Volgers

PUTIN

donderdag 31 mei 2012

31.05.2012

31 mei 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
4 Men, 8 Pax, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Veel blijft er gebeuren achter de gesloten deuren op jullie wereld. De duistere kabbalisten-bankiers hebben een situatie gecreëerd die dermate oncontroleerbaar was vanwege hun illegale schuldinstrumenten waardoor zij het bankwezen konden dwingen een nieuw bestuur en drastische veranderingen in de werkwijze aan te brengen. Wij hebben deze frauduleuze bankpraktijken gebruikt als de reden voor het brengen van een nieuw mondiaal financieel stelsel. De hoogmoed van de kabbalisten heeft een schuldsituatie gecreëerd dat zo enorm is dat dit het gewicht is geworden dat de rug zal breken van de duistere macht die al eeuwenlang jullie wereld heeft geteisterd. De omvang van hun fraude en criminaliteit staat buiten kijf, en met de hulp van een aantal dappere zielen heeft ons verbindingspersoneel genoeg bewijsmateriaal verzameld om de schurken tot aftreden te dwingen. Eindelijk wordt een methode voor een totale oplossing kristalhelder. Wij hebben ons verbindingspersoneel en bepaalde leden van de geheime heilige genootschappen van de oppervlaktewereld gevraagd een ontmoeting met deze uitdagers te arrangeren om hen te dwingen hun handtekening te zetten onder een akkoord waardoor het nieuwe financiële stelsel operationeel kan worden.

dinsdag 22 mei 2012

22.05.2012

22 mei 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
1 Pax, 10 Lamat, 8 Manik (22-5-2012)

Selamat Balik! We zijn er weer! Er gebeurt veel op jullie wereld. Een grote confrontatie tussen het duister en het Licht bereikt zijn hoogtepunt. Deze strijd heeft de regeringen van het Westen totaal uitgeput. Deze door de macht achter de schermen gecontroleerde regeringen zijn ten einde raad nu deze enorme financiële crisis steeds erger wordt. De talrijke bedreigingen van zijn stabiliteit zijn toegenomen nu het koppig vasthouden aan een op schulden georiënteerde economie dagelijks versterkt wordt door de voortdurende rebellie van landen zoals Griekenland, IJsland en Ierland, en dit raakt hen tot in de kern. De arrogantie van de grote multinationale banken zorgt ervoor dat alle trucjes worden gebruikt om uit deze precaire mondiale situatie te komen. Intussen lijden diezelfde banken aan hun eigen meltdown nu het aantal pandrechten op hen oplopen. De hele sorry puinhoop staat op de rand van instorten! Nu dit kaartenhuis wankelt genieten de landen, die gericht zijn op het neerhalen van het huidige dollar fiat-systeem, in stilte over wat zij al bereikt hebben. Het Licht steunt hun inspanningen in deze, evenals degenen die eraan hebben gewerkt om een nieuw en eerlijker economisch stelsel te creëren.

dinsdag 15 mei 2012

15.05.2012

15 mei 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
1 Cauac, 12 Moan, 8 Manik (15-5-2012)

Selamat Jarin!

We zijn er weer! Jullie wereld nadert steeds meer het heilige verschuivingspunt. De laatste restanten die gedaan moeten worden zijn nu bezig. De duistere kabbalisten beseffen dat hun arrestaties gaan beginnen en dus zijn ze druk bezig de mondiale chaos te vergroten in de ijdele hoop dat deze stompzinnige acties het onvermijdelijke zullen vertragen. Wij volgen dit gebeuren en nemen nota van degenen die deze opdrachten opvolgen om de kwetsbare aard van verschillende delen van jullie wereld te verstoren. Zuid-Europa en het Midden-Oosten zijn slechts twee speciale brandhaarden op jullie wereld. Intussen staan diverse financiële instellingen op de rand van instorten, en deze vormen de echte tijdbommen die het duister vrezen. Deze situatie staat op het punt openbaar te worden en daarom is dit nieuws dat de media, die door het duister gecontroleerd wordt, niet langer kan negeren. Deze schokkende realiteit zal de gebeurtenissen in beweging zetten waarop we al zo lang hebben gewacht. Het nieuwe bestuur komt tot stand zodra de oude orde verwijderd is, en dan zal de financiering van de welvaart eindelijk kunnen plaatsvinden!

dinsdag 8 mei 2012

08.05.2012

8 mei 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
9 Ix, 7 Moan, 8 Manik (8-5-2012)

Dratzo! We zijn er weer! Een sterk voorgevoel doordringt de gelederen van de duistere kliek. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het afdwingen van deze eens zo onoverwinnelijke macht zijn begonnen met het definitief aftellen voor het vrijgeven van een wettelijk verwoestende reactie op hen. De G-8 regeringen van jullie wereld, die zich hoofdzakelijk in Europa en Noord-Amerika bevinden, voelen dat hun ‘dans’ bijna voorbij is. Ze kunnen zien dat het proces om hen officieel uit de macht te verwijderen, wat in feite al decennia aan de gang is, nu eindelijk tot een climax is gebracht. Ondanks een recent aantal ontmoetingen tussen hun leiders en onze verbindingsteams, hebben deze G-8 landen geweigerd zich te distantiëren van degenen die hen in het geheim bestuurden vanuit de hoofdkwartieren van hun bancaire en financiële rijken. Deze beslissing zal bewijzen dat dit fataal is voor deze eens zo machtige naties. Zij allen vormden, op een bepaald moment, de ruggengraat van een grote economie die triomfantelijk heerste over de naties van de wereld, maar nu een geweldige terugval van hun fortuin meemaken, en dit zal jullie planeet bevrijden uit de klauwen van een tirannie die de komst van jullie vrijheid en het invoeren van jullie persoonlijke soevereiniteit verhinderde.

dinsdag 1 mei 2012

01.05.2012

1 mei 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
1 Kimi, 19 Kank'in, 8 Manik (1-5-2012)

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld blijft veel onrust vertonen. De agenten van de duistere kliek (kabbalisten) worden nauwlettend in de gaten gehouden nu de bureaus van diverse belangrijke regeringen zich voorbereiden om grote aantallen vooraanstaande personen in regering, financiën en over de hele linie in de particuliere sectoren van hun respectievelijke economieën te arresteren en vervolgens gerechtelijk te vervolgen. Dit proces komt op een punt waarop jullie binnenkort het begin van een enorme cyclus van arrestaties kunnen verwachten. Het duister probeerde uit alle macht dit proces onder het tapijt te vegen, maar dit lukte niet. Een serie ingrijpende pandrechten is officieel op vele centrale banken en private banken gelegd die in het verleden pronkten met de bijnaam ‘te groot om te vallen’. Deze financiële dienstverlenende bedrijven hebben bereidwillig en herhaaldelijk vele wetten geschonden die ontworpen waren om de internationale handel onder toezicht te plaatsen. De ergste dader was de Amerikaanse Federal Reserve Bank. Deze private onderneming was de ringleider van vele beruchte regelingen die het fundament van het welzijn van jullie wereld bedreigden. Dit is dan ook de reden dat deze speciale instelling al eerste ontmanteld wordt; dit wordt gevolgd, in een snelle opeenvolging, door een aardverschuiving van collega-samenzweerders.

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS