Volgers

PUTIN

woensdag 29 juni 2016

NEDERLANDS -- Sheldan Nidle, 28 juni 201611 Kan, 17 Kayab, 12 Manik

Dratzo! Er staat iets geweldigs te gebeuren! De millennia-oude wereld van de duistere cabal valt uiteen. Het besluit van Engeland om de EU te verlaten is een zichtbaar onderdeel van wat er op deze wereld gebeurt. Het duister heeft zich de afgelopen paar maanden heimelijk opgewonden, terwijl degenen die een nieuw rijk willen samenstellen, overeenkomsten en organisaties hebben geconstrueerd om “het nieuwe binnen te brengen”. Dit heeft een nieuwe wereldwijde reset van ’s werelds valuta gecreëerd, die universeel zullen worden ondersteund door goud of zilver. De aandelenmarkten en beurzen van het duister dalen in waarde terwijl deze nieuwe financiële instrumenten zoals CIPS, BRICS en AAIB effect beginnen te sorteren. Deze zullen oude organisaties zoals SWIFT en het IMF vervangen. De tijd voor een formele afrekening is eindelijk gekomen! Al gauw zullen jullie de kern van de leiding van de oude financiële en bestuurlijke systemen publiekelijk gearresteerd en weggestuurd zien worden naar een welverdiende isolatie. In deze toestand kunnen ze zich niet langer bemoeien met, of op één of andere manier vertragen van, dit nieuwe systeem terwijl het wereldwijd op de voorgrond treedt. Dit, hoe geweldig, is slechts het begin van nog meer gebeurtenissen die zijn voorbestemd om jullie rijk drastisch te herscheppen!

Deze zaken vereisen nieuw bestuur. Decennia terug werd NESARA geboren en achtergehouden totdat de wereld waarachtig gereed was om te transformeren. Het nieuwe banksysteem heeft een serie welkome regels nodig om voorbereid te zijn om ten goede te veranderen. Deze structuur heeft eveneens een serie nieuwe internationale middelen nodig om haar dagelijkse zaken uit te voeren en vrijelijk enorme sommen van het ene deel van deze realiteit naar het andere over te brengen. Deze structuur is CIPS (Cross-borders Inter-bank Payment System = Grensoverschrijdend Inter-bank Betaal Systeem). Het vermengt zich nu met SWIFT om een internationaal systeem te bieden dat is ontworpen om een einde te maken aan de walgelijke bemoeienissen uit het verleden die onnodige en bedenkelijke vertragingen van grotere financiële transacties veroorzaakten. De nieuwe organisatie om de naoorlogse IMF te vervangen, zal zowel de Brics groep als de AIIB (Aziatische Infrastructuur Investeringsbank) zijn. Op deze wijze kunnen de voormalige ingewikkelde leningen die vroeger aan de wereld werden opgedrongen door het IMF eindelijk worden gecorrigeerd. Deze zaken zijn in werkelijkheid een begin voor het vestigen van een financieel systeem waardoor welvaart internationaal zal worden verspreid en nieuw bestuur uitbundig kan opbloeien.

Welvaart zal op een aantal manieren worden bewerkstelligd. De meest belangrijke zijn de opbrengsten die zijn vergaard door degenen die tijd hebben besteed aan het voorbereiden van de komst van deze nieuwe valuta-herwaardering. Het zal tevens worden verspreid door een einde te maken aan de grote lasten die regeringen en banken hebben opgelegd aan de volken van de verschillende naties van de wereld. Deze vreemde belastingen, leningen en eisen zullen zowel opgeheven als terugbetaald worden door veel regeringen en banken. Bovendien zullen alle vreemde heffingen die lange tijd door de banken werden gebruikt worden afgeschaft of beperkt tot meer reële transacties. Binnenkort zullen jullie leven in een rijk dat jullie vrijelijk in staat stelt de gelden die jullie gaan bezitten te beheren en te gebruiken. Gebruik deze tijd om te leren omtrent de macht die door geld werd gecreëerd en tegelijkertijd te zien hoe een aantal eerder verborgen technologieën in staat zijn de eerdere noodzaak voor enigerlei vorm van geld te doen verdwijnen. Deze les is er één waarvan we denken dat jullie groeiende bewustzijn het vrijelijk zal aanvaarden. Met jullie nieuwe welvaart zullen jullie begrijpen hoe een anders gestructureerde maatschappij kan worden gecreëerd.

Dit nieuwe rijk zal de overgang vormen tussen een wereld vol beperkte bronnen en één die is gebaseerd op oneindige mogelijkheden. Deze nieuwe voorlopige realiteit zal de zeer noodzakelijke lessen van de Opgestegen Meesters ontvangen en er één zijn waarin de start van een uitgebreid eerste contact met ons een wonderbaarlijke realiteit wordt. Deze gebeurtenissen zijn noodzakelijk voordat we jullie naar de tijd van de mentoren kunnen brengen. De mentoren zijn verbonden met jullie medische teams om te zorgen voor een individueel dossier zodat elke persoon begint met een “hindernisvrij speelveld”. Jullie worden tijdens dit proces voorbereid op hetgeen jullie wacht, de Kristallen Lichtkamer. Het uiteindelijke doel van deze operatie is jullie terug te brengen naar een volledig bewust galactisch wezen. Door dit te doen worden de ondoordachte procedures van de Atlantiërs gecorrigeerd en zullen alle mensen van deze grootse aardbol worden herenigd. Nadat dit eenmaal voor elkaar is, zullen jullie snel worden getraind in de juiste etiquette en spoedig worden toegestaan samen te komen om jullie nieuwe sterrennatie te smeden. Een geweldige bestemming ligt vóór jullie!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie hebben net gehoord wat de Chinese oude families en koninklijken samen met hun partners in West-Europa bewerkstelligen. Deze vele voorzieningen die door onze gewijde compagnons voor jullie aardbol zijn gepland zijn nog maar het begin van hoe de Hemel met ons samenwerkt om een nieuwe, betere werkelijkheid voor jullie te creëren. De duistere cabal heeft deze realiteit lang gecontroleerd en wenste ten diepste om haar beperkte mandaat nog verder uit te breiden om datgene te creëren wat de Hemel ten strengste verboden heeft. Met jullie hulp hebben we een nieuw plan opgezet van een soort dat de Hemel het allerliefst wilde dat jullie dit hebben. Met dit plan zijn we aan de winnende hand en hebben we het voornemen om te beginnen de eerste stadia van dit prachtige perspectief te manifesteren! Dit is een tijd waarin we kunnen zien hoe onze gezamenlijke partnerschap zal bloeien, vol vergeving en nederigheid die de signatuur zullen zijn van dit nieuwe tijdperk voor de mensheid van Gaia. Moge jullie voortdurende Liefde en Licht aan iedereen het begin van een nieuwe tijd, groeiende vrijheid en voorspoed brengen!

Terwijl deze Liefde en dit Licht toenemen, opent het voor jullie de weg om in bewustzijn te groeien en te ervaren hoe eenieder van jullie werkelijk met elkaar verbonden is. Deze groeiende gemeenschap van Licht kan wonderen verrichten. Jullie zullen je voorheen achtergehouden technologie gebruiken om de nobele doelen van de Hemel te vervullen. Jullie waren gewend de natuurlijke eb en vloed van deze aardbol te negeren en het zal vanaf nu de werkelijk drijvende kracht zijn, terwijl jullie de omvangrijke vervuiling van deze wereld zullen transformeren en alle ecosystemen van dit leven zullen herstellen! Jullie zullen dit goddelijke werk met vreugde verrichten en laten zien wat de Hemel al wist. In werkelijkheid zijn jullie een gewijd en Liefhebbend volk. De verwoesting uit het verleden zal worden hersteld en de voogdij die jullie lange tijd weigerden op je te nemen zal met een gewijde compassie aanvaard worden. Dit zal worden gecombineerd met die concepten die wij, Opgestegen Meesters, jullie binnenkort zullen onderwijzen.

Dit alles zal laten zien dat jullie schoonheid tevoorschijn zal komen. Vanaf het moment dat jullie voor het eerst kennis maakten met onze boodschappen en er vervolgens naar verlangden in staat te zijn deze te volgen, zijn jullie overgeleverd geweest aan de grillen van het duister. Deze onverantwoordelijke Zielen worden door onze bondgenoten bewerkt zodat ze niet langer in staat zijn om jullie schade toe te brengen. Wees eerlijk en welwillend wat betreft deze nieuwe ontwikkelingen. Begrijp dat jullie je temidden van een transitie bevinden die jullie ontegenzeggelijk ten goede zal veranderen. Laat alle noodzakelijke details aan de Hemel over. Laat het lot van het duister over aan de Liefhebbende handen van degenen die weten wie ze werkelijk zijn. Kijk enkel positief naar wat jullie zo barmhartig geschonken wordt. Talloze verbazingwekkende gebeurtenissen voltrekken zich! Verheug je hierover en zet je nieuwe vermogens in om dat te creëren wat de Hemel zo goddelijk wenst. Wij bevinden ons allemaal samen op een heilige weg die zo schitterend door de Hemel is uitgevaardigd. Hosanna! Hosanna! Hosanna! 

Vandaag hebben jullie in dit verslag kunnen zien hoe dicht we bij het begin van een nieuwe en getransformeerde realiteit zijn gekomen. Wees lief voor jezelf en ontdek van binnen hoe je het beste bij kunt dragen aan deze nieuwe tijden. Dit zal een periode van waarlijk schitterende wonderen zijn. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja

woensdag 22 juni 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 21 juni 20164 Caban, 10 Kayab, 12 Manik
Selamat Jalwa! Vele verbazingwekkende gebeurtenissen beginnen eindelijk plaats te vinden. Degenen die jullie zegeningen voorbereiden zijn bijna zover om deze te verspreiden. Degenen die het Amerikaanse bestuur gaan corrigeren werken eveneens aan het verheffen van een de facto regime naar een ware de jure republiek. Deze verheffing zal de Fed laten instorten en de oorlog-achtige handelingen van Amerika van de laatste drie decennia beëindigen. Zoals eerder verklaard duurde het veel langer dan aanvankelijk voorzien. Dit rijk is eindelijk verenigd om deze oppervlaktewereld van de duistere cabal en diens talloze handlangers te kunnen ontdoen. De duistere heerschappij van bijna 13 millennia is bijna voorbij. Alle vele concepten waarvan jullie dachten dat deze normaal waren zijn klaar om te worden verwijderd en vervangen door een nieuwe serie inzichten, gebaseerd op waarheid en de loop van de geschiedenis op jullie oppervlaktewereld. Dit proces neemt meer tijd in beslag, aangezien jullie overtuigingen dienen achter je te laten die jullie lange tijd hebben gevormd. Derhalve hebben we de momenten tussen de ene serie lessen van jullie meesters en de volgende langer gemaakt. Jullie zijn een volk dat veel te lang diep in de leugens heeft geloofd die jullie door het duister zijn voorgeschoteld. Een laatste stap is de vervangingen die jullie door je meesters wordt gegeven te begrijpen en te gebruiken!
Deze veranderingen zullen jullie in staat stellen om de overvloed op een juiste wijze aan te wenden. Het huidige concept van geld zal eindelijk uit jullie dagelijks beeld verdwijnen. Het is niet eenvoudig om plotseling te worden overdonderd door een uitgebreide serie nieuwe waarheden. Jullie zaten tijdens eindeloze eeuwen onder de duim van de handlangers van het duister. Het is onze taak om de Opgestegen Meesters te helpen door bij jullie een compleet andere leefstijl te introduceren. We weten door onze vorige ervaringen dat een dergelijke drastische verandering tijd vergt voor jullie om te verwerken om zo te herstellen van een zeer onrustbarende serie mondiale schokken. De Agarthanen hebben ons voortdurend bewust gemaakt van hoe lang dit enorm uitgebreide pakket nieuwe kennis een impact op jullie zou hebben. Daarom is het heel belangrijk dat jullie stukje bij beetje gebruik gaan maken van deze nieuwe kennis. Wanneer jullie meer gewend raken aan nieuwe werkwijzen, kan de aanvankelijke vreemdheid geleidelijk aan verdwijnen. Nadat jullie eenmaal deze waarheden aanvaarden, kan een nieuwe levensstijl beginnen. Beschouw dit als eindelijk in staat te zijn een leven te creëren dat is als kleine lotusbloemen die samen drijven in echte en groeiende harmonie. Deze nieuwe harmonie zal een nieuwe en welvarende werkelijkheid mogelijk maken!
Dit nieuwe milieu is zich nu aan het ontwikkelen. Overal voltrekt zich een frisse manier van dingen doen. Ideeën die gewoonlijk beschouwd werden als hoogst onwaarschijnlijk worden snel de norm. Het is niet makkelijk zo snel te veranderen als jullie nu doen. Deze veranderende realiteit is iets dat een waar teken is van wat er in het verschiet ligt. Dit rijk is gebouwd op aannames die momenteel door iedereen worden betwist. We dienen te begrijpen wat jullie doen om deze oppervlakterealiteit te evalueren. Op dit moment doemen er gebeurtenissen op die laten zien hoe dit systeem uit elkaar valt als gevolg van alle stress die er is. Politieke en economische realiteiten vermeerderen die stressniveaus en verdraaien feitelijk de manier waarop elk aspect van dit rijk werkt. Deze groeiende afbraak illustreert precies hoe dicht jullie bij immense veranderingen zijn in alle onderdelen van deze realiteit. Derhalve is er een nieuw economisch en politiek systeem nabij. Deze nieuwe componenten zullen de voorboden zijn van een geheel nieuw systeem, dat vrijere en welvarende financiële en regime-veranderingen mogelijk maakt.
Wat betekent dit echt? Het betekent dat nieuwe grenzen worden vastgesteld en oude worden bedreigd en dan vervangen. Elk element is eenvoudigweg een manier om de rest te wijzigen tot een punt waarvan geen terugkeer mogelijk is. We zijn hier om dit te leiden indien het er voor zorgt dat jullie zijn voorbereid op eerste contact. Dat is ons belangrijkste doel. We zijn hier om jullie te mentoren en jullie samen met anderen naar een volledig bewuste staat terug te brengen. Dit proces is immens aangezien jullie verre van klaar zijn om het bewustzijn tot stand te brengen dat nodig is voor succes. Het is alleen door de goddelijke interventie van de Hemel dat dit maar mogelijk is. De Hemel heeft ons een goddelijk plan gegeven, welk is om jullie toe te staan om te transformeren. Deze operatie is er één waarin jullie de huidige realiteit loslaten en in blijdschap een nieuwe gaan maken. We zullen Agartha gaan gebruiken als de plaats waar jullie eerste gescharrel met het duister gecorrigeerd gaan worden. In deze stijl zal aan jullie nieuwe gewijde wijsheid worden gegeven en dan wordt jullie gevraagd die te gebruiken om deemoedig de overblijvende duisternis in deze Melkweg te transformeren. Het is deze grootse taak die ons ten zeerste inspireert bij ons werk met jullie!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De recente tijd was een zegen, aangezien de gratie van de Hemel ons in staat stelt opmerkelijke vooruitgang op vele fronten te zien. Het nieuwe financiële systeem is nu wereldwijd van omvang en de talloze onvolkomenheden worden opgelost. Hetzelfde is waar m.b.t. nieuw bestuur. Het is klaar om te worden aangekondigd en de Federale Reserve wordt geschiedenis. Al deze gebeurtenissen komen deels tot stand door jullie positieve houding en jullie visualisatie van een nieuwe, getransformeerde werkelijkheid. Tezamen voorzien we in de energieroosters voor deze zich manifesterende werkelijkheid. Deze operaties zullen jullie vele personen brengen die jullie niet eerder kenden. Deze prachtige Wezens volgen jullie leiding en doen dit rijk snel vorm aannemen. We hebben plezier in deze Hemelse daden die ons in staat stellen fysiek te worden en laten ons plezier beleven aan het deel zijn van dit nieuwe rijk. Op ditzelfde moment zal alles waarvan jullie hebben gedroomd voor jullie worden uitgestald. Aanvaard deze grootsheid en wees welkom in deze nieuwe prachtige energieën.
Deze gebeurtenissen zijn nog maar het begin. Jullie worden voorbereid op een uiterst wonderbaarlijk stel wonderen. De duistere regeringen zullen verdwijnen en vervangen worden door het Licht en door de komst van onze spirituele– en ruimtefamilies. Deze grootse aanpassingen vormen het eerste deel van een programma dat het toneel zal vormen voor onze formele terugkeer en de massalandingen van jullie toekomstige mentoren. Dit proces zal ons in staat stellen jullie te ontmoeten en het ons tegelijkertijd mogelijk maken om enige initiële wijsheid aan jullie over te brengen. Lang geleden toen de Atlantiers vertrokken werd Gaia plotseling gedwongen om de energieën van haar oppervlakterijk drastisch te verlagen. Dit heeft ze bijna 13 millennia lang gedaan. Nu is het tijd om deze energieën weer naar hun voormalige frequentieniveau omhoog te brengen. Deze operatie is bijna klaar voor de laatste fase. Tot dan zijn we voornemens onze vermogens in te zetten om jullie op deze weg te ondersteunen, terug naar het ontdekken van wie jullie werkelijk zijn.
Deze komende tijd biedt daarom een kans op een groot aantal nieuwe ervaringen. Onze taak is onze vermogens inzetten om jullie te begeleiden, door genade en door listigheid, naar jullie nieuwe niveau. Deze operatie is behoorlijk complex en toch op een perfecte manier eenvoudig. Vaak verwachten velen van ons dat we onze vermogens inzetten om dat wat jullie overkomt te verzachten. Wij doen dit inderdaad en bereiden jullie tevens voor op nog complexere situaties. Jullie zullen enige nieuwe ervaringen opdoen wat betreft rijkdom, evenals wat de ware betekenis is van nu een mens te zijn. Jullie vormen een groep die begint iets te ontdekken waarvan jullie het bestaan niet kenden. Deze groeiende vreemdheid bereidt jullie voor op zelfs nog ongewonere ervaringen. Dit zijn de voorlopers voor gebeurtenissen die zich op weg naar Binnenaarde begeven. Onze missie is om jullie terzijde te staan en met jullie gezamenlijk een uiterst schitterende toekomst te creëren! Het beste moet nog komen!
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse taak om jullie te informeren omtrent hetgeen er op mondiaal niveau aan het ontstaan is. Deze realiteit verandert dagelijks, de ene verbetering na de andere. Blijf positief en wees bereid anderen te informeren over wat er gaande is, op lokaal niveau en in jullie wereld. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

woensdag 15 juni 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 14 juni 2016

 10 Oc, 3 Kayab, 12 Manik

Dratzo! De manier waarop de wereld in elkaar zit is door een aantal gebeurtenissen aan het veranderen. Op het moment maakt een serie nieuwe gebeurtenissen de implementatie mogelijk van het nieuwe financiële- en valutasysteem van het Licht. Deze serie veranderingen dwingt de handlangers van het duister om uit hun duistere schuilplaatsen naar buiten te komen en zichzelf aan het Licht te tonen. De laatste vertragende acties worden hierdoor gedwarsboomd. Het duister heeft nu haar vermogen om zich te verstoppen en vertragende acties op te zetten verloren. Het nieuwe systeem dwingt het duister om rekenschap van hun daden te geven en dit heeft ze feitelijk van hun voetstuk gestoten. Verschillende bronnen van financiering lopen nu op schema om hun formele start mogelijk te maken. Ondertussen is er voor degenen die belast zijn met de vele massa-arrestaties en de opkomst van Amerika’s NESARA-republiek een deur open gegaan voor de start van hun eigen tijdschema. Het heeft een aantal mislukte operaties gekost voordat eindelijk het gevoel is ontstaan dat succes nu binnen handbereik ligt. De ogenschijnlijk almachtige staat van het duister komt met een klap ten einde. We zijn trots op onze Aardse bondgenoten en de huidige voortgang van hun prachtige programma’s. De sinds lange tijd gewenste resultaten zijn hun manifestatie zeer dicht genaderd!

Terwijl dit alles zich vooruit beweegt kan de duistere cabal zien dat haar ondergang begint op te doemen. Hun ontelbare handlangers zijn niet in staat de acties van het licht te stoppen. Dientengevolge zijn vele programma’s hun eerste uitbetaling dicht genaderd en diegenen van jullie die hiervan de ontvanger zullen zijn kunnen in hun harten voelen hoe dichtbij dit alles in werkelijkheid gekomen is. De cabal weet ook dat haar vele gekochte regeringen een ineenstorten dicht genaderd zijn. Die omstandigheden hebben deze realiteit op de drempel naar een grote omslag van duister naar Licht gebracht. Aldus beginnen er een aantal interessante ontwikkelingen tevoorschijn te komen. De huidige de facto regering van de V.S. heeft opgemerkt dat haar belangrijkste assistent, de Federale Reserve, is begonnen te verdwijnen terwijl de Nieuwe Schatkamer zich haar vele functies eigen maakt. Inkomens die voorheen op internationaal niveau onder dwang werden verkregen zijn niet langer beschikbaar. Het pro-republiek leger begint zich eveneens te herenigen met troepen die voorheen aan het oude de facto regime waren toegewijd. Deze ontwikkelingen betekenen het begin van een proces dat jullie een diep gewenste nieuwe werkelijkheid zal brengen! Wij wachten af terwijl deze nieuwe regeringen bezig zijn te ontstaan. Daarna kunnen een aantal gebeurtenissen plaatsvinden!

Het is onze bedoeling om de Agarthanen te vragen om voor jullie te verschijnen nadat de overvloed aan nieuw bestuur formeel in het zadel is gekomen. Hun introductie kan de Opgestegen Meesters in positie brengen om een aantal uiterst belangrijke waarheden te verkondigen. Deze waarheden zullen jullie voorzien van de nodige achtergronden waar we jullie eerst van zullen voorzien op het moment dat de miljoenen mentoren op deze aardbol in stelling zijn gebracht. Eenieder van jullie dient eerst de kwaadaardige bedoelingen van de Anunnaki in te zien. Als dit eenmaal volledig begrepen wordt kunnen we vervolgens verder gaan met hoe deze wereld door de Anunnaki werd gecreëerd. Daarna dienen we jullie geschiedenis opnieuw te bekijken en jullie te laten zien hoe jullie overtuigingen gedurende de millennia bij jullie werden ingeprent. Vervolgens kunnen jullie ontdekken hoe de handlangers dit valse geloof hebben gebruikt om hun heerschappij over jullie in stand te houden. Deze programmeringen zullen worden vernietigd en zo zullen jullie de schitterende wonderen van jullie ware vrije wil kunnen ervaren. Door dit in samenwerking met je mentor toe te passen zul je een gedeeltelijke terugkeer naar je kracht gaan ervaren. Dit is echter niet meer dan een voorspel van dat waar je toe in staat bent.

Het is onze bedoeling om jullie naar de drempel van wat er dan nog overblijft, jullie potentieel, te brengen. Deze nieuwe kracht zal jullie voorbereiden op het echte werk, wat plaats zal vinden tijdens jullie driedaagse verblijf in de Kristallen Lichtkamers. De Agarthanen zullen jullie hierbij helpen. Het is deze nieuwe samenwerking die deze sterrennatie zo uniek maakt en die jullie in dit belangrijke proces zal ondersteunen. Deze gebeurtenis zal alle mensen met beperkt bewustzijn die deze realiteit nu bevolken, veranderen. De Anunnaki hebben dit rijk op wrede wijze in arm en rijk verdeeld. Wij zullen eenieder naar diens voormalige zelf laten terugkeren. Dit zal een groep Verlichte Zielen laten ontstaan die samen met jullie Opgestegen Meesters, de landhoeders van de vier waterwerelden zullen zijn. Deze nieuwe sterrennatie zal zowel jullie als de Cetaceaanse (dolfijn- en walvisachtigen) natie herenigen. Samen zullen jullie de voormalige werelden van de Anchara Alliantie bij hun grootse taak van het ontdekken en manifesteren van hun Lichtlichamen ondersteunen. Jullie zullen daarbij geholpen worden door degenen van de GF die op hun beurt neven en nichten zijn van de voormalige duistere garde. Deze gebeurtenis zal de voorbode zijn van een schitterend tijdperk van vrede voor alle Wezens van dit melkwegstelsel! 

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie rijk bevindt zich op het moment middenin een grote omslag. Lang geleden hebben de Anunnaki een wereld opgezet die was voorbestemd om eenieder van jullie in menselijke automaten te veranderen. De manifestatie van vele Opgestegen Meesters heeft dit proces tijdelijk tot stoppen gebracht. Na millennia heeft het duister een nieuw plan beraamd om deze realiteit drastisch te veranderen. Dit kwaadaardige plan werd in 1995 opnieuw door de plotselinge aankondigingen van het Anchara continuüm tot stoppen gebracht. Deze boodschappen zouden voor vrede gaan zorgen en werden verder ondersteund door de Proclamaties van AEON en die van Aartsengel Michael. Dit plotselinge einde aan de galactische oorlogen maakte het voor de plannen van de Anunnaki onmogelijk om progressie te maken. Een periode van radiostilte was het gevolg. Gedurende die periode waren we in staat om een plan op te zetten dat door de Hemel snel werd goedgekeurd. Het daarop volgende decennium bracht ons vervolgens naar de opkomst van het Licht evenals een nieuw rijk voor iedereen. Halleluja! Halleluja!

Nu we aan het begin staan van een rijk van Licht voor de oppervlaktemensheid, verheugen we ons in de manier waarop de Hemel deze monumentale overwinning mogelijk heeft gemaakt! We kijken toe terwijl jullie je nieuwe groei in bewustzijn gebruiken om deze prachtige aardbol voor te bereiden op een tijd waarin de mensheid haar grootse rol als landhoeders van Gaia daadwerkelijk op zich kan nemen. Als onderdeel hiervan richten jullie projecten op die de oceanen, continenten en lucht van Gaia zullen reinigen. De duistere cabal heeft naarstig gewerkt om deze te vervuilen en om de meeste mensen ziek te maken. Jullie zijn samen gekomen en hebben deze grootse overwinning mogelijk gemaakt. Wij zijn dankbaar voor jullie inzet en hebben onze gezamenlijke vermogens gebruikt om dat wat we allemaal zo vurig wensen te laten toenemen. Het zijn jullie diepste wensen die datgene in deze realiteit weerspiegelen wat jullie waarlijk wensen, niet alleen voor deze aardbol maar ook voor het gehele melkwegstelsel. Blijf op deze uiterst positieve weg, Lieve Mensen! Het beste is nu bezig zich rondom jullie te manifesteren.

De Hemel vraagt ons dagelijks jullie te vertellen dat er een grote omslag op komst is die niet kan worden tegengehouden. De duistere cabal realiseert zich dit en weet hoe dicht we een overwinning, die iedereen naar volledig bewustzijn zal terugbrengen, zijn genaderd. De energieën van de Schepper stromen naar dit deel van de fysieke Creatie. Deze energieën zetten een nieuw rijk op van wonderbaarlijke welvaart, verbazingwekkende vrijheid en spirituele kracht. Deze realiteit is, zoals degenen die betrokken zijn bij de studie naar het buitenaardse volledig begrijpen, aan het verschuiven. Het zijn enkel deze laatste resten van ingeperkte vermogens die bij jullie tot frustratie leiden. Laat deze frustraties van je afglijden. Wees iemand in het Licht en zie hoe een serie grootse veranderingen voor jullie ogen verschijnt. Beschouw deze als de schitterende voorbodes die ze werkelijk zijn. Wees bereid om dit aan eenieder die je kent uit te leggen. Geef, lieve kinderen, op geen enkele manier meer toe aan de manipulaties en regelrechte oneerlijkheid. Hosanna! Hosanna!
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. We zijn, wat betreft een aantal zeer belangrijke projecten, de finishlijn nu dicht genaderd. Heb geduld. Blijf gefocust. Vele grote geschenken zijn dichtbij hun realisatie. Geef in deze schitterende tijd, vlak voordat de overwinning wordt uitgeroepen, niet op. Weet alleen dat we zielsveel van jullie houden! Weet,  lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja 

woensdag 8 juni 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle,8 juni 2016
9 Akbal, 16 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Dat waar jullie lang op hebben moeten wachten begint vorm te krijgen. Er is opdracht gegeven om een belangrijk deel van de humanitaire- en welvaartsfondsen vrij te geven. Nieuwe schema's om deze realiteit te bevrijden van de cabal en haar ontelbare handlangers zijn nu geïnstalleerd. Het duister realiseert zich dat haar tijd nu voorbij is en dat verschillende lagen van sleutelarrestaties ofwel nu gaan beginnen of in anders zijn gepland. Herziene overeenkomsten worden op dit moment geïmplementeerd aangezien een nieuw transfersysteem van fondsen bezig is van start te gaan. De verwachting is dat de verkiezingen in de V.S. zullen worden uitgesteld wanneer een nieuw NESARA-bestuur formeel kan worden afgekondigd. Wanneer deze ontwikkelingen zich hebben gemanifesteerd zullen er publiekelijk een aantal aankondigingen worden gedaan. Deze zaken beginnen op het hele internet nu op te duiken terwijl, één voor één, sleutelcorrespondenten zich bewust worden van wat er nu aan het ontstaan is. Deze verslagen worden nu verspreid om sommigen van jullie te informeren over wat er bezig is te worden voorbereid, dan wel aan de horizon verschijnt. De tijd van een lange periode van mondiale invloed door de cabal zal binnenkort voorbij zijn. Dit proces nam meer tijd in beslag dan we aanvankelijk hebben voorzien, maar wat we verwachtten is op het moment bezig zich te ontvouwen!

De financiering liep volgens een zeer strikte weg die door onze verschillende Aardse bondgenoten werd gemanaged. De komende ontwikkeling zal daarom een publiekelijk gearrangeerde arrestatie van belangrijke cabal figuren zijn. Deze plotselinge storm aan arrestaties is het resultaat van dat de cabal dit proces zo lang mogelijk heeft vertraagd. De duistere garde had zeer veel vrees voor onze detentie-faciliteiten. We hebben eenvoudigweg een aantal van hun eigen detentiecentra genomen en aanpassingen gedaan zodat ze aan onze eigen eisen voldeden. Deze arrestantencentra zullen hen huisvesten totdat onze mentoren arriveren. Op dat moment zullen ze worden overgebracht naar een plek die meer past bij wat gewenst is bij de voorbereiding op hun verandering naar volledig bewuste Wezens van Licht. Deze tijd van beperkt bewustzijn is daadwerkelijk een "spel" dat aanvankelijk onder toezicht stond van de Anunnaki. Ons doel is om, met advies van de Hemel en op het juiste goddelijke moment, deze realiteit te wijzigen en eenieder van jullie naar volledig bewustzijn te brengen. Dan zal jullie huidige "spel" zijn uitgespeeld en worden vervangen door een nieuwe volledig bewuste realiteit. Een nieuwe serie bewustzijnsdoelen zal de norm worden.

Deze veranderingen in jullie psyche zijn van essentieel belang voor de algehele uitkomst. Terwijl jullie in je bewustzijn hogerop komen worden jullie je opnieuw bewust van hoe deze lagen van jullie realiteit werden geconstrueerd. De Hemel heeft opnieuw gearrangeerd hoe een meer met bewustzijn gevulde laag verlaagd werd toen de Atlantiers en hun gelijken de oppervlakte van jullie planeet verlieten. De resulterende opbouw was onbruikbaar voor de doelen van de Anunnaki. Het werd als uiteindelijke basis aan de Hemel overgelaten voor dat waar jullie nu doorheen gaan. Wij zijn niet zoals de Anunnaki en hebben de nodige sleutels in handen om deze realiteit gedurende jullie driedaags verblijf in de Kristallen Lichtkamers flink te wijzigen. Wat we zien is dat, terwijl iedere nieuwe bewustzijnslaag bij jullie wordt ingepast, het een vergelijkbare aanpassing aan de dichtheidslaag van deze realiteit veroorzaakt. Terwijl deze werkelijkheid minder dicht wordt, verandert de Hemel langzamerhand de manier waarop dit allemaal in verhouding staat tot de hereniging van Gaia's oppervlakte- en binnenrealiteiten. Wanneer we komen en de mentoren aan jullie zijn voorgesteld, pas dan zullen we onze speciale herinrichting van deze realiteit beginnen. Zoals jullie kunnen zien zal het beste nog gaan komen!

Dit project heeft lange tijd nodig gehad om op gang te komen. Houd in gedachten dat we nog maar sinds de negentiger jaren aan deze missie verbonden zijn. Jullie zonnecrisis is in de vroege zeventiger jaren begonnen. Dus heeft de Hemel bijna twintig jaar gewacht voor we aan het begin van de 90- jaren onze grote vloot erop af hebben gestuurd. Deze kloof was te wijten aan de twee decennia van eerste veranderingen die door de Hemel waren aangebracht na klachten van jullie Anunnaki-opperheren. Toen wij kwamen was er sprake van een soort fait accompli. De Hemel maakte behoorlijk duidelijk dat we hier waren op een speciale missie, daarom diende het bestaande evenwicht niet teveel te worden verstoord. Het eerste decennium werd getekend door de vrede van Anchara die in de midden 90- jaren begon. Onze aanvankelijke taak was om bondgenoten te worden van de verschillende Lichttroepen die over het oppervlak van Gaia waren verspreid. Daarbij moesten we in de volgende decennia verschillende keren de manier van hoe en wanneer onze missie zich zou ontvouwen, aanpassen. Desondanks is deze missie nu volledig in bedrijf en werken we mee de verschillende doelen van de Lichttroepen op deze wereld te bereiken! De tijd voor een grootse mondiale revolutie in bewustzijn is aangebroken!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Onze verschillende geheime gewijde gemeenschappen voltooien nu de voorbereidingen die zullen leiden tot een aantal sleutelarrestaties en de verwijdering van de huidige Amerikaanse de facto regering die voor het eerst in 1871 illegaal werd geformeerd. Het beëindigen van de tirannie ervan is de voorloper voor de opkomst van de NESARA-ontwerp republiek. Dit nieuwe bestuur, beste Vrienden, is de kracht die legaal het herstel van onze ware grondwet en een zeer noodzakelijke terugkeer naar gewoonterecht mogelijk maakt. Voor de Burgeroorlog werd Amerika geleid door haar geschiedenis en de wijze waarschuwingen van Washington, Jefferson en Madison. De afscheiding van de zuidelijke staten en de lijdensweg en de strijd die de Burgeroorlog was, veranderde dit subtiel. De natie lag open voor een nepbeweging, geleid door een groep boeven en imitatiepatriotten die een onrechtvaardig systeem van terugvordering oplegde, dat uiteindelijk leidde tot de reorganisatieakte voor D.C. van 1871. Deze onbeschaamdheid was het begin van een serie gebeurtenissen die het ware grondwettelijke bestuur in de Verenigde Staten beëindigde.

Wij Meesters waren ontzet door hetgeen de cabal had bereikt. Het waren duistere tijden toen de doelen die wij ons in 1776 hadden gesteld totaal genegeerd begonnen te worden. Het zou nog eens 90 jaar duren voordat iemand van het Presidentschap diens invloed gebruikte om het eerste zweem van grondwettelijk bestuur te herstellen. Diens moord maakte het duidelijk dat de tijd voor een manier om het duister en hun web van corruptie in het Amerikaanse bestuur te verwijderen nog niet was aangebroken. Uiteindelijk werd NESARA tot wet gemaakt en nu is het de tijd om die toe te passen. We danken jullie zoals eerder voor jullie fantastische energie die deze nobele zaak geweldig helpt. Sinds de 90-er jaren werden onze welvaartsfondsen verbonden aan de formele aankondiging van deze nieuwe NESARA-republiek. Onze intentie is ervoor te zorgen dat deze fondsen tot een geweldige zuivering leiden van de nieuwe Amerikaanse republiek en diens gelijken over de gehele aardbol. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Een nieuw toenemend bewustzijn vind binnenin jullie plaats. Het is het moment om de zuivering van de leugens en falsificaties die het duister lange tijd heeft gebruikt om jullie te manipuleren, te beginnen. Dit proces zal een ander niveau bereiken wanneer de vloot eindelijk landt en jullie kennis nemen van de geschiedenis van Agartha. Deze openbaringen gaan de manier waarop jullie je oorsprong beschouwen veranderen wanneer jullie tot in detail leren hoe Gaia geboren werd en waarom ieder van ons geleidelijk als kolonisten kwamen om de uitverkoren landvoogden van deze zeer gewijde bol te worden. Onze lange relatie met Gaia's walvissen en dolfijnen zal eerst door ons aan jullie worden verteld en daarna door onze mentoren. Veel zal worden bespoedigd wanneer deze nieuwe besturen eenmaal op hun plaats zijn. Velen van jullie hebben nog steeds geen idee hoe deze paar gebeurtenissen jullie concept van deze realiteit zo enorm gaan veranderen. We kijken er naar uit om vrij onder jullie te verkeren en tezamen een prachtig en ongerepte nieuwe realiteit te creëren.

Vandaag vervolgden we onze rapportage omtrent de situaties die door het Licht worden opgelost. We verwachten volledig dat jullie heel binnenkort gebeurtenissen zullen zien die de veranderingen creëren die we lange tijd met jullie hebben besproken. We vragen jullie daarom dit nieuwe Licht te behouden en jullie komende nieuwe bestuur en een nimmer eindigende welvaart te verwelkomen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja


SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS