en bedrevenheid zijn teruggekeerd. De strategie die is toegepast door de medestanders van het Licht hebben de duistere oligarchen op hun knieën gebracht. Hun ophanden zijnde nederlaag en de afspraken die daarmee gepaard gaan hebben ervoor gezorgd dat ze uithalen en hopen op de diepe emoties die hun benarde situatie op één of andere manier om kan draaien. Zoals de verschrikkingen van hun daden vervagen, zo vergaat de kans dat hun duistere en lafhartige daden ooit kunnen slagen. In plaats daarvan realiseert de wereld zich waarom deze duistere daden en internetmanipulaties plaatsvonden en zoekt ze snelle remedies tegen de acties van het duister. Degenen die het Licht steunen willen nu oplossingen om hun ondergang te versnellen. Fondsen zijn op hun plek en speciale militaire en politie-eenheden staan klaar om een snelle en laatste slag toe te brengen. Aldus is de paniek van het duister zeer reëel. We staan dicht bij gebeurtenissen die het potentieel hebben om te bereiken wat vanaf het begin ons doel was. Dat is jullie terugkeer naar volledig bewustzijn en de opkomst van jullie vrijheid en eindeloze welvaart!
Momenteel gaat hetgeen door het duister werd vertraagd snel verder. Telecommunicaties en verscheidene koeriersgroepen zijn druk bezig ervoor te zorgen dat de fondsen worden geleverd en daadwerkelijk een feit zijn. We zorgen er tevens voor dat er een heleboel nieuwe technologieën klaar staan wanneer het nieuwe bestuur verschijnt. Het is essentieel dat zowel de machtsoverdrachten en massa-arrestaties op een makkelijke manier plaatsvinden. Op dit moment bevinden velen van de opperste regionen van de oligarchen zich onder huisarrest. Bepaalde voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te verzekeren dat deze operatie op schema blijft. We hebben sommigen van onze manschappen gebruikt om deze situatie verder veilig te stellen. De incidentele intriges die nog worden toegestaan op jullie globe vereisen een meer gedetailleerd toezicht door ons. Aanvankelijk verzekerden degenen die betrokken waren bij de veiligheid en de inlichtingendienst ons dat incidentele intriges in toom werden gehouden. In plaats daarvan kon een grote operatie plaatsvinden. We moeten onze vaardigheden op dit gebied versterken.
We hebben een laatste opmerking voor iedereen. We vragen om een toename in jullie focus op vrede en harmonie. Tezamen kunnen we ervoor zorgen dat de laatste stappen in wat een lange mars naar vrede is geweest eindelijk zijn uiteindelijke doel bereikt. Momenteel worden er een aantal activiteiten afgerond. Jullie staan heel dicht bij het begin van de verstrekking van de fondsen aan jullie. Handhaaf jullie focus! Wij zijn allemaal extreem toegewijd aan het afgerond zien worden van deze eerste fasen. Ons liaison- en diplomatieke corps kan de enorme hoeveelheid vooruitgang die in de laatste paar maanden is gemaakt beamen. We weten dat deze operatie enorm in omvang is en dat het een zeer complexe uitvoering is. Toch gaan we inderdaad volledig succes bereiken, op elk gebied. De planning van dit alles blijft geheim. Ondanks dit kunnen we alvast zeggen dat deze vooruitgang alles wat ooit eerder is gezien, te boven gaat. Het succes ervan is imminent. Een waarlijk prachtige dag voor alle deelnemers staat op het punt aan te breken! Neem deze fondsen en gebruik ze om een nieuw en veel vriendelijker realiteit te smeden!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We zijn verheugd maar voelen eveneens pijn en verdriet. Kortgeleden heeft het duister een enorm aantal moorden in scène gezet. Deze nodeloze verstoringen op deze gewijde planeet is maar een van vele soortgelijke handelingen die op onregelmatige momenten door het duister worden opgevoerd en die haar lafheid en pure afkeer van al het leven op Gaia laten zien. We vragen jullie om de zielen van de gestorvenen te zegenen en vergeving te tonen in alle zaken die het hart betreffen. Ons goddelijke doel is om onze mondiale intentie te gebruiken zodat deze laag-bij-de-grondse daden van deze prachtige blauwe planeet verdwijnen. Herinner je hoe het leven in dit rijk is en gebruik jullie positieve energieën om degenen die lijden te kalmeren en om oneindige Liefde te wensen voor een ieder die het aangaat. Dit rijk zal heel binnenkort ten goede veranderen. Laat deze en andere gebeurtenissen je niet afleiden van jullie focus! Intensiveer in plaats daarvan jullie focus en gebruik het om dit rijk te helen. Dit is het moment waarop al het lijden getransformeerd zal worden naar Vrede en Liefde!  

Laten we ons, terwijl dit moment terugwijkt, eraan herinneren hoe deze wereld bezig is te transformeren. We weigeren nog langer te buigen voor de subtiele intriges van de duistere oligarchen. Een enorme golf van hoger bewustzijn daalt over deze wereld neer. Dit rijk leert hoe haar emoties omgevormd kunnen worden en hoe het medium van het helende hart kan regeren. Het is belangrijk om te denken, te visualiseren en te geloven in de enorme hoeveelheden van Liefde en Licht. Wanneer je weigert te handelen naar je lagere emoties en Liefde gebruikt om begrip te hebben, zal een prachtige staat van stille vrede jullie omhullen. Het is deze nieuwe energie die we cultiveren. Een van de mooiste talenten van de mensheid is om de kracht van vergeving en het instrument van goddelijke welwillendheid te ontdekken. Met dit in handen zijn jullie klaar om de ingrediënten die dit nieuw opkomende bewustzijn jullie kan geven, te ervaren. Wees daarom bereid deze nieuwe inzichten die hieruit voort komen, toe te passen. Hosanna! Hosanna! 

Wees in deze tijd, zoals we voortdurend hebben aangegeven, bedachtzaam, vergevend en in staat om je helende hartenergieën te verspreiden. Goddelijke vergeving houdt het kijken naar het geheel in bij een gebeurtenis. Oordeel niet! Kijk enkel naar het geheel. Wanneer jullie dit in je opnemen, stuur dan Liefde en heling aan een ieder. Jullie zijn in werkelijkheid een vaartuig van Liefde en Licht. Jullie begrijpen ten diepste wat er begrepen ligt in iedere gebeurtenis die jullie leven en deze tijden vorm geeft. Kijk voor uiteindelijke antwoorden naar de Hemel en naar jullie gidsen. Jullie leren nu wat ons vele levens gekost heeft en ontvangen een speciale set instructies van de binnenste raden van goddelijke orde. Er zal nog veel meer gebeuren. Laat het positieve indalen en sterker worden in dit grootse Licht. Jullie zijn allemaal geweldige wezens die een bijzondere menselijke spirituele ervaring opdoen. Deze tijd is het moment om ons jullie waarheden te tonen! 

Vandaag hebben we onze wekelijkse berichtgeving vervolgd. Gebruik deze tijd om te bidden en te mediteren op jullie innerlijke waarnemingen en het nieuwe, groeiende bewustzijn. Vergeef en zegen een ieder. Neem daarna de tijd om te bidden voor de Zielen van degenen die zijn overgegaan. Wees gereed! Een nieuwe tijd komt eraan! Liefde en Licht zijn waarlijk zegenrijk! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja


dinsdag 10 november 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 10 nov 20152 Ix, 7 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! De nieuwe realiteit begint aan de laatste fase van manifestering. Lang geleden, in het oude Atlantis, begonnen jullie je te realiseren dat jullie op mysterieuze wijze waren gereduceerd tot niets meer dan een stuk speelgoed van de duistere Atlantische cabal. Deze groep leiders, prinsen en koningen deed het afschuwelijke werk voor de Anchara-leiding op Orion. Ze hadden de vaardigheden van hun tegenstanders beperkt tot een niveau waarop ze niet langer een dreiging vormden voor hun gemene praktijken. Deze lafhartige daad werd steeds opnieuw herhaald tijdens de laatste 3000 jaar van het Atlantische Imperium. Jullie voorouders waren in feite "laboratoriumratten" voor deze duistere gasten. Jullie werden met name kwetsbaar toen dit imperium plotseling in de krochten van de geschiedenis zonk. Vanaf die tijd werd op Gaia's aangezicht een grote en machtige serie afschuwelijke dynastieën gesticht. Deze dynastieën waren niet in staat jullie innerlijke Liefde voor waarheid, vrijheid en kameraadschap uit te doven. Dit stelde de Hemel in staat de dispensatie te geven voor een genadige terugkeer naar volledig bewustzijn. Het zijn deze kwaliteiten die ons naar jullie kusten brachten.

De huidige tijd is er één van grote aanpassingen aan jullie maatschappelijke inzichten. Het duister heeft, speciaal in de laatste 70 jaar, complexe onderling verbonden geheime regeringen geconstrueerd die elkaar onderling steunen, of ze nu van Britse, Aziatische, Europese of Amerikaanse oorsprong zijn. Dit addernest moest eerst worden getemd voordat echte vooruitgang in het beheersen ervan mogelijk was. Eerst ontdekten we slechts een kleine serie groepen en enkelingen die toegewijd waren aan ditzelfde doel. Het kostte ons bijna 2 decennia om het vertrouwen te krijgen dat we nodig hadden om waarachtig verder te gaan. Gedurende deze tijd kwamen we onder voortdurend toezicht van de duistere oligarchen en hun vele arglistige bondgenoten. We hebben dit verhaal talloze malen eerder verteld. We doen dit nu weer om te benadrukken wat we nu hebben ontdekt. Dit heeft nu te maken met hoe deze duisteren momenteel opereren. Deze immorele boeven bezitten het Internet en verscheidene aspecten ervan. Hun voortdurende machinaties veroorzaken een vertraging in het proces van hoe jullie zegeningen over deze aardbol naar jullie toe gebracht worden.

Dit communicatieprobleem resulteerde in een kort oponthoud, dat een kleine herziening in de originele schema's nodig maakte. Deze problemen zijn nu opgelost en de noodzakelijke instructies voor het creëren van nieuw bestuur  gaan verder. We zijn ervan overtuigd dat deze samenzwering nu afgelopen is . De belangrijkste boeven werden geïsoleerd en zijn volledig onder controle. Jullie naderen snel het punt waarop een aantal sleutelgebeurtenissen eindelijk kunnen plaatsvinden. Het is belangrijk deze immorele ploerten vast te zetten zodat ze zich niet langer op enigerlei wijze kunnen bemoeien met wat er nu gepland is. De oude families en hun bondgenoten hebben de middelen om de aangeboren inzichten omtrent hoe deze wereld werkt, te hernieuwen. Ze gaan eerst de herverdeling van rijkdom en macht behandelen. Deze acties zullen jullie je langverwachte vrijheid geven. Het zal eveneens nieuw bestuur in staat stellen het einde van de decennialange UFO doofpot aan te kondigen!

Deze nieuwe vrijheid betekent dat jullie nieuwe verantwoordelijkheden krijgen t.a.v. jullie gemeenschappen en jezelf om de middelen te creëren om creatief jullie gemeenschaps- en wereldproblemen op te lossen. Binnenin jullie allemaal zit een enorme energie die jullie makkelijk kan helpen perfecte oplossingen te ontdekken. Dit kan jullie in staat stellen samen te komen en een serie plannen te smeden die alles wat jullie aanvankelijk aanpakken kan afhandelen. Dit proces is hoe wij, gebruikmakend van vloeiend management, snelle en makkelijke oplossingen vinden. Onthoud dat terwijl jullie ontdekken hoe dit proces voor jullie kan werken, dit de manier is waarop jullie voorouders in Lemurië voor elk probleem een oplossing vonden. Gebruik dit om jezelf voor te bereiden op het werken met jullie mentors. Wat wij prefereren is een diepgaande dialoog tussen jullie. Hierin zullen jullie ontdekken hoe veel van jullie gewoonten en gevoelens ontstonden. Bovendien gaan jullie voorgaande levens onderzoeken en hoe ze jullie huidige levens beïnvloeden. We moeten eveneens diep ingaan op hoe jullie genoom werd ontworpen en hoe welke moeilijkheden dan ook, gecorrigeerd zullen worden. 

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters. Jullie leven in gezegende tijden! Een grote hervorming van deze werkelijkheid is nu gaande. Het duister en haar menselijke handlangers zijn tot voor kort in staat geweest om hun heerschappij onverminderd voort te zetten. Pas toen waren onze medewerkers bij machte een verandering in deze goddeloze linie af te dwingen. Verschillende zeer dappere onderhandelaars waren in staat een alliantie te vormen tussen verschillende ontevreden elementen binnen de legers van de wereld. Deze uiterst moedige Wezens gebruikten deze nieuwe alliantie om de oude families bij te staan en eindelijk de oligarchen van het duister tot inbinden te dwingen. Dit maakte een grootse procedure mogelijk die de verplaatsing van gelden toestaat, evenals de vorming van een nieuw internationaal financieel systeem. Er bestaat nu een korte onderbreking veroorzaakt door een op het laatste moment ontstane verstoring van de Aardse communicatiesystemen van het Licht. Dit wordt op het moment voor het grootste deel gecorrigeerd. Ons werd verteld dat deze verstoring de werkzaamheden, die jullie je zegeningen en jullie vrijheid moeten brengen, niet helemaal heeft stilgelegd!

Als de tijd gekomen is voor deze uitgebreide distributie van jullie zegeningen, wees je dan bewust van de velen op deze Aarde die grote offers hebben gebracht om deze nieuwe wereld te laten manifesteren. Neem de tijd om te bidden of te mediteren voor deze geweldige Zielen! Blijf positief en in staat om de droombeelden en de positieve energieën, die deze goddelijke zaken mogelijk maken, uit te stralen. Kom tezamen om degenen te zegenen die het duister terug hebben gedrongen en maak deze wonderlijke daden mogelijk te geschieden! We zijn allen een heilig collectief van Wezens die lang hebben geleden en die nu met de toestemming van de Hemel in staat zijn om aan de rand van een uiterst gezegende serie successen te staan. Er zal veel van jullie verwacht worden. Gebruik deze momenten om te bidden en plannen te maken over hoe deze prachtige nieuwe visie vorm zal krijgen. Jullie zijn uniek en speciaal. Laten we deze werkelijkheid tonen tot welke magnifieke dingen jullie in staat zijn!

Deze wereld is altijd vol met onnodige teleurstellingen geweest. Deze keer zullen jullie schitteren en laten zien dat een nieuwe realiteit gevormd kan worden uit de oude. Dit nieuwe rijk zal de quarantaine waar jullie je sinds de val van Atlantis in bevonden hebben, transformeren. Dat is het moment waarop jullie de noodzaak van een nieuw bewustzijn, dat jullie belichamen, opeisen en demonstreren. Jullie zullen je menselijke familieleden ontmoeten en een genaderijke procedure starten die naar volledig bewustzijn zal leiden. Wij erkennen wat jullie doen en zijn  van plan jullie volledig in te lichten over vele gebeurtenissen die in het verleden plaatsgevonden hebben. De sleutel is waarheid en een nimmer eindigende nieuwsgierigheid naar wie jullie werkelijk zijn. De waarheid zal door ons worden verschaft in een belangrijke serie gesprekken met een ieder van jullie. Deze lessen zullen een startpunt betekenen voor wat jullie uiteindelijk zullen weten. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we zoals altijd ons verslag van wat er op jullie aardbol gaande is. Het duister is nu bezig zich terug te trekken en een nieuwe werkelijkheid zal weldra voor jullie ogen vorm krijgen. De arrestaties en de opkomst van NESARA zijn nabij. Wees geduldig en positief! Een nieuwe tijd voor iedereen is aanstaande en laat het ontstaan met alle positieve energieën die jullie kunnen manifesteren! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com


Vert: Rob/Marja

woensdag 4 november 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 3 nov 2015


8 Manik, 0 Xul, 12 Manik

Dratzo! Op dit moment is jullie wereld in transitie. Het duister staat het Licht en haar vele bondgenoten eindelijk toe de immense taak van het overbrengen van fondsen en de daarmee vergezeld gaande waarborgen naar speciale opslagplaatsen te voltooien. Dit proces neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht, dat wordt veroorzaakt door bijzondere voorzorgsmaatregelen die een dergelijke omvangrijke levering vereist. Daarom duurt het een week langer dan verwacht. Het duister weet dat, zodra deze gigantische taak eenmaal is afgerond, de lang beloofde massa-arrestaties van de bovenste echelons van de duistere handlangers zullen beginnen. Tot die tijd worden deze schurken nauwlettend in het oog gehouden en velen staan onder huisarrest. Speciale gedragsregels werden afgesproken en degenen in de veiligheidsbranche van het Licht handhaven deze regels vol enthousiasme. Sinds jullie voorouders ooit voor het eerst de Aarde als mensen betraden, met geheugenverlies en vage herinneringen wat betreft hun voormalige zelf, hebben de duistere handlangers gefungeerd als soldaten van de Anunnaki. De macht die ze hanteerden is nu ten einde. De periode van twijfel en angst zal vervangen worden door Liefde, vrijheid en overvloed!

In deze nieuwe tijd, zullen jullie opnieuw de kwaliteiten, die de Atlantiers van jullie gestolen hebben, verwerven. Als eerste zullen jullie de geschiedenis, die doelbewust werd vervalst door de Anunnaki en haar duister handlangers, opnieuw leren. Het is eenvoudig te zien hoe een vervalste visie omtrent jullie afkomst werd gecreëerd. De waarheid werd dermate verdraaid dat het voor jullie lijkt alsof het bestaat uit een aantal onbewezen mythen. Wanneer een volk haar geschiedenis verliest, is ze vatbaar voor elke vorm van manipulatie of verhaal dat haar door haar duistere heersers gevoerd wordt. Dit proces nam bijna 10 millennia in beslag, voordat het volledig door jullie werd geaccepteerd. Gedurende deze tijd werden jullie voorouders blootgesteld aan drie periodes van op- en herbouw van de samenleving zoals die naar verluid door het duister aan hen toebedeeld was. In de laatste zes millennia werden jullie meerder malen in staat gesteld om te herbouwen, met de hulp van jullie spirituele- en ruimtefamilies. Dit alles verliep langzaam en afgemeten wegens de talloze Anunnaki-regels waaraan gehoor moest worden gegeven. Toch werd enige, uiterst geringe, vooruitgang in jullie bewustzijn geboekt. Tegenwoordig is de snelheid van de vooruitgang enorm toegenomen. De tijd van het duister is voorbij!

In deze komende tijd zullen jullie in staat zijn om vrij en welvarend te zijn. Gebruik deze tijd van bewustzijnsgroei om jullie nieuwe rol aan te nemen en leer de regels van de Liefde en het Licht toe te passen. Neem een accepterende houding aan en zoek de samenwerking met anderen. Leer over de kracht van rijkdom en wees vervolgens in staat die los te laten. De meest belangrijke kracht is de ongelooflijke kracht van de Geestenwereld. Wees in staat jezelf te vervullen van Liefde en laat het Licht je verzadigen met een groeiend bewustzijn dat jullie in staat stelt de zielenenergie van alle levende Wezens te voelen. Voel hoe jullie niet alleen zijn en hoe prachtig de vergevende en genadige Schepper jullie met de Hemel verbindt! Deel van onze missie is te laten zien hoe de galactische mensheid zich heeft ontwikkeld en verspreid over dit omvangrijke melkwegstelsel. Terwijl jullie je verloren eigenschappen terugkrijgen kunnen jullie opnieuw ontdekken hoe en waarom jullie gezegende reizen je naar Gaia hebben geleid en naar een speciale missie om de zusterwerelden van Gaia, Venus, Mars en Pax te redden en te hernieuwen. Jullie zullen je uiteindelijk met ons herenigen en deze uiterst gewijde taak volbrengen.

 Terwijl jullie dit doen, geven jullie eveneens bestaansrecht aan de wensen van de voormalige "kinderen van Anchara" om lichtlichamen te ontwikkelen en deel te nemen aan het krachtig in het Licht zetten van dit melkwegstelsel. Voordat dit bewerkstelligd kan worden, zullen jullie talloze eigenaardigheden ontdekken, die de eerste oude uitdrukkingen van jullie liefde en vrijheid weergeven, evenals het natuurlijke talent dat korte kennismakingen met jullie vindingrijke vermogens creëerde en een meer ontwikkelde levensstandaard nastreefde. Deze eerste pogingen zijn al lang geleden door jullie vergeten. We zijn voornemens deze talenten te laten herleven en jullie uit te leggen hoe de pogingen van de cabal om deze teniet te doen, uiteindelijk zullen falen. Overal op jullie aardbol bevinden zich monumenten van steen, die jullie innerlijke genialiteit laten zien. Sommigen van jullie hebben over deze gedeeltelijk vernietigde gebouwen gespeculeerd. Ze tonen jullie herinnering aan de levenskrachten van Gaia en hoe jullie ze in ere kunnen herstellen. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van wie jullie weer zullen worden. Ieder galactisch mens bezit een unieke combinatie van talenten dat op een toegankelijke manier, in vrijheid, bijdraagt aan het geheel.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We verheugen ons! Onze vele medewerkers zijn druk bezig de basis te leggen voor onze nieuwe werkelijkheid. Overeenkomsten werden ondertekend met daarin weergaves voor het opzetten van een nieuwe mondiale structuur, evenals vastleggingen van data voor de verdeling van de welvaarts- en humanitaire fondsen. Om er zeker van te zijn dat deze fondsen niet tegengehouden kunnen worden, werden diverse data voor de afkondigingen van NESARA en GESARA afgesproken. Een nieuw rijk wordt geboren. We vragen jullie geduldig te blijven omdat de onthulling van een omvangrijk aantal ongelooflijke gebeurtenissen wordt voorbereid. We danken de Hemel voor wat er op het punt staat geboren te worden! Een genadige zegening wordt ons geschonken! Na de val van Atlantis namen de Anunnaki dit oppervlakterijk over. Hen werd verteld dat een tijdstip was vastgelegd waarop het Licht dit rijk zou herwinnen. Dit is de Hemel nu aan het doen! We zijn zo dankbaar voor deze grootse daad van compassie! 

Wanneer deze talloze gebeurtenissen beginnen te verschijnen, wees dan klaar om een grote aanpassing van wat je denkt dat mogelijk is te aanvaarden. Beschouw deze wonderlijke gebeurtenissen als een bevestiging van de macht en de genade van de Hemel. Jullie worden zeer Geliefd. Dit gebeurt precies zoals de Hemel het ons beloofde. Wij werden door een periode van leren geleid. Dit leren zal de basis zijn van onze galactische goddelijke dienstbaarheid. Deze geschiedenis moet worden gezien als een brede tijdsspanne waarin we door duisternis gingen en volhielden. Wij zijn de geharde soldaten des Hemels. We zullen deze kennis gebruiken om aan het grootste deel van deze Melkweg niet alleen te leren hoe te overleven, maar ook hoe te floreren. Jullie zullen eveneens terugkeren naar jullie taken als fysieke Engelen. Onze goddelijke dienstbaarheid is om deze hele hemelse operatie te onderwijzen en uit te leggen. Tezamen zullen we een zeer Geliefde zielengroep worden die onze wijsheid genadig door de fysicaliteit zal verspreiden! Hosanna! Hosanna!

Jullie kunnen veel van ons verwachten! Wij werden vanuit het genoegen van volledig bewustzijn omlaag gebracht naar een rijk, gevuld met een heleboel verschrikkingen. Ondanks dit waren de Anunnaki en hun handlangers niet in staat om deze gewijde gedachten van ons af te nemen. Onze goddelijke dienstbaarheid als Opgestegen Meesters was om jullie genade en assistentie te geven bij de vreselijke vernielingen van het duister. Tezamen hebben we het overleefd en zijn we bereid om de rijkdommen en vrijheid waarin door de Hemel is voorzien, tegemoet te treden. We zijn in extase over wat er gebeurt! Jullie worden teruggebracht naar Liefde, Licht en een genadige kennis omtrent Jullie ware zelf. Deze terugkeer zal jullie terugvoeren naar eenheid met de Agarthanen. Jullie zullen terugkeren naar het rijk dat bij de start van dit terugwijkende grote galactische jaar zo geraffineerd door de Atlantiers werd vernietigd . Tezamen moeten we zoveel opnieuw leren en jullie, mijn Kinderen, zoveel onderwijzen! Halleluja! Halleluja!

Vandaag legden we uit wat er op deze kostbare bol aan het gebeuren is! Veel zal plotseling opdoemen en veel zal plotseling van jullie worden gevraagd. Blijf dus geduldig en positief. Jullie zullen weer worden teruggebracht naar jullie grootsheid. Gebruik dit om een wonderbaarlijke wereld te vormen en ontdek hoe verbazingwekkend Gaia feitelijk is! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS