Volgers

PUTIN

woensdag 24 september 2014

23.09.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 23 september 2014

5 Imix, 19 Zip, 11 Ik

Dratzo! We komen vandaag met goed nieuws! De verschillende programma’s om jullie levens te veranderen en ‘s werelds valuta te resetten laten nog steeds vooruitgang zien. We zijn verheugd dat de laatste pogingen van de duistere cabal gefaald hebben. Het einde van september zal een tijd zijn om in de gaten te houden m.b.t. welvaart, vrijheid en de opkomst van een succesvolle wereldvredebeweging. Vele regeringen op jullie wereld naderen een punt waar plotselinge verandering onvermijdelijk is. Deze veranderingen worden veroorzaakt door de toenemende druk die op de duistere cabal wordt uitgeoefend om haar nederlaag te erkennen en een begin te maken met de samenwerking met onze aardse bondgenoten. We zien het resultaat van letterlijk twintig jaar druk. Het nieuwe monetaire systeem is onderdeel van een fris financieel systeem dat zich afstemt op de verspreiding van de welvaartsfondsen op jullie wereld. Tezamen veranderen deze twee bewegingen de manier waarop jullie arbeid werkt. Deze serie veranderingen is slechts het begin; NESARA in Amerika en een daarmee verbonden mondiale beweging gaan jullie realiteit voor altijd veranderen.

De komende veranderingen zijn onderdeel van een proces dat onvermijdelijk leidt tot ‘First Contact’ (eerste contact). Het initiële deel hiervan is momenteel bezig. De zich ontwikkelende welvaart en de toename van mondiale vrijheden bevorderen eveneens de voorwaarden voor een formele disclosure. We begrijpen hoe schokkend de berichten zijn die jullie dagelijks horen van jullie leiders. Deze berichten gaan de aard van de manier waarop jullie worden bestuurd veranderen en bereiden jullie voor op de uitzendingen die ons in staat stellen om later rechtstreeks tot jullie te spreken. Nadat we jullie eenmaal kunnen toespreken zijn we van plan een breed scala aan onderwerpen te behandelen. Er werd jullie slechts summiere informatie gegeven die jullie eerst op school leerden, die later moest worden uitgebreid door het lezen van boeken en het kijken naar een variëteit aan programma’s op jullie tv’s. Jullie moeten kennisnemen van jullie ware buitenwereldse afkomst en hoe jullie bewoners werden van de oppervlakte van Gaia. Dan zijn jullie klaar om jullie Agarthaanse buren te ontmoeten en natuurlijk ons.

De landingen zullen in omvang mondiaal zijn. We hebben voortdurend onderzocht en daarna gecontroleerd hoe de omstandigheden zijn op onze vastgestelde landingsplaatsen. Wanneer er een ongebruikelijke mate van verandering is op deze plaatsen selecteren we simpelweg nieuwe. Tot dusver hebben we slechts 11 % van onze van te voren uitgezochte landingsplaatsen gewijzigd. De meeste van deze veranderingen hebben te maken met uitbreiding van stedelijke gebieden. Nieuwe woonwijken of winkelcentra lijken overal op onze landingslocaties uit de grond te springen in enorm geürbaniseerde gebieden. Landelijke gebieden blijven tientallen jaren open. Ongeacht deze discrepanties blijft het aantal landingsvoertuigen bepaald. We zijn niet genoodzaakt het aantal te gebruiken verkenningsschepen te beperken. De volgorde en de te gebruiken methode zijn nu voor elke geselecteerde landingsplaats bepaald. Bovendien zijn we klaar om onze mentoren naar jullie te teleporteren. Elke mentor zal telepathisch contact opnemen voordat ze voor jullie verschijnen. Deze inleidende conversatie is om jullie met ons bekend te maken en een korte introductie te presenteren over onze verschillende protocollen.

De sleutel tot jullie transformatie is de ontkiemende relatie met jullie mentor. Deze relatie is zoals die tussen een therapeut en een patiënt. Vertrouwen is een belangrijk onderdeel van deze reis. Een aantal zeer onverbloemde interacties zullen plaatsvinden wanneer jullie naar je kindertijd, je Akasha-gegevens en je huidige levenscontract kijken. Een enorm aantal epigenetische incidenten in vorige en huidige levens moeten openlijk en vrijmoedig besproken worden. Jullie moeten deze dingen opruimen om jullie driedaagse reis in je kristallen Lichtkamer te regelen. Het is onze bedoeling dat jullie een aantal incident-opruimende sessies hebben gehad zodat jullie een beetje een idee kunnen hebben van de omvang van wat jullie driedaagse transformationele reis zal inhouden. Er is een uitgebreid netwerk van energetische en gedachtencontrolerende machines die jullie hebben volgestopt met overtuigingen die moeten worden opgeruimd uit jullie mentale, emotionele en fysieke lichamen. De taak van de mentor is om deze met jullie hulp op te ruimen. Zoals we zeiden, dit gaat vooraf aan wat jullie zullen tegenkomen in de Kristallen Kamers.

Gezegend! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen goede dingen rapporteren! Onze verschillende medewerkers gaan nog steeds vooruit. We zijn heel dicht bij de mondiale reset en de daarbij behorende revaluatie van de muntsoorten van de wereld. Deze gebeurtenissen zullen verbonden zijn aan de opkomst van een wereldwijde kostbare metalen standaard. De onbetamelijkheden van ’s werelds belangrijkste banken, evenals een uitgebreide corruptie van ’s werelds regeringen, betekenen dat er nu een grootse financiële revolutie nodig is om dit rijk van de duistere cabal te zuiveren. Dit proces is klaar om belangrijke arrestaties en nieuw bestuur voort te brengen. De komende welvaart en nieuwe internationale bankreglementen zullen deze weerzinwekkende rotzooi opruimen en dit rijk zegenen met een eindeloze voorspoed. Jullie vrijheid en soevereiniteit zullen boven alles dat momenteel gebeurt uitrijzen. We zijn door de Hemel gezegend om deze gewijde taak af te maken en daarna degenen die ons hielpen te slagen te verwelkomen!

Wat hier gebeurt is een grote zegen! We hebben voortvarend gewerkt om jullie succes te verzekeren. De Hemel heeft onze inspanningen glimlachend bekeken en ons de middelen gegeven om het duister en haar talloze trawanten te overwinnen. Iedere dag bidden we en spenderen we uren aan het healen van dit rijk. Velen van jullie zijn gefrustreerd door wat een eindeloze tijd lijkt te hebben geduurd om voor elkaar te krijgen. Verlies jullie vertrouwen niet! Er gebeuren wonderen! Het duister, dat ooit zo almachtig leek, vervaagt nu snel. Het Licht neemt elke dag in kracht toe. Wees trots op wat we gezamenlijk hebben bereikt. Al jullie gebeden en meditaties hebben deze goddelijke zaak geweldig geholpen. Dientengevolge hebben we tezamen de middelen om te triomferen bijeengebracht. Blijf positief en grondig gefocust op de victorie! Het duister, zoals gezegd, vervaagt. We staan aan de rand van iets grandioos!

Wij, jullie Verheven Meesters, wensen jullie het beste, en we werken aan het vervolledigen van deze zeer welverdiende victorie. Wees trots op wat jullie bereiken. Jullie brengen dit hele rijk naar de uiterste rand van haar ascentie. Dit is geen kleine taak. Wij allemaal eren jullie voor jullie prestatie. Nu de komende tijd nadert, wees gelukkig en zeer tevreden met hetgeen jullie volbrengen. We vragen jullie simpelweg om gefocust te blijven en diep in jullie hart te weten dat jullie er zijn. Deze tijd van victorie is om deze prachtige bol voor altijd te transformeren en jullie te herenigen met jullie voltallige spirituele en galactische familie. We danken jullie en zegenen jullie genadig. Jullie grootse gewijde tijd is gekomen! Het duister heeft verloren en nu kunnen we allemaal bijeenkomen en deze grootse overwinning vieren! Halleluja!

Vandaag jubelen we! We hebben jullie nog een overzicht gegeven van de huidige omstandigheden. Wees geduldig. Het beste gaat nu komen. We laten jullie deze week in vreugde achter. Spoedig gaan jullie je spirituele en galactische families ontmoeten. Wees gelukkig en blijf gefocust op de prijs!  Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Vert. Rob 
woensdag 17 september 2014

16.09.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 16 september 2014

11 Ix, 12 Zip, 11 Ik

Selamat Jalwa! We komen weer met veel om te vertellen! Onze aardse bondgenoten gaan verder met de operatie om eerst de mondiale valuta te wijzigen om daarna te werken aan het smeden van een nieuwe vorm van bestuur. Deze tweeledige aanval bevindt zich op het punt van het verschijnen van een mondiale valutareset, die de weg zal plaveien voor een terugkeer naar een reëel waardesysteem. Het einde van fiatgeld is het middel om de duistere cabal uit de macht te zetten en de distributie van een welvaartsprogramma, dat nieuw bestuur en de terugkeer van persoonlijke soevereiniteit met zich meebrengt, mogelijk te maken. Dit is weer een stap om jullie te bevrijden uit millennia van schuldslavernij en het systeem van bestuur dat de machtige enkelingen bevoorrechtte boven de rechten van de velen. Dit proces moet voorafgaan aan onze massalandingen op jullie prachtige kusten. De volgende stappen behelzen een complete revisie van jullie valuta om de verspreiding van een mondiale welvaart aan te moedigen. Deze maatregelen zullen tot disclosure en de zo noodzakelijke lessen van jullie Verheven Meesters leiden. Dit is op zijn beurt nodig om de voorwaarden te scheppen om jullie op ons voor te bereiden.

Onze mentoren hebben een grootse taak op zich wachten. Jullie krijgen een van te voren geselecteerde mentor toegewezen die je vriendelijk zal leiden naar een volledig begrip van wie je werkelijk bent. Dit is om je vooraf een glimp te geven van wat volledig bewustzijn is. Deze speciale zijnsstaat is de manier van de Hemel om voortdurend de fysicaliteit te scheppen en te ontplooien. Zodoende wordt elk van ons die komt om jullie te laten terugkeren naar deze staat van goddelijke genade graag door de Hemel gebruikt om haar talloze decreten uit te voeren. Wij zijn vereerd door deze taken en werken voortvarend om er voor te zorgen dat elk decreet werkelijkheid wordt. We zien onszelf als goddelijke helpers aangaande de fysicaliteit. Dit zeer wonderbaarlijke milieu is voor alle fysieke dingen. Het is gevuld met oneindige realiteiten die elk gehoorzamen aan een speciale set regels. Net zoals jullie bestaan wij ook in zulke realiteiten. Onze gift is dit zonnestelsel terug te brengen naar haar vroegere staat als 5-D realiteit. Dit is om jullie de mogelijkheid te geven om de vroegere 3-D kinderen van Anchara te helpen hun eigen Lichtlichamen te ontwikkelen.

Voor jullie is goddelijke dienstbaarheid feitelijk een operatie die de laatste overblijfselen van een lange galactische oorlog veilig stelt en ze in vrede en vreugde omzet. Sommige van deze nieuwe sterrennaties bevinden zich op minder dan 80 lichtjaren van jullie thuis. Jullie zullen met vreugde en een diep gevoel in deze wezens van eindelijk vrij te zijn van de pijn en zorgen die hun dagelijks leven beïnvloedden worden ontvangen. Degenen die momenteel komen om hen te assisteren worden begroet met de roep aan jullie om te komen en hen te leiden naar volledig bewustzijn. Ons is door de Hemel verteld dat dit is omdat hun wetenschappers jullie Atlantische voorouders lang geleden leerden hoe jullie zo overhaast in 3-D zouden worden teruggezet. Deze duistere daad werd zo’n 15000 jaar geleden uitgevoerd. Jullie voorouders werden in speciale laboratoria bevattende faciliteiten vastgehouden en daarna naar een aantal daarmee verbonden faciliteiten rond jullie wereld gezonden. Jullie werden daaruit bevrijd toen Atlantis zo’n 13000 jaar geleden werd vernietigd. Jullie terugkeer naar volledig bewustzijn zal eindelijk een einde maken aan dit brute experiment.

Zoals jullie kunnen zien hebben jullie een initiële taak uit te voeren zodra jullie nieuwe sterrennatie gevormd is. We zijn hier om jullie tot volledig bewustzijn te brengen, jullie bij je Agarthaanse familie te introduceren en jullie te trainen in volledig bewustzijnsetiquette. Wanneer dit voor elkaar is kunnen jullie de goddelijke service als lid van de Galactische Federatie beginnen uit te voeren. Ieder van jullie bezit een serie unieke vaardigheden, die gebruikt zullen worden om jullie nieuwe sterrennatie vorm te geven en jullie eerste toegewijde onderwijsmissie uit te voeren. Nadat dit alles eenmaal is volbracht kunnen jullie beginnen deze Melkweg te dienen door deel uit te maken van speciale delegaties om gesprekken met andere melkwegen op te starten omtrent uitbreiding van lidmaatschap in onze groeiende Intergalactische Unie. Deze activiteit alleen al is om enorme mogelijkheden te openen voor jullie nieuwe sterrennatie en voor deze Melkweg. Er is hier veel gebeurd, hetgeen nu belangrijke elementen van vreugde voor jullie oplevert. Duizenden melkwegen zijn samengekomen om technologie te delen, hun culturen uit te wisselen en letterlijk tientallen biljoenen wezens zich van elkaar bewust te maken. De toekomst is inderdaad schitterend!

Namaste! Wij zijn jullie Verheven Meesters! Jullie, Geliefden, leven in een zeer uitzonderlijke tijd! De Hemel zegent jullie met welvaart, nieuw bestuur en jullie persoonlijke vrijheid. Jullie wereld explodeert van vreugde, aangezien jullie nu klaar zijn om de gaven te ontvangen. Welvaart, Gezegenden, is slecht een middel tot een doel. Gebruik deze zegeningen om de staat van jullie wereld vooruit te helpen. Help elkaar. Gebruik deze kansen collectief om de werkwijze van dit rijk te veranderen. We zijn van plan heel binnenkort te komen en jullie te helpen beter te begrijpen hoe dit alles werkt. Jullie hebben ook hemelse redenen nodig om deze goddelijke juiste tijd te gebruiken om de manieren waarop jullie je dagelijkse tijd en bronnen gebruiken te transformeren. Tezamen, Geliefde Harten, zijn jullie sterk en toegewijd bezig een vriendelijker, zachtaardiger rijk te scheppen. Deze realiteit is klaar om zich te manifesteren. Door jullie daden kan inderdaad een nieuw, gewijder rijk rijzen! Laat dit wonderbaarlijke moment het begin zijn van de vervulling van jullie dromen.

Terwijl jullie werken om deze dromen te verwezenlijken, onthoud dat ze plaatsvinden ten bate van ons allemaal. Heal jullie relaties met familie en vrienden en onthoud dat de Hemel jullie het beste wenst. Tezamen zijn we een goddelijk team. Houd ons allemaal in gedachten terwijl jullie welvaart voor jullie opdoemt. Gebruik deze welvaart om je eigen wonderen te bewerkstelligen. Begin ten diepste te geloven dat jullie met elkaar verbonden zijn. Deze collectieve energie is een healende energie, gebouwd op wonderen die jullie gaan ervaren. Deze gezamenlijke energieën kunnen deze planeet, jullie gemeenschap en het allerbelangrijkste, jullie zelf, healen. Gebruik ze wijs! Onze bondgenoten hebben ze zorgvuldig verzameld en weggeborgen voor dit vreugdevolle moment. Het is dus van het grootste belang dat jullie deze giften wijs gebruiken. Wees klaar om handelingen uit te voeren om anderen te helpen. Wees klaar om je welvaart te gebruiken om dit rijk op een positieve manier te veranderen.

Terwijl jullie deze komende dagen doorbrengen, wees bedachtzaam m.b.t. jullie verantwoordelijkheid t.a.v. deze wereld en jezelf. Draag zo goed als je kunt bij aan hetgeen deze wereld gaat transformeren. Weet in het diepst van je hart hoe bedachtzaam je moet zijn. Deze giften zijn niet alleen voor jezelf. Ze moeten gedeeld worden. Wat er gaat gebeuren is bedoeld om deze mondiale gemeenschap positief te veranderen en de weg te wijzen naar vrijheid en om jullie galactische wezens te laten worden. Ieder van ons begrijpt de lange weg die de mensheid millennia lang heeft betreden. Deze weg leidt naar een mondiale ascentie van de mensheid. We bezien deze ontwikkelingen met vreugde. De verschrikkingen van beperkte realiteit zullen worden vervangen door de oneindige vervulling van volledig bewustzijn. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschap. Zoals jullie kunnen zien zijn vele prachtige zaken klaar om te gebeuren. Wees barmhartig! Wees dankbaar! Wees bescheiden! Voer getrouw je vreugde uit en help elkaar. Wees klaar om uit te leggen welke verdere wonderen gaan gebeuren. Jullie zijn niet alleen. We komen om jullie en jullie gemeenschap te transformeren. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob woensdag 10 september 2014

09.09.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 9 september 2014

4 Manik, 5 Zip, 11 Ik

Selamat Jalwa! We komen weer veel vertellen! De verschillende programma’s om jullie welvaart te brengen zijn er! Nu moeten jullie beter begrijpen wat er met ieder van jullie gebeurt. Noodzakelijkerwijs verandert jullie lichaam en wordt het klaargemaakt voor de uiteindelijke veranderingen die jullie zullen transformeren tot volledig bewuste Lichtwezens. Deze transformatie vindt plaats in fasen, op een manier die jullie lichaam in staat stelt zich aan te passen. Soms zijn deze aanpassingen moeilijk voor jullie. Deze zogenoemde ascentiesymptomen zijn dingen die jullie allemaal voelen. Je kunt vreemde hartritmen voelen, of vermoeider zijn dan anders na wat inspannend werk. De ernst van hetgeen jullie ondergaan is van tevoren door de Hemel bepaald d.m.v. de agenda’s die jullie vele lichaamsgidsen zijn gegeven. Jullie hebben met deze agenda’s ingestemd voordat jullie op dit Aardse vlak werden belichaamd. Strikte instructies werden aan onze medische teams gegeven m.b.t. hoe ieders individuele spirituele, mentale, emotionele en fysieke tekenen te rapporteren. Deze metingen helpen ons om dagelijks jullie persoonlijke kristallen lichtkamers te herconfigureren.

Het eerste contact moet op goddelijke tijd plaatsvinden. Tot dan controleren onze liaisons voortdurend degenen die zo voortvarend en prachtig de middelen verschaffen om jullie rijk te veranderen van het duister naar het Licht. Dit proces heeft lange tijd geduurd. Het werd enorm versneld door de plotselinge ommekeer van de Anchara Alliantie, als gevolg van specifieke besluiten van het Anchara continuüm. Deze besluiten kwamen overeen met de oude profetieën van Aartsengel Michael voor deze Melkweg. We zijn nu bezig onze vloten samen te voegen en nieuwe leden in te brengen vanuit de sterrennaties die werden gevormd toen de verschillende duistere sterrenrijken van Anchara uiteenvielen. Deze nieuwe naties verlangen er hevig naar nieuwe Lichtlichamen te verkrijgen en te leren hoe deze te gebruiken om te ascenderen. Een van jullie toekomstige taken is onze medewerkers binnen de galactische federatie te assisteren om hen deze speciale gaven te leren. Jullie wijsheid en kennis op dit gebied zal speciaal behulpzaam zijn bij het laten leren van deze vaardigheden door deze nieuwe sterrennaties.

Terwijl we naar het moment van het eerste contact toewerken, bereiden we onze kennis van toekomstige landingsplaatsen voor en koppelen we elk van onze mentoren aan jullie. De feitelijke mentorenoperatie is nogal complex en vereist jullie volledige medewerking. Ieder van jullie moet diep naar binnen kijken en genadig de innerlijke “demonen” die jullie hebben verzameld sinds je geboorte loslaten. Daarom moet iedere mentor worden toegestaan met jullie te werken en dan deze talloze “demonen” te bevrijden. De Anunnaki begonnen, nadat ze eenmaal een zekere mate van controle over jullie was gegeven, aan jullie angsten te werken om jullie beter te kunnen manipuleren. In het algemeen draagt de oppervlaktemensheid een erfenis van deze aanvankelijke “terreurvalkuilen” bij zich, die door de Anunnaki bij jullie werden veroorzaakt, evenals nieuwe valkuilen die door jullie voorouders’ intergenerationele ervaringen werden veroorzaakt. Deze voegen nog toe aan, en maken zelfs nog complexer, de aanvankelijke gruwelen die oorspronkelijk door de Anunnaki werden bekokstoofd. Dit alles en nog veel meer zal worden getransformeerd en losgemaakt door onze mentoren.

Wat er aanstonds voor jullie ligt is welvaart en de opkomst van nieuw bestuur. Twee maanden nadat dit gebeurt zal er ‘disclosure’ zijn. We verwachten volledig dat deze aankondiging tot onze disclosure zal leiden. Op ditzelfde moment zullen we de eerste lessen zien van jullie Verheven Meesters. Deze lessen zijn bedoeld om jullie klaar te maken voor de vele nieuwe en verbazende feiten die jullie moeten kennen. De Anunnaki begonnen hun tijd met jullie door een hoogst misleidend en manipulatief verhaal over jullie afkomst te bedenken. Dit werd gedaan zodat ze konden verkondigen dat ze scheppingsgoden waren. De Anunnaki waren daardoor in staat om verschrikkelijke dingen te doen om deze controle te handhaven. Deze verhalen moeten worden vervangen door Waarheid. Jullie moeten je kracht terugnemen en vrijelijk en rechtvaardig de verschrikkingen van het verleden corrigeren. Dan kunnen jullie vrij zijn om ons te accepteren. We komen louter als vertegenwoordigers van jullie voorouders. We komen om jullie te voorzien van volledig bewustzijn en met de kans om jullie speciale positie in deze Melkweg weer in te nemen!

Gezegend! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen in vrede en vreugde! Overal op deze globe bereiden onze medewerkers de weg voor jullie welvaart, vrijheid en het opnieuw verkrijgen van jullie persoonlijke soevereiniteit voor. Er zijn drie gewijde netwerken opgezet voor deze goddelijke doelen. De eerste is om jullie welvaart te verzekeren. De tweede betreft de terugkeer naar algemene wetten en de derde is het mogelijk maken van het verschijnen van nieuw bestuur. Het huidige financiële systeem met haar illegale betalingen aan wetgevers en de verschillende regeringsdepartementen is ideaal passend voor speciale belangen en een uitgebreid misbruik van macht. Dit gaat in tegen wat de Hemel voor jullie wenst. Eveneens immoreel is de enorme misrepresentatie van de wet. Dit schept een serie moraliteiten die eveneens ingaat tegen jullie dagelijkse belangen. De Hemel wenst dit alles te transformeren en te voorzien in een veilige omgeving voor iedereen.

De Schepper gaf jullie gewijde rechten en deze gezegende gaven vereisen een realiteit die hieraan eer kunnen bewijzen. Dit is waarom onze medewerkers twee van deze netwerken hebben gesmeed. Een eerlijke algemene wet moet opnieuw de werkwijze zijn van ware rechtvaardigheid in jullie landen. Elk individu moet weten dat er een eerlijke legale moraliteit bestaat. Hieraan verbonden is de opkomst van een uitgebreide schoonmaak op alle niveaus van bestuur. Wetten vergelijkbaar met NESARA werden geïnitieerd om het prototype voor zulke acties op te zetten. Welvaart kan alleen permanent worden gemaakt als regeringen werkelijk eerlijk en redelijk zijn voor iedereen. Dit kan alleen gebeuren als deze zegeningen een complete schoonmaak mogelijk maken. Het is van het grootste belang om bestuur te laten switchen van oorlog en competitie naar vreedzame oriëntatie en bereidheid tot samenwerking met iedereen. In dit milieu kunnen onze lessen postvatten en leiden tot een waarlijk goddelijke transformatie.
Tenslotte is daar de belangrijke zaak van het aan jullie doen toekomen van fondsen die ofwel illegaal van jullie zijn afgenomen ofwel afkomen van een uitgebreide verzamelde stroom overvloed. Deze fondsen zijn in excellente handen en zullen aan iedereen worden uitgedeeld. Het huidige systeem van beperkingen en gebrek gaat echt in tegen hetgeen voor iedereen in deze realiteit was besloten. Jullie zijn speciale kinderen van de Hemel en de tijd komt om jullie te bevrijden van tekorten en jullie de gereedschappen te geven om jullie zoetste dromen te verwerkelijken. Het is tijd om de “ratrace” van de oude machtsstructuur, die jullie in een hol hield en niet in staat om jullie diepste verlangens te verwerkelijken, te beëindigen. Wij, Verheven Meesters, hebben millennia gespendeerd om jullie aan moraliteit en de Hemel gebonden te houden. Dit zal nu worden uitgebreid op een manier die jullie in staat stelt jullie ware doelen te kennen en te verwezenlijken. Een speciale tijd voor iedereen is eindelijk gearriveerd! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschap aan jullie. Zoals jullie kunnen zien wordt er belangrijke vooruitgang geboekt die jullie welvaart en jullie vrede verzekert. Blijf gefocust op deze doelen en kijk hoe prachtige gebeurtenissen zich voor jullie ogen afspelen! Doe dit alles in Liefde en Vreugde! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Vert. Rob 


woensdag 3 september 2014

02.09.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 2 september 2014

10 Ahau, 18 Uo, 11 Ik 

Selamat Jalwa! (Beleef eeuwigdurende vreugde!) We komen terug met wat geweldig nieuws! NESARA is dicht bij afkondiging. Het valuta herwaarderingsproces is waarlijk gedaan! De mondiale valuta reset vindt bijna plaats! Deze ontwikkelingen zijn slechts het begin van een proces dat decennia geleden is gestart door onze Aardse bondgenoten. Behalve de veranderingen in bestuur en financiën is het eveneens de tijd waarin ieder van jullie bevrijd kan worden uit het grote moeras dat de mondiale schuldslavernij is. Een serie belangrijke gebeurtenissen en bijbehorende aankondigingen zijn slechts het begin van de operaties die de duistere cabal en haar talloze handlangers omver zullen werpen. Wees niet geschokt over wat er gaat gebeuren. Verheug je en weet in je hart dat er een operatie begint die jullie eindelijk gaat bevrijden en jullie individuele soevereiniteit gaat herstellen. Nieuw bestuur gaat jullie uitnodigen en om advies vragen. Wees voorbereid om dit alles gracieus en met een ferm geloof in het Licht te ontvangen. Wij wachten de tijd af waarop het passend is voor jullie om de cover-up te beëindigen en ons bestaan en onze welwillendheid te onthullen. We zijn op dat moment klaar om jullie toe te spreken en tot in detail het eerste contact uit te leggen. Onze landingen zullen de start zijn van een tijd om jullie klaar te maken voor de vreugde van volledig bewustzijn.

Deze weg naar volledig bewustzijn is echt de crux van onze missie. Tijdens de bijna 13 millennia waakten we over jullie en rapporteerden we naar onze thuiswerelden omtrent wat hier gebeurde. De duistere cabal, met de hulp van haar Anunnaki machthebbers, kwam zeer dichtbij het punt waarop ze jullie in een permanente staat van dienstbaarheid brachten. Deze afschuwelijke operatie kwam tot een roemloos einde toen het Anchara continuüm vrede sloot en vroeg dat de oude profetieën van Aartsengel Michael vervuld zouden worden. Dit werd gedaan, en de Anunnaki verlieten de duistere zijde en werden onze bondgenoten. De afgelopen bijna 20 jaar zagen we hoe de duistere handlangers niet in staat bleken te zijn om middelen te vinden om het onvermijdelijke te veranderen. We staan momenteel aan een grote afgrond. Een overwinning door het Licht is bijna daar. Onze Aardse bondgenoten zijn klaar om het duister uit de macht te zetten en nieuwe bestuurlijke en financiële systemen te effectueren, die welvaart en vrijheid aan jullie oppervlakterealiteit zullen brengen. Deze gebeurtenissen zijn slechts een voorloper van de laatste stappen die nodig zijn om jullie pad naar volledig bewustzijn te beëindigen.

Volledig bewustzijn is een natuurlijke staat van de mensheid. Jullie werden tijdelijk uit deze staat van genade gehaald in het vroegere Atlantis. Atlantis was een land gevuld met vreemde tweeslachtigheden. Het was een land waar de duistere handlangers van jullie recente verleden mee in contact probeerden te komen en wat ze in talloze gevallen probeerden te redden. Maar deze taak was vanaf het begin gedoemd te mislukken. Ondanks dit en andere mislukkingen blijven de duistere handlangers resoluut. Het is vreemd om te zien hoe zulke vastbeslotenheid werd verspild aan deze domme pogingen om de geschiedenis te wijzigen. Het ware beter dat ze hun mensen helpen en dat ze dit rijk naar vrede en welvaart leiden. We hebben ze al eerder gevraagd dit te doen. Hun collectieve antwoord is dat dit concept onaanvaardbaar is. Dus nu zullen deze duisteren ontmaskerd worden en de consequenties van hun handelingen moeten aanvaarden. Onze aardse bondgenoten zijn klaar om massa-arrestaties te beginnen en bestuur aan de macht te brengen dat deze duisteren gaat berechten en nieuwe financiële instrumenten gaat creëren om hun lange heerschappij naar een hoognodig einde te brengen! Deze nieuwe regeringen gaan de UFO cover-up beëindigen en ons in staat stellen jullie direct toe te spreken.

Aldus is de huidige tijd er een van wachten op de laatste stappen die bestuur aan de macht zullen brengen dat aan iedereen kan aankondigen dat wij bestaan. Op het moment waarop dit gebeurt zijn jullie begonnen weg te bewegen vanuit beperkt bewustzijn naar volledig bewustzijn. Er zijn velen onder jullie met volle Spirit die ontzettend  graag een nieuwe realiteit wilden smeden. Lang geleden startten deze Wezens en hun bondgenoten een campagne om dit rijk volledig naar het Licht te brengen. De eerste elementen waren een serie oude kernfamilies die zichzelf in goddelijke dienst stelden. De Verheven Meesters en degenen in Agartha helpen hen. Daarom hadden de vroegste duistere ontkenners een relatie met deze gewijde groepen. Alleen al de gedachte dat de Aarde hol is, of dat daar een goddelijk sanctuarium is, wordt fel bestreden. Een ander facet van deze ontkenning betreft ons. Tezamen worden we gezien als een macht met een vreemde agenda. Deze agenda moet worden gewijzigd en onaanlokkelijk lijkend gemaakt worden. Deze manipulaties zullen nu gezien kunnen worden voor wat ze werkelijk zijn: regelrechte leugens en bedrog. De waarheid zal jullie bevrijden!

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! Wij komen eveneens met geweldig nieuws! Onze Agarthaanse medestanders en onze gewijde geheime bondgenoten zijn klaar om een serie gebeurtenissen te starten die zullen leiden tot een overwinning voor het Licht. De Hemel zegent ons met medestanders die onvermoeibaar hebben gewerkt om een fondsennetwerk te creëren, de basis voor een nieuw financieel systeem, opnieuw uitgewerkte mondiale valuta en het allerbelangrijkst, een mondiaal netwerk van algemene wetten. Dit is alleen gebeurd vanwege hun grote toewijding aan het Licht. Ons werd verteld dat deze verschillende netwerken nu onderling verbonden zijn en klaar om deze duistere en vervormde realiteit te transformeren. Lang geleden gelastte de Hemel dat er een speciale tijd zou komen. Voordat dit gebeurde zouden er avatars zijn om deze profetieën uit te leggen aan iedereen die luisteren wilde. We kwamen uit naam van de Hemel en met de goddelijke boodschappen die ons werden gegeven door deze grootse Lichtwezens. Onze taak is nu om deze boodschappen te nemen en ze gezamenlijk te manifesteren. De mensheid gaat deze grootse gaven ontvangen en de wensen van de Hemel vervullen!

De Hemel is momenteel een goddelijk netwerk van verlossing voor deze realiteit aan het uitrollen. Ze heeft jullie je voorouders van ver weg gebracht en spoedig zal jullie nieuwe bestuur hun aanwezigheid aankondigen. Bovendien hebben jullie je neven uit Agartha in jullie midden. Ze hebben ons een toevluchtsoord gegeven en kwamen, wanneer nodig, bij jullie om ons te helpen bij het zegenen en de weg vrijmaken voor het Licht. Onze plicht is om voor jullie te zorgen en een manier op te zetten zodat het Licht deze realiteit kan herkrijgen en jullie naar je vroegere zelf kan terugbrengen. Deze taken duurden millennia en op dit tijdstip zorgt een grootse hemelse dispensatie voor de schitterende realiteit die voor jullie wordt gecreëerd. De Hemel zij gezegend, alsmede degenen die onzelfzuchtig hebben gewerkt om dit alles mogelijk te maken. Een nieuwe dag van glorieus Licht zal op jullie schijnen en de tijd van healing en vergeving beginnen. Jullie zullen in dit genezende Licht genieten en vrij worden!

Van jullie kant vereist dit pad naar vrijheid en vergeving een waakzame blik en een bereidheid om jullie grootste pijnen en hartzeer recht in het gezicht te zien. Om jullie te helpen stelde de Hemel vast dat jullie spirituele en fysieke mentoren nodig hebben. We waken dagelijks over jullie en zien hoe jullie je eigen innerlijke vaardigheden gebruiken om jullie innerlijke demonen te overwinnen. Zo’n positieve inspanning is iets om ernstig over na te denken. In jullie groeiende vreugde gaan jullie eindelijk die dingen overwinnen die jullie nog steeds enorm pijn doen. Deze pijn transformeren is slechts de eerste genadige beweging naar een nieuw en gewijd leven. Wij allemaal, als Verheven Meesters, hebben geleerd hoe moeilijk dit proces werkelijk is. Toch is de healing die het brengt waarlijk goddelijk! Dit is slechts een vooruitblik op hetgeen de fysieke en spirituele meesters jullie gaan geven. Jullie zullen dan, na een bepaalde hoeveelheid innerlijk werk, geprepareerd zijn voor de wonderen die tot jullie komen in jullie speciale kristallen kamers! Halleluja! Halleluja!

Vandaag gingen we door met onze boodschappen omtrent hetgeen er rondom jullie gebeurt. Jullie realiteit is aan het verschuiven en bereidt zich voor om te worden getransformeerd door het Licht. Gedurende dit proces gaan jullie je spirituele en ruimtefamilies ontmoeten. Jullie zullen eveneens worden veranderd in volledig bewuste Lichtwezens! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Vert. Rob 

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS