Volgers

PUTIN

woensdag 30 november 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 29 nov 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban 
Dratzo! Er gebeurt nu veel op deze aardbol. De verschillende fondsen die nodig zijn om alle programma's "uit te betalen" worden geteld en zullen worden verspreid naar waar deze nodig zijn. Deze serie operaties is bedoeld om uiteindelijk te leiden tot de formele aankondiging van NESARA en daarna GESARA. Dit betekent dat Amerika zich dichter naar de formele aankondiging van haar nieuwe NESARA Republiek beweegt. Deze nieuwe realiteit zal uiteindelijk een nieuw mondiaal bankensysteem laten manifesteren. Alle naties die de Parijs-overeenkomsten hebben geratificeerd zullen dan een vastgestelde serie onderling verbonden operaties uit gaan voeren om de enorme vervuiling van de afgelopen twee eeuwen terug te draaien. Deze gebeurtenissen zal eveneens een serie grote humanitaire projecten in gang zetten die water naar de woestijnen en moderne sanitaire voorzieningen naar alle naties zal brengen. Bovendien zal iedere natie elektriciteitsnetwerken aanleggen die het internet bij iedereen zullen brengen. Dit is nog maar het begin van een serie ontwikkelingen die de mondiale educatie zal opwaarderen en de mensen van de wereld zal laten weten wat er gedaan zal worden om de manier waarop de oude wereld werkte te wijzigen. Deze nieuwe realiteit zal bestaan uit vrede, welvaart, vrijheid en mondiale samenwerking. Dit zal een nieuwe en glorieuze tijd zijn voor de oppervlaktemensheid!
Deze overvloed aan welvaart is nog maar het begin van wat er voor jullie ligt. Lang geleden, toen deze tijd door de Hemel werd bevolen, werd verordonneerd dat de periode voor Ascentie bedoeld was om de oppervlaktemensheid opnieuw met haar galactische broeders te verbinden. Dit moest tevens een tijd zijn waarbij de mensen van Agartha jullie zouden ontmoeten. Dit samenkomen is om jullie opnieuw kennis te laten maken met hoe wijd jullie broeders zich over deze gigantische Melkweg hebben verspreid. Vanaf het moment dat jullie in beperkt bewustzijn werden gedwongen vergaten jullie dat jullie niet alleen waren. Jullie wisten zelfs niet dat een er enorme Federatie van Mensen was om je te helpen. Dit beginproces is simpelweg om jullie te tonen hoe ver mensen reisden. Jullie dienen daarom je angsten opzij te zetten en je snel af te wenden van jullie toenemende xenofobie. In dit licht werd ons verteld jullie de tijd te geven om je visie op deze galactische realiteit aan te passen. Jullie leven in een expansief bestaansvlak dat veel verschillende typen van behoorlijk intelligente Wezens bevat, zelfs uitvoeringen van de verschillende soorten die vaak op jullie wereld worden gezien.
Deze geweldige Wezens zullen jullie pas ontmoeten nadat jullie de transitie terug naar galactische mensen hebben gemaakt. In die nieuwe staat zal jullie aanvankelijke terughoudendheid zich al hebben getransformeerd in ontzag. Wij begrijpen dit ene feit zeer goed en hebben het huidige gebruik van galactische niet-mensen tot een minimum beperkt. Voor jullie zijn de meest vertrouwde natuurlijk de Arcturiërs. Hun helende wonderen zijn ons welbekend en zij vertegenwoordigen een soort waarover jullie altijd een goed gevoel hebben gehad. Het is onze plicht deze volgende fase van jullie transitie in het best mogelijke licht te presenteren. Daarom zijn onze medische teams samengesteld uit Arcturische en menselijke componenten. We realiseren ons ook dat we nauw samen dienen te werken met degenen die bezig zijn met het verwerken van jullie overvloed en het vormen van nieuw bestuur. Jullie gaan vele buitengewone gebeurtenissen te zien krijgen en daar deel van uitmaken. Deze gebeurtenissen zullen nieuwe technologieën bij jullie introduceren en het pad effenen voor onze eerste serie aankondigingen aan jullie. Bijzonder belangrijk voor ons is natuurlijk onze aankomst. De Opgestegen Meesters gaan de weg voorbereiden door jullie een aantal essentiële geschiedenislessen te geven.
Deze lessen gaan de grote gaten opvullen waar jullie huidige benadering van de geschiedenis niet over bericht. Het is makkelijk om datgene te manipuleren wat je niet weet. We zien graag dat jullie diepgaand leren wat deze gaten zijn en hoe deze jullie onbewust hebben beïnvloed. We komen om jullie welkom thuis te heten en manieren voor te stellen hoe jullie nieuwe sterrennatie te bouwen. Het is essentieel dat jullie dit als bewust collectief doen. Het is belangrijk dat jullie je vrijelijk onder de Agarthanen mengen en tot in detail weten hoe jullie je nieuwe woonplaatsen op Venus, Mars en het nieuwe heringerichte trans-Martiaanse rijk gaan vestigen. Een Sterrennatieconstructie vereist een organische benadering. Jullie hebben tevens kennis nodig van hoe succesvol te navigeren tijdens het grote Galactische Lichtfederatie-congres in het Wega-systeem. Deze zaken zijn binnenkort "oude koek" voor jullie. Jullie gaan tevens talloze zaken leren van je mentoren en al doende, veel over jullie zelf. Gebruik deze tijd om te beginnen je te realiseren wat er voor je ligt als een verbazingwekkend kosmisch avontuur in bewustzijn! Hoera! Hoera! Hoera!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Over jullie heilige aardbol begint een serie uiterst goddelijke handelingen vorm te krijgen. Deze heilige gebeurtenissen vormen 's Hemels formele lancering van de aanzet om de welvaart-programma's, NESARA en de nieuwe Republiek binnen te brengen.  Deze gebeurtenissen zullen de huidige handelingen die sinds het resultaat van de Amerikaanse verkiezing van 8 November in aantocht zijn, annuleren. Wij in de Hemel en op Aarde wensen jullie ten diepste te kunnen brengen wat we al zo lang hebben beloofd. Het is de plicht van de Hemel om een nieuwe heilige realiteit naar voren te brengen die jullie bevrijdt van het juk dat jullie bijna 13 millennia geleden droegen. Op dit moment waarderen we oprecht, zoals we in eerdere boodschappen al hebben aangegeven, jullie collectieve visualisaties en positieve handelingen. We zegenen jullie  en zijn vastbesloten om op deze prachtige blauwgroene bol een nieuw eerste prototype naar voren te brengen. Bijzondere gebeurtenissen die zijn voorbestemd om jullie dit glorieuze succes te brengen, komen daarom steeds dichterbij! 
Wij Meesters hebben aan onze gewijde vennoten verkondigd dat deze wereld van behoefte en macht wordt getransformeerd. Dit land is gevestigd op de het heilige territorium van Gaia, onze Heilige Moeder. Velen hebben het idee dat een voortduren van hoe het nu gaat goed is: dit is louter dwaasheid. De Mensheid bezit een uiterst glorieus verleden dat zal leiden tot een snelle omvorming van deze realiteit. Het is deze opdracht van de Hemel waar we vreugde en levensmoed uit putten. Dit onheilige rijk is voorbestemd om snel te worden heengezonden naar de vuilnisbak van de geschiedenis! De nieuwe welvaart is enkel bedoeld om een stille revolutie van het Hart te ontketenen! Dat zal op zijn beurt de oorspronkelijke Grondwet van de V.S. herstellen en jullie nieuw bestuur brengen. Dit instrument zal een goddelijk denkproces in gang zetten dat zich in rap tempo over de aardbol zal verspreiden en tot nieuwe, welvarende en vrije realiteiten zal inspireren. Het is hier waar jullie je broeders en zusters zullen kunnen verwelkomen en opnieuw de vreugde kunnen proeven van volledig bewustzijn!
Omgeven door deze immer voortdurende vreugde spreken we jullie aan. Wees moedig en verwacht niets minder dan een gulle beloning van de Hemel. In deze tijd zijn we in staat geweest om vele wonderen te verrichten. De grootste liggen nog in het verschiet. We erkennen dat degenen die ernaar streven om de duisternis in ere te herstellen, jullie schitterende Zielen in duisternis wensen te lokken. Dit zal niet aan de orde zijn. Een majestueuze overwinning is over deze planeet neergedaald en zal niet rusten voordat een waarlijk goddelijke overwinning voor jullie is! Gebruik deze tijd om je sterker wordende innerlijke kracht te voelen. Een machtige stroom van hemelse energie zal alles opzij vegen wat buiten de parameters van deze nieuwe heilige toekomst voor de mensheid ligt. Gemanifesteerd in vreugde, zal het een hoogstaande en goddelijke realiteit zijn, gevuld met Vreugde, Vrijheid en Eindeloze Voorspoed. Observeer op een aandachtvolle manier hoe deze vredevolle, gewijde revolutie binnenrolt.
Vandaag vervolgden we onze rapportage over wat er zich over de gehele aardbol aan het ontvouwen is. Gebeurtenissen, die een grootse verandering beloven in de manier waarop de naties van jullie wereld opereren, vinden plaats. Jullie wereld bevindt zich op de drempel naar eerste contact. Bereid je erop voor getuige te zijn van bijzonder uitzonderlijke gebeurtenissen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 22 november 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 22 nov 2016


2 Cib, 19 Xul 13 Caban
Selamat Jalwa! Momenteel is er een operatie gaande met als doel de resterende illuminati-schurken die in het Amerikaanse bestuurslichaam nog in machtsposities zitten, te isoleren. Dit proces heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk  door de Chinese en Europese Elders en Royals was gedacht. Het nieuwe wettige Amerikaanse bestuur werd in het laatste deel van wat jullie kennen als de Gregoriaanse kalendermaand Oktober op een voorlopige manier uitgeroepen. Blijft over een meer formele afkondiging die binnenkort gedaan zal worden. Intussen is er een opruimproces gaande. We zien op dit alles toe en stellen parameters op die deze operatie succesvol zullen maken. We verwachten dat dit de weg vrij zal maken voor de nieuwe Amerikaanse Republiek en dat NESARA publiekelijk zal worden aangekondigd. We zijn alles wat zich ontwikkelt zorgvuldig in de gaten blijven houden en zullen een volledig verslag geven aan de speciale raad die de bewaker zal zijn van de nieuwe GESARA besturen. Onze liaisons vormen een sleutelrol in deze onmisbare raad voor de Elders en de Royals. Ons doel is deze nieuwe besturen zo efficiënt als mogelijk is aan de macht te laten komen. Deze actie zal disclosure eveneens dichterbij brengen. 
Dit hele proces gaat over het voorbereiden van dit mondiale rijk op het aannemen van een immer groeiend bewustzijn. Dit bewustzijn maakt het jullie mogelijk ons als jullie leraren te accepteren. De Anunnaki lieten jullie lange tijd geloven dat jullie mindere Wezens waren. Hierdoor waren ze in staat jullie gemakkelijk te manipuleren. We hebben vaak benadrukt dat deze komende periode de tijd is waarin jullie in staat zullen zijn je vermogens te accepteren en ons als jullie toekomst te zien. De vele technologische apparaten die jullie in je realiteit hebben geaccepteerd zijn nog maar het topje van de gigantische ijsberg van innovaties die plotseling voor jullie zullen verschijnen. Deze nieuwe technologieën gaan jullie eindelijk in staat stellen te begrijpen hoe verbazingwekkend deze nieuwe realiteit zal worden. Het gaat een wereld zijn die op een eenvoudige manier kan aanvaarden wat we van plan zijn jullie te leren. Jullie dienen snel de gevaarlijk langzame ontwikkeling waar de voorbije 20e eeuw om bekend stond goed te maken. Een snellere vooruitgang kan jullie in staat stellen het brede bereik van deze nieuwe elektronische technologie te begrijpen! 
Jullie wereld groeit van een samenleving die is gebaseerd op primitieve technologie naar een samenleving die gebouwd is op elektronische apparaten. Dit verandert het in een rijk dat op een primitieve wijze op de onze lijkt. Wat er vervolgens gebeurt is dat deze elektronische technologie mondiaal wordt, een ontwikkeling die zich nu in een veel groter tempo voltrekt. We bekijken deze wereldbol en zien hoe de elektrische roosters in Azië, Afrika en de Amerika's iedere dag toenemen. Deze elektrische roosters kunnen dan de basis gaan vormen voor de draadloze elektronische revolutie. Hoewel dit proces in het grootste deel van jullie wereld nog steeds langzaam verloopt, gaat de nieuwe welvaart een einde maken aan dergelijke beperkingen. De oppervlaktewereld van jullie planeet werd grotendeels gecontroleerd door de in het Westen gevestigde Illuminati. Een dergelijke gecentraliseerde controle zal veel moeilijker zijn in een tijd van grote mondiale welvaart. Het is deze realiteit die de ware basis is van GESARA. Het is essentieel dat de beperkte machtsbasis wordt geëlimineerd en wordt vervangen door een nieuw, meer open concept. Wanneer die macht zich verbreedt zal de wereld meer in staat zijn nieuwe realiteiten te aanvaarden. De wereld zal ook meer open worden voor disclosure en massaal contact.  
Eerste Contact is het belangrijkste doel van onze Welkom Thuis Missie. We zijn toegewijd om degenen op jullie wereld die vastbesloten zijn de controle te beëindigen van degenen die de machtige hielenlikkers van jullie vroegere meesters, de Anunnaki, werden, te helpen. Dappere Zielen hebben decennialang gewerkt om een werkwijze op te zetten zodat dit geweldige doel kon worden bereikt. Toen wij arriveerden, begonnen we onmiddellijk uit te zoeken wie dat waren en hun vertrouwen te winnen. Alleen op deze manier kon onze missie snel slagen. Zoals we in onze vorige verslagen hebben aangegeven, waren we tot op zekere hoogte in staat dit te doen. Wat nu nodig is, is dat wij voorbij onze huidige positie van vertrouwen kunnen gaan en hen echt helpen om op elke mogelijke manier te slagen. De huidige vertraging zal worden opgeheven door een gezamenlijke macht, bestaande uit iedereen die aan het werk is om succes te behalen. Deze coalitie zal de welvaart en het nieuwe bestuur mogelijk maken dat ons in staat zal stellen onze missie te volbrengen – om te worden erkend om jullie daarna aan te spreken. Dit maakt de Hemel zeer gelukkig en stelt ons in staat te bedenken hoe we onze huidige tijdschema's dienen aan te passen.
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De tijd is gekomen om de Hemel te bedanken voor wat er op het punt staat te gebeuren. Het oude corrupte politieke proces is voorbestemd om te verdwijnen en vol genade door een nieuw, genaamd NESARA en GESARA, te worden vervangen. Het is een genaderijke zegen. Door middel hiervan zal onmetelijke voorspoed zich manifesteren en zal zich een bevrijding uit schuldenslavernij aandienen als een omvangrijke en schitterende viering die zal komen, voorafgaand aan een nieuw mondiaal bankensysteem. Dit is een heilig geschenk aan de oppervlaktemensheid! Het maakt een einde aan een systeem dat in het oude Babylonië voor het eerst zijn kop op stak. Deze tirannie is bijna voorbij. Jullie zullen in het goddelijke licht van vrijheid duiken, met het vermogen om in vreugde te leven. Het is deze innerlijke passie die jullie motiveert. Het is deze grote vreugde die het grootste geschenk van de Hemel zal zijn. Het is een teken van hoezeer de Hemel jullie liefheeft en ten diepste jullie grootste persoonlijke succes wenst! Het is jullie beloning voor alles wat jullie doen om de Hemel te bedanken voor het schitterende werk door het vervullen van jullie dromen!
Het goddelijke doel van dit alles is dat jullie deze voorspoed gebruiken om je bewustzijn en vreugde te verhogen. Er wordt vaak gesteld dat de collectieve energie van deze mondiale gemeenschap stijgt door de toename van haar vreugde. Dit proces voltrekt zich door je passie te volgen zodat het voor jullie mogelijk wordt om eenvoudig voor je te zien wat kan worden bereikt door eindelijk jullie persoonlijke projecten op te pakken. Terwijl je begint cirkelen de eerste energieën de wereld in zodat er nog meer aanmoediging wordt toegevoegd aan de collectieve prestatie. Het actieve proces van het uitvoeren van deze projecten werkt zeer bekrachtigend. Een soort mondiale energie blijft teruggekaatst worden en naar boven spiralen. Het is deze ontwikkeling die aan dit alles ten grondslag ligt. Terwijl je je steeds meer bekrachtigd voelt vormen er zich netwerken en wordt een nieuwe goddelijke houding gemanifesteerd. Deze zich opnieuw vormende realiteit is in werkelijkheid jullie verbeeldingskracht in actie.
Dit is de goddelijke operatie waar we decennia geleden aan zijn begonnen. Jullie realiteit bevindt zich nu op een belangrijk kruispunt. We vragen jullie simpelweg om je toekomstwensen te blijven vasthouden en binnenkort zullen jullie het prachtige resultaat zien van wat we jullie al lange tijd omschreven hebben. Amerika is feitelijk een proefbodem voor hoe dit nieuwe bewustzijn zich zal manifesteren. Onze vennoten hebben onze hulpmiddelen meegenomen en zijn ze over deze aardbol aan het verspreiden. Heb geduld. Weet diep van binnen dat er een gedenkwaardig heilig plan onderweg is dat bedoeld is om alles aan de kant te vegen wat sterk gekant is tegen wat het vertegenwoordigt. Wat er zich aan het ontvouwen is, is de her-vorming van deze nieuwe en welvarende realiteit. Iedere dag worden er vele gewijde decreten afgekondigd en uit de doeken gedaan. Een ongerepte nieuwe wereld zal zich manifesteren en alle aanwezige obstakels zullen worden getransformeerd. Geniet van wat er ten einde komt en laat deze genaderijke realiteit ontstaan. Laat ons dit doen in de naam van alles dat heilig en diepgaand is! Halleluja! Halleluja! Halleluja! 
Vandaag gaven we een vervolg aan ons algemene verslag van de huidige mondiale situatie. Er ontstaan zaken die deze wereld op een wonderbaarlijke manier zullen veranderen. Het enige dat we vragen is dat jullie geduldig, gefocust en bereid blijven dit prachtige doel te steunen. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 15 november 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 15 nov. 20168 Muluc, 12 Xul, 13 Caban
Dratzo! We komen met goed nieuws over de rariteiten en de wonderen van afgelopen week. De Amerikaanse verkiezingen waren niet meer dan een laatste oprisping van de oude, maar nog steeds functionerende USA Inc. De resultaten waren precies een indicatie van hoe Amerika klaar is voor een nieuwe realiteit, de NESARA republiek. Financiële instituten worden met de introductie van nieuwe, kleurrijke VS schatkistbiljetten, geleidelijk aan opgestart. Deze zullen door goud worden gesteund en zullen de formele ineenstorting van de Federale Reserve betekenen. Dit nieuwe bestuur wordt gevestigd om een oud systeem, dat maanden geleden zijn uiteindelijke duik in vergetelheid nam, te beëindigen. De nieuwe Republiek gaat jullie op internationaal niveau feest brengen dat alle schulden zal verwijderen en jullie de vrijheid en controle zal geven om opnieuw te beginnen. In deze nieuwe realiteit zullen jullie floreren en bekrachtigd zijn om je welvaart te gebruiken teneinde je passie vorm te geven. Deze realiteitsverschuiving zal voor het noodzakelijke overzicht zorgen om ervoor te zorgen dat degenen die jullie onder controle hadden echt van jullie geïsoleerd zullen worden. Deze komende tijd zal een periode zijn waarin jullie je opnieuw verbinden met je spirituele - en ruimtefamilies. De oude angsten en twijfels binnenin jullie zullen snel vervagen!
Het is essentieel dat jullie je de vermogens die jullie nu bezitten gaan realiseren. Een eindeloze stroom geld zal jullie in staat stellen mondiale armoede te beëindigen en daarmee een einde brengen aan de economische problemen die hebben geleid tot haat en verdeeldheid, wat door de hielenlikkers van de Anunnaki millennialang werd geëxploiteerd. In dit nieuwe rijk zijn jullie voorbestemd te floreren. De oude inzichten die jullie lang koesterden, zullen verdwijnen. Jullie zullen een mondiaal forum krijgen dat jullie onnodige angsten zal uitbannen en dat vrede en samenwerking de nieuwe internationale normen zullen laten worden. Deze tijd zal ook de Opgestegen Meesters vrijmaken om jullie vele zaken te onderwijzen omtrent jullie oude realiteit, die zal worden getransformeerd in de voorloper van jullie uiteindelijke transformatie naar Galactische Mensen. Zoals we eerder al zeiden, vereist deze complexe operatie allereerst de aankomst van onze mentoren en ten tweede, jullie reis naar Agartha. Het is hier dat jullie gepersonaliseerde Kristallen Lichtkamers worden bewaard. Dan zijn we van plan jullie te verwelkomen in de rijken van alle Galactische Mensen. Daarna, op de prachtige wijze van goddelijke dienstbaarheid, gaan jullie leren hoe de Hemel ons gebruikt om elke realiteit zoveel beter te maken voor alle betrokkenen.
In de tussentijd hebben we met onze Agarthaanse verwanten gewerkt aan de voorbereidingen van een enorme herstructurering van Gaia's oppervlakterijk. Tijdens de laatste twee decennia hebben we met Gaia's Spirituele Hiërarchieën samengewerkt om haar belangrijkste 24 tektonische platen en talloze atmosferische lagen te prepareren en haar oppervlakte voor te bereiden op een enorme make-over. Dit houdt een uitbreiding in van 1/3e van haar landoppervlak en een algemeen opnieuw vergrendelen van haar oppervlakteplaten, samen met een toename van haar atmosferische zuurstof tot ongeveer 35%. Deze actie is bedoeld om Gaia's oppervlakte fysiek te herenigen met haar Binnenaarde-component. Voor de eerste maal in bijna 13 millennia zal Gaia een samengevoegd 5D- rijk worden. Derhalve zal Gaia ook, terwijl jullie transformeren in je Kristallen Kamers, transmuteren en opnieuw bovenkomen als haar vroegere zelf, een wonderbaarlijke 5D-wereld. In dit nieuwe rijk gaan jullie je nieuwe galactische gemeenschappen perfectioneren en ze dan transformeren naar een geterraformeerde Venus en Mars. Wanneer alles achter de rug is, zullen jullie wonen in een nieuw, verenigd rijk dat jullie nieuwe sterrennatie zal worden! Dit zal een heel belangrijk onderdeel worden van de Galactische Federatie!
Dit proces van het verhogen van jullie bewustzijn is gebaseerd op goddelijke decreten van AEON. Deze bepaalden dat de Hemel en haar goddelijke dienaren samen moesten komen voor de formulering van een plan om jullie naar je erfgoed van galactisch menszijn terug te brengen. De eerste stap in dit proces was om een algemene upgrade van jullie bewustzijnsniveau te beginnen. De aanvallen door het duister op jullie Zon zorgden alleen maar voor een versnelling van deze heilige geboden. Aan het begin van de 90-er jaren was onze eerste respons het zenden van een speciale Wetenschaps- en Technische vloot naar jullie zonnestelsel. Zoals in eerdere rapporten aangegeven ontmoette de vloot aanvankelijk een grote mate van weerstand, die aan het einde van het eerste decennium van onze interacties werd verholpen. Sindsdien zijn we begonnen een progressief grotere mate van vertrouwen te ontwikkelen. Dit proces heeft nu geresulteerd in een algemeen plan dat ons zal leiden naar ons gezamenlijke doel van een NESARA Republiek. Het wordt voorzien dat na een paar maanden na de lancering van deze nieuwe Republiek, we onszelf formeel bij jullie kunnen beginnen te introduceren. Daarna kunnen we de landingen initiëren, evenals de laatste details richting volledig bewustzijn.
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Het einde van het jaar is voor ons zoals gewoonlijk een opwindende tijd. We kijken met vreugde toe en ondersteunen in het geheim de verschillende religieuze ceremonieën waar deze tijd van het jaar het meest bekend om staat. Het is een gelegenheid waarin het grootste deel van jullie energie aan deze ceremonieën wordt gewijd. We herinneren ons de tijd toen we, als mens, met plezier aan deze heilige rituelen deelnamen. We begrijpen het gemeenschappelijke belang en zijn van plan om jullie te informeren over wat we collectief allemaal weten. De mens begrijpt hoe jullie beoefening van deze belangrijke basisovertuigingen de spirituele aspecten van Gaia ondersteunt. Wat werkelijk interessant is, is hoe deze overtuigingen zullen veranderen wanneer we de bijzondere kans krijgen om jullie aan te spreken. Terwijl jullie in bewustzijn groeien, krijgen jullie een meer diepgaande uitleg van de grootse betekenissen van deze laatste momenten van dit Gregoriaanse jaar. We zijn van plan om dit op een zeer toegankelijke manier te doen. Sinds de laatste dagen van Atlantis hebben deze eindtijden een langdurige herinnering aan dat gezonken continent en haar onuitwisbare erfenis opgeroepen.  
We willen jullie graag bedanken voor jullie positieve toekomstvisies. Jullie hebben dit oppervlakterijk in staat gesteld een periode van aanpassing te betreden dat nodig is voordat de republiek formeel wordt afgekondigd. Deze komende tijd is er een waarin velen van jullie kunnen doorgaan de veranderingen die zich binnenkort over de gehele aardbol zullen aandienen te verwerken. Een potentieel omvangrijke oorlog is voorkomen, alleen maar omdat jullie relatief kalm zijn gebleven bij het vooruitzicht op een mogelijke calamiteit. We kunnen jullie enkel maar blijven bedanken voor jullie affirmaties en de geweldige kracht van jullie gezamenlijke gebeden en meditaties. Deze uitzonderlijke energieën zullen verder steun geven in jullie eenvoudige transitie naar nieuw bestuur en een uiterst welkome welvaart. Net als ons verheugt het Gaia om te zien hoe jullie schitterende vermogens stap voor stap terugkeren. Jullie spreiden met trots ten toon wat de Hemel altijd al als jullie verbazingwekkende potentie heeft gezien. Geniet van dit tijdperk van fantastische manifestatie. Jullie zijn hierin waarlijk de krachtige mede-scheppers!
Laat ons besluiten met een inspirerend gebed van hoop en genade. Jullie zijn allemaal door een periode van immense frustratie en verpletterde dromen gegaan. We komen in deze tijd voor eenieder van jullie met een intentie om op te focussen. Keer je naar binnen. Visualiseer een brede rivier van energie die uit de Hemel naar beneden stroomt, die alle plekken bereikt en vult met een levendige, hemelse gloed. Zie hoe deze energieën alles veranderen. Laat de wereld deze energieën opnemen en ze versterken. Laat deze schitterende energieën beginnen het oude snel af te breken door in alles een nieuw systeem van hemelse inzichten te implanteren. Zie hoe de levensenergieën veranderen in een prachtige paarse kleur dat snel de basistrilling van Gaia doet toenemen en deze verandert in de meest adembenemende nuance van diep paars. Vanuit deze gloed accepteert de wereld alle manieren waarop alle haat snel in Liefde, Eenheid en Welvaart zal veranderen! Halleluja! Halleluja! Halleluja! 
Vandaag gaven we weer een vervolg aan onze berichtgeving. Laat ons dit beschouwen als een glorieuze afsluiting van wat we jullie reeds lange tijd hebben willen vertellen. Bespreek dit met elkaar en weet dat er vele schitterende gebeurtenissen op het punt staan zich te manifesteren! Gebruik deze tijd om al deze elementen te visualiseren om vervolgens, gezamenlijk, voor jullie langdurig lijdende oppervlakterijk een nieuwe werkelijkheid te creëren! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 8 november 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 8 nov. 20161 Ik, 5 Xul, 13 Caban
Selamat Balik! Veel gaat door zich te ontvouwen terwijl de Republiek werkt om haar wettige positie vis-à-vis overeenkomsten te stabiliseren, die zijn getekend en geratificeerd tijdens de Overeenkomst van 2015 in Parijs m.b.t. klimaatverandering. Dit akkoord liet toe dat er een nieuw financieel en monetair beleidsplan effectief werd. Dit is nu door meer dan 209 soevereine naties ondertekend. De nieuwe wereld die wij  in recente boodschappen hebben beschreven staat feitelijk op het punt te worden geboren. Dit rijk heeft er lang over gedaan om zich te manifesteren. Als je kijkt naar het collectieve potentieel van de mensheid, zie je een resultaat dat door de hielenlikkers van de Anunnaki consequent werd ontkend. Deze ontkenning kan niet langer worden getolereerd. In de woorden van NESARA zijn we een zeer kostbare en soevereine groep van de mensheid. Meer passend bestuur en een gelegenheid om je potentieel te bereiken zijn onderdeel van een uitgebreid systeem van rechten, die jullie door de Schepper zijn gegeven. Ze kunnen jullie niet langer worden onthouden. Derhalve zullen jullie binnenkort beschikken over de middelen om je diepste dromen waar te maken. Gebruik deze giften om jullie oppervlakterealiteit te veranderen in de meest gekoesterde aspiraties die alleen maar een zeer opmerkelijke realiteit kan voortbrengen. Maak ons allemaal trots op wat jullie worden!   
Dit concept van verandering gaat hand in hand met de behoefte om het steeds hoger wordende niveau van mondiaal bewustzijn te erkennen. Jullie wereld staat op het punt een enorme verandering te ondergaan in de wijze waarop alles gaat. Tijdens de laatste zes millennia werd het autoritaire gedrag van de Anunnaki niet aangevochten. In de laatste vier decennia begon dat te veranderen. Degenen die aan de macht zijn negeerden aanvankelijk de grote "volksrevolutie" in Oost Europa. Ze lieten hun minachting blijken door de onverzettelijkheid van de door de hielenlikkers geleide rijkdom-machines in het Westen. Dit was hun poging om deze globe op één of andere manier geleidelijk aan terug te brengen naar wat ze eerder was. Deze tegencoup door de rijken en machtigen in het Westen was aanvankelijk succesvol: in het laatste decennium van de 20e eeuw begon deze arrogante benadering echter uit elkaar te vallen. De onderontwikkelde wereld begon een zich snel ontwikkelende kans te zien om het afgeleefde financiële systeem dat de zaken op zijn plaats hield te hervormen. Het resultaat was het trage begin van wat later de "Brics-revolutie" genoemd zou gaan worden. Deze onmogelijk lijkende beweging begon in de jaren 2010 momentum te vergaren. Het is deze revolutie die momenteel scheuren in het monolithische pro-westerse systeem veroorzaakt. We balanceren op de drempel van een groot aantal wonderbaarlijke gebeurtenissen die het resultaat zijn van deze serie samenvallende gebeurtenissen. 

Op deze wereld proberen vele nationale leiders een manier te vinden om corruptie, vriendjespolitiek en een algemene malaise die de enorme verhoging beperkt die deze mondiale gemeenschap nodig heeft om te overleven, uit te wissen. Dit is grotendeels te danken aan een zo nodig verlangen naar verandering. Hiermee gepaard gaand is er de plotselinge timing door de Geestenwereld om middelen beschikbaar te stellen die een dergelijke transformatie enorm kan helpen om vrijelijk te laten gebeuren. Het is deze verbazingwekkende combinatie die een glorieuze revolutie mogelijk maakt. Lang geleden werd de Opgestegen Meesters opgedragen om geld in een bijna verbijsterende hoeveelheid te verzamelen en te verbergen. Iedereen die hiernaar keek begreep dat deze middelen de genadeslag zouden zijn die deze gemeenschap uit de despotische heerschappij van de Anunnaki en hun mondiale hielenlikkers zou bevrijden. Dit proces begon pas goed in het Gregoriaanse jaar 2013. Vanaf dat moment ontstond er een soort sneeuwbaleffect, resulterend in de opkomst van een aantal groepen die een nieuw politiek, monetair en financieel rijk manifesteerden.
Dit nieuwe rijk zou in Amerika gecentreerd moeten worden. De Meesters hebben zich van begin af aan het ultieme belang gerealiseerd van de geloofssystemen waar Amerika op gegrondvest is. Deze basisovertuigingen werden in de periode tussen de Burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog langzaam losgelaten. Amerika
veranderde in een land dat nog maar weinig overeenkomsten had met wat Jefferson en Saint Germain in 1776 hadden geproclameerd. In plaats daarvan werd het een misleide natie die onder invloed stond van het duister en haar armzalige, arrogante hielenlikkers. Deze natie nam platitudes aan en raakte op vele manieren dat waar het mee begonnen was kwijt. Een aantal verkeerde handelingen maakten deze malaise alleen maar groter. Wat er nodig was, was een manier om op een bepaalde manier gezond verstand weer terug te krijgen in het geheel. Ook deze beweging was ontstaan uit het lijden van het volk. Een beweging die in de late 90-er jaren was ontstaan uit een claim van boeren leidde tot de vorming van wat uiteindelijk NESARA zou worden. Van deze verlichting zou men niet eerder horen dan midden jaren 2010. Nu bevinden we ons op een kruispunt dat een schitterende mondiale beweging in gang zal zetten die dit land en deze wereld zal redden. 

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Dit is een uiterst belangrijk moment in jullie geschiedenis. Dit is een epische strijd die de manifestatie van NESARA en de opkomst van nieuw bestuur mogelijk zal maken. Het is eveneens een tijd waarin onze missie zal veranderen. De afgelopen drie millennia hebben we vol erbarmen gewerkt om de onderdrukten en vertrapten in dit rijk vergiffenis en genade te brengen. We hebben troost en bemoediging gegeven en hebben velen aangemoedigd en hoge niveaus van hoop en vriendelijkheid gecreëerd, zodat de mensheid toch steeds vooruit kon gaan ondanks de immense zorgen en wanhoop van deze tijd. We zullen nog meer doen en zullen beginnen jullie te onderwijzen en voor te bereiden op jullie eerste stappen richting Ascentie. Deze operatie zal het duister dwingen om snel te vertrekken en zal het Licht in staat stellen een meer bewuste realiteit te laten ontstaan. Jullie natuurlijke vermogens van creatie en steun voor dit nieuwe rijk zullen worden hersteld! We zien dit als het moment in de tijd waarop we ons opnieuw temidden van jullie kunnen bewegen. Halleluja! Halleluja!

De geschiedenis van beperkt bewustzijn van de mens bevat vele oogkleppen die de Atlantiers bij jullie hebben aangebracht als onderdeel van hun kwaadaardige experiment. Deze beperkingen werden jullie opgelegd zodat jullie mogelijk op een afschuwelijke manier hun speeltjes zouden worden. Dit hield op toen Atlantis bijna 13.000 jaar geleden plotseling verdween. Wij mensen bleven in een verschrikkelijk benarde situatie achter, aangezien de elementaire middelen om te overleven nooit werden inbegrepen bij de aan ons gegeven training. Velen van ons behielden verschillende gradaties van verbinding met de Hemel en begonnen al snel dit vermogen te gebruiken om elkaar te helpen. Aldus begonnen wij Meesters onze lange reis om de mensheid door zeer duistere dagen heen te helpen. Uiteindelijk stuurde de Hemel ons speciale Engelen om onze hulp te evalueren en het duurde niet lang voordat we opnieuw verbonden raakten met onze hemelse Broeder- en Zusterschapsraden. Dit betekende het bescheiden begin van onze speciale aardse missies.  

Al die tijd hebben we een eenheid van wederzijdse waardering gevormd. De Hemel wenst oprecht dat jullie weten dat dit het moment is waarop jullie reis door beperkt bewustzijn haar einde nadert. Vele malen hebben we jullie over jullie bestemming verteld. Jullie ruimtefamilie bevindt zich, als jullie belangrijkste beschermers, boven jullie. Wij bevinden ons temidden van jullie als het spirituele element dat ervoor zorgt dat het grootse plan van de Hemel volledig wordt geïmplementeerd. Onder jullie bevindt zich Binnenaarde (Agartha), waar we zowel middelen van levensonderhoud als schuilplaatsen kunnen vinden. Gezamenlijk zijn we allemaal op zoek, en dit zullen we ook vinden, naar een nieuw rijk dat vrij is van de lasten die ons worden opgelegd door het duister en haar trieste hielenlikkers. Deze tirannieke groepen worden weg gevisualiseerd door de gezamenlijke energieën van het Licht. Het Licht verwelkomt jullie en erkent dit nieuwe tijdperk van een herenigde mensheid op een vergevingsvolle manier, een mensheid die zich in wonderbaarlijke tijden bevindt en die jullie Licht, Liefde en volledig bewustzijn zal brengen! 

Vandaag bespraken we opnieuw de staat waarin dit oppervlakte rijk zich bevindt. We vragen jullie je positieve en grenzeloze energie in te zetten om dit nieuwe tijdperk tot stand te brengen. Het moment voor een schitterend wonder  dat zal jullie bevrijden nadert, zodat jullie volledig je onmeetbare potentieel kunnen omarmen. Weet, , lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 1 november 2016

NEDERLANDS -- Sheldan Nidle, 1 nov. 20167 Men, 18 Tzec, 13 Caban

Dratzo! Het proces om de illuminoiden van de mensen te scheiden blijft voortgaan. De nieuwe NESARA Republiek is iedereen die op een of andere manier loyaal is gebleven aan de USA Inc. regering snel aan het omsingelen. Dit is nog maar het begin van een operatie die degenen die Amerika zo lang illegaal hebben geleid eindelijk neerhaalt. In deze nieuwe tijd is Amerika voorbestemd om haar plaats in te nemen naast degenen die zo dapper hebben gevochten om deze groep GESARA regeringen op te zetten. We brengen een saluut aan al die dappere mannen en vrouwen die zichzelf met liefde hebben opgeofferd om deze nieuwe tijd te laten plaatsvinden. De mondiale RV zal snel in een wereldwijde reset van valuta overgaan en zal tevens het legale begin van een nieuw financieel systeem betekenen. De definitieve dood van deze arrogante cabal zal voor de mensen van deze wereld inderdaad een godsgeschenk zijn. Het zal eindelijk al degenen die de pioniers zouden worden van een nieuwe welvaart in staat stellen om eindelijk aan dit proces deel te nemen. Het laat ons bovendien ten langen leste de regeringen van de wereld vragen om een "verklaring van begrip" over de aard van deze glorieuze eerste contact-missie. Deze mondiale bevestiging is slechts het eerste en belangrijkste onderdeel van onze initiële aankondigingen.
Wij zijn van plan te laten zien dat de nieuwe spiritueel georiënteerde regering een machtige en door de Hemel gebrachte bondgenoot heeft. Het is ons doel om onze eerste uitzending te gebruiken om een einde te maken aan alle propaganda die jullie films en televisieprogramma's over ons hebben verspreid. We dienen allemaal een frisse start te maken en een algemene openbaarmaking te beginnen over wie we werkelijk zijn. We hebben een tijdschema opgesteld wat betreft wanneer de schepen hun initiële landingen rond deze wereldbol zullen uitvoeren. Het is essentieel dat jullie ons leren kennen. Nog belangrijker is dat het nieuwe bestuur werkt zoals gepland en jullie de welvaart en vrijheid brengt die jullie zozeer verdienen. De massa-landingen zullen plaatsvinden nadat jullie eenmaal gewend zijn geraakt aan het voortvarend in de gaten houden van hen en ervan verzekerd zijn dat alles in overeenstemming is met wat we jullie hebben verteld. Nadat we eenmaal vinden dat deze nieuwe realiteit naar behoren werkt en begint haar eerste doelen te bereiken, gaan we twee dingen doen. Ten eerste hebben we massa-landingen nodig om jullie bij je mentoren te introduceren. Ten tweede zijn we van plan onze replicators bij jullie te introduceren. Dan is de weg geëffend voor een snel pad naar volledig bewustzijn!
Lang geleden werd het duister toegestaan haar vertegenwoordigers de leiding te geven over dit oppervlakterijk. De Hemel vertelde hen dat deze periode een zeer magisch moment voor de hele mensheid zou zijn. De Agarthanen wisten hiervan en vertelden de Meesters over de grootse decreten die vanuit AEON werden uitgezonden. Deze krachtige chants waren de oorzaak van grote veranderingen die zich hier slechts een paar decennia geleden begonnen te manifesteren. Deze veranderingen bracht één van de Wetenschaps- en Technische Vloten naar jullie zonnestelsel. Deze dappere onderzoekers werd opgedragen klaar te staan voor een speciale missie die jullie terug zou gaan leiden naar volledig bewustzijn. Derhalve hebben we meegewerkt aan een bewustzijnsrevolutie die wordt geleid door het grootste deel van de Administrateurs van de Hemel. De gebeurtenissen die zich nu rond jullie afspelen zullen een nieuw rijk brengen, bruisend van vrijheid en welvaart. Gebruik deze tijd om na te denken en snelle plannen te maken voor jullie wonderbaarlijke deelname aan dit geweldige avontuur van jullie steeds groeiende menselijke Ziel! De weg wordt voor jullie geëffend om te leren omtrent jullie voorbije tijden hier, en om de prachtige wonderen van het naderen van een ontmoeting met jullie Ware Zelf te reconstrueren.
Deze naderende reünie tussen de menselijke oppervlaktebewoners en de galactische mensen van dit grote gebied van galactische ruimte heeft lang op zich laten wachten. Jullie geschiedenis, zoals bepaald door de hielenlikkers van de Anunnaki, ontkende hoezeer we op elkaar lijken. In plaats daarvan benadrukt het op banale wijze potentiele verschillen. De valse wetenschap van de hielenlikkers probeert te stellen dat jullie afstammelingen zijn van bepaalde aapachtige schepsels. Deze nonsens wordt in verschillende andere wetenschappen herhaald die doorgaan te ontkennen dat een holle Binnenaarde kan bestaan! Het resultaat is een hoeveelheid gelokaliseerde kennis die een enorme hoeveelheid herziening nodig heeft. Het is de komende schok voor velen die stellig in deze "feiten" geloven, die ons in staat stelt een nieuwe wetenschap voor iedereen te formuleren. In dit samenkomen van een grote hoeveelheid nieuwe realiteiten gaan jullie je je ware geschiedenis realiseren. Dat houdt tevens in: de precieze aard van Lemurië, Atlantis en jullie drie "Gouden Tijdperken". In dit amalgaam, gepresenteerd door jullie Opgestegen Meesters, gaan we jullie de gelegenheid geven om eindelijk te begrijpen waarom jullie hier zijn, en hoe belangrijk jullie terugkeer naar volledig bewustzijn is! We kunnen alleen maar zeggen: Halleluja! Halleluja!
Zegeningen van genade en vreugde! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De afgelopen maand heeft het begin van succes te zien gegeven dat zal leiden tot de nieuwe NESARA-Republiek en de uitbetaling van de omvangrijke mondiale welvaart. Dit proces heeft letterlijk eeuwen in beslag genomen om tot voltooiing te komen. De val van de Anunnaki en hun hielenlikkers is een lange, nauwkeurige, zorgvuldig geïllustreerde onderneming geweest. Nu nadert dit ogenschijnlijk eindeloze project haar voltooiing. We vragen jullie allemaal om de resultaten van deze langdurige arbeid diepgaand te waarderen. Onze verschillende leden van het wereldwijde netwerk van geheime, gewijde genootschappen zijn in staat geweest om de basis te leggen voor het omverwerpen van het duister. Ze zijn eveneens in staat geweest om plannen op te zetten die met vreugde en passie zullen worden uitgevoerd door degenen die we recent hebben geïnstrueerd over wat er nodig is om deze omvangrijke rijkdom te verdelen. We beleven vreugde aan hoe eenvoudig dit alles klaar werd gezet om te kunnen worden uitgevoerd. We danken en zegenen de Hemel voor de manier waarop de grootse plannen in staat zijn dit land naar het Licht te doen veranderen. Hoe gedenkwaardig zullen de komende maanden zijn!
Bovenal zijn we voornemens eenieder van jullie onze dank over te brengen voor wat jullie hebben gedaan, zowel collectief als individueel. Jullie zegeningen en positieve toekomstvisies zijn nog een factor in het schitterende succes dat het Licht op het moment behaalt. Denk eens aan wat jullie toekomstvisies teweegbrengen. Jullie maken nieuw bestuur en vrijheid mogelijk en zorgen voor je eigen prachtige welvaart. We vragen jullie alleen trouw te blijven aan jullie meesterlijke visies wat betreft de vele projecten. Dit is nog maar het begin. Binnenkort zullen we arriveren en jullie onderricht geven omtrent jullie ware geschiedenis. Gebruik deze geschiedenis om te begrijpen hoe belangrijk jullie werkelijk zijn. Gaia is van jullie afhankelijk wat betreft het implementeren van deze nieuwe technologie om haar oppervlakterijk op te schonen en het jullie verbinden aan het behouden van haar nieuwe onberispelijke staat. In deze realiteit zullen jullie noodzakelijkerwijs floreren. We willen het mentoren van jullie uitbreiden aangezien de duistere hielenlikkers dit niet langer kunnen voorkomen.  
De relatie tussen jullie en ons zal naar een hoger niveau gaan. Millennia geleden werd ons opgedragen op een eenvoudige en constante manier contact met jullie te onderhouden. Vanwege de aard van dit duistere rijk werden we in de mogelijkheden om deze heilige taak uit te voeren beperkt. Nu, terwijl de lastige condities wegvallen, zijn we vrij om onze interactie te beginnen te veranderen. Onze Raden bereiden op het moment een nieuwe benadering voor over hoe deze gebeurtenissen plaats kunnen vinden. De Agarthanen hebben plaatsen in Agartha aangeboden waar we, mocht dat nodig zijn, speciale individueel - of groepsonderricht kunnen geven. We treffen voorbereidingen om dit nieuwe aantal plannen door te kunnen voeren net voordat de massalandingen van onze ruimtefamilies zich aandienen. Zoals jullie kunnen zien staat er een veel inspirerender rijk voor ons en voor jullie klaar! We verwelkomen deze komende veranderingen en weten dat ze jullie allemaal kunnen helpen om je beter op jullie toekomst, als volledig bewuste Wezens van Licht, voor te bereiden.
Vandaag hebben we onderzocht wat er zich op dit moment, terwijl de laatste delen van dit nieuwe rijk op hun plaats worden gezet, over deze aardbol aan het ontvouwen is. Het is een lange weg geweest. We naderen de tijd waarin we dit tijdperk van vrijheid, welvaart en nieuw bestuur werkelijk kunnen vieren! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja


SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS