Volgers

PUTIN

woensdag 25 december 2013

24.12.2013


24 december 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

5 Lamat, 11 Mol, 10 Caban

Dratzo! We komen weer met meer nieuws nu jullie je opmaken voor de kerst en het begin van het Gregoriaanse Nieuwe Jaar. Deze tijd staat op jullie wereld bekend vanwege de vele dingen die beginnen en eindigen, en degenen die jullie wereld millennialang hebben beheerst bereiden zich voor op hun vertrek en aanvaarden hun lot. Dit wordt natuurlijk met veel tegenzin gedaan. Het duister is gewend dat het op haar manier gaat, maar hun tijd is bijna voorbij. De geheime gewijde genootschappen en hun medewerkers bereiden de bestemmingen voor t.b.v. degenen die op het punt staan gearresteerd te worden. Ze stellen eveneens de procedures op die jullie nieuw bestuur zullen brengen. Vervolgens gaan de nieuwe monetaire en financiële systemen zich manifesteren en hierdoor zullen deze dit rijk een grootse welvaart brengen. Onze verbindingsmensen zijn bijna klaar met de overeenkomsten die een aantal aankondigingen zullen bevatten die nationale en persoonlijke schulden transformeren in welvaart om zodoende de schulden die het naties en mensen veel te lang moeilijk hebben gemaakt aan de kant te zetten. Dit zal worden vervangen door een kwijtschelding die de voorbode is van een nieuw tijdperk voor de mensheid.

Dit nieuwe tijdperk zal jullie kijk op de fysieke wereld veranderen. Jullie gaan je eindelijk met ons herenigen en erkennen wie jullie werkelijk zijn. De aankondiging van ons bestaan door jullie nieuwe bestuur zal een einde maken aan het idee dat jullie zowel alleen als uniek zijn. De Schepper heeft allerlei soorten en variëteiten van leven door deze Melkweg verspreid en zelfs door de gehele fysicaliteit. Wanneer jullie isolatie eindigt zullen jullie erkennen dat deze sector van de realiteit vele levensvormen bevat die gekomen zijn om dit te vieren en jullie in staat te stellen de reis terug naar volledig bewustzijn af te maken. Dit vreemde pad dat jullie werd gegeven liet jullie voor meer dan 15000 jaren over aan de genade van het duister. Jullie reis begon met de misleidingen door de Atlantische priesters en priesteressen; jullie crepeerden bijna toen Atlantis ten onder ging en uiteindelijk wierp het jullie in de rol van verwarde mensen met geheugenverlies. Toch, ondanks alles, overleefden jullie en nu worden jullie teruggebracht in een staat waarin jullie je eindelijk kunnen herinneren wat er gebeurde. Dit is werkelijk een tijd voor vreugde.

Deze operatie voor een eerste contact met jullie was uniek en de parameters ervoor nogal vreemd. Gaia is een heel speciaal en zeer gewaardeerd Wezen. Ze begenadigt dit zonnestelsel nu en door dat te doen stelt ze dit systeem in staat om een uitzonderlijke make-over te ondergaan. Gaia wil dat haar stiefzusters in hun oorspronkelijke ongerepte staat worden teruggebracht. Ze vraagt de Elohim en hun verschillende broeders om te helpen bij deze gewijde taak. Dit gaan ze doen. Allereerst moet deze goddelijke wereld worden hersteld en het verenigde huis voor de mensheid worden. Daarna kan de restauratieoperatie formeel beginnen. De overblijvende drie waterwerelden zullen wederom oceanen op en onder de oppervlakte hebben, en het leven zal opnieuw welig tieren in een enorme hoeveelheid vormen. De ongelooflijke schoonheid van dit planetaire systeem gaat zich manifesteren. De grootse energieën van deze machtige ster die jullie je Zon noemen zullen in al hun glorie schijnen wanneer jullie deze verzameling wonderen jullie thuis noemen. Deze nieuwe sterrennatie zal een zeer unieke bestemming hebben.

Jullie eerste taak is de galactische vrede zeker te stellen. Jullie volgende serie taken zal zijn een zeer gracieuze en veelgezochte gastheer te worden van vele intergalactische conferenties. Deze plichten zullen jullie in staat stellen een uitgebreide hoeveelheid levensvormen te ontmoeten die deze fysicaliteit bevolkt. Op dit moment zijn jullie xenofobisch (bang voor vreemdelingen) en schijnbaar behoorlijk ongeschikte gastheren voor deze werkzaamheden. Desalniettemin zullen jullie transformeren en met volledig bewustzijn evolueren tot de grootse gastheren waarop we gezinspeeld hebben. Gaia liet haar omzwervingen zo’n 6 miljard jaar geleden achter zich en sloot zich met een bepaalde reden aan bij dit planetaire systeem. Ze kende de profetieën en koos deze plek in onze Melkweg uit vanwege wat er ging gebeuren. De Hemel had haar gevraagd zich bij dit zonnestelsel aan te sluiten en haar lot te volbrengen. Dit gebeurt nu zoals was voorzegd. De oppervlaktemensheid heeft zich ijverig van haar taak gekweten en gaat door het Goddelijke begenadigd worden met het volledige bewustzijn dat zo lang geleden werd weggenomen. In haar nieuwe bewustzijn zal de oppervlaktemensheid zich herenigen met haar Agarthaanse verleden. Dan zal een nieuwe gezamenlijke geschiedenis vreugdevol geboren worden.

Namaste, geliefde Harten! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen nu met enige informatie over wat er met jullie en deze veranderende realiteit gebeurt. Degenen die hem controleren hebben de laatste weken gemerkt dat hun inhalige intriges beginnen te imploderen. Ze begrijpen ook dat hun vele frauduleuze handelingen die hen tot nu toe overeind hielden beginnen te falen. Het Licht wint simpelweg door het feit dat deze realiteit niet langer “werkt” als vroeger. Enorme veranderingen zijn nodig. Deze verandering spelen de Hemel in de hand voor de overwinning van het Licht. Deze immergroeiende toestand maakt het zelfs nog onvermijdelijker dat de goddelijke overwinning, die ons doel is, bijna werkelijkheid is. De wettelijke en financiële redenen voor deze immense veranderingen zijn door onze speciale compagnons klaargezet. Marktaanpassingen en bepaalde wettelijkheden staan klaar om het duister op te slokken en een nieuwe realiteit te laten ontstaan!  

Deze nieuwe realiteit kan dan dit rijk ontdoen van het duister en haar talloze tentakels in financiën en bestuur. Vervolgens stelt het onze gewijde medewerkers in staat om diverse wetten zoals NESARA uit te vaardigen. Dit zal naar een nieuwe welvaart en een geweldige transformatie leiden van niet alleen bestuur, maar tevens hoe de wereldwijde economie functioneert. Dit zal jullie de gelegenheid geven om een formele disclosure van onze broeders en zusters in de Ruimte en in Binnenaarde te zien. Als dit geregeld is eindigt de heerschappij van het duister echt. Een nieuw rijk zal geboren worden dat jullie welvaart en volledig bewustzijn brengt. Deze komende Ascentie van het oppervlakterijk zal Gaia transformeren en ieder van jullie in staat stellen om gezegend te herontdekken wie jullie werkelijk zijn. Gedurende deze operatie zullen we naar voren komen en jullie instrueren over deze onderwerpen die van het grootste belang zijn m.b.t. wat iedereen moet weten!

Als volledig bewust Wezen zul je een aantal fundamentele principes moeten begrijpen. Ieder van ons werd, toen we onsterfelijkheid verwierven, geïnstrueerd door een speciale groep Opgestegen Meesters. Onze missie is dit aspect van onze training op dezelfde manier te doen. We willen dat jullie volledige deelnemers worden als deze transitie eenmaal voltooid is. Als dat gedaan is, moeten we jullie voorbereiden op hoe we gaan samenwerken bij de vele gewijde taken die ons door de Hemel zijn gegeven. We zullen allemaal in goddelijke dienstbaarheid zijn van het Licht. Dit zal op een aantal speciale manieren worden gedaan, en we gaan deze compatibiliteit snel realiseren. Ieder van jullie is een speciale Ziel die hier komt vanwege een heel speciale serie goddelijke redenen. Deze gezegende redenen maken het mogelijk dat deze groep de verschillende missies die door de Schepper aan ons zijn toegewezen, gaat leren, aanhangen en uitvoeren. Het zal gedaan worden!

Vandaag vervolgden we onze berichten m.b.t. wat hier gaande is. We willen tevens eenieder van jullie een gewijde zegen geven. Moge deze eindejaarsfeestelijkheden het begin zijn van een serie kleine en grote wonderen, die snel dit nieuwe tijdperk voor allen gaat manifesteren! We zijn dicht bij disclosure en de grootse reünie van de hele Mensheid! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 18 december 2013

17.12.2013 Er is een beweging begonnen die leidt naar welvaart


17 december 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

11 Imix, 4 Mol, 10 Caban

Selamat Jarin! We komen nu om te praten over een paar belangrijke dingen zodat jullie je kunnen voorbereiden op wat er voor jullie ligt. Er is een beweging begonnen die jullie leidt naar welvaart en nieuw bestuur. Wees je ervan bewust dat de wereld die je sinds je geboorte kende met sprongen vervaagt. De duistere cabal die jullie wereld millennia lang regeerde verliest haar greep. Het eerste deel van een wereldwijde valuta-reset is bijna daar. Dit zal de manier waarop de valuta van de wereld gebruikt worden veranderen. Het volgende deel van dit monetaire proces zal de eerste grote slag van de welvaartsfondsen voortbrengen. Deze fondsen zullen de voorbode zijn van nieuw bestuur, en dit nieuwe bestuur zal in een grootse “viering” alle schulden nietig verklaren. Bovendien zal er een uitgebreide transformatie in de bank- en financiële dienstenindustrie zijn die voor altijd de manier waarop deze verschillende financiële instituten opereren zal veranderen. Deze nieuwe regels zullen werkwijzen opleggen om de tirannie, die deze financiële instituten over deze globe verspreiden, te beëindigen. Daarvoor in de plaats zullen vrijheid en persoonlijke soevereiniteit opnieuw tot bloei komen.

De belangrijkste reden achter dit alles is bewustzijn en onthulling (disclosure). Elke belangrijke volger van wetenschap op jullie wereld weet dat bewustzijn aan het toenemen is. De Hemel heeft dat zo bepaald en de Engelbewaarders die over jullie spirituele – en fysieke groei waken hebben een leefregel ingesteld met de bedoeling deze doelen te bereiken. De toename in basisfrequentie van jullie lichaam en het verschijnen van nieuwe chakra’s in jullie fysieke zelf zijn slechts deel  van deze gewijde procedure. Een ander is de diepere integratie tussen jullie emotionele, mentale en spirituele lichamen met je fysieke zelf. Deze operatie verandert je RNA/DNA op dezelfde wijze. Zelfs je pijnappelklier muteert. Dit alles maakt je meer bewust van de bewustzijnsverhoging die plaatsvindt. Jullie kijken naar de hemel en zien ons. Jullie leren in je toenemende nieuwsgierigheid dat vele oude mysteries naar een andere geschiedenis en andere verklaringen van wat er ter land, zee en lucht gebeurt, verwijzen. Dat is onderdeel van een groter plan om disclosure zowel waarschijnlijk als tastbaar voor jullie te maken!

Deze verscheidene gewijde en procedurele operaties voeren jullie weg van de lastige greep van het duister naar de wonderen van het Licht, waar jullie meer op je gemak zijn en begrijpen wat er van jullie verlangd wordt. Jullie realiseren je dat wat er voor jullie wordt gedaan behoorlijk opmerkelijk is. We zijn hier om een handje te helpen en om ons op de juiste tijd rechtstreeks met jullie zaken te bemoeien. We hebben natuurlijk de hulp van zowel de Agarthanen als jullie Opgestegen Meesters. De eerste vitale gebeurtenissen vinden nu plaats. We zijn trots op hetgeen onze bondgenoten tot nu toe hebben bereikt. De rest gaat snel volgen en betekent dat de tijd om te verschijnen daar is. We houden de pogingen van het duister om op een of andere manier het onvermijdelijke te vertragen goed in de gaten. Hun intriges werken niet zoals in het verleden. Geniet van wat er begint te verschijnen. Wees klaar om te begrijpen dat wat zich vervolgens gaat manifesteren onderdeel is van een groter scenario dat tot onze grote triomf gaat leiden! Spoedig zullen disclosure-uitzendingen openbaar worden gedaan en de beweging naar jullie geweldige tijdperk kan worden versneld.

Lang geleden werden jullie voorouders op deze zeer speciale bol “gezaaid”. Er is sindsdien veel gebeurd, zowel slecht als goed. We komen om jullie oude wortels te hernieuwen en jullie tot het volledige bewustzijn van dezelfde oorspronkelijke voorouders terug te brengen. We kwamen hier om toezicht te houden op Gaia en haar voor te bereiden op haar herintroductie in de lofprijzing van deze Melkweg. Gaia is een levend Wezen die dagelijks dit zonnestelsel versterkt. Ze is van plan jullie speciale familie mee te nemen naar de positie die ze had moeten bereiken vlak voor het einde van de tijd voor Lemurië. Nu gaat deze plechtige belofte vervuld worden, en daarmee de ascentie van deze gehele Melkweg. Wij van de Galactische Federatie realiseren ons dat we allemaal een waarlijk speciale tijd naderen. We hebben jullie een zeer unieke Wetenschappelijke – en Technische vloot gestuurd, en deze vloot wordt grootschalig aangevuld met hetgeen elk van onze sterrennatie-leden heeft gestuurd. Jullie zullen spoedig volledig bewustzijn bereiken en daarna de grote verscheidenheid van leven die momenteel deze opmerkelijke Melkweg haar thuis noemt, gaan ontmoeten.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters!We komen nu met nog meer interessant nieuws! Degenen die druk bezig zijn met het veranderen van jullie huidige realiteit werken aan het afmaken van een aantal belangrijke projecten die moeten voldoen aan de heilige edicten van de Hemel. Iedere dag zegent de Hemel ons. Iedere dag gaat het duister door met het verachten van al het leven op Gaia. De vervuiling van lucht, water en bodem, evenals het constante onttrekken van ‘natuurlijke bronnen’ is een belediging van Gaia en haar talloze ecosystemen. Technologieën die Gaia gemakkelijk kunnen herstellen en een einde maken aan het graven en de explosies die Gaia teisteren, moeten aan iedereen onthuld worden. We leven op een plek welks ondersteuning onze belangrijkste verantwoordelijkheid is. De goddelijke tijd komt om de helse methoden te wijzigen en de goddelijkheid in elk van de Scheppers’ flora en fauna te erkennen. We zijn voortvarend bezig om dit gewijde rijk te veranderen en het Licht te brengen!

Alle leven is heilig. Het constante verspillen van leven is heiligschennis. De Hemel heeft ons lang geïnstrueerd over aparte en verscheidene missies. We realiseren ons dat ieder van ons speciale trainingen nodig had om de vaardigheden te krijgen om onze goddelijke missies uit te voeren. Zo heeft ieder van jullie de juiste instructies nodig die veel verder gaan dan louter algemeenheden, en die bedoeld zijn om een groot aantal specifieke vragen m.b.t. jullie training aan te kaarten. Ieder van ons heeft hierin een rol te spelen. Jullie begonnen je leven als kind, nog niet in staat om grote fysieke vaardigheden te gebruiken, maar desalniettemin in bezit van een levenscontract. Terwijl de tijd voortschreed kreeg je de beheersing over je fysieke vermogens, maar verloor je het besef omtrent je levenscontract. De Hemel voorziet in lessen zodat jullie je dit levenscontract met succes kunnen herinneren en toepassen. Dat is waar wij van pas komen.

Wij zijn jullie goddelijke opzichters. Onze taak is om jullie te voorzien van materiaal, fysieke en spirituele kennis die jullie klaar zal maken voor de zekere reis naar volledig bewustzijn. Derhalve moeten we zorgen voor de monetaire en bestuurlijke structuren die jullie kunnen helpen in het efficiënt completeren van deze gewijde taak. Vervolgens moeten we jullie een manier geven om vrijelijk om te gaan met spirituele -, ruimte- en Binnenaardefamilies. Jullie huidige afzondering zal worden getransformeerd naar een nieuwe gemeenschap van de mensheid waar jullie gemakkelijk uit kunnen putten als dat nodig is. Tot nu toe hebben we veel dingen gedaan om dit mogelijk te maken. Het eerste hiervan staat klaar om zich te manifesteren. We hebben nauwkeurig gekeken en gezien wat er gedaan wordt. De tijd om deze realiteit te wijzigen en welvaart te brengen die jullie levens verbetert en dit rijk klaarmaakt voor een snelle positieve verandering, komt eraan. Nu eisen we dit! Laat Uw Wil Geschieden!

Vandaag werd er weer een boodschap gegeven en nog meer informatie bekend gemaakt over wat er gebeurt op, boven en onder deze oppervlakterealiteit. Het moment voor een grote transformatie komt eraan, dat gaat beginnen met een kleine, maar pertinente gebeurtenis! Laat ons, tezamen met de Goddelijke, dit voortbrengen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 11 december 2013

10.12.2013 De belangrijkste monetaire organisaties bereiden zich voor op een monumentale reset


10 december 2013 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

4 Ix, 17 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! We komen weer om veel uit te leggen! Gedurende de laatste paar weken werd er veel vooruitgang geboekt om legaal een aantal belangrijke zaken te laten gebeuren. De belangrijkste monetaire organisaties die de wereldvaluta in de gaten houden werden verteld zich voor te bereiden op een monumentale reset als gevolg van nieuwe bankreguleringen en uiteindelijk een serie van op kostbare metalen gebaseerde valuta. Deze grote verandering zal de voorbode zijn van de levering van de welvaartfondsen en de opkomst van nieuw bestuur. Dit proces gaat nog steeds door. De verschillende groepen waaruit onze Aardse bondgenoten bestaan hebben een aantal verbijsterende overeenkomsten afgedwongen die getekend moeten worden alsmede verscheidene kritieke memo’s die uitgevaardigd dienen te worden. Deze items veroorzaken nu het verschijnen van de gewenste verandering op een tijdige en goddelijke manier. We verwachten echt dat deze dingen zich heel binnenkort gaan manifesteren. De belangrijkste beweging voorwaarts begon tijdens het Amerikaanse Thanksgiving toen Europa zich fundamenteel toewijdde aan een wereldwijde valuta reset. Dit stelt de data voor het vrijgeven van pas gerevalueerde valuta vast. De volgende stappen zijn onderweg!

Overeenkomsten worden getekend om te verzekeren dat het belangrijkste principe achter wereldwijde welvaart zo spoedig mogelijk plaatsvindt. Een aantal regeringen hebben een ontmoeting gehad met onze bondgenoten en in detail gekeken naar wat er vervolgens gaat komen. Een enorme hoeveelheid beschermd goud en zilver is nu in positie om stabielere valuta in de wereld te brengen. De voorgestelde revaluaties zullen een valutasysteem opzetten dat de dominantie van Noord Amerika en West Europa beëindigt. Een nieuwe realiteit is afgesproken, die is gebaseerd op een niet conflictgeoriënteerde diplomatie. Deze overeenkomsten  bevatten een pad naar disclosure en het vrijgeven van een enorme hoeveelheid nieuwe technologieën, die momenteel onderdrukt worden. Deze technologieën zijn een middel om het hele disclosure scenario te ondersteunen. Het is van groot belang om elk bestaand obstakel t.b.v. disclosure en volledig bewustzijn te verwijderen. Het duister en diens verschillende handlangers zijn op de korrel genomen. Desalniettemin begrijpen we dat jullie tijd nodig hebben om volledig te bevatten wat dit allemaal betekent.

Onze verbindingsmensen werken tezamen met die van Agartha. Ons goddelijke doel is om dit alles zo snel mogelijk te regelen. De Opgestegen Meesters informeren hun geliefde volgers over hetgeen nu nodig is. We moeten de verscheidene dringende behoeften in het internationale recht gebruiken om dit allemaal op orde te houden en steeds voorwaarts te laten gaan. Verscheidene monetaire instituten hebben in ons voordeel besloten en een paar fundamentele tijdschema’s opgesteld. Deze worden momenteel vooruitgeholpen door onze aardse medewerkers en worden geholpen door het werk van onze wederzijdse liaisons. Onze toewijding blijft gericht op het ontwarren van de huidige door het duister gedomineerde puinhoop die jullie wereld regeert. Verscheidene belangrijke regeringen die aan het hoofd staan van deze chaos kennen onze toewijding en weten precies hoe breekbaar hun positie is geworden. Dit leidt tot enige paniek, en wat ze in Azië en in Europa bekokstoven zal niet lukken. Derhalve dwarsbomen talloze andere regeringen openlijk dan wel in het geheim deze verschillende intriges.

Onze invalshoek, en die van de Agarthanen, is redelijk gelijk in optiek. De tijd komt om deze uitzichtloze situatie te stoppen. Het is tijd om deze zaken te beëindigen en door te gaan met de volgende stappen, die een volledige wereldwijde disclosure inhouden. Disclosure brengt een einde aan deze lachwekkende capriolen en laat een volledige onthulling toe van wat er de laatste tien tot vijftien jaren is voorgevallen. In deze laatste jaren werden gigantische pogingen ondernomen om jullie terugkeer naar volledig bewustzijn te torpederen. Deze mislukten grotendeels. Wat er nog over is zal stoppen zodra disclosure heeft plaatsgevonden. Het kattenkwaad dat het duister prefereert is bekend en wordt momenteel ingeperkt. Een paar dingen zullen nog opdoemen, maar die zijn slechts tijdelijk. De middelen om deze obstructies ongedaan te maken zijn voorhanden. Wat er momenteel gebeurt is bedoeld om te voorzien in een manier om te versnellen wat het duister vertraagt. We gaan goed vooruit en zijn van plan om jullie heel binnenkort goed nieuws te brengen. Het duister loopt op haar laatste benen en realiseert zich dat het einde inderdaad heel nabij is!

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vandaag met wat gezegend nieuws! Jullie wereld treedt het begin van een nieuwe realiteit binnen. Vele valuta veranderingen doemen op in jullie wereld. Deze veranderingen gaan gevolgd worden door andere gebeurtenissen die een nieuwe welvaart zullen brengen, en dramatische wijzigingen zullen het ontstaan van nieuw bestuur en veel striktere bankreguleringen bevorderen. Onze vele acolieten zijn betrokken bij operaties om een gezegende realiteit voor deze goddelijke bol te brengen. Jullie rijk is momenteel verwikkeld in een serie heel belangrijke onderhandelingen om welvaart en vrijheid te brengen. Intussen vernaderen nieuwe gewijde energieën de hele opmaak van jullie fysieke zelf. Deze transformaties van jullie lichaam introduceren nieuwe chakra’s, en met hun verschijnen gaan wat pijntjes en andere ongemakken gepaard. Deze zijn slechts bedoeld om jullie weg naar volledig bewustzijn te plaveien.

Deze spirituele en fysieke wijzigingen zijn onderdeel van een groter plan om deze gewijde realiteit naar het Licht te brengen. De Hemel besloot enige tijd geleden dat de heerschappij van de duisteren ten einde was. Deze tijd is de transitie waarin de macht van het duister taant en het Licht begint aan zijn hernieuwde overwicht. Onze goddelijke missie is deze transformaties te versnellen en jullie te informeren wat dit allemaal betekent m.b.t. jullie heilige geloofsovertuigingen en t.a.v. jullie vele geliefde visies op deze realiteit. We begrijpen jullie verwarring helemaal als jullie naar de vele gemanipuleerde verhalen die de media van plan zijn te ventileren luisteren. De handlangers van het duister realiseren zich nog niet helemaal wat voor hen het juiste is om te zeggen. Het beste voor het Licht is om naar voren te treden en op het juiste moment uit te leggen wat er waarlijk rondom jullie gebeurt. Ons is deze zeer gezegende taak gegeven!

Jullie wereld is in beroering. Gaia schudt alle misbruik en folteringen die haar dagelijks door de vele vertegenwoordigers van het duister wordt toegebracht van zich af. Dit proces veroorzaakt een veelvoud aan sterke aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en vreemde weersverschijnselen over de hele wereld. Dit wordt nog veel erger totdat de belangrijkste martelinstrumenten van het duister volledig gestopt worden. Geld is daadwerkelijk iets dat in grote mate macht over jullie uitoefent. Het moet in het juiste perspectief worden geplaatst. De huidige reset, een wereldwijde goudstandaard, schuldkwijtschelding, nieuwe welvaart en strikte nieuwe bankreguleringen zullen helpen dit doel te bereiken. Geld, dierbare Harten, is niet van levensbelang. Jullie groei in bewustzijn en grootse zorg voor elkaar is dat zeker wel! Hiermee tezamen is de behoefte aan Liefde, Leven en Goddelijke Wijsheid essentieel. Dit is de weg waarop jullie gezet zijn! Hosanna! Hosanna! Hosanna.

Vandaag gaven we jullie nog een boodschap in onze serie over de transformatie van deze realiteit. De Hemel en de vele goddelijke Hemelse helpers op deze gewijde globe gaan snel vooruit naar een oplossing voor de talloze effecten die jullie door het duister werden aangedaan. Het moment, dat alles wat jullie gekweld heeft verdwijnt, komt eraan. Een nieuwe dag breekt aan voor iedereen die op de oppervlakte van deze Aarde verblijft!  Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 4 december 2013

03.12.2013 het duister ziet een serie gebeurtenissen plaatsvinden die jullie wereld zal veranderen


3 december 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

10 Manik, 10 Yaxk'in, 10 Caban
Selamat Jalwa! We komen weer bij jullie om een aantal onderwerpen te bespreken. Momenteel ziet het duister een serie gebeurtenissen plaatsvinden die jullie wereld zal veranderen. Het zal jullie wereldwijde bankensysteem transformeren en een herwaardering van jullie wereldvaluta beginnen. Deze wijzigingen zijn slechts de eerste stappen in de veranderingen richting nieuw bestuur en de bevrijding van millennia-lange lijfeigenschap die we eerder met jullie hebben besproken. Of het nu een of ander soort onderhorigheid of de schuldenslavernij van de laatste paar eeuwen was, deze verschillende structuren hielden jullie gekluisterd aan een bovenklasse die jullie en je kinderen regelmatig misbruikte. Deze instrumenten van slavernij worden opgeheven zodat jullie waarlijk vrij kunnen worden. Op dat moment zal de macht van rijkdom eindelijk eindigen, zodat je in staat bent een individu te zijn die weer soeverein en welvarend is in lichaam en Geest. Deze gebeurtenissen zullen je voorbereiden op een feest dat zal worden bijgewoond door jullie spirituele en ruimtefamilies!

Met de komst van vrijheid en persoonlijke soevereiniteit kunnen we vrijelijk onze opwachting maken. Sinds de ondergang van Atlantis hebben we jullie in de gaten gehouden en jullie soms zelfs direct begeleid. We begrepen wat de hemel deed, maar desalniettemin wensten wij jullie te begeleiden. Derhalve zonden we een aantal Avatars, “Engelen” en zelfs profeten om jullie te helpen op het pad te blijven dat de Hemel voor jullie besloten had. De aardse handlangers van het duister verachtten ons en deden wat ze konden om ons te ontmoedigen. Deze strenge censoren hadden slechts gedeeltelijk succes toen we vele grote mannen en vrouwen aanmoedigden naar voren te komen om onze boodschappen te verspreiden. Toen deze dapperen verschenen, vormden zich vele gewijde genootschappen om ons te helpen bij onze goddelijke missies om een onderdrukte mensheid te verlichten. Deze missies bestaan al millennia en leiden tegenwoordig naar het nieuwe tijdperk dat jullie bijna gaan omarmen. Deze tijd is er een waarin vele goddelijke wonderen zullen gebeuren!

Hoewel jullie slechts glimpen zien van wat er gebeurt, blijf sterk in je geloof. Omstandigheden komen samen om een goddelijke symfonie te smeden die deze realiteit zal transformeren. Wees bereid om wat aanvankelijk vreemd kan lijken te accepteren. De duisteren geloven dat jullie nog niet klaar zijn om de manier waarop jullie leven te veranderen. Dit is iets dat deze duistere handlangers niet kunnen begrijpen. Het Licht heeft een speciaal scenario gecreëerd dat zich momenteel ontvouwt en dit proces verwart de duistere cabal. Zelfs hun vele pogingen om oorlog te creëren falen. Hun oude manieren werken niet meer. De militairen van jullie wereld willen dat vrede neerdaalt op dit rijk. Dit zal geen tijd van verwarring zijn maar veeleer een moment wanneer grootse helderheid over deze aardbol waart. Het is een tijd waarin overeenkomsten die jullie bevrijden van deze duisteren je zullen toestaan je te verheugen in de macht van het Licht. Het zal tevens een tijd zijn waarin jullie je openlijk opnieuw zullen verbinden met jullie broeders van de sterren en jullie familie van Binnenaarde – een moment gevuld met hoop en wonderen!

Dit grootse reüniemoment is iets waar we vele van onze levens op hebben gewacht. Jullie kwamen bijna een miljoen jaren geleden hierheen om een geweldig rentmeesterschap met Gaia te vormen. Er ontstond diepe wroeging vanwege wat er gebeurde toen het duister de planeten van jullie zonnestelsel ernstig had geteisterd. De Aarde bleef achter als de enige wereld waarop mensen met succes op de oppervlakte konden blijven wonen. De grote oceanen van Venus, Mars en zelfs de vroegere wereld Pax (Maldek) waren verdwenen. Zij waren voor enige tijd verbannen naar de binnenrijken. De tijd komt spoedig dat deze andere waterwerelden naar hun vroegere ongerepte staat zullen terugkeren. Dan zullen jullie uit elkaar gaan en jullie rentmeesterschap over deze andere werelden opnieuw opnemen. Jullie gaan je verheugen in de uitgebreide wonderen van de Hemel en in de enorme schoonheid van deze herstelde werelden. Jullie zullen een wonderbaarlijke nieuwe sterrennatie smeden, haar vormen en al doende een veelheid aan nieuwe flora en fauna laten herleven.

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen deze dag met nieuws en enige gezegende informatie. Gebeurtenissen komen er snel aan. De belangrijkste betreffen het monetaire en financiële systeem van dit rijk. Dit werk is het begin van de eerste domino die gaat vallen. Het betekent dat de geheime gewijde genootschappen klaar zijn voor de volgende grote transformaties. Kortom, de wijzigingen van deze wereld zijn een teken voor wat er spoedig volgt. In 1776 stelde Graaf St. Germain een blauwdruk op van wat er nu gebeurt. Jefferson, door hem geïnspireerd, schreef: “We zien deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen zijn geschapen als gelijken, dat ze door hun Schepper zijn begenadigd met onvervreemdbare Rechten, dat hiertoe behoren Leven, Vrijheid en het streven naar Geluk. Dat om deze rechten te verzekeren, Besturen zijn gevormd onder de Mensen, die hun rechtvaardige macht ontlenen aan de goedkeuring van degenen die ze besturen…”

Deze glorieuze woorden hebben de weg geëffend voor een verandering die uiteindelijk leidde tot een nieuw concept in besturen. Lincoln heeft dit concept later briljant afgebakend. “…Dat dit besturen van de mensen, door de mensen, niet van de Aarde zal wegkwijnen.” Dit gewijde geloof dat soevereiniteit uit de mensen ontspringt en dat deze soevereiniteit door allen gelijkelijk wordt gedeeld ligt aan de basis van hetgeen het Goddelijke momenteel voor jullie bewerkstelligt. Elke vorm van slavernij is fundamenteel onwettig en dientengevolge godslastering door het duister op ons gepleegd. Gedurende onze vele levens, die uiteindelijk tot onze gezamenlijke verlichting leidden, kwamen we talloze vormen van deze heiligschennis tegen. We zijn gezamenlijk toegewijd deze verdorvenheid uit dit rijk te verwijderen. Onze volgelingen zijn vastbesloten om jullie te voorzien van een realiteit die waarlijk vrij is van deze voor het Licht ijzingwekkende gruwelen!

Toewijding aan het Licht zal de geboorte van een nieuwe realiteit bewerkstelligen. Door dit te doen worden jullie aan de rand van een transformatie naar volledig bewustzijn gezet. We hebben lang gestreefd om dit op deze prachtige bol voor elkaar te krijgen. De duistere heerschappij van subtiele terreur is bijna op zijn eind. Dit geeft jullie de gelegenheid om volledig te begrijpen wie en wat jullie zijn. Derhalve zijn we van plan om op de juiste goddelijke tijd naar voren te komen en jullie tot in detail te leren wat vele gewijde teksten nu weglaten. Deze lessen gaan jullie voorbereiden op een nieuwe bewustzijnsstaat en jullie zullen letterlijk in staat zijn om je “Engelenvleugels” te manifesteren. Onze taak is deze transformatie goddelijk te begeleiden en liefdevol te overzien. Vele gewijde Wonderen zijn hiervoor verantwoordelijk. Onze talloze gebeden zijn beantwoord. We hebben nu spirituele en galactische bondgenoten die jullie naar een zeer luisterrijke triomf zullen voeren! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Vandaag hebben we verder duidelijk gemaakt wat er rond deze wereld gebeurt. Grote veranderingen gaan plaatsvinden. Deze transformatie brengt jullie de openbaring van een grootse reünie met jullie spirituele en ruimtefamilies. Deze wonderbaarlijke reünie zal snel leiden tot jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

NB: Mocht je geïnteresseerd zijn in meer informatie over hoe ons zonnestelsel naar haar oorspronkelijke 5D systeem zal worden hersteld, kijk in Sheldan’s webinar archief ~ Resetting Our Solar System. Hier is een link naar de video Preview: Earth Origins ~ Veel plezier!
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 27 november 2013

26.11.2013 Een geweldige wereldwijde reset van valuta is klaar om te verschijnen


26 november 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

3 Ahau, 3 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer goed nieuws! De verschillende groepen die de laatste configuraties opzetten voor het nieuwe financiële systeem beginnen toezicht te houden op de laatste dagen van het afschuwelijke systeem van het duister. Een geweldige wereldwijde reset van valuta is klaar om te verschijnen. De eerste fase van deze complexe procedure is onderweg. De rest van dit nieuwe systeem zal opdoemen wanneer het nieuwe bestuur online komt. We hebben zorgvuldig toegekeken terwijl de talloze facties waaruit onze aardse bondgenoten bestaan hard werken om jullie wereld naar een nieuwe en blijvende welvaart te voeren. Ondertussen wordt de heerschappij van het duister op legale wijze geremd. Talloze regeringen op jullie wereld voelen de druk op hun voortdurende corruptie en de begunstiging van de rijkere secties van jullie samenleving. Dit type van bestuur werkt niet langer. Te lang heeft dat een niet-luisterende regering gecreëerd die niet langer getolereerd kan worden. Derhalve groeit dagelijks een beweging richting een wereldwijde revolutie. Het nieuwe bestuur en een nieuw financieel systeem zullen deze problemen creatief oplossen.

Deze transformatie in bewustzijn maakt de verschillende sociale en politieke structuren die nu in jullie talloze samenlevingen opereren inadequaat. Nu jullie mogelijkheid om zowel onderling met elkaar om te gaan als te communiceren verandert, voorziet dat in een manier om gemakkelijker verkeerde dingen aan te voelen en om deze samenlevingen anders te analyseren. De dingen die jullie eens normaal vonden lijken niet langer juist. Jullie beginnen te begrijpen dat een andere benadering nodig is. De dagelijkse aard van deze maatschappelijke systemen begint onbeduidend voor jullie te lijken. Jullie kijken zorgvuldig uit naar een passend alternatief, maar dat lijkt er niet te zijn. Jullie innerlijke gedachten drukken uit hoezeer jullie verafschuwen wat er om je heen is. Jullie frustratie groeit. Dit proces waart momenteel rond op jullie wereld. Wat jullie Aardse bondgenoten doen is derhalve vitaal voor wat zal volgen: nieuwe politieke en sociale systemen gebaseerd op overvloed, en een vrije stroom van nieuwe informatie en technologie die eerder door de trawanten van het duister werd onderdrukt. Deze gereviseerde maatschappij zal tevens de deur openen naar een uitgebreide hoeveelheid onthulling.

Onthulling door de Opgestegen Meesters, en onthulling door nieuw bestuur van onze aanwezigheid en die van Agartha zijn cruciaal om tot volledig bewustzijn te komen. Elke stap vereist enige tijd om volledig de ongelooflijke hoeveelheid gegevens en nieuwe kennis die jullie nodig hebben in jullie op te nemen. De traditionele fundamenten van jullie samenleving zullen eerst worden “opgeblazen” en dan worden vervangen door iets volkomen nieuws voor jullie. Deze veranderingen zullen jullie “doen duizelen”. Figuurlijk duizelig hierdoor, zullen jullie tijd nodig hebben om je aan te passen en vrede te sluiten met deze nieuwe waarheden. Nadat dit eenmaal is gedaan kunnen jullie jezelf voorbereiden op wat gaat volgen. We begrijpen dat de immensiteit van kennis die jullie gepresenteerd wordt voor velen een grote hoeveelheid ongemak met zich meebrengt. De traditionele opvattingen van jullie samenleving zullen aanvankelijk aangevochten worden en later aan de kant worden gezet. De nieuwe waarheden zullen gesteund worden door ontdekkingen die jullie in staat stellen beter te begrijpen hoe het duister haar magische brouwsel van leugens, bedrog en meesterlijke manipulaties gebruikte. Deze waarheden zullen jullie voorbereiden op de laatste stappen naar volledig bewustzijn.

De huidige tijd is er een van transities. Jullie huidige realiteit vervaagt en heeft dringend verandering nodig. Degenen in de Hemel die toezien op deze realiteit weten dit en sturen hem naar een waar jullie bewustzijn groter wordt en jullie je Binnen-aardse buren en ons ontmoeten. Deze serie belangrijke veranderingen in jullie concept van de werkelijkheid zal jullie accelereren richting volledig bewustzijn. Het huidige gebrek aan onthulling kan niet veel langer doorgaan. In feite heeft de Hemel een tijdslijn opgezet met betrekking tot hoe dit gaat gebeuren. Dit is waarom wij weten dat jullie directe toekomst de veranderingen die we bespreken zal brengen. Dit rijk van jullie leeft in geleende tijd. Het moment voor onze officiële binnenkomst in deze realiteit is zeer nabij. Julie Opgestegen Meesters en hun medewerkers zijn klaar om nieuwe financiële en regeringssystemen te onthullen. We laten jullie achter met dit goede nieuws. Wees verheugd en voel hoe dichtbij deze nieuwe realiteit bij haar manifestatie is. Jullie toekomst gaat gevuld worden met vrijheid, wonderbaarlijke gebeurtenissen en een grootse reünie met ons allemaal!

Gezegend! We komen om met jullie over vele zaken te praten! Op dit moment zitten jullie te midden van veranderingen die vooruit lopen op volledig bewustzijn. Deze subtiele aanpassingen doen wat ons vele levens kostte om te bereiken. Jullie zijn veilig op weg naar een nieuwe realiteit die jullie volledige deelname vereist. Daarom heeft de Hemel een speciaal partnerschap gesmeed tussen de Agarthanen, de Galactische Federatie en ons. Dit partnerschap verandert jullie realiteit op zeer nauwkeurige wijze. De huidige aspecten die jullie realiteit lijken te beheersen vervagen. Hun macht zal worden vervangen door degenen die alleen het gezegende beste voor jullie willen. Momenteel lijkt jullie realiteit te worden opgehouden, terwijl beloften van rijkdom worden gemaakt die nooit worden gerealiseerd. Geruchten vliegen rond als een zwerm hongerige muggen. Op dezelfde manier worden jullie gebombardeerd met verwarrende informatie. Deze onheilige situatie is nu klaar om te worden ontrafeld. Een wonderbaarlijke gebeurtenis staat klaar om plaats te vinden!  

De personen en hun respectievelijke groepen die in het geheim dagelijks met ons werken zijn klaar om een Thanksgiving-verrassing te ontketenen! Gedurende de laatste tientallen jaren hebben we een middel samengesteld om de eerste grote stap te zetten in een mars naar monetaire vrijheid. Deze stap houdt niet alleen levensvatbare fondsen in, maar tevens een manier om ze te beschermen tegen de onheilige intriges van het duister. Wat we hier kunnen stellen is alleen dat deze dingen klaar zijn om te verschijnen. De vele illegale regimes van het duister voelen zich onterecht zeker dat wat ze gaan uitvoeren ook gaat werken. Dit is feitelijk onmogelijk. Onze gezegende medewerkers gaan iets speciaals doen om jullie te helpen je grootse focus te bewaren. Wees niet ontmoedigd. Blijf positief. Goede dingen gaan bijna gebeuren. Een nieuwe realiteit, geliefden, gaat geboren worden!

Het duister en haar trawanten in het bankierswezen en regeringen realiseren zich de mate van walging die ze in jullie hebben veroorzaakt. Toch boeit het ze niet. Elk van hun recente ondernemingen staat op het punt in puin te vallen. De toekomst van hun duistere pogingen is dichtbij mislukking. Onze diverse wettelijke en spirituele inspanningen staan aan de rand van compleet succes. Toch gaan zij door met liegen en intrigeren en lijken ze machtig te blijven als altijd. De komende “verrassing” zal laten zien wat echt is. We vragen alleen om de energie van hoop en het smeden van een welvarende realiteit vast te houden. Deze geweldige zaken worden werkelijkheid. Onze talloze supporters volgen protocollen die spoedig tot bloei zullen komen en die jullie een serie successen zullen geven die ons in staat zullen stellen om jullie te onderwijzen en de onthulling toestaan van wat waarlijk onder en boven jullie is. Jullie spirituele en ruimte families zijn hier!
Vandaag gingen we door met onze korte boodschappen over wat er gebeurt. Het moment voor viering nadert. De tijd om dit rijk te ontdoen van haar kwaadwillende onderdrukkers komt eraan. Deze glorieuze gebeurtenissen brengen de slotscene van hetgeen de duistere cabal millennia lang heeft gedaan mee. Verheug jullie! De tijd voor jullie victorie is bijna daar! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 20 november 2013

19.11.2013 Momenteel wordt het duister gedwongen


19 november 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! We komen met een rapport over hetgeen zich rond jullie wereld formeert. Momenteel wordt het duister gedwongen een groot deel van haar aardse rijkdom en macht op te geven. Dientengevolge zijn alle belangrijke regeringen op jullie wereld ofwel failliet of bijna failliet.  Dit feit wordt verborgen om te huidige listen te handhaven zonder de toorn en paniek aan te wakkeren die zal volgen wanneer deze waarheid bekend wordt. De ware welvaart van jullie globale samenlevingen zullen alleen verschijnen wanneer er een wereldwijde valuta revaluatie komt, gebaseerd op door goud ondersteunde valuta. Deze werkelijkheid is behoorlijk dicht bij onthulling aan het publiek. Wanneer deze aankondigingen worden gedaan zullen ze eveneens gaan over een nieuwe serie interim regeringen. Op dit moment worden gevoelige onderhandelingen afgerond om dit allemaal te laten gebeuren. Onze Aardse bondgenoten hebben nu een machtspositie en doen wat nodig is om deze moeilijke transitie zo glad mogelijk te laten verlopen. Spoedig zal het speciale moment voor ons allen aanbreken om deze planeet en haar oppervlakte bevolking een heel wonderbaarlijke gift te brengen.

De oude orde van Anunnaki-volgelingen die dit oppervlakterijk zo brutaal hebben geregeerd heeft zich nog steeds niet gerealiseerd dat de tijd voor hun terechtwijzing daar is. Momenteel zijn er een serie arrestatiebevelen bij een aantal nationale organisaties die zich bezighouden met recht en wet. Eveneens zijn er onderhandelingen gaande die zullen leiden tot een enorm aantal ontslagen van leiders van grote financiële instituten en talloze regeringen. Deze arrestaties zijn dicht bij uitvoering. De sleutelelementen zijn het vrijkomen van welvaartsfondsen en het beginnen van het formeel uitgeven van nieuwe valuta die verbonden zijn aan een goudgebaseerde valuta reset. De duistere cabal realiseert zich haar hachelijke positie. Toch blijft ze arrogant als altijd. Daarom moeten we dit met aplomb en de juiste legale scherpzinnigheid afmaken. Onze vertegenwoordigers en degenen die hun inspanningen steunen maken zich klaar om op het juiste goddelijke moment op de knop te drukken. We zijn er zeker van dat dit heel binnenkort gebeurt!

Onze liaisons kijken toe hoe geld wordt verplaatst en posities van onze onderhandelaars sterk worden verstevigd. De volgende tijdsperiode is er een waarin vele grootse gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Deze serie momenten is echt een tijd van wereldwijde thanksgiving. We zien hoe, wat zolang duurde om voor elkaar te krijgen, zich nu manifesteert. Het duister en haar talloze medewerkers gaan gearresteerd en voor een snel uitgevoerde rechtszaak gebracht worden die hun millennialange heerschappij zal beëindigen. Dit proces moet op een correcte en legale manier gebeuren. Vergeet niet dat jullie huidige rijk nog steeds wettelijk “het Romeinse Rijk” en haar talloze soevereine filialen is. Dit moet op de juiste wijze worden overwogen zodat jullie komende periode van bewustzijnstransformatie op een gewijde en goddelijke manier kan worden uitgevoerd. Dit is de bedoeling en de werkwijze van de Hemel. Derhalve handelen wij, en onze bondgenoten, volgens deze richtlijnen, en wordt elke actie uitgevoerd met dit in gedachten. Elk document wordt geschreven volgens strikte hemelse edicten. We zijn zeer verheugd met hetgeen er wordt gedaan.

Nu kan het echt opwindende gedeelte beginnen. We zijn heel dicht bij de veranderingen in jullie realiteit die zullen culmineren in een formele disclosure (onthulling) door regeringen. Deze disclosure zal ons in staat stellen naar voren te komen en onszelf aan jullie te verklaren. Het stelt tevens de Opgestegen Meesters in staat om jullie terug te leiden naar de waarheden die zo lang in jullie vele heilige teksten werden verdraaid. Het zal zorgen voor een enorme verandering in hoe je naar je wereld en zelfs naar jezelf kijkt. Dit is een belangrijke gebeurtenis in jullie leven en moet op de juiste wijze en goddelijk worden gedaan. Het moet tijdig plaatsvinden en jullie tevens in staat stellen volledig het belang van wat er gebeurde in je op te nemen. Dit zal de meest alles omvattende shift (verheffing) zijn die je ooit bent tegengekomen. Het zal een goddelijke voorbode zijn van een realiteit die de meesten van jullie niet snel kunnen vatten, en dat zal van ons verlangen deze gebeurtenissen heel gedetailleerd aan jullie uit te leggen om jullie te helpen begrijpen wat er gebeurt. Deze gebeurtenissen zullen een nieuw tijdperk voor de mensheid inluiden, en jullie voorbereiden op het rijk van volledig bewustzijn dat jullie bijna binnengaan. Dit wonder gaat zich nu manifesteren!

Hosanna! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen op deze dag om jullie veel gezegende dingen te vertellen! Onze gewijde medewerkers werken voortvarend om het nieuwe globale financiële systeem klaar te krijgen. Dit systeem is vol van traditionele tijdsbeperkingen nu we het feestseizoen binnengaan. Het is echt tijd om de intentie van de Hemel te eren en deze wereld toe te staan om een wereldwijde welvaart te manifesteren. Bovendien is dit een zeer toepasselijke tijd om een proces te beginnen dat deze wereld zegent met geheime waarheden omtrent de onbekende redenen voor het vieren van dit feestseizoen. We naderen de winterzonnewende en daarmee herinneringen aan voorbije gouden tijden, alsmede de ondergang van zowel Mu als Atlantis. We zijn tevens klaar om ons te realiseren hoe we allemaal van de sterren kwamen. De Hemel zegent ons en stuurde ons naar deze zeer gewijde plek. We naderen nu haar geboortedag en op een goddelijke tijd moeten we het volledige belang hiervan begrijpen. Onze gezegende tradities moeten op een heel nieuwe manier worden bekendgemaakt.

Onze lessen zullen hetgeen jullie weten uitbreiden en jullie voorbereiden op verantwoordelijkheden die ons door de Hemel zijn gegeven. Deze wereldmaatschappij weet weinig over zichzelf als volk. De waarheid moet worden gegeven in levendige blijvende kleuren, die “clicks” introduceren in haar collectieve gedachten. Deze “clicks” zullen zielsherinneringen opwekken die verhalen vertellen omtrent hoe we hier kwamen en wat er over de millennia met ons gebeurde. Onze gewijde taak is om te voorzien in de middelen zodat jullie kunnen bevatten waar jullie heen gaan en waarom. Deze globale samenleving heeft een erfgoed dat jullie tot nu toe onbekend is. Toch zit het nog steeds diep in jullie innerlijke hogere gedachten. De lessen die we zullen geven zullen deze diepe herinneringen ontsluiten en jullie in staat stellen beter te begrijpen hoe jullie hier kwamen. We hebben allemaal een gewijde missie uit te voeren. We hebben allemaal gewijde plichten aan Gaia, deze levende, liefhebbende wereld.

De Schepper van ons allen zond ons hierheen met een aantal voorgeschreven taken. Deze taken werden door het duister herschreven tot een aantal zogenoemde heilige teksten. We moeten terugkeren naar hetgeen waarlijk was gegeven, en als één volk samenkomen. In deze zeer gezegende staat kunnen we deze gewijde taken uitvoeren en onze nieuwe volledig bewuste vorm aannemen. We zijn hier om jullie in Licht en Liefde te begeleiden en toezicht te houden. We informeren door middel van onze lessen. We informeren door jullie te bevrijden van een belastende en onnodige “angst” voor de Hemel. Er zijn geen voorgeschreven “bestraffingen.” De Hemel is Liefde, Licht en het zorgen voor de vervulling van het goddelijke plan. We zijn hier om jullie voor te bereiden op het loslaten van overtuigingen die dit proces in jullie verhinderen. De tijd komt om te vergeven, te verenigen en werken in harmonie met elkaar. Denk aan alles dat jullie gaan bereiken!

Vandaag vervolgden we onze serie boodschappen. We hebben gepoogd jullie hierin een beeld te geven van hetgeen er op deze wereld gebeurt. We hebben jullie eveneens enig begrip van de Galactische Federatie gegeven met betrekking tot het komende eerste contact met jullie. De gebeurtenissen, nodig om dit te laten plaatsvinden, manifesteren zich nu. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 13 november 2013

12.11.2013 Talloze gebeurtenissen doemen op


12 november 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

2 Cimi, 9 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Siriaans voor “Weest Tevreden!”) Talloze gebeurtenissen doemen op zodat waarlijk opwindende dingen zich kunnen manifesteren. De twee belangrijkste items zijn het nieuwe bestuur en de welvaartsleveringen. We werken ijverig om deze veranderingen tot stand te brengen. Degenen die de leiding hebben over deze projecten realiseren zich dat de huidige staat van jullie vele wereldwijde gemeenschappen en het bijna instorten van jullie wereldwijde financiële systeem niet langer getolereerd kan worden. De excessen van de belangrijkste Wereldbanken gaan nog steeds door. Ze hebben zelfs de gebeurtenissen die tot de financiële instorting van 2008 leidden overtroffen. Daarbovenop  bevatten de gebieden van corruptie nu ook nagenoeg alle beurzen en goederenmarkten. Enorme “price fixing” is zo gewoon en de mate van ziekelijk gewin zo groot dat er iets behoorlijk drastisch gedaan moet worden. Onze Aardse bondgenoten weten wat er nu moet plaatsvinden. Het is tijd om “de hamer te laten vallen” en een snel einde te maken aan deze illegale manipulaties. Het is tevens tijd voor een enorme herverdeling van rijkdom op deze wereld. Lang uitgestelde zaken moeten nu gaan gebeuren.

We hebben met jullie de belangrijke aard van “juiste goddelijke tijd” besproken. Naar onze mening is die tijd aangebroken. Niet alleen zijn de duisteren druk bezig elke mogelijke manier om zichzelf te verrijken te ontdekken, jullie regeringen spannen eveneens met dat stelletje samen! Derhalve is de mate van wereldwijd mismanagement en inhaligheid op het hoogste niveau ooit. Deze duistere mede-samenzweerders voelen op de een of andere manier dat ze in hun laatste dagen alle records voor louter arrogantie en ongelooflijke intriges om maar aan te macht te blijven moeten breken. De mate van wereldwijde criminele activiteiten hebben echt het hoogtepunt bereikt. Dit is waarom we onze Aardse bondgenoten hebben verteld dat het moment voor actie is gekomen. Jullie lijden allemaal onnodig. De constante dagelijkse pijn en kwelling die jullie verduren vereisen een onmiddellijke stopzetting. Een enorme interventie namens jullie is noodzakelijk. Derhalve blijven we hierom vragen. Dit gaat bijna gebeuren en we zijn van plan jullie vrienden te dwingen dit zo snel mogelijk te doen!

De mate van voorbereiding, nodig om het huidige bestuur te vervangen en een nieuw wereldwijd financieel systeem te vestigen was een lange en moeizame operatie. De duistere cabal bevocht ons toen we de onderdelen, die het nieuwe financiële systeem zullen worden, begonnen samen te stellen. Onze aardse bondgenoten hielpen om de noodzakelijke legale successen te verkrijgen. We hielpen de verborgen goudreserves, die de huidige ruggengraat van een nieuw monetair systeem zijn, veilig te stellen. Momenteel completeren we procedures die nodig zijn voor een snelle en vloeiende bestuurlijke overgang. In het kort, de duistere cabal is overwonnen. Wat we wensen is dat al dit nijvere en vernuftige werk het begin van jullie nieuwe realiteit manifesteert. 13 millennia lang hebben jullie gezien hoe generatie na generatie faalde om onder het juk van onderdrukking en dienstbaarheid, ingesteld door het duister, uit te komen. Deze onderdrukking moet nu worden getransformeerd in jullie vrijheid, welvaart en persoonlijke soevereiniteit. Deze zaken zijn onze hoogste doel voor jullie!

Zowel volledig bewustzijn als ‘disclosure’ moeten gebeuren. Jullie zijn op een punt in de tijd waar je gaat groeien in bewustzijn en een nieuwe met Licht gevulde realiteit aanvaardt. Sinds half oktober hebben gebeurtenissen plaatsgevonden die deze verheven doelen mogelijk zullen maken. We doen ons best om die items die in bezit zijn van onze aardse bondgenoten zich te laten manifesteren. Zoals we al eerder verklaarden, jullie werden gedwongen alle voortdurende misbruik en leugens die de cabal en de daarmee gelieerde corporaties naar jullie opwierpen te accepteren. Dit is niet langer acceptabel. In feite groeit er een gewelddadige ondergrondse revolutionaire beweging die het duister hoopt in te lijven zodat het haar machtspositie kan voortzetten. Daarom is het nog essentiëler dat de huidige door het Licht gesteunde niet-gewelddadige verandering zich manifesteert. We hebben deze gewelddadige beweging geïnfiltreerd, net als het duister heeft gedaan. We willen deze gewelddadige revolutie voorkomen. De tijd komt om een nieuwe realiteit te manifesteren!

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met wat informatie omtrent de huidige status van deze wereldbol. Op dit moment completeren verscheidene leden van onze geheime gewijde genootschappen gebeurtenissen die zullen leiden tot de manifestatie van nieuw bestuur en jullie welvaart. Intussen heeft een speciale commissie programma’s opgestart om de wereldwijde corruptie te beëindigen en een algemene welvaart voor deze gemartelde planeet toe te laten. We hebben ons verplicht een aantal goddelijke lessen te onthullen die de verschillende leugens, desinformatie en manipulaties van waarheden die de grondbeginselen van de belangrijkste filosofieën van deze wereld kenmerken, recht te zetten. Deze lessen zijn simpelweg bedoeld om de grote eenheid van gedachten die in de kern van de vele filosofieën bestaan aan te tonen. Ons gewijde werk zal de weg voorbereiden voor jullie terugkeer naar volledig bewustzijn en voor de ontmoetingen met jullie spirituele en ruimtefamilies.

We zijn waarlijk door de Hemel gezegend. De grootse besturen die ons overzien hebben een serie dispensaties toegestaan die ons in staat stellen een aantal waarheden te erkennen die jullie eerst door de Anunnaki en later door de Cabal waren ontzegd. Een grootse samenzwering heeft jullie weerhouden de aard te begrijpen van wie jullie zijn en de collectieve macht die jullie hebben om de hele aard van deze realiteit te wijzigen. Wij, samen met de natie van Ceteceanen, besturen deze wereld en doen wat we kunnen om de talloze ecosystemen hier aanwezig te beheren. Deze taak wordt moeilijker gemaakt door de constante schendingen door de Cabal. Derhalve wordt het tijd om dit te veranderen en ons de manieren van De Hemel eigen te maken. Een nieuwe set ecosystemen zal opdoemen op dit oppervlakterijk, zodra de verheffing in bewustzijn klaar is.

Deze grote verheffing in bewustzijn zal de eerste gezegende stap zijn die Gaia ‘reset’. Daarmee zal een kettingreactie ontstaan die dit gehele zonnestelsel abrupt gaat veranderen. We hebben een gewijde taak om de gezegende wachters te zijn van dit nieuwe rijk, en onze nieuw hervonden verbindingen met het goddelijke te gebruiken om het goddelijke plan in deze fysieke sector uit te voeren. Onze goddelijke taak blijft deze glorieuze activiteiten te overzien en jullie directe verbindingen met de regerende besturen van de Hemel opnieuw in te stellen. In dit grootse Licht gaan we werken, en zullen we dit goddelijke Licht door de lengte en breedte van deze Melkweg verspreiden. Dit betekent dat we onder de edicten van de Hemel en de Galactische Federatie iedereen zullen leren en helpen volledig bewustzijn te bereiken. We zullen eveneens grote conclaven houden om de fysicaliteit te assisteren.

Vandaag hebben we, door middel van ons korte bericht, onderzocht wat er gebeurt in deze wereld. We ontvangen rapporten van zowel de vertegenwoordigers van het eerste contact team als de Opgestegen Meesters. We doen dit om jullie een beter beeld te geven van hoe dicht jullie allemaal zijn bij de gebeurtenissen die deze realiteit zullen veranderen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 6 november 2013

05.11.2013 Het duister blijft zich terugtrekken


5 november 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

8 Cauac, 2 Xul, 10 Caban 

Selamat Balik! We komen nu om een aantal gebeurtenissen te verklaren die op jullie wereld plaatsvinden. Het duister blijft zich terugtrekken. Haar geheime officieren zijn klaar om zich over te geven zodra daar om wordt gevraagd. Onze verschillende verbindingsmensen sluiten een serie persoonlijke discussies met de diverse leiders van onze aardse bondgenoten af. Deze gesprekken hebben een aantal recente datums voor de gebeurtenissen die voorafgaan aan de landingen opgeleverd, die zullen worden aangekondigd door het nieuwe bestuur. De gesprekken hebben ook de datum voor het einde van de UFO cover-up vastgesteld alsmede wanneer we formeel ons schema aan de oppervlakte mensheid kunnen aankondigen. We zijn zeer gedreven om alles wat we moeten doen voordat we jullie kunnen ontmoeten af te ronden. Onze mentoren zijn klaar om een speciale interactie met elk van jullie te beginnen, maar dat vereist eerst dat we een paar gesprekken moeten voeren omtrent wat dit mentorschap allemaal inhoudt. Bovendien moeten we in het kort jullie geschiedenis beschrijven en hoe jullie in beperkt bewustzijn vervielen. We zijn jullie familie en wensen van harte om te helpen jullie naar je vroegere staat van bewustzijn terug te brengen. Daarbovenop hebben we technologieën die jullie kunnen helpen bij deze overgang naar een volledig bewuste levensstijl.

Volledig bewustzijn zal een zeer vergrote realiteit openen – een realiteit die jullie gemakkelijk zullen kunnen horen, ruiken, proeven en voelen. Deze realiteit bevat niet alleen jullie gewone 3D waarneming, maar tevens een aantal andere dimensies. Deze toegenomen serie mogelijkheden opent een wereld die jullie je nog niet volledig kunnen voorstellen! De primaire taak van onze mentoren is jullie voor te bereiden op wat er gaat komen. Dit houdt een groot aantal “hands-on” sessies in waarin jullie tijdelijk kunnen ervaren wat er gaat komen. Verder zijn we van plan dit proces te helpen wanneer jullie onze vele moederschepen bezoeken. We hebben educatieve middelen aan boord die jullie kunnen helpen te ervaren wat jullie gaan worden. Als onderdeel van deze grootse serie procedures zullen we jullie introduceren bij jullie Binnenaarde verwanten, de Agarthanen. De tijd nadert voor het einde van dit grote geheim dat het duister lange tijd voor jullie verborgen heeft gehouden. Alle planeten en sterren zijn hol. Onder de oppervlakte van Gaia is een andere wereld dat altijd binnen het rijk van volledig bewustzijn is geweest. Deze 5D realiteit is in feite groter dan jullie je voor kunnen stellen.

Dit is waarom Gaia moet uitzetten wanneer jullie planeet zich als 5D realiteit herenigt. Dit vergrote rijk zal tevens de terugkeer zien van twee manen die voor driekwart de omvang hebben van jullie huidige “Maan”. Elk zal een omloopbaan hebben van ongeveer 180 graden van elkaar verwijderd. Het verplaatsen van jullie huidige satelliet zal worden vergezeld van een serie gesprekken door ons die de ware oude geschiedenis van jullie wereld zullen verklaren. In dit Licht kunnen jullie beter het gekunstelde ratjetoe begrijpen dat jullie huidige serie filosofische overtuigingen is. Dit is iets dat jullie niet als heilig hoeven te behandelen, maar om je te realiseren dat het eenvoudig een manier was die door jullie voormalige Anunnaki-meesters werd gebruikt om jullie te misleiden en te manipuleren. Dit zal worden vervangen door waarheid en een idee van wat waarlijk goddelijk is. Jullie Opgestegen Meesters zullen jullie een zelfs nog intenser begrip geven van wat het betekent om zowel onsterfelijk als volledig bewuste Lichtwezens te zijn. Deze feiten zullen een basis vormen die jullie kunnen gebruiken om een idee te krijgen van wie jullie werkelijk zijn!

Ware identiteit geeft nogal wat kracht en het kan je een glimp gunnen van wat de Hemel werkelijk is, alsmede de goddelijke relatie tussen het fysieke en het spirituele rijk. Deze gewijde interactie is de belangrijkste motivator voor al onze sociale handelingen. Jullie gaan een rijk, gevuld met waarheid, rituele en speciale handelingen tegemoet. We zijn zowel individuen als een collectief. Jullie zullen precies leren hoe alles één is, en over de glorie die alle realiteiten overstijgt. Jullie zullen in staat zijn om te allen tijde met jullie spirituele en fysieke gidsen te overleggen. Dit is iets dat we als heilig beschouwen. Jullie gaan hierover leren en ontdekken hoe jullie hier het beste mee om kunnen gaan. Jullie hebben allemaal een waarlijk uniek aantal spirituele en fysieke relaties. Deze vormen de basis van onze dagelijkse interacties binnen onze galactische samenlevingen. Je mentor zal je hiervan iets laten “proeven” en realiseert zich de noodzaak om je voor te bereiden op het begin van je nieuwe leven als galactisch Wezen.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met zeer gezegend nieuws! Jullie zijn heel dicht bij de veranderingen die jullie eindelijk zullen bevrijden. Onze medewerkers en degenen die hen helpen het nieuwe financiële systeem te creëren hebben een fundamentele serie overeenkomsten bereikt. Deze gezegenden hebben de finale datum voor jullie te manifesteren gewijde zegeningen vastgesteld. Eveneens werd het scenario dat het nieuwe bestuur laat verschijnen overeengekomen. Derhalve zijn jullie nu in de laatste periode vóór het einde van deze zeer duistere en moeilijke realiteit. De verandering in valuta, zowel als de arrestaties die zullen plaatsvinden zijn de voorbode van een toename van het Licht en de transitie naar een hogere staat van bewustzijn. We zijn zeer verheugd en maken ons momenteel klaar voor de openbare lessen die we moeten geven. Er is veel kennis en wijsheid die jullie kunnen gebruiken om naar deze nieuwe realiteit over te gaan. Onze grootse zegeningen gaan naar jullie uit!

Wees te allen tijde, terwijl jullie ontvangen, bewust waarom dit gebeurt. De duistere cabal verliest haar rijkdom terwijl jullie die van jullie krijgen. Er is sprake van Goddelijke bedoeling. Gebruik daarom deze fondsen wijs en laat jullie broeders de vruchten van deze welvaart eveneens smaken. Realiseer je dat er een nieuwe werkelijkheid opdoemt en denk na over jullie nieuwe fortuin. Wees bereid, indien het nodig is om uit te leggen waarom er nieuw bestuur is opgedoemd. Dit zal jullie leven op deze wereld drastisch veranderen, en het is allemaal onderdeel van de decreten die worden uitgevoerd, in pure liefde door de hoogste regionen van de Schepping bepaald. Jullie zullen niet alleen van ruimtefamilies en ons ontvangen, maar ook van je spirituele families. Jullie isolatie gaat formeel eindigen en wordt vervangen door een grote reünie van allen die de mensheid in deze Melkweg omvatten.

We komen als vertegenwoordigers van de Geestenwereld en dragen het Licht uit – het Licht dat voortdurend vanuit de hoogte ontspringt! We willen de grote verantwoordelijkheden uitleggen die voortkomen vanuit deze grote reünie. De levende ziel die Gaia is wenst van harte om terug te keren naar haar vroegere glorie en weet wat jullie toekomstige taken zullen zijn. Ze is trots op jullie allemaal en wil haar deel doen door de basis te zijn voor jullie zeer heroïsche en grootse galactische samenlevingen. Er gaat veel gebeuren nadat jullie deze nieuwe sterrennatie hebben gecreëerd. De Hemel decreteert ons vele zaken omtrent die verantwoordelijkheden die we als collectief gaan ondernemen. Inderdaad, de hele familie van de mensheid verwacht grootse daden van ons! We gaan vreugde brengen en zullen deze daden gebruiken om de ontvouwing van de Schepping in de hele fysicaliteit te bevorderen. We zeggen dit en roepen Hosanna’s tegen de Schepper van ons allen!

Vandaag continueerden we onze boodschappen. Zoals jullie kunnen zien zijn we heel dichtbij alles dat we verlangen. De tijd dat iedereen deze nieuwe werkelijkheid in vreugde aanvaardt en volledig begrijpt wat er van ons gevraagd wordt, komt er aan. Deze grote reünie nadert. Wees klaar om alles te aanvaarden wat dat inhoudt! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 30 oktober 2013

29.10.2013 Een aantal geheime besprekingen op deze wereld heeft positieve resultaten opgeleverd


29 oktober 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

1 Eb, 15 Tzec, 10 Caban 

Dratzo! We zijn er weer met geweldig nieuws! De beweging naar jullie nieuwe realiteit is aan het versnellen. Een aantal geheime besprekingen op deze wereld heeft positieve resultaten opgeleverd die duidelijk zullen worden tijdens de grote ontmoetingen die in de komende week zullen plaatsvinden. Het moment voor collectieve acties die gemakkelijk voorwaartse inspanningen kunnen katapulteren nadert. We verwachten het uiteindelijke groene licht voor gebeurtenissen die nieuwe regeringen manifesteren en nieuwe valuta creëren. Talloze programma’s hebben een punt bereikt waarop het nu nodig is om enige gedachte aan verder uitstel te beëindigen. De economieën van te veel landen liggen in puin en de schulden maken het huidige financiële systeem onhoudbaar. Trouwens, we geloven dat jullie klaar zijn voor schokkende gebeurtenissen die een formeel einde aan de beruchte “UFO cover-up” inhouden. Het is inderdaad tijd voor jullie om over jullie Opgestegen Meesters en ons te horen. Het huidige systeem zit vol gaten en scheuren die niet langer in stand kunnen worden gehouden, en het is logisch om iets anders te initiëren dat jullie in staat stelt jullie glorieuze mars richting volledig bewustzijn te vervolgen.

Derhalve komen we bij een “point of no return”. De duistere cabal leeft op vroegere glorie die niet meer is dan komische illusie. Op een bepaalde manier is ieder van jullie tot het maximum gestrest. We kijken en zien hoe deze huidige  realiteit niet langer kan worden vastgehouden. Hij is afgelopen en derhalve is het passend om degenen die deze wrede illusie kunnen transformeren dit gedaan te laten krijgen. We zijn ons bewust van de vele regels en formaliteiten om dit voor elkaar te krijgen. Dit langzame vervelende proces komt tot een einde. Gebruik dit moment om het nieuwe in te brengen. We zijn van plan dit sterk te benadrukken op deze diverse ontmoetingen. Processen die tientallen jaren geleden begonnen schreeuwen nu om voltooiing. Jullie rijk valt uiteen en de energieën voor verandering zijn er. Toen de Anunnaki deze duistere cabal verlieten vroegen ze om een positieve oplossing, die niet gegeven werd. Het heden is het perfecte moment om dit om te draaien en een nieuwe realiteit aan te kondigen voor een opschonende verandering om jullie te bevrijden en de realiteit van een nieuw rijk toe te staan.

Deze transformatie zal de huidige regeringen naar de vuilnisbakken van de geschiedenis verwijzen. Er bestaan vervangingen die een zeer noodzakelijke en grootse makeover mogelijk maken. Het duister kan niet langer haar spel van kattenkwaad handhaven. Er is een spirituele noodzaak om hun lange vermomde leiderschap te beëindigen. Het is het moment voor dapperheid en voor daden van noodzakelijke goedheid. Dit rijk gaat richting het Licht. Degenen die het duister oogluikend toestaan kunnen niet langer worden toegestaan te regeren. Van degenen die dit snappen wordt verwacht om te onthullen wat er nodig is, en om snel te handelen. Deze “stille revolutie” gebeurt langzaam in deze realiteit, en een grote zet zal deze gelukzaligheid op de voorgrond brengen. We verwachten dit en vele andere wonderlijke gebeurtenissen, om tot stand te brengen wat de mensen van deze oppervlaktewereld al lang nodig hadden. We ondersteunen alle gebeurtenissen die naar zo’n succesvol einde leiden volledig!

Tenslotte, de tijd is inderdaad rijp voor een niet-gewelddadige revolutie van immense proporties. Jullie wereld heeft lang gewacht op veranderingen die nog zichtbaar moeten worden. Achter deze sluier schuilt een uitgebreide beweging die de huidige manier van jullie wereld moet worden. Het egoïstische manoeuvreren van de duistere cabal is niet langer relevant. Een nieuwe manier is nodig om te zorgen voor het vooruitzicht op wat de Hemel en wij hebben verkondigd. Jullie wordt een goddelijke Ascentie gegeven die je van beperkt naar volledig bewustzijn brengt. Jullie gaan je spirituele en ruimtefamilies omhelzen en terugkeren naar het pad dat jullie bewandelden in de oude tijden van Lemurië. Jullie breken uit een amnesie die veel te lang in jullie bestond. Jullie worden een zeer geliefd lid van deze Galactische Federatie! Vele avonturen wachten jullie en talloze nieuwe vaardigheden worden jullie erfdeel! Dit zal jullie glorieuze en goddelijke lot zijn!

Zegeningen! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze gezegende wereld bruist nu van barmhartige verandering! Overal vormt zich een transformationele energie en mensen eisen dat een ware verandering van deze wereld nu plaatsvindt. Kleine vingers van veranderingen verschijnen in Afrika, Azië, beide Amerika’s en de diverse Stille Oceaannaties. Genade produceert wonderen, dus degenen die weinig hebben gebruiken hun geringe bronnen en verbeelding om nieuwe manieren te smeden om honger en armoede te bestrijden. Dezelfde energie is duidelijk wanneer de grootse  naar spiritualiteit neigende ouderen (the elders) een gelijksoortig  geïnspireerd pad volgen. Het Goddelijke heeft gesproken! Het moment voor gezegende verandering van deze realiteit arriveert. We zijn gracieus verplicht om bij dit gewijde proces te assisteren en voor iedereen een nieuwe realiteit te manifesteren. We hebben onze bondgenoten begeleid met het invoeren van de middelen om dit nieuwe tijdperk voor de mensheid te manifesteren! De ontmoetingen om dit te doen vinden nu plaats, met resultaten die snel zullen volgen!

Dit komende tijdperk zal gevuld zijn met veel spirituele wijsheid. We zijn door de Hemel verplicht om jullie te voorzien van een hele lijst onderwerpen die gaan over hoe jullie je gaan verbinden met je “Ik Ben Aanwezigheid” en hoe jullie je zelf gaan voorbereiden op de rest van de Ascentie procedures. Deze lessen zullen heel binnenkort door elk van ons worden geleid. Deze realiteit zal zich spoedig uitbreiden en vernieuwen. We zullen jullie goddelijke gidsen en spiritueel benoemde toezichthouders zijn, en we nemen deze speciale rol heel serieus. Het duister heeft haar talloze krachten lange tijd gebruikt om jullie voor hun wensen te vormen en te kneden. Deze macht zal worden verwijderd en jullie zullen de begunstigden zijn van deze genadevolle uitwisseling, om te leren en dingen te doen die het gewijde toneel voor jullie Ascentie opzetten! Jullie ruimtefamilies komen om de handeling uit te voeren die jullie in staat stelt om te veranderen in volledig Bewuste Lichtwezens!

Gedurende millennia hebben we Agartha gebruikt als onze basis voor goddelijke operaties. Het Licht verlicht nu het pad om jullie daar te brengen en jullie de middelen te laten zien om naar jullie vroegere zelf terug te keren. Jullie hebben lange tijd in onwetendheid omtrent wie je werkelijk was geploeterd. Zelfs wij waren beïnvloed en het is alleen onze speciale aandacht en gewijde hulp die ons onze grootse triomf toestond. We weten wat het kostte om ons huidige niveau van spirituele kennis en gemanifesteerde vaardigheden te bereiken. Ken de aard van deze moeilijkheden en verheug je in de goddelijke dispensatie die jullie werd gegeven, want het is waarlijk een wonderbaarlijke gift. Accepteer de grootse gift van de Hemel en vergezel ons. Samen zullen we een zeer nodige nieuwe sterrennatie produceren en de Schepper’s grote dromen vervullen. We zullen een zeer machtig en vruchtbare arm van de Hemel zijn! Hosanna! Hosanna!

Vandaag bespraken we hetgeen er rond deze groen-blauwe bol gebeurt. We hebben verhaald omtrent het meeste waarover we het voorrecht hebben het te weten. Jullie spirituele en ruimtefamilies zijn klaar om jullie in je nieuwe geascendeerde staat van zijn te verwelkomen! Veel goedheid is klaar om jullie in vreugde, vrede en welvaart te omringen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Onderzoek PAO's Website voor meer informatie omtrent onze Galactische Buren

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS