Volgers

PUTIN

woensdag 24 juli 2013

23.07.2013 Jullie globale samenleving begint de transitie te vernieuwen


23 juli 2013 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


7 Ix, 2 Vayeb, 9 Eb

Selamat Balik! We zijn er weer om verder te praten. Jullie globale samenleving begint de transitie die werd ontworpen om alle aspecten ervan te herbouwen en te vernieuwen. Nieuw bestuur zal een nieuw financieel systeem ondersteunen, en op het Noord-Amerikaanse continent zal het de edicten zoals door NESARA worden gestipuleerd volgen. Dit nieuwe bestuur zal alle schulden annuleren en de schuldenslavernij van haar inwoners beëindigen. Een compleet nieuw niveau van vrijheid zal ontstaan wanneer de Canadese- en V.S regeringen de voorwaarden in hun handvesten doorzetten die alle burgers bevrijden en ze waarlijk soeverein laten zijn. De welvaart, die zonder onderscheid aan iedereen wordt toebedeeld, zal een economische renaissance veroorzaken die apparaten en technologieën zal brengen die snel alle milieuaspecten kunnen schoonmaken en niet-vervuilende transportvoertuigen promoten. Daarnaast zullen communicatietechnologieën in de eerste paar maanden van deze periode een grotere sprong voorwaarts maken dan ze in de afgelopen 20 jaar hebben gedaan! Deze veranderingen zullen plaatsvinden in de aanloop naar het Eerste Contact. Nadat we eenmaal en masse geland zijn, zijn we van plan jullie van een compleet nieuwe technologie te voorzien die de oren van jullie wetenschappen en aanverwante dominante filosofieën zal laten tuiten!

Eerste Contact vormt een enorme verandering voor jullie wereld. Momenteel is de basis van de denkwereld van jullie samenleving dat de mensheid uniek is in het ontwerp van de schepping. Hierin is het net als zo vele primitieve samenlevingen die ontkennen dat ze bestaan als onderdeel van een enorme caleidoscoop van Wezens op vele niveaus van waarnemingsvermogen. Dit geloof in exclusiviteit zal ‘uit het water worden geblazen’ over de hele lengte en breedte van jullie planeet, en de mythen omtrent jullie oorsprong zullen met een pennenstreek worden ontkracht door de formele aankondigingen van ons bestaan door jullie regeringen. Er zal geen manier zijn om dit onderwerp te vermijden, en derhalve is het belangrijk dat we ook de formele steun hebben van jullie Opgestegen Meesters. Feitelijk verkregen we deze steun tientallen jaren geleden. Daarnaast hebben we de volledige steun van jullie Agarthaanse neven. Wat overblijft is elk van jullie het nieuws te verkondigen, en dit is waar jullie nieuwe regeringen in meespelen. Zij moeten de benodigde wereldwijde legitimiteit verlenen om veel van de zorgen die jullie gewoonlijk hebben t.a.v. buitenaardse wezens te verhelpen. Nadat jullie regeringen eenmaal het onderwerp van onze welwillende aanwezigheid hebben geïntroduceerd, kunnen wij doorgaan met het aan jullie uitleggen van een heleboel dingen.

Eén van de eerste dingen is jullie demonstreren hoe nauw de band is tussen ons, aangezien we gemeenschappelijke voorouders delen met jullie vanuit het Wega systeem. We delen hun genetica. Tevens is er veel te zeggen over de menselijke gesteldheid die wij hebben doorleefd en we willen jullie alles vertellen over deze geschiedenis. Mensen koloniseerden de Aarde vele malen en zijn hier om Gaia’s voornaamste landrentmeesters te zijn. Dit rentmeesterschap wordt gedeeld met Aarde’s walvisachtigen en dit behoeft ook enige gedetailleerde uitleg. Dan is er de zaak van jullie komende transformatie naar volledig bewustzijn, en voorzeker zijn de Opgestegen Meesters van plan hun sleutellessen aan jullie, omtrent de sublieme aard van deze cruciale bewustzijnsstaat, te beginnen. Deze tijden gaan tenslotte allemaal over de enorme verheffing in bewustzijn. We zijn van plan tot in detail de gewijde decreten die de Hemel ons gaf met jullie te bespreken. Daarna kunnen we jullie meenemen op uitstapjes naar onze schepen en bezoeken aan Binnen Aarde. Jullie zullen volledig op de hoogte worden gesteld waarom en hoe jullie naar volledig bewustzijn zullen terugkeren.

De enorme kloof die veroorzaakt werd door de Atlantiërs en hun duistere trawanten maakten jullie het haast onmogelijk om de sluiers van gelimiteerd bewustzijn te doorbreken. De weinigen die het wel lukte konden dat alleen maar omdat een helder pad in hun genetica was aangelegd dat hen daartoe in staat stelde. Deze genetische en neurale paden stelden de Opgestegen Meesters in staat om uiteindelijk dit wonderbaarlijke, verheven doel te bereiken. In de omstandigheden die jullie collectief tegemoet zien is voor deze taak een speciale levende cocon nodig, specifiek ontworpen om de genetische ketens die jullie zo sterk aan beperkt bewustzijn binden, te scheiden. De Hemel heeft ons de taak gegeven om elk van jullie teug te brengen naar deze zeer nobele, natuurlijke staat van de menselijke ziel, en deze gewijde en glorierijke ziel hoort te verblijven in een eveneens volledig bewust lichaam. Met het bereiken van deze uitgebalanceerde integratie kan iedere ziel dan prachtig de talloze doelen van elk leven vervullen. Daarom komen wij, om deze heel speciale sterrennatie te verwelkomen aan de boezem van de Galactische Federatie. Van daar uit kunnen jullie je rol, gegeven door jullie goddelijke meerderen, om een permanente galactische vrede te smeden, gaan vervullen!

Gezegend, geliefden! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie rijk verandert! De constante zegening door het Licht dat jullie globe overstroomt brengt opluchting naar jullie wereld. De bovenste lagen van de atmosfeer stabiliseren zich, net als de ‘jet streams’ – de grote stromingen die de zeeën van de globe rondgaan – van de oceanen. Terwijl Gaia haar wankel evenwicht bereikt, bereidt ze zich voor op haar oppervlakte herconfiguratie. Jullie gewijde thuis is ook het onze, dus vragen we jullie de Aarde elke dag te zegenen en haar en alles wat ze voor je doet te respecteren. Terwijl jullie bewustzijn groeit, worden jullie je meer bewust van haar dagelijkse beproevingen terwijl ze worstelt om vol te houden. We doen een beroep op jullie om in groepen bijeen te komen om haar te zegenen, en wanneer meer mensen hier wereldwijd aan meedoen helpt en voedt het Gaia. Gaia is een gewijd Lichtwezen, en toch wordt ze nog steeds door de duistere cabal geteisterd. Ze heeft jullie zegen nodig, alsmede jullie eisen dat degenen die haar onteren stoppen met hun ontheiliging. Het is tijd om een eervolle en gewijde leefwijze op jullie prachtige planeet te initiëren.  

We horen jullie, geliefden, te allen tijde. We weten hoe zwaar jullie lijden in dit duistere rijk. Het is tijd om datgene te brengen dat deze kwellingen enorm kan verlichten en een nieuwe wereld van vrede, samenwerking en welvaart kan bouwen. De stappen om dit te bewerkstelligen zijn bezig. Een nieuw Galactisch Jaar gloort, en het is tijd om het met passende cadeaus te verwelkomen. Dit willen we eveneens bewerkstelligen. Lang geleden werden er enorme rijkdommen apart gezet en voor het duister verborgen. Deze immense voorraad wordt in speciale magazijnen bewaard, bewaakt door degenen die plechtig beloofden de onthulling hiervan te voorkomen totdat het juiste goddelijke moment is bereikt. Dat is nu. Er zijn gebeurtenissen rond de wereld die er voor zorgen dat de uitgifte ervan plaatsvindt zoals gepland. Jullie worden op meer dan één manier gezegend! Het wordt de grote verrassing waarop jullie zo lang hebben gewacht!

Deze talloze zegeningen luiden een nieuw tijdperk in voor de mensheid. Ze geven ook het signaal voor de formele onthulling van onze Binnen Aarde- en ruimtefamilies. Millennia geleden ontdekten we dat het rijk van Binnen Aarde een veilige wijkplaats was tegen het duister, waar we in staat waren onze gewijde diensten uit te voeren. Deze tijden stellen ons nu in staat om meer tijd aan de oppervlaktewereld te besteden, onze gewijde medewerkers te helpen en de mensheid te helpen haar laatste periode van lijden door te komen. We zijn van plan meer tijd te wijden aan het afmaken van de noodzakelijke veranderingen om het nieuwe rijk te manifesteren. Deze tijd ligt feitelijk in het NU. Gezegend zij deze gewijde gebeurtenis! Sta klaar om anderen te helpen begrijpen wat er gebeurt. We komen, net als onze gewijde medewerkers, van over deze hele Melkweg, om jullie oppervlaktewereld zeer ten goede te veranderen. Tegen alles wat er gebeurt zeggen we triomfantelijk: Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag gaven we jullie nog een boodschap omtrent jullie wereld. Er gebeurt veel en veel staat op het punt los te barsten! De lange en wilde chaosnacht van het duister heeft bijna 13000 jaren geduurd en nu is het tijd om deze cyclus van pijn te beëindigen. Het Licht neemt toe en de dageraad breekt eindelijk door! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén en Wees Blij!)

Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 17 juli 2013

16.07.2013 Jullie wereld is begonnen haar nieuwe realiteit te manifesteren


16 juli 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


13 Manik, 15 Kumku, 9 Eb 

Selamat Jarin! We komen om jullie meer te vertellen. Jullie wereld is begonnen haar nieuwe realiteit te manifesteren! Degenen die al zo lang de myriaden onderdelen van het nieuwe bestuur en het nieuwe monetaire systeem bijeen brachten beginnen eindelijk hun vermaarde opbrengst te onthullen. Deze nieuwe verdragen, die een nieuw ethos reflecteren, zullen jullie vrede en welvaart brengen en een einde maken aan de wereldwijd aanvaarde filosofie die rijkdom in handen legde van een paar bevoorrechten. In deze nieuwe maatschappij zal iedereen welvarend zijn en zodoende kan het aloude geloof omtrent geld te ruste worden gelegd. Rijkdom zal zowel haar macht als haar prestige verliezen, en hersteld worden naar haar oorspronkelijke gebruik als een instrument waarmee een bepaald doel kan worden bereikt. Evenzo kan macht terugkeren naar haar ware bron als door de Hemel verleende soevereiniteit aan elk individu. Onder deze nieuwe principes kan de mensheid floreren, en promoveren naar haar gewijde verantwoordelijkheden wanneer ze zich naar volledig bewustzijn beweegt. Dit is de belofte die de Hemel jullie lang geleden gedaan heeft en we zijn van plan ieder van jullie te helpen je bestemming te bereiken!

De komende veranderingen zijn slechts voorwaarden voor de leefomgeving die momenteel door de Hemel wordt samengesteld. Ieder van jullie heeft ervaren gedwongen te zijn je dromen te compromitteren en veel minder te aanvaarden dan wat je wenste, en dit kon heel juist ‘het leven op Aarde’, waar dan ook, beschrijven. Slechts heel weinigen, die lid zijn van een speciale Illuminati ‘familie’, konden hopen hun dromen te realiseren of over de middelen en de mogelijkheden beschikken om grote rijkdom te manifesteren. Het is deze onderling verweven controlegroep, genaamd Illuminati, die zo moeilijk te verwijderen was. Onze missie is de organisaties van de Hemel te assisteren diegenen te verslaan die tot nog toe geen uitdagers van hun suprematie kenden. Door onze technologie en vastberadenheid hebben we voorkomen dat deze duisteren golf na golf van verschillende soorten geplande wereldwijde wanorde konden lanceren. Met deze tot puin gereduceerde doelen realiseert ieder van hen zich nu wat zich rondom hen begint te vormen. Duizenden van hen zijn gearresteerd; de kern van hun ondergrondse bases inoperabel gemaakt; hun esoterische technologieën geneutraliseerd en hun dreigementen van vernietiging ongedaan gemaakt. Hun tijd is waarlijk gekomen en gegaan, en een nieuw tijdperk vloeit over jullie wereld!

Jullie nieuwe bestuur heeft een fundering: NESARA genaamd. Het is zowel een blauwdruk als een geleidend principe voor jullie nieuwe samenlevingen. Sinds het einde van WW2 nam een pest, in de vorm van corruptie en een overdreven zucht naar recht op macht bezit van regeringen. Deze pandemie werd grotendeels aangedreven door de opkomst van de georganiseerde misdaad en diens enorme aantal immorele partners. Regeringen met enige mate van integriteit werden ontregeld en overgehaald door enorme sommen geld. Georganiseerde misdaad associeerde zichzelf met grote ondernemingen, daarmee een corruptienetwerk vormend dat zich uitbreidde naar elke kleine gemeenschap en die er voor zorgde dat de regering de dienstmaagd werd van speciale belangen en eindeloze illegale activiteiten. Deze travestie van bestuur begon zich in de vijftiger jaren over de wereld te verspreiden en minacht vandaag de dag openlijk het publiek dat het zou moeten dienen. Elke weldenkende politicus wordt snel in de allesoverheersende cultuur van hypocrisie en eigenbelang gezogen, met weinig mogelijkheden tot het hebben van enig welwillend speciaal effect op wat de wereldwijde stoomwals van macht is geworden. 

De Hemel zag duidelijk dat jullie wereld werd voorbereid op een wereldwijde coup, die een wereldwijd dictatorschap moest vestigen en die criminelen en speciale belangennetwerken die de duistere Illuminati vormen, permanent aan de macht moest brengen. In de midden en late 90-er jaren stond deze gevarieerde groep klaar om haar coup te volbrengen toen het noodlot toesloeg. Plotseling maakten duistere buitenwereldse rijken die de Illuminati steunden onverwacht rechtsomkeert, en lieten hun medewerkers op Aarde in de steek om een akkoord met de Galactische Federatie te sluiten. De medewerkers wisten niet wat ze overkwam en vervielen in wanorde, en hun grote coup werd voor tenminste een decade uitgesteld. De in de steek gelaten Aardse medewerkers vielen uiteen in verschillende groepen en begonnen elkaar te bevechten voor het voorrecht op wereldoverheersing. De resulteerde in verschillende grote oorlogen om wereldhegemonie te vestigen en tenslotte eindelijk een patstelling met ons, ongeveer tien jaar geleden. Dit is al ongeveer tien jaar de situatie waarin het duister verkeert. Nu is deze wereldwijde impasse weggesleten en staan onze bondgenoten en wij in de voorhoede, en daarom is jullie overwinning aanstaande.

Gezegend, geliefden! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld verheft zich naar het Licht, en het is duidelijk te zien dat de realiteit van het duister overal op het punt van instorten staat. Nu het Licht dat vanuit de Hemel neerstroomt sterker wordt, neemt de macht van het duister af en zien we hoe het harde en bittere rijk verdwijnt. Degenen die door het Licht zijn aangewezen om jullie wereld te veranderen zijn bezig om jullie nieuwe realiteit te verwerkelijken. Overeenkomsten en nieuwe verdragen worden goedgekeurd en de rechtbanken beginnen aanklachten uit te vaardigen tegen degenen die volharden in het dienen van het duister. We bidden voor deze mannen en vrouwen. We vergeven hen hun overtredingen en vragen om hen te bedienen met gewijde en waarachtige rechtvaardigheid. Wanneer deze dingen zich manifesteren, wees dan vol vreugde en dankbaarheid! De gewijdheid van goddelijke genade is daadwerkelijk gekomen! Wanneer deze duisteren verdwijnen, bereidt iets nieuws en glorieus zich voor om ze te vervangen, een houding van hoopvolle verwachting omtrent de eerste tekenen van de nieuwe dageraad der mensheid verspreidend.

Het nieuwe financiële systeem van harde valuta wordt gesteund door lang door het Licht veilig gehouden tegoeden. Deze voorraad goud, zilver en gewijde juwelen zal worden gebruikt om een oneindige overvloed aan allen op jullie planeet te brengen. Bewustzijn bereikt echter een punt waar rijkdom niet in goud wordt gemeten maar in wijsheid en kennis, en tezamen zullen we over deze zaken spreken. Op bepaalde tijdstippen in jullie geschiedenis kwam de één of ander van ons om een grote hoeveelheid van gewijde wijsheid uit te reiken, die toen door het duister werd veranderd en verdraaid voor hun eigen doeleinden. Onze komende missie is om deze goddelijke waarheden opnieuw aan te reiken en uit te leggen hoe ze door het duister werden verminkt. In dit nieuwe Licht zal de wijsheid van de Hemel opnieuw helder schijnen, en deze leefregels zullen dienen als een gids, die eerlijkheid en vreugde terugbrengt in jullie levens. Toch zijn deze lessen slechts een begin van wat we samen voor elkaar zullen krijgen.

Op jullie wereld gebruiken velen dagelijks hun goede diensten om de grote verheffing waar we jullie over vertellen uit te voeren. Deze groepen en gewijde families doen dit als onderdeel van hun missie om ons te helpen dit nieuwe tijdperk voor de mensheid te verwerkelijken. Op dit moment zijn er een heleboel voorbereidende activiteiten gaande om jullie allen grote rijkdom te bezorgen. Deze rijkdom zal worden gebruikt om nieuwe en onderdrukte technologieën te produceren.  Dat resulteert in een grootse bekendmaking die alle wonderbaarlijke vooruitgang die de mensheid gemaakt heeft, maar die gestolen of afgezonderd werd, zal onthullen. Deze ontdekkingen onthullen is slechts een bijproduct van hetgeen jullie welvaart zal brengen: wij als mensen bezitten vaardigheden waar de duistere heren van dit rijk erg bang voor waren en waaraan ze van alles voor deden om die te onderdrukken. Deze onderdrukking gaat nu stoppen en waarheid, grootse lessen, vrijheid en soevereiniteit zullen de voornaamste oogst zijn van jullie welvaart. Bovenal zal deze tijd ons familie brengen en vreugde van een soort die we niet eerder kenden!
Vandaag bespraken we wat er op jullie wereld gebeurt. Deze gebeurtenissen zullen leiden tot andere, die jullie uiteindelijk naar ‘eerste contact’ en het pad naar volledig bewustzijn zullen leiden. Jullie waren nooit alleen! We leven allemaal in een universum, gevuld met familie en een grote vreugde, Leven, de gewijde gift van de Schepping genaamd! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 10 juli 2013

09.07.2013 Jullie realiteit verandert


9 juli 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


6 Ahau, 8 Kumku, 9 Eb 

Dratzo! We zijn er weer met meer informatie voor jullie. Jullie realiteit verandert! De duistere cabalisten flippen en zoeken naar steeds wanhopiger manieren om hun toenemende dilemma’s op te lossen. Zoals we al zo vaak hebben uitgelegd is er voor hen geen enkele manier om zichzelf uit hun steeds moeilijker wordende situatie te onttrekken door het gebruik van hun oude slinkse methodes. Het licht is onweerstaanbaar bezig dit rijk terug te nemen en haar veilig naar haar vriendelijke richting terug te brengen. Deze richting heeft tot dusverre geleid naar een aantal beslissingen die de diverse krachten van het  Licht toestaan een nieuw financieel systeem en een nieuw bestuur te prepareren voor de mensen van de oppervlakte Aarde. Gaia is zeer verheugd met hetgeen bereikt is. Jullie Opgestegen Meesters worden gesteund door een groep individuen die toegewijd zijn aan het uit de macht zetten van het duister en een nieuw tijdperk instellen voor allen. De volgende fase betreft een serie proclamaties die de nieuwe goudondersteunde valuta’s toestaan het tijdperk van fiat geld formeel te beëindigen en een einde te maken aan het tranche mechanisme dat de enkelen hielp enorme rijkdommen te vergaren over de ruggen van de velen. Dit echter is slechts één van de talloze hervormingen die besloten liggen in het nieuwe financiële systeem.

De kernreden van bestaan van het nieuwe financiële systeem is universele welvaart te brengen en de rug van de private banking kartels te breken. Op jullie wereld zijn er altijd mensen geweest die de banken gebruikten om voor zichzelf grote rijkdom te vergaren en het af te zonderen in de handen van een paar bevoorrechten. Dit gaat nu stoppen en zal getransformeerd worden in een systeem dat rijkdom genereert voor iedereen. Dit nieuwe systeem neemt jullie snel mee voorbij jullie huidige theorieën over het fysieke universum en jullie beperkende filosofieën over het verleden, en laat actief de universele wet van overvloed zien door welvaart aan iedereen op jullie planeet te brengen. Door zo te doen zal het een volkomen nieuwe realiteit creëren die geen geld als zodanig nodig heeft. Het zal snel een geldloze samenleving worden, gebaseerd op technologieën die fabricage en landbouw overbodig maken, en aldus de manier waarop jullie jezelf definiëren transformeren. Wanneer jullie over je huidige werken-om-te-overleven modus heen stappen, zullen baanomschrijving en  salarisstatus ophouden jullie te definiëren. Dan kan wie jullie diep van binnen werkelijk zijn op de voorgrond komen, tezamen met jullie niet aangeboorde talenten, en een samenleving gecreëerd worden waarin een ieder een gewijd Wezen wordt, simpelweg geëerd om wie hij/zij waarlijk is.

De sociale maskers die jullie moeten dragen en de dilemma’s die jullie nu belasten zullen verdwijnen, en als dit eenmaal gebeurt kan de ware en wonderbaarlijke Jij te voorschijn komen. Dit nieuwe prachtige Wezen en de gewijde wereld waar je op leeft zal je aandacht absorberen, leidend naar het begrijpen van universele eenheid. Jullie bezitten allemaal Leven en de mogelijkheid de wonderen te gebruiken die het je elke dag presenteert. Dit zijn de ware ‘valuta’. Wanneer jullie iedere dag in dit nieuw licht met elkaar omgaan, zullen jullie het Leven op een nieuwe manier ervaren, leren hoe dit en de verbazingwekkende spirituele energie die in alles wat je bent en doet vloeit, vol te houden. Nu ben je op weg naar volledig bewustzijn! Alle galactische samenlevingen omarmen vier gewijde wetten, aan fysieke Engelen gegeven door de Hemel. Deze aspecten van beleefdheid worden elke dag beoordeeld door elk individu en hun raadgevers. De Hemel en fysicaliteit  vermengen zich, een realiteit smedend die de volledige inzet vraagt van ieders capaciteiten en verbinding met de Geestenwereld. Vanuit deze samensmelting ontstaat een organische methode van organiseren die we ‘group fluid dynamics’ (vloeiende groepsdynamica) noemen. Daarin vervat zijn principes die de kernstructuur vormen van onze galactische samenlevingen.

Onderdeel van onze missie is om jullie dit op een heel bruikbare en praktische manier te leren. De eerste stap is om het natuurlijke gevoel van jezelf te herkrijgen. Dit ging verloren toen jullie in de vreemde structuren van de huidige duistere samenlevingen verzeild raakten waardoor jullie je eenzaam en hierin verloren gingen voelen. Deze vreemde manier van Zijn en voelen zal worden omgedraaid door het gebruik van vriendelijke gesprekken die jullie opnieuw bekend maken met wie jullie werden geschapen te zijn. De meesten van jullie moesten rond morrelen om te overleven, werk kiezend dat niet je ware ik uitdrukt, en het is de taak van jullie individuele mentoren om je liefdevol te begeleiden om je ware Innerlijke Zelf te vinden. Hier kunnen jullie Opgestegen Meesters in het hunne komen door jullie manieren te leren om naar binnen te kijken en de negatieve zelfveroordeling los te laten, die door de duistere meesters werd ingeprent om jullie te controleren. Ons doel is jullie te bevrijden zodat jullie dit Innerlijke Zelf kunnen herontdekken, een essentiële voorwaarde om je terug te brengen naar je oorspronkelijke doel: volledig bewustzijn. Deze goddelijke staat brengt uitgebreide openbaringen over de Hemel en de geschiedenis van jullie hemelse afkomst met zich mee en zorgt voor hernieuwde kennismaking met de redenen waarom jullie de specifieke groep waarin je werd geboren uitkozen.

Namaste! We zegenen jullie, Geliefden! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Een grootse Lichtsluier omgeeft jullie geliefde wereld nu. Het Licht daalt neer, serene zegeningen vanuit het Hart van AEON meebrengend!  De lang besproken gebeurtenissen staan op het punt werkelijkheid te worden en dit gewijde land zal een nieuwe weg gemanifesteerd zien worden. Gezamenlijk zegenen we deze grootse gebeurtenis en bereiden we onszelf voor op onze presentatie aan jullie. In de korte tijd die nog rest zullen vele wonderbaarlijke dingen gebeuren. In deze Julimaand werd de vrijheid van zowel Amerika als Frankrijk geproclameerd, en dus zal deze maand nu een nieuwe geboorte van vrijheid erkennen. Onze gewijde medewerkers zitten midden in een proces dat legaal een einde zal maken aan de privé onderneming die jullie wereld eeuwenlang heeft geleid. Hun tijd begon te tanen toen hun onmetelijke hebzucht zelfs de grenzen van zelfbehoud overschreed! De ineenstorting werd een kwestie van tijd en is gekoppeld aan hun arrogante minachting voor de nieuwe werkelijkheid die voorziet in vrijheid en welvaart voor iedereen!

De zegeningen van de Hemel zijn een voortdurende, goddelijke gift, die dit rijk vullen met Liefde, Licht en toenemend bewustzijn. Het Licht heeft ons de taak toebedeeld naar voren te stappen en jullie te leren om je Geest te sterken en de kennis van de Hemel en jullie verre oorsprong uit te breiden. Dit verhaal begint lang geleden in het Wega zonnestelsel en betreft een ras van watermensen en de grootse gift die hen werd gezonden door de Galactische Hiërarchieën. Dit verlenen van volledig bewustzijn verhief onze voorouders tot het Licht en haar gewijde taak. En zo begon een migratie die ons uiteindelijk hier bracht, zo’n 900.000 jaar geleden. We kwamen met de wensen van de Aardse Hiërarchie en begonnen een reis die ons wegleidde van, en daarna weer terug naar, volledig bewustzijn. Dit is de essentie van een ware sage die we van plan zijn volledig aan jullie uit te leggen, tezamen met de vele spirituele aspecten en contexten er van.

We moeten veel verduidelijken binnen het raamwerk van dit verhaal. Het belangrijkste is waarom we teruggingen, tijdelijk, naar beperkt bewustzijn, en waarom en hoe jullie nu gemakkelijk en snel weer terugkeren naar volledig bewustzijn. De wonderbaarlijke staat die volledig bewustzijn is kostte ons vele levens en hele moeizame discipline en oefeningen die we ons vroeger moesten aanleren. Dit rustte ons uit met eerstehands kennis die nu de kern vormt van onze lessen voor jullie. De aanstaande transitionele fase is nodig om de duistere grip op jullie percepties te ontwarren en het heldere Licht van de Hemel in te brengen. Onze pijnlijke ervaringen in het duister kunnen het voor sommigen van ons moeilijk maken om los te laten en deze nieuwe manier toe te staan binnen te sijpelen en door te dringen in onze myriaden gedachten. Onthoud dat deze transformatie van jullie rijk je voorbereidt op de terugkeer naar volledig bewustzijn, en ons doel is om jullie hierin te begeleiden en daarna toezicht te houden op wat de Hemel ook voor ons bepaalt! Hosanna’s aan de Schepper van ons allen!

Vandaag vervolgden we onze boodschap omtrent de veranderingen die nu plaatsvinden in deze realiteit. De tijd komt voor ons om jullie bevrijding te bezingen en te vieren! Het rijk van dood en behoefte wordt verheven naar één van Liefde, Licht en Welvaart! Een tijdperk gevuld met vrijheid, persoonlijke soevereiniteit en onsterfelijkheid! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 3 juli 2013

02.07.2013 itwisseling van wettige documenten


2 juli 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


12 Ben, 1 Kumku, 9 Eb

Selamat Balik! We hebben jullie veel te vertellen. Op dit moment is een uitwisseling van wettige documenten onderweg die de weg plaveit voor de laatste uitwisselingen die de verschillende welvaartsprogramma’s goedkeurt die volledig worden gefinancierd door de Dragon families. Het autoriseert tevens Quan Yin en St. Germain om de uitbetalingspapieren van hun wereldtrustfondsen te tekenen. De personen die deel uitmaken van deze internationale raad van beheer zijn eveneens betrokken bij deze complexe ondertekeningsprocedures. Op dit moment waarschuwen de vele organisaties die opgericht zijn om deze fondsen te verdelen hun regionale beheerders dat de langverwachte tijd snel nadert. Deze laatste vlaag activiteiten dankt zijn legitimiteit aan een speciaal aantal wettige protocollen, en de uitvoering er van op dit moment is deels mogelijk gemaakt door het scherpzinnige gebruik door de First Contact Raad van wat wij noemen de galactische optie. Dit is eenvoudig de macht achter het Licht om dingen gedaan te krijgen. Het heeft het mogelijk gemaakt om gunstige wettige beslissingen in het geheim te overhandigen en deze zijn nu klaar om onze lange reis naar een meest wonderbaarlijk moment van manifestatie te volbrengen!

Terwijl dit alles onverbiddelijk voortgaat, monitoren we de vele intriges van de duistere Cabal. Tot dusverre hebben we de schadelijke effecten van de wereldwijde chemtrails die het duister gedurende ongeveer een decennium de atmosfeer in heeft gesproeid geneutraliseerd. Deze doorgaande vergiftiging heeft de natuurlijke balans van jullie atmosfeer ernstig ontregeld en epidemieën en ziekten over de wereld verspreid. Het dreigt een grote uitstervingscyclus in gang te zetten, die de mensheid en tevens de hele ecosfeer van de planeet decimeert. Onze tegenmaatregelen op dit gebied bereiden de tijd na disclosure voor, wanneer onze technologie Gaia’s atmosfeer, oceanen en landmassa’s veilig kunnen terugbrengen naar de staat van balans zoals die was net na het eind van de Tweede Wereldoorlog, laat in 1945. Dit punt van aardse balans kan aangepast worden; het is maar een beginpunt dat uiteindelijk verder teruggezet kan worden naar een nog meer ongerepte tijd, meer dan 2500 jaar geleden. Naar dit punt werken we toe nadat we eenmaal begonnen zijn iets van onze technologie onder jullie te verspreiden.

Nadat jullie interim-regeringen eenmaal hun aanvankelijke aankondigingen hebben gedaan, gaan we toezien op de verspreiding van deze technologie en doen wat nodig is om er voor te zorgen dat de vele regeringsprogramma’s succesvol worden gestart. Dit zal ons belangrijkste focus zijn vóór disclosure. Onze gewijde missie is alles te doen dat als essentieel wordt beschouwd om jullie naar volledig bewustzijn te verheffen aangezien dat is waarom we hier zijn. Onze Agarthaanse verbindingsteams en aanverwant personeel werken voortvarend om het duister uit hun macht te zetten.  Jullie kunnen zien dat er nog veel machtsmisbruik in alle hoeken van de wereld werkzaam is, en terwijl deze dingen ons bedroeven blijven we ons volledig aan de edicten houden zoals die voor ons werden opgesteld in het goddelijke plan van de Hemel. Wees gerust, de uitingen van de Cabal’s arrogantie worden heel spoedig getransformeerd. We hebben de wettige maatregelen die jullie nieuwe bestuur gaan gebruiken om deze onrechtmatigheden te veranderen gezien. En spoedig daarna zullen verdere grote koerswijzigingen plaatsvinden wanneer de Opgestegen Meesters hun nieuwe leringen over de hele wereld beginnen, en dit zal een grote verandering in houding in al jullie maatschappelijke structuren tot stand brengen. Inderdaad, de waarheid van zo veel zaken die aan het licht komen zal een grote hoeveelheid gezichtspunten bij een heleboel mensen veranderen.

Het moment waarop jullie allemaal hebben gewacht is hier: het einde van de wurggreep van het duister op jullie wereld en jullie levens! Ieder van jullie weet in zijn hoger bewustzijn dat deze grootse, voorspelde verschuiving op het punt staat zich te voltrekken. Onze vloot mocht een hele lange tijd alleen maar toezien en op een langzame maar weloverwogen manier datgene doen wat jullie maar bij je zaak zou helpen. We zijn zeer verheugd dat er een periode van meer directe actie aankomt! Onze verbindingsteams zien duidelijk dat de greep van het duister verslapt en de middelen die het eens ter beschikking had snel aan het slinken zijn. Deze omkering van het lot wordt door onze eigen acties geholpen en het is onze stellige bedoeling om de verandering in bestuur succesvol afgerond te zien. Het is tijd dat het Licht dit rijk terugneemt en jullie snelle en makkelijke terugkeer naar jullie natuurlijke, volledig bewuste toestand verzekert. Deze fase van de operatie begint nu, en we hopen dat we het proces in iets meer dan een jaar kunnen afronden.  Hiertoe verkondigen we onze volle en niet aflatende focus!

Zegeningen aan allen! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We zijn er weer om een speciale boodschap af te geven! Jullie wereld is in de laatste fase van een transitie van duister naar Licht. Bijna 13 millennia geleden zonk Atlantis door haar eigen arrogante misrekening in de golven. Haar burgers werd naar een planeet geëvacueerd die rond een ster draait in de constellatie van Centaurus, Hagar genoemd, oftewel Beta Centauri door onze astronomen. De Centaurianen kennen het als Agena. Deze Atlantische evacués wisten dat de weinige overlevenden van deze waterramp onze voorouders zouden worden. Deze ‘gevallen’ mensen begonnen een lange, moeizame reis die uiteindelijk hun nakroost ten langen leste naar volledig bewustzijn ziet terugkeren. We hebben over deze generaties van zwervenden gewaakt en waren getuige van hoe de Anunnaki het tijdelijke beheer over de oppervlakte van de Aarde werd gegeven. Dit resulteerde er in dat onze thuiswereld in twee aparte rijken werd gesplitst. Onze gewijde taak door de eeuwen heen was om jullie te begeleiden en er op toe te zien dat de edicten van de Hemel op de juiste wijze werden gevolgd.

Een paar eeuwen geleden stond het duister toe dat er een kleine hoeveelheid primitieve technologie op jullie oppervlaktewereld het daglicht aanschouwde. De Anunnaki zorgden er behoedzaam voor dat de er uit voortvloeiende vooruitgang door het gebruik van deze verderfelijke technologie langzaam ging en vergezeld werd door veel pijn en lijden voor Gaia en onze voorouders. We deden wat we konden om te helpen, te genezen en moreel advies te geven aan alle betrokkenen. We zagen hoe de Hemel langzaam aan Zielen bij Gaia introduceerde die opgroeiden om hun talenten en bronnen te gebruiken voor degenen wiens armoede en pijn het meest acuut waren. We zegenen onze compagnons en vragen dat allen spoedig dit goede werk eer bewijzen. Nu komt de tijd dat we jullie openlijk kunnen vertellen wat we zich gedurende de afgelopen 13 millennia zagen ontvouwen.

We zagen hoe de Anunnaki een wereld schiepen van onwetendheid, eindeloze strijd en armoede. Rijkdom werd gebruikt om bitterheid en afgescheidenheid te veroorzaken en was merendeels voorbehouden aan een speciale groep gunstelingen die absoluut regeerden en ongelooflijke wreedheden en endemische immoraliteit tentoonspreidden. Zulke wetteloosheid gaat ophouden en dit zal er voor zorgen dat de grote verheffing zoals die door de Hemel werd verordonneerd zoals gepland plaatsvindt. Dan kunnen we openlijk uitleg geven over de eerdere duistere tijden en jullie voorbereiden op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Als Opgestegen Meesters hebben we een gewijd netwerk gecreëerd dat jullie zal voorzien van een universele welvaart die met jullie soevereiniteit verbonden is. De keerzijde van die munt is vrijheid, en dit verenigt jullie met jullie lang verloren families van Binnenaarde, de Hemel en uit de ruimte. Hosanna voor de Hemel en voor jullie Bevrijding! Halleluja! Halleluja!
Vandaag spraken we over de vooruitgang die plaatsvindt op jullie oppervlakterijk. De tijd voor de grote verheffing naar het Licht zoals verkondigd door de Hemel komt eraan en we komen alleen maar om deze decreten te vervullen en jullie thuis te brengen naar volledig bewustzijn. Jullie vrijheid en volledige erkenning door allen van jullie gewijde, persoonlijke soevereiniteit is ophanden!  Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS