Volgers

PUTIN

donderdag 23 mei 2013

21.05.2013 Jullie wereld gaat door met fluctueren


21 mei 2013 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
9 Batz, 19 Moan, 9 Eb

Dratzo! We komen weer met meer informatie. Jullie wereld gaat door met fluctueren tussen pogingen van het Westen om een conflict te starten als gevolg van de wereldwijde veranderingen die de machtsbasis van de Cabal bedreigen, en de pogingen van Rusland om een nieuwe werkelijkheid voor het Westen af te dwingen. Deze dynamiek van ups en downs was er gedurende het hele afgelopen decennium. En toch, zelfs wanneer dit vreemde machtsspel een punt bereikt dat lijkt op hoe de eerste wereldoorlog begon, ebt deze riskante mogelijkheid weg. De Agarthaanse verbindingsteams waren eveneens zeer succesvol in het verwijderen van de lont in het kruitvat in het Midden Oosten. Desalniettemin demonstreert deze telkens op de rand van oorlog verkerende situatie het belang van het beëindigen van deze explosieve toestand. De Hemel garandeert ons dat dit constante politieke gekibbel niet meer is dan de laatste stuiptrekking van een soort diplomatie die lange tijd is gebruikt door Westerse staten, en dat daaruit geen conflict zal ontstaan. Sterker nog, de komende goddelijke interventie zal deze hele trieste rotzooi transformeren. Intussen wordt nog meer legale ammunitie verzameld om tegen de cabal te gebruiken in de Wereldrechtbanken. Het momentum voor ‘verantwoording’ versnelt met de dag, het aantal van degenen die gearresteerd zijn en nog worden neemt toe.

Jullie werkelijkheid is stervende, nu het economische systeem waarop het is gefundeerd knarsend tot stilstand komt. Het is net als een enorme molen die afhankelijk is van een rivier die snel opdroogt. De eigenaren, de duistere cabal, snappen wat er gebeurt en zijn vastbesloten de laatste restjes uit hun falende machinerie te peuren. De cabal zoekt wanhopig naar een manier om het dalende peil van de rivier te herstellen, maar ondanks hun beste pogingen wordt er geen oplossing gevonden. We hebben de cabal ontelbare keren geïnformeerd over hetgeen nodig zou zijn om hun dilemma op te lossen en de reactie was steeds weer het verbeten vervolgen van dezelfde koers. We zijn daarom verder gegaan met hetgeen de Hemel ons heeft aangegeven. De cabal is zich volledig bewust van het feit dat hun tijd voorbij is en nog steeds neemt hun vastberadenheid toe om een of ander onuitvoerbaar mirakel uit de lucht te trekken. We kijken toe en vergapen ons aan hun zinloze reactie die daar onvermijdelijk uit voortvloeit. Het is tijd dat deze door het duister gecontroleerde regeringen ophouden en de waarheid onthullen aan hun belegerde bevolking.

Ons verbindingspersoneel heeft zojuist een serie informatie uitwisselingen met verscheidene Westerse regeringen afgerond, waarin duidelijk uiteengezet werd dat hun dilemma’s inherent zijn aan de totale wereldwijde economische structuur, die nu om ze heen in elkaar stort. De praktische oplossing is nieuw bestuur toe te staan een serie nieuwe economische en welvaartsprogramma’s te introduceren, inclusief de formele onthulling van ons bestaan. Daarom wachten we op het door de Hemel gekozen tijdstip om te handelen en onszelf aan jullie te openbaren. Dit zal eveneens het moment zijn voor de serie aankondigingen door zowel de Agarthanen als de Opgestegen Meesters, die zullen onthullen wat jullie moeten weten om een redelijk begrip te krijgen omtrent hetgeen daadwerkelijk op jullie wereld plaats vindt. Deze informatie zal een snelle verandering in jullie bewustzijn veroorzaken en nieuwe wegen introduceren om jullie samenlevingen te veranderen, die deze in staat zullen stellen om creatief met elkaar te werken. We zien duidelijk de doolhofachtige problemen die jullie huidige regeringen hebben gecreëerd, en daarom is er een volkomen nieuwe structuur afgesproken waarop vertrouwd kan worden om jullie nieuwe welvaart en nieuwe realiteit te bevorderen.

We staan ​​aan de vooravond van de grote interventie, afgekondigd door de Hemel. Dit zal de deur naar Eerste Contact en tevens een nieuwe relatie tussen jullie en Agartha openen. De omvang van de aanstaande overdracht van technologie zal jullie verbazen! Jullie wereld staat op het punt een sprong in mogelijkheden te maken die veel groter is dan de komst van de laptopcomputer met zijn vele afgeleiden ervan, zoals tablets en smartphones. Overigens kwamen deze niet zonder gezondheidsrisico’s! Sommigen van onze, voor jullie nieuwe, technologieën daarentegen kunnen niet alleen jullie normale gezondheid en vitaliteit een boost geven, maar ook jullie bewustzijnsniveaus, en jullie ondertussen makkelijker en effectiever met jullie wereld verbinden. Jullie zullen technologie in het algemeen gaan zien als ‘bewustzijns-gereedschap’ en jullie tijd gaan gebruiken om kennis te vergaren, te mediteren en na te denken over het komende wonder van volledig bewustzijn. Als jullie mentoren zullen we het enorme belang laten zien van de mogelijkheden, die nog grotendeels in jullie liggen te slapen, aangezien dit cruciaal is voor het begrip van de volgende fase van jullie reis naar je goddelijke bestemming.

Gezegend! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen op deze heuglijke dag om een paar belangrijke mededelingen te doen. Laten we allereerst onze ruimte – en Binnenaarde families zegenen. Ze komen nu om de volgende stappen op jullie reis naar volledig bewustzijn te prepareren. De Hemel bepaalt dat jullie nu allemaal bewust moeten worden van het feit dat jullie niet alleen zijn in dit grootse, uitgestrekte Universum. Er zullen binnenkort bij daglicht demonstraties zijn van sommige van de enorme vloten die zullen landen wanneer de Schepper het heilige teken geeft. Ten tweede zullen we onszelf in groten getale bij jullie kunnen manifesteren om ons leerschema te beginnen. Deze lessen zullen jullie tonen hoe en waarom de Anunnaki doelbewust de wijsheidslessen die sommigen van onze meest gerespecteerde grootmeesters aan jullie gaven, door elkaar haspelden. Deze boodschappen zullen jullie eindelijk in staat stellen de waarheid omtrent jullie oorsprong en wat de Hemel van jullie verwacht te ontdekken. Verder gaan we onze geheime gewijde genootschappen vertellen, om de welvaartsfondsen die Graaf Saint Germain en Quan Yin zo goedgunstig voor jullie klaargezet hebben, vrij te geven. Dit vormt het begin van het nieuwe financiële systeem dat schuldkwijtschelding zal instellen als een middel om de wereldwijde financiële structuren te nivelleren. Nieuwe bevoorrechte banken zullen tijdelijk deze fondsen verdelen en enigszins reguleren. Wanneer de Federatievloot landt, zullen deze banken en het begeleidende financiële systeem, en de door jullie veronderstelde behoefte aan geld als zodanig, ondergebracht worden in een soort voorloper van jullie nieuwe galactische samenleving. Het is de bedoeling, Gezegenden, om fysieke overvloed korte tijd te gebruiken om bij te komen van de duistere manipulaties, waardoor jullie geloofden in gebrek en beperking, in plaats van bij jullie goddelijke verantwoordelijkheden blijven. De massale toestroom van individuele mentoren in jullie leven zal dat alles direct veranderen! Dan zullen we de verantwoordelijkheden die bij hoger bewustzijn horen bij jullie introduceren en helpen hun betekenis te begrijpen.

Jullie belangrijkste verantwoordelijkheid is om effectieve opzieners van jullie kostbare thuiswereld te worden. Moeder Aarde kijkt met plezier vooruit naar jullie schitterende bijstand. Nieuwe technologieën zullen de oppervlaktewereld genezen en haar voorbereiden op haar grootse transitie naar een volledig verenigde, volledig bewuste globe. Jullie zullen een belangrijke rol gaan spelen in deze beginprocedures, waarna het tijd zal zijn voor het hoogtepunt van jullie veelbelovende terugkeer naar volledig bewustzijn d.m.v. het gebruik van jullie Lichtkamers. Daarna, als jullie eenmaal gewend zijn geraakt aan de vreugden en krachten van volledig bewustzijn, zullen jullie klaar zijn om samen met ons te werken. We hebben vreugdevol geanticipeerd op deze speciale tijd omdat we voorbestemd zijn tezamen een zeer hemelse sterrennatie te creëren. De hemel informeert ons dat waar wij over hebben verteld zich dan zal manifesteren en dat ons lange verblijf op deze planeet een nieuw en goedgunstig pad inslaat. Hallelujah! Hallelujah!

Vandaag brachten we weer een boodschap over het transformeren van het oude en het brengen van het nieuwe. Het is een magische tijd wanneer het duister jullie wereld verlaat en een helder, volledig bewustzijn zich begint te manifesteren. Dan keren de wonderen en vervoeringen van vrijheid en welvaart weer! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

14.05.2013 De komende veranderingen in jullie realiteit zijn van het grootste belang 14 mei 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
2 Kan, 12 Moan, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer met nieuwe informatie! De komende veranderingen in jullie realiteit zijn van het grootste belang omdat ze de grootse verheffing in bewustzijn die jullie doormaken, bevestigen. Elk aspect van jullie is subtiel aan het wijzigen, beginnend met de veranderende configuratie van jullie RNA/DNA. Sommigen van jullie worden blootgesteld aan een versnelde hoeveelheid veranderingen, terwijl anderen rustiger veranderingen ondergaan die een minimum aan lichamelijke ongemakken vergen. Voor degenen die momenteel minder ongemakken ondergaan staan in de vroege zomer meer nadrukkelijke ascentie-symptomen te wachten. Kortom, ieder van jullie wordt in het tempo en type gewijzigd zoals in jullie individuele levenscontracten is bepaald. Hoe dan ook, het algemene niveau van ongemak is door de Hemel geprogrammeerd om gedurende de zomermaanden toe te nemen. Deze zomer markeert een heel speciaal moment in jullie geschiedenis: ‘disclosure’ (onthulling) staat centraal in onze totaalplanning en we willen heel graag dat dit noodzakelijk gebeuren formeel wordt aangekondigd. Het stelt ons in staat om direct tot jullie te spreken en de volgende stappen voor jullie terugkeer naar volledig bewustzijn te plannen.

Zoals we al eerder zeiden, formele disclosure is een geweldig keerpunt voor de mensheid. Het verdeelt jullie recente geschiedenis in een pre- en een post-contactperiode. In één geweldige sprong maakt disclosure een einde aan het maatschappelijke geloof in jullie biologische suprematie en uniek-zijn, en worden jullie verbonden met de legioenen anderen die in deze uitgestrekte melkweg en physicaliteit leven. Dit moment van openbaring toont jullie eveneens wie jullie eens waren en wie jullie weer zullen worden. Het laat elk concept van jullie als beperkte wezens in de wind verwaaien en jullie worden in een totaal nieuw wereldbeeld geworpen, dat jullie perceptie van wat ‘mogelijk’ is voor altijd verandert, en een nieuw licht werpt op jullie ideeën van de betekenis van het leven: geloof, wetenschap, geschiedenis, filosofie, antropologie, kortom, al jullie culturele bouwsels en tradities. Iedereen zal in het reine komen met myriaden vragen, persoonlijke en planetaire, en deze vragen moeten beantwoord worden, inclusief waar jullie heen gaan als individu en als maatschappij. Deze onderdompeling in een vreemde nieuwe wereld vereist leraren en dit is waar wij in beeld komen. De eerste nieuwe groep waarmee jullie in contact komen zullen de Agarthanen zijn, en zij zullen jullie op weg helpen op het pad naar volledig bewustzijn.

De Agarthanen onderkennen het ongelooflijke belang van wat ze moeten doen. Samenwerkend met de Opgestegen Meesters zullen ze beginnen met het delen van een geweldige hoeveelheid kennis, die voor jullie verborgen werd gehouden. Het is waarschijnlijk dat dit jullie zal doen schrikken, zelfs wanneer het jullie verlicht, derhalve moet het rustig en in een sfeer van zorgzaamheid en empathie worden onthuld. De Opgestegen Meesters brengen hun eigen leringen en zullen hun gewijde ambten gebruiken om jullie allemaal te zegenen, en jullie met goddelijke gratie in een omgeving van vrede, harmonie en overvloed brengen. Hun sacrale talenten zullen essentieel zijn voor jullie. Jullie hele concept van hoe jullie realiteit gestructureerd is zal kritisch worden onderzocht. Jullie zullen zelfvertrouwen zowel als waarheid nodig hebben. Jullie zullen zorg en heling zowel als uitleg over hoe dingen echt werken in jullie nieuwe wereld nodig hebben. Al deze nieuwe educatie zal spiritueel zijn van aard (zoals alles inderdaad spiritueel is) en jullie snel voorbereiden voor het Eerste Contact. Het zet de toon voor onze aankomst en een snelle terugkeer naar volledig bewustzijn. In eensgezindheid werkend willen we het voor jullie allemaal aangenaam en vreugdevol maken in jullie nieuwe realiteit.

Nu deuren opengegooid worden die jullie opwindende nieuwe uitzichten onthullen, weet dat er een heleboel hulp op alle gebieden voor jullie beschikbaar is. De transformaties van jullie zelf, jullie samenlevingen en jullie planeet zijn goddelijk verordonneerd en zal enorme hoeveelheden nieuwe informatie vergen. Jullie zullen behoefte hebben aan een heleboel innerlijk werk waarmee we jullie kunnen helpen. Maar het meeste hiervan zal neerkomen op jullie innerlijke overdenkingen, geholpen door jullie hemelse voogden. Het goddelijke doel hier van is jullie klaar te stomen voor de terugkeer naar een rijk dat jullie bijna 13000 jaar geleden achterlieten. Dit is nog al een uitdaging! Toch heeft de Hemel er het volste vertrouwen in dat jullie daar toe in staat zijn, en als jullie er sneller op gefocust moeten zijn dat jullie dit ook snel zullen doen. Dit is omdat de Hemel iets weet dat jullie grotendeels vergeten zijn: in elk van jullie zit een krachtcentrale die grotendeels door het duister werd ontmanteld, en dit is wat jullie innerlijk werk zal herstellen. Als jullie je weer met deze gevorderde staat van Zijn, wat jullie geboorterecht is, verbinden, zullen jullie in toenemende mate in staat zijn te begrijpen wat volledig bewustzijn inhoudt. En met dit doel staan we klaar om jullie je goddelijk erfgoed terug te geven.

Namaste! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen nu met een boodschap van hoop en vreugde! Meer dan 13000 jaar geleden werd de oppervlakte-gemeenschap van de Aarde in het duister geworpen en in angst en onwetendheid gehuld, hetgeen jullie reis door beperkt bewustzijn markeerde. Een duistere cabal, die zijn instructies aanvankelijk kreeg van een vreemde coterie die zichzelf de Anunnaki noemde, heerste over dit schijnbaar verlaten rijk. Deze lotsagenten kregen een speciale dispensatie van de Hemel om gedurende deze 13000 jaar jullie heren te zijn. Hierna zou het Licht jullie in jullie natuurlijke, volledig bewuste staat terugbrengen. Voor degenen die een vastbeslotenheid demonstreerden om voortijds tot volledig bewustzijn terug te keren, legde de Hemel met dat doel een kronkelig pad door de generaties heen aan. Dat is de reis die we verkozen te maken. De grote ontberingen resulteerden echter in oneindige vreugde en een diep verlangen naar goddelijke dienstbaarheid. Uitgerust met zulke ervaringen uit de eerste hand, zullen we jullie over jullie eigen gezegende pad begeleiden naar volledig bewustzijn.

Onze begeleiding is geworteld in Liefde en onze plichten bezwangerd met de gezegende manieren van de Hemel. Jullie worden in stappen teruggeleid naar volledig bewustzijn, door een spirituele en fysieke ervaring die het toppunt bereikt met jullie gewijde transformatie in Agartha. Hier zullen jullie het proces voltooien dat begon toen de Agarthanen en wij ons in jullie rijk manifesteerden. Jazeker, velen van ons leven momenteel incognito onder jullie. De Agarthanen bewegen zich vrijelijk en gemakkelijk onder jullie. Ze hebben hun grootte en uiterlijk enigszins aangepast, zodat ze er net zo uitzien als jullie. Ze doen elk soort werk, onderwijzen aan universiteiten en hebben zelfs beroepen waarin ze jullie adviseren omtrent jullie dagelijkse leven. Wij daarentegen, neigen naar werk van religieuze aard, of waarin we religie en moraliteit onderwijzen. Hoe dan ook, we zijn onder jullie!

Als Opgestegen Meesters kunnen we ook opeens verschijnen aan behoeftigen en radelozen om ze terug te leiden op het pad van moraliteit en vreugde, hun verlangen versterkend om hun pad naar volledig bewustzijn te voltooien. Deze taak verheugt ons het meest. We zijn hier tenslotte om jullie van genade, hoop en middelen te voorzien om jullie op dit gezegende pad voort te laten gaan. Het is één ding om te midden van jullie te zijn en te zien hoe jullie alles het hoofd bieden; het is heel wat anders om daadwerkelijk een rol te spelen in hulp aan jullie om vol te houden dóór te gaan op jullie pad. Waar we jullie op voorbereiden is om iets te doen wat wij lang geleden hebben gedaan toen we succesvol onze huidige staat van volkomen vreugde bereikten! Nu hebben jullie binnenkort eveneens het duidelijke privilege om een onsterfelijk, volledig bewust Lichtwezen te worden. Dit wonder staat voor jullie open omdat jullie, net zoals wij, ooit zulke Wezens waren in de Lemuriaanse tijd. Hosanna in de Hoogste aan allen!

Vandaag brachten we jullie weer een boodschap. De tijd voor de Grote Shift (verheffing) en een grote verandering in jullie realiteit nadert! Jullie bewegen je snel naar een groot transformationeel Licht. Dit Licht is door de Schepper voorzegd en wordt geïmplementeerd door de grootse Hemelse levensstromen en door de Galactische Federatie van Licht! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

07.05.2013 Vandaag komen we om te spreken over de veranderingen


 7 mei 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

5 Moan, 8 Caban, 9 Eb

Dratzo! Hier zijn we weer! Vandaag komen we om te spreken over de veranderingen die nodig zijn om jullie nieuwe realiteit te manifesteren. Er zijn overal tekenen dat er een nieuw bewustzijn daagt op jullie wereld. Organisaties die toegewijd zijn aan de verandering horen over elkaar en over manieren om internationale sociale netwerken te creëren om zo’n verandering te realiseren. Een item te midden van de diverse veranderingen is het herdefiniëren van geld als mechanisme van uitwisseling; bijvoorbeeld de regels van micro-bankieren en microkrediet in de derde wereld, en de georganiseerde verspreiding van kleinschalige ondernemingen en ‘dorpsbanken’ in deze landen. Deze sociale en culturele netwerken zijn, om zo te zeggen, het onderstel dat alles ondersteunt wat er gaat gebeuren op de hoogste niveaus van handel en bankwezen. Lang geleden, toen het tijdperk van de Ontdekkingsreizen begon in het Westen, verborgen de landen, die het meest te lijden hadden van de inmenging van de westerse soldaten, schepen en geweren, hun symbolen van rijkdom (goud en zilver) in geheime bergplaatsen, waar ze eeuwenlang hebben gelegen. Intussen veroverde en plunderde het Westen voort. In die tijden wisten de oude heersende families dat deze gesel voorbestemd was eens te verdwijnen.

Deze oude families heersten niet alleen door erfrecht, maar eveneens vanwege de natuurlijke autoriteit, afkomstig van speciale wijsheid die hen was geleerd door verscheidene profeten en vanuit de enorme archieven die aan hen ter bewaring waren gegeven. Het Westen werkte velen van hen uit hun macht, en toch verdroegen ze dat allemaal. Recentelijk begonnen deze families een betekenisvolle relatie met de Opgestegen Meesters van Moeder Aarde en met de verbindingsteams van onze vloot. Deze verbindingen leidden natuurlijk tot hun introductie bij hun Agarthaanse verwanten. Deze groepen verbonden zich en vormden wettige entiteiten, gegrond op de oude manieren waarbij macht werd erkend en geëerd door elke groep. Deze inheemse en oorspronkelijke bases van macht en wijsheid verbonden zich daarna met degenen die de Hemel vertegenwoordigen, tezamen met een nieuw element: de Galactische optie. Daarna, twee decennia geleden, kwam deze congruente verzameling groepen met een nieuwe visie die nu functioneel is en op het punt is aanbeland waarop jullie oppervlaktewereld en de manier waarop deze opereert kan worden getransformeerd. Deze verzameling van wijzen staat op het punt jullie nieuwe realiteit te manifesteren.

Deze nieuwe realiteit is nogal een verschil met de oude duistere manieren waaraan jullie gewend zijn geraakt. Een nieuwe visie zal jullie wereld voor het Licht openen en de duistere, hinderlijke volgelingen van de cabal in een tijdelijke quarantaine plaatsen, waarmee het nieuwe systeem zich kan vestigen en een anker worden voor de nieuwe wereld die bedoeld is om jullie naar volledig bewustzijn te leiden. Nadat jullie eenmaal opnieuw volledig bewust zijn kunnen jullie het pad dat lang geleden begonnen was in Lemurië vervolgen. Daar zullen jullie je herenigen met jullie verwanten van Binnen-Aarde en een prachtige galactische samenleving creëren. Eén van de eerste ondernemingen van deze nieuwe samenleving zal het reizen naar elke waterwereld zijn en samen met jullie planetaire broeders een nieuwe sterrennatie vormen. Dit is jullie doel en we zijn hier om jullie te garanderen dat met het Hemelse Licht deze Goddelijke Wil uitgevoerd zal worden. Jullie huidige wereldleiders geloven dat ze almachtig zijn, hetgeen een erg domme veronderstelling is. De tijd voor grote veranderingen nadert, alsmede het moment waarop de grote bewustzijnstoename voor iedereen duidelijk wordt. Derhalve: de Hemel nadert en bereidt het moment voor een zeer buitengewone verrassing voor!

Deze verrassing, zoals we al eerder hebben gezegd, is de verschuiving vanuit het duister naar het licht. Moeder Aarde doet haar best om iedereen te waarschuwen voor de grote rampspoed die haar wordt gebracht door het duister. Haar atmosfeer is in beroering; haar oceanen en rivieren sterven; haar biodiversiteit is eveneens aan het uitsterven; echt, de pure overleving van jullie oppervlaktewereld hangt aan een zijden draadje. Toch gaat het duister door met dit te negeren en stelt zelfs dat deze mogelijke ramp niet kan plaatsvinden. We zijn hier om jullie er van te verzekeren dat jullie stervende wereld een feit is. Echter, we verzekeren jullie er ook van dat er gebeurtenissen onderweg zijn die er voor zorgen dat de duistere kliek verwijderd wordt en de macht geven aan degenen die we hierboven genoemd hebben en die toegewijd zijn aan vrede, welvaart en onthulling. Het is tijd om de grote hoeveelheid ‘cover-ups’ en meedogenloze plannen die jullie verheffing naar volledig bewustzijn tegenhouden, te beëindigen. Bovendien, alles dat jullie natuurlijke rechten en persoonlijke soevereiniteit massaal ontkent, gekoppeld aan de vele geheime activiteiten tegen jullie die te verwerpelijk zijn om te benoemen, zal nu gestopt worden. Het zal worden vervangen door genezing en wijsheidslessen die jullie naar volledig bewustzijn zullen terugbrengen.

Namaste! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen om veel te delen. Momenteel zitten jullie in een verlengde overgangssituatie, die een groeiend gevoel van frustratie en ongeduld in jullie oproept. Jullie wereld verheft zich naar een hogere trilling en de Hemel zorgt voor eenzelfde frequentieverhoging in jullie. Dit betekent dat jullie meer in staat zijn om de irrationele activiteiten van het duister te onderscheiden en minder in staat om hun leven-ontkennende wereldvisie te tolereren. Kortom, jullie voelen een groeiende ontevredenheid over de manier waarop jullie wereld opereert en jullie willen weten waarom dit beangstigende en destructieve rijk nog steeds bestaat! Jullie vragen waarom de vele grote veranderingen waarop het Licht zinspeelt nog niet bekrachtigd zijn en hoe het kan dat we steeds zeggen dat de overwinning ‘nabij’ is, terwijl het duister duidelijk in controle blijft. De vraag is inderdaad wat je zou noemen ‘een taaie’. Alles wat we jullie kunnen verzekeren, zolang het duurt, is dat we een grootse opstand van Hart en Geest leiden, en dat deze opstand snel alles waarover we met jullie praatten voor elkaar brengt. Deze stille revolutie heeft vele sociale, politieke en economische netwerken gesmeed die toegewijd zijn om nieuwe spirituele manieren van het herscheppen van jullie mondiale samenleving te installeren.

We zegenen alles dat op het punt staat te gebeuren en gebruiken onze goede diensten elke dag om deze zeer noodzakelijke serie maatschappelijke transformaties te bemoedigen en te begeleiden. Deze gebeurtenissen zullen de mondiale samenleving op een nieuw fundament en een nieuwe weg plaatsen. Deze bewustzijnsrevolutie heeft reeds belangrijke legale en spirituele netwerken gevormd, die een nieuwe wereld bouwen, welke in staat is om in de uitgebreide rijkdom en nieuwe concepten te voorzien, die jullie naar een permanente welvaart leiden. Dit zal in belangrijke mate veranderen hoe jullie naar jezelf kijken en deze innerlijke transformatie verandert alles. Bovendien bereiden we een serie nieuwe lessen voor die concepten zullen behandelen die veel verder gaan dan wat jullie geloven over de relatie tussen de fysieke en spirituele rijken. Terwijl jullie voortgaan op de weg naar volledig bewustzijn, zullen vele kernopvattingen opnieuw onderzocht worden, en ofwel enorm veranderen ofwel compleet worden verworpen. Veel van wat jullie leren zal de manier, waarop jullie je realiteit en alles wat daarbij hoort zien, veranderen.

Deze vele veranderingen in begrip zullen een verdere boost geven door de ontdekking van het feit van Binnen-Aarde en de aankomst van onze spirituele en ruimte families. Jullie zijn door de Hemel gezegend en verblijven nu op een wereld die zich elke dag in steeds hogere niveaus van bewustzijn beweegt. Deze verheffing versnelt dagelijks en het verheugt ons terwijl we jullie zien groeien. Jullie zijn als knoppen die eindelijk gaan bloeien, en spoedig zullen jullie de wonderen van de prachtige ‘innerlijke’ bloem die jullie daadwerkelijk zijn, omarmen. Onze gewijde taak is, om jullie de noodzakelijke begeleiding te geven en jullie Volledige Zelf toe te staan een veel belangrijker deel van jullie leven te worden. Spoedig kunnen we ons meer direct met jullie bezighouden en verbinden. Jullie prachtige Ik Ben Aanwezigheid is er altijd, klaar om jullie volledig te omhelzen en jullie naar volledig bewustzijn te leiden. Dit is jullie goddelijke bestemming en deze komt nu om jullie de manieren en middelen te brengen om jullie wereld te veranderen en deze meest gewijde bestemming te bereiken.

Vandaag brachten we weer een boodschap om jullie naar jullie nieuwe realiteit te leiden. Dit zich nu manifesterende rijk brengt grote waarheden en vele onthullingen met zich mee, en een welkom einde aan vele afgezaagde cover-ups. Het Eerste Contact komt al bijna en daarmee een nieuwe dag voor de oppervlakte-mensheid. Denk aan alle boeiende dingen die voor jullie liggen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

30.04.2013 Jullie wereld verandert overal rustig richting haar goddelijke transformatie 30 april 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie1 Oc, 18 Kank'in, 9 Eb

Selamat Balik! Hier zijn we weer! Jullie wereld verandert overal rustig richting haar goddelijke transformatie. De hemel gaat door met de voorbereiding voor het gewijde moment waarop een nieuwe werkelijkheid officieel zal worden uitgeroepen. Agartha bereidt zich eveneens voor op dit moment, door hun talloze uitvoerders aan de oppervlakte eraan te herinneren zich klaar te maken om publiekelijk te onthullen wie ze daadwerkelijk zijn. Onze vele liaisonteams bereiden zich eveneens voor om te onthullen wat voor werk ze doen om jullie nieuwe werkelijkheid tot stand te brengen. We werken tevens met de vele opgestegen Meesters om al hun geheime gewijde organisaties in de openbaarheid te brengen. Een uniek moment nadert wanneer jullie in staat zullen zijn om te vernemen hoe het kan dat jullie hele wereld in staat was om zo snel om te schakelen naar een nieuwe manier van lokaal, regionaal en nationaal bewind. Deze verandering zal snel worden gevolgd door een serie speciale, officiële aankondigingen, en spoedig daarna door het opstarten van verscheidene nooit eerder voorgekomen sociale diensten, geleid door dezelfde personen van deze gewijde gemeenschappen. Deze programma’s zullen jullie eerste officiële voorbodes zijn van wat er nog gaat komen. Een nieuwe werkelijkheid staat op het punt geboren te worden, hetgeen tevens formele aankondigingen zal inhouden omtrent ‘eerste contact’ en onze welwillende aanwezigheid.

Momenteel plaatsen we meer liaisonmedewerkers op jullie wereld en ze zullen nauw samenwerken met de Agarthanen. Het is belangrijk om het feit dat de geofysische toestand van jullie wereld feitelijk heel anders is dan de meesten van jullie geloven, naar buiten te brengen. Terwijl jullie deze nieuwe feiten en de bijbehorende nieuwe relaties die ze met zich meebrengen absorberen, zal de relevantie van de activiteiten van de gewijde genootschappen mbt jullie levens veel duidelijker worden. Het beginnen te begrijpen van de opmaak van jullie werkelijkheid en de aanwezigheid van de Agarthanen kan jullie voorbereiden op wat gaat volgen. Wij, van de Galactische Federatie zijn hier vooral om jullie te prepareren op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn, en derhalve is het belangrijk dat onze introductie in jullie wereld niet alleen officieel is maar ook conform de leefregels van de goddelijke wetten. Jullie vertrouwen in ons is van het grootste belang! Nadat we eenmaal jullie vertrouwen hebben, zullen we in staat zijn alles klaar te zetten om jullie op alle niveaus voor te bereiden op jullie drie dagen van metamorfose in jullie individuele Lichtkamers. We beschikken over vele leermethoden die jullie in staat zullen stellen om alle aspecten van wat er bij jullie terugkeer naar volledig bewustzijn hoort te begrijpen, en we zijn er klaar voor om alles, stap voor stap, met jullie door te nemen en al jullie vragen en twijfels te beantwoorden.

Jullie terugkeer tot volledig bewustzijn is iets dat de Hemel voor jullie allen heeft bevolen. De oppervlaktebevolking van Gaia was altijd voorbestemd om tot deze gezegende staat van Zijn terug te keren zodra jullie realiteit het groene licht is gegeven om uit de huidige duisternis op te rijzen. Jullie ongebruikelijke staat van beperking werd alleen toegestaan op een tijdelijke basis, nadat Atlantis gezonken was en diens volledig bewuste bewoners naar de sterren vluchtten. De resulterende snelle verandering in de energieopmaak van de oppervlakte dwong Moeder Aarde haar dagelijkse realiteit te veranderen. Bovendien besloten de Anunnaki in jullie zonnestelsel hun woonplaats te kiezen en met de Hemel te onderhandelen over een goddelijke dispensatie. Dit werd toegestaan, en een tijdrooster en voorwaarden voor de duur werden opgesteld. Toen werd door jullie Hemelse Administratoren bepaald dat jullie prototypes zouden zijn met beperkt bewustzijn, met het vooruitzicht om dan in staat te zijn Anchara’s kinderen op een later tijdstip te helpen eveneens dezelfde goddelijke staat van zijn te bereiken. Dit is hoe jullie aan een lang verblijf in de schaduwlanden begonnen, en nu komt het tot zijn voorbestemde einde.

Jullie herverschijning als volledig bewuste Wezens geeft ons een manier om dit immense sterrenstelsel in het Licht te brengen. Jullie eerste taak in deze onderneming zal zijn, een voortgaande liaison met de voormalige sterrennaties van de Anchara-alliantie te arrangeren, alsmede jullie goede diensten te gebruiken om de vele volledig bewuste Wezens, die nu Galactische Federatieleden zijn, te helpen om harmonieus met elkaar om te gaan. Het doel hier is uiteindelijk een volledig bewust rijk te voort te brengen, dat een voortreffelijk Licht uitzendt.

Terwijl dit nieuwe rijk vorm krijgt, zullen jullie schitteren en bijzonder geëerd worden door het volbrengen van jullie grootse en gewijde taak! Jullie thuiswereld zal een centrum worden voor de beweging die inmiddels al over 50000 zonnestelsels is verspreid, en dit is nog maar het begin. Jullie zullen worden gefêteerd en jullie verwezenlijkingen zullen door de Hemel en in de fysieke werkelijkheid worden gevierd. Jullie naam zal door de hele fysieke werkelijkheid worden verkondigd en jullie glorieuze geschiedenis zal aan elk Wezen in dienst van het Licht worden bekendgemaakt. Waarlijk, jullie staan op het punt in het Licht te worden gekatapulteerd om een zeer opmerkelijke tijd voor jullie nieuwe sterrennatie te creëren.

Namaste! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen met een gezegende boodschap van Liefde, Licht en Waarheid! Jullie rijk beweegt zich nu weg uit de duisternis die het gedurende de laatste dertien millennia in haar greep had. Gedurende deze tijd ging elk van ons succesvol door de verschillende beproevingen die ons tot aan de poort van Ascentie brachten. Nadat we eenmaal deze drempel gepasseerd waren stegen we op in het rijk van de Hemel en in de absolute vreugde die de goddelijke dienst is. Wat zo uitzonderlijk is, is dat de Hemel elk van jullie goddelijke dispensatie heeft gegeven om snel en gemakkelijk te bereiken wat ons zo lang heeft gekost: namelijk jullie speciaal gemaakte Lichtkamers. Dit werk van de Meest Goddelijke is om jullie te voorzien van een unieke weg tot onsterfelijkheid. Op deze manier kunnen jullie tot fysiek Engel-zijn terugkeren en tot jullie essentiële dienstbaarheid aan het goddelijke plan. We zegenen jullie en roepen Hosanna’s naar de Hoogste voor de Gunst en Genade die jullie is getoond.

Het moment is gekomen waarop de Hemel jullie kan leiden naar een gewijd, fysiek leven vol vreugde, wonderen en zegeningen voor elk van jullie. Wij bereiden ons ook voor op onze goddelijke dienst, welke bestaat uit het uitleggen van de verkeerde beoordelingen die het duister jullie heeft aangesmeerd, zoveel millennia geleden. De dispensatie voor jullie terugkeer naar volledig bewustzijn is nog een indicatie van waartoe jullie waarlijk geschapen waren. Binnenin ieder van jullie zit een goddelijke meester, aangewezen door de Opperste Schepper, om jullie moreel te begeleiden in de heilige waarheden van Hemel en Aarde. Deze innerlijke begeleiding werd geëxternaliseerd door jullie behoefte aan een leider buiten jullie, toen jullie tot beperkt bewustzijn terugvielen en zodoende jullie verbinding met het Goddelijke verloren. Nu komt de tijd voor de wederopstanding van deze heilige mentor binnenin jullie. Sommigen noemen het het Hogere Zelf, terwijl anderen eraan refereren als de Ik Ben Aanwezigheid. Hoe dan ook, kijk naar binnen, gezegende Geliefden. Hetgeen jullie zullen vinden is een meester van Waarheid en Integriteit, die jullie elke dag kan voorzien van nimmer falende begeleiding in elke situatie.

De komende dagen zullen worden gemarkeerd door een serie ongewone gebeurtenissen die jullie nieuwe rijk laten manifesteren. In deze boodschappen hebben we jullie voorzien van de context om jullie in staat te stellen om te begrijpen dat wat er gaat gebeuren niet een of ander soort redding is, maar een natuurlijke voortgang van voorspelde gebeurtenissen, om jullie te leiden naar een nieuw land, gevuld met welvaart en Liefde! Te lang verbleven jullie in een wereld van onwaarheden, verdenkingen en vervreemding. Nu gaat zich een geheel nieuwe, tegenovergestelde realiteit aan jullie ontvouwen! Wees niet ongelovig of wantrouwend bij het ontvangen van de basisbehoeften van een natuurlijk leven. Jullie vrijheid en persoonlijke soevereiniteit zijn goddelijke giften aan jullie toen jullie de eerste keer werden gemaakt. Wees opnieuw de gezegende kinderen die open staan om hun goddelijke gaven te ontvangen, en wees bereidwillig om jullie medemensen te helpen wanneer deze welvaart zich over de wereld verspreidt. Gebruik jullie talenten en jullie Liefde om een nieuw rijk te creëren, door de Hemelse Gastheren aan jullie geschonken. En tijd van grote vreugde is aangebroken!

Vandaag spraken we over wat er op jullie wereld gebeurt. We herinnerden jullie er ook aan dat het ‘eerste contact’ bijna daar is. Elke dag vliegen we missies rond jullie planeet die ons voorbereiden op het moment van onze landing. Terwijl jullie innerlijke Geest jullie adviseert omtrent volledig bewustzijn, zo ook herinneren wij jullie eraan wat ons mentorschap jullie verschaft. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

donderdag 2 mei 2013

23.04.2013 Jullie staan aan de rand van een waterval van gebeurtenissen


 23 april 2013 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie7 Akbal, 11 Kank'in, 9 Eb

Dratzo! Dit moment in jullie geschiedenis is waarlijk kostbaar. Jullie staan aan de rand van een waterval van gebeurtenissen die vrij plotseling jullie wereld voor altijd zal veranderen. Moeder Aarde staat nu voor die verandering die we jullie al eerder hebben genoemd en ze staat op het punt haar twee nog gescheiden rijken samen te voegen. Deze grote en gewijde 'shift' gebeurt heel binnenkort. De duistere cabal die jullie duistere oppervlaktewereld leidt kan nog steeds niet geloven dat haar bewind over jullie wereld bijna voorbij is. Er zijn tenslotte maar vage tekenen dat dit aan het gebeuren is. Er worden arrestaties uitgevoerd en delen van hun binnenste kringen worden uit hun machtsposities gezet, maar hun heerschappij gaat door. Wat ze nog niet snappen is dat er zich een volkomen andere realiteit aan het manifesteren is. Zo snappen ze evenmin dat we het hemelse plan om jullie je vrijheid te brengen hebben aangenomen. De duistere garde neemt onze raad en bijbehorende waarschuwingen met een waarlijk enorme 'korrel zout'. Toch zou ze er goed aan doen om te luisteren naar wat we zeggen en zich enigszins voorbereiden op haar aanstaande ondergang. Energie golft over de wereld en staat op het punt haar betreurenswaardige creaties te beëindigen. Een nieuw, alles-transformerend Licht daagt en staat op het punt deze hardnekkige sceptici te verzwelgen.

Onze vloot staat klaar voor het eerste contact en een menigte verhulde schepen zijn een constante herinnering aan het duister dat we aanwezig zijn en in dienst staan van het Licht. Talloze individuen werken aan een nieuwe wereld en we zijn hier om ze te steunen en de vele lichtwerkers te helpen met hun gewijde zaak. Elk van hen weet heel goed van het eindeloze verraad van deze wereldwijde duistere cabal en onze taak is hen te helpen wanneer de Hemel ons dit zegt. Het goddelijke moment is bijna aangebroken voor ons allen, om de oppervlakte-rijken van deze duistere bedreiging te zuiveren. We vragen simpelweg dat jullie je staat van innerlijke vreugde handhaven en dat jullie niet door teleurstelling of twijfel jullie belangrijke bijdrage aan deze gewijde gezamenlijke taak bederven. De Hemel is bijna klaar om het formele signaal af te geven voor de grote transformatie van jullie wereld met de plotselinge verschijning van nieuw bestuur. Dit zal snel leiden tot aankondigingen die de vorm van officiële uitzendingen zullen aannemen die de wereld van de ene dag op de andere zullen veranderen! Het nieuwe financiële en monetaire systeem zal een universele welvaart brengen die enorme veranderingen bekrachtigt en jullie aan de vooravond brengt van volledig bewustzijn.

De talloze Lichtwerkers die zijn benoemd voor hun korte maar zeer gerichte en actieve voorlopige ambtstermijn, hebben een waarlijk ontmoedigende taak vóór zich. Ze zullen een zeer creatieve benadering nodig hebben om de cultuur van wetteloosheid die min of meer gewoon is geworden in jullie wereldwijde regeringen te overwinnen. Hiervoor hebben ze heel specifieke richtlijnen tot hun beschikking. De NESARA Acte, die geheim werd gehouden en onderworpen was aan gedwongen stilzwijgen, is een van de middelen die we aanbevelen aan degenen die de overheid terugbrengen naar diens ware en wettige constitutionele en normale wettelijke wortels. Het nieuwe bestuur moet de schuld-slavernij beëindigen en jullie je goddelijke, persoonlijke soevereiniteit teruggeven. We willen dat deze dapperen in de interim regeringen weten dat enige poging van de duisteren om terug te keren onmiddellijk ongedaan zal worden gemaakt. Het Goddelijke is van plan om ons te gebruiken, een krachtige galactische optie, om de totstandkoming van alle Hemelse gewijde decreten te garanderen. Elk belangrijk werk uitgevoerd door deze nieuwe regeringen zal gesteund worden, onder de voorwaarde dat het jullie gewijde reis naar vrijheid, soevereiniteit en volledig bewustzijn handhaaft.

Terwijl jullie steeds meer kennis krijgen van jullie ware geschiedenis, jullie buitenwereldse origine, en het doel achter jullie goddelijke persoonlijke soevereiniteit, zullen jullie eveneens hulp ontvangen bij het scheppen van nieuwe galactische gemeenschappen, alsmede informatie betreffende de manieren om volledig bewustzijn te herkrijgen. Federatie mentoren alsmede degenen die door de Hemel zijn aangesteld zullen jullie instrueren omtrent de vele aspecten van deze heel andere staat van zijn. Voordat jullie naar Agartha gaan zullen jullie alles willen weten over het wonder dat zich in jullie Lichtkamer voltrekt en elk detail zal besproken worden tijdens uitgebreide gesprekken tussen jullie en jullie mentoren. Veel van dit onderricht zal gebruik maken van onze technologieën, die jullie in staat zal stellen om de concepten die we bij jullie introduceren, visueel en mentaal te ervaren. Kennis kan op zo'n manier worden doorgegeven, dat jullie herinnering aan deze instructies bewaard wordt en beschikbaar blijft gebruik. Dit vormt de 'voor' training, die gevolgd worden door ervaringsgerichte volledig bewustzijns-etiquette trainingssessies die alleen kunnen plaatsvinden nadat jullie volledig bewust zijn geworden.

Gezegend zijn jullie, geliefden! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We komen met goed nieuws op deze speciale dag. Jullie realiteit begint zijn nieuwe, welvarende werkelijkheid te manifesteren. Zij die de leiding hebben over de verschillende wereldkredieten beginnen de procedures om deze immense fondsen vrij te geven. Intussen worden degenen die jullie nieuwe manier van regeren tot stand gaan brengen door hun hemelse managers geleid om hun lijsten met hetgeen ze voor elkaar willen krijgen wanneer ze eenmaal de ambtseed hebben afgelegd, af te maken. Aan het hemelse front nadert de magische gebeurtenis, die deze geweldige veranderingen in bestuur inluidt, zijn manifestatie! We vragen onze geheime heilige gemeenschappen om hun speciale gebeden en rituelen naar de uiteindelijke aangewezen tijdstippen te richten. Jullie staan bijna op het punt waarop jullie collectief kunnen beginnen de eerste kenmerken van jullie nieuwe realiteit waar te nemen. Dit is een zeer aangrijpend moment in de geschiedenis van jullie mondiale samenleving!

Terwijl we deze weergaloze tijd naderen, zijn er bepaalde essentiële onderwerpen die we met jullie willen bespreken. Bedenk allereerst, geliefden, dat wij allemaal een rol hebben gespeeld die nu tot een einde komt. Dit is wanneer deze bijzondere energie cyclus afloopt, ons in staat stellend verder te gaan. Het duister schept genoegen in veroordeling en tweedracht en de nieuwe realiteit heeft alles te maken met Liefde. De taak die voor ons ligt is om de eindcycli van deze realiteit te beëindigen. Dat houdt ook in de duistere cabal en hun gunstelingen, die de oneerlijke praktijken van de cabal moesten uitvoeren, van jullie te scheiden. Deze diverse wezens moeten hun onaangename activiteiten in detail aan jullie uitleggen, en het is hier dat jullie de context en het hogere doel van ieders betrokkenheid in dit Aardse drama in gedachten moeten houden. Jullie kunnen deze cyclus tot een einde brengen door de Liefde van vergeving, die jullie essentie vormt, in te roepen. Verzeker jullie er dan van dat deze individuen geen macht meer krijgen en volledig van jullie worden gescheiden.

We komen nu om dit meest gewijde moment te eren en jullie allen te zegenen! We komen ook om jullie te verzekeren dat onze verschijning bij jullie iets volkomen natuurlijks is. We hebben heel veel goddelijke lessen met jullie te delen, veelal lessen die wij leerden toen we van een sterfelijk naar een onsterfelijk Leven vorderden. Alle gezegende Wezens staan in dienst van het Goddelijke, en dit maakt een bepaalde kennis van de aard van Liefde, Licht en de natuurlijke zegeningen van de Hemel noodzakelijk. Aangezien jullie binnenkort worden getransformeerd tot volledig bewuste Lichtwezens, moeten jullie een grote hoeveelheid informatie absorberen, inclusief de verantwoordelijkheden die bij deze kennis horen. Dit zal onze vreugdevolle dienst zijn. Deze scholing is goddelijk noodzakelijk voordat jullie begeleidingsprogramma op volle kracht begint, een stage die jullie voorbereidt om je te begeven in een nieuw wonderland-bestaan, namelijk volledig bewustzijn. Het zal ons een eer zijn om jullie op deze wijze voor te bereiden terwijl jullie op de komst van jullie goddelijke broeders uit de hemelen en van Agartha wachten.

Vandaag kwamen we om jullie te vertellen omtrent verschillende dingen die nu serieus gaan beginnen. Het zijn de eerste markeringen van de laatste etappe van jullie reis naar volledig bewustzijn. Het duister begrijpt dit en siddert wanneer deze meest gezegende dag arriveert. Het moment nadert van 'dagen gevuld met verwondering en wonderen'! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS