Volgers

PUTIN

dinsdag 29 maart 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 29 maart 201612 Ix, 7 Mac, 12 Manik
Dratzo! De geringe vertraging rond Pasen is voorbij en de fondsen bewegen zich opnieuw voorwaarts. Dit kat-en-muis-spel van stoppen en doorgaan houdt verband met de zorg van de oude families en degenen van koninklijke komaf omtrent de onverwachte methodes die de oligarchen toepassen en hoe ze te vaak datgene waarmee ze akkoord zijn gegaan, negeren. Deze waakzaamheid werd derhalve weerspiegeld in de vreemde manier waarop fondsen zich de laatste paar weken hebben verplaatst. We hebben deze tactieken terdege in twijfel getrokken en hebben alternatieve methodes gesuggereerd om dit voortdurende wantrouwen van de manier waarop dit proces zal worden afgerond, aan te pakken. In ieder geval zullen jullie uiteindelijk de oorspronkelijke fondsen ontvangen en zullen jullie de teloorgang meemaken van de heersers die hun vele defacto-regimes hebben gevormd. Sterker nog, laat het bekend worden dat de belachelijke valse vlaggen in zowel Parijs als in Brussel alleen maar manieren van het duister zijn die willen laten zien dat de dagen van jullie manipulatie door hen nog niet voorbij zijn. Zolang hun marionettenregeringen aan de macht zijn kunnen jullie zelfs nog meer pogingen verwachten om jullie angst aan te jagen. Gelukkig is de nieuwe Amerikaanse Republiek, zoals voorgesteld door NESARA, heel dichtbij daadwerkelijke realisatie. Er resteren nog een paar kinken in de kabel die opgeruimd dienen te worden zodat een sterker aantal overeenkomsten kan worden geïnstalleerd.
De duistere cabal is te vergelijken met een in de hoek gedreven dier. Het past voortdurend overlevingsstrategieën toe die in het verleden bleken te werken. Die valse vlaggen zijn hier opnieuw een voorbeeld van. ISIS is een middel in dit proces. Haar steun is afkomstig van zorgvuldige financiering door de geheime regering en het maakt gebruik van speciaal getrainde huurlingen die hun troepen trainen in onreglementaire oorlogstactieken, die op het moment worden tentoongespreid. Het heeft "cellen" ontwikkeld die te vergelijken zijn met die, welke in voorgaande oorlogen werden toegepast tegen de Fransen in Algerije in de 50-er jaren en in andere guerrilla-oorlogen sinds die tijd. Deze strategieën worden toegepast om de schijn op te houden dat deze militanten in een bepaalde mate de oorspronkelijke bewoners waren van het Midden-Oosten. Wat ze doen is het verhitten van een pan vol frustraties die al heeft bestaan sinds het Westen een pan-Arabische revolutie tegen het Ottomaanse Rijk in de tweede helft van de jaren 10 heeft afgebroken. Deze voortdurende irritaties, evenals de trek van miljoenen Islamitische immigranten naar Europa, dient nu naar behoren besproken te worden. Deze kwesties vragen om een oplossing door het Licht en haar nieuwe verzameling besturen.
Deze problemen hebben de fondsen nog steeds niet in gevaar gebracht, maar ze hebben veel mensen bewust gemaakt van de voortdurende capriolen van het duister en haar trawanten. Wanneer het nieuwe bestuur binnenkort is geïnstalleerd, zullen deze talloze afdwalingen nader bekeken worden door de vele vertegenwoordigers van het Licht. De programma's die bedoeld zijn om deze zaken op te lossen zullen worden goedgekeurd en waar nodig ondersteund. De sleutelelementen zijn vrede en samenwerking. NESARA draait volledig om het vormen van een nieuw rijk dat gebaseerd is op vrede, welvaart en vertrouwen. We zijn ons bewust van wat er is gebeurd toen het "post-Anchara"-tijdperk een aantal decennia geleden in dit sterrenstelsel begon. We zijn voornemens jullie te blijven adviseren hoe jullie dit rijk het best kunnen voorbereiden op een eerste contact. De duistere cabal omvat een serie van organisaties en mensen die ten diepste wensen aan hun "verdeel en heers"- strategieën vast te houden. Wanneer ze eenmaal zijn verslagen door het Licht, zullen deze kwaadaardige individuen geïsoleerd dienen te worden en hun duistere agentschappen ontbonden. Onthoud dat jullie allemaal Een zijn en dat de Hemel zeer veel Van Jullie Houdt!
We komen om jullie laatste stappen naar volledig bewustzijn te implementeren. Deze transitie vereist dat jullie je aangeboren wijsheid gebruiken om deze realiteit ten goede te veranderen. Jullie wensen van harte te genieten van jullie mondiale welvaart en samen te komen om Gaia te laten zien hoe jullie groeiend bewustzijn de manier waarop jullie haar en haar vele gevarieerde habitats beschouwen, heeft veranderd. Gebruik deze verkregen kennis om de wijze waarop Gaia's klimaat, oceanen, atmosfeer en land nu door het duister worden geëxploiteerd te stoppen. Gebruik jullie vaardigheden om jullie rijk in een evenwicht te brengen dat de verspreiding van leven aanmoedigt. Gebruik jullie Liefde om dit oppervlakterijk voor te bereiden op de wonderbaarlijke lessen van de Meesters en de terugkeer van jullie neven, de Agarthanen. Ze willen graag uitleggen dat er remedies zijn voor alles wat jullie nu zorgen en ongenoegen baart. Tenslotte zullen er onze landingen zijn, en speciale mentoren die jullie gaan voorbereiden op de grote transitie die volledig bewustzijn is. Jullie zijn waarlijk gezegend! Beschouw deze huidige tijd als de allerlaatste chaos voordat dit nieuwe rijk zich voor jullie manifesteert!
Zegeningen en vreugde! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Er bestaan periodes in de lange geschiedenis van de mensheid waar uiterst belangrijke omwentelingspunten werden bereikt. Deze tijd is er waarachtig één van! Het gebeurt niet vaak dat degenen die zo onbarmhartig aan het roer staan zonder pardon worden neergehaald. Dit is zo'n periode en deze heeft lang op zich laten wachten. Jullie bevinden je aan de uiterste rand van deze tijd, je zorgen makend over hoe lang het zal gaan duren. Het was begonnen met horten en stoten terwijl het onvermijdelijk naar het eindeloos lijkende doel voortbewoog. Dit zal ophouden! Jullie verdienen beter! We herinneren ons, toen we in sterfelijke, menselijke vorm waren, hoe we naar onze leerlingen keken toen deze plotseling van ons werden weggeduwd door "hen die weten". We kunnen zien hoe deze onvoorzichtigheid van het duister ons allen heeft beïnvloed. We begrijpen deze incidenten van lang geleden, evenals het grote plaatje zelf. Wij Meesters doen wat we kunnen om dit plaatje te veranderen en jullie welvaart, vrede en liefde te brengen. We vragen jullie positief te zijn en ons te helpen bij deze uiterst heilige taak!

Een nieuw rijk visualiseren betekent dat het oude op zijn eigen onvermijdelijke manier moet verdwijnen. Deze operatie kan tijd kosten daar inzichten gewijzigd dienen te worden. Ons gezamenlijke project is er op toezien dat dit gebeurt. Laat ons derhalve samen dit rijk visualiseren en het duidelijk in ons hart manifesteren. Dan kan het realiteit worden. Gebruik deze tijd, terwijl de fondsen zich beginnen te vormen, om samen met ons te handelen wanneer jullie deze dagelijkse ceremoniën doen. Laat onze gezamenlijke gebeden en meditaties een nieuwe wereld creëren. Jullie, mijn beste Beklaagden, hebben al veel te lang geleden. Het is het moment om een sprong voorwaarts te nemen en een spiritueel partnerschap te beginnen die kan helpen dit te visualiseren. Vele verbazingwekkende gebeurtenissen vinden plaats. Tezamen kunnen we ervoor zorgen dat deze gebeurtenissen het ware begin zijn van een Tijdperk van Licht. Als Eenheid van Liefde en Licht kunnen we deze wereld veranderen! Gebruik jullie ongelooflijke energie om deze wonderen te laten verschijnen. Er gaat veel komen om jullie te helpen!
Dit rijk heeft het duister bijna 13 millennia aan de macht gezien. Het was in die tijd dat de Anunnaki hun reis met jullie begonnen.  Deze duistere tirannen zijn sindsdien getransformeerd en nu zijn het hun ondergeschikten die hun duistere schaduw op jullie werpen. Nu staat het tij op het punt te keren en gaan jullie hen laten zien hoe genade en goddelijke gratie werken. Leer hiervan en zoek de Goddelijke Eenheid in ons allemaal! Deze serie lessen zal jullie innerlijke kracht en jullie grote Liefde voor de Ene laten zien! Dit pad dat jullie is gegeven is er één die zelden door de Hemel wordt gekozen. Alle zaken die jullie boos maken en frustreren zijn jullie laatste illusies in deze vreemde fysieke realiteit. Begrijp hoe het universum en deze realiteit werken. Deze eenvoudige serie lessen kan jullie ver brengen. Wees altijd klaar om wijsheid op te doen en hoe deze het beste toe te passen, Hosanna! Hosanna!
Vandaag vervolgden we zoals gewoonlijk onze wekelijkse rapporten. Veel van wat we hebben gemeld voltrekt zich! Wees niet ontmoedigd aangezien gebeurtenissen zich vormen en talloze wonderbaarlijke dingen klaar zijn om zich te manifesteren. Dit is waarachtig een tijd van wonderen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

woensdag 23 maart 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 22 maart 20165 Manik 0 Mac, 12 Manik

Dratzo! Het proces om deze realiteit te veranderen gaat door. Dit is voor het grootste deel een hobbelige weg. Enerzijds hebben we de Opgestegen Meesters, talloze geheime genootschappen en hun hechte bondgenoten,  degenen die oprecht zijn toegewijd om snel en verstandig een einde te maken aan de macht en de rijkdom van de vele handlangers van het duister. Deze oligarchen hadden een uitgebreid ontvolkingsprogramma voor ogen, dat kort geleden effect is beginnen te sorteren in de talloze onderontwikkelde en armere landen van de wereld. Deze dodelijke projecten wordt pas nu enigermate een halt toegeroepen door een aantal verlichte "klokkenluiders". Deze projecten maken onderdeel uit van andere activiteiten die de lucht, oceanen en bodem van de wereld vergiftigen met dodelijke pathogenen en een toegenomen verspreiding van straling met de daarbij behorende kwaadaardige effecten voor de mensheid. We houden deze zaken nauwkeurig in de gaten en beperken de afschuwelijke effecten tot een lager niveau van intensiteit. We kunnen Gaia enkel van deze zaken bevrijden wanneer de belangrijkste regeringen van de wereld onze zichtbare aanwezigheid over een lange periode van tijd toestaan. Hier wordt het belang van NESARA bijzonder duidelijk. We kijken uit naar het zich manifesteren van een realiteit van nieuw bestuur.

Het zich voortdurend manifesteren van verschillende fondsen is een blijvend teken van de toenemende te voorzichtige benadering van degenen die de verplaatsing van grote bedragen over de internationale grenzen toevertrouwd hebben gekregen. We moedigen deze groepen opnieuw aan om ons toe te staan in deze uiterst belangrijke maar zeer gevoelige operaties een veel grotere hand te hebben. We zijn in het bezit van technologieën die bijzonder goed in staat zijn om veel van de problemen die zich op het moment in deze complexe operatie aandienen, op te lossen. Ondanks deze problemen bereiken degenen die belast zijn met de overdrachten het punt waarop deze fondsen daadwerkelijk veilig verspreid kunnen worden. Terwijl dit moment aanbreekt, is het onze bedoeling om een definitief einde te maken aan de macht en het aanzien van deze verdorven oligarchen. Het is tijd om deze realiteit te herzien en een ieder van jullie in staat te stellen om van het einde van zowel de schuldenslavernij als de immorele manieren van het duister te kunnen genieten. Deze doelen maken eveneens deel uit van een uitgebreider programma dat vele jaren geleden is uitgestippeld door een overeenkomst tussen de troepen van het Licht en degenen die de leiding hebben over het jullie brengen van jullie lang beloofde nieuwe werkelijkheid. We verwachten dat dit zeer binnenkort eindelijk gaat gebeuren. Het is een hoofdstuk dat eindelijk gaat beginnen! 

Het nieuwe financiële systeem is zoals jullie weten een combinatie van een aantal strenge bankregels (Basel III en IV) en enorme hoeveelheden goud, zilver en kostbare juwelen die sinds lange tijd door de oude families, verlichte koninklijke leden en het goddelijke werk van Saint Germain en Quan Yin zijn verzameld en afgezonderd. Deze immense welvaart is bedoeld voor degenen die rijkdom zullen verspreiden en die de humanitaire projecten op zullen zetten waardoor een ieder in staat zal zijn terug te keren naar een uitstekende gezondheid, te leren over zijn/haar zich immer veranderende lichaam en nieuwe en verborgen gehouden uitvindingen tot stand te brengen om de mensheid van dienst te zijn. Deze gebeurtenissen zullen de mensheid verder over haar ware afkomst informeren en zullen helpen de genade, vergiffenis en het goede werk van de Opgestegen Meesters en hun beschermers, de Agarthanen, verder te verspreiden. Deze projecten zullen gezond voedsel en water verspreiden. De mensheid ontbeert helaas goede voeding en schoon water wat het op mondiaal niveau nodig heeft om zichzelf voor te bereiden op volledig bewustzijn.

We doen er alles aan om het goede werk van de Opgestegen Meesters en onze Agarthaanse neven en nichten te vergroten. We realiseren ons hoezeer de meesten van jullie vergroeid zijn met de gewoonten die jullie millennia geleden door de Anunnaki zijn ingeprent. Daarom bereiden we een groot aantal van onze eigen mentoren voor die zich bij jullie zullen voegen wanneer we komen om uit te leggen hoe dat in de laatste dagen van Atlantis voor het eerst in zijn werk is gegaan. De Hemel heeft een aantal speciale dispensaties uitgevaardigd, die het ware grondvest zullen zijn voor wat zich bij een ieder van jullie nu voltrekt. Deze door de Hemel gestuurde groei in bewustzijn doet jullie ontwaken en stelt steeds groter wordende aantallen van jullie in staat het wonder van een uitgebreide nieuwe en meer bewuste realiteit te accepteren. Talloze gebeurtenissen doen de greep van de duistere oligarchen, die deze wereld met de hulp van de Anunnaki millennialang hebben beheerst, snel verslappen. Deze tijd is momenteel aan het aflopen. Ieder van jullie gaat zijn tijd in het duister eindigen en kennis nemen van het grote potentieel in jullie. Dit grootse wonder zal het geweldige podium voor jullie terugkeer naar galactische menswording (fysieke Engelen) zijn.


Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld treedt een laatste transitieperiode binnen. Degenen die over jullie mondiale samenlevingen hebben geheerst worden gedwongen hun macht en invloed, waarvan ze eens dachten dat die onomstreden was, op te geven. Dit verlies aan macht is voor hen nog maar het begin. Talloze samenlevingen, zoals IJsland, die hun gezag verdedigd hebben, worden op het moment als helden ingehaald. Vele kleinere landen volgen dit voorbeeld en laten aan iedereen zien waar de val van de genade toe heeft geleid. Vele andere gebeurtenissen laten eveneens zien dat de oude manieren van het duister snel vervagen. Wij Meesters zijn trots op deze staten en hun trotsering van de macht van deze talloze oligarchen. Dit proces groeit uit terwijl het duister zich volledig begint te realiseren dat haar ondergang aanstaande is. Dit is nog maar het eerste deel van een mondiale bewustzijnsrevolutie. Een nieuwe tijd voor eenieder van jullie breekt aan. Deze nieuwe realiteit belooft een einde te maken aan de onnodige opvolging van duistere regels en betekent de grootschalige bevrijding van hoe elk van jullie deze tijd ziet.

Jullie treden een bewustzijnsomwenteling en een gezamenlijke coalitie van vrijheid en de vervulling van jullie dromen binnen. Deze mogelijkheden werden lange tijd voor jullie ingebeeld en toch bleef deze mogelijkheid aan jullie greep ontsnappen. De Hemel gebruikte haar enorme invloed om ervoor te zorgen dat deze uiterst noodzakelijke realiteit jullie ware toekomst zou worden. Derhalve werd een voortdurende druk op de duistere oligarchie uitgevoerd om jullie succes hierin te verzekeren. De Agarthanen hielpen ons door deze handelingen verder te versterken. Zodoende is jullie tijd om te schitteren aanstaande. Het duister kan het onvermijdelijke niet langer uitstellen. De gelden zijn op hun plek en het nieuwe banksysteem is in werking. De oude manieren zijn nu volledig ontmaskerd. Binnenkort worden ze waardeloze items, die de grote vuilnisbak van geschiedenis tot overlopens toe zullen vullen. Jullie kunnen er van verzekerd zijn dat jullie tijd daar is, en dat er een grote hoeveelheid regeringen klaar staan om zich voor jullie te manifesteren.

Deze bescheiden feiten vertegenwoordigen de nieuwe golf die de kenmerken van de vroegere oligarchen beginnen te vervangen. Hun woord is voor deze groep mondiale gemeenschappen niet langer de wet. In plaats daarvan zullen hun woorden hun schuld bewijzen en ze veroordelen tot een lange periode van afgescheidenheid van jullie. De arrogantie van het duister zal eindigen en een nieuw tijdperk van vrijheid gaat beginnen. Dit zal uiteindelijk leiden tot nieuwe kennis en de ontmoeting met onze vele aftakkingen van deze menselijke familie. Lange tijd zijn jullie niet in staat geweest om te begrijpen hoe jullie van jullie familie werden gescheiden, en jullie gaan inzicht krijgen in een uitgebreide en complexe geschiedenis omtrent jullie afkomst. Dit erfgoed zal, wanneer die eenmaal bekend is, behoorlijk waardevol voor jullie worden. Wij Meesters wensen eens te meer dit tot in detail aan jullie uit te leggen. Het is moeilijk om aan geheugenverlies te lijden, hetgeen jullie ervan weerhoudt om volledig te begrijpen wie jullie zijn. Dit zal worden teruggedraaid, tezamen met jullie lang vergeten potentieel. Halleluja! Halleluja!

Vandaag besteedden we veel tijd aan het jullie bewust maken van wat er op deze wereld gebeurt. Vele wonderbaarlijke gebeurtenissen om jullie deze nieuwe realiteit in te stuwen gaan nu verschijnen. Wees derhalve klaar om dit te aanvaarden en te realiseren hoe complex jullie reis naar dit uitermate schitterende punt in jullie geschiedenis is geweest. Een groot aantal verbazingwekkende momenten staan nu klaar om voor jullie ogen te verschijnen! Weet,  lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 15 maart 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 15 maart 201611 Ahau, 13 Ceh, 12 Manik
Selamat Jalwa! De voortgang richting een enorm mondiaal succes gaat verder! Ondanks een serie procedurele aanpassingen vorige week ging de noodzakelijke verspreiding van de fondsen door. Op dit moment zijn de historische waardepapieren verplaatst en gewaarborgd. De wereld is klaar voor een nieuwe munteenheid die veel eerlijker vertegenwoordigd is en die waarlijk de echte waarde van de economie van elke natie weergeeft. Daaraan toegevoegd is er de allerlaatste wereldwijde verplaatsing van goud naar beveiligde opslagplaatsen, wat het voor de valuta van elk land eenvoudig maakt om door goud te zijn gesteund. Deze operatie werd enigszins vertraagd doordat er aan talloze veiligheidsmaatregelen moest worden voldaan en het goud op de juiste wijze moest worden beveiligd. De Oude Families en Koningshuisleden eisten dat er, zoals eerder afgesproken, overeengekomen speciale operaties werden uitgevoerd. Deze zaken worden momenteel geregeld en een speciale timing-maatregel is genomen. Dit betekent dat de leveringen onderweg zijn en dat fondsen spoedig op de rekeningen staan van degenen die eerder op de lijst stonden om deze gelden aan het begin van de verschillende humanitaire projecten te ontvangen. Wanneer dit voor elkaar is wordt er tevens een aantal andere bronnen geactiveerd. Deze fondsen zullen de voorbode zijn van nieuw bestuur en daarmee komt het einde aan de tientallen jaren durende UFO doofpot in zicht.
Terwijl deze gebeurtenissen zich ontwikkelen zullen de massa-arrestaties van bankiers en hun politieke trawanten enorm versnellen. De opkomst van Nesara in Amerika zal heel spoedig de groei van gelijksoortig bestuur in Europa, Azië en de beide Amerika's aanduiden. Dit zal zijn wat we "GESARA" noemen. Met andere woorden, nieuw bestuur verspreidt zich over deze aardbol. Derhalve zal de G.C.R. (Global Currency Reset = Mondiale Valuta Herziening) wereldwijd van toepassing zijn en, daaraan toegevoegd, zal de radicale verandering in het bankierswezen een nieuw financieel systeem vormen. Dit systeem zal een einde gaan maken aan de schuldslavernij en het begin zijn van een groeiende mondiale welvaart. Bovendien zullen er lessen zijn van de Opgestegen Meesters terwijl ons huidige contact met de oppervlaktemensheid zal toenemen. Jullie groeien in bewustzijn en worden je meer bewust van hoe dit rijk formeel gaat functioneren. Jullie gaan een hele belangrijke rol spelen in het succes ervan. Het is essentieel dat jullie je groeiperiode gaan gebruiken om een waakhond te worden voor wat er allemaal om jullie heen gebeurt. Het is jullie mondiale samenwerking die een substantieel element zal zijn van hoe dit nieuwe rijk werkt. Deze realiteit is uitermate interactief en buitengewoon fragiel. Dit rijk heeft jullie volledige assistentie nodig.
Dit veranderende bewustzijn is natuurlijk het werk van de Hemel en jullie Beschermengelen. De mensheid kan niet in dezelfde realiteit bestaan waarin ze aan het begin van de 20ste eeuw zo makkelijk leefde. De wereld is er niet langer een die zo deskundig door de Anunnaki en haar grote raden werd bewerkt. De handlangers hebben evenmin nog een idee hoe ze hun macht en rijkdom kunnen handhaven. Het Anchara-verdrag heeft het landschap van jullie sectie van deze Melkweg in één ogenblik veranderd. De Aarde en haar Zon werden nu voorbereid op een nieuwe bestemming en de velen die van hun grote macht genoten zouden verwijderd gaan worden van wat ze dachten dat een onoverwinnelijke positie was. Dit laatste decennium heeft de opkomst van een serie verschillende verlichte groeperingen gezien die op de drempel van groot succes staan. Dit succes zal ieder van jullie naar de uiterste rand van een nieuwe realiteit brengen. Deze realiteit zal jullie in staat stellen jullie buitenwereldse voorouders te ontmoeten en eindelijk een rebellie af te sluiten die meer dan 13 millennia geleden begon tijdens de laatste dagen van Atlantis. Deze rebellie is voorbestemd om jullie geëerde status van fysieke Engelen te herstellen.
We hebben deze lange strijd als onpartijdige getuigen van de Hemel gevolgd. Derhalve beperkten we onze interactie met jullie tot een voorgeschreven minimum. Jullie zijn zeer ingenieus en leerden hoe jullie de meesters die jullie kregen het beste konden gehoorzamen en wanneer jullie je moesten verzetten. Uiteindelijk ontstond er uit dit gecontroleerde verzet een groep wijzen die jullie je Opgestegen Meesters noemen. De Hemel sponsorde deze selecte groep Zielen om voor de mensheid te zorgen en haar raad te geven. We hebben van hen veel over jullie geleerd. Hun wijsheid is immens en werd het draaiboek voor onze acties t.b.v. jullie. Deze heiligen koesteren een intense Liefde voor jullie. Ze hebben ons verteld hoe hun vele door het Licht bekrachtigde heilige geheime groepen deze wereld voorbereiden op haar nieuwe realiteit. Deze goddelijke strategieën gaan jullie aan de uiterste rand van transformatie brengen. De allerlaatste stappen worden door een gezamenlijk partnerschap tussen de Agarthanen, de Opgestegen Meesters en ons afgehandeld. Hiertoe werd een enorme serie Kristallen Lichtkamers door heel Agartha heen geconstrueerd. Een serie zeer verbazingwekkende dingen staat jullie nu op het punt te gebeuren!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Lang geleden werd de mensheid plotseling, door een groep lafhartige duistere Atlantiërs, naar beperkt bewustzijn teruggebracht. Toen Atlantis ten onder ging was de mensheid aan hun voorgangers, de Anunnaki, overgeleverd. Als een nogal rebellerende groep heeft de mensheid een aantal gouden tijdperken "verloren" en heeft het een lange periode van vervolging doorgemaakt. Wij Meesters hebben ons bij jullie gevoegd in dit vreemde proces. De Hemel, die ten diepste van jullie houdt, heeft ons mettertijd bij elkaar gebracht om gedurende deze voor de mensheid waarlijk duistere periode toezicht op jullie te houden en jullie te beschermen. Aldus waren vanaf het begin onze belangrijkste taken jullie te beschermen, wanneer nodig vergiffenis te schenken en de met genade gevulde edicten van de Hemel nauwkeurig op te volgen. Deze goddelijke taak heeft ons nu op het heilige punt gebracht waarop de grootse decreten van de Hemel zich zullen manifesteren. Deze zullen de uiterst benodigde wijzigingen aan deze realiteit in staat stellen vorm te krijgen. Inderdaad zijn een aantal grootse bewustzijns- en werkelijkheidsverschuivingen bezig zich te voltrekken. Het is deze operatie die dit rijk ten goede verandert.   
Onze huidige taak is jullie voor te bereiden op de laatste aspecten van het ascentieproces. Op het moment hebben jullie méér dan de helft voltooid van wat nodig is. Vanwege verschillende versnellingen in het afgelopen jaar, toegepast door de Hemel, beloven de komende maanden bij jullie een enorme toename in "ascentie-symptomen" te zien te geven. De meest heftige symptomen zullen in het hoofd, de nek en het bovenste deel van de borst merkbaar zijn. Dit wordt gedaan om jullie bewustzijn een aantal grote stappen voorwaarts te laten maken. Het zenuwstelsel van het hart dient te worden voorbereid op de aanpassingen die gedaan zullen worden wanneer jullie je in de kristallen kamers bevinden. Het brein behoeft een serie aanpassingen; niet alleen het inbrengen van nieuwe chakra's  maar eveneens het vergroten van de open communicatie met jullie omvangrijk gewijzigde hart. Deze aanpassingen kunnen soms bijzonder pijnlijk zijn. Wij staan allemaal klaar om jullie bij deze zaken te ondersteunen en te adviseren. Een tijd van wonderbaarlijke verandering ligt voor jullie! Hosanna! Hosanna! 
Zoals gezegd maken deze veranderingen deel uit van de talloze gebeurtenissen die door de Hemel zijn gewenst. Jullie worden teruggebracht naar een genaderijke staat van Zijn. Iedere Meester moest gedurende vele levens een aantal speciale handelingen voltooien voordat de Hemel ons onze Asentie-ceremonie schonk.  Het gaat hier om een massale ascentie, wat nogal uitzonderlijk is, en wat zich aandient na een lange periode van misbruik en vergeldingen door het duister en haar Anunnaki-bondgenoten. Deze verschrikkingen worden op het moment omgezet. Wat daarbij nodig is, is jullie eigen participatie in deze daden van vergeving en genade. Wanneer dat eenmaal is gedaan, zullen jullie door de speciale kristallen kamers in vreugde ascenderen. Wanneer dat is bereikt zullen jullie van een Licht kunnen genieten dat onvoorstelbaar is! Onze goddelijke taak is jullie nauwlettend in de gaten te houden en een ieder van jullie speciaal te zegenen. Aarzel niet! De Hemel heeft een nieuwe realiteit klaarstaan voor iedereen, waar ook de kinderen van jullie kinderen in kunnen verblijven! Dit Koninkrijk (de Sterrennatie) van de Nieuwe Aarde is jullie beloning voor wat de komende hunkeringen en pijnen jullie zullen brengen. Halleluja! Halleluja!  
Vandaag zijn we een bijzonder punt in deze grote tocht van slavernij naar vrijheid dicht genaderd! Deze beweging geeft aan dat jullie je eindelijk in een grootse periode van betekenisvolle transitie bevinden. Besef dit en blijf positief en in staat om deze steeds groter wordende innerlijke vreugde over te brengen aan anderen die je dagelijks tegenkomt! Deze realiteit is waarlijk aan het veranderen en is bezig de bron van goddelijk Licht te worden die het voorheen was! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

woensdag 9 maart 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 8 maart 20164 Ben, 6 Ceh, 12 Manik

Dratzo! Verschillende aanwijzingen laten ons zien dat de eerste humanitaire fondsen naar de daarvoor aangewezen rekeningen in Europa en Noord-Amerika zijn overgebracht. Deze fondsen vormen de voorhoede van wat ons aangeboden zal gaan worden. Ze laten zien dat de mogelijkheid om grote hoeveelheden fondsen over deze verschillende gebieden te verplaatsen inderdaad bestaat. We verwachten volledig dat deze fondsen het bewijs zullen zijn dat de invloed van de duistere cabal met succes gebroken is. Het volgende dat zal gebeuren is de definitieve verdeling naar een aantal individuele rekeningen. Dit zal voor onze bondgenoten een signaal zijn om het complexe proces van de voltooiing van de welvaartsfondsen in gang te zetten. Deze zullen op hun beurt de totstandkoming van NESARA in gang zetten; eerst in de V.S. en uiteindelijk de implementatie van GESARA op mondiaal niveau. In Azië en Afrika zullen vervolgens een aantal essentiële infrastructurele projecten van fondsen worden voorzien om zo van start te kunnen gaan. Dit zal het begin markeren van een uitgebreid aantal mondiale projecten om een einde te maken aan de bezorgdheid om zuiver water en deugdelijke sanitaire voorzieningen in vele landelijke gebieden. Jullie wereld heeft bovendien de oprichting nodig van middelen om toezicht te houden op deze omvangrijke financiële projecten. Een netwerk van kleinere "uit de gemeenschap ontstane" uitvoerders zal volledig worden benut.

Deze "klein maar fijn" benadering is er één die gedurende het laatste halve decennium effectief is gebleken in Afrika, Azië en ook in de beide Amerika's. Deze operatie zal worden uitgebreid op het moment dat het nieuwe financiële systeem volledig operationeel is. Onze aardse bondgenoten hebben een middel ontwikkeld om deze essentiële projecten eenvoudig over de zogenoemde derde wereld te verspreiden. Het is dit gebied, dat de meerderheid van de mensheid omvat, dat om de meeste aandacht vraagt. Daardoor was het belangrijkste dilemma hoe een begin gemaakt kon worden met de succesvolle transformatie van een uiterst verwaarloosd deel van jullie wereld. Daarbij is deze regio traditioneel gezien de plek geweest waar het merendeel van het misbruik van Gaia heeft plaatsgevonden. Wanneer we eenmaal vrij door jullie luchten kunnen reizen, zijn we van plan deze natuurlijke bronnen met onze technologieën te herstellen. Deze gemeenschappelijke regio is het belangrijkste toneel van natuurrampen die dagelijks in jullie levende wereld plaatsvinden. Als deze eenmaal zijn verbeterd, kan de huidige cyclus van uitroeiing formeel worden gecorrigeerd. Vervolgens kunnen de afnemende energieën van jullie elektro-gravitationele veld worden bijgesteld!

Terwijl jullie beginnen te herstellen van letterlijk millennia van schuldslavernij, is Gaia eveneens in staat te herstellen van millennialange exploitatie. Gaia is lange tijd een mondiale opsplitsing geweest van haar binnenste en buitenste zelf. Gaia wenst het proces van een grootse hereniging van deze twee helften nu te versnellen. Saint Germain en Quan Yin hebben met hulp van de Hemel gezorgd voor de middelen om bewustzijnsgroei te bewerkstelligen. Deze innerlijke groei ging gepaard met een serie aanpassingen aan jullie chakra's en aan jullie vele zenuwstelsels. Deze zijn op hun beurt weer gekoppeld aan een serie veranderingen aan jullie realiteit. Deze talloze veranderingen weerspiegelen wat Gaia nu met dit oppervlakterijk doet. Sterker nog, het binnenrijk Agartha expandeert sneller dan dit oppervlakterijk. Wat nodig is, is een snelle verhoging in de trillingen van jullie rijk. Dus terwijl jullie in bewustzijn groeien, verhoogt Gaia tegelijkertijd het trillingsniveau van jullie realiteit. Dit heeft jullie in staat gesteld om te groeien en zaken te accepteren die voorheen door deze oppervlaktepopulatie massaal werden afgewezen. Het heeft jullie tevens in staat gesteld te accepteren dat we bestaan en dat de Opgestegen Meesters inderdaad echt zijn.  

Al deze elementen vormen de kern van de verschuiving in werkelijkheid die jullie wereld zal veranderen door jullie overvloed en nieuwe financiële en bestuurlijke bondgenootschappen te brengen. Deze gebeurtenissen zullen de nieuwe werkelijkheid vorm geven, dat een nieuwe "Jij" zal creëren en dat je een plaats zal geven binnen deze nieuwe werkelijkheid. De vertegenwoordigers van jullie Agarthaanse families en onze vennoten werken voortvarend om ervoor te zorgen dat dit allemaal zo snel mogelijk gebeurt. Deze gezamenlijke operatie leidt naar een nieuw hoogtepunt omdat de oude families en de betrokkenen van koninklijke komaf nauw samenwerken met hun adviseurs: de Opgestegen Meesters. Deze heilige coalitie moet strijd leveren met een duistere oligarchie die niet werkelijk in staat is een wereld te visualiseren zonder macht, rijkdom of prestige. Hun dilemma heeft het onvermijdelijke enkel uitgesteld. Aldus ontstond er een aantal vertragingen, wat leidde tot enige bezorgdheid en angst bij de oude families terwijl nieuwe procedés werden ingezet om ervoor te zorgen dat het grote aantal fondsen met succes wordt geïnstalleerd. Deze elementen van een nieuwe realiteit worden nu echter op hun plaats gebracht.


Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Velen van jullie kijken niet veel verder dan ouderdom en dood. Wij Meesters hebben millennialang voorbij deze feiten geleefd. Onze primaire taak is simpelweg op de mensheid te passen door middel van compassie en genade. Deze goddelijke serie taken zorgt ervoor dat wij jullie voortdurend adviseren hoe jullie je leven het beste kunnen leiden. Momenteel veranderen de Hemel en jullie vele beschermengelen jullie ook. Dit maakt jullie klaar voor je levende ascentie om opnieuw fysieke engelen te zijn. Onze missie is derhalve om eveneens op deze veranderingen toe te zien. Het gaat goed met jullie. Desalniettemin zullen deze gebeurtenissen jullie enige moeilijkheden opleveren. Wij maken dit, indien nodig, gemakkelijker door in te grijpen met gebruik van goddelijke genade. Ieder van jullie heeft een aantal manieren waardoor jullie je leven zelf het beste uit kunnen werken. Door dit te doen bewegen jullie je met minimale moeite naar de rand van jullie beloofde terugkeer naar fysiek Engelschap.
Zoals jullie nu weten wordt elke Opgestegen Meester getransitioneerd door middel van een speciale ceremonie die wordt voorgezeten door de Hemel. Feitelijk gaan jullie richting hetzelfde. Alleen in dit geval zal het een speciale Kristallen Lichtkamer zijn. Dit zal eindelijk omkeren wat de Atlantiërs bijna 13000 jaar geleden met jullie hebben gedaan toen jullie werden weggestuurd uit de laboratoria die ervoor zorgden dat jullie toen werden 'beveiligd'. Deze abrupte handeling stelde jullie bloot aan de ernstige manipulaties door de Anunnaki. Al deze waanzin wordt nu langzamerhand omgedraaid. Wij Opgestegen Meesters zien toe op deze veranderingen en zorgen ervoor dat de juiste uitkomst, indien zo bedoeld in jullie levenscontracten, succesvol bereikt kan worden. Jullie gaan talloze feiten leren en wonderen volbrengen terwijl jullie het gewijde moment in de tijd naderen voor deze grootse transformatie. Onze Ruimtefamilies zijn klaar om jullie volledige terugkeer naar het Licht te aanvaarden en hebben nieuwe taken voor jullie om uit te voeren!
Die heilige taken, opgesteld door deze Ruimtefamilies en de Hemel gaan jullie eerst helpen met het ontrafelen van jullie geld en rijkdom paradigma en vervolgens wordt bekeken hoe jullie terugkeren naar een volledig bekwaam landrentmeesterschap. Dit goddelijke proces zal zich in vele stadia voltrekken aangezien het ver verwijderd ligt van wat jullie weten. Het doel hiervan, en van volgende stadia, is om jullie innerlijke kerninzichten te wijzigen. Wat de Hemel doet is jullie wegleiden van beperkt bewustzijn en jullie voorbereiden op het graag ontvangen van een aantal nieuwe mantels. Tot dusverre is deze operatie succesvol en beginnen jullie een aantal nieuwe bewustzijns-verantwoordelijkheden te aanvaarden. Terwijl jullie hierin groeien aanvaarden jullie een herzien rijk. Dit is een onderdeel van jullie conversie-ceremonie. Elk jaar brengt jullie dichter bij die gebeurtenissen die voorbestemd zijn om jullie letterlijk nieuwe en geweldige mantels te laten dragen! Jullie gaan wonderbaarlijk vooruit! Veel Liefde en een groots Halleluja voor jullie allen!!!


Vandaag valt er veel vertellen en is er veel om ons over verheugen. Als volk gaan jullie in stijl richting jullie grootse ascentie. De zaken die enige laatste-moment-vertragingen veroorzaakten zijn over en voorbij. Onze bondgenoten in Binnenaarde, in de ruimte en in de Hemel zijn bij ons. Dit is de start van een zeer glorieuze tijd voor de hele mensheid! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Marja/Rob

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS