Volgers

PUTIN

donderdag 19 juni 2014

17.06.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 17 juni 2014

11 Akbal, 6 Kayab, 10 Caban  

Selamat Jalwa!  (wees in Voortdurende Vreugde) We komen met veel goede dingen om jullie te vertellen! De Oude families en hun bondgenoten hebben het punt bereikt waarop het mogelijk wordt om te zien dat de lange weg van wanhoop en frustratie waar jullie lang op hebben gereisd, aan zijn voorspelde eind komt. 
De duistere cabal is zich hier goed van bewust. Niettemin, die schelmen van onheil vinden voortdurend wegen om onze zegeningen niet in het minst te vertragen. Degenen aan de leiding van het groeiend algemene wet netwerk, samen met hun wettelijke bondgenoten, begrijpen precies wat er is achtergebleven om te worden voltooid voordat de grote arrestaties beginnen. 
Onze verbindingen rapporteren hoe dicht ze zitten bij het begin van de laatste arrestatie operaties. NESARA heeft nodig dat die laatste gebeurtenissen op een correcte en snelle wijze worden gedaan. We zien precies hoe die wettelijke teams getraind zijn en zich hebben neergezet voor hun laatste victories. Over jullie wereldbol heen, zijn anderen die zich bij die verbindingen hebben gevoegd net zo klaar om hun heilige verplichtingen uit te voeren. De duistere mensen accepteren het onvermijdelijke en toch willen enkelen die hele toestand vermijden. De tijd nadert voor het eindspel van de duisteren; voor de massa arrestaties en het opkomen van de nieuwe wijze van bestuur. 
Het verdringen van het duister en hun talloze volgers uit de macht is om jullie te bevrijden en om een groot welzijn te laten manifesteren. Dit is ook om naar het eind van de zogenaamde “UFO cover-up/doofpot" te gaan. Deze grote gebeurtenissen brengen ons ten slotte ertoe om in grote aantallen te verschijnen aan jullie hemelen en om direct een serie van groeiende milieu rampen op te lossen. De meest belangrijke daarvan is de nucleaire neerslag vanuit de Fukushima reactoren meltdown.
Wij moeten jullie hemelen, jullie zeeën en land schoonvegen van een nucleaire ramp. Hier bijgevoegd, willen we de condities neerzetten die kunnen beginnen om een groeiende pandemie van nucleaire ziekte om te keren. Dit kan zich wereldwijd verspreiden en onherstelbare schade veroorzaken aam jullie oceanen. Er is echter nog een ramp en die is veroorzaakt door de massale hoeveelheid plastic afval in jullie oceanen. 
Wij kunnen dat omzetten in organische bemesting die in de plaats hiervan jullie oceanen kan voeden en veel herstellen van de schade die werd veroorzaakt door jullie massale over -bevissing van de zeeën. Dit proces kan ook naar het verlagen leiden van de seismische afwijkingen die geschapen worden door de vele Aarde-schuddende avonturen van de duisteren. 
Zij waren letterlijk bereid om hun eigen naties te verwoesten om drastisch bevolkingen te verminderen en een resulterende staat van beleg uit te roepen.  Dit is niet toegestaan. Het goddelijke plan zet jullie gemeenschap in het Licht en roept jullie uiteindelijke terugkeer naar vol bewustzijn uit. Wij hebben jullie nu 13 millennia gadegeslagen terwijl de Anunnaki en hun sinistere volgelingen een aantal “Gouden Periodes” orkestreerden die ieder telkens werden opgevolgd door een door het duister gemaakt cataclysme. 
Die schooiers wilden jullie intens in een ontwikkeld slaven ras veranderen, wier enige doel was om hen te dienen. Zij wilden ook niet-verbonden of een onjuiste reeks van DNA voortbrengen die jullie terugkeer kan voorkomen naar volledig bewustzijn. Dit is nu een onmogelijkheid. Wij helpen onze Aarde bondgenoten om zo snel mogelijk te doen stoppen wat overblijft. 
Vandaar gaat dit zo snel gebeuren. Genoeg elementen zijn al op hun plek om die vereiste doelen te bereiken. Wat er werkelijk is achtergelaten is de juiste goddelijke tijd voor die gebeurtenissen om zich te manifesteren. De Hemel wil graag deze werkelijkheid transformeren en een nieuw tijdperk baan laten breken voor ieder van jullie ! 
De huidige tijd wordt nu getransformeerd naar een voorspoedige, vredige overgang. Wij moeten deze laatste fase supervisie geven en jullie transporteren naar waar de heilige Licht Kamer ligt. Op deze plek zullen jullie je transformatie voltooien, prachtige informatie opnemen die door jullie Opgestegen Meesters wordt gegeven en die gebruiken om een nieuwe werkelijkheid te laten doorbreken.
Natuurkunde en wetenschap op jullie wereld beginnen maar pas te merken hoe dit nieuwe rijk gaat gebeuren. Sommigen van hen hebben gezien hoe grote sterrenschepen snel door deze galaxy kunnen kruisen. Deze Lichtschepen hebben het vermogen om door tijd te reizen en door een dimensie heen te gaan. Jullie moeten veel leren. Deze nieuwe wijsheid zal jullie vormen en daarmee zullen jullie gracieus een nieuwe sterrennatie laten baan breken. Dit nieuwe land zal de fundering zijn voor jullie reizen en voor jullie komende grote daden.  
Legendes zullen worden gemaakt en veel grote verhalen verteld van wat jullie gaan doen om niet alleen deze galaxy te transformeren maar ook de hele stoffelijkheid. Wij staan klaar om jullie opnieuw te verwelkomen in  de ‘schaapskooi’ als naaste galactische mensen in goddelijke dienst aan het Licht en de ontvouwing van het goddelijke plan!
 Namasté ! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters ! We komen met nieuws over wat het Licht gezegenend aan het doen is om een nieuwe, vrije en voorspoedige werkelijkheid voor jullie te manifesteren. Onze diverse verbondenen zijn druk doende om een aantal inleidende taken te beëindigen, die gaan leiden naar een grote victorie voor het Licht. Het eerste punt is de productie van een nieuw financieel stelsel voor deze wereld. 
Dit project is klaar om te gaan/doen en dat is verbonden aan het voortbrengen van een NESARA bestuur in Noord Amerika. Zij die erbij zijn betrokken vervangen de huidige 
de facto Amerikaanse regering, en zijn bijna klaar om dit project te manifesteren. Aldus staan jullie op de rand van een nieuw epoch /tijdperk voor de mensheid.
Wij hebben ook veel van onze spirituele bronnen toegewijd aan het creëren van energieën die alles veilig tot verwezenlijking kunnen brengen. De duisteren kunnen dit Licht schild voelen omhoog gaan rond deze planeet en zij zijn niet in staat om de manifestatie ervan tegen te houden. Kijk naar prachtige gebeurtenissen die overal beginnen te gebeuren.
Op dit moment zijn wij heel blij dat velen van jullie energieën scheppen in groeps meditaties, die ons hebben geholpen bij het laten baan breken van die machtige schilden van Licht om dit rijk heen. Zegeningen van vreugde en welkom aan ieder van jullie die op jullie eigen wijze, ons heeft geholpen bij dit ondernemen. Het is echt geweldig om jullie erbij te hebben die deze energieën versterken. 
En het is duidelijk hoe ieder van jullie vrij wil zijn van onderworpenheid die het eerst werd opgelegd door het duister op jullie voorouders, ongeveer 13 millennia geleden. Deze duistere energie verdwijnt nu snel. Dit is een spirituele voorbode voor wat nu over de wereld gaat gebeuren. Zegeningen voor jullie bijstand en jullie grote toewijding voor vrijheid, voor Gaia en voor volledig bewustzijn.
Ieder van ons is dankbaar en in ware vreugde. Jullie hebben ons echt laten zien hoe de genade van de Schepper een werkelijkheid heeft geproduceerd die is voorbereid om vrij te zijn. Deze werkelijkheid kan echt haar spirituele voorouders verwelkomen van uit deze hele galaxy. 
Jullie zitten op de rand van je volgende stap in bewustzijn. Jullie hebben het Licht binnen gelaten en zijn gezegend hierbij door de Hemel. Jullie zijn voorbereid om de stok op te pakken die wij jullie hebben gegeven. De bronnen bestaan om de laatste overgangswerkelijkheid te produceren, die het hiaat kan overbruggen tussen jullie oude duistere rijk en het nieuwe dat op de rand staat van volledig bewustzijn. Dit omhoog gaan in vermogen gebeurt terwijl jullie constant door energieën van jullie hemelse gastheren worden geknepen/geduwd die jullie omhullen. 
Wij verheugen ons dat de ladingen die ons gegeven werden door de hemel zulk goed werk doen. Jullie duwen het duister van haar voetstuk en zetten in hun plaats een proces voort dat jullie de manier brengt om jullie volle potentieel te manifesteren. Wij zegenen deze ontwikkelingen en vragen om constante healing en genade van het goddelijke. Dit is toegestaan. De tijd om te vieren nadert nu. Hallelujah ! Hallejujah! Hallejujah !
Heden brachten wij onze boodschap. We danken jullie voor je bijstand en jullie ondersteuning van de Hemelse veranderingen. Die moeten jullie een nieuw tijdperk brengen van vreugde, vrijheid en welvaart. We komen om degenen terug te verwelkomen die door de verpletterende effecten van beperkt bewustzijn heengegaan zijn. Jullie zullen nu een geweldige galactische vrede laten baan breken !
Weet, lieve Mensen, de talloze Toevoeringen en de nooit eindigende Welvaart van de Hemel zijn inderdaad van jullie ! 
Zo zij het ! Selamat Gajun ! Ja! (Sirisch voor Wees Een! En Wees in Vreugde ! ) Vert. Winnie 


woensdag 11 juni 2014

10.06.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 10 juni 2014

4 Cib, 19 Pax, 10 Caban

Dratzo! We arriveren! Jullie wereld is nog steeds verwikkeld in een stille strijd tussen de krachten van het duister en het Licht. Deze strijd heeft alles te maken met de onvermijdelijke nederlaag van het duister en haar vele menselijke handlangers. Onze bondgenoten gaan door met het smeden van allianties en het forceren van wat duidelijk de elementen van hun overwinning zijn. De belangrijkste essentie van deze overwinning is de enorme hoeveelheid in ons bezit zijnde kostbare metalen en speciaal een breed spiritueel element, waar inbegrepen de toenemende bewustzijnsniveaus en de groeiende behoefte om vrij en spiritueel onafhankelijk te zijn van het duister en haar vreselijke eeuwen van slavernij, hebzucht en arrogantie. Een mondiale coalitie heeft zich gevormd, wiens belangrijkste zorg zowel een einde aan schuldslavernij, ware nationale en persoonlijke soevereiniteit als een wereldwijde viering inhoudt. Deze groep omarmde het Licht en werkt voortvarend om jullie rijk helder en transparant bestuur te geven alsmede een nieuw monetair systeem. Dit systeem moedigt de opkomst van een permanente welvaart aan, vrij van inkomstenbelasting dat zo lang werd gebruikt om zo’n hervorming te voorkomen. In deze werkelijkheid zal de mensheid schitteren en zichzelf voorbereiden op onze komst. We verwelkomen dit en we weten hoe intens jullie klaar zijn voor je terugkeer naar volledig bewustzijn.

Dit groeiend niveau van bewustzijn is deels verantwoordelijk voor de talloze bondgenootschappen die zich op jullie wereld vormen.  De mensheid wordt zich ervan bewust dat een andere manier van het uitvoeren van haar vele taken inderdaad mogelijk is. Dit is waarom er een grote behoefte bestaat om corruptie in de regeringen te beëindigen en dit te verbinden aan een nieuwe valuta-reset en een op kostbare metalen gebaseerd financieel systeem. Dit systeem vereist een hoge mate van transparantie om te kunnen slagen. In het licht van deze parameters moet het nieuwe financiële systeem een herverdeling van rijkdom aanmoedigen en is het een middel om armoede, dakloosheid en onterechte taxaties te transformeren. Deze immense verandering zal voorzien in een manier waarop elke mens zijn respectievelijk bestuursniveau in de gaten kan houden en haar helpen dit waarlijk te vertegenwoordigen. Het meest bemoedigende item hierin is het einde aan een mondiale cover-up, welke ons weerhoudt een betekenisvol eerste contact met jullie te maken. We hebben toegekeken terwijl elk decennium individuen voortbracht die het feit dat ze niet alleen zijn accepteren en die van harte wensen contact te maken met ons. Dit feit maakt een eerste contact onvermijdelijk.

In dit licht hebben we bondgenootschappen gesmeed met jullie geheime gewijde genootschappen en ze geïntroduceerd bij onze broeders in Binnenaarde. Jullie Verheven Meesters hebben ons eveneens omarmd en realiseren zich nu hoe we gaan assisteren bij het voorbereiden van de mensheid op haar sprong naar volledig bewustzijn. Deze alliantie maakt het ons mogelijk gezamenlijk een massaal eerste contact met jullie te plannen. De Hemel gaat door ieder van jullie voor te bereiden op volledig bewustzijn. Deze verheffing in realiteit is waarom de invloed van het duister minder wordt en waarom grote paniek onder hen is ontstaan. Deze toenemende wanhoop is de reden waarom de huidige duistere realiteit er soms een lijkt te zijn waarin de greep van het duister steviger lijkt te worden. Het is louter bluf, ontworpen om de vermoeiden het zicht op hun steeds dichterbij komende overwinning te laten verliezen. We weten in feite dat jullie deze overwinning voelen en begrijpen hoe dichtbij die echt is! Op onze beurt hebben we onze  verkenningsvluchten overdag uitgebreid en “toevallige” ontmoetingen gearrangeerd waarin we velen aanmoedigen anderen in te lichten over wat we ze vertellen. Zodoende groeit er een netwerk van ‘contactees’ en bereiden we de weg voor onze komende aankondigingen.

Deze aankondigingen komen na een formele erkenning door de nieuwe regeringen op jullie wereld. Onze liaisons en het vergezellend diplomatiek corps verzekeren ons dat deze actuele datum behoorlijk dicht bij totstandkoming is. Velen die zijn geselecteerd om de transitieteams voor jullie nieuwe bestuur te worden begrijpen wat de Hemel doet. Deze toename in bewustzijn brengt de mogelijkheid met zich mee de kernleugens en grove manipulatie, die lange tijd de voorkeur van het duister en haar handlangers genoot, af te werpen. Deze nieuwe tijd zal er een zijn waarin jullie grote innerlijke krachten zich gaan manifesteren en waarin jullie klaar zijn om een hele serie nieuwe realiteiten te aanvaarden. Dit transformatieproces stelt jullie in staat helder te zien hoe het duister werkte. Het kritieke element is om hun schandalige programmering te boven te komen en nieuwe, meer spirituele koerscorrecties, te volgen. Dit zal het begin zijn van nieuwe waarheden die jullie in essentie klaarmaken voor volledig bewustzijn. Ze zullen jullie eveneens voorbereiden op de aanvaarding van nieuwe taken en nieuwe ideeën m.b.t. jullie plaats als de belangrijkste stewards voor jullie zeer prachtige planeet. Ze bereiden jullie eveneens voor op jullie interactie met Agartha en jullie eigen natie van walvisachtigen.

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen met wat meer nieuws omtrent hetgeen er momenteel op jullie wereld gebeurt. De oude families die lange tijd zeggenschap hadden over een enorme geheime voorraad goud, zilver en kostbare stenen zijn klaar om jullie welvaart naar de volgende trede te brengen. Ze hebben met ons geregeld jullie overvloed naar het uitleveringsstadium te brengen. Overeenkomstig hun wensen creëren we zeer noodzakelijke voorzieningen, die deze welvaart op een veilige manier steeds dichter bij jullie brengt. Bovendien zegenen we degenen in een aantal regeringen die ons helpen met de noodzakelijke nieuwe bestuursmandaten, nodig om jullie te helpen daadwerkelijk jullie zegeningen te ontvangen. In deze operatie wordt een massale transitie voorbereid die ervoor kan zorgen dat deze zegeningen zich kunnen manifesteren. Onze metgezellen van Binnenaarde bereiden eveneens een proces voor dat deze enorme transitie zo gladjes mogelijk laat plaatsvinden. Deze zaken zijn in overeenstemming met het goddelijke Hemelse plan om jullie terug te brengen naar volledig bewustzijn.

De duistere cabal realiseert zich hoe zinloos haar voortdurende weerstand is. Desalniettemin creëren hun angsten een behoefte in hen om tot het allerlaatste moment weerstand te bieden. Hun angsten zullen worden getemperd door hetgeen nu door de Hemel wordt gepland. Het is nodig om eerst een realiteit te smeden die hen slechts een optie geeft: een onvoorwaardelijke overgave aan het Licht. Deze elementen bereiken een crescendo dat deze weerbarstigen uit de macht zal zetten en die een ferme herverdeling van de immense rijkdom van deze planeet zal toestaan. Deze beleidsplannen laten hen niet helemaal berooid achter. In feite geeft het hen de kans deel te worden van een uitgebreide groep die de gezegende mensheid naar volledig bewustzijn brengt. In deze staat kan een nieuw “etat de vie” bestaan dat de voorloper is van jullie uiteindelijke reis naar de Lichtkamers en naar volledig bewustzijn. Deze gewijde reis zal voor allen volgen. We doen dit in goddelijke genade en in complete vreugde!

Wat er op jullie wereld gebeurt is een gewijde verandering in hoe deze mondiale gemeenschap werkt. Jullie worden blootgesteld aan nieuwe ideeën en concepten die alleen mogelijk zijn doordat het Licht gezegend is gekomen en is begonnen op een wijze waardoor jullie allemaal vrij kunnen zijn. Het is een tijd om alles te laten gebeuren binnen de goddelijke genade die ons door de Schepper is gegeven. Deze dispensatie stelt iedereen in staat om de karmische interacties van dit rijk los te laten en vrij adem te halen. Alle schuld, zorgen en misplaatste angsten zullen wegsmelten en verdwenen zijn wanneer we ons allemaal weer met elkaar verbinden. Deze goddelijke tijd wordt gestart door de welvaart en de verbazingwekkende gebeurtenissen die klaar staan om plaats te vinden. Wees immer gereed om de overtredingen van je medemens te helen en te vergeven. Jullie zijn allemaal fysieke Engelen in training. Ieder van jullie wordt voorbereid om waarlijk te leren over Liefde en volledig het goddelijke Licht te bevatten dat dagelijks deze realiteit instroomt. Weet in jullie hart dat de frustraties in je leven klaar zijn om opgelost te worden. Een nieuwe gouden weg wacht jullie!

Vandaag gingen we door met ons nieuws omtrent hetgeen er rondom jullie gebeurt. Een nieuw rijk wordt geboren. Nieuwe manieren beginnen zich te manifesteren. Hierin zit een methode voor succes, welvaart en vreugde! Wees klaar om dit zich te zien manifesteren en de wonderen te aanschouwen die in de realiteit rondom jullie verschijnen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob 

woensdag 4 juni 2014

03.06.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 3 juni 2014

12 Pax, 10 Muluc, 10 Caban
Dratzo! We zijn er weer om veel met jullie te bespreken! Onze aardse bondgenoten zijn nu bezig met het afmaken van de talloze taken die van ze gevraagd worden. Deze noodzakelijke projecten zijn onderdeel van een groter geheel. Moeder Aarde transformeert geleidelijk naar een waar 5-D rijk. Deze procedure is verbonden aan een aantal factoren die van wezenlijk belang zijn. De meest cruciale is natuurlijk jullie transformatie naar volledig Bewuste Lichtwezens. De duistere cabal realiseert zich dat haar huidige machtspositie nogal breekbaar is. Een aantal condities dreigen de belangrijke economische realiteiten een andere richting te geven. Deze economische en politieke condities hielden het duister de afgelopen 13 millennia in een dominante positie. De Anunnaki weten dat talloze bewaarplaatsen van oude Atlantische gegevens op het punt staan publiek bekend gemaakt te worden. Deze geschiedenissen, tezamen met een aanstaande onvermijdelijke economische ineenstorting die hun kernvermogen betreft, bedreigen hun macht. Dit heeft geleid tot een recente serie tegenmaatregelen die tijdelijk de illusie in stand houden dat “niets is veranderd”. In werkelijkheid zijn onze bondgenoten klaar om hun onterecht verkregen vermogen te vernietigen en ze uit de macht te zetten. De tijd voor jullie vrijheid en welvaart nadert snel.

De huidige tijd is echt de laatste strijd tussen de duistere garde en hun handlangers en de vele Lichtkrachten. Het Licht wint deze strijd nu de bronnen van het duister snel opraken. Dit dwingt hen listigheid toe te passen in een poging ervoor te zorgen dat hun macht onaangetast blijft, maar hun “normale” methoden falen. De sleutel hiervoor is simpelweg het feit dat de wereldeconomieën niet langer gedomineerd willen worden door fiatgeld, dat meestentijds afkomt van de fiatreserves van de Federal Reserve Bank van de V.S. Deze toenemende opstandigheid leidt tot het bankroet van het Westers bankieren en de opkomst van een door kostbare metalen gesteunde herwaardering van de wereldvaluta. Dit plaveit eveneens de weg voor de ondergang van oud “special interest” bestuur en de aanzet tot een nieuwe mondiale realiteit. Deze herwaardering is aan het versnellen en oefent druk uit om de handlangers van het duister uit de macht te zetten. Het Licht is netwerken aan het opstarten voor algemeen wettelijk recht en voor de arrestatie en veroordeling van een aantal prominente duistere regerings- en bankiersparticipanten.

Deze verscheidene gebeurtenissen zijn slechts het begin van programma’s om jullie te bevrijden van jullie huidige toestand van schuldhorigheid. Onze bondgenoten erkennen waar ieder van jullie sinds je geboorte doorheen is gegaan. Jullie zijn verwikkeld in schulden vanaf je geboorte en dienen het duister louter als onderpand voor hun immense rijkdom. Ze spenderen roekeloos en handhaven dit systeem door het omzichtige gebruik van oorlog, haat en verdeeldheid, verkondigd door hun gekochte politici en omgekochte algemene militaire staven. Dit corrupte systeem gaat gestopt worden, getransformeerd en gereduceerd tot een punt waarop ze waarachtig jullie dienaren zijn. Dit “afslijpen” vergt kostbare tijd. Desalniettemin heeft het duister, net als de oude Hydra, vele koppen. Nieuwe verschijnen wanneer je denkt dat er geen over is. De geheime gewijde genootschappen en de verlichte oude families creëerden een middel om deze eindeloze “koppen” waarlijk van het vileine lijf te scheiden! Zodoende gaan de laatste voorbereidingen om een nieuwe realiteit te manifesteren vooruit. Onze liaisons rapporteren dat de instituten van het duister in werkelijkheid wankele kaartenhuizen zijn.

Het is deze ene waarheid die verklaart waarom het einde van dit spel eindelijk binnen handbereik is. Het duister is nu aan het scharrelen om de laatste bronnen ter handhaving van deze schertsvertoning te vinden. Hun mondiale expedities falen. Intussen hebben we een serie overeenkomsten verworven die beloven een einde te maken aan de vreselijke tactieken van de laatste handlangers van het duister. Deze processen zijn momenteel operatief. We hebben contact opgenomen met onze Agarthaanse neven en ze ingezet als de primaire bewakers van deze verschillende procedures. Tegelijkertijd hebben we deze situaties met de oude families en de Verheven Meesters besproken. Programma’s zijn opgestart om zo snel mogelijk stappen te zetten die ons in staat stellen om onder toezicht van de Verheven Meesters zaken, bedoeld om vrede, welvaart en nieuw bestuur te krijgen, vrij te geven. Ons wordt verteld dat speciale onderdelen van het leger volledig samenwerken met ons. Deze kunnen, samen met een aantal legale elementen, de algemene wet zowel als constitutionele wettelijkheden voor het nieuwe bestuur herstellen. Het instrument hiervoor wordt aanvankelijk NESARA genoemd!

Namaste! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We komen om jullie een kort verslag te geven. Op dit moment beëindigen onze medewerkers een serie handelingen die ontworpen zijn om de handlangers van het duister eruit te werken en de weg naar victorie voor te bereiden. Het Licht heeft de laatste millennia geduldig gewacht op dit gezegende moment. Het duister bereikt een punt waarop het zich moet overgeven en om goddelijke genade moet vragen. Eeuwenlang hebben we toegekeken terwijl het duister ofwel manieren ontwikkelde om wat wij doen teniet te doen of anders alles wat wij deden m.b.t het naar jullie brengen van onze zegeningen loochende. Nu worden de rollen omgedraaid. We willen hen geen zegeningen ontzeggen, evenmin willen wij hen hun kwaadwilligheid laten voortzetten. In plaats daarvan zullen ze worden geïsoleerd totdat er maatregelen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat ze niet meer kunnen slagen in het toepassen van hun trucjes. De tijd is gekomen om een nieuwe werkelijkheid binnen te brengen, eentje met een nieuwe vrijheid voor iedereen. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

We brengen jullie goddelijke zegeningen en een decreet dat de grootse viering begint! Lang geleden, toen Lemurië boven de golven was, was de mensheid bewust, vrij en een rentmeester van alles op deze wereld. Er was een groot firmament in de Hemel. Het land was welvarend in alles. Verhalen hierover waren beroemd. Zeker, zulke verhalen doordringen nog steeds de kampvuren van Polynesië, Australië, Afrika en de Amerika’s. Deze verhalen vertellen van de tijd voor de opkomst van het duister in dit rijk en het is tijd om naar die realiteit terug te keren. Het is tijd om de Aarde, haar ecosystemen en zelfs jullie zelf te vernieuwen. Onze service bestaat uit het begeleiden, genezen en zegenen van de mensheid. Het is tevens tijd om jullie te onderwijzen en te updaten. Het is tijd om jullie weg te voeren van de valsheid van het duister zodat jullie diepgaand kunnen leren omtrent de waarheden van het Licht! Het is een tijd om je te verenigen met je spirituele en ruimtefamilies. Het is tijd voor jullie om Agartha te bezoeken en te leren omtrent de geneugten van het Leven.

De Geest van het Licht daalt in glorie neer op Aarde. Dit Licht reinigt jullie van het juk van het duister en brengt jullie in contact met de verwondering die in elk van jullie aanwezig is. We hebben een leger gevuld met Licht dat in ieder van ons huist. We hebben de vaardigheid om dit leger te gebruiken om het duister weg te sturen. Gebruik dit, Geliefden, om dit welverdiende rijk tot realiteit te brengen. Visualiseer in je hart wat je waarlijk wenst te veranderen. Geef het kracht en geef het met Liefde en Vreugde aan de Hemel! Laat deze machtige energie het vormgeven en het snel leven geven. Breng dit visioen dagelijks voort. Laat de vreugde en de energieën ervan zich manifesteren. Realiseer je de kracht in jezelf. Stroom mee met deze energie en geef het welwillend aan de Hemel. Elke dag wordt dit visioen krachtiger. Het is in dit licht dat jullie collectieve energieën kunnen ondersteunen wat wij doen. Victorie is verzekerd. Laten we het gezamenlijk binnenbrengen en het zich laten manifesteren. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschap. Het moment voor jullie triomf nadert. Het verkondigt eveneens de massalandingen en de laatste stappen naar volledig bewustzijn. We verheugen ons in wat er gebeurt. We zijn klaar om iedereen te helpen bij het verwelkomen van de vloot en bij het ontdekken van de wonderen die Agartha betreffen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob 
SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS