Volgers

PUTIN

woensdag 17 april 2013

16.04.2013 Laten we vandaag beginnen met het doornemen van datgene wat er tot nu toe is gebeurd 16 april 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie13 Cib, 4 Kank'in, 9 Eb 
________________________________________
Selamat Jarin! We zijn er weer! Laten we vandaag beginnen met het doornemen van datgene wat er tot nu toe is gebeurd. Zoals jullie weten, hebben onze aardse bondgenoten de basis gelegd voor een nieuw monetair en financieel stelsel en hebben de Agarthanen hun diplomatieke vaardigheden gebruikt om de kern van het nieuwe bestuur te vestigen die moet worden uitgevoerd door een coalitie onder de auspiciën van de Verlichte Leraren. De Verlichte Leraren, onder leiding van Quan Yin in het Oosten en graaf Saint Germaine in het Westen, hebben ervoor gezorgd dat een nieuw systeem van bancair en monetair beleid gaat verschijnen. Deze wijzigingen zijn inherent aan de heilige decreten die deze wereld voorbereiden op onze massale landing. Deze goddelijke richtlijnen leiden ons zodra wij een manier hebben gevonden om de nieuwe realiteit te vestigen voor de mensheid die het aardse oppervlak bewonen. Vrijheid is een noodzakelijke voorwaarde voor alles wat gepland is en jullie wereld bevindt zich op een versneld pad om de voorwaarden voor jullie terugkeer naar volledig bewustzijn te creëren. Onze vele verbindingsteams monitoren alles en vergaderen elke dag met degenen die een nieuw bestuur moeten smeden. Vanaf nu hebben deze vele programma's alle noodzakelijke elementen op hun plek.

Ons personeel houdt toezicht op de planning van projecten die de resultaten moeten produceren die wij lang met jullie hebben besproken. Ondertussen blijven de medische teams van onze Galactische Federatie de gegevens verzamelen die nodig zijn voor het bijwerken van jullie individuele Lichtkamers. Zodra een oproep wordt gedaan zullen deze Lichtkamers de hulpmiddelen zijn voor jullie terugkeer naar het volledig bewustzijn. Momenteel bezitten jullie allen bepaalde belangrijke blokkades, zowel emotionele als fysiologische, die verhinderen dat jullie op een natuurlijke manier en op eigen kracht naar volledig bewustzijn terug kunnen keren, en dit is dan ook de reden dat gedurende de millennia verschillende methoden zijn uitgeprobeerd om deze prachtige staat van Zijn te bereiken. Echter, de resultaten van deze complexe technologieën waren nogal willekeurig, en dit is dan ook de reden waarom we toestemming hebben gekregen om eenvoudiger hulpmiddelen te creëren om dit doel te bereiken. Op het juiste moment, kan ieder van jullie toegang krijgen tot zijn eigen individuele Lichtkamer die in Agartha op jullie ligt te wachten, en gedurende drie dagen van slaap kunnen jullie als fysieke engelen teruggebracht worden naar de oorspronkelijke staat van volledig bewustzijn.

Zodra jullie je glorieuze nieuwe staat van bewustzijn hebben verzekerd zullen jullie je weer kunnen aansluiten bij de Galactische Federatie door opnieuw jullie vroegere sterrennatie te creëren. Hierbij zullen de Agarthanen jullie belangrijkste gidsen worden samen met jullie diverse Verlichte Leraren. Jullie eerste uitdaging, na je terugkeer naar volledig bewustzijn, zal zijn het instellen van jullie eigen Galactische samenleving, en een onderdeel van dit alles omvat de verhuizing van degenen wiens levensverzekeringscontracten bepalen dat zij terugkeren naar de geherstructureerde werelden van Mars en Venus, en ook de geherstructureerde planeet Pax (ofwel Maldek), dat nu gefragmenteerd ligt tussen Mars en Jupiter. Jullie nieuwe sterrennatie zal een voorloper van verandering worden voor de voormalige Anchara Alliantie omdat deze vele nieuwe sterrennaties een voorbeeld, een model nodig hebben voor het uitbreiden van hun bewustzijn tot hun hoogste niveaus. In overeenstemming hiermee zullen jullie veel leden van de Galactische Federatie assisteren die volledige bewustzijnsversies zijn van de talrijke Dinosauriërs, Reptielen, Amfibieën en die nu sterk verlangen om zich te ontwikkelen tot volledige bewuste Lichtlichamen. De Hemel heeft opdracht gegeven dat dit jullie eerste missie wordt zodra jullie Licht beginnen te verspreiden in de gehele galaxy. 

Deze eerste taken die jullie als fysieke engelen zullen uitvoeren zijn fundamenteel essentieel want ze zullen de Galactische vrede permanent maken. Het is een heilige taak waardoor jullie voorbereid worden om een welkome toevoeging te zijn bij de Federatie conferenties. Wij verwachten volledig dat jullie nieuwe sterrennatie de kern zullen vormen van veel Ruimte & Exploratie vloten die er zijn om de verre uithoeken van deze sector van de fysieke, stoffelijke werelden te verkennen. In deze hoedanigheid zullen jullie veel van de doelstellingen van de missie uitvoeren die deel uitmaken van het eerste contact. In feite zullen jullie doen wat wij nu doen om de overgang in de wonderen van volledig bewustzijn te versnellen. In feite zien we jullie binnenkort meesters worden van een eerste-contact-missie, en alles wat dat impliceert. Op deze manier zal, wat wij hier realiseren, door jullie vele keren herhaald worden. Het primitieve 3D rijk dat jullie nu bewonen moet binnenkort omgevormd worden tot een rijk waardoor jullie terug kunnen keren naar de sterren, en deze vervulling van jullie goddelijke bestemming zal jullie zegenen op manieren die jullie huidige capaciteiten verre te boven gaan!

Gezegend zijn jullie, geliefden! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Vele prachtige evenementen zijn klaar om te gebeuren. Gaia is bereid de energieën te intensiveren die ze dagelijks verspreidt onder haar levende wezens en de ecosystemen. Deze extra energieën, die jullie bewustzijnsverschuiving versnellen, kunnen worden gezien als het goddelijke bewijs dat jullie door de Hemel gezegend zijn! Jullie heilige wereld was lang verborgen binnen een speciaal gemanipuleerd schaduwrijk dat gecontroleerd werd door de duistere kliek. Nu echter, zijn deze nieuwe energieën klaar om jullie uit deze duistere woonruimte en in het Licht te duwen. We zijn erg blij en de Hemel blijft haar zegeningen gebruiken om jullie steeds dichter naar het Licht en naar jullie nieuwe meer-bewuste realiteit te brengen. Weet dat deze verschuivingen onvermijdelijk zijn! Een reeks van gebeurtenissen is aanstaande die jullie naar de rand van een nieuwe werkelijkheid zal brengen. Deze gebeurtenissen zijn hemels van aard en voorbodes van echt geweldige omstandigheden! Ze zijn er om jullie welvaart en vrijheid te brengen!

De Agarthanen helpen ons om een weg voor ons gereed te maken om ons bij jullie te introduceren. Deze introductie-aankondigingen zullen gedaan worden door de geheime heilige genootschappen en vele essentiële waarheden zullen dan ook op dat moment opgehelderd worden. Het duister heeft lang jullie denken en jullie samenlevingen met halve waarheden, alsmede met regelrechte leugens beïnvloed, en deze moeten hersteld worden. Jullie zullen binnenkort gezelschap krijgen van degenen die al lang bekend zijn met jullie werkelijke oorsprong en jullie echte geschiedenis. Het goddelijke plan vereist dat jullie op de hoogte worden gebracht van al deze feiten en dat je leert hoe je na verloop van tijd beperkt werd, en niet langer gemakkelijk met de Hemel kon communiceren. Deze gebroken verbinding met jullie vereist onze onmiddellijke aandacht. Jullie bevinden je in een overgangsfase en ons doel is nu om onze capaciteiten te gebruiken om jullie eenvoudig naar een nieuwe werkelijkheid over te brengen. Jullie werkelijkheid is gepland om snel opgewaardeerd te worden door de invoering van een enorme uitbreiding van Waarheden die jullie moeten assimileren. De tijd is gekomen om dit te doen!

Elke dag stuurt de Hemel ons belangrijke zegeningen. Deze ‘zegeningen’ zijn bedoeld om ons meer bewust te maken van waar we naartoe gaan en hoe snel het goddelijke plan voornemens is om ons daar te krijgen. Wij juichen en willen zeggen dat jullie allemaal het aangeboren vermogen hebben om snel naar hogere staten van bewustzijn te verschuiven. Wij staan klaar voor het Hemelse 'ga'-signaal. De laatste reeks gebeurtenissen is klaar om plaats te vinden en brengen ons in een nieuw Licht. Dit Licht zal een eindeloze welvaart ontketenen en een aantal nieuwe verantwoordelijkheden voor ons allemaal brengen. Samenlevingen hebben niet snel de neiging om te veranderen, tenzij een nieuwe serie overtuigingen wordt overgenomen en gemakkelijk omhelsd wordt door een groep van toegewijde en gepassioneerde Wezens. Onze missie is ondermeer om, op het juiste goddelijke moment, jullie te begeleiden, tot het punt waar deze passie, gecombineerd met heilige Waarheid, jullie nieuwe wereld omvormt. We willen jullie er aan herinneren dat vrede en Waarheid in je innerlijk ligt opgeslagen. Wees Liefde. Wees Bewust.

Vandaag kijken we opnieuw naar de vooruitgang in jullie wereld. Wij vragen jullie gereed te blijven om de nieuwe manifestaties te accepteren, als ze langzaam, maar steeds sneller verschijnen. Verbazingwekkende dingen staan klaar om te gebeuren. Ondanks zijn macht moet het duister verliezen. Het zal verliezen als gevolg van jullie grootse collectieve Liefde! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! 
________________________________________
Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

donderdag 11 april 2013

09.04.2013 Jullie werkelijkheid is dichtbij belangrijke verschuiving in bewustzijn


 9 april 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


6 Muluk, 17 Mac, 9 Eb (9-4-2013)
________________________________________
Dratzo! We komen weer met meer informatie. Jullie werkelijkheid is dicht bij de belangrijke verschuiving in het bewustzijn. De geheime heilige samenlevingen van jullie wereld zijn nieuwe allianties aangegaan die hen goed van pas zullen komen zodra de nieuwe bestuurlijke stijl ontstaat. We hebben garanties van verschillende gouvernementele organisaties dat, zodra de Hemel het groene licht geeft, de nieuwe realiteit zonder verdere vertraging kan beginnen. We blijven de duistere kliek volgen zolang het duidelijk is dat deze groep vastbesloten blijft zijn eigenzinnige en destructieve koers van grootschalige militaire conflicten voort te zetten. Dit zal niet worden toegestaan. We blijven ook namen toevoegen aan de detentielijsten en volgen nauwlettend degenen die leiding geven aan de aanhoudende onzin om jullie wereld te belasten met geplande, valse confrontaties. Deze mondiale modus operandi (procedure) zal binnenkort iets van het verleden zijn en jullie ascensie-pad zal niet langer verstoord of omgeleid worden, zoals het in de afgelopen jaren is geweest. Jullie nieuwe tijdperk is onvermijdelijk en onze formele aankomst zal binnenkort worden aangekondigd. Daarom hebben we een snelle-actie plan voor onze komst opgesteld die onmiddellijk in werking kan treden. 
Het nieuwe tijdperk zal gekenmerkt worden door meer dan alleen maar de verwijdering van duistere plannen die het leven verwoesten, want jullie zullen een overvloed aan nieuwe informatie en waarheid ontvangen. Degenen die hard gewerkt hebben om een mondiale soepele overgang in jullie nieuwe tijdperk te realiseren hebben jullie reeds bevrijd van de soevereine bevoegdheid van de Amerikaanse Federal Reserve. Deze illegale 'bank' is nu failliet, en kan alleen nog maar opereren omdat haar nieuwe tijdelijke functionarissen de realiteit van de situatie niet aan het grote publiek bekend willen maken. Zij willen deze illusie van 'stabiliteit' in stand houden tot het moment dat de formele wijzigingen kunnen plaatsvinden. En dus monitoren we deze kunstgreep, in het besef dat een geheel nieuw financieel en monetair stelsel op zijn plaats is en wachten we op het magische moment wanneer de Hemel ons het officiële startsein geeft. Tot dan blijven we in een staat van afwachten. Alles wat we op dit moment kunnen zeggen is dat we ons in een tijdelijk  toestand van inactiviteit bevinden totdat de Hemel officieel afkondigt dat deze tijd van spirituele duisternis voorbij is.
Niettemin, de nieuwe spirituele periode is aangevangen en dit betekent dat het duister, in werkelijkheid, niet langer problemen kan veroorzaken! De laatsten in de groep ‘machthebbers achter de schermen’ weten inderdaad dat hun tijd in feite voorbij is. Deze verlenging geeft hen een zeker respijt tussen de uitgaande en inkomende periode. Ondertussen is er geen pauze in de voortgang om jullie te verplaatsen naar volledig bewustzijn - jullie engelenbewaarders en andere spirituele wezens installeren energievelden en patronen die jullie terugbrengen naar je natuurlijke staat van Zijn zoals verordonneerd is door het goddelijk plan van de Schepper. Dit plan is ook een oproep voor de oppervlaktewereld om te worden hersteld, en dit moet naadloos aansluiten op jullie eigen uiteindelijke DNA-herstel dat in Agartha wordt uitgevoerd; jullie en Gaia bewegen zich samen opwaarts. Ook zullen zowel het dieren- als het plantenleven beschermd worden door hun respectievelijke Deva Rijken die hen dagelijks voeden. Deze koninkrijken gaan hun lading (eigenschappen)  naar speciale holografische omgevingen brengen om te voorkomen dat ze last hebben van de onrust die een onvermijdelijke bijkomstige omstandigheid is van de herconfiguratie van het oppervlakterijk en de overgang naar de 5D staat. Deze dimensionale hereniging maakt een eind aan de huidige disfunctionele splitsing tussen de wereld aan de buiten- en de binnenkant van de Aarde.
Wat zal verschijnen is een nieuw, fysiek verenigd Gaia, niet verschillend van die van 13 millennia geleden. Ze zal dan niet alleen haar eigen herenigd Spirit herstellen, maar ook die van haar gehele multidimensionale zonnestelsel. Haar rehabilitatie zal haar zonnestelsel ook laten terugkeren naar de staat van eenheid die bestond vóór de splitsing door de trouweloosheid van het duister ongeveer 13 millennia geleden. De toestand van dimensionale scheiding die volgde moet nu geheeld worden door de formele publieke bekendmaking van jullie ruimtefamilie, die van plan is dit rijk stevig op zijn laatste etappe te zetten van de reis naar volledig bewustzijn. Deze ontwikkelingen zijn gepland plaats te vinden wanneer eindelijk een plechtig einde wordt gemaakt aan de lange hegemonie van het duister. De Agarthanen hebben lang verwacht op deze geprofeteerde tijd en wij komen nu ook om  jullie de betekenis van dit alles in detail uit te leggen, zodra de door de Hemel afgekondigde tijd aanbreekt. Wat dan volgt zal dramatisch demonstreren wat deze prachtige wending van gebeurtenissen betekent voor de mensheid. Het zal een tijd zijn waarop veel aan jullie zal worden verklaard, waaronder de onthulling van alles wat jullie moeten weten!
Gezegend zij jullie! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! We komen met een bericht vol van vreugde en hoop! Overal op het oppervlakterijk zijn er vieringen tussen de Deva en Engelen Verschijningen die belast zijn met de overgang van de elementalen- en dierenrijken van Gaia. Nieuwe soorten zullen binnenkort gaan wonen op het oppervlak van Gaia - de veelzijdige, volledig-bewuste-omgeving - zodra deze hersteld is naar haar oorspronkelijke, ongerepte toestand. Natuurlijk geldt dit ook voor het diverse plantenrijk dat de schitterende ecologie van Binnenaarde weerspiegelt. Gaia’s nieuwe gereanimeerde milieus zullen beginnen met een aantal verschuivingen ter voorbereiding op de lichtere, duidelijker en meer kristallijne diversiteit van leven die past bij deze zeer unieke en waardevolle levende wereldbol. Ze moet terugkeren naar een manier van Zijn welke zij bezat voordat haar oppervlak werd gedegradeerd tot haar huidige barbaarse 3D staat. De invloed van haar transformatie moet door het hele zonnestelsel vloeien, ontsteekt aldaar soortgelijke ecologische rehabilitatie – brengt flora en fauna terug naar Mars en Venus, en stimuleert ook een volledige reconstructie van de grote waterplaneet, Pax.
Onze heilige taken voorzien jullie ook van spirituele leringen over jullie zeer ongewone  levende thuiswereld en hoe jullie haar primaire landbeschermers worden. De walvisachtigen zijn er om hun spirituele invloeden uit te breiden als primaire waterhoeders van Gaia, en samen moeten jullie een team worden met als doel ervoor te zorgen dat elk van Gaia’s leefomgeving haar volle potentieel bereikt. Gaia moet in haarzelf herenigd worden en moet dienen als een voorbeeld voor het leven zoals het zal bestaan in dit binnenkort snel herrezen zonnestelsel. Jullie nieuwe sterrennatie zal de milieus aannemen zoals die in het begin gepland waren voor de verschillende dochterwerelden die haar omringen. Wij komen om jullie te leren wie jullie zullen worden en om jullie te doordringen met een grote liefde en respect voor de spirituele essenties die diep in je verborgen liggen en die overal in deze nieuwe sterrennatie gemanifesteerd zullen worden.
Onze missie verlangt vervolgens van ons dat wij formele gidsen worden voor jullie toekomstige activiteiten. Deze adembenemende prachtige collectie werelden moet jullie toekomstige woning worden. We ontvangen instructies van de Hemel over hoe het goddelijke plan voor de Zon en haar getransformeerde dochters geëvolueerd moet worden. Deze inspirerende missie zal een zegen zijn voor allen! De instructie en opleiding die jullie ontvangen zullen jullie voorbereiden op wat wordt verwacht van alle volledig bewuste Lichtwezens. Jullie zullen je opnieuw herenigen in de gelederen van een prachtige collectie spirituele hiërarchieën en levensstromen die, uit naam van de Hemel, deze sector van fysieke verschijningen moeten wijzigen. Dit is de voorbereiding op het podium van gebeurtenissen die moet zorgen voor een permanente galactische vrede en die de achtergrond biedt waar gehele galaxies zich kunnen verenigen in het heilige Licht van de Schepper. Deze nieuwe unies zullen de basis vormen voor het verspreiden van Licht in de totale fysieke, stoffelijke schepping!
Vandaag hebben we ons gericht op de planning voor jullie zonnestelsel en voor alle fysieke werelden. De voortdurende veranderingen zijn een introductie op een prachtig tijdperk van Licht, met name voor de totale mensheid die zolang geleden hebben op het oppervlak van Moeder Aarde. Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! 
________________________________________Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 3 april 2013

02.04.2013 Jullie wereld staat aan het begin van een nieuw tijdperk

 2 april 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


12 Ik, 10 Mac, 9 Eb (2-4-2013)
________________________________________
Dratzo! Wij komen! Jullie wereld staat aan het begin van een nieuw tijdperk voor de gehele mensheid die op de oppervlakte van Gaia wonen. De specifieke goede werken van de Hemel luiden deze positieve beweging in! We komen hier om dit bewijzen en jullie een beter inzicht te geven in wat er gebeurt. Het duister  geniet intens van haar laatste momenten van de macht. Hun arrogantie is zo groot dat zij gezamenlijk hebben besloten de gevolgen van hun laatste acties te negeren. Het belangrijkste doel blijft elke situatie aan te dikken die tot een wereldwijd conflict kan leiden. Onze Agarthaanse familie vormt de voorhoede van onze verbindingen die onophoudelijk werken om dit te voorkomen. Deze inspanning moet succesvol worden omdat het donker niet beseft hoe wij steeds opnieuw kunnen voorkomen dat ze hun zeer afschuwelijke doel bereiken. Wij begrijpen de aard van wat het duister doet en weten de beste manieren om dit te verhinderen. Naast deze serieuze inspanningen stellen wij ook het scenario in voor de wijze waarop jullie mondiaal bestuur verandert in een overheid die we voor jullie hebben beschreven. Dit is iets wat nu jullie aandacht vereist. 
Veranderen van het soort bestuur is iets dat indruist tegen alles wat op jullie wereld gebeurt. Normaliter wordt jullie wereldwijd bestuur beïnvloed door de acties van jullie afdeling van de duistere kliek. Deze groep volgt de overeenkomst die zij onderling wereldwijd hebben gemaakt inzake hoe jullie komende geschiedenis zich moet ontvouwen. Er is geen voorziening voor enige inmenging in dit lopende systeem van onverdraagzaamheid, extreme rijkdom en een voortdurende gevoel dat ze almachtig blijven. Wat wij doen is dat wij niet alleen dit proces gaan verstoren, maar nog belangrijker is dat we dit gaan transformeren. We hebben groepen gesteund die dit systeem uitdagen en vele gerechtelijke procedures gebruiken om het neer te halen. Dus, een netwerk van subtiele overwinningen bewees het feit dat dit bestuur haar grenzen heeft overschreden en schaamteloos illegaal werd. Onze vrienden hebben ons dus de wapens gegeven om dit bestuur de macht te ontnemen en het te vervangen door een tijdelijk bestuur die het decor kan plaatsen voor wat inderdaad eerlijke verkiezingen zijn, en een overheid die jullie reële behoeften respecteert! 
Hieraan wordt toegevoegd een systeem van speciale mondiale ‘trusts’ onder auspiciën van Quan Yin in het Oosten en graaf Saint Germain in het Westen. Deze enorme financiële organisaties zijn van plan om fondsen vrij te geven voor het opzetten van een nieuw financieel stelsel. Dit systeem is in het geheim uitgewerkt door een groep individuen die gekoppeld zijn aan een beleid om een eind te maken aan het huidige illegale bankstelsel en te zorgen voor een permanente welvaart die overal op jullie wereld wordt gemanifesteerd. Deze nieuwe werkelijkheid zal afgedwongen worden door een wereldwijde publieke bekendmaking (disclosure) die moet leiden tot de arrestatie en detentie van de leiders en volgelingen van deze duistere kliek. De processen die volgen zijn hoofdzakelijk gedaan om te benadrukken dat deze nieuwe werkelijkheid hier is en dat die niet zo gemakkelijk door het duister aan de kant kan worden geschoven. Ons punt hier is in alle eenvoud dat, zodra de Hemel ons dit opdraagt, de werkelijkheid waaronder jullie hebben geleefd op een zeer dramatische wijze verdwijnt. Een andere geschiedenis, dat gebaseerd is op de manieren en decreten van het Licht, moet op deze wereld gevestigd worden.  
Dit nieuwe rijk zal de liefdevolle omgeving worden die het decor vormt voor jullie laatste terugreis naar volledig bewustzijn. Deze weg zal door jullie worden afgelegd met mentoren die jullie zullen instrueren in de wonderen van volledig bewustzijn. Deze operatie zal slechts een paar maanden in beslag nemen en vervolgens zullen jullie door de grote metamorfose gaan waardoor je een ‘fysieke Engel’ wordt. Dan worden jullie getraind in de dagelijkse ‘etiquette die sociaal dit zeer Hemelse Rijk bestuurt. De Hemel heeft een reeks speciale taken voor jullie gereserveerd als jullie eerste goddelijke dienst. Het Licht zal deze galaxy omhullen en een grote reeks van heilige allianties smeden die de voorloper zal worden van het uitbreiden van het Licht in het gehele fysieke universum. Jullie moeten je herinneren waarom jullie in dit zonnestelsel zijn en hoe deze nieuwe sterrennatie een permanente vrede gaat vestigen en deel gaat uitmaken van jullie nieuwe werkelijkheid. Dit is iets wat je voelt en gaat realiseren. Wij allen zijn een deel van het goddelijk plan van de Schepper! Als ‘fysieke Engelen’ zijn wij hier om deze nieuwe wonderbaarlijke wereld te co-creëren!
Wij zegenen jullie! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! We komen bij jullie met enkele tekenen in de Hemelen en die de voorbodes zijn van jullie nieuwe rijk. De Zon heeft onlangs zijn hyperactiviteit doen toenemen. Deze grote uitstoot van zonne-plasma is een teken van het Licht dat binnenkort iets buitengewoons gaat gebeuren! De sterren in jullie nachtelijke hemel bewegen zich op manieren die naar de rand van jullie galaxy wijzen. Deze richting is waar een verbazingwekkende gebeurtenis gaat plaatsvinden. Jullie  observeerders van sterren (astronomen) en anderen die de paden van deze talloze sterren volgen weten dat een nieuwe reeks sterren zich voorbereiden om zich te onthullen en aan te sluiten bij de collectie van heilige wezens  die elke avond de hemelen bevolken. Binnen deze veranderingen zijn anderen die we nog niet kunnen onthullen. Ze zijn het symbool van een grootse voorbode die belooft de heerschappij van het duister op jullie wereld te beëindigen. Deze vreemde dingen zijn grotendeels onbekend voor jullie. Ze zijn een manier waarop de Hemel ons in de fysieke werelden toont dat inderdaad een nieuw tijdperk is aan de horizon voor de mensheid van de aarde. Dit nieuwe tijdperk is door de Hemel gezonden en begint zich nu al in de stoffelijke werelden te manifesteren! De grote verschuiving is nabij!
De zegeningen waarnaar we verwijzen zijn degenen die beloven dit rijk voor eeuwig te wijzigen. Binnen In je voel je dagelijks de pijnen en de tekens van een nieuw lichaam. Deze veranderingen zijn gewoon een andere indicatie van de talrijke veranderingen die de voorlopers zijn van jullie nieuwe werkelijkheid. We zitten hier in vreugde en kijken toe terwijl je, als de een of andere onbekende vlinder, verandert in iets dat echt prachtig is! Er komt binnenkort een tijd waarop onze hemelse en ruimtefamilie zich zullen manifesteren en de mogelijkheid er is dat de goddelijke Wil bij jullie bekend wordt. Toen wij allen ervoor kozen te ascenderen en jullie welzijn in onze harten plaatsten, hebben we ons op een pad gezet om de gehele mensheid op zijn bestemming te brengen. Jullie gezegende harten hebben gedurende generaties enorme ongemakken, samen met grote teleurstellingen doorstaan.  Dit moet nu stoppen! De Hemel heeft een plan en dit plan is om het duister te verdrijven uit zijn heerschappij door middel van belediging, arrogantie en straf. Hun positie is uitgedaagd te worden door degenen die groter zijn dan hen. Deze tijd is nu!
Jullie bevinden je op een heilig pad dat we dagelijks gebruiken om onze gebeden en energie in stand te houden. Dit pad kan niet langer vertraagd worden of respectloze hinderpalen tegenkomen die door het duister zijn geplaatst. Ze hebben een laatste groot moment die hen gewoon in staat stelt de totale minachting te tonen die ze innerlijk voor ieder van jullie bezitten. Deze laatste show van kracht is geschreven op het ‘schoolbord’ van de Schepper en toont aan waarom ze massaal worden geworpen in de vuilnisbakken van de geschiedenis. Deze laatste handelingen plaatsen in werkelijkheid de spreekwoordelijke strop rond hun respectievelijke nek! Ze zijn dus schuldig bevonden aan deze verschillende gruwelijke daden en moeten worden opgesloten in een speciale reeks van energieën die hen moeten tonen wat ze hebben gedaan en bieden hen een manier om een benodigde vergeving voor allen te krijgen. We zijn allen EEN en er is een noodzaak een bevestiging te verzekeren van degenen die zo snel hun voordelen gebruiken op een dergelijke meedogenloze en ruwe manier. De mensheid moet spoedig samenkomen en de wonderen delen die het volledig bewustzijn zijn!
Vandaag toonden we jullie wat er in de Hemelen en op deze wereld gebeurt om ons allen uit der tirannie van het duistere rijk te verplaatsen naar de vreugden van een rijk dat door het Licht is gecreëerd! Wij verheugen ons en wachten op het Licht die zijn wonderen op dit rijk zal manifesteren.  Als Meesters van het Licht wachten we in vreugde op deze nieuwe dag! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! 
________________________________________Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS