Volgers

PUTIN

woensdag 26 november 2014

25.11.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 25 november 2014

2 Kan, 3 Yaxk’in, 11 Ik

Dratzo! We komen met wat nieuws omtrent hetgeen er op jullie wereld gebeurt. Op dit moment gebruikt de duistere cabal de aanstaande bankiersvakanties om een tijdelijke vertraging in het brengen van ‘s werelds nieuwe financiële systeem te creëren. Voor ons is deze vertraging helemaal niet nodig. Integendeel, het is behoorlijk belangrijk dat deze schurken aan de kant worden gezet en dat dit eerste gedeelte van het nieuwe systeem aan iedereen wordt bekend gemaakt. We hebben geprotesteerd bij degenen die nu betrokken zijn bij deze zeer serieuze onderhandelingen. Het is belangrijk dat de mensen van dit rijk eindelijk een klein signaal zien dat er daadwerkelijk grote veranderingen plaatsvinden. Onze liaisons zeggen onze aardse vertegenwoordigers om zich hard op te stellen en het huidige debacle om te draaien. Het is essentieel dat elk aspect van dit proces op correcte wijze wordt uitgevoerd; desalniettemin is het heel belangrijk dat er een klein eerste stapje te zien is. Velen op jullie wereld begrijpen niet helemaal de draagwijdte van wat er gedaan moet worden. Desalniettemin is enige mate van beweging echt noodzakelijk. We zijn dan ook van plan dat waarvan we ten diepste voelen dat echt nodig is door te zetten. Er wordt nu beweging waargenomen en we zijn van plan er voor te zorgen dat er iets behoorlijk positiefs gebeurt.

Ons standpunt was altijd manieren te vinden om snel een einde te maken aan de cover-up en een formele mondiale disclosure aan te moedigen. De huidige vertragingen verlengen alleen maar de tijd om deze mogelijkheden te laten manifesteren. We zijn behoorlijk serieus in onze strategieën om dit rijk tot disclosure te brengen. De duistere cabal realiseert zich volkomen dat wanneer we eenmaal een meer open speler worden in deze ‘discussies’ de kansen voor welk soort vertraging ook grotendeels afnemen. De Hemel gaf ons een paar sterke decreten. Deze houden nog net geen meer directe rol voor ons in. Ondanks deze minimale restricties gaan we door met het instrueren van onze liaisons om onze aardse tegenhangers op het hart te drukken sterkere posities in te nemen bij het implementeren van een nieuw financieel systeem voor jullie wereld. De Agarthanen doen met ons mee bij het verzoeken om een snelle eerste middel om het begin van een nieuw monetair systeem te benadrukken. Dit systeem kan snel de grote banken en hun verschrikkelijke arrogantie ontmaskeren. Alleen al dit punt kan vele naties in staat stellen bijeen te komen en de ontmanteling van deze kwaadwillige reuzen van jullie bankierswereld te forceren.

M.b.t. nieuw bestuur, nadat eenmaal het mondiale “psych-net”, dat lange tijd onderhouden werd door het duister, doorbroken is, groeit de hoop voor nieuwe hervormingen. Momenteel worden de meeste grote regeringen gerund door personen die dagelijks worden gedrenkt in energieën die hen tot pionnen maakt voor het duister. We hebben iets van de intensiteit van dit mind-control netwerk verlaagd. Deze inspanningen zijn getemperd vanwege decreten die de Hemel ons gaf. We begrijpen volkomen dat de Hemel een groots goddelijk plan volgt. Deze operatie is iets dat we ten diepste respecteren. Toch blijven we ons zeer bewust van jullie grote frustraties. Jullie wordt gevraagd veel te ondergaan en we willen heel graag deze last zo spoedig mogelijk wegnemen. Onze liaisons dringen er daarom op aan om een simpel item te laten manifesteren. Deze tijden zijn daarom zowel groots als zeer ontmoedigend voor jullie. Het is onze grootste wens een punt van zekerheid bij de Lichtkrachten af te dwingen. Het is tenslotte de start van een feestelijk seizoen, dat beperkingen oplegt bij wat jullie mondiale financiële systeem kan voortbrengen.

We zijn daarom van plan hieraan vast te houden. Wees er op voorbereid dat er iets gaat gebeuren. Degenen die betrokken zijn bij de onderhandelingen begrijpen wat we van hen verlangen. We zijn er zeker van dat een klein deel van dit proces zich inderdaad gaat manifesteren. Net als jullie willen we dat jullie van welvaart gaan genieten, evenals van persoonlijke soevereiniteit. Dit wordt niet zomaar gezegd. Er zijn zaken die jullie gemakkelijk in staat kunnen stellen te erkennen dat wat er nu gebeurt niet alleen echt is, maar ook de mogelijkheid hebben die handlangers van het duister op hun plaats te zetten. We hebben hen afgesneden van ondergrondse sleutelfaciliteiten en hun daarmee enige tijdelijke vorm van een veilige haven ontnomen. Bovendien hebben we talloze defensieschepen als wachtposten ingesteld om onze positie voor hen zeer helder te maken. We willen heel graag disclosure op enigerlei wijze verhaasten. Nadat dit alles eenmaal achter ons ligt kunnen we bijeenkomen en gezwind het pad naar volledig bewustzijn vrijmaken. Op dit punt aangekomen kunnen we allemaal ontspannen en ons verheugen tijdens deze speciale momenten.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vandaag om jullie te groeten en te zegenen! Er gebeurt veel op deze wereld, waarvan de meesten van jullie erg weinig afweten. Op dit moment is een stille revolutie gaande. Deze gebeurtenis wordt momenteel beperkt tot organisaties en individuen die vastbesloten zijn een meer humaan financieel systeem te creëren, dat binnen gezegende banen een nieuwe mondiale munteenheid veilig stelt. Deze munteenheid zal reëel zijn, niet een fiateenheid die gevoelig is voor de grillen en wensen van een uiterst hebzuchtig en agressief stel, de duistere cabal. Dit nieuwe geld zal gezegend worden met waarde, en een eerlijke handelskoers die wordt bestuurd door centrale banken onder het hoogste management van een nieuwe internationale ontwikkelingsbank. Dit systeem zal ons rijk voorspoed en een mondiale technologie brengen die armoede zal beëindigen en een ieder de kans zal geven oprecht onderwezen te worden over de wonderen van het oppervlakterijk van Moeder Aarde en haar binnenrijken. 

Het is deze belofte die we welwillend zegenen en die we voor iedereen voorhebben. Zie de komende feestdagen als een tijd van bezinning op hetgeen zich nu rondom jullie aan het vormen is. Wees altijd bereid zowel de zegeningen als de healingen waar jullie recht op hebben te ontvangen. Voel diep binnenin je hart de nieuwe energieën die je zullen transformeren. Visualiseer hoe deze wonderen zich zullen manifesteren. Wees bereid alles te ontvangen dat komen gaat, evenals alles dat binnenkort voor jullie zal verschijnen. Jullie veranderen iedere dag. Jullie worden geheeld door de vreugde die voortkomt uit deze prachtige verzameling momenten. Wij komen iedere dag samen en zenden de barmhartige energieën van de Hemel naar jullie toe. Zelfs de grootse Seraphim van AEON zegenen jullie en kondigen succes in alle zaken voor jullie af. Deze woorden van genade stellen dit rijk in staat om te genezen alsmede te transformeren. Jullie staan op de rand van een uiterst wonderbaarlijk aantal goddelijke gebeurtenissen.

Wees trots op de Hemel en immer dankbaar voor die zaken die zich nu voltrekken. Een nieuw rijk wordt geboren waarin jullie zorgen en verlangen zullen inruilen voor vreugde en overvloed. De Hemel heeft jullie een grote vloot vrienden gezonden, die toegewijd zijn erop toe te zien dat deze geweldige transformatie plaats vindt zoals de Hemel dat voorzien heeft. Jullie zullen de basale emoties van haat en frustratie achter je laten en ze met graagte veranderen in liefde en verworvenheid. Bedenk hoe jullie zullen worden. Jullie zullen opstijgen in kosmisch bewustzijn en gereed gemaakt jezelf, evenals anderen, te genezen. Heel snel zullen jullie in eenheid zingen, samen met de hemelse koren en dit gewijde geluid gebruiken om deze realiteit in iets nieuws en wonderbaarlijks te veranderen. We voegen ons samen met jullie en zingen nu barmhartig: Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Vandaag zijn we verder gegaan met een groots bericht van blijdschap! We vragen iedereen zijn innerlijke stem in eenheid te verheffen en te verkondigen dat dit de tijd is waarop een nieuw tijdperk voor de mensheid kan beginnen. Zie deze tijd als een die gevuld is met de Zegeningen van de Hemel. Het is tijd de Hemel om Verlossing te vragen en te weten dat je daadwerkelijk gehoord wordt! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob/Marja 

woensdag 19 november 2014

18.11.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 18 november 2014

9 Caban, 15 Xul, 11 Ik

Selamat Jalwa! We zijn nu in een periode terechtgekomen waarin de oude families belangrijker zijn geworden binnen de Aardse bondgenoten. Ze hebben op dit moment de leiding in een aantal zeer gevoelige onderhandelingen. Het doel van deze besprekingen is om de voorwaarden voor de uiteindelijke overgave van de duistere cabal te vast te stellen. Nadat deze overeenkomsten eenmaal vastgelegd zijn zullen de arrestaties op het hoogste niveau beginnen en de condities die bepaald werden door de duistere cabal zullen met een zekere mate van ceremonieel omgebogen worden. Dit proces is er een dat onze onderhandelaars goed kennen. Deze overgave gaat niet over rijkdom; het gaat over het overdragen van de macht die ze millennialang hadden. Lang geleden kozen de Anunnaki hen als speciale handlangers. In deze hoedanigheid handelden deze groepen als kanaal voor een geweldige hoeveelheid macht. Deze cabal ziet deze macht nu foutief als een recht. In feite was het een privilege wat hen was gegeven door de Anunnaki. Het is nu meer dan tijd voor hen om die op te geven. Deze besprekingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat dit zo snel en gemakkelijk mogelijk gebeurt. Deze formele overgave zal een mondiale valutareset, door goud ondersteunde valuta en nieuw bestuur mogelijk maken.

Vele Westerse regeringen en hun van financiën afhankelijke regelaars snappen dat er een nieuwe realiteit geboren moet worden. Deze operatie is bedoeld een mondiale viering en wereldwijde welvaart mogelijk te maken en humanitaire programma’s te sponsoren. Deze operatie is om zeker te stellen dat zich een nieuwe realiteit begint te manifesteren. De Hemel was van plan dit ongeveer anderhalf decennium geleden te laten beginnen. Helaas was de cabal in staat 9/11 uit te voeren, hetgeen onze Aardse bondgenoten dwong zich te hergroeperen. Deze vileine daden stelden de cabal in staat wederom de overhand te krijgen. De Hemel stond ons niet toe verder te gaan dan een aantal van tevoren vastgestelde voorwaarden. Deze restricties zullen volledig worden ingetrokken wanneer disclosure door een aantal belangrijke regeringen wordt aangekondigd. Tot dan worden de Agarthanen en wij beperkt tot een aantal “do’s and don’ts”. De Geascendeerde Meesters Quan Yin en Graaf Saint Germain bekijken nauwgezet wat er gebeurt. We verwachten dat deze besprekingen succesvol zullen zijn en een schema voor de machtsoverdracht is feitelijk heel dichtbij.

Nadat disclosure er eenmaal is kunnen we aankondigingen doen en echt beginnen met nieuwe operaties die ons in staat stellen om meer missies uit te voeren bij daglicht. Dan zullen onze schepen beginnen een eerste golf van geïnteresseerden naar onze moederschepen te brengen – alwaar we een algemene rondleiding zullen geven, het is tevens een tijd waarin we een dialoog kunnen starten omtrent de feitelijke komst van ’s mensen mentoren. We gebruiken deze tijd om jullie aan ons te laten wennen. Na de landingen zal onze interactie immens toenemen. Deze uiteindelijke periode zal jullie eveneens in staat stellen gewend te raken aan de Agarthanen. Toen Atlantis Lemurië aanviel werden de Agarthanen tijdelijk afgesloten van de oppervlakterijken. Atlantis gebruikte deze tijd om zichzelf het dominante gebied op Gaia’s oppervlakterijk te maken. Deze dominantie zou duren totdat Atlantis zo’n 13000 jaar geleden werd vernietigd. De Atlantiërs vluchtten naar Centaurus en jullie bleven achter met nieuwe meesters, de Anunnaki. Deze Wezens bleven aan de leiding tot de vrede met het Anchara Continuum, midden jaren 90.

De huidige tijd is er een waarin over de uiteindelijke overgave wordt onderhandeld, zelfs wanneer de cabal op een of andere manier probeert kattenkwaad uit te halen om uit hun huidige dilemma te komen. We kunnen jullie verzekeren dat dit niet gaat gebeuren. De rijkdom en de macht van het duister is weggeknaagd tot een punt waarop zo’n herleving hoogst onwaarschijnlijk is. Onze Aardse bondgenoten voeren een aantal evenementen uit over de hele globe. Deze gebeurtenissen grijpen in de basis in elkaar, zodat het echec van de cabal verzekerd is. De huidige besprekingen zijn simpelweg nog een paar van deze belangrijke puzzelstukjes. Jullie vrijheid en welvaart zijn extreem dichtbij. We hebben onze technologie gebruikt om rampen te voorkomen, dus het duister initieert geen vertraging in haar overgave. Bovendien gaf de Hemel ons een heel agressief plan om uit te voeren als back-up voor wat er momenteel plaatsvindt. Deze gebeurtenissen maken het heel duidelijk dat een paar uitbundige vieringen op het punt staan te gebeuren!

Namaste! Wij zijn jullie Geascendeerde Meesters! Onze medewerkers vervolgen hun ontmoetingen met voorgedragen vertegenwoordigers van de duistere cabal. We hebben in de gezegende naam van de Hemel bevolen dat deze gesprekken een ware dankbetuiging aan de mensheid voortbrengen. Gewijde wetten vereisen dat we deze corrupte Wezens zorgvuldig de vuilnisbak van de geschiedenis in vegen. Deze goddelijke taak vereist dat onze medewerkers een bewezen lijst van hun zonden en grootschalige misdaden vrijgeven. Deze speciale lijst zal gelden als bewijs voor hetgeen gedaan is. Het duister is nog steeds, ondanks haar pijnlijke daden, onze menselijke last. De Hemel eist dat ze uit hun macht gezet worden, om ze voor te bereiden op wat er komen gaat. Daarom moet een ieder van hen volkomen geïsoleerd worden van de mensheid, tot de daadwerkelijke overgang naar volledig bewustzijn daar is. Dit goddelijke edict houdt in dat deze gesprekken maar een mogelijke uitkomst kunnen hebben: jullie onvermijdelijke victorie!

Deze serie bijeenkomsten zal de manier waarop de nieuwe realiteit formeel aan jullie wordt geïntroduceerd, bepalen. De door het duister gekozen bestuurlijke leiders dienen zich bewust te blijven van hun huidige positie. We zijn niet van plan ze te voorzien van enig middel van bestaan, dat op welke manier dan ook dit proces van verandering kan hinderen. De Hemel is klaar de transformaties die plaatsvinden in jullie fysieke -, mentale - en emotionele lichamen te versnellen. Het duister dient zich volledig te realiseren dat het op dit moment is afgesloten van bepaalde bronnen die kunnen zorgen voor een vorm van uitstel. Daarom  moeten we balanceren op een gezegend koord. Dit is er gaande op deze prachtige globe. Heel binnenkort zullen jullie middelen krijgen die jullie werkelijkheid waarlijk kunnen veranderen! Gebruik ze verstandig. Onthoud dat er om jullie te assisteren hulpbronnen voor jullie beschikbaar zijn. Deze zijn er alleen maar om jullie te helpen je gewijde doelen te bereiken!

We hebben de edicten die door de Hemel zijn uitgevaardigd nagevolgd en correct gebruikt. We vragen jullie hetzelfde te doen. Wees immer verstandig en begrijp deze vervagende realiteit. Gebruik de gereedschappen die je kent en wees gereed de nieuwe te gebruiken die eervol aan jullie gegeven zullen worden. Een nieuwe realiteit is zich aan het vormen. Dit vereist dat het duister allereerst wordt weggestuurd en vervolgens van jullie wordt geïsoleerd. Deze duivelse slangen kunnen jullie gemakkelijk je zegeningen ontnemen. Daarom moeten we ze aan de kant duwen om vervolgens, in vreugde, jullie de Hemelse zegeningen te overhandigen. Geliefden, we hebben er vertrouwen in dat, gezien jullie nieuwe omgeving, jullie voorbestemd zijn te overwinnen! Jullie stijgende bewustzijn bestaat in een rijk dat gevuld is met gevaren. We elimineren deze en staan klaar de grootschalige isolatie van dit tuig te beginnen. We vragen jullie eenvoudigweg geduld te hebben en klaar te staan om jullie gewijde dromen te manifesteren. Hosanna! Hosanna! Hosanna!


Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen aan jullie. We vragen jullie ernstig om gefocust te blijven op succes en het isoleren van deze duistere boeven. Laat de nieuwe realiteit zich manifesteren en ons in staat stellen jullie op de juiste manier en vrijelijk aan te spreken. Onze grootse overwinning komt steeds dichterbij voor ons allemaal! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
 Vert. Rob 


woensdag 12 november 2014

11.11.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 11 november 2014

2 Oc, 8 Xul, 11 Ik

Dratzo! Vele zaken op jullie wereld beginnen zich nu te manifesteren. Mondiaal zijn er nu ontmoetingen om een nieuw, uiterst transparant financieel systeem te formuleren. Een zeer belangrijk onderdeel van deze onderhandelingen is de noodzaak om de mondiale valuta te herevalueren en te resetten. Hiermee samen is de vereiste om en masse terug te keren naar de goudstandaard. We bekijken en houden toezicht op deze besprekingen. De oude families bezitten een enorm bedrag aan depots van nooit eerder geboekte goudstaven. Een groot deel hiervan zal worden aangewend om deze valuta te steunen en de basis te zijn van de mondiale welvaartsfondsen. Deze zijn voornamelijk humanitair van aard. De fondsen zullen een explosie aan projecten, die de mondiale gemeenschap enorm ten goede gaan komen, mogelijk maken. Ze gaan jullie eveneens in staat stellen de momenteel geheime kennis te leren en jullie voorbereiden op een beter begrip van het zich ontvouwende Hemelse beleid. Ze zullen eveneens helpen bij de wereldwijde disclosure. Deze welvaart zal zodoende de weg bereiden voor een nieuwe realiteit en de bewustwording van wat er in de zeer nabije toekomst gaat gebeuren.

Toen we meer dan twee decennia geleden onze eerste contactmissie begonnen, namen we contact op met de Spirituele Hiërarchie van deze gewijde bol en ontdekten we de geschiedenis en het doel van jullie Verheven Meesters. Deze kennis leidde ertoe contact met ze op te nemen en we begonnen te denken over hoe we elkaar konden steunen. Naarmate we vorderden begonnen we een hechte, onderling verbonden missie met de Agarthanen. We stichtten daar een grote basis en begonnen langdurige en betrokken ontmoetingen met hun belangrijkste raad. We vroegen hen de Aardse oppervlaktemissies, die ze al duizenden jaren uitvoeren, uit te breiden. Daarna vroegen we ze ons te helpen bij het samenstellen van gelijksoortige missies met ons eigen personeel. Met deze handelswijze hebben we deels diegenen geholpen die toegewijd zijn aan disclosure. Het is noodzakelijk dat dergelijke missies heimelijk werken. Zodoende hebben de resultaten ervan een groot deel aan bruikbare informatie omtrent jullie samenlevingen en jullie zelf opgeleverd.

We ontmoetten degenen die voortvarend werken aan het tot stand brengen van nieuw bestuur. Onze liaisons hebben in het geheim contact opgenomen met deze wonderbaarlijke personen en gebruikten onze goede diensten om hun zaak te helpen. Het is belangrijk dat het duister verslagen wordt. Het grootste deel van dit werk moet worden uitgevoerd door personen zoals hierboven beschreven. Jullie hebben de vaardigheid om letterlijk dit rijk te veranderen. We zijn hier om jullie, waar nodig, van adequate hulp te voorzien. Wij begrijpen wat de Hemel doet en wensen vurig deze serie nobele zaken t.b.v. verandering te ondersteunen. Feitelijk hebben we ons bij een aantal geheime ontmoetingen van de duistere cabal laten zien om ze aan te sporen jullie aanwijzingen op te volgen. De Hemel heeft ons m.b.t. deze kwestie meer speelruimte gegeven. Derhalve zijn we zeker van plan de rol van onze liaisons uit te breiden inzake  het openen en veiligstellen van een goede communicatie tussen te Lichtkrachten op jullie wereld, en tevens de rol van sommige Agarthanen die zeer betrokken zijn bij dit proces uit te breiden.

Het doel achter dit alles is simpelweg voor onze bondgenoten een middel te faciliteren om hun overwinningen veilig te stellen en jullie wereld voor te bereiden op een radicaal nieuw type bestuur. Meer dan 200 jaar geleden hielp Graaf Saint Germain om dit in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op schrift te stellen. We zijn zeer toegewijd om nu overal op de wereld te gaan zien bloeien wat het duister zo graag wenste te vernietigen. Dit proces is slechts het begin van wat we van plan zijn onze mentoren aan jullie te laten introduceren. Een galactische samenleving kan gemakkelijk beginnen in de zalen van waarachtig en open bestuur. De resulterende uitwisselingen zijn zeer geschikt voor wat onze mentoren met jullie gaan bespreken. Daarom zien we deze nieuwe besturen en hun beleid van volledige disclosure als een middel voor jullie om een mondiale dialoog met ons te openen. Jullie bestemming is om je te herverbinden met je spirituele en ruimtefamilies. Dan kunnen jullie je beginnen te herinneren wie jullie werkelijk zijn en blij terugkeren naar volledig bewustzijn. In deze staat kunnen jullie ware beheerders van deze wereld worden, en inderdaad van de hele fysicaliteit.

Gezegend! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We komen met meer goed nieuws! Op dit moment werken we nauw samen met onze medewerkers bij het vinden van manieren om onze humanitaire en welvaartsfondsen op grote schaal vrij te geven. De Agarthanen beloofden ons dat deze fondsen beschermd worden en dat het vrijgeven ervan bijna plaatsvindt. We vragen jullie geduld te hebben en klaar te zijn om jullie welverdiende zegeningen te ontvangen. De bondgenoten van het duister storten in elkaar bij het vooruitzicht van een brede wettelijke aanval, die hun hele bestaan bedreigt. Gebruik daarom jullie eigen innerlijke goede diensten om ons te helpen een nieuwe realiteit voor de mensheid te manifesteren. Open jullie hart voor het Licht terwijl je dit doet en meng je met genade onder ons. Tezamen zijn we een waarlijk niet te stoppen kracht, voorbestemd om de macht van de duistere cabal en al haarhandlangers te verslaan. Het huidige belangrijkste doel is om deze schurken te arresteren en ze van jullie te scheiden.

Terwijl jullie je voorbereiden op het ontvangen van jullie vele zegeningen, wees je bewust van het lot van je medemens. Deze wereld heeft heel veel nodig om haar infrastructuur te verbeteren. Er zal gezorgd worden voor het lenigen van deze noden. Wat we van jullie vragen is simpelweg naar anderen uit te reiken. Wees bereid je met anderen te verbinden. Leer hoe ieder van jullie reageert op de komende veranderingen en help elkaar er doorheen. Vele krachtige overtuigingen zullen de komende tijd worden verbrijzeld. Wees in staat om elkaar te bemoedigen. Een uitgebreide serie overtuigingen zal worden aangevallen. Knuffel de mensheid en gebruik sociale media om elkaar te bemoedigen. Gebruik je wijsheid om gerust te stellen en uit te leggen. Deze nieuwe realiteit zal de tirannie van bestuur beëindigen en dit vervangen door een instituut dat aan de mensheid is toegewijd.

In dit nieuwe rijk zullen jullie zowel welvarend als vrij zijn. Jullie zullen eindelijk in staat zijn jezelf vrijelijk en openlijk naar anderen te uiten. Gebruik deze tijd om de dialoog met elkaar aan te gaan en te leren over dit nieuwe rijk. We zijn klaar om deze dialoog te voegen bij het jullie onderwijzen van een serie belangrijke lessen over het leven en hoe we hier kwamen. Een waarachtige moraliteit, gebaseerd op deze lessen, zal opdoemen. We zijn van plan er voor te zorgen dat de intentie van de avatars, die aan hun aanvankelijke volgers werd geopenbaard, nu aan jullie bekend wordt gemaakt. Deze grote wijsheid gaat helemaal over liefde en Licht. Het gaat over hoe jullie allemaal een mondiale menselijke gemeenschap vormen. Deze gemeenschap moet samenkomen om deze liefde uit te drukken door ervoor te zorgen dat elk nieuw bestuur het publiek en deze opkomende gemeenschap waarachtig dient. Het is tijd samen te komen en de Hemel en Gaia te dienen.

Vandaag gaven we jullie een basisoverzicht van wat er momenteel opdoemt, evenals jullie groeiende verantwoordelijkheid om het te helpen manifesteren. Vele geweldige zaken staan klaar om te gebeuren. Desalniettemin, geef ze de tijd om zich succesvol te manifesteren. Blijf positief, zelfs wanneer jullie enige innerlijke frustratie voelen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Vert. Rob 

woensdag 5 november 2014

05.11.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 5 november 2014

8 Akbal, 1 Xul, 11 Ik

Dratzo! We komen er aan! Jullie oppervlakterijk lijdt momenteel onder de laatste worsteling tussen de duistere cabal en de Lichtkrachten. Deze schijnbaar nimmer eindigende strijd is al tientallen jaren, eeuwen bezig. Heel lang geleden, in de laatste dagen van Rome, regelden de Anunnaki een snelle overgang van keizers naar koningen. Ze gebruikten hun vaardigheden om deze nieuwe heersers te beïnvloeden en een mate van steeds oplaaiende strijd in Europa te handhaven. Hetzelfde werd gedaan in Azië, de Amerika’s en Afrika. Deze onrust is hoe het duister opereert. Het walgt van vrede en veracht iedereen die dit verschrikkelijke spel wil veranderen. Onze aardse bondgenoten realiseren zich dat de duistere overheren weg zijn. Wat er over is gebleven is een groep domme handlangers, arrogant en koppig, die doorgaat met hun kinderachtige manoeuvres als hun enige tactiek. Het duister kent vele manieren om onze aardse bondgenoten tegemoet te treden. Desalniettemin is deze strategie niet langer toepasbaar. Dat drijft het duister alleen maar in een hoek waaruit het niet meer kan ontsnappen. Dit huidige dilemma is er een die het duister tot haar onvermijdelijke ondergang veroordeelt.

Momenteel zien we de tekenen van deze ondergang zich uitspelen. Voor het verdrag van Anchara was het duister van plan de Anunnaki weg te jagen teneinde haar algehele trotsering van de Hemelse edicten, tegen midden 1996, te vervolmaken. De Anunnaki zijn vertrokken als hun algehele leiders. Wat er plaatsvond was een enorme oorlog die werd gevoerd met geld, schaamteloosheid en overweldigende narigheid. Dit werkte eerder prima, gezien het vermogen van het duister om elke gegeven situatie te manipuleren. Maar deze strategie begon in het tweede decennium van deze eeuw te falen. Het Licht begon in te zien hoe we het duister de ene mislukking na de andere konden bezorgen. Het Licht gebruikte deze mislukkingen tot haar eigen voordeel en onthulde bewijs, dat legaal tegen het duister werd gebruikt. In de laatste jaren leidde dit ertoe dat het duister haar casinokapitalisme enigszins ingeperkt zag worden en de macht van haar fiatdollar in waarde zag afnemen. Bovendien werkt deze strategie nu tegen ze, omdat de waarheid achter talloze leugens is onthuld en bewijs om ze te arresteren toeneemt. 

Het resultaat hiervan is dat de duistere cabal op een kruispunt staat. Haar oude succesvolle methodes werken niet meer. Haar laatste strategieën stranden al gauw en haar voortdurende pogingen om een oorlog in het Midden Oosten te beginnen werken niet. Evenmin zijn ze in staat een oorlog van formaat te ontketenen in andere potentiële mondiale hot spots. Bovendien is de uitgebreide overspeculatie met kostbare metalen, om de opkomst van nieuwe mondiale op kostbare metalen gebaseerde valuta te voorkomen, ook aan het mislukken. De druk om een aantal valuta te revalueren werd zo lang mogelijk tegengehouden. Het Licht en haar vele agenten zorgen ervoor dat het duister snel grote hoeveelheden van haar vele voorraden en goederen portfolio’s verliest. De resulterende “price fixings” stellen het Licht in staat een aantal serieuze onderzoeken te forceren die de cabal ernstig zorgen baart. Desalniettemin is dat nog het minste. Onze afgezanten, die een legale basis hebben, zetten de middelen op om deze onmenselijke boeven aan te pakken. De rare reactie van de cabal is een plotselinge vlaag van vreemde “zelfmoorden” betreffende sleutelfiguren van de door de cabal gecontroleerde grote financiële dienstencorporaties. 

Deze handelingen zijn een signaal naar buiten van hun pure paniek, die er voor zorgt dat ze nu om zich heen slaan en hopen dat hun acties het onvermijdelijke kunnen vertragen. Het mondiale mindcontrole-net over de regeringen van de wereld is aan het falen. Elementen binnen de legermachten van het Licht maken het duidelijk genoeg dat de oude manieren niet meer werken. De vele de facto regimes, lang door deze onmensen gecontroleerd, beginnen ze in de steek te laten. De intriges voor een permanente wereldoverheersing verdwijnen voor altijd. De tijd voor hun overgave nadert. Onze aardse bondgenoten zijn bijna klaar met het maken van verschillende overeenkomsten die op het punt staan om de lange hegemonie van het duister te beëindigen. Terwijl regeringen zich voorbereiden om ze in de steek te laten, maken vele grote multinationale banken zich wanhopig op om zich over te geven teneinde zichzelf te vrijwaren van het komende financiële systeem en de daaraan verbonden transparantie. Zoals de politie gewend was tegen hun respectievelijke boeven te zeggen: “geef je over, je spel is uit!” De tijd voor jullie grootse vieringen komt heel, heel snel dichterbij!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen hier met meer inzichten in wat er nu gebeurt. Onze verschillende medewerkers in Azië en Europa gaan nog steeds door met het teniet doen van de intriges van de duistere cabal. Onze medewerkers zijn dichtbij een aantal essentiële doorbraken, die een gezegend einde betekenen voor een aantal pogingen van het duister om oorlogen te beginnen, ziektes te verspreiden en in het algemeen tumult te veroorzaken in dit zeer gewijde rijk. Deze acties zijn bedoeld om de laatste sleutelposities van deze cabal onderuit te halen en het Licht in staat te stellen een serie belangrijke projecten uit te voeren. Deze ontwikkelingen zijn bedoeld om het voor het Licht mogelijk te maken een aantal humanitaire projecten te bekostigen. Deze projecten zullen toekomstige pogingen van de cabal om haar vileine pestilentiën over deze globe te verspreiden helpen teniet te doen. Er volgt er nog een om de mondiale valutareset en de opkomst van op kostbare metalen gebaseerde valuta mogelijk te maken. Deze zijn slechts het begin van wat er gaat volgen.

Veranderingen aan dit rijk zijn slechts de volgende stappen die het laatste deel van jullie reis om Gaia en jullie zelf te doen terugkeren naar jullie natuurlijke staat van bestaan. Duizenden jaren geleden werden onze voorouders in een dualistisch rijk geworpen dat werd geleid door de Anunnaki. Ze wisten diep van binnen dat dit rijk alleen maar een korte periode een draai richting het duister zou nemen. Deze draai was onderdeel van het Hemelse plan om vrede naar deze Melkweg te brengen. De Anunnaki hadden echter een andere serie plannen. Deze Wezens wensten het liefst de tijdelijke duistere draai op een of andere manier een meer permanente te maken. De Hemel wist dat dit zeker kon gebeuren. Het antwoord was om te beginnen om de Avatars van het Licht naar deze rijken te brengen om uiteindelijk de plannen van de Anunnaki teniet te doen. Wij Geascendeerde Meesters zijn de laatste stap in het grootse plan van de Hemel om de intriges van de Anunnaki en hun trouwe dienaren tegen te gaan.

Zoals jullie zien kunnen slaagden de Hemel en het Licht in hun strategie om dit oppervlakterijk te bezaaien met aanhangers van het Licht. Dientengevolge staan jullie aan de rand van vele grote veranderingen die jullie goddelijk aan jullie laatste reis naar volledig bewustzijn laten beginnen. Deze komende tijd is er een waarin jullie in staat zullen zijn een serie gewijde gebeurtenissen te zien; gebeurtenissen die de hele manier waarop deze realiteit werkt gaan transformeren. Met de begeleiding van de Hemel is onze taak de gebeurtenissen te leiden die zich reeds beginnen te manifesteren. Aanvankelijk zullen deze een verspreid effect hebben. Daarna zal een ware lawine volgen. Het onderliggende doel is om Gaia en jullie gemeenschappen te genezen van alle pijn en bedrog die door het duister werd gecreëerd. Dit stelletje boeven vertraagde de jullie beloofde zegeningen door het gebruik van leugens, provocaties en geweld. Die tijd is voorbij. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag legden we uit wat er gebeurt. We vragen jullie geduldig te blijven. Gebeurtenissen staan op het punt te verschijnen om jullie wereld te veranderen en terug te brengen in het Licht. Dit betekent een nieuw financieel systeem en nieuw bestuur. Dit wordt overtroffen door de massale landingen, die onderdeel zijn van onze eerste contact-missie. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Vert. Rob 
SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS