Volgers

PUTIN

woensdag 27 februari 2013

26.02.2013 Het duister blijft in de tunnelvisiemodus hangen


 26 februari 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


3 Manik, 15 Zac, 9 Eb 

Selamat Balik! Vandaag komen we met zeer interessant nieuws! Het duister blijft in de tunnelvisiemodus hangen en probeert wanhopig een manier te vinden om datgene, waarvan ze weten dat het onvermijdelijk is, te vertragen. De Hemel wacht op het definitieve goddelijk teken, en wanneer dit fenomeen gebeurt zullen we snel moeten handelen om de volgelingen van het duister naar een plek te brengen waar ze geen kwaad kunnen doen. We hebben dus weinig tijd voordat dit gebeurt, dus wij checken tweemaal met onze verschillende bondgenoten om ervoor te zorgen dat, voor datgene wat binnenkort gaat gebeuren, allen gereed zijn om zo snel mogelijk op te treden. Ons verbindingspersoneel voert een zeer korte checklijst uit en bevestigt dat alle groepen volledig voorbereid zijn. In feite willen de meeste van hen dat deze datum liever eerder dan later komt, maar ondanks deze frustratie tonen de verschillende groepen binnen jullie belangrijke regeringen veel geduld met wat voor hen een zeer lange wachttijd is geweest. Onze schepen pakken dagelijks duistere figuren op die steeds wanhopiger wereldwijde ellende veroorzaken, en dus zijn we druk bezig herstelwerkzaamheden te verrichten om de schade te repareren waarvoor deze misdaden waren ontworpen. 
Onze Agarthaanse familie is intussen ook bezig met dagelijkse aanpassingen die nodig zijn voor het aanpassen van jullie talrijke Lichtkamers. Ons doel is om, indien nodig, onmiddellijk klaar te staan om jullie naar jullie Lichtkamerverblijven in Agartha over te brengen zodra wij het groene licht krijgen van de Hemel. Tot dat moment moeten verscheidene voorbereidende activiteiten worden uitgevoerd door jullie nieuw bestuur. Deze betreffen ondermeer een verrassende reeks aankondigingen, gevolgd door het instellen van een beleid dat grondig de manier zal opschudden waarop jullie wereld wordt bestuurd. Belangrijker nog, jullie zullen een officiële proclamatie ontvangen inzake een publieke bekendmaking waardoor wij kunnen beginnen met een serie berichten die jullie voorbereiden op onze eerste-contact-landingen. Dit zijn de laatste paar rustige momenten op jullie wereld voordat de spannende tijden beginnen, omdat het transformatieproces van jullie wereld, waaronder het beëindigen van een decennialange 'UFO' cover-up, jullie huidige werkelijkheid echt zal doen opschudden. Op dit moment is de Hemel bezig met het opzetten van de laatste etappe van jullie reis naar volledig bewustzijn, wat de diensten vereist van een persoonlijke mentor voor ieder van jullie. Dit is iemand die je volledig kunt vertrouwen om je te onderwijzen in de talloze waarheden die strijdig zijn met datgene wat je sinds je vroege kinderjaren is verteld.
Een essentieel onderdeel van je groei naar geestelijke volwassenheid is dat je duidelijk moet begrijpen hoe de Anunnaki en hun goed opgeleide volgelingen jullie gedurende millennia hebben bedrogen. Ze gebruikten jullie toen-nieuwe staat van sterfelijkheid om een verstikkende web van angst te creëren om jullie controleerbaar en meegaand te houden. Deze plooibaarheid gaf hen de gelegenheid om ongebreideld over jullie heen te lopen en jullie wereld naar hun wensen te veranderen. Deze duistere constructie wordt nu beëindigd, en in zijn plaats zullen jullie voor de eerste keer in 13 millennia een wereld creëren die jullie enorm zal bevallen. Maar vergeet niet dat het slechts een overgangswereld is, gedurende welke tijd jullie volledig op de hoogte worden gebracht over wat je kunt verwachten en hoe jij je moet aanpassen aan het volledig bewustzijn. Het is een enorme stap! Aangezien deze overgangswereld vorm krijgt, zullen jullie ook veel verantwoordelijkheden op je nemen. Deze zullen jullie ook nodig hebben om voorbereid te zijn, want ze zullen je snel brengen naar een verlichte manier van leven waardoor je de ware aard van je wezen kunt ervaren en een helder begrip zult krijgen van wat je nog te wachten staat. De hersenloze kronkelingen van het beperkt bewustzijn zal een zeer aangenaam einde krijgen!
Deze groei naar een meer verheven manier van leven zal in de volgende korte periode zichtbaar worden. Dit verbeterde milieu zal ook gunstiger zijn voor het absorberen van alles wat wij jullie gaan leren. Jullie Verlichte Leraren moeten beginnen met een aantal leringen die de aard van de ziel ophelderen en hoe het bloeit bij blootstelling aan het Licht. Onze bijdrage zal zijn jullie een uitleg te geven over het volledig bewustzijn, want het moet jullie helemaal duidelijk worden wat je te wachten staat. Een volledig bewust wezen te worden is een vreugde die alles overstijgt wat jij je nu kunt voorstellen. Samen, de Geascendeerde Leraren en wij zullen jullie voorbereiden op dit nieuwe leven; de Lichtkamers zijn slechts de finishing touch. Je bent een spiritueel georiënteerde wezen, en we moeten je fysieke met je emotionele en mentale delen integreren, en dat is wat deze kamers doen. Ieder van jullie verlangt een unieke aanpassing van een zeer complexe aard. Deze taak zal een gezamenlijke inspanning zijn, en daarna komen jullie onder leiding van de Verlichte Leraren die door de Hemel zijn benoemd om jullie in je eerste reeks missies te leiden om een permanente vrede te brengen in deze galaxy.
Onze zegen gaat hierbij! We keren terug met goed nieuws! De grote gebeurtenis in de Hemelen nadert. Dit fenomeen is heel bijzonder en zijn komst vormt het begin van een nieuwe dag voor iedereen op deze meest goddelijke hemellichaam. Wanneer deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zijn jullie vrij van de verstikkende invloed van het duister. Jullie zullen een nieuw bestuur, welvaart, en nog belangrijker, jullie vrijheid krijgen. Jullie nieuw bestuur zal een reeks aankondigingen doen die jullie wereld moet veranderen, en op dit moment kunnen wij beginnen met onze nieuwe dienst aan de mensheid. De nieuwe realiteit, die op die dag geboren zal worden, zal een transformatie versnellen die de heiligheid bij jullie levens opnieuw zal introduceren, waardoor jullie getuige zullen zijn van een tijd van mirakels en wonderen. Het is wanneer de Engelen weer verschijnen en de stem van de Schepping opnieuw door het hele land zal worden gehoord. En het is wanneer jullie, eindelijk, uit jullie  geheugenverlies - dat zo lang heeft geduurd - tevoorschijn komen en je herinneren wie en wat jullie werkelijk zijn.
Een aspect van onze nieuwe dienstverlening is jullie te onderwijzen over de goddelijke aard van lichamelijkheid - het fysieke lichaam, en jullie alle speciale kennis te laten herinneren die je bent vergeten toen je verplaatst werd van het volledige naar het beperkte bewustzijn. Jullie gracieuze terugkeer naar jullie natuurlijke staat zal overal in de Hemel worden gevierd en zal een profetie vervullen die eeuwen geleden door de gezegende Aartsengel Michaël werd gemaakt. Deze verklaarde dat een tijd van duisternis dit rijk zou overvallen, en dat jullie ongeveer 13.000 jaar later uit deze spirituele gevangenis zou worden bevrijd door de grootse werken van de Hemel. Deze tijd is nu! Het is het moment van bevrijding en vreugde! Het duister en zijn handlangers moeten weggevaagd worden en een nieuwe dag zal op Aarde verschijnen. Verheug je, mijn zusters en broeders! Binnenkort, schalt de grote hoorn of verlossing; Hemels Licht zal schijnen, en de tijd voor het echte wonder zal beginnen!
Jullie verlossing markeert het begin van de nieuwe dienst voor iedereen. We moeten jullie nog veel leren en jullie hebben veel te leren. Het wegbreken uit dit lange tijdelijk verblijf door geheugenverlies kan een zekere hoeveelheid nood voor velen van jullie betekenen, daar volledige realisatie van wat je hebt geloofd, en wat je hebt gedaan uit naam van deze overtuigingen, waarschijnlijk wat angst kan veroorzaken. Dus, wij de Verlichte Leraren moeten een grote golf van vergeving en genade meebrengen om dit over al het land van de Aarde en in de hoeken van alle harten die lijden schoon te vegen. Trek dit helende Licht naar binnen en laat het de verschrikkingen die je door het duister zijn opgedrongen met elkaar verzoenen. Laat het vervolgens met Liefde uit je hart verdwijnen. Sta toe dat een nieuw Licht van vreugde en eenheid jullie gaat omhullen, want met dit wonder komt de heilige manier om de laatste stappen te zetten van je terugreis van het volledig bewustzijn. Halleluja! Halleluja!
Vandaag vervolgden we onze wekelijks berichten aan jullie. Wij hebben een speciaal punt bereikt waar grote wonderen eindelijk kunnen plaatsvinden. We komen in een cruciale fase van deze lange reis die voor ons begon toen we werden geïnstrueerd ons voor te bereiden op een massaal eerste contact. Nu komt de vreugde van het feitelijk tevoorschijn komen en samen verder te gaan naar jullie heilige bestemmingen! Besef geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 20 februari 2013

19.02.2013 Jullie wereld is zelfs dichter bij haar overwinning op het duister

 19 februari 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

9 Ahau, 8 Zac, 9 Eb   


Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld is zelfs dichter bij haar overwinning op het duister! Overal zijn er tekenen van wat er binnenkort moet gebeuren. Jullie heilige geheime genootschappen hebben de juridische instrumenten samengesteld om de belangrijke regeringen van jullie wereld tot aftreden te dwingen. Hiermee in overeenstemming zijn het leger en de politie van deze naties in het geheim samengekomen om te bevestigen dat elk van hen volledig gereed is om hun machtsbasis te gebruiken, zodat hun respectieve regeringen geen andere keus hebben dan aftreden zodra deze actie wordt verordonneerd. Dit zal plaatsvinden zodra de Hemel adviseert dat de tijd hiervoor gearriveerd is. Alle verbindingspersonen van ons staan klaar om de lang verwachte opdracht aan iedereen te geven.  Ondertussen wachten we op het signaal van onze hemelse adviseurs dat het nu de juiste tijd is om het duister op de knieën te krijgen. Deze enkele opdracht maakt het mogelijk dat de overvloed aan middelen beschikbaar komt, die op zijn beurt een teken is dat de talrijke duistere regeringen van jullie wereld moeten aftreden. Talrijke wettelijke documenten, die een week geleden ondertekend zijn, staan klaar om direct afgeleverd te worden. Jullie bevrijding is nabij!
Deze duistere regeringen zijn, zelfs op dit moment, druk bezig om mazen in de wet of andere middelen te vinden om het onvermijdelijke lang genoeg af te weren teneinde een uitweg te vinden uit hun huidige dilemma. We volgen hen nauwlettend en zijn niet bereid verdere vormen van verzet te tolereren. De nucleaire opties die getest werden in Noordoost-Azië zijn een recent voorbeeld van de ‘andere middelen’ die we hierboven noemden. Maak je geen zorgen - ze worden zeer nauwlettend gecontroleerd en we anticiperen volledig op de aard en bedoeling van deze echt krankzinnige manoeuvre. Wees ervan verzekerd dat er niets ernstigs kan gebeuren. Niemand zal worden toegestaan om deze primitieve wapens tegen elkaar te gebruiken. De kliek geeft zich over aan ‘sabelgekletter’ door gebruik te maken van een wreed en zeer barbaars speelgoed die we kunnen vernietigen zodra wij dit nodig vinden. Wij presenteren dit als een waarschuwing - de duistere kliek en zijn vele vormen van misleiding en trouweloosheid worden niet geduld; wij kijken toe en wachten af, en wanneer het juiste moment is om op te treden, zullen wij resoluut handelen. Voor ons is die tijd nog niet aangebroken. Wat voor ons belangrijk is – wij hebben het groene licht van de Hemel nodig, waarna de rest snel zal volgen. 
Onze personeelsleden, die voor deze heilige taken zijn aangewezen, zijn meer dan bereid om een nieuwe, gezegende werkelijkheid voor jullie te creëren. De talrijke heilige samenlevingen en hun bondgenoten hebben een reeks ingrijpende veranderingen samengesteld die jullie huidig rampzalig rijk zal transformeren. Tot dan vragen wij onze medewerkers de wereld te respecteren zoals het is. We laten ons niet meesleuren in dergelijke onzin van het duister nu we weten dat het einde nabij is. Want het is duidelijk - de diverse duistere manipulators die jullie wereld controleren zijn in paniek, maar hun diverse schadelijke pogingen die momenteel uitgespeeld worden staan op het punt weg te ebben. Wij zijn bereid ze op te pakken en ze naar hun juiste bestemmingen te vervoeren waar ze op hun berechting moeten wachten. Aan de andere kant worden jullie voorbereid om volledig bewuste Lichtwezens te worden. De Hemel heeft hiervoor een agenda opgezet en wij zijn hier om de laatste fase van dit grootse en heilige plan uit te voeren. Het duister op jullie planeet is niet van ons niveau en zij worden dagelijks geconfronteerd met de technologieën en vermogens van het Licht die het beste wat deze bewoners van het duister te bieden hebben, gemakkelijk kunnen overtroeven.
Jullie kunnen het beste in vreugde en vrolijkheid op dit alles reageren! De Hemel glimlacht jullie toe, en de Schepper heeft jullie de middelen ter beschikking gesteld om een gezegende terugkeer naar het volle bewustzijn te bereiken. We zijn aangesteld om te zorgen voor jullie bevrijding van deze nog steeds-dwalende zielen; hun  rampzalig werk moet uit jullie wereld verbannen worden en de Hemel zal dan de winnaar zijn van jullie nieuwe, met Licht gevulde wereld en zal jullie de middelen ter beschikking stellen om je bij jullie ruimte- en, speciaal je spirituele familie te voegen. Deze 'komende attracties' zijn heilige gebeurtenissen die jullie zullen bevrijden van degenen die jullie als minderen van hen beschouwden, en die van plan waren om jullie terug te brengen naar eeuwigdurende slaven van hun ongebreidelde waanzin. Het zou uiteindelijk leiden tot een massaal aantal doden, die bedoeld was om jullie wereldbevolking te verminderen tot ongeveer een tiende van het huidige aantal, en degenen die overleefden zouden de doden moeten benijden. Dit zal niet gebeuren. Door Hemels decreet moeten jullie je snel verplaatsen naar een rijk van vreugde, welvaart en een heilige eerbiediging van de individuele soevereiniteit. De tijd is gekomen om dit alles op Aarde te manifesteren!
Met de zegen van Gezondheid en Vreugde voor allen! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Verschillende elementen van ons welvaartprogramma zijn klaar om te verschijnen uit de stilte die momenteel door de Hemel van ons wordt gevraagd. De belangrijke organisaties, die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn gecreëerd, werden juridisch ontbonden. We gebruiken nu onze gezegende energieën om onze heilige samenlevingen voor te bereiden op de vervanging van de huidige leiders met die van ons. Dit wordt binnenkort verwacht. De Hemel heeft ons ook geïnformeerd om degenen te waarschuwen die zich voorbereiden op de onmiddellijk vervanging van het huidige economische systeem om klaar te staan om op te treden, nu de laatste reeks verschijnselen zich in de hemelen vertonen. Deze gebeurtenissen moeten de formele beëindiging van de overeenkomst veroorzaken, die bijna 13.000 jaar geleden zijn ondertekend. Jullie staan op de rand van de mooiste tijd in jullie gezegende geschiedenis. De gracieuze zegeningen van de hemel zullen zich nu, en in een oogwenk, manifesteren en duwt jullie in een nieuwe realiteit die gevuld is met Liefde en Licht!
Houd in gedachten dat jullie nieuw economisch systeem louter een lapmiddel is.  Het is ontworpen om je de eindeloze welvaart te laten accepteren en je te leren dat de schuldeneconomie met zijn vele abrupte terugboekingen en onzekerheden een manier voor het duister is om jullie te controleren. Deze wereld op drijfzand was in feite een grote illusie, afgekondigd door plechtige beloften van de kant van de regering, om de staatsschuld te verlagen en jullie een tijdelijke welvaart te bezorgen. In werkelijkheid - een wereldwijde welvaart is vanaf het begin altijd mogelijk geweest en het is een illusie om anders te geloven. De hoeveelheid werd verborgen gehouden voor manipulatieve doeleinden, en hetzelfde geldt voor diamanten en zogenaamde edele metalen en stenen. De beschikbaarheid van deze grondstoffen was beperkt voor het creëren van een gekunstelde definitie van rijkdom en het afdwingen van de concepten van schaarste, armoede en schulden. Jullie bezitten de mogelijkheid om een overvloed aan rijkdom voort te brengen en te genieten van een luxe leven. De sleutel is - leren omgaan met liefde en zorg voor elkaar!
In deze prachtige wereld die klaar is te verschijnen, zullen jullie grondig voor elkaar en voor Moeder Aarde kunnen zorgen. Binnenin jullie thuiswereld ligt Agartha die een 5-D-rijk is. De Hemel stelt Moeder Aarde in de gelegenheid dit rijk uit te breiden naar haar oppervlaktewereld. Dit betekent dat ieder van jullie een transformatie naar volledig bewustzijn moeten ondergaan, een 5-D staat van zijn. Deze transformatie is onderweg, en de gezegende veranderingen die in jullie worden gecreëerd zijn de ware middelen om je te veranderen in dit goddelijke en onsterfelijk Wezen. Er wordt veel van jullie verlangd. Je zult een veelheid aan nieuwe taken aanvaarden, en hierbij zullen we jullie veel onderwijzen wat de sleutel is tot het begrijpen van wie je gaat worden. Wij nodigen je uit dit voorstel te aanvaarden en alle onzin te negeren waarmee je door het duister eeuwenlang bent gevoed. Gebruik je aangeboren wijsheid voor het valideren van de waarheden die de Hemel je laat zien, en ga begrijpen wat voor verbazingwekkende kinderen van het Goddelijke jullie gaan worden!
Vandaag brachten wij jullie meer informatie over wat er in jullie wereld gebeurt. Onze ruimte- en spirituele familie zijn hier om de goddelijke taak van het transformeren van jullie werkelijkheid te voltooien naar een conditie die door de Hemel geheiligd en gezegend is.  Jullie moment is aangebroken voor een zeer welverdiende zegen voor jullie allen! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie allen zijn. Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! 


________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 13 februari 2013

12.02.2013 We zijn er weer met nieuwe informatie


 12 februari 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

2 Ben, 1 Zac, 9 Eb  


Selamat Balik! We zijn er weer met nieuwe informatie! De speciale termijn die door de Hemel is vastgesteld heeft praktisch zijn einde bereikt. Het duister probeert tevergeefs een manier te vinden om de werkelijkheid van jullie krimpende wereld in stand te houden, maar de oude percepties vervagen nu de nieuwe al snel in jullie wereld met vertrouwen worden bejegend. Slechts de oude heilige overeenkomst houdt de duistere en koude wereld nog even in stand die jullie sinds het ontstaan hebben gekend. Deze is nu dusdanig aangepast waardoor jullie een lange levensduur, vreugde en voorspoed kunnen ervaren. Nu jullie in afwachting zijn van dit alles, kunnen we melden dat wij de Hemel hebben laten weten dat wij doorgaan met het vervangingsproject van ons personeel zoals vorige week is vermeld, en ook, dat wij iedereen garanderen dat een nieuwe realiteit inderdaad klaar is om te bloeien zodra de oude overeenkomst formeel wordt beëindigd. De impuls die nog toegevoegd moet worden aan de veranderingsbehoefte is Gaia, die heel graag haar oppervlaktewereld wil configureren om de pracht terug te krijgen die zij eens bezat. Deze reorganisatie van haar oppervlakte is onderdeel van het proces van dimensionale integratie van haar binnen- en buitenwereld. De Agarthanen willen heel graag dat ze officieel worden geïntroduceerd, zodat een breed scala van tot nu toe verboden kennis vervroegd naar buiten kan worden gebracht.

Al deze dingen staan te gebeuren, en nu de inmenging van het duister vervaagt, wordt jullie werkelijkheid, zoals de naald van een kompas, gedraaid in de richting van zijn ware magnetische koers en alle geneugten en wonderen zijn daar te vinden. Wij verheugen ons op dit moment en bepleiten indringend bij onze heilige toezichthouders dat deze gebeurtenissen zich manifesteren zoals deze door AEON zijn afgekondigd. Onze verbindingsteams en ons corps diplomatique volgen nauwlettend alle naties van de planeet nu jullie bestemming het wereldbestuur omvormt en ook wanneer jullie terugkeren naar het volledige bewustzijn. Dit alles is een inleiding tot de wederopstanding van jullie galactische samenleving, en we komen om jullie zo spoedig mogelijk te begeleiden langs de laatste etappe van jullie reis. De personeelsleden die als jullie individuele mentoren zijn uitgekozen bezoeken jullie met jullie medische teams elke nacht om jullie beter te leren kennen. Jullie individuele dossiers zwellen in omvang en jullie zouden verbaasd zijn over hoe complex en volledig ze zijn. Jullie medische teams werken nauw samen met degenen die dagelijks al deze complexe gegevens in jullie persoonlijke lichtkamers programmeren.

Het proces om jullie wereld voor te bereiden op deze massale transformatie is een 24/7-focus voor ons. Gaia wil heel graag verdergaan met het proces om haar gehavend oppervlak terug te brengen naar haar ongerepte toestand van weleer, maar de omvang van deze reorganisatie vereist dat jullie eerst verhuizen naar een veilige haven. Dit is de reden waarom de Agarthanen hun thuisland onmiddellijk vrijwillig aanboden voor de bouw van een netwerk van woonplaatsen met jullie individuele lichtkamers. Dit gaf hen ook de mogelijkheid en de middelen om jullie te tonen hoe en waarom we eerst Moeder Aarde koloniseerden, en waarom het duister  zo onvermurwbaar was om alles geheim te houden! Het herontdekking van jullie ware oude geschiedenis is de sleutel om je te herinneren wie je werkelijk bent. Deze kennis kan je de context bieden waarmee je enkele fundamentele leugens van het duister kunt doorzien en de waarheid over je werkelijke oorsprong kunt aanvaarden. De Agarthanen kijken ook uit naar het moment om jullie uit de eerste hand te tonen dat de planeten van dit zonnestelsel hol zijn. Dit klinkt misschien verrassend voor velen van jullie, maar dit is slechts de eerste ronde van fundamentele informatie die jullie moeten weten.

De welvaart die jullie binnenkort bezitten is een andere stap op deze korte reis. In dit verband moet je niet vergeten dat je op een nieuwe realiteit wordt voorbereid, een werkelijkheid die het noodzakelijk maakt dat je begrijpt hoe het duister geld gebruikt als een instrument om te bepalen op welke manier jullie moesten denken en  gedragen. Nu kun je dit apparaat gebruiken voor het plannen van je toekomst en het nodige doen  om familie en vrienden te helpen bij het veranderen van hun percepties en het succesvol aanpassen aan het leven in je zeer nieuwe realiteit. De taak van onze mentoren is om je snelheid te verhogen zodat je beter kunt deelnemen aan alles wat je moet integreren om je goddelijke bestemming te omarmen. De nieuwe financiële middelen zijn er om je in staat te stellen datgene te doen waarvan je voelt dat nodig is, indachtig het feit dat je een tijdelijke samenleving creëert die uiteindelijk veranderd moet worden in een galactische. Zodra je het volledige bewustzijn bereikt, is onze begeleiding bedoeld als die van een mentor, niet als een besluitvormer. Die rol is je goddelijk recht, die je gezamenlijk moet gebruiken om je eigen galactische samenleving te bouwen.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Jullie gezegende Moeder Aarde vervolgt haar geleidelijk voorbereidingsproces door haar leven-dragend oppervlaktewereld samen te voegen met haar weelderige binnenaards rijk. De Agarthanen voegen zich harmonieus bij deze transformaties en hebben veel gedaan om zich voor te bereiden op de komende verhuizing van de mensheid. Wij zijn deze prachtige wezens heel dankbaar; zij hebben ons voorzien van een noodzakelijke basis gedurende vele duizenden jaren, maar hebben ons ook de veiligheid en vrede van hun binnenste rijk verleend om jullie transformatie naar  volledig bewuste wezens te faciliteren. Gaia staat nu aan de rand van haar laatste voorbereidingen voordat ze serieus aan haar oppervlakteveranderingen begint. Dit dwingt haar om onmiddellijk te beginnen met de openingsdrama’s op de oppervlaktewereld. De Hemel informeert ons dat de gezegende hemelse gebeurtenissen, die nodig zijn om onze heilige medewerkers te waarschuwen, op het punt staan zich te manifesteren. Er is nog weinig tijd voordat een prachtige reeks gebeurtenissen op deze gezegende wereldbol zal worden aangekondigd.

Onze heilige medewerkers weten nu wat voor wonderbaarlijke dingen in de luchten zullen verschijnen. Deze verschijnselen zullen voor hen het signaal zijn dat de tijd gekomen is voor de manifestatie van het nieuwe bestuur en de eindeloze welvaart voor iedereen. Deze verschillende gebeurtenissen zullen speciale verklaringen tot gevolg hebben, die de bepalingen van de zogenaamde NESARA zullen implementeren, en gaan beginnen met het aftellen naar publieke bekendmaking en hereniging met jullie familie van Binnen-Aarde. Deze hereniging moet leiden naar een aantal speciale uitzendingen van jullie ruimtefamilie die ons, de Verlichte Leraren, formeel aan jullie zullen voorstellen. We hebben jullie zoveel informatie te geven, die van essentieel belang is voor het voorbereiden van jullie op jullie snelle en laatste reis naar volledig bewustzijn. Het duister heeft jullie millennia lang voorgelogen en gemanipuleerd om jullie samenlevingen vast te houden in haat, oorlog en verdeeldheid. Onze leringen zal dit alles transformeren in liefde, vrede en een nieuwe wereldwijde eenheid.

In de onmiddellijke, komende tijd moet de Hemel jullie een groots moment brengen die leidt naar grote verbeteringen in jullie gezondheid en vooral in jullie gezond verstand! Technologieën die lange tijd door jullie huidige regeringen verborgen zijn gehouden, zullen volledig onthuld worden en aan iedereen ter beschikking gesteld worden voor genezing van ziekte, handicap, verslavingen, en algemene psychologische onevenwichtigheden of noden. Jullie vrijheid zal dus vergezeld gaan van de middelen om jullie wereld te transformeren door jullie ziekenhuizen en gevangenissen te ledigen, en het laten verdwijnen van alle onnodige angsten die veroorzaakt zijn door ziekte, armoede en onwetendheid. We hebben lang om dit goddelijke moment gebeden. De mensheid kan nu eindelijk genieten van de zalige vruchten van de Hemel en de Hemel kan zich dan verheugen en nog meer zegeningen sturen naar dit transformerende rijk. Het is een tijd van wonderen en dankbetuigingen! Een tijd waarop jullie tocht door de wildernis tot een meest vreugdevolle beëindiging komt!

Vandaag gaven wij jullie een andere aflevering over de gebeurtenissen in jullie wereld, heden en toekomst. Deze berichten zullen doorgaan totdat de Hemel een nieuwe manier vindt om jullie te informeren over wat om je heen gebeurt. Blijf verheugd, en klaar om de vele gaven te accepteren die gaan over jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! 
________________________________________Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

donderdag 7 februari 2013

05.02.2013

 5 februari 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

8 EuroITV, 14 Yax, 9 Eb 


Selamat Jarin! We zijn er weer met goed nieuws! De tijd voor het belangrijke moment is gearriveerd! Belangrijke elementen van de duistere kliek zijn nu gearresteerd en de verantwoordelijken voor de reeks processen op hoog niveau plannen de datums voor het officieel rapporteren van deze belangrijke gebeurtenissen, die het topje van werkelijk enorme ijsberg vormen. Het lange wachten voor aankondigingen nadert zijn einde en we kijken toe hoe de duistere kabbalisten gaan beseffen dat het moment dat ze vrezen zich begint te manifesteren. Om het belachelijke spel te verlengen hebben ze een fictief beeld bedacht van een Amerikaanse binnenlandse economie dat op 'de een of andere manier' als een feniks uit de as van de afgelopen jaren verrijst. In werkelijkheid is de verwachting het dat het door de definitieve klap wordt getroffen. De economieën van de wereld zitten vast in een collectieve schuld die 's werelds totale BNP vele malen overtreffen. De ramp die de jullie wereld tegemoet ziet kan niet zo gemakkelijk onder het tapijt worden geveegd, hetgeen verklaart waarom Spanje snel wegzinkt en Duitsland niet ver achterblijft. De kliek heeft de wereld lang behandeld als zijn persoonlijke ‘oester’ en heeft zich overgegeven aan een enorme fuif van ongelooflijke proporties. De uitweg is een mondiale kwijtschelding.

Het duister weigert deze oplossing. Zij vrezen een enorm verlies van macht en rijkdom zodra de mondiale kwijtschelding formeel wordt verleend, en dus weigeren deze geweldenaren van hypocrisie om zelfs maar een zekere mate van vrijheid en waardigheid aan de mensen van deze wereld toe te staan. Zij zijn vastbesloten de loonslavernij en diepe schuldenlast te behouden, want dit houdt jullie veilig onder hun controle. Dit verzet is, zoals was voorzien, eigenlijk al een grote zegen - het heeft onze verschillende aardse bondgenoten in staat gesteld om de rechtsmiddelen veilig te stellen om de kliek uit de macht te verdrijven. Op dit moment hebben wij, wat wij noemen de leven- en lichtvervangers aangesteld, voor degenen die we juridisch hebben opgesloten, en dit alles zal worden onthuld zodra het nieuwe bestuur de macht overneemt. Tot dan doen wij ons aandeel om de overgang zo soepel mogelijk te maken. De gigantische schuld moet publiekelijk worden bekendgemaakt en daarna volledig kwijtgescholden, en om te twisten over enig aspect van deze eerste vereiste is gewoon absurd. Deze nationale schuldenkwestie/handel is niets meer dan een illusie, een controlemechanisme dat opzettelijk door het duister ingesteld is om zijn door schulden gedreven economie in stand te houden.

Naast de verschillende vervangingen die gedaan worden om de business-as-usual charade aan de gang te houden, zijn we druk bezig met het creëren van een werkrelatie tussen ons en degenen die de onrechtvaardigen moeten vervangen die nog steeds de macht hebben over jullie mondiale regeringen, jullie nog elke dag oplichten met geld en woonhuizen en die jullie veroordelen in processen waartoe zij niet het recht hebben. De enorme omvang van illegale activiteiten die elke dag plaatsvindt is ronduit verbazingwekkend, en we kunnen niet wachten totdat deze schurken worden opgepakt! Daarentegen zal jullie nieuw bestuur jullie eerst verassen met zijn transparantie en zal met jullie omgaan/communiceren op een zo nuttige en eerlijke mogelijke manier. De regering moet gezien worden als een instrument dat eerder jullie soevereiniteit en welzijn garandeert  dan alleen maar zijn eigenbelang dient. De nieuwe transparantie zal tot op zekere hoogte die van de Galactische samenleving benaderen, en wanneer je in bewustzijn groeit zul jij je meer bewust zijn van hoe de regering (zoals het bestaat) een strikt en plichtsgetrouw toezicht eist van de kant van de mensen. Dit is iets dat je moet monitoren totdat de massale landingen optreden.

Als jullie werkelijkheid verandert beseft je ineens dat alles heel anders is. Het zou zinvol zijn om elk nieuw bestanddeel van jullie samenleving nauwlettend te volgen om te begrijpen hoe het van invloed kan zijn op jullie wereld als geheel. Verandering moet snel komen zodra de verschillende stukken die momenteel vertraagd zijn door de Hemel beginnen te stromen. Deze tijd komt steeds dichterbij. Een heilige akkoord werd bijna 13 millennia geleden met de Anunnaki gemaakt die een aantal natuurlijke gebeurtenissen specificeerden om het einde van die overeenkomst te markeren en om de opkomst van een nieuw tijdperk van Licht voor de mensheid in te luiden. Deze signalen verrijzen en binnenkort zal een nieuwe realiteit neerdalen om jullie wereld voor altijd veranderen. Dit is de heilige belofte van de Hemel, en we zijn hier als mentoren van deze belofte en om ervoor te zorgen dat de wijzigingen verschijnen die lang geleden werden besloten. De Hemel brengt jullie van jullie huidige staat van beperkt bewustzijn naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn. In jullie natuurlijke staat zullen jullie verantwoordelijkheden op je nemen die we gezamenlijk zullen overnemen om het huidige galactische vredesverdrag permanent te maken.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Vandaag komen we in vreugde! Veel van de ‘natuurlijke hemelse gebeurtenissen’ die naar eerdere verwezen, zijn gekomen en gegaan. Slechts een paar moeten nog gebeuren en deze staan op het punt van gebeuren. Als ze plaatsvinden brengen zij jullie wereld dichter bij zijn heilige bestemming. Zij allen zijn goddelijke herauten van een nieuwe werkelijkheid dat gevuld is met Licht, Liefde en Voorspoed. Overal bereiden de Hemelen zich voor om ons te begroeten met een vertoning van energie – het signaal van het begin van jullie nieuwe tijdperk! Ook bereiden wij onze medewerkers voor om ons komend schema aan te kondigen en om een campagne te beginnen die ervoor zal zorgen dat jullie huidige regering gaat veranderen. Deze verandering zal leiden naar jullie bevrijding en naar een formele verklaring dat jullie ruimtefamilie binnenkort gaat landen op jullie prachtige levende wereld. De Agarthanen, die langgeleden hun huizen aan ons beschikbaar hebben gesteld, bereiden zich ook voor om hun aanwezigheid in de binnenwerelden van jullie glorieuze Moeder Aarde aan te kondigen.

Deze planeet is lang verdeeld geweest in twee aparte rijken - één die bestaat onder jullie voeten en die vaak vertegenwoordigers hebben gezonden om rustig onder jullie te leven; de andere is op het oppervlak waar jullie wonen. De Agarthaanse ontdekkingsreizigers naar het oppervlakte rijk keerden naar huis terug met een grote hoeveelheid gegevens die gebruikt werd om na te gaan wat de meest harmonieuze manier is om de oppervlakte-mensheid voor te bereiden om het Agarthaanse bestaan te leren kennen. Aangezien de Agarthanen daar ook woonden, willen ze ook op het juiste moment hun bijdragen leveren bij het onthullen van deze informatie en wel op de meest toepasselijke wijze. Zodra deze aankondigingen worden uitgezonden, zullen wij, jullie Verlichte Leraren, onze goede diensten gebruiken om het verslag over jullie vele religieuze praktijken en tradities rechtstreeks aan jullie door te geven. Deze waarheden kunnen jullie in staat stellen meer te leren meer over volledig bewustzijn en het plan om jullie terug te brengen naar deze verlichte en Goddelijke staat van zijn. In deze staat zullen jullie de ervaringen hebben die wij eens kregen toen we de status bereikten die we nu genieten als onsterfelijken van geest.

In deze verheven staat zullen jullie herontdekken wie jullie werkelijk zijn en waarom jullie, zo lang geleden, naar Moeder Aarde kwamen. Deze kennis zal een basis vormen van alles wat jullie gaan volbrengen in goddelijke dienst aan de Grote Ene, en daartoe zijn we voorbereid voor onze rol als jullie hemelse toezichthouders. Onderdeel van deze dienst is om jullie te begeleiden en ons voor te bereiden, jullie heilige raadgevers, om jullie meer te leren over jullie rechten in een galactische samenleving. Het Licht 'weet' hoe jullie waarschijnlijk op dit rijk zullen reageren en geeft jullie dagelijkse instructies over de beste manier om toezicht te houden over de opstart van de nieuwe Heilige samenleving van de aardse mensheid. Jullie zullen je met jullie Agarthaanse familie herenigen en samen zullen wij de eerste plichten van deze nieuwe samenleving uitvoeren als we ons bereik uitbreiden naar onze zusterplaneten en beginnen met het samensmelten van deze werelden in een nieuwe sterrennatie. Wij zijn klaar, en anticiperen in vreugde op onze gedeelde goddelijke bestemming!

Vandaag behandelden we wat jullie kunnen verwachten als we jullie samenleving veranderen en jullie voorbereiden op het volledig bewustzijn. Wij hebben ook gesproken over de oprichting van jullie nieuwe sterrennatie. De glorie van de hemelse heerscharen zullen door allen gezien en gemanifesteerd worden! Besef geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! (Siriaans voor Wees Een! En Wees In Vreugde!)
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS