Volgers

PUTIN

woensdag 26 mei 2010

Mei 25, 2010

De stijgende chaos wordt toegestaan om zowel een rookgordijn te leggen om het duister te verwarren als om jullie naar een punt te brengen voor een uittocht uit deze verouderde werkelijkheid.........Wees erop voorbereid dat het publiekelijk bekendmaken en het contact, hoe ongelooflijk ook, op het punt van gebeuren staat.....9 Ahau, 3 Pax, 5 Caban

Selamat Jaram! We verwelkomen jullie voor een andere bespreking van de gebeurtenissen die op jullie wereld en in de ruimte plaatsvinden. Overal heeft Moeder Aarde het zwaar te verduren door het slechte gedrag van jullie duistere kliek. Deze betreurenswaardige gedragingen laten duidelijk zien hoe wanhopig deze duistere manipulators zijn geworden. Het plunderen van jullie wereld is niet nieuw voor hen, maar het verschil is nu dat ze tot alles bereid zijn. Ze weten dat hun dagen geteld zijn en dit dwingt hen de chaos tot een onvoorstelbaar niveau op te voeren! Ieder van hen weet heel goed dat ze op het punt staan over de rand te kukelen en, zoals Humpie Dumpie, niet in staat zijn om de brokstukken opnieuw samen te voegen. Deze harteloosheid is het dunne uiteinde van de wig die hun bedoelingen voor jullie mondiale samenleving markeert. De wreedheid op jullie planeet bereikt afgrijselijke proporties en overal zien mensen ongelovig en angstig toe hoe onvoorstelbare gebeurtenissen werkelijkheid worden. Het lijkt dat deze duistere zielen de laatste woorden van Louis XVI willen waarmaken: “Na Ons De Zondvloed”.

De vastbeslotenheid om jullie bestemming te ontkennen is een typisch voorbeeld van de schaamteloze overmoed die de duistere volgelingen hebben omarmd nadat hun buitenaardse meesters hen plotseling in 1995 hadden verlaten. In hun ogen werden ze stuurloos achtergelaten in een vreselijke wereld die ook nog eens een eigen mening bleek te ontwikkelen. De volgelingen waren al bijna een decennium verdeeld en op voet van oorlog met elkaar, waarin de Engelse-Amerikaanse fractie de volledige controle overnam en gedurende 2002 – 2004 de oude plannen opnieuw tot leven wekte. Tegelijkertijd begon hun, tot dat moment, onbetwiste macht de invloed te voelen van de goedgeformuleerde contraplannen van de aardse bondgenoten die zij dagelijks onder ogen moesten zien. Ondanks een eerste serie politieke successen, begon in de jaren 2009/2010 de voordelen hiervan behoorlijk terrein te verliezen. De tijd was voor hen gekomen om een middel te bedenken die een totale instorting van hun wereld kon voorkomen en op dit punt bevinden de duistere volgelingen zich nu. Hun doel is de chaosfactor steeds hoger op te voeren terwijl zij het ene plan na het andere bedenken om dingen tot in het oneindige te rekken. Wij beantwoorden deze werkwijze door problemen te forceren die hun ondergang versnellen.

De duistere kliek is als een oude mopperpot – boosaardig aan de buitenkant, maar gevoelig vanbinnen. Onze taak is de mopperkont op een nieuwe manier aan te pakken. We dreigen niet, maar we leiden de kliek naar een pad waarop we deze willen hebben. Zijn vertragingtactiek zorgt er slechts voor dat de strop een beetje harder wordt aangetrokken. De vele instituten waarop het steunt falen en we zijn van plan deze heel spoedig te laten omvallen. Daarna kunnen onze aardse bondgenoten hun meesterplan in werking stellen – dat is het herstel van de fundamentele regeringsbevoegdheid. Deze nieuwe regeringen zullen een eind maken aan het onwettige belastingenstelsel en de oplichting van het publiek, die de duistere medestanders zich hebben gepermitteerd voordat de Amerikaanse republiek was geboren. Het mondiaal kwijtschelden van schulden en het massaal teruggeven van belastingen zijn slechts het begin. Juiste informatie over jullie ware rechten is essentieel. Daarna moet heel veel onderwerpen in een paar weken met jullie besproken worden en moeten jullie deze kennis gebruiken om jullie wereld te verbeteren. Waarover we gaan spreken gaat verder dan een mondiale ecologische schoonmaak, of zelfs voorbij de grote processen die gevoerd gaan worden. Jullie krijgen de middelen om kennis te verkrijgen die jullie naar de sterren brengen!

Het eerste contact gaat over bewustzijn, en speciaal, over de Hemel die jullie naar het volle bewustzijn brengt. We zijn niets anders dan een van de wegen om dit gedaan te krijgen. Op dit moment moeten jullie of een massale uitroeiing onder ogen zien, of overgaan naar een nieuw bewuste werkelijkheid. De optie van de Hemel en het goddelijk plan is de laatst genoemde. De stijgende chaos wordt toegestaan om zowel een rookgordijn te leggen om het duister te verwarren als om jullie naar een punt te brengen voor een uittocht uit deze verouderde werkelijkheid. Jullie wereld loopt op zijn laatste benen en de oude heersende elites hebben zich in de hoek gemanoeuvreerd. Spoedig zullen ze de fouten van hun wegen onder ogen moeten zien en dit moment is wanneer onze akkoorden voor hen werkelijkheid worden. Zodra deze zijn getekend zijn hun hoogtijdagen voorbij en kan een nieuw tijdperk beginnen. Onze aanwezigheid kan, wanneer aangekondigd, op dat moment een ware gids worden die jullie terugbrengt naar het volledige bewustzijn. Wij verwelkomen dit moment en al onze plannen zijn afgestemd om dit zo snel en gemakkelijk mogelijk gedaan te krijgen.

Om jullie wereld uit deze uiteenvallende werkelijkheid te halen is een speciale, goddelijke opdracht. Kijk naar wat rondom jullie gebeurt als een gecoördineerde, krachtige poging om jullie op het rechte pad te krijgen. We zijn sterk gemotiveerd door de betekenis van onze taak. Overal is jullie wereld aan het wankelen! Overal zijn de mensen op zoek naar goddelijke verlichting! Onze taak is het duister te dwingen zijn grimmige plannen op te geven. Het heeft zijn grenzen en wij hebben ontdekt wat ze zijn. Nu gebruiken wij onze kennis en als het duister in de komende tijd terugdeinst, moeten wij allen snel doorgaan met – het installeren van nieuwe regeringen, de veranderingen doen die de voorloper vormen van onze formele komst en het voorbereiden van de eisen die jullie metamorfose mogelijk maken naar volledig bewuste Lichtwezens. De Agarthanen staan klaar om jullie te helpen bij het creëren van nieuwe regeringen en het uitvoeren van de vele hersteloperaties die Moeder Aarde zo hard nodig heeft.

De komende tijden zijn slechts een begin. Jullie planeet weet zeer goed hoe erg zij beschadigd is. Haar oppervlakte werd nooit eerder zo erg door de duistere kliek aangerand, wat een enorme extra druk op haar legde om aan haar aanzienlijke verandering te beginnen. Jullie wetenschappers weten dat een grote uitroeiing onderweg is en een fase heeft bereikt waarin de omvang van de aardse biodiversiteit ernstig bedreigd wordt. De vervuiling van jullie water en lucht betekent nu een gevaar voor alle levende wezens en de huidige omvang van afbraak kan niet veel langer doorgaan. Bovendien staat de mondiale economie op het punt van desintegreren. Jullie hebben te veel mensen op jullie wereld die het gevaar lopen om alles te verliezen, wat niet veel goeds voorspelt voor jullie directe toekomst. Onze bemoeienis met jullie zaken vereist nu een serie samenhangende gebeurtenissen die naar het eerste contact leiden.

Elke dag observeren wij jullie vanuit onze gunstige posities in het hele zonnestelsel. We zien wat jullie gelukkig of bedroefd maakt en wat jullie frustreert. We nemen zorgvuldig notitie van dit alles en verzamelen aanvullende informatie van ons personeel dat zich in de omgeving van jullie planeet bevindt. We willen deze gegevens gebruiken voor het gemak van de overgangsregeringen om de vele aankondigingen te doen tijdens hun eerste weken in functie. We zien jullie graag gelukkig en welvarend en volledig bereid om deze regeringen te assisteren bij de vele overweldigende doelen die ze in zo’n korte periode moeten bereiken. We weten dat jullie dit kunnen doen! Het is slechts aan de talrijke gecreëerde obstructie van het duister te wijten dat jullie tot nu toe zo weinig actief betrokken waren. Jullie vermogens om samen de wereld ten goede te veranderen is onbegrensd!

De volgende momenten in jullie geschiedenis leiden naar het eerste contact en wij wachten op het juiste goddelijke tijdstip. We weten hoe sterk jullie verlangen is om deze condities van snelstijgende onrust achter jullie te laten terwijl het duister er alles aan doet om jullie bevrijding tegen te houden. We staan gereed om te gaan zodra de Hemel het teken geeft en de Hiërarchie van Moeder Aarde gereed is om ons binnen te leiden. Wij staan klaar om deze instructies te ontvangen en hierop direct te handelen. De laatste noodzakelijke gebeurtenissen manifesteren zich nu en we verwachten ten volle dat jullie wereld de broodnodige ‘stille revolutie’ gaan uitvoeren die ons de officiële reden geven om naar beneden te komen om jullie wereld voor altijd te veranderen!

Vandaag bespraken we wat er op jullie wereld gebeurt. We weten dat het eerste contact vlakbij is en dat de onthulling zelfs eerder gaat plaatsvinden. Jullie wereld bereikt een punt waarop het contact de volgende stap is. Wees erop voorbereid dat het publiekelijk bekendmaken en het contact, hoe ongelooflijk ook, op het punt van gebeuren staat. Besef, beste familie, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad van jullie zijn! Zo zijn het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

vrijdag 21 mei 2010

May 18, 2010

Een van die momenten nadert nu. Jullie duistere kliek zal verplaatst worden en kan dus geen belemmering meer vormen voor datgene wat gedaan moet worden voordat wij landen.Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

2 Ben, 16 Moan, 5 Caban (18-5-2010)

Selamat Jarin! Wij komen weer met meer informatie voor jullie! Momenteel vinden er een reeks besprekingen plaats op jullie wereld om de details vast te leggen van de machtsoverdracht van de duistere kliek. Deze comités zijn ook bevoegd om gedetailleerd in te gaan hoe de wereld eruit moet gaan zien na de duistere periode van deze manipulators. Wij treden op als bemiddelaars van deze talrijke besprekingen en, zodra de besluiten zijn vastgelegd en ondertekend, zullen wij ervoor zorgen dat alles conform de afspraken wordt uitgevoerd. Onze bemiddelaars hebben uitstekend werk verricht in het leiden van deze vergaderingen. De kliek begrijpt nu dat het op de oude manier niet langer kan verdergaan, en hun grootste zorg is dan ook een uitweg te vinden voor de ernstige consequenties die zij onder ogen moeten zien. De hoofden van de belangrijke families die de duistere macht vormen zijn doodsbang voor wat er met hen gaat gebeuren en dus hebben onze aardse bondgenoten deze angst gevoed om de concessies te verkrijgen die de mensen van deze planeet zo hard nodig hebben, wat geresulteerd heeft in een aantal akkoorden die op het punt van ondertekening staan. Zodra dit klaar is, dragen we de uitvoering van de contractspecificaties over aan de Agarthanen.

Het is van het grootste belang dat de twee menselijke bewoners van jullie wereld (buiten- en binnenwereld) samenwerken om elkaar echt te leren kennen. Deze nieuwe relatie kan de basis vormen van de wereld na de massale landing als iedereen een ander aspect van het mens-zijn heeft ervaren. Dan is er ook nog de dringende kwestie om de ware spiritualiteit terug te brengen naar de oppervlaktewereld. De oppervlaktewereld werd in de afgelopen 13 millennia enorm gemanipuleerd, eerst door de Anunnaki en vervolgens door hun volgelingen. Wat jullie als echt voelen in jullie spirituele rituelen en oefeningen is in je binnenste vrijgemaakt door jullie recent ontwaken. De Agarthanen kunnen jullie begeleiden bij het verkrijgen van een diepere kennis van deze vele gebieden van Geest. Bovendien zullen wij hen vragen programma’s te installeren die ontworpen zijn om jullie te introduceren in het functioneren van de galactische samenleving. Ons aandeel - het hart van onze missie – is zoals altijd: jullie zo snel mogelijk terug te brengen naar het volle bewustzijn. Al het andere wat bezig is vormt slechts een inleiding op onze massalandingen en is, in zekere zin, slechts een tijdrovende schijnbeweging die we achterwege kunnen laten wanneer eenmaal de hiervoor genoemde akkoorden worden uitgevoerd.

Het eerste contact kan beschreven worden als een reeks fasen die bestaat uit gebeurtenissen die ons dichter bij de landingen brengt. Deze gebeurtenissen zijn van belang om de komst van overgangsregeringen, waar we al vaker over hebben gesproken, mogelijk te maken. De komende tijd is daarom cruciaal. Onze contactteams zijn volledig op de hoogte gesteld en hebben alle betrokken partijen geadviseerd over wat verwacht wordt. Onze gesprekken met de Spirituele Hiërarchie van Moeder Aarde en met jullie belangrijkste regeringen hielpen ons bij het uitzoeken en het prioriteiten stellen van de onmisbare elementen die ons dichter bij het eerste contact kunnen brengen. Wij werken binnen het goddelijke raamwerk dat ons door de Hemel is gegeven en het Licht verandert snel jullie werkelijkheid zodat jullie klaar zijn voor de grote veranderingen zodra de Schepper het signaal geeft. Een van die momenten nadert nu. Jullie duistere kliek zal verplaatst worden en kan dus geen belemmering meer vormen voor datgene wat gedaan moet worden voordat wij landen. Dit kan op twee manieren gebeuren – onze voorkeur gaat uit naar een snelle realisatie van de vele recent gesloten akkoorden die we hiervoor hebben genoemd.

Een andere kwestie die in behandeling is bij deze vergaderingen is het nieuwe economisch stelsel en het overdragen van de welvaartprogramma’s. Een sleutelelement in de VS is de ‘Boerenclaims’, die een onderdeel vormen van de legimitatie van het nieuwe bankstelsel in Amerika. Allereerst moet de illegale Federal Reserve ontmanteld worden die de basis vormt van het huidige economische stelsel dat in 1944 in Dumbarton Oaks afgesproken is. Deze claims/vorderingen betekenen de dood van het hele huidige stelsel en opent de weg voor een opvolger. Daartoe werden een aantal nieuwe voorstellen ingediend door verschillende economische comités. Deze regionaliseren het Dumbarton Oaks systeem; arrangeren een serie nieuwe goudgedekte valuta; en creëren een nieuw statuut voor het IMF (Internationaal Monetair Fonds). Zodra dit gepubliceerd wordt, zal het nieuwe stelsel drastisch het internationale geldwezen herordenen. Belast met het mondiale kwijtschelden van schulden, kan het dienen als een overgang naar een echte economie die gebaseerd is op een mondiale overvloed en een consistente universele welvaart. Deze condities gaan over in wat we bewuste economie noemen.

Bewuste economie is een toestand waar geld niet langer gebruikt wordt wanneer jullie levensomstandigheden door de nulpunttechnologie geëvolueerd zijn naar een niveau dat uitstijgt boven de afhankelijkheid op Moeder Aarde (o.a. landbouw, visserij, fabriceren). In dit geval worden de basale levensbehoeften zoals water, voedsel en huisvesting niet langer onttrokken uit de planetaire bronnen. Bovendien brachten jullie je naar een staat van spirituele wijsheid waardoor jullie je relatie met de stoffelijke wereld op een dusdanige manier beleven dat je niet langer afhankelijk was van het planetaire ecosysteem en kon overstappen naar je rol van planetaire hoeder. Deze belevingswijze van de stoffelijke wereld is normaal voor de Agarthanen en jullie hebben dit nog niet kunnen meemaken. Dit is weer een andere reden om jullie samen te brengen met de Agarthanen. Zij zullen jullie hoofdleraren worden en zullen jullie introduceren bij de glorie van het volledige bewustzijn, waar jullie je vroegere volledig bewuste levens zullen gaan herinneren en integreren in je beperkt bewuste 3-D levens.

Naarmate je meer vorige levens gaat integreren, ga je beter je rol begrijpen in de grootse eenheid die de galactische mensheid is. We weten dat zodra jullie dit gaan doen jullie trotse burgers van jullie planeet en van deze sterrennatie worden. Mars, Venus en Pax (velen kennen haar als Maldek) zullen ook nieuwe thuiswerelden voor jullie worden. Wanneer jullie je rol van rentmeester opnemen, zullen jullie ook vertrouwd raken met lijnen van denken en realiteiten waarover jullie slechts dromen. Een Galactische samenleving is voor ons een prachtige staat van ‘geest’ en van zijn. Jullie staan in direct contact met de Hemel en met haar oneindige Orden en Hiërarchieën. Jullie kunnen communiceren met de Elohim en de fysieke Orden en Administraties (Bestuurders). Jullie bezitten een innerlijke wijsheid over hoe het Goddelijk Plan ontvouwd moet worden en hoe jullie het kunnen gebruiken, aanwenden. Samen met anderen kunnen jullie je macht gebruiken om het Goddelijke door middel van een wilsbesluit te manifesteren.

Moeder Aarde weet dat waarover wij praten klaar is om zich te manifesteren. Zij heeft daarom een waarschuwing doen uitgaan aan alle betrokkenen dat de tijd voor deze veranderingen NU aangebroken is. Zij was ernstig gehandicapt door haar huidige beperkte staat en zij verlangt vurig naar haar sprong in het volgende bewustzijnsniveau. Om dit in gang te zetten heeft zij de schaal en frequentie van aardschokken en vulkanische activiteit verhoogd. Het gevaar van de IJslandse vulkaan voor het trans-Atlantische en Europese luchtverkeer is een dergelijke waarschuwing. De heilige Hiërarchieën van Moeder Aarde vertellen ons dat de Hemel ons het groene licht moet geven voor een directe interventie. Moeder Aarde wil dit alles sneller laten gebeuren dan het tijdschema van ons eerste contact aangeeft. In feite hitst zij ons op om de finishlijn naar voren te halen, dus eerder dan wij verwacht hadden!

Dit is het moment waarop enkele tumultueuze dingen gaan gebeuren – jullie vele samenlevingen zullen aan ons worden blootgesteld en jullie overtuigingen zullen serieus worden uitgedaagd. Jullie percepties van werkelijkheid worden meegesleurd in een paradigmaverschuiving en jullie bewustzijnsniveau verheft zich tot die van Engelen. Jullie technologische basis maakt een sprong naar een omgeving die magisch lijkt, en jullie levens zullen enige tijd een droomachtige kwaliteit aannemen. Inderdaad, het volle bewustzijn lijkt sterk op een heldere droom waarin je het vermogen bezit om op wilsbesluit te veranderen en waar wonderen zich vermengen met magie. Een dergelijke omgeving kennen wij al miljoenen jaren en het is ons een grote vreugde om deze schitterende manier van leven met jullie te delen en in het proces het Goddelijk Licht naar deze sector van het melkwegstelsel te verspreiden.

Vandaag vervolgden wij onze bespreking over wat er rondom jullie gebeurt en waar dit alles toe leidt. Wij wachten vol vreugde op het moment dat wij op jullie kusten arriveren en een deel zijn van de grootse verandering die het Goddelijk Licht doet terugkeren naar dat wat tijdelijk gevangen was in duisternis. Besef, beste familie, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie bestemd is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

woensdag 12 mei 2010

May 11, 2010


Jullie wereld gaat veel dingen leren over onderwerpen waarvan jullie nauwelijks enig besef hebben.......... Het duister dacht dat ze dit nog voor tientallen jaren voor jullie verborgen konden houden, maar dat is onmogelijk......... deze korte tussenfase zal binnenkort eindigen.
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

8 Cimi, 9 Moan, 5 Caban (11-5-2010)

Selamat Balik! We keren terug met meer informatie over wat er op jullie wereld gebeurt. Op dit moment gebeurt er veel dat leidt naar een definitieve oplossing van jullie verwarrende en chaotische wereld. De doodstrijd van het ene tijdperk en de start van een nieuwe beginnen elkaar te overlappen en dit is het geval met wat zich nu uitspeelt in deze werkelijkheid. De oude garde erkent nu alleen het feit dat jullie huidige werkelijkheid niet meer gered kan worden. Het lijkt op een ernstig lekkend schip, en de gaten zijn te talrijk om te worden hersteld. Het is tijd om het te laten zinken en uit te kijken naar een geschikte vervanger. Maar de duistere kliek, die de oude garde aanstuurt, denkt er anders over - het voelt dat magie op de een of andere manier en op het juiste moment als redder uit de hoge hoed getoverd kan worden, waarna dit dilemma wel opgelost kan worden. Het duister blijft hopen ondanks het feit dat de oude garde en zijn vele volgelingen nu vaststellen dat nergens een dergelijke magie te bekennen is, met als gevolg dat ze haast maken het (spreekwoordelijke) zinkende schip te verlaten. Dus … elke hoop om de status quo te bewaren kunnen ze mooi vergeten.

De laatste besprekingen met de duistere manipulators spelen zich af in het teken van wanhoop. Hun paniek groeit met het uur en de omvang van deze paniek kleurt de laatste momenten van hun machtspositie. Nooit eerder op jullie wereld is een groep, die gewend was de hele planeet te beheersen, op die manier verslagen. Normaliter kreeg men in het verleden zijn verdiende loon via een reeks fysieke catastrofes, en hoewel Moeder Aarde wel wat fysieke schade heeft veroorzaakt, is de wereldwijde ravage die het donker had gepland voor hun einde niet verwerkelijkt. In tegendeel, de financiële en institutionele tekortkomingen die hebben geleid naar de val van het duister en het mislukken van hun plannen hebben hen geïrriteerd. De mondiale bevolking staat op het punt de leiding over te nemen en de schurken de stad uit te jagen. Jullie wereld gaat veel dingen leren over onderwerpen waarvan jullie nauwelijks enig besef hebben. Deze onthullingen zullen herstellen wie jullie zijn, jullie ware geschiedenis en waarom jullie hier zijn. Diep verborgen in veel afgelegen duistere bibliotheken bevinden zich waarheden waarover wij jullie gaan informeren. Deze vertellen jullie de verhalen van jullie afkomst en hoe de Anunnaki & Co jullie al decennia hebben gemanipuleerd.

Vrijheid brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Jullie bereiden je voor om veel nieuwe informatie op te nemen en om, gelijktijdig, een sprong voorwaarts te maken op een aantal fronten. Onze aardse bondgenoten moeten een nogal lange lijst met dingen afhandelen - allereerst een regeringswisseling en een grondige hervorming van het mondiale financiële systeem. Vervolgens een heel spectrum van activiteiten die jullie efficiënt moeten uitvoeren. Deze taken geven jullie een beter begrip van Moeder Aarde en waarom jullie hier zijn. We hebben gezien dat jullie geleidelijk meer leren over jezelf en nieuwe wegen ontdekken om de aard van de werkelijkheid waarin jullie leven te begrijpen. Het duister dacht dat ze dit nog voor tientallen jaren voor jullie verborgen konden houden, maar dat is onmogelijk. Inderdaad … hun eigen hebzucht en arrogantie heeft jullie wereld doen instorten naar een punt waarop terugkeer onmogelijk is. Deze laatste stand van zaken is nu heel duidelijk voor degenen die weten en deze korte tussenfase zal binnenkort eindigen. Wat resteert is een laatste onderhandeling die het toneel plaatst voor de overgangsregeringen waar we jullie al over hebben verteld.

Deze onderhandeling is vol gevaren, want de duistere kliek is niet van plan mee te werken. De duistere volgelingen, die al in een paniektoestand verkeren, zijn doodsbang dat deze afspraken niet alleen hun macht en rijkdom kosten, maar ook hun nek. Deze angst is de brandstof voor de escalerende crisis die de mondiale nieuwsmedia onderdrukt. Het is van groot belang in gedachten te houden dat, wanneer deze onderhandelingen voltooid en ondertekend zijn, een nieuwe wereld voor jullie gaat verschijnen. Op dat moment zal de hiervoor genoemde enorme hoeveelheid informatie beschikbaar komen en kan het meeste van de mysteries van jullie wereld verklaard worden. Er bestaat een ongeschreven geschiedenis die plotseling ‘beschreven’ gaat worden. Het bedrog van de Anunnaki moet onthuld worden en het aantal misdrijven en hun enormiteit tegen de mensheid moeten ook tot in detail beschreven worden. Deze informatie zal leiden naar Atlantis en, uiteindelijk, naar Lemurië waar jullie ET afkomst gevonden zal worden. Deze komende ontwikkelingen zijn een andere reden voor de eerste-contact-missie en ze verklaren waarom we hier zo lang zijn gebleven.

Zodra deze overvloed aan nieuwe informatie verspreid is, kan het eerste contact beginnen. In jullie denken kunnen we dan eindelijk uit de schaduwen van gissingen overstappen naar het licht waar we gezien kunnen worden als behulpzame en vriendelijke vrienden die klaar staan om jullie naar het volledig bewustzijn terug te brengen. Jullie zullen dan misschien ons eindeloos en liefdevol geduld waarderen en de voortreffelijke resultaten van deze missie. Jullie wereld is bezorgd over de chaos die het beleeft en te midden van dit alles moeten jullie aandacht schenken aan een groot aantal nieuwe feiten. Dit ophelderingproces bezorgt ons veel geloofwaardigheid in jullie ogen, en wanneer de controle van het duister vervaagt en jullie worden vrijgelaten in het Licht, zullen jullie tot een nieuwe definitie van jezelf komen. Dit alles zal ondersteund worden door de bekendmaking van ons bestaan als vriendelijke en behulpzame familieleden door de overgangsregeringen op jullie wereld. Dan kunnen we gaan beginnen jullie te informeren over jullie bestemming en jullie voorbereiden op het volledige bewustzijn, wat het hoofddoel is van deze hele onderneming.

We kunnen niet genoeg het belang van dit punt benadrukken – jullie moeten volledig bewuste wezens worden. Dit is in alle duidelijkheid opgedragen door het goddelijk plan. Jullie zijn speciale Wezens. Onze missie is dit tot een goed einde te brengen. Vanaf het begin informeerde de Hemel ons dat het tijdschema waarbinnen dit moet plaatsvinden, uitstijgt buiten dat van onze normale eerste-contact- protocollen. Dus hebben we ons verbonden met jullie en zijn begonnen meer over jullie te leren. De resultaten krijgen nu vorm rondom jullie. We gebruikten al onze hulpmiddelen om jullie aardse bondgenoten over de streep te trekken, bij wijze van spreken, en samen met onze Agarthaanse broeders begonnen we jullie culturele gedragspatronen en de manier waarop jullie verschillende samenlevingen in elkaar zitten, te begrijpen. Dit leerproces is bijzonder nuttig geweest. Jullie belangrijkste vooroordelen lijken op die van een gemanipuleerde en goedgecontroleerde samenleving, en op veel manieren zijn die overgenomen van de vroegere duistere Anchara Alliantie.

Deze gelijkenis met andere duistere samenlevingen zal geen verrassing zijn. De Anunnaki waren eens de volgelingen van de duistere Anchara Alliantie, dus het was heel natuurlijk dat zij jullie wereld wilden creëren naar de bewezen modellen van de Alliantie. Nu zijn jullie op weg in een andere richting. Dit impliceert dat er een nieuw sociaal model nodig is, en nu komen andere galactische samenlevingen in beeld. Dit is het sociale prototype voor volledige bewuste wezens, en dit gaan jullie worden. Jullie Agarthaanse buren hebben de middelen gecreëerd om dit uit te voeren, en wij zijn er om de data te leveren, die jullie in staat stellen terug te keren naar jullie glorieuze, fundamentele heelheid! De Hemel zal zeker en veilig dit pad tot manifestatie brengen. Kijk naar wat er met je gebeurt wanneer je teruggebracht wordt naar het wonder - de Ware Jij!

Wanneer je transformeert naar het volledige bewustzijn, zie dan jezelf als een vogel in de rui die wil gaan vliegen. Je ontdoet je van de prille pluisjes van het beperkte bewustzijn en wordt het prachtige schepsel dat kan vliegen in de luchten van multidimensionaliteit. De veranderingen die je ondergaat koppelt de verbinding los waarmee je bijna 15 millennia geleden in Atlantis werd aangesloten toen de duistere Anchara Alliantie hier kwam om zijn zwarte magie op je los te laten. Deze duistere wezens begonnen met jullie te experimenteren om jullie los te koppelen van het volle bewustzijn in deze dualistische werkelijkheid. De resultaten zien jullie overal om je heen. Ons doel is te herstellen wat de Atlantiërs en hun duistere volgelingen deden. Jullie pijnen getuigen van de laatste fasen van deze terugkeer naar wie jullie werkelijk zijn.

Vandaag gingen we verder met datgene wat er op jullie wereld gebeurt. De tijd van verandering is hier. We zijn voorbereid op het eerste contact en kijken uit naar het in beweging zetten van een ‘waterval van dominostenen’ door onze aardse bondgenoten. Wanneer we massaal arriveren, zal een geweldig feest beginnen! Besef beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

woensdag 5 mei 2010

May 04, 2010

Deze groepen beschikken over mensenkrachtvermogens die essentieel zijn voor het transformeren van jullie werkelijkheid......Het is echter heel belangrijk dat deze beweging vreedzaam blijft.........Dit is de energie die de Agarthanen hoop geeft en die ze gebruiken om een nieuwe werkelijkheid te manifesteren......


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

1 Cauac, 2 Moan, 5 Caban (4-5-2010)


Gegroet! We komen bij jullie met meer informatie. De oude werkelijkheidsstructuren van jullie wereld verbrokkelen en omdat deze structuren het fundament van jullie wereld vormen bedreigt hun vernietiging iedereen die jullie hebben vertrouwd en geloofd in jullie wereld. Dit proces zie je om je heen gebeuren en toont wat er staat te gebeuren. Onze aardse bondgenoten bevinden zich in de laatste fase van een eindspel dat al veel te lang heeft geduurd. Het duister gebruikt alle mogelijke trucs om zijn misdadige creaties in stand te houden. We volgen nauwlettend wat deze duistere manipulators van plan zijn te doen en hoewel hun magie snel minder wordt, weigeren ze op te geven. Wij blijven hun marionettenregeringen bezoeken om enig realiteitszin in de hoofden van deze arrogante leiders te brengen. Intussen vordert het desintegratieproces met grote snelheid en bereikt het punt waarop een terugweg onmogelijk is. Alle negatieve financiële plannen van de laatste paar decennia bewijzen dat deze naar de ondergang van het duister leiden nu het tevergeefs probeert deze ondeugdelijke structuren in stand te houden. Een fundamentele verandering in jullie werkelijkheid is nu echt onvermijdelijk.

Terwijl dit alles zichzelf uitwerkt, houdt Moeder Aarde zich aan haar tijdschema. Ze verlangt ernaar dat jullie volledig bewust worden waardoor zij haar eigen uitgebreide transformatie kan voltooien. Momenteel is haar rijk verdeeld in twee segmenten: buiten, een beperkt bewuste 3-D oppervlaktewereld en binnen, een 5-D volledig bewuste wereld waar al zo lang naar wordt uitgekeken. Het samenvoegen van deze twee werelden is voor haar van het allergrootste belang, en daarom waarschuwt ze de oppervlaktebewoners hiermee rekening te houden en haast te maken met hun transformatie. Zij verlangt naar jullie en heeft jullie nodig voor de terugkeer naar je vijfdimensionale volledig bewuste staat, wat nu gemakkelijk en snel kan worden bereikt. Daarom heeft de bestuursraad van Agartha het aantal van zijn mensen aan het oppervlak van de Aarde verhoogd en deze afgezanten benadrukken deze noodzaak bij iedereen die ze ontmoeten. Ze komen om te observeren en ook om hun familie aan het oppervlak zover te krijgen dat ze het bericht verspreiden dat een geweldige verandering gaat plaatsvinden en dat het fantastisch zal zijn! Jullie ontwaken veroorzaakt een meer actieve houding van de Agarthanen en ze zijn vastbesloten ‘een vuur te ontsteken’ aan het oppervlak die de manipulatie kan wegbranden die verhindert dat een echte stille revolutie kan plaatsvinden.

Netwerken bestaan in jullie samenlevingen die de huidige financiële en politieke stelsels willen vervangen door een meer gemeenschap georiënteerd bankieren en door politieke groepen die ervoor kunnen zorgen dat hun diverse gemeenschappen meer bewust en welvarender worden. Deze netwerken communiceren met anderen, creëren organisaties die gereed zijn om zich bij onze aardse bondgenoten aan te sluiten. Deze groepen beschikken over mensenkrachtvermogens die essentieel zijn voor het transformeren van jullie werkelijkheid. Wanneer de gewone mensen (basis) gaan reageren op degenen die drastische hervormingen willen, vormt zich een beweging wiens macht onbeperkt is. Het is echter heel belangrijk dat deze beweging vreedzaam blijft waardoor ze hun standpunten helder en vastberaden naar voren kunnen brengen. Onze aardse bondgenoten verwelkomen deze ontwikkelingen omdat ze getuigen van de opkomst van een nieuwe mondiale werkelijkheid. Deze ontwikkeling stimuleert de locale gemeenschappen waardoor velen weer hoop en toekomstverwachtingen krijgen wat nodig is voor hun gemeenschappen en voor de wereld. Dit is de energie die de Agarthanen hoop geeft en die ze gebruiken om een nieuwe werkelijkheid te manifesteren.

Moeder Aarde wordt gestimuleerd door wat de Agarthanen doen, en als de duistere greep op jullie wereld blijft afnemen, sturen ook wij ons personeel in deze strijd. Het is van het allergrootste belang dat er in jullie samenlevingen organisaties bestaan die zowel kunnen helpen als nauwkeurig kunnen communiceren wat er gebeurt wanneer eenmaal de belangrijke regeringswisselingen plaatsvinden. Het creëren van verandering is belangrijk, maar het moet wel doel treffen, het moet doeltreffend zijn. Wij volgden de wijze waarop de Anunnaki in alle eeuwen eindeloze catastrofes veroorzaakten, zoals oorlogen, pestilentiën en massahaat, en zagen hoe gemakkelijk dit jullie onderling verdeelde en naar een punt bracht waarop jullie geconditioneerd werden te geloven dat dit de manier was waarop jullie wereld werkte. Maar nu wordt van jullie gevraagd het normaal te vinden dat de Hemel jullie vrede, welvaart en Liefde brengt. Deze geschenken zijn onderdeel van het voorspel op onze massale aankomst op jullie wereld. Daarna kunnen we beginnen we aan het proces om jullie van beperkt naar volledig bewustzijn te transformeren. Deze finale, stimulerende stappen zullen natuurlijk uitgevoerd worden in samenwerking met de mensen van Binnenaarde.

We spreken dus over een bewustzijnsrevolutie. Dit heeft geen relatie met naties en nationalisme, maar het gaat over het beëindigen van barrières die verhinderen dat mensen vrijuit met elkaar kunnen praten en greep krijgen op middelen waardoor het potentieel in jullie wordt vrijgemaakt. Wanneer we naar jullie kijken zien we mensen die dit geweldige innerlijk potentieel gaan (h)erkennen. Daarom is het noodzakelijk dat jullie uitstijgen boven jullie aardgebonden xenofobie (vreemdelingenhaat) en gaan inzien dat jullie een onderdeel zijn van de mensheid die zich uitstrekt over jullie hele galaxy. Zodra je dit doet zul je zien dat de kleine zorgen die je nu overspoelt verdwijnen. Een nieuw zelfbeeld is geboren, die tevens de categorie universele eenheid bevat. Dit eenheidsconcept berust op een volledig intuïtieve bevestiging dat je inderdaad aan het veranderen bent en dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Zodra je onze schepen boven in de lucht ziet, besef dan dat we jullie erkennen als onze geliefde broeders en zusters!

Deze beweging naar eenheid is zowel een bewustzijns- als een werkelijkheidsverschuiving. Zoals we vaak herhalen, elk mens leeft in een werkelijkheid die ze, tot op zekere hoogte, helpen creëren. Deze werkelijkheid is flexibel. Het kan zijn algemene basisfrequentie verhogen of verlagen volgens de eisen van zijn bewuste bewoners en deze verschuivingen staan onder controle van de Hemel en het goddelijk plan. In onze 5-D werkelijkheid gelden dezelfde regels. Een van onze rollen hier is een katalysator te zijn voor diepgaande bewustzijnsverandering, en gedurende de millennia hebben we dit gedaan op een indirecte wijze. Nu wordt er van ons verlangd dat we overstappen naar een directe manier. Het eerste contact wordt gepromoot door een aantal mensen in de hogere echelons van regeringen en wij verkeren in een positie om jullie te helpen bij het creëren van de fundering voor een nieuwe werkelijkheid. Deze nieuwe werkelijkheid staat voor de deur en gebeurtenissen die zich beginnen te manifesteren zullen snel de wereld veranderen zoals jullie die kennen.

Moeder Aarde is druk bezig met het verhogen van haar frequenties tot het punt waarop deze transformatie kan plaatsvinden. De verschillende tektonische platen die haar oppervlaktewereld vormen bewegen zich voortdurend naar een ‘vergrendelde positie’. Dit veroorzaakte vele 7+ aardschokken in de laatste vijf jaar, en deze zwaardere schokken zullen toenemen. Het vulkanisme is ook aan het toenemen en de recente Eyjafjallajokull – uitbarsting in IJsland is slechts een onderdeel van een keten van gebeurtenissen die plaatsvinden in de landen rond de Middellandse Zee, de Pacific en de Indische Oceaan. Deze, meestal, zeebevingen veranderen de omgeving. Moeder Aarde is vastbesloten jullie te bewijzen dat deze werkelijkheid moet veranderen naar een veel betere realiteit. Deze nieuwe wereld is gebaseerd op het feit dat jullie allen terugkeren naar volledig bewuste Lichtwezens!

Zoals jullie planeet verandert, zo veranderen jullie ook. Velen van jullie voelen nu de pijnen die geassocieerd worden met de chakra’s van jullie nieuwe hart, thymus (zwezerik), diafragma (middenrif) en hoofd. Deze veranderingen veroorzaken rugpijn wanneer talrijke nieuwe zenuwnetwerken geactiveerd worden. In de meeste gevallen zijn deze veranderingen eenvoudig reactiveringen van delen van jullie die slapend werden toen jullie overgingen naar een beperkt bewustzijn. Wat je kunt doen is een beroep doen op je visualiserend vermogen om de druk en pijn te verminderen die zo nu en dan je lichaam kwelt. Deze aandoeningen kunnen de vorm aannemen van hoofdpijn, geheugenverlies, lusteloosheid en slapeloosheid. Gebruik je innerlijk potentieel en alle zelfgenezende therapieën die je kunt vinden en houd met een blij gemoed in gedachten het wonderbaarlijke doel achter dit alles!

Vandaag bespraken we hoe de Aarde beweegt naar een oplossing van de vreemde tegenstelling in haar dimensionale constructie (3-D en 5-D van de buiten- en binnenwereld) en hoe netwerken jullie samenleving organisch vormen om de grote veranderingen te steunen die komende zijn. Besef, beste mensen, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS