Volgers

PUTIN

woensdag 30 november 2011

11, 29, 2011

 11, 29, 2011

 
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

4 Ben, 6 Yaxk'in, 8 Manik (29-11-2011)

Dratzo! We keren terug om veel zaken met jullie te bespreken. Verschillende gebeurtenissen staan op het punt jullie wereld naar een nieuwe werkelijkheid te lanceren. Momenteel zien jullie een aantal situaties die wijzen naar de komende instorting van jullie mondiale structuur. Bovendien zijn deze sociale structuren ingesteld om boven alle erkenning uit te groeien. Bijvoorbeeld … een verandering van regime op dit moment verlangt een totaal nieuwe dimensie – voorheen zouden degenen, die een despoot hadden afgezet, op termijn terugvallen op datgene wat zij zo idealistisch wilden vervangen. Nu echter ontdekken degenen, die de onttroonden hebben vervangen, al snel dat de mensen niet bereid zijn om achterover te leunen en de oude manieren van regeren laten terugkeren. Nu is er een volgehouden inspanning om de nieuwe bestuursvorm op koers te houden en de beloofde hervormingen uit te voeren. Deze focus en vastberadenheid demonstreren het verschil in de hedendaagse opstanden versus die van voorheen. Het nieuwe ingrediënt dat ervoor zorgt dat het eeuwenoude syndroom van tirannie afgebroken wordt is jullie groeiend bewustzijn, waardoor het onmogelijk wordt, voor degenen die pas aan de macht zijn gebracht, de koers te veranderen die het volk voor hen heeft uitgezet.

Wij zeggen dus dat jullie bewustzijnsverandering de manier, waarop zelfs de huidige samenlevingen functioneren, onuitwisbaar verandert. Jullie kleptocratieën kunnen niet langer het respect van vroeger afdwingen, en de irritatie verspreidt zich snel over de manier waarop jullie samenlevingen en hun respectievelijke regeringen worden gecontroleerd. Deze houding van ‘onaanvaardbaar’ die wat wordt waargenomen is het dunne uiteinde van een heel dikke wig. Jullie samenlevingen zijn gaan beseffen dat de openlijke, ongebreidelde lompheid, dat doorgaat voor besturen, ‘regeren’ niet langer getolereerd kan worden, en de mensen op deze wereld verlangen diep naar een totaal nieuw model. Bovendien dringt dit verlangen langzaam door in het denken van degenen die als handlangers opereren voor de heersende ‘speciale belangengroepen’. Dit creëert een dilemma die al jullie regeringen verontrust – hoe kunnen wij overleven in een dergelijke wijdverspreide en groeiende onrust? Deze vraag hangt in de lucht en is een duidelijke aanwijzing van wat er allemaal op jullie wereld gebeurt. Het centrum van jullie werkelijkheid kan echt niet langer standhouden.

In deze ongehoorde omstandigheden wordt de noodzaak om de ‘spelregels’ te revolutioneren een eerste vereiste, en juist dit stel nieuwe regels krijgt gestalte binnen de plannen van onze aardse bondgenoten en, speciaal, van de vele geheime en heilige gemeenschappen van jullie wereld. Dit betreft een nieuw systeem van bestuur en een nieuw economisch systeem dat op welvaart is georiënteerd. Aan de wortel van dit alles ligt een groeiend besef van spiritualiteit. De volkeren van jullie wereld willen niet langer misleid en belogen worden, er is een diepe behoefte aan eerlijkheid en integriteit, en een transparante en zinvolle interactie tussen de overheid en haar burgers. Geen ander scenario zal werken. Deze overgangstijd nadert het moment dat de nieuwe prototypes onthuld moeten worden. Onze aardse bondgenoten hebben alles al voorbereid en staan klaar om naar de spreekwoordelijke vlaggenmast te hollen, gelijktijdig met de enorme overvloedprogramma’s die op koers liggen om aan jullie te worden overgedragen. Dit alles maakt onderdeel uit van een serie op spiritueel gebaseerd procedures die een eind moeten maken aan de macht van jullie duistere kliek manipulators.

Een sleutelelement in dit alles is, natuurlijk, de onthulling. Zodra jullie zien dat de nieuwe manieren standhouden, zul je ontdekken dat alles er heel anders uitziet, waaronder jullie kijk op het universum en jullie plek hierin. Bewustzijn creëert nieuwsgierigheid en openheid, wat leidt naar de behoefte om fundamentele perspectieven over bijna alles te herdefiniëren. Onze taak hierin is om met jullie een open en vrije dialoog te beginnen waardoor al jullie vragen beantwoord worden, en die uiteindelijk zal leiden naar jullie volgende goddelijke transitie – jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Onder de bescherming van de Hemel hebben wij gewacht op het juiste goddelijke moment om ons hulpvaardig bestaan aan jullie te onthullen, en nu is het punt bereikt voor een wereldwijde openlijke bekendmaking, de Disclosure. Dit verlangt van onze kant een aantal nuchtere, praktische acties, beginnend met het op de hoogte stellen van al jullie nieuwe overgangsregeringen over de volgende stappen wanneer eenmaal de macht aan hen is overgedragen. Het is van het allergrootste belang dat de onthulling plaats gaat vinden op een manier waardoor wij onze aanwezigheid en onze technologie voorzichtig, dus met de minste gedoe, bij jullie kunnen introduceren.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie ‘geascendeerde leraren’! Tijdens de laatste twee decennia zat jullie wereld gevangen in een strijd tussen degenen die jullie willen bevrijden van jullie duistere boeien en anderen die vastbesloten waren om jullie in je slavenbestaan te houden. Wij hebben toezicht gehouden over deze strijd en hebben vele malen aan de kant van het Licht ingegrepen. Om deze patstelling te doorbreken hebben wij een aantal juridische kwestie voorgelegd aan het Internationale Gerechtshof en het Licht won gemakkelijk. Ondanks deze overwinningen miste het Licht, tot voorkort, de middelen om deze uitspraken ten uitvoer te brengen. In de laatste paar maanden opende de toestemming voor militaire actie tegen de geheime bases van het duister de weg om voor jullie een rechtvaardige overwinning te behalen. Wat deze laatste snelle ‘verschuiving’ naar de overwinning verlengde zijn enkele allerlaatste onderhandelingen tussen de ‘white hat’ militairen en de weinigen die nog bereid zijn het illegale doel van het duister te steunen. Wij lossen deze kwestie op door gebruik te maken van bepaalde strategieën die binnenkort tot resultaten zullen leiden.

De belangrijkste onderhandelaars in deze zaak zijn natuurlijk de Agarthanen, en hun verbindingsofficieren hebben zich in de afgelopen paar weken beziggehouden met het uitzoeken van deze moeilijkheden. Overeenkomsten staan te gebeuren en wanneer dit bereikt is kan het definitief goedgekeurde scenario uitgevoerd en voltooid worden. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat deze ‘duw’ aan het eind van dit jaar kan plaatsvinden. De VS – administratie doet er alles aan om deze laatste actie te stoppen, of ten minste te vertragen, maar de Galactische Federatie verzekert ons dat, mocht al het andere mislukken en deze laatste actie niet verlopen zoals gepland, zij het zullen overnemen en een eind zullen maken aan dit karwei. Natuurlijk moet de wijze waarop zij dit willen doen geheim blijven tot na deze acties. Tot die tijd wachten wij op de uitkomst van de huidige uitwisseling tussen diverse militaire bevelhebbers. De Hemel en wij sturen beiden onze zegen voor een positieve uitkomst. Het resultaat moet aan allen bekend zijn als gevolg van wat gebeurt in de zeer nabije toekomst.

De energieën die jullie werkelijkheidsweb transformeren hebben een goddelijk tijdschema. Het duister, gehuld in arrogantie, kan nog steeds niet geloven dat zijn ondergang niet alleen zeker is, maar nu al aan de horizon verschijnt. Degenen die gecontroleerd worden door de duistere regeringen zijn nog steeds bezig een overname van jullie wereld te plannen, hoewel hun tijd al voorbij is. Daarom staan wij geheel achter de acties van de Galactische Federatie en van Agartha om hier in te grijpen en de kwestie af te dwingen. Het eerste contact is in zicht en komt iedere dag dichterbij, en ons werk begint pas. Zodra wij openlijk met jullie in contact kunnen treden, breekt voor de Aarde een gloednieuwe dag aan. Jullie snel stijgend bewustzijn verlangt nu wat begeleiding, en jullie moeten nog zoveel leren, in zo’n korte tijd … We weten dat, en zodra wij elkaar ontmoeten zullen overal wonderen plaatsvinden!

Vandaag informeerden wij jullie over de recente vooruitgang op jullie wereld. Een nieuwe vastberadenheid wordt in jullie zichtbaar, waardoor de duistere zielen gedwongen worden om concessies te doen die voorheen ondenkbaar waren. Dit alarmeert hen, maar leidt nog niet naar hun overgave. Dit ligt net om de hoek! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!
(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)
Website: www.paoweb.com


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Romanian and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

November 29, 2011


November 29, 2011
4 Ben, 6 Yaxk'in, 8 Manik

Dratzo! We keren terug om veel zaken met jullie te bespreken. Verschillende gebeurtenissen staan op het punt jullie wereld naar een nieuwe werkelijkheid te lanceren. Momenteel zien jullie een aantal situaties die wijzen naar de komende instorting van jullie mondiale structuur. Bovendien zijn deze sociale structuren ingesteld om boven alle erkenning uit te groeien. Bijvoorbeeld … een verandering van regime op dit moment verlangt een totaal nieuwe dimensie – voorheen zouden degenen, die een despoot hadden afgezet, op termijn terugvallen op datgene wat zij zo idealistisch wilden vervangen. Nu echter ontdekken degenen, die de onttroonden hebben vervangen, al snel dat de mensen niet bereid zijn om achterover te leunen en de oude manieren van regeren laten terugkeren. Nu is er een volgehouden inspanning om de nieuwe bestuursvorm op koers te houden en de beloofde hervormingen uit te voeren. Deze focus en vastberadenheid demonstreren het verschil in de hedendaagse opstanden versus die van voorheen. Het nieuwe ingrediënt dat ervoor zorgt dat het eeuwenoude syndroom van tirannie afgebroken wordt is jullie groeiend bewustzijn, waardoor het onmogelijk wordt, voor degenen die pas aan de macht zijn gebracht, de koers te veranderen die het volk voor hen heeft uitgezet.

Wij zeggen dus dat jullie bewustzijnsverandering de manier, waarop zelfs de huidige samenlevingen functioneren, onuitwisbaar verandert. Jullie kleptocratieën kunnen niet langer het respect van vroeger afdwingen, en de irritatie verspreidt zich snel over de manier waarop jullie samenlevingen en hun respectievelijke regeringen worden gecontroleerd. Deze houding van ‘onaanvaardbaar’ die wat wordt waargenomen is het dunne uiteinde van een heel dikke wig. Jullie samenlevingen zijn gaan beseffen dat de openlijke, ongebreidelde lompheid, dat doorgaat voor besturen, ‘regeren’ niet langer getolereerd kan worden, en de mensen op deze wereld verlangen diep naar een totaal nieuw model. Bovendien dringt dit verlangen langzaam door in het denken van degenen die als handlangers opereren voor de heersende ‘speciale belangengroepen’. Dit creëert een dilemma die al jullie regeringen verontrust – hoe kunnen wij overleven in een dergelijke wijdverspreide en groeiende onrust? Deze vraag hangt in de lucht en is een duidelijke aanwijzing van wat er allemaal op jullie wereld gebeurt. Het centrum van jullie werkelijkheid kan echt niet langer standhouden.

In deze ongehoorde omstandigheden wordt de noodzaak om de ‘spelregels’ te revolutioneren een eerste vereiste, en juist dit stel nieuwe regels krijgt gestalte binnen de plannen van onze aardse bondgenoten en, speciaal, van de vele geheime en heilige gemeenschappen van jullie wereld. Dit betreft een nieuw systeem van bestuur en een nieuw economisch systeem dat op welvaart is georiënteerd. Aan de wortel van dit alles ligt een groeiend besef van spiritualiteit. De volkeren van jullie wereld willen niet langer misleid en belogen worden, er is een diepe behoefte aan eerlijkheid en integriteit, en een transparante en zinvolle interactie tussen de overheid en haar burgers. Geen ander scenario zal werken. Deze overgangstijd nadert het moment dat de nieuwe prototypes onthuld moeten worden. Onze aardse bondgenoten hebben alles al voorbereid en staan klaar om naar de spreekwoordelijke vlaggenmast te hollen, gelijktijdig met de enorme overvloedprogramma’s die op koers liggen om aan jullie te worden overgedragen. Dit alles maakt onderdeel uit van een serie op spiritueel gebaseerd procedures die een eind moeten maken aan de macht van jullie duistere kliek manipulators.

Een sleutelelement in dit alles is, natuurlijk, de onthulling. Zodra jullie zien dat de nieuwe manieren standhouden, zul je ontdekken dat alles er heel anders uitziet, waaronder jullie kijk op het universum en jullie plek hierin. Bewustzijn creëert nieuwsgierigheid en openheid, wat leidt naar de behoefte om fundamentele perspectieven over bijna alles te herdefiniëren. Onze taak hierin is om met jullie een open en vrije dialoog te beginnen waardoor al jullie vragen beantwoord worden, en die uiteindelijk zal leiden naar jullie volgende goddelijke transitie – jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Onder de bescherming van de Hemel hebben wij gewacht op het juiste goddelijke moment om ons hulpvaardig bestaan aan jullie te onthullen, en nu is het punt bereikt voor een wereldwijde openlijke bekendmaking, de Disclosure. Dit verlangt van onze kant een aantal nuchtere, praktische acties, beginnend met het op de hoogte stellen van al jullie nieuwe overgangsregeringen over de volgende stappen wanneer eenmaal de macht aan hen is overgedragen. Het is van het allergrootste belang dat de onthulling plaats gaat vinden op een manier waardoor wij onze aanwezigheid en onze technologie voorzichtig, dus met de minste gedoe, bij jullie kunnen introduceren.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie ‘geascendeerde leraren’! Tijdens de laatste twee decennia zat jullie wereld gevangen in een strijd tussen degenen die jullie willen bevrijden van jullie duistere boeien en anderen die vastbesloten waren om jullie in je slavenbestaan te houden. Wij hebben toezicht gehouden over deze strijd en hebben vele malen aan de kant van het Licht ingegrepen. Om deze patstelling te doorbreken hebben wij een aantal juridische kwestie voorgelegd aan het Internationale Gerechtshof en het Licht won gemakkelijk. Ondanks deze overwinningen miste het Licht, tot voorkort, de middelen om deze uitspraken ten uitvoer te brengen. In de laatste paar maanden opende de toestemming voor militaire actie tegen de geheime bases van het duister de weg om voor jullie een rechtvaardige overwinning te behalen. Wat deze laatste snelle ‘verschuiving’ naar de overwinning verlengde zijn enkele allerlaatste onderhandelingen tussen de ‘white hat’ militairen en de weinigen die nog bereid zijn het illegale doel van het duister te steunen. Wij lossen deze kwestie op door gebruik te maken van bepaalde strategieën die binnenkort tot resultaten zullen leiden.

De belangrijkste onderhandelaars in deze zaak zijn natuurlijk de Agarthanen, en hun verbindingsofficieren hebben zich in de afgelopen paar weken beziggehouden met het uitzoeken van deze moeilijkheden. Overeenkomsten staan te gebeuren en wanneer dit bereikt is kan het definitief goedgekeurde scenario uitgevoerd en voltooid worden. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat deze ‘duw’ aan het eind van dit jaar kan plaatsvinden. De VS – administratie doet er alles aan om deze laatste actie te stoppen, of ten minste te vertragen, maar de Galactische Federatie verzekert ons dat, mocht al het andere mislukken en deze laatste actie niet verlopen zoals gepland, zij het zullen overnemen en een eind zullen maken aan dit karwei. Natuurlijk moet de wijze waarop zij dit willen doen geheim blijven tot na deze acties. Tot die tijd wachten wij op de uitkomst van de huidige uitwisseling tussen diverse militaire bevelhebbers. De Hemel en wij sturen beiden onze zegen voor een positieve uitkomst. Het resultaat moet aan allen bekend zijn als gevolg van wat gebeurt in de zeer nabije toekomst.

De energieën die jullie werkelijkheidsweb transformeren hebben een goddelijk tijdschema. Het duister, gehuld in arrogantie, kan nog steeds niet geloven dat zijn ondergang niet alleen zeker is, maar nu al aan de horizon verschijnt. Degenen die gecontroleerd worden door de duistere regeringen zijn nog steeds bezig een overname van jullie wereld te plannen, hoewel hun tijd al voorbij is. Daarom staan wij geheel achter de acties van de Galactische Federatie en van Agartha om hier in te grijpen en de kwestie af te dwingen. Het eerste contact is in zicht en komt iedere dag dichterbij, en ons werk begint pas. Zodra wij openlijk met jullie in contact kunnen treden, breekt voor de Aarde een gloednieuwe dag aan. Jullie snel stijgend bewustzijn verlangt nu wat begeleiding, en jullie moeten nog zoveel leren, in zo’n korte tijd … We weten dat, en zodra wij elkaar ontmoeten zullen overal wonderen plaatsvinden!

Vandaag informeerden wij jullie over de recente vooruitgang op jullie wereld. Een nieuwe vastberadenheid wordt in jullie zichtbaar, waardoor de duistere zielen gedwongen worden om concessies te doen die voorheen ondenkbaar waren. Dit alarmeert hen, maar leidt nog niet naar hun overgave. Dit ligt net om de hoek! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Romanian and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

woensdag 23 november 2011

November 22, 2011


November 22, 2011
10 Cimi, 19 Xul, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer met meer informatie over jullie wereld en zijn goddelijke transformatie. Nu Gaia steeds verder vordert met de verandering van jullie oppervlaktewereld, gebruiken de Agarthanen hun capaciteiten om elke hoop op een herstel van hun macht te voorkomen. Op dit moment werken de Agarthanen eendrachtig samen met onze aardse bondgenoten en hebben een algemeen plan in werking gezet, waarvan het eerste deel de ontmanteling was van een enorm netwerk van ondergrondse en diep onder water liggende bases die al decennialang door diverse geheime regeringen bezet werden. (zie ondermeer Andromeda Council en de vernietiging van onderzeese bases) Deze belangrijke militaire acties zijn inmiddels gerealiseerd. Het duister heeft tienduizenden aan essentieel personeel verloren en kan nu niet langer gebruikmaken van de diensten van de meeste van zijn exotische wetenschappers en technici. Ondanks dit enorme verlies raakten de illuminoids pas echt in paniek door de recente arrestaties van het middenkader personeel. Ze weten nu dat hun eigen arrestatie nabij is. Degenen die al zo lang jullie wereld ‘gerund’ hebben zien nu dat de tijd snel nadert waarin ze geconfronteerd worden met grote menigten van boze burgers die zij eens zo arrogant hebben gemanipuleerd. En de opruimstrategie betreft ondermeer ook deze ‘koningen van het duister’.

De wettelijke autoriteiten van jullie wereld zijn momenteel de juridische dagvaardingen aan het klaarmaken voor de arrestatie van duizenden mensen die nauw betrokken waren bij de verderfelijke plannen van de duistere volgelingen. Deze snode plannen betroffen de verwoesting van jullie wereld en het verminderen van de mondiale bevolking met bijna 90%. Deze ontelbare misdaden tegen de menselijkheid/mensheid - zeer gedetailleerd verzameld, samen met tienduizenden getuigen en vastgelegd in deze documenten – vormen de juridische basis voor deze massale arrestaties die in de zeer nabije toekomst zullen worden uitgevoerd. Wanneer dit achter de rug is zullen de processen starten, te vergelijken met die van Neurenberg. Deze worden op de televisie uitgezonden. Gerechtigheid moet plaatsvinden en dit moet voor iedereen transparant en eerlijk verlopen. Vervolgens moet de volledige omvang wat in de laatste paar decennia heeft plaatsgevonden openbaar gemaakt worden en dit vraagt om een speciale behandeling – enerzijds moeten vanzelfsprekend de verschrikkelijke activiteiten van het duister blootgelegd worden, anderzijds moet dit plaatsvinden in de context van een uitleg aan de mensheid in welke mate jullie gemanipuleerd werden door de Anunnaki en hun aardse volgelingen.

Dit moet een gebeurtenis zijn ter reiniging van het karma, en dit zal jullie voorbereiden op het tonen van jullie ware aardse geschiedenis, waardoor er gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die jullie terug gaan brengen naar de gratie van Gaia. Millennialang zijn jullie bedrogen door het duister. De Anunnaki en hun duistere aardse volgelingen vonden het heel gemakkelijk om jullie te manipuleren, bijvoorbeeld door een slinks beroep te doen op jullie liefde en eerlijkheid en op jullie algemene behoefte aan goed en moedig leiderschap. Het gevolg was eindeloze oorlogen, haatcampagnes, en de ontwikkeling van ‘godsdiensten’ die bedoeld waren om oorlog en haat in stand te houden. Deze zorgvuldig afgestemde strategie werkte als een charmeoffensief om deze duistere volgelingen aan de macht te houden. Nu is de tijd gekomen om deze cyclus te doorbreken en een werkelijkheid te vinden dat gebaseerd is op waarheid en, het allerbelangrijkste, op goddelijke Liefde. Jullie hebben een natuurlijke, diepe zorgzaamheid voor elkaar en een aanleg om bijeen te komen om jullie problemen binnen de gemeenschap op te lossen. Er zijn methoden die wij jullie kunnen leren, waardoor jullie dergelijke problemen tot tevredenheid van allen kunnen oplossen.

Het is tijd om jullie te voorzien van waarheden, feiten en technologieën waardoor jullie gemeenschappen met succes snelle vorderingen kunnen maken onder het machtige zwaard van Waarheid, Liefde, bescheidenheid en, natuurlijk, goddelijke gratie. Wij komen om jullie veranderende samenlevingen en ieder van jullie te begeleiden en deze verantwoordelijkheid willen wij graag op ons nemen. We weten dat, na een korte periode van voorbereiding, jullie terug zullen keren naar jullie vroegere staat van volledig bewustzijn, en dus zien we deze begeleidingstijd als een groots leermoment. Jullie moeten veel leren wat in het begin misschien schokkend is, maar dit is noodzakelijk proces. Bijna 900.000 jaar geleden arriveerden jullie volledig bewust op deze wereld en waren jullie gereed om jullie steentje bij te dragen bij het in standhouden van deze zeer heilige wereld. Jullie verspreidden je ook over de andere waterwerelden en samen creëerden jullie een prachtige sterrennatie. Jullie tijd arriveert om deze schitterende erfenis te herhalen en opnieuw een grootse sterrennatie te creëren. Jullie Agarthaanse broeders wachten op jullie hereniging met hen, en dus is de tijd rijp voor actie!

Jullie zijn gezegend! Wij zijn de Geascendeerde Leraren! Overal op jullie wereld is zich een grote bewustzijnsstijging aan het ontwikkelen. De wapens, het politiegeweld en zelfs het gebruik van pertinente leugens van het duister kunnen dit groots ontwaken niet stoppen. Deze groeiende mondiale beweging wenst vrijheid, persoonlijke soevereiniteit en welvaart voor allen. Het trapt niet in de ernstige waarschuwingen van een monetaire instorting of de bedreiging van nieuwe oorlogen die overal op jullie wereld weerklinken. Deze beweging is spiritueel en het zoekt vrede en een nieuw tijdperk van mondiale samenwerking. Wij zijn zeer onder de indruk van de moed en volharding van zijn aanhangers. Deze lieden zullen hun doelen bereiken! Wij steunen hun trouwe inzet door steeds meer druk uit te oefenen waardoor de volgelingen van het duister hun machtposities moeten opgeven. Wij zijn ervan overtuigd dat de tijd voor deze acties naderen en dat het goddelijke juiste moment voor een massale verschuiving in jullie werkelijkheid aanbreekt!

Deze verschuiving werd sterk gestimuleerd door de steeds toenemende hoeveelheden nieuwe energie die jullie wereld binnenstromen. Jullie werkelijkheid stort in en moet zich nu dringend in iets veranderen dat totaal anders is dan wat jullie nu weten. Deze behoefte aan verandering veroorzaakt grote aardbevingen die jullie samenlevingen in de laatste 5 jaar hebben doen wankelen en er wordt meer verwacht tenzij jullie samenlevingen de manier veranderen waarop jullie met Gaia omgaan. Zij heeft groot respect voor jullie intenties en zou graag zien dat jullie dit op de een of andere manier laat blijken. Zij weet dat slechts een drastische verandering in bestuur en algemene houding deze broodnodige transformatie kan teweeg brengen. Zij ziet dit potentieel in jullie stijgend bewustzijn en wil jullie heel graag aanmoedigen. Ook wij willen jullie overwinning en een volledige, vriendelijke en liefdevolle relatie met Gaia en haar verbazingwekkende spirituele omgeving!

De nieuwe energieën brengen een nieuwe werkelijkheid tevoorschijn, wat de genadeklap voor de duistere lieden betekent, die meer en meer beseffen dat hun val voor de deur staat. Het enige wat ze nog kunnen doen is te proberen hun machtpositie te handhaven die met de dag verzwakt. Acties zijn onderweg om hen uit de macht te verdrijven, hun schadelijke daden aan het licht van een openbaar onderzoek te onderwerpen en hen voor het gerecht te brengen. Onze heilige medewerkers hebben personeel op hun plek om de nieuwe aangewezen regeringen te bemannen en hebben de middelen om hun succes te verzekeren. Waar we nog steeds op wachten is de goddelijke juiste tijd die voor ons door de Hemel wordt gekozen. Deze komende tijd zal voor de mensheid een glorieus geschenk zijn en de proloog voor de massalandingen en het volledige bewustzijn. Dit zijn opwindende tijden! Van ons allen brengen wij jullie onze Zegeningen en de goddelijke gratie. Het tijdperk van Licht is aanstaande!

Vandaag vervolgden we onze bespreking over de vele veranderingen die op jullie wereld gebeuren. Ze zijn slechts het begin van wat jullie binnenkort gaan beleven. Wij verheugen ons op alles wat gebeurt en zien met verlangen uit naar het moment van openbaarmaking en de start van het eerste contact. Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Romanian and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfsnkorean.blogspot.com/ - KOREAN

http://sheldaninromanian.blogspot.com/- ROMANIANOriginals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

woensdag 16 november 2011

November 15, 2011

 November 15, 2011
           3 Cauac, 12 Xul, 8 Manik


Dratzo! We zijn er weer! De tijd doet de tijdruimtecoördinaten snel instorten die de structuur of matrix van jullie huidige werkelijkheid vormen. Steeds toenemende nieuwe energieën stromen deze matrix binnen en doen de fundamenten schudden van de langdurige greep van het duister op jullie. Bijna 13 millennia geleden construeerden de Heren van de Tijd en de locale Elohim deze rasters als een tijdelijke maatregel waardoor jullie konden overleven, en nu zijn ze snel aan het verdwijnen. Het duister weet dit en toch volharden ze in hun bizarre programma’s om jullie allen vast te houden binnen hun duistere controlevelden. De tijd is gekomen om hun illusionaire acties te beantwoorden met het bevrijden van jullie wereld van hun steeds zwakker wordende greep. Wanneer je om je heen kijkt naar de politieke en economische condities op jullie wereld, kun je zien hoe alles op het punt staat volledig in te storten. Wij hebben de vreemde manoeuvres van deze duistere kliek gevolgd en gezien hoe gemakkelijk ze hun voortdurende fantasieën kunnen scheiden van wat zich nu duidelijk manifesteert. Onze Agarthaanse familieleden zien het als hun belangrijkste plicht om jullie oppervlaktewereld te bevrijden van deze kwijnende wanen en wij zijn hier om deze belangrijke taak volledig te steunen!

Wij hebben, namens jullie, overleg gevoerd met degenen die graag willen beginnen met het proces van externalisering (naar buiten brengen) van de nieuwe economische en politieke systemen die jullie zullen bevrijden van de duistere tirannie. In dit verband worden diverse juridische documenten voltooid en de eerste stappen van de nieuwe economische systemen worden gezet door deze rijke en spiritueel georiënteerde groepen. De Agarthanen assisteren jullie Geascendeerde Leraren die, in de loop van vele millennia, een mondiaal netwerk hebben opgezet waardoor deze groepen met elkaar kunnen communiceren. Op dit moment is al het voorbereidende werk voor het uitvoeren van een spirituele revolutie om jullie werkelijkheid naar het Licht te verschuiven afgewerkt. De volgende fase is de nodige duistere regimes uit hun machtsposities te verwijderen en de nieuwe internationale organisaties te installeren die zich inzetten voor vrede, vrijheid, samenwerking en natuurlijk welvaart! De initiële protocollen voor deze organisaties zijn door de meeste landen (natiestaten) van jullie wereld getekend. De tijd is nu rijp voor actie!

Deze verbindingsgroepen, die aan onze aardse bondgenoten zijn toegewezen, rapporteren dat de procedures die de veiligheid garanderen van de diverse rekeningen en van vlotte uitbetalingen, zijn voltooid en wij verwachten dat de leveringen en de gelijktijdige regeringswisselingen binnenkort zullen plaatsvinden. Omdat deze ontwikkelingen voor de meesten op jullie wereld zeer schokkend zullen zijn, hebben wij hiervoor kalmerende energieën geregeld, zodat deze overgang zoveel mogelijk zonder stress kan plaatsvinden. Onze aardse bondgenoten zijn, onder toezicht van jullie Geascendeerde Leraren, klaar om jullie wereld te transformeren met een stoot ‘goddelijke intentie’. Deze intentie zal de start van de nieuwe werkelijkheid veroorzaken waarover we hebben gesproken. De verschuiving van jullie wereld van het duister naar het Licht is een zeer spannende tijd, en een centrale gebeurtenis in dit alles is de onthulling. Zoals jullie weten zullen we hiertoe een serie eigen introducerende uitzendingen voor jullie wereld realiseren zodra de onthulling officieel wordt aangekondigd.

We zijn ook van plan ons bij daglicht in jullie lucht meer zichtbaar te maken zodra het nieuwe bestuur is geïnstalleerd. Een van de doelen van deze betere zichtbaarheid is het duister te benadrukken dat elke laatste wanhopige poging om wanorde teweeg te brengen door ons niet wordt getolereerd. In dezelfde geest hebben we verschillende tegenmaatregelen in beweging gezet – die we vorige week even hebben besproken – om te verhinderen dat de plannen van de kliek, om de vele nuttige sociale programma’s die door de nieuwe regeringen worden geïnstalleerd, een puinhoop wordt. Wij installeren ‘veiligheidsmaatregelen’ die ontworpen zijn om deze obstructieplannen in de kiem te smoren. Onze Agarthaanse familieleden hebben bepaalde betrouwbare leden van de nieuwe regeringen ingelicht over onze voorgenomen veiligheidsplannen en wij monitoren al het nieuwe overheidspersoneel om ervoor te zorgen dat er niets verdachts gebeurt vóór, tijdens en na hun machtsovername. Wij willen dat de nieuwe regeringen hun voorgeschreven sociale programma’s zoveel mogelijk zonder problemen kunnen uitvoeren, want pas in een positieve sfeer kan de onthulling op een vreugdevolle en open manier geabsorbeerd worden.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn de Geascendeerde Leraren! Wij komen op deze dag met groot nieuws! De tijd voor veranderingen in jullie werkelijkheid is gearriveerd! Wij hebben onze geheime heilige genootschappen geïnstrueerd verder te gaan met de geldleveranties en aankondigingen! Jullie wereld lijkt als vanouds te opereren, maar in werkelijkheid glijdt het weg in een dusdanige chaos die normaliter zou leiden naar het einde. In dit licht wordt het nodig om een alternatief te vinden voor een dergelijke catastrofe, zo dit al mogelijk is, en om deze reden hebben onze medewerkers aan de ‘oppervlakte’ wat extra tijd hebben genomen om deze nieuwe sociale, economische en politieke hervormingen voor jullie huidige samenlevingen te creëren. Deze nieuwe systemen zijn op hun plek en behoeven slechts een laatste check voordat een grote spirituele revolutie kan beginnen. Overal op jullie geliefde planeet klinken de kreten voor vrijheid, persoonlijke soevereiniteit en welvaart! Deze heilige oproepen zullen op de meest volledige wijze beantwoord worden!

Heer Surea heeft bepaald dat jullie wereld van het duister en zijn halsstarrige volgelingen bevrijd zal worden! Deze oproep galmde door de Hemel en heeft ons geleid naar het zoeken van hulp van jullie spirituele en galactische zusters en broers. Deze wijze zielen zijn in grote aantallen gearriveerd en wachten op ons laatste signaal om hun beslissende energieën te introduceren in deze heilige strijd en jullie allen te bevrijden uit de sinistere klauwen van het duister. Deze grootse, hemelse verzameling is hier alleen maar om zijn brede en uitgebreide vaardigheden te gebruiken om ervoor te zorgen dat jullie groeiende spirituele en fysieke veranderingen niet langer gehinderd worden door de machinaties van de duistere volgelingen die momenteel jullie levens controleren. Al duizenden jaren zijn we betrokken geweest in een morele ‘houdgreep’ die het Licht, tot op zekere hoogte, levend hield in jullie levens, en nu is het tijd om dit uit te breiden en het duister te verdrijven uit zijn macht en zijn controle over jullie.

Als de laatste serie acties tegen het duister uitrolt, blijven we vastbesloten in het opzetten van een nieuwe werkelijkheid die het Licht en zijn goddelijke gratie brengt in al jullie levens. Wat er nu gebeurt is een diepe transformatie in het bewustzijn van jullie werkelijkheid, die de weg vrijmaakt voor de terugkeer naar een staat van volledig bewustzijn. Dit zal resulteren in een hereniging met de oneindige glorie van de Hemel. Inderdaad, dezelfde hoeveelheid veranderingen gebeurt overal in jullie galaxy, waardoor de Melkweg verandert in een groots baken voor dit aspect van de stoffelijke werelden. Wij verheugen er ons op dat onze inspanningen, gebeden en begeleiding hebben geleid naar dit zeer speciale moment voor ons allen. Laten we samenkomen en onze spirituele en galactische families verwelkomen en laten we het begin vieren van een werkelijke magnifieke toekomst voor ons allen. Gods zegen voor alles en iedereen!

Vandaag zijn we verder gegaan met deze berichten die bedoeld zijn om jullie op de hoogte te houden van de grote veranderingen die klaar staan om jullie werkelijkheid te transformeren. Onze vloot en jullie Geascendeerde Leraren, evenals alle gezegende wezens die eraan werken om jullie geliefde wereld terug te brengen naar het volle bewustzijn, willen jullie hartelijke bedanken voor alles wat jullie elke dag moesten doorstaan. Het einde van jullie moeilijkheden staat voor de deur! Besef, beste familie, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website:
Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nl


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

woensdag 9 november 2011

November 8, 2011


November 8, 2011
9 Eb, 5 Xul, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld verzeilt steeds dieper in het transformatieproces. Een breed scala aan activiteiten voor verandering boekt vooruitgang, ondanks heftige inspanningen van de duistere kliek om de oppositie tegen de verschillende tirannen te verpletteren, die een ijzeren greep op hun onpopulaire regimes in stand willen houden. Bovendien blijft het aantal landen, dat de afspraken van het afgelopen voorjaar ondertekenden, steeds groeien. Intussen is onze focus nu vooral gericht op een bestuursverandering in de grote landen, waardoor de onthulling mogelijk wordt. Wij hebben onze aardse bondgenoten geïnformeerd dat, nadat de eerste aankondigingen zijn gedaan en de vele sociale programma’s goed onderweg zijn, een uitzending inzake het bekendmaken van de ware toestand, een must is. Immers een verklaring van deze omvang is essentieel om ons personeel in een meer open en publieke rol te brengen. Verder bezit jullie duistere kliek vele ongeziene gezichten, die het beste verwijderd kunnen worden wanneer wij een meer publieke positie in deze zaken bereiken. Openbaarmaking markeert een onomkeerbaar moment (point-of-no-return) op jullie weg naar het volledige bewustzijn, vrijheid en persoonlijke soevereiniteit, en vereist een geschikte kampioen die ervoor zorgt dat er niet van dit heilige pad kan worden afgeweken.

Wij hebben een aantal ‘zwervende ambassadeurs’ voor jullie wereld aangesteld, die zich bekend gaan maken nadat een passende periode, na de onthulling, is verstreken. Hun doel is te opereren als waakhonden die jullie beschermen tijdens jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. De Hemel heeft ons geadviseerd dat we kalm en vriendelijk, maar wel stevig zullen optreden bij alles wat we doen. Toch zullen we geconfronteerd worden met een aantal zeer lastige situaties, zoals:
· Wij hebben diverse controlewerkzaamheden, d.w.z. diepgaande metingen uitgevoerd bij jullie mondiale bevolking, en tijdens dit bewustzijnsonderzoek hebben we veel undercover agenten ontdekt die belast waren met specifieke sabotageacties tegen de nieuwe programma’s wanneer eenmaal de overgangsregeringen aan het bewind zijn.
· Een andere zorg van ons is dat we niet willen dat onze acties gezien worden als hardhandig, en toch moet er binnen enkele weken nog een groot aantal andere arrestaties plaatsvinden van duizenden personen die verbonden waren met de oude regimes. In werkelijkheid worden deze duizenden arrestanten ‘vastgehouden’ aan boord van een moederschip (wat wij een aan-boord-programma noemen) in de gebruikelijke holografische omgeving die zichzelf aanpast in een locatie van jullie keus.

De belangrijkste reden voor een nieuwe bestuursvorm is het veranderen van het milieu, de omgeving waarin jullie leven. Jullie waren al bijna 13 millennia ondergedompeld in een door het duister gecontroleerde wereld, en gedurende die tijd is het duister verworden tot een allesdoordringende en diep verankerde energie, maar nu moet alles terugkeren naar het Licht. Dit is geen geringe opgave, met als gevolg dat een groot aantal extreme maatregelen ervoor moet zorgen dat allen, die ten koste van alles de hervormingsplannen van de aardse bondgenoten willen blokkeren, met wortel en tak worden verwijderd. De Hemel begrijpt volledig de ernst van de noodzakelijke maatregelen, en haar enige eis is dat onze werkwijze vergevingsgezind, rechtvaardig en vriendelijk moet zijn. Onze rol is het heilige zwaard van verandering te zijn, dat opereert in overeenstemming met alles wat de Hemel verordonneert. Onlangs heeft jullie lokale Spirituele Hiërarchie verzocht dat bepaalde hervormingen, met name de informatieprogramma’s, worden aangepast aan de lokale omstandigheden van jullie diverse bevolkingsgroepen. Wij hebben daarom een breed opgezette speciale eenheid in het leven geroepen om in overleg te werken met alle diverse elementen die deel uitmaken van onze aardse bondgenoten.

Onze aardse bondgenoten zijn zich volledig bewust van de hemelse wensen ten aanzien van de basisregels voor de uitvoering van de hervormingsbeweging. Het moet, zoveel mogelijk, een vreedzame bewustzijnsrevolutie zijn, waardoor het ontwaken van de Geest in jullie allen wordt gereflecteerd. Deze Geest moet vrij, soeverein en welvarend zijn. Het heeft behoefte aan een nieuwe sfeer, die geboren is uit Liefde en niet uit angst. In dit nieuwe klimaat van ‘alles is mogelijk’ verlaat je een wereld van apathie en xenofobie en arriveer je juichend in het levende universum dat je omringt. Inderdaad, je bent nu klaar om bevorderd te worden van een planetair naar een galactisch wezen, in feite een galactisch Mens. Wij zien onze rollen als jullie mentoren en als toezichthouders van de edicten die aan ons door de Hemel zijn toevertrouwd. Maar bovenal zijn we jullie ruimtefamilie, en als jullie oudere zusters en broers gingen wij op een missie om ons met jullie te herenigen, om jullie te koppelen aan een back-up van jullie majestueus verleden en kanalen te worden voor jullie prachtige toekomst! Jullie zullen een zeer eervolle positie innemen en jullie moeten bereid zijn om dit met waardigheid en levensvreugde (joie de vivre) te vervullen waar jullie vroeger om bekend stonden!

Gezegend zijn jullie! Wij zijn de Geascendeerde Leraren! De nieuwe energieën die door het nieuwe coördinatiestelsel stromen geven jullie allen de kans om de hemelse wet van goddelijke gratie te gebruiken om je leven te verbeteren. Deze daad van mededogen en het afschaffen van karma heeft het vermogen om jullie te bevrijden van de banden van jullie levens, die door het duister werden gecontroleerd, en om jullie rechtstreeks te plaatsen in de stroom van de zich manifesterende nieuwe Aarde. Een zeer belangrijke daad van het meescheppen voor jullie is nu te visualiseren wie jullie echt willen zijn. Gebruik hiervoor je diepste verlangens om een idyllisch concept van jezelf te maken met alle mogelijke details. Wanneer je dit doet vraag dan aan je Hoger Zelf (je Ik Ben Verschijning) of wat je visualiseert waar is. Luister zorgvuldig en maak eventuele aanpassingen die voorgesteld worden. Wanneer dit beeld eenmaal juist aanvoelt, begin dan je wereld te zien door de ogen van gelijkenis, en verbeeld manieren om de wereld aan te passen aan de behoeften en wezen van de nieuwe Jij.

Terwijl jij je door dit proces heen werkt, houd er dan rekening mee dat jij je ego een beetje naar de achtergrond verschuift en je ware identiteit naar voren haalt. Het is altijd belangrijk dat je werkt binnen de sanctie van goddelijke gratie als het doel is je wensen af te stemmen op de stroom van het Goddelijke. Met deze koppeling wordt je een wezen van Licht die kan waarnemen hoe gratie opereert in de stoffelijke wereld. Door middel van het Licht van goddelijke gratie kunnen je ware verlangens gerealiseerd worden. Meestal ervaart het ego het als een obstakel naar je ware verlangens, en na vele innerlijke lessen kunnen de intuïtieve krachten gebruikt worden om de aantrekkingskracht op het ego te verminderen. Wanneer jij je in de stroom van de nieuwe energie bevindt, krijg je een gevoel van vreugde en vervulling en dit is een teken dat je op het juiste spoor bent. Wij adviseren jullie dit te proberen en vertrouwd te raken aan het praten en luisteren naar je Ik Ben Aanwezigheid.

Als deze nieuwe energieën jullie wereld binnenstromen, vorderen onze gezamenlijke inspanningen om de duistere kliek te verwijderen naar wens – onze medewerkers hebben de juridische perikelen voltooid die nodig zijn om de vele belangrijke regeringen illegaal te verklaren. Wij versterken ook allianties met grote contigenten binnen het militaire apparaat van diezelfde regeringen, en deze acties hebben nu een consensus gevormd onder de militaire wereldleiders, die het er over eens zijn dat de volledige samenwerking en het steunen van de mondiale bestuurstransitie van hen een belangrijke taak wordt. De laatste fase van deze wettelijke bestuurswisseling krijgt snel vorm. Alle elementen bevinden zich op hun plek en wat resteert is het juiste moment van handelen. Wij hebben overlegd met onze Agarthaanse adviseurs en zijn gekomen met een manier om deze ongekende acties te ontvouwen. Wees voorbereid op een zeer welkome stoet gebeurtenissen!

Vandaag bespraken we de gebeurtenissen die jullie werkelijkheid gaan transformeren. We staan klaar om de druk te verhogen met activiteiten die de onthulling naar voren brengt en wij hebben ook onze vloot voorbereid op het contact. De Verlichte Leraren zijn begonnen met een plan om jullie nieuwe werkelijkheid tot stand te brengen. Dit zijn inderdaad opwindende tijden! Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

donderdag 3 november 2011

November 1, 2011

 November 1, 2011
2 Chicchan, 18 Tzec, 8 Manik

 

Dratzo! We zijn er weer! De instorting van het tijdruimtenetwerk van jullie werkelijkheid blijft zich versnellen. Dit coördinatiestelsel ondersteunt en onderhoud het bestaan van jullie werkelijkheid en het is vrij duidelijk dat het punt is bereikt waarop dit niet langer werkbaar is. Jullie Elohim-teams rapporteren dat het moment is gekomen om jullie te verplaatsen naar een tijdelijk rijk totdat jullie definitieve migratie naar een nieuw volledig bewuste werkelijkheid is gerealiseerd. De voortdurende desintegratie van jullie huidige wereld is voor ons een duidelijke aanwijzing dat het verwijderen van jullie laatste duistere kabbalisten uit hun vooraanstaande positie op jullie wereld onmiddellijk moet plaatsvinden. Wij hebben met onze aardse bondgenoten gesproken over deze hachelijke situatie die alsmaar toeneemt en vroegen onze Agarthaanse familie om jullie deadlines voor actie naar voren te halen. Intussen hebben we een scenario gepland dat ons toestaat rechtstreeks in te grijpen om jullie mee te nemen naar de volgende mijlpaal op de snelweg naar het volle bewustzijn. Onze wetenschappelijke afvaardiging is begonnen aan een volledige analyse van de huidige situatie van jullie bewustzijnsrasters, want dit netwerk verandert het snelst en dit is de manier om de rest van de rasterstructuur van jullie werkelijkheid uit te schakelen.

Een versnelling van de instorting van jullie werkelijkheid brengt ons naar een nauwere samenwerking met de Elohim, met als doel jullie coördinatiestelsel aan te passen om een overgangswereld te creëren, waardoor jullie ‘tijd’ krijgen voor het vervangen en verbeteren van jullie afbrokkelende sociale systemen. Hoogstens geeft dit jullie, als collectief, een beetje tijd om jullie wereld te veranderen en jullie diverse samenlevingen voor te bereiden op de Onthullingen & Het Eerste Contact. We kunnen niet genoeg de geweldige implicaties benadrukken van wat wij jullie vertellen - het is van vitaal belang voor jullie deze gelegenheid te gebruiken om samen te komen en jullie wereld te veranderen naar een meer spirituele werkelijkheid. Het heeft geen zin dat we maar blijven herhalen dat jullie huidige wereld ter ziele is. De hoeveelheid druk op jullie aardse bondgenoten neemt exponentieel toe, want er is geen tijd meer voor aarzeling. De Hemel gaat volledig akkoord met onze evaluaties en heeft ons gevraagd de urgentie te benadrukken bij alle betrokken partijen. Daarom hebben onze verbindingsteams een officieel rapport verzonden met een lijst van prioriteiten, en we zijn van plan zeer binnenkort de noodzakelijke acties te ondernemen om ons gezamenlijk succes te verzekeren.

De noodzaak om jullie op dit moment te informeren over jullie netelige milieusituatie is niet ondernomen zonder goed nagedacht te hebben over hoe wij de feiten aan jullie zouden presenteren. Wij hebben jullie wereld geduldig gevolgd, en lang gewacht op het moment dat een directe interactie met jullie mogelijk werd, en dat moment is nu. Jullie worden overspoeld door een serie bewustzijnsverhogende energieën, die sinds 28 oktober 2011 in steeds grotere hoeveelheden binnenstromen. Deze nieuwe energieën zijn weer een andere factor die de druk op jullie opvoert om jullie wereld te veranderen, en speciaal jullie perceptie hiervan. Realiteiten zijn in wezen kwetsbaar en zeer tijdelijke constructies, en een van de dingen die wij dagelijks doen is samenkomen om de reparaties te doen die nodig zijn om de werkelijkheid waarin wij leven in stand te houden. Dit gaan jullie t.z.t. ook doen wanneer jullie eenmaal zijn teruggekeerd naar het volledige bewustzijn. Onze taak is nu jullie daar zo snel mogelijk te krijgen, en daarom stellen wij jullie op de hoogte van alle huidige precaire situaties.

Wij hebben uitgekeken naar het moment dat we onze plannen konden versnellen en nu zijn we volledig voorbereid om in te grijpen om jullie zo snel mogelijk naar jullie nieuwe werkelijkheid te brengen. Wij vragen onze aardse bondgenoten de geselecteerde data naar voren te halen voor de regeringswisselingen. Wij vragen ook dat zij snel jullie welvaartsfondsen verspreiden en dat zij komen met een definitieve oplossing voor de wijze waarop de onthulling gepresenteerd moet worden zodat jullie kunnen wennen aan het feit dat wij hier zijn. Bovendien moeten jullie de allesomvattende context van jullie transformatie naar het volle bewustzijn gaan begrijpen, want wanneer jullie eenmaal teruggekeerd zijn naar deze staat van zijn zullen jullie gemakkelijker begrijpen wat wij aan het doen zijn om, niet alleen jullie werkelijkheid, maar ook die van Gaia te veranderen. Dus vanwege vele redenen willen wij, liever vroeger dan later, het eerste contact met jullie voltooien. Onze schepen staan klaar om jullie te ontvangen, evenals jullie persoonlijke mentoren, dus laten we dit samen volbrengen!

Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie Geascendeerde Leraren! Eindelijk is de tijd gekomen om een nieuw tijdperk van vrede en verlichting naar Moeder Aarde te brengen! Wij hebben eeuwen toegekeken hoe het Licht van verandering sterker en sterker werd, totdat op dit moment de duistere mensen de aftocht blazen! Toch blijft hun patroon, hun optreden voor deze wereld nog even in stand. Ondanks hun groeiende onbelangrijkheid, heeft dit patroon jullie opgesloten in overtuigingen die macht geeft aan het duister. Wat wij jullie nu vragen is een schitterende, nieuwe wereld te dromen of te visualiseren, een wereld die vriendelijk, zorgzaam en welvarend is. Onderzoek je waarnemingen en verander ze. Bekijk ze als ze visioenen worden van vriendelijkheid uit het hart en eenheid met al het leven. Hier kun je de middelen vinden om die patronen te transformeren die momenteel de essentie verbergen van wat je ‘mens’ maakt. Het is tijd voor jullie om opnieuw de waarheid van jullie ‘scheppingskracht’ te onderzoeken en de betekenis van de term ‘de menselijke conditie’ opnieuw te definiëren.

Liefde en Licht is meer dan een cliché - het is een staat van zijn. Zodra je jouw scepticisme begint te ontmantelen, wordt je in staat gesteld een begin te maken met het herstructureren van jullie werkelijkheid. Ieder van jullie bezit de kwaliteit van heiligheid. Deze eerste voorwaarde werd onderdrukt sinds het duister deze werkelijkheid ‘opnieuw instelde’ (resette), bijna 13 millennia geleden. Wij zijn het resultaat van degenen die leerden deze duistere conditionering los te laten en die probeerden onze natuurlijke neigingen voor Liefde en Licht naar buiten te brengen. De uitkomst van onze inspanningen was de terugkeer van onze onschuld en onze ongerepte heiligheid. Het kostte veel innerlijk werk en heel veel hulp van de Hemel, en nu is deze hemelse hulp hier opnieuw in de vorm van een energie die voor iedereen beschikbaar is, en wij vragen jullie deze te visualiseren om het in jezelf en in deze werkelijkheid te versterken. De tijd is gekomen voor wonderen en verwondering!

Deze nieuwe werkelijkheid begint zich op veel gezegende manieren te manifesteren. Elke dag bemerken wij dat de planeet energetisch steeds mooier wordt. Als het oude werkelijkheidsraster instort, zien wij plotseling lichtstrepen en vreemde wolkenformaties in de lucht verschijnen die wij allen kunnen waarnemen. Dit zijn de groeiende aantallen ‘engelen’-wolken die hier zijn om de prachtige energieën te verspreiden waar we zojuist over hebben gesproken. We zijn dankbaar dat onze ruimtefamilie ons in steeds grotere aantallen bezoeken en wij verheugen ons op het feit dat het Hemelse Licht op ons neerdaalt. Dit alles maakt ons werk om jullie te assisteren stukken gemakkelijker. Wij zijn ook erg blij met het in aantal toenemende mensen op jullie wereld die ons hun dagelijks gebeden van Liefde toezenden. De tijd komt voor ons allen om te transformeren en opnieuw fysieke Engelen te worden!

Vandaag vervolgden we onze discussie met jullie. We zijn van plan heel binnenkort de onthulling te laten gebeuren en daarna kunnen wij allemaal elkaar ontmoeten. Jullie wereld moet snel terugkeren naar het Licht om jullie allen weer volledig bewust te maken. Daarna kunnen wij het goddelijk plan ontvouwen en vrede en Licht brengen naar alle delen van het fysieke universum. Besef, beste familie, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website:
Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nlWebsite: www.paoweb.comGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS